ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη Ηλεκτική Απομόνωση class II Συχνότητα μετάδοσης 868 MHz (ασύρματη έκδοση ) Θερμοκρασίες Λειτουργίας από +0 C έως +40 C Τύπος καλωδίου: 2x0.75 mm² τύπου LiYCY - Μέγιστο μήκος 50m Για να αλλάξετε προσωρινά την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου, απλά το κομβίο για να επιλέξετε τη νέα θερμοκρασία και για επιβεβαίωση. Η μεταβολή της επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου παραμένει ενεργή μέχρι την επόμενη εναλλαγή της χρονικής περιόδου θέρμανση ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΟΥ Περιστρέψτε το κομβίο (1) Πετήστε το κομβίο (1) Πετήστε το ανάλογο μπουτόν για να ενεργοποιήσετε το αντίστοιχο μενού (μόνο για τη Μονάδα Χώρου με έλεγχο Θερμοκρασίας 3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ Υπάρχουν δύο εκδόσεις μονάδας χώρου, η τυπική και η προγραμματιζόμενη. Η τυπική είναι μικρότερη και δεν παρέχει τη δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού. Η μονάδα χώρου μπορεί να είναι ενσύρματη ή ασύρματη Όταν η μονάδα χώρου είναι συνδεδεμένη με το λέβητα όλες οι λειτουργίες ελέγχονται από τη μονάδα χώρου εκτός από τις παραμέτρους καμινάδας, εκκίνησης λέβητα, παραμέτρους καύσης (βλέπε εγχειρίδιο λέβητα). Οι πληροφορίες του λέβητα από το μενού πληροφοριών (info) είναι διαθέσιμες μόνο στον πίνακα ελέγχου του λέβητα. 3.1 ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ Πριν από την τοποθέτηση του παρελκόμενουν εξαρτήματος, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης. Βεβαιωθείτε ότι το παρελκόμενο συνεργάζεται με τον εγκατεστημένο λέβητα. Ενεργήστε ως εξής: Αποσυνδέστε το λέβητα από την κύρια παροχή ρεύματος Περάστε το δίκλωνο καλώδιο που οδεύει από το λέβητα Α κλέμμα Μ2 μέσω της οπής της βάσης Β του θερμοστάτη ώστε να είναι δυνατή η πλήρης επαφή της βάσης με στον τοίχο. Συνδέστε τα δύο άκρα του καλωδίου στην κλέμμα Μ2 στις θέσεις 1 2 (χωρίς διαχωρισμό πολικότητας) καθώς και στην κλέμμα της βάσης Β του θερμοστάτη στις θέσεις 1 2 Στερεώστε τη βάση Β στον τοίχο με χρήση των αγκυρίων και κοχλιών που περιλαμβάνονται στη συσκευασία Τοποθετήστε το θερμοστάτη C1/C2 χωρίς να ασκήσετε υπερβολική δύναμη. Ρευματοδοτήστε τον λέβητα και βεβαιωθείτε ότι η μονάδα χώρου λειτουργεί. Αν παρουσιαστεί ο κωδικός σφάλματος Ε83 τότε υπάρχει σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ κύριας πλακέτας λέβητα και Μονάδας Χώρου. Πιθανότατα υπάρχει σε κάποιο σημείο βραχυκύκλωμα. Αποφεύγετε την όδευση του καλωδίου διασύνδεσης κοντά σε πηγές θερμότητας, υψηλής τάσης-έντασης ρεύματος καθώς και μαγνητικών πεδίων.

3 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 4.1 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Off: Θέρμανση και ΖΝΧ απενεργοποιημένες (παραμένει ενεργή η προστασία παγετού) Τρόπος Λειτουργίας: Χειροκίνητος (MANUAL) Τρόπος Λειτουργίας: Αυτόματος (χρονικές περίοδοι) Τρόπος Λειτουργίας: θερμοκρασία χώρου ΑΝΕΣΗ Τρόπος Λειτουργίας: θερμοκρασία χώρου ΜΕΙΩΜΕΝΗ Τρόπος Λειτουργίας: παραγωγή ΖΝΧ ενεργή Τρόπος Λειτουργίας: Θέρμανση Χώρου ενεργή Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας (μόνο για το ασύσρματο παρελκόμενο) Μετάδοση Σήματος (μόνο αν είναι συνδεδεμένο το ασύσρματο παρελκόμενο) Εμφανιζόμενη Μονάδα Μέτρησης Ενεργοποιημένος Καυστήρας Λέβητα Ημέρα της εβδομάδας. Εμφανίζει διαρκώς την τρέχουσα ημέρα και αλλάζει καθημερινά κυκλικά (μόνο για τα μοντέλα με χρονοπρογραμματισμό) Πριν τη χρήση του παρελκόμενου εξαρτήματος, καθορίστε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα όπως περιγράφεται στην παράγραφο Καθορισμός ημερομηνίας και ώρας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ Πατήστε το κομβίο MODE για να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας του λέβητα: STANDBY - CH - DHW ( αναμονή - θέρμανση - ΖΝΧ) το σύμβολο το κομβίο και έπειτα για να ορίσετε ή (On= όλα ενεργοποιημένα - Off= όλα απενεργοποιημένα) STANDBY (αναμονή) Τρόποι Λειτουργίας Όλα ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ. Λειτρουγία αντιπαγετικής προστασίας ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Λειτρουγία ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. Το σύστημα λειτουργεί βάση καθορισμένων παραμέτρων Η λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας (ICE κεφάλαιο 4.1.2) λειτουργεί μόνο αν είναι ενεργοποιημένη και ο λέβητας ρευματοδοτείται κανονικά. ΘΕΡΜΑΝΣΗ το σύμβολο προς μια κατεύθυνση: το σύμβολο το κομβίο και έπειτα για να επιλέξετε έναν εκ των τρόπων λειτουργίας που παρουσιάζονται στον πίνακα CH ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ( ) Η θερμοκρασία χώρου αλλάζει μεταξύ των τιμών ΑΝΕΣΗ και ΜΕΙΩΜΕΝΗ σύμφωνα με το χρονοπρόγραμμα Η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου καθορίζεται σύμφωνα με την καθορισμένη τιμή ΜΕΙΩΜΕΝΗ Η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου καθορίζεται σύμφωνα με την καθορισμένη τιμή ΑΝΕΣΗ Λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗ απενεργοποιημένη Όταν η μονάδα χώρου δίνει εντολή στο λέβητα για λειτουργία θέρμανσης, το σύμβολο 2 αναβοσβήνει

4 ΖΝΧ παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης (αν είναι ενεργοποιημένο) έπειτα το κομβίο για δύο διαδοχικές θέσεις: το σύμβολο αρχίζει να αναβοσβήνει το κομβίο και στη συνέχεια για ενεργοποίηση (ΟΝ) για απενεργοποίηση (OFF) της παραγωγής ΖΝΧ ΖΝΧ τρόποι λειτουργίας Παραγωγή ΖΝΧ απενεργοποιημένη Παραγωγή ΖΝΧ ενεργοποιημένη Παραγωγή ΖΝΧ ενεργοποιημένη μόνο στις περιόδους του χρονοπρογράμματος (η λειτουργία αυτή εφαρμόζεται μόνο σε λέβητες που παράγουν ΖΝΧ με πρόσθετο δοχείο) Όταν ο λέβητας παράγει Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) το σύμβολο αναβοσβήνει MENU κομβίο Πατήστε το κομβίο για να αλλάξετε τις επιθυμητές θερμοκρασίες για λειτουργία σε ΘΕΡΜΑΝΣΗ και ΖΝΧ καθώς και να ορίσετε το ωριαίο - εβδομαδιαίο χρονοπρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος (ΗΜΕΡΕΣ και ΩΡΕΣ) έπειτα το κομβίο για να περιηγηθείτε μεταξύ των παραμέτρων που θέλετε να τροποποιήσετε (βλέπε ακόλουθο πίνακα) το κομβίο για να επιλέξετε την παράμετρο που θέλετε να τροποποιήσετε. Αυτή αρχίζει να αναβοσβήνει. το κομβίο για να αλλάξετε την τιμή της παραμέτρου και κατόπιν για επιβεβαίωση MENU παράμετροι ΑΝΕΣΗ επιθυμητή θερμοκρασία χώρου ΜΕΙΩΜΕΝΗ επιθυμητή θερμοκρασία χώρου επιθυμητή θερμοκρασία παραγωγής ΖΝΧ ωριαίο πρόγραμμα λειτουργίας ΘΕΡΜΑΝΣΗ ωριαίο πρόγραμμα λειτουργίας ΖΝΧ καθορισμός παραμέτρων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ Για να καθορίσετε την ημέρα και ώρα της μονάδας χώρους, ενεργήστε ως εξής: για να επιλέξετε την ώρα, έπειτα, η ώρα αρχίζει και αναβοσβήνει. για να αλλάξετε την ώρα και για επιβεβαίωση. Τα λεπτά αρχίζουν να αναβοσβήνουν. Επαναλέβετε την προηγούμενη διαδικασία. για να επιλέξετε την ημέρα και επαναλάβετε την προηγούμενη διαδικασία για επιβεβαίωση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδόσεις μονάδας χώρου, ο ένας με εβδομαδιαίο και ημερήσιο και ο άλλος μόνο με ημερήσιο χρονοπρογραμματισμό. Και για τις δύο εκδόσεις υπάρχουν τρείς περίοδοι ημέρας Pr1, Pr2, Pr3 που μπορούν να προγραμματιστούν οι λειτουργίες ΘΕΡΜΑΝΗ και ΖΝΧ. Ακολουθήστε τη διαδικασία χειρισμού που περιγράφεται παρακάτω ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ το κομβίο μέχρι να εμφανιστεί PCH, έπειτα οθόνης) οι αριθμοί των ημερών της εβδομάδας. το ίδιο κομβίο και περιμαίνετε μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν( στη δεξιά πλευρά της το κομβίο για να ορίσετε την ημέρα (ή την ομάδα ημερών) της εβδομάδας. Έπειτα για επιβεβαίωση (οι ημέρα ή η ομάδα ημερών εναλλάσσονται κυκλικά) Το μήνυμα Pr,αναβοσβήνει το κομβίο και για να καθορίσετε το νούμερο (1 έως 3) της επιθυμητής περιόδου ωρών. Επειτα. Το μήνυμα On1 εμφανίζεται στην οθόνη το κομβίο για να καθορίσετε την ώρα που θέλετε να αρχίζει η λειτουργία του λέβητα κατά την περιόδο 1 το κομβίο για να επαναλάβετε τη διαδικασία που περιγράφει το προηγούμενο βήμα προκειμένου να καθορίσετε την ώρα τερματισμού της περιόδου 1 (OFF). το κομβίο και επαναλάβετε τη διαδικασία που περιγράφει το βήμα 3 για προγραμματισμό και των υπόλοιπων περιόδων. για επιστροφή στο προηγούμενο menu Όταν ο λέβητας λειτουργεί εντός προγραμματισμένων περιόδων Pr1,Pr2 και Pr3 ενεργοποιείται η θερμοκρασία ΑΝΕΣΗ ενώ εκτός των προγραμματισμένων περιόδων ο λέβητας λειτουργεί βάσει της θερμοκρασίας ΜΕΙΩΜΕΝΗ 3

5 ΗΜΕΡΗΣΙΟ το κομβίο και επιλέξτε Pr, έπειτα το ίδιο κομβίο και για να ορίστε το νούμερο (1 έως 3) της επιθυμητής χρονικής περιόδου Το μήνυμα On1 εμφανίζεται στην οθόνη, OK για να ορίστε την ώρα εκκίνησης του λέβητα για την περίοδο 1 το κομβίο δεξιόστροφα για μία θέση και επαναλάβετε το βήμα 3 για να ορίσετε την ώρα τερματισμού της περιόδου 1 (OFF) το κομβίο για να καθορίσετε τις υπόλοιπες περιόδους επαναλαμβάνοντας τα βήματα 3 και 4. για επιστροφή στο προηγούμενο menu Όταν ο λέβητας λειτουργεί εντός προγραμματισμένων περιόδων Pr1,Pr2 και Pr3 ενεργοποιείται η θερμοκρασία ΑΝΕΣΗ ενώ εκτός των προγραμματισμένων περιόδων ο λέβητας λειτουργεί βάσει της θερμοκρασίας ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ Για να ενεργοποιήσετε τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (INSTALLER S MENU) και κρατήστε πατημένο το κομβίο για περίπου 6 δευτερόλεπτα. Οι παράμετροι που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται το κομβίο. Περιστρέφοντας το κομβίο περιηγείστε μεταξύ των παραμέτρων. Πατώντας το κομβίο επιλέγετε μια παράμετρο, η τιμή της οποίας αρχίζει να αναβοσβήνει. το κομβίο για να αλλάξετε την τιμή της παραμέτρου και έπειτα για να επιβεβαιώσετε. MENU για έξοδο. καθορίζει την ζώνη που αντιστοιχεί η μονάδα χώρου 1,2,3,4 καθορίζει τη μονάδα χώρου ως MASTER (CEn) παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να καθορίζει την επιθυμητή ΜΕΙΩΜΕΝΗ θερμοκρασία παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να καθορίζει τη θερμοκρασία ΖΝΧ καθώς και το ωριαίο χρονοπρόγραμμα Ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της παραγωγής ΖΝΧ : παραγωγή ΖΝΧ διαρκώς ενεργή παραγωγή ΖΝΧ ενεργή βάσει του χρονοπραγραμματισμού ΘΕΡΜΑΝΣΗ (CH) παραγωγή ΖΝΧ ενεργή βάσει του χρονοπραγραμματισμού ZNX παρέχει τη δυνατότητα διόρθωσης της θερμοκρασίας χώρου που μετρά η μονάδα χώρου. Χρησιμοποιήστε την παράμετρο αυτή για να διορθώσετε τη θερμοκρασία χώρου που εμφανίζει η μονάδα χώρου, αν αυτή δεν ταυτίζεται με την πραγματική. καθορίζει τη μονάδες μέτρησης θερμοκρασίας χώρου ( C ή F) εμφανίζει την έκδοση του λογισμικού Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί την αντιπαγετική προστασία Δωματίου (από +4 C και κάτω) απενεργοποιημένη ενεργοποιημένη - καθοριζόμενη καθορίζει την παράμετρο της καμπύλης αντιστάθμισης kt αν υπαρχει αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος (0.1-90) ενεργοποιεί (ON) / απενεργοποιεί (OFF) το αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου ενεργοποιεί (ON) / απενεργοποιεί (OFF) την αυτόματη προσαρμογή λέβητα σύμφωνα με τις ανάγκες θέρμανσης του χώρου καθορίζει τη μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής στο κύκλωμα θέρμανσης παρέχει πρόσβαση την παράμετρο Pxx του μενού της κύριας πλακέτας Συγχρονισμός της μονάδας χώρου με το λέβητα (μόνο για εκδόσεις Ασύρματες). Για να γίνει ο συγχρονισμός της μονάδας χώρου με το λέβητα ενεργήστε όπως περιγράφεται παρακάτω: Πατήστε το κομβίο στον πομπό μέχρι η η ενδεικτική λυχνία στη δεξιά πλευρά να ανάψει. Επιλέξτε ON για να ενεργοποιήστε τη λειτουργία Snc της μονάδας χώρου έλεγχος της έντασης μετάδοσης σήματος (μονό για εκδόσεις Ασύρματες). Η λειτουργία διαρκεί 8 λεπτά ή τερματίζεται όταν πατήσετε το κομβίο. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα νούμερο από το 0 έως το 4 (0= κανένα σήμα, 1=25%, 2=50%, 3=75%, 4=100%) επιστροφή στην κυρίως οθόνη 4

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

γενικά Πριν διενεργήσετε τον καθαρισμό των εξωτερικών μερών να σβήνετε τη συσκευή.

γενικά Πριν διενεργήσετε τον καθαρισμό των εξωτερικών μερών να σβήνετε τη συσκευή. γενικά GR Το interface του συστήματος SENSYS σας επιτρέπει να επικοινωνείτε με το λέβητα από το χώρο του σπιτιού σας που προτιμάτε. Έτσι θα μπορείτε να εγκαθιστάτε το λέβητα στον πλέον ενδεδειγμένο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Como OT Ελεγκτής θερμοκρασίας χώρου

Como OT Ελεγκτής θερμοκρασίας χώρου Como OT Ελεγκτής θερμοκρασίας χώρου Εγχειρίδιο τοποθέτησης και λειτουργίας Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης αυτού του εγχειριδίου προτού τροφοδοτήσετε τη συσκευή. Πληροφορίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα. Innovens Pro. Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης MCA 45-65 - 90-115. Οδηγίες χρήσης 300024754-001-A

Ελλάδα. Innovens Pro. Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης MCA 45-65 - 90-115. Οδηγίες χρήσης 300024754-001-A Innovens Pro Ελλάδα EL Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης MCA 45-65 - 90-5 Οδηγίες χρήσης 30004754-00-A Ευρετήριο Εισαγωγή...4. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...4. Συντμήσεις...4.3 Γενικές πληροφορίες...5.3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7008137 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Τοποθέτηση Χαρτιού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ... 5 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

2061 2193 03/2005 GR Για το χειριστή. Οδηγίες χειρισµού. Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό. Logamax U022K B. ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό

2061 2193 03/2005 GR Για το χειριστή. Οδηγίες χειρισµού. Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό. Logamax U022K B. ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό 2061 2193 03/2005 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό φλογοθάλαµο Logamax U022K B ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Εκτύπωση Αντιμετώπιση Προβλημάτων Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM.

Διαβάστε περισσότερα

VIDEO AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!

VIDEO AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ! VIDEO AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ NVM 450MB NVM 450MC ND 106 NVM 700MC ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

OPEL ADAM. Infotainment System

OPEL ADAM. Infotainment System OPEL ADAM Infotainment System Περιεχόμενα IntelliLink... 5 CD 3.0 BT / R 3.0... 65 FlexDock... 115 IntelliLink Εισαγωγή... 6 Ραδιόφωνο... 22 Εξωτερικές συσκευές... 34 Τηλέφωνο... 48 Ευρετήριο... 60 6

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Smart 4

Εγχειρίδιο χρήστη. Smart 4 Εγχειρίδιο χρήστη Smart 4 1. Το κινητό σας 1 1.1 Αφαίρεση του πίσω καλύμματος 1 1.2 Φόρτιση της μπαταρίας 2 1.3 Κάρτα SIM και κάρτα microsd 3 1.4 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση, επανεκκίνηση και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου Gigaset A420/A420A 1 Επισκόπηση ασύρματου ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης μπαταριών 2 Σύμβολο αυτ.τηλεφωνητή (μόνο στο A420A) 3 Ένδειξη ισχύος λήψης 4 Πλήκτρα οθόνης 1 5 Πλήκτρο τερματισμού και 2 ενεργ./απενεργ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Mono Headset BH-310

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Mono Headset BH-310 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Mono Headset BH-310 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα μονοφωνικά ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-310, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο Οδηγίες Χρήσης PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ POWERMAX PRO Σύντομος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E

Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E 2009 Sony Corporation 4-132-761-92(1) GR Χρήση του Εγχειρίδιο του Handycam Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 E8BA0ED(EL).fm Page 1 Tuesday, January 31, 2006 1:36 PM ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 Εγχειρίδιο Οδηγιών PAL Πίνακας Περιεχοµένων Προφυλάξεις...2 Ασφάλεια του Μηχανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E. Easy Handycam 27. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32. Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E. Easy Handycam 27. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32. Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα 2-698-884-91(1) Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα σκληρού δίσκου Handycam 11 Ξεκινώντας 14 Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E Easy Handycam 27 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E 2009 Sony Corporation 4-129-505-91(1) GR Χρήση του Εγχειρίδιο του Handycam Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της βιντεοκάμερας σε

Διαβάστε περισσότερα

KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2

KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2 KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM Οδηγίες Χρήσης Τηλεφωνικό σύστημα Αρ. μοντέλου KX-TS560EX2 KX-TS580EX2 Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2 Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά

Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ...2 ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ...2 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...3 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ...6 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ...6 ΕΚΚΙΝΗΣΗ...7 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ΕΣΩΤ. 1 V 10.10.08 07:15 Þ Μενού Πλήκτρα φορητού ακουστικού 1 Οθόνη στην κατάσταση αναμονής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i C5 - SERIES ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ρυθµιστές Στροφών Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα