ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές"

Transcript

1

2 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές Copyright 2008 Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Πάσης Τάξεως) Κολοκοτρώνη ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: , Fax: ISBN Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του βιβλίου με οποιοδήποτε μέσο (φωτοτυπία, εκτύπωση, μικροφίλμ, αποθήκευση σε αρχείο πληροφοριών ή άλλη μηχανική ή ηλεκτρονική μέθοδο) χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

3 Οι ναυτικοί στην Ευρώπη Πραγματικότητα και προοπτικές

4

5 Περιεχόμενα Εισαγωγή 5 Μεθοδολογία 7 Ανάλυση βιβλιογραφίας 9 Ευρωπαϊκή ιθαγένεια 9 Ενεργή Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια 11 Οι Ναυτικοί στην Ευρώπη: Ενεργή Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και ο Ναυτιλιακός Τομέας 14 Ευρωπαϊκή Ενεργή Ιθαγένεια και ο ρόλος της στον ναυτιλιακό τομέα 15 Διαπολιτισμικός διάλογος 16 Ευκαιρίες απασχόλησης και απειλές στο ναυτιλιακό τομέα 17 Ίσες ευκαιρίες αναφορικά με το φύλο στο ναυτιλιακό τομέα 19 Αποτελέσματα focus groups 21 Ομαδική συνέντευξη 1 Πειραιάς, Ελλάδα 21 Ευρωπαίοι ενεργοί πολίτες και η πραγματικότητα στον τομέα της ναυτιλίας 21 Διαπολιτισμικός διάλογος στα πλαίσια της Ευρώπης 22 Εργασιακές ευκαιρίες και απειλές στον τομέα της ναυτιλίας 24 Ισότητα των δύο φύλων στον τομέα της ναυτιλίας 27 Ομαδική συνέντευξη 2 Λεμεσός, Κύπρος 28 Ευρωπαίοι ενεργοί πολίτες και η πραγματικότητα στον τομέα της ναυτιλίας 28 Διαπολιτισμικός διάλογος στα πλαίσια της Ευρώπης 29 Εργασιακές ευκαιρίες και απειλές στον τομέα της ναυτιλίας 31 Ισότητα των δύο φύλων στον τομέα της ναυτιλίας 34 Εργασιακές ευκαιρίες και απειλές στον τομέα της ναυτιλίας 35 Ενεργή συμμετοχή των ναυτικών στα Ευρωπαϊκά δρώμενα 55 Διαπολιτισμικός διάλογος 65 Ίσες ευκαιρίες 77 Συμπεράσματα 91 Εμπόδια στην ενεργή συμμετοχή των ναυτικών στα Ευρωπαϊκά δρώμενα 96 Στρατηγικές προτεραιότητες για την προαγωγή της ενεργής συμμετοχής των ναυτικών στα Ευρωπαϊκά δρώμενα 98 Βιβλιογραφία 101

6

7 Εισαγωγή Το πρόγραμμα Seafarers in Europe - Action towards Equality (SEA) εντάσσεται στο Europe for Citizens , που έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών στα Ευρωπαϊκά δρώμενα, της αλληλοκατανόησης ανάμεσα στις διάφορες Ευρωπαϊκές εθνικότητες, καθώς και τη δημιουργία μιας ενιαίας ταυτότητας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το SEA επιθυμεί να αναλύσει και να διερευνήσει τον τρόπο αλλά και το επίπεδο εφαρμογής αυτών των ζητημάτων στον ιδιαιτέρως σημαντικό τομέα της ναυτιλίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε ανάλυση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και οργανώθηκαν 2 ομαδικές συνεντεύξεις (focus groups) στην Ελλάδα και την Κύπρο, με τη συμμετοχή οργανώσεων του τομέα της ναυτιλίας και ναυτεργατών. Επίσης, υλοποιήθηκε σειρά ατομικών συνεντεύξεων και ενέργειες διάδοσης των αποτελεσμάτων. Τα θέματα, που διερευνήθηκαν ήταν τα εξής: Ενεργή συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά δρώμενα. Ποια είναι τα εμπόδια, που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί, ώστε να είναι ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες; Δεδομένου ότι περνούν μεγάλα χρονικά διαστήματα στη θάλασσα, μακριά από τα κέντρα λήψεως αποφάσεων, είναι φυσικό να υπάρχουν δυσκολίες και εμπόδια στην ενεργή συμμετοχή τους ως Ευρωπαίοι πολίτες. Πώς μπορούν αυτά τα προβλήματα να επιλυθούν; Διαπολιτισμικός διάλογος. Πώς αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί το πολυεθνικό περιβάλλον της εργασίας τους; Πώς μπορεί το παράδειγμα της επιτυχούς διαπολιτισμικής συνύπαρξης στα καράβια να βοηθήσει στη δημιουργία μιας κοινής Ευρωπαϊκής κουλτούρας και ταυτότητας; Εργασιακές ευκαιρίες και απειλές στον τομέα της ναυτιλίας. Πώς συμβάλλουν οι Ευρωπαϊκές πολιτικές στη δημιουργία ενός ασφαλούς, δίκαιου και διασφαλισμένου μέλλοντος της εργασίας στον τομέα της ναυτιλίας; Ποιο είναι το επίπεδο της γνώσης αυτών των πολιτικών και ποιο το επίπεδο της υλοποίησής τους; 5

8 Ίσες ευκαιρίες. Γιατί η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ισότητα των δύο φύλων δεν έχει εφαρμοστεί στον τομέα της ναυτιλίας; Υπάρχουν ακόμα στερεότυπα και ποιες είναι οι αντιλήψεις των ναυτικών; Η σελίδα του SEA στο διαδίκτυο βρίσκεται στη διεύθυνση 6

9 Μεθοδολογία Η μεθοδολογία βασίστηκε σε ανάλυση βιβλιογραφίας και ποιοτική έρευνα βασισμένη σε ατομικές και ομαδικές συνεντεύξεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Οι συνεντεύξεις δομήθηκαν με βάση την ανάλυση βιβλιογραφίας και περιέλαβαν 4 θεματικές ενότητες. Κάθε θεματική ενότητα περιλάμβανε επιμέρους ερωτήσεις, οι οποίες αναπτύχθηκαν μέσω πιλοτικής μελέτης. Οι ενότητες και ερωτήσεις της έρευνας παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω: Ευρωπαίοι ενεργοί πολίτες και η πραγματικότητα στον τομέα της ναυτιλίας: Η Ευρωπαϊκή υπηκοότητα ουσιαστικά συνεπάγεται την άσκηση εξουσίας και προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. o Εσείς, ως ναυτικοί, έχετε από το επάγγελμά σας τη δυνατότητα να λειτουργείτε ως ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες; o Ποιά εμπόδια συναντάτε αλλά και τι σας διευκολύνει στη συμμετοχή σας στις δημοκρατικές διαδικασίες σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο; Διαπολιτισμικός διάλογος στα πλαίσια της Ευρώπης: Το διαπολιτισμικό περιβάλλον αποτελεί εδώ και χρόνια μια πραγματικότητα στον τομέα της ναυτιλίας. Ναυτικοί από τρίτες χώρες και από χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, που πρόσφατα εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπαρκάρουν όλο και περισσότερο σε ελληνόκτητα καράβια. o Εσείς, ως ναυτικοί, πώς αντιμετωπίζετε το διαπολιτισμικό περιβάλλον της εργασίας σας; o Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εργασίας σε ένα περιβάλλον τέτοιου είδους; o Μπορεί η επιτυχής διαπολιτισμική συνύπαρξη στα καράβια να συμβάλει στη δημιουργία μιας κοινής Ευρωπαϊκής ταυτότητας και πολιτισμού; Αν ναι, πώς; Εργασιακές ευκαιρίες και απειλές στον τομέα της ναυτιλίας: o Ποιο νομίζετε ότι είναι το μέλλον της εργασίας στον τομέα της ναυτιλίας ως προς τις ευκαιρίες απασχόλησης, την υγεία, την ασφάλεια, την ασφάλιση και πως κρίνετε τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 7

10 o Έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα τέτοιες πολιτικές στον τομέα της ναυτιλίας; Ποιες ήταν οι προκλήσεις αλλά και τα οφέλη από την υλοποίησή τους; Ισότητα των δύο φύλων στον τομέα της ναυτιλίας: o Ο ναυτιλιακός τομέας κυριαρχείται ακόμα από το ανδρικό φύλο. Ποιοι είναι οι λόγοι που κατά τη γνώμη σας εμποδίζουν και αποτρέπουν την απασχόληση των γυναικών στη ναυτιλία; o Υπάρχουν ακόμα στερεότυπα σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων στον τομέα της ναυτιλίας; Γιατί; Πώς νομίζετε ότι θα μπορούσαν να ξεπεραστούν στο μέλλον; Η πρώτη ομαδική συνέντευξη οργανώθηκε στον Πειραιά στις 6 Νοεμβρίου Η δεύτερη οργανώθηκε στη Λεμεσό στις 17 Δεκεμβρίου Επίσης πραγματοποιήθηκαν 14 ολοκληρωμένες ατομικές συνεντεύξεις, οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια. Για λόγους ενάργειας της παρουσίασης έχουν χωριστεί σε 4 ενότητες: Εργασιακές ευκαιρίες και απειλές στον τομέα της ναυτιλίας Ενεργή συμμετοχή των ναυτικών στα Ευρωπαϊκά δρώμενα Διαπολιτισμικός διάλογος Ίσες ευκαιρίες Τα δεδομένα, που συλλέχθηκαν μέσω των ομαδικών συνεντεύξεων αναλύθηκαν μέσω θεματικής ανάλυσης και παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. 8

11 Ανάλυση βιβλιογραφίας Είναι γενικά αποδεκτό ότι η παγκοσμιοποίηση απαιτεί νέα, πιο εξελιγμένα μοντέλα πολιτικής και κοινωνικής υποδομής, στα οποία ο κάθε πολίτης θα παίζει πιο ενεργό ρόλο. Όμως, σε όλη την Ευρώπη παρατηρείται τάση μειωμένης συμμετοχής στις παραδοσιακές δημοκρατικές διαδικασίες και οι κυβερνήσεις και άλλοι οργανισμοί θεωρούνται από τους πολίτες ότι λειτουργούν αποστασιοποιημένα και δεν δίνουν επαρκώς λόγο για τις ενέργειές τους. Οι εξελίξεις αυτές συνεπάγονται την ανάγκη επαναδραστηριοποίησης των Ευρωπαίων ως ενεργών πολιτών, ικανών να λαμβάνουν μετά από ενημέρωση αποφάσεις σχετικά με τη ζωή τους, την κοινωνία και την εργασία τους (Holford & Veen, 2003). Όμως, πολλοί δεν έχουν τις ικανότητες, τη γνώση ή δεν κατανοούν τον τρόπο πως μπορούν να συμμετέχουν ως ενεργοί πολίτες στα Ευρωπαϊκά δρώμενα. Ιδιαίτερα αυτό συμβαίνει σε άτομα, στα οποία λείπει η μόρφωση ή τα οποία είναι δυνατό να πέσουν θύματα κοινωνικού αποκλεισμού λόγω του επαγγέλματος, του φύλου, της εθνικότητας ή της θρησκείας τους. Ευρωπαϊκή ιθαγένεια Ο όρος ιθαγένεια είναι δύσκολο να οριστεί στη σύγχρονη Ευρώπη (Meehan 1993, Delanty 1997, Lehning & Weale 1997). Η πολυπλοκότητά του αντικατοπτρίζεται στο πρόβλημα της γλώσσας. Ο όρος Ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι διφορούμενος. Δεν είναι ξεκάθαρο αν αναφέρεται σε ιθαγένεια της Ευρώπης ή σε ιθαγένεια στην Ευρώπη. Ο πρώτος αναφέρεται στη συμμετοχή στην Ευρώπη ως πολιτική ή πολιτιστική οντότητα. Ο δεύτερος αναφέρεται στα πολύμορφα δίκτυα πολιτισμικών σχέσεων, στα οποία εμπλέκονται οι Ευρωπαίοι. Η ιθαγένεια της Ευρώπης ενώνει τους πολίτες με μια συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή πολιτεία. Η ιθαγένεια στην Ευρώπη υποδηλώνει τα πολυσύνθετα πεδία της Ευρωπαϊκής ταυτότητας στον Ευρωπαϊκό πολιτικό χώρο (Painter, 2008). Ο όρος Ευρωπαϊκή ιθαγένεια συχνά χρησιμοποιείται περιορισμένα με την έννοια ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο όρος αυτός έχει συγκεκριμένο νομικό νόημα, που καθίσταται εμφανές στα βασικά κείμενα και διατάξεις της ΕΕ. Μάλιστα, ολόκληρο το δεύτερο μέρος της τελικής Συνθήκης Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συνθήκη της Ρώμης) είναι αφιερωμένο στην ιθαγένεια της ΕΕ. Η πολιτική σημασία του νομικού ορισμού υποδεικνύεται στο υλικό δημοσιότητας που βρίσκουμε στην 9

12 ιστοσελίδα της ΕΕ, το οποίο αναφέρει τέσσερεις κύριους στόχους της Ένωσης (EC, 2008). Αυτοί είναι να: 1. Καθοριστεί η Ευρωπαϊκή ιθαγένεια 2. Διασφαλιστούν η ελευθερία, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη 3. Προωθηθεί η οικονομική και κοινωνική πρόοδος 4. Τονιστεί ο ρόλος της Ευρώπης στον κόσμο Η ιθαγένεια της ΕΕ καθιερώθηκε επίσημα με την Συνθήκη του Μάαστριχ, που τέθηκε σε ισχύ το Σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Συνθήκης του Μάαστριχ (τώρα άρθρο 17 της τελικής Συνθήκης της Ρώμης), η ιθαγένεια της Ένωσης καθορίζεται ως Κάθε άτομο που έχει υπηκοότητα μιας Χώρας- Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πολίτης της Ένωσης. Η ιθαγένεια της ΕΕ θα συμπληρώνει και δε θα αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια. Τα άρθρα καθορίζουν τα δικαιώματα, που συνεπάγεται η Ευρωπαϊκή ιθαγένεια (EC, 2003): 1. Το δικαίωμα να ταξιδεύει και να κατοικεί οπουδήποτε εντός της ΕΕ, 2. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε δημοτικές και Ευρωπαϊκές εκλογές στη Χώραμέλος της κατοικίας του, ανεξαρτήτως εθνικότητας, 3. Το δικαίωμα να έχει προξενική προστασία από προξενείο άλλης χώρας-μέλους ενώ βρίσκεται εκτός ΕΕ, 4. Το δικαίωμα να κάνει ένσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αίτηση στον Ευρωπαϊκό Συνήγορο του Πολίτη. Οι θεσμοί της ΕΕ αναγνωρίζουν ότι αν και ο νομικός ορισμός της ιθαγένειας αποτελεί μια σημαντική αρχή, που είναι δυνατό να αναπτυχθεί περαιτέρω, έχει περιορισμένη πρακτική σημασία για την πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών. Έτσι, οι πολιτικοί αρχηγοί της ΕΕ προσανατολίζονται στην ευρεία ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας και των πρακτικών, που αυτή συνεπάγεται (Painter, 2008). Για παράδειγμα, το 1998, η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού εξέδωσε το κείμενο Εκπαίδευση και Ενεργή Ιθαγένεια στην ΕΕ (EΕ, 1998) μέσω του οποίου υποστήριξε ότι, σε αντίθεση με νομικούς ορισμούς, μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη της έννοιας της ιθαγένειας, η οποία να περιλαμβάνει νομικά, πολιτικά και κοινωνικά στοιχεία καθώς και να αποτελεί τη βάση σύγκλισης διαφορετικών αξιών και ταυτοτήτων είναι πιο κατάλληλη για τη σύγχρονη Ευρωπαϊκή κοινωνία. 10

13 Το Ευρωπαϊκό σχέδιο δεν είναι μόνο πολιτισμικό και πολιτικό αλλά και οικονομικό και νομικό (Painter, 2008). Η μακρόχρονη επιτυχία της Ευρωπαϊκής συνοχής εξαρτάται από τη λαϊκή ετυμηγορία και τις δημοκρατικές διαδικασίες. Τόσο η νομιμότητα, όσο και η δημοκρατία συνδέονται με τις έννοιες της διαπολιτισμικότητας και της ιθαγένειας (Garcia 1993). Η Ευρωπαϊκή συνοχή θα επιτευχθεί, αν οι κάτοικοι της Ευρώπης αντλούν την ταυτότητά τους από αυτή, αν νιώθουν Ευρωπαίοι και αν θεωρούν τον εαυτό τους Ευρωπαίο πολίτη. Τότε είναι πιο πιθανό να συμμετάσχουν στα κοινά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, να πιέζουν για δημοκρατικές διαδικασίες και να ψηφίζουν σε Ευρωπαϊκές εκλογές. Η ταύτισή τους με την Ευρώπη θα συνεισφέρει στη νομιμοποίηση της ΕΕ. Η άποψη αυτή είναι γενικά αποδεκτή στην ΕΕ. Η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής ενότητας θεωρείται σημαντική συνιστώσα της επιτυχίας του Ευρωπαϊκού σχεδίου (Shore, 2000). Μέσω δημοσκόπησης με τον τίτλο Πώς βλέπουν τον εαυτό τους οι Ευρωπαίοι (EΕ, 2001) έγινε ξεκάθαρο ότι για να αισθάνονται Ευρωπαίοι πολίτες, πρέπει να έχουν μια βασική αίσθηση γεωγραφικής προσκόλλησης στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας, είναι επίσης σημαντικό να υπάρχει και ψυχολογική ταύτιση με την Ευρώπη. Αν και στις αρχές του 21 ου αιώνα δεν είναι δυνατό ακόμα να μιλάμε για ενιαία Ευρωπαϊκή ταυτότητα, η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών αισθάνονται σε ένα βαθμό Ευρωπαίοι (EΕ, 2001). Το ίδιο κείμενο κάνει ξεκάθαρη τη σχέση μεταξύ ιθαγένειας και δημοκρατίας: η αποδοχή της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας εξαρτάται από την ικανοποίηση από τις δημοκρατικές διαδικασίες στην ΕΕ (EΕ, 2001). Επίσης τονίζει ότι η ιδέα της ιθαγένειας υπονοεί μια κοινή πολιτισμική ταυτότητα (EΕ, 2001). Έτσι, παρά τον περιορισμένο νομικό ορισμό της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας, που περιλαμβάνεται στις συνθήκες και στο προσχέδιο του συντάγματος, είναι ξεκάθαρο ότι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί δρουν με βάση ένα πιο ολιστικό μοντέλο της ιθαγένειας, που περιλαμβάνει τις έννοιες της ταυτότητας και της συμμετοχής. Ενεργή Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια Η Ευρωπαϊκή ιθαγένεια, όπως καθορίστηκε από τη Συνθήκη του Μάαστριχ το 1992, έχει ιδιαίτερη σημασία για τη σύγκλιση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς εντός ενός ισχυρού δημοκρατικού συνταγματικού πλαισίου (Moro, 2001). Η Ευρωπαϊκή ιθαγένεια ως ενεργή ιθαγένεια σημαίνει την άσκηση δικαιωμάτων και τη λήψη ευθυνών των πολιτών για την ανάπτυξη πολιτικής. Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτήν παίζουν οι εθνικοί και τοπικοί δημοκρατικοί φορείς και η 11

14 ενίσχυση της συμμετοχής τους στην ανάπτυξη πολιτικής. Επίσης, απαιτείται ο εμπλουτισμός της έννοιας της επικουρικότητας στην ΕΕ, ώστε να περιλαμβάνει τη σχέση μεταξύ φορέων και πολιτών, και να είναι δυνατή η ελεύθερη ανάληψη πρωτοβουλιών από τους πολίτες για το κοινό τους συμφέρον, ως άτομα και ως οργανισμοί, μέσω των φορέων τους (Roffiaen, 2001). Στη Λευκή Βίβλο για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Επικοινωνίας (ΕΕ, 2006) και στο Σχέδιο Δ για τη Δημοκρατία, το Διάλογο και τη Διαφωνία (EΕ, 2005), η Επιτροπή πρόσφατα επανέλαβε την ανάγκη να παρασχεθούν στους πολίτες και ιδιαίτερα στους νέους εργαλεία, που θα επιτρέπουν την ενεργή συμμετοχή τους στις Ευρωπαϊκές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και θα ενισχύσουν το αίσθημα ταύτισής τους με το Ευρωπαϊκό σχέδιο. Το μήνυμα επιβεβαιώθηκε από τα ανώτατα πολιτικά επίπεδα, αλλά και από τους ίδιους τους νέους, οι οποίοι εξέφρασαν τη θέλησή τους να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο στην ανάπτυξη της ΕΕ και να αναπτύξουν ενεργά την Ευρωπαϊκή τους ιθαγένεια (EΕ, 2005). Το Συμβούλιο της Ευρώπης ανακήρυξε το 2005 Χρονιά της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας για να τονίσει τη σημασία της εκπαίδευσης για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γεγονός που υπέδειξε ότι οι νέοι που είναι ενεργοί και ενήμεροι της νέας ταυτότητάς τους αποτελούν το καλύτερο μέσο για την προαγωγή της ενεργής ιθαγένειας. Σε επικοινωνία της το 2006, η Επιτροπή των Περιφερειών (EΕ, 2006) ανέφερε ότι η ΕΕ έχει το καθήκον να ενημερώσει τους πολίτες της για την Ευρωπαϊκή διάσταση του ρόλου τους. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η αυξημένη διαφορετικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επήλθε με την είσοδο δέκα νέων Χωρών Μελών την 1 η Μαίου του 2004, και θα επέλθει με την ενοποίηση νέων χωρών στο μέλλον, απαιτεί συγκεκριμένες ενέργειες για την προαγωγή της ενεργής Ευρωπαϊκής ιθαγένειας στις νέες Χώρες Μέλη αλλά και στις αρχικές 15, όπου η προαγωγή της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας πρέπει να λάβει υπόψη της πολιτισμικές, κοινωνικές και γλωσσικές ποικιλομορφίες που επήλθαν της ενοποίησης. Η Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία της ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες αισθάνονται ότι κρατούνται σε απόσταση από τα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΕ, ότι δεν έχουν αρκετή ενημέρωση, και ως εκ τούτου έχουν ενδοιασμούς για την πολιτική ανάπτυξη της ΕΕ, τονίζοντας έτσι το ρόλο κλειδί των τοπικών και περιφερειακών αρχών για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Η προαγωγή της ιθαγένειας θεωρείται οριζόντια δράση, που πρέπει να λαμβάνει υπόψη και άλλες δράσεις της ΕΕ. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για την προαγωγή της Ευρωπαϊκής ιθαγένεια το αντιμετωπίστηκε θετικά. 12

15 Έπειτα από τρία χρόνια διαβουλεύσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, στις 12 Δεκεμβρίου 2006, αποφάσισε την έναρξη του προγράμματος Η Ευρώπη για τους Πολίτες με διάρκεια από την 1 η Ιανουαρίου 2007 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 και στόχο την προώθηση της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερεις γενικούς και τέσσερεις επιμέρους στόχους. Οι τέσσερεις γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής: 1. Να δοθεί η ευκαιρία στους πολίτες να συνδιαλέγονται και να συμμετέχουν στη δημιουργία μιας Ευρώπης με μεγαλύτερη συνοχή, η οποία να είναι δημοκρατική και προσανατολισμένη στο παγκόσμιο στίβο, ενωμένη και εμπλουτισμένη μέσω της εθνικής και πολιτισμικής της διαφορετικότητας, αναπτύσσοντας έτσι την Ευρωπαϊκή ιθαγένεια. 2. Να αναπτυχθεί η έννοια της Ευρωπαϊκής ταυτότητας, βασισμένη σε κοινές αξίες, ιστορία και πολιτισμό. 3. Να ενισχυθεί η έννοια της ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους πολίτες της. 4. Να ενδυναμωθεί η ανοχή και η κοινή κατανόηση μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών με σεβασμό και προώθηση πολιτισμικών και γλωσσικών διαφορών, και ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου. Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής: 1. Να έρθουν σε επαφή άνθρωποι από τοπικές κοινότητες όλης της Ευρώπης για να μοιραστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες, γνώμες και αξίες, να μάθουν από την ιστορία τους και να χτίσουν το μέλλον. 2. Να ενισχυθούν η δράση, η ανταλλαγή απόψεων και η σκέψη σχετικά με την Ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τη δημοκρατία, τις κοινές αξίες, την κοινή ιστορία και κουλτούρα μέσω της συνεργασίας των οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 3. Να έρθει η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προαγωγής Ευρωπαϊκών αξιών και επιτυχιών, διατηρώντας ταυτόχρονα τη μνήμη του παρελθόντος της. 4. Να ενθαρρυνθεί η επικοινωνία μεταξύ των πολιτών και των δημόσιων οργανισμών από όλες τις συμμετέχουσες χώρες, ώστε να συνεισφέρει στο διαπολιτισμικό διάλογο και να αποκαλύψει τόσο τη διαφορετικότητα όσο και την ενότητα της Ευρώπης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε 13

16 δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη πιο ισχυρών δεσμών μεταξύ των πολιτών των Χωρών Μελών της ΕΕ. Οι στόχοι του προγράμματος θα επιτευχθούν μέσω των παρακάτω δράσεων: 1. Ενεργοί Ευρωπαίοι Πολίτες, που αποτελείται από: αδελφοποίηση πόλεων, δράσεις πολιτών και δράσεις υποστήριξης. 2. Ενεργή Κοινωνία Πολιτών στην Ευρώπη, που αποτελείται από: παροχή υποστήριξης για την υποδομή Ευρωπαϊκών οργανισμών έρευνας για δημόσια πολιτική (think tanks), υποστήριξη για την υποδομή δημόσιων οργανισμών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, υποστήριξη ενεργειών από δημόσιους οργανισμούς. 3. Μαζί για την Ευρώπη, που αποτελείται από: γεγονότα μεγάλης δημοσιότητας, όπως εορτασμούς επετείων, βραβεία, καλλιτεχνικά γεγονότα, Πανευρωπαϊκά συνέδρια, μελέτες, δημοκοπήσεις, και εργαλεία διάχυσης και διάδοσης πληροφορίας. Οι Ναυτικοί στην Ευρώπη: Ενεργή Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και ο Ναυτιλιακός Τομέας Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει αναγνωρίσει σε διάφορες περιστάσεις την ανάγκη να έρθουν σε εγγύτερη επαφή η ΕΕ και οι θεσμοί της με τους πολίτες των Χωρών Μελών της. Έχει ενθαρρύνει και προωθήσει μέσω των θεσμών της ΕΕ τη διατήρηση και την καλλιέργεια ενός ειλικρινούς, διαφανούς και συστηματικού διαλόγου με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών όπως αυτή αντιπροσωπεύεται μέσω μη κυβερνητικών οργανισμών, συνδικάτων, οργανώσεων εργοδοτών κλπ., προωθώντας με αυτόν τον τρόπο τη συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια ζωή και στη λήψη αποφάσεων, ενώ παράλληλα δίνοντας έμφαση σε ουσιώδεις αρχές, που συμμερίζονται οι πολίτες της Ευρώπης (EΕ, 2006). Ο χώρος εργασίας είναι σημαντικό πεδίο άσκησης της «ιθαγένειας», και όλο και περισσότερο η συμμετοχή ενός πολίτη στο εργατικό δυναμικό αποτελεί ανάγκη για την ολοκλήρωσή του. Οι ενεργοί πολίτες στο χώρο της εργασίας δραστηριοποιούνται ως μέλη συνδικάτων, ως ιδρυτές εταιριών, ως εκφραστές του προσωπικού τους οράματος στο χώρο εργασίας, χρησιμοποιώντας την επαγγελματική 14

17 πραγματογνωμοσύνη που υπάρχει στην ευρύτερη κοινότητα. Συχνά, επιλέγουν την απασχόλησή τους επειδή αυτή τους προσφέρει την ευκαιρία να επιδιώξουν μια συναίσθηση προσωπικής αποστολής ή κοινωνικής υποχρέωσης (Holford & Veen, 2003). Η Εμπορική Ναυτιλία αποτελεί υποκλάδο της ναυτιλιακής δραστηριότητας και είναι σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομίας. Η θάλασσα είναι πολύ σημαντική για την ΕΕ. Είκοσι από τις Χώρες Μέλη της περιλαμβάνουν ακτές, που απλώνονται σε περίπου 70,000 χλμ. και σχεδόν ο μισός πληθυσμός της ΕΕ ζει σε απόσταση λιγότερη των 50 χλμ. από την ακτή. Οι παράκτιες περιοχές των 15 Χωρών Μελών της ΕΕ είναι υπεύθυνες για περισσότερο του 40% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Η κατασκευή πλοίων, τα λιμάνια, η αλιεία και οι συγγενείς υπηρεσίες παρέχουν εργασία σε πάνω από δυόμισι εκατομμύρια ανθρώπους. Οι ναυτικοί από την πλευρά τους, αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις όπως το διαπολιτισμικό περιβάλλον της εργασίας τους, τις απειλές ως προς την απασχόλησή τους, τη χαμηλή αντιπροσώπευση του γυναικείου φύλου, το άγχος που προέρχεται από ποικίλες αιτίες συμπεριλαμβανομένων και των νέων τεχνολογιών. Επιπρόσθετα, λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους αντιμετωπίζουν εμπόδια στη συμμετοχή τους ως ενεργοί πολίτες. Ευρωπαϊκή Ενεργή Ιθαγένεια και ο ρόλος της στον ναυτιλιακό τομέα Το 2005, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε την απόφασή της να αρχίσει μία διαδικασία διαβούλευσης για την ανάπτυξη μιας μελλοντικής ναυτιλιακής πολιτικής για την ΕΕ. Σε ανακοινωθέν, που παρουσίασαν από κοινού ο Πρόεδρος Χοσέ Μανουέλ Μπαρόσο και ο Επίτροπος Τζο Μπόργκ, η Επιτροπή όρισε τη λογική της πρωτοβουλίας αυτής, δηλώνοντας ότι η συνεισφορά της θάλασσας στην καθημερινή ζωή και την ευεξία των Ευρωπαίων πολιτών είναι αξιοσημείωτη όπως είναι και η δυνατότητα συνεισφοράς της στην οικονομική ανάπτυξη. Η πρόκληση είναι να εξασφαλιστεί η επιτυχία αυτής της δυνατότητας με βιώσιμο τρόπο. Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση θα συνεισφέρει στην αποφυγή διαμαχών και ανταγωνισμών και στη μεγιστοποίηση συνεργιών μεταξύ των διάφορων θαλάσσιων δραστηριοτήτων για να προωθηθούν οι οικονομικές τους δυνατότητες και να διασφαλιστεί το περιβάλλον. Επιπλέον, θα ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των εταίρων και θα τους καταστήσει ικανούς να καταλάβουν τις διάφορες πτυχές της θαλάσσιας δραστηριότητας και τις συνέπειές της. Δημιουργήθηκε μια ειδικώς οργανωμένη ομάδα από Επιτρόπους, υπεύθυνους για θαλάσσιες δραστηριότητες και ετοίμασε ένα συμβουλευτικό κείμενο για την ανάπτυξη μιας μελλοντικής 15

18 ναυτιλιακής πολιτικής της ΕΕ. Στις 7 Ιουνίου του 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τη Πράσινη Βίβλο για τη Μελλοντική Ναυτιλιακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ, 2006). Η δημοσίευση του εγγράφου αυτού σήμανε την αρχή μιας εκτενούς διαδικασίας διαβουλεύσεων για την ανάπτυξη μιας ναυτιλιακής πολιτικής για την Ένωση. Ο Ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος στον ναυτιλιακό τομέα έχει να διαδραματίσει ένα ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της δημιουργίας πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους να συνεργαστούν με σκοπό να επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα όπως η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η προοπτική για επαγγελματική ανέλιξη. Η συμμετοχή των ναυτικών στη διαδικασία χάραξης πολιτικής και η ικανότητα τους να δραστηριοποιούνται ως ενεργοί πολίτες εξαρτάται από την ιδιότητα τους ως μελών σε επαγγελματικών σωματείων και ενώσεων. Διαπολιτισμικός διάλογος Το διαπολιτισμικό περιβάλλον στο ναυτιλιακό τομέα, κυρίως στην υπερπόντια ναυτιλία, αποτελεί μια πραγματικότητα. Ναυτικοί από τις κεντρικές και ανατολικές Ευρωπαϊκές χώρες, που μόλις πρόσφατα έχουν γίνει μέλη της ΕΕ, αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο ποσοστό των ναυτικών, που ταξιδεύουν. Το γεγονός αυτό μπορεί να επιβαρύνει πρόσθετα την υπάρχουσα πρόκληση της πολιτιστικής και γλωσσικής διαφορετικότητας και της διαφορετικής εργασιακής κουλτούρας (Θεοτοκάς & Προγουλάκη, 2007). Οι δυσκολίες, που προκύπτουν από την αντιμετώπιση αυτής της αυξανόμενης διαφορετικότητας είναι δυνατό να οδηγήσουν σε αύξηση του φόρτου εργασίας και σε προβλήματα όπως το εργασιακό άγχος. Το πλοίο, λόγω της απομόνωσης και των περιορισμένων του διαστάσεων, αποτελεί ένα χώρο, όπου οι ναυτικοί είναι υποχρεωμένοι να ζουν μαζί, να δουλεύουν με πλήρως εναρμονισμένο τρόπο και φυσικά να επιδεικνύουν αλληλοσεβασμό, που είναι απαραίτητος για την επιβίωσή τους. Επομένως, η προώθηση ενός θετικού τρόπου διαχείρισης των διαφορών κουλτούρας είναι κρίσιμης σημασίας, αφού μπορεί να αυξήσει τη συνοχή του πληρώματος, να αναβαθμίσει την επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα και τέλος να βελτιώσει την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος, την ασφάλεια του χώρου εργασίας και την όλη απόδοση της ομάδας (Θεοτοκάς & Προγουλάκη, 2007). 16

19 Λόγω της δραστηριότητας τους στον ναυτιλιακό τομέα, οι ναυτικοί έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, να συνεργάζονται και να συζούν με ανθρώπους από όλη την ΕΕ (και περαιτέρω) με διαφορετική γλώσσα και πολιτιστική ταυτότητα. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συμβάλλουν στην αναγνώρισή τους ως πρεσβευτές και φορείς διάδοσης των διαφόρων εθνικών πολιτισμών, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού πολιτισμού και στην προαγωγή της ενεργής Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Σημειώνεται, ότι καμία υπάρχουσα μελέτη δεν εξετάζει το ρόλο της ενεργής Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας στην προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου στον ναυτιλιακό τομέα. Το πρόγραμμα SEA θα συμβάλλει στην εξέταση του θέματος αυτού. Ευκαιρίες απασχόλησης και απειλές στο ναυτιλιακό τομέα Λόγω ενός σημαντικού αριθμού σοβαρών δυστυχημάτων σε πλοία, που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια, η ασφάλεια στα πλοία είναι ένα ζήτημα, που εισπράττει ιδιαίτερη προσοχή σε Ευρωπαϊκά και διεθνή φόρουμ. Ανεπαρκή πρότυπα ασφάλειας μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια ανθρώπινων ζωών, μόλυνση, καταστροφή του περιβάλλοντος, σημαντικό οικονομικό κόστος και απώλειες σε κοινότητες, κυβερνήσεις, βιομηχανίες κ.ά. (EMSA, 2007). Τα πρότυπα ασφάλειας πλοίων αναπτύσσονται και προσαρμόζονται στο διεθνές επίπεδο από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (International Maritime Organisation, IMO), που ανήκει στον ΟΗΕ. Κατόπιν εφαρμόζονται και τίθενται σε ισχύ από εθνικές ναυτιλιακές αρχές και από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, αναγνωρισμένων οργανισμών. Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία διευκρινίζει, και μερικές φορές επιβάλλει, τα πρότυπα της ασφάλειας των πλοίων όπως έχουν προσδιοριστεί από τις συμβάσεις του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού. Πρόσφατες ανησυχίες εντός της ΕΕ για τη μη αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή των προτύπων ασφάλειας των πλοίων από τους ιθύνοντες, συνέδραμαν στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας Ναυτιλιακής Ασφάλειας (European Maritime Safety Agency, EMSA). Τα καθήκοντά της, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι να εξασφαλίσει την αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για θέματα ασφάλειας πλοίων, όλων των Χωρών Μελών, για όλα τα πλοία που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της. Το έργο αυτό εμπλέκει την επιμέλεια και την αξιολόγηση της εξέλιξης 17

20 και της εφαρμογής της νομοθεσίας για το σχεδιασμό, την κατασκευή, και την λειτουργική ακεραιότητα και ασφάλεια των πλοίων και του εξοπλισμού τους (EMSA, 2007). Η ρύθμιση της υγείας και της ασφάλειας της εργασίας επί του πλοίου δεν είναι φυσικά κάτι το καινούργιο. Υπάρχοντα μέτρα ασφαλείας μπορεί να προσφέρουν ήδη ένα ψηλό βαθμό ασφάλειας στους εργαζόμενους (MCA, 2007), αλλά η εφαρμογή των κανονισμών διαφέρει από τη μια Χώρα Μέλος στην άλλη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, οι νομοθετημένες διαδικασίες, οι επιθεωρήσεις από τους λειτουργούς ασφαλείας και η χρήση «άδειας εργασίας», που ελέγχει τις συνθήκες ασφάλειας, συνδράμουν στην αναγνώριση των κινδύνων και στην εφαρμογή μέτρων για ασφαλή εργασία. Στην ΕΕ, οι εργοδότες είναι υπόχρεοι να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και άλλων προσώπων στο μέγιστο δυνατό βαθμό, με την εφαρμογή συγκεκριμένων αρχών, που συμπεριλαμβάνουν την εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων και την εφαρμογή μέτρων για τη μείωσή τους. Συγκεκριμένα, οι εργοδότες είναι υπόχρεοι να κάνουν κατάλληλη και επαρκή εκτίμηση κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, που προέρχονται από την εκτέλεση των δραστηριοτήτων και καθηκόντων τους, ώστε: (α) να αναγνωριστούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερο κίνδυνο μέσω της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, και (β) να εφαρμοστούν μέτρα προς συμμόρφωση του εργοδότη με τις υποχρεώσεις του υπό τους κανονισμούς. Η εφαρμογή επιπλέον πολιτικών ρυθμίσεων, όπως η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/391 περί υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας θα συμβάλλουν προς ένα ασφαλές, δίκαιο και εξασφαλισμένο μέλλον απασχόλησης στο ναυτιλιακό τομέα. Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν να διαδραματίσουν ένα ρόλο κλειδί, όσον αφορά την προώθηση της ενημέρωσης για την πολιτική αυτή και την εφαρμογή της από τους υπεύθυνους φορείς. 18

21 Ίσες ευκαιρίες αναφορικά με το φύλο στο ναυτιλιακό τομέα Ο ναυτιλιακός τομέας εξακολουθεί να είναι ένας «ανδροκρατούμενος» τομέας. Το γεγονός αυτό είναι πιο εμφανές, όταν πρόκειται για ανώτερες θέσεις, όπως αξιωματικοί και υποπλοίαρχοι. Οι γυναίκες έχουν αρχίσει να αποφοιτούν από Ναυτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (σε πολύ περιορισμένους αριθμούς), αλλά η πραγματική παρουσία τους επί των πλοίων είναι αμελητέα. Κατά τη δεκαετία του 80 ο ταχύς ρυθμός ανάπτυξης της απασχόλησης του γυναικείου φύλου και η παρουσία των γυναικών σε «ανδροκρατούμενα» επαγγέλματα, οδήγησε στον προσδιορισμό αυτής της τάσης ως «η θηλυκοποίηση του εργατικού δυναμικού» (Standing, 1999). Αυτό προέκυψε στο πλαίσιο της οικονομικής απελευθέρωσης, της απορρύθμισης της οικονομίας και της ιδιωτικοποίησης, οδηγώντας σε ένα πιο ευέλικτο εργατικό δυναμικό και στη μερική απασχόληση. Στο ναυτιλιακό τομέα όμως «η θηλυκοποίηση του εργατικού δυναμικού» δεν προέκυψε σε σημαντική κλίμακα έως το τέλος της δεκαετίας του 90. Η ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου και η ακόλουθη εξάπλωση της παγκόσμιας ναυτιλίας, μαζί με την παγκοσμιοποίηση της αγοράς εργασίας των ναυτικών ανά τον κόσμο κατά τις δεκαετίες το 80 και 90, οδήγησε στην αύξηση της απασχόλησης των γυναικών επί των πλοίων (Zhoa, 1998) αλλά η αύξηση αυτή περιορίστηκε κυρίως στα κρουαζιερόπλοια. Στην κατεύθυνση της δέσμευσης των Ηνωμένων Εθνών να ενθαρρύνουν την προώθηση των γυναικών σε όλα τα επίπεδα πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και την προώθηση ίσων ευκαιριών μεταξύ φύλων από τα μέσα της δεκαετίας του 70, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανέπτυξε τη δική του στρατηγική για την αφομοίωση των γυναικών στο ναυτιλιακό τομέα το Επίσης, ξεκίνησε την εφαρμογή του Προγράμματος Γυναικείας Ανάπτυξης το 1989, που επικεντρώθηκε στην ίση πρόσβαση στη ναυτιλιακή εκπαίδευση μέσω προγραμμάτων επικεντρωμένων στο φύλο (IMO, 1988, 1992). Ένα άμεσο αποτέλεσμα του προγράμματος ήταν το αυξανόμενο ποσοστό γυναικών μαθητριών στην υψηλόβαθμη ναυτιλιακή εκπαίδευση (IMO, 1997). Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει ιδιαίτερη αύξηση στον αριθμό γυναικών, που ταξιδεύουν στον παγκόσμιο στόλο. Παρά τις πρωτοβουλίες του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού να προωθήσει την ενσωμάτωση των γυναικών στη ναυτιλιακή βιομηχανία από τα τέλη της δεκαετίας του 80, οι γυναίκες ακόμη και σήμερα έρχονται αντιμέτωπες με τη δυσκολία να γίνουν αποδεκτές στον ποντοπόρο τομέα της ναυτιλίας και παραμένουν μια ακραία μειοψηφία του στόλου τόσο στη γέφυρα όσο και στα μηχανοστάσια των πλοίων ανεξαρτήτως τύπου (Zhoa, 1998). Όπως η γέφυρα και η μηχανή, τα μαγειρεία, τα εστιατόρια 19

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74. Φθινόπωρο 2010 ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74. Φθινόπωρο 2010 ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Φθινόπωρο 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 Αντιπροσωπεία της

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM) Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 23. Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση... 25

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 23. Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση... 25 Περιεχόμενα Πρόλογος................................................... 23 Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση.................................. 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ................. 27 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015 ΙΕΚ Πειραιά Ιούνιος 2015 ιάδοση Αποτελεσµάτων Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Κινητικότητας Erasmus+ Τίτλος: Καινοτόµες Τεχνικές Μαγειρικής Μοριακή Γαστρονοµία Ροές: ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ Οµάδα Στόχος: 45 Καταρτιζόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας Νέα Γενιά σε Δράση Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος Δημάρχων και λοιπών τοπικών αρχών των κρατών. μελών της Ε.Ε. (11/02/2014 Βρυξέλλες)

Σύνοδος Δημάρχων και λοιπών τοπικών αρχών των κρατών. μελών της Ε.Ε. (11/02/2014 Βρυξέλλες) Σύνοδος Δημάρχων και λοιπών τοπικών αρχών των κρατών μελών της Ε.Ε. (11/02/2014 Βρυξέλλες) Κυρία Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητή κα Γενική Διευθύντρια Le Bail, Αγαπητοί συνάδελφοι, Φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Διεθνές Έτος Νεολαίας 12 Αυγούστου 2010 11 Αυγούστου 2011 Διάλογος και Αλληλοκατανόηση Ηνωμένα Έθνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86)

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) ΝΟΜΟΣ: 1672/86 Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Brussels, 30 January 2013. Αξιότιμα Μέλη,

Brussels, 30 January 2013. Αξιότιμα Μέλη, Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Brussels, 30 January 2013 Αξιότιμα Μέλη, Ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλω τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Εισηγητές: Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Ανδρέας Θεοδωρίδης, Διευθυντής Σχολείου Ανδρέας Κυθραιώτης, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο

Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Καριέρα στη Ναυτιλία Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Επαγγελματικός Σύνδεσμος Εγχώριας Ναυτιλιακής Βιομηχανίας Ιανουάριος 1989: Ίδρυση ΚΝΕ από 17 Μέλη Στόχοι: Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ] Ηµερίδα ΤΕΕ «Επιτυχία σηµαίνει κανένα ατύχηµα» Χαιρετισµός του Προέδρου του ΕΚΑ Γρηγόρη Φελώνη Παρασκευή, 2 Νοεµβρίου 2001 1 Το ζήτηµα των συνθηκών εργασίας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ 33Οι επιπτώσεις της Βιομηχανικής Επανάστασης 33Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης 33Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία της τέχνης 3 3 Η Ευρώπη και ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας.

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας. Diversity Διαφορετικότητα Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του άλλου καθώς και η έμπρακτή αποδοχή της, συμβάλει στην δημιουργία κοινωνιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδέες ισότητας, αλληλοσεβασμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Φορέας Υλοποίησης Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ H αντίληψή μας για τον εθελοντισμό Τι προσφέρουν οι εθελοντές Δούναι και λαβείν Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 ΘΕΜΑ:Παραγοντες που επηρεαζουν την υγεια. Το 1948 με την ιδρυση του Π.Ο.Υ. τεθηκαν επισημως τα θεμελια για

Διαβάστε περισσότερα

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες. Κεντρικά ερωτήματα: Ποιες είναι οι διαστάσεις της συζήτησης για την κρίση στο Δημόσιο Διάλογο; Ήταν η υιοθέτηση του πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα και η ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης μονόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες για τη διαχείριση του άγχους Πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις από την SIRC

Δραστηριότητες για τη διαχείριση του άγχους Πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις από την SIRC Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις από την SIRC 1 Εισαγωγή - Κανόνες 1. Στόχοι Οι στόχοι του παιχνιδιού ανάληψης ρόλων είναι: - Να διευκολυνθεί η αφομοίωση των νέων γνώσεων. -Να ενθαρρυνθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 θεμα: Ιστορικη Εξελιξη Αγωγης και Προαγωγης Υγειας. Η προαγωγη υγειας είναι συνδεδεμενη με τις αλλαγες που

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα Αναγνωριση Ποιοτητα Κινητικοτητα Εκπαιδευση Προτυπα Απασχολησιµοτητα Ανάπτυξη της Αγοράς Εργασίας Σχετικά Προσόντα και κατάρτιση Η VSPORT + Έργο Ο βασικός στόχος του VSPORT είναι να αναπτυχθεί ένα διατομεακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου, 2014 Σύνολο σελίδων: 8 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (I) ΕΙΣΑΓΩΓΗ EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce,

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού.

Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών,τα οποία όµως συµπεριλαµβάνουν και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους νέους. Πώς; Μέσω συγχρηματοδότησης Σχεδίων που απευθύνονται στους νέους. Κύριο χαρακτηριστικό: Η μη τυπική

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα