ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 138,5 ΕΚΑΤ «H δυναμική πορεία του Ομίλου Πειραιώς συνεχίσθηκε και το 1 ο 3μηνο του 2008, παρά το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων επιταχύνθηκε στο 39%, των δανείων διατηρήθηκε στο 48% και της κερδοφορίας διαμορφώθηκε στο 46%*. Στο τέλος Μαρτίου 2008, το ενεργητικό του Ομίλου έφτασε τα 48,5 δισ, το δίκτυο καταστημάτων ξεπέρασε τις 780 μονάδες, ενώ τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 138,5 εκατ. Τόκοι και προμήθειες που αποτελούν το 80% των καθαρών εσόδων και συνιστούν δυναμική πηγή επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας ενισχύθηκαν σημαντικά. Οι επιδόσεις αυτές είναι σύμφωνες με τους στόχους του Επιχειρηματικού μας Σχεδίου της περιόδου ως το 2010, οι οποίοι παραμένουν σταθεροί». Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ 2008 Αύξηση των καθαρών κερδών του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κατά 46% στα 138,5 εκατ έναντι 94,9 εκατ (*) το 1 ο 3μήνο 2007 ( 248,2 εκατ, συμπεριλαμβανομένου του «έκτακτου» χρηματοοικονομικού κέρδους το περυσινό τρίμηνο) Κέρδη προ φόρων χωρίς χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 153,0 εκατ από 103,2 εκατ, αυξημένα κατά 48% Σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας, +24% από την Ελλάδα και +217% από τις εργασίες εξωτερικού Διατήρηση του καθαρού περιθωρίου τόκων (NIM) ως προς μέσο όρο έντοκων στοιχείων ενεργητικού στο 3% Αύξηση των καθαρών εντόκων εσόδων κατά 38% και των προμηθειών κατά 18% σε ετήσια βάση Βελτίωση του δείκτη αποτελεσματικότητας «κόστος προς έσοδα» στο 47% από 52% (*) το 1 ο 3μηνο 2007 Επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των καταθέσεων στο 39% σε ετήσια βάση και διατήρηση του ρυθμού αύξησης των δανείων στο 48%. Η τριμηνιαία μεταβολή των καταθέσεων σε απόλυτο μέγεθος ξεπέρασε την αντίστοιχη άνοδο των χορηγήσεων (+ 3,3 δισ καταθέσεις, + 3,0 δισ δάνεια) Περαιτέρω βελτίωση του δείκτη «χορηγήσεις προς καταθέσεις» στο 122% στο τέλος Μαρτίου 2008 από 127% το Δεκέμβριο και 130% το Σεπτέμβριο Εξαιρουμένων των τιτλοποιημένων δανείων, τα οποία χρηματοδοτούνται από αντίστοιχες εκδόσεις, ο δείκτης βελτιώθηκε στο 117% από 121% στο τέλος του 2007 Βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, με δείκτη δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στο 3,3% των χορηγήσεων στο τέλος Μαρτίου 2008 έναντι 3,4% το Δεκέμβριο 2007 Διατήρηση υψηλού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 10,8% (ε) με δείκτη βασικών κεφαλαίων (Core Tier I) 8,8% (ε), σύμφωνα με το νέο εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ Σημαντική επέκταση των μεγεθών των διεθνών δραστηριοτήτων, με τα δάνεια αυξημένα κατά 106% και τις καταθέσεις επίσης επιταχυνόμενες, με ρυθμό ανόδου 71% σε ετήσια βάση Επέκταση του δικτύου καταστημάτων από 545 μονάδες το Μάρτιο 2007 στις 782 μονάδες ένα έτος μετά (+43%), εκ των οποίων 322 στην Ελλάδα και 460 στο εξωτερικό, με 38 νέα καταστήματα μόνο στο 1 ο 3μηνο εργαζόμενοι (+34%), με νέους υπαλλήλους από το Μάρτιο του 2007 (834 στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) (*) κέρδη 1 ου 3μήνου 07 χωρίς το «έκτακτο» χρηματοοικονομικό κέρδος από την πώληση της συμμετοχής στην Τρ. Κύπρου Σελίδα 1 από 12

2 ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Βασικά μεγέθη ( εκατ) Μάρτ. 08 Μάρτ. 07 Δ % Ενεργητικό % Χορηγήσεις % Καταθέσεις και Ομόλογα Λιανικής % Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων % Στο τέλος Μαρτίου 2008 το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε στα εκατ έναντι εκατ στο τέλος Μαρτίου 2007, αυξήθηκε δηλαδή κατά 41%. Οι καταθέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των πιστωτικών τίτλων που διατίθενται λιανικώς στην πελατεία, διαμορφώθηκαν σε εκατ, σημειώνοντας αύξηση 39% σε ετήσια βάση, με περαιτέρω επιτάχυνση έναντι του ετήσιου ρυθμού αύξησης του Δεκεμβρίου 2007 (33%). Ανάλυση καταθέσεων και πιστωτικών τίτλων Ομίλου ( εκατ) Μάρτ. 08 Μάρτ. 07 Δ % Ταμιευτήριο και όψεως % Προθεσμίας, repos, ομόλογα δικτύου % Σύνολο καταθέσεων πελατών % Πιστωτικοί τίτλοι σε θεσμικούς % Καταθέσεις και πιστωτικοί τίτλοι % Οι καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου σημείωσαν ετήσιο ρυθμό αύξησης 13%, ενώ οι καταθέσεις προθεσμίας και τα repos μαζί με τους πιστωτικούς τίτλους λιανικής 56%. Σε τριμηνιαία βάση, η καθαρή μεταβολή των καταθέσεων κατά το 1 ο 3μηνο 2008 υπερέβη για πρώτη φορά αυτή των χορηγήσεων: + 3,3 δισ καταθέσεις, +3,0 δισ δάνεια αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι οι καταθέσεις του Ομίλου στην Ελλάδα ενισχύθηκαν κατά 34% σε ετήσια βάση (*) από 31% το Δεκέμβριο Η έμφαση που δίνει ο Όμιλος Πειραιώς στις καταθέσεις πελατείας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, μέσω της στοχευμένης δημιουργίας νέων καταστημάτων (+20 σε ένα χρόνο, πάνω από 110 τα τελευταία 5 έτη), της προώθησης νέων προϊόντων, αλλά και των ενεργειών marketing, είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου των καταθέσεων. Παράλληλα, η προσπάθεια άντλησης καταθετικών κεφαλαίων εντείνεται και στο εξωτερικό, με προώθηση νέων προϊόντων, διεύρυνση του δικτύου, αλλά και με τη δραστηριοποίηση του Ομίλου στην Κύπρο, η οποία ξεκίνησε εντός του 2008, συνεισφέροντας ήδη 361 εκατ στις καταθέσεις του Ομίλου. Οι πιστωτικοί τίτλοι της Τράπεζας (ECP, EMTN, τιτλοποίηση απαιτήσεων στεγαστικών δανείων και υβριδικά κεφάλαια) σε θεσμικούς επενδυτές ανήλθαν στο τέλος Μαρτίου 2008 σε εκατ έναντι εκατ πριν ένα χρόνο, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 17%. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος Μαρτίου 2008 το υπόλοιπο του ECP αυξήθηκε σε 3,3 δισ από 2,9 δισ στο τέλος Δεκεμβρίου 2007, συνεχίζοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση και την αποδοχή του ονόματος της Τράπεζας στη συγκεκριμένη αγορά, παρά την αναταραχή στις διεθνείς αγορές. * εκτίμηση για το ρυθμό αύξησης της ελληνικής τραπεζικής αγοράς το Μάρτιο % για τα δάνεια, +11% για τις καταθέσεις Σελίδα 2 από 12

3 Οι χορηγήσεις διατήρησαν τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης (+48% σε ετήσια βάση) για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, με το υπόλοιπό τους να ανέρχεται στο τέλος Μαρτίου 2008 σε εκατ. Σημειώνεται ότι οι χορηγήσεις του Ομίλου στην Ελλάδα το Μάρτιο 2008 ενισχύθηκαν κατά 37% σε ετήσια βάση, όσο και το Δεκέμβριο 2007 (*). Ο ρυθμός αύξησης των στεγαστικών δανείων διαμορφώθηκε σε 28% σε ετήσια βάση, με το υπόλοιπο να ανέρχεται σε εκατ το Μάρτιο 2008 έναντι εκατ πριν ένα έτος. Τα καταναλωτικά δάνεια σημείωσαν αύξηση 50% σε ετήσια βάση και ανήλθαν στο τέλος Μαρτίου 2008 σε εκατ έναντι εκατ το Μάρτιο Η συμμετοχή των δανείων προς ιδιώτες στο σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε σε 32% στο τέλος Μαρτίου Ανάλυση δανείων Ομίλου (εκατ ) Μάρτ. 08 Μάρτ. 07 Δ % Δάνεια επιχειρήσεων % > Μεσαίες - Μικρές Επιχειρήσεις % > Μεγάλες Επιχειρήσεις % Δάνεια ιδιωτών % > Στεγαστικά % > Καταναλωτικά % Σύνολο δανείων % Τα δάνεια δικτύου προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 55% και διαμορφώθηκαν σε εκατ στο τέλος Μαρτίου 2008 έναντι εκατ ένα χρόνο πριν. Έτσι, ως αποτέλεσμα της ιδιαίτερης σημασίας που δίνεται στην εν λόγω αγορά, η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων αποτελεί την κύρια κατηγορία χορηγήσεων του Ομίλου, αντιπροσωπεύοντας το 46% του δανειακού χαρτοφυλακίου του. Τα δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων, project finance και ναυτιλίας διαμορφώθηκαν σε εκατ στο τέλος Μαρτίου 2008 έναντι εκατ πριν ένα χρόνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 51% και συνιστώντας το 22% των χορηγήσεων, ενισχύοντας τη θέση του Ομίλου και στα τμήματα αυτά της αγοράς. Σε σχέση με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 2,0% στο τέλος Μαρτίου του 2008 από 2,1% το Δεκέμβριο Η αναλογία κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 69%, ενώ εάν ληφθούν υπόψη οι εξασφαλίσεις, ο δείκτης κάλυψης υπερβαίνει το 100%. Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν στο 3,3% των χορηγήσεων το Μάρτιο 2008 έναντι 3,4% το Δεκέμβριο 2007, παρουσιάζοντας επίσης βελτίωση. Στόχος του Ομίλου είναι η περαιτέρω βελτίωση του δείκτη κάτω του 2,5% ως το Ο δείκτης «χορηγήσεις προς καταθέσεις από πελάτες» στο τέλος Μαρτίου 2008 βελτιώθηκε αξιοσημείωτα κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε στο 122% από 127% στο τέλος του 2007 λόγω της σημαντικής αύξησης των καταθέσεων και το 1ο τρίμηνο Εξαιρουμένων των τιτλοποιημένων δανείων, τα οποία χρηματοδοτούνται από αντίστοιχες ομολογιακές εκδόσεις, ο δείκτης διαμορφώνεται στο 117% (121% το Δεκέμβριο 2007). Σημειώνεται, τέλος, ότι ο Όμιλος Πειραιώς συνεχίζει να διατηρεί υψηλό επίπεδο ρευστότητας της τάξεως των 2 δισ. Σελίδα 3 από 12

4 Ίδια κεφάλαια Ομίλου ( εκατ) Μάρτ. 08 Μάρτ. 07 Δ % Ίδια κεφάλαια μετόχων % Δικαιώματα μειοψηφίας % Σύνολο ιδίων κεφαλαίων % Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου στο τέλος Μαρτίου 2008 ανερχόταν σε εκατ έναντι εκατ το Δεκέμβριο Τα ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς διαμορφώθηκαν σε εκατ, αυξημένα κατά 82% έναντι του Μαρτίου 2007, συνέπεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του Σεπτεμβρίου Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ήταν στο 10,8% (ε) με το Core Tier I στο 8,8% (ε), σύμφωνα με το νέο εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σημείωσαν αύξηση κατά 46% το 1 ο 3μηνο 2008 και διαμορφώθηκαν σε 138,5 εκατ έναντι κερδών 94,9 εκατ το περυσινό 1 ο 3μηνο, εξαιρουμένου του Κερδοφορία & Δείκτες α τρίμ.2008 α τρίμ.2007 Δ % Καθαρά κέρδη ( εκατ) * 138,5 94,9 46% Καθαρά κέρδη ( εκατ) 138,5 248,2-44% Κέρδη προ φόρων ( εκατ) * 177,5 118,3 50% Κέρδη π.φ. χωρίς το σύνολο των χρηματοοικονομικών ( εκατ) 153,0 103,2 48% Αποδ. Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) * 18,0% 22,9% -490 μβ Αποδ. Ενεργητικού (ROA) * 1,20% 1,21% -1 μβ Κόστος προς έσοδα * 46,8% 51,9% -510 μβ * α 3μηνο 07 χωρίς το «έκτακτο» χρηματοοικονομικό κέρδος «έκτακτου» χρηματοοικονομικού κέρδους πέρυσι. Τα μετά από φόρους κέρδη ανά μετοχή με βάση τον προσαρμοσμένο μέσο αριθμό μετοχών σε διαπραγμάτευση διαμορφώθηκαν σε 0,42 έναντι 0,89 πέρυσι, ενώ χωρίς το «έκτακτο» κέρδος πέρυσι ανέρχονταν σε 0,34. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 177,5 εκατ έναντι 118,3 εκατ το 1 ο 3μηνο 2007, αυξημένα κατά 50%. Τα προ φόρων κέρδη του Ομίλου, χωρίς το σύνολο των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, ανήλθαν σε 153,0 εκατ από 103,2 εκατ το 1 ο 3μηνο 2007, εμφανίζοντας αύξηση 48%. Ανάλυση καθαρών εσόδων Ομίλου ( εκατ) α τρίμ.2008 α τρίμ.2007 Δ % Καθαρά έσοδα από τόκους 266,4 193,0 38% Καθαρά έσοδα προμηθειών 61,5 52,1 18% Έσοδα από μερίσματα 1,6 0,4 >100% Χρηματ/μικά αποτελέσματα 24,5 174,4-86% Λοιπά έσοδα 56,8 38,6 47% Καθαρά έσοδα 410,7 458,5-10% Καθαρά έσοδα * 410,7 299,2 37% * α 3μηνο 07 χωρίς το «έκτακτο» χρηματοοικονομικό έσοδο Το σύνολο των καθαρών εσόδων το 1 ο 3μηνο 2008 διαμορφώθηκε σε 410,7 εκατ, εμφανίζοντας αύξηση 37% (χωρίς τα 159,3 εκατ το 1 ο 3μηνο 2007). Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 38% και έφθασαν τα 266,4 εκατ από 193,0 εκατ το 1 ο 3μηνο Το καθαρό περιθώριο τόκων (καθαρά έντοκα έσοδα προς μ.ο. έντοκου ενεργητικού) διατηρήθηκε στο επίπεδο του 1 ο 3μηνου 2007, δηλαδή στο 3,0%. Σελίδα 4 από 12

5 Ανάλυση καθαρών Τα καθαρά έσοδα προμηθειών Ομίλου ( α τρίμ.2008 α τρίμ.2007 Δ % προμηθειών διαμορφώθηκαν εκατ) σε 61,5 εκατ έναντι 52,1 Εμπορική τραπεζική 50,2 34,0 48% εκατ το 1 ο 3μηνο 2007, Επενδυτική τραπεζική 8,3 12,4-33% αυξημένα κατά 18%. Η Διαχείριση κεφαλαίων 3,0 5,8-47% Καθαρά έσοδα προμηθειών 61,5 52,1 18% υποχώρηση στις προμήθειες επενδυτικής τραπεζικής και διαχείρισης κεφαλαίων, απόρροια των δυσμενών συνθηκών στην αγορά (πτώση τζίρου Χ.Α. κατά 11% το 1 ο 3μηνο 2008 έναντι του αντίστοιχου τριμήνου 2007 και 25% έναντι του 4 ου 3μηνου 2007, μείωση αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων το Μάρτιο 2008 κατά 15% σε ετήσια βάση), αντισταθμίστηκε με το παραπάνω από την ισχυρή άνοδο των προμηθειών εμπορικής τραπεζικής, οι οποίες αυξήθηκαν σημαντικά κατά 48% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν το 1 ο 3μηνο 2008 σε 24,5 εκατ έναντι 15,1 εκατ το αντίστοιχο 3μηνο 2007, αυξημένα κατά 62% (χωρίς το έσοδο ύψους 159,3 εκατ το 1 ο 3μηνο 2007 από πώληση επενδυτικού χαρτοφυλακίου). Ανάλυση λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης Ομίλου ( εκατ) α τρίμ.2008 α τρίμ.2007 Δ % Έσοδα χρηματοοικονομικών εταιρειών 29,8 8,7 >100% Έσοδα εταιρειών real estate 24,5 29,1-16% Λοιπές δραστηριότητες 2,5 0,8 >100% Σύνολο λοιπών εσόδων Ομίλου 56,8 38,6 47% Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, τα οποία περιλαμβάνουν έσοδα από λοιπές τραπεζικές εργασίες και εργασίες real estate, διαμορφώθηκαν σε 56,8 εκατ έναντι 38,6 εκατ το α τρίμηνο Ποσοστό 53% προέρχεται από χρηματοπιστωτικές εταιρείες (συμπεριλαμβάνονται εργασίες λειτουργικής μίσθωσης), 43% προέρχεται από εταιρείες real estate, ενώ 4% προέρχεται από λοιπές δραστηριότητες. Ανάλυση συνολικών λειτουργικών εξόδων α τρίμ.2008 α τρίμ.2007 Δ % Ομίλου ( εκατ) Δραστηριότητες Ελλάδας (συγκρίσιμη βάση) 130,5 121,8 7% Avis (νέα εξαγορά) 2,8 - - Πρόγραμμα κινήτρων στελεχών 2,4 - - Δραστηριότητες Ελλάδας 135,7 121,8 11% Δραστηριότητες εξωτερικού (συγκρίσιμη 49,9 33,3 50% βάση) Νέες δραστηριότητες (Ουκρανία, Κύπρος) 6,7 - - Δραστηριότητες εξωτερικού 56,6 33,3 70% Συνολικά λειτουργικά έξοδα 192,4 155,2 24% Το κόστος λειτουργίας στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 11%, ενώ σε συγκρίσιμη βάση η αύξηση του κόστους διαμορφώθηκε σε 7% (δηλαδή χωρίς την εξαγορά της AVIS και την εφαρμογή νέου προγράμματος κινήτρων στελεχών). Συμπεριλαμβανομένων των παραπάνω δαπανών, καθώς και Σελίδα 5 από 12

6 αυτών από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό, το συνολικό κόστος λειτουργικών εξόδων ανήλθε σε 192,4 εκατ έναντι 155,2 εκατ το 1 ο 3μηνο 2007, αυξημένο κατά 24%. Δίκτυο Ομίλου Μάρτ. 08 Μάρτ. 07 Δ Καταστήματα > Ελλάδα > εξωτερικό Ανθρώπινο δυναμικό > Ελλάδα > εξωτερικό Η αύξηση του κόστους ήταν συνέπεια της ταχείας ανάπτυξης των εργασιών του Ομίλου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στον Όμιλο προστέθηκαν 237 νέα καταστήματα τους τελευταίους 12 μήνες, 20 στην Ελλάδα και 217 στο εξωτερικό, εκ των οποίων 86 από την εξαγορασθείσα εντός του 2007 ουκρανική Τράπεζα International Commerce Bank (μετονομάστηκε σε Piraeus Bank ICB) και τα 10 από τη νεοσυσταθείσα θυγατρική Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου. Οι εργαζόμενοι αυξήθηκαν κατά από το Μάρτιο του 2007 (834 στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) και έφτασαν τα άτομα. Ανάλυση δαπανών προσωπικού Ομίλου ( εκατ) α τρίμ.2008 α τρίμ.2007 Δ % Δραστηριότητες Ελλάδας (συγκρίσιμες) 71,6 66,9 7% Avis (νέα εξαγορά) 1,9 - - Πρόγραμμα κινήτρων στελεχών 2,4 - - Δραστηριότητες εξωτερικού (συγκρίσιμες) 22,5 15,1 49% Νέες διεθνείς δραστ/τες (Ουκρανία, Κύπρος) 4,5 - - Δαπάνες προσωπικού 102,9 81,9 26% Λόγω της σημαντικής οργανικής ανάπτυξης, οι δαπάνες προσωπικού του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 102,9 εκατ έναντι 81,9 εκατ το 1 ο τρίμ.2007, αυξημένες κατά 26%. Οι συγκρίσιμες δαπάνες προσωπικού στην Ελλάδα (χωρίς το νέο πρόγραμμα για τα στελέχη και την Avis) διαμορφώθηκαν σε 71,6 εκατ το α τρίμηνο 2008 έναντι 66,9 εκατ πέρυσι, εμφάνισαν δηλαδή αύξηση κατά 7% έναντι ρυθμού αύξησης προσωπικού 9% σε συγκρίσιμη βάση για την υποστήριξη των αυξανόμενων εργασιών. Οι δαπάνες προσωπικού στο εξωτερικό αυξήθηκαν σημαντικά, συνέπεια της μεγάλης αύξησης του προσωπικού και του δικτύου καταστημάτων διεθνώς. Σελίδα 6 από 12

7 Γενικά διοικητικά έξοδα Ομίλου (εκατ ) α τρίμ.2008 α τρίμ.2007 Δ % Ενοίκια 14,1 9,9 41% Αμοιβές και έξοδα τρίτων 11,0 8,8 26% Διαφήμιση 7,8 6,4 21% Φόροι-τέλη 8,6 8,1 7% Εξυπηρέτηση-προώθηση προϊόντων 5,8 4,6 26% Λοιπά 24,3 20,3 20% Γενικά διοικητικά έξοδα 71,6 58,1 23% Δραστηριότητες Ελλάδας (συγκρίσιμες) 46,7 42,9 9% Avis (νέα εξαγορά) 1,1 - - Δραστηριότητες εξωτερικού 22,0 15,2 44% Νέες διεθνείς δραστ/τες (Ουκρανία, Κύπρος) 1,8 - - Γενικά διοικητικά έξοδα 71,6 58,1 23% Τα συγκρίσιμα γενικά διοικητικά έξοδα στην Ελλάδα (χωρίς την Avis) διαμορφώθηκαν σε 46,7 εκατ το 1 ο 3μηνο 2008 έναντι 42,9 εκατ το 1 ο 3μηνο 2007, σημειώνοντας αύξηση 9%. Μαζί με την AVIS, καθώς και με τα αντίστοιχα έξοδα από τις δραστηριότητες του Ομίλου στο εξωτερικό, το σύνολο διαμορφώθηκε σε 71,6 εκατ έναντι 58,1 εκατ το 1 ο 3μηνο 2007, σημειώνοντας αύξηση κατά 23% που συνδέεται, τόσο με τη σημαντική επέκταση του δικτύου καταστημάτων του Ομίλου, όσο και με τη σημαντική αύξηση του όγκου των εργασιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα κέρδη/ζημιές από την πώληση ακινήτων και εξοπλισμού, που σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ συμπεριλαμβάνονται στα έξοδα λειτουργίας, διαμορφώθηκαν σε 2,6 εκατ κέρδη το 1 ο 3μηνο 2008 έναντι 0,2 εκατ κερδών το αντίστοιχο 3μηνο Οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε 20,5 εκατ έναντι 15,4 εκατ το 1 ο 3μηνο 2007, σημειώνοντας αύξηση κατά 34%, λόγω της επέκτασης των μονάδων του Ομίλου κυρίως στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα. Ο δείκτης αποτελεσματικότητας «κόστος προς έσοδα» βελτιώθηκε κατά 510 μονάδες βάσης στο 46,8% από 51,9% το περυσινό 1 ο 3μηνο (χωρίς το «έκτακτο» χρηματοοικονομικό κέρδος). Το έξοδο απομείωσης της αξίας δανείων και απαιτήσεων (πρόβλεψη) ανήλθε σε 41,6 εκατ το 1 ο 3μηνο 2008, αυξημένο κατά 62% έναντι του αντίστοιχου 3μηνου 2007 ( 25,6 εκατ), λόγω της σημαντικής επέκτασης του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου κυρίως στο εξωτερικό. Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (RοE) μετά από φόρους διαμορφώθηκε στο 18,0%, ενώ ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού (RοA) μετά από φόρους ανήλθε σε 1,2%. Σελίδα 7 από 12

8 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη εξωτερικού Μάρτ. 08 Μάρτ. 07 Δ % ( εκατ) Δάνεια % Καταθέσεις από πελάτες % O Όμιλος Πειραιώς έχει παρουσία σε 9 πλέον χώρες. Οι χορηγήσεις των μονάδων εξωτερικού παρουσίασαν αύξηση 106%, φτάνοντας τα εκατ στο τέλος Μαρτίου 2008, αντιπροσωπεύοντας το 21% του Ομίλου. Οι καταθέσεις των μονάδων εξωτερικού παρουσίασαν άνοδο 71%, ανερχόμενες σε εκατ, αντιπροσωπεύοντας το 15% του Ομίλου. Σημειώνεται ότι η νέα δραστηριότητα του Ομίλου στην Κύπρο (10 καταστήματα) συνεισέφερε το Μάρτιο εκατ χορηγήσεις και 361 εκατ καταθέσεις. Καταστήματα Μάρτ. 08 Μάρτ. 07 Δ Αλβανία Βουλγαρία Ρουμανία Σερβία Αίγυπτος Ουκρανία Κύπρος Λονδίνο Νέα Υόρκη Σύνολο ενισχύθηκε. Ανάλυση αποτελεσμάτων δραστηριοτήτων α τρίμ.2008 α τρίμ.2007 Δ % εξωτερικού ( εκατ) Σύνολο εσόδων 111,0 50,0 122% Σύνολο εξόδων 56,6 33,3 70% Προβλέψεις (έξοδο απομείωσης) 15,5 4,0 284% Συμμετοχή στα κέρδη συγγενών 0,3 - - Κέρδη προ φόρων 39,2 12,7 209% Κέρδη μετά από φόρους αναλογούντα στους μετόχους 34,0 10,7 217% δραστηριοτήτων σε Ουκρανία και Κύπρο. Το δίκτυο του Ομίλου στο εξωτερικό έφθασε τα 460 καταστήματα από 243 πέρυσι τον Μάρτιο, κυρίως λόγω της εξαγοράς της ουκρανικής τράπεζας και της έντονης επέκτασης του δικτύου στη Ρουμανία. Το δίκτυο εξωτερικού αποτελεί το 59% των καταστημάτων του Ομίλου. Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 48%, φτάνοντας τα άτομα στο τέλος Μαρτίου Το μερίδιο αγοράς σε όλες τις χώρες δραστηριότητας του Ομίλου Τα καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε 34,0 εκατ, αυξημένα κατά 217% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά έσοδα σημείωσαν ρυθμό αύξησης 122%, ενώ το λειτουργικό κόστος 70%, συνέπεια της επέκτασης του δικτύου, της αύξησης των εργασιών, αλλά και των νέων Σελίδα 8 από 12

9 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Στις ολοκληρώθηκε η τρίτη τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων της Τράπεζας ύψους , με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των χρηματοδοτικών πηγών της Τράπεζας. Με απόφαση της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της , ακυρώνονται ίδιες μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς. Η σχετική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις επόμενες τρεις εβδομάδες, οπότε και θα διαγραφούν οι μετοχές αυτές από το ταμπλό του χρηματιστηρίου. Ο νέος αριθμός μετοχών της Τράπεζας θα είναι Η Τράπεζα Πειραιώς έλαβε από τη Microsoft τη διεθνή διάκριση "Windows in Financial Services Developer Award 2008" στις για το έργο της ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank international μεταξύ χρηματοοικονομικών οργανισμών από όλον τον κόσμο, ενώ σημειώνεται ότι ήταν η μοναδική ευρωπαϊκή εταιρεία που βραβεύθηκε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Το τελευταίο δωδεκάμηνο, η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς κυμάνθηκε μεταξύ 28,50 (μέγιστο, στις ) και 16,50 (ελάχιστο, στις ). Η κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς στις ανήλθε στα 7,6 δισ, κατατασσόμενη στην 7η θέση στο Χ.Α. Ο αριθμός των μετοχών της Τράπεζας στο τέλος Μαρτίου 2008 ήταν , ενώ ο μέσος αριθμός των μετοχών της Τράπεζας σε διαπραγμάτευση κατά τη διάρκεια του 1 ου 3μηνου 2008 διαμορφώθηκε σε (χωρίς τις ίδιες μετοχές). Η εμπορευσιμότητα της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στο Χ.Α. παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, με ποσοστό 85% (Απρ Μάρτ. 08) έναντι 60% του τραπεζικού κλάδου. Αθήνα, Σελίδα 9 από 12

10 Αποτελέσματα Ομίλου (εκατ ) 1ο 3μηνο ο 3μηνο 2007 Καθαρά έσοδα τόκων 266,4 193,0 38% Καθαρά έσοδα προμηθειών 61,5 52,1 18% Σύνολο εσόδων τόκων και προμηθειών 327,9 245,1 34% Έσοδα από μερίσματα 1,6 0,4 >100% Αποτελέσματα xρημ/κών πράξεων & κέρδη επενδ. χαρτοφυλακίου 24,5 174,4-86% Λοιπά λειτουργικά έσοδα 56,8 38,6 47% > χρηματοπιστωτικών εταιρειών 29,8 8,7 >100% > εταιρειών real estate 24,5 29,1-16% > λοιπών 2,5 0,8 >100% Σύνολο εσόδων 410,7 458,5-10% Σύνολο εσόδων χωρίς «έκτακτο» έσοδο 1ου 3μήνου ,7 299,2 37% Δαπάνες προσωπικού 102,9 81,9 26% Γενικά διοικητικά έξοδα 71,6 58,1 23% Αποσβέσεις 20,5 15,4 34% (Κέρδη)/ζημιές από πώληση ακινήτων (2,6) (0,2) >100% Σύνολο λειτουργικών εξόδων 192,4 155,2 24% Απομείωση αξίας δανείων και απαιτήσεων 41,6 25,6 62% Συμμετοχή στα κέρδη συγγ. εταιρειών 0,8 (0,1) >100% Κέρδη Προ Φόρων 177,5 277,6-36% Κέρδη Προ Φόρων χωρίς «έκτακτο» έσοδο 1ου 3μήνου ,5 118,3 50% Φόρος εισοδήματος 35,1 25,3 39% Δ % Δικαιώματα μειοψηφίας 3,8 4,1-7% Κέρδη Μετά Φόρους αναλογούντα στους μετόχους της Τράπεζας 138,5 248,2-44% Κέρδη Μετά Φόρους αναλ. μετόχ. χωρίς «έκτακτο» έσοδο 1 ο 3μ ,5 94,9 46% Κέρδη ανά μετοχή αναλογούντα στους μετόχους ( ): - Βασικά 0,42 0,89-52% - Προσαρμοσμένα (diluted) 0,42 0,88-52% - Βασικά χωρίς «έκτακτο» έσοδο 1 ου 3μήνου ,42 0,34 25% Σελίδα 10 από 12

11 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ (εκατ ) Δ% Δ% Ταμείο & διαθέσιμα στην κεντρική τράπεζα 3,152 3,400 1,859-7% 70% Έντοκα Γραμμάτια % 284% Απαιτήσεις από τράπεζες 3,558 2,612 4,005 36% -11% Χορηγήσεις 33,736 30,705 22,823 10% 48% Μείον προβλέψεις % 33% Χορηγήσεις (καθαρές) 33,274 30,289 22,477 10% 48% Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο 3,930 5,015 2,737-22% 44% - ομόλογα & χρεόγρ. σταθερής απόδοσης 3,795 4,864 2,584-22% 47% - μετοχές και τίτλοι μεταβλητής απόδοσης % -12% Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 836 1, % -12% - ομόλογα & χρεόγρ.σταθερής απόδοσης 623 1, % -22% - μετοχές και τίτλοι μεταβλητής απόδοσης % 43% Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες % 394% Υπεραξία συμμετοχών (goodwill) % 49% Λοιπά άυλα πάγια % 64% Ενσώματα πάγια (κτήρια & εξοπλισμός) % 66% Επενδύσεις σε ακίνητα % 18% Πάγια διακρατούμενα για πώληση % -65% Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις % 35% Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1,426 1, % 52% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 48,547 46,427 34,486 5% 41% Υποχρεώσεις προς τράπεζες 9,013 10,706 5,242-16% 72% Καταθέσεις πελατών & ομόλογα δικτύου 27,231 23,914 19,639 14% 39% Πιστ. τίτλοι σε θεσμ. (ECP, ΕΜΤΝ, υβριδικά, 9% τιτλοπ/ση) 7,578 6,931 6,487 17% Σύνολο καταθέσεων & πιστωτικών 13% τίτλων 34,809 30,845 26,126 33% Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις % 117% Υποχρέωση παροχών μετά τη συνταξ/ση % 20% Λοιπές υποχρεώσεις 1,100 1, % 11% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 45,234 43,118 32,572 5% 39% Ίδια Κεφάλαια μετόχων 3,084 3,082 1,694 0% 82% Δικαιώματα μειοψηφίας % 4% ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,314 3,310 1,914 0% 73% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 48,547 46,427 34,486 5% 41% Σελίδα 11 από 12

12 Δάνεια Ομίλου (εκατ ) Δ% Δ% Μεγάλων επιχειρήσεων % 51% Μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων % 55% Δάνεια προς Επιχειρήσεις % 54% Στεγαστικά % 28% Καταναλωτικά & πιστωτικές κάρτες % 50% Δάνεια προς Ιδιώτες % 37% Σύνολο Δανείων προ Προβλέψεων % 48% Καταθέσεις Ομίλου (εκατ ) Δ% Δ% Ταμιευτήριο, όψεως/τρεχούμενοι % 13% Προθεσμίας % 39% Πιστ. τίτλοι δικτύου, repos & λοιπές καταθέσεις % >100% Σύνολο Καταθέσεων & Ομολόγων Δικτύου % 39% Πιστωτικοί τίτλοι προς θεσμικούς % 17% Σύνολο Καταθέσεων & Πιστ. Τίτλων % 33% ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1 ο 3μηνο ο 3μηνο 2007 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων - RοE (*) 18,0% 22,9% Αποδοτικότητα Ενεργητικού - RοA (*) 1,2% 1,2% Κόστος προς Έσοδα (*) 46,8% 51,9% Επιτοκιακό Περιθώριο - ΝΙΜ 3,0% 3,0% * χωρίς «έκτακτο» έσοδο χρηματοοικονομικό έσοδο 1ου 3μήνου 2007 Σελίδα 12 από 12

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ % ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ *

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ % ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ * ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2007 50% ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ * «Η επιτάχυνση των µεγεθών του Οµίλου Πειραιώς το 2007 ξεπέρασε κάθε προηγούµενη επίδοσή του, µε αύξηση του ενεργητικού κατά 50%, φτάνοντας τα 46 δισ. Αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε 417εκ. Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109% 1 και Ομίλου κατά 33% Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Καθαρά Κέρδη 235 * εκατ, μειωμένα κατά 25%

ΕΤΗΣΙΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Καθαρά Κέρδη 235 * εκατ, μειωμένα κατά 25% ΕΤΗΣΙΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Καθαρά Κέρδη 235 * εκατ, μειωμένα κατά 25% Αθήνα - 24 Φεβρουαρίου 2010 Δήλωση Μιχάλη Σάλλα, Προέδρου Δ.Σ. Η προ φόρων και προβλέψεων κερδοφορία του Ομίλου Πειραιώς για το 2009

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 20 Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ Αθήνα - 19 Νοεμβρίου 20 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Η συμπλήρωση ενός έτους από την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010 Αύξηση Οργανικών Κερδών 5% - Ενίσχυση Κεφαλαίων Αθήνα - 26 Νοεµβρίου 2010 ηλώσεις ιοίκησης Παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, η σοβαρή προσπάθεια που καταβάλλεται για σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 35 3 25 +36,7% 2 35, 15 25,6 1 5 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 24 23 Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 337 462 Απαιτήσεις από τράπεζες 4 196 Χορηγήσεις 11.284

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 35 3 25 +36,7% 2 35, 15 25,6 1 5 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 24 23 Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 337 462 Απαιτήσεις από τράπεζες 4 196 Χορηγήσεις 11.284

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

128 εκατ Καθαρά Κέρδη Ομίλου

128 εκατ Καθαρά Κέρδη Ομίλου AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2009 128 εκατ Καθαρά Κέρδη Ομίλου και Αυξημένες Προβλέψεις Αθήνα - 26 Αυγούστου 2009 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Οι συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία εξακολουθούν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Καθαρά κέρδη 108,5εκ. (+35,2%) Συνολικά Έσοδα 428εκ. (+24,5%) Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 34,1% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 34,1% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 11 9 7 5 3 Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 19,3 9µ.'4 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Κέρδη έτους '3:11,5 +34,1% 24 81,5 9µ.'3 23 % Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 614 625-1,8% Απαιτήσεις από

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 9 Μαΐου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Σηµαντική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 45% σε 157εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 24,6% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 27,8% Βελτίωση Αποτελεσµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,28 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +13,3% 0,24 ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1ο εξάµ.'03 1ο εξάµ.'02 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 2003 2002 Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ευρώ Ο Όμιλος Attica Bank παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 41,6% σε 318εκ. Επέκταση Χορηγήσεων κατά 24,5% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 22,9% υναµική Αύξηση Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 Βελτίωση Οργανικής Κερδοφορίας Eνίσχυση Ισολογισμού Αθήνα - 28 Μαΐου 2010 Δηλώσεις Διοίκησης Στην Ελλάδα, η απαρέγκλιτη εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης, η

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005

ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005 ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005 Στρατηγικές Προτεραιότητες Κερδοφορία και Αποτελεσµατικότητα Έµφαση στην χρηµατοδότηση Έξοδα / Έσοδα 2003 ιδιωτών και µικρών επιχειρήσεων Σύνολο Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

Σε πορεία επίτευξης των στόχων κερδοφορίας και μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση για το 2016 η Τράπεζα Πειραιώς

Σε πορεία επίτευξης των στόχων κερδοφορίας και μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση για το 2016 η Τράπεζα Πειραιώς ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου 3ΜΗΝΟΥ 2016 Σε πορεία επίτευξης των στόχων κερδοφορίας και μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση για το 2016 η Τράπεζα Πειραιώς Δηλώσεις Διοίκησης «Με τη χθεσινή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 145 12 95 Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 142,5 4,4% 11,5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 ΑΥΞΗΣΗ 4,4% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3%

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3% ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.03.2010 Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 27% σε 489 εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 25,8% Ισχυρή ανάπτυξη εργασιών εκτός Ελλάδας (χορηγήσεις +91,4%) Ενίσχυση ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 05/11/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 05/11/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 05/11/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2008 Η αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας και του Ομίλου της συνεχίστηκε και το τρίτο τρίμηνο του 2008 παρά τη διεθνή κρίση, η οποία έχει ως συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι σε σημερινή συνεδρία του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 82,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά 8%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010 Δελτίο τύπου 25 Νοεμβρίου Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 90.9 εκατ. (1), ως αποτέλεσμα της 18% αύξησης σε ετήσια βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Βελτίωση Οργανικής Κερδοφορίας Αθήνα - 26 Αυγούστου 2010 ηλώσεις ιοίκησης To 2 ο 3µηνο 2010 εξελίχθηκε σε µια από τις πιο κρίσιµες περιόδους για την ελληνική οικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: 11% Αύξηση στα Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε Ετήσια Βάση

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: 11% Αύξηση στα Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε Ετήσια Βάση ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου 3ΜΗΝΟΥ 2017 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: 11% Αύξηση στα Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε Ετήσια Βάση Τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών, τα οποία αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Ομίλου ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 205 09.03.206 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Ομίλου Αποτελέσματα έτους 205 Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 205 αυξήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Τα προγράμματα κεφαλαιακής ενίσχυσης των 4 συστημικών τραπεζών της χώρας, τα οποία έχουν δρομολογηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 147,8 εκατ. 1 μετά από προβλέψεις Ευρώ 885 εκατ. Περαιτέρω Ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 9 Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%)

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%) Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Οι συνολικές χορηγήσεις μας αυξήθηκαν κατά 24,8% σε Ευρώ 40,3 δισ. - Οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2010

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2010 Αύξηση Οργανικών Κερδών - Aύξηση Προβλέψεων - Κεφαλαιακή Θωράκιση Αθήνα - 24 Μαρτίου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η βελτίωση των όρων και των μηχανισμών δανεισμού της Ελλάδας από την

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2007 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007 +66% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 313 εκατ. σε εκατ. 9μηνο 07 9μηνο 06 % Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 313 791 +66% Καθαρά κέρδη από

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%)

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%) Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%) Η Alpha Bank ξεκινά το 2007 ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αναπτύξεως με στόχο να διαθέτει 1.300 Καταστήματα στο τέλος της δεκαετίας, εκ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2004 Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004 Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Νέο περιβάλλον οικονοµικής πολιτικής Ιδιωτικοποιήσεις Άµεσες ξένες επενδύσεις Φορολογία εταιρικών κερδών Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 Δηλώσεις Διοίκησης «Την περίοδο που η ελληνική οικονομία εξέρχεται από την ύφεση, η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016

Δηλώσεις Διοίκησης ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016 Μείωση 2,5 δισ των δανείων σε καθυστέρηση >90ημερών ετησίως Αύξηση 3,0 δισ των καταθέσεων πελατών ετησίως Οριακή ζημία 4 εκατ σε ενοποιημένη βάση, με 74 εκατ κέρδη στην Ελλάδα Δηλώσεις Διοίκησης Το 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 205 09.03.206 Άνοδος 5% στα προ προβλέψεων κέρδη 205 στα.25 εκατ Μείωση των νέων δανείων σε καθυστέρηση στο 4 ο 3μηνο 5 Θωράκιση ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις,6

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2017

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2017 Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2017 1 1 Καθαρά Κέρδη 2 186εκ. το 2017 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 5,4% έναντι του 2016 σε 837εκ. Λειτουργικές δαπάνες μειωμένες κατά 0,9% σε ετήσια βάση Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Ιουνίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Ιουνίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Ιουνίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α! ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων 122,94 εκ. ευρώ για το Α! εξάμηνο του 2009 (κέρδη Β!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα 2002 Αθήνα, 20/2/2003 Από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ανακοινώθηκαν σήµερα τα αποτελέσµατα του 2002, που έχουν ως ακολούθως: Τα προ φόρων κέρδη του

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10 2 Περαιτέρω Απομόχλευση του Ισολογισμού - Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τοv δείκτη Κύριων Βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Έκθεση και Επεξηγηματική Κατάσταση: Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Αύξηση οργανικής κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις και την απομείωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αύξηση λειτουργικών κερδών σε 1εκ. το Γ τρίμηνο, από εκ. το Β τρίμηνο. 89εκ. καθαρά λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο του 2011 (- 575εκ. μετά το PSI της 21 ης Ιουλίου) 1 Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα