1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ"

Transcript

1 Αξιολόγηση υποφηφίων για την επιλογή του Ερευνητικού Επιστημονικού προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής δυνάμει της υπ' αριθ. Α.Π. 4420/2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης EνδιαΦέΡOVΤOς Στα νραφεία του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούτ; Πανεπιστημίου της Ελλ~:iδος (Δι.Πα.Ε.) συνεδρίασε σήμερα 14/11/2014, η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της 06/ συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΔιΠα.Ε. ως εξής: 1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ Πρόεδρος 2) Στέργιος Λεβέντης, Επίκ. Καθηγητής στο ΔιΠα.Ε. 3) Κωνσταντίνος Σταθόπουλος, Αν. Καθηγητής Παν. Manchester Μ.Βρετανίας, εξωτερικός συνεργάτης του ΔιΠα.Ε δυνάμει της υπ' αριθ. Α.Π. 4420/2014 Πρόσκληση; Εκδήλωσης ΕνδιαΦέροντος, για την επιλογή Ερευνητικού Επιστημονικού Προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής. Η Επιτροπή σε συνεδρίαση της στις 11/11/2014 αξιολόγησε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των πέντε (5) συνολικά υποψηφίων που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοτ του Ειδικού Λογαριασμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σύμφωνα -πάντα- με την υπ' αριθ. Α.Π. 4420/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης ΕνδιαΦέροντος, ως τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ορίστηκαν τα ακόλουθα: Διδακτορικός τίτλος σπουδών Ιδρύματος Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος σε συναφέτ γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο ανάθεσης έργου, ήτοι: Σχετικό Διδακτορικό Δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής Αποδεδειγμένη ενεργή ερευνητική ενασχόληση, Διδακτική εμπειρία στα αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο, Αποδεικνυόμενη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Δυνάμει της Πρόσκλησητ ορίστηκε ότι λοιπά συνεκτιμητέα προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση είναι: Γνώσεις σε συστήματα υποστήριξης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης Αποδεδειγμένη ουσιαστική συμμετοχή σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών αντίστοιχων σχολών Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ή ανάλογη θέση αγγλόφωνου Πανεπιστημίου. 1

2 ΑΝΤιΣτοlχΟΥΣΑ BAΘMOΛOΓlA ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Ελάχιστος Συντελεστής ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ βαθμός βαρύτητας κριτηρίου (0-10) κριτηρίου Βαθμός επίδοσης στις σπουδές Πανεπιστημιακής 5 10% εκπαίδευσης πρώτου και δεύτερου κύκλου Αποδεδειγμένη ενεργή διδακτική ενασχόληση στα 5 20% αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα Αποδεδειγμένη ενεργή ερευνητική ενασχόληση στα 5 50% αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα 4 Συνολική αποτίμηση της υποψηφιότητατ; όπως 5 20% αυτή προκύπτει από το σύνολο των τυπικών - ουσιαστικών και συνεκτιμώμενων επιπλέον προσόντων καθώς και μέσα από τη διαδικασία συνέντευξης. Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια, η Επιτροπή αξιολόγησε τους πέντε (5) υποψηφίουο, που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητατ; Ειρήνη Λαζαρίδου, με αριθ. πρωτ. 4643/ Αλέξανδρος Σικαλίδης, με αριθ. πρωτ. 4707/ Μιχαήλ Νεραντζίδης, με αριθ. πρωτ. 4787/ Δημήτριος Χαραλαμπίδης, με αριθ. πρωτ. 4923/ Νικόλαος Βαφειάδητ, με αριθ. Πρωτ. 4943/ Στην πρώτη φάση ελέγχου αξιολογήθηκε αν οι υποψήφιοι έχουν καταρχήν τα τυπικά προσόντα που προσδιορίζονται στην υπ' αριθ. 4420/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης ΕνδιαΦέροντος. Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου των υποβληθέντων Φακέλων των ωτοψηφίων, διαπιστώθηκαν τα εξής: Η κα. Ειρήνη Λαζαρίδου είναι πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι απόφοιτοτ του μεταπτυχιακού προγράμματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ίδιου Πανεπιστημίου. Είναι υποψήφια διδάκτορας στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με θέμα διδακτορικής διατριβής «Μέτρηση της αποδοτικότητας του τραπεζικού κλάδου: Η περίπτωση της Ευρωζώνης». Η ερευνητική της δραστηριότητα αφορά τη δημοσίευση 4 2

3 εργασιών σε ακαδημαϊκά περιοδικά στο ευρύτερο αντικείμενο της τραπεζικής και χρηματοοικονομικής και την παρουσίαση 9 εργασιών σε συνέδρια στην Ελλάδα. κατέχει πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας χωρίς να προκύπτει σχετική εμπειρία διδασκαλίας. Έχει συνεργαστεί με ιδιωτικό κολλέγιο ως διδάσκουσα, ενώ έχει συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τη διενέργεια διαλέξεων και ενδιάμεσων εξετάσεων διδασκόμενων στο ΠΜΣ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μαθημάτων, καθώς επίσης έχει ασκήσει επικουρικό διδακτικό και διοικητικό έργο στο ίδιο Πανεπιστήμιο τόσο σε μεταπτυχιακά και εξ' αποστάσεως προγράμματα όσο και σε άλλα έργα. Ο κ. Αλέξανδρος Σικαλίδης είναι κάτοχος πτυχίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής από το πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Master of Research ίπ Accounting and Financial Management από το Πανεπιστήμιο του Lancaster της Μ.Βρετανίας. Από το ίδιο Πανεπιστήμιο του απονεμήθηκε ο διδακτορικός του τίτλος το Εργάστηκε ως Επίκουρος Καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Amsterdam της Ολλανδίας επί ένα έτος κατά το διδάσκοντας μαθήματα Λογιστικής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και επιβλέποντας παράλληλα μεγάλο αριθμό πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών. Έχει πραγματοποιήσει tutorials σε προπτυχιακούς Φοιτητές στο πανεπιστήμιο του Lancaster και κατά την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής. Η ερευνητική του δραστηριότητα αφορά την παρουσίαση 3 εργασιών 4 εργασιών σε διεθνή συνέδρια. Σε τέταρτο κύκλο κρίσης σε περιοδικό rated 3 στην ABS list υφίσταται μια εργασία. Επιπλέον δύο πρόκειται να αποσταλούν σε περιοδικά του αυτού επιπέδου το προσεχές διάστημα, ενώ και άλλες εργασίες του βρίσκονται υπό εκπόνηση. Η ολοκληρωμένη και υπό εκπόνηση ερευνητική του δραστηριότητα εμπίπτει στο αντικείμενο της Λογιστικής. Διαθέτει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας βάσει σχετικού πιστοποιητικού. Έχει πραγματοποιήσει Internship στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει εργαστεί ως λογιστής στην Ελλάδα. Ο κ. Μιχαήλ Νεραντζίδης είναι κάτοχος πτυχίου Δημόσιας Διοίκησηc; κατεύθυνσης Δημόσιας Οικονομικής από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχει επίσης αποφοιτήσει από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του πανεπιστημίου Πατρών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στα μέσα του 2013 παρουσίασε επιτυχώς τη διδακτορική του διατριβή στο Πάντειο πανεπιστήμιο με τίτλο «Η εταιρική διακυβέρνηση στον ιδιωτικό τομέα, στις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς και στη δημόσια διοίκηση. Συγκρίσεις, αποτελέσματα και προτάσεις για βελτίωση». Το ερευνητικό του έργο συνίσταται σε 4 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά εκ των οποίων δύο συμπεριλαμβάνονται στην ABS list και είναι rated 1. Έχει παράλληλα μία δημοσίευση σε συλλογικό τόμο, 6 εργασίες που παρουσιάστηκαν σε 8 διεθνή και εγχώρια συνέδρια, ενώ έχει συγγράψει βιβλίο με τίτλο «Προβλήματα και διάρθρωση της Ελληνικής Οικονομίας». Άρθρο που υπέβαλλε προς κρίση σε περιοδικό rated 1 στην ABS list βρίσκεται σε δεύτερο κύκλο κρίσης. Η ερευνητική του δραστηριότητα εν γένει αφορά το ευρύτερο αντικείμενο της Λογιστικής. Κατέχει τίτλο πιστοποίησης άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας χωρίς σχετική διδακτική προϋπηρεσία στα αγγλικά. Έχει διδάξει στο ΤΕΙ Θεσσαλίας μάθημα Χρηματοοικονομικής και διάφορα αντικείμενα σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ.Έχει εργαστεί ως συνεργάτης σε προγράμματα δη μόσιων και ιδιωτικών φορέων. Ο κ. Δημήτριος Χαραλαμπίδης είναι απόφοιτοτ Οικονομικών Επιστημών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το 2012 του απονεμήθηκε το διδακτορικό του δίπλωμα από το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 1(::5 t

4 Πανεπιστημίου Μακεδονίας και η διατριβή του είχε τίτλο «Στρατηγικές ανάκαμψης για την αντιμετώπιση της εταιρικής παρακμής: Κριτική θεωρητική ανασκόπηση και εμπειρική διερεύνηση στα πλαίσια του χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών». Το 2013 εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου πανεπιστήμιου με θέμα «Απ empiricai investigation of cost and asset re~trenchment as response to corporate deciine: The case of Iisted firms ίπ Greece». Το ερευνητικό του έργο αφορά 4 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 1 σε ελληνικό περιοδικό, 1 δημοσίευση σε συλλογικό τόμο και 1 στα proceedings διεθνούς συνεδρίου. 6 εργασίες του έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια και επιπλέον 4 σε ελληνικά συνέδρια. Διαθέτει πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Το ερευνητικό του έργο στην πλειονότητά του εμπίπτει στο ευρύτερο αντικείμενο της λογιστικής.. Έχει διδάξει αντικείμενα της λογιστικής και χρηματοοικονομικής σε ιδιωτικό κολλέγιο, Έχει πραγματοποιήσει διδασκαλία και έρευνα σε προγράμματα του Αριστοτελείου πανεπιστημίου, καθώς και ως προσκεκλημένος εισηγητής στο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του πανεπιστημίου Μακεδονίας. Συμμετείχε επίσης ως μελετητής σε έργα στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Εργάζεται ως οικονομολόγος σύμβουλος επιχειρήσεων. Ο κ. Νικόλαος ΒαΦειάδης είναι απόφοιτοτ του τμήματος Οικονομικών lξπιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους στην Οικονομική θεωρία και πολιτική και στην Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία από τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και το Δημοκρίτειο της Θράκης αντίστοιχα. Το διδακτορικό του δίπλωμα του απονεμήθηκε το 2012 και είχε θέμα «EmpiricaI Applications ίπ Financial Econometrics». Έχει επίσης παρακολουθήσει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με αντικείμενο τις Επιστήμες της Αγωγής. Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας λογιστής-φοροτεχνιικός. Έχει μία δημοσιευμένη εργασία σε διεθνές περιοδικό στο αντικείμενο της χρηματοοικονομικής οικονομετρίας. Έχει εργαστεί ως διδάσκων σε δημόσια ΙΕΚ καθώς και ως επικουρικά σε μέλη ΔΕΠ του πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει εξάλλου διδάξει αντικείμενα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήτ; ως ΠΔ 407 στο πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος και ως ακαδημαϊκότ; συνεργάτης στο ΤΕΙ Ηπείρου. Εργάζεται παράλληλα ως συνεργάτης τοιυ Οικονομικού Επιμελητηρίου σε προγράμματα της περιοχής των Ιωαννίνων. κατέχει πτυχίο άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας αλλά δεν εμφανίζει εμπειρία διδασκαλίας σε πανεπιστημιακό περιβάλλον στην αγγλική. Κατόπιν των ανωτέρω οι κάτωθι υποψήφιοι αποκλείστηκαν από την περαιτέρω αξιολόγηση λόγω μη πλήρωσης ενός τουλάχιστον εκ των τυπικών προσόντων, όπως αυτά προσδιορίζονται στη 2 η στήλη του ακόλουθου πίνακα: Α/Α Στοιχεία υποψηφίου Έλλειψη τυπικού προσόντος σύμφωνα με την υπ' αριθ 4420/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης ΕνδιαΦέροντοις 1 Ειρήνη Λαζαρίδου, (αριθ. πρωτ. Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος 4643/ ) 2 Νικόλαος ΒαΦειάδης, (αριθ. πρωτ. Σχετικό Διδακτορικό Δίπλωμα στο γνωστικό 4943/ ) αντικείμενο της Λογιστικής Αποδεδειγμένη ενεργή ερευνητική 4

5 Ι Ι Ι ενασxόλ~ση οτο γνωστικό αντικείμενο της. Λογιστικης Η Επιτροπή Αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τα βιογραφικά και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των πέντε (5) υποψηφίων και δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στα τυπικά όσο και στα ουσιαστικά προσόντα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντοτ, αφότου διαπίστωσε ότι οι υποψηφιότητετ των κα. Λαζαρίδου και κ. Βαφειάδη δεν πληρούσαν τα αναγκαία τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, αποφάσισε να προβεί στην απόρριψή τους και να καλέσει τους υποψήφιοικ κ. Σικαλίδη, κ. Νεραντζίδη και κ. Χαραλαμπίδη, οι οποίοι πληρούσαν τα αναγκαία βάσει της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσόντα, σε συνέντευξη, την 14/11/2014, όπως προβλέπεται στην εν λόγω πρόσκληση, ώστε να προβεί στην τελική αξιολόγηση και βαθμολόγηση της υποψηφιότητάτ τους. Η μοριοδότηση των οποψηφίων διαμορφώνεται ως εξής: ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ελάχιστος βαθμός κριτηρίου Συντελεστής βαρύτητατ; κριτηρίου Σταθμισμένη ιrψή (0-10) 1 Βαθμός επίδοσης στις σπουδές πανεπιστημιακής 10% εκπαίδευσης πρώτου και δεύτερου κύκλου ασικαλίδης 8,19 0,8 β Νεραντζίδης 8,16 (μ.ο. 0,8 δύο) γ Χαραλαμπίδ ης 7,20 0,7 2 Αποδεδειγμένη ενεργή διδακτική ενασχόληση στα 20% αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα ασικαλίδης 6,50 1,3 β Νεραντζίδης 5,00 1,0 γ Χαραλαμπίδης 5,50 1,1 3 Αποδεδειγμένη ενεργή ερευνητική ενασχόληση 50% στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα ασικαλίδης 5,00 2,5

6 β Νεραντζίδης 6,00 3,0 γ Χαραλαμπίδης 5,50 2,8 4 Συνολική αποτίμηση της υποψηφιότητατ; όπως 20% αυτή προκύπτει από το σύνολο των τυπικών - ουσιαστικών και συνεκτιμώμενων επιπλέον προσόντων καθώς και μέσα από τη διαδικασία συνέντευξης. ασικαλίδης 9,0 1,8 β Νεραντζίδης 7,5 1,5 γ Χαραλαμπίδης 8,0 1,6 Σύνολο Σικαλίδη 6,4 Σύνολο Nεραvτζίδη 6,3 Σύνολο Χαραλαμπίδη 6,2 Η Επιτροπή Αξιολόγησης, κατόπιν της ανωτέρω αξιολόγησης που διαμορφώθηκε μετά την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων με τους τρεις (3) υποψηφίοικ σήμερα παρασκευή 14/11/2014, συνεκτιμώντας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων και τη γνώμη που σχηματίστηκε κατά τη διαδικασία των συνεντεύξεων, αποφασίζει να εισηγηθεί στην Ε.ΔΙ.Ε.Λ.: Την ακόλουθη σειρά κατάταξης των υποψηφίων: 1. Αλέξανδρος Σικαλίδης Την έγκριση της σύναψης σύμβασηs ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 4420/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης ΕνδιαΦέροντος, με τον κ. Σικαλίδη από έως

7 Στο σημείο αυτό λύνεται η συνεδρία και διαβάζεται και υπογράφεται το πρακτικό της ως ακολούθως. Δανιήλ Γιαμουρίδης Πρόεδρος Κωνσταντίνος Σταθ6πουλος Μέλος ~ 7

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Θεσσαλονίκη: 03/10/2014 Α.Π.: 4420 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. στο πλαίσιο της Δράσης: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. στο πλαίσιο της Δράσης: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 920000/ 1863-14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) Με την αριθμ. 18/02-06-2015 (θέμα 3.12) πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 07/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1705

Άρτα, 07/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1705 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 07/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1705 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013 www.aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26182/510

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26182/510 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : Ι (Προσωπικού) ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Κράτους είναι επίσημα εγγεγραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 To Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 Οδηγός Σπουδών 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 www.pem.tuc.gr ΧΑΝΙΑ 2014 0 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ Καθηγητής Νικόλαος Τσουρβελούδης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 28 ΜΑΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015 2014-2015 2014-2015 TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ... 5 Ιστορία και Πλαίσιο Λειτουργίας... 7 Διάρθρωση... 10 Όργανα Διοίκησης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι:

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι: Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Τηλέφωνο Τμήματος: +30-210-8203314-6

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα