COOKER HOOD Кухонная вытяжка Асүй сорып шығарғышы

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "COOKER HOOD Кухонная вытяжка Асүй сорып шығарғышы"

Transcript

1 COOKER HOOD Кухонная вытяжка Асүй сорып шығарғышы WHT631E2X / E100DI1S40BD2HTB WHT621E5X / E076DI1S35BB2HPB WHT931E2X / E100DI1S40BD2HTB WHT921E5X / E076DI1S35BB2HPB WHT641E4XBG / E100DI1S40BD2HCTB WHT621E3XBG / E076DI1S35BB2HPB WHT941E4XBG / E100DI1S40BD2HCTB WHT921E3XBG / E076DI1S35BB2HPB WHT641A2XBG / E100DI1S40BF2EASCB WHT641A1XBG / E100DI1S40BF2EASCB WHT941A2XBG / E100DI1S40BF2EASCB WHT941A1XBG / E100DI1S40BF2EASCB WHT651S1XBG / A100DI1SB35BH1SEASCB WHT951S1XBG / A100DI1SB35BH1SEASCB

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΉΡΑΣ Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν δυσχέρειες, ζημιές ή πυρκαγιές που προκαλούνται και προέρχονται από την μη τήρηση των οδηγιών που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Ο απορροφητήρας έχει κατασκευαστεί για την απορρόφηση καπνών και ατμών μαγειρέματος και έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση Ο απορροφητήρας μπορεί να παρουσιάσει διαφορές σε σχέση με τα σχέδια του παρόντος εγχειρίδιου. Παρόλα αυτά, οι οδηγίες χρήσης, συντήρησης και εγκατάστασης παραμένουν οι ίδιες.! Είναι σημαντικό να διατηρήστε το παρόν εγχειρίδιο για να το συμβουλεύεστε οποιαδήποτε στιγμή το χρειάζεστε! Σε περίπτωση πώλησης, δανεισμού ή μετακόμισης, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται συσκευασμένο μαζί με το προϊόν!! Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες: περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος και για την ασφάλεια σας!! Μην επιφέρετε ηλεκτρικές ή μηχανικές αλλαγές στο προϊόν ή στους σωλήνες εξαέρωσης!! Πρίν προχωρήστε σ την εγκατάσταση της συσκευής βεβαιωθήτε ότι όλα τα εξαρτήματα δεν έχουν υποστεί ζημιά. Σε αντίθετη περίπτωση να έρθετε σε επαφή με τον πωλητή σας και να μην συνεχίσετε με την εγκατάσταση. Σημείωση: Οι ειδικές ενδείξεις με το σύμβολο (*) είναι εξαρτήματα που παρέχονται προαιρετικά μόνο σε μερικά μοντέλα ή δεν παρέχονται καθόλου και πρέπει να αποκτηθούν. ΠΡΟΗ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Προειδοποίηση! Μήν συνδέσετε τον απορροφητήρα με το ρεύμα εάν η εγκατάσταση δεν έχει τελειώσει. Πριν από κάθε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης αποσυνδέστε τον απορροφητήρα απο το ρεύμα αφαιρώντας την πρίζα ή διακόπτοντας την κεντρική παροχή ρεύματος. Πάντοτε να φοράτε γάντια εργασίας για όλες τις επεμβάσεις εγκατάστασης και συντήρησης. Το παρόν προιόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση από παιδιά ή από άτομα με μειωμένες αισθητήριες, σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης, εκτός και εάν αυτά βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση ως προς την χρήση του προιόντος από ανθρώπους υπεύθυνους για την προσωπική τους ασφάλεια. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί να χρησιμοποιείται από ενήλικες, τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με την παρούσα συσκευή. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί να χρησιμοποιείται από ενήλικες. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να πειράζουν το σύστημα ελέγχου ή να παίζουν με την συσκευή. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ ο απορροφητήρας εάν δεν είναι ορθά εγκατεστημένη η σχάρα/πλέγμα! Ο απορροφητήρας δεν πρέπει ΠΟΤΕ να χρησιμοποιείται ως επιφάνεια στήριξης εκτός και εάν είναι ρητά ενδεδειγμένο. Ο χώρος στον οποίο είναι εγκατεστημένη η συσκευή πρέπει να έχει ικανοποιητικό αερισμό, όταν ο απορροφητήρας κουζίνας χρησιμοποείται ταυτόχρονα με άλλες συσκευές καύσης υγραερίου ή άλλα καυστικά υλικά. Το σύστημα αεραγωγού αυτής της συσκευής δεν πρέπει να συνδέεται με κανένα άλλο υπάρχον σύστημα εξαερισμού που χρησιμοποιείται για οποιοδήποτε άλλο λόγο όπως την εκκένωση των καπνών που δημιουργούνται από συσκευές καύσης υγραερίου ή άλλων καυστικών υλικών. Απαγορεύεται αυστηρά το μαγείρεμα με φλόγες κάτω από τον απορροφητήρα. Η χρήση ελεύθερης φλόγας προκαλεί ζημιές στα φίλτρα και είναι δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά, γι αυτό πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Το τηγάνισμα πρέπει να γίνεται κάτω από συνεχή έλεγχο ώστε να αποφευχθεί η ανάφλεξη του υπερθερμενόμενου λαδιού. Οι προσβάσιμες επιφάνειες του απορροφητήρα μπορεί να υπερθερμανθούν σημαντικά εάν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα με συσκευές μαγειρέματος. Όσο αναφορά τα τεχνικά μέτρα και τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να εφαρμοστούν για την εκκένωση των καπνών πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή σε ότι προβλέπεται από τους κανονισμούς των αρμόδιων τοπικών αρχών. Ο απορροφητήρας πρέπει να καθαρίζεται συστηματικά, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ). Αυτό πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης που παρέχονται στο παρόν φυλλάδιο). Η μη τήρηση των κανόνων καθαρισμού του απορροφητήρα και της αντικατάστασης και καθαρισμού των φίλτρων επιφέρει κινδύνους πυρκαγιάς. Μην χρησιμοποιείτε ή αφήνετε τον απορροφητήρα χωρίς τις λάμπες σωστά τοποθετημένες γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Δεν αναλαμβάνουμε καμια ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες, ζημιές ή πυρκαγιές που θα προκληθούν στην συσκευή ως αποτέλσμα της μη τήρησης των οδηγιών που αναφέρονται σ αυτό το εγχειρίδιο. Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΕ σχετικά με τα Απορριπτόμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα (WEEE). Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανά αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από τον ακατάλληλο χειρισμό αυτού το προϊόντος ως απόρριμμα. 136

16 Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα. Αντί για αυτό θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Η απόρριψή του πρέπει να πραγματοποιείται τηρώντας την τοπική νομοθεσία για την διάθεση των απορριμμάτων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την περισυλλογή και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο την τοπικής αυτοδιοίκησης, την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί, δοκιμαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με την: Ασφάλεια: EN/IEC ; EN/IEC , EN/IEC Επίδοση: EN/IEC 61591; ISO ; ISO ; ISO 5168; EN/IEC ; EN/IEC ; ISO 3741; EN 50564; IEC ΗΜΣ: EN ; CISPR 14-1; EN ; CISPR 14-2; EN/IEC ; EN/IEC Προτάσεις για μια σωστή χρήση ούτως ώστε να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις: Ενεργοποιήστε τον απορροφητήρα στην ελάχιστη ταχύτητα όταν αρχίσετε το μαγείρεμα και αφήστε τον αναμμένο για λίγα λεπτά μετά το τέλος του μαγειρέματος. Αυξήστε την ταχύτητα μόνο σε περίπτωση μεγάλης συγκέντρωσης καπνού και ατμού και χρησιμοποιήστε την επιταχυνόμενη ταχύτητα μόνο σε ακραίες καταστάσεις. Αντικαταστήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα όταν θα πρέπει να διατηρηθεί μια καλή απόδοση της μείωσης της οσμής. Καθαρίστε το φίλτρο λίπους όταν θα πρέπει να διατηρηθεί μια καλή απόδοση του φίλτρου λίπους. Χρησιμοποιήστε τη μέγιστη διάμετρο του συστήματος των σωληνώσεων που υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο αυτό, ούτως ώστε να βελτιστοποιηθεί η απόδοση και να ελαχιστοποιηθεί ο θόρυβος. Η μή εγκατάσταση των βίδων και των συσκευών στερέωσης σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους ηλεκτρικής μορφής ΧΡΉΣΗ Ο απορροφητήρας έχει κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως τύπος απορρόφησης εξωτερικής εκκένωσης (με αεραγωγό) είτε ως τύπος φιλτραρίσματος εσωτερικής ανακύκλωσης. Τύπος απορρόφησης Σε αυτήν την περίπτωση οι ατμοί αποβάλλονται στο εξωτερικό περιβάλλον μέσω ενός ειδικού αγωγού εξαερισμού που συνδέεται με το δακτύλιο σύνδεσης που βρίσκεται στο πάνω μέρος του απορροφητήρα. Προσοχή! Ο σωλήνας εξαερισμού δεν παρέχεται και πρέπει να αγοραστεί. Η διάμετρος του αγωγού εξαερισμού πρέπει να είναι αντίστοιχη με την διάμετρο του δακτυλίου σύνδεσης. Στην οριζόντια πλευρά του, ο σωλήνας εξαερισμού πρέπει να έχει μια ελαφριά κλίση προς τα επάνω (περίπου 10 ) ώστε να μπορεί να εξαερίζει πιο εύκολα από το δωμάτιο προς το εξωτερικό περιβάλλον. Προσοχή! Εάν ο απορροφητήρας έχει φίλτρο ενεργού άνθρακα, τότε αυτό πρέπει να αφαιρεθεί. Συνδέστε τον απορροφητήρα με τους σωλήνες εκκένωσης καπνών πάνω στον τοίχο με διάμετρο αντίστοιχη της εξόδου αέρα. Η χρήση σωλήνων μικρότερης διαμέτρου έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της απορροφητικής ικανότητας και τη δραστική αύξηση του θορύβου. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το συγκεκριμένο θέμα.! Χρησιμοποιήστε έναν αγωγό όσο το δυνατόν μικρότερου μήκους.! Χρησιμοποιήστε έναν αγωγό με όσο το δυνατόν λιγότερες γωνίες (μέγιστη γωνία : 90 ).! Αποφεύγετε δραστικές αλλαγές της διατομής του αγωγού.! Χρησιμοποιήστε έναν αγωγό με όσο το δυνατόν πιο λείο εσωτερικό.! Το υλικό του αγωγού πρέπει να είναι εγκεκριμένο από τους τοπικούς κανονισμούς. Τύπος φιλτραρίσματος Ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα χρειάζεται για αυτό τον τύπο και μπορείτε να το αποκτήσετε από το συνηθισμένο κατάστημα 137

17 λιανικής πώλησης. Το φίλτρο αφαιρεί τα λίπη και τις μυρωδιές από τον εξαγώμενο αέρα πριν διοχετευτεί στο εσωτερικό του δωματίου μέσω της επάνω σχάρας ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της επιφάνειας της βάσης εστιών και του κατώτερου μέρους του απορροφητήρα κουζίνας δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 50εκ. στην περίπτωση ηλεκτρικών κουζινών και των 65εκ στην περίπτωση κουζινών υγραερίου ή μικτών. Εάν οι οδηγίες εγκατάστασης για βάση εστιών με αέριο καθορίζουν μια μεγαλύτερη απόσταση, πρέπει να την λάβετε υπόψη. Ηλεκτρικη συνδεση Η τάση των κεντρικών αγωγών πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην χαρακτηριστική ετικέτα, τοποθετημένη στο εσωτερικό του απορροφητήρα. Εάν παρέχεται η πρίζα, συνδέστε τον απορροφητήρα με παροχή ρεύματος που, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανονισμούς, πρέπει να βρίσκεται σε προσιτή ζώνη, ακόμη και μετά την εγκατάσταση. Εάν δεν παρέχεται η πρίζα (προβλεπόμενη σύνδεση απευθείας με το ρεύμα) ή η πρίζα δεν είναι σε προσβάσιμη ζώνη, ακόμη και μετά την εγκατάσταση, εφαρμόστε έναν διπολικό διακόπτη ώστε να πληρεί τους κανόνες ασφαλείας που εξασφαλίζουν την ολοκληρωμένη αποσύνδεση του συστήματος σε περίπτωση υπέρτασης (κατηγορίας ΙΙΙ), σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανόνες εγκαταστάσεως. Προειδοποίηση! πριν συνδέσετε το σύστημα του απορροφητήρα με την ηλεκτρική εγκατάσταση και βεβαιωθείτε για την σωστή του λειτουργία, να ελέγχετε πάντοτε εάν το καλώδιο σύνδεσης είναι ορθά μονταρισμένο. Ο απορροφητήρας έχει ένα ειδικό ηλεκτρικό καλώδιο τροφοδοσίας. Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου, ζητήστε το από την υπηρεσία τεχνικής βοήθειας. Εγκατασταση Προϊόν με μεγάλο βάρος. Η μετακίνηση και η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνει τουλάχιστον από δύο ή περισσότερους ανθρώπους. Πρίν να αρχίσετε με την εγκατάσταση: Ελέγξτε ότι το προϊόν που αγοράσατε έχει το κατάλληλο μέγεθος για τον επιλεγμένο χώρο εγκατάστασης. Για να αφαιρέσετε, δείτε επίσης τις σχετικές παραγράφους. Αφαιρέστε το ή τα φίλτρα ενεργού άνθρακα, εάν παρέχονται (δείτε επίσης τη σχετική παράγραφο). Αυτό ή αυτά τοποθετούνται μόνο εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα με τον τύπο φιλτραρίσματος. Ελέγξτε (για την μεταφορά της συσκευής) ότι δεν υπάρχει άλλο παρεχόμενο υλικό μέσα στον απορροφητήρα (π.χ. πακέτα με βίδες, εγγυήσεις, κλπ), τελικώς αφαιρέστε τα και κρατήστε τα. Εαν είναι δυνατόν αποσυνδέστε και απομακρύνεται αντικείμενα από την εστία έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η πρόσβασή σας στα πλαϊνά/πισω τοιχώματα στήριξης. Επίσης τοποθετήστε ένα χοντρό, ανθεκτικό κάλυμμα επάνω στις εστίες για να αποφύγετε ζημιές από τα θραύσματα. Επιλέξτε μία επίπεδη επιφάνεια για να συναρμολογήσετε τη συσκευή. Σκεπάστε την επιφάνεια με προστατευτικό κάλυμμα και τοποθετήστε όλα τα προς συναρμολόγηση εξαρτήματα σε αυτό. Εκτός αυτού ελέγξτε εάν κοντά στον χώρο εγκατάστασης του απορρφητήρα (ακόμα και στον χώρο που είναι τοποθετημένος ο απορρφητήρας) υπάρχει διαθέσιμη πρίζα και είναι δυνατόν να συνδεθεί συσκευή εκκένωσης καπνών προς τα έξω (μόνο στον τύπο με αεραγωγό). Εκτελέστε όλες τις απαραίτητες εργασίες σχετικές με τον τοίχο (π.χ εγκατάσταση πρίζας και/ή διάνοιξη τρύπας για το πέρασμα του αγωγού εκκένωσης καπνών). Ο απορροφητηρας περιέχει βύσματα στερέωσης για να εξασφαλίζουν τη στήριξη του απορροφητήρα στους περισσότερους τύπους τοιχωμάτων/οροφών. Είναι όμως αναγκαίο να συμβουλευτούμε έναν ειδικευμένο τεχνίτη για να σιγουρευτούμε για την καταλληλότητα των υλικών ανάλογα με τον τύπο του τοιχώματος/οροφής. Το τοίχωμα/οροφή πρέπει να ειναι αρκετά ανθεκτικό ώστε να αντέχει το βαρος του απορροφητήρα. Μην επικολάτε τον απορροφητήρα με σιλικόνη ή με στόκο στον τοίχο. Η στερέωση πρέπει να γίνεται μόνο με τα κατάλληλα στηρίγματα. 138

18 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χρησιμοποιήσε την μεγαλύτερη ταχύτητα απορρόφησης σε περιπτώσεις συμπυκνωμένων ατμών της κουζίνας. Σας συνιστούμε να ανάβετε τον απορροφητήρα 5 λεπτά πριν αρχίσει το μαγείρεμα και να τον αφήνετε σε λειτουργία κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος και για άλλα περίπου 15 λεπτά μετά το τέλος του μαγειρέματος. WHT651S1XBG - WHT951S1XBG Για να επιλέξτε τις λειτουργίες αρκεί να αγγίξτε ελαφρά τις εντολές. Τ1. Stand by (πίνακας εντολών κλειστός - όλες οι λειτουργίες απενεργοποπιημένες)/on (πίνακας εντολών αναμμένος) Σημείωση: Μετά από ένα λεπτό περίπου μη χρήσης του απορροφητήρα (απορρόφηση και φώτα) αυτός επανέρχεται αυτομάτως σε stant by. T2. ON/OFF φώτα. -Με τα φώτα αναμμένα αγγίξτε την ενδεικτική ταινία (led) SL1 με τα δάχτυλα πρός τα δεξιά ή πρός τα αριστερά αντίστοιχα για να αυξηθεί ή να ελαττωθεί η ένταση των φώτων. Σημείωση: Το φώς ανάβει στην τελευταία ένταση που είχε προγραμματιστεί πρίν σβήσει. Τ3. ON/OFF Αυτόματη λειτουργία. Ο απορροφητήρας ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα (ισχύς) απορρόφησης 2 για να αυξηθεί εάν οι συνθήκες του περιβάλλοντος που θα ανιχνευθούν από τον αισθητήρα του απορροφητήρα το απαιτήσουν.εάν δεν υπάρχουν μεταβολές στις συνθήκες του περιβάλλοντος, μετά από 10 λεπτά (εαν ο απορροφητήρας είναι ήδη στην ταχύτητα (ισχύς) απορρόφησης 1), ο απορροφητήρας κλείνει. Σημείωση: Για μία ορθή χρήση αυτής της λειτουργίας πρέπει πρώτα να πραγματοποιηθεί Ρύθμιση των παραμέτρων αυτόματης λειτοπυργίας» (βλέπε σχετική παράγραφο). Σημείωση: Κατά την διάρκεια της αυτόματης λειτουργίας εάν ο χρήστης ενεργήσει στις άλλες λειτουργίες που ρυθμίζουν την ταχύτητα, η λειτουργία αυτόματου εξαερισμού απενεργοποιήται. Τ4. ON/OFF κινητήρα -Με τον κινητήρα αναμμένο, αγγίξτε την ενδεικτική ταινία led SL2 με τα δάχτυλα πρός τα δεξιά ή πρός τα αριστερά αντίστοιχα για να αυξηθεί ή να ελαττωθεί η ταχύτητα (ισχύς) απορρόφησης. Σημείωση: Ο κινητήρας ανάβει στην τελευταία ταχύτητα (ισχύς) απορρόφησης που είχε προγραμματιστεί πρίν σβήσει. Τ5. ON/OFF Ταχύτητα (ισχύς) απορρόφησης εντατική POWER BOOSST (παροδική) Σημείωση: Μετά από 5 λεπτά λειτουργίας ο πορροφητήρας επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση. Τ6. ON/OFF Ταχύτητα (ισχύς) απορρόφησης εντατική POWER BOOST x2 (παροδική) Σημείωση: Μετά από 5 λεπτά λειτουργίας ο απορροφητήρας επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση. Τ7. ON/OFF Τρόπος λειτουργίας Αντικατάσταση αέρος Κάθε 50 λεπτά αδράνειας ανάβει η ταχύτητα (ισχύς) απορρόφησης 1 για 10 λεπτά. Τ8. Καθυστερημένη απενεργοποίηση της ταχύτητας (ισχύς) απορρόφησης. Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για τις ταχύτητες επελεγόμενες με το πλήκτρο Τ4. Πιέστε μία ή περισσότερες φορές σε αλληλουχία για να επελέξτε τον επιθυμητό χρόνο καθυστερημένης απενεργοποίησης ( λεπτά). Τ9. Ενδειξη και αποκατάσταση (reset) κορεσμού φίλτρων. Το πλήκτρο ανάβει αυτόματα με σταθερό φώς όταν είναι αναγκαίο να γίνει η συντήρηση του φίλτρου για τα λίπη.το πλήκτρο ανάβει αυτόματα με φώς να αναβοσβήνει όταν είναι αναγκαίο να γίνει η συντήρηση του φίλτρου άνθρακα.μετά απο την συντήρηση, με τον απορροφητήρα σβηστό και το πλήκτρο ενεργοποιημένο, πιέστε το πλήκτρο περισσότερο απο 3 δευτερόλεπτα για να γίνει η αποκατάσταση (reset) της ένδειξης κορεσμού των φίλτρων, 139

19 επαναλάβετε την διεργασία εαν είναι αναγκαίο (για παραδ. στην περίπτωση που θα είναι κορεσμένα αμφότερα τα φίλτρα). Ενεργοποίηση της ένδειξης κορεσμού του φίλτρου άνθρακα Η ένδειξη κορεσμού του φίλτρου άνθρακα κανονικά είναι απενεργοποιημένη. Για να ενεργοποιηθεί πρέπει: Με την επίδειξη (display) αναμμένη (ΟΝ) και σβηστή την απορρόφηση (OFF)πιέστε συγχρόνως τα πλήκτρα Τ8 και Τ9 περισσότερο απο 3 δευτερόλεπτα, το πλήκτρο Τ9 ανάβει με σταθερό φώς για 5 περίπου δευτερόλεπτα για να δείξει οτι έχει πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση. Για να απενεργοποιηθεί, επανάλαβετε την διεργασία, το πλήκτρο Τ9 θα αναβοσβήνει για 5 περίπου δευτερόλεπτα για να δείξει οτι έχει πραγμοτοποιηθεί η απενεργοποίηση. Ρύθμιση των παραμέτρων για την αυτόματη λειτουργία Για μία ορθή χρήση της αυτόματης λειτουργίας πρέπει να γίνει η Διακρίβωση του απορροφητήρα και η επιλογή της επιφάνειας μαγειρέματος Διακρίβωση του απορροφητήρα Με την επίδειξη (display) αναμμένη και την απορρόφηση σβηστή (OFF), πιέστε το πλήκτρο Τ4 για 5 δευτερόλεπτα. Η ταχύτητα (ισχύς) απορρόφησης 2 αρχίζει να λειτουργεί και το πλήκτρο Τ4 αναβοσβήνει για να δείξει οτι έχει αρχίσει η διακρίβωση του απορροφητήρα και θα διαρκέσει 15 λεπτά περίπου. Σημείωση: Για να διακοπεί η διακρίβωση πιέστε το Τ4 για 5 δευερόλεπτα; Η διακρίβωση θα ακυρωθεί, και πθα πρέπει να επαναληφθεί. Επιλογή της επιφάνειας μαγειρέματος Με την επίδειξη αναμμένη (display) ON και την απορρόφηση σβηστή (OFF), πιέστε το πλήκτρο Τ3 για 5 δευτερόλεπτα. Τα πλήκτρα Τ3, Τ5 και Τ6 θα ανάψουν. Πιέστε το πλήκτρο Τ5 στην περόπτωση επιφάνειας μαγειρέματος υγραερίου Το πλήκτρο αναβοσβήνει για να δείξει οτι έχει πραγματοποιηθεί η επιλογή. Πιέστε το πλήκτρο Τ6 στην περίπτωση ηλεκτρικής επιφάνειας μαγειρέματος Το πλήκτρο αναβοσβήνει για να δείξει οτι έχει πραγματοποιηθεί η επιλογή 140

20 WHT641A2XBG - WHT941A2XBG - WHT641A1XBG - WHT941A1XBG Για να επιλέξτε τις λειτουργίες αρκεί να αγγίξτε ελαφρά τις εντολές. Τ1. Stand by (πίνακας εντολών κλειστός - όλες οι λειτουργίες απενεργοποπιημένες)/on (πίνακας εντολών αναμμένος) Σημείωση: Μετά από ένα λεπτό περίπου μη χρήσης του απορροφητήρα (απορρόφηση και φώτα) αυτός επανέρχεται αυτομάτως σε stant by. Τ2. ON/OFF φώτα Μόνο σε ορισμένα μοντέλα (δείτε το πιό πάνω σχέδιο) Πιέστε περισσότερες φορές μέχρι να επιλέξτε την επιθυμιτή ένταση του φώς: L1: Χαμηλό φώς L2: Μεσαίο φώς L3: Υψηλό φώς Πιέστε ακόμα για να κλείσουν τα φώτα. Τ3. ON/OFF Αυτόματη λειτουργία. Ο απορροφητήρας ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα (ισχύς) απορρόφησης 1 για να αυξηθεί εάν οι συνθήκες του περιβάλλοντος που θα ανιχνευθούν από τον αισθητήρα του απορροφητήρα το απαιτήσουν.εάν δεν υπάρχουν μεταβολές στις συνθήκες του περιβάλλοντος, μετά από 10 λεπτά (εαν ο απορροφητήρας είναι ήδη στην ταχύτητα (ισχύς) απορρόφησης 1), ο απορροφητήρας κλείνει. Σημείωση: Για μία ορθή χρήση αυτής της λειτουργίας πρέπει πρώτα να πραγματοποιηθεί Ρύθμιση των παραμέτρων αυτόματης λειτοπυργίας» (βλέπε σχετική παράγραφο). Σημείωση: Κατά την διάρκεια της αυτόματης λειτουργίας εάν ο χρήστης ενεργήσει στις άλλες λειτουργίες που ρυθμίζουν την ταχύτητα, η λειτουργία αυτόματου εξαερισμού απενεργοποιήται. Τ4. Χειροκίνητη επιλογή ταχύτητας (ισχύς) απορρόφησης L4. Ταχύτητα (ισχύς) απορρόφησης 1 L5. Ταχύτητα (ισχύς) απορρόφησης 2 L6. Ταχύτητα (ισχύς) απορρόφησης 3 Πιέστε ακόμα για να κλείσει ο απορροφητήρας (OFF) Σημείωση: Η χειροκίνητη επιλογή αποκλείει κάθε άλλη λειτουργία που θα τοποθετηθεί σχετική με την απορρόφηση. Τ5. Ταχύτητα (ισχύς) απορρόφησης εντατική POWER BOOSST (παροδική) Σημείωση: Μετά από 5 λεπτά λειτουργίας ο πορροφητήρας επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση. Ταχύτητα (ισχύς) απορρόφησης Πιέστε το πλήκτρο Τ4 για να επιστρέψτε πρόωρα στην προηγούμενη κατάσταση. Τ6. (μόνο σε μερικά μοντέλα) Ταχύτητα (ισχύς) απορρόφησης εντατική POWER BOOST x2 (παροδική) Σημείωση: Μετά από 5 λεπτά λειτουργίας ο απορροφητήρας επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση. Πιέστε το πλήκτρο Τ4 για να επιστρέψει πρόωρα στην προηγούμενη κατάσταση. Τ7. ON/OFF Τρόπος λειτουργίας Αντικατάσταση αέρος Κάθε 50 λεπτά αδράνειας ανάβει η ταχύτητα (ισχύς) απορρόφησης 1 για 10 λεπτά. Τ8. ON/OFF Καθυστερημένη απενεργοποίηση της ταχύτητας (ισχύς) απορρόφησης (περόπου 30 λεπτά). Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για τις ταχύτητες επελεγόμενες με το πλήκτρο Τ4. Τ9. Ενδειξη και αποκατάσταση (reset) κορεσμού φίλτρων. Το πλήκτρο ανάβει αυτόματα με σταθερό φώς όταν είναι αναγκαίο να γίνει η συντήρηση του φίλτρου για τα λίπη.το πλήκτρο ανάβει αυτόματα με φώς να αναβοσβήνει όταν είναι αναγκαίο να γίνει η συντήρηση του φίλτρου άνθρακα.μετά απο την συντήρηση, με τον απορροφητήρα σβηστό και το πλήκτρο ενεργοποιημένο, πιέστε το πλήκτρο περισσότερο απο 3 δευτερόλεπτα για να γίνει η αποκατάσταση (reset) της ένδειξης κορεσμού των φίλτρων, επαναλάβετε την διεργασία εαν είναι αναγκαίο (για παραδ. στην περίπτωση που θα είναι κορεσμένα αμφότερα τα φίλτρα). 141

21 Ενεργοποίηση της ένδειξης κορεσμού του φίλτρου άνθρακα Η ένδειξη κορεσμού του φίλτρου άνθρακα κανονικά είναι απενεργοποιημένη. Για να ενεργοποιηθεί πρέπει: Με την επίδειξη (display) αναμμένη (ΟΝ) και σβηστή την απορρόφηση (OFF)πιέστε συγχρόνως τα πλήκτρα Τ8 και Τ9 περισσότερο απο 3 δευτερόλεπτα, το πλήκτρο Τ9 ανάβει με σταθερό φώς για 5 περίπου δευτερόλεπτα για να δείξει οτι έχει πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση. Για να απενεργοποιηθεί, επανάλαβετε την διεργασία, το πλήκτρο Τ9 θα αναβοσβήνει για 5 περίπου δευτερόλεπτα για να δείξει οτι έχει πραγμοτοποιηθεί η απενεργοποίηση. Ρύθμιση των παραμέτρων για την αυτόματη λειτουργία Για μία ορθή χρήση της αυτόματης λειτουργίας πρέπει να γίνει η Διακρίβωση του απορροφητήρα και η επιλογή της επιφάνειας μαγειρέματος Διακρίβωση του απορροφητήρα Με την επίδειξη (display) αναμμένη ON και την απορρόφηση σβηστή (OFF), πιέστε το πλήκτρο Τ4 για 5 δευτερόλεπτα. Η ταχύτητα (ισχύς) απορρόφησης 2 αρχίζει να λειτουργεί και το πλήκτρο Τ4 αναβοσβήνει για να δείξει οτι έχει αρχίσει η διακρίβωση του απορροφητήρα και θα διαρκέσει 15 λεπτά περίπου. Σημείωση: Για να διακοπεί η διακρίβωση πιέστε το Τ4 για 5 δευερόλεπτα; Η διακρίβωση θα ακυρωθεί, και πθα πρέπει να επαναληφθεί. Επιλογή της επιφάνειας μαγειρέματος Με την επίδειξη αναμμένη (display) ON και την απορρόφηση σβηστή (OFF), πιέστε το πλήκτρο Τ3 για 5 δευτερόλεπτα. Μοντέλα με 2 στάθμες εντατικής ισχύος Τ5 (POWER BOOST) και Τ6 (POWER BOOST x2) Τα πλήκτρα Τ3, Τ5 και Τ6 ανάβουν Πιέστε το πλήκτρο Τ5 στην περίπτωση επιφάνειας μαγειρέματος με υγραέριο το πλήκτρο αναβοσβήνει για να δείξει οτι έχει γίνει η επιλογή. Πιέστε το πλήκτρο Τ6 στην περίπτωση επιφάνειας μαγειρέματος ηλεκτρικής - το πλήκτρο αναβοσβήνει για να δείξει οτι έχει γίνει η επιλογή. Μοντέλο με 1 στάθμη εντατικής ισχύος Τ5 (POWER BOOST) Τα πλήκτρα Τ3, Τ7 και Τ8 ανάβουν Πιέστε το πλήκτρο Τ7 στην περίπτωση επιφάνειας μαγειρέματος με υγραέριο - το πλήκτρο αναβοσβήνει για να δείξει οτι έχει γίνει η επιλογή. Πιέστε το πλήκτρο Τ8 στην περίπτωση επιφάνειας μαγειρέματος ηλεκτρικής - το πλήκτρο αναβοσβήνει για να δείξει οτι έχει γίνει η επιλογή. 142

22 WHT641E4XBG - WHT941E4XBG - WHT631E2X - WHT931E2X Για να επιλέξτε τις λειτουργίες του απορροφητήρα αρκεί να αγγίξτε τις εντολές Τ1. Stand by/on επίδειξη Τ2. ON/OFF Ταχύτητα (ισχύς) απορρόφησης 1 Τ3. ON/OFF Ταχύτητα (ισχύς) απορρόφησης 2 T4. ON/OFF Ταχύτητα (ισχύς) απορρόφησης 3 T5. ON/OFF Φώτα WHT621E3XBG - WHT921E3XBG - WHT621E5X - WHT921E5X a. Διακόπτης φωτός ON/OFF. b. Διακόπτης ON/OFF και επιλογή ταχύτητας 1 c. Επιλογή ταχύτητας 2 d. Επιλογή ταχύτητας 3 143

23 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από κάθε εργασία συντήρησης, αποσυνδέστε τον απορροφητήρα από το ηλεκτρικό ρεύμα κλείνοντας τον διακόπτη του και απενεργοποιώντας την ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα. Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα μέσω πρίζας τότε αποσυνδέστε το καλώδιο σύνδεσης από την πρίζα ρευματοδότη. Καθαρισμος Ο απορροφητήρας πρέπει να καθαρίζεται συστηματικά, εσωτερικά και εξωτερικά (τουλάχιστο με την ίδια συχνότητα με την οποία γίνεται η συντήρηση των φίλτρων για τα λίπη). Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί με ουδέτερα υγρά απορρυπαντικά. Αποφύγετε τη χρήση λειαντικών μέσων. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΛΚΟΟΛ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες καθαρισμού του απορροφητήρα και της αντικατάστασης των φίλτρων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνους πυρκαγιάς. Για αυτό το λόγο σας συνιστούμε να ακολουθείτε πιστά τις παρούσες οδηγίες. Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη για πιθανές βλάβες του μοτέρ ή ζημιών από πυρκαγιά που συνδέεται με λανθασμένη συντήρηση ή στην μη συμμόρφωση στις παρούσες οδηγίες ασφαλείας. Φιλτρο για τα λιποι Εικ Συγκρατεί τα σωματίδια λίπους που προέρχονται από το μαγείρεμα. Πρέπει να καθαρίζεται μια φορά τον μήνα με απορρυπαντικά που δεν χαράζουν, είτε στο χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων, το οποίο πρέπει να ρυθμιστεί σε χαμηλή θερμοκρασία και σε σύντομο κύκλο. Με το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, το φίλτρο για τα λίπη μπορεί ελαφρώς να χάσει το χρώμα του αλλά αυτό δεν μεταβάλλει τις ιδιότητες φιλτραρίσματος. Για να βγάλετε το φίλτρο για τα λίπη τράβηξε την λαβή αποσυμπλοκής. Φιλτρο ανθρακα (μονο για τον τυπο φιλτραρισματος) Εικ. 24 Απορροφά τις δυσάρεστες οσμές που προέρχονται από το μαγείρεμα. Ο κορεσμός του ενεργού άνθρακα συντελείται λίγο πολύ από την παρατεταμένη χρήση ανάλογα με τον τύπο του μαγειρέματος και την συχνότητα καθαρισμού του φίλτρου για τα λίπη. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η αντικατάσταση του φίλτρου τουλάχιστον κάθε τέσσερις μήνες. Το φίλτρο άνθρακα μπορεί να ΜΗΝ πλυθεί ή να ανανεωθεί. Αντικατασταση λαμπες WHT621E3XBG - WHT921E3XBG - WHT621E5X - WHT921E5X - WHT641E4XBG - WHT941E4XBG - WHT931E2X Εικ. 32 Αποσυνδέστε τον απορροφητήρα από το ηλεκτρικό ρεύμα. Προειδοποίηση! Πρίν ακουμπήσετε τις λάμπες βεβαιωθείτε ότι είναι κρύες. Αντικαταστήστε την καταστραμμένη λάμπα με μία του ίδιου τύπου όπως υποδεικνύεται στην χαρακτηριστική ετικέτα η οποία βρίσκεται κοντά στην λάμπα στον απορροφητήρα. WHT651S1XBG - WHT951S1XBG - WHT641A1XBG - WHT941A1XBG - WHT641A2XBG - WHT941A2XBG Ο απορροφητήρας διαθέτει σύστημα φωτισμού που χρησιμοποιεί την τεχνολογία LED. Η τεχνολογία LED εγγυάται άριστο φωτισμό, διάρκεια έως 10 φορές μεγαλύτερη των κοινών λαμπτήρων ενώ παράλληλα επιτρέπουν την εξοικονόμηση έως και του 90% της ηλεκτρικής ενέργειας. Για την αντικατάσταση τους, απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής βοήθειας 144

24 LIB A Ed. 04/15

COOKER HOOD Кухонная вытяжка Асүй сорып шығарғышы

COOKER HOOD Кухонная вытяжка Асүй сорып шығарғышы COOKER HOOD Кухонная вытяжка Асүй сорып шығарғышы WHI641E6XGB / E077I1S40BD2HCTB WHI641E6XGW / E077I1S40BD2HCTB WHI621E1XGB / E077I1S35BB2HPB WHI621E1XGW / E077I1S35BB2HPB WHI941E6XGB / E077I1S40BD2HCTB

Διαβάστε περισσότερα

DKG 9415X DKG 9415EX DKG 6415X DKG 6415EX ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

DKG 9415X DKG 9415EX DKG 6415X DKG 6415EX ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ DKG 9415X DKG 9415EX DKG 6415X DKG 6415EX EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ EL - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Δεν αναλαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use ES Montaje y modo de empleo FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen PT Instruções

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use ES Montaje y modo de empleo FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen PT Instruções

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use ES Montaje y modo de empleo FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen PT Instruções

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ DKG 6545 E DKG 6545 EX DKG 9545 E DKG 9545 EX

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ DKG 6545 E DKG 6545 EX DKG 9545 E DKG 9545 EX ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ DKG 6545 E DKG 6545 EX DKG 9545 E DKG 9545 EX EN Οδηγίες για την τοποθέτηση και τη χρήση Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use ES Montaje y modo de empleo FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen PT Instruções

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTION ON MOUNTING AND USE

INSTRUCTION ON MOUNTING AND USE INSTRUCTION ON MOUNTING AND USE MONTAJE Y MODO DE EMPLEO INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM E UTILIZAÇÃO MONTAGE- UND GEBRAUKSANWEISUNG MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIJZINGEN ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Инструкции по монтажу и эксплуатации ż ł ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ EDD9960.OGE

Инструкции по монтажу и эксплуатации ż ł ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ EDD9960.OGE Инструкциипомонтажуиэксплуатации żł ΟΔΗΓΙΕΣΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣΚΑΙΧΡΗΣΗΣ EDD9960.OGE 2 3 1 2 2A 2B 2C 4 5 6 7 8 ΟΔΗΓΙΕΣΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣΚΑΙΧΡΗΣΗΣ Δωσε μεγαλη προσοχη στις οδηγιες που αναφερονται σε αυτο το εγχειριδιο

Διαβάστε περισσότερα

LI2WRD Ed.08/08 Mini Om Design Lorenzo Lispi

LI2WRD Ed.08/08 Mini Om Design Lorenzo Lispi Mini Om Design Lorenzo Lispi LI2WRD Ed.08/08 EL - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Συμβουλευσου και τα σχηματα των προηγουμενων σελιδων, με αλφαβητικες αναφορες, που βρισκονται στο ερμηνευτικο κειμενο.

Διαβάστε περισσότερα

Isolaella Design Team Elica I2YEA Ed. 06/06 3 x Ø 6 mm A R x 4 3 x 4.5x36mm B S x 4 150 cm C D E F x 3 4 x Ø 10 mm 4 x 6x70mm G x 3 H T x 4 M K I U x 4 6 x Ø 2,9x6,5 8 x Ø 3,5x6,5 Z 3 x Ø M4x14 1 O P Q

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use ES Montaje y modo de empleo FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen PT Instruções

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Εικ. 1 Fig. 2 Εικ. 3 Fig. 4 Εικ. 5 Εικ. 6 Εικ. 8 Εικ. 7 Εικ. 9 ΓΕΝΙΚΑ Διαβάστε προσεκτικά τις κάτωθι σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EKD 10650.0E-84 Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης

Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης EL Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: docs.whirlpool.eu. Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Design Team Elica. LI2FGF Ed. 09/07

Design Team Elica. LI2FGF Ed. 09/07 Om Design Team Elica LI2FGF Ed. 09/07 6 1 3 2 1 2 G 3 C D D 11A 11F F B B (x18) 6 10 (x18) 6 3 8 7 8 9 2 9 1 30 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ EL Περιγραφη απορροφητηρα - Εικ.1 1 Ταµπλο ελεγχου 2 Φιλτρο

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 1

BeoLab 12. BeoLab 12 1 BeoLab 12 BeoLab 12 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή. Το προϊόν απενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use ES Montaje y modo de empleo FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen PT Instruções

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ.

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε ή/και χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα. Πριν συνδέσετε, σιγουρευτείτε ότι η τάση της παροχής αντιστοιχεί με την τάση στην πινακίδα τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02 Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullanım Kılavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: V~ 50/60Hz W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: V~ 50/60Hz W ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CP3639 220-240V~ 50/60Hz 1900-2250W ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Τεχνικές πληροφορίες Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο τροφοδοσίας Τεχνικά χαρακτηριστικά HB 6.2 IX HB 9.2 IX Περιγραφή της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Mοντέλο: UHC-862 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de Instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EDIP 638.1 E EDIP 938.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή συνοδεύονται από σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHR-864 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πληροφορίες για την ασφάλεια σας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HZTL 9 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-3 Συνδεσμολογία. Περιγραφή της συσκευής, 4 Χειριστήρια

Φυλλάδιο οδηγιών HZTL 9 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-3 Συνδεσμολογία. Περιγραφή της συσκευής, 4 Χειριστήρια Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Συνδεσμολογία Περιγραφή της συσκευής, 4 Χειριστήρια Λειτουργία, 5 Έκδοση φίλτρου Έκδοση με σωλήνα εξόδου αέρα HZTL 9 IX Συντήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ανεμιστήρας στήλη 40 Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF-16219 Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Περιεχόμενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Περιγραφή μερών Οδηγίες συναρμολόγησης Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen IT Istruzioni di montaggio e d'uso ES

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG KD GE KD GE IKD GE

BEDIENUNGSANWEISUNG KD GE KD GE IKD GE BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruções de utilizaçao e instalaçao Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

EL Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης

EL Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης EL Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: www.whirlpool.eu. Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

LI11NC Ed. 09/07 Futura By David Lewis

LI11NC Ed. 09/07 Futura By David Lewis Futura By David Lewis LI11N Ed. 09/07 8 9 7 6 1 4 3 2 5 1 Fig. 1 f Fig. 2 2 j g g i g g Fig. 3 3 h Fig. 4 4 13 G 1 B 12 3 4-10 6 8 A 12 D 11 2 9 5 7 7 5 G 15 D 16 16 14 18 18 17 6 23 G 23 22 G 20 22 G

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN 2 Συµβουλευτείτε τα σχέδια στις αρχικές σελίδες µε αναφορές µε λατινικά γράµµατα εντός του κείµενου. Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες σε αυτό το φυλλάδιο. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ιαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οι εικόνες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι μόνο για αναφορά. Λαμβάνεται υπόψη το προϊόν.

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Συσκευή ελέγχου αφής Ψηφιακό Χειριστήριο 3 Ταχυτήτων Περίοδοι καθαρισμού των αλουμίνιων φίλτρων: Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όταν η ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

EL Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης

EL Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης EL Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: docs.whirlpool.eu Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Οδηγός Προφυλάξεις! Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του Οδηγού. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το ηχείο. Αφήστε τέτοιου είδους

Διαβάστε περισσότερα

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής/πωλητής δε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή συνοδεύονται από σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-840 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net Εισαγωγή Η θερμάστρα σας ζεσταίνει μέσω τις ακτινοβολίας (δε χρειάζεστε ενδιάμεσο) οπότε είναι και αποτελεσματική.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή συνοδεύονται από σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ Υποδείξεις ασφαλείας Η συσκευή και η συσκευασία της παράγονται µε διαδικασίες φιλικές στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Βραστήρας D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προσοχή: Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, θα πρέπει να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί.

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί. BeoLab 11 Οδηγός ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DBB-DEP REV.03

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DBB-DEP REV.03 Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullanım Kılavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή εστία γκαζιού Εγχειρίδιο χρήσης

Φορητή εστία γκαζιού Εγχειρίδιο χρήσης Φορητή εστία γκαζιού Εγχειρίδιο χρήσης Μοντέλο: PGC-2324 Διαβάστε και κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2X2.3KW(166g/h) Σύστημα πιεζοηλεκτρικής ανάφλεξης Βαλβίδα χαμηλής πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ. 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία. 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες)

NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ. 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία. 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες) NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ 1 5 2 3 4 1 Hμέρα 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία 3 Θέρμανση ανοικτή / κλειστή 4 Νύχτα 5 Κλειδί λειτουργίας 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες) 7 Θερμοκρασία νύχτας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ Ηλεκτρικού βραστήρα Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ηλεκτρικού βραστήρα Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W www.colorato.net ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W Η συσκευή προορίζεται για μάζεμα μόνο κρύας/ξερής στάχτης. Προσοχή: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση 1

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654

Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654 Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: 1. Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

KD GE KD GE

KD GE KD GE BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruções de uso com indicações para montagem

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Μοντέλο: HB989 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ - Αυτός ο απορροφητήρας µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για την απαγωγή των οσµών προς τον εξωτερικό είτε για το φιλτράρισµα τους και την επαναφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Artica meteo. Design Team Elica. LI2G4C Ed. 09/07

Artica meteo. Design Team Elica. LI2G4C Ed. 09/07 Artica meteo Design Team Elica LI2G4C Ed. 09/07 6 7 5 3 2 4 f g j g i 2 g g h c b a 3 4 = X = G 20a X H 20a 4 H 20b G 5 20b 7-6 4 B 9 8 6 8 9 B 9 8 5 C 2 8 9 3 2 0 7 3 5 5 EL Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG KD W/ J. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG KD W/ J. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruções de utilizaçao e instalaçao Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα