Νίκος Καββαδίας Ἀνένταχτα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νίκος Καββαδίας Ἀνένταχτα"

Transcript

1 Νίκος Καββαδίας Ἀνένταχτα * Τ ὰ παρακάτω ποιήματα δὲν ἐντάχθηκαν σ ὲ κάποια ποιητικ ὴ συλλογ ὴ το ῦ Νίκου Καββαδία ἀλλὰ δημοσιεύθηκαν σ ὲ διάφορα ἔντυπα. 1

2 Πόθος Δάκρυ Εἶσαι ἄνθος Ἦ ρθε μία θύμηση Τ ὸ καλοκαίρι πέρασε Πᾶνε δύο μῆ νες Κι αὐτὸ ς χαμογελάει Θυμᾶμαι κάποιο φίλο μου ψαρᾶ Ἀ γαπάω Ἀ θήνα 1943 Ἀ ντίσταση Στὸν τάφου το ῦ Ἐ πονίτη Σπουδαστές Στίχοι γι ὰ τ ὴ ζωγραφική σου Ἐρωτικ ὸ γράμμα 2

3 Πόθος Πᾶμε στ ὸ κάμπο πέρα κε ῖ τ ἀπόβραδο πιασμένοι ἀπ ὸ τ ὸ χέρι ὡραῖο κοράσι ὁ ἀχὸς τῆς πολιτείας τῆς ἀρρωστιάρικης ποτ ὲ ν ὰ μ ὴ μπορέση ν ὰ μᾶς φτάσ ῃ. Κα ὶ κε ῖ στὸν κάμπο πέρα τὸν ἀνθόσπαρτο ὅπου γιορτάζει πάντα ἡ φύσι ἀγκαλιαστο ὶ θ ὰ νοιώσουμε τὸν ἔρωτα ὡς ὅτου ἡ ψυχ ὴ ν ὰ μᾶς ἀφήσ ῃ. Κα ὶ χελιδόνι ν ὰ γεν ῇ γοργόφτερο ψηλ ὰ στὸν οὐραν ὸ ν ὰ φτερουγίσῃ ν ὰ διαλαλήσ ῃ ἐκε ῖ μ ὲ τυτιρίσματα -Χαρήκαμε τ ὅ,τι εἴχαμε ποθήσει. ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΛΧΑΛΑΣ * Δημοσιεύτηκε στ ὸ Περιοδικ ὸ τῆς Μεγάλης Ἑλληνικῆς Ἐγκυκλοπαίδειας στὶς 22 Ἰανουαρίου 1928, ἀρ. φύλλου 114, σελίδα 7. 3

4 Δάκρυ Τ ὸ βράδυ πέθανε ἡ παιδούλα ποὖχε ἀρρωστήσει τὴν αὐγή. Ἴσως ἡ ἁγνή της ἡ ψυχούλα μ ὲ τ ἄστρα θέλησε ν ὰ βγ ῇ. Κα ὶ τώρ ἀστέρι θἄχει γίνει τὸν οὐραν ὸ γι ὰ ν ὰ ὀμορφήν ῃ. ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΛΧΑΛΑΣ * Δημοσιεύτηκε στ ὸ Περιοδικ ὸ τῆς Μεγάλης Ἑλληνικῆς Ἐγκυκλοπαίδειας στὶς 29 Ἰανουαρίου 1928, ἀρ. φύλλου 115, σελίδα 2. 4

5 Εἶ σαι ἄ νθος... Εἶσαι ἄνθος πολυμύριστο πο ὺ τἄρωμα ἐμεράθη κα ὶ πάρωρα ξεχάστηκε σ ὲ μία γωνι ὰ κα ὶ λυώνει ὥριο κορμ ὶ πο ὺ σώθηκε κα ὶ φθάρτηκε ἀπ τ ὰ πάθη κα ὶ μία ἱστορία χαρούμενη πο ὺ θλιβερ ὰ τελειώνει. ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΛΧΑΛΑΣ * Δημοσιεύτηκε στ ὸ Περιοδικ ὸ τῆς Μεγάλης Ἑλληνικῆς Ἐγκυκλοπαίδειας στὶς 18 Μαρτίου 1928, σελίδα 3. 5

6 Ἦρθε μία θύμησι... Ἦρθε μία θύμησι παλη ὰ πολ ὺ κα ὶ χτύπησε τὴν πόρτα τῆς θλιμμένης τῆς ψυχῆς μου... Ἦταν ἕνα θλιμμένο δειλινό. Ξερ ὰ τ ὰ φύλλα χάμω πέφτανε. Ο ἱ γερανο ὶ στ ὸ νότο πέταγαν. Μέσ στ ὴ γαλήνη τ ὰ καράβια ἀρμενίζαν κα ὶ σ ὺ φτωχ ὴ ψυχ ὴ κάτι περίμενες... Στ ὸ πέλαγο ἡ γολέτα τῶν ὀνείρων σου ταξίδευε. Στ ὸ πέλαγο ἡ γολέτα τῶν ὀνείρων σου βυθίστηκε. Κα ὶ κεῖνο πο ὺ περίμενες τ ὸ πήρανε ο ἱ γερανο ὶ στ ὸ μακριν ὸ ταξίδι τους. Μ ὲ τ ὰ ξερόφυλλα τ ὸ πῆρε ὁ ἀγέρας το ῦ φθινοπώρου τ ὸ κλέψαν τ ὰ καράβια τ ὰ λευκόπανα. Φτωχ ὴ ψυχ ὴ... Προσμένοντας ἀπόμεινες. ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΛΧΑΛΑΣ * Δημοσιεύτηκε στ ὸ Περιοδικ ὸ τῆς Μεγάλης Ἑλληνικῆς Ἐγκυκλοπαίδειας στὶς 20 Μαΐου 1928, ἀρ. φύλλου 131, σελίδα 2. 6

7 Τ ὸ καλοκαίρι ἐ πέρασε... Τώρα τ ὸ καλοκαίρι πάει... ἐπέρασε... Κ εἶνε καιρὸς ν ὰ φύγουμε γι ὰ πέρα. Δυ ὸ μῆνες ἐπεράσαμε ἔτσι ἄσκοπα ἂν κ εἴχαμε πολλὲς ἰδέες στ ὸ νο ῦ μας. Ἐκεῖνα πο ὺ σκεφθήκαμε δὲν κάναμε κα ὶ πάντα τ ἀναβάλαμε γι ὰ τ αὔριο γι ὰ κάποιαν κάθε μέρα γράμμα ἐγράφαμε πο ὺ ὅμως αὐτ ὴ δὲν τόλαβεν ἀκόμα. Σ ὲ ναυτικὲς ταβέρνες ἐκαθήσαμε σ ὲ γέρους πλάϊ πο ὺ λέγαν ἱστορίες κα ὶ πο ὺ συχνά, σιγ ὰ μᾶς ἐσυμβούλευαν μ ὲ λόγια πο ὺ πι ὰ τἄχαμε ξεχάσει. Σ ὲ πανηγύρια πήγαμε χωριάτικα ψηλ ὰ σ ὲ ρημοκλήσια γκρεμισμένα κι ἐπιάσαμε μαντήλι κα ὶ χορέψαμε μ ὲ παληκάρια, κα ὶ παιδοῦλες νιές. Πολλὲς φορὲς τ ἀγέρι μᾶς ἐκοίμισε μέσα σ ὲ βάρκα... κάτω ἀπ ἕνα δέντρο κι ἐκάναμ ἕναν ὕπνο τόσον ἥσυχο ἔτσι μακρ ὺ... σ ὰ νἄχαμε πεθάνει... Κα ὶ τ αὔριο ποτ ὲ δὲν ἐσκεφθήκαμε οὔτε κα ὶ τὴν ἡμέρα τῆς φυγῆς μας.... Τώρα τ ὸ πλοῖο μᾶς παίρνει. Πέρα τ ὸ ἄγνωστο ἢ τρικυμίες!, ο ἱ μπόρες! ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΛΧΑΛΑΣ * Δημοσιεύτηκε στ ὸ Περιοδικ ὸ τῆς Μεγάλης Ἑλληνικῆς Ἐγκυκλοπαίδειας στὶς 21 Ὀκτωβρίου 1928, ἀρ. φύλλου 153, σελίδα 3. 7

8 Πᾶνε δυ ὸ μῆνες Πᾶνε δυ ὸ μῆνες πο ὺ ἔφυγα κ ὅμως δὲν σοὔχω γράψει τ ὰ λόγιά μου πὼς ξέχασα θ ὰ λὲς «Πάντα ἐσ ὺ θἆσαι ἡ πολυαγαπημένη μου ὅσο μακρι ὰ κ ἂν πάω!» Κ ὅμως τ ὸ ξέρω ἐγ ὼ καλ ὰ πὼς πάντα μ ὲ θυμᾶσαι. Πῶς ὅταν τὶς θολὲς βραδυὲς στὴν κάμαρά σου μόνη κεντώντας τ ἄσπρα ροῦχα σου κάνεις σκυφτ ὴ νυκτέρι σκέφτεσαι τ ὰ γλυκόλογα πο ὺ θ ὲ ν ὰ λέ ῃ τ ὸ γράμμα πο ὺ ὁ ταχυδρόμος αὔριο στὴν πόρτα σου θ ὰ φέρη. Τ ὸ γράμμα πο ὺ κάθε πρω ὶ γράφω κα ὶ δ ὲ σο ῦ στέλνω κ ἔτσι περνᾶν ἀβάσταχτα ο ἱ θλιβερές σου μέρες κα ὶ πᾶς σιγαν ὰ στὴν παναγι ὰ δεόμενη γι ὰ μένα πο ὺ ἀλύπητα μ ὲ δέρνουνε ο ἱ μανιασμένοι ἀγέρες. Κ ἴσως νομίζεις τώρα ἐσ ὺ πὼς κάποιαν ἄλλη ἀγαπῶ βαθειά, τρανήν, ἐξωτική, ἐβρῆκα ἐδ ῶ στ ὰ ξένα πο ὺ μ ἔχει δέσει πεια σφιχτ ὰ κα ὶ μ ἔχει μαγεμμένο.... Κα ὶ σκέφτομαι τ ὰ μάτια σου θολά, πλημμυρισμένα, ὅμως, ἂν μπόραες γι ὰ νἀρθῇς στὴν ἄθλια κάμαρά μου σκυμμένο θ ὲ ν ὰ μ ἔβλεπες ἀπάνω σ ἕνα γράμμα ν ὰ σκέφτομαι... ν ὰ μ ὴ μπορ ῶ... ν ὰ θέλω ν ὰ σο ῦ γράψω κα ὶ σκίζοντάς το ν ὰ ξεσπ ᾶ σ ἕνα θλιμμένο κλάμμα. ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΛΧΑΛΑΣ * Περιοδικ ὸ τῆς Μεγάλης Ἑλληνικῆς Ἐγκυκλοπαίδειας, το ῦ Παύλου Δρανδάκη, ἀρ. φύλλου 173, 10 Μαρτίου

9 Κι αὐτὸς χαμογελάει... Γνωρίζω κάποιον κύριο πο ὺ ἠλίθιο τὸν νομίζουν, γιατ ὶ, παράξενα μιλε ῖ κι ἕνα μονόκλ φοράει, γιατ ὶ, συχνάζει μ ἄσεμνες κα ὶ θλιβερὲς γυναῖκες κα ὶ γιατ ὶ πάντα ὅτι το ῦ πεῖς αὐτὸς χαμογελάει. Πο ὺ στέκει ὧρες ἀμίλητος κα ὶ σὰν ἀφηρημένος, κα ὶ πο ὺ ὅταν, τί ἔχει τὸν ρωτοῦν ο ἱ φίλοι μ ἀπορία αὐτὸς κυττάζοντας ἀλλο ῦ ἀρχίζει ν ὰ διηγιέται ἢ μίαν αἰσχρὴν ἢ μία πολ ὺ παράξενη ἱστορία. Γι ὰ μίαν ἑταίρα ὑστερικ ὴ πο ὺ ζε ῖ κι ὅλο πεθαίνει, γι ὰ ἕναν τρελλ ὸ ὅπου ζητάει νἅβρ ῃ τ ὄνειρό του, γι ὰ κάποιο γέρο πο ὺ ἀγαπάει μ ἀνάστροφην ἀγάπη, γι ὰ μία γκριμάτσα τραγικ ὴ κάποιου χλωμο ῦ Πιερρότου.... Ξέρω ἕνα νέο πο ὺ ο ἱ φίλοι του ἠλίθιο τὸν νομίζουν, γιατ ὶ γι ὰ πράγματα πολ ὺ περίεργα μιλάει κι ὅσες φορὲς πασχίζουνε ν ὰ τόνε συμβουλεύσουν κυττ ᾶ μ ὲ περιφρόνηση κα ὶ θλιβερ ὰ γελάει... ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΛΧΑΛΛΑΣ * Δημοσιεύτηκε στ ὸ δεύτερο φύλλο το ῦ «Διανοούμενου», τὸν Δεκέμβρη το ῦ 1929, στὴν σελίδα 8. 9

10 Θυμᾶμαι κάποιο φίλο μου ψαρ ᾶ... Θυμᾶμαι κάποιο φίλο μου, ἕναν ὠχρ ὸ καμπούρη στ ὸ μακρινό μου τ ὸ χωρι ὸ πο ὺ ἔκανε τὸν ψαρ ᾶ. Πολλὲς φορὲς ψαρεύαμε μαζί, κι αὐτὸς ξεχνιώταν μ ὲ τ ὰ κουπι ὰ στ ὰ χέρια του κυττώντας τ ὰ νερά... Κ ἦταν μακρι ὰ τ ὰ χέρια του σὰν τ ὰ κουπι ὰ πο ὺ ἐκράτει κα ὶ μία σχισμένη ναυτικὴν ἐφόραγε στολή. Ἔμενεν ὧρες σιωπηλὸς κι ἀκίνητος σ ὰ σφίγγα κι ἔπειτα ὡς νἆταν μοναχὸς ἀρχίναε ν ὰ μιλε ῖ. Δ ὲ μίλαε γι ὰ ναυάγια δὲν ἔλεε γι ὰ φουρτοῦνες, ἢ γι ὰ κυρὲς τῆς θάλλασας μ ὲ οὐρ ὰ κα ὶ μ ὲ φτερά, γι ἁπλ ὰ ἐμιλοῦσε πράμματα κα ὶ γι ὰ συνιθισμένα πο ὺ ὅμως στ ὸ στόμα του αὐτουνο ῦ γινόταν θλιβερά. Εἶχε μία βάρκα ἔτσι μικρ ὴ πο ὺ μόλις τὸν χωροῦσε κα ὶ πο ὺ τὴν ἔλεε μοναχὸς «σπίτι χωρὶς σκεπή». Ὁ κόσμος τὸν ἐπείραζεν, αὐτὸς ἀδιαφοροῦσε. Ἴσως δὲν εἴξερε ὁ φτωχὸς τὸν πόνο του ν ὰ πε ῖ. Πολλὲς φορὲς τὸν ἄκουγα βραχν ὰ ν ὰ τραγουδάει ἕνα τραγούδι ἐρωτικ ὸ μαζ ὶ κα ὶ ναυτικὸ κα ὶ μο ῦ φαινόταν πὼς σ αὐτ ὰ τ ἀρρωστημένα στήθη κρυβόταν κάποιο θλιβερ ὸ μεγάλο μυστικό. Κα ὶ μία βραδι ὰ τὸν βρήκανε μὲς τ ὴ μικρή του βάρκα μ ὲ τ ὰ μικρ ὰ τ ὰ μάτια του κλειστ ὰ γι ὰ πάντα πιά... Θυμᾶμαι κάποιο φίλο μου ψαρ ᾶ πο ὺ ἀφηρημένος, τ ὰ καθαρ ὰ κύτταε νερ ὰ κα ὶ κράτταε τ ὰ κουπιά. ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΛΧΑΛΛΑΣ * (Στ ὴ μεταφορ ὰ το ῦ κειμένου διατηρήθηκε ἡ ἰδιοτυπία τῆς ὀρθογραφίας, ὅπως ἐπίσης κα ὶ τ ὰ δύο «Λ» στ ὸ ψευδώνυμο.) ** Δημοσιεύτηκε στ ὸ τρίτο κα ὶ τελευταῖο φύλλο το ῦ «Διανοούμενου» ( Ἰανουάριος 1930). 10

11 Ἀγαπάω Ἀγαπάω τ ὅτι θλιμμένο στὸν κόσμο. Τ ὰ θολ ὰ τ ὰ ματάκια, τοὺς ἀρρώστους ἀνθρώπους, τ ὰ ξερ ὰ γυμν ὰ δέντρα κα ὶ τ ὰ ἔρημα πάρκα, τὶς νεκρὲς πολιτεῖες, τοὺς τρισκότεινους τόπους. Τοὺς σκυφτοὺς ὁδοιπόρους πο ὺ μ ἕνα δισάκι γι ὰ μία πολιτεία μακρυν ὴ ξεκινᾶνε, τοὺς τυφλοὺς μουσικοὺς τῶν πολύβουων δρόμων, τοὺς φτωχούς, τοὺς ἀλῆτες, αὐτοὺς πο ὺ πεινᾶνε. Τ ὰ χλωμ ὰ τ ὰ κορίτσια πο ὺ πάντα προσμένουν τὸν ἱππότην πο ὺ εἶδαν μία βραδι ὰ στ ὄνειρό τους, ν ὰ φαν ῇ ἀπ τ ὰ βάθη το ῦ ἀπέραντου δρόμου. Τοὺς κοιμώμενους κύκνους πάνω στ ἀσπρόφτερό τους. Τ ὰ καράβια πο ὺ φεύγουν γι ὰ καινούρια ταξίδια κα ὶ δὲν ξέρουν καλ ὰ -ἂν ποτ ὲ θ ὰ γυρίσουν πίσω ἀγαπάω, κα ὶ θά θελα μαζί τους ν ὰ πάω κι οὔτε πι ὰ ν ὰ γυρίσω. Ἀγαπάω τὶς κλαμμένες ὡραῖες γυναῖκες πο ὺ κυττᾶνε μακριά,πο ὺ κυττᾶνε θλιμμένα... ἀγαπάω σ ὲ τοῦτον τὸν κόσμο - ὅ,τι κλαίει γιατ ὶ μοιάζει μ ἐμένα. * Περιοδικ ὸ τῆς Μεγάλης Ἑλληνικῆς Ἐγκυκλοπαίδειας, το ῦ Παύλου Δρανδάκη, ἀρ. 173, 10 Μαρτίου

12 Ἀθήνα 1943 Ο ἱ δρόμοι κόκκινες γιομάτοι ἐπιγραφὲς τραν ὰ τὴν ὥρα διαλαλοῦν τὴν ὁρισμένη. Ἀγέρας πνέει βορεινὸς ἀπ τὶς κορφὲς κι ἀργοσαλεύουνε στ ὰ πάρκα ο ἱ κρεμασμένοι. Μὲς στὴν Ἀθήνα ὅλα τ ὰ πρόσωπα βουβὰ κα ὶ περπατᾶν ἀργ ὰ στοὺς δρόμους «ἐν κινδύν ῳ» ὡς τὶς ἑφτ ὰ πο ὺ θ ἀκουστε ῖ «Σιστὰς Μοσκβ ὰ» κα ὶ στὶς ὀχτ ὼ (βαλ τ ὸ σιγ ὰ) «Ἐδ ῶ Λονδίνο». Φύσα ταχι ὰ σπιλιάδα, φύσα βορεινή. Γραῖγο μου κατρακύλα ἀπ τὴν Κριμαία. Κατ ὰ τετράδας πᾶν στ ὸ δρόμο ο ἱ γερμανοὶ κάτου ἀπ ὸ μαύρη, κακορίζικη σημαία. Μήνα τ ὸ μήνα κα ὶ πληθαίνουν ο ἱ πιστοί, ὥρα τὴν ὥρα κα ὶ φουντώνει τ ὸ μελίσι ὡς τ ὴ στιγμ ὴ πο ὺ μὲς στοὺς δρόμους θ ἀκουστεῖ ἡ μουσικ ὴ πο ὺ κάθε στόμα θ ὰ λαλήσει. * Δημοσιεύτηκε στ ὸ παράνομο περιοδικ ὸ «Πρωτοπόροι», τὸν Δεκέμβριο το ῦ 1943 μ ὲ τ ὸ ψευδώνυμο Ἀ. Ταπεινός. 12

13 Ἀντίσταση Στ ὸ παιδικό μας βλέμμα πνίγονται ο ἱ στεριές. Πρώτη σου ἀγάπη τ ὰ λιμάνια σβυοῦν κα ὶ ἐκεῖνα. Θάλασσα τρώει τ ὸ βράχο ἀπ ὅλες τὶς μεριές. Μάτια λοξ ὰ κα ὶ τ ἀγαπᾶς: Κόκκινη Κίνα. Γιομάτα πᾶν τ ὰ ἰταλικ ὰ στὴν Ἐρυθρά. Πουλι ὰ σ ὲ ἀντικατοπτρισμ ὸ -Μαύρη Μανία. Δόρατα μέσα στ ὴ νυχτι ὰ παίζουν νωθρά. Λάμπει ἀρραβώνα στ ὸ δεξί σου: Ἀβησσυνία. Σ ὲ κρεμεζί, Νύφη λεβέντρα Ἰβηρική. Ἀνάβουνε το ῦ Barriochino τ ὰ φανάρια. Σπανιόλοι μου θαλασσοβάτες κα ὶ Γραικοί. Γκρέκο κα ὶ Λόρκα -Ἱσπανία κα ὶ Πασιονάρια. Κύμα θανάτου ξαπολιοῦνται ο ἱ Γερμανοί. Τ ἄρματα ζώνεσαι μ ἀρχαία κραυγ ὴ πολέμου. Κυνήγι παίζουνε μαχαίρι κα ὶ σκοινί, Ο ἱ κρεμασμένοι στ ὰ δέντρα, μπαίγνιο το ῦ ἀνέμου. Κι ἀπ ὲ Δεκέμβρη, στὴν Ἀθήνα κα ὶ Φωτιά. Τοῦτο τῆς Γῆς τ ὸ θαλασσόδαρτο ἀγκωνάρι, Λικνίζει κάτου ἀπ ὸ τ ὸ Δρ ῦ κα ὶ τὴν Ἰτιὰ τ ὸ Διάκο, τὸν Κολοκοτρώνη κα ὶ τὸν Ἄρη. * Δημοσιεύτηκε στ ὰ «Ἐλεύθερα Γράμματα» στὶς 10 Αὐγούστου 1945 στ ὸ φύλλο ὑπ ἀριθμὸν

14 Στὸν τάφο το ῦ Ἐπονίτη Ἐπέταξα τ ὴ σάκα μου κα ὶ τρέχω μ ὲ τουφέκια Μικρούλης φαίνομαι Ἀδερφέ, τ ὸ μάτι δὲν μ ὲ πιάνει. Στ ὴ μάχη ὅμως κουβάλησα χιλιάδες τ ὰ φουσέκια κι ἀκόμα μ εἶδαν Γερμανοὺς ν ὰ στρώνω στ ὸ ρουμάνι. Στ ὴ γειτονι ὰ μ ὲ ξέχασε τ ὸ τόπι, τ ὸ ξυλίκι. Κα ὶ μοναχ ὰ πο ὺ πέρναγα μ ὲ τ ὸ χων ὶ στ ὸ στόμα. Παιδί! Μ ὰ μ ὲ λογάριασαν ο ἱ λυσσασμένοι λύκοι. Τεράστιο τ ὸ κουράγιο μου. Κα ὶ πο ῦ ν ὰ δεῖς ἀκόμα. Μία μέρα μᾶς μπλοκάρανε. Δυ ὸ ἐμεῖς κα ὶ αὐτο ὶ σαράντα. Σφαίρα τ ὴ βρῆκε τὴν καρδι ὰ πού μοιαζε μ ὲ γρανίτη. Σ ὲ μία γωνι ὰ μ ὲ θάψανε χωρὶς ἀνθούς, μ ὰ πάντα Σ ὰ ρόδο θ ὰ μοσκοβολάει ὁ τάφος το ῦ Ἐπονίτη. * Δημοσιεύτηκε στ ὸ περιοδικ ὸ «Νέα Γενιά» χρόνος 3ος, ἀρ. φύλλου 51, 15 Ἰουνίου Τ ὸ ποίημα βρέθηκε καθ ὑπόδειξη το ῦ Γιώργου Ζεβελάκη. 14

15 Σπουδαστές Σᾶς εἶδα κάτου ἀπ ὸ τὴν πύρινη βροχὴ μ ὲ τ ὰ πλακὰτ κα ὶ τ ὰ σκουτι ὰ τ ὰ ματωμένα ἐσᾶς πο ὺ κάματε τ ὴ δύσκολην ἀρχὴ κεῖνα τ ὰ χρόνια τ ὰ βαρι ὰ τ ὰ κολασμένα. Σήμερα βλέπω τ ὰ δικά σας τ ὰ παιδιὰ σμάρι πηχτ ὸ μὲς στο ῦ πελάγου τ ὴ (σπι)λιάδα. Πάντα κατάντικρα στὴν κάθε ἀναποδιὰ κα ὶ σ ὅσους πᾶνε ν ὰ σταυρώσουν τὴν Ἑλλάδα. * Ἀφιερωμένο στοὺς Μάκη Ρηγᾶτο κα ὶ Γιάννη Καούνη, μέλη τῆς Δημοκρατικῆς Νεολαίας Λαμπράκη. ** Δημοσιεύτηκε στὴν «Πανσπουδαστικ ὴ» λίγο πρὶν ἀπ ὸ τ ὸ πραξικόπημα το ῦ

16 Στίχοι γι ὰ τ ὴ ζωγραφική σου (Τ ὸ χέρι το ῦ ἀνθρώπου εἶναι μέσα στὴν πέτρα κα ὶ τραβάει ἕναν ἀϊτ ὸ μέσα ἀπ τ ὴ νύχτα του.) S. J. Perse Στ ὸ ζωγράφο Σ.Κ. Γραμμένο Παλεύουν, λευτερώνονται, σκλαβώνονται καὶ πάντα παλεύουν. Τ ὰ χέρια. Ἀναστρέφει ὁ τροχὸς τὴν εἰσβολή. Γίνεται ἅρμα, λυτρώνεται τ ὸ νερ ὸ ἀπ ὸ τ ὸ φράγμα κα ὶ γράφει Μαιάνδρους ἀκόμα κα ὶ στ ὰ ποτάμια τῶν Ἀντιπόδων. Ρυτιδώνεται ἡ μούχλα πο ὺ σκεπάζει τὴν ὑποψία στ ὸ Ὑδραγωγεῖο τῶν Μυκηνῶν. Στ ὴ Βύβλο, ἡ ὥρα ὀνειρεύεται. Ο ἱ ἀκραῖοι φρουροί, ὅταν συναντῶνται συνεργοῦν. Δ ὲ μᾶς τρομάζουν. Ὁ ἕνας, ὁ μοναχὸς εἶναι το ῦ φόβου. Μινώταυρος κα ὶ συλλογᾶται. Τ ὸ καράβι τῆς Οὒρ στενάζει πάνω στὶς πέτρινες ρόδες του, καθὼς λευτερώνεται ἀπ ὸ τ ὸ λίκνο του γι ὰ τ ὸ μεγάλο στεριαν ὸ ταξίδι καὶ κλυδωνίζεται μέσα σ ὲ δάση, πάνω σ ὲ βουνά, ἀλλάζει χρῶμα μπροστ ὰ σ ὲ κάθε ρεματιά, ἰσκιώνει κα ὶ ξαφνιάζει τὸν Εὐφράτη, στολίζει τὸν Τίγρη, ὥσπου τινάζοντας τ ὰ χρώματα καὶ τ ὰ κάθε λογῆς φυτά, πο ὺ τ ὸ σκεπάζουν, παγιδεύεται ἀπ ὸ τ ὴ θάλασσα, τὶς πολλὲς θάλασσες. Τ ὴ μία. Ο ἱ αὐστηρὲς ἀλετρίδες κινοῦν τοὺς ξύλινους μοχλοὺς τῶν ἀρότρων, γι ὰ ν ὰ ὁδηγήσουν τ ὰ κράσπεδα το ῦ Ἀταβύρου ὅπου τ ὰ μεγάλα λιθάρια θ ὰ παιδέψουν τ ὸ ξανθ ὸ σιτάρι γι ὰ τ ὸ ἀλεύρι το ῦ πρώτου ψωμιο ῦ. Ἄρτος. Ὄχι γι ὰ ὅλα τ ὰ στόματα. Πο ῦ πρωτὄδα τοῦτα τ ὰ δίχτυα; Ναί, θυμᾶμαι τ ὰ ξέπλεκαν κοντο ὶ νησιῶτες λοξομάτηδες. Ὅλοι μαζ ὶ τ ὰ τίναζαν, τ ὰ πετοῦσαν τ ἀψήλου κα ὶ τ ἄφηναν ν ὰ πέσουν καταγῆς. Τ ὸ ἴδιο εἶδα ν ὰ κάνουν κα ὶ σ ὲ κεφαλονίτικα ψαροχώρια. Στ ὸ Φισκάρδο. Στὴν Ἄσσο. Λυπήσου ἐκείνους ποὺ δὲν ὀνειρεύονται. Τοῦτα τ ὰ δίχτυα δὲν εἶναι εὔκολο ν ὰ τὰ νετάρεις. Κα ὶ λίγη γνώση. Ἕνα ψίχουλο. Φτάνει ν ὰ ξέρεις ν ὰ μετρᾶς τ ὰ δάχτυλά σου, ξαναρχίζοντας ἀπ ὸ τ ὰ τελευταῖα στ ὰ πρῶτα. Κα ὶ πίστη. Ἕνα κλωνί. 16

17 * Τ ὸ ποίημα Στίχοι γι ὰ τ ὴ ζωγραφική σου βρίσκεται στ ὸ βιβλίο το ῦ Πειραιώτη φίλου του Ἄγγελου Βογάσαρη, «Νίκος Καββαδίας». ** Τ ὸ ἴδιο ποίημα ὑπάρχει κα ὶ στὴν «Αὐγή», 15 Φεβρουαρίου *** Γράφτηκε γι ὰ τὴν πρόσκληση - ἀφίσα τῆς ἔκθεσης ζωγραφικῆς τῆς Σ. Κυπαρίσση μ ὲ χρονολογία 6 Μαρτίου

18 Ἐρωτικ ὸ γράμμα Κοριτσάκι μου, Θαλασσωμένο ἀπόψε τ ὸ Αἰγαῖο. Τ ὸ ἴδιο κι ἐγώ. Χθὲς δὲν πρόλαβα ν ὰ καθίσω στ ὸ τραπέζι κι ἕνα τηλέφωνο μ ὲ κατέβασε στ ὸ λιμάνι. Στὶς ἑφτ ὰ πο ὺ σαλπάραμε, δὲν μποροῦσα ν ὰ περπατήσω ἀπ ὸ τὴν κούραση. Ἡ παρηγοριά μου ἦταν ἡ «ὥρα» σου. Ἡ λύπη μου ὅτι δὲν κυβέρνησα οὔτε στιγμὴ τ ὸ καταπληκτικ ὸ Θαλασσιν ὸ σκαρί, τ ὸ κορμί σου. Ἀπ ὸ δείλια κα ὶ ἀτζαμοσύνη σήκωσα τ ὸ κόκκινο σινιάλο τῆς Ἀκυβερνησίας. Εἶδα χθές, πολλὲς φορὲς τὴν κοπέλα τῆς πλώρης: Τ ὴ λυσίκομη φιγούρα ν ὰ σκοτεινιάζει, ν ὰ θέλει ν ὰ κλάψει. Σ ὰ νά χε πιστέψει γι ὰ πρώτη φορ ὰ ὅτι πέθανε, ὁ Μεγαλέξανδρος, ὅμως τ ὸ καρχηδόνιο ἐπίχρισμά του ἔμενε τ ὸ ἴδιο λαμπρό. Μ ὲ τ ὸ αὐτοκρατορικ ὸ κάλυμμά του. Κόκκινο της Πομπηίας Rosso romano, πορφυρ ὸ τῆς Δαμασκός. Βελοῦδο πο ὺ σκεπάζει ἱερ ὸ δισκοπότηρο. Ὄστρακο ὠκεάνιο ἁλμυρό. Κρασ ὶ βαθυκόκκινο πο ὺ δίνει δόξα στ ὸ κρύσταλλο. Πληγ ὴ ἀπ ὸ κοπίδι κινέζικο. Ἀστραπή. Βυσσιν ὶ ἡλιοβασίλεμα. Λαμπάδα τῆς πίστης μου. Ἀνοιχτ ὸ σημάδι το ῦ ἔρωτά μου Ὄνειρο κα ὶ τροφ ὴ τῆς παραφροσύνης μου Σ ὲ ἀγκαλιάζω. ΚΟΛΙΑΣ * Πρὸς τ ὸ τέλος τῆς ζωῆς το ῦ ὁ Νίκος Καββαδίας ἐρωτεύτηκε μία κοπέλα, τ ὴ Θεαν ὼ Σουν ᾶ. Πρόκειται γι ὰ ἕνα ἀπ ὸ τ ὰ ἐρωτικ ὰ γράμματα τ ὰ ὁποῖα ἔστειλε ὁ ποιητὴς στὴν κοπέλα. 18

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ- ΕΛΕΓΕΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ- ΕΛΕΓΕΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ- ΕΛΕΓΕΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΕΛΕΓΕΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ του Νικηφόρου Βρεττάκου Πάνω στο χώμα το δικό σου λέμε τ' όνομά μας. Πάνω στο χώμα το δικό σου σχεδιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Οδυσσέας Ελύτης

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Οδυσσέας Ελύτης ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ Οδυσσέας Ελύτης Αντί προλόγου Το ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ του Οδυσσέα Ελύτη το αντέγραψα γράμμα-γράμμα το 1996 με ένα δάκτυλο αφού δεν ήξερα γραφομηχανή. Το διοχέτευσα (ανώνυμα) στο Ιντερνετ λίγο μετά τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΩΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΩΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΩΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Οδυσσέας Ελύτης "ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ" Είναι νωρίς ακόμη μές στόν κόσμο αυτόν, μ ακούς Δέν έχουν εξημερωθεί τά τέρατα μ ακούς Τό χαμένο μου τό αίμα καί τό μυτερό, μ ακούς Μαχαίρι Σάν κριάρι

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΕΡΟΣ-ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΡΟΜΩΝ 1. ΤΑ ΜΑΤΙΑ 7 2. ΚΑΘ Ο ΟΝ ΟΡΑ 8 3. ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ..9 4. ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ...10 5. ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ..11

Α. ΜΕΡΟΣ-ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΡΟΜΩΝ 1. ΤΑ ΜΑΤΙΑ 7 2. ΚΑΘ Ο ΟΝ ΟΡΑ 8 3. ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ..9 4. ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ...10 5. ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ..11 - 1 - - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΜΕΡΟΣ-ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΡΟΜΩΝ 1. ΤΑ ΜΑΤΙΑ 7 2. ΚΑΘ Ο ΟΝ ΟΡΑ 8 3. ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ..9 4. ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ...10 5. ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ..11 6. Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙ ΩΛΩΝ.12 7. ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ...13

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίο παιδικων ονείρων

βιβλίο παιδικων ονείρων Ë Ï Ã Ï Í Å Ù Í & Ê Ó Η ΠΡΟΟ ΟΣ 1971 - ΓΕΡΑΚΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΛΛ. ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤ. Β ΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ. Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων 2 ου & 5 ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα Ï Ë Õ Ã Ó Ï 5 o õ Ä Ç Ì Ï Ô É Ê

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΤΡΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 H Ανθολογία αυτή ετοιμάστηκε για να αναγνωσθεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ήμουν δεν ήμουν πέντε χρονών, αφότου ορισμένοι τύποι γυναικών μού άρεσαν εξαιρετικά. Αλλά για μερικές απ αυτές ήτο τόσο ξεχωριστή η προτίμησή μου και

Ήμουν δεν ήμουν πέντε χρονών, αφότου ορισμένοι τύποι γυναικών μού άρεσαν εξαιρετικά. Αλλά για μερικές απ αυτές ήτο τόσο ξεχωριστή η προτίμησή μου και Α Ήμουν δεν ήμουν πέντε χρονών, αφότου ορισμένοι τύποι γυναικών μού άρεσαν εξαιρετικά. Αλλά για μερικές απ αυτές ήτο τόσο ξεχωριστή η προτίμησή μου και τέτοια συγκίνηση αισθανόμουν όταν τις έβλεπα, όταν

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο)

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Γιε μου, έχω φθάσει τα 50 και εσύ είσαι ακόμη 17. Κι όμως, σε αυτό το μισό αιώνα περιπλάνησής μου σε ένα κόσμο άγνωστο και βάναυσο, όμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: seo@seo.gr http://www.seo.gr

e-mail: seo@seo.gr http://www.seo.gr ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΜΑΣ Τραγούδι, αγάπη, δουλειά, προσφορά, Στους γύρω σκορπάµε µας λένε Πουλιά Έλα κι εσύ µαζί µ εµάς στη συντροφιά της Ξενοιασιάς Προχώρα µπρος, κοίτα µπροστά και η ζωή Χαµογελά Τριγύρω η Φύση

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Μεγάλων Οδηγών 2014

Κλάδος Μεγάλων Οδηγών 2014 Κλάδος Μεγάλων Οδηγών 2014 Το τραγούδι του Κλάδου Μ.Ο. Ξεκινώ για την ζωή κι ο ήλιος μου φωτίζει μια καινούργια χαραυγή για μένα τώρα αρχίζει. Πίστη έχω στη ζωή με ιδανικά πλασμένη και βαθειά μεσ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ O ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ ΟΡΦΕΑΣ. Είπα, κανείς μη, μ ακλουθήσει, μόνος. Θα πάω, κι αν θα γυρίσω, πάλι μόνος.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ O ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ ΟΡΦΕΑΣ. Είπα, κανείς μη, μ ακλουθήσει, μόνος. Θα πάω, κι αν θα γυρίσω, πάλι μόνος. 1 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ O ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ ΟΡΦΕΑΣ Είπα, κανείς μη, μ ακλουθήσει, μόνος Θα πάω, κι αν θα γυρίσω, πάλι μόνος. Μ αν δεν ξανάρθω πίσω, τ όνομά μου Σας δίνω κι Ορφανούς Σας λέω, για ναστε Στη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμου Κορνάρου ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ. Οι Άγιοι χωρίς μάσκα. Κείμενα από τις σελίδες. Τυπογραφική επιμέλεια κειμένου

Θέμου Κορνάρου ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ. Οι Άγιοι χωρίς μάσκα. Κείμενα από τις σελίδες. Τυπογραφική επιμέλεια κειμένου Θέμου Κορνάρου ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ Οι Άγιοι χωρίς μάσκα Κείμενα από τις σελίδες http://tinyurl.com/agionoros http://www.sarantakos.com και http://roides.wordpress.com Τυπογραφική επιμέλεια κειμένου Ύπατο Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

τον φρόντιζε με προσοχή, αλλά, όταν ήρθε η γυναίκα του στο σπίτι, άφησε την ίδια να αναλάβει τη διαμόρφωσή του. Σύντομα, ο κήπος γέμισε

τον φρόντιζε με προσοχή, αλλά, όταν ήρθε η γυναίκα του στο σπίτι, άφησε την ίδια να αναλάβει τη διαμόρφωσή του. Σύντομα, ο κήπος γέμισε ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο Γιώργης σηκώθηκε αξημέρωτα. Μια ανησυχία τον βάραινε όλο το βράδυ και στριφογύριζε στο κρεβάτι του. Κατά τις πέντε το πρωί αναστέναξε βαριά, δεν είχε νόημα να προσπαθεί να κοιμηθεί πλέον.

Διαβάστε περισσότερα

για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη Θεόδωρο Λιούλιο

για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη Θεόδωρο Λιούλιο για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη & Θεόδωρο Λιούλιο 1 Περιεχόµενα Φθόγγοι Γράµµατα Δίψηφα Φωνήεντα Δίψηφα Σύµφωνα Λέξεις Συλλαβές Προτάσεις Έκθλιψη και Αφαίρεση Διατήρηση του (ν) Συλλαβισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΕΣ ΣΠΕΡΜΠΕΡ, ΔΑΚΡΥ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Τ. 3 Χωρίς τέλος

ΜΑΝΕΣ ΣΠΕΡΜΠΕΡ, ΔΑΚΡΥ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Τ. 3 Χωρίς τέλος ΜΑΝΕΣ ΣΠΕΡΜΠΕΡ, ΔΑΚΡΥ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Τ. 3 Χωρίς τέλος (Στα αποσπάσματα που ακολουθούν σκιαγραφούνται τα πορτρέτα δύο ηρωίδων του μυθιστορήματος. Οι τίτλοι των «κεφαλαίων» είναι της μεταφράστριας) ΛΙΟΥΜΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Καζαντζάκης: Αναφορά στον Γκρέκο Κεφάλαιο ΚΘ Ο Ζορμπάς

Νίκος Καζαντζάκης: Αναφορά στον Γκρέκο Κεφάλαιο ΚΘ Ο Ζορμπάς Νίκος Καζαντζάκης: Αναφορά στον Γκρέκο Κεφάλαιο ΚΘ Ο Ζορμπάς Ο αληθινός Ζορμπάς: Γιώργος Ζορμπάς ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΟΙ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ στάθηκαν τα ταξίδια και τα ονείρατα. Από τους ανθρώπους, ζωντανούς

Διαβάστε περισσότερα

http://www.angelfire.com/folk/rempetiko 1/2

http://www.angelfire.com/folk/rempetiko 1/2 1. Ζηλιάρα 2. Ο Νίκος ο Τρελάκιας 3. Ένα βράδυ που βρέχε 4. Ντροπιασµένος στη ζωή 5. Βλάµισσα 6. Το κόλπο του Αµερικάνου 7. Να βγούµε και να µπερµπαντέψουµε 8. εν ταιριάζω εγώ µε σένα 9. Παραπονιούνται

Διαβάστε περισσότερα

σόφη Θεοδωρίδου, 2010 πρώτη έκδοση: μάρτιος 2010, 5.000 αντίτυπα ιsbn 978-960-453-685-6

σόφη Θεοδωρίδου, 2010 πρώτη έκδοση: μάρτιος 2010, 5.000 αντίτυπα ιsbn 978-960-453-685-6 τιτλοσ βιβλιου: Η νύφη φορούσε μαύρα συγγραφεασ: σόφη Θεοδωρίδου επιμελεια ΔιορΘωση κειμενου: Άννα μαράντη συνθεση εξωφυλλου: κατερίνα Δημοπούλου ηλεκτρονικη σελιδοποιηση: μερσίνα λαδοπούλου εκτυπωση:

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Καζαντζάκης: Ασκητική Salvatores Dei Πρόλογος

Νίκος Καζαντζάκης: Ασκητική Salvatores Dei Πρόλογος Νίκος Καζαντζάκης: Ασκητική Salvatores Dei Πρόλογος Ερχόμαστε από μια σκοτεινή άβυσσο. Καταλήγουμε σε μια σκοτεινή άβυσσο. Το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή. Ευτύς ως γεννηθούμε, αρχίζει κι η επιστροφή.

Διαβάστε περισσότερα

Λάκης Φουρουκλάς. Δυο φωνές και μια σιωπή

Λάκης Φουρουκλάς. Δυο φωνές και μια σιωπή 1 Λάκης Φουρουκλάς Δυο φωνές και μια σιωπή Μυθιστόρημα 2 ebooks4greeks.gr Φωτογραφία εξωφύλλου: Graceful Dancers. Duncan Noakes. Dreamstime Σχεδιασμός εξωφύλλου: Λ.Φ. Ηλεκτρονική Έκδοση (e-book): Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

"τα ντριγκιντένια" 6+1 παραμύθια

τα ντριγκιντένια 6+1 παραμύθια Ειρήνης Χηράτου τα ντριγκιντένια 6+1 παραμύθια µε την ευγενική χορηγία "τα ντριγκιντένια" 6+1 παραμύθια εικονογράφηση Άρης Καρμπόνε Ειρήνης Χηράτου τα ντριγκιντένια 6+1 παραμύθια Ειρήνης Χηράτου τα ντριγκιντένια

Διαβάστε περισσότερα

Μονόλογοι απ τη Γάζα. µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους

Μονόλογοι απ τη Γάζα. µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους Μονόλογοι απ τη Γάζα µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους Copyright στα ελληνικά: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αθήνα 2010 ISBN 978-960-98466-7-7 Μεταφράσεις: Ειρήνη Αµπουµόγλι, Αριστέα

Διαβάστε περισσότερα

Μια παρέα με... καρδιά!

Μια παρέα με... καρδιά! Μια παρέα με.. καρδιά! Copyright: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Βασ. Σοφίας 2 ΑΘΗΝΑ 10674 Tηλ. 210-7272100 Fax: 210-7244620 URL: http://ec.europa.eu/ellada e-mail: comm-rep-athens@ec.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας. Σταματήστε το γαργαλητό και Το πιο δροσερό νερό

Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας. Σταματήστε το γαργαλητό και Το πιο δροσερό νερό Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας Σταματήστε το γαργαλητό και Το πιο δροσερό νερό Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας Σταματήστε το γαργαλητό! Μ ια φορά κι έναν καιρό πάνω στη Γη δεν ζούσαν μόνο άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Tο καλύτερο καλοκαίρι μου! - Θοδωρή Φριλίγκου (Α Βραβείο)

Tο καλύτερο καλοκαίρι μου! - Θοδωρή Φριλίγκου (Α Βραβείο) Tο καλύτερο καλοκαίρι μου! - Θοδωρή Φριλίγκου (Α Βραβείο) Φέτος το καλοκαίρι πέρασα πολύ ωραία και θα σας το εξηγήσω πολύ καλά! Για πρώτη φορά, μόλις τέλειωσαν τα σχολεία, μετά από λίγες μέρες με πήρε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ. «O tempora! O mores!» Ποιήµατα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ. «O tempora! O mores!» Ποιήµατα ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ «O tempora! O mores!» Ποιήµατα Συγκέντρωση-Καταγραφή Ύλης: Ρούλα Γεωργιακάκη Τεχνική Επιµέλεια-Μορφολογία: Μαρία-Αλίκη Γεωργιακάκη Ηλεκτρονική Μορφολογία-Σελιδοποίηση: Σοφία-Μελποµένη

Διαβάστε περισσότερα

Mες στο Μουσείο... 11. Mε προσκαλούν και προσκαλώ... 45. Αλληλογραφώ... 87. Νιώθω... 119. Εφηµερίδες! Εφηµερίδες!... 149

Mες στο Μουσείο... 11. Mε προσκαλούν και προσκαλώ... 45. Αλληλογραφώ... 87. Νιώθω... 119. Εφηµερίδες! Εφηµερίδες!... 149 Á appleëùô ÁÔÓÂ, Tο βιβλίο αυτό σκοπό έχει να προσφέρει στους µικρούς µαθητές της B ηµοτικού κάθε δυνατή βοήθεια στο µάθηµα της Γλώσσας. Έτσι σε κάθε ενότητα υπάρχουν: οι απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓρAμμα σ Eνα παιδi για τη

ΓρAμμα σ Eνα παιδi για τη Γράμμα σ ένα παιδί για τη Φιλαναγνωσία ΓρAμμα σ Eνα παιδi για τη ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣIΑ Οκτώ συγγραφείς απευθύνουν μια σύντομη επιστολή στο παιδί που έχουν στην καρδιά τους για να του εμπνεύσουν την αγάπη για την

Διαβάστε περισσότερα