Σηµασιολογικές Περιγραφές Προτιµήσεων Χρηστών στα MPEG-7/21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηµασιολογικές Περιγραφές Προτιµήσεων Χρηστών στα MPEG-7/21"

Transcript

1 Σηµασιολογικές Περιγραφές Προτιµήσεων Χρηστών στα MPEG-7/21 Semantic User Preference Descriptions in MPEG-7/21 Χρύσα Τσιναράκη, Σταύρος Χριστοδουλάκης {chrisa, Εργαστήριο ιανεµηµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων & Εφαρµογών Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών ΗΥ Πολυτεχνείο Κρήτης

2 Κίνητρα Οι εξελιγµένες υπηρεσίες πολυµέσων κερδίζουν καθηµερινά σε δηµοτικότητα Ηεξατοµίκευση αποκτά όλο και µεγαλύτερη σηµασία Η προώθηση πληροφορίας τείνει να γίνει ο κύριος τρόπος κατανάλωσης πληροφορίας Απαραίτητη η ακριβής και λεπτοµερής καταγραφή των προτιµήσεων των χρηστών απαιτείται η σηµασιολογική περιγραφή τους και ηεκµετάλλευση της γνώσης περιοχής ΕΣ 2005 Σηµασιολογικές Περιγραφές Προτιµήσεων Χρηστών στα MPEG-7/21 2

3 Κίνητρα Ανοικτό Περιβάλλον Χρήσης (Internet, διαφορετικοί Παροχείς Υπηρεσιών) Ανάγκη για ιαλειτουργικότητα (Interoperability) Πρότυπα (Standards) Γνώση Περιοχής εκφρασµένη µε Οντολογίες Περιοχής Κυρίαρχα Πρότυπα στην Περιοχή των Πολυµέσων τα MPEG-7/21 ΕΣ 2005 Σηµασιολογικές Περιγραφές Προτιµήσεων Χρηστών στα MPEG-7/21 3

4 Κίνητρα MPEG-7 Πρότυπο Περιγραφής Περιεχοµένου & Υπηρεσιών Πολυµέσων: Υποστηρίζει σηµασιολογικές περιγραφές (MPEG-7 MDS / Semantic DS) µε σηµασιολογικές οντότητες και σχέσεις Σε προηγούµενη εργασία: είξαµε πωςµπορούν να εκφραστούν οντολογίες περιοχής µε τιςδοµές του MPEG-7 [CAiSE03] είξαµε πωςµπορούν να συνδυαστούν OWL οντολογίες περιοχής µε MPEG-7 [CAiSE04, CIVR04] ΕΣ 2005 Σηµασιολογικές Περιγραφές Προτιµήσεων Χρηστών στα MPEG-7/21 4

5 Κίνητρα MPEG-21 Πρότυπο Περιγραφής ενός Ανοικτού Περιβάλλοντος για ιανοµή και Κατανάλωση Πληροφορίας Πολυµέσων: Περιγράφει (MPEG-21 / DIA) το Περιβάλλον Εργασίας του χρήστη Χαρακτηριστικά χρήστη υνατότητες συσκευών Χαρακτηριστικά δικτύου Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος Οι προτιµήσεις των χρηστών περιγράφονται µέσω των MPEG-7 περιγραφών προτιµήσεων χρηστών ΕΣ 2005 Σηµασιολογικές Περιγραφές Προτιµήσεων Χρηστών στα MPEG-7/21 5

6 Κίνητρα Οι προτιµήσεις χρηστών στα MPEG-7/21 για το περιεχόµενο βασίζονται σε λέξεις-κλειδιά εν είναι δυνατή η αξιοποίηση των MPEG-7 σηµασιολογικών περιγραφών και της γνώσης περιοχής ε µπορούν να υποστηριχθούν προτιµήσεις χρηστών για σχέσεις σηµασιολογικών οντοτήτων (π.χ. τα γκολ της φιλοξενούµενης οµάδας) Λανθασµένη ανάκτηση Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών: Προτείνουµε έναµοντέλο σηµασιολογικών προτιµήσεων για οπτικοακουστικό περιεχόµενο Παρουσιάζουµε την υλοποίησή του σε MPEG-7/21 σύνταξη και σε OWL ΕΣ 2005 Σηµασιολογικές Περιγραφές Προτιµήσεων Χρηστών στα MPEG-7/21 6

7 Επισκόπηση Μοντέλο Σηµασιολογικών Προτιµήσεων Χρηστών Εφαρµογή του Μοντέλου Σηµασιολογικών Προτιµήσεων Χρηστών σε MPEG-7/21 Εφαρµογή του Μοντέλου Σηµασιολογικών Προτιµήσεων Χρηστών σε OWL Συνεισφορά Μελλοντικές Επεκτάσεις ΕΣ 2005 Σηµασιολογικές Περιγραφές Προτιµήσεων Χρηστών στα MPEG-7/21 7

8 Μοντέλο Σηµασιολογικών Προτιµήσεων Χρηστών Ο χρήστης εκφράζει τις προτιµήσεις του ως συλλογές σηµασιολογικών οντοτήτων που µπορεί να συνδέονται µε σχέσεις Τα γκολ της φιλοξενούµενης οµάδας Τα γκολ που έβαλε ο Χαριστέας µε σουτ εκτός περιοχής Οι φάσεις εντός µεγάλης περιοχής των γηπεδούχων Κάθε συλλογή χαρακτηρίζεται από το βάρος της (W) στο εύρος τιµών [-100, 100] Αρνητικά βάρη εκφράζουν απαρέσκεια Οχρήστηςµπορεί να εκφράσει αν θέλει οι ανεξάρτητες οντότητες µέσα στην ίδια συλλογή να συνδυαστούν µε AND ή OR ΕΣ 2005 Σηµασιολογικές Περιγραφές Προτιµήσεων Χρηστών στα MPEG-7/21 8

9 Μοντέλο Σηµασιολογικών Προτιµήσεων Χρηστών Όταν ο χρήστης θέτει προϋποθέσεις για µια σηµασιολογική οντότητα, θέλει να ισχύουν αυτές ταυτόχρονα Μια σηµασιολογική οντότητα είναι ένας σύνθετος όρος (Τ) της µορφής: T = (T id, T type ) (T id, T type ) AND ((T') (R type, R target [R source ], [R strength ]) (A name, A value ))(AND((T') (R type, R target [R source ], [R strength ]) (A name, A value )))* όπου: T id η ταυτότητα της σηµασιολογικής οντότητας T type ο τύπος της σηµασιολογικής οντότητας T' είναι µια «φωλιασµένη» σηµασιολογική οντότητα R type και R target ο τύπος και ο προορισµός µιας σχέσης της οντότητας [R source ] και [R strength ] η αφετηρία και το βάρος µιας σχέσης της οντότητας (προαιρετικά) A name και A value το όνοµα και ο τύπος ενός χαρακτηριστικού της οντότητας ΕΣ 2005 Σηµασιολογικές Περιγραφές Προτιµήσεων Χρηστών στα MPEG-7/21 9

10 Μοντέλο Σηµασιολογικών Προτιµήσεων Χρηστών Οι περιγραφές προτιµήσεων χρηστών που αποτελούνται από απλές συλλογές σηµασιολογικών οντοτήτων έχουν τη µορφή: USCP = ((T*)W)* Παράδειγµα: Θέλω τα γκολ που πέτυχε ο Χαριστέας σε βάρος του Ricardo UP1 = ((ChGoal, EventType) AND ((exemplifies, Goal) AND (agent, Charisteas) AND (patient, Ricardo)) 100) ΕΣ 2005 Σηµασιολογικές Περιγραφές Προτιµήσεων Χρηστών στα MPEG-7/21 10

11 Μοντέλο Σηµασιολογικών Προτιµήσεων Χρηστών Οι περιγραφές προτιµήσεων χρηστών που αποτελούνται από συλλογές σηµασιολογικών οντοτήτων όπου µπορεί να καθοριστεί ο λογικός τελεστής έχουν τη µορφή: SCP = (((T(OR T)*)W)*((T(AND T)*)W)*) Παράδειγµα: Θέλω τα γκολ του Χαριστέα ή του έλλα µε σουτεκτός περιοχής, ενώ δε µου αρέσουν οι κόκκινες κάρτες και οι διαµαρτυρίες UP2 = (((ChGoal, EventType) AND ((exemplifies, Goal) AND (agent, Charisteas) AND ((PP1, SemanticPlaceType) AND (contains, VTerritory)))) OR ((DGoal, EventType) AND ((exemplifies, Goal) AND (agent, Dellas) AND ((PP2, SemanticPlaceType) AND (contains, VTerritory)))) 100) ((((RC, EventType) AND (exemplifies, RedCard)) AND ((P1, EventType) AND (exemplifies, Protest)))-100) ΕΣ 2005 Σηµασιολογικές Περιγραφές Προτιµήσεων Χρηστών στα MPEG-7/21 11

12 Εφαρµογή του Μοντέλου Σηµασιολογικών Προτιµήσεων Χρηστών σε MPEG-7/21 UserPreferences BrowsingPreferences PreferenceCondition FilteringAndSearchPreferences Genre SSummaryPreferences SummaryPreferences ClassificationPreferences SummaryType SourcePreferences Subject SummarySemantics FilteringAndSearchPreferences Keyword SCreationPreferences ιαθέσιµα στο: Creator ContentPreferences ΕΣ 2005 Σηµασιολογικές Περιγραφές Προτιµήσεων Χρηστών στα MPEG-7/21 Παράδειγµα 12

13 Εφαρµογή του Μοντέλου Σηµασιολογικών Προτιµήσεων Χρηστών σε OWL Χρήστης Κανόνες Μετατροπής 1 Σηµασιολογικές Προτιµήσεις Χρηστών Σύστηµα ιεπαφής OWL/RDF Περιγραφή Κεντρική Οντολογία Οντολογίες Περιοχής Οντολογία Εφαρµογής Κανόνες Μετατροπής 2 Standard MPEG- 7/21 Προτιµήσεις Χρηστών Υλοποίηση µιας Οντολογίας Εφαρµογής (Application Ontology) OWL περιγραφή του µοντέλου Ενσωµατώνεται στην υποδοµή οντολογιών του πλαισίου DS-MIRF ιαθέσιµη στο: ontologies/appontology/su serpreferences ΕΣ 2005 Σηµασιολογικές Περιγραφές Προτιµήσεων Χρηστών στα MPEG-7/21 Παράδειγµα 13

14 Συνεισφορά Το MPEG-7 υποστηρίζει σηµασιολογικές περιγραφές περιεχοµένου, αλλά οι προτιµήσεις των χρηστών για το περιεχόµενο εκφράζονται µε λέξεις-κλειδιά Προτείναµε έναµοντέλο σηµασιολογικών προτιµήσεων χρηστών Επιτρέπει την εκµετάλλευση MPEG-7 σηµασιολογικών περιγραφών Επιτρέπει την εκµετάλλευση γνώσης περιοχής ώσαµε την υλοποίησή του σε σύνταξη MPEG- 7/21 και OWL ΕΣ 2005 Σηµασιολογικές Περιγραφές Προτιµήσεων Χρηστών στα MPEG-7/21 14

15 Μελλοντικές Επεκτάσεις Συνδυασµός λογικών τελεστών µε: Τα ιεραρχικά φίλτρα των MPEG-7/21 Τις προτεινόµενες σηµασιολογικές περιγραφές προτιµήσεων χρηστών Ανάπτυξη γραφικού εργαλείου για τον ορισµόπροτιµήσεων χρηστών Σύνδεση µε σύστηµα διεπαφής φυσικής γλώσσας ΕΣ 2005 Σηµασιολογικές Περιγραφές Προτιµήσεων Χρηστών στα MPEG-7/21 15

16 Παράδειγµα Θέλω τα γκολ του Χαριστέα σε βάρος του Ricardo <UserPreferences id="up1"> <FilteringAndSearchPreferences> <CreationPreferences xsi:type="screationpreferencestype"> <ContentPreferences> <SemanticBag preferencevalue=100 xsi:type="uweighedsemanticbagtype"> <SemanticBase xsi:type="eventtype" id="chgoal"> <Relation type="agent" target="#charisteas"/> <Relation type="exemplifies" target="#goal"/> <Relation type="patient" target="#ricardo"/> </SemanticBase> </SemanticBag> </ContentPreferences> </CreationPreferences> </FilteringAndSearchPreferences> </UserPreferences> ΕΣ 2005 Σηµασιολογικές Περιγραφές Προτιµήσεων Χρηστών στα MPEG-7/21 Πίσω 16

17 Παράδειγµα Θέλω τα γκολ του Χαριστέα σε βάρος του Ricardo <UserPreferencesType rdf:id="up1"> <FilteringAndSearchPreferences> <FilteringAndSearchPreferencesType rdf:id="up1fasp"> <CreationPreferences> <SCreationPreferencesType rdf:id="up1faspcp"> <ContentPreferences> <UWeighedSemanticBagType rdf:id="up1faspcpsb"> <preferencevalue>90</preferencevalue> <SemanticBase> <Goal rdf:id="goalms"> <Relation> <RelationType rdf:id="agentms"> <typert>"agent"</typert> <target>"#charisteas"</target> </RelationType> </Relation> <Relation> <RelationType rdf:id="agentms"> <typert>"patient"</typert> <target>"#ricardo"</target> </RelationType> </Relation> </Goal> </SemanticBase> </UWeighedSemanticBagType> </ContentPreferences> </SCreationPreferencesType> </CreationPreferences> </FilteringAndSearchPreferencesType> </FilteringAndSearchPreferences> </UserPreferencesType> ΕΣ 2005 Σηµασιολογικές Περιγραφές Προτιµήσεων Χρηστών στα MPEG-7/21 Πίσω 17

Κατασκευή Γεννήτριας Σχηµάτων XML (XML Schema Generator) από το Εννοιολογικό Μοντέλο Αναφοράς του CIDOC/ICOM

Κατασκευή Γεννήτριας Σχηµάτων XML (XML Schema Generator) από το Εννοιολογικό Μοντέλο Αναφοράς του CIDOC/ICOM Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστηµών Επιστηµών Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Σχολή Κοινωνικών Τµήµα Αρχαιολογίας Κατασκευή Γεννήτριας Σχηµάτων XML (XML Schema Generator) από το Εννοιολογικό Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Βασικές Έννοιες. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Βασικές Έννοιες Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Βασικές έννοιες Σημαντικά παραδείγματα (paradigms)

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας Αριστοµένη Μακρή ΟΒΙ (Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας) µετά από διεθνή διερεύνηση του European Patent Office (2005).

ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας Αριστοµένη Μακρή ΟΒΙ (Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας) µετά από διεθνή διερεύνηση του European Patent Office (2005). 1 2 Μεθοδολογία δόµησης, δηµιουργίας και αξιοποίησης εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού για την καλύτερη κατανόηση της λογικής και της χρήσης µηχανογραφικών εφαρµογών, χρησιµοποιώντας τεχνολογίες πολυµέσων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 - 10 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθµός και Ηµερ/νία γής Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον. Τα Αρχεία. στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό. Ανάπτυξη. Αρχείων. Έντυπων και Ψηφιακών. Συστήµατος ιαχείρισης.

Περιβάλλον. Τα Αρχεία. στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό. Ανάπτυξη. Αρχείων. Έντυπων και Ψηφιακών. Συστήµατος ιαχείρισης. Τα Αρχεία στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Συστήµατος ιαχείρισης Έντυπων και Ψηφιακών Αρχείων Νικόλας Σταυράκης Τα Αρχεία στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Περιβάλλον οµή Παρουσίασης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMIKH TEKMHPIΩΣH: TO ΣΥΣTHMA KΛEIΩ

ΠOΛITIΣMIKH TEKMHPIΩΣH: TO ΣΥΣTHMA KΛEIΩ ΠOΛITIΣMIKH TEKMHPIΩΣH: TO ΣΥΣTHMA KΛEIΩ Πάνος Kωνσταντόπουλος Πανεπιστήµιο Kρήτης και Iδρυµα Tεχνολογίας και Eρευνας Iνστιτούτο Πληροφορικής Iδρυµα Tεχνολογίας και Eρευνας T.Θ. 1385, 711 10 Hράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 3 ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 4 ATLANTIS Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης 1. Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο. Μεταδεδομένα είναι. Παράδειγμα Μεταδεδομένων. Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα. «Δομημένα δεδομένα για άλλα δεδομένα»

Περιεχόμενο. Μεταδεδομένα είναι. Παράδειγμα Μεταδεδομένων. Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα. «Δομημένα δεδομένα για άλλα δεδομένα» Περιεχόμενο Τι είναι Μεταδεδομένα Παραδείγματα Δεδομένα ή Μεταδεδομένα Βασικές έννοιες Ορολογία, ηλεκτρονικά δημοσιεύματα, πρότυπα Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα Τι είναι Μεταδεδομένα Machine

Διαβάστε περισσότερα

Το εριοδικό της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

Το εριοδικό της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας ΤΕΥΧΟΣ VΙI Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ Το εριοδικό της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 2-6 εξιότητες προγραµµατισµού για όλους των Ν. Μουμουτζή, Γ. Στυλιανάκη, X. Ξανθάκη, Ν. Πετράκη, Σ. Χριστοδου- λάκη

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

«ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 876 Πρακτικά Συνεδρίου - ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Σπαντιδάκης Γιάννης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΕΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 7 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 7 η Το Πρότυπο OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) Σχηµατισµό των επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα