Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΟ Κωδ. Αρ. Ερ. 1991ΣΕ Ταχ. Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 χωρίς Φ.Π.Α. Τ.Κ. Πόλη: , Μαρούσι ,00 με Φ.Π.Α. 23% Ιστοσελίδα: Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΜΑΡΟΥΣΙ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου μετά της μεταφοράς του υλικού επί τόπου του έργου. ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 2162 m , ,00 2 Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση με οποιοδήποτε τρόπο, με προσοχή, πλυμένων, διαβαθμισμένων χαλίκων (βότσαλα) ποταμού, διαμέτρου mm 3 Αδιατάρακτη κοπή, πλακών οπλισμένου σκυροδέματος, πάχους έως 20 cm και οποιουδήποτε βάθους 4 Διάνοιξη οπής σε οπλισμένο σκυρόδεμα, διαμέτρου Φ 18 mm, βάθους 300 mm και πλήρωση με εποξειδικό στόκο 5 Διάνοιξη οπής σε οπλισμένο σκυρόδεμα,διαμέτρου Φ 20 mm, βάθους 350 mm και πλήρωση με εποξειδικό στόκο 6 Διάνοιξη οπής σε οπλισμένο σκυρόδεμα,διαμέτρου Φ 25 mm, βάθους 350 mm και πλήρωση με εποξειδικό στόκο 7 Διάνοιξη οπής σε οπλισμένο σκυρόδεμα,διαμέτρου Φ 30 mm, βάθους 350 mm και πλήρωση με εποξειδικό στόκο ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ2162 m3 5 15,27 76,35 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 7391 m , ,35 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 2274 τεμ. 1 9,53 9,53 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 2274 τεμ. 1 11,57 11,57 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 2274 τεμ. 1 12,91 12,91 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 2274 τεμ. 1 14,53 14,53 Προϋπολογισμός Μελέτης Οικοδομικών Εργασιών Σελ. 2/26

3 8 Αποξήλωση, μεταφορά σε θέση φόρτωσης στο πεζοδρόμιο, φόρτωση σε αυτοκίνητο και απόρριψη, όπου επιτρέπεται από τις αρμόδιες αρχές, διαχωριστικών στοιχείων εξωστών. ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 2275 τεμ , ,84 9 Αποξήλωση,μεταφορά σε θέση φόρτωσης στο πεζοδρόμιο, φόρτωση σε αυτοκίνητο και απόρριψη, όπου επιτρέπεται από τις αρμόδιες αρχές, τεντών εξωστών. 10 Αποξήλωση, μεταφορά σε θέση φόρτωσης στο πεζοδρόμιο, φόρτωση σε αυτοκίνητο και απόρριψη, όπου επιτρέπεται από τις αρμόδιες αρχές, μεταλλικών διακοσμητικών στοιχείων εξωστών. 11 Καθαίρεση ξυλίνων ερμαρίων και μεταφορά τους προς φόρτωση επί αυτοκινήτου και απόρριψή τους, όπου επιτρέπεται από τις αρμόδιες αρχές. 12 Αποξήλωση,μεταφορά σε θέση φόρτωσης στο πεζοδρόμιο, φόρτωση σε αυτοκίνητο και απόρριψη, όπου επιτρέπεται από τις αρμόδιες αρχές, κυκλικής μεταλλικής κλίμακας με διάμετρο περίπου 1,70m και ύψος 2,75m. ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 2275 τεμ , ,80 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 2275 m , ,50 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 2275 m2 όψης , ,30 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 2275 τεμ ,44 167,44 Προϋπολογισμός Μελέτης Οικοδομικών Εργασιών Σελ. 3/26

4 13 Αποξήλωση, μεταφορά σε θέση φόρτωσης στο πεζοδρόμιο, φόρτωση σε αυτοκίνητο και α πόρριψη, όπου επιτρέπεται από τις αρμόδιες αρχές, ευθύγραμμης μεταλλικής κλίμα κας με πλάτος περίπου 0,80 m και ύψος 4,80 m. ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ2275 τεμ ,57 173,57 14 Καθαίρεση μονώσεως δώματος μετά της τελικής επικαλύψεως της με τσιμεντόπλακες, φόρτωση επι αυτοκινήτου και μεταφορά τους προς απόρριψη. 15 Καθαίρεση προσκτισμάτων και ελαφρών κατασκευών στο δώμα του κτιρίου, μεταφορά προς φόρτωση επι αυτοκινήτου και απόρριψη σε μέρος όπου επιτρέπεται από τις αρμόδιες αρχές. 16 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 2226 m , ,00 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 2275 τεμ , ,00 ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ2122 m , ,00 17 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ 2222 m , ,00 18 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ 2226 m3 1 30,25 30,25 19 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ 2227 m , ,75 Προϋπολογισμός Μελέτης Οικοδομικών Εργασιών Σελ. 4/26

5 20 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ 2236 m , ,00 21 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ 2238 m , ,00 22 Καθαίρεση επιχρισμάτων ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ2252 m ,00 500,00 23 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ2275 m , ,00 κουφωμάτων 24 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ2275 m2 20 5,00 100,00 25 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ 2236 m , ,00 λοιπών λεπτών επιστρώσεων 26 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ 2275 kg , ,00 μεταλλικά κιγκλιδώματα 27 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ 2171 m , ,00 28 Μεταφορά με αυτοκίνητο ενός κυβικού μέτρου πάσης φύσεως προϊόντων λατομείου ή εκσκαφών, εκβραχισμών, κατεδαφίσεων, των οποίων η μεταφορά δεν περιλαμβάνεται στην τιμή των αντιστοίχων άρθρων του τιμολογίου. ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ2180 m3 km , ,00 29 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ2303 m , ,00 30 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ m , ,00 Σύνολο ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ , ,69 2. ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 31 Γαρμπιλόδεμα των 200 kg τσιμέντου ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 3205 m , ,30 32 Προστασία διαβρωμένου οπλισμού, και τοπική αποκατάσταση του σκυροδέματος ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 3214 m , ,30 Προϋπολογισμός Μελέτης Οικοδομικών Εργασιών Σελ. 5/26

6 33 Μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος κατηγορίας C20/25 κατακόρυφων επιφανειών (τοιχείων-υποστυλωμάτων κ.λπ.) από σκυρόδεμα πάχους έως 10 cm. ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 3216 m ,63 182,63 34 Προσαύξηση τιμής, ξυλοτύπων χυτών μικροκατασκευών. 35 Σιδηροί οπλισμοί, μανδυών από έγχυτο ή εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, από στρεπτό χάλυβα με νευρώσεις ( Rippen Torstall ), ή δομικό πλέγμα κατηγορίας S400s ή S500s 36 Βλήτρα και διατμητικοί σύνδεσμοι από χάλυβα με νευρώσεις S500s σχήματος Γ διαμέτρου Φ20τιτι και μήκους700 mm, με διάμετρο τρυπών πάκτωσης Φ25τιτι και βάθος τρύπας πάκτωσης 350mm 37 Βλήτρα και διατμητικοί σύνδεσμοι από χάλυβα με νευρώσεις S500s σχήματος Γ διαμέτρου Φ14-16τιτι και μήκους 700 mm, με διάμετρο τρυπών πάκτωσης Φ18-20τιτι και βάθος τρύπας πάκτωσης 300 mm 38 Βλήτρα και διατμητικοί σύνδεσμοι από χάλυβα με νευρώσεις S500s σχήματος Γ διαμέτρου Φ18τιτι και μήκους 700 mm, με διάμετρο τρυπών πάκτωσης Φ22τιτι και βάθος τρύπας πάκτωσης 350 mm 39 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 3811 m2 1 3,00 3,00 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 3873 kg , ,00 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 3873 τεμ , ,00 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 3873 τεμ , ,00 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 3873 τεμ , ,00 ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ 3213 m , ,00 Προϋπολογισμός Μελέτης Οικοδομικών Εργασιών Σελ. 6/26

7 40 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ 3214 m , ,00 41 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ 3215 m , ,00 42 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ 3504 m , ,00 κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων. 43 Ξυλότυποι χυτών τοίχων ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ3801 m , ,00 44 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ 3811 m2 1 20,00 20,00 45 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ 3816 m , ,00 46 Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ 3824 m , ,00 47 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C. 48 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ 3873 kg , ,00 ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ3872 kg 720 0,90 648,00 Σύνολο ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ , ,23 3. ΟΜΑΔΑ Γ : ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 49 Πλινθοδομαί πάχους 15 cm, διά διακένων οπτοπλίνθων διαστάσεων 19Χ9Χ6 cm. 50 Διαζώματα (σενάζ) ποικίλων διατομών (15Χ15, 25Χ15, 30Χ15 cm κλπ.) απο σκυρόδεμα C16/20, πλήρως κατασκευασμένα. ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ m , ,00 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 3214 m , ,00 Προϋπολογισμός Μελέτης Οικοδομικών Εργασιών Σελ. 7/26

8 51 Διαζώματα (σενάζ) καμπύλα διατομής 19Χ15 cm, απο σκυρόδεμα C16/20, πλήρως κατασκευασμένα. ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 3214 m 10 19,99 199,90 52 Σύστημα εξωτερικών επιχρισμάτων τύπου STO THERM CLASSIC, ή άλλου ισοδυνάμου πάχους 5 cm. 53 Σύστημα εξωτερικών επιχρισμάτων τύπου STO THERM CLASSIC, ή άλλου ισοδυνάμου πάχους 5 cm, επί τσιμεντοσανίδων 54 Σύστημα εξωτερικών επιχρισμάτων τύπου STO THERM CLASSIC σε ενισχυμένη ζώνη πάχους 30 έως 50 cm με στεγανωτικό τύπου Sto Flexyl, ή άλλου ισοδυνάμου 55 Σύστημα εξωτερικών επιχρισμάτων τύπου STO SILCO, ή άλλου ισοδυνάμου επί επιχρισμάτων 56 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 57 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 58 Προσαύξηση τιμής τοίχων καμπύλης κάτοψης 59 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ7132 m , ,60 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ7132 m , ,60 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 7132 m , ,50 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ7132 m , ,30 ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ m , ,00 ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ m , ,00 ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ 4713 m2 15 3,50 52,50 ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ 3214 m , ,00 Προϋπολογισμός Μελέτης Οικοδομικών Εργασιών Σελ. 8/26

9 60 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ 3214 m , ,00 οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων 61 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 62 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ7121 m , ,00 ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ7131 m , ,00 Σύνολο ΟΜΑΔΑ Γ : ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ , ,40 4. ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 63 Επιστρώσεις με πράσινες βοτσαλόπλακες τσιμέντου 40Χ40Χ3 cm. 64 Επστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 15X15 cm,τύπου Comuni Marazzi ή ισοδυνάμου 65 Επιστρώσεις βαθμίδων, με ειδικά τεμάχια κεραμικών πλακιδίων αντιολισθηρών 30Χ30 cm γιά το πάτημα και απλά πλακίδια δαπέδου 30Χ30 cm για το ρίχτι, όλα τύπου KERA STAR,της ΦΙΛΚΕΡΑΜ-JOHNSON 66 Επενδύσεις τοίχων διά πλακιδίων τύπου "MARAZZI" ή ισοδυνάμων σειρά COMMUNI 15X15 67 Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευαί περιθωρίων δια τσιμεντοκονιάματος πάχους 2cm με προσθήκη σκληρυντικού γαλακτώματος FeBOND SBR της Mac BETON ή ισοδυνάμου. 68 Λειότριψις μωσαικών δαπέδων ή γαρμπιλοδέματος ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 7316 m , ,60 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ m , ,90 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ m 40 58, ,20 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ m , ,50 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 7337 m , ,80 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 7416 m , ,00 Προϋπολογισμός Μελέτης Οικοδομικών Εργασιών Σελ. 9/26

10 69 Επιστρώσεις δαπέδων απο τσιμεντοκονίαμα ή άλλο σκληρό υπόστρωμα με πολυουρεθανική επίστρωση σε δύο στρώσεις τύπου MASTERTOP 1335 της MAC BETON ή ισοδυνάμου. ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 7337 m2 95 5,23 496,85 70 Επιστρώσεις δαπέδων δια τάπητος λινελαίου τύπου MARMORET, LINORET ή UNI WILTON ή ισοδυνάμου. 71 Επιστρώση δαπέδων εισόδων διά τάπητος (ποδόμακτρο) ενδεικτικού τύπου NOMAD 3M ENTRAP 72 Επιστρώσεις δια τάπητος εκ συνθετικών ινών "Μοκέτας" τύπου MONTANA FLOTEX ή ισοδυνάμου 73 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου 1,20 Χ 0,40 τύπου BRAVO EXTRA πάχους 3 cm Α ποιότητας. 74 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο ΚΑΒΑΛΑΣ, πάχους 1,5 cm και πλάτους 7,0 cm. 75 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο προελεύσεως Λειβαδιάς Sanda Helena Gold, πάχους 2 cm και πλάτους 10 cm, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 76 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) εκ μαρμάρου σκληρού τύπου BRAVO EXTRA ή ισοδυνάμου 77 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο BRAVO extra πάχους 2 cm ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 7396 m , ,20 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 7396 m , ,40 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 7398 m , ,00 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 7451 m , , ΟΙΚ 7513 m , , ΟΙΚ 7513 m , ,60 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 7524 m , ,60 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 7532 m , ,30 Προϋπολογισμός Μελέτης Οικοδομικών Εργασιών Σελ. 10/26

11 78 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m διά μαρμάρου πάχους 3 cm/2 cm, (βατήρων/μετώπων) BRAVO EXTRA. ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 7541 m , ,60 79 Σκαλομέρια εκ μαρμάρου BRAVO EXTRA πάχους 1,5 cm και πλάτους 7,0 cm. 80 Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1,00 mm, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις 81 Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich 82 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm 83 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 84 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 7558 τεμ 304 7, ,56 ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ 7231 m , ,00 ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ 7231 m , ,00 ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ 7331 m , ,00 ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ 7331 m ,00 300,00 ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ m , ,00 85 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ7337 m , ,00 Σύνολο ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ , ,86 5. ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 86 Εσωτερική επένδυση τοίχων με ΠΑΝΕΛΑ τύπου PARKLEX 500 Μ4 ή άλλα ισοδύναμα σε ξύλινο σκελετό ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ5252 m , ,00 Προϋπολογισμός Μελέτης Οικοδομικών Εργασιών Σελ. 11/26

12 87 Εσωτερική επένδυση τοίχων με ΠΑΝΕΛΑ τύπου PARKLEX 500 Μ4 ή άλλα ισοδύναμα σε υπάρχοντα μεταλλικό σκελετό ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 5252 m , ,00 88 Εσωτερική επένδυση τοίχων με ΠΑΝΕΛΑ τύπου PARKLEX 500 διάτρητα ή άλλα ισοδύναμα σε υπάρχοντα μεταλλικό σκελετό 89 Επένδυση κιγκλιδωμάτων με 2 ΠΑΝΕΛΑ εν επαφή τύπου PARKLEX 500 διάτρητα πάχους το καθένα 8 mm (συνολικού πάχους 16 mm) 90 Eπένδυση όψεων με διακοσμητικά στοιχεία - ΠΑΝΕΛΑ τύπου PARKLEX 1000 πάχους 8 mm και πλάτους 120 mm 91 Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών, με πλάκες ινοσανίδων (MDF), πάχους 22 mm. 92 Περιθώρια (Σουβατεπιά) από ξυλεία Δρυός, διατομής 150/15 mm και μήκους τουλάχιστον 2,00 m. 93 Θυρόφυλλα πρεσσαριστά, από ξυλεία λευκή τύπου Σουηδίας, με επένδυση φορμάικα τύπου ΑΒΕΤ LAMINATI ή ισοδυνάμου ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 5252 m , ,70 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 5252 m , ,90 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 5252 m , ,50 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 5251 m , ,55 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 5353 m , ,50 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ m , ,00 Προϋπολογισμός Μελέτης Οικοδομικών Εργασιών Σελ. 12/26

13 94 Θυρόφυλλα πρεσσαριστά μέχρι το δάπεδο, από σκελετό με ξυλεία λευκή τύπου Σουηδίας με επένδυση αυτού και στις δύο όψεις, με σταθερό ταμπλά από ινοσανίδα (MDF) πάχους 6 mm. Στην εσωτερική πλευρά της με φορμάικα τύπου ΑΒΕΤ LAMINATI και στην εξωτερική με PARKLEX 500 πάχους 8 mm. ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ m ,17 723,51 95 Θυρόφυλλα πρεσσαριστά, από σκελετό πλήρωσης κυψελωτό και περιθώρια απο ξυλεία ΜΕRANDI με επένδυση αυτού και στις δύο όψεις, με σταθερό ταμπλά από ινοσανίδα (MDF) πάχους 6 mm. To MDF επενδύεται με φύλλα PARKLEX 1000 ή ισοδύναμο, πάχους 6 mm σε χρώμα BOAK BROWN. 96 Κουπαστή επιτοίχια, ευθύγραμμη ή καμπύλη, από ξυλεία ΟξΥαΣ κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ 50 mm, πλήρως τοποθετημένη. 97 Πάγκος WC από COMPACT LAMINATE STATIFICATO ή άλλο ισοδύναμο υλικό. 98 Ερμάρια με φύλλα κλειστά, κατασκευασμένα από μοριοσανίδα MDF πάχους 19 mm και αμφίπλευρη επένδυση ΦΟΡΜΑΙΚΑΣ, με συρτάρια κινούμενα σε μεταλλικό σκελετό. 99 Ερμάρια WC χαμηλά, με φύλλα κλειστά, κατασκευασμένα από μοριοσανίδα MDF πάχους 19 mm και αμφίπλευρη επένδυση ΦΟΡΜΑΙΚΑΣ. ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ m , ,00 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 5531 m , ,80 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 5611 m , ,70 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 5612 m , ,10 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 5612 m , ,65 Προϋπολογισμός Μελέτης Οικοδομικών Εργασιών Σελ. 13/26

14 100 Ερμάρια WC χωρίς φύλλα, κατασκευασμένα από μοριοσανίδα MDF πάχους 19 mm και αμφίπλευρη επένδυση ΦΟΡΜΑΙΚΑΣ. ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 5612 m , , Ερμάρια αποθήκευσης τροφίμων, με φύλλα κλειστά, κατασκευασμένα από μοριοσανίδα MDF πάχους 19 mm και αμφίπλευρη επένδυση ΦΟΡΜΑΙΚΑΣ. 102 Ερμάρια αποθήκευσης ειδών καθαρισμού χωρίς ράφια, κατασκευασμένα από μοριοσανίδα MDF πάχους 19 mm και αμφίπλευρη επένδυση ΦΟΡΜΑΙΚΑΣ. 103 Ερμάρια κρεμαστά κουζίνας, με φύλλα κλειστά, κατασκευασμένα από μοριοσανίδα MDF πάχους 19 mm και αμφίπλευρη επένδυση ΦΟΡΜΑΙΚΑΣ. 104 Ερμάρια επιδαπέδια κουζίνας, με φύλλα κλειστά, κατασκευασμένα από μοριοσανίδα MDF πάχους 19 mm και αμφίπλευρη επένδυση ΦΟΡΜΑΙΚΑΣ. 105 ΕΠΙΠΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ κατασκευαζόμενο σε δύο τμήματα διαστάσεων: μήκους 3,55 m και 1,40 m, ύψους 0,96 m και πλάτους 0,40 m. 106 Σιδερένιες κατασκευές από σιδηροδοκούς οποιασδήποτε μορφής, ευθύγραμμες ή καμπυλωμένες κ.λπ., μεμονωμένες ή πολλαπλά συνδεδεμένες μεταξύ τους ή με οποιοδήποτε στοιχείο της κατασκευής, με αμμοβολή. ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 5612 m , ,60 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 5612 m , ,75 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 5612 m , ,55 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 5612 m , ,65 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 5612 τεμ , ,50 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ6104 kg , ,22 Προϋπολογισμός Μελέτης Οικοδομικών Εργασιών Σελ. 14/26

15 107 Σιδερένιες κατασκευές από μορφοσίδηρο όλων των απλών διατομών, με αμμοβολή και χρωματισμό. ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ6104 kg , , Σιδερένιες κατασκευές, από κοίλους δοκούς εν θερμώ (κοιλοδοκούς) RHS ή SHS, με αμμοβολή. 109 Μεταλλικές μονόφυλλες πόρτες, ενδεικτικού τύπου Π53 της METALLOTECHNIKI ή ισοδυνάμου, διαστάσεων ανοίγματος κτίστου όπως στη μελέτη οι οποίες κατασκευάζονται από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5 mm, με φύλλα πάχους 53 mm, γεμισμένα με ορυκτοβάμβακα των 50 kg/m Μεταλλικές δίφυλλες πόρτες, ενδεικτικού τύπου Π53 της METALLOTECHNIKI ή ισοδυνάμου, διαστάσεων ανοίγματος κτίστου όπως στη μελέτη οι οποίες κατασκευάζονται από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5 mm, με φύλλα πάχους 53 mm, γεμισμένα με ορυκτοβάμβακα των 50 kg/m Σιδερένιες κάσσες δρομικές αναρτήσεως θυροφύλλων, μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, ενδεικτικού τύπου προφίλ , της METALLOTECHNIKI ή ισοδυνάμου. ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ6104 kg , ,24 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 6224 τεμ , ,12 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 6224 τεμ , ,32 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 6239 m , ,90 Προϋπολογισμός Μελέτης Οικοδομικών Εργασιών Σελ. 15/26

16 112 Σιδερένιες κάσσες μπατικές αναρτήσεως θυροφύλλων μονόφυλλων ή δίφυλλων, μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, ενδεικτικού τύπου προφίλ της METALLOTECHNIKI ή ισοδυνάμου. ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 6239 m 25 28,47 711, Επένδυση κατασκευών, τοιχωμάτων ανελκυστήρα κλπ, ή όπου αλλού απαιτηθεί, με λαμαρίνα λεία,ανοξείδωτη, πάχους έως 1,00 mm. 114 Επικάλυψη οριζοντίων ή κατακορύφων επιφανειών, διαμόρφωση νεροσταλακτών κ.λ.π. κατασκευών με γαλβανισμένη λαμαρίνα, οποιασδήποτε διατομής μορφής και διαστάσεων στραντζαριστής, πλήρως τοποθετημένης. 115 Μεταλλικές μονόφυλλες πόρτες ενδεικτικού τύπου Π53-ΠΥΡ 60 της METALLOTECHNIKI ή ισοδυνάμου με επένδυση του φύλλου με PARKLEX 500 M4 116 Μεταλλικές μονόφυλλες πόρτες ενδεικτικού τύπου Π53-ΠΥΡ 60 της METALLOTECHNIKI ή ισοδυνάμου. 117 Μεταλλικές δίφυλλες πόρτες,ενδεικτικού τύπου Π53-ΠΥΡ60 της METALLOTECHNIKI ή ισοδυνάμου με άνοιγμα Φ 35cm από ειδική στεφάνη και πυράντοχο υαλοπίνακα ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 6532 m2 1 42,97 42,97 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 6239 kg 130 5,42 704,60 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 6224 m , ,20 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 6224 m , ,55 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 6224 m , ,50 Προϋπολογισμός Μελέτης Οικοδομικών Εργασιών Σελ. 16/26

17 118 Mεταλλικές μονόφυλλες πόρτες, ενδεικτικού τύπου Π53-ΠΥΡ60 της METALLOTECHNIKI ή ισοδυνάμου με άνοιγμα Φ 35 cm από ειδική στεφάνη και πυράντοχο υαλοπίνακα ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 6224 m , , Μεταλλικές δίφυλλες πόρτες, ενδεικτικού τύπου Π 53-ΠΥΡ60 της METALLOTECHNIKI ή ισοδυνάμου. 120 Κιγκλιδώματα σιδηρό απλού σχεδίου στην σκάλα εισόδου, από ευθύγραμμες ράβδους και λάμες, γαλβανισμένες. 121 Κιγκλίδωμα κλιμακοστασίου, από ξύλινο χειρολισθήρα, με μεταλλικό σκελετό. 122 Κιγκλίδωμα κλιμακοστασίου, από ξύλινο χειρολισθήρα μεταλλικές λάμες ορθοστατών.το κιγκλίδωμα θα καλυφθεί εξωτερικά με είδικό ξύλινο πανέλο που θα πληρωθεί ιδιαίτερα 123 Χειρολισθήρας ευθύγραμμος ή καμπύλος, από χαλυβδδοσωλήνα γαλβανισμένο χωρίς ραφή, διαμέτρου Φ50 mm 124 Υαλόθυρες αλουμινίου μονόφυλλες της σειράς Ε 23θ0 της ετεμ ή ισοδυνάμου ενταγμένες στα σταθερά υαλοστάσια ΥΘ Υαλόθυρες αλουμινίου δίφυλλες της σειράς Ε 23θ0 της ΕΤΕΜ ή ισοδυνάμου τύπου ΥΘ 2 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 6224 m , ,40 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 6401 m 15 67, ,15 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 6412 m , ,00 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 6412 m 20 70, ,40 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 6423 m , ,85 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 6502 m ,77 803,85 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 6503 m , ,00 Προϋπολογισμός Μελέτης Οικοδομικών Εργασιών Σελ. 17/26

18 126 Υαλοστάσια αλουμινίου απλά σταθερά της σειράς Ε 2300 της ΕΤΕΜ ή ισοδυνάμου του τύπου ΥΘ1, Π1, ΠΑ, ΠΑ2 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 6522 m , , Υαλοπετάσματα αλουμινίου σταθερά της σειράς Ε 2300 της ΕΤΕΜ ή ισοδυνάμου τύπου ΥΑ 1, ΥΑ 2, ΥΑ 3, ΥΑ 4, ΥΑ6, ΥΑ Υαλοστάσια αλουμινίου ανοιγόμενα περί οριζόντιο και κατακόρυφο άξωνα της σειράς Ε 2300 της ΕΤΕΜ ή ισοδυνάμου του τύπου ΠΑ1 ή και ενταγμένα στα σταθερά ΠΑ και ΠΑ Υαλόθυρες και υαλοστάσια αλουμινίου συρόμενα επάλληλα της σειράς Ε 2300 της ΕΤΕΜ ή ισοδυνάμου τύπου ΠΑ 2 και ΥΣ, ΥΣ Διαχωριστικά εξωστών διαστάσεων 2,00X1,90 m απο πλαίσιο με προφίλ αλουμινίου και υαλοπίνακες ασφαλείας 3+3 mm με επικόλληση Film (μεμβράνη) PVB ή ισοδύναμη. 131 Επικάλυψη στηθαίου με στρατζαριστό φύλλο αλουμινίου πάχους 1,5 mm 132 Επένδυση δομικών στοιχείων με φύλλο τύπου ETALBOnD ή ισοδυνάμου, συνολικού πάχους 4 mm 133 Επικάλυψη ανεμοφράκτη με φύλλο τύπου ETALBOND ή ισοδυνάμου, συνολικού πάχους 4 mm 134 Μεταλλικό πέτασμα περίφραξης Η/Μ εγκαταστάσεων δώματος. ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 6522 m , ,90 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 6522 m , ,35 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 6522 m , ,20 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 6522 τεμ , ,48 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 6532 m 90 34, ,40 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 6532 m , ,00 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 6532 m , ,60 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 6401 m , , Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ 6118 kg , ,00 Προϋπολογισμός Μελέτης Οικοδομικών Εργασιών Σελ. 18/26

19 136 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος ΟΙΚ Β\ ΟΙΚ 6118 kg , ,00 Σύνολο ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ , ,20 6. ΟΜΑΔΑ Ζ : ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 137 Κρύσταλλα ασφαλείας Laminated(6+6) mm 138 Καθρέπτες χώρων υγιεινής από επαργυρωμένους απρόσβλητους από την υγρασία υαλοπίνακες πάχους 6 mm. 139 Διπλοί θερμομονωτικοί-ηχομονωτικοί εξωτερικοί υαλοπίνακες, απλοί καί πολλαπλοί (LAMINATED), συνολικού πάχους 23 mm, πάχους (κενό) +5mm 140 Διπλοί θερμομονωτικοί-ηχομονωτικοί εξωτερικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 mm, τύπου LAMINATED GLASSCON TRIPLEX FLOAT (3+3) mm και GLASSCON SECURIT 6 mm ή ισοδυνάμων, με ολική μεταξοτυπία. 141 Χρωματισμοί σπατουλαρισμοί τοίχων διά βερνικοχρώματος ριπολίνης σατινέ τύπου Perladin της ΒΙΒΕΧρΩμ ή ισοδυνάμου επί επιφανειών επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων. 142 Χρωματισμοί σιδηρών επιφανειών δια εποξειδικού συστήματος δύο συστατικών της BIBeXpoM vivepox high build ή ισοδύναμο με προηγούμενη χρήση vivepox primer ή ισοδύναμο και τελική στρώση vivetop ή ισοδυνάμο. ΟΙΚ ΝΥ ΟΙΚ7622 m ,76 567,60 ΟΙΚ ΝΥ ΟΙΚ 7609 m , ,00 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ m , ,75 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ m , ,25 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 7761 m , ,00 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 7774 m ,55 496,50 Προϋπολογισμός Μελέτης Οικοδομικών Εργασιών Σελ. 19/26

20 143 Χρωματισμοί αφανών σιδηρών επιφανειών δια εποξειδικού συστήματος δύο συστατικών της BIBEXPOM vivepox high build ή ισοδύναμο με προηγούμενη χρήση vivepox primer ή ισοδύναμο. ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 7774 m , , Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών δια βερνικοχρώματος ριπολίνης vivetop της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδύναμο σε δύο στρώσεις, με προηγούμενη χρήση vivepox primer 200 ή ισοδύναμο. 145 Βερνικοχρωματισμοί γαλβανισμένων σιδηρών επιφανειών δια βερνικοχρώματος ριπολίνης vivetop της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδύναμο σε δύο στρώσεις, με προηγούμενη χρήση vivepox primer 200 ή ισοδύναμο. 146 Χρωματισμοί κοινοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων διά πλαστικού χρώματος άνευ προηγουμένου σπατουλαρίσματος με αστάρι Viventur αι δύο χέρια χρώματος τύπου Super Neopal της ΒιβΕχΡΩΜ ή άλλο ισοδύναμο. 147 Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων δια πλαστικού χρώματος τύπου Super Neopal της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδυνάμου ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 7774 m , ,20 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 7774 m ,84 792,00 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ m , ,50 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ m , ,40 Προϋπολογισμός Μελέτης Οικοδομικών Εργασιών Σελ. 20/26

21 148 Επένδυση με μονή ινογυψοσανίδα πάχους 10,0 mm τύπου Vidiwall της KNAUF ή άλλη ισοδύναμη, επί μεταλλικού σκελετού (που πληρώνεται ιδιαίτερα), οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου. ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 7809 m , , Εξωτερικό σύστημα σκίασης με περσίδες του τύπου OPTIMA SO 2029 MTR με κασέτα 80 mm με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό και πλαινούς οδηγούς ντίζες και ύφασμα screen σε RAL 7048 ή άλλου ισοδυνάμου διαστάσεων 1,60Χ1,70 m. 150 Ψευδοοροφή από γυψόπλακες διάτρητες διαστάσεων 0,30Χ1,20 τύπου DANOGIPS DELGRAVIA πάχους 12,5 mm της KNAUF ή ισοδυνάμου 151 Πρόσθετη εργασία για τη διαμόρφωση εσοχής "κουρτινιέρας"σε ψευδοοροφή γυψοσανίδας 152 Ψευδοοροφή κυψελωτή από διατομές αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής τύπου WEISS HELLaS ή ισοδυνάμου. 153 Θυρίδες επισκέψεως ψευδοοροφής από γυψοσανίδες, ορθογωνική τύπου Alutop Knauf ή ισοδυνάμου, από αλουμίνιο με επένδυση γυψοσανίδα διαστάσεων 600Χ600 mm. 154 Επάλειψη διπλή επιφανειών σκυροδέματος με με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα, τύπου ESHACOAT 6S ή ισοδύναμου. ΟΙΚ ΝΥ ΟΙΚ 7813 τεμ , ,00 ΟΙΚ ΝΥ ΟΙΚ 7809 m , ,70 ΟΙΚ ΝΥ ΟΙΚ 7810 m , ,90 ΟΙΚ ΝΥ ΟΙΚ 6531 m , ,60 ΟΙΚ ΝΥ ΟΙΚ 7810 τεμ ,40 185,40 ΟΙΚ ΝΥ ΟΙΚ 7901 m , ,75 Προϋπολογισμός Μελέτης Οικοδομικών Εργασιών Σελ. 21/26

22 155 Επάλειψη διπλή επιφανειών σκυροδέματος με στεγανοποιητικό ασφαλτικό βερνίκι, τύπου ΕΣΧΑΛΑΚ 50S^ EΣXA ή ισοδύναμου ΟΙΚ ΝΥ ΟΙΚ 7901 m , , Στεγάνωση οριζοντίων επιφανειών με στεγανωτική μεμβράνη P.V.C.οπλισμένη εσωτερικά με υαλόπλεγμα, ενδεικτικού τύπου SARNAFIL S ή ισοδυνάμου. 157 Επίστρωση επιφανειών δωμάτων με ειδικά φύλλα (φράγμα υδρατμών) ενδεικτικού τύπου SaRnAvAp 2000 ή ισοδυνάμου. 158 Στεγάνωση οριζοντίων καί κατακορύφων επιφανειών με στεγανωτική μεμβράνη τύπου ESHA ESXADIEN Π - Π 4 Kg/m2 ή ισοδυνάμου, οπλισμένη εσωτερικά με διπλό οπλισμό πολυεστέρα και επικάλυψη των επιφανειών με ειδικό φύλλο πολυαιθυλενίου. ΟΙΚ ΝΥ ΟΙΚ 7912 m , ,60 ΟΙΚ ΝΥ ΟΙΚ 7912 m , ,50 ΟΙΚ ΝΥ ΟΙΚ 7912 m , , Στεγάνωση οριζοντίων καί κατακορύφων επιφανειών με στεγανωτική μεμβράνη τύπου ESHA ESXADIEN Π - Π 4 Kg/m2 ή ισοδυνάμου, οπλισμένη εσωτερικά με διπλό οπλισμό πολυεστέρα και επικάλυψη των επιφανειών με ειδικό φύλλο αλουμινίου και πολυαιθυλενίου. ΟΙΚ ΝΥ ΟΙΚ 7912 m , , Eπίστρωση ασφαλτικής μεμβράνης τύπου ESXAPROTEX ή ισοδυνάμου, βάρους 4 KG/M2, με εσωτερικό οπλισμό υαλοπίλημα 50 gr/m2. ΟΙΚ ΝΥ ΟΙΚ 7912 m , ,40 Προϋπολογισμός Μελέτης Οικοδομικών Εργασιών Σελ. 22/26

23 161 Πλήρης επίστρωση αυτοκόλλητης ελαστομερούς στεγανωτικής μεμβράνης τύπου ΕΣΙ-IASTIC-AL ή ισοδυνάμου, βάρους 4 KG/M2, με επικάλυψη φύλλο αλουμινίου, οπλισμένης με πλέγμα από υαλοϊνες. ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 7912 m , , Στεγανωτικό υλικό μάζας - πλαστικοποιητής τύπου PLASTOCRETE - N ή ισοδύναμος 163 Συγκολλητική εποξειδική ρητίνη για τη συγκόλληση παλαιού και νέου σκυροδέματος 164 Αποκατάσταση ή ενίσχυση σε διάτμηση φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση προδιαμορφωμένων γωνιών εκ ινοπλισμένων πολυμερών ( σύνθετα συστήματα εφαρμογής) 165 Αποκατάσταση ή ενίσχυση φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση ινοπλισμένων πολυμερών ( σύνθετα συστήματα εφαρμογής ). Επικόλληση συνθετικών λωρίδων (ελάσματα από ίνες άνθρακα) συστήματος SIKA CarBodUr τύπος ανθρακοελάσμα τος SIKA CARBODUR, Μ 614 της SIKA ή ισοδύναμο. ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 7921 kg 20 1,20 24,00 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 7903 Kg 60 33, ,80 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 7914 τεμ , ,50 ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ 7914 m 80 57, ,00 Προϋπολογισμός Μελέτης Οικοδομικών Εργασιών Σελ. 23/26

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Η "ΧΑΡΑ" Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 2 ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Γενικές Εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300b\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΥΠ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2.

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή πεζοδροµίων, δηµιουργία ραµπών πρόσβασης για ΑΜΕΑ και αποκατάσταση οδοστρωµάτων (πρόγραµµα Κοινωφελούς εργασίας)»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, η Διεύθυνση Μελετών Συμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

D Γενικά Οικοδομικά Yλικά 2OI4

D Γενικά Οικοδομικά Yλικά 2OI4 D Γενικά Οικοδομικά Yλικά 2OI4 D ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ D.1 D.2 D.3 D.4 D.4.1 D.4.2 D.5 D.5.1 D.5.2 D.5.3 D.5.4 D.5.5 D.5.6 D.5.7 D.6 D.6.1 D.6.2 D.6.3 D.6.4 D.7 D.8 D.8.1 D.9 D.10 D.10.1 D.10.2 D.11 D.11.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προυπ 72.952,67 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. 23 %) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ στο Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΟΤΤΟ ΒΑΛΤΕΡ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΡΤΗΜ IV ΠΙΝΚΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΔΣ ΓΙ ΚΤΣΚΕΥΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΣΙΕΣ Ν.ΔΩ..Ε. ΠΙΝΚΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΣ (Στις τιμές περιλαμβάνεται η εργασία με υλικά και ασφαλιστικές εισφορές) ΟΜΔ ΚΤΗΓΟΡΙ ΕΡΓΣ ΔΠΝ ΧΩΜΤΟΥΡΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΗ Σεπτέμβριος 15/9/2014 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα