ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

Transcript

1

2 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 213

3 ISBN Υπεύθυνος Λειτουργός Κωνσταντίνος Παναγιώτου, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού Εποπτεία Γιάννης Μουρουζίδης, Αν. Διευθυντής Έρευνας και Προγραμματισμού Γενική Ευθύνη Γιώργος Παναγίδης, Αν. Γενικός Διευθυντής Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται νοουμένου ότι αναφέρεται η πηγή. ii

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η αποτίμηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και της προσφοράς ενός οργανισμού προς την οικονομία και την κοινωνία έχει ως στόχο τη διαπίστωση τυχόν αδυναμιών και αποκλίσεων σε σχέση με τους στόχους και την αποστολή του και τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων πολιτικής και διορθωτικών μέτρων. Η ανάγκη για αποτίμηση και αξιολόγηση καθίσταται ακόμα περισσότερο σημαντική σε δημόσιους οργανισμούς, όπως είναι η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), για σκοπούς χρηστής διοίκησης και διαφάνειας. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η ΑνΑΔ, έχοντας ως γνώμονα την αποστολή της για προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, έχει προχωρήσει στην εκπόνηση της μελέτης «Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ ». Η μελέτη αποτελεί βασικό εργαλείο αποτίμησης της διαχρονικής προσφοράς της ΑνΑΔ προς την κυπριακή οικονομία και τις επιχειρήσεις και τεκμηρίωσης της συμβολής της στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της συμμετοχής των επιχειρήσεων στις δραστηριότητες της. Στη μελέτη παρουσιάζονται και αναλύονται στοιχεία για τον αριθμό των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στις δραστηριότητες της ΑνΑΔ και των δικαιούχων επιχειρήσεων που κατέβαλαν τέλος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού κατά την περίοδο αναφοράς, το ύψος των χορηγιών κατάρτισης που δόθηκαν από την ΑνΑΔ για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στις δραστηριότητες της καθώς και το τέλος που κατέβαλαν οι επιχειρήσεις. Τα ευρήματα της μελέτης παρέχουν σημαντική πληροφόρηση για εξέταση της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού και υλοποίησης των στρατηγικών στοχεύσεων της ΑνΑΔ και για την εφαρμογή στοχευμένων ενεργειών για ποσοτική αύξηση και ποιοτική αναβάθμιση των συμμετοχών των επιχειρήσεων στις δραστηριότητες της. Γιώργος Παναγίδης Αν. Γενικός Διευθυντής iii

5 Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών των Δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ Εισαγωγή 2. Γενική εικόνα δεικτών κάλυψης των δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ 3. Δείκτες ποσοστών κάλυψης κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας 4. Δείκτες ποσοστών κάλυψης κατά μέγεθος επιχείρησης 5. Δείκτες ποσοστών κάλυψης κατά επαρχία 6. Συμπεράσματα iv

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ iii 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της μελέτης Έκταση της μελέτης Μεθοδολογία Περίγραμμα της μελέτης 3 2. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ Δείκτης ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους Δείκτης ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ Δείκτης ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους κατά ευρύ τομέα οικονομικής δραστηριότητας Δείκτης ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά ευρύ τομέα οικονομικής δραστηριότητας Δείκτης ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους κατά μέγεθος επιχείρησης Δείκτης ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά μέγεθος επιχείρησης Δείκτης ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους κατά επαρχία Δείκτης ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά επαρχία ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ποσοστά κάλυψης στον τριτογενή τομέα Ποσοστά κάλυψης στο εμπόριο και επισκευή αυτοκινήτων Ποσοστά κάλυψης στην πώληση και επισκευή αυτοκινήτων Ποσοστά κάλυψης στο χονδρικό εμπόριο Ποσοστά κάλυψης στο λιανικό εμπόριο Ποσοστά κάλυψης στη μεταφορά και αποθήκευση Ποσοστά κάλυψης στις χερσαίες μεταφορές Ποσοστά κάλυψης στις πλωτές μεταφορές Ποσοστά κάλυψης στις αεροπορικές μεταφορές 32 v

7 Ποσοστά κάλυψης στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες Ποσοστά κάλυψης στις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες Ποσοστά κάλυψης στα ξενοδοχεία και εστιατόρια Ποσοστά κάλυψης στα ξενοδοχεία Ποσοστά κάλυψης στα εστιατόρια Ποσοστά κάλυψης στην ενημέρωση και επικοινωνία Ποσοστά κάλυψης στις εκδοτικές, κινηματογραφικές και ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες Ποσοστά κάλυψης στις τηλεπικοινωνίες Ποσοστά κάλυψης στην πληροφορική Ποσοστά κάλυψης στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς Ποσοστά κάλυψης στις τράπεζες Ποσοστά κάλυψης στις ασφάλειες Ποσοστά κάλυψης στο χρηματιστήριο Ποσοστά κάλυψης στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας Ποσοστά κάλυψης στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Ποσοστά κάλυψης στις νομικές και λογιστικές δραστηριότητες Ποσοστά κάλυψης στις δραστηριότητες παροχής συμβουλών Ποσοστά κάλυψης στις δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών Ποσοστά κάλυψης στην έρευνα και ανάπτυξη Ποσοστά κάλυψης στη διαφήμιση και έρευνα αγοράς Ποσοστά κάλυψης στις άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Ποσοστά κάλυψης στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες Ποσοστά κάλυψης στη δημόσια διοίκηση και άμυνα Ποσοστά κάλυψης στην εκπαίδευση Ποσοστά κάλυψης στην υγεία και κοινωνική μέριμνα Ποσοστά κάλυψης στις τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία Ποσοστά κάλυψης στις άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών Ποσοστά κάλυψης στα ιδιωτικά νοικοκυριά Ποσοστά κάλυψης στους ετερόδικους οργανισμούς και φορείς Ποσοστά κάλυψης στο δευτερογενή τομέα Ποσοστά κάλυψης στη μεταποίηση Ποσοστά κάλυψης στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού 96 vi

8 Ποσοστά κάλυψης στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και ειδών ένδυσης και δέρματος Ποσοστά κάλυψης στη βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου Ποσοστά κάλυψης στην παραγωγή προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις Ποσοστά κάλυψης στην παραγωγή χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων Ποσοστά κάλυψης στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικό Ποσοστά κάλυψης στην κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων Ποσοστά κάλυψης στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων Ποσοστά κάλυψης στην κατασκευή ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων Ποσοστά κάλυψης στην κατασκευή επίπλων, επισκευή εξοπλισμού και άλλες μεταποιητικές βιομηχανίες Ποσοστά κάλυψης στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου Ποσοστά κάλυψης στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων Ποσοστά κάλυψης στις κατασκευές Ποσοστά κάλυψης στον πρωτογενή τομέα Ποσοστά κάλυψης στη γεωργία, δασοκομία και αλιεία Ποσοστά κάλυψης στα ορυχεία και λατομεία ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 1-9 άτομα Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 1 άτομο Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 2-4 άτομα Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 5-9 άτομα Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 1-49 άτομα Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 1-19 άτομα Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 2-49 άτομα Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης άτομα Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 5-99 άτομα Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης άτομα Ποσοστά κάλυψης επιχειρήσεων με μέγεθος επιχείρησης 25 άτομα και άνω ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ Ποσοστά κάλυψης στην επαρχία Λευκωσίας 154 vii

9 5.2. Ποσοστά κάλυψης στην επαρχία Λεμεσού Ποσοστά κάλυψης στην επαρχία Λάρνακας Ποσοστά κάλυψης στην επαρχία Αμμοχώστου Ποσοστά κάλυψης στην επαρχία Πάφου ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Διαπιστώσεις και συμπεράσματα για τους δείκτες ποσοστών κάλυψης κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας Διαπιστώσεις και συμπεράσματα για τους δείκτες ποσοστών κάλυψης κατά μέγεθος επιχείρησης Διαπιστώσεις και συμπεράσματα για τους δείκτες ποσοστών κάλυψης κατά επαρχία Καταληκτικές επισημάνσεις 174 viii

10 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αποτίμηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της καθώς και της προσφοράς της προς την οικονομία και την κοινωνία της Κύπρου αποτελεί για την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) δραστηριότητα μεγάλης σημασίας. Στόχο αποτελεί η διαπίστωση τυχόν αδυναμιών και αποκλίσεων και η λήψη των κατάλληλων αποφάσεων πολιτικής και διορθωτικών μέτρων με την παράλληλη εξυπηρέτηση της επιδίωξης για χρηστή διοίκηση και διαφάνεια. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η ΑνΑΔ, έχοντας ως γνώμονα την αποστολή της για προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, έχει προχωρήσει στην εκπόνηση της μελέτης «Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ ». Η μελέτη αποτελεί βασικό εργαλείο αποτίμησης της διαχρονικής προσφοράς της ΑνΑΔ προς την κυπριακή οικονομία και τις επιχειρήσεις και τεκμηρίωσης της συμβολής της στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της συμμετοχής των επιχειρήσεων στις δραστηριότητες της. Τα ευρήματα της μελέτης παρέχουν σημαντική πληροφόρηση για εξέταση της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού και υλοποίησης των στρατηγικών στοχεύσεων της ΑνΑΔ και για την εφαρμογή στοχευμένων ενεργειών για ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση των συμμετοχών των επιχειρήσεων στις δραστηριότητες της Σκοπός της μελέτης Ο βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση των συμμετοχών των επιχειρήσεων στις δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά την περίοδο Η ανάλυση καλύπτει τον αριθμό των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στις δραστηριότητες της ΑνΑΔ και των δικαιούχων επιχειρήσεων που κατέβαλαν τέλος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού κατά την περίοδο αναφοράς, το ύψος των χορηγιών κατάρτισης που δόθηκαν από την ΑνΑΔ για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στις δραστηριότητες της καθώς και το τέλος που κατέβαλαν οι επιχειρήσεις. Η ανάλυση των στοιχείων και πληροφοριών γίνεται σε σχέση με τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας και την επαρχία που δραστηριοποιείται η επιχείρηση καθώς και το μέγεθος της επιχείρησης ως προς τον αριθμό των απασχολουμένων της. Μέσα από την αναλυτική και συγκριτική αυτή εξέταση επιδιώκεται η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά με την προσφορά της ΑνΑΔ προς το σύνολο των επιχειρήσεων. Οι επιμέρους στόχοι της μελέτης είναι: Εξέταση και ανάλυση του δείκτη ποσοστού κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους την περίοδο Ο δείκτης υπολογίζεται με τη διαίρεση του ποσού των χορηγιών που δόθηκε από την ΑνΑΔ στις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στις δραστηριότητες της με τις εισπράξεις τέλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού που κατέβαλε το σύνολο των επιχειρήσεων. Η ανάλυση των στοιχείων και πληροφοριών γίνεται σε σχέση με τους ευρείς τομείς οικονομικής δραστηριότητας (πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής), τους 21 κύριους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε επιλεγμένους υποτομείς καθώς και σε σχέση με το μέγεθος της επιχείρησης και την επαρχία δραστηριοποίησης της. 1

11 Εξέταση και ανάλυση του δείκτη ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ την περίοδο Ο δείκτης υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού των επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ με τον αριθμό δικαιούχων επιχειρήσεων που κατέβαλαν τέλος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Η ανάλυση των στοιχείων και πληροφοριών γίνεται σε σχέση με τους ευρείς τομείς οικονομικής δραστηριότητας, τους 21 κύριους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε επιλεγμένους υποτομείς καθώς και σε σχέση με το μέγεθος της επιχείρησης και την επαρχία δραστηριοποίησης της. Χορηγίες της ΑνΑΔ Εισπράξεις Τέλους Δείκτης Ποσοστού Κάλυψης Χορηγιών της ΑνΑΔ στις Εισπράξεις Τέλους Τομέας Οικονομικής Δραστηριότητας Μέγεθος Επιχείρησης Επαρχία Δείκτης Ποσοστού Κάλυψης Επιχειρήσεων από Δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός Επιχειρήσεων που Συμμετείχαν σε Δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός Δικαιούχων Επιχειρήσεων 1.2. Έκταση της μελέτης Η μελέτη καλύπτει το σύνολο των συμμετοχών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά την περίοδο Συγκεκριμένα η μελέτη καλύπτει στοιχεία για τον αριθμό των επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ και των δικαιούχων 2

12 επιχειρήσεων που κατέβαλαν τέλος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού κατά την περίοδο αναφοράς, το ύψος των χορηγιών κατάρτισης που δόθηκαν από την ΑνΑΔ για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε δραστηριότητες της καθώς και το τέλος που κατέβαλαν οι επιχειρήσεις Μεθοδολογία Για τη συλλογή και ανάλυση των στοιχείων της μελέτης αξιοποιήθηκαν στοιχεία από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων ΣΥΠΡΟ της ΑνΑΔ καθώς και στοιχεία του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις εισπράξεις του τέλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Η ταξινόμηση των επιχειρήσεων κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, επαρχία και μέγεθος έγινε με βάση την ταξινόμηση του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σημειώνεται ότι για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας παρουσιάζονται στοιχεία μόνο για την περίοδο λόγω της μετάβασης από το Διεθνές Σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE 1 στο NACE 2 από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων το Περίγραμμα της μελέτης Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται ο σκοπός της μελέτης, η έκταση της και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στη συλλογή και ανάλυση των στοιχείων και πληροφοριών. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η γενική εικόνα των δεικτών κάλυψης των δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ για την περίοδο Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι δείκτες ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους και ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ τόσο για το σύνολο των επιχειρήσεων όσο και κατά ευρύ τομέα οικονομικής δραστηριότητας, μέγεθος επιχείρησης και επαρχία. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι δείκτες ποσοστών κάλυψης κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Η ανάλυση των στοιχείων και πληροφοριών γίνεται σε σχέση με τους ευρείς τομείς οικονομικής δραστηριότητας, τους 21 κύριους τομείς οικονομικής δραστηριότητας καθώς και σε επιλεγμένους υποτομείς. Συγκεκριμένα, η ανάλυση περιλαμβάνει στοιχεία για το ύψος των χορηγιών της ΑνΑΔ προς επιχειρήσεις, τις εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις, τον αριθμό επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ καθώς και τον αριθμό δικαιούχων επιχειρήσεων κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι δείκτες ποσοστών κάλυψης κατά μέγεθος επιχείρησης και επαρχία αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, η ανάλυση περιλαμβάνει στοιχεία για το ύψος των χορηγιών της ΑνΑΔ προς επιχειρήσεις, τις εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις, τον αριθμό επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ καθώς και τον αριθμό δικαιούχων επιχειρήσεων κατά μέγεθος επιχείρησης και επαρχία. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σημαντικότερες διαπιστώσεις και συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων της μελέτης ενώ καταγράφονται οι κύριες καταληκτικές επισημάνσεις που απορρέουν μέσα από την εικόνα που σχηματίστηκε, αναλύοντας τους δείκτες ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους και του ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ. 3

13 Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών των Δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ Εισαγωγή 2. Γενική εικόνα δεικτών κάλυψης των δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ 3. Δείκτες ποσοστών κάλυψης κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας 4. Δείκτες ποσοστών κάλυψης κατά μέγεθος επιχείρησης 5. Δείκτες ποσοστών κάλυψης κατά επαρχία 6. Συμπεράσματα 4

14 2. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η γενική εικόνα των δεικτών κάλυψης των δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ την περίοδο Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι δείκτες ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους και οι δείκτες ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ για το σύνολο των επιχειρήσεων καθώς και κατά ευρύ τομέα οικονομικής δραστηριότητας, μέγεθος επιχείρησης και επαρχία. Σημειώνεται ότι για τους δείκτες κάλυψης για το σύνολο των επιχειρήσεων παρουσιάζονται επίσης οι επιμέρους συνιστώσες των δεικτών που είναι το ύψος των χορηγιών της ΑνΑΔ προς επιχειρήσεις, οι εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις, ο αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ καθώς και ο αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων. Αναλυτικά στοιχεία για τους δείκτες κάλυψης κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, μέγεθος επιχείρησης και επαρχία παρουσιάζονται στα σχετικά κεφάλαια της μελέτης Δείκτης ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους Όπως διαπιστώνεται από το Σχεδιάγραμμα 1, το ύψος των χορηγιών της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις σημείωσε διαχρονικά σημαντική αύξηση με αποτέλεσμα τον υπερδιπλασιασμό των χορηγιών που δόθηκαν το 212 σε σχέση με το επίπεδο των χορηγιών της περιόδου Συγκεκριμένα, το ύψος των χορηγιών της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις κατά την περίοδο ακολούθησε ελαφρά πτωτική τάση και από το 26 έφτασε σε το 29. Στη συνέχεια, ακολούθησε έντονα αυξητική τάση και ανήλθε στα το 211 (+63,7% σε σύγκριση με το 21) και στα το 212 (+9,1% σε σύγκριση με το 211). 4.. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Όπως φαίνεται από το Σχεδιάγραμμα 2, οι εισπράξεις τέλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού από επιχειρήσεις σημείωσαν σημαντική διαχρονική αύξηση την περίοδο Συγκεκριμένα, οι εισπράξεις τέλους αυξήθηκαν από το 26 σε 5

15 το 29 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1,8%. Στη συνέχεια, ο ρυθμός αύξησης των εισπράξεων τέλους σημείωσε καθοδική τάση με τις συνολικές εισπράξεις να αυξάνονται οριακά από το 21 σε το 211 (αύξηση +1,8%) ενώ ακολούθως μειώθηκαν σε το 212 (μείωση -4,2%). 4.. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Από την εξέταση του Σχεδιαγράμματος 3 που παρουσιάζει το δείκτη ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις, διαπιστώνεται ότι το ποσοστό κάλυψης χορηγιών σημείωσε σημαντικές αυξομειώσεις την περίοδο Συγκεκριμένα, ο δείκτης κάλυψης σημείωσε σημαντική μείωση την περίοδο με το ποσοστό του να μειώνεται από 53,8% το 26 σε 37,7% το 29. Στη συνέχεια ο δείκτης ακολούθησε έντονα αυξητική τάση και ανήλθε στο 75,4% το 211 και ακολούθως στο 85,8% το 212 που αποτελεί και το μέγιστο σημείο του δείκτη για την περίοδο υπό εξέταση. 1% 8% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,4% 85,8% 6% 53,8% 47,4% 46,8% 4% 39,4% 37,7% 2% %

16 2.2. Δείκτης ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ Όπως διαπιστώνεται από την εξέταση του Σχεδιαγράμματος 4, ο αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις την περίοδο Συγκεκριμένα, ο αριθμός τους σημείωσε αξιόλογη μείωση την περίοδο και από 4.17 επιχειρήσεις το 26 κατήλθε σε επιχειρήσεις το 21. Ακολούθως, ο αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ παρουσίασε σημαντική αύξηση και ανήλθε στις επιχειρήσεις τόσο το 211 όσο και το 212, που αποτελεί το μέγιστο αριθμό της περιόδου. 8. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Όπως φαίνεται από το Σχεδιάγραμμα 5, ο αριθμός των δικαιούχων επιχειρήσεων που κατέβαλαν τέλος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού παρουσίασε σημαντική διαχρονική αύξηση την περίοδο με τον αριθμό τους να αυξάνεται από επιχειρήσεις το 26 σε επιχειρήσεις το 211 με τη μέση ετήσια αριθμητική αύξηση να ανέρχεται στις 3.98 επιχειρήσεις. Στη συνέχεια ωστόσο, ο αριθμός των δικαιούχων επιχειρήσεων παρουσίασε μικρή μείωση και έφτασε στις επιχειρήσεις το ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

17 Από την εξέταση του Σχεδιαγράμματος 6, όπου παρουσιάζεται ο δείκτης ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ, διαπιστώνεται ότι ο δείκτης σημείωσε σημαντικές διακυμάνσεις την περίοδο Συγκεκριμένα, ο δείκτης ακολούθησε σημαντικά πτωτική τάση την περίοδο με το ποσοστό του να μειώνεται από 7,% το 26 σε 4,6% το 21. Στη συνέχεια, ο δείκτης σημείωσε σημαντική αύξηση λόγω του αυξημένου αριθμού συμμετοχών επιχειρήσεων και έφτασε στο 6,5% το 211 και στο 6,7% το % ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 7,% 6,5% 5,7% 5,% 4,6% 6,5% 6,7% 4% % Δείκτης ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους κατά ευρύ τομέα οικονομικής δραστηριότητας Όπως διαπιστώνεται από το Σχεδιάγραμμα 7, ο δείκτης ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους παρουσίασε γενικά διαχρονική αύξηση την περίοδο και στους τρεις ευρείς τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης χορηγιών παρατηρείται στο δευτερογενή τομέα όπου το ποσοστό κάλυψης παρουσίασε σημαντική αύξηση και από 5,9% το 21 ανήλθε στο 16,2% το 212. Ακολουθούν ο τριτογενής τομέας με το ποσοστό κάλυψης να αυξάνεται από 46,% το 21 στο 81,6% το 212 και ο πρωτογενής τομέας όπου το ποσοστό κάλυψης αυξήθηκε από 24,5% το 21 στο 52,7% το 211 ενώ στη συνέχεια μειώθηκε στο 36,2% το % 1% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΕΥΡΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,5% 16,2% 8% 6% 5,9% 72,8% 81,6% 4% 2% % 46,% 52,7% 36,2% 24,5% Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής 8

18 2.4. Δείκτης ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά ευρύ τομέα οικονομικής δραστηριότητας Από την εξέταση του Σχεδιαγράμματος 8 διαπιστώνεται ότι παρά την αύξηση που σημείωσε ο δείκτης ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ και στους τρεις ευρείς τομείς οικονομικής δραστηριότητας την περίοδο , εντούτοις παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Το μεγαλύτερο με διαφορά ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ παρατηρείται στο δευτερογενή τομέα με το ποσοστό να αυξάνεται από 8,7% το 21 σε 13,8% το 212. Ακολουθούν με πιο μικρά ποσοστά κάλυψης ο τριτογενής τομέας που σημείωσε αύξηση από 4,% το 21 σε 5,8% το 212 και ο πρωτογενής τομέας που σημείωσε αύξηση από 2,% το 21 σε 4,4% το 211 και στη συνέχεια μειώθηκε στο 2,5% το % 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΕΥΡΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,7% 4,% 2,% 12,2% 4,4% 13,8% 5,6% 5,8% 2,5% Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής 2.5. Δείκτης ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους κατά μέγεθος επιχείρησης Όπως διαπιστώνεται από το Σχεδιάγραμμα 9, ο δείκτης ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις σε όλες τις ομάδες μεγεθών επιχειρήσεων την περίοδο καθώς η γενική πτωτική τάση που παρατηρήθηκε την περίοδο ακολουθήθηκε από μια έντονα αυξητική τάση την περίοδο Η μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού κάλυψης σημειώθηκε στις επιχειρήσεις με μέγεθος 1-9 άτομα όπου παρά τη σημαντική πτώση που σημείωσε το ποσοστό κάλυψης από 41,5% το 26 σε 22,5% το 29, στη συνέχεια αυτό αυξήθηκε σημαντικά και ανήλθε στο 92,4% το 211 και σε 11,2% το 212. Σημαντική αύξηση του ποσοστού κάλυψης παρατηρείται επίσης στις επιχειρήσεις με μέγεθος 1-49 άτομα. Συγκεκριμένα, μετά τη μείωση που παρατηρήθηκε την περίοδο 9

19 26-29 όπου το ποσοστό κάλυψης μειώθηκε από 6,1% το 26 σε 41,5% το 29, στη συνέχεια αυτό ανέκαμψε και σημείωσε σημαντική αύξηση φτάνοντας στο 87,8% το 211 και στο 15,% το 212. Μικρότερη αύξηση σημειώθηκε στις επιχειρήσεις με μέγεθος άτομα όπου το ποσοστό κάλυψης παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις και από 56,4% το 26 έφτασε στο 62,2% το 211 και ακολούθως στο 69,2% το 212. Μικρή διαχρονική αύξηση σημειώθηκε επίσης στις επιχειρήσεις με μέγεθος 25 άτομα και άνω όπου το ποσοστό κάλυψης παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις. Συγκεκριμένα, το ποσοστό κάλυψης μειώθηκε από 54,4% το 26 σε 39,8% το 21 ενώ στη συνέχεια ακολούθησε τη γενική ανοδική τάση και ανήλθε στο 53,4% το 211 και στο 6,8% το % ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,% 1% 92,4% 11,2% 8% 87,8% 69,2% 6% 4% 6,1% 56,4% 52,6% 54,4% 51,2% 45,9% 41,5% 38,2% 46,6% 43,1% 42,2% 41,4% 41,5% 36,5% 52,8% 52,1% 41,2% 39,8% 62,2% 53,4% 6,8% 2% 29,9% 22,5% % Δείκτης ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά μέγεθος επιχείρησης Από την εξέταση του Σχεδιαγράμματος 1, διαπιστώνεται ότι το ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ παραμένει διαχρονικά σταθερό στα ίδια επίπεδα σε όλες τις ομάδες μεγεθών επιχειρήσεων παρά τις μεγάλες διαφορές που παρουσιάζει το ποσοστό κατά ομάδα μεγέθους. Το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης 1

20 εντοπίζεται στις επιχειρήσεις με μέγεθος 25 άτομα και άνω με το ποσοστό να ανέρχεται στο 95,6% το 212. Σημαντικό ποσοστό κάλυψης εντοπίζεται επίσης στις επιχειρήσεις με μέγεθος άτομα με το ποσοστό να ανέρχεται στο 73,9% το 212 ενώ στις επιχειρήσεις με μέγεθος 1-49 άτομα το ποσοστό παραμένει σε πιο χαμηλά επίπεδα φτάνοντας στο 36,9% το 212. Σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό κάλυψης παρατηρείται στις επιχειρήσεις με μέγεθος 1-9 άτομα που ανήλθε στο 3,8% το % ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 97,3% 93,1% 91,6% 93,6% 87,9% 95,8% 95,6% 78,7% 73,6% 7,8% 7,7% 73,8% 73,9% 6% 63,7% 4% 38,3% 34,7% 3,9% 29,9% 27,3% 35,% 36,9% 2% 4,% 3,7% 3,1% 2,5% 2,5% 3,7% 3,8% % Δείκτης ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους κατά επαρχία Όπως διαπιστώνεται από το Σχεδιάγραμμα 11, ο δείκτης ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους παρουσίασε διακυμάνσεις σε όλες τις επαρχίες την περίοδο καθώς η μείωση που παρατηρήθηκε την περίοδο ακολουθήθηκε από σημαντική αύξηση την περίοδο Τη μεγαλύτερη αύξηση της περιόδου σημείωσε η επαρχία Πάφου με το ποσοστό κάλυψης να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις και να μειώνεται από 48,5% το 26 σε 45,4% το 29 και το οποίο στη συνέχεια ακολούθησε έντονα ανοδική τάση και ανήλθε στο 16,8% το 211 και στο 19,9% το 212. Σημαντικές διακυμάνσεις παρουσίασε επίσης το ποσοστό κάλυψης της επαρχίας Λάρνακας με το ποσοστό να σημειώνει μεγάλη πτώση την περίοδο και να μειώνεται από 53,8% το 26 σε 34,3% το 29 και το οποίο στη συνέχεια αυξήθηκε σημαντικά και ανήλθε στο 11,1% το

21 Σχετικά μικρότερα ποσοστά κάλυψης για το 212 παρατηρούνται στις επαρχίες Αμμοχώστου και Λευκωσίας με 9,% και 84,5% αντίστοιχα ενώ το μικρότερο ποσοστό κάλυψης παρατηρείται στην επαρχία Λεμεσού με 76,6%. 12% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 16,8% 19,9% 11,1% 1% 9% 93,1% 9,% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 67,2% 57,2% 53,8% 48,5% 44,9% 52,3% 52,1% 49,9% 39,5% 37,1% 6,8% 53,2% 52,6% 43,6% 45,4% 45,% 41,2% 37,8% 36,6% 31,3% 3,7% 43,4% 44,% 4,1% 34,3% 81,3% 75,1% 68,% 84,5% 76,6% 2% Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Αμμόχωστος Πάφος 2.8. Δείκτης ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά επαρχία Από την εξέταση του Σχεδιαγράμματος 12, διαπιστώνεται ότι το ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα σε όλες τις επαρχίες παρά τις σημαντικές αυξομειώσεις που παρουσίασε την περίοδο καθώς η γενική πτωτική τάση που παρατηρήθηκε την περίοδο ακολουθήθηκε από σημαντική αύξηση την περίοδο Στη Λευκωσία εμφανίζεται διαχρονικά το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το ποσοστό κάλυψης μειώθηκε δραστικά την περίοδο και από 7,4% το 26 έφτασε στο 4,9% το 21 ενώ στη συνέχεια ακολούθησε τη γενική ανοδική τάση που παρατηρήθηκε σε όλες τις επαρχίες και ανήλθε στο 7,5% το

22 Μικρή διαχρονική αύξηση του ποσοστού κάλυψης παρουσίασε η επαρχία Πάφου παρά τις διακυμάνσεις που παρατηρήθηκαν, με το ποσοστό της να μειώνεται από 6,3% το 26 σε 4,4% το 29 και το οποίο ακολούθως αυξήθηκε σε 6,3% το 211 και σε 6,5% το 212. Αντίθετα, τα ποσοστά κάλυψης στις επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου σημείωσαν διαχρονικά μικρή μείωση παρά τη σημαντική αύξηση που παρατηρήθηκε την περίοδο Συγκεκριμένα, το ποσοστό κάλυψης της επαρχίας Λεμεσού μειώθηκε σημαντικά την περίοδο και από 6,8% το 26 έφτασε στο 4,4% το 21 ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ανοδική τάση και ανήλθε στο 6,3% το 212. Το ποσοστό της επαρχίας Λάρνακας μειώθηκε από 6,8% το 26 σε 4,2% το 21 και στη συνέχεια αυξήθηκε σημαντικά και έφτασε στο 6,2% το 212. Το ποσοστό της επαρχίας Αμμοχώστου μειώθηκε από 7,% το 26 σε 3,8% το 21 και στη συνέχεια ακολούθησε έντονα αυξητική τάση και ανήλθε στο 5,1% το 211 και στο 5,4% το % ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,4% 7,5% 7% 7,% 6,8% 6,3% 6,9% 6,7% 6,1% 7,% 6,7% 6,3% 6,5% 6,3% 6% 5,9% 5,7% 5,6% 6,2% 5% 5,4% 4,9% 4,8% 4,4% 4,9% 4,8% 5,6% 5,1% 5,4% 4,3% 4,4% 4% 4,2% 4,2% 3,8% 3% Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Αμμόχωστος Πάφος 13

23 3. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι διαχρονικές τάσεις των δεικτών ποσοστών κάλυψης από δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Οι δείκτες αυτοί παρουσιάζουν τις τάσεις που αναδύονται σε σχέση με τα ποσοστά κάλυψης από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στους τομείς οικονομικής δραστηριότητας του τριτογενούς, του δευτερογενούς και του πρωτογενούς τομέα καθώς και σε επιλεγμένους υποτομείς. Δείκτες ΠοσοστώνΚάλυψης από Δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας Ποσοστά κάλυψης από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στον τριτογενή τομέα Ποσοστά κάλυψης από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στον πρωτογενή τομέα Ποσοστά κάλυψης από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στο δευτερογενή τομέα Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται αφορούν την περίοδο Αυτό οφείλεται στη μετάβαση από το Διεθνές Σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE 1 στο NACE 2 από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων το 21. Έτσι τα στοιχεία της περιόδου δεν είναι δυνατό να συγκριθούν με τα στοιχεία της περιόδου

24 Στο Σχεδιάγραμμα 13 παρουσιάζεται ο δείκτης ποσοστού κάλυψης χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους κατά ευρύ τομέα οικονομικής δραστηριότητας την περίοδο % 1% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΕΥΡΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,5% 16,2% 8% 6% 5,9% 72,8% 81,6% 4% 46,% 52,7% 2% 24,5% 36,2% % Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής Ο δείκτης ποσοστού κάλυψης επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά ευρύ τομέα οικονομικής δραστηριότητας την περίοδο παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραμμα % 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΕΥΡΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,7% 4,% 2,% 12,2% 4,4% 13,8% 5,6% 5,8% 2,5% Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής 15

25 3.1. Ποσοστά κάλυψης στον τριτογενή τομέα Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στον τριτογενή τομέα 2.. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στον τριτογενή τομέα 1% 8% 72,8% 81,6% 6% 46,% 4% 2% 16

26 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στον τριτογενή τομέα 6. Αριθμός επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 8% 6% 5,6% 5,8% 4% 4,% 2% % 17

27 Ποσοστά κάλυψης στο εμπόριο και επισκευή αυτοκινήτων Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στο εμπόριο και επισκευή αυτοκινήτων 5.. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στο εμπόριο και επισκευή αυτοκινήτων Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στο εμπόριο και επισκευή αυτοκινήτων Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στο εμπόριο και επισκευή αυτοκινήτων 1% 8% 67,2% 79,1% 6% 42,6% 4% 2% 18

28 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στο εμπόριο και επισκευή αυτοκινήτων 1.5 Αριθμός επιχειρήσεων στο εμπόριο και επισκευή αυτοκινήτων που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στο εμπόριο και επισκευή αυτοκινήτων Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στο εμπόριο και επισκευή αυτοκινήτων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 14% 12% 1% 9,6% 9,6% 8% 6,7% 6% 4% 19

29 Ποσοστά κάλυψης στην πώληση και επισκευή αυτοκινήτων Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στην πώληση και επισκευή αυτοκινήτων 1.. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στην πώληση και επισκευή αυτοκινήτων Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στην πώληση και επισκευή αυτοκινήτων Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στην πώληση και επισκευή αυτοκινήτων 2% 16% 153,9% 12% 119,% 8% 66,8% 4% 2

30 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στην πώληση και επισκευή αυτοκινήτων 6 Αριθμός επιχειρήσεων στην πώληση και επισκευή αυτοκινήτων που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στην πώληση και επισκευή αυτοκινήτων Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στην πώληση και επισκευή αυτοκινήτων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 25% 2% 18,6% 18,7% 15% 12,8% 1% 21

31 Ποσοστά κάλυψης στο χονδρικό εμπόριο Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στο χονδρικό εμπόριο 2.5. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στο χονδρικό εμπόριο Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στο χονδρικό εμπόριο Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στο χονδρικό εμπόριο 1% 8% 75,6% 79,4% 6% 44,5% 4% 2% 22

32 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στο χονδρικό εμπόριο 8 Αριθμός επιχειρήσεων στο χονδρικό εμπόριο που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στο χονδρικό εμπόριο Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στο χονδρικό εμπόριο από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 16% 12% 12,5% 11,8% 8,8% 8% 4% 23

33 Ποσοστά κάλυψης στο λιανικό εμπόριο Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στο λιανικό εμπόριο Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στο λιανικό εμπόριο 1% 8% 6% 45,2% 61,4% 4% 34,7% 2% % 24

34 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στο λιανικό εμπόριο 5 Αριθμός επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 8% 6% 5,2% 5,5% 4% 3,6% 2% % 25

35 Ποσοστά κάλυψης στη μεταφορά και αποθήκευση Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στη μεταφορά και αποθήκευση 1.. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στη μεταφορά και αποθήκευση Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στη μεταφορά και αποθήκευση Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στη μεταφορά και αποθήκευση 6% 4% 31,6% 4,8% 38,9% 2% % 26

36 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στη μεταφορά και αποθήκευση 15 Αριθμός επιχειρήσεων στη μεταφορά και αποθήκευση που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στη μεταφορά και αποθήκευση Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στη μεταφορά και αποθήκευση από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 12% 8% 6,9% 7,9% 7,6% 4% % 27

37 Ποσοστά κάλυψης στις χερσαίες μεταφορές Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις χερσαίες μεταφορές 12. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στις χερσαίες μεταφορές Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στις χερσαίες μεταφορές Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις χερσαίες μεταφορές 4% 3% 26,6% 2% 17,4% 1% 7,4% % 28

38 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις χερσαίες μεταφορές 5 Αριθμός επιχειρήσεων στις χερσαίες μεταφορές που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στις χερσαίες μεταφορές Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στις χερσαίες μεταφορές από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 8% 6% 4,9% 4% 3,2% 3,7% 2% % 29

39 Ποσοστά κάλυψης στις πλωτές μεταφορές Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις πλωτές μεταφορές 5. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στις πλωτές μεταφορές Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στις πλωτές μεταφορές Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις πλωτές μεταφορές 9% 69,9% 6% 38,1% 3% 8,3% % 3

40 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις πλωτές μεταφορές 1 Αριθμός επιχειρήσεων στις πλωτές μεταφορές που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στις πλωτές μεταφορές Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στις πλωτές μεταφορές από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 16% 12% 1,7% 8% 7,8% 4% 1,8% % 31

41 Ποσοστά κάλυψης στις αεροπορικές μεταφορές Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις αεροπορικές μεταφορές 2. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στις αεροπορικές μεταφορές Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στις αεροπορικές μεταφορές Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις αεροπορικές μεταφορές 12% 1% 84,2% 88,6% 8% 73,9% 6% 4% 32

42 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις αεροπορικές μεταφορές 6 Αριθμός επιχειρήσεων στις αεροπορικές μεταφορές που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στις αεροπορικές μεταφορές Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στις αεροπορικές μεταφορές από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 2% 15% 14,3% 1% 8,3% 5% 4,2% % 33

43 Ποσοστά κάλυψης στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 5% 4% 35,% 31,9% 3% 24,4% 2% 1% % 34

44 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 9 Αριθμός επιχειρήσεων στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 16% 12,3% 12% 1,3% 1,7% 8% 4% 35

45 Ποσοστά κάλυψης στις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 18% 16% 149,6% 14% 12% 111,% 121,5% 1% 8% 36

46 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 1 Αριθμός επιχειρήσεων στις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες % Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 15,4% 15% 13,2% 13,9% 1% 5% 37

47 Ποσοστά κάλυψης στα ξενοδοχεία και εστιατόρια Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στα ξενοδοχεία και εστιατόρια Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στα ξενοδοχεία και εστιατόρια Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στα ξενοδοχεία και εστιατόρια Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στα ξενοδοχεία και εστιατόρια 14% 1% 96,3% 99,9% 6% 59,% 2% 38

48 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στα ξενοδοχεία και εστιατόρια 4 Αριθμός επιχειρήσεων στα ξενοδοχεία και εστιατόρια που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στα ξενοδοχεία και εστιατόρια Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στα ξενοδοχεία και εστιατόρια από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 12% 9% 8,% 6% 5,7% 6,6% 3% % 39

49 Ποσοστά κάλυψης στα ξενοδοχεία Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στα ξενοδοχεία Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στα ξενοδοχεία Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στα ξενοδοχεία Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στα ξενοδοχεία 2% 16% 12% 143,% 129,2% 86,2% 8% 4% 4

50 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στα ξενοδοχεία 2 Αριθμός επιχειρήσεων στα ξενοδοχεία που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στα ξενοδοχεία Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στα ξενοδοχεία από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 4% 31,2% 3% 28,3% 24,5% 2% 1% 41

51 Ποσοστά κάλυψης στα εστιατόρια Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στα εστιατόρια Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στα εστιατόρια Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στα εστιατόρια Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στα εστιατόρια 8% 66,5% 6% 42,4% 4% 27,9% 2% % 42

52 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στα εστιατόρια 2 Αριθμός επιχειρήσεων στα εστιατόρια που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στα εστιατόρια Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στα εστιατόρια από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 8% 6% 4,9% 4% 3,3% 3,6% 2% % 43

53 Ποσοστά κάλυψης στην ενημέρωση και επικοινωνία Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στην ενημέρωση και επικοινωνία Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στην ενημέρωση και επικοινωνία Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στην ενημέρωση και επικοινωνία Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στην ενημέρωση και επικοινωνία 16% 133,6% 12% 116,3% 8% 56,8% 4% % 44

54 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στην ενημέρωση και επικοινωνία 25 Αριθμός επιχειρήσεων στην ενημέρωση και επικοινωνία που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στην ενημέρωση και επικοινωνία Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στην ενημέρωση και επικοινωνία από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 2% 17,4% 16% 16,% 12% 12,1% 8% 45

55 Ποσοστά κάλυψης στις εκδοτικές, κινηματογραφικές και ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εκδοτικές, κινηματογραφικές και ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες 6. Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στις εκδοτικές, κινηματογραφικές και ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στις εκδοτικές, κινηματογραφικές και ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις εκδοτικές, κινηματογραφικές και ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες 16% 12% 12,% 121,2% 8% 4% 35,8% % 46

56 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις εκδοτικές, κινηματογραφικές και ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες 9 Αριθμός επιχειρήσεων στις εκδοτικές, κινηματογραφικές και ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στις εκδοτικές, κινηματογραφικές και ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στις εκδοτικές, κινηματογραφικές και ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 2% 16% 14,1% 14,4% 12% 9,2% 8% 4% 47

57 Ποσοστά κάλυψης στις τηλεπικοινωνίες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις τηλεπικοινωνίες Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στις τηλεπικοινωνίες Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στις τηλεπικοινωνίες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις τηλεπικοινωνίες 14% 19,3% 1% 9,1% 6% 39,7% 2% 48

58 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις τηλεπικοινωνίες 2 Αριθμός επιχειρήσεων στις τηλεπικοινωνίες που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στις τηλεπικοινωνίες Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στις τηλεπικοινωνίες από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 4% 3% 21,7% 2% 13,8% 13,8% 1% % 49

59 Ποσοστά κάλυψης στην πληροφορική Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στην πληροφορική Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στην πληροφορική Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στην πληροφορική Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στην πληροφορική 24% 2% 179,% 187,8% 16% 12% 113,6% 8% 5

60 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στην πληροφορική 12 Αριθμός επιχειρήσεων στην πληροφορική που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στην πληροφορική Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στην πληροφορική από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 3% 2% 17,7% 2,1% 13,5% 1% % 51

61 Ποσοστά κάλυψης στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 6% 5% 44,5% 46,1% 4% 36,2% 3% 2% 52

62 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 3 Αριθμός επιχειρήσεων στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 3% 2% 16,3% 19,5% 17,6% 1% % 53

63 Ποσοστά κάλυψης στις τράπεζες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις τράπεζες Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στις τράπεζες Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στις τράπεζες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις τράπεζες 6% 5% 4% 39,2% 42,7% 42,1% 3% 2% 54

64 Ποσοστό κάλυψης των επιχειρήσεων από δραστηριότητες της ΑνΑΔ στις τράπεζες 18 Αριθμός επιχειρήσεων στις τράπεζες που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ Αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων στις τράπεζες Ποσοστό κάλυψης επιχειρήσεων στις τράπεζες από δραστηριότητες της ΑνΑΔ 8% 6% 42,6% 48,5% 43,9% 4% 2% 55

65 Ποσοστά κάλυψης στις ασφάλειες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις ασφάλειες Χορηγίες της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις στις ασφάλειες Εισπράξεις τέλους από επιχειρήσεις στις ασφάλειες Ποσοστό κάλυψης των χορηγιών της ΑνΑΔ στις εισπράξεις τέλους στις ασφάλειες 8% 6% 56,1% 42,6% 4% 25,4% 2% % 56

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 7-2 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 214 ISBN 978-9963-43-974-4 Υπεύθυνος Λειτουργός Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 8-2 1 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 215 ISBN 978-9963-43-992-8 Υπεύθυνος Λειτουργός Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 0 0 4-2 0 1 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ

ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ 2005-2015 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΪΟΣ 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση 24-21 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 4-2 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης στην Κυπριακή Οικονομία

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης στην Κυπριακή Οικονομία 217-227 ISBN: 978-9963-43-313-1 Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης στην Κυπριακή Οικονομία Αναβύσσου 2, 225 Στρόβολος T.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία Τηλέφωνο: 22515, Tηλεομοιότυπο: 22496949 Ιστοσελίδα: www.anad.org.cy

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 4-2 0 1 0

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 4-2 0 1 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ISBN 978-9963-43-809-9

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0-2 0 0 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004 ISBN 9963-43-750-8

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ISBN 978-9963-43-805-1

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2024 Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο 2009-2015 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 9-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 7-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ISBN 978-9963-43-972-0 Υπεύθυνος Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο 2010-2016 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 0-2 0 1 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο 2008-2014 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 8-2 0 1 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 4-2 0 1 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 4-2 0 1 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο 1980-2000 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης στην Κύπρο από το 1980 μέχρι το 2000.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 9 9 8-2 0 0 4

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 9 9 8-2 0 0 4 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 9 9 8-2 0 0 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραμα προσφοράς. των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το

Πανόραμα προσφοράς. των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το Πανόραμα προσφοράς των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το 2 0 0 4 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση της προσφοράς προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το, σε συσχετισμό με τον

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραμα προσφοράς. των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το

Πανόραμα προσφοράς. των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το Πανόραμα προσφοράς των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το 2 0 0 5 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση της προσφοράς προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το, σε συσχετισμό με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2-2 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 26 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 24-21 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 2000 2010 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κύριος σκοπός της μελέτης είναι η παροχή προβλέψεων για την απασχόληση στην Κύπρο για τη χρονική περίοδο 2000 2010. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Π Ρ Α Σ Ι Ν Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ 2 0 1 0-2 0 1 3

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Π Ρ Α Σ Ι Ν Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ 2 0 1 0-2 0 1 3 Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Π Ρ Α Σ Ι Ν Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2-2 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 26 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραμα Προσφοράς. των Προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το

Πανόραμα Προσφοράς. των Προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το Πανόραμα Προσφοράς των Προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το 2 0 0 6 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση της προσφοράς προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το, σε συσχετισμό με τον

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 2004 & 2005

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 2004 & 2005 Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 24 & 25 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κύριος σκοπός της μελέτης είναι η παροχή προβλέψεων για την απασχόληση στην Κύπρο για τα χρόνια 24 και 25. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2 2-2 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 28 ISBN 978-9963-43-87-5

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε τις σχετικές ερωτήσεις, για την αποτελεσματικότερη αντιστοίχισή

Διαβάστε περισσότερα

ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3

ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η εξέταση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός Πίνακας 8. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και

Διαβάστε περισσότερα

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN 978-9963-43-767-2

Διαβάστε περισσότερα

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ Σ Τ Ο Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ 2 0 0 9

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε τις σχετικές ερωτήσεις και εμείς θα φροντίσουμε να βρούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ISBN 978-9963-43-830-3 ------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 7

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 7 Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ISBN 978-9963-43-------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1997 2 ISBN 9963-43 -718-4 3 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ISBN 9963-43-748-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μεταβολής πληθυσμού

Ποσοστό μεταβολής πληθυσμού Έτη Πραγματικός πληθυσμός Περιφέρεια Ποσοστό μεταβολής Πραγματικός πληθυσμός Ελλάδα Ποσοστό μεταβολής 1971 207.385 8.768.641 1981 234.288 12,97 9.740.417 11,08 1991 257.479 9,89 10.259.900 5,33 2001 302.686

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα προσφοράς. των προγραµµάτων της ΑνΑ κατά το

Πανόραµα προσφοράς. των προγραµµάτων της ΑνΑ κατά το Πανόραµα προσφοράς των προγραµµάτων της ΑνΑ κατά το 2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασικός σκοπός της µελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση της προσφοράς προγραµµάτων της ΑνΑ κατά το, σε συσχετισµό µε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΤΟΣ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΤΟΣ 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1998

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1998 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1997 ISBN 9963-43 - 721-4 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ISBN 9963-43-764-8

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ISBN 978-9963-43-812-9

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN 978-9963-43-767-2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σκοπός της μελέτης

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σκοπός της μελέτης ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική ευθύνη και αρμοδιότητα της ΑνΑΔ είναι η προώθηση της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τις προτεραιότητες της οικονομίας. Η προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2006 Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ISBN: 9963-43-765-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. Γ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 29 Ιουνίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. Γ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2005 Πειραιάς, 16 Μαρτίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 9

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 9 Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ISBN 978-9963-43-845-7

Διαβάστε περισσότερα

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ Σ Τ Ο Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ 2 0 0 9

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Στατιστικές Παραγωγικότητας Εργασίας 2012

Ετήσιες Στατιστικές Παραγωγικότητας Εργασίας 2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ετήσιες Στατιστικές Παραγωγικότητας Εργασίας 2012 Εκδίδονται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Παραγωγικότητας 2007 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1997-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2000 1 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες ΤΟΜΕΙΣ 10 Βιομηχανία τροφίμων. 10.52 Παραγωγή παγωτών 10.71 10.72 10.73 10.82 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 28 Σεπτεμβρίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998 ISBN 9963 43 723-0 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Σεπτεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία μειώθηκε κατά 3,6% τον Ιούλιο 2010, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2009. ΔΕΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2009

Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2009 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες 10 Ιουνίου 2011 Η δραματική επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Αύγουστος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Αύγουστος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία αυξήθηκε κατά 6,4% τον Αύγουστο 20 σε σύγκριση με τον Αύγουστο. ΔΕΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2016)

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2016) Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2016) Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ω Σ Η Σ Ε Π Ι Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Η μεταρρύθμιση απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης Με την Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΝ: Καταργούνται άδειες που δεν προσέφεραν τίποτα στο κοινωνικό σύνολο, αντίθετα αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Φεβρουάριος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Φεβρουάριος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Απριλίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία αυξήθηκε κατά 7,6% το Φεβρουάριο σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 20. ΔΕΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ Σ Τ Ο Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ 0 0 9 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 28/3/2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πληροφορίες: Δ/νση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας Τμήμα Μισθωτής Εργασίας Σ. Μπακαλίδου: τηλ: 213 135 2175

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 Κατά το Α Τρίμηνο του 2013 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.595.921

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2015)

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2015) Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2015) Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ω Σ Η Σ Ε Π Ι Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 18 εκεµβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα