Εφοδιασµένος µε τις πέντε αισθήσεις του ο άνθρωπος εξερευνά το σύµπαν που τον περιβάλλει και ονοµάζει αυτή την περιπέτεια επιστήµη. Edwin P.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφοδιασµένος µε τις πέντε αισθήσεις του ο άνθρωπος εξερευνά το σύµπαν που τον περιβάλλει και ονοµάζει αυτή την περιπέτεια επιστήµη. Edwin P."

Transcript

1 Κεφάλαιο 2 ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Εφοδιασµένος µε τις πέντε αισθήσεις του ο άνθρωπος εξερευνά το σύµπαν που τον περιβάλλει και ονοµάζει αυτή την περιπέτεια επιστήµη. Edwin P. Hubble 2.1 Σκοπός και βασικές αρχές της εργασίας Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η διερεύνηση της µεταβατικής συµπεριφοράς των συστηµάτων γείωσης. Παράγοντες που επιδρούν στο φαινόµενο αυτό είναι: η µορφή του συστήµατος γείωσης, η ειδική αντίσταση του χώµατος που το περιβάλλει, η ύπαρξη ή όχι ιονισµού στο έδαφος, το σηµείο έγχυσης και η κυµατοµορφή του εγχυόµενου ρεύµατος. Στη µεταβατική κατάσταση λειτουργίας, η αντίσταση των συστηµάτων γείωσης είναι πολύ µεγαλύτερη από ό,τι στη µόνιµη κατάσταση [71, 79, 170]. Το φαινόµενο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη µεταβατική κατάσταση: Η αντίδραση (φανταστική αντίσταση) των αγωγών και των συνδέσεων γίνεται µεγαλύτερη λόγω της µικρής διάρκειας του φαινοµένου. ηλαδή, η µικρή διάρκεια του φαινοµένου έχει σαν συνέπεια την ύπαρξη υψηλών συχνοτήτων και εποµένως την αύξηση της σύνθετης αντίστασης της γείωσης. Η µείωση του χρόνου µετώπου της διέγερσης συντελεί στην µείωση του "ενεργού µήκους" (effective length) των µεγάλου µήκους αγωγών γείωσης. Το επιδερµικό φαινόµενο αυξάνει τη σύνθετη αντίσταση των αγωγών γείωσης, εξαιτίας της υψηλής συχνότητας κατά την έναρξη του φαινοµένου. Η υψηλή τιµή του εγχυόµενου ρεύµατος µπορεί να ξηράνει το έδαφος, µε αποτέλεσµα την αύξηση της ειδικής αντίστασής του. Η αύξηση της αντίστασης του συστήµατος γείωσης κατά τη µεταβατική κατάσταση χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, δεδοµένου ότι µια µεγάλη τιµή της αντίστασης γείωσης ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 47

2 κατά το µεταβατικό στάδιο (π.χ. κεραυνικές εκκενώσεις) µπορεί να προκαλέσει βλάβη ή και καταστροφή στην υπό προστασία εγκατάσταση [170]. Για την ολοκληρωµένη µελέτη της συµπεριφοράς των συστηµάτων γείωσης πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα σε υπό κλίµακα µοντέλα γειώσεων, σε πραγµατικά συστήµατα γείωσης, καθώς και πειράµατα για τον ιονισµό του εδάφους. 2.2 Πειραµατικές διατάξεις Πειράµατα υπό κλίµακα Η πειραµατική µελέτη [1-4] των συστηµάτων γείωσης, που χρησιµοποιούνται ευρέως, δεν είναι εύκολη γιατί: είναι εξαιρετικά µεγάλα σε διαστάσεις και σε όγκο, για να επιτευχθεί η απαιτούµενη τιµή της αντίστασης γείωσης το κόστος υλοποίησης των πειραµάτων είναι υψηλό, γιατί απαιτείται η χρήση πανάκριβου, εξειδικευµένου εξοπλισµού δεν είναι πάντοτε εφικτή βελτίωση της συµπεριφοράς του συστήµατος γείωσης µετά την εγκατάστασή του γιατί δεν είναι πάντα δυνατή η αύξηση του µήκους των αγωγών γείωσης και η µείωση της ειδικής αντίστασης του χώµατος οι ατµοσφαιρικές συνθήκες µεταβάλλουν την συµπεριφορά του συστήµατος γείωσης, καθώς αλλάζουν την τιµή της ειδικής αντίστασης του εδάφους και έτσι δεν είναι εφικτή η επαναληψιµότητα των πειραµάτων κάτω από ίδιες συνθήκες Γι αυτό προσοµοιώνεται η λειτουργία ενός συστήµατος γείωσης υπό κλίµακα και µελετάται η συµπεριφορά του κατά τη µεταβατική κατάσταση [175, ]. Τα πλεονεκτήµατα αυτού του τρόπου αντιµετώπισης του προβλήµατος είναι: η ταχύτητα και η ευκολία στην πραγµατοποίηση των πειραµάτων, αφού µειώνεται ο όγκος και οι διαστάσεις του συστήµατος το χαµηλό οικονοµικό κόστος (οικονοµία λόγω κλίµακας σε εργασία και υλικά) η δυνατότητα ρύθµισης των µεταβλητών του πειράµατος (αγωγιµότητα, βάθος τοποθέτησης του συστήµατος γείωσης, µήκος αγωγών, συνθήκες περιβάλλοντος) ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 48

3 η δυνατότητα επαλήθευσης των πειραµατικών αποτελεσµάτων µέσω υπολογιστικών λύσεων (µε τη βοήθεια του υπολογιστή). Σ αυτό το σηµείο γεννάται ίσως το ερώτηµα γιατί να ακολουθηθεί όλη αυτή η κουραστική διαδικασία του πειράµατος υπό κλίµακα και να µη γίνει αριθµητική επίλυση βάσει των εξισώσεων, που ισχύουν για τέτοια συστήµατα. Η απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα είναι πως κάτι τέτοιο πολλές φορές γίνεται, αλλά: Τα πειραµατικά µοντέλα υπό κλίµακα προσφέρουν µια πρακτική και οικονοµική εναλλακτική λύση, που επιβεβαιώνει τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων. Η αριθµητική επίλυση είναι ένα πολύτιµο εργαλείο, ωστόσο χρειάζεται επιπλέον επαλήθευση µέσω πειραµατικών αποτελεσµάτων. Η διαµόρφωση του γειωµένου πλέγµατος είναι (σε ορισµένα σηµεία) εξαιρετικά πολύπλοκη και απαιτούνται ορισµένες απλοποιήσεις κατά την υπολογιστική προσοµοίωση, οι οποίες οδηγούν σε λανθασµένα αποτελέσµατα και συνεπώς σε λανθασµένα συµπεράσµατα. Το έδαφος συνήθως δεν είναι οµοιογενές µε συνέπεια αυξηµένες δυσκολίες κατά την µοντελοποίησή του και την επιπλέον απαίτηση πειραµατικών δεδοµένων για τον τρόπο µεταβολής της ειδικής αντίστασης. Στο εργαστήριο Υψηλών Τάσεων προσοµοιώθηκε η λειτουργία συστηµάτων γείωσης κατά τη µεταβατική κατάσταση και µελετήθηκε η συµπεριφορά τους υπό κλίµακα. Η διεξαγωγή των πειραµατικών µετρήσεων έγινε σε υπό κλίµακα δοκίµια, τα οποία ήταν βυθισµένα µέσα σε µια ηλεκτρολυτική δεξαµενή, όπου σαν ηλεκτρολυτικό µέσο χρησιµοποιήθηκε το νερό της βρύσης µε προσθήκη άλατος. Το νερό της βρύσης έχει πολύ µικρή αγωγιµότητα, εποµένως για να µειωθεί η ηλεκτρική αντίστασή του ώστε να αποκτήσει "κατάλληλη" τιµή αγωγιµότητας προστέθηκε αλάτι [84, 85]. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία [196], η πιο κατάλληλη µορφή δεξαµενής για τη διεξαγωγή των υπό κλίµακα εργαστηριακών πειραµάτων είναι η ηµισφαιρική. Στην πράξη όµως, κατασκευή µιας ηµισφαιρικής δεξαµενής είναι πρακτικά δύσκολη και έτσι προτιµάται η κατασκευή µια κυβικής δεξαµενής [175, ]. ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 49

4 Κατά τη διάρκεια των πειραµάτων, που έγιναν στην ηλεκτρολυτική δεξαµενή, τοποθετήθηκαν διάφορα πλέγµατα σε διαφορετικά βάθη [84, 85]. Μία καλή αναλογία µεταξύ του µοντέλου και των πραγµατικών διαστάσεων της κατασκευής είναι 1:100 [196]. Τα πλέγµατα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν τετραγωνικά µε διαστάσεις 20cm 20cm, ενώ ήταν κατασκευασµένα από χάλκινο καλώδιο διατοµής 4mm 2. Η δεξαµενή, για να µην αλλοιώνει το πεδίο, πρέπει να έχει µήκος πλευράς τουλάχιστον τρεις φορές µεγαλύτερο από την αντίστοιχη πλευρά του πλέγµατος και βάθος τουλάχιστον το µισό της πλευράς της [196]. Λαµβάνοντας αυτό υπόψη, επιλέχθηκε η κατασκευή µιας δεξαµενής µε πλάτος 1,5m, µήκος 1,5m και βάθος 1m, από λαµαρίνα πάχους 4mm. Η συνδεσµολογία που χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα υπό κλίµακα φαίνεται στο επόµενο σχήµα. ΠΛΕΓΜΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚÙΝ ΡΕΥΜΑΤÙΝ (EMC 2004 HILO TEST) ÙΜΙΚΟΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΗΣ (50kÙ/50Ù) ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ÄΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (1mÙ, 20ΜΗz) ΠΡΟΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ (DL 1540 ΥΟΚΟGΑWΑ) Σχήµα 2.1: Πειραµατική διάταξη Για τη δηµιουργία του κρουστικού ρεύµατος χρησιµοποιήθηκε η γεννήτρια EMC 2004 της HILO TEST µε δυνατότητα η τιµή της κορυφής του ρεύµατος να κυµαίνεται από 0,1 ως 25kA. Η έξοδος της γεννήτριας εφαρµόζεται στο δοκίµιο (πλέγµα) και η µεταβολή της τάσεως και του ρεύµατος στο δοκίµιο αυτό παρατηρείται µε τη βοήθεια ενός ψηφιακού παλµογράφου [199, 200]. Συγκεκριµένα, οι κυµατοµορφές της τάσης και του ρεύµατος καταγράφηκαν µε τη χρήση του ενσωµατωµένου, στη γεννήτρια, ωµικού καταµεριστή (50kΩ/50Ω) για τον υποβιβασµό της τάσης, της αντίστασης µέτρησης του ρεύµατος (Current shunt, 1 mω, 20 MHz) και του παλµογράφου DL 1540 της YOKOGAWA (συχνότητας 150 MHz, µε ρυθµό δειγµατοληψίας 200 MS/s). Ο σκανδαλισµός (trigger) του ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 50

5 παλµογράφου ήταν εξωτερικός και λαµβανόταν από αντίστοιχη µονάδα της γεννήτριας (Trigger OUT). Αναλυτική περιγραφή του εξοπλισµού που χρησιµοποιήθηκε υπάρχει στο παράρτηµα Π1. Η αγωγιµότητα του νερού της δεξαµενής µετριόταν µε το αγωγιµόµετρο HI 8733 της εταιρείας HANNA Instruments πριν από κάθε έγχυση του κεραυνικού ρεύµατος. Με κατάλληλη προσθήκη νερού ή άλατος η τιµή της αγωγιµότητας παρέµενε σταθερή σε όλη τη διάρκεια του πειράµατος (για δεδοµένη αγωγιµότητα). Πριν από την έναρξη των µετρήσεων στην δεξαµενή για την επαλήθευση του αγωγιµοµέτρου εφαρµοζόταν η διαδικασία που περιγράφεται στο τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή και στο παράρτηµα Π1. ηλαδή, µε τη χρήση του αγωγιµοµέτρου µετριόταν η αγωγιµότητα του πρότυπου υγρού, το οποίο συνόδευε το όργανο και του οποίου η αγωγιµότητα σε δεδοµένη θερµοκρασία είναι γνωστή. Στη συνέχεια λαµβανόταν µέτρηση της θερµοκρασίας περιβάλλοντος και µε γνώµονα την τιµή της αγωγιµότητας, που προσδιοριζόταν από τη διαδικασία επαλήθευσης του οργάνου για την συγκεκριµένη θερµοκρασία, ρυθµιζόταν η ένδειξη του οργάνου, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το σφάλµα της µέτρησης. Τα πλέγµατα που χρησιµοποιήθηκαν κατά την πειραµατική διαδικασία στο εργαστήριο Υψηλών Τάσεων απεικονίζονται στο σχήµα cm 5cm 10cm 20cm 20cm 6.7cm 20cm 6.7cm 10cm 20cm 20cm Πλέγµα 1 (G4) Πλέγµα 2 (G9) Πλέγµα 3 (G16) Σχήµα 2.2: Πλέγµατα πειραµατικών µετρήσεων Τα όργανα, που χρησιµοποιήθηκαν σε όλες τις µετρήσεις της παρούσης διατριβής και παρουσιάζονται στα Παραρτήµατα Π1, Π2 και Π3, ανήκουν στο εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του ΕΜΠ. Αποτελούν µέρος του εξοπλισµού και διακριβώνονται από εξωτερικά διαπιστευµένα εργαστήρια στα πλαίσια του συστήµατος ISO 9001: 2000 που διαθέτει το εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 51

6 2.2.2 Πειράµατα σε πραγµατικά συστήµατα γείωσης Μέτρηση αντίστασης γείωσης µονίµου καταστάσεως Η µέτρηση της αντίστασης γείωσης συνίσταται στη µέτρηση της αντίστασης του όγκου του εδάφους που περιέχει το ηλεκτρόδιο γείωσης. Το ένα από τα δύο άκρα µεταξύ των οποίων µετριέται η αντίσταση γείωσης είναι γνωστό, καθώς αυτό είναι το ένα άκρο του συστήµατος γείωσης. Το άλλο άκρο όµως, δεν είναι σαφώς καθορισµένο και χρειάζεται να διευκρινίζεται ανάλογα µε την περίπτωση. Ανάλογα µε την έκταση που καταλαµβάνουν, τα συστήµατα γείωσης µπορούν να χωριστούν σε σηµειακά (π.χ. κατακόρυφο ηλεκτρόδιο ή τρίγωνο γείωσης) και σε εκτεταµένα (π.χ. πλέγµα). Συνήθως, αρκεί µια πεπερασµένη απόσταση πολλαπλάσια του µήκους του ηλεκτροδίου, έτσι ώστε το 98% της αντίστασης γείωσης να βρίσκεται εντός της καθορισµένης περιοχής. Η σύνθετη αντίδραση του εδάφους µπορεί χωρίς σηµαντικό σφάλµα να αγνοηθεί, εκτός αν η αντίστασή του είναι εξαιρετικά χαµηλή. Η µέτρηση γίνεται µε εναλλασσόµενο ρεύµα ώστε να αποφεύγεται η πόλωση του εδάφους. Η συχνότητα του ρεύµατος έγχυσης επιλέγεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µη ταιριάζει µε καµία από τις χρησιµοποιούµενες συχνότητες (16,67Hz, 50Hz, 60Hz, 400Hz και τα πολλαπλάσια τους) [3-9]. Μια πρακτική και αξιόπιστη µέθοδος µέτρησης της αντίστασης µιας γείωσης είναι αυτή της πτώσης δυναµικού [1-3]. Ουσιαστικά βασίζεται στη µέτρηση της πτώσης δυναµικού κατά µήκος του εδάφους που προκαλείται από ένα ρεύµα που εγχύεται στο έδαφος σε κάποιο άλλο σηµείο. Για τη µέτρηση των γειώσεων χρησιµοποιούνται δυο βοηθητικά ηλεκτρόδια του γειωσοµέτρου και πραγµατοποιείται η συνδεσµολογία του σχήµατος 2.3, όπου Α είναι το προς µέτρηση σύστηµα γείωσης, Β και Γ τα βοηθητικά ηλεκτρόδια. Έτσι, ένα ρεύµα Ι περνά από το έδαφος µέσω της γείωσης και επιστρέφει από ένα βοηθητικό ηλεκτρόδιο τοποθετηµένο σε κάποιο σηµείο Γ. Καθώς το ρεύµα περνά από τον όγκο του εδάφους προκαλεί µια πτώση του δυναµικού. Η πτώση αυτή του δυναµικού µετράται µε ένα δεύτερο βοηθητικό ηλεκτρόδιο, το οποίο τοποθετείται ανάµεσα στο σύστηµα γείωσης και το βοηθητικό ηλεκτρόδιο του ρεύµατος στη θέση Β. ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 52

7 A V A B 1 B B 2 Γ Ο 1 Ο 2 20% ΑΓ 80% ΑΓ 5 ( O 1 O 2) V V 1 V 2 K Λ A B B 2 Γ B 1 d ΒΗΜΑ 4% ΑΓ Σχήµα 2.3. Μέτρηση αντίστασης γείωσης Για τη µέτρηση των σηµειακών γειώσεων, το ηλεκτρόδιο Γ τοποθετείται σε απόσταση 30 ως 50m από το σηµείο Α, ενώ το Β σε απόσταση ΑΓ/2. Με αυτήν τη διάταξη λαµβάνεται η πρώτη µέτρηση µε τις συγκεκριµένες αποστάσεις και κατόπιν λαµβάνονται 2 έως 6 µετρήσεις µετακινώντας το Β πάνω στην ευθεία ΑΓ. Αν η διαφορά των µετρήσεων είναι πολύ µικρή, γίνεται δεκτή σαν αντίσταση του γειωτή Α, ο µέσος όρος των πραγµατοποιηθεισών µετρήσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, µεγαλώνει η απόσταση ΑΓ και επαναλαµβάνονται οι µετρήσεις όπως πριν. Οι µετρήσεις θεωρούνται ικανοποιητικές όταν οι τιµές τους διαφέρουν µεταξύ τους µέσα σε αποδεκτά όρια. Στη γραφική παράσταση του σχήµατος 2.3 απεικονίζεται η µεταβολή του δυναµικού εντός του εδάφους µεταξύ του γειωτή Α και του βοηθητικού ηλεκτροδίου Γ. Στην περιοχή όπου αυτό λαµβάνει µια σταθερή τιµή V 2, τα ηλεκτρικά πεδία του γειωτή Α και του βοηθητικού ηλεκτροδίου Γ δεν αλληλοεπηρεάζονται. Η µετρούµενη λοιπόν τιµή αντίστασης γείωσης στο τµήµα ΚΛ είναι και η πραγµατική. ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 53

8 Στις εκτεταµένες γειώσεις, η αλληλεπίδραση των τµηµάτων του γειωτή κάνει πιο δύσκολη την εύρεση της περιοχής ΚΛ. Η απόσταση ΑΓ πρέπει να είναι µερικές εκατοντάδες µέτρα και οι µετρήσεις πρέπει να γίνονται από το 80% της ΑΓ προς το 20% της ΑΓ, µε βήµα το 4% της ΑΓ περίπου. Στην πράξη έχει εκτιµηθεί ότι παίρνοντας σαν απόσταση ΑΓ περίπου 3 έως 5 φορές το µήκος της διαγωνίου του σχηµατιζόµενου νοητού πολυγώνου που δηµιουργεί ο εκτεταµένος γειωτής Ο 1 Ο 2, είναι επιτυχής η πραγµατοποιούµενη µέτρηση [201]. Βέβαια, όσο µεγαλύτερη είναι η απόσταση ΑΓ, τόσο πιο εύκολα προσδιορίζεται η περιοχή ΚΛ, ενώ η απόκλιση της µετρούµενης τιµής της αντίστασης του γειωτή και της πραγµατικής µηδενίζεται. Στην περίπτωση όπου δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή µετρήσεων σε τόσο µεγάλο χώρο, λαµβάνεται ως αφετηρία µια απόσταση ΑΓ π.χ. 60m και ενεργώντας όπως προαναφέρθηκε, σηµειώνονται οι µετρούµενες τιµές. Επαναλαµβάνοντας για ΑΓ 50 και 40m, δηµιουργείται ένας πίνακας µε τις τιµές που προκύπτουν. Παίρνοντας το 62% της τιµής της αντίστασης για κάθε απόσταση ΑΓ, δηµιουργείται ένα πεδίο τιµών στο οποίο κυµαίνεται η τιµή της αντίστασης του γειωτή. Στα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν για τη µέτρηση της αντίστασης µονίµου καταστάσεως διαφόρων συστηµάτων γείωσης χρησιµοποιήθηκαν δύο γειωσόµετρα (είτε το Pantec MIT 904, είτε το LEM GEO-X). Τα χαρακτηριστικά των οργάνων αυτών φαίνονται στο παράρτηµα Π2. Τα βοηθητικά ηλεκτρόδια που χρησιµοποιήθηκαν ήταν χαλύβδινα ηλεκτρόδια µήκους 50cm ή 100cm. Η απόσταση ανάµεσα στα ηλεκτρόδια ήταν τέτοια ώστε να ελαχιστοποιεί την κλίση του τµήµατος ΚΛ της καµπύλης µεταβολής του δυναµικού. Ο αγωγός που συνέδεε τα ηλεκτρόδια µε το γειωσόµετρο είχε διατοµή 4mm Μέτρηση της ειδικής αντίστασης του εδάφους Η συνεισφορά της ειδικής αντίστασης του εδάφους στη διαµόρφωση της τελικής τιµής της αντίστασης γείωσης είναι σηµαντικότατη [202]. Για τον υπολογισµό της ειδικής αντίστασης του εδάφους έχουν αναπτυχθεί πολλές τεχνικές [1-9]. Οι κυριότερες από αυτές είναι [4, 115] α) η µέθοδος Wenner, β) η µέθοδος Schlumberger, γ) η µέθοδος των διπόλων, δ) ο εναλλασσόµενος σχηµατισµός και ε) η µέθοδος της µέτρησης της αντίστασης γείωσης. Ο τρόπος µε τον οποίο συνδέονται τα βοηθητικά ηλεκτρόδια σε κάθε περίπτωση φαίνεται στο σχήµα 2.4. Στην ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 54

9 περίπτωση της µέτρησης µε χρήση τεσσάρων βοηθητικών ηλεκτροδίων, η έγχυση του ρεύµατος γίνεται στα ηλεκτρόδια Α και Β, ενώ η τάση µετράται ανάµεσα στα ηλεκτρόδια Μ και Ν. Στη µέθοδο της αντίστασης γείωσης γίνεται µέτρηση της αντίστασης γείωσης µιας κατακόρυφης ράβδου, όπως περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο ( ) και στην συνέχεια από την σχέση που συνδέει την ειδική αντίσταση του εδάφους µε την αντίσταση γείωσης υπολογίζεται η ειδική αντίσταση [111]. Είναι προφανές ότι η µέτρηση αυτή µπορεί να έχει µεγάλο σφάλµα [105], ειδικά στην περίπτωση του ανοµοιογενούς εδάφους. Σχήµα 2.4. Συνδεσµολογίες για την µέτρηση της ειδικής αντίστασης Σύµφωνα µε τη µέθοδο του Wenner, χρησιµοποιούνται τέσσερα βοηθητικά ηλεκτρόδια, τοποθετηµένα σε µια ευθεία γραµµή και ισαπέχοντα το ένα από το άλλο απόσταση α. Τα τέσσερα αυτά ηλεκτρόδια εµφυτεύονται µε το κάτω άκρο τους µερικώς στο έδαφος, ενώ το άνω άκρο τους συνδέεται σε ένα µετρητικό όργανο, το γειωσόµετρο. Το ρεύµα κυκλοφορεί µεταξύ των δύο ακραίων ηλεκτροδίων και µετράται η διαφορά δυναµικού ανάµεσα στα δύο µεσαία ηλεκτρόδια. Ο λόγος της διαφοράς δυναµικού προς το ρεύµα ορίζεται ως φαινόµενη αντίσταση και εξαρτάται από τη γεωµετρία του ηλεκτροδίου και την ειδική αντίσταση του εδάφους. Η φαινόµενη ειδική αντίσταση του εδάφους ρ υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση [3, 4]: 4 π a R ρ = (2.1) 1+ 2 a a a + 4 b a + b ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 55

10 όπου R είναι η φαινόµενη αντίσταση (η ένδειξη του οργάνου), α η απόσταση µεταξύ των βοηθητικών ηλεκτροδίων και b το βάθος στο οποίο βρίσκονται τα ηλεκτρόδια. Όταν α>>b τότε η παραπάνω εξίσωση καταλήγει στην ακόλουθη: ρ = 2 π R a (2.2) Μια άλλη µέθοδος µέτρησης της ειδικής αντίστασης του εδάφους όπως προαναφέρθηκε- είναι η µέθοδος Schlumberger. Η µέθοδος αυτή απαιτεί τη χρήση ενός ευαίσθητου οργάνου και τεσσάρων βοηθητικών ηλεκτροδίων. Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο, η µέση αντίσταση του εδάφους δίνεται από τη σχέση: 2 2 d a ρ = R π [ Ω m] (2.3) 2 a όπου d είναι το µισό της απόστασης των ακραίων βοηθητικών ηλεκτροδίων ( d = AB 2 ), ενώ α είναι το µισό της απόστασης των δύο µεσαίων βοηθητικών ηλεκτροδίων ( a = MN ). 2 Από τους Ma και Dawalibi [201] γίνεται σύγκριση των δύο δηµοφιλέστερων µεθόδων µέτρησης της ειδικής αντίστασης, της µεθόδου Wenner και της µεθόδου Schlumberger. Από το σχήµα 2.4 είναι προφανές ότι αλλάζει η απόσταση που έχουν µεταξύ τους τα βοηθητικά ηλεκτρόδια Μ και Ν. Η µέθοδος Schlumberger διαφέρει από τη µέθοδο Wenner κατά το γεγονός ότι µόνο τα ακραία ηλεκτρόδια µετακινούνται, άρα απαιτείται λιγότερη χειρωνακτική εργασία για την υλοποίηση των µετρήσεων. Όµως η µέθοδος µε την οποία έχουν γίνει τα περισσότερα πειράµατα που είναι διαθέσιµα στη βιβλιογραφία είναι η µέθοδος Wenner, γιατί επηρεάζεται λιγότερο από φαινόµενα αλλοίωσης του σήµατος (π.χ. θόρυβος) [201]. Για το λόγο αυτό, στα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν στη παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος Wenner. Χρησιµοποιήθηκαν τα γειωσόµετρα που αναφέρονται στην , δηλαδή το Pantec MIT 904 και το LEM GEO-X. Τα βοηθητικά ηλεκτρόδια ήταν χαλύβδινα και είχαν µήκος 50cm και οι αγωγοί που συνέδεαν τα βοηθητικά ηλεκτρόδια µε το γειωσόµετρο είχαν διατοµή 4mm 2. Η ειδική αντίσταση του εδάφους καταγράφηκε για διάφορες αποστάσεις µεταξύ των ηλεκτροδίων, για τον προσδιορισµό της οµοιοµορφίας ή της ανοµοιοµορφίας του ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 56

11 εδάφους. Οι µετρήσεις επαναλήφθηκαν σε τακτά χρονικά διαστήµατα, έτσι ώστε να ελεγχθεί η επίδραση των καιρικών φαινοµένων Μεταβατική κατάσταση συστηµάτων γείωσης Εάν σε ένα σύστηµα γείωσης εγχύσουµε ένα ρεύµα σε κάποιο σηµείο του, τότε ο λόγος της χρονικής µεταβολής του δυναµικού του σηµείου έγχυσης ως προς την άπειρη γη δια του εγχυόµενου ρεύµατος µας δίνει την κρουστική (µεταβατική) σύνθετη αντίσταση του συστήµατος γείωσης. Η µεταβατική αντίσταση µπορεί και παίρνει τιµές πολύ µεγαλύτερες από τις τιµές της αντίστασης γείωσης της µονίµου καταστάσεως (αντίσταση βιοµηχανικής συχνότητας). Για την πραγµατοποίηση πειραµάτων, στα οποία απαιτείται καταγραφή της µεταβατικής αντίστασης, είναι απαραίτητη η χρήση φορητών κρουστικών γεννητριών ρεύµατος, κατάλληλοι καταµεριστές για τον υποβιβασµό της υψηλής τάσης, ωµικές αντιστάσεις πολύ χαµηλής τιµής και απηλλαγµένες αυτεπαγωγής για την καταγραφή του ρεύµατος, καθώς και ψηφιακό σύστηµα καταγραφής και αποθήκευσης των κυµατοµορφών (ή πολυκάναλος παλµογράφος) [ ]. Κατά τη διάρκεια των πειραµάτων για την παραγωγή των κρουστικών ρευµάτων χρησιµοποιήθηκαν δύο κρουστικές γεννήτριες ρεύµατος: η γεννήτρια EMC 2004 της HILO TEST, που παρουσιάστηκε και στην παράγραφο και η γεννήτρια PC της ASEA HAEFELY. Η γεννήτρια EMC 2004 έχει δύο ακροδέκτες εξόδου. Ο ένας (ακροδέκτης υψηλής) συνδέεται στο δοκίµιο (κατακόρυφο ηλεκτρόδιο ή ηλεκτρόδια), ενώ ο άλλος ακροδέκτης συνδέεται στην άπειρη γη που βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 40m. Η µεταβολή της τάσεως του συστήµατος γείωσης ως προς την άπειρη γη και του εγχυόµενου στο δοκίµιο ρεύµατος παρατηρούνται µε τη βοήθεια ενός ψηφιακού παλµογράφου. Με τη χρήση του ενσωµατωµένου, στη γεννήτρια, ωµικού καταµεριστή (50kΩ/50Ω) υποβιβάζεται η τάση και οδηγείται στο κανάλι 1 του παλµογράφου DL 1540 της YOKOGAWA. Παράλληλα µε τη χρήση της ενσωµατωµένης αντίστασης µέτρησης του ρεύµατος (Current shunt, 1mΩ, 20MHz) µετατρέπεται το εγχυόµενο ρεύµα σε τάση για να µεταφερθεί στο κανάλι 2 του παλµογράφου και να πραγµατοποιηθεί η καταγραφή του ρεύµατος. ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 57

12 Η γεννήτρια PC µπορεί να χρησιµοποιηθεί ανάλογα µε την συνδεσµολογία του δοκιµίου, είτε σαν γεννήτρια παραγωγής κρουστικών τάσεων, είτε σαν γεννήτρια παραγωγής κρουστικών ρευµάτων. Όταν λειτουργεί σαν γεννήτρια παραγωγής ρεύµατος δύναται να τροφοδοτεί µε ρεύµα που η κορυφή του µπορεί να κυµαίνεται από 0.25 έως 3kA, ενώ η κυµατοµορφή του κρουστικού ρεύµατος κατά το βραχυκύκλωµα είναι η 8 / 20µs ± 30%. Ο ένας ακροδέκτης της γεννήτριας συνδέεται στο σύστηµα γείωσης και ο άλλος στο βοηθητικό ηλεκτρόδιο που προσοµοιώνει την άπειρη γη. Η τάση του συστήµατος γείωσης υποβιβάζεται µε χρήση δύο ωµικών καταµεριστών. Ο πρώτος ωµικός καταµεριστής είναι ενσωµατωµένος στη γεννήτρια µε λόγο καταµερισµού 730:1, ενώ ο δεύτερος είναι ένα probe (TEKTRΟNIX) µε λόγο 1:100. Η υποβιβασµένη τάση (73000:1) εισάγεται προς µέτρηση στο σύστηµα AID-1 δια µέσου ενός θωρακισµένου οµοαξονικού καλωδίου. Τα σήµατα που καταγράφονται είναι η τάση ανάµεσα στο άνω άκρο του ηλεκτροδίου γείωσης και της άπειρης γης, καθώς και το εγχυόµενο ρεύµα. Με την χρήση των προαναφερθέντων καταµεριστών η τάση υποβιβάζεται και κατόπιν εισάγεται προς µέτρηση στο σύστηµα AID-1 δια µέσου ενός θωρακισµένου οµοαξονικού καλωδίου. Το εγχυόµενο ρεύµα καταγράφεται µε την βοήθεια του ενσωµατωµένου clamp meter της γεννήτριας. Το σύστηµα καταγραφής µέτρησης (βιοµηχανικός ελεγκτής) είναι ένα σύστηµα συλλογής πληροφοριών (Data Aquisition System), το οποίο επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαµβάνει στις εισόδους του και δίνει κατάλληλες εξόδους. Ο προγραµµατισµός του ηλεκτρονικού υπολογιστή, που αναλαµβάνει την επικοινωνία, γίνεται συνήθως µε χρήση γλωσσών ανωτέρου επιπέδου, αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις απαιτείται χρήση της γλώσσας Assembly. Ο βιοµηχανικός ελεγκτής που χρησιµοποιείται είναι ο AID-1, της εταιρείας µ-analysis, ο οποίος επικοινωνεί µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή µέσω της σειριακής θύρας (com1), µε το πρωτόκολλο επικοινωνίας RS-232C. Στη συγκεκριµένη περίπτωση χρησιµοποιήθηκαν C++ και Assembly Πειράµατα για τον ιονισµό του εδάφους Όταν η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου ξεπεράσει µια ορισµένη τιµή τότε το χώµα παύει να συµπεριφέρεται σαν µονωτικό και συµπεριφέρεται σαν αγώγιµο. Αυτό έχει ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 58

13 σαν αποτέλεσµα τη µείωση της ειδικής αντίστασης του εδάφους αλλά και της αντίστασης του συστήµατος γείωσης. Για να µελετηθεί αυτή η κατάσταση γίνεται προσοµοίωση της κατάστασης που βρίσκεται το χώµα σε συνθήκες κεραυνοπληξίας. Κύλινδροι ιάµετρος Κυλίνδρου Εσωτερικό Ηλεκτρόδιο Εσωτερική D in Εξωτερική D out Μήκος l η ιάµετρος D η Α 14,8 cm 15,5 cm 81 cm 6 mm Β 24,6 cm 25,0 cm 81 cm 6 mm Γ 6,3 cm 7,5 cm 79 cm 3 mm 10,5 cm 11,4 cm 84 cm 3 mm Πίνακας 2.1: ιαστάσεις κυλίνδρων και ηλεκτροδίων που χρησιµοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή των µετρήσεων Τα δοκίµια, που χρησιµοποιήθηκαν γέµισαν µε χώµα, ήταν κυλινδρικοί αγωγοί διαφορετικών διαµέτρων, των οποίων οι βάσεις ήταν ξύλινες, ενώ τα τοιχώµατά τους µεταλλικά. Οι κύλινδροι είχαν µήκος 60cm. Στο κέντρο των κυλίνδρων τοποθετήθηκε ηλεκτρόδιο, που έφτανε µέχρι την κάτω βάση του κυλίνδρου, προεξείχε από την πάνω βάση και ήταν σταθερής διαµέτρου. Οι κύλινδροι γέµισαν όλοι µε χώµα, του οποίου η ειδική αντίσταση µετρήθηκε για κάθε έναν χωριστά. Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των δοκιµίων φαίνονται στον πίνακα 2.1. Για την παραγωγή κρουστικής τάσης χρησιµοποιήθηκε λυόµενη διάταξη κατασκευής Messwandler-Bau GmbH Bamberg, που διαµορφώθηκε σε µονοβάθµια κρουστική γεννήτρια, η οποία παρήγαγε κρουστική τάση θετικής πολικότητας. Ο µετασχηµατιστής υψηλής τάσης, η µονοβάθµια κρουστική γεννήτρια και το κυλινδρικό δοχείο χώµατος, τοποθετήθηκαν εντός του εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων και περικλείονταν από µεταλλικό πλέγµα (σχήµα 2.5). Ο παλµογράφος κρουστικών τάσεων (Yokogawa, DL1540) βρισκόταν εντός του κλωβού Faraday, κατασκευής Siemens. Η τράπεζα χειρισµών και ο σταθεροποιητής τάσεως βρισκόταν εκτός του µεταλλικού πλέγµατος και κοντά στον προαναφερθέντα κλωβό. Στο σχήµα 2.5 παρουσιάζεται σε κάτοψη η διαµόρφωση του χώρου που διεξήχθη το πείραµα. ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 59

14 ΠΛΕΓΜΑ ÄΟΚΙΜΙΟ ΧÙΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚÙΝ ΤΑΣΕÙΝ ΚΛÙΒΟΣ FARADAY ΜΕΤΑΣΧΗ- ΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΕΙΡΙΣΜ Ν ΤΟΙΧΟΣ Σχήµα 2.5: Κάτοψη πειραµατικής διάταξης Στο σχήµα 2.6 παρουσιάζεται η συνδεσµολογία της διάταξης που χρησιµοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των πειραµάτων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΕΙΡΙΣΜÙΝ Α ΣΠ R 2 230V V V R H R L C H C 1 R 1 Z 1 Rm C L ÄΟΚΙΜΙΟ M 1 M 2 Z 2 Σχήµα 2.6: Πειραµατική διάταξη Συνοπτικά η περιγραφή της λειτουργίας της διάταξης έχει ως εξής: διατηρώντας το διάκενο του σπινθηριστή (ΣΠ) της γεννήτριας σταθερό, αυξάνεται η τάση µέσω του µετασχηµατιστή M2, οπότε η γεννήτρια φορτίζεται. Η ρύθµιση του διακένου του ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 60

15 σπινθηριστή, καθώς και η αύξηση της τάσης τροφοδοσίας του ενσωµατωµένου στην τράπεζα χειρισµών µετασχηµατιστή Μ1, γίνεται µέσω της τράπεζας χειρισµών, που είναι κατασκευής Messwandler-Bau GmbH Bamberg. Στη συνέχεια πραγµατοποιείται η εκφόρτισή της και µέρος της κρουστικής τάσης, σύµφωνα µε το λόγο καταµερισµού του χωρητικού καταµεριστή, καθώς και η πτώση τάσης που δηµιουργείται στην αντίσταση R m, οδηγούνται στον παλµογράφο 4 καναλιών DL1540, ο οποίος βρίσκεται εντός του κλωβού Faraday. Μετράται επίσης η συνεχής τάση φόρτισης του πυκνωτή C 1 της γεννήτριας κρουστικής τάσης µε τη χρήση του ωµικού καταµεριστή (R H -R L ) και του πολυµέτρου Wavetek, DM27XT. Ο ωµικός καταµεριστής που χρησιµοποιείται για την µέτρηση της τάσης φόρτισης του R H + RL ,86 πυκνωτή C 1 έχει λόγο καταµερισµού κ=36270 ( κ = = ). R 3,86 L Επισηµαίνεται, τέλος, ότι η τροφοδοσία της τράπεζας χειρισµών και κατά συνέπεια και της κρουστικής γεννήτριας δεν γίνεται κατευθείαν από το δίκτυο της ΕΗ, αλλά χρησιµοποιείται ο σταθεροποιητής τάσεως 3kW της Wandel u. Goltermann. Οι τιµές των παθητικών στοιχείων µε τα οποία κατασκευάστηκε η γεννήτρια κρουστικών τάσεων, αλλά και οι απαραίτητες διατάξεις µέτρησης είναι: R 1 =R 2 =500kΩ, R H =140MΩ, R L =3,86kΩ, C 1 =6000pF, R 1 =9,5 kω, R 2 =416Ω, C H =1200pF, C L =485nF, R=75Ω. Η κρουστική τάση που παράγεται είναι της µορφής 1,2/50µs, ενώ οι διάρκειες µετώπου και ηµίσεος εύρους για τη συγκεκριµένη διάταξη µπορούν να µεταβληθούν µε επιλογή άλλων κατάλληλων µεγεθών των αντιστάσεων R 1 και R 2 [ ]. Η µορφή της κρουστικής τάσης ελέγχεται µε παλµογραφήµατα και είναι σύµφωνη µε όσα ορίζονται στην IEC 60-1 [203, 204]. Ένα πρόβληµα, γνωστό εκ των προτέρων, είναι η ύπαρξη παράσιτων σηµάτων, που εµφανίζονται ως παράσιτες ταλαντώσεις στην οθόνη του παλµογράφου. Πάντα, στις εγκαταστάσεις υψηλών τάσεων, υπάρχει κίνδυνος εσφαλµένων µετρήσεων, εάν δε ληφθούν µέτρα για τον περιορισµό των παρασιτικών τάσεων. Έγιναν διάφορες δοκιµές προκειµένου να περιοριστούν οι παρασιτικές τάσεις στην οθόνη του παλµογράφου. Αρχικά έγινε έλεγχος των γειώσεων και των βρόχων που σχηµάτιζαν τα καλώδια έναυσης και µέτρησης. Για πλήρη γείωση το δάπεδο ήταν επιστρωµένο ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 61

16 µε χάλκινο τετραγωνικό πλέγµα µέσα στο δάπεδο 80x15mm 2, βάθος 60 cm άνοιγµα 1m x 1m. Χρησιµοποιήθηκε µόνο ένας κόµβος γείωσης (κρουστική γη) για την αποφυγή δηµιουργίας βρόχων, µέσα στους οποίους θα ήταν δυνατό να αναπτυχθούν σηµαντικά υψίσυχνες τάσεις εξ επαγωγής, οι οποίες θα υπερτίθονταν στην καµπύλη της κρουστικής τάσης. Το τύλιγµα υψηλής τάσης του Μ2 γειώθηκε στην κρουστική γη. Σηµαντική µείωση των παρασιτικών τάσεων επιτεύχθηκε µε την, όσο το δυνατό, ελάττωση του µήκους των διαφόρων καλωδίων, καθώς και µε την τοποθέτηση αυτών, που µετέφεραν τα σήµατα στον παλµογράφο, µέσα σε εύκαµπτους µεταλλικούς σωλήνες [ ]. Επίσης, χρειάστηκε να γίνει προσαρµογή αντιστάσεων στα άκρα αυτών των καλωδίων, των οποίων η κατάλληλη τιµή βρέθηκε κατόπιν δοκιµών. Έτσι, συνδέθηκε ο πυκνωτής χαµηλής τάσης του χωρητικού καταµεριστή, µέσω αντίστασης προσαρµογής Z 1 =75Ω (ΖΑΝ 75 της MWB), µε το οµοαξονικό καλώδιο κυµατικής αντίστασης 75Ω, στο κανάλι 2 του παλµογράφου, µέσω το probe model (150MHz, 10MΩx10) της Yokagawa µε λόγο υποβιβασµού 1:10. Με αυτό τον τρόπο, ο λόγος υποβιβασµού που επιτεύχθηκε µε την χρήση του χωρητικού καταµεριστή ήταν: C + C C L H κ = = 405 H =. Εποµένως, µετά τη χρήση του 1.2 probe η τάση έχει υποβιβαστεί 4050 φορές. Η πρότυπη οµοαξονική ωµική αντίσταση κατασκευής R m συνδέθηκε µέσω οµοαξονικού καλωδίου κυµατικής αντίστασης 75Ω µε το κανάλι 1 του παλµογράφου. Ως αντιστάσεις µέτρησης χρησιµοποιήθηκαν οι πρότυπες οµοαξονικές αντιστάσεις του εργαστηρίου υψηλών τάσεων µε κωδικούς 1117, 1118, 1119, 1120 και τιµές 0.25, , , Ω, αντίστοιχα. Πριν συνδεθεί το οµοαξονικό καλώδιο µε τον παλµογράφο µεσολάβησε µια αντίσταση προσαρµογής κατασκευής TEKTRONIX ( ) τιµής Z 2 =75Ω, για να µην υπάρχουν ανακλώµενα κύµατα στη διάταξη µέτρησης [ ]. ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 62

Σχήµα Π1.1: Η γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων EMC 2004 της HILO TEST

Σχήµα Π1.1: Η γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων EMC 2004 της HILO TEST Παράρτηµα 1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΥΠΟ ΚΛΙΜΑΚΑ Π1.1 Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων Για τη δηµιουργία του κρουστικού ρεύµατος χρησιµοποιήθηκε η γεννήτρια EMC 2004 της HILO TEST (1500Joule), µε δυνατότητα η τιµή της κορυφής

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]:

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]: Παράρτηµα 2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Π2.1 Γεννήτρια ASEA-HAEFELY Η κρουστική γεννήτρια που χρησιµοποιήθηκε για την πραγµατοποίηση των µετρήσεων στο εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλασσόµενη τάση Χωρίς φορτίο. Πίνακας Π3.1: Τεχνικά χαρακτηριστικά της λυόµενης κρουστικής γεννήτριας

Εναλλασσόµενη τάση Χωρίς φορτίο. Πίνακας Π3.1: Τεχνικά χαρακτηριστικά της λυόµενης κρουστικής γεννήτριας Παράρτηµα 3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Π3.1 Λυόµενη κρουστική γεννήτρια H λυόµενη κρουστική γεννήτρια της Messwandler-Bau GmbH Bamberg µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε κατάλληλη επιλογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Σπουδαστή Σταμούλια Π. Γεώργιου Α.Μ. 27731 Επιβλέπων: Δρ. Ψωμόπουλος Σ. Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 3.1: Προσδιορισµός των παραµέτρων της κρουστικής σύνθετης αντίστασης

Σχήµα 3.1: Προσδιορισµός των παραµέτρων της κρουστικής σύνθετης αντίστασης Κεφάλαιο 3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αυτό που ακούγεται συχνότερα στα ερευνητικά εργαστήρια δεν είναι το "Εύρηκα" αλλά το "Τι περίεργο πράγµα είναι αυτό;". Arthur C. Clarke 3.1 Κρουστική σύνθετη αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης Κεφάλαιο 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το σηµαντικό στην επιστήµη δεν είναι να βρίσκεις καινούρια στοιχεία, αλλά να ανακαλύπτεις νέους τρόπους σκέψης γι' αυτά. Sir William Henry Bragg 5.1 Ανακεφαλαίωση της διατριβής

Διαβάστε περισσότερα

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Απόκριση κυκλώµατος RC σε βηµατική και αρµονική διέγερση

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Απόκριση κυκλώµατος RC σε βηµατική και αρµονική διέγερση Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Εξάµηνο: Υπογραφή Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων και Συστηµάτων 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Απόκριση κυκλώµατος σε βηµατική και αρµονική διέγερση Μέρος Α : Απόκριση στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ Α.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ Ο μετασχηματιστής είναι μια ηλεκτρική διάταξη που μετατρέπει εναλλασσόμενη ηλεκτρική ενέργεια ενός επιπέδου τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο µάθηµα «Ευέλικτα Συστήµατα Μεταφοράς» του 7 ου εξαµήνου

Ασκήσεις στο µάθηµα «Ευέλικτα Συστήµατα Μεταφοράς» του 7 ου εξαµήνου EΘΝΙΚΟ MΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Αναπλ. Καθηγητής Γ. Κορρές Άσκηση 1 Ασκήσεις στο µάθηµα «Ευέλικτα Συστήµατα Μεταφοράς» του 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η επαφή και εξοικείωση του μαθητή με βασικά όργανα του ηλεκτρισμού και μετρήσεις. Η ικανότητα συναρμολόγησης απλών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις µε παλµογράφο

Μετρήσεις µε παλµογράφο Η6 Μετρήσεις µε παλµογράφο ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Α. Γενικά Κατά την απεικόνιση ενός εναλλασσόµενου µεγέθους (Σχήµα 1), είναι γνωστό ότι στον κατακόρυφο άξονα «Υ» παριστάνεται το πλάτος του µεγέθους, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Θεωρητικό Μέρος MM205 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εργαστήριο 1 ο Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών Μετρήσεις στο συνεχές ρεύμα

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργούνται ανεπιθύμητα ηλεκτρικά σήματα, που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Βιοµηχανικής Πληροφορικής Σηµειώσεις Ηλεκτρονικών Ισχύος Παράρτηµα

Τµήµα Βιοµηχανικής Πληροφορικής Σηµειώσεις Ηλεκτρονικών Ισχύος Παράρτηµα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ηµιτονοειδές Ρεύµα και Τάση Τριφασικά Εναλλασσόµενα ρεύµατα Ισχύς και Ενέργεια Ενεργός τιµή περιοδικών µη ηµιτονικών κυµατοµορφών 1. Ηµιτονοειδές Ρεύµα και Τάση Οταν οι νόµοι του Kirchoff εφαρµόζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ανάλυση Κυκλωμάτων Εργαστηριακές Ασκήσεις Εργαστήριο 5 Κυκλώματα RC (φόρτιση/εκφόρτιση πυκνωτή, σύνθετη αντίσταση) Φ. Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Καθ. Η. Ν. Γλύτσης, Tηλ.: 210-7722479 - e-mil:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:.. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:.. Α. ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384

Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384 Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384 Εισηγητής: ρ. Νικόλαος Κόκκινος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Περιεχόµενα παρουσίασης Σύντοµο ιστορικόελεμκοαβεεκαιησυµβολή της ανάπτυξη ΕΛΟΤ HD 384 ΚΕΗΕ Θεµελιακή

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΦΕ ΣΥΡΟΥ για το EUSO 014 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΦΥΣΙΚΗ 1... Μαθητές: Σχολείο ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Εισαγωγή Επισηµάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Πανεπιστημιακές παραδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονοφασικός μετασχηματιστής σε λειτουργία. χωρίς φορτίο

Μονοφασικός μετασχηματιστής σε λειτουργία. χωρίς φορτίο ΑΣΚΗΣΗ 1 Μονοφασικός μετασχηματιστής σε λειτουργία χωρίς φορτίο 1 Α. Θεωρητικές επεξηγήσεις: Παρουσιάζεται συχνά η ανάγκη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με τάση διαφορετική από την τάση του δικτύου. Για παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Εργαστήριο Φυσικής

Γενικό Εργαστήριο Φυσικής http://users.auth.gr/agelaker Γενικό Εργαστήριο Φυσικής Σκοπός της άσκησης είναι να βρούμε πειραματικά την ειδική θερμότητα διαφορών υλικών K dq dt c 1 m dq dt K mc Θερμοχωρητικότητα K (J/K) ενός σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Β ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 014-015 B.1 Σ' έναν

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα. Ο Διαφορικός Ενισχυτής. Εξοπλισμός. Διαδικασία

Πείραμα. Ο Διαφορικός Ενισχυτής. Εξοπλισμός. Διαδικασία Ο Διαφορικός Ενισχυτής Ο διαφορικός ενισχυτής είναι η βαθμίδα εισόδου άμεσης σύζευξης ενός τυπικού τελεστικού ενισχυτή. Η πιο κοινή μορφή ενός διαφορικού ενισχυτή είναι ένα κύκλωμα με είσοδο δύο άκρων

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Όργανα εργαστηρίου, πηγές συνεχούς τάσης και μετρήσεις

Άσκηση 1. Όργανα εργαστηρίου, πηγές συνεχούς τάσης και μετρήσεις ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι (ΕΡ) Άσκηση 1 Όργανα εργαστηρίου, πηγές συνεχούς τάσης και μετρήσεις Στόχος Η άσκηση είναι εισαγωγική και προσφέρει γνωριμία και εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ Ιούλιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΕΩΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή εδώ η προδιαγραφή καλύπτει τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή μελετάται η συμπεριφορά ενός κυκλώματος RLC σε σειρά κατά την εφαρμογή εναλλασσόμενου ρεύματος. Συγκεκριμένα μελετάται η μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

1_2. Δυνάμεις μεταξύ φορτίων Νόμος του Coulomb.

1_2. Δυνάμεις μεταξύ φορτίων Νόμος του Coulomb. 1_2. Δυνάμεις μεταξύ φορτίων Νόμος του Coulomb. Η δύναμη που ασκείται μεταξύ δυο σημειακών ηλεκτρικών φορτίων είναι ανάλογη των φορτίων και αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης τους (νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Χωρητικά ρεύματα διαφυγής

Χωρητικά ρεύματα διαφυγής Χωρητικά ρεύματα διαφυγής Οδηγίες για το σχεδιασμό εγκατάστασης μετατροπέων χωρίς μετασχηματιστή SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Volkswagen AG, Wolfsburg, 2,4 MWp (Πηγή: Suntimes Solar GmbH,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στο Βασικό Εξοπλισµό Μετρήσεως Σηµάτων Σκοποί: 1. Η εξοικείωση µε τη βασική

Διαβάστε περισσότερα

2. Ο νόμος του Ohm. Σύμφωνα με το νόμο του Ohm, η τάση V στα άκρα ενός αγωγού με αντίσταση R που τον διαρρέει ρεύμα I δίνεται από τη σχέση: I R R I

2. Ο νόμος του Ohm. Σύμφωνα με το νόμο του Ohm, η τάση V στα άκρα ενός αγωγού με αντίσταση R που τον διαρρέει ρεύμα I δίνεται από τη σχέση: I R R I 2. Ο νόμος του Ohm 1. ΘΕΩΡΙΑ Σύμφωνα με το νόμο του Ohm, η τάση στα άκρα ενός αγωγού με αντίσταση R που τον διαρρέει ρεύμα δίνεται από τη σχέση: R Ισοδύναμα ο νόμος του Ohm μπορεί να διατυπωθεί και ως:

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Φορτίο 3. Σημείο έγχυσης ισχύος Φορτίο 1. 600 kva cosφ=0.8 επαγωγικό 10+j35 Ω/φάση Φορτίο 2. 1100 kva cosφ=0.9 χωρητικό P = 600 kw cosφ=0.85 επαγωγικό Φορτίο 4 P=750 kw Q=150 kvar Μονογραμμικό κύκλωμα

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ 1 ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Αττικής Σχ έτος 2011-2012 Εργαστήριο Φυσικής Υπεύθυνος : χ τζόκας 1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ Η γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 51/9

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 51/9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Ιανουάριος 2017 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 51/9 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΗΣ 400 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 - ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 157 73 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 14. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά

Άσκηση 14. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ Άσκηση 1 Σύστημα φόρτισης αυτοκινήτου Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 6. Στατικός Έλεγχος Γεννητριών

Άσκηση 6. Στατικός Έλεγχος Γεννητριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ Άσκηση 6 Στατικός Έλεγχος Γεννητριών 2 Πορεία εργασίας Μόνωση αγωγών Με τη μέτρηση αυτή θα διαπιστώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 Κεφάλαιο : Στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωμάτων...5. Βασικά ηλεκτρικά μεγέθη...5.. Ηλεκτρικό φορτίο...5.. Ηλεκτρικό ρεύμα...5..3 Τάση...6..4 Ενέργεια...6..5 Ισχύς...6..6 Σύνοψη...7.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Η γεννήτρια συχνοτήτων Η γεννήτρια συχνοτήτων που θα χρησιμοποιήσετε είναι το μοντέλο TG315 της εταιρίας TTi. Αυτή η γεννήτρια παρέχει μια εναλλασσόμενη τάση (AC) εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 26 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Δεύτερη Φάση) Κυριακή, 08 Απριλίου, 2012 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίμιο αποτελείται από τέσσερις (6) σελίδες και πέντε (5) θέματα. 2) Να απαντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

3 η Εργαστηριακή Άσκηση

3 η Εργαστηριακή Άσκηση 3 η Εργαστηριακή Άσκηση Βρόχος υστέρησης σιδηρομαγνητικών υλικών Τα περισσότερα δείγματα του σιδήρου ή οποιουδήποτε σιδηρομαγνητικού υλικού που δεν έχουν βρεθεί ποτέ μέσα σε μαγνητικά πεδία δεν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ).

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙI) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και υλοποίηση ταλαντωτή τύπου Colpitts

Ανάλυση και υλοποίηση ταλαντωτή τύπου Colpitts Εργασία στο μάθημα «Εργαστήριο Αναλογικών VLSI» Ανάλυση και υλοποίηση ταλαντωτή τύπου Colpitts Ομάδα Γεωργιάδης Κωνσταντίνος konsgeorg@inf.uth.gr Σκετόπουλος Νικόλαος sketopou@inf.uth.gr ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά μιας ΣΓ όταν αυτή λειτουργεί με κάποιο φορτίο είναι αφενός ο συντελεστής ισχύος του φορτίου και αφετέρου το αν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 2 η

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 2 η Τίτλος Άσκησης: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ και ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ «Λειτουργία Γεννήτριας Συνεχούς Ρεύματος Ξένης διέγερσης και σχεδίαση της χαρακτηριστικής φορτίου» «Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Τα στοιχεία του Πυκνωτή και του Πηνίου

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Τα στοιχεία του Πυκνωτή και του Πηνίου Το στοιχείο του πυκνωτή (1/2) Αποτελείται από δύο αγώγιμα σώματα (οπλισμοί)ηλεκτρικά μονωμένα μεταξύ τους μέσω κατάλληλου μονωτικού υλικού (διηλεκτρικό υλικό) Η ικανότητα του πυκνωτή να αποθηκεύει ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρας παράλληλης διέγερσης

Κινητήρας παράλληλης διέγερσης Κινητήρας παράλληλης διέγερσης Ισοδύναμο κύκλωμα V = E + I T V = I I T = I F L R F I F R Η διέγερση τοποθετείται παράλληλα με το κύκλωμα οπλισμού Χαρακτηριστική φορτίου Έλεγχος ταχύτητας Μεταβολή τάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (MBL) DBLAB 3.2 ΤΗΣ FOURIER.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (MBL) DBLAB 3.2 ΤΗΣ FOURIER. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (MBL) DBLAB 3.2 ΤΗΣ FOURIER. Γενική περιγραφή και χρήση Το DBLAB 3.2 είναι ένα σύστηµα λήψης και επεξεργασίας µετρήσεων ποικίλων φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στις Μετρήσεις Σηµάτων Λευκωσία, 2013 Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στις Μετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Σκοπός της άσκησης: 1. Ο πειραματικός προσδιορισμός της χαρακτηριστικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου

ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου Απαραίτητα όργανα και υλικά ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου 7. Απαραίτητα όργανα και υλικά. Τροφοδοτικό DC.. Πολύμετρα (αμπερόμετρο, βολτόμετρο).. Πλακέτα για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΜ/ΤΜΟ Μάιος 2007 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV (Απόδοση του αγγλικού κειµένου στα ελληνικά) I. ΘΕΜΑ Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της.ε.η.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ A1. Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α1.1 έως και Α1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρεύμα επιπρόσθετα

1. Ρεύμα επιπρόσθετα 1. Ρεύμα Ρεύμα είναι οποιαδήποτε κίνηση φορτίων μεταξύ δύο περιοχών. Για να διατηρηθεί σταθερή ροή φορτίου σε αγωγό πρέπει να ασκείται μια σταθερή δύναμη στα κινούμενα φορτία. r F r qe Η δύναμη αυτή δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ταλαντωτές Οι ταλαντωτές είναι από τα βασικότερα κυκλώματα στα ηλεκτρονικά. Χρησιμοποιούνται κατά κόρον στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα

Εισαγωγή στους Ταλαντωτές Οι ταλαντωτές είναι από τα βασικότερα κυκλώματα στα ηλεκτρονικά. Χρησιμοποιούνται κατά κόρον στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Υλοποίηση και Εργαστηριακή Αναφορά Ring και Hartley Ταλαντωτών Φοιτητής: Ζωγραφόπουλος Γιάννης Επιβλέπων Καθηγητής: Πλέσσας Φώτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΔΟΣ (Μάθημα 4 ο 5 ο 6 ο 7 ο ) 1/12 4 o εργαστήριο Ιδανική δίοδος n Συμβολισμός της διόδου n 2/12 4 o εργαστήριο Στατική χαρακτηριστική διόδου Άνοδος (+) Κάθοδος () Αν στην ιδανική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 5 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΗΜΜΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 1 Ι. ΠΑΠΑΝΑΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από το μήκος κυλινδρικού αγωγού Μέτρηση ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης αγωγών ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από το μήκος κυλινδρικού αγωγού Μέτρηση ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης αγωγών ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ε.Κ.Φ.Ε. Αγίων Αναργύρων Προκριματικός Διαγωνισμός για τη 15 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2017 Εξέταση στη Φυσική Σάββατο 10/12/2016 Ονοματεπώνυμα μελών ομάδας 1).... 2).... 3).... Σχολείο:...

Διαβάστε περισσότερα

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC 6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC Θεωρητικό µέρος Αν µεταξύ δύο αρχικά αφόρτιστων αγωγών εφαρµοστεί µία συνεχής διαφορά δυναµικού ή τάση V, τότε στις επιφάνειές τους θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγοί και συνδεσμολογία των αγωγών γείωσης σε μία εγκατάσταση. Γείωση σημαίνει σύνδεση στη γη ή σ έναν αγωγό που συνδέεται στη γή.

Αγωγοί και συνδεσμολογία των αγωγών γείωσης σε μία εγκατάσταση. Γείωση σημαίνει σύνδεση στη γη ή σ έναν αγωγό που συνδέεται στη γή. Μάθημα 3 Γείωση Περίληψη Βασικό / βασικότερο μέρος της σχεδίασης μίας εγκατάστασης είναι η προστασία αυτών που χρησιμοποιούν την εγκατάσταση από ηλεκτροπληξία / βραχυκυκλώματα / τη δυσλειτουργία της εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ. 1. Η μελέτη της δομής και της αρχής λειτουργίας ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα.

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ. 1. Η μελέτη της δομής και της αρχής λειτουργίας ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα. Σκοπός της άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι: 1. Η μελέτη της δομής και της αρχής λειτουργίας ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα. 1. Γενικά Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 Μέτρηση πραγματικής ηλεκτρικής ισχύος

ΑΣΚΗΣΗ 6 Μέτρηση πραγματικής ηλεκτρικής ισχύος Απαραίτητα όργανα και υλικά ΑΣΚΗΣΗ 6 Μέτρηση πραγματικής ηλεκτρικής ισχύος 61 Απαραίτητα όργανα και υλικά 1 Βολτόμετρο 2 Αμπερόμετρο 3 Τροφοδοτικό συνεχόμενου και εναλλασσόμενου ηλεκτρικού σήματος 4 Πλακέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΟΜΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑ 4

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΟΜΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑ 4 Εφόσον το τρανζίστορ ενός ενισχυτή κοινού εκπομπού πολωθεί με το σημείο Q να βρίσκεται κοντά στο μέσο της DC γραμμής φορτίου, μπορεί να συνδεθεί ένα μικρό ac σήμα στη βάση. Με αυτόν τον τρόπο, παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα ΔΙΑΛΕΞΗ 15 Ηλεκτρικό Ρεύμα και Αντίσταση ΦΥΣ102 1 Ηλεκτρική Μπαταρία Ο Volta ανακάλυψε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας ΔΙΟΔΟΣ Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές όπως οι τηλεοράσεις, τα στερεοφωνικά συγκροτήματα και οι υπολογιστές χρειάζονται τάση dc για να λειτουργήσουν σωστά.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Σημειώσεις του διδάσκοντα : Παλάντζα Παναγιώτη Email επικοινωνίας: palantzaspan@gmail.com 1 Μετασχηματιστές Οι μετασχηματιστές είναι ηλεκτρομαγνητικές συσκευές ( μηχανές )

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 7 Εκθετικά κύµατα και Σύνθετη Αντίσταση Λευκωσία, 2013 Εργαστήριο 7 Εκθετικά κύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικό ρεύµα ampere

ηλεκτρικό ρεύµα ampere Ηλεκτρικό ρεύµα Το ηλεκτρικό ρεύµα είναι ο ρυθµός µε τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από µια περιοχή του χώρου. Η µονάδα µέτρησης του ηλεκτρικού ρεύµατος στο σύστηµα SI είναι το ampere (A). 1 A =

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 6: Παθητικά στοιχεία αποθήκευσης ενέργειας Οι διαφάνειες ακολουθούν το βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 978-960-93-7110-0 κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ T... ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Περιεχόμενα ης ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 -1- ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 20kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (XLPE) I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Χ. ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από ηλεκτροπληξία

Προστασία από ηλεκτροπληξία Μέτρα κατά της ηλεκτροπληξίας Αποφυγή της άμεσης επαφής με: Ισχυρή μόνωση Φράγματα ή περιβλήματα Εμπόδια Χωροθέτηση σε απρόσιτη θέση Χώρους με αγώγιμο δάπεδο Χώρους με ισοδυναμικές συνδέσεις Αγείωτα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από: Πηγή ενέργειας (τάσης ή ρεύματος) Αγωγούς Μονωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α), η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 Κεφάλαιο : Στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωμάτων...5. Βασικά ηλεκτρικά μεγέθη...5.. Ηλεκτρικό φορτίο...5.. Ηλεκτρικό ρεύμα...5..3 Τάση...6..4 Ενέργεια...6..5 Ισχύς...6..6 Σύνοψη...7.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ ΕΞΑΜΕΝΗΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Τα βασικά µέρη της εργαστηριακής διάταξης είναι κατασκευασµένα από την εταιρεία LUCAS-NULLE.

Διαβάστε περισσότερα