Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού"

Transcript

1 Πολιτική Πιστοποίησης και Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού Έκδοση 4.1 (20 Ιουνίου 2016) Υπεύθυνος Εγγράφου: Δημήτρης Ζαχαρόπουλος Ομάδα Εργασίας: Δημήτρης Ζαχαρόπουλος Φώτης Λούκος Απόστολος Παπαγιαννάκης Ιωάννης Φενέρης

2 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή Επισκόπηση Ονομασία και αναγνώριση κειμένου Κοινότητα εφαρμογής της ΥΔΚ Αρχές Πιστοποίησης Αρχές Καταχώρησης Συνδρομητές Οντότητες που βασίζονται στην Υπηρεσία Άλλοι συμμετέχοντες Χρήση των Πιστοποιητικών Διαχείριση της Πολιτικής Οργανισμός που διαχειρίζεται την Πολιτική Πρόσωπα Επικοινωνίας Πρόσωπα που κρίνουν τη συμμόρφωση στην Πολιτική Διαδικασίες έγκρισης ΠΠ/ΔΔΠ Ορισμοί και Ακρωνύμια Δημοσιοποίηση και αποθήκες Αποθήκες Δημοσιοποίηση πληροφοριών της Αρχής Πιστοποίησης Συχνότητα δημοσιοποίησης Έλεγχος πρόσβασης Αναγνώριση και απόδειξη ταυτότητας Ονοματολογία Τύποι ονομάτων Υποχρέωση τα ονόματα να έχουν συγκεκριμένο νόημα Δυνατότητα έκδοσης ανώνυμων πιστοποιητικών ή πιστοποιητικών με ψευδώνυμα Κανόνες σύνταξης των ονομάτων Μοναδικότητα ονομάτων Διαδικασία επίλυσης διαφορών σχετικά με την κυριότητα ονόματος και ο ρόλος εμπορικών σημάτων Αρχική Επαλήθευση ταυτότητας Επαλήθευση ταυτότητας για έκδοση νέων κλειδιών-πιστοποιητικών... 9 Σελίδα 1 από 17

3 3.4 Επαλήθευση ταυτότητας για αιτήματα ανάκλησης Απαιτήσεις λειτουργίας, κύκλος ζωής πιστοποιητικών Αιτήσεις για πιστοποιητικά Επεξεργασία αιτήσεων πιστοποιητικών Έκδοση πιστοποιητικών Αποδοχή πιστοποιητικών Ζεύγος κλειδιών και χρήσεις των πιστοποιητικών Ανανέωση πιστοποιητικών Επανέκδοση κλειδιών Μεταβολή πιστοποιητικών Αναστολή και ανάκληση πιστοποιητικών Υπηρεσίες ελέγχου κατάστασης πιστοποιητικών Λήξη συνδρομής Συνοδεία ιδιωτικού κλειδιού (key escrow) και επαναφορά κλειδιού Διοικητικοί, τεχνικοί και λειτουργικοί έλεγχοι Φυσική ασφάλεια και έλεγχος πρόσβασης Έλεγχος διαδικασιών Έλεγχος ασφαλείας προσωπικού Διαδικασίες παρακολούθησης συναλλαγών συμβάντων Αρχειοθέτηση εγγραφών Ριζική αλλαγή κλειδιού Ανάκαμψη από παραβίαση ασφάλειας και καταστροφή Τερματισμός Αρχής Πιστοποίησης Αρχής Καταχώρησης Έλεγχοι ασφάλειας τεχνικού επιπέδου Δημιουργία ζεύγους κλειδιών και εγκατάσταση Προστασία ιδιωτικών κλειδιών Άλλα θέματα διαχείρισης ζεύγους κλειδιών Δεδομένα ενεργοποίησης Έλεγχοι ασφαλείας υπολογιστών Έλεγχοι ασφαλείας κύκλου ζωής Έλεγχοι ασφαλείας δικτύου Χρονοσφραγίδες Χρονοσήμανση Περίγραμμα (profile) πιστοποιητικού, ΛΑΠ και OCSP Σελίδα 2 από 17

4 7.1 Περίγραμμα πιστοποιητικού Περιορισμοί ονομάτων Αναγνωριστικό πολιτικής πιστοποίησης Περίγραμμα ΛΑΠ Περίγραμμα OCSP Έλεγχοι συμμόρφωσης και άλλες εκτιμήσεις Διοικητικά και Νομικά θέματα Κόστη εγγραφής Οικονομική ευθύνη Εμπιστευτικότητα πληροφοριών εμπορικού χαρακτήρα Εμπιστευτικότητα πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Αντιπροσωπεύσεις και εξουσιοδοτήσεις Αποκηρύξεις και Εγγυήσεις Περιορισμοί ευθυνών Αποζημιώσεις Χρονική περίοδος ισχύος της παρούσας ΠΠ/ΔΔΠ και τερματισμός της Ατομικές ειδοποιήσεις και επικοινωνία μεταξύ των αποτελούμενων μερών Τροποποιήσεις Διαδικασίες επίλυσης διαφορών Ισχύουσα νομοθεσία Συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία Διάφορες Παροχές Δεσμεύσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠ ΑΠΘ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (Περιγράμματα Πιστοποιητικών ΥΔΚ ΑΠΘ) Σελίδα 3 από 17

5 1 Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό ορίζει την πολιτική και τις διαδικασίες πιστοποίησης που χρησιμοποιούνται από τις Αρχές Πιστοποίησης που συμμετέχουν στην (ΥΔΚ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Η του ΑΠΘ ξεκίνησε το 2001 από το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου ΑΠΘ (για συντομία ΚΛΔ) με τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης Κεντρικής Αρχής Πιστοποίησης (ROOT Certification Authority). Το ΚΛΔ ΑΠΘ ανέλαβε πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας ενιαίας Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού όλων των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών φορέων της Ελλάδας. Την πρωτοβουλία αυτή χαιρέτησαν αρκετοί φορείς με κύριους το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), με αποτέλεσμα μέσα στο 2006 να δημιουργηθεί η «Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων» (Hellenic Academic & Research Institutions Certification Authority HARICA) ( Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην προσπάθεια διεύρυνσης του κύκλου εμπιστοσύνης των Αρχών Πιστοποίησης ανάμεσα σε άλλους φορείς (στο εσωτερικό και το εξωτερικό), προχώρησε σε στάδιο μετάβασης από την ανεξάρτητη Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης που διέθετε, σε μια Αρχή Πιστοποίησης που συμμετέχει σε σχήμα εμπιστοσύνης υπό την Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης της HARICA. Η HARICA χρηματοδοτείται σήμερα από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUNET Το 2013, το ΚΛΔ ΑΠΘ συγχωνεύτηκε μαζί με άλλες κεντρικές Μονάδες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, δημιουργώντας το «Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΚΗΔ), μια νέα Πανεπιστημιακή Διεύθυνση, που είναι πλέον υπεύθυνο για την του ΑΠΘ. 1.1 Επισκόπηση Η παρούσα Πολιτική Πιστοποίησης και Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης περιγράφει το σύνολο κανόνων οι οποίοι εφαρμόζονται για την έκδοση πιστοποιητικών από την του ΑΠΘ. Οι όροι και οι συνθήκες που περιγράφονται στην παρούσα ΠΠ/ΔΔΠ συμμορφώνονται με τους σχετικούς όρους και συνθήκες της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού HARICA, όπως περιγράφονται στην τελευταία έκδοση της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA, η οποία μπορεί να βρεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση Οι Αρχές Πιστοποίησης του ΑΠΘ εκδίδουν Πιστοποιητικά Χρήστη, Πιστοποιητικά Δικτυακών Συσκευών (π.χ. εξυπηρετητές, δρομολογητές κλπ.) και Πιστοποιητικά Υφιστάμενων Αρχών Πιστοποίησης. Όλα τα πιστοποιητικά περιέχουν αναφορά προς το παρόν κείμενο. Οι κάτοχοι πιστοποιητικών, ιδιωτικών κλειδιών, καθώς και οι οντότητες που βασίζονται στην εγκυρότητα των πιστοποιητικών, θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση και να συμμορφώνονται με το παρόν κείμενο. 1.2 Ονομασία και αναγνώριση κειμένου Το παρόν κείμενο ονομάζεται «Πολιτική Πιστοποίησης και Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού του ΑΠΘ» και αποτελεί την τεκμηρίωση και τον κανονισμό λειτουργίας της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού και της Αρχή Πιστοποίησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σε σύντμηση πρέπει να αναφέρεται ως «ΠΠ-ΔΔΠ του ΑΠΘ» και στην αγγλική του έκδοση ως AUTH CP-CPS Σελίδα 4 από 17

6 Σκοπός της Πολιτικής Πιστοποίησης είναι να προσδιορίσει, να καταγράψει και να κοινοποιήσει προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος (π.χ. μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, συνεργάτες, εγγραφόμενοι, τρίτα μέρη που βασίζονται στην εγκυρότητα των υπηρεσιών, άλλους οργανισμούς, Ιδρύματα και Αρχές) τις συνθήκες και τις λειτουργικές πρακτικές που εφαρμόζονται ή διέπουν την παροχή των Υπηρεσιών Πιστοποίησης του ΑΠΘ. Η δομή του παρόντος κειμένου βασίζεται στο πρότυπο IETF RFC-3647 με ελάχιστες διαφοροποιήσεις που είναι αναγκαίες για να περιγραφούν οι ιδιαίτερες ανάγκες του Ακαδημαϊκού χώρου. Επίσης, έχουν υιοθετηθεί απαιτήσεις και προδιαγραφές από το κείμενο του CA/Browser Forum, Baseline Requirements for the Issuance and Management of Publicly-Trusted Certificates Ο παγκόσμια μοναδικός Αριθμός Αναγνώρισης (OID) αυτού του εγγράφου είναι: όπου: Αριθμός Αναγνώρισης (OID) του ΑΠΘ, καταχωρημένος από τον οργανισμό ΙΑΝΑ ( 2 Υπηρεσία Πιστοποίησης 0 Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης 4.1 Πρώτο και δεύτερο ψηφίο του αριθμού έκδοσης (version) της Δήλωσης Διαδικασιών Πιστοποίησης 1.3 Κοινότητα εφαρμογής της ΥΔΚ Η κοινότητα που διέπεται από αυτή την Πολιτική Πιστοποίησης και Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης είναι το σύνολο των οντοτήτων που χρησιμοποιούν τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού του ΑΠΘ Αρχές Πιστοποίησης Οι Αρχές Πιστοποίησης είναι οι οντότητες της Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού που εκδίδουν τα πιστοποιητικά. Κάθε αρχή Πιστοποίησης χρησιμοποιεί μία η περισσότερες Αρχές Καταχώρισης για τη μεταβίβαση των αιτήσεων των συνδρομητών στην Αρχή Πιστοποίησης. Η Ιεραρχία της Υπηρεσίας Πιστοποίησης κατά τη χρονική στιγμή δημιουργίας της, αποτελούνταν από τις παρακάτω οντότητες: 1. Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης (Central Certification Authority, AUTH-CENTRAL-CA) η οποία εκδίδει ψηφιακά πιστοποιητικά για υφιστάμενες Αρχές Πιστοποίησης που λειτουργούν υπό το νομικό πρόσωπο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και πιστοποιητικά τελικών χρηστών-συσκευών (end-entity). Το πιστοποιητικό της AUTH-CENTRAL-CA έχει διάρκεια ισχύος μεταξύ οκτώ (8) και δεκαπέντε (15) ετών. 2. Ενδιάμεσες Αρχές Πιστοποίησης, που μπορούν να λειτουργούν για διαχειριστικούς λόγους του ΑΠΘ, οι οποίες εξυπηρετούν διοικητικές ή ακαδημαϊκές μονάδες του ΑΠΘ ή νομικά πρόσωπα Σελίδα 5 από 17

7 όπου συμμετέχει το ΑΠΘ, οι οποίες συμμορφώνονται και υιοθετούν πλήρως την παρούσα Πολιτική Πιστοποίησης και Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης. Τα πιστοποιητικά των ενδιάμεσων Αρχών Πιστοποίησης έχουν διάρκεια ισχύος μεταξύ τεσσάρων (4) και οκτώ (8) ετών Αρχές Καταχώρησης Οι Αρχές Καταχώρισης είναι οντότητες αρμόδιες για την πιστοποίηση της ταυτότητας των εγγραφόμενων πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού. Οι ΑΚ διαβιβάζουν με ασφαλή τρόπο τις αιτήσεις στην αρμόδια Αρχή Πιστοποίησης. Το ΚΗΔ ΑΠΘ λειτουργεί ως κεντρική Αρχή Καταχώρισης της ΥΔΚ και εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες πιστοποίησης ταυτότητας των χρηστών της υπηρεσίας πιστοποίησης, το λιγότερο τόσο ισχυρές όσο αυτές που ορίζονται στην ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA Συνδρομητές Συνδρομητές στην Υπηρεσία Πιστοποίησης είναι όσοι αιτούνται και αποκτούν ψηφιακό πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από Αρχή Πιστοποίησης του ΑΠΘ. Συνδρομητές στην Υπηρεσία μπορούν να είναι οντότητες (φυσικά πρόσωπα που έχουν συμβατική, ακαδημαϊκή σχέση ή συνεργασία με το ΑΠΘ και συσκευές που λειτουργεί το ΑΠΘ). Εφαρμόζονται οι κανόνες και οι διαδικασίες που περιγράφονται στην ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA, όπως για παράδειγμα η εγγραφή μη φυσικών προσώπων ή ρόλων Οντότητες που βασίζονται στην Υπηρεσία Οι οντότητες που βασίζονται στην Υπηρεσία είναι όλες οι οντότητες που εμπιστεύονται τις παρεχόμενες υπηρεσίες πιστοποίησης της ΥΔΚ ΑΠΘ και της ΥΔΚ HARICA, όπως ορίζεται στην ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA Άλλοι συμμετέχοντες Δεν ορίζεται. 1.4 Χρήση των Πιστοποιητικών Τα πιστοποιητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα μέλη της ευρύτερης ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, αλλά και από άλλους χρήστες. Οι αποδεκτές και απαγορευμένες χρήσεις των πιστοποιητικών μπορούν να βρεθούν στην ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 1.5 Διαχείριση της Πολιτικής Οργανισμός που διαχειρίζεται την Πολιτική Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ Σχολή Θετικών Επιστημών 1 ος όροφος Κτιρίου Βιολογίας Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Πρόσωπα Επικοινωνίας Δημήτρης Ζαχαρόπουλος Τηλ: Fax: Σελίδα 6 από 17

8 Γιάννης Σαλματζίδης Τηλ: Fax: Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) ΑΠΘ Σχολή Θετικών Επιστημών 1 ος όροφος Κτιρίου Βιολογίας Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ Θεσσαλονίκη Ελλάδα Πρόσωπα που κρίνουν τη συμμόρφωση στην Πολιτική Δημήτρης Ζαχαρόπουλος Τηλ: Fax: Γιάννης Σαλματζίδης Τηλ: Fax: Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) ΑΠΘ Σχολή Θετικών Επιστημών 1 ος όροφος Κτιρίου Βιολογίας Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ Θεσσαλονίκη Ελλάδα Διαδικασίες έγκρισης ΠΠ/ΔΔΠ Η ΠΠ/ΔΔΠ εγκρίνεται από την αρμόδια «Επιτροπή Διαχείρισης Πολιτικής και Διαδικασιών Πιστοποίησης της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΘ» του ΑΠΘ. 1.6 Ορισμοί και Ακρωνύμια Εφαρμόζονται οι ορισμοί και τα ακρωνύμια της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA, όπως ορίζονται στην ενότητα 1.6 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 2 Δημοσιοποίηση και αποθήκες 2.1 Αποθήκες Η ΥΔΚ ΑΠΘ διαθέτει κεντρική αποθήκη δεδομένων όπου δημοσιεύονται κείμενα πολιτικής, πιστοποιητικά Αρχών Πιστοποίησης και τελικά πιστοποιητικά συνδρομητών/συσκευών. Κατά περίπτωση μπορεί να υπάρχουν κατανεμημένες αποθήκες για κάθε ενδιάμεση Αρχή Πιστοποίησης/Αρχή Καταχώρισης που συμμετέχει στην ΥΔΚ. Σελίδα 7 από 17

9 2.2 Δημοσιοποίηση πληροφοριών της Αρχής Πιστοποίησης Η ΑΠ τηρεί αποθήκη διαθέσιμη μέσω του διαδικτύου στην οποία δημοσιεύει το Ψηφιακό Πιστοποιητικό της Κεντρικής Αρχής Πιστοποίησης (τύπου X.509.v3), τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τη Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης, την τρέχουσα ΛΑΠ, το κείμενο των Διαδικασιών Πιστοποίησης και άλλα κείμενα σχετικά με τη λειτουργία της (πχ συμφωνίες συνεργασίας). Η ΑΠ εκτελεί όλες τις ενέργειες για την αδιάλειπτη - κατά το δυνατόν - διαθεσιμότητα της αποθήκης της. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της αποθήκης της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΘ είναι Επιπλέον, είναι δυνατή η αποθήκευση και αναζήτηση πιστοποιητικών και ΛΑΠ στην υπηρεσία καταλόγου του ΑΠΘ. 2.3 Συχνότητα δημοσιοποίησης Ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας 2.3 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 2.4 Έλεγχος πρόσβασης Ισχύουν τα μέτρα ελέγχου πρόσβασης που ορίζονται στην ενότητα 2.4 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 3 Αναγνώριση και απόδειξη ταυτότητας 3.1 Ονοματολογία Ισχύει η ονοματολογία που ορίζεται στην ενότητα 3.1 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA Τύποι ονομάτων Ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. Επιπρόσθετα, το διακριτικό «O=Aristotle University of Thessaloniki» πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα πιστοποιητικά χρηστών, συσκευών, υπηρεσιών και υπογραφής κώδικα Υποχρέωση τα ονόματα να έχουν συγκεκριμένο νόημα Ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA Δυνατότητα έκδοσης ανώνυμων πιστοποιητικών ή πιστοποιητικών με ψευδώνυμα Ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA Κανόνες σύνταξης των ονομάτων Ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. Επιπρόσθετα, το διακριτικό «O=Aristotle University of Thessaloniki» πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα πιστοποιητικά χρηστών, συσκευών, υπηρεσιών και υπογραφής κώδικα Μοναδικότητα ονομάτων Ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. Σελίδα 8 από 17

10 3.1.6 Διαδικασία επίλυσης διαφορών σχετικά με την κυριότητα ονόματος και ο ρόλος εμπορικών σημάτων Αρμόδιο για θέματα επίλυσης διαφορών σχετικά με την κυριότητα ονομάτων στην ΥΔΚ ΑΠΘ είναι το Γραφείο Πρυτανείας του ΑΠΘ, στο οποίο εισηγείται σχετικά η «Επιτροπή Διαχείρισης Πολιτικής και Διαδικασιών Πιστοποίησης της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΘ». 3.2 Αρχική Επαλήθευση ταυτότητας Ισχύουν οι μέθοδοι για την απόδειξη κατοχής ιδιωτικού κλειδιού και απόδειξη ταυτότητας οργανισμού που ορίζονται στην ενότητα 3.2 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA, όπου τον οργανισμό αποτελεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, η μέθοδος που υποστηρίζεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τον έλεγχο κυριότητας μίας διεύθυνσης είναι η χρήση αρχιτεκτονικής Single Sign On (SSO) που βασίζεται στο πρότυπο SAML, όπως ορίζεται στην ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. Η έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών SSL/TLS επιτρέπεται μόνο για ζώνη DNS (domain) που ανήκει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προκειμένου ένας χρήστης να μπορεί να αιτηθεί πιστοποιητικό συσκευής (SSL/TLS), πρέπει να είναι κάτοχος πιστοποιητικού χρήστη το οποίο χρησιμοποιεί για να πιστοποιήσει την ταυτότητά του. Έπειτα, αποστέλλεται ένα μήνυμα σε εξουσιοδοτημένο Διαχειριστή του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ο οποίος ελέγχει αν είναι έγκυρο το FQDN του αιτήματος καθώς και αν ο χρήστης που αιτείται το πιστοποιητικό είναι διαχειριστής του συγκεκριμένου FQDN μέσω του μητρώου χρηστών/υπολογιστών που τηρείται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη μέθοδος επαλήθευσης FQDN. 3.3 Επαλήθευση ταυτότητας για έκδοση νέων κλειδιών-πιστοποιητικών Η ΥΔΚ ΑΠΘ χειρίζεται τα αιτήματα έκδοσης νέων κλειδιών-πιστοποιητικών σύμφωνα με την ενότητα 3.3 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 3.4 Επαλήθευση ταυτότητας για αιτήματα ανάκλησης Η ΥΔΚ ΑΠΘ χειρίζεται τα αιτήματα ανάκλησης σύμφωνα με την ενότητα 3.4 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 4 Απαιτήσεις λειτουργίας, κύκλος ζωής πιστοποιητικών 4.1 Αιτήσεις για πιστοποιητικά Μία αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού μπορεί να κατατεθεί από ένα συνδρομητή σύμφωνα με την ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA από την ιστοσελίδα της Αρχής Καταχώρησης, ή μέσω της ΑΚ της σχολής ή του τμήματός του. 4.2 Επεξεργασία αιτήσεων πιστοποιητικών Οι αιτήσεις πιστοποιητικών επεξεργάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην ενότητα 4.2 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 4.3 Έκδοση πιστοποιητικών Τα πιστοποιητικά εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην ενότητα 4.3 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. Σελίδα 9 από 17

11 4.4 Αποδοχή πιστοποιητικών Η αποδοχή πιστοποιητικών γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην ενότητα 4.4 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 4.5 Ζεύγος κλειδιών και χρήσεις των πιστοποιητικών Η χρήση των πιστοποιητικών που εκδίδονται από την ΥΔΚ του ΑΠΘ και των σχετικών ζευγών κλειδιών ορίζεται στην ενότητα 4.5 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 4.6 Ανανέωση πιστοποιητικών Η ΥΔΚ ΑΠΘ χειρίζεται την ανανέωση πιστοποιητικών σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην ενότητα 4.6 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 4.7 Επανέκδοση κλειδιών Η ΥΔΚ ΑΠΘ χειρίζεται την επανέκδοση κλειδιών σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην ενότητα 4.7 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 4.8 Μεταβολή πιστοποιητικών Ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας 4.8 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 4.9 Αναστολή και ανάκληση πιστοποιητικών Η ΥΔΚ ΑΠΘ χειρίζεται την αναστολή και ανάκληση πιστοποιητικών σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην ενότητα 4.9 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. Οι πάροχοι λογισμικού που επιθυμούν να δοκιμάσουν τη συμπεριφορά των πιστοποιητικών της ΥΔΚ ΑΠΘ, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους ακόλουθους ιστοχώρους: που διαθέτει «έγκυρο» πιστοποιητικό που διαθέτει «ανακλημένο» πιστοποιητικό που διαθέτει «ληγμένο» πιστοποιητικό Υπηρεσίες ελέγχου κατάστασης πιστοποιητικών Χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες ελέγχου κατάστασης πιστοποιητικών που ορίζονται στην ενότητα 4.10 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA Λήξη συνδρομής Ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας 4.11 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA Συνοδεία ιδιωτικού κλειδιού (key escrow) και επαναφορά κλειδιού Η ΥΔΚ ΑΠΘ χειρίζεται τη συνοδεία ιδιωτικού κλειδιού και την επαναφορά κλειδιού σύμφωνα με την ενότητα 4.12 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 5 Διοικητικοί, τεχνικοί και λειτουργικοί έλεγχοι 5.1 Φυσική ασφάλεια και έλεγχος πρόσβασης Η Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης του ΑΠΘ βρίσκεται εγκατεστημένη στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ), στον 1ο όροφο του κτιρίου Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών στην Σελίδα 10 από 17

12 Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης. Άλλες ενδιάμεσες Αρχές Πιστοποίησης μπορεί να βρίσκονται εντός και εκτός του ΚΗΔ ΑΠΘ. Ισχύουν οι κανόνες φυσικής ασφάλειας και οι έλεγχοι πρόσβασης που ορίζονται στην ενότητα 5.1 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 5.2 Έλεγχος διαδικασιών Ισχύουν οι έλεγχοι διαδικασιών που ορίζονται στην ενότητα 5.2 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 5.3 Έλεγχος ασφαλείας προσωπικού Ισχύουν οι έλεγχοι ασφάλειας προσωπικού που ορίζονται στην ενότητα 5.3 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 5.4 Διαδικασίες παρακολούθησης συναλλαγών συμβάντων Ισχύουν οι διαδικασίες παρακολούθησης συναλλαγών-συμβάντων που ορίζονται στην ενότητα 5.4 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 5.5 Αρχειοθέτηση εγγραφών Ισχύουν οι διαδικασίες αρχειοθέτησης εγγραφών που ορίζονται στην ενότητα 5.5 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 5.6 Ριζική αλλαγή κλειδιού Ισχύουν οι διαδικασίες ριζικής αλλαγής κλειδιού που ορίζονται στην ενότητα 5.6 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 5.7 Ανάκαμψη από παραβίαση ασφάλειας και καταστροφή Ισχύουν οι διαδικασίες ανάκαμψης από παραβίαση ασφάλειας και καταστροφή που ορίζονται στην ενότητα 5.7 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 5.8 Τερματισμός Αρχής Πιστοποίησης Αρχής Καταχώρησης Ισχύουν οι διαδικασίες τερματισμού Αρχής Πιστοποίησης Αρχής Καταχώρησης που ορίζονται στην ενότητα 5.8 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 6 Έλεγχοι ασφάλειας τεχνικού επιπέδου 6.1 Δημιουργία ζεύγους κλειδιών και εγκατάσταση Ισχύουν οι διατάξεις και οι έλεγχοι της ενότητας 6.1 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 6.2 Προστασία ιδιωτικών κλειδιών Ισχύουν οι διατάξεις και οι έλεγχοι της ενότητας 6.2 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 6.3 Άλλα θέματα διαχείρισης ζεύγους κλειδιών Ισχύουν οι διατάξεις και οι έλεγχοι της ενότητας 6.3 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 6.4 Δεδομένα ενεργοποίησης Ισχύουν οι διατάξεις και οι έλεγχοι της ενότητας 6.4 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 6.5 Έλεγχοι ασφαλείας υπολογιστών Ισχύουν οι διατάξεις και οι έλεγχοι της ενότητας 6.5 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. Σελίδα 11 από 17

13 6.6 Έλεγχοι ασφαλείας κύκλου ζωής Ισχύουν οι διατάξεις και οι έλεγχοι της ενότητας 6.6 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 6.7 Έλεγχοι ασφαλείας δικτύου Ισχύουν οι διατάξεις και οι έλεγχοι της ενότητας 6.7 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 6.8 Χρονοσφραγίδες Χρονοσήμανση Ισχύουν οι διατάξεις και οι έλεγχοι της ενότητας 6.8 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 7 Περίγραμμα (profile) πιστοποιητικού, ΛΑΠ και OCSP 7.1 Περίγραμμα πιστοποιητικού Χρησιμοποιείται το περίγραμμα πιστοποιητικού που ορίζεται στην ενότητα 7.1 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA Περιορισμοί ονομάτων Η Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης του ΑΠΘ εφαρμόζει περιορισμούς ονομάτων σε όλες τις ΑΠ σύμφωνα με το RFC Η συγκεκριμένη επέκταση χαρακτηρίζεται ως «μη κρίσιμη» και περιορίζεται στο domain auth.gr. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών εξυπηρετητών για εκπαιδευτικές ή ερευνητικές δράσεις σε άλλα domain μέσω ενδιάμεσης Αρχής Πιστοποίησης ειδικού σκοπού από την Κεντρική Υποδομή της HARICA Αναγνωριστικό πολιτικής πιστοποίησης Το αναγνωριστικό της πολιτικής πιστοποίησης, OID (Object Identifier): , με την οποία συμμορφώνεται η «Πολιτική Πιστοποίησης και Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έκδοση 4.0» περιλαμβάνεται στα πιστοποιητικά. 7.2 Περίγραμμα ΛΑΠ Χρησιμοποιείται το περίγραμμα ΛΑΠ που ορίζεται στην ενότητα 7.2 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 7.3 Περίγραμμα OCSP Χρησιμοποιείται το περίγραμμα OCSP που ορίζεται στην ενότητα 7.3 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 8 Έλεγχοι συμμόρφωσης και άλλες εκτιμήσεις Η ΥΔΚ ΑΠΘ καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές των ETSI TS Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates, ETSI TS standard Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy requirements for certification authorities issuing public key certificates και του Προεδρικού Διατάγματος 150/2001. Ένας εξωτερικός έλεγχος συμμόρφωσης απαιτείται σε ετήσια βάση για την εξέταση της συμμόρφωσης της ΥΔΚ προς την ΠΠ/ΔΔΠ. Επίσης, η ΥΔΚ ΑΠΘ έχει ενσωματώσει στις τρέχουσες διαδικασίες της (CP/CPS), οδηγίες και διαδικασίες από το κείμενο Baseline Requirements for the Issuance and Management of Publicly-Trusted Certificates της σύμπραξης CA/Browser Forum ( Σελίδα 12 από 17

14 9 Διοικητικά και Νομικά θέματα 9.1 Κόστη εγγραφής Δεν καταβάλλονται τέλη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας 9.1 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 9.2 Οικονομική ευθύνη Η ΥΔΚ ΑΠΘ δεν αναλαμβάνει ούτε και αποδέχεται οποιαδήποτε οικονομική ευθύνη εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα στο παρόν. Επιπρόσθετα, ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας 9.1 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 9.3 Εμπιστευτικότητα πληροφοριών εμπορικού χαρακτήρα Η ΥΔΚ ΑΠΘ δεν χειρίζεται πληροφορίες εμπορικού χαρακτήρα. 9.4 Εμπιστευτικότητα πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα Ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας 9.4 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. Για τη διάθεση στις δικαστικές αρχές εμπιστευτικών πληροφοριών ή προσωπικών δεδομένων των εγγραφόμενων, θα γίνεται αίτηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μέσω της Πρυτανείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 9.5 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας 9.5 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 9.6 Αντιπροσωπεύσεις και εξουσιοδοτήσεις Ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας 9.6 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 9.7 Αποκηρύξεις και Εγγυήσεις Ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας 9.7 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 9.8 Περιορισμοί ευθυνών Ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας 9.8 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 9.9 Αποζημιώσεις Ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας 9.9 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA Χρονική περίοδος ισχύος της παρούσας ΠΠ/ΔΔΠ και τερματισμός της Ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας 9.10 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA Ατομικές ειδοποιήσεις και επικοινωνία μεταξύ των αποτελούμενων μερών Ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας 9.11 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA Τροποποιήσεις Ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας 9.12 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. Σελίδα 13 από 17

15 9.13 Διαδικασίες επίλυσης διαφορών Διαφορές που προκύπτουν από την ερμηνεία της ΠΠ/ΔΔΠ και τη λειτουργία της ΥΔΚ ΑΠΘ θα επιλύονται σύμφωνα με την Ακαδημαϊκή δεοντολογία και τον Ελληνικό Νόμο. Αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης Ισχύουσα νομοθεσία Ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας 9.14 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA Συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία Ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας 9.15 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA Διάφορες Παροχές Δεσμεύσεις Ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας 9.16 της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. 10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠ ΑΠΘ) === BEGIN AUTH CENTRAL CA R4 === Certificate: Data: Version: 3 (0x2) Serial Number: 18:dd:87:ae:1f:4b:b6:6d Signature Algorithm: sha1withrsaencryption Issuer: C=GR, O=Hellenic Academic and Research Institutions Cert. Authority, CN=Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2011 Validity Not Before: Jan 9 12:44: GMT Not After : Jan 7 12:44: GMT Subject: C=GR, O=Hellenic Academic and Research Institutions Cert. Authority, CN=Aristotle University of Thessaloniki Central CA R4 Subject Public Key Info: Public Key Algorithm: rsaencryption Public-Key: (2048 bit) Modulus: 00:9b:f8:cf:29:92:61:8e:66:39:52:e5:e1:7f:0f: e1:41:39:90:72:62:03:29:ff:77:0f:cd:f3:c9:e0: 72:5d:2f:05:5a:13:73:bb:15:0d:77:cd:96:ff:3d: 9d:0d:c2:80:cf:df:b5:7b:f4:85:38:e1:35:f7:81: 0f:44:af:2c:36:a8:98:d9:62:8b:76:a6:15:58:a6: ed:8a:21:aa:36:45:a5:04:30:a7:f5:fc:3f:a7:df: a4:ed:94:4f:1c:08:56:3a:9c:57:d9:d3:0d:b6:4e: 43:4a:40:34:6e:22:24:cf:d3:25:68:5b:03:6a:ea: 02:a3:42:a1:9f:09:43:aa:31:56:ed:8a:f4:00:b9: d2:82:6a:28:82:d1:d2:44:d0:15:ff:a7:27:ba:fb: 19:99:94:7c:cf:fd:e8:f4:81:b0:80:86:84:e1:22: 95:e4:5d:90:33:86:35:f9:1a:e6:dd:4a:e9:af:0a: 09:5f:93:f6:da:4d:7f:2b:0a:0a:f2:a9:6a:fd:13: 7d:06:90:ad:38:b7:89:85:a8:98:93:ee:2a:ff:6c: cc:46:0b:0a:53:3b:3c:52:01:4d:9d:91:5c:4a:4e: 3a:f0:d7:77:c2:1b:3d:93:aa:66:e9:b4:28:96:58: 28:bb:51:04:fe:de:df:ea:a3:0f:c9:cd:2a:a8:f1: Σελίδα 14 από 17

16 8b:23 Exponent: (0x10001) X509v3 extensions: X509v3 Basic Constraints: critical CA:TRUE X509v3 Key Usage: critical Certificate Sign, CRL Sign X509v3 Subject Key Identifier: F5:93:17:4A:1D:73:B6:7F:7F:20:B2:A5:14:94:57:72:19:33:36:D2 X509v3 CRL Distribution Points: Full Name: URI: X509v3 Authority Key Identifier: keyid:a6:91:42:fd:13:61:4a:23:9e:08:a4:29:e5:d8:13:04:23:ee:41:25 Authority Information Access: OCSP - URI: CA Issuers - URI: X509v3 Certificate Policies: Policy: CPS: User Notice: Organization: Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority Number: 1 Explicit Text: This certificate is subject to Greek laws and our CPS. This Certificate must only be used for academic, research or educational purposes. X509v3 Name Constraints: Permitted: DNS:auth.gr auth.gr .auth.gr Signature Algorithm: sha1withrsaencryption 57:50:a8:d3:f3:3e:b6:fd:2e:db:0a:02:80:f6:86:47:d6:ec: 7a:75:49:e7:3d:fd:86:cd:89:eb:85:05:40:73:7b:75:9e:31: 96:62:44:3e:46:74:37:09:87:fd:b2:e3:2d:33:7b:13:c5:ff: e3:fc:1d:98:df:4d:79:3c:78:63:67:29:24:1b:ab:70:8a:39: c7:1e:24:e8:a4:3e:33:48:03:d0:ba:d5:0f:ab:61:c1:1d:2a: 4f:ee:ee:d0:5d:24:49:ce:4a:04:b6:a7:6e:da:ab:95:06:1d: f1:6a:23:70:18:d0:ec:4e:e1:92:9c:21:5d:2c:ee:ef:d5:fb: 96:9f:cf:52:b9:95:91:11:0e:9d:f5:d5:f1:05:bf:63:79:72: 98:77:37:e1:cf:b1:e5:d1:1d:e6:07:29:9f:bf:3c:67:2e:24: df:7f:97:2c:ec:f4:19:e7:c3:22:7c:28:52:74:87:b8:40:83: 8b:cb:e0:1b:65:de:7a:29:40:b6:8e:da:f9:ab:a8:62:eb:81: ba:02:7b:d0:26:98:cb:23:c9:14:94:62:d1:8b:96:06:3d:e8: 5c:a4:5d:b5:89:52:53:9f:87:98:34:ff:67:69:6e:f6:4e:5d: ce:80:66:e4:46:59:bf:7f:33:28:97:7f:12:db:3d:08:4b:00: 28:95:0c:a4 === END AUTH CENTRAL CA R4 === Σελίδα 15 από 17

17 === BEGIN AUTH CENTRAL CA R5 === Certificate: Data: Version: 3 (0x2) Serial Number: 18:dd:87:ae:1f:4b:b6:79 Signature Algorithm: sha256withrsaencryption Issuer: C=GR, O=Hellenic Academic and Research Institutions Cert. Authority, CN=Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2011 Validity Not Before: May 5 13:35: GMT Not After : May 3 13:35: GMT Subject: C=GR, O=Aristotle University of Thessaloniki, CN=Aristotle University of Thessaloniki Central CA R5 Subject Public Key Info: Public Key Algorithm: rsaencryption Public-Key: (2048 bit) Modulus: 00:e3:bc:e8:96:27:d8:2f:a2:0e:89:1c:ac:71:7c: 2f:c2:7d:a8:a5:29:2a:72:a4:a0:67:eb:63:3c:33: 74:a3:cc:a5:89:f1:5d:3c:80:f1:ea:b0:60:bc:8e: 99:cd:90:2e:70:f8:8a:45:08:90:dc:cd:37:8e:4d: 50:03:98:96:5a:ca:b3:f7:7b:34:dc:25:0b:f6:87: b6:8f:25:9e:a5:ad:ea:61:f8:6c:d7:49:ce:65:a6: f1:a4:6f:cf:ad:73:40:cb:a2:0c:98:35:1c:ad:42: ab:9c:47:b6:7c:0c:08:59:07:ed:eb:4b:6f:33:14: b3:a4:e1:8c:3f:f1:2a:1d:e3:54:45:53:9b:1c:bf: 87:74:6d:3c:e4:b6:3b:ec:01:c1:94:91:69:57:63: 6a:e9:e1:03:f9:66:04:8d:68:7e:91:1e:b2:cb:6d: 28:d2:a2:dd:aa:1d:52:18:42:8c:c3:59:33:c9:1b: 43:22:2b:24:8b:cb:60:fb:9e:32:ec:5a:ab:80:19: bb:97:a4:d9:eb:88:9c:7b:23:b2:31:ea:fa:cd:bf: 1c:9e:ee:35:7a:33:ba:9c:cd:0d:6c:27:c4:13:3f: ad:2e:ec:59:03:82:31:6d:c9:d0:37:59:37:2d:19: a9:46:a7:45:95:30:86:da:f2:6f:c4:cf:f2:98:d7: 72:29 Exponent: (0x10001) X509v3 extensions: X509v3 Basic Constraints: critical CA:TRUE X509v3 Key Usage: critical Certificate Sign, CRL Sign X509v3 Subject Key Identifier: 74:91:84:CD:8F:9B:C5:C8:FB:3E:A3:74:F2:4E:74:BB:F9:9A:EE:46 X509v3 CRL Distribution Points: Full Name: URI: X509v3 Authority Key Identifier: keyid:a6:91:42:fd:13:61:4a:23:9e:08:a4:29:e5:d8:13:04:23:ee:41:25 Authority Information Access: OCSP - URI: CA Issuers - URI: X509v3 Certificate Policies: Policy: CPS: User Notice: Organization: Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority Number: 1 Σελίδα 16 από 17

18 Explicit Text: This certificate is subject to Greek laws and our CPS. This Certificate must only be used for academic, research or educational purposes. X509v3 Name Constraints: Permitted: DNS:auth.gr auth.gr .auth.gr Signature Algorithm: sha256withrsaencryption a6:4b:c3:e8:7a:ef:1b:cc:51:7a:65:ee:94:3e:70:7e:72:07: b6:a4:94:87:a7:dc:48:9c:6f:ca:f0:19:95:46:5f:ae:c9:46: 8c:18:76:27:37:49:21:e1:8f:74:1f:55:4a:ea:63:e3:d0:e0: 3c:14:2a:23:e1:9b:c3:c2:af:4a:e5:05:2f:fe:b9:8d:f2:35: 84:fe:ff:e8:a9:4a:35:64:bb:97:fd:fc:06:be:e0:59:7f:93: 23:f9:54:ad:11:0d:c3:13:25:17:1a:40:ea:1a:ff:14:6e:f7: 83:2c:bc:20:f5:bc:cc:e5:b4:e7:ec:6e:b6:82:b9:8c:ae:9e: bf:19:c3:50:5f:ad:c8:23:13:77:2e:3e:9d:7d:5d:67:b5:a8: 89:1e:a3:be:a3:b6:e4:fe:6f:90:1c:07:22:be:a3:90:ed:ee: 44:cb:ae:cf:0c:d4:10:8c:7d:dd:35:12:a0:0d:d9:68:0e:5b: 67:05:44:5a:72:d2:77:0d:e1:6e:c1:c3:85:6f:6e:7d:04:a6: 1b:2c:33:22:bd:58:fb:38:c5:24:3e:75:4e:40:03:6a:a7:01: 16:bc:f8:c3:39:44:43:58:db:77:ba:ad:f8:f8:e9:c1:e3:d2: 58:41:4c:ed:b1:fd:f8:b2:6a:20:aa:1e:ae:ad:03:f9:3b:38: 12:60:dd:f1 === END AUTH CENTRAL CA R5 === 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (Περιγράμματα Πιστοποιητικών ΥΔΚ ΑΠΘ) Χρησιμοποιούνται τα περιγράμματα που ορίζονται στο Παράρτημα Β της ΠΠ/ΔΔΠ της HARICA. Σελίδα 17 από 17

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολιτική Πιστοποίησης και Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης Έκδοση 4.2 (29 Σεπτεμβρίου 2017) Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS Τίτλος ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Πελάτης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ς, Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού (www.pki.auth.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS HARICA (

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS HARICA ( Τίτλος ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Πελάτης HARICA ( www.harica.gr ) Προς ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ημερομηνία 20 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority (HARICA) Πολιτική Πιστοποίησης και Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority (HARICA) Πολιτική Πιστοποίησης και Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πιστοποίησης και Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πολιτική Πιστοποίησης και Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού (Pub ll iic Key In ffrastructure ) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολιτική Πιστοποίησης και Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πιστοποίησης και Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πολιτική Πιστοποίησης και Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού (Pub ll iic Key In ffrastructure ) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολιτική Πιστοποίησης και Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456. HARICA ( www.harica.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456. HARICA ( www.harica. Τίτλος ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Πελάτης HARICA ( www.harica.gr ) Προς ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ημερομηνία 20 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού του Τμήματος Φυσικής Α.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 1.1 Επισκόπηση... 7 1.2 Ονομασία και ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority (HARICA)

Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority (HARICA) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας/ Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Υ ππ οο δδ οο μή Δημ οο σσ ί οο υυ Κ λλ εε ι δδ ι οο ύύ (( P uu bb l i cc K ee yy II nn ff rr aa

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority (HARICA)

Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority (HARICA) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας/ Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Υ ππ οο δδ οο μμ ήή Δηη μμ οο σσ ί οο υυ Κ λλ εε ι δδ ι οο ύύ ( PP uu bb l i cc K ee yy II nn f

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Πολιτική/Κανονισμός Πιστοποίησης για EU Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Αυθεντικοποίησης Ιστοτόπων Έκδοση 1.0-01/06/2017 Εγκεκριμένη για τις ακόλουθες «Πολιτικές Πιστοποιητικών»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΧΡΟΝΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΗΕΧ (ΑΤΗΕΧ-TSA) ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (DISCLOSURE STATEMENT) Έκδοση 1.0-15/06/2017 (Version 1.0-15/06/2017) 1 Σημαντική Ενημέρωση σχετικά με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

H Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA)

H Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA) H Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA) ρ. Σπύρος Μπόλης Αθήνα 24/04/2012 1 H GUnet Αστική, μη κερδοσκοπική Εταιρεία Μέλη όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Σκοποί : Συντονισμός, ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Τίτλος ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Πελάτης Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ( www.pki.auth.gr ) Προς

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήµατα ασφάλειας Kerberos Υπηρεσία πιστοποίησης X.509 Προτεινόµενα αναγνώσµατα και ιστοσελίδες. Giannis F. Marias 2

Ζητήµατα ασφάλειας Kerberos Υπηρεσία πιστοποίησης X.509 Προτεινόµενα αναγνώσµατα και ιστοσελίδες. Giannis F. Marias 2 Giannis F. Marias 1 Ζητήµατα ασφάλειας Kerberos Υπηρεσία πιστοποίησης X.509 Προτεινόµενα αναγνώσµατα και ιστοσελίδες Giannis F. Marias 2 Τα κύρια ζητήµατα είναι η εξασφάλιση της και της Για να εξασφαλιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Βασικά Θέματα Κρυπτογραφίας Συμμετρική & Ασύμμετρη Κρυπτογραφία-Ακεραιότητα)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Βασικά Θέματα Κρυπτογραφίας Συμμετρική & Ασύμμετρη Κρυπτογραφία-Ακεραιότητα) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Βασικά Θέματα Κρυπτογραφίας Συμμετρική & Ασύμμετρη Κρυπτογραφία-Ακεραιότητα) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE. Δήλωση Πρακτικής BYTE General CA

ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE. Δήλωση Πρακτικής BYTE General CA ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE Δήλωση Πρακτικής BYTE General CA (CPS - Certification Practice Statement) Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά για τη δημιουργία ψηφιακών υπογραφών Υπεύθυνος του Έργου: Έμπιστη Αρχή BYTE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE. Δήλωση Πρακτικής BYTE eprescription CA

ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE. Δήλωση Πρακτικής BYTE eprescription CA ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE Δήλωση Πρακτικής BYTE eprescription CA (CPS - Certification Practice Statement) Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά για τη δημιουργία ψηφιακών υπογραφών Υπεύθυνος του Έργου: Έμπιστη Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά

Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Έκδοση 3.8.3 Ημερομηνία Εφαρμογής: 1 Ιουνίου 2012 ΑΝΤΑΚΟΜ Προηγμένες Εφαρμογές Διαδικτύου Α.Ε. Κρέοντος 25, 10442 Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Πιστοποιητικών του Δικτύου Εμπιστοσύνης της Symantec Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία

Πολιτικές Πιστοποιητικών του Δικτύου Εμπιστοσύνης της Symantec Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Πολιτικές Πιστοποιητικών του Δικτύου Εμπιστοσύνης της Symantec Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Έκδοση 1.3 Ημερομηνία Εφαρμογής: 17 Σεπτεμβρίου 2011 Symantec Corporation 350 Ellis Street Mountain View,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου

Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου Κανονισμός Πιστοποίησης Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει [ΦΕΚ 799 Β/09-06-2010 - ΦΕΚ 3320 Β/27-12-2013] Τελευταία Ενημέρωση: 14 Απριλίου 2015 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά

Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Έκδοση 3.8.5 Ημερομηνία Εφαρμογής: 1 Φεβρουαρίου 2016 ΑΝΤΑΚΟΜ Προηγμένες Εφαρμογές Διαδικτύου Α.Ε. Κρέοντος 25, 10442 Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώσεις & Συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας Ε2

Διαπιστώσεις & Συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας Ε2 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε2 : «Ηλεκτρονικές Υπογραφές & Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης» (Τεχνική & Νομική Ανάλυση) Μέρος E: Διαπιστώσεις & Συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας Ε2 Παρουσίαση Χρήστος Σιουλής (

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Πιστοποιητικών του Δικτύου Εμπιστοσύνης της Symantec

Πολιτικές Πιστοποιητικών του Δικτύου Εμπιστοσύνης της Symantec Πολιτικές Πιστοποιητικών του Δικτύου Εμπιστοσύνης της Symantec Έκδοση 2.8.5 Ημερομηνία Εφαρμογής: 8 Σεπτεμβρίου 2011 Symantec Corporation 350 Ellis Street Mountain View, CA 94043 USA +1 650.527.8000 http//:www.symantec.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (PKI DISCLOSURE STATEMENT - PDS) Έκδοση 1.0-01/03/2011 (Version 1.0 01/03/2011) ΠΡΟΣΟΧΗ! Η παρούσα «Συνοπτική Διακήρυξη Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ψηφιακές υπογραφές ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΥΠΕΣΔΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για μη-αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά

Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για μη-αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για μη-αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Έκδοση 3.8.3 Ημερομηνία Εφαρμογής: 1 Απριλίου 2015 ΑΝΤΑΚΟΜ Προηγμένες Εφαρμογές Διαδικτύου Α.Ε. Κρέοντος 25, 10442 Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος. Πελάτης HARICA. Προς. Ημερομηνία. Αναφορά ελέγχου διαδικασιών λειτουργίας της HARICA. Σελίδα 1 από 11

Τίτλος. Πελάτης HARICA. Προς. Ημερομηνία. Αναφορά ελέγχου διαδικασιών λειτουργίας της HARICA. Σελίδα 1 από 11 Τίτλος ΑΝΑΦΟΡΑΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΗΓΑΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Πελάτης HARICA ( www.harica.gr ) Προς ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΟ Ημερομηνία 18 Μαρτίου 2011 Σελίδα 1 από 11 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ L 74/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.3.2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Ιανουαρίου 2013 για τη θέσπιση του πλαισίου της υποδομής δημόσιου κλειδιού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) Μαρούσι, 15-01-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 548/017 ΑΠΟΦΑΣΗ Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση των η-υπογραφών & των η-πιστοποιητικών

Τεχνική Ανάλυση των η-υπογραφών & των η-πιστοποιητικών ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε2 : «Ηλεκτρονικές Υπογραφές & Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης» (Τεχνική & Νομική Ανάλυση) Μέρος Β: Τεχνική Ανάλυση των η-υπογραφών & των η-πιστοποιητικών Παρουσίαση Νίκος Κυρλόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (PKI DISCLOSURE STATEMENT - PDS) Έκδοση 1.2 01/06/2017 ΠΡΟΣΟΧΗ! Η παρούσα «Συνοπτική Διακήρυξη Υπηρεσιών Πιστοποίησης» της ATHEX

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Πιστοποιητικά Ψηφιακές Υπογραφές

Ψηφιακά Πιστοποιητικά Ψηφιακές Υπογραφές ΤΕΙ Κρητης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Εργαστήριο Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακά Πιστοποιητικά Ψηφιακές Υπογραφές Ψηφιακά Πιστοποιητικά Υποδομή δημόσιου κλειδιού (Public Key Infrastructure

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΜΗΣ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΧΑ) ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΥΚ Α.Ε.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΜΗΣ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΧΑ) ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΥΚ Α.Ε. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΜΗΣ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΧΑ) ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΥΚ Α.Ε. 1. Εισαγωγή Στα πλαίσιο της τυποποίησης και αναβάθμισης της επικοινωνίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Πολιτική/Κανονισμός για Αναγνωρισμένη Ηλεκτρονική Χρονοσήμανση (CP/CPS for Qualified Electronic Time Stamps) Έκδοση 1.0-15/06/2017 Εγκεκριμένη για τις ακόλουθες «Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ε. Σιουλής Δικηγόρος Νομικοτεχνικός Σύμβουλος

Χρήστος Ε. Σιουλής Δικηγόρος Νομικοτεχνικός Σύμβουλος Η χρήση Ηλεκτρονικών Υπογραφών στο διαδίκτυο & οι έννομες συνέπειές τους Εισηγητής: Χρήστος Ε. Σιουλής Δικηγόρος Νομικοτεχνικός Σύμβουλος E-mail: CSioulis@dsa.gr Εισαγωγή Θεσμικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Ηλεκτρονική επικοινωνία. Κρυπτογραφία και ψηφιακές υπογραφές ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Ηλεκτρονική επικοινωνία. Κρυπτογραφία και ψηφιακές υπογραφές ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & Γιώργος Ν.Γιαννόπουλος Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΚ 160 και ΚΠολΔ 443 α Το έγγραφο πρέπει να έχει ιδιόχειρη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (PKI DISCLOSURE STATEMENT - PDS) Έκδοση 1.2 Δεκέμβριος 2005 ΠΡΟΣΟΧΗ! Η παρούσα «Συνοπτική Διακήρυξη Υπηρεσιών Πιστοποίησης» (PKI Disclosure Statement PDS ) του

Διαβάστε περισσότερα

1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη

1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη 1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή Σύµφωνα µε το Νοµοθέτη (άρθρο 3&1 Π.. 150/2001),

Διαβάστε περισσότερα

Cryptography and Network Security Chapter 14. Fifth Edition by William Stallings

Cryptography and Network Security Chapter 14. Fifth Edition by William Stallings Cryptography and Network Security Chapter 14 Fifth Edition by William Stallings Chapter 14 Key Management and Distribution No Singhalese, whether man or woman, would venture out of the house without a

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE. BYTE General CA ΠΠ (CP) Πολιτική Πιστοποιητικών (ΠΠ)

ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE. BYTE General CA ΠΠ (CP) Πολιτική Πιστοποιητικών (ΠΠ) ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE BYTE General CA ΠΠ (CP) Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά για τη δημιουργία ψηφιακών υπογραφών Πολιτική Πιστοποιητικών (ΠΠ) Υπεύθυνος του Έργου: Έμπιστη Αρχή BYTE Στοιχεία της ΑΠ: Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου 11η Διάλεξη: Ασφάλεια στο Web

Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου 11η Διάλεξη: Ασφάλεια στο Web Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου 11η Διάλεξη: Ασφάλεια στο Web Δρ. Απόστολος Γκάμας Λέκτορας (407/80) gkamas@uop.gr Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου Διαφάνεια 1 1 Εισαγωγικά Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Ψηφιακές Υπογραφές και Ψηφιακά Πιστοποιητικά

Κεφάλαιο 9. Ψηφιακές Υπογραφές και Ψηφιακά Πιστοποιητικά Κεφάλαιο 9. Ψηφιακές Υπογραφές και Ψηφιακά Πιστοποιητικά Σύνοψη Η ολοένα και μεγαλύτερη διάδοση της χρήσης ψηφιακών εγγράφων αντί για τα κλασσικά χειρόγραφα έντυπα, κατά την πραγματοποίηση των καθημερινών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα

Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα Ενότητα 6: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ-ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Δημήτριος Κουκόπουλος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ SMART-SIGN TM (διπλού κλειδιού) -ΚΛΑΣΗΣ 1 ΗΣ (Qualified Certificate Policy SMART-SIGN TM (Double Key) - CLASS 1 st ) Έκδοση 1.0 01/03/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Πιστοποιητικά και Έµπιστες Τρίτες Οντότητες

Ψηφιακά Πιστοποιητικά και Έµπιστες Τρίτες Οντότητες Ψηφιακά Πιστοποιητικά και Έµπιστες Τρίτες Οντότητες Βαγγέλης Φλώρος, BSc, MSc Ε&Κ Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Πληροφορικής...για τον δαίµονα Είναι η κρυπτογραφία αρκετή; Τα µαθηµατικά και οι αλγόριθµοι

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος 2016 1. Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill 1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις VIP») ισχύουν για το

Διαβάστε περισσότερα

9 - Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

9 - Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 9 - Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ενότητες Πυλώνες εμπιστοσύνης ηλεκτρονικών συναλλαγών Κρυπτογράφηση Δημόσιο και ιδιωτικό κλειδί Ψηφιακή υπογραφή Ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

L 53/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 53/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.2.2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Προδιαγραφές προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής Xml, Cms ή Pdf, που προβλέπεται να υποστηρίζεται τεχνικά από το κράτος μέλος αποδέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚH ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ SMART-SIGN TM (Non Qualified Certificate Policy SMART-SIGN TM ) Έκδοση 1.2 1/06/2017 (Version 1.2 1/06/2017) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚH ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ SMART-SIGN TM (διπλού κλειδιού) -ΚΛΑΣΗΣ 1 ΗΣ (Non Qualified Certificate Policy SMART-SIGN TM (Double Key) - CLASS 1 st ) Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου Πανεπιστημίου Κρήτης

Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου Πανεπιστημίου Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου Πανεπιστημίου Κρήτης Κανονισμός Δημιουργίας και Διαχείρισης Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Οµοσπονδία HEAL-Link. Παράρτηµα - 4. Εικονικός Οργανισµός Προέλευσης (VHO) Περιγραφή της υπηρεσίας. Πολιτική Εγγραφής

Οµοσπονδία HEAL-Link. Παράρτηµα - 4. Εικονικός Οργανισµός Προέλευσης (VHO) Περιγραφή της υπηρεσίας. Πολιτική Εγγραφής Οµοσπονδία HEAL-Link Ανώτατα Εκπαιδευτικά & Ερευνητικά Ιδρύµατα Παράρτηµα - 4 Εικονικός Οργανισµός Προέλευσης (VHO) Περιγραφή της υπηρεσίας Πολιτική Εγγραφής 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συνηθίζεται να υπάρχουν αρκετοί

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλείς Εφαρμογές η-υπογραφών

Ασφαλείς Εφαρμογές η-υπογραφών Ασφαλείς Εφαρμογές η-υπογραφών Δρ. Νινέτα Πολέμη Expertnet SA, Πρόεδρος ΔΣ Πανεπιστήμιο Πειραιά, Λέκτορας despina.polemi@expertnet.net.gr 1 Θέματα Εισαγωγή Απαιτήσεις Ασφάλειας Οι λύσεις της EXPERTNET

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ταχ. Δ/νση Fax email : : : Βας. Σοφίας 15, 10674 Αθήνα 2131306020 yap@yap.gov.gr ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή στο Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο

Εφαρμογή στο Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο Σχεδίαση και Ανάπτυξη για το ΕΚΕΦΕ Δ : Χαράλαμπος Κουτσούρης, MSc. CISA, CISSP Κέντρο Δικτύου Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλ. noc@ariadne-t.gr, 2106503125 Εφαρμογή στο Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 27/10/2011

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT) (Version 1.5 02/04/2009) OID: 1.3.6.1.4.1.11774.1.1.1.5 Εγκεκριμένος για τις ακόλουθες Πολιτικές Πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία PKI - Οδηγίες για Διαχειριστές

Υπηρεσία PKI - Οδηγίες για Διαχειριστές i Υπηρεσία PKI - Οδηγίες για ii COLLABORATORS TITLE : Υπηρεσία PKI - Οδηγίες για ACTION NAME DATE SIGNATURE WRITTEN BY Απόλλων Οικονομόπουλος 10 Δεκεμβρίου 2009 REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION

Διαβάστε περισσότερα

«Το σύστημα ΕΡΜΗΣ του ΧΑ και οι Υπηρεσίες Ψηφιακής Πιστοποίησης της ΑΣΥΚ» ΜΑΡΤΙΟΣ 2004

«Το σύστημα ΕΡΜΗΣ του ΧΑ και οι Υπηρεσίες Ψηφιακής Πιστοποίησης της ΑΣΥΚ» ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 «Το σύστημα ΕΡΜΗΣ του ΧΑ και οι Υπηρεσίες Ψηφιακής Πιστοποίησης της ΑΣΥΚ» ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 Ατζέντα Παρουσίαση της ΑΣΥΚ Ανάπτυξη Συστημάτων και Υποστήριξης Κεφαλαιαγοράς ΑΕ Υπηρεσίες PKI/CA - Τo σύστημα ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες ανάδειξης της πνευματικής παραγωγής του ΑΠΘ

Υπηρεσίες ανάδειξης της πνευματικής παραγωγής του ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υπηρεσίες ανάδειξης της πνευματικής παραγωγής του ΑΠΘ Χρήστος Μπαμπατζιμόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Εποπτείας Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Οδηγίες προς τις Συνεργαζόμενες Τράπεζες

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Οδηγίες προς τις Συνεργαζόμενες Τράπεζες ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Οδηγίες προς τις Συνεργαζόμενες Τράπεζες 1. Εισαγωγή Γνωριμία με τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά Η χρήση ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ) Ενότητα 6: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0146(COD) Σχέδιο έκθεσης Marita Ulvskog (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0146(COD) Σχέδιο έκθεσης Marita Ulvskog (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 21.5.2013 2012/0146(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 356-449 Σχέδιο έκθεσης Marita Ulvskog (PE507.971v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων. Ορισµοί

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων. Ορισµοί Ορισµοί Πιστοποίηση: η διαδικασία της αντιστοίχησης και δέσµευσης ενός δηµοσίου κλειδιού σε ένα άτοµο, οργανισµό ή άλλη οντότητα αποτελεί βασική λειτουργία των Υποδοµών ηµοσίου Κλειδιού (Υ Κ) Ψηφιακά πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου (Πολιτική), εμείς, η Qualcomm Incorporated και οι θυγατρικές μας (συλλογικά «εμείς», «μας», «εμάς» κλπ) παρέχουμε πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 799 9 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/38/232 Κύρωση του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πι στοποίησης του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ (CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT OF ΝΟΝ QUALIFIED CERTIFICATES) Έκδοση 1.2 1/06/2017 OID: 1. 3. 6. 1. 4. 1. 2 9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το διαδίκτυο προσφέρει: Μετατροπή των δεδομένων σε ψηφιακή - ηλεκτρονική μορφή. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (ΚΠ-ΑΠ) της ANTAKOM A.E.

Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (ΚΠ-ΑΠ) της ANTAKOM A.E. Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (ΚΠ-ΑΠ) της ANTAKOM A.E. (ADACOΜ Qualified Certificates CA Certification Practice Statement) Σε Υποστήριξη των Υπηρεσιών Δημόσιας Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Οι απειλές. Απόρρητο επικοινωνίας. Αρχές ασφάλειας δεδομένων. Απόρρητο (privacy) Μέσω κρυπτογράφησης

Οι απειλές. Απόρρητο επικοινωνίας. Αρχές ασφάλειας δεδομένων. Απόρρητο (privacy) Μέσω κρυπτογράφησης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-015 Ασφάλεια Δεδομένων http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Οι απειλές Ένας κακόβουλος χρήστης Καταγράφει μηνύματα που ανταλλάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τεχνοοικονομική Διοίκηση & Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥNΔΡΟΜΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥNΔΡΟΜΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥNΔΡΟΜΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Στο πλαίσιο εφαρμογής των διαφόρων δημόσιων και ιδιωτικών προγραμμάτων για την προώθηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια νέων εκδόσεων λογισμικού και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της πλατφόρμας IP τηλεφωνίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια νέων εκδόσεων λογισμικού και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της πλατφόρμας IP τηλεφωνίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια νέων εκδόσεων λογισμικού και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της πλατφόρμας IP

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση Δημόσιας Διαβούλευσης Κανονισμού Παροχής Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης

Αποδελτίωση Δημόσιας Διαβούλευσης Κανονισμού Παροχής Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης Αποδελτίωση Δημόσιας Διαβούλευσης Κανονισμού Παροχής Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης 1. Γενικά Στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ, συμμετείχαν απαντώντας έξι (6) φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ασφάλεια Δεδομένων.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ασφάλεια Δεδομένων. Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Ασφάλεια Δεδομένων http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Οι απειλές Ένας κακόβουλος χρήστης Καταγράφει μηνύματα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας 1 Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας Βασίλης Ζορκάδης Ηλ. Μηχ., Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Παν. Καρλσρούης Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων zorkadis@dpa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ (CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT OF ΝΟΝ QUALIFIED CERTIFICATES) Έκδοση 1.1 15/03/2016 (Version 1.1 15/03/2016)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ Εγχειρίδιο Χρήσης Εθελοντή Αιμοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ (CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT FOR QUALIFIED CERTIFICATES) Έκδοση 1.1 15/03/2016 (Version 1.1 15/03/2016) OID: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση > Υποστήριξη > Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση > Υποστήριξη > Συχνές Ερωτήσεις (FAQs) Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση > Υποστήριξη > Συχνές Ερωτήσεις (FAQs) Συχνές Ερωτήσεις Σε αυτή την περιοχή συγκεντρώνονται όλες οι συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τα γενικά θέµατα χρήσης Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Α ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Δ.Ε.Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Η Ανάγκη Δημιουργία Μητρώου Δικαστικών Επιμελητών Ψηφιακές υπογραφές

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης Προϋπολογισμός: 5.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Document Cloud (συμπεριλαμβανομένου του Adobe Sign) Πρόσθετοι Όροι Χρήσης

Document Cloud (συμπεριλαμβανομένου του Adobe Sign) Πρόσθετοι Όροι Χρήσης Document Cloud (συμπεριλαμβανομένου του Adobe Sign) Πρόσθετοι Όροι Χρήσης Τελευταία ενημέρωση 16 Ιουνίου 2016. Αντικαθιστά ολόκληρη την προηγούμενη έκδοση. Οι όροι με κεφαλαία γράμματα οι οποίοι χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Ψηφιακή Υπογραφή και Αυθεντικοποίηση Μηνύματος Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org Αντίρριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα δίκτυα τεχνολογίας / χρησιμοποιούν διεύθυνση 32 bits, προκειμένου να δρομολογήσουν ένα αυτοδύναμο πακέτο στο προορισμό του. Κατά σύμβαση έχει επικρατήσει οι διευθύνσεις να

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Συμμόρφωση με το ΠΨΑ Παραδείγματα εφαρμογής

Συμμόρφωση με το ΠΨΑ Παραδείγματα εφαρμογής Συμμόρφωση με το ΠΨΑ Παραδείγματα εφαρμογής ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥ1. Ο φορέας που προσφέρει την υπηρεσία ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συμμορφώνεται με το ισχύον θεσμικό-κανονιστικό κανονιστικό πλαίσιο Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ Εγχειρίδιο Χρήσης Εθελοντή Αιμοδότη στo Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE Εκδόθηκε βάσει των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση Έρματος και Ιζημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις Ψηφιακής Υπογραφής για έγγραφα μορφής PDF στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Ρυθμίσεις Ψηφιακής Υπογραφής για έγγραφα μορφής PDF στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Ρυθμίσεις Ψηφιακής Υπογραφής για έγγραφα μορφής PDF στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Ρυθμίσεις Acrobat Reader έκδοσης ΧΙ και DC Σε αυτό το κείμενο περιγράφεται η διαδικασία ρύθμισης των παραμέτρων ψηφιακής υπογραφής

Διαβάστε περισσότερα