«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου"

Transcript

1 «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού στο πλαίσιο κατάρτισης Κορυδαλλού » του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κορυδαλλού ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ:«Στρατηγικοί Στόχοι και Μέτρα Δράσης» 11/2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Στρατηγικοί Στόχοι και Μέτρα Δράσης... 0 Ι. Εισαγωγή... 2 Α. Διαμόρφωση Στρατηγικής του Δήμου... 3 Β. Καθορισμός των Γενικών Στόχων Τοπικής Ανάπτυξης... 3 ΙΙ. Διάρθρωση Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κορυδαλλού ανά άξονα Προτεραιότητας και Μέτρα... 4 ΑΞΟΝΑΣ 1: Περιβαλλοντική Πολιτική - Αναβάθμιση Ποιότητα ζωής... 4 ΑΞΟΝΑΣ 2: Τοπική Ανάπτυξη και Οικονομία... 4 ΑΞΟΝΑΣ 3: Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή... 4 ΑΞΟΝΑΣ 4: Διοικητική Αναδιοργάνωση Οργανισμού... 4 ΙΙΙ. Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι... 7 ΙV. Καθορισμός Στόχων ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρα... 8 ΑΞΟΝΑΣ 1: Περιβαλλοντική Πολιτική - Αναβάθμιση Ποιότητα ζωής... 8 Μέτρο 1.1: Περιβαλλοντική Διαχείριση... 8 Μέτρο 1.2: Πολεοδομικός Σχεδιασμός- Αστικές Παρεμβάσεις... 8 Μέτρο 1.3: Συγκοινωνίες Προσπελασιμότητα... 9 Μέτρο 1.4: Διαχείριση Απορριμμάτων... 9 Μέτρο 1.5: Δίκτυα- Υποδομές Μέτρο1.6: Διαχείριση Ενέργειας ΑΞΟΝΑΣ 2: Τοπική Ανάπτυξη και Οικονομία Μέτρο 2.1: Αντιμετώπιση Ανεργίας- Προώθηση Απασχόλησης Μέτρο 2.2. Τοπική Επιχειρηματικότητα Μέτρο 2.3. Δημοτική Επιχειρηματικότητα Μέτρο 2.4. Ανάπτυξη Καινοτόμων Δράσεων Μέτρο 2.5. Κοινωνική Οικονομία Μέτρο 2.6: Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών ΑΞΟΝΑΣ 3: Κοινωνική Ανάπτυξη Μέτρο 3.1 Πολιτικές Κοινωνικής Φροντίδας Μέτρο 3.2 Τοπικές Πολιτικές Υγείας Πρόνοιας Μέτρο 3.3 Αντιμετώπιση Φτώχειας Μέτρο 3.4 Υποστήριξη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Μέτρο 3.5 Πολιτισμικές Υποδομές και Δράσεις Μέτρο 3.6 Αθλητικές Υποδομές και Δράσεις Μέτρο 3.7 Πολιτικές και Υποδομές Παιδείας και Δια βίου Μάθησης Μέτρο 3.8 Προώθηση Εθελοντισμού ΑΞΟΝΑΣ 4: Διοικητική Αναδιοργάνωση Οργανισμού Μέτρο 4.1 Προώθηση Ποιότητας Αποδοτικότητας Μέτρο 4.2 Σύγχρονες Υποδομές Λειτουργίας Μέτρο 4.3 Πολιτικές Εσωτερικής Επιμόρφωσης Κατάρτισης Μέτρο 4.4 Ένταξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών- Ψηφιακός Δήμος Μέτρο 4.5. Σύγχρονες Μορφές οργάνωσης Μέτρο 4.6 Οικονομική Διαχείριση Μέτρο 4.7 Συμμετοχικές Διαδικασίες- Διαφάνεια Μέτρο 4.8 Πολιτικές Ενημέρωσης Διαφάνεια Μέτρο 4.9 Νομικά Πρόσωπα Μέτρο 4.10 Ανάπτυξη Συνεργασιών Μέτρο 4.11 Πολιτική Προστασία Διαχείριση κρίσεων

3 Ι. Εισαγωγή Δεδομένης της συνέχισης της πολιτικής προγραμματισμού του Δήμου όπως αποτυπώθηκε και από το προηγούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα , η βασική φιλοσοφία παραμένει προσανατολισμένη στις ίδιες κεντρικές κατευθύνσεις, με το στρατηγικό σχεδιασμό για την περίοδο να εμπλουτίζεται ως επί το πλείστον με στρατηγικές που θα απαντούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται, τόσο εν μέσω της πρωτόγνωρης κρίσεως που βιώνει η χώρα, αλλά και των αλλαγών που επέφερε η εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης του Καλλικράτη. Κατά τα στάδια της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και της αξιολόγησης της που προηγήθηκαν, ολοκληρώθηκε ο εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τόσο σχετικά με την ευρύτερη διαδικασία τοπικής ανάπτυξης του Κορυδαλλού όσο και με εκείνη της εσωτερικής αναδιοργάνωσης του οργανισμού. Τα κρίσιμα ζητήματα ουσιαστικά αποτελούν και τις προκλήσεις τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Σκοπός της φάσης αυτής είναι: α) η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος μέσω του καθορισμού γενικών στόχων και πολιτικών δράσης για την επίτευξή τους, β) η ομαδοποίηση των γενικών στόχων σε Άξονες και Μέτρα και γ) η διατύπωση του οράματος και των αρχών λειτουργίας και διακυβέρνησης του Δήμου. Απαραίτητη διευκρίνιση σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής του επιχειρησιακού προγραμματισμού είναι, όπως ήδη προαναφέρθηκε στο πλαίσιο των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει προκαλέσει η οικονομική κρίση, να διασφαλιστούν οι ικανοί πόροι ώστε οι ΟΤΑ να μπορέσουν να ασκήσουν τις θεσμοθετημένες δραστηριότητες τους. Χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η ΚΕΔΚΕ ότι ο προϋπολογισμός του 2012 προβλέπει την απόδοση ΚΑΠ ύψους 2,4 δις ευρώ και ΣΑΤΑ ύψους 608 εκ. ευρώ όταν στον προϋπολογισμό του 2011 τα αντίστοιχα ποσά ήταν 3,5 δις ευρώ και 630 εκ.ευρώ, ενώ μόλις έξι μήνες πριν, το ελάχιστο λειτουργικό κόστος των δήμων, στις σημερινές ειδικές οικονομικές συνθήκες της χώρας, είχε εκτιμηθεί από τις αντίστοιχες ηγεσίες των υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών στα 3,8 δις ευρώ. Τα παραπάνω στοιχεία είναι δυνατόν να ανατρέψουν κάθε προσπάθεια σοβαρού μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού. Η επιτυχία του στρατηγικού σχεδιασμού και η υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθούν από τη διαμόρφωση των ευρύτερων συνθηκών και τη σταθεροποίηση των οικονομικών δεδομένων. 2

4 Α. Διαμόρφωση Στρατηγικής του Δήμου Η στρατηγική ενός Δήμου αποτελεί συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος του Δήμου. Όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα, για τις ανάγκες στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρησιακού προγραμματισμού των ΟΤΑ απαιτείται η οριοθέτηση δύο επιπέδων λήψης αποφάσεων: α) Το επίπεδο του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου και β) το επίπεδο των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών προσώπων του. Επίπεδο λήψης Προϊόν Περιεχόμενο αποφάσεων προγραμματισμού Δημοτικό Συμβούλιο- Γενικοί στόχοι και Δήμαρχος-Εκτελεστική Στρατηγική πολιτικές δράσης Επιτροπή Υπηρεσίες Σχέδια δράσης Στόχοι και δράσεις Το πρώτο επίπεδο αποφασίζει τη στρατηγική του Δήμου προσδιορίζοντας γενικούς στόχους και πολιτικές δράσης, ενώ το δεύτερο επίπεδο καταρτίζει σχέδια δράσης, προσδιορίζοντας ειδικότερους στόχους και δράσεις για την επίτευξη του κάθε ενός από τους γενικούς στόχους του στρατηγικού σχεδίου. Η διαμόρφωση της στρατηγικής ενός Δήμου σημαίνει : 1. τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος (γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και 2. τη διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που θα διασφαλίσουν την επιτυχή προσέγγιση των ως άνω γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης (πολιτικές δράσης και γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης). Β. Καθορισμός των Γενικών Στόχων Τοπικής Ανάπτυξης Οι γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης επομένως είναι τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία πρέπει κατά προτεραιότητα να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη περίοδο, προκειμένου να εκπληρώσει καλύτερα την αποστολή του. Κρίσιμα ζητήματα που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος την επόμενη τετραετία Γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης 3

5 ΙΙ. Διάρθρωση Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κορυδαλλού ανά άξονα Προτεραιότητας και Μέτρα Το εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κορυδαλλού προτείνεται, να διαρθρωθεί στους εξής Άξονες Προτεραιότητας και στα επιμέρους Μέτρα αυτών. ΑΞΟΝΑΣ 1: Περιβαλλοντική Πολιτική - Αναβάθμιση Ποιότητας ζωής Περιλαμβάνει τα εξής μέτρα: Μέτρο 1.1.: Περιβαλλοντική Διαχείριση Μέτρο 1.2: Πολεοδομικός Σχεδιασμός- Αστικές Παρεμβάσεις Μέτρο 1.3: Συγκοινωνίες Προσπελασιμότητα Μέτρο 1.4: Διαχείριση Απορριμμάτων Μέτρο 1.5: Δίκτυα-Υποδομές Μέτρο1.6: Διαχείριση Ενέργειας ΑΞΟΝΑΣ 2: Τοπική Ανάπτυξη και Οικονομία Περιλαμβάνει τα εξής μέτρα: Μέτρο 2.1.: Αντιμετώπιση Ανεργίας Προώθηση Απασχόληση Μέτρο 2.2: Τοπική Επιχειρηματικότητα Μέτρο 2.3: Δημοτική Επιχειρηματικότητα Μέτρο 2.4: Ανάπτυξη Καινοτόμων Δράσεων Μέτρο 2.5: Προώθηση Κοινωνικής Οικονομίας Μέτρο 2.6: Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών ΑΞΟΝΑΣ 3: Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή Περιλαμβάνει τα εξής μέτρα: Μέτρο 3.1: Πολιτικές Κοινωνικής Φροντίδας Μέτρο 3.2: Τοπικές Πολιτικές Υγείας- Πρόνοιας Μέτρο 3.3.:Αντιμετώπιση Φτώχειας Μέτρο 3.4: Υποστήριξη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Μέτρο 3.5: Πολιτισμικές Υποδομές και Δράσεις Μέτρο 3.6: Αθλητικές Υποδομές και Δράσεις Μέτρο 3.7: Πολιτικές και Υποδομές Παιδείας και Δια βίου Μάθησης Μέτρο 3.8 : Προώθηση Εθελοντισμού ΑΞΟΝΑΣ 4: Διοικητική Αναδιοργάνωση Οργανισμού Περιλαμβάνει τα εξής μέτρα: Μέτρο 4.1: Προώθηση Ποιότητας Αποδοτικότητας Υπηρεσιών Μέτρο 4.2: Σύγχρονές Υποδομές Λειτουργίας 4

6 Μέτρο 4.3: Πολιτικές Εσωτερικής Επιμόρφωσης Κατάρτισης Μέτρο 4.4: Ένταξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών- Ψηφιακός Δήμος Μέτρο 4.5: Σύγχρονες μορφές οργάνωσης Μέτρο 4.6: Οικονομική Διαχείριση Μέτρο 4.7: Προώθηση Συμμετοχικών Διαδικασιών Μέτρο 4.8: Πολιτικές Ενημέρωσης- Διαφάνεια Μέτρο 4.9: Νομικά Πρόσωπα Μέτρο 4.10: Ανάπτυξη Συνεργασιών Μέτρο 4.11: Πολιτική Προστασία Διαχείριση κρίσεων Η διαγραμματική απεικόνιση της διάρθρωσης των αξόνων και των μέτρων ακολουθεί: 5

7 Άξονες Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κορυδαλλού Άξονας 1 Περιβαλλοντική Πολιτική- Αναβάθμιση Ποιότητας Ζωής Άξονας 2 Τοπική Ανάπτυξη και Οικονομία Άξονας 3 Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή Άξονας 4 Διοικητική Αναδιοργάνωση Οργανισμού Μέτρο 1.1 Περιβαλλοντική Διαχείριση Μέτρο 2.1 Αντιμετώπιση Ανεργίας- Προώθηση Απασχόληση Μέτρο 3.1 Πολιτικές Κοινωνικής Φροντίδας Μέτρο 4.1 Προώθηση Ποιότητας Αποδοτικότητα Υπηρεσιών Μέτρο 1.2 Πολεοδομικός Σχεδιασμός Αστικές Παρεμβάσεις Μέτρο 2.2 Τοπική Επιχειρηματικότητα Μέτρο 3.2 Τοπικές Πολιτικές Υγείας- Πρόνοιας Μέτρο 4.2 Σύγχρονες Υποδομές Λειτουργίας Μέτρο 1.3 Συγκοινωνίες- Προσπελασιμότητα Μέτρο 2.3 Δημοτική Επιχειρηματικότητα Μέτρο 3.3 Αντιμετώπιση Φτώχειας Μέτρο 4.3 Πολιτικές Εσωτερικής Επιμόρφωσης- Κατάρτισης Μέτρο 1.4 Διαχείριση Απορριμμάτων Μέτρο 1.5 Δίκτυα-Υποδομές Μέτρο 2.4 Προώθηση Καινοτόμων Δράσεων Ανάπτυξης Μέτρο 2.5 Προώθηση Κοινωνικής Οικονομίας Μέτρο 3.4 Υποστήριξη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Μέτρο 3.5 Πολιτισμικές Υποδομές και Δράσεις Μέτρο 4.4. Ένταξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών- Ψηφιακός Δήμος Μέτρο 4.5 Σύγχρονες Μορφές Οργάνωσης Μέτρο 1.6 Διαχείριση Ενέργειας Μέτρο 2.6 Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Μέτρο 3.6 Αθλητικές Υποδομές και Δράσεις Μέτρο 3.7 Πολιτικές και Υποδομές Παιδεία Μέτρο 3.8 Προώθηση Εθελοντισμού Μέτρο 4.6 Οικονομική Διαχείριση Μέτρο 4.7 Προώθηση Συμμετοχικών Διαδικασιών Μέτρο 4.8 Πολιτικές Ενημέρωσης - Διαφάνεια Μέτρο 4.9 Νομικά Πρόσωπα Μέτρο 4.10 Ανάπτυξη Συνεργασιών Μέτρο 4.11 Πολιτική Προστασία / Διαχείριση Κρίσεων 6

8 ΙΙΙ. Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι είναι οι εξής: Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή μέσω: - της ενίσχυσης της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας στο πλαίσιο υλοποίησης άμεσων και έμμεσων δράσεων για τη διαμόρφωση των κατάλληλων προϋποθέσεων και συνθηκών τόνωσης της επιχειρηματικότητας, της προώθησης πολιτικών απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο και αντιμετώπισης της ανεργίας. - της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής μέσα από δράσεις κοινωνικής φροντίδας και μέριμνας, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, αλλά και μέσω της αναβάθμισης υποδομών αλλά και της διοργάνωσης δράσεων σχετικά με την παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Ιδιαίτερη σημασία για την τρέχουσα περίοδο θα επιδοθεί στην προώθηση τοπικών πολιτικών αντιμετώπισης της φτώχειας και ενίσχυσης της αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα η οπτική του φύλου διέπει όλες τις πολιτικές του Δήμου προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση για όλους. - της προστασίας, επέκτασης και ανάδειξης του αστικού και περιαστικού φυσικού περιβάλλοντος. Διασφάλιση συμβατών χρήσεων γης για ήπια αστική και περιαστική ανάπτυξη. Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης του οργανισμού, προσανατολίζοντας τις εσωτερικές λειτουργίες σε νέα πρότυπα οργάνωσης, εισάγοντας νέες τεχνικές και μεθοδολογίες με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την ορθολογική κατανομή των πόρων. Ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών μέσω της εφαρμογής συμμετοχικών διαδικασιών, της προώθησης διαδικασιών ανοικτής διακυβέρνησης και της ενίσχυσης του εθελοντισμού. Ανάδειξη της πόλης του Κορυδαλλού σε μια ψηφιακή πόλη με την προώθηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και της προώθησης της ευρυζωνικότητας. Ένταξη στο εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών με φορείς και οργανισμούς σε υπερεθνικά και εθνικά προγράμματα αλλά και της συμμετοχής σε αντίστοιχα δίκτυα αυτοδιοίκησης. 7

9 Στη συνέχεια αναλύονται οι στρατηγικοί άξονες ανάπτυξης ανά μέτρο. Σε κάθε άξονα παραθέτονται τα επιμέρους μέτρα που τους αποτελούν και οι στόχοι αυτών. Τα συγκεκριμένα μέτρα στη συνέχεια της μελέτης θα εξειδικευτούν σε μια σειρά από δράσεις ΙV. Καθορισμός Στόχων ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρα ΑΞΟΝΑΣ 1: Περιβαλλοντική Πολιτική - Αναβάθμιση Ποιότητα ζωής Μέτρο 1.1: Περιβαλλοντική Διαχείριση Αναβάθμιση της λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής σε υποβαθμισμένες περιοχές του Δήμου. Επέκταση και αναβάθμιση των χώρων πρασίνου και των κοινόχρηστων χώρων, ενίσχυση της αναλογίας του πρασίνου ανά κάτοικο Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των παρεμβάσεων της Δημοτικής Αρχής, παρακολούθηση και έλεγχός τους όπου κριθεί απαραίτητο. Προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς του όρους Αιγάλεω. Επίτευξη υγιεινού, ελκυστικού και καθαρού αστικού περιβάλλοντος. Ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα της πόλης Συνεργασία και Συντονισμός με όμορους Δήμους και τους σχετικούς φορείς. Έλεγχος και αντιμετώπισης της ρύπανσης (ατμόσφαιρας, εδάφους, υδάτων) και των πηγών ακτινοβολίας. Προώθηση καινοτόμων περιβαλλοντικών δράσεων (πχ πράσινες ταράτσες, κλπ). Μέτρο 1.2: Πολεοδομικός Σχεδιασμός- Αστικές Παρεμβάσεις Διευθέτηση χρήσεων γης και αντιμετώπιση φαινομένων συγκρούσεων χρήσεων γης μέσω της έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και προώθηση των απαιτούμενων διαδικασιών για την ένταξη των νέων περιοχών στο σχέδιο πόλης. Εφαρμογές Πολεοδομικού Σχεδίου (απαλλοτριώσεις, αγορές, πράξεις αναλογισμού, ανταλλαγές) Δραστικός περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης και της δόμησης αυθαιρέτων. Αναβάθμιση κι εξυγίανση του αστικού περιβάλλοντος και του δομημένου χώρου. Αναπλάσεις αστικού χώρου 8

10 Αξιοποίηση του χώρου των φυλακών (με τη διεκδίκηση χρηματοδότησης για τη διαμόρφωση του) Αισθητική αναβάθμιση κτιριακού αποθέματος. Μέτρο 1.3: Συγκοινωνίες Προσπελασιμότητα Αποτελεσματικός κυκλοφοριακός σχεδιασμός Ενίσχυση της Δημοτικής Συγκοινωνίας Μείωση της χρήσης του Ι.Χ. αυτοκινήτου και αντιμετώπισης της κυκλοφοριακής συμφόρησης, μείωσης των αέριων ρύπων και των επιπέδων θορύβου που σχετίζονται με το αυτοκίνητο. Αντιμετώπιση του προβλήματος της στάθμευσης με μέτρα διέλευσης και οργανωμένης στάθμευσης οχημάτων. Διασύνδεση των χώρων (με δράσεις όπως οι πράσινες διαδρομές). Προώθηση εναλλακτικών παρεμβάσεων (προώθηση ποδηλατοδρόμων, δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρομήσεις ). Προώθηση της βαδισιμότητας Κατασκευή και Συντήρηση Τοπικού Οδικού Δικτύου Αύξηση της προσβασιμότητας σε κομβικά σημεία σύνδεσης μεταφορικών δικτύων (π.χ. ΜΕΤΡΟ). Προώθησης της κατασκευής του μετρό (τοπικές και υπερτοπικές Ενημέρωσης για την αξιοποίηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Διασφάλιση της προσπελασιμότητα για τις ομάδες του πληθυσμού με κινητικά προβλήματα Χρήση Νέων Τεχνολογιών Μέτρο 1.4: Διαχείριση Απορριμμάτων Διατήρηση υψηλού επιπέδου καθαριότητας εντός των ορίων του Δήμου. Ενίσχυση και διεύρυνση του προγράμματος ανακύκλωσης. Διάδοση μεθόδων οικιακής ανακύκλωσης /κομποστοποίησης κλπ. Ενθάρρυνση και συντονισμός για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στις σχετικές πολιτικές. Προώθηση Ευαισθητοποίησης- Δημοσιότητας στον Τοπικό Πληθυσμό. Διαχείριση Ογκωδών Αντικειμένων. 9

11 Μέτρο 1.5: Δίκτυα- Υποδομές Επέκταση του δικτύου ομβρίων και ολοκληρωμένη διαχείριση Εκσυγχρονισμός και επέκταση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλες τις περιοχές της πόλης Εκσυγχρονισμός, επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού Προώθηση της Ευρυζωνικότητας με την επέκταση του Δημοτικού ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου και την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών Μέτρο1.6: Διαχείριση Ενέργειας Αποδοτική / Οικονομική χρήση ενέργειας με έμφαση στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων και την προώθηση φιλικών περιβαλλοντικά δράσεων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των δημοτών. Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Προώθηση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού και των κοινωνικών εταίρων ΑΞΟΝΑΣ 2: Τοπική Ανάπτυξη και Οικονομία Μέτρο 2.1: Αντιμετώπιση Ανεργίας- Προώθηση Απασχόλησης Ενίσχυση του Δημοτικού Κέντρου Εκπαίδευσης ως την βασική δομή κατάρτισης του Δήμου για τον τοπικό πληθυσμό Ενίσχυση προκατάρτισης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης των κατοίκων της περιοχής με την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων. Ενδυνάμωση προγραμματισμού, συντονισμού και αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης Ανάπτυξη των απαραίτητων εσωτερικών Δομών και Μηχανισμών που θα λειτουργήσουν αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της προώθησης της απασχόλησης. 10

12 Στοχευμένες δράσεις για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα όπως η ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω μέτρων συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, Ενίσχυση των δομών πρόνοιας που θα διευκολύνουν τις πληθυσμιακές ομάδες που πλήττονται (πχ βρεφονηπιακοί σταθμοί για τις νεαρές μητέρες) Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς για την αξιοποίηση ευκαιριών Ενίσχυση Ευαισθητοποίησης ενημέρωσης Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Μέτρο 2.2. Τοπική Επιχειρηματικότητα Έργα υποδομής και μέτρα πολιτικής που βελτιώνουν την ελκυστικότητα της περιοχής ως εμπορικό κέντρο, κέντρο εστίασης και αναψυχής και κέντρο παροχής πολιτιστικών, αθλητικών δραστηριοτήτων. Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας Διαθέσιμων χώρων με στόχο την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της κινητικότητας στην πόλη τονώνοντας και την εμπορική δραστηριότητα Προώθηση κατάρτισης, επανακατάρτισης και προώθησης της δια βίου εκπαίδευσης των επιχειρηματιών κυρίως σε νέες τεχνολογίες. Προώθηση ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του επιχειρηματικού κόσμου για τις νέες ευέλικτες μορφές εργασίας και τις αρχές της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Προώθηση δράσεων προγραμματισμού, συντονισμού και αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων για την ενίσχυση της απασχόλησης δηλαδή την ανάπτυξη των απαραίτητων Δομών και Μηχανισμών. Προώθηση συνδυασμένης ενεργοποίησης τοπικών φορέων και ανθρώπινου δυναμικού για την προώθηση θεμάτων τοπικής ανάπτυξης. Ενίσχυση δομών και δράσεων για την ενδυνάμωση της ψηφιακής οικονομίας. Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας Ενίσχυση της εμπλοκής του δήμου μέσω σχετικών δομών που διαθέτει για ενημέρωση και πληροφόρηση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης. 11

13 Μέτρο 2.3. Δημοτική Επιχειρηματικότητα Επικαιροποίηση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων για την προσαρμογή τους στη σημερινή πραγματικότητα- αναμόρφωση της λειτουργίας τους σε στοχευμένους νέους τομείς Στελέχωση της επιχειρήσεων με εξειδικευμένο δυναμικό για την προώθηση του νέου ρόλου τους. Αναδιοργάνωση του τομέα διαφήμισης, χορηγιών Ενεργοποίηση για την επίτευξη διαχρονικής συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας (π.χ η κατάρτιση ενός διαχρονικού προγράμματος χορηγιών) Καθιέρωση νέων δράσεων που προωθούν την κοινωνικοπολιτιστική δράση της δημοτικής επιχειρηματικότητας όπως: α) προώθηση της κοινωνικής οικονομίας στην περιοχή, β) σχέσεις συνεργασίας με τον ευρωπαϊκό χώρο και γ) εμπλοκή σε προγράμματα διαδημοτικής συνεργασίας. Προώθηση νέων τομέων δραστηριοποίησης της ΔΗΚΕΚ που σχετίζεται με το πρότυπο ανάπτυξης της περιοχής και τις προγραμματισμένες δράσεις. Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών από τις Δημοτικές επιχειρήσεις Μέτρο 2.4. Ανάπτυξη Καινοτόμων Δράσεων Προώθηση εναλλακτικών δράσεων στις περιοχές του περιαστικού πρασίνου όπως η Δυνατότητα δημιουργίας κέντρου Βιολογικής καλλιέργειας στο Βοτανικό Κήπο. Συμμετοχή σε δίκτυα για την προώθηση και ενίσχυση της καινοτομίας συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό χώρο. Εφαρμογή Πρότυπων δράσεων (πχ υλοποίηση τράπεζας χρόνου, ευέλικτα ωράρια βρεφικών και παιδικών σταθμών θα ενισχύσει την επαγγελματική πορεία των γυναικών.) Μέτρο 2.5. Προώθηση Κοινωνικής Οικονομίας Δημιουργία δικτύων συνεργασίας με ΟΤΑ, δημόσιους φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και ιδιώτες Ενημέρωση και προετοιμασία συμμετεχόντων και απασχολούμενων. Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των τοπικών φορέων για τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τους κοινωνικούς στόχους των επιχειρήσεων. Ίδρυση και οργάνωση υποδομών των επιχειρήσεων. 12

14 Επιλεκτική συνεργασία με αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού. Προώθηση Παρακολούθησης και αξιολόγησης Προώθηση της εταιρικής ευθύνης και πολιτική κινήτρων. Πολιτική κινήτρων και επιβράβευσης Μέτρο 2.6: Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών Προώθηση και προβολή των τοπικών επιχειρήσεων μέσω των ψηφιακών μέσων του Δήμου. Παροχή διευκολύνσεων στις επιχειρήσεις μέσω των ψηφιακών υποδομών του Δήμου (portal, Wi-Fi) ΑΞΟΝΑΣ 3: Κοινωνική Ανάπτυξη Μέτρο 3.1 Πολιτικές Κοινωνικής Φροντίδας Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με στόχο τον προγραμματισμό και το συντονισμό των δράσεων καθώς και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών. Διασύνδεση και Αξιοποίηση όλων των κρατικών υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής μέσα από διαδικασίες ενημέρωσης και συνεργασίας για την παραπομπή δημοτών με σχετικά αιτήματα. Ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων Καλλικράτη Συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις και ΜΚΟ που προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες στην περιοχή του Κορυδαλλού αλλά και ευρύτερα (ειδικά για τους δημόσιους οργανισμούς π.χ Εκκλησία, φιλανθρωπικά ταμεία, ΟΚΑΝΑ, κλπ). Χάραξη μακροχρόνιας και ολοκληρωμένης κοινωνικής πολιτικής. Προώθηση των δράσεων δημοσιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών και καθιέρωση μηχανισμών επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία. Αύξηση της Προσπελασιμότητας στις κοινωνικές υπηρεσίες. Προώθηση νέων θεσμών( όπως για παράδειγμα του κοινωνικού λειτουργού ανά γειτονιά). Προώθηση πολιτικών για τη νεανική παραβατικότητα Ολοκλήρωση της εσωτερικής αναδιοργάνωσης της διεύθυνσης κοινωνικών υπηρεσιών. 13

15 Δημιουργία του θεσμού των ανοικτών σχολείων Προώθηση δράσεων εθελοντισμού Ενίσχυση Ενημέρωσης Πληροφόρησης Μέτρο 3.2 Τοπικές Πολιτικές Υγείας Πρόνοιας Ενίσχυση της λειτουργίας των Δημοτικών Ιατρείων Προώθηση μέσω της χρήσης ΤΠΕ καινοτόμων δράσεων (όπως δράσεις τηλεϊατρικής-τηλεπρόνοιας). Εσωτερική Αναδιοργάνωση Δομών του Δήμου. Δημιουργία ειδικών προγραμμάτων σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες όπως για παράδειγμα η εφαρμογή του προγράμματος πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας. Εξασφάλιση υγιεινής δημοτικών χώρων Διαχείριση αδέσποτων ζώων και δράσεις για τα οικόσιτα ζώα Δράσεις ενημέρωσης πληροφόρησης Μέτρο 3.3 Αντιμετώπιση Φτώχειας Ενίσχυση της αντιμετώπισης του προβλήματος από τα κάτω, μέσω της ενδυνάμωσης της γειτονιάς και της δημιουργίας επιτροπών σε τοπικό επίπεδο Ενημέρωσης- Πληροφόρησης Ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας για τη μεγιστοποίηση της συμβολής και της συμμετοχής της Προώθηση του εθελοντισμού Συνεργασία με κρατικούς φορείς, ΜΚΟ, κλπ για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου Μέτρο 3.4 Υποστήριξη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής από τα κάτω, μέσω της ενδυνάμωσης της γειτονιάς. Αξιοποίηση και στήριξη του δυναμικού της γειτονιάς μέσα από την ενίσχυση της οικογένειας, του σχολείου και των εθελοντικών οργανώσεων για 14

16 την πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων στους νέους και την άμεση στήριξη των ευπαθών ομάδων. Προώθηση στοχευμένων δράσεων για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού μέσα από διαδικασίες έρευνας. Προώθηση ενσωμάτωσης των μεταναστών και ομαλής ένταξης τους στις λειτουργίες της τοπικής κοινότητας Μέτρο 3.5 Πολιτισμικές Υποδομές και Δράσεις Δημιουργία πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου η οποία να καλύπτει εναλλακτικές μορφές τέχνης και κουλτούρας έτσι ώστε να αποδώσει ένα συγκεκριμένο στίγμα στο Δήμο. Αναβάθμιση και κατασκευή πολιτιστικών υποδομών. Διαδημοτική συνεργασία για την ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων. Συνεργασία του Δήμου με τους υφιστάμενους πολιτιστικούς φορείς της πόλης και ενίσχυση του εθελοντισμού στις πολιτιστικές δραστηριότητες. Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από την καλύτερη συνεργασία και διοίκηση των δημοτικών φορέων για την ανάπτυξη του πολιτισμού, τη βελτίωση των υποδομών, του εξοπλισμού και του ανθρώπινου δυναμικού. Προώθηση της κοινωνίας της γνώσης. Αποκέντρωση των πολιτιστικών δράσεων Μελέτη για τις πολιτιστικές προτιμήσεις και ανάγκες των κατοίκων με σκοπό τη μελλοντική διαμόρφωση μιας συνεκτικής πολιτιστικής πολιτικής. Μέτρο 3.6 Αθλητικές Υποδομές και Δράσεις Προώθηση μαζικού αθλητισμού μέσω κατασκευής νέων αθλητικών υποδομών με επίκεντρο την κατασκευή του αθλητικού κέντρου στα Λατομεία. Αναβάθμιση υφιστάμενων δομών Εφαρμογή αθλητικών προγραμμάτων Αξιοποίηση διαθέσιμων χώρων Ενίσχυση μέσω του θεσμού των ανοικτών σχολείων. Διοργάνωση δραστηριοτήτων υπερτοπικής εμβέλειας. Προώθηση του Οικογενειακού αθλητισμού (πεζοπορίες, χειμερινό σκι, rafting, εκμάθηση κολύμβησης στη θάλασσα). 15

17 Διερεύνηση δυνατότητας ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών αθλητισμού στην περιοχή του Σχιστού αλλά και στο χώρο των 88 στρεμμάτων (και ιδιαίτερα της νεολαίας του Δήμου) σε αθλήματα όπως η αναρρίχηση, η πεζοπορία, η ορεινή ποδηλασία, το skateboard κλπ. Δράσεις Ενημέρωσης Πληροφόρησης Μέτρο 3.7 Πολιτικές και Υποδομές Παιδείας και Δια βίου Μάθησης Ολοκλήρωση των νέων σχολικών μονάδων και νέα χωροκατανομή των σχολικών κτιρίων. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σε συνεργασία με τις σχολικές επιτροπές για την αποτελεσματικότητα στις δράσεις συντήρησης. Ενίσχυση των συνοδευτικών εγκαταστάσεων (αθλητική υποδομή, πολιτιστικές εγκαταστάσεις) για τη στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας Προώθηση του θεσμού των ανοικτών σχολείων. Διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με το λαϊκό πανεπιστήμιο και με την ευρύτερη τοπική κοινωνία (εφαρμογή πιλοτικών καινοτόμων δράσεων). Πολιτιστικά προγράμματα νέων τους θερινούς μήνες (π.χ αναδάσωση, εκδρομές σε συνεργασία με τη γενική γραμματεία Νέας Γενιάς, δραστηριότητες στα σχολεία κλπ). Ανάπτυξη συνοδευτικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ενίσχυση του επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία μέσα από ενημέρωση και συμβουλευτική του Δήμου στα σχολεία. Προώθηση δράσεων αντιμετώπισης της σχολικής διαρροής με εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη των οικογενειών και των παιδιών τους που εγκαταλείπουν το σχολείο. Πρόβλεψη των απαραίτητων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και πολεοδομικών παρεμβάσεων που θα εξασφαλίζουν τη σύντομη και ασφαλή πρόσβαση στους σχολικούς χώρους. Πλήρης ενεργοποίηση του τοπικού συμβουλίου παραβατικότητας. Προώθηση Ενημέρωσης- Πληροφόρησης 16

18 Μέτρο 3.8 Προώθηση Εθελοντισμού Άμεση ή έμμεση υποστήριξη των εθελοντικών οργανώσεων της πόλης που τεκμηριωμένα παράγουν έργο Διαμόρφωση ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ Δήμου και Οργανώσεων Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας Προώθηση Καινοτόμων δράσεων εθελοντισμού χρησιμοποιώντας τις υποδομές του Δήμου Ενημέρωσης Πληροφόρησης της τοπικής κοινότητας ΑΞΟΝΑΣ 4: Διοικητική Αναδιοργάνωση Οργανισμού Μέτρο 4.1 Προώθηση Ποιότητας Αποδοτικότητας Αποτελεσματική λειτουργία με επίκεντρο την ποιότητα, τη διαφάνεια και τη δημοκρατικότητα. Αύξηση της παροχής του αριθμού αλλά και της ποιότητας των υπηρεσιών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Εφαρμογή επιτυχημένων προτύπων διαχείρισης από τον ιδιωτικό τομέα, που δύναται να εφαρμοσθούν και στο δημόσιο χώρο. Διοίκηση μέσω στόχων με αξιολόγηση των δράσεων Βελτίωση της παραγωγικότητας Ορθολογικοποίηση της κατανομής των πόρων βάσει της αξιολόγησης των εκροών. Σταδιακή ενσωμάτωση νέων σύγχρονων προτύπων διαχείρισης που θα ενδυναμώσει τις δυνατότητες μέτρησης και αξιολόγησης του ΟΤΑ, αναφορικά με τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες λειτουργίας του. Διαδικασίες ελέγχου και συμμετοχής από τους χρήστες. Ενδυνάμωση διαδικασιών από τα υπηρεσιακά στελέχη. Δημιουργία νέων δομών προσανατολισμένων στην ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Υποστηρικτικές δράσεις για την ποιοτική λειτουργία των υπηρεσιών. 17

19 Μέτρο 4.2 Σύγχρονες Υποδομές Λειτουργίας Κατασκευή νέων υποδομών Συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών Αναβάθμιση Τεχνικού Εξοπλισμού Αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας Μέτρο 4.3 Πολιτικές Εσωτερικής Επιμόρφωσης Κατάρτισης Κατάρτιση εσωτερικής στρατηγικής επιμόρφωσης μέσω των διαθέσιμων δομών του Δήμου Λειτουργίες διαρκούς επιμόρφωσης υψηλού επιπέδου των αιρετών και του προσωπικού. Εξασφάλιση διαρκούς επιστημονικοτεχνικής υποστήριξης των αιρετών και του προσωπικού. Ενδυνάμωση δομών και προγραμμάτων επιμόρφωσης κατάρτισης. Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Αυτοδιοίκησης αλλά και του ευρύτερου Δημόσιου (ΕΚΔΔ,-ΙΝΕΠ,ΙΤΑ,ΕΕΤΑΑ κλπ) αλλά και ιδιωτικού τομέα. Αξιοποίηση των εσωτερικών ανθρώπινων πόρων, όπου αυτό είναι εφικτό, ως επιμορφωτές Μέτρο 4.4 Ένταξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών- Ψηφιακός Δήμος Προώθηση της ευρυζωνικότητας στο εσωτερικό του οργανισμού. Πλήρης αξιοποίηση των υφιστάμενων εφαρμογών από τους υπαλλήλους. Αναβάθμιση και εμπλουτισμός του υπάρχοντος λογισμικού του Δήμου. Σύνδεση σε ενιαίο δίκτυο όλων των υπηρεσιών του Δήμου (intranet-extranet). Πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το εθνικό δίκτυο Σύζευξις. Πλήρη αξιοποίηση της διαδικτυακής πύλης (Portal) με τη διεύρυνση των παρεχομένων υπηρεσιών ψηφιακά Αξιοποίηση των διαθέσιμων εφαρμογών (GIS) Αύξηση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες. Συνεργασίες με τον ιδιωτικό χώρο προς όφελος της τοπικής κοινότητας. Αξιοποίηση των προοπτικών που προσφέρουν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Ψηφιακή Σύγκλιση και Διοικητική Μεταρρύθμιση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 18

20 Διαδημοτικές Συνεργασίες και με του αρμόδιους φορείς της αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ,ΕΕΤΑΑ, ΚΕΔΚΕ κλπ). Συμμετοχή σε δίκτυα ψηφιακών πόλεων. Ενίσχυση της διασύνδεσης με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Ανάπτυξη εφαρμογών για την υποστήριξη των συμμετοχικών δράσεων. Προώθηση πολιτικών χρήσης ΤΠΕ για την προώθηση εναλλακτικών μορφών απασχόλησης (τηλεργασία) Ολοκληρωμένη στρατηγική χρήσης των κοινωνικών δικτύων Διερεύνηση δημιουργίας ανταποδοτικών εσόδων Μέτρο 4.5. Σύγχρονες Μορφές οργάνωσης Ολοκλήρωση της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Ολοκλήρωση των προβλέψεων του Καλλικράτη Ενίσχυση των σχετικών με τον προγραμματισμό δομών Υιοθέτηση καλών πρακτικών οργάνωσης Πληροφόρηση, τεκμηρίωση, πρόβλεψη των εξελίξεων στη περιοχή. Αναθεώρηση διαδικασιών ελέγχου και αξιολόγησης. Συντονισμός και συνεργασία με άλλους φορείς που εμπλέκονται στις αναπτυξιακές και προγραμματικές διαδικασίες όπως επί του συγκεκριμένου, η Περιφέρεια, τα υπουργεία κλπ. Συνεργασία και διασύνδεση με τον ακαδημαϊκό χώρο. Ανάπτυξη Συνεργασιών με τον ιδιωτικό χώρο- μεταφορά τεχνογνωσίας Ενίσχυση των διαδικασιών με επίκεντρο την αποτελεσματική διεκδίκηση των χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ. Μέτρο 4.6 Οικονομική Διαχείριση Ορθολογικοποίηση της κατανομής των οικονομικών πόρων. Διεύρυνση των δυνητικών πηγών χρηματοδότησης. Κοστολόγηση παρεχόμενων Υπηρεσιών Δραστηριοτήτων και Έργων. Διαμόρφωση τετραετούς Προϋπολογισμού. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών Αναδιαμόρφωση οικονομικών λειτουργιών με ενδυνάμωση στην οικονομική ανάλυση. Ανάλυση Επιχορηγήσεων 19

21 Μέτρο 4.7 Συμμετοχικές Διαδικασίες Ενίσχυση των νέων μορφών συμμετοχικών διαδικασιών που καθιερώθηκαν κατά την τελευταία περίοδο (συμμετοχικός προϋπολογισμός). Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αναφορικά με τις συμμετοχικές διαδικασίες. Προώθηση της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας και της Ανοικτής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο μέσω των δημοτικών ψηφιακών υποδομών Προώθηση της δημιουργίας συλλογικοτήτων και για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως οι οικονομικοί μετανάστες. Διασφάλιση Λειτουργίας νέων θεσμών (πχ Επιτροπή Διαβούλευσης) Βελτίωση των διαδικασιών πληροφόρησης και ενημέρωσης των πολιτών Μέτρο 4.8 Πολιτικές Ενημέρωσης Διαφάνεια Ενίσχυση σχετικών δομών του Δήμου Ενίσχυση των δράσεων που διασφαλίζουν τη διαφάνεια Χρήση των ψηφιακών κοινωνικών δικτύων Ανασχεδιασμός των λειτουργιών στη βάση μιας συνολικής επικοινωνιακής στρατηγικής Αξιοποίηση των ψηφιακών δημοτικών υποδομών (πχ portal) Μέτρο 4.9 Νομικά Πρόσωπα Ολοκλήρωση της προσαρμογής στις κατευθύνσεις που ορίζει ο Καλλικράτη με επίκεντρο την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των νέων δομών Ενίσχυση Οργανωτικής Αναδιάρθρωσης Συντήρηση Υποδομών Ανάλυση Σκοπιμότητας- βιωσιμότητας 20

22 Μέτρο 4.10 Ανάπτυξη Συνεργασιών Συμμετοχή σε Διαδημοτικά Δίκτυα Ανάπτυξη συνεργασιών με κοινωνικούς κι επιστημονικούς φορείς Συνεργασία και εκπροσώπηση σε εθνικούς και υπερεθνικούς οργανισμούς όπως IULA, eurocities, Local Agenda 21 κλπ. Προώθηση περιφερειακών και διακρατικών συνεργασιών Μέτρο 4.11 Πολιτική Προστασία Διαχείριση κρίσεων Σχεδιασμός προγράμματος Πολιτικής Προστασίας και κινητοποίηση φορέων σε τοπικό επίπεδο. Συντονισμός φορέων πολιτικής προστασίας σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο. Διασύνδεση και συμμετοχή με σχετικές οργανώσεις εθελοντών Αξιοποίηση Νέων τεχνολογιών και απόκτηση εξοπλισμού Ενίσχυση Επιμόρφωσης 21

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Επιχειρησιακό όπρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο λ πρόγραμμα της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου,, που καλύπτει το σύνολο των στρατηγικών και των δράσεων ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Το όραμα του Δήμου Καλαμάτας για την ταυτότητα της Καλαμάτας στη νέα εποχή

Το όραμα του Δήμου Καλαμάτας για την ταυτότητα της Καλαμάτας στη νέα εποχή Α ΦΑΣΗ Το όραμα του Δήμου Καλαμάτας για την ταυτότητα της Καλαμάτας στη νέα εποχή Η εκπόνηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων είναι μια νέα πρόταση υποχρέωση που απορρέει από τα άρθρα 203-207

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΝΟΜΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL Τα ανωτέρω στοιχεία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΡΑΜΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Όραμα, Στρατηγική & Βασικές Αξίες Ο Δήμος Πεντέλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας. Εδώ ζούμε.

ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας. Εδώ ζούμε. ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας Εδώ ζούμε. Καλύτερα» Η περιοχή παρέμβασης του σχεδίου ΒΑΑ, με βάση τα χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

«Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού»

«Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού» «Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού» Συνάντηση με τη «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» - 16.11.2015 Αναστασία Στρατηγέα Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π. stratige@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 Δήμος Σοφάδων ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 79 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2.1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ Ο Δήμος Σοφάδων, όπως διαμορφώθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2015 2019 Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων στο πλαίσιο του Σχεδιασμού των Δήμων, προβλέπεται η εκπόνηση πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Το πενταετές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Η Γνώμη σου Μετράει

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Η Γνώμη σου Μετράει ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2012 2014 Η Γνώμη σου Μετράει Οκτώβριος 2011 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Ονοματεπώνυμο (προαιρετικό). Δημοτική Τοπική Κοινότητα.. Δημότης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νέας Σμύρνης. Σελίδα 1 από 23

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νέας Σμύρνης. Σελίδα 1 από 23 Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Νέας Σμύρνης Κείμενο για το Στρατηγικό Σχεδιασμό Σελίδα 1 από 23 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ Καθορισμός της στρατηγικής- διατύπωση του οράματος

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας ΟΣΑΑ Ορεστιάδας 2007-2013 Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας Δήμος Ορεστιάδας Σκοπός Η ανάπλαση, χωρική και κοινωνική ανασυγκρότηση, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση στοχευμένου θύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μsc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού

Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού Πρόγραμμα «Είμαστε Όλοι Πολίτες» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2009-2014 για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) Πρόσκληση«Προαγωγή των Δημοκρατικών Αξιών, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας. Π.Ε. Δυτικός Τομέας

ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας. Π.Ε. Δυτικός Τομέας ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας Π.Ε. Δυτικός Τομέας Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Τα ΣΟΑΠ προβλέφτηκαν πρώτη φορά από το Νόμο 2742/1999 Οι προδιαγραφές δημοσιεύτηκαν μόλις το 2012 Ενώ η απαίτηση για πρόβλεψη από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου 1 Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει καθημερινά, μια σειρά από χρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες πολίτες. Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των Μεσοπρόθεσμων Γενικών Προτεραιοτήτων (άξονες-θεματικοί τομείς) και τις προκύπτουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

To όραµα του Δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης το οποίο περικλείει τις κατευθύνσεις που θα κινηθεί στο

To όραµα του Δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης το οποίο περικλείει τις κατευθύνσεις που θα κινηθεί στο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2019 Η Αποστολή του Δήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης που αποτελεί τον κύριο σκοπό λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δήμος Τρίπολης Τρίπολη 8-3-2012 Εισήγηση προς την επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τρίπολης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 1 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 10/11/2014 13/11/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 2012-2014 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Η διασυνοριακή θέση του Δήμου, αποτελεί μέγιστο πλεονέκτημα και δεν πρέπει να δίνει τροφή σε ξενοφοβικά στερεότυπα,

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 6.1 Εισαγωγή Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Μπάμπης Τσιτλακίδης Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Η ψηφιακή τεχνολογία ως: Καταλύτης για την επίλυση σύγχρονων αστικών ζητημάτων Βασικό εργαλείο για αστικό σχεδιασμό Το μέσο (και όχι αυτοσκοπός) για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α φάση : Στρατηγικός Σχεδιασμός άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «Για ένα Δήμο καθολικής ικανοποίησης των αναγκών των δημοτών, ανάπτυξης και εξελιγμένης ποιότητας ζωής».

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Δήμος Λαρισαίων Ο Δήμος Λαρισαίων είναι δικαιούχος χρηματοδότησης προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης από το Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Γιάννης Τσόγκρης BU Manager Local Government

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Γιάννης Τσόγκρης BU Manager Local Government ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Γιάννης Τσόγκρης BU Manager Local Government Το πλαίσιο Στα πλαίσια της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Θεωρίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 9 ο Μάθημα Αστικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

"Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων"

Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές "Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δήμος Αλμωπίας 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δήμος Αλμωπίας 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το τρέχον διάστημα, οι υπηρεσίες του Δήμου εκπονούν το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών, τοπικών επενδύσεων και βελτίωσης της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις & Ευκαιρίες για τους Δήμους στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Η Βιώσιμη Κινητικότητα

Προκλήσεις & Ευκαιρίες για τους Δήμους στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Η Βιώσιμη Κινητικότητα Προκλήσεις & Ευκαιρίες για τους Δήμους στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Η Βιώσιμη Κινητικότητα Δρ. Ράλλης Γκέκας, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Κως, 14 Νοεμβρίου 2014 Στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βώλακος με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Βώλακος (ΔΗ.ΚΕ. ΒΩΛΑΚΟΣ)».

ΘΕΜΑ: Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βώλακος με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Βώλακος (ΔΗ.ΚΕ. ΒΩΛΑΚΟΣ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΥΡΓΟΣ 14-1 - 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 18331/09 ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ. Δ/ΝΣΗ: Μανωλοπούλου & Κοκκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνοπτική Παρουσίαση

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνοπτική Παρουσίαση ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 2019 Συνοπτική Παρουσίαση ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΆΞΟΝΑΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.1. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΑ ΈΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ "Μακεδονία - Θράκη"

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ Μακεδονία - Θράκη ΑΠ 01. Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας 307.733,8 19 607.933,1 197,6 483.992,2 157,3 239.752,7 77,9 17 Σιδηρόδρομοι (TEN-T) 37.00 1 64.841,6 175,2 36.906,6 99,7 30.323,5 82,0 20 Αυτοκινητόδρομοι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών του ΘΣ 9 Λαμία 31.05.2016 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Η ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Ιούνιο του 1996, στη Δεύτερη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (HABITAT II) που πραγματοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α 01. Δήμαρχος Α 02. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Α 03. Γενικός Γραμματέας Α 04

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α 01. Δήμαρχος Α 02. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Α 03. Γενικός Γραμματέας Α 04 Α ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α 01 Δήμαρχος Α 02 Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Α 03 Γενικός Γραμματέας Α 04 Αντιδήμαρχοι Α 04 00 01 Αντιδήμαρχος Αστικού Περιβάλλοντος Κουράκης Ανδρέας Α 04 00 02 Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής

Διαβάστε περισσότερα