ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ""

Transcript

1 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Εισηγητές : Ι. Μπουρνάζος ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Π. Δελαπόγλου ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Δρ. Π. Κοντοθανάσης ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001 "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.

2 ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ι. Μπουρνάζος ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Π. Δελαπόγλου ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Δρ. Π. Κοντοθανάσης ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν άρθρο πραγματεύεται την αξιολόγηση των στοιχείων γεωτεχνικής παρακολούθησης για την ερμηνεία της συμπεριφοράς της σήραγγας, τον υπολογισμό και τη διαστασιολόγηση μέτρων θεραπείας για συγκεκριμένα τμήματα του μέχρι του παρόντος διανοιχθέντος τμήματος, στα οποία το μέγεθος των συγκλίσεων που έχουν καταγραφεί είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο στον αρχικό σχεδιασμό του έργου και επιπλέον έχουν επισυμβεί τοπικές αστοχίες των εφαρμοσθέντων μέτρων προσωρινής υποστήριξης και την ανάλυση των συνθηκών ευστάθειας στο μη διανοιχθέν τμήμα και τη διαστασιολόγηση με βάση τις απαιτήσεις σχεδιασμού και κατασκευής όπως αυτές έχουν προκύψει από τη μέχρι σήμερα εμπειρία της κατασκευής του έργου αλλά και τις πρόσφατες επιστημονικές θεωρήσεις σχετικά με τις γεωτεχνικές παραμέτρους σχεδιασμού, που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό σηράγγων σε φλυσχικούς σχηματισμούς και την επίδραση της υδροφορίας στις παραμέτρους αντοχής. Με την ως άνω διαδικασία, διατηρήθηκε στην ουσία της η αρχική τεχνική λύση της ΕΟΑΕ, με ελαφρές επεμβάσεις και προσαρμογές στα περιθώρια εφαρμογής του σχεδιασμού των μέτρων υποστήριξης και αποφεύχθηκαν ριζικές μεταβολές. Υπηρετήθηκε και βελτιώθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, καθώς προσαρμόστηκε ο σχεδιασμός σε βήματα προχώρησης που να εξυπηρετούν τις αναγκαίες αποδόσεις χωρίς να επιβαρύνουν τα μέτρα υποστήριξης και παρά τη συνδυασμένη λειτουργία δύο και όχι τριών εργοταξίων όπως προβλεπόταν αρχικά. Επίσης, ανεξαρτητοποιήθηκε λειτουργικά το σύνολο της παραγωγής από τον επιστημονικό σχεδιασμό και την αξιολόγηση των στοιχείων, παρά το γεγονός ότι βεβαίως επιφορτίσθηκε με την υποχρέωση της παροχής πολύ μεγάλου πλήθους στοιχείων και πρωτογενών πληροφοριών προς το Σύμβουλο του Αναδόχου. Τέλος, μέσα από το σύνολο της προσπάθειας, αποκτήθηκε βελτιωμένη επιστημονική τεκμηρίωση και τεχνογνωσία υποστηρικτική της μεθοδολογίας κατασκευής, όσον αφορά τις διαθέσιμες σύγχρονες τεχνικές λύσεις για σήραγγες μεγάλου μήκους και υπερκειμένων σε φλύσχη. 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ H δίδυμη οδική σήραγγα του Δρίσκου, κατασκευάζεται στο τμήμα 2.3: «ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ ποταμός ΑΡΑΧΘΟΣ" (από Χ.Θ έως Χ.Θ ) της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ. Οι δύο κλάδοι του Αυτοκινητοδρόμου διέρχονται από δύο ανεξάρτητες σήραγγες στις θέσεις: Αριστερός από Χ.Θ έως Χ.Θ (L = 4563,94 m). Δεξιός από Χ.Θ ,21 έως Χ.Θ (L = m). Η διατομή των σηράγγων είναι πεταλοειδής με ημικυκλικό θόλο ακτίνας εσωραχίου τελικής επένδυσης 5,50 m και μέγιστο ελεύθερο πλάτος 11,00 m, σύμφωνα με την τυπική διατομή της ΕΟΑΕ. Η σήραγγα διανοίγεται εντός σχηματισμών του Ιονίου Φλύσχη, με μέγιστα υπερκείμενα 220 m. Σελίδα 2 από 20.

3 Η κατασκευή του έργου ανατέθηκε από την ΕΟΑΕ στην Κ/Ξ ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΤΕ, η οποία επέλεξε ως υπεύθυνη για την εν γένει διαχείριση της σύμβασης και τη διαμόρφωση ενιαίου σχεδιασμού υλοποίησης της κατασκευής σε σχέση με τον Κύριο του έργου την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Βασικό στόχο απετέλεσε η ικανοποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, που λόγω της σπουδαιότητας του έργου ήταν ανελαστικό ως μέγεθος, ως και η αντιμετώπιση στα πλαίσια της ισχύουσας σύμβασης κατασκευής του κόστους του έργου. Το εν λόγω μέγεθος, υπόκειται σε μεταβολές, λόγω της ανάγκης εξυπηρέτησης της υπόγειας κατασκευής με ιδιαίτερα μεγάλο μήκος, λόγω του υψηλού κόστους διαχείρισης μηχανικού εξοπλισμού και εργατικών, λόγω της ανάγκης εγκατάστασης και λειτουργίας πολυάριθμων εργοταξίων σε πλήρη καθετοποίηση της λειτουργίας τους και τέλος λόγω της ιδιόμορφης τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς του Ιόνιου φλύσχη εντός του οποίου θα ορυσσόταν η σήραγγα υπό συνθήκες υψηλών υπερκειμένων (220m). Από την εμπειρία προηγούμενων υπογείων έργων μεγάλου μήκους σε ασβεστόλιθο, ο Ανάδοχος είχε καταλήξει σε μία μεθοδολογία οργάνωσης και κατασκευής, η οποία εν γένει καθόρισε τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του μηχανικού εξοπλισμού, ο οποίος βέβαια προσαρμόστηκε σε συνεργασία με τους προμηθευτές ώστε να εξυπηρετήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ειδικές ανάγκες του έργου, τόσο από πλευράς συνθηκών χρήσης όσο και από πλευράς απαιτούμενων αποδόσεων. Ως προς την αναμενόμενη τεχνικογεωλογική ακολουθία των σχηματισμών και τη συμπεριφορά αυτών κατά την όρυξη, η ΕΟΑΕ είχε διαμορφωμένη εικόνα και ορθούς κατ αρχήν προσανατολισμούς μέσω των αρχικών γεωλογικών και γεωτεχνικών μελετών που παρείχε στον Ανάδοχο, ο οποίος από την πλευρά του είχε να αντιμετωπίσει ορισμένα δυσχερώς προσδιορίσιμα μεγέθη που αφορούσαν στο συνδυασμό κατασκευής σηράγγων μεγάλου μήκους, σε υψηλά υπερκείμενα και σε ιδιόμορφη βραχόμαζα προκειμένου να υλοποιήσει το χρονοδιάγραμμα του έργου. Για τους ως άνω λόγους, ο Ανάδοχος προσέλαβε την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ ως γενικό σύμβουλο μελετών και αξιολόγησης των δεδομένων και απαιτήσεων σχεδιασμού του έργου και παράλληλα διαμόρφωσε ειδική ανεξάρτητη ομάδα (ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕ) για την ευθύνη της εν γένει γεωτεχνικής παρακολούθησης και κατηγοριοποίησης, η οποία υποστηρίχθηκε από ενισχυμένο τοπογραφικό τμήμα λήψης και επεξεργασίας των στοιχείων μετρήσεων. Κατ αυτόν τον τρόπο, αφενός ανεξαρτητοποιήθηκε η υλοποίηση των ανωτέρω στόχων και υποχρεώσεων από το βασικό παραγωγικό μηχανισμό του εργοταξίου (αποφυγή εμπλοκών, διατήρηση υψηλών αποδόσεων), αφετέρου δε επιτεύχθηκε συστηματοποίηση της διαδικασίας λήψης, επεξεργασίας και αξιολόγησης του ιδιαίτερα μεγάλου όγκου των γεωτεχνικών δεδομένων, τα οποία αξιοποιήθηκαν από το σύμβουλο του Αναδόχου με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών και όρων σχεδιασμού του έργου στα πλαίσια της αρχικής τεχνικής λύσης της ΕΟΑΕ. Προς επίτευξη των ανωτέρω, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες μελετητικές εργασίες: Εκτέλεση Ανάδρομων αναλύσεων προσδιορισμού γεωτεχνικών παραμέτρων σχεδιασμού για τη διαστασιολόγηση των μέτρων θεραπείας στο διανοιχθέν τμήμα, όπου έχει εφαρμοστεί η τυπική διατομή ΙΙΙ του αρχικού σχεδιασμού του έργου. Αντίστοιχη εργασία πραγματοποιήθηκε και για τις περιοχές όπου έχει εφαρμοστεί η τυπική διατομή IV και οι μετρηθείσες συγκλίσεις είναι μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες. Υπολογισμός των επιπτώσεων (μέγεθος πρόσθετων συγκλίσεων, επέκταση ζώνης πλαστικοποίησης, αύξηση εντατικών μεγεθών) στην περίπτωση μη εφαρμογής πρόσθετων μέτρων στις περιοχές που έχει σημειωθεί υπέρβαση των επιτρεπόμενων συγκλίσεων και η εκσκαφή της κάτω ημιδιατομής διενεργηθεί με τα μέτρα που προβλέπονται από τον αρχικό σχεδιασμό του έργου για την τυπική διατομή ΙΙΙ και την Σελίδα 3 από 20.

4 τυπική διατομή IV, με βάση τις γεωτεχνικές παραμέτρους σχεδιασμού των μέτρων θεραπείας. Αναλύσεις για τον υπολογισμό των μέτρων θεραπείας στο διανοιχθέν τμήμα όπου έχει εφαρμοστεί η τυπική διατομή ΙΙΙ και η τυπική διατομή IV, του αρχικού σχεδιασμού του έργου. Διερευνήθηκαν 3 εναλλακτικές τεχνικές λύσεις για την περίπτωση της τυπικής διατομής ΙΙΙ και 2 για την τυπική διατομή IV. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ανάδρομων αναλύσεων προκειμένου να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις εφαρμογής μέτρων προσωρινής υποστήριξης στο μη ορυχθέν τμήμα Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση τυπικών διατομών, οι οποίες θα εφαρμοστούν στο μη διανοιχθέν τμήμα της σήραγγας, λαμβάνοντας αναθεωρημένες γεωτεχνικές παραμέτρους σχεδιασμού και λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία από το μέχρι σήμερα διανοιχθέν τμήμα. Για το σχεδιασμό αυτό χρησιμοποιήθηκε και ο τρισδιάστατος κώδικας ανάλυσης FLAC3D. Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ανωτέρω επί μέρους μελετών καθορίστηκαν τα εύρη εφαρμογής των τυπικών διατομών και τα αντίστοιχα επιπεδα προειδοποίησης και συναγερμού για κάθε τυπική διατομή για το νέο τμήμα, καθώς και για το ήδη διανοιχθέν τμήμα, όσον αφορά τις εργασίες εκσκαφών της β φάσης. Σημειώνεται ότι είναι λίγες οι περιπτώσεις που καταβάλλεται τέτοια προσπάθεια, η οποία προκύπτει από συντονισμένη και εντατική εργασία της μελετητικής ομάδας και του Αναδόχου και αξιολογεί ένα από τα πλέον εντατικά συστήματα παρακολούθησης της κατασκευής που έχουν εφαρμοστεί ποτέ στον ελληνικό χώρο, με στοχό την αποτελεσματική προσαρμογή των υπαρχόντων μελετητικών δεδομένων (αρχικός σχεδιασμός του έργου), τα οποία είναι εν γένει προσανατολισμένα προς την ορθή κατεύθυνση σχεδιασμού, την αξιολόγηση των επί τόπου συνθηκών όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί από την όρυξη σημαντικού μήκους σημαντικού μήκους του υπογείου έργου και στη βελτιστοποίηση του εν γένει σχεδιασμού με στόχο την ασφαλή κάλυψη όλων των αντιμετωπιζομένων περιπτώσεων. Η ως άνω προσπάθεια δεν αποσκοπεί στην κατάργηση των προβλέψεων του αρχικού σχεδιασμού του έργου αλλά στο δημιουργικό εμπλουτισμό του και στην ικανοποίηση όλων εκείνων των μελετητικών απαιτήσεων για την εύρυθμη και απρόσκοπτη αποπεράτωση της κατασκευής. 2. ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Ο φλύσχης της Ιόνιας ενότητας και ειδικά στη σήραγγα Δρίσκου έχει ήδη συναντηθεί και προβλέπεται να εξακολουθήσει να αναπτύσσεται στη μέτρια ως πτωχή ποιότητα του. Οι σχηματισμοί στους οποίους γίνεται η διάνοιξη των σηράγγων αποτελούνται κυρίως από στρώσεις μεσοστρωματωδών έως παχυστρωματωδών ψαμμιτών της τάξης των 30cm έως 70 cm σε συνεχή εναλλαγή με λεπτοστρωματώδεις ιλυολίθους, με κύριο χαρακτηριστικό τους : Την περίπου παραοριζόντια κλίση τους (σε σχέση με την διεύθυνση της σήραγγας) για το 60% της μηκοτομικής διάνοιξης του έργου, δηλ. από το νότιο μέτωπο. Την περίπου παρακατακόρυφη κλίση τους (σε σχέση με τη διεύθυνση της σήραγγας) για το 40% της υπόλοιπης διάνοιξης, αλλά σε πολλές θέσεις έντονα πτυχωμένο. Σελίδα 4 από 20.

5 Διακλάσεις εμφανίζονται κυρίως στις ψαμμιτικές ενστρώσεις, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν στο σύνολο τους δευτερεύουσες επιφάνειες διαχωρισμού της βραχόμαζας και συγκριτικά προς τις επιφάνειες στρώσης υπολείπονται σημαντικά σε σπουδαιότητα και επηρεασμό των τεχνικογεωλογικών συνθηκών της βραχόμαζας. Διακλάσεις επεκτείνονται (όχι πάντα) στα ιλυολιθικά μέρη, που χαρακτηρίζονται από μικρό συνολικό πάχος από 10 εως 40 cm με εναλλαγές στρώσεων μεταξύ τους εως 1 έως 5 cm. Αρκετά συχνά έχει αναγνωρισθεί ότι οι επιφάνειες στρώσης αποτελούν διατμημένες επιφάνειες, ιδιαίτερα στα ιλυολιθικά μέρη των μεσο-παχυστρωματωδών ψαμμιτών / ιλυολίθων, συνήθως πλησίον περιοχών που έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την τακτή και επαναλήψιμη εμφάνιση γεωλογικών ρηγμάτων, που όταν «συντονίζονται» και συνυπάρχουν, δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες ευστάθειας για την προσωρινή υποστήριξη της σήραγγας. Είναι δε φανερό ότι οι επιφάνειες στρώσης όχι μόνο αποτελούν κύριο στοιχείο, αλλά και ότι η γωνιακή σχέση μεταξύ της διεύθυνσης της παράταξης των σχηματισμών και της διεύθυνσης της σήραγγας, σε συνάρτηση με την γωνία κλίσης των επιφανειών στρώσης, μπορούν να δώσουν αποσφηνώσεις στην περίμετρο θεωρητικής εκσκαφής της σήραγγας (από το μέτωπο εισόδου), οι οποίες μπορεί να είναι αποκολλήσεις πλακών από την οροφή ή αποτεμαχισμός τεμαχών ψαμμίτη στις παρειές. Για τη διατήρηση της ικανότητας ανάληψης φορτίου από τη βραχόμαζα θα πρέπει τα φαινόμενα χαλάρωσης, κυρίως εγκάρσια στα επίπεδα της στρώσης του άστρωτου ιλυολίθου και στρωσιγενούς ψαμμίτη, να ελαχιστοποιηθούν. Πλησίον περιοχών ρηγμάτων έχουν παρατηρηθεί εξαιρετικά δυσμενή αποτελέσματα γεωλογικών υπερεκσκαφών αποσφηνώσεων. 3. ΑΡΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Για τον αρχικό σχεδιασμό των κατηγοριών των μέτρων υποστήριξης λήφθηκαν υπόψη το εύρος διακύμανσης της ποιότητας της βραχόμαζας, ο αντίστοιχος λιθολογικός σχηματισμός και το ύψος των υπερκειμένων. Χαρακτηριστικό του σχεδιασμού, λόγω του μεγάλου αριθμού διαφορετικών γεωλογικών σχηματισμών, ποιότητας βραχόμαζας και διακύμανσης πάχους υπερκειμένων, ήταν η όχι μονοσήμαντη αντιστοιχία μεταξύ κατηγοριών μέτρων υποστήριξης και ποιότητας βραχόμαζας. Σύμφωνα με την αρχική μελέτη διαστασιολογήθηκαν 5 τυπικές διατομές εκσκαφής και μέτρων προσωρινής υποστήριξης (ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, Vα και Vβ), οι οποίες προέβλεπαν την εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος και αγκυρίων μήκους 3-4 m για τις κατηγορίες ΙΙ και ΙΙΙ, το συνδυασμό εκτοξευόμενου σκυροδέματος, μεταλλικών δικτυωτών πλαισίων και αγκυρίων μήκους 4-6 m για την κατηγορία IV, το συνδυασμό εκτοξευόμενου σκυροδέματος χαλύβδινων πλαισίων τύπου ΗΕΑ160 ή ΗΕΒ180, αγκυρίων μήκους 5-6 m και το κλείσιμο του πυθμένα για τις κατηγορίες Vα και Vβ. Για την κατηγορία Vb προβλέποταν επιπλέον η χρήση δοκών προπορείας, και το κλείσιμο του πυθμένα της άνω ημιδιατομής με διαμόρφωση ανάστροφου τόξου. Υπολογίστηκαν επίσης οι μέγιστες επιτρεπτές μετατοπίσεις στην κλείδα ανά κατηγορία μέτρων υποστήριξης, οι οποίες κυμαίνονταν από 7.5 mm για την κατηγορία ΙΙ έως 8 cm για την κατηγορία Vβ. Κάθε κατηγορία μέτρων υποστήριξης προβλέποταν να εφαρμοστεί για ένα εύρος συνδυασμών ποιότητας βραχόμαζας, γεωλογικού σχηματισμού και πάχους υπερκειμένων. 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Το μέχρι σήμερα διανοιχθέν τμήμα της σήραγγας Δρίσκου έχει παρουσιάσει σε αρκετά τμήματά του μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες από τον αρχικό σχεδιασμό συγκλίσεις. Ταυτόχρονα έχουν παρατηρηθεί αστοχίες αγκυρίων και εκτοξευόμενου Σελίδα 5 από 20.

6 σκυροδέματος σε αρκετές θέσεις, γεγονός, που υποδηλώνει τη σχετική ανεπάρκεια των μέτρων προσωρινής υποστήριξης για τη συγκεκριμένη βραχόμαζα, σε τοπική κλίμακα και σε μερικές ακραίες εν γένει συνθήκες. Με βάση τα παραπάνω υφίσταται η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων θεραπείας του ήδη διανοιχθέντος τμήματος, όπως επίσης και υπολογισμού νέων διατομών στο μη διανοιχθέν τμήμα όπου θα λαμβάνονται υπόψη η εμπειρία από τη μέχρι σήμερα διάνοιξη όπως και η ύπαρξη νερού η οποία υποβαθμίζει περαιτέρω τις παραμέτρους αντοχής και ποιότητας της βραχόμαζας. Θα πρέπει επομένως κατά τους υπολογισμούς της διαστασιολόγησης της προσωρινής υποστήριξης να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη του νερού και να απομειώνονται κατάλληλα οι παράμετροι αντοχής της βραχόμαζας. Τα παραπάνω οδήγησαν στο συμπέρασμα, ότι ενόψει της διάνοιξης της β φάσης θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα θεραπείας, ώστε: (α) Να μειωθεί στο ελάχιστο και να ανασχεθεί η περαιτέρω αύξηση των συγκλίσεων και (β) Να μην επιφορτιστούν περαιτέρω, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, τα ήδη εφαρμοσθέντα μέτρα προσωρινής υποστήριξης. Ταυτόχρονα θα πρέπει τα μέτρα θεραπείας που θα επιλεγούν να εξασφαλίζουν στη σήραγγα κατάλληλες διαστάσεις, ώστε η μόνιμη επένδυση να έχει το προβλεπόμενο από το σχεδιασμό του έργου στατικό πάχος. Προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι, διενεργήθηκαν ανάδρομες αναλύσεις ύστερα από αξιολόγηση των δεδομένων των γεωτεχνικών οργανομετρήσεων, έτσι ώστε: Να καθοριστούν οι γεωτεχνικές παράμετροι της βραχόμαζας, για τις οποίες οι υπολογιζόμενες συγκλίσεις προσεγγίζουν τις μετρούμενες. Να ελεγχθεί η επάρκεια των προβλεπομένων από την οριστική μελέτη μέτρων προσωρινής υποστήριξης στις περιοχές όπου έχει ήδη συμβεί υπέρβαση της επιτρεπόμενης σύγκλισης. Στη συνέχεια εκτελέστηκαν αναλύσεις με δεδομένες γεωτεχνικές παραμέτρους, οι οποίες προέκυψαν από τις ανάδρομες αναλύσεις, με στόχο να υπολογιστούν πρόσθετα μέτρα υποστήριξης, αλλά και μέτρα βελτίωσης της βραχόμαζας, για τις περιπτώσεις εκείνες όπου τα μέτρα της προσωρινής υποστήριξης κριθούν ως ανεπαρκή, για τη διάνοιξη της β φάσης. 5. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΛΥΣΧΗ Στα φύλλα αποτύπωσης των μετώπων, σχεδόν σε όλες τις θέσεις, αναφέρεται η παρουσία νερού με μορφή υγρασίας έως ροής υπό μέτρια πίεση. Έντονη επίσης είναι η παρουσία παρακατακόρυφων ρηγμάτων σε κάθε διατομή αποτύπωσης, πληρωμένων με μυλονιτιωμένο, χαμηλών, αντοχών υλικό. Τα στρώματα φλύσχη και ιλυολίθου έχουν διάταξη παραοριζόντια ως προς το μέτωπο, κυρίως στην περιοχή της εισόδου. Οι μηχανικές ιδιότητες του φλύσχη παρουσιάζονται τοπικά με μειωμένες τιμές λόγω της ύπαρξης υψηλοτέρων από τις κανονικές συγκεντρώσεων τάσεων οι οποίες προκαλούνται όταν τα παραοριζόντια στρώματα του φλύσχη διατέμνονται από ομάδες ρηγμάτων. Σύμφωνα επίσης με νεώτερο άρθρο των Μαρίνου και Hoek **, για τις τιμές των ** Marinos and Hoek «Mechanical properties of Flysch» submitted for publication in the Bulletin of IAEG Σελίδα 6 από 20.

7 μηχανικών παραμέτρων του φλύσχη, θα πρέπει να λαμβάνεται πλέον υπόψη η επίδραση της ύπαρξης υπογείων νερών. Η ύπαρξη νερού έχει αρνητική επίδραση στην τιμή της αντοχής σε θλίψη του αρρήκτου πετρώματος σ ci, όπως επίσης και στην τιμή της σταθεράς m i. Επομένως θα πρέπει κατά την κατηγοριοποίηση της βραχόμαζας να λαμβάνεται υπόψη και η ύπαρξη υδροφορίας, ώστε οι τιμές των μηχανικών ιδιοτήτων της να απομειώνονται κατάλληλα. Η τιμή του δείκτη GSI επηρεάζεται επίσης την εφαρμογή μη επαρκών μέτρων υποστήριξης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ζώνης χαλάρωσης γύρω από την εκσκαφή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του βαθμού αλληλεμπλοκής των τεμαχών της βραχόμαζας, τη διεύρυνση του ανοίγματος των ασυνεχειών που διασχίζουν τη βραχόμαζα, φαινόμενο το οποίο επιδρά αρνητικά στην τιμή του δείκτη GSI. Οι γεωτεχνικές οργανομετρήσεις άλλωστε, με χρήση μηκυνσιομέτρων επιβεβαιώνουν μάλλον την παρουσία ζώνης χαλάρωσης μεγαλύτερου εύρους από το προβλεφθέν στην οριστική μελέτη του έργου. Σύμφωνα επίσης με τον παρακάτω πίνακα για την επιλογή του δείκτη GSI, οι υπολογισθείσες τιμές του δείκτη θα πρέπει να μετατοπιστούν ελαφρώς προς τη δεξιά πλευρά, λόγω της ύπαρξης υπογείων νερών. Επομένως οι τιμές των σ ci, m i και GSI, θα πρέπει να μειωθούν σε σχέση με τις παραδοχές του αρχικού σχεδιασμού του έργου. Επειδή όμως δεν υπάρχουν προς το παρόν στη βιβλιογραφία, ποσοτικές εκτιμήσεις για τη μείωση αυτή, το κριτήριο για το πόσο πρέπει να μειωθούν οι παράμετροι είναι, αφενός μεν οι τιμές των μετρηθεισών συγκλίσεων, αφετέρου προκειμένου για το m i, η τιμή του να μένει εντός των ορίων που προτείνει η βιβλιογραφία για το φλύσχη. Συγκεκριμένα οι τιμές ανάλογα με τα ποσοστά συμμετοχής ψαμμίτη και ιλυολίθου κυμαίνονται από 5 έως 21. Οι τιμές του δείκτη m i μειώθηκαν μέχρι η υπολογιζόμενη κατακόρυφη μετατόπιση να προσεγγίσει τη μετρηθείσα κατακόρυφη μετατόπιση. Για την εκτίμηση των παραμέτρων αντοχής c (συνοχή) και φ (γωνία εσωτερικής τριβής) της βραχόμαζας εφαρμόσθηκε το κριτήριο Hoek & Brown σε συνδυασμό με το εύρος διακύμανσης του πάχους των υπερκειμένων. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω γεωλογικά στοιχεία, αλλά και το γεγονός ότι το τμήμα της σήραγγας που θα διανοιχτεί ευρίσκεται σε περιοχή με αρκετά υψηλότερα υπερκείμενα από το μέχρι σήμερα διανοιχθέν (μέγιστο ύψος 220 m), εκτελέστηκαν αναλύσεις με χρήση δισδιάστατου και τρισδιάστατου κώδικα πεπερασμένων διαφορών, για το δυσμενέστερο συνδυασμό αρχικού εντατικού πεδίου και ποιότητας βραχόμαζας για τις κατηγορίες μέτρων προσωρινής υποστήριξης ΙΙΙ, ΙV, Vα και Vβ, με σκοπό την αναπροσαρμογή τους στα υφιστάμενα δεδομένα, για την ποιότητα της βραχόμαζας. Η διαστασιολόγηση των νέων διατομών καθίσταται αναγκαία όπως έδειξε η εμπειρία από τη διάνοιξη αλλά και για κατασκευαστικούς λόγους. Η επιλογή του δυσμενέστερου συνδυασμού υπερκειμένων ανά κατηγορία, βασίστηκε στο λόγο σ cm /P o (Αντοχή βραχόμαζας / Γεωστατική τάση). Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του έργου κάθε τυπική διατομή εφαρμόζεται για ένα συγκεκριμένο πεδίο συνδυασμών ποιότητας βραχόμαζας και ύψους υπερκειμένων. Προκειμένου να διαστασιολογηθούν οι νέες διατομές, θεωρήθηκε καταρχήν ότι κάθε μία από αυτές θα πρέπει να έχει το ίδιο εν γένει πεδίο εφαρμογής με την αντίστοιχή της στον αρχικό σχεδιασμό του έργου, λαμβάνοντας υπόψη μικρή απομείωση των γεωτεχνικών παραμέτρων σ ci και m i. H απομείωση του δείκτη GSI λόγω υπογείων νερών και δυσμενούς στρωσιγένειας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την κατηγοριοποίηση της βραχόμαζας, ώστε να επιλέγεται η κατάλληλη τυπική διατομή. Οι νέες διατομές διαστασιολογούνται για το δυσμενέστερο συνδυασμό ποιότητας βραχόμαζας και ύψους υπερκειμένων, όπως αυτός λαμβάνεται για κάθε κατηγορία μέτρων υποστήριξης σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του έργου. Σελίδα 7 από 20.

8 Πίνακας 1 Δείκτης GSI βάσει της δομής του γεωλογικού σχηματισμού του φλύσχη (διαφοροποίηση αναλογίας στρώσεων ψαμμίτη και ιλυόλιθου). 6. ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Η φιλοσοφία εκτέλεσης των ανάδρομων αναλύσεων και σχεδιασμού μέτρων θεραπείας των τμημάτων της σήραγγας με προβλήματα συγκλίσεων, παρουσιάζεται στο διάγραμμα του παρακάτω σχήματος, και αφορά τμήματα του έργου όπου είχαν εφαρμοστεί οι κατηγορίες εκσκαφής και μέτρων προσωρινής υποστήριξης ΙΙΙ και IV του αρχικού σχεδιασμού, με υπέρβαση των μέγιστων επιτρεπόμενων μετατοπίσεων. Οι αρχικές γεωτεχνικές παράμετροι λήφθηκαν υπόψη σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του έργου για τη συγκεκριμένη κατηγορία και σχηματισμό, ο οποίος απαντάται στη κρίσιμες θέσεις ελέγχου. Πίνακας 2 Γεωτεχνικές παράμετροι για την εκτέλεση των ανάδρομων αναλύσεων, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του έργου. Κατηγορία GSI m i σ ci γ (kn/m 3 ) ΙΙΙ ΙV Σελίδα 8 από 20.

9 Δεδομένα γεωτεχνικών οργανομετρήσεων συγκλίσεων Ταξινόμηση των δεδομένων ανά κατηγορία υποστήριξης (ΙΙΙ, ΙV) Αξιολόγηση των συγκλίσεων ανά κατηγορία (ΙΙΙ, ΙV) Επιλογή των αντιπροσωπευτικών κατακόρυφων και οριζοντίων μετατοπίσεων ανά κατηγορία (ΙΙΙ, ΙV) YD, XD Επιλογή των διατομών ελέγχου ανά κατηγορία (Χ.Θ.) Λήψη γεωτεχνικών παραμέτρων με βάση την οριστική μελέτη μέτρων προσωρινής υποστήριξης Κατασκευή προσομοιωμάτων με χρήση του δισδιάστατου FLAC Υπολογισμός μετατοπίσεων YDcal, XDcal Προσομοίωση β φάσης διάνοιξης με τα μέτρα προσωρ. υποστήριξης της οριστικής μελέτης NAI Ydcal = YD και Xdcal = XD OXI Μεταβολή των γεωτεχνικών παραμέτρων (GSI, σci, mi) NAI ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ, ΤΕΛΟΣ - Επαρκή τα προσωρινά μέτρα; - Σταθεροποίηση των μετατοπίσεων; - Σταθεροποίηση των εντατικών μεγεθών; ΟΧΙ Επιλογή πρόσθετων μέτρων υποστήριξης και βελτίωσης της βραχόμαζας Έλεγχος επάρκειας προσωρινών μέτρων υποστήριξης, μετατοπίσεων, και εντατικών μεγεθών Προσομοίωση β φάσης διάνοιξης με τα μέτρα προσωρ. υποστήριξης της οριστικής μελέτης ΟΧΙ - Επαρκή πρόσθετα μέτρα; - Σταθεροποίηση των μετατοπίσεων; - Σταθεροποίηση των εντατικών μεγεθών; ΝΑΙ ΤΕΛΟΣ Σχήμα 1 Λογικό διάγραμμα ροής εκτέλεσης ανάδρομων αναλύσεων και υπολογισμού μέτρων θεραπείας Οι ανάδρομες αναλύσεις για την κατηγορία ΙΙΙ περιλαμβάνουν την εκτέλεση υπολογισμών με διαφοροποιήσεις των γεωτεχνικών παραμέτρων της βραχόμαζας και επαναληπτικές διαδικασίες, ώστε η υπολογιζόμενη κατακόρυφη μετατόπιση να προσεγγίσει το μέγεθος της μέγιστης μετρηθείσας η οποία έλαβε τιμή 34 mm, ενώ η μέγιστη επιτρεπόμενη ήταν της τάξεως των 15 mm μετά τη διάνοιξη της πλήρους διατομής. Λαμβάνεται δε η μετατόπιση ως κύριο κριτήριο για την εκτέλεση των ανάδρομων αναλύσεων διότι αποτελεί το πλέον εύκολα μετρούμενο μέγεθος με την μικρότερη πιθανότητα σφάλματος από πλευράς οργανομετρήσεων, ως και το κυριότερο μέγεθος από πλευράς λειτουργικότητας της σήραγγας. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται ενδεικτικά ένα διάγραμμα παρακολούθησης των μετατοπίσεων από το έργο. Σελίδα 9 από 20.

10 5 ΔΕΞΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ - ΣΤΑΘΜΟΣ SG_15_DX (Χ.Θ.=6+724) ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ( ΔΗ ) ΔΗ (mm) Απόσταση μετώπου (m) /6/ /6/ /6/ /7/ /7/ /8/ /8/2000 7/9/ /9/2000 5/10/ /10/2000 2/11/ /11/ /11/ /12/ /12/ /1/ /1/2001 Ακιδα1 Ακίδα 2 Ακίδα 3 Αποσταση Μετώπου Top Heading Απόσταση Μετώπου Bench Σχήμα 2 Κατακόρυφη μετατόπιση στη Χ.Θ ως συνάρτηση του χρόνου και της απόστασης της θέσης από το μέτωπο εκσκαφής. Οι υπολογισμοί εκτελέστηκαν διατηρώντας σταθερά τα μέτρα προσωρινής υποστήριξης και μεταβάλλοντας ανάλογα τις παραμέτρους GSI, m i και σ ci του πετρώματος. Η αρχική αποτόνωση τη στιγμή όπου εγκαθίσταται το πρώτο μέτρο προσωρινής υποστήριξης (εκτοξευόμενο σκυρόδεμα πάχους 5 cm) εκτιμήθηκε με βάση τις καμπύλες Panet για δεδομένες τιμές των γεωτεχνικών παραμέτρων, ακτίνας εκσκαφής και πάχους υπερκειμένων. Η προσομοίωση της α φάσης εκσκαφής έγινε σε 11 στάδια κατά τα οποία ελήφθη υπόψη ο χρόνος ωρίμανσης του εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε σχέση με την προχώρηση του μετώπου (επίδραση τρίτης διάστασης). Εξετάστηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί τιμών γεωτεχνικών παραμέτρων. Πίνακας 3 Τιμές γεωτεχνικών παραμέτρων ανάδρομων αναλύσεων και αντίστοιχα μεγέθη μετατοπίσεων. Κατηγορία ΙΙΙ. Παράμετροι GSI m i σ ci Αριστερός Κατακόρυφη μετατόπιση (mm) Δεξιός Οριζόντια μετατόπιση (mm) Αριστερός Δεξιός Εύρος ζώνης πλαστικ/σης (m) Αριστερός Δεξιός Σελίδα 10 από 20.

11 Η μέγιστη αναπτυσσόμενη θλιπτική τάση στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα που υπολογίστηκε για το συνδυασμό ΙΙΙ, που ήταν και ο δυσμενέστερος ήταν της τάξεως των 26 MPa, τιμή που προσεγγίζει την θλιπτική αντοχή των 28 ΜPa του εκτοξευόμενου σκυροδέματος που χρησιμοποιήθηκε. Με βάση το γεγονός ότι έχουν ήδη επισυμβεί τοπικές αστοχίες σε αγκύρια και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, για τον υπολογισμό των μέτρων θεραπείας της διατομής ΙΙΙ γίνεται αποδεκτός ο τρίτος συνδυασμός γεωτεχνικών παραμέτρων, δηλ, GSI 25, σ ci 20, m i 8, αφού η τιμή της υπολογιζόμενης κατακόρυφης μετατόπισης, προσεγγίζει ικανοποιητικά την μετρηθείσα. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται για τα τμήματα όπου εφαρμόστηκε η τυπική διατομή IV, με προβλήματα συγκλίσεων. Η κατακόρυφη μετατόπιση η οποία λήφθηκε υπόψη στους υπολογισμούς έλαβε τιμή 80 mm μετά τη διάνοιξη της άνω ημιδιατομής, ενώ η μέγιστη επιτρεπόμενη ήταν της τάξεως των 25 mm μετά τη διάνοιξη της πλήρους διατομής. Η προσομοίωση της α φάσης εκσκαφής έγινε σε 12 στάδια. Οι τιμές των γεωτεχνικών παραμέτρων όπως και τα κυριότερα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 4 Τιμές γεωτεχνικών παραμέτρων ανάδρομων αναλύσεων και αντίστοιχα μεγέθη μετατοπίσεων. Κατηγορία ΙV. Παράμετροι GSI m i σ ci Δεξιός Κατακόρυφη μετατόπιση (mm) Αριστερός Οριζόντια μετατόπιση (mm) Δεξιός Αριστερός Δεξιός Εύρος ζώνης πλαστικ/σης (m) Αριστερός Από τους παραπάνω πίνακες παρατηρείται ότι οι υπολογιζόμενες μετατοπίσεις, δε συμπίπτουν με τις μετρηθείσες. Ο τρίτος συνδυασμός δίνει μετατοπίσεις που προσεγγίζουν καλύτερα τις μετρηθείσες. Ωστόσο τα αναπτυσσόμενα εντατικά μεγέθη επί της υποστήριξης παρουσιάζονται πολύ αυξημένα, εντος της περιοχής των όριων αντοχής τους. Για ανάλυση της επιλογής των μέτρων θεραπείας για την κατηγορία IV, λήφθηκαν οι τιμές των γεωτεχνικών παραμέτρων του τρίτου συνδυασμού. 7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΥΣΧΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΡΓΟΥ Βασικός στόχος της επιλογής των μέτρων θεραπείας είναι: (α) Να μειωθεί στο ελάχιστο ή και να μηδενιστεί η περαιτέρω αύξηση των συγκλίσεων και το εύρος της ζώνης πλαστικοποίησης με την ολοκλήρωση και της β φάσης εκσκαφής (κάτω ημιδιατομής). (β) Να μην επιφορτιστούν περαιτέρω τα ήδη εφαρμοσθέντα μέτρα προσωρινής υποστήριξης με την ολοκλήρωση και της β φάσης εκσκαφής. (γ) Τα μέτρα υποστήριξης της β φάσης να είναι επαρκή Με βάση τα ανωτέρω εξετάστηκαν τα κάτωθι μέτρα θεραπείας για κάθε κατηγορία: Σελίδα 11 από 20.

12 Κατηγορία ΙΙΙ Σε όλους τους παρακάτω συνδυασμούς αύξηση του συνολικού πάχους του εκτοξευόμενου σκυροδέματος της β φάσης κατά 5 cm, φθάνοντας τα 15 cm συνολικά, (o αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε πάχος 10 cm) και επιπλέον εφαρμογή των ακόλουθων συνδυασμών μέτρων: Συνδυασμός Α: Συνδυασμός αγκυρίων μεγάλου μήκους (7 m) σε κάνναβο 1.3 Χ 1.3 m, στις παρειές της άνω φάσης και τσιμεντενέσεων σταθεροποιήσεως, μέσου μήκους 5 m, στις παρειές της άνω και της κάτω φάσης. Συνδυασμός Β: Συνδυασμός αγκυρίων μεγάλου μήκους (7 m) σε κάνναβο 1.3 Χ 1.3 m στις παρειές της άνω φάσης και τσιμεντενέσεων σταθεροποιήσεως μήκους 3 m στις παρειές της β φάσης. Συνδυασμός Γ: Εφαρμογή αγκυρίων πλήρους πακτώσεως μεγάλου μήκους (7 m) σε κάνναβο 1.3 Χ 1.3 m στις παρειές της α φάσης. Επιπλέον για τις συγκεκριμένες γεωτεχνικές παραμέτρους, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη, για την περίπτωση όπου δε θα εφαρμοστούν πρόσθετα μέτρα θεραπείας, αναμένονται να επισυμβούν μετατοπίσεις στην υπάρχουσα υποστήριξη της τάξης των 10 mm επιπλέον αυτών, που έχουν ήδη συμβεί, ενώ για την υποστήριξη, που θα εγκατασταθεί στη β φάση (παρειές βαθμίδας) η μετατόπιση που αναμένεται είναι της τάξεως των 16 mm. Επιπλέον τα εντατικά μεγέθη που αναπτύσσονται στην υποστήριξη της β φάσης είναι οριακά, λαμβάνοντας υπόψη ότι o αρχικός σχεδιασμός προεβλέπε εκτοξευόμενο σκυρόδεμα πάχους 10 cm. Συγκρίνοντας τα αναπτυσσόμενα εντατικά μεγέθη επί της υποστήριξης για τους τρεις συνδυασμούς και τις μετατοπίσεις πρόεκυψε σαφής βελτίωση για την περίπτωση λήψης των μέτρων θεραπείας, των συνδυασμών Α και Β, με τον συνδυασμό Α να υπερτερεί. Με τον συνδυασμό Γ δε προέκυψε ουσιαστική βελτίωση. Επιλέχθηκε επομένως ως καταλληλότερος συνδυασμός μέτρων θεραπείας ο συνδυασμός Α. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα μέτρα θεραπείας του συνδυασμού Α θα πρέπει να εφαρμοστούν πριν από την προχώρηση του έργου στην β φάση εκσκαφής. Η τεχνική λύση που επιλέχθηκε για τα ήδη ορυχθέντα τμήματα στα οποία εφαρμόστηκε η κατηγορία ΙΙΙ, περιλαμβάνει τα κάτωθι μέτρα: Αύξηση του πάχους του εκτοξευόμενου σκυροδέματος στις παρειές της β φάσης κατά 5 cm, ήτοι από 10 cm που προέβλεπε η οριστική μελέτη σε 15 cm. Το πάχος των 10 cm κρίνεται ανεπαρκές όπως έδειξε η ανάλυση κατά την οποία η εκσκαφή της β φάσης γίνεται χωρίς την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων. Εφαρμογή αγκυρίων μήκους 7 m στις παρειές της άνω φάσης σε κάνναβο διαστάσεων 1.3 Χ 1.3 m. Το μέτρο αυτό επελέγη διότι ένας σημαντικός αριθμός αγκυρίων της α φάσης στην περιοχή αυτή είναι πολύ κοντά στο όριο της φέρουσας ικανότητας, όπως φάνηκε από τις ανάστροφες αναλύσεις. Επίσης το μήκος των 7m επιλέχθηκε προκειμένου να υπάρχει ικανό μήκος αγκύρωσης των αγκυρίων εκτός της ζώνης πλαστικοποίησης η οποία έχει αναπτυχθεί γύρω από τη σήραγγα. Αύξηση του μήκους των αγκυρίων, που θα εγκατασταθούν στη β φάση κατά ένα μέτρο φθάνοντας συνολικά τα 4 μέτρα (η οριστική μελέτη προέβλεπε αγκύρια μήκους 3 m). Σελίδα 12 από 20.

13 Η αύξηση του μήκους των αγκυρίων είναι αναγκαία διότι όπως φάνηκε από τις ανάδρομες αναλύσεις το εύρος της ζώνης πλαστικοποίησης έχει υπερβεί τα 3 m. Εφαρμογή τσιμεντενέσεων σταθεροποίησης της περιβάλλουσας την εκσκαφή βραχόμαζας, τόσο στις παρειές της α φάσης, όσο και στις παρειές της β φάσης εκσκαφής μήκους 5 έως 7 m. Αυτό προκύπτει από τις αναλύσεις όπου η πλαστικοποιημένη ζώνη μετά την εφαρμογή των μέτρων περιορίζεται αισθητά με την εφαρμογή μεγαλυτέρου μήκους τσιμεντενέσεων σε σχέση με την εφαρμογή τσιμεντενέσεων μόνον στις παρειές της β φάσης εκσκαφής. Στα παρακάτω σχήματα 2 και 3 δίνεται η διάταξη των ανωτέρω μέτρων θεραπείας Κατηγορία IV Εξετάστηκαν δύο διαφορετικοί συνδυασμοί μέτρων θεραπείας ως κάτωθι: Σε κάθε περίπτωση αύξηση του μήκους των αγκυρίων που θα τοποθετηθούν στις παρειές της β φάσης από 4m (όπως προέβλεπε η οριστική μελέτη) σε 6 m λόγω της πλαστικοποίησης της βραχόμαζας που έχει επισυμβεί και επιπλέον εφαρμογή των ακόλουθων συνδυασμών μέτρων: Συνδυασμός Α: Συνδυασμός αγκυρίων μεγάλου μήκους (8 m, σε κάνναβο 1.3 Χ 1.3 m) στις παρειές της άνω φάσης και τσιμεντενέσεων σταθεροποιήσεως, μέσου μήκους 5 m, στις παρειές της άνω και της κάτω φάσης Συνδυασμός Β: Συνδυασμός αγκυρίων μεγάλου μήκους (8 m) στις παρειές της άνω φάσης και τσιμεντενέσεων σταθεροποίησης τόσο στις παρειές της α και β φάσης όσο και κάτω από το τελικό δάπεδο της σήραγγας μέχρι βάθους 3 m. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ Α' & Β' ΦΑΣΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΚΛ. 1:50 ΟΡΙΟ Α' ΦΑΣΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΟΡΙΟ B' ΦΑΣΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ Σχήμα 3 Πρόσθετες εργασίες και μεταβολές στην Α και Β φάση εκσκαφής για την κατηγορία ΙΙΙ Σελίδα 13 από 20.

14 ο ο ο Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόοδος εργασιών, στοιχεία κατασκευής Σχήμα 4 Πρόγραμμα εκτέλεσης τσιμεντενέσεων σταθεροποίησης βραχόμαζας, κατηγορία IV ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ Α' & Β' ΦΑΣΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΚΛ. 1:50 ΑΠΛΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧOY Φ25, S500 ΜΕ ΕΝΕΜΑΤΩΣΗ (POST-GROUTED) ΜΗΚΟΥΣ 4.00m ΣΕ ΠΕΣΣΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Χ1.00m ΣΤΙΣ 50 ΤΟΥ ΘΟΛΟΥ. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΠΕΣ Φ76 ΜΗΚΟΥΣ L=6.00m ΑΝΑ 2.00m ΣΤΙΣ 120 ΤΟΥ ΘΟΛΟΥ, OΠOY ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ. INOΠΛΙΣΜΕΝΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ B25 ΠΑΧΟΥΣ 20cm ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΠΕΣ Φ76 ΜΗΚΟΥΣ L=6.00m ΑΝΑ 2.00m ΣΤΙΣ 120 ΤΟΥ ΘΟΛΟΥ, OΠOY ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ. ΑΠΛΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧOY Φ25, S500 ΜΕ ΕΝΕΜΑΤΩΣΗ (POST-GROUTED) ΜΗΚΟΥΣ 6.00m ΣΕ ΠΕΣΣΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Χ1.00m ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΘΟΛΟ. ΑΠΛΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΩΝ Φ25, S500 ΜΕ ΕΝΕΜΑΤΩΣΗ (POST-GROUTED) ΜΗΚΟΥΣ 6.00m ΣΕ ΠΕΣΣΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Χ1.00m ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΘΟΛΟ. ΔΙΑΔΟΚΙΔΑ ΔΙΑΔΟΚΙΔΑ ΠΛΑΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΔΙΑΔΟΚΙΔΑ ΖΕΥΓΟΣ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΖΕΥΓΟΣ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Α' ΦΑΣΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΔΙΚΤΥΩΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗ "Β" ΔΙΑΔΟΚΙΔΑ LATTICE GIRDER ΤΥΠΟΥ 95-28/D28 ANA 1.30m ΓΡΑΜΜΗ "Α" ΠΛΑΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ INOΠΛΙΣΜΕΝΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ B25 ΠΑΧΟΥΣ 20cm ΑΠΛΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΩΝ Φ25, S500 ΜΗΚΟΥΣ 6.00m ΣΕ ΠΕΣΣΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Χ1.00m ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ. B' ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΛΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΩΝ Φ25, S500 ΜΗΚΟΥΣ 6.00m ΣΕ ΠΕΣΣΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Χ1.00m ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ. ΔΙΑΔΟΚΙΔΑ Σχήμα 5 Πρόσθετες εργασίες και μεταβολές στην Α και Β φάση εκσκαφής για την κατηγορία ΙV Όπως προέκυψε από τις αναλύσεις η βέλτιστη λύση είναι εκείνη του συνδυασμού Β. Η τεχνική λύση που επιλέχθηκε για τα ήδη ορυχθέντα τμήματα στα οποία έχει εφαρμοστεί η κατηγορία IV, δίνεται στα σχήματα 4 και 5 και περιλαμβάνει τα κάτωθι μέτρα: Σελίδα 14 από 20.

15 Εφαρμογή αγκυρίων μήκους 8 μέτρων σε διάταξη καννάβου 1.3 X 1.3 m στις παρειές της α φάσης. Τα αγκύρια αυτά θεωρούνται αναγκαία προκειμένου να ενισχυθεί η περιοχή των παρειών της α φάσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ανάδρομων αναλύσεων, τα ήδη εγκατεστημένα αγκύρια στην υπόψη περιοχή είναι στο όριο της φέρουσας ικανότητάς τους, ενώ ορισμένα από αυτά έχουν ήδη αστοχήσει. Το μήκος των 8m, είναι αναγκαίο προκειμένου αυτά να αγκυρωθούν εκτός της ζώνης πλαστικοποίησης. Εφαρμογή τσιμεντενέσεων μήκους 5m έως 8m, γύρω από την εκσκαφή εκτός της περιοχής των 50 ο του θόλου. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των 2 διαφορετικών διατάξεων τσιμεντενέσεων που διερευνήθηκαν, έδειξε ότι με τη συγκεκριμένη διάταξη επιτυγχάνεται σταθεροποίηση των μετατοπίσεων και μικρότερη αύξηση των εντατικών μεγεθών. Η εκτέλεση τσιμεντενέσεων κάτω από τον τελικό πυθμένα της εκσκαφής κρίνεται απαραίτητη συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των συνδυασμών Α και Β, που αφορούν μετατοπίσεις και εύρος ζώνης πλαστικοποίησης. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ιδιαιτέρως ότι στο σύνολο του ορυχθέντος τμήματος εκτελούνται κατάλληλες εργασίες επισκευής του εκτοξευόμενου σκυροδέματος στις περιοχές όπου έχει παρατηρηθεί αστοχία του. Οι εν λόγω εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν την έναρξη των εργασιών της β φάσης διάνοιξης στις συγκεκριμένες περιοχές. Και τούτο διότι οι ρωγμές αυτές αποτελούν αφετηρίες εκκίνησης γενικευμένης αστοχίας της επένδυσης κατά τη διάνοιξη της β φάσης. Επίσης, θα πρέπει απαραίτητα να διανοίγονται αποστραγγιστικές οπές όταν υπάρχει ένδειξη ύπαρξης υπόγειου νερού, ώστε να αποτονώνονται οι πιέσεις, που αναπτύσσονται στην προσωρινή υποστήριξη. 8. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οι τιμές των μειωμένων ιδιοτήτων που προσδιορίστηκαν ως αντιπροσωπευτικές για το σχεδιασμό των τυπικών διατομών στο μη ορυχθέν τμήμα, προσδιορίστηκαν βάσει του λόγου σ cm /P o (Αντοχή βραχόμαζας / Γεωστατική τάση). Ειδικότερα επιλέχθηκαν οι ελάχιστες τιμές του λόγου σ cm /P o για τον οποίο εφαρμόζεται κάθε κατηγορία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Από αυτούς τους συνδυασμούς, επιλέχθηκαν οι κατωτέρω παράμετροι, με μικρή απομείωση των παραμέτρων σ ci, και m i σε σχέση με εκείνες του αρχικού σχεδιασμού προκειμένου να ληφθεί υπόψη η επίδραση του νερού και η δυσμενής, εν γένει στρωσιγένεια στο μη διανοιχθέν τμήμα, ανάλογα με την κατηγορία μέτρων προσωρινής υποστήριξης. Πίνακας 5 Γεωτεχνικές παράμετροι και υπερκείμενα που ελήφθησαν υπόψη κατά τις αναλύσεις για τη διαστασιολόγηση των διατομών στο μη διανοιχθέν τμήμα Τυπική διατομή ΙΙΙ ΙV V α V β Λιθολογικός σχηματισμός Ιλυόλιθος Ιλυόλιθος SiSa/Si+SaSi SiSa/Si+SaSi GSI σ ci (ΜPa) m i σ cm (MPa) Ύψος υπερκειμένων (m) P o (MPa) Σελίδα 15 από 20.

16 Για τη διαστασιολόγηση των μέτρων προσωρινής υποστήριξης των κατηγοριών ΙΙΙ και IV χρησιμοποιήθηκε ο τρισδιάστατος κώδικας πεπερασμένων διαφορών FLAC 3D. Λόγω συμμετρίας προσομοιώθηκε μόνον το ήμισυ της σήραγγας θεωρώντας ότι δεν θα υπάρξει αλληλεπίδραση των δύο κλάδων της σήραγγας, για τις εν λόγω κατηγορίες. Στα προσομοιώματα που κατασκευάστηκαν, ακολουθήθηκαν επακριβώς οι φάσεις εκσκαφής, το βήμα προχώρησης, και ο χρονισμός τοποθέτησης των μέτρων υποστήριξης. Τα αγκύρια τοποθετούνται σε κάνναβο σε πεσσοειδή διάταξη. Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα προσομοιώνεται ως ελαστικό υλικό, με μεταβαλλόμενο μέτρο ελαστικότητας ανάλογα με την απόσταση του από το μέτωπο της εκσκαφής. Τα πλαίσια προσομοιώνονται με ραβδωτά πεπερασμένα στοιχεία (beam elements). Προσομοιώνονται επίσης οι επάλληλες στρώσεις τοποθέτησης του σκυροδέματος, όπως και η διεύρυνση τύπου «elephant foot» για την θεμελίωση της άνω ημιδιατομής. Κατά την τρισδιάστατη ανάλυση προσομοιώθηκαν 40 συνολικά μέτρα εκσκαφής-υποστήριξης, ώστε το συνολικό μήκος προσομοίωσης να υπερβαίνει τις 2½ διαμέτρους, απόσταση εις την οποία οι μετατοπίσεις λαμβάνουν την θεωρητικά υπολογιζόμενη τελική τους τιμή. Εκτελέστηκαν δύο επιλύσεις μία για λόγο Κ=0.6 και μία για λόγο Κ=0.9. Η εκσκαφή της κάτω ημιδιατομής προσομοιώθηκε μετά την ολοκλήρωση της α φάσης. Για τον έλεγχο της επάρκειας του εκτοξευόμενου σκυροδέματος εξετάζονται οι κύριες τάσεις που αναπτύσσονται στο κέλυφος. Στα παρακάτω σχήματα δίνονται χαρακτηριστικά αποτελέσματα του τρισδιάστατου κώδικα. Σχήμα 6 Μετατοπίσεις κατά μήκος της σήραγγας μετά το τέλος της α φάσης εκσκαφής. Κατηγορία ΙΙΙ, Κ=0,9. Σελίδα 16 από 20.

17 Σχήμα 7 Κατανομή της ελάχιστης κύριας τάσης επί του κελύφους του εκτοξευόμενου σκυροδέματος μετά το πέρας της εκσκαφής. Κατηγορία ΙΙΙ, Κ=0,6. Σχήμα 8 Αξονικές δυνάμεις στα αγκύρια κατά μήκος της σήραγγας μετά το τέλος της α φάσης εκσκαφής σε πεσσοειδή διάταξη. Κατηγορία ΙΙΙ, Κ=0,9. Σελίδα 17 από 20.

18 Σχήμα 9 Τρισδιάστατη προσομοίωση εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης κατηγορίας IV. Άνω ημιδιατομή, μεταβολή του μέτρου ελαστικότητας του εκτοξευόμενου σκυροδέματος ως συνάρτηση της απόστασης από το μέτωπο. Σχήμα 10 Λεπτομέρεια τρισδιάστατης προσομοίωσης εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης κατηγορίας IV. Άνω ημιδιατομή, θλιπτική τάση στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Σελίδα 18 από 20.

19 Οι νέες τυπικές διατομές, που διαστασιολόγήθηκαν με βάση τα ανωτέρω, βασίζονται στις διατομές που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός, διαφοροποιημένες κυρίως στα εξής επί μέρους στοιχεία: Αύξηση του εύρους της γραμμής «Α». Η γραμμή αυτή καθορίζει τα όρια της εκσκαφής με βάση την απαιτούμενη γεωμετρία της διατομής και τις αναμενόμενες συγκλίσεις και κατασκευαστικές ανοχές. Με τη νέα θεώρηση και υπολογισμούς αυξάνεται το εύρος της γραμμής «Α» σε κάθε τυπική διατομή. Αύξηση του πάχους του εκτοξευόμενου σκυροδέματος για την κατηγορία ΙΙΙ κατά 5 cm και του μήκους των αγκυρίων βράχου από 3 και 4 m σε 5 και 6 m αντίστοιχα μεταβάλλοντας ταυτόχρονα τον κάνναβο τοποθέτησης από 1.3 m Χ 1.3 m σε 1.3mX1.5m. Αύξηση του βήματος προχώρησης της άνω και κάτω ημιδιατομής από 1.3 m και 2.6 m σε 1.5 m και 3.0 m αντίστοιχα. Αντικατάσταση των δικτυωτών πλαισίων της κατηγορίας IV που τοποθετούνταν ανά 1.00 m με μεταλλικά πλαίσια τύπου ΗΕΒ140 ανά 1.30m, και αύξηση του μήκους των αγκυρίων στον θόλο της διατομής και στις παρειές της β φάσης από 4 m σε 6 m, μεταβάλλοντας ταυτόχρονα τον κάνναβο τοποθέτησης από 1.2 m Χ 1.0 m σε 1.2 m X 1.3 m. Αύξηση του βήματος προχώρησης της άνω και κάτω ημιδιατομής από 1.0 m και 2.0 m σε 1.3 m και 2.6 m αντίστοιχα. Επιπλέον εφαρμόζεται διεύρυνση στην θεμελίωση των πλαισίων της άνω ημιδιατομής τύπου elephant foot, για την αντιμετώπιση τυχόν καθιζήσεων στην περιοχή θεμελίωσης.αύξηση του πάχους του εκτοξευόμενου σκυροδέματος κατά 5 cm. Αντικατάσταση των πλαισίων τύπου ΗΕΑ της κατηγορίας Vα, με πλαίσια τύπου ΗΕΒ160 μεγαλύτερης ακαμψίας. Πύκνωση του καννάβου των αγκυρίων, από 1.50mΧ1.0m σε 1.2 m X 1.0 m, με ταυτόχρονη αύξηση της φέρουσας ικανότητας τους. Εφαρμογή προσωρινού ανάστροφου τόξου στην άνω ημιδιατομή. Διαμόρφωση θεμελίωσης πλαισίων τύπου elephant foot. Αφαίρεση των αγκυρίων στον πυθμένα της β φάσης, με ταυτόχρονη αλλαγή της γεωμετρίας του τελικού ανάστροφου τόξου. Μεταβολή της γεωμετρίας του τελικού ανάστροφου τόξου στην τυπική διατομή Vβ, με ταυτόχρονη αύξηση της απόστασης των πλαισίων από 0.50 m σε 0.80 m. Αύξηση του βήματος προχώρησης της άνω και κάτω ημιδιατομής από 0.50 m και 1.0 m σε 0.80 και 1.6 m αντίστοιχα. 9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με την εν λόγω διαδικασία, διατηρήθηκε στην ουσία της η αρχική τεχνική λύση της ΕΟΑΕ, με ελαφρές επεμβάσεις και προσαρμογές στα περιθώρια εφαρμογής του σχεδιασμού των μέτρων υποστήριξης και αποφεύχθηκαν ριζικές μεταβολές. Υπηρετήθηκε και βελτιώθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, καθώς προσαρμόστηκε ο σχεδιασμός σε βήματα προχώρησης που να εξυπηρετούν τις αναγκαίες αποδόσεις χωρίς να επιβαρύνουν τα μέτρα υποστήριξης και παρά τη συνδυασμένη λειτουργία δύο και όχι τριών εργοταξίων όπως προβλεπόταν αρχικά. Επίσης, ανεξαρτητοποιήθηκε λειτουργικά το σύνολο της παραγωγής από τον επιστημονικό σχεδιασμό και την αξιολόγηση των στοιχείων, παρά το γεγονός ότι βεβαίως επιφορτίσθηκε με την υποχρέωση της παροχής πολύ μεγάλου πλήθους στοιχείων και πρωτογενών πληροφοριών προς το Σύμβουλο του Αναδόχου. Τέλος, μέσα από το σύνολο της προσπάθειας, αποκτήθηκε βελτιωμένη επιστημονική τεκμηρίωση και τεχνογνωσία υποστηρικτική της μεθοδολογίας κατασκευής, όσον αφορά τις διαθέσιμες σύγχρονες τεχνικές λύσεις για σήραγγες μεγάλου μήκους και υπερκειμένων σε φλύσχη. Σελίδα 19 από 20.

20 Ευχαριστίες Οι συγραφείς εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στις Δ/νσεις Έργων Δυτικού Τομέα και Μελετών (Τμήμα Σηράγγων) της ΕΟΑΕ για την εποικοδομητική συμβολή τους στη διερεύνηση και υλοποίηση των εφαρμοζόμενων λύσεων. Αναφορές 1. Itasca consulting Group, Inc. (2000) FLAC ver. 4.0 Manual, Minneapolis, Minnesota, USA. 2. Itasca consulting Group, Inc. (1998) FLAC 3D ver. 2.0 Manual, Minneapolis, Minnesota, USA. Σελίδα 20 από 20.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα Σιδηροδρομική Σήραγγα Επέκταση Γραμμής 3 Σιδηροδρομική σήραγγα Φρέατα έναρξης κατασκευής περίπου 43,12 εκατ. Σχεδιασμός: 2002-2005 Κατασκευή: 2002-2006 -Σιδηροδρομική σήραγγα σε αστικό περιβάλλον 1890m

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Σήραγγες της Εγνατίας Οδού

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Σήραγγες της Εγνατίας Οδού ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Σήραγγες της Εγνατίας Οδού ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του έργου της Εγνατίας Οδού εβδομήντα τέσσερις οδικές σήραγγες συνολικού μήκους περίπου 100 χλμ. (ανηγμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΤΜΗΜΑ 1.1.6. ΣΗΡΑΓΓΑ Σ2) ΣΥΛΛΗΨΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Εισηγητές : Δρ Ιωάννης Λέφας Κ.I. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ A.E. Αθανάσιος Δάλλας ΔΩΔΩΝΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ Δ ΡΙΣ ΚΟΥ ΜΕ ΛΕΤΕ Σ, Ε ΜΠ ΕΙΡ ΙΕ Σ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Σ ΤΟ ΙΧΕ ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ Δ ΡΙΣ ΚΟΥ ΜΕ ΛΕΤΕ Σ, Ε ΜΠ ΕΙΡ ΙΕ Σ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Σ ΤΟ ΙΧΕ ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ Δ ΡΙΣ ΚΟΥ ΜΕ ΛΕΤΕ Σ, Ε ΜΠ ΕΙΡ ΙΕ Σ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Σ ΤΟ ΙΧΕ ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Εισηγητές : Ι. Μπο υρνάζος ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Π. Δ ελαπόγλου ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Δρ. Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5.1 ΣΕ ΓΝΕΥΣΙΑΚΑ/ΣΧΙΣΤΟΓΝΕΥΣΙΑΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Εισηγητές : Κ. ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ Γ. ΝΤΟΥΛΗΣ Ομάδα Εργασίας : Η. Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.Χ.ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Β. ΠΕΡΛΕΡΟΣ Μ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (CONSTRUCTION MANAGER)

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (CONSTRUCTION MANAGER) Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (CONSTRUCTION MANAGER) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρουσίασης αυτής είναι να καταδείξει το ρόλο του Σ.Ε. (CONSTRUCTION MANAGER) στην κατασκευή των σηράγγων της Εγνατίας Οδού, όπως αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Α.Ι. Σοφιανός 2012 1. Μεταλλικά πλαίσια 2 Αποτελούν γενικά μια ασυνεχή υποστήριξη που αποτελείται από δακτυλίους οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα. Οι μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 70 εκ. Όψη στομίου εισόδου (προς Τίρανα) βόρειου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ

2. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ 3. Παραδοχές Σήραγγα κυκλικής διατοµής (ακτίνα ) Συνθήκες επίπεδης παραµόρφωσης (κατά τον άξονα της σήραγγας z) Ισότροπη γεωστατική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού

Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού Παρουσίαση στην Ενημερωτική Εκδήλωση της Ελληνικής Επιτροπής Σηράγγων & Υπογείων Εργων (ΕΕΣΥΕ) 10 Δεκέμβρη 2007 --- Ε.Μ.Π. Εργο Προτεραιότητας των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr Στο ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012, δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Α.Τ.Μ. 1355 Πεταλοειδής 95 50

Ν.Α.Τ.Μ. 1355 Πεταλοειδής 95 50 ΕΡΓΟ : ΟΔΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : Κ/Ξ MAYEREDER KRAUS - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 Σήραγγα Οδική Ασβεστόλιθοι- Κερατόλιθοι- Αργιλικοί Σχιστόλιθοι Ν.Α.Τ.Μ. 1355

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά µήκος. σήραγγας

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά µήκος. σήραγγας ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. Καθηγητής ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Τμήμα Γεωτεχνικών Μελετών Εσπερίδα ΕΕΣΥΕ - 05/12/2012 (α) (β) (γ) 1. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣXΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισηγητές: Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ, Δρ. ΓΕΩΛΟΓΟΣ, ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ιωάννινα, 15-16/10/99 "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΣΗΡΑΓΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους σφυρί αναπήδησης Schmidt τύπου L (Schmidt rebound hammer) Κατηγορία πετρωμάτων Μέση ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Επαναδιάνοιξη και Αποκατάσταση του προβληματικού

Επαναδιάνοιξη και Αποκατάσταση του προβληματικού Επαναδιάνοιξη και Αποκατάσταση του προβληματικού τμήματος της Σήραγγας Σ2 της Εγνατίας Οδού Η παρουσίαση αφορά την μεθοδολογία και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κατασκευή των βελτιωτικών αντιστηρικτικών

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Εισηγητής : Ν. Καζίλης Χ. Γεωργανόπουλος Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Συστατικά Υλικά Τσιμέντο, λεπτόκοκκα αδρανή (έως 10 mm), νερό, πρόσμικτα επιτάχυνσης πήξης Μέθοδος Εφαρμογής Εκτόξευση Υγρού Μίγματος (μεγάλες απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 1,25 δισ. Γενική άποψη των στομίων εισόδου Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΒΑΘΡΩΝ Μ1 ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ Εισηγητής: Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΦΙΚΙΡΗΣ Ε. ΛΥΜΠΕΡΗΣ Τ. ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β.

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων.

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων. Σιδηροδρομικές Σήραγγες Σιδηροδρομικές Σήραγγες Τράπεζας και Πλατάνου και Υδραυλική Σήραγγα Αποστράγγισης ομβρίων υδάτων της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών Πατρών, τμήμα Κιάτο Αίγιο Κεντρική Ελλάδα Σιδηροδρομική σήραγγα

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Μάρκος Νόβακ Γεωλόγος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Εισηγητής : Ν. Καζίλης Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός 1 ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ακριβή Τοπογραφικά Σχέδια Μελέτη Χάραξης (Μηκοτομή, Οριζοντιογραφία) Αλληλλεπίδραση με Παρακείμενα Εργα Επιλογή Τυπικής Διατομής Σήραγγας (απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Δ Συστήματα Εκτροπής Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τ.Υ.Π.&Π. -ΔΠΜΣ - Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης 1 Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&Π.-

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 4 η Άσκηση: Αντοχή Βράχου Βραχόμαζας Ταξινομήσεις Βραχόμαζας Καθ. Β.Χρηστάρας Επ. Καθηγητής. Β. Μαρίνος Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας Ποιο είναι το υλικό που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔ "ΟΙ ΣΗΡΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΤΙΣ ΟΔΟΥ" ΒΟΡΕΙ ΧΡΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΠΟΤΕΛΕΣΜΤ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΠΘΕΙΣ - ΜΘΗΜΤ Εισηγητής : Χ. Γεωργανόπουλος Ν. Καζίλης Ν. Παρδάλης Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001 "ΕΓΝΤΙ ΟΔΟΣ.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επικάλυψη των ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ οπλισμών υπολογίζεται ΠΛΑΚΩΝ σύμφωνα με την 4.2(σχήμα 4.1) και από

Η επικάλυψη των ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ οπλισμών υπολογίζεται ΠΛΑΚΩΝ σύμφωνα με την 4.2(σχήμα 4.1) και από Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κατασκευές ΣΕΡΡΩΝ Πολιτικών Οπλισμένου Δομικών Σκυροδέματος Έργων ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι Η επικάλυψη των ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ οπλισμών υπολογίζεται ΠΛΑΚΩΝ σύμφωνα με την 4.(σχήμα 4.1) και από Β προκύπτει d1cnom+øw+øl/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΩΔΩΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΑΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ Εισηγητής : Ι. Μάλιος ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΛΙΟΥ Α.Ε. Ιωάννινα, 15-16/10/99 "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε."

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ Διεύθυνση: 3 ης Σεπτεμβρίου 59, Τ.Κ. 10433, Αθήνα e-mails:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ / ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 1 Γ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Σημειώσεις Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Διευθυντής Κλιμακίου Επίβλεψης Έργων Δυτικής Μακεδονίας Αιανή 50004, Κοζάνη. 1 Ταμιευτήρας Elati basin Ιλαρίωνα Φραγμα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800d\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800d/5188 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αντιστήριξη πρανών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΥ KO-ΑΙΟΛΙΚΟ/02/01/08-11-2011 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΙΟΛΙΚΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 01-02-2008 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

1 η ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1 η ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ο λιγνίτης είναι παλαιότερος της μάργας ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Το ΑΒΓΔ ξεκινά από επάνω αριστερά του χάρτη και δεξιόστροφα (φορά δεικτών ρολογιού). ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: εφ(φαινόμενης)

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ Εισηγητής : Π. Μαρίνος Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Σταύρος Μπαντής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Ακαδημαϊκό Έτος

Καθηγητής Σταύρος Μπαντής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Ακαδημαϊκό Έτος Καθηγητής Σταύρος Μπαντής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΥΠΙΚΗ ΤΟΜΗ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ Έδαφος ΕΔΑΦΗ Συσσωματώματα ασύνδετων στερεών σωματιδίων που παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977)

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977) Κεφάλαιο 8: Βραχόµαζα και υπόγεια νερά 8.1 8. ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Τα πετρώµατα όταν αυτά είναι συµπαγή και δεν παρουσιάζουν πρωτογενή ή δευτερογενή κενά είναι αδιαπέρατα. Αντίθετα όταν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων:

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Τεχνική Γεωλογία 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Ταμιευτήρες Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Άκαμπτα φράγματα: βαρύτητας σκυροδέματος Μια μονολιθική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα τριγωνικής διατομής.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΉ ΓΕΩΛΟΓΊΑ 1. Χρήσιμες πληροφορίες διαδικαστικά 2. Περιεχόμενα μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ CUT & COVER ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 1.1.3 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Χ.Θ. 11+730 ΕΩΣ Χ.Θ. 11+995 Εισηγητής: Σ. ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ* Β. ΔΕΔΕ* *ΕΔΑΦΟΣ ΕΠΕ Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα