ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά τρώο της εγκατάστασης στην Ελλάδα Υποκατα στήματος Αλλοδαπής Εταιρείας με την επωνυμία «MC DIRECTPOST L.T.D. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑ ΔΑΣ» τρώο της εγκατάστασης στην Ελλάδα Υποκατα στήματος της Αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «TRANSCONTINENTAL PROPERTIES LIMIT»... 2 τρώο της εγκατάστασης στην Ελλάδα Υποκατα στήματος της Αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «RAEBOURNE SERVICES LIMITED»... 3 τρώο της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Πε ριορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Τουριστι κή Κατασκευαστική Μεταμόρφωση Γκέζα Μονο πρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «SAL (ΣΑΛ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΑ (1) ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟ ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SAL (ΣΑΛ) ΕΝΑ (1)» 5 Ανακοινώσεις τρώο της λύσης και θέσης και εκκαθάριση της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία «GRI.M A.S. ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και δ.τ. «GRIMASLAND»... 6 της έκθεσης εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ TASEIS ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΜΟ ΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ε.Π.Ε.» τρώο της λύσης και θέση σε εκκαθάριση της Εται ρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Γ. και Ν. ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤ Ε.Π.Ε.» τρώο της λύσης και θέση σε εκκαθάριση της Εται ρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΦΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»... 9 τρώο της λύσης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευ θύνης με την επωνυμία «ΒΟΣΚΑΚΗ Μ. Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «ΖΕΦΥΡΟΣ Ε.Π.Ε.» τρώο της λύσης και θέσης σε εκκαθάριση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΜΑΡΙΑ ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ ΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Ανακοίνωση διαγραφής από το Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ILIOTROPIA ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ILIOTROPIA Ε.Π.Ε.» τρώο της λύσης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευ θύνης με την επωνυμία «ILIOTROPIA ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕ ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ILIOTROPIA Ε.Π.Ε.» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) τρώο της εγκατάστασης στην Ελλάδα Υποκαταστή ματος Αλλοδαπής Εταιρείας με την επωνυμία «MC DIRECTPOST L.T.D. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 27/11/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η με αριθμό / Απόφαση της Αντιπερι φερειάρχου Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση στην Ελλάδα του υποκαταστή ματος Αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) την επωνυμία «MC DIRECTPOST L.T.D. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ» και πήρε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ Επίσης καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα οριζόμενα από τα άρθρα 58 επόμ. του Ν. 3190/1955, στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα εξής: 1. Στοιχεία αλλοδαπής εταιρείας: α) Η εταιρεία συστάθηκε στις 27/03/2014 με βάση τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 της Κυπριακής Δημοκρα τίας με αριθμό Μητρώου HE β) Επωνυμία MC DIRECTPOST L.T.D. γ) Έδρα και Διεύθυνση: Μαραθοβούνου 9, 3071, Λεμε σός, Κύπρος. δ) Διοίκηση Εκπροσώπηση: DEMETSERVUS SERVICES LTD, Διευθυντής Γραμ ματέας. 2. Στοιχεία υποκαταστήματος: α) Επωνυμία MC DIRECTPOST L.T.D. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ β) Διεύθυνση: Μεγίστης 29, Καλλιθέα Αττική. γ) Σκοπός: Η διανομή φυλλαδίων από πόρτα πόρτα. δ) Εκπροσώπηση: Νόμιμος εκπρόσωπος, πληρεξούσιος αντιπρόσωπος και αντίκλητος για τη λειτουργία του υπο καταστήματος στην Ελλάδα, ορίστηκε με βάση το από 15/05/2014 Συμφωνητικό έγγραφο ο Popov Krasimir του Yordavov, γεννημένος στις 14/04/1960 στη Βουλγαρία, με αρ. ταυτότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρ. Δι αβατηρίου , κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής, στην οδό Νάξου 46 ΤΚ και με ΑΦΜ , ΔΟΥ Νίκαιας. Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2015 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (2) της εγκατάστασης στην Ελλάδα Υποκαταστήματος της Αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «TRANSCONTINENTAL PROPERTIES LIMIT» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η με αριθμό Φ.50/109/ Απόφαση του Αντιπεριφερειάρ χη Φθιώτιδας με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστήματος της αλλοδαπής Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «TRANSCONTINENTAL PROPERTIES LIMITED» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ Επίσης καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα οριζόμενα από τα άρθρα 58 επόμ. του Κ.Ν. 3190/1955, στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα εξής: 1. Στοιχεία αλλοδαπής εταιρείας: α) Η εταιρεία συστάθηκε στις με βάση τις δια τάξεις της Αγγλίας και της Ουαλίας με αριθμό Μητρώου β) Επωνυμία «TRANSCONTINENTAL PROPERTIES LIMITED». γ) Έδρα: Ηνωμένο Βασίλειο, Λονδίνο, Wilson Street 62. δ) Διοίκηση Εκπροσώπηση: Διευθυντής: ΑΛΑΣΤΑΙΡ ΜΠΟΝΤ ΓΚΑΝΝΙΝΓΚ (ALΑSTAIR BOND GUNNING) Wilson Street 62, Λονδίνο, Ηνωμένο Βα σίλειο 2. Στοιχεία υποκαταστήματος: α) Επωνυμία «TRANSCONTINENTAL PROPERTIES LIMITED» β) Διεύθυνση: Δήμος Λοκρών, θέση Μικροβίβος Πηγάδι Αταλάντη γ) Σκοπός: Οι κύριοι σκοποί και οι κύριες δραστηριότητες του υποκαταστήματος θα περιλαμβάνουν την παροχή υπη ρεσιών επιπλωμένων καταλυμάτων σε πελάτες σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα από το υποκατάστημα της εταιρείας ακίνητα για μηνιαία ή μακρότερη διάρκεια, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών περιποίησης και υποστήριξης πελατών, τη συνδυασμένη παροχή υπηρεσιών ενοικίασης καταλυμάτων με παροχή υπηρεσιών περιποίησης και υποστήριξης των πελατών, τις υπηρεσίες διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθω μένων ακινήτων από το υποκατάστημα της εταιρείας, τις υπηρεσίες ξενοδοχειακών μονάδων ή υπηρεσίες παρόμοιας λειτουργίας, ενοικιαζόμενων δωματίων, ξενώνων, συγκρο τημάτων εναλλακτικού τουρισμού και τη χρήση, λειτουργία, διαχείριση και ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας. δ) Εκπροσώπηση: Νόμιμος εκπρόσωπος για τις εργασίες του υποκατα στήματος στην Ελλάδα διορίσθηκε, με βάση το από πληρεξούσιο του Δημόσιου Συμβολαιογράφου Αγγλίας και Ουαλίας ΤΖΕΡΕΜΙ ΜΠΡΟΥΚΕΡ ΜΠΑΡΓΚΕΣ (JEREMY BROOKER BURGESS), ο Λεβ Αλεξανδρίν του Γιάροσλαβ και της Μαρίας, γεννηθείς στις στο Καζακστάν, κάτοικος Πειραιά Αττικής, οδός Γυθείου 26Α, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΚ Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε στις και με Α.Φ.Μ Αντίκλητος για τις εργασίες του υποκαταστήματος στην Ελλάδα διορίσθηκε, με βάση το από πληρεξούσιο του Δημόσιου Συμβολαιογράφου Αγγλίας και Ουαλίας ΤΖΕΡΕΜΙ ΜΠΡΟΥΚΕΡ ΜΠΑΡΓΚΕΣ (JEREMY BROOKER BURGESS), ο Λεβ Αλεξανδρίν του Γιάροσλαβ και της Μαρίας, γεννηθείς στις στο Καζακστάν, κάτοικος Πειραιά Αττικής, οδός Γυθείου 26Α, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΚ Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε στις και με Α.Φ.Μ Λαμία, 16 Ιανουαρίου 2015 Η Διευθύντρια ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ (3) της εγκατάστασης στην Ελλάδα Υποκαταστήματος της Αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «RAEBOURNE SERVICES LIMITED» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η με αριθμό Φ.50/108 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστήματος της αλλοδαπής Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «RAEBOURNE SERVICES LIMITED» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ Επίσης καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα οριζόμενα από τα άρθρα 58 επόμ. του Κ.Ν. 3190/1955, στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα εξής: 1. Στοιχεία αλλοδαπής εταιρείας: α) Η εταιρεία συστάθηκε στις με βάση τις διατάξεις της Αγγλίας και της Ουαλίας με αριθμό Μη τρώου β) Επωνυμία «RAEBOURNE SERVICES LIMITED». γ) Έδρα: Ηνωμένο Βασίλειο, Λονδίνο, Wilson Street 62.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 3 δ) Διοίκηση Εκπροσώπηση: Διευθυντής: ΠΕΤΙΑ ΙΒΑΝΟΒΑ ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΓΚΡΙΝΦΙΛΝΤ (ΡΕΤΙΑ IVANOVA MARINOVA GREENIELD) Wilson Street 62, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. Γραμματέας: ΑΝΤΡΙΟΥ ΒΙΚΤΌΡ ΓΟΥΪΛΛΙΑΜ ΓΚΡΙΝΦΙΛΝΤ (ANDREW VICTOR WILLIAM GREENIELD) Wilson Street 62, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. 2. Στοιχεία υποκαταστήματος: α) Επωνυμία «RAEBOURNE SERVICES LIMITED». β) Διεύθυνση: Δήμος Λοκρών, θέση Μικροβίβος Πηγάδι Αταλάντη γ) Σκοπός: Ο κύριοι σκοποί και οι κύριες δραστηριότη τες του υποκαταστήματος θα περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών επιπλωμένων καταλυμάτων σε πελάτες σε ιδι όκτητα ή μισθωμένα από το υποκατάστημα της εταιρείας ακίνητα για μηνιαία ή μακρότερη διάρκεια, συμπεριλαμ βανομένων των υπηρεσιών περιποίησης και υποστήριξης πελατών, τη συνδυασμένη παροχή υπηρεσιών ενοικίασης καταλυμάτων με παροχή υπηρεσιών περιποίησης και υπο στήριξης των πελατών, τις υπηρεσίες διαχείρισης ιδιό κτητων ή μισθωμένων ακινήτων από το υποκατάστημα της εταιρείας, τις υπηρεσίες ξενοδοχειακών μονάδων ή υπηρεσίες παρόμοιας λειτουργίας, ενοικιαζόμενων δω ματίων, ξενώνων, συγκροτημάτων εναλλακτικού τουρι σμού και τη χρήση, λειτουργία, διαχείριση και ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας. 5) Εκπροσώπηση: Νόμιμος εκπρόσωπος για τις εργασίες του υποκατα στήματος στην Ελλάδα διορίσθηκε, με βάση το από πληρεξούσιο του Δημόσιου Συμβολαιογράφου Αγγλίας και Ουαλίας ΤΖΕΡΕΜΙ ΜΠΡΟΥΚΕΡ ΜΠΑΡΓΚΕΣ (JEREMY BROOKER BURGESS), ο Λεβ Αλεξανδρίν του Γιάροσλαβ και της Μαρίας γεννηθείς στις στο Καζακστάν, κάτοικος Πειραιά Αττικής οδός Γυθείου 26Α, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΚ Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε στις και με Α.Φ.Μ Αντίκλητος για τις εργασίες του υποκαταστήματος στην Ελλάδα διορίσθηκε, με βάση το από πληρεξούσιο του Δημόσιου Συμβολαιογράφου Αγγλίας και Ουαλίας ΤΖΕΡΕΜΙ ΜΠΡΟΥΚΕΡ ΜΠΑΡΓΚΕΣ (JEREMY BROOKER BURGESS), ο Λεβ Αλεξανδρίν του Γιάροσλαβ και της Μαρίας, γεννηθείς στις στο Καζακστάν, κάτοικος Πειραιά Αττικής, οδός Γυθείου 26Α, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΚ Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε στις και με Α.Φ.Μ Λαμία, 16 Ιανουαρίου 2015 Η Διευθύντρια ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ (4) της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστα τικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Τουριστική Κατασκευα στική Μεταμόρφωση Γκέζα Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Την 31/12/2014 καταχωρίστηκε με ΚΑΚ στο Γε νικό Εμπορικό Μητρώο διά της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής η με αριθμό / πράξη της συμβολαιογράφου με έδρα και κατοικία τη Θεσσαλονίκη ΣΟΦΙΑΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ (Α.Φ.Μ Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης), για τη Μο νοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Τουριστική Κατασκευαστική Μεταμόρφωση Γκέζα Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης», με έδρα τη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με την οποία τροποποιείται το καταστατικό της και κωδικοποιείται αυτό σε ενιαίο κεί μενο, σύμφωνα με την από απόφαση της έκτα κτης Αυτόκλητης Συνέλευσης. Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακολούθως: Δυνάμει της με αριθμό / πράξης της συμβολαιογράφου με έδρα και κατοικία τη Θεσσαλονίκη ΣΟΦΙΑΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ (Α.Φ.Μ Δ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης) και ύστερα από απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης Συνέλευσης στις είκοσι τρεις (23) Δεκεμβρίου 2014, ο Γκέρτ Ούλριχ Ζαμπορόβσκι (Gert Ulrich Saborowski) του Βάλτερ (Walter) και της Ίντα (Ida), επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις στο Χάϊνμπόκελ (Heinbockel) Γερμανίας, κάτοικος Στάντε (Stade) Γερμανίας, γερμανικής υπηκοότητας, μοναδικός εταίρος της εδρεύουσας στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Τουριστική Κατασκευαστική Μεταμόρφωση Γκέζα Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης», με Α.Φ.Μ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , Α) εγκρίνει, επικαιροποιεί και επικυρώνει, την πραγματοποι ηθείσα το έτος 2005, λογιστική αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά ,12 ευρώ, ώστε το κεφάλαιο της εταιρείας να έχει ανέλθει σε ,12, ευρώ και, Β) αποφασίζει νέα αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας: α) κατά πενήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν σαράντα ένα ευρώ και τέσσερα λεπτά (54.141,04), με την καταβολή μετρητών και β) κατά εκατόν ένδεκα χιλιάδες τριακόσια τριάντα επτά και ογδόντα τέσσερα λεπτά ( ,84) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων της εταιρείας. Η αύξηση του κεφαλαίου γίνεται με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των εταιρικών μεριδίων η οποία ορί ζεται σε πέντε χιλιάδες σαράντα (5.040,00) ευρώ για το καθένα. Ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων παραμένει σταθερός. Ο μοναδικός εταίρος δήλωσε ότι ολόκληρο το κεφά λαιο της αυξήσεως κατατέθηκε ήδη στο ταμείο της εται ρείας σε μετρητά. Κατόπιν των γενομένων τροποποιήσεων ο μοναδικός εταίρος προβαίνει στην κωδικοποίηση του καταστατικού, η περίληψη του οποίου έχει ως εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Τουριστική Κατασκευαστική Μετα μόρφωση Γκέζα Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης». ΕΔΡΑ: Η έδρα της εταιρείας είναι στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η εταιρία έχει διάρκεια πενήντα (50) έτη. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι η απόκτηση κάθε είδους ακινήτου στην Ελλάδα και η τουριστική εμπορική αξιοποίηση και εκμετάλλευση τους. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες ( ,00) ευρώ, διαι ρούμενο σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων σαράντα (5.040,00) ευρώ καθενός από αυτά, το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτε

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) λεί μία μερίδα συμμετοχής. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, εφόσον η εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη όλων των εταιρικών μεριδίων έγινε από τους εταίρους και το κεφάλαιο έχει καταβληθεί ολοσχερώς στο ταμείο της εταιρείας. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρεί ας θα είναι ο μοναδικός εταίρος Γκέρτ Ούλριχ Ζαμπο ρόβσκι (Gert Ulrich Saborowski), ο οποίος ενεργεί όλες ανεξαιρέτως τις πράξεις διαχείρισης και διάθεσης της εταιρικής περιουσίας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπο ρικό Μητρώο το κωδικοποιημένο καταστατικό. Πολύγυρος, 31 Δεκεμβρίου 2014 Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΤΚΑ (5) της τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SAL (ΣΑΛ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΑ (1) ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ» και δ.τ. «SAL (ΣΑΛ) ΕΝΑ (1)» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Δυνάμει της υπ αριθμ / πράξης τροπο ποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SAL (ΣΑΛ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΑ (1) ETAΙPΙA: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, δ.τ. «SAL (ΣΑΛ) ΕΝΑ (1)» και αρ. ΓΕΜΗ , της συμβολαιογράφου Χανίων Μαρίας Παΐζη χήρας Φανουρίου Αλεξάνδρου, το γένος Φασίτσα, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με ΚΑΚ οι: 1) η ΚΑΝΤΗΛΙΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου και της Αμαλίας, πολιτικός μηχα νικός, που γεννήθηκε στα Χανιά στις , κατοικεί στα Χανιά στην οδό Λουλακάκη αριθμός 1, έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ / του ΤΑ Χανίων, και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Χανίων, 2) η ΚΑΝΤΗΛΙΕΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ του Γεωργίου και της Αμαλίας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στα Χανιά στις , κατοικεί στα Τσικαλαριά του Δήμου Χανίων, έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Τ / του Τ.Α Χανίων, και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Χανίων, 3) η ΚΑΝΤΗΛΙΕΡΑΚΗ ΜΑΝΝΑ του Γεωργίου και της Αμαλίας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στις στα Χανιά, κατοικεί στα Χανιά στην οδό Χάου αριθ μός 22, έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ / του Τ.Α. Χανίων, και Α.Φ.Μ της Δ.Ο,Υ. Χανίων, 4) ο ΚΑΝΤΗΛΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Γεωργίου και της Αμαλίας εργολάβος, που γεννήθηκε στα Χανιά στις κατοικεί στα Τσικαλαριά του Δήμου Χανίων, έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ / του Τ.Α. Χανίων, και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Χανίων, και 5) η εδρεύουσα στην Πελεκαπί να του Δήμου Χανιών, ανώνυμη εταιρεία με την επω νυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΤΗΛΙΕΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Χανίων, αριθμό MAE 70443/73/B/10/23 και αριθμό ΓΕΜΗ , νόμιμα εκπροσωπούμενη, με την ιδιότητα τους ως μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SAL (ΣΑΛ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΑ (1) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SAL (ΣΑΛ) ΕΝΑ (1)» με έδρα αυτής την πύλη των Χανίων, ομώνυμου Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και το κατά στημα αυτής που βρίσκεται στην Πελεκαπίνα του Δήμου Χανίων επί της παρόδου Κ. Μάνου, με Α.Φ.Μ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σε συνδυασμό με το υπ αριθμ. 2/ πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συ νέλευσης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SAL (ΣΑΛ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΑ (1) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» αποφάσισαν την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού ως προς τον σκοπό της εταιρείας. Έτσι μετά την κατά τα άνω απόφαση της Γ.Σ. έγινε τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της άνω εταιρείας, που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρείας, το οποίο θα έχει ως εξής: Άρθρο 4 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρείας είναι: (α) η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ηλιακών πάρκων με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας, (αβ) η παραγωγή ενέργειας με ενεργειακά συστήματα Α.Π.Ε., γενικώς και η σύμφωνα με τον νόμο διάθεση τους στην αγορά, (αγ) κάθε δραστηριότητα και εμπορική πράξη που έχει σχέση με την παραγωγή ενέργειας από κάθε πηγή και (αδ) η ανάπτυξη σχετικής εμπορικής δραστηριότητας. (β) Η πάσης φύσης και μορφής ανάληψη, κατασκευή, επίβλεψη, εκμετάλλευση, εμπορία, μεσίτευση ιδιωτικών (φυσικών ή νομικών προσώπων) τεχνικών έργων και ακι νήτων, καθώς και η κάθε είδους εκτέλεση τεχνικών έργων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α. στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως και η εκπόνηση πάσης φύσης μελετών για τα παραπάνω τεχνικά έργα. (γ) Η διενέργεια οικοδομικών, κτηματικών και μεσιτικών επιχειρήσεων, η επισκευή, συντήρηση και ανέγερση οικο δομημάτων οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είτε σε οικόπεδα ιδιοκτησίας της εταιρείας είτε εργολα βικά σε ακίνητα τρίτων ιδιοκτητών κατά το σύστημα της λεγόμενης αντιπαροχής ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα, η πώληση των παραπάνω ακινήτων, η παραχώρηση αυτών προς εκμίσθωση ή εκμετάλλευση και όλα τα συναφή με τα παραπάνω. (δ) Η απόκτηση και εκμετάλλευση πάσης παραχώρησης εκ μέρους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α., καθώς επίσης και εκ μέρους κάθε φυσικού ή νομικού προσώ που, για τη μελέτη και κατασκευή παντός οικοδομικού, συγκοινωνιακού, υδραυλικού, λιμενικού, ενεργειακού, βι ομηχανικού και τουριστικού έργου. (ε) Η πάσης φύσης και μορφής παραγωγή, μεταποίηση, αντιπροσώπευση, εμπορία εκμετάλλευση και διακίνηση κτηριακού εξοπλισμού, οικοδομικών και αδρανών υλικών, λατομικών και ασφαλτικών προϊόντων, σκυροδέματος, μηχανημάτων και εργαλείων, ελληνικής ή αλλοδαπής προέλευσης και γενικά, προϊόντων που χρησιμοποιούνται στα κάθε είδους και μορφής έργα. (στ) Η εισαγωγή εμπορία και η αντιπροσώπευση πάσης «ρύσεως εμπορευμάτων, μηχανημάτων υλικών ή εξαρτη μάτων δομικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων εσω τερικού ή εξωτερικού. (ζ) Η ίδρυση και λειτουργία εμπορικών επιχειρήσεων, η άσκηση εμπορίας οποιασδήποτε φύσης και μορφής, η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών βιομηχανικών

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 5 και εμπορικών επιχειρήσεων, οι εισαγωγές και εξαγωγές κάθε είδους εμπορευμάτων και γενικά κάθε επιχείρησης που προσιδιάζει στην εμπορική εταιρεία γενικής μορφής και εκπροσωπεί το σκοπό της εταιρείας, δηλαδή αποφέ ρει νόμιμο κέρδος, ακόμη και αν δεν μνημονεύεται στο παρόν καταστατικό. (η) η ανέγερση, ίδρυση, αγορά, μίσθωση, εκμετάλλευση και διαχείριση κάθε μορφής Τουριστικών ή Ξενοδοχεια κών επιχειρήσεων, ιδιόκτητων ή μισθωμένων διαμερισμά των, δωματίων, πανσιόν, εστιατορίων, κέντρων διασκε δάσεων και ψυχαγωγίας, μπαρ, καφετέριες, τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων. (θ) η λειτουργία επιχείρησης καφέ, σνακ μπαρ, μπαρ, αναψυκτηρίου, εστιατορίου, ψησταριάς και γενικά κάθε είδους επισιτιστικών επιχειρήσεων καθώς και χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων μπορεί (με τροποποίη ση του παρόντος καταστατικού) να καθορίζει και άλλους τομείς δραστηριότητας σαν σκοπούς της εταιρείας. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών, η εταιρεία μπορεί: (α) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με τις διατυπώσεις του άρθρου 8 παρ. 6 του Ν.3190/1955, δίχως να απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης του καταστατικού της, (β) και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που επιδιώκει όμοιο ή πα ρεμφερή σκοπό ή ακόμα και σε εταιρεία οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, (γ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνερ γασίας, (δ) να συνάπτει συμβάσεις και να προχωράει στη σύ σταση εταιρειών κοινοπραξιών με κατόχους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) εργοληπτικών πτυχίων για την ανά ληψη εκτέλεση δημοσίων, ιδιωτικών και άλλων τεχνικών έργων και (ε) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε (ημεδαπή ή αλλο δαπή) επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Όλες οι προαναφερόμενες δραστηριότητες, επιδιώ ξεις και αντικείμενα εργασιών της εταιρείας μπορούν να πραγματοποιηθούν τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, με τη συνεργασία ιδιωτικών ή και δημόσιων φορέων. Χανιά, 20 Ιανουαρίου 2015 Με εντολή προέδρου Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΝΑΦΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (6) της λύσης και θέσης και εκκαθάριση της Μονοπρό σωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυ μία «GRI.M A.S. ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και δ.τ. «GRIMASLAND». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 18/12/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η με αριθμό 5875/ πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ θυγατέρας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΖΙΟΥ, συ ζύγου ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΑΛΛΙΟΥ περί λύσης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «GRI.M A.S. ΑΚΙ ΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ» και δ.τ. «GRIMASLAND» που γράφτηκε στο ΓΕΜΗ την 30/09/2012 με αριθμό ΓΕΜΗ σύμφωνα με την οποία ο μοναδικός εταίρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, συνερχόμενος ενώπι ον συμβολαιογράφου σε Γενική Συνέλευση, αποφάσισε τη λύση της ανωτέρω εταιρείας και τη θέση αυτής υπό εκκαθάριση. Εκκαθαριστής ορίζεται ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΙΟΣ του Γρη γορίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στο Παλαιό Φά ληρο Αττικής το έτος 1964 ( ), κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αριθμός 1, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΑ / δελτίου ταυτότητας του τμήματος Ασφαλείας Αλίμου, με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου. Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 Η Προϊσταμένη Μητρώων και ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (7) της έκθεσης εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ TASEIS ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙ ΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ε.Π.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμε λητηρίου μας, με Κ.Α.Κ , η από 06/11/2014 έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Διονυσίου Δ. ΦΑ ΚΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ και Μελέτιου Δ. ΣΙΑΣΤΑΘΗ με Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ , για την εκτίμηση της αξίας των περιου σιακών στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ TASEIS ΠΑΙΔΑΓΩ ΓΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ», δ.τ. «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ε.Π.Ε.», και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , που εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Διστόμου αρ. 7 9, με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού και τον προσδι ορισμό της Καθαρής Θέσης αυτής, προκειμένου να συγ χωνευθεί με την Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελένη Γκάτσου Αθηναίου και Θόδωρος Κατσικάρος O.E.» και το δ.τ. «ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΥΛΙΑ BIRDS O.E.», προκειμένου να συσταθεί Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1297/72. Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, την το σύνολο του ενεργητικού ανήρχετο σε ,44, το σύνολο του παθητικού σε ,84 και η καθαρή θέση αυτής σε ,60. Πειραιάς, 22 Ιανουαρίου 2015 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) (8) της λύσης και θέση σε εκκαθάριση της Εταιρείας Πε ριορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Γ. και Ν. ΣΤΑ ΘΟΓΙΑΝΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤ Ε.Π.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Την 31/12/2014 καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Κατα χώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διά της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Αιτωλοα καρνανίας, η υπ αριθμ / συμβολαιογραφι κή πράξη λύσης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Γ. και Ν. ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤ Ε.Π.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ της Συμβολαιογράφου Αμφιλοχίας ΦΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ. Με την ανωτέρω συμβολαιογραφική πράξη οι 1) ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ με ΑΦΜ και 2) ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓ ΓΕΛΟΥ με ΑΦΜ συνέταξαν το καταστατικό λύσης της εταιρείας, σύμφωνα με το από 22/12/2014 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας με το οποίο οι εταίροι ομόφωνα αποφάσισαν τη λύση της και τη θέση της σε εκκαθάριση για οικονομικούς λόγους, ορίζοντας εκκαθαριστή τον ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ και ορίζοντας ως επωνυμία στο εξής την «Γ. και Ν. ΣΤΑ ΘΟΓΙΑΝΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ». Αγρίνιο, 31 Δεκεμβρίου 2014 Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια κ.α.α. Ο Προϊστάμενος Οικονομικού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ (9) της λύσης και θέση σε εκκαθάριση της Εταιρείας Πε ριορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΑ ΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΦΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Την 31/12/2014 καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Κατα χώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διά της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Αιτωλο ακαρνανίας, η υπ αριθμ / συμβολαι ογραφική πράξη λύσης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΦΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ του Συμβολαιογράφου Βάλτου ΠΑΠΑΠΑ ΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Με την ανωτέρω συμβολαιογραφική πράξη οι 1) ΣΑ ΚΑΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ με ΑΦΜ , 2) ΤΣΙΝΤΖΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΦΜ , 3) ΜΠΕΤΣΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙ ΟΥ με ΑΦΜ και 4) ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ συνέταξαν το καταστατικό λύσης της εταιρείας, σύμφωνα με το υπ αριθμ. 35/ πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας με το οποίο οι εταίροι ομόφωνα αποφάσισαν τη λύση της και τη θέση της σε εκκαθάριση ορίζοντας εκκαθαριστές τους ΣΑΚΑΒΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ΤΣΙΝΤΖΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΜΠΕΤΣΑΒΑ ΧΡΗΣ ΤΟ και ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ. Αγρίνιο, 31 Δεκεμβρίου 2014 Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια κ.α.α. Ο Προϊστάμενος Δ/κού Οικονομικού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ (10) της λύσης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΟΣΚΑΚΗ Μ. Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «ΖΕΦΥ ΡΟΣ Ε.Π.Ε.» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Την 30/12/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) μέσω της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελη τηρίου Ηρακλείου με κωδικό αριθμό καταχώρισης Κ.Α.Κ , στον αριθμό ΓΕΜΗ της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΟΣΚΑΚΗ Μ. Ε.Π.Ε.», δ.τ. «ΖΕΦΥΡΟΣ Ε.Π.Ε.» το υπ αριθμόν / συμβόλαιο του/της συμβολαιογράφου Ηρακλείου Τζιράκη Ελευθερία σύμφωνα με το οποίο: Δυνάμει του υπ αριθμ / συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Ελευθερίας Τζιράκη, οι συμβαλλόμενοι 1) Μαρία Βοσκάκη του Γρηγορίου και της Ειρήνης και 2) Ανδρέας Γαλανός του Νικολάου και της Αικατερίνης, οι οποίοι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Μ. ΒΟΣΚΑΚΗ ΕΠΕ» και δ.τ. «ΖΕΦΥΡΟΣ Ε.Π.Ε.», με έδρα το Δήμο Ηρακλείου, ομόφωνα αποφάσισαν την λύση της εταιρείας τους σύμφωνα και με το από πρα κτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Ηράκλειο, 30 Δεκεμβρίου 2014 Η αρμόδια υπάλληλος ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ (11) της λύσης και θέσης σε εκκαθάριση της Εταιρείας Πε ριορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΜΑΡΙΑ ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Την 23/12/2014 καταχωρίστηκε με ΚΑΚ στο Γενι κό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διά της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κορινθίας, το υπ αριθμ / συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Κορίνθου Σω τηρίου Γρηγορίου Καραμπέτσου, με έδρα την Κόρινθο, σύμφωνα με το οποίο οι μοναδικοί εταίροι Χρυσάνθη Μωραΐτη του Δημητρίου και της Στυλιανής και Μαρία Μωραΐτη του Δημητρίου και της Στυλιανής της Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΧΡΥΣΑΝΘΗ και ΜΑΡΙΑ ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθ. ΓΕΜΗ με έδρα το δήμο Λουτρακίου Αγίων Θεο δώρων Κορινθίας, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Κορίνθου ΚΟΡΙΝΘΟΥ λύνουν την ανωτέρω εταιρεία από 10/9/2010 και την θέτουν σε εκκαθάριση, ορίζοντας ως εκκαθαρι

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 7 στές και οι δύο εταίροι. Σημειώνεται η πλήρης έλλειψη οικονομικών υποχρεώσεων κάθε μορφής, παγίων στοι χείων και εμπορευσίμων αγαθών προς ρευστοποίηση, επισυνάπτοντας τον σχετικό ισολογισμό εκκαθάρισης της εταιρικής χρήσης από έως Κόρινθος, 23 Δεκεμβρίου 2014 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α. Η Προϊσταμένη Τμήματος ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΕΛΕΠΗ (12) Ανακοίνωση διαγραφής από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «ILIOTROPIA ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ILIOTROPIA Ε.Π.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Την 31/12/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο διά της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Χαλκιδι κής τα κατωτέρω στοιχεία για την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ILIOTROPIA ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,και το δ.τ. «ILIOTROPIA Ε.Π.Ε.», με έδρα τον Πολύγυρο Χαλκιδικής και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ : 1) Την 31/12/2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ο αρχικός τελικός ισολογισμός εκκαθάρισης 15/04/2014 (01/01/ /04/2014). 2) Την 31/12/2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από 15/05/2014 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση του αρ χικού τελικού ισολογισμού εκκαθάρισης της 15/04/2014 (01/01/ /04/2014) καθώς και η διαγραφή της εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω η εν λόγω εταιρεία διαγράφεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Πολύγυρος, 31 Δεκεμβρίου 2014 Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΤΚΑ (13) της λύσης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ILIOTROPIA ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ILIOTROPIA Ε.Π.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Την 31/12/2014 καταχωρίστηκε με ΚΑΚ στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο διά της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι μελητηρίου Χαλκιδικής για την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ILIOTROPIA ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟ ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», δ.τ. «ILIOTROPIA Ε.Π.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και έδρα τον Πολύγυρο Χαλκιδικής, η με αριθμό 4.014/ συμβολαιογραφική πράξη λύσης της Συμβολαιογράφου Πολυγύρου Χαλκιδικής, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΛΑΚΟΥΔΗ (Α.φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου (Πολυγύρου Αρναίας)). Η εν λόγω περίληψη της λύσης έχει ως εξής: Δυνάμει της υπ αριθμ / συμβολαιογρα φικής πράξης λύσης της Συμβολαιογράφου Πολυγύρου Χαλκιδικής, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΛΑΚΟΥΔΗ (Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου (Πολυγύρου Αρναίας)) και κατόπιν του από 16/04/2014 πρακτικού της Γενικής Συ νέλευσης των εταίρων οι 1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΝΑΟΥΜΑΣ, κάτοικος Βερολίνου Γερμανίας, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονί κης και 2) η εταιρεία με την επωνυμία «ΡΕΝΤΑ REC GmBH & Co.KG», με έδρα το Βερολίνο, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου, οι οποίοι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ILIOTROPIA ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με δ.τ. «ILIOTROPIA Ε.Π.Ε.», με έδρα τον Πολύγυρο Χαλκιδικής, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , προβαίνουν στη λύση της ανωτέρω εταιρείας τους, η οποία έχει λυθεί οριστικά δηλώνοντας συγχρόνως ότι το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 641,07 ευρώ και το σύνολο του παθητικού της εταιρείας ανέρχεται ομοίως στο ποσό των 641,07 ευρώ, όπως προκύπτει και από τον ισολογισμό της εταιρείας που προσαρτάται στην υπ αριθμ / συμβολαιογραφική πράξη λύσης και αφορά το διάστημα από έως και ότι δεν έχουν καμία αξίωση ή απαίτηση κατά της εταιρείας προερ χόμενη από την προκειμένη αιτία. Επιπλέον δηλώνουν ότι εκκαθαριστής της εταιρείας ορίζεται ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ο μέχρι σήμερα δια χειριστής της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού και το από 16/04/2014 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης. Πολύγυρος, 31 Δεκεμβρίου 2014 Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΤΚΑ

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 881 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13899 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστα σης των εκλογικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4166 Kύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4017 Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 20 28 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4232 Kύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή συνεργασία σε ζη τήματα διοικητικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 7 Μαρτίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4243 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Δημοκρατίας του Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 485 27 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Γ.Π./ οικ. 18936 Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 7 Μαρτίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4133 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4215 Kύρωση της Συμφωνίας σε Επίπεδο Κρατών για τη δη μιουργία του Λειτουργικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 23 13 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4041 Κύρωση της υπ αριθ. 66 2 απόφασης του Συμβουλί ου Διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 597 11 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Φ.131360/5729 Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοι χων εντύπων τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3221 18 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Α20/1835/151212 Τροποποίηση της αριθμ. οικ.8111/α20/1609/14.4.2011 από φασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4073 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονομικών Απαιτή σεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 31 Αυγούστου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 167 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Συντάξεων Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19 Μαρτίου 2009 Aριθμ. Φ.429.1/4/221568/Σ.136 Καθορισμός Επιπέδου Γραμματικών Γνώσεων των Επαγγελματιών Οπλιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 365 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και τους αντίστοιχους φορείς που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 62346/Γ2 Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγ γραφές στα ΕΠΑ.Λ., των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2432 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 137841/Γ2 Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1290 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Β4/οικ27851/3242 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 16597/2010 (ΦΕΚ Β 2156) κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 2 12 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EIΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 57098 Έγκριση 1ης Αναθεώρησης του προϋπολογισμού έτους 2015 του φορέα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2506 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 284/2012 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 245/28.06.2012 απόφασης του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 5 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4309 Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ του Κανα δά αφενός και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218 3 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4021 Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πι στω τικών ιδρυμάτων Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 17 Οκτωβρίου 2012 = ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 278/101320 Καθορισμός των Στόχων των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3309 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 360 17 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 53821 Καθορισμός συμπληρωματικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74902/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Έργων Τοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2149 16 Οκτωβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1100330/1954/ΔΜ Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομι κών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6439 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 476 25 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/1400/ΔΠΓΚ Κατάρτιση και υποβολή Επιχειρησιακών Σχεδίων των φορέων του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1211 30 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74918/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 88 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4074 Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 7 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74898/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 559 8 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.32294 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 357 30 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη αναδάσωσης για έκταση Δ1, Δ2 και Δ3 συνο λικού εμβαδού 6843.17 τ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 145 16 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3682 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 118 10 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8216/87/13 Τροποποίηση Προμελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα