ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας μας. Χωρίζεται σε δυο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ποσοτικής ερευνητικής μεθόδου που ακολουθήσαμε όταν το μάθημα έγινε με την πειραματική διαδικασία που την ονομάσαμε «Παραδοσιακή Διδασκαλία». Στο δεύτερο τμήμα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ποσοτικής ερευνητικής μεθόδου που ακολουθήσαμε όταν το μάθημα έγινε από απόσταση μέσω του υπολογιστή με την βοήθεια του προγράμματος Centra και την ονομάσαμε «Διδασκαλία σε e-class. Αμέσως μετά συγκρίνουμε τις δύο διδακτικές προσεγγίσεις. Στη συνέχεια διατυπώνουμε γενικότερα τα συμπεράσματά μας, ενώ προτείνουμε τρόπους αξιοποίησης των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων μας στην εκπαιδευτική πράξη. Τέλος διατυπώνουμε προτάσεις για μελλοντική έρευνα, όπως αυτές προκύπτουν από την δική μας μελέτη. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS FOR WINDOWS VER Στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου παρουσιάζονται με πίνακες και γραφικές παραστάσεις (όπου κρίνεται απαραίτητο) τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων των ερωτηματολογίων και αφορούν τις δυο παραπάνω πειραματικές διαδικασίες. Στο σημείο αυτό σημειώνουμε πως για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της στατιστικής ανάλυσης στη συνέχεια του κεφαλαίου, χρησιμοποιείται συχνά η ορολογία και. Οι όροι αυτοί όπου συναντώνται θα εννοούν τις απαντήσεις των μαθητών στις ερωτήσεις των ερωτηματολογίων πριν της πειραματικής διαδικασίας και μετά της πειραματικής διαδικασίας. ΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων προέκυψαν δυο σημαντικές μεταβλητές: η πρώτη είναι η «Μέση Συνολική Επίδοση» για κάθε μαθητή και η 83

2 δεύτερη είναι το «Ποσοστό Σωστά Απαντημένης Ερώτησης». Η πρώτη μεταβλητή αντιπροσωπεύει την κατανόηση του τρίτου νόμου του Νεύτωνα από τους μαθητές μετά από κάθε πειραματική διαδικασία. Η δεύτερη μεταβλητή αντιπροσωπεύει την πραγματοποίηση των στόχων που τέθηκαν πριν από κάθε πειραματική διαδικασία. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ» Μέση Συνολική Επίδοση Στον πίνακα.2 παρουσιάζουμε τις σωστές και λάθος απαντήσεις των 8 μαθητών μας. Μια σημαντική μεταβλητή που μπορούμε να μετρήσουμε μέσα από τις απαντήσεις είναι «η μέση συνολική επίδοση», με μέγιστη δυνατή τιμή το 1. Η μέση συνολική επίδοση των μαθητών πριν την παραδοσιακή διδασκαλία ήταν 31,%, ενώ μετά την παραδοσιακή διδασκαλία έγινε 3,7% ( πίνακας.1). Δηλαδή παρατηρήθηκε μια βελτίωση 22,% της συνολικής επίδοσης την Παραδοσιακή Διδασκαλία. Μέγιστη δυνατή επίδοση 1 Επί τοις % Μέση συνολική επίδοση (Απόδοση ) Μέση συνολική επίδοση (Απόδοση ) 3,1 31,%,37 3,7% Μέση βελτίωση της συνολικής επίδοσης της ομάδας την Παραδοσιακή Διδασκαλία 22,% Πίνακας.1-Μέση Συνολική επίδοση και Βέβαια η βελτίωση αυτή δεν έχει να κάνει με την βελτίωση κάποιων μαθητών σε ορισμένες ερωτήσεις ενώ κάποιοι άλλοι είχαν χειρότερη επίδοση. Όπως δείχνει η εικόνα 1 η συνολική επίδοση βελτιώθηκε ( όχι βέβαια το ίδιο σημαντικά για όλους ) και για τους 8 μαθητές. 8

3 Α/Α ερώτησης Σωστές απαντήσεις Σωστές απαντήσεις Α/Α μαθητή πριν 1 Λ Σ Λ Σ Λ Λ Σ Λ Λ Λ Λ Σ Λ Σ Λ Λ Λ Λ Λ Λ 1 2 Λ Σ Λ Σ Λ Λ Σ Σ Λ Λ Λ Λ Σ Σ Σ Σ Λ Λ Σ Λ 3 Σ Σ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Λ Σ Λ Σ 6 Λ Σ Λ Λ Λ Λ Σ Σ Λ Λ Σ Λ Λ Σ Λ Σ Λ Σ Λ Σ 2 6 Λ Σ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Σ Λ Σ Σ Σ Λ Λ Σ Σ 2 6 Λ Σ Λ Σ Λ Λ Λ Λ Σ Σ Σ Λ Λ Λ Σ Σ Λ Λ Λ Σ 3 7 Λ Σ Λ Λ Λ Λ Σ Σ Σ Σ Λ Σ Λ Σ Σ Λ Σ Σ Σ Σ 7 8 Λ Σ Λ Λ Σ Σ Λ Σ Λ Σ Σ Λ Λ Λ Σ Σ Σ Λ Λ Λ Πίνακας.2-Σωστές και Λάθος απαντήσεις μαθητών και την παραδοσιακή Διδασκαλία Συνολική επίδοση μαθητών και την Παραδοσιακή Διδασκαλία Μετα Σωστές απαντήσεις Κωδικός μαθητή Εικόνα.1-Συνολική επίδοση και για κάθε μαθητή 8

4 Ποσοστό Σωστά Απαντημένης Ερώτησης Στην συνέχεια (πίνακας.3) παρουσιάζουμε τα στατιστικά αποτελέσματα όπου βλέπουμε το επί τοις % ποσοστό κάθε ερώτησης που απαντήθηκε σωστά συνολικά από τους μαθητές και την παραδοσιακή διδασκαλία. Στο παρόν σημείο ορίζουμε μια νέα μεταβλητή. Η μεταβλητή αυτή εκφράζει ακριβώς το παραπάνω ποσοστό και την ονομάζουμε «Ποσοστό σωστά απαντημένης ερώτησης». Συνδέεται δε άμεσα με την πραγματοποίηση των στόχων που τέθηκαν πριν από την πειραματική διαδικασία. Ποσοστό(%) Ποσοστό(%) Α/Α Ερώτησης Σωστά απαντημένης Σωστά απαντημένης Διαφορά Ποσοστών ερώτησης ερώτησης 1 12, 1 87, , 12, 12, , 1 62,, Πίνακας.3- Ποσοστό(%) Σωστά απαντημένης ερώτησης και την Παραδοσιακή διδασκαλία Στην παρακάτω εικόνα.2 φαίνεται η βελτίωση ή όχι για κάθε ερώτηση με βάση τον παραπάνω πίνακα.3. 86

5 1 Ποσοστό(%) ερωτησης που απαντήθηκε σωστά πριν και μετά την Παραδοσιακή Διδασκαλία 1 Μετα Ποσοστό(%) 7 12, 12, 12, Ερώτηση Εικόνα.2- Ποσοστό(%) Σωστά απαντημένης ερώτησης και την Παραδοσιακή Διδασκαλία 62, Από τον παραπάνω πίνακα.3 θα ξεχωρίσουμε τις ερωτήσεις για τις οποίες υπήρξε μεταβολή του Ποσοστού Σωστά Απαντημένης Ερώτησης που μπορεί να θεωρηθεί αξιόλογη στα πλαίσια της μέσης βελτίωσης της συνολικής επίδοσης των μαθητών που παρατηρήθηκε μετά την Παραδοσιακή Διδασκαλία. Ως κριτήριο λοιπόν θέτουμε την μεταβολή της μέσης συνολικής επίδοσης των μαθητών μετά την Παραδοσιακή Διδασκαλία. Η μέση συνολική επίδοση πριν την Παραδοσιακή Διδασκαλία ήταν 31,% ενώ η μέση συνολική επίδοση μετά την Παραδοσιακή Διδασκαλία ήταν 3,7%. Η διαφορά αυτών των δύο ποσοστών είναι 22,%. Η διαφορά αυτή αντιπροσωπεύει και την συνολική μέση βελτίωση της επίδοσης των μαθητών. Μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί ως ένα κριτήριο με τον οποίο θα συγκρίνονται οι επί μέρους βελτιώσεις για κάθε ερώτηση, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες από αυτές ήταν οι μεγαλύτερες, άρα και οι πιο σημαντικές. Στον επόμενο πίνακα. φαίνονται οι ερωτήσεις στις οποίες η διαφορά του ποσοστού βελτίωσης μετά την Παραδοσιακή 87

6 Διδασκαλία από το αντίστοιχο ποσοστό πριν είναι μεγαλύτερη από 22,% το οποίο ορίσαμε και ως κριτήριο. Α/Α Ερώτησης Ποσοστό(%) Σωστά απαντημένης ερώτησης Ποσοστό(%) Σωστά απαντημένης ερώτησης Διαφορά Ποσοστών 1 12, 1 87, ,, Πίνακας.-Ερωτήσεις με Διαφορά Ποσοστού Βελτίωσης - στην Παραδοσιακή Διδασκαλία πάνω από 22,% Ο τρόπος με τον οποίο επιλέξαμε τα παραπάνω ερωτήματα ως αυτά στα οποία υπήρξε η πιο σημαντική μεταβολή φαίνεται σχηματικά στην παρακάτω γραφική παράσταση (εικόνα.3) στην οποία βλέπουμε την βελτίωση για κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου , Διαφορά Ποσοστών Ποσοστό(%) ,%, 12, 12, Ερώτηση Εικόνα.3-Ερωτήματα με σημαντική μεταβολή του Ποσοστού ως Σωστά Απαντημένης Ερώτησης και 88

7 Η κόκκινη γραμμή αντιπροσωπεύει την μέση βελτίωση της συνολικής επίδοσης της ομάδας των μαθητών μετά την παραδοσιακή διδασκαλία (,%) και αποτελεί ένα κριτήριο για την μέση βελτίωση κάθε ερώτησης αφού πρέπει να βρίσκονται σε κάποια συμφωνία. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ» Στην συνέχεια παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα όπως προέκυψαν μετά την Παραδοσιακή Διδασκαλία: Αποτελέσματα ως προς το πλήθος απαντήσεων των μαθητών Από την εικόνα.1 βλέπουμε ότι όλοι οι μαθητές μετά την Παραδοσιακή Διδασκαλία βελτίωσαν τις σωστές απαντήσεις τους. Ακόμα από τον πίνακα.2 βλέπουμε ότι υπάρχει βελτίωση του ποσοστού ανά ερώτηση που απαντήθηκε σωστά συνολικά από τους μαθητές. Συγκεκριμένα: Υπήρξε σημαντική βελτίωση στις ερωτήσεις 1,2 και 7. Υπήρξε αρκετή βελτίωση στις ερωτήσεις,9 και 1. Δεν υπήρξε μεταβολή στις ερωτήσεις 3,,6 και 8. Αποτελέσματα ως προς την εννοιολογική αλλαγή για έννοιες στον 3 ο ΝΝ την Παραδοσιακή Διδασκαλία παρουσιάστηκε από τους μαθητές σημαντική βελτίωση στην κατανόηση του Τρίτου Νόμου του Νεύτωνα. Συγκεκριμένα: 1. την Παραδοσιακή Διδασκαλία παρουσιάστηκε από τους μαθητές σημαντική βελτίωση στο γεγονός η δράση και η αντίδραση έχουν ίσο μέτρο ανεξάρτητα από την φύση και την μάζα των δυο σωμάτων που αλληλεπιδρούν. Έτσι βλέπουμε να έχει αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών σημαντικά, από έναν σε οκτώ στην ερώτηση 1 και από τρεις σε πέντε στην ερώτηση δέκα. Όπως δείχνει και το βίντεο η ιδέα αυτή διατρέχει όλη σχεδόν την διδακτική προσέγγιση που έγινε με βάση την Παραδοσιακή Διδασκαλία και τα αποτελέσματα μας λένε ότι η προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών έχει υποστεί εννοιολογική αλλαγή. 89

8 2. την Παραδοσιακή Διδασκαλία δεν παρουσιάστηκε από τους μαθητές αξιόλογη μεταβολή στο γεγονός η δράση και η αντίδραση δεν ενεργούν στο ίδιο σώμα καθώς επίσης και στην πλήρη κατανόηση του πρώτου και τρίτου Νόμου του Νεύτωνα. Έτσι στην ερώτηση εννιά βλέπουμε οι πέντε από τους οκτώ μαθητές διατηρούν την αρχική τους άποψη ότι δηλαδή στον πρώτο Νόμο του Νεύτωνα μπορούμε να βάλουμε και δυνάμεις που δρουν σε διαφορετικά σώματα. Πιθανόν αυτή η άποψη να συντηρήθηκε ή και να ενισχύθηκε από την Παραδοσιακή Διδασκαλία μιας και κατά την διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές ξεκαθάρισαν μεν ότι η δράση και η αντίδραση έχουν ίσα μέτρα( 3 ος ΝΝ ), συνεχίζουν να έχουν την άποψη ότι μπορούν να τοποθετούν την δράση και την αντίδραση στον 1 ο ΝΝ. Δηλαδή οι μαθητές συνεχίζουν να μην έχουν κατανοήσει πλήρως τους δύο νόμους παρά το γεγονός όπως δείχνει το βίντεο έγινε σημαντική αναφορά σε αυτά τα θέματα. Αυτό είναι και μια αδυναμία της Παραδοσιακής Διδασκαλίας το να πιστεύουμε εμείς οι καθηγητές ότι, ότι λέμε οι μαθητές το καταλαβαίνουν.(ερωτήσεις,9). 3. την Παραδοσιακή Διδασκαλία παρουσιάστηκε από τους μαθητές σημαντική βελτίωση στο γεγονός συμβαίνει αλληλεπίδραση και εκτός πεδίου βαρύτητας και επίσης οι δυνάμεις αλληλεπίδρασης είναι αντίθετες.(ερώτηση 7).. την Παραδοσιακή Διδασκαλία παρουσιάστηκε από τους μαθητές σημαντική βελτίωση στο γεγονός η δράση και η αντίδραση ως εσωτερικές δυνάμεις δεν μπορούν να επηρεάσουν ένα σύστημα σωμάτων(ερώτηση 2).. Δεν υπήρξε σημαντική βελτίωση (ερωτήσεις 6 και 8) μετά την Παραδοσιακή Διδασκαλία για θέματα που αφορούν: Τον σωστό σχεδιασμό δράσης -αντίδρασης. Την εύρεση τη δράσης και της αντίδρασης. Και αυτό παρά το γεγονός ότι κατά την διάρκεια της Παραδοσιακής Διδασκαλίας ( όπως δείχνει και το βίντεο) έγινε εκτενής αναφορά στα παραπάνω θέματα, αλλά και αρκετούς μαθητές να έχουν σηκωθεί στον πίνακα και να σχεδιάζουν την Δράση και την Αντίδραση σε αλληλεπιδράσεις σωμάτων. 9

9 6. την Παραδοσιακή Διδασκαλία δεν υπήρξε μεταβολή στην λανθασμένη αντίληψη των μαθητών ότι δεν μπορούμε να βρούμε συνισταμένη δράσης αντίδρασης(ερωτήσεις 3 και 9). ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ E-CLASS» Μέση Συνολική Επίδοση Στον πίνακα.6 παρουσιάζουμε τις σωστές και λάθος απαντήσεις των 8 μαθητών μας. Μια σημαντική μεταβλητή που μπορούμε να μετρήσουμε μέσα από τις απαντήσεις είναι «η μέση συνολική επίδοση», με μέγιστη δυνατή τιμή το 1. Η μέση συνολική επίδοση των μαθητών πριν την διδασκαλία στην εικονική αίθουσα ήταν 1,%, ενώ μετά την διδασκαλία έγινε 7% ( πίνακας.). Δηλαδή παρατηρήθηκε μια βελτίωση 18,7% της συνολικής επίδοσης την Διδασκαλία σε e-class. Μέγιστη δυνατή επίδοση 1 Επί τοις % Μέση συνολική επίδοση (Απόδοση ) Μέση συνολική επίδοση (Απόδοση ) Μέση βελτίωση της συνολικής επίδοσης της ομάδας μετά την Διδασκαλία σε e-class,1 1,% 7 7% 18,7% Πίνακας.-Μέση Συνολική επίδοση και Βέβαια η βελτίωση αυτή δεν έχει να κάνει με την βελτίωση κάποιων μαθητών σε ορισμένες ερωτήσεις ενώ κάποιοι άλλοι είχαν χειρότερη επίδοση. Όπως δείχνει η εικόνα 1 η συνολική επίδοση βελτιώθηκε ( όχι βέβαια το ίδιο σημαντικά για όλους ) και για τους 8 μαθητές. 91

10 Α/Α ερώτησης Σωστές απαντήσεις Σωστές απαντήσεις Α/Α μαθητή πριν 1- Λ Λ Σ Σ Σ Σ Λ Σ Λ Σ Σ Σ Λ Σ Σ Σ Λ Λ Λ Λ 7 2 Σ Λ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Λ Λ Λ Σ Λ Λ Λ Λ Λ Λ 3- Λ Σ Σ Σ Σ Σ Λ Σ Λ Λ Σ Σ Σ Λ Λ Λ Σ Σ Σ Σ Λ Σ Σ Σ Σ Σ Λ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Λ Σ Λ Σ Λ Λ Λ Λ Σ Σ Λ Λ Λ Σ Λ Σ Λ Λ Λ Σ Σ Λ Λ Λ 2 6- Λ Σ Σ Λ Σ Σ Σ Σ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Σ Σ Λ Σ Λ Σ 6 7- Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Λ Σ Λ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Λ Σ Σ Λ Σ Σ Σ Σ Λ Λ Λ Σ Λ Σ Σ Σ Σ Σ Λ Λ 7 Πίνακας.6 -Σωστές και Λάθος απαντήσεις μαθητών και την Διδασκαλία σε e-class Σωστές απαντήσεις Συνολική επίδοση μαθητών και την Διδασκαλία σε e-class Κωδικός μαθητή Εικόνα.-Συνολική επίδοση και για κάθε μαθητή 92

11 Ποσοστό Σωστά Απαντημένης Ερώτησης Στην συνέχεια (πίνακας.7) παρουσιάζουμε τα στατιστικά αποτελέσματα όπου βλέπουμε το επί τοις % ποσοστό κάθε ερώτησης που απαντήθηκε σωστά συνολικά από τους μαθητές και την διδασκαλία στην εικονική αίθουσα του centra. Στο παρόν σημείο ορίζουμε μια νέα μεταβλητή. Η μεταβλητή αυτή εκφράζει ακριβώς το παραπάνω ποσοστό και την ονομάζουμε «Ποσοστό σωστά απαντημένης ερώτησης». Συνδέεται δε άμεσα με την πραγματοποίηση των στόχων που τέθηκαν πριν από την πειραματική διαδικασία. Ποσοστό(%) Ποσοστό(%) Α/Α Ερώτησης Σωστά απαντημένης Σωστά απαντημένης Διαφορά Ποσοστών ερώτησης ερώτησης 1 62, 2 87, 62, , , 8 62, 7 12, 9 62, 12, 1 Πίνακας.7- Ποσοστό(%) Σωστά απαντημένης ερώτησης και την Διδασκαλία σε e-class Στην παρακάτω εικόνα. φαίνεται η βελτίωση ή όχι για κάθε ερώτηση με βάση τον παραπάνω πίνακα.7. 93

12 Ποσοστό(% ) ερώτησης που απαντήθηκε σωστά και Μετα την Διδασκαλία σε e-class 1 87, 1 1 Μετα Ποσοστό(%) 7 62, 62, 7 62, 7 62, 7 62, Ερώτηση Εικόνα.- Ποσοστό(%) Σωστά απαντημένης ερώτησης και την Διδασκαλία σε e-class Από τον παραπάνω πίνακα.7 θα ξεχωρίσουμε τις ερωτήσεις για τις οποίες υπήρξε μεταβολή του Ποσοστού Σωστά Απαντημένης Ερώτησης που μπορεί να θεωρηθεί αξιόλογη στα πλαίσια της μέσης βελτίωσης της συνολικής επίδοσης των μαθητών που παρατηρήθηκε μετά την Διδασκαλία στην εικονική αίθουσα του centra. Ως κριτήριο λοιπόν θέτουμε την μεταβολή της μέσης συνολικής επίδοσης των μαθητών μετά την μετά την Διδασκαλία σε e-class. Η μέση συνολική επίδοση πριν την Διδασκαλία σε e-class ήταν 1,% ενώ η μέση συνολική επίδοση μετά την Διδασκαλία σε e-class ήταν 7%. Η διαφορά αυτών των δύο ποσοστών είναι 18,7%. Η διαφορά αυτή αντιπροσωπεύει και την συνολική μέση βελτίωση της επίδοσης των μαθητών. Μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί ως ένα κριτήριο με τον οποίο θα συγκρίνονται οι επί μέρους βελτιώσεις για κάθε ερώτηση, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες από αυτές ήταν οι μεγαλύτερες, άρα και οι πιο σημαντικές. Στον επόμενο πίνακα.8 φαίνονται οι ερωτήσεις στις οποίες η διαφορά του ποσοστού βελτίωσης μετά την Διδασκαλία από το αντίστοιχο ποσοστό πριν είναι μεγαλύτερη από 18,7% το οποίο ορίσαμε και ως κριτήριο. 9

13 Ποσοστό(%) Ποσοστό(%) Α/Α Ερώτησης Σωστά απαντημένης Σωστά απαντημένης Διαφορά Ποσοστών ερώτησης ερώτησης 1 62, 7 62, Πίνακας.8- Ποσοστό(%) Σωστά απαντημένης ερώτησης και την Διδασκαλία σε e-class Ο τρόπος με τον οποίο επιλέξαμε τα παραπάνω ερωτήματα ως αυτά στα οποία υπήρξε η πιο σημαντική μεταβολή φαίνεται σχηματικά στην παρακάτω γραφική παράσταση (εικόνα.6) στην οποία βλέπουμε την βελτίωση για κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου. Ποσοστό(%) Διαφορά ποσοστών 18,7 % 12, 12, 12, ερώτηση Εικόνα.6-Ερωτήματα με σημαντική μεταβολή του Ποσοστού ως Σωστά Απαντημένης Ερώτησης και το μάθημα στην εικονική αίθουσα 9

14 Η κόκκινη γραμμή αντιπροσωπεύει την μέση βελτίωση της συνολικής επίδοσης της ομάδας των μαθητών μετά την Διδασκαλία σε e-class (18,7%) και αποτελεί ένα κριτήριο για την μέση βελτίωση κάθε ερώτησης αφού πρέπει να βρίσκονται σε κάποια συμφωνία. Στις επόμενες εικόνες.7 και.8 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών για τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που απαντήθηκε ηλεκτρονικά μέσω του προγράμματος τελέδια και αναφέρονται σε τεχνολογικούς και διδακτικούς παράγοντες που επηρέασαν τους μαθητές κατά την διάρκεια του μαθήματος στην ηλεκτρονική αίθουσα του centra. Απαντήσεις μαθητών σε ερωτήσεις που αφορούν τεχνολογικούςκαιδιδακτικούς παράγοντες Το απολ. Περ/ρο Αριθμός μαθητών Το απολ. Λιγότερο Εξίσου ευχάριστα Περ/ρες γνώσεις στην ΠΔ Περ/ρες γνώσεις στην e-class Ιδιες γνώσεις Ερώτηση Εικόνα.7 Απαντήσεις μαθητών σε ερωτήσεις που αφορούν τεχνολογικούςκαιδιδακτικούς παράγοντες ΝΑΙ ΌΧΙ Αριθμός μαθητών Ερώτηση Εικόνα.8 96

15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ E-CLASS» Στην συνέχεια παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα όπως προέκυψαν μετά την Διδασκαλία στην εικονική ηλεκτρονική αίθουσα: Αποτελέσματα ως προς το τις μεταβλητές: Μέση Συνολική Επίδοση και Ποσοστό Σωστά Απαντημένης Ερώτησης Από την εικόνα. βλέπουμε ότι οι 7 από τους 8 μαθητές μετά την Διδασκαλία στην εικονική αίθουσα βελτίωσαν τις σωστές απαντήσεις τους. Ακόμα από τον πίνακα. βλέπουμε ότι υπάρχει βελτίωση του ποσοστού ανά ερώτηση (6 από τις 8 ερωτήσεις) που απαντήθηκε σωστά συνολικά από τους μαθητές. Συγκεκριμένα: Υπήρξε σημαντική βελτίωση (πάνω από 18,7%) στις ερωτήσεις 1,,,6 και 1. Υπήρξε αρκετή βελτίωση (12,%) στις ερωτήσεις 7,8, και 9. Υπήρξε αρνητική μεταβολή στην ερωτήση 2 Δεν υπήρξε μεταβολή στην ερώτηση 3. Αποτελέσματα ως προς την εννοιολογική αλλαγή στον 3 ο ΝΝ την Διδασκαλία στη εικονική αίθουσα του centra από τις εικόνες.,. και.6 βλέπουμε ότι παρουσιάστηκε από τους μαθητές περαιτέρω βελτίωση στην κατανόηση του Τρίτου Νόμου του Νεύτωνα ως συνέχεια της Παραδοσιακής Διδασκαλίας. Συγκεκριμένα: 1. την Διδασκαλία στην εικονική αίθουσα παρουσιάστηκε από τους μαθητές σημαντική βελτίωση στο γεγονός ότι μπορούν να βρίσκουν το σημείο εφαρμογής της δράσης και της αντίδρασης καθώς και από ποιο σώμα σε ποιο ασκούνται οι εν λόγω δυνάμεις (ερώτηση 1). Έτσι βλέπουμε να έχει αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών, από 2 σε στην ερώτηση αυτή με ποσοστό βελτίωσης %. 2. την Διδασκαλία στην εικονική αίθουσα παρουσιάστηκε από τους μαθητές σημαντική βελτίωση για την άποψη ότι η ένδειξη ενός δυναμόμετρου δεν ταυτίζεται πάντα με το βάρος του σώματος(ερώτηση 97

16 6). Έτσι βλέπουμε να έχει αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών, από 3 σε 6 στην ερώτηση αυτή με ποσοστό βελτίωσης %. 3. την Διδασκαλία στην εικονική αίθουσα του centra παρουσιάστηκε βελτίωση(ερώτηση 7), στην άποψη των μαθητών για το αν συμβαίνει αλληλεπίδραση εκτός πεδίου βαρύτητας με αντίθετες δυνάμεις, όπως επίσης και στην αντίληψη των μαθητών για το αν τα άψυχα υλικά μπορούν να ασκήσουν δύναμη. Έτσι βλέπουμε να έχει αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών, από 2 σε στην ερώτηση αυτή με ποσοστό βελτίωσης %. Υπάρχει όμως ένα σημαντικό ποσοστό (7%) μαθητών που θεωρεί ότι ο 3 ος ΝΝ δεν είναι παγκόσμιος, παρόλο που στο εικονικό μάθημα μέσω του προγράμματος centra έγινε σημαντική αναφορά σ αυτό (διαφάνεια 9).. την Διδασκαλία στην εικονική αίθουσα του centra παρουσιάστηκε από τους μαθητές σημαντική βελτίωση στο γεγονός η δράση και η αντίδραση ως εσωτερικές δυνάμεις δεν μπορούν να επηρεάσουν ένα σύστημα σωμάτων(ερώτηση ). Έτσι βλέπουμε να έχει αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών, από σε 6 στην ερώτηση αυτή με ποσοστό βελτίωσης %.. την Διδασκαλία στην εικονική αίθουσα του centra παρουσιάστηκε από τους μαθητές σημαντική βελτίωση στο γεγονός ότι μπορεί να συμβεί αλληλεπίδραση ανάμεσα στα στερεά και τα υγρά (ερώτηση ). Έτσι βλέπουμε να έχει αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών, από 3 σε στην ερώτηση αυτή με ποσοστό βελτίωσης %. 6. Για την ερώτηση 1 ενώ είχαμε μια μικρή βελτίωση (αύξηση των μαθητών από 2 σε ), παρόλα αυτά υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών ( από τους 8) που πιστεύουν ότι δεν μπορούν να επεκτείνουν την αλληλεπίδραση από απόσταση και στον ηλεκτρισμό μιας και θεωρούν την βαρυτική δύναμη ως την μοναδική δύναμη που δρα από απόσταση αφού αυτή αναφέρεται συνήθως στα εισαγωγικά μαθήματα Μηχανικής στην Α Λυκείου. 7. την Διδασκαλία δεν παρουσιάστηκε από τους μαθητές αξιόλογη μεταβολή στο γεγονός η δράση και η αντίδραση δεν ενεργούν στο ίδιο σώμα καθώς επίσης και στην πλήρη κατανόηση του πρώτου και τρίτου Νόμου του Νεύτωνα. Έτσι στην ερώτηση 2 βλέπουμε μια μείωση των 98

17 μαθητών από 7 σε οι διατηρούν την άποψη ότι στον πρώτο Νόμο του Νεύτωνα μπορούμε να βάλουμε και δυνάμεις που δρουν σε διαφορετικά σώματα. Πιθανόν αυτή η άποψη να ενισχύθηκε από την εξ αποστάσεως Διδασκαλία μιας και κατά την διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές ξεκαθάρισαν μεν ότι η δράση και η αντίδραση έχουν ίσα μέτρα( 3 ος ΝΝ ), συνέχισαν όμως να έχουν την άποψη ότι μπορούν να τοποθετούν την δράση και την αντίδραση στον 1 ο ΝΝ. Δηλαδή οι μαθητές συνεχίζουν να μην έχουν κατανοήσει πλήρως τους δύο νόμους παρά το γεγονός όπως δείχνει το βιντεοσκοπημένο μάθημα να έγινε σημαντική αναφορά σε αυτά τα θέματα. 8. Υπήρξε μικρή βελτίωση (12,%) (ερώτηση 9) μετά την εξ αποστάσεως Διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο για θέμα που αφορούσε την εύρεση τη δράσης και της αντίδρασης, παρά το γεγονός ότι έγινε σημαντική αναφορά κατά την διάρκεια του μαθήματος (διαφάνειες 13, 1, 1, 16) και επίσης στο τέλος οι μαθητές εξασκήθηκαν στο σχεδιασμό της Δράσης-Αντίδρασης με την βοήθεια του ηλεκτρονικού πίνακα του προγράμματος centra. Αποτελέσματα με βάση παιδαγωγικούς, τεχνολογικούς και διδακτικούς παράγοντες. Από την ανάλυση των δεδομένων των ερωτήσεων και με βάση τις εικόνες.7 και.8 προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: 1. Από τους 8 μαθητές οι (ποσοστό %) δήλωσαν ότι απολαύσανε περισσότερο το μάθημα εξ αποστάσεως μέσω του προγράμματος centra συγκριτικά με την Παραδοσιακή Διδασκαλία, ενώ 3 μαθητές δήλωσαν ότι οι δύο διδακτικές προσεγγίσεις ήταν εξίσου ευχάριστες (ερώτηση 11). 2. Σχετικά με τα χαρακτηριστικά που αφορούν την ποιότητα του μεταδιδόμενου ήχου και της μεταδιδόμενης εικόνας (ερώτηση 19) καθώς και με τις δυνατότητες του προγράμματος centra (ερώτηση 17) από τις απαντήσεις των μαθητών (ποσοστό 1%) συμπεραίνουμε ότι οι μαθητές έμειναν ικανοποιημένοι. 3. Από τις απαντήσεις στην ερώτηση 1 διαπιστώνουμε ότι η απουσία διαπροσωπικής-φυσικής επικοινωνίας με τον διδάσκοντα φαίνεται να μην 99

18 έχει επηρεάσει σημαντικά τους μαθητές στην εξέλιξη της πειραματικής διαδικασίας, αφού οι από τους 8 από αυτούς δήλωσαν ότι δεν τους προβλημάτισε.. Σχετικά με την οργάνωση της διδασκαλίας, τους στόχους αλλά και την κάλυψη των θεμάτων για την κατανόηση του 3 ου ΝΝ οι μαθητές επίσης δήλωσαν ικανοποιημένοι (ερωτήσεις 16,18).. Τέλος από την ανάλυση των ερωτήσεων 13 και 1 προέκυψε ότι η χρήση των τεχνολογικών μέσων δεν φαίνεται να τους δημιούργησε προβλήματα, όμως οι από τους 8 μαθητές θεώρησαν ότι αφιέρωσαν σημαντικό χρόνο στην προετοιμασία τους( εκμάθηση προγράμματος centra) συγκριτικά με την Παραδοσιακή Διδασκαλία. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων όπως αναφέρουμε και στην αρχή αυτού του κεφαλαίου προέκυψαν δυο σημαντικές μεταβλητές: η πρώτη είναι η «Μέση Συνολική Επίδοση» για κάθε μαθητή και η δεύτερη είναι το «Ποσοστό Σωστά Απαντημένης Ερώτησης». Η πρώτη μεταβλητή αντιπροσωπεύει την κατανόηση του τρίτου νόμου του Νεύτωνα από τους μαθητές μετά από κάθε πειραματική διαδικασία. Η δεύτερη μεταβλητή αντιπροσωπεύει την πραγματοποίηση των στόχων που τέθηκαν πριν από κάθε πειραματική διαδικασία. Η μέση συνολική επίδοση Στον παρακάτω πίνακα.9 φαίνονται τα αποτελέσματα ως προς την πρώτη μεταβλητή που είναι η «Μέση Συνολική Επίδοση». Παραδοσιακή Διδασκαλία Μέση Συνολική Επίδοση 22,% Διδασκαλία σε e-class 18,7% Πίνακας.9 Όπως δείχνει o πίνακας η Παραδοσιακή Διδασκαλία είναι ελαφρώς κερδισμένη έναντι της Διδασκαλίας στην ηλεκτρονική αίθουσα του centra. Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι οι μαθητές αυτοί για πρώτη φορά έκαναν μάθημα από απόσταση με την βοήθεια υπολογιστή και ίσως αυτό να έχει επηρεάσει τις 1

19 απαντήσεις τους στις ερωτήσεις τόσο πριν όσο και μετά την διδακτική παρέμβαση μέσω του προγράμματος centra. Ποσοστό Σωστά Απαντημένης Ερώτησης Στους δύο παρακάτω πίνακες παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα για τις δύο διδακτικές παρεμβάσεις σχετικά με την δεύτερη μεταβλητή «Ποσοστό Σωστά Απαντημένης Ερώτησης». Τα αποτελέσματα αυτά έχουν σχολιαστεί αναλυτικά στις ενότητες. και.7 αυτού του κεφαλαίου. Το γενικό συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι για τα περισσότερα ζεύγη ερωτήσεων με κοινό στόχο {(1,3), (2,), (3,8), (,), (,6), (6,1), (9,2), (1,1)}, υπάρχει σταδιακή βελτίωση. Δηλαδή οι μαθητές φαίνεται να έχουν κερδίσει ως προς την κατανόηση του 3 ου ΝΝ και από τις δύο διδακτικές παρεμβάσεις. Αυτό φαίνεται και στον τελευταίο πίνακα όπου δείχνει ότι οι περισσότεροι μαθητές έχουν αυξήσει το πλήθος των σωστών απαντήσεων τόσο στην Παραδοσιακή Διδασκαλία στην τάξη όσο και στην διδασκαλία στην ηλεκτρονική αίθουσα του centra.το κέρδος των μαθητών από το μάθημα στην εικονική αίθουσα του centra έχει μεγαλύτερη βαρύτητα για τον εξής βασικό λόγο: Το μάθημα με το πρόγραμμα Centra έγινε μήνες μετά το μάθημα της Παραδοσιακής Διδασκαλίας. Σ αυτό το χρονικό διάστημα οι μαθητές απέκτησαν αρκετές γνώσεις στο σχολείο πάνω σε θέματα Μηχανικής άρα και στον τρίτο νόμο του Νεύτωνα. Έτσι υπήρχε μεγάλος κίνδυνος στο εξ αποστάσεως μάθημα να μην έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά όμως τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά αφού οι μαθητές δείχνουν να έχουν κερδίσει περαιτέρω γνώσεις βελτιώνοντας την άποψή τους πάνω στον 3 ο ΝΝ. 11

20 Διαφορά ποσοστών σωστά απαντημένης ερώτησης πριν και μετά από κάθε Διδακτική Παρέμβαση ΠΔ e-class 1 87, 8 Ποσοστό(%) , 12, 12, 12, 12, Ζεύγη ερωτήσεων με κοινό στόχο Εικόνα.9 Σύγκριση Διδακτικών Παρεμβάσεων Ποσοστό(%) , ΠΔ- ΠΔ-Μετα e-class- e-class-μετα , 12, 12, 62, 7 62, , 62, 62, Ζεύγη ερωτήσεων με κοινό στόχο 62, Εικόνα.1 12

21 Σωστές απαντήσεις Σύγκριση Σωστών απαντήσεων από κάθε μαθητή και απο κάθε Διδακτική Παρέμβαση 7 ΠΔ- ΠΔ- e_class- e_class Κωδικός μαθητή 7 Εικόνα.11 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Κάνοντας μια γενική αποτίμηση των ευρημάτων της έρευνας ελέγχοντας ταυτόχρονα τις ερευνητικές μας υποθέσεις διαπιστώνουμε ότι: το centra ως ένα πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μπορεί να αξιοποιηθεί για την διδασκαλία της Φυσικής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού όπως δείχνουν τα αποτελέσματα οι μαθητές έχουν κερδίσει περαιτέρω γνώσεις βελτιώνοντας αρκετά την άποψή τους πάνω στον 3 ο ΝΝ. Οι μαθητές εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την παρακολούθηση της διδασκαλίας στην εικονική αίθουσα του centra. Οι δυνατότητες που προσφέρουν τα προγράμματα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για αλληλεπίδραση σε συνδυασμό με τις κατάλληλες διδακτικές τεχνικές, συμβάλλουν στην ικανοποίηση των μαθησιακών τους αναγκών (Keith 1999, Pallof and Pratt 1999). Τα αποτελέσματα της έρευνας υπογραμμίζουν την σημαντικότητα του παιδαγωγικού πλαισίου και των διδακτικών- μαθησιακών δραστηριοτήτων για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών στο περιβάλλον της εικονικής αίθουσας του centra. Η καλά οργανωμένη παρουσίαση των διδακτικών περιεχομένων, η σαφήνεια διατύπωσης των διδακτικών στόχων και η προσαρμογή της διδασκαλίας στο επίπεδο των μαθητών φαίνεται να ικανοποίησε τους μαθητές. 13

22 Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, η υιοθέτηση συμβατικών μοντέλων διδασκαλίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών δεν επιφέρει επιτυχή αποτελέσματα, ενώ αντίθετα, οι διδακτικές δραστηριότητες που απαιτούν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών αναγνωρίζονται ως παράγοντες που συμβάλλουν στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας ( Ράπτης και Ράπτη 21, Hedesting and keptelinin 21, Hearnshaw 1999, Goodyear 1999, Laurillard 1993). Η έρευνα επίσης έδειξε ότι η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας στο περιβάλλον σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του centra εξαρτάται και από τα χαρακτηριστικά του τεχνολογικού περιβάλλοντος. Η πιστότητα της εικόνας και η πιστότητα του ήχου σχετίζεται σημαντικά με την ικανοποίηση των μαθητών καθώς συμβάλλει στην διατήρηση της προσοχής τους και στην αμεσότητα της επικοινωνίας τους με τον διδάσκοντα. Η πιστότητα της εικόνας και του ήχου διευκολύνει την απρόσκοπτη παρουσίαση των διδακτικών περιεχομένων και την άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ του διδάσκοντα και των απομακρυσμένων μαθητών στην ηλεκτρονική αίθουσα του centra (Hearnshaw 2, Milrad 1999). ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η επαλήθευση των ερευνητικών υποθέσεων που είχαμε διατυπώσει, αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον σύγχρονης τηλεκπαίδευσης centra μπορεί να συμβάλλει στην διδασκαλία της Φυσικής σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θεωρούμε ότι το συμπέρασμα αυτό είναι σημαντικής αξίας για τον εξής λόγο: Βρισκόμαστε στην εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) και την εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στα σχολεία. Ίσως είναι η καταλληλότερη στιγμή για να εκμεταλλευτούμε τις υπάρχουσες υποδομές που υπάρχουν στα σχολεία για την εισαγωγή νέων μεθόδων, όπως είναι τα προγράμματα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης της Φυσικής. Οι τεχνικές υποδομές υπάρχουν στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ επιπλέον υπάρχουν μαθήματα τεχνολογίας και πληροφορικής τα οποία έχουν εξοικειώσει τους μαθητές με τις Νέες Τεχνολογίες. Έτσι η εισαγωγή των προγραμμάτων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης ως μαθησιακά περιβάλλοντα για τους μαθητές καθίσταται εύκολη και απροβλημάτιστη. Η εξοικείωση και των καθηγητών 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο μέρος αυτό της εργασίας παρουσιάζονται ο συχνότητες και τα ποσοστά στις απαντήσεις των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα αυτή στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης μιας νέας μεθόδου διδασκαλίας και μάθησης -μέσα σε ένα περιβάλλον λογισμικού Η/Υ- στην ενίσχυση της εννοιολογικής μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Το διαστημόπλοιο. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δυναμική σε μία διάσταση - Δυναμική στο επίπεδο) Τάξη: Α Λυκείου

Το διαστημόπλοιο. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δυναμική σε μία διάσταση - Δυναμική στο επίπεδο) Τάξη: Α Λυκείου Το διαστημόπλοιο Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δυναμική σε μία διάσταση - Δυναμική στο επίπεδο) Τάξη: Α Λυκείου Χρονική Διάρκεια Προτεινόμενη χρονική διάρκεια σχεδίου εργασίας: 5 διδακτικές ώρες Διδακτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων

Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων Πέτρος Ρούσσος, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ Η λογική της διαδικασίας Ο σάκος περιέχει έναν μεγάλο αλλά άγνωστο αριθμό (αρκετές χιλιάδες) λευκών και μαύρων βόλων: 1 Το

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου

Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου Δρ Ανδρέας Θεοδωρίδης & Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010-2011 Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Χατζηπαντελής Θ. ΓκίνηςΔ. ΜπερσίμηςΣ. 1 Μεθοδολογία της έρευνας 1η Φάση της έρευνας Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος 2013-2014

Σχολικό έτος 2013-2014 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2013-2014 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Γενική Παιδεία Β Λυκείου Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμ ού Γενική Παιδεία Γ Λυκείου Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Πειραμάτων

Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Πειραμάτων Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Πειραμάτων Πρώτο στάδιο: λειτουργικοί ορισμοί της ανεξάρτητης και της εξαρτημένης μεταβλητής Επιλογή της ανεξάρτητης μεταβλητής Επιλέγουμε μια ανεξάρτητη μεταβλητή (ΑΜ), την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Κριτήρια και δείκτες ποιότητας 6 (1) Τα εφαρμοζόμενα κριτήρια εκφράζονται σε αντίστοιχους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες και σχετίζονται με την Αξιολόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 475 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ Μαστρογιάννης Αθανάσιος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων Κεφάλαιο 9 Έλεγχοι υποθέσεων 9.1 Εισαγωγή Όταν παίρνουμε ένα ή περισσότερα τυχαία δείγμα από κανονικούς πληθυσμούς έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίζουμε στατιστικά, όπως μέσους όρους, δειγματικές διασπορές

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΟ Α ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΜΑΔΑ 4 Όνομα _Ανδρέας Επώνυμο _Αθανασόπουλος Αριθμός Μητρώου Φοιτητή ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οδός / Αριθμός _Τήνου 31 Περιοχή Κυψέλη Πόλη Αθήνα Ταχ. Κώδικας 11257

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 677 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT Πέτρος Κούμουλος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (Ημ/νία ψήφισης:10/09/013013) (ΦΕΚ 193 Α /17 09 013) ΕΦΑΡΜΟΓΗ: για τους μαθητές της Α τάξης Λυκείου Σχολικού Έτους 013 014

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014 minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/014 minimath.eu Περιεχόμενα Κινηση 3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 4 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 5 Δυναμικη 7 Οι νόμοι του Νεύτωνα 7 Τριβή 8 Ομαλη κυκλικη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Ένα Ερευνητικό Παράδειγμα Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν ο τρόπος αντίδρασης μιας γυναίκας απέναντι σε φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Επιστημονικός υπεύθυνος: Κ. Χριστοδουλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ (cchrist@central.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Αφηγηματική προσέγγιση: Αποτελεί τη βασική μορφή των δασκαλοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας. Ο δάσκαλος δίνει τις πληροφορίες, ενώ οι μαθητές του παρακολουθούν μένοντας αμέτοχοι και κρατώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο -ΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο -ΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο -ΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφουμε τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήσαμε την κάθε διδακτική παρέμβαση. Αρχικά αναφέρουμε τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογείται

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Μέθοδοι Διδασκαλίας Φυσικής

Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Μέθοδοι Διδασκαλίας Φυσικής Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Αθήνα, 28 IAN 2016 Υποθέστε ότι πρόκειται να διδάξετε σε μαθητές Λυκείου τα φαινόμενα: της θέρμανσης και της φωτοβολίας μεταλλικού αγωγού που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Περιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Ο ρόλος των οπτικών αναπαραστάσεων (OA)

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Ο ρόλος των οπτικών αναπαραστάσεων (OA) ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Ο ρόλος των οπτικών αναπαραστάσεων (OA) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θεωρώντας ότι η διδακτική σας εμπειρία είναι πολύτιμη στην έρευνά μας θα σας παρακαλούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Ερευνώντας τις ερμηνείες φοιτητών και τις διδακτικές πρακτικές εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την έννοια της περιοδικότητας Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ Επιστημονική υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική και πειραματική έρευνα

Περιγραφική και πειραματική έρευνα 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05 Περιγραφική και πειραματική έρευνα Σε μια έρευνα που περιλαμβάνει δύο μεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό Πρακτικές εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη διδασκαλία της Φυσικής (Β Μέρος) Γιώργος Στύλος, Κωνσταντίνος Κώτσης και Αναστάσιος Εμβαλωτής Εισαγωγή Η

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.)

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Σχολείο:. Ημερομηνία:. 1. Ποσοτικά δεδομένα Πρόκειται για τον αριθμό των διδακτικών που πραγματοποιήθηκαν ανά τμήμα και ανά

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία και Αξιολόγηση στα Μαθηματικά

Διδασκαλία και Αξιολόγηση στα Μαθηματικά ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Διδασκαλία και Αξιολόγηση στα Μαθηματικά ΣΤ Τάξη Αντώνιος Μπούρας Διδακτικό πακέτο των Μαθηματικών της ΣΤ Τάξης Τα νέα Αναλυτικά και ιαθεματικά

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγική Στατιστική. Εισαγωγή Βασικές έννοιες

Επαγωγική Στατιστική. Εισαγωγή Βασικές έννοιες Επαγωγική Στατιστική Εισαγωγή Βασικές έννοιες Επαγωγική Στατιστική Πως μπορούμε να συγκρίνουμε μεταβλητές μεταξύ τους? Διαφορά συγκρίνοντας το μέσο μιας μεταβλητής (λόγος ή διάστημα) στις ομάδες πχ. t-test

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία θεμάτων Φυσικών Επιστημών

Διδασκαλία θεμάτων Φυσικών Επιστημών Διδασκαλία θεμάτων Φυσικών Επιστημών Στους ειδικούς σκοπούς του μαθήματος αναφέρεται ότι θα πρέπει : «.οι μαθητές να είναι ικανοί, όχι μόνο να παρατηρούν τα φυσικά και χημικά φαινόμενα. και να καταγράφουν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ 3: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ 3: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ 3: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ Περιεχόμενα Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 1 Β. ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 2 Γ. ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 2 3.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Κατευθυντήριες γραμμές σχεδίασης μαθησιακών δραστηριοτήτων Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 11 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 11 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 11 περίοδος Παραδείγματα 30/10/2009 12:58 (01) Παραδείγματα 30/10/2009 12:59 (02) Η έρευνα είναι μια πρωτότυπη διαδικασία η οποία γίνεται με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας.

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Αγαπητέ(ή) κύριε/κυρία: Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών 1 (ΕΔΘΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ζαχαρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Έλεγχος Υποθέσεων. Ένα παράδειγµα

Κεφάλαιο 7. Έλεγχος Υποθέσεων. Ένα παράδειγµα Κεφάλαιο 7 Έλεγχος Υποθέσεων 1 Ένα παράδειγµα Ένας ερευνητής θέλησε να διαπιστώσει κατά πόσο η από απόσταση εκπαίδευση είναι καλύτερη από τη δια ζώσης εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό, επέλεξε δύο οµάδες

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Έκθεση εκπαιδευτικού έργου Α μέρος: Μαθησιακή Εξέλιξη των Μαθητών (κοινό για όλα τα μαθήματα) ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Μάθημα:..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Έκθεση εκπαιδευτικού έργου Α μέρος: Μαθησιακή Εξέλιξη των Μαθητών (κοινό για όλα τα μαθήματα) ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Μάθημα:.. Α μέρος: Μαθησιακή Εξέλιξη των Μαθητών (κοινό για όλα τα μαθήματα) ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Μάθημα:.. Όνομα καθηγητή/ριας : Σχολείο &Τμήμα: Ημερομηνία: Ι. Μαθησιακή Εξέλιξη των Μαθητών/Ενισχυτική Διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο αποτίμησης ποιότητας ανοικτού ψηφιακού μαθήματος. Η βαθμολογική κλίμακα για το ερωτηματολόγιο είναι η ακόλουθη:

Εργαλείο αποτίμησης ποιότητας ανοικτού ψηφιακού μαθήματος. Η βαθμολογική κλίμακα για το ερωτηματολόγιο είναι η ακόλουθη: Εργαλείο αποτίμησης ποιότητας ανοικτού ψηφιακού μαθήματος Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά στην αξιολόγηση των μαθημάτων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΚΡΗΞΗ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΚΡΗΞΗ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΚΡΗΞΗ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η ικανότητα συναρμολόγησης μιας απλής πειραματικής διάταξης. Η χρήση του αλφαδιού για οριζοντίωση του τραπεζιού.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Information and Communication Technologies in Education Distance Learning

Information and Communication Technologies in Education Distance Learning Information and Communication Technologies in Education Distance Learning K. Vassilakis / M. Kalogiannakis Περίγραμμα Αποσαφήνιση του πεδίου Παράγοντες που επηρέασαν την εξαε Η συζήτηση για την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Τεχνολογία Γ! τάξης γυμνασίου Οργάνωση και προγραμματισμός μεθόδου «ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Προβληματισμοί στο ξεκίνημα της χρονιάς. Η υποδομή του σχολείου μου πως μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Y404. ΔΙΜΕΠΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΑΘΗΤΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕΜ: 3734 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα