Αναγνώριση και αποφυγή ικανότητα αναγνώριση και αποφυγής µε εκτέλεση συγκεκριµένων ελιγµών σε χειροκίνητη ή αυτόµατη λειτουργία ανάλογη των συστηµάτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναγνώριση και αποφυγή ικανότητα αναγνώριση και αποφυγής µε εκτέλεση συγκεκριµένων ελιγµών σε χειροκίνητη ή αυτόµατη λειτουργία ανάλογη των συστηµάτων"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κανονισµού πτήσεων αεροσκαφών συστηµάτων µη επανδρωµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Συστήµατα αναγνώρισης και αποφυγής σύγκρουσης 1. Επίγνωση της κατάστασης Ο χειριστής του µη-επανδρωµένου αεροσκάφους πρέπει να έχει πάντα επίγνωση της κατάσταση του εναερίου χώρου η οποία εξασφαλίζεται : Κατά τη στρατηγική φάση µε Σχεδιασµό πτήσης Χρήση ΝΟΤΑΜ Χρήση µετεωρολογικών πληροφοριών Γνώση του περιβάλλοντος λειτουργίας Άλλες διαθέσιµες πληροφορίες Κατά τη φάση διασφάλισης διαχωρισµού µε: Τη χρήση εξοπλισµού εγκατεστηµένου στο µη-επανδρωµένο αεροσκάφος Έλεγχο εναερίου κυκλοφορίας Μετεωρολογικές πληροφορίες Γενικές πληροφορίες πτήσης Κατά τη φάση αποφυγής µε: Πληροφορίες από έλεγχο εναερίου κυκλοφορίας Πληροφορίες από το µη-επανδρωµένο αεροσκάφος Εξοπλισµός αναγνώρισης και αποφυγής Ο εξοπλισµός αναγνώρισης και αποφυγής µη-επανδρωµένων αεροσκαφών µπορεί να είναι τοποθετηµένος εξ ολοκλήρου στο αεροσκάφος ή να έχει τοποθετηθεί παράλληλα τόσο στο αεροσκάφος όσο και στο σταθµό εδάφους ή σε άλλα σηµεία εδάφους. Η ικανότητα του συστήµατος αναγνώρισης και αποφυγής µπορεί να λειτουργεί σε τρία επίπεδα: 1

2 Αναγνώριση και αποφυγή ικανότητα αναγνώριση και αποφυγής µε εκτέλεση συγκεκριµένων ελιγµών σε χειροκίνητη ή αυτόµατη λειτουργία ανάλογη των συστηµάτων TCAS/ACAS µε σύνδεση στον αυτόµατο πιλότο επανδρωµένων αεροσκαφών Αναγνώριση και συµβουλή ικανότητα αναγνώρισης µε πρόταση ελιγµών αποφυγής που όµως εκτελούνται µετά από εντολή χειριστή Αναγνώριση και πληροφόρηση ικανότητα αναγνώρισης, η οποία αφήνει όµως την απόφαση για εκτέλεση ελιγµών στο χειριστή 2. Παρακολούθηση σωστής λειτουργίας του συστήµατος Μέσω των συστηµάτων ελέγχου του µη-επανδρωµένου αεροσκάφους πρέπει να παρακολουθείται και η σωστή λειτουργία του συστήµατος αναγνώρισης και αποφυγής ως προς τις λειτουργίες του, όπως αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 3. Αξιολόγηση του συστήµατος συστάσεις ασφαλείας Το σύστηµα αναγνώρισης και αποφυγής πρέπει να αποδεικνύει ότι πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας, απόδοσης και λειτουργικότητας προκειµένου το µη-επανδρωµένο αεροσκάφος να µπορεί να ενταχθεί σε µη-διαχωρισµένο εναέριο χώρο. Αυτό απαιτεί ποσοτικοποίηση ορισµένων παραµέτρων που στα επανδρωµένα αεροσκάφη γίνονται µε εκτίµηση του χειριστή (διαχωρισµός ασφαλείας). Η ποσοτικοποίηση αυτή είναι µία από τις παραµέτρους που περιέχονται στην έκθεση αξιολόγησης κινδύνων και η µεθοδολογία πρέπει να παρουσιάζεται µε απολύτως ευκρινή τρόπο σε αυτή. Επίσης πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η επίδραση µε τα άλλα συστήµατα του αεροσκάφους και του εναερίου χώρου. 4. Συνεργασία συστηµάτων αεροσκαφών Τα συστήµατα αναγνώριση και ελέγχου µη-επανδρωµένων αεροσκαφών πρέπει, σε περίπτωση που εµπλέκονται µε συστήµατα επανδρωµένων αεροσκαφών (ACAS), να εξασφαλίζουν πως οι εντολές είναι συµβατές και τα δύο συστήµατα δίνουν σωστή προειδοποίηση / εντολή αποφυγής. Σε περίπτωση βλάβης του συστήµατος ή ψευδούς ειδοποίησης πρέπει να αποφευχθεί η περίπτωση λανθασµένης εντολής, και για την βλάβη πρέπει να ειδοποιείται άµεσα ο χειριστής. 2

3 5. Γενικές αξιώσεις λειτουργίας Ανεξαρτήτως της κατηγορίας του εναερίου χώρου εφαρµόζονται οι κάτωθι αρχές: 1. Τα µη-επανδρωµένα αεροσκάφη πληρούν τις απαιτήσεις επικοινωνιών, ναυτιλίας και επίβλεψης του εναερίου χώρου συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης ανταποκριτή. 2. Να εφαρµόζονται µέθοδοι που καθιστού το µη-επανδρωµένο αεροσκάφος πιο ευκρινές για τους υπόλοιπους χρήστες του εναερίου χώρου, όπως φωτισµός, σχήµα ή χρωµατισµός 3. Ο χειριστές του µη-επανδρωµένου αεροσκάφους να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις εντολές των υπηρεσιών ΕΕΚ στο ίδιο χρόνο µε τον χειριστή επανδρωµένου αεροσκάφους 4. Το µη-επανδρωµένο αεροσκάφος να είναι πιστοποιηµένο µε τους κανονισµούς της ΥΠΑ 5. Το µη-επανδρωµένο αεροσκάφος χρησιµοποιεί µόνο το σύστηµα αναγνώρισης και αποφυγής που έχει εγκριθεί για το συγκεκριµένο ΜηΕΑ 6. Σε ό,τι αφορά στα συστήµατα αναγνώρισης και αποφυγής µε ικανότητα διασφάλισης ασφαλή διαχωρισµού (RWC remain well cleared) να έχουν οριστεί και ποσοτικοποιηθεί τα λειτουργικά όρια 7. Τα ανωτέρω ελάχιστα βασίζονται σε µελέτη εκτίµησης κινδύνου σε συνδυασµό µε την χρήση του συγκεκριµένου χώρου Συστήµατα αναγνώρισης και αποφυγής σύγκρουσης κυκλοφορία σε πορεία σύγκρουσης Τα συστήµατα αναγνώρισης και αποφυγής σύγκρουσης αντιµετωπίζουν την εναέρια κυκλοφορία σε δύο επίπεδα 1. ιασφάλιση ασφαλούς διαχωρισµού (RWC remain well cleared), που δίνουν στον χειριστή συµβουλή και διατηρούν επαρκή διαχωρισµό από την άλλη κυκλοφορία 2. Αποφυγή σύγκρουσης (CA collision avoidance), που εξασφαλίζουν την εκτέλεση άµεσων ελιγµών για αποφυγή σύγκρουσης (σε περίπτωση όπου έχει παραβιαστεί ο ασφαλής διαχωρισµός ). Σε αυτή την περίπτωση το σύστηµα πρέπει: Να ενηµερώνει τον χειριστή για την κυκλοφορία που πλησιάζει το όριο στο οποίο πρέπει να εκτελεστεί ελιγµός αποφυγής Να παρέχει την πληροφορία για την λειτουργία του σε όλα τα αεροσκάφη στον χώρο 3

4 Να είναι απολύτως ευκρινής η θέση και ο τύπος των αισθητήρων που χρησιµοποιούνται Να ευρίσκεται σε συµφωνία µε τον εξοπλισµό που προβλέπεται να χρησιµοποιείται στον χώρο Να συνεργάζεται µε τα συστήµατα ACAS Να τηρεί τους κανόνες εκτός αν η εφαρµογή τους θα οδηγούσε σε επιδείνωση της κατάστασης Να διαχειρίζεται κατάσταση πολλαπλών απειλών Να λειτουργεί και σε περίπτωση βλάβης συστήµατος ελέγχου και εντολών 6. Μείωση κινδύνου πρόσκρουσης σε έδαφος (πτήσεις χαµηλού ύψους ή πλησίον εµποδίων) Κατά τη λειτουργία των µη επανδρωµένων αεροσκαφών εξασφαλίζεται µείωση της πρόσκρουσης σε έδαφος, εγκαταστάσεις και οχήµατα µε παροχή πληροφοριών στον χειριστή του αεροσκάφους ή µε αυτοµατοποιηµένα συστήµατα. 7. Μείωση κινδύνου εξ αιτίας µετεωρολογικών συνθηκών Ο χειριστής εξασφαλίζει ότι αποφεύγονται κίνδυνοι που προέρχονται από µετεωρολογικές συνθήκες. Οι πληροφορίες παρέχονται είτε από το ίδιο το µη-επανδρωµένο αεροσκάφος, είτε µέσω του σταθµού εδάφους ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Σταθµός εδάφους µη-επανδρωµένων αεροσκαφών 1. Κατηγορίες σταθµών εδάφους Α - Πέραν της οπτικής επαφής άµεσος έλεγχος (BVLOS direct control) Ο σταθµός κατηγορίας Α παρέχει µέσα για τον πλήρη χειρισµό τον πηδαλίων και συστηµάτων του µη-επανδρωµένου αεροσκάφους. Ο χρόνος µετάδοσης ανταπόκρισης εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα του συστήµατος. Απαιτείται καλή απόδοση και αξιοπιστία του συστήµατος ελέγχου και εντολών. Β - Πέραν της οπτικής επαφής έλεγχος µε αυτόµατο πιλότο (BVLOS autopilot control) Ο σταθµός κατηγορίας Β εξασφαλίζει επίσης πλήρη έλεγχο του µηεπανδρωµένου αεροσκάφους αλλά η ταχύτητα µετάδοσης πληροφοριών και ο 4

5 ρυθµός εντολών είναι µικρότεροι καθώς οι πληροφορίες επεξεργάζονται µέσω του αυτόµατου πιλότου. Η ικανότητα αποφυγής σύγκρουσης είναι µικρότερη εκτός αν χρησιµοποιηθεί σύστηµα αναγνώρισης και αποφυγής. Τούτο πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά τη φάση σχεδιασµού της πτήσης / χρήσης εναερίου χώρου Γ - Πέραν της οπτικής επαφής έλεγχος σε σηµεία διαδροµής (BVLOS waypoint control) Ο σταθµός κατηγορίας Γ εξασφαλίζει µερικό έλεγχο της πτήσης. Οι πληροφορίες µεταδίδονται µόνο σε ορισµένα σηµεία της διαδροµής και επιτρέπουν αλλαγή του σχεδίου της πτήσης ή ενηµέρωση των δεδοµένων πτήσης. εν παρέχεται δυνατότητα ελέγχου αποφυγής σύγκρουσης, ο οποίος πρέπει να εξασφαλιστεί µε άλλα µέσα. Η ταχύτητα µετάδοσης / ενηµέρωσης του χειριστή είναι σχετικά µικρή. Σε κάθε περίπτωση όµως ο σταθµός πρέπει να εξασφαλίζει τις απαιτήσεις λειτουργίας του µη-επανδρωµένου αεροσκάφους. 2. Έλεγχος πτήσης µε οπτική επαφή κατά την φάση απογείωσης / προσγείωσης µε µετάβαση σε πτήση πέραν οπτικής επαφής Σε περίπτωση που δε διατίθεται σύστηµα αυτόµατης απογείωσης / προσγείωσης ή δεν επιτρέπεται η χρήση του στο αεροδρόµιο / πεδίο προσγείωσης γίνεται απογείωση ή / και προσγείωση µε άµεσο έλεγχο και οπτική επαφή και στη συνέχεια µετάβαση σε πτήση πέραν οπτικής επαφής. Για την λειτουργία µπορεί να χρειαστεί συνδροµή παρατηρητή ή πρόσθετου χειριστή για τη διατήρηση οπτικής επαφής µέχρι το σηµείο µετάβασης. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν διαφορετικοί σταθµοί εδάφους σε διαφορετικές φάσεις ή σηµεία πτήσης. 3. Απαιτήσεις απεικόνισης και ελέγχου για σταθµούς πέραν οπτικής επαφής Ο σταθµός ελέγχου πρέπει να είναι εξοπλισµένος µε µέσα απεικόνισης και ελέγχου που επιτρέπουν έλεγχο της διαδροµής του µη-επανδρωµένου αεροσκάφους, της εκτέλεσης όλων των προβλεποµένων ελιγµών και χειρισµό καταστάσεων ανάγκης Οι οθόνες παρουσιάζουν τα στοιχεία πτήσης, λειτουργίας των συστηµάτων, πληροφορίες ναυτιλίας και αποφυγής σύγκρουσης. Πρέπει να υπάρχει 5

6 ειδοποίηση επικίνδυνων καταστάσεων, βλαβών των συστηµάτων και πιθανής απώλειας συστήµατος ελέγχου ή εντολών. Πληροφορίες που σχετίζονται µε το φορτίο απεικονίζονται σε θέση που δεν αποσπά την προσοχή του χειριστή από το βασικό του καθήκον που είναι ο έλεγχος της πτήσης. 4. Πρόσβαση στο σταθµό εδάφους Η πρόσβαση στο σταθµό εδάφους περιορίζεται µόνο στα άτοµα που εκτελούν σε αυτόν καθήκοντα σχετιζόµενα µε την πτήση του µη-επανδρωµένου αεροσκάφους ή µε τη λειτουργία του σταθµού. Επιπλέον η πρόσβαση στα συστήµατα χειρισµού του αεροσκάφους επιτρέπεται µόνο στον χειριστή. Εξασφαλίζεται η προστασία του συστήµατος µε χρήση συνθηµατικών. Ειδικά µέτρα προστασίας λαµβάνονται όταν χρησιµοποιούνται περισσότεροι σταθµοί ή σηµεία ελέγχου. 5. Ανθρώπινος παράγοντας Ο σχεδιασµός του σταθµού εδάφους βασίζεται στις ανθρώπινες δυνατότητες και περιορισµούς. Χαρακτηριστικά λαµβάνονται υπόψη: Πληροφορίες από οπτικού αισθητήρες Πληροφορίες από ακουστικούς αισθητήρες Πληροφορίες από κινήσεις και κραδασµούς Πληροφορίες όσφρησης Πληροφορίες θερµοκρασίας και κραδασµών 6. Κινητοί σταθµοί Κατά τον σχεδιασµό σταθµών τοποθετηµένων σε κινητές πλατφόρµες (αυτοκίνητα, πλοία, αεροσκάφη) πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που λαµβάνει ο χειριστής από τα συστήµατα ελέγχου δεν προκαλούν σύγχυση σε συνδυασµό µε πληροφορίες που λαµβάνει από την κίνηση του µέσου (κραδασµοί, επιταχύνσεις, στροφές) 7. Χειριστήρια και διακόπτες Τα χειριστήρια και οι διακόπτες εξασφαλίζουν: 6 Συνεχή απεικόνιση βασικών πληροφοριών και πρόσβαση στις δευτερεύουσες πληροφορίες που συµβάλλουν σε λήψη αποφάσεων εδοµένα που παρέχονται πρέπει να είναι καθαρά και µηαµφισβητούµενα Ο έλεγχος των συστηµάτων του αεροσκάφους είναι: 1. Ενστικτώδης 2. Επάγει άµεση ανταπόκριση του µη-επανδρωµένου αεροσκάφους 3. Παρέχει δυνατότητα ανάδρασης και ανταπόκρισης σε αποδεκτό χρόνο

7 Τα χειριστήρια και οι διακόπτες προστατεύονται από ανεπιθύµητη χρήση 8. Απεικόνιση πληροφοριών αποφυγής πρόσκρουσης ή σύγκρουσης Στο σταθµό εδάφους απεικονίζονται πληροφορίες σχετικές µε πιθανή πρόσκρουση στο έδαφος ή σύγκρουσης στον αέρα ως εξής: Πληροφορίες που προέρχονται από σήµανση και φωτισµό αεροδροµίου Πληροφορίες από οπτικά σήµατα Πληροφορίες αποφυγής εδάφους και εµποδίων Πληροφορίες έγκαιρης αναγνώρισης και αποφυγής επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων Πληροφορίες τήρησης ελάχιστης απόστασης από τα νέφη για πτήσεις όψεως Πληροφορίες ασφαλούς απόστασης από οχήµατα και αεροσκάφη Πληροφορίες αποφυγής σύγκρουσης 9. Απεικόνιση εναερίου κυκλοφορίας Στο σταθµό εδάφους απεικονίζονται πληροφορίες για εναέρια κυκλοφορία στην περιοχή των επιχειρήσεων του ΜηΕΑ. Επιπρόσθετα διατίθενται οπτικά ή/ και ακουστικά µέσα για προειδοποίηση του χειριστή και αποφυγή σύγκρουσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Πτυχία και άδειες Κατηγορίες πτυχίων χειριστών Κατηγορία UAS Κατηγορία Πτυχίου Σηµείωση Α01 (µέχρι 1 kg) Εξουσιοδότηση από τον Ειδική άδεια για περιοχές εκµεταλλευόµενο αυξηµένου κινδύνου Α02 (4 έως 7 kg) Εξουσιοδότηση από εκµεταλλευόµενο Α03 (7 έως 25) UAS Pilot Α Θεωρητικά Μαθήµατα B kg C 150 kg και πάνω Παρατηρητής UAS Pilot B UAS Pilot C UAS Observer Θεωρητικά Μαθήµατα Απαιτείται ικανότητα επί τύπου 7

8 Ικανότητες χειριστών Στα πτυχία χειριστών µπορούν να καταχωρηθούν µία ή περισσότερες από τις παρακάτω ικανότητες, οι οποίες συνδυάζονται µε την κατηγορία πτυχίου: Ικανότητα εκπαιδευτή Ικανότητα εξεταστή Ικανότητα UAS σταθερών πτερύγων Ικανότητα UAS περιστρεφόµενων πτερύγων Ικανότητα UAS ελαφρύτερων του αέρα Ικανότητα ειδικών UAS Ικανότητα επί τύπου Άλλη ικανότητα π.χ. µεταφορά εξωτερικών φορτίων, εκτέλεση εξειδικευµένων εργασιών κλπ. Ειδικότητες χειριστών Ειδικότητα πτήσεων µε κατευθείαν οπτική επαφή VLOS Ειδικότητα πτήσεων πέραν οπτικής επαφής µε άµεσο έλεγχο BVLOS direct control (radio/ satellite) Ειδικότητα πτήσεων πέραν οπτικής επαφής µε έµµεσο, αυτόµατο ή µικτό έλεγχο ή µε έλεγχο σηµείων BVLOS automatic, programmed, way point control, assisted take-off and landing Ειδικότητα νυχτερινών πτήσεων Ειδικότητα εξειδικευµένων εργασιών Περιορισµοί Η ΥΠΑ µπορεί να επιβάλλει περιορισµούς στο πτυχίο χειριστή όπου κρίνεται αναγκαίο Μαθητευόµενος χειριστής Μαθητευόµενος χειριστής µπορεί να χειρίζεται το µη-επανδρωµένο αεροσκάφος µόνο υπό επίβλεψη εκπαιδευτή, ο οποίος είναι πλήρως υπεύθυνος για τη λειτουργία του αεροσκάφους. Σχολές / εκπαιδευτικά κέντρα Η εκπαίδευση µαθητευοµένων χειριστών γίνεται από εκπαιδευτικά ή σχολές. Τα µαθήµατα γίνονται σύµφωνα µε εγκεκριµένα προγράµµατα Θεωρητικών και πρακτικών µαθηµάτων. Η άδεια σχολής / εκπαιδευτικού κέντρου 8

9 χορηγείται σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπό Η ΥΠΑ ελέγχει και χορηγεί άδειες εκπαίδευσης χειριστών σε εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν: Υπόλογο διευθυντή Επαρκή οργανωτική δοµή Εγχειρίδιο (α) λειτουργίας Εγκαταστάσεις Εκπαιδευτές Εκπαιδευτικά µέσα Όριο ηλικίας Ο ενδιαφερόµενος για απόκτηση άδειας χειριστή µη-επανδρωµένου αεροσκάφους πρέπει να έχει συµπληρώσει τα 18 χρόνια ηλικίας. Εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων: Ο αιτών πτυχίου µη-επανδρωµένων αεροσκαφών υποβάλλεται σε εξετάσεις για απόκτηση πτυχίου ανάλογα της κατηγορίας / ικανότητας του πτυχίου µετά από εισήγηση / παραποµπή υπεύθυνου εκπαιδευτή ή σχολής. Οι εξετάσεις είναι ερωτηµατολόγια πολλαπλών επιλογών. Ελάχιστος βαθµός επιτυχίας 75%. Εξετάσεις γίνονται σε αντικείµενα: 9 Νοµοθεσία πολιτικής αεροπορίας (γενικά) Κανόνες εναερίου κυκλοφορίας (για πτήσεις δια όψεως) Κανόνες εναερίου κυκλοφορίας (για πτήσεις δια οργάνων) το συγκεκριµένο µάθηµα να είναι σε µεγάλη κατηγορία >25Kg Βασική αεροπορική µετεωρολογία Αρχές πτήσης, τεχνικές γνώσεις µη-επανδρωµένων αεροσκαφών και συστηµάτων υποστήριξης αυτών Ναυτιλία, επιδώσεις / σχεδιασµός πτήσης, ζύγιση και ζυγοστάθµιση Ανθρώπινες δυνατότητες και περιορισµοί Επικοινωνίες και ραδιοτηλεφωνία Οι κάτοχοι άδειας χειριστή ΥΠΑΜ και PPL επανδρωµένων αεροσκαφών ή όσοι έχουν επιτύχει στα θεωρητικά µαθήµατα των ανωτέρω αδειών εξαιρούνται από τις εξετάσεις των θεωρητικών µαθηµάτων και θα εξετάζονται µόνο στον χειρισµό του UAS. Ο µαθητευόµενος χειριστής πρέπει να αποκτήσει πείρα στον χειρισµό των µηεπανδρωµένων αεροσκαφών ως ακολούθως :

10 Κατηγορία Α01 10 ώρες πτήσεις / 40 απογειώσεις - προσγειώσεις και αξιολόγηση Κατηγορία Α02 15 ώρες πτήσεις / 50 απογειώσεις προσγειώσεις και αξιολόγηση Κατηγορία Α ώρες πτήσεις / 50 απογειώσεις προσγειώσεις και εξέταση Κατηγορία Β 20 ώρες πτήσεις / 60 απογειώσεις προσγειώσεις και εξέταση Κατηγορία Γ 25 ώρες / 100 απογειώσεις προσγειώσεις για των πρώτο τύπο στην κατηγορία, 10 ώρες πτήσεις / 30 απογειώσεις προσγειώσεις σε κάθε επόµενο τύπο και εξετάσεις Η πρακτική εµπειρία αποκτάται σε µη-επανδρωµένα αεροσκάφη µε διπλό ή µονό χειρισµό ή σε συνθετικά εκπαιδευτικά µέσα (εξοµοιωτές πτήσης) υπό καθοδήγηση και επίβλεψη εκπαιδευτή µη-επανδρωµένων αεροσκαφών. Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαµβάνει: Αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων Προετοιµασία πτήσης, χειρισµοί προ-πτήσεως, επιθεώρηση και εξυπηρέτηση του µη-επανδρωµένου αεροσκάφους και του σταθµού εδάφους, ανεφοδιασµός καυσίµων, έλεγχοι επικοινωνιών και επιβεβαίωση λειτουργιών, διαµόρφωση, φόρτωση και επιβεβαίωση πληροφοριών σχεδίου πτήσης, διασφάλιση αδειών από υπηρεσίες ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας Λειτουργίες και κινήσεις εδάφους και κύκλος αεροδροµίου, όπου έχει εφαρµογή, πρόληψη και αποφυγή συγκρούσεων σε συνεργασία µε παρατηρητή και επικοινωνιών Οπτικός έλεγχος µη-επανδρωµένου αεροσκάφους (εκτός αν δεν έχει εφαρµογή στον τύπο) Επαναφορά από πτήση υπερβολικά χαµηλών ταχυτήτων, υπερβολικό βαθµό καθόδου, αποφυγή περιδίνησης Επαναφορά από ασυνήθιστες στάσεις µε βοήθεια οργάνων ή κάµερας πτήσης Απογειώσεις και προσγειώσεις χωρίς και µε άνεµο ιαδικασίες ναυτιλίας µε όλα τα µέσα που διατίθενται και αλλαγές σχεδίου εν πτήση, απώλεια επικοινωνιών (C2 link failure) Αναγνώριση επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων και αποφυγή αυτών Μη-κανονικές διαδικασίες και διαδικασίες ανάγκης συµπεριλαµβανοµένων εξοµοιουµένων κρατήσεων κινητήρα, απώλειας 10

11 ηλεκτρικής ισχύος, δυσλειτουργίας λογισµικού, απώλειας C2 link, απώλειας επικοινωνιών, βλάβες άλλων συστηµάτων Για ελικόπτερα (πολυκόπτερα) µη-κανονικές διαδικασίες και διαδικασίες ανάγκης συµπεριλαµβανοµένων αυτοπεριστροφής, απώλειας στήριξης πτερυγίου στροφείου, χαµηλές στροφές στροφείου, αναγκαστική προσγείωση, επιχειρήσεις σε κεκλιµένο επίπεδο, απογείωση µέγιστης ισχύος, προσέγγιση µε µεγάλη γωνία, απογείωση / προσγείωση µε τροχοδρόµηση Συµµόρφωση µε περιορισµούς εναερίου χώρου, οριζόντιος και κάθετος περιορισµός, συµµόρφωση µε οδηγίες ΕΕΚ Για ελικόπτερα (πολυκόπτερα) αιώρηση, µετάπτωση σε πτήση και αντίθετα Η ΥΠΑ ορίζει το ποσοστό πρακτικής εµπειρίας που µπορεί να αποκτηθεί σε συνθετικό εκπαιδευτικό µέσο (εξοµοιωτή), το οποίο όµως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του συνολικού απαιτούµενου χρόνου. Εκπαιδευτής κατηγορία Α, Β Εκπαιδευτής κατηγορία Γ Παρατηρητής 100 ώρες πτήσεις 150 ώρες πτήσεις 2 ώρες εκπαίδευσης Πρακτική εξέταση Ο αιτών πτυχίου χειριστή µη-επανδρωµένων αεροσκαφών υποβάλλεται σε πρακτική εξέταση. Προϋπόθεση να συµµετέχει σε πρακτική εξέταση είναι: Συµπλήρωση ορίου ηλικίας Επιτυχή περάτωση θεωρητικής εξέτασης Παραποµπή από εκπαιδευτή Η εξέταση πραγµατοποιείται σε µη-επανδρωµένο αεροσκάφος τύπου /κατηγορίας επιλογής του µαθητή. Κατά τη διάρκεια της εξετάσεις επιδεικνύονται: Τεχνική γνώση του µη-επανδρωµένου αεροσκάφους και του συστήµατος υποστήριξής του Προετοιµασία πτήσης / σωστή επιλογή χώρου / συνθηκών πτήσης Αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων και λαθών 11

12 Χειρισµός σε κανονικές καταστάσεις µέσα στα λειτουργικά όρια του µηεπανδρωµένου αεροσκάφους και των περιορισµών που επιβάλλονται από τη νοµοθεσία Οµαλή και ακριβή πραγµατοποίηση όλως των ελιγµών Επίδειξη ορθής κρίσης και αεροναυτοσύνης Εφαρµογή των γνώσεων που έχει αποκτήσει ιατήρηση ελέγχου καθ όλη τη διάρκεια πτήσης και σε όλες καταστάσεις Χειρισµοί σε µη-κανονικές καταστάσεις συµπεριλαµβανοµένων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης Χορήγηση άδειας Άδεια χειριστή µη-επανδρωµένων αεροσκαφών χορηγείται από την αρµόδια διεύθυνση της ΥΠΑ µετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόµενου και εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει για τη χορήγηση της άδειας τα εξής δικαιολογητικά: Αίτηση στην οποία αναφέρει την κατηγορία της άδειας, ικανότητα και ειδικότητα Παράβολο Βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης θεωρητικών µαθηµάτων και εξετάσεων Βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής εµπειρίας και πρακτικής εν πτήση εξέτασης Παραµονή σε ισχύ Η άδεια παραµένει σε ισχύ εφόσον δεν έχει λήξει, ανασταλεί ή ανακληθεί από την ΥΠΑ Αλλαγές σε άδεια Στην άδεια προστίθενται επιπλέον κατηγορίες, ικανότητες και ειδικότητες µετά εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισµού. Η αρµόδια διεύθυνση τροποποιεί τη άδεια µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου µε διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. (χορήγηση άδειας) Αναστολή ή ανάκληση άδειας Η άδεια αναστέλλεται ή ανακαλείται µε τεκµηριωµένη απόφαση της ΥΠΑ 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκµεταλλευόµενος τα συστήµατα µη-επανδρωµένων αεροσκαφών / πιστοποιητικό εκµεταλλευόµενου ΜηΕΑ (UAS operator/roc).1 Προσωπικό 1.1 Θέσεις προσωπικού και κανονισµοί Ανάλογα µε το µέγεθος, την οργάνωση και την πολυπλοκότητα της λειτουργίας ο εκµεταλλευόµενος ορίζει Υπόλογο διευθυντή, ο οποίος έχει την πλήρη ευθύνη για την χρηµατοδότηση όλων των δραστηριοτήτων µε τρόπο πάντα να πληρούνται οι απαιτήσεις της κειµένης νοµοθεσίας. Ο υπόλογος διευθυντής: Έξασφαλίζει επαρκή αριθµό κατάλληλα εκπαιδευµένων και καταρτισµένων ατόµων που εξασφαλίζουν την εκτέλεση όλων των προγραµµατισµένων λειτουργιών του εκµεταλλευόµενου σύµφωνα µε το νόµο Τηρεί αρχεία του προσωπικού που αποδεικνύουν την κατάλληλη εκπαίδευση, κατάρτιση και εµπειρία για εκτέλεση των καθηκόντων του Εξασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό είναι εξοικειωµένο µε της διαδικασίες και κανονισµούς που εφαρµόζει είναι υπεύθυνος για δηµιουργία και διατήρηση αποτελεσµατικού συστήµατος ελέγχου της εταιρίας ορίζει οµάδα ατόµων για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τους νόµους και κανονισµούς. Τα εν λόγω άτοµα αναφέρονται απευθείας στον υπόλογο διευθυντή 1-2 Επάρκεια και αρµοδιότητα προσωπικού Ο εκµεταλλευόµενος εξασφαλίζει ότι το προσωπικό είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο και αρµόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. Το προσωπικό, προκειµένου να ασκήσει για τις αρµοδιότητες του πρέπει να έχει : Καλές θεωρητικές γνώσεις Πρακτικές δεξιοτεχνίες Σωστή στάση και προσέγγιση των καθηκόντων 13

14 Ο εκµεταλλευόµενος οργανώνει αρχικές και επαναληπτικές εκπαιδεύσεις του προσωπικού του προκειµένου να αποκτά και να διατηρεί συνεχώς τις γνώσεις, τις δεξιοτεχνίες και ικανότητες του. Τα ανωτέρω αποδεικνύονται µέσω ενός συστήµατος αξιολόγησης. Τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων αρχειοθετούνται. 1.3 Χειριστές συστηµάτων µη-επανδρωµένων αεροσκαφών Σύνθεση και υποχρεώσεις πληρώµατος µη-επανδρωµένου αεροσκάφους Ο εκµεταλλευόµενος ορίζει πλήρωµα πτήση µε σκοπό την ασφαλή διεξαγωγή αυτής. Ο εκµεταλλευόµενος ορίζει και εξουσιοδοτεί ένα κυβερνήτη που είναι υπεύθυνος για το χειρισµό του µη-επανδρωµένου αεροσκάφους κατά την πτήση. Σε περιπτώσεις πτήσεων µεγάλης διαρκείας µπορεί να θεσπιστεί διαδικασία µετάβασης ελέγχου από έναν κυβερνήτη σε άλλο, όµως σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή πρέπει να υπάρχει µόνο ένας κυβερνήτης. Ο κυβερνήτης είναι υπεύθυνος για την ασφαλή διεξαγωγή της πτήσης και την τήρηση όλων των νόµων, κανονισµών και διαδικασιών που έχουν εφαρµογή στα κράτη που διεξάγονται οι πτήσεις. Ο κυβερνήτης µπορεί να αποκλείει από τους νόµους και κανονισµούς και διαδικασίες όπου το επιβάλλει απόλυτα η ασφάλεια της πτήσης. Ο κυβερνήτης αποφασίζει τελεσίδικα για τη διεξαγωγή ή µη της πτήσης. Ο εκµεταλλευόµενος ορίζει και άλλα µέλη πληρώµατος πτήσης που χρειάζονται για την ασφαλή διεξαγωγή της πτήσης. Τα µέλη του πληρώµατος αναφέρονται στον κυβερνήτη και εκτελούν τις εντολές του. 1.4 Εκπαιδευτικά προγράµµατα πληρωµάτων πτήσεων µη-επανδρωµένων αεροσκαφών Ο εκµεταλλευόµενος καθιερώνει και διατηρεί προγράµµατα εκπαίδευσης πληρωµάτων πτήσεων µη-επανδρωµένων αεροσκαφών, που εξασφαλίζουν την απόκτηση και διατήρηση της απαιτούµενης κατάρτισης σε όρους θεωρητικών γνώσεων, πρακτικών δεξιοτεχνιών και επαγγελµατικής αντιµετώπισης. Το πρόγραµµα εγκρίνεται από την ΥΠΑ. Το πρόγραµµα περιέχει: 14 Γνώσεις και δεξιότητες σχετιζόµενες µε το µη-επανδρωµένο αεροσκάφος συγκεκριµένου τύπου, διαδικασίες λειτουργίας της

15 περιοχής επιχειρήσεων και για µεταφορά επικίνδυνων φορτίων (όπου έχει εφαρµογή) Συντονισµός πληρώµατος συστηµάτων µη-επανδρωµένων αεροσκαφών και διαδικασίες µεταβίβασης Μη κανονικές διαδικασίες και διαδικασίες ανάγκης Μέθοδοι διατήρησης επίγνωσης κατάστασης Ανθρώπινος παράγοντας, διαχείριση πληρώµατος πτήσεων, διαχείριση απειλής και κινδύνου, αυτοµατισµοί, αλληλεπίδραση ανθρώπου και µηχανής Η εκπαίδευση επαναλαµβάνεται και ολοκληρώνεται πάντα µε εξετάσεις ή αξιολόγηση 1.5 ιαχείριση κόπωσης Ο εκµεταλλευόµενος θεσπίζει πολιτική και διαδικασίες για διαχείριση κόπωσης ειδικά σε περιπτώσεις πτήσεων µεγάλης διαρκείας ή όταν η λειτουργία του ΜηΕΑ γίνεται σε βάρδιες. Ο εκµεταλλευόµενος καθιερώνει διαδικασίες προγραµµατισµού βάρδιας, ορίζει χρόνους εργασίας, πτήσης (χειρισµού µηεπανδρωµένου αεροσκάφους εν πτήσει) και ανάπαυσης. Αυτές οι διαδικασίες αναφέρονται στα εγχειρίδια του εκµεταλλευοµένου και περιέχουν: Εκπαίδευση του προσωπικού σε θέµατα κόπωσης, συσχετιζόµενους κινδύνους και αντίµετρα Εφαρµογή των µέτρων µετρίασης και παρακολούθηση της απόδοσης αυτών Συνεχή ανασκόπηση των µε κόπωση συσχετιζόµενων κινδύνων και διαχείριση αυτών µέσω του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων 1.6 Βοηθητικό προσωπικό Ο εκµεταλλευόµενος εξασφαλίζει πως οι επιµελητές πτήσεων έχουν περάσει την απαιτούµενη εκπαίδευση και έχουν την επαγγελµατική κατάρτιση πριν την ανάθεση καθηκόντων σε αυτούς. Ο εκµεταλλευόµενος είναι υπεύθυνος για τον ορισµό, την χρήση, εκπαίδευση και αξιολόγηση προσωπικού που είναι αναγκαίο για την ασφαλή λειτουργία του συστήµατος µη-επανδρωµένων αεροσκαφών. Αυτό µπορεί να είναι παρατηρητές, τεχνικό προσωπικό σταθµού εδάφους, βοηθητικό προσωπικό για προετοιµασία και εκτόξευση ή άλλο προσωπικό 15

16 2. Τήρηση αρχείων Ο εκµεταλλευόµενος τηρεί αρχεία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη αποθήκευση και αναγνωσιµότητα. Τα αρχεία περιέχουν κατ ελάχιστον: Οργάνωση της εταιρίας Σύστηµα διαχείρισης ασφαλείας (SMS) Εκπαίδευση και αξιολόγηση προσωπικού Καταγραφή διοικητικών πράξεων και αποφάσεων Αρχεία συντήρησης και λειτουργίας Αρχεία ασφαλείας (security) Κατά την φύλαξη τα αρχεία προστατεύονται από καταστροφή, αλλοίωση και κλοπή. Αν χρησιµοποιείται ηλεκτρονική αρχειοθέτηση αυτή προστατεύεται από αλλοίωση από λάθος, βλάβη συστήµατος ή κακόβουλη πράξη. 2.1 Έγγραφα που τηρούνται από τον εκµεταλλευόµενο Ο εκµεταλλευόµενος τηρεί και παρουσιάζει στις αρµόδιες αρχές τα ακόλουθα έγγραφα (όπως έχουν εφαρµογή): Πιστοποιητικό εκµεταλλευοµένου συστηµάτων µη-επανδρωµένων αεροσκαφών (ROC) Ειδικούς τεχνικούς όρους εκµετάλλευσης των αεροσκαφών και σταθµών εδάφους που είναι προσαρµοσµένοι στην άδεια Εγχειρίδια λειτουργίας Εγχειρίδια πτήσης Εγχειρίδια διαχείρισης συντήρησης Ασφαλιστήρια συµβόλαια Πιστοποιητικά νηολόγησης Πιστοποιητικά αξιοπλοΐας Πιστοποιητικά άλλων µερών του συστήµατος του µη-επανδρωµένου αεροσκάφους Άδειες σταθµών Πιστοποιητικά θορύβου Ενηµερωτικά ειδικών φορτίων ηλωτικό φορτίου 2.2 Έγγραφα που τηρούνται στο σταθµό εδάφους Στο σταθµό εδάφους που έχει προγραµµατιστεί να χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια της πτήσης είναι διαθέσιµα: 16

17 Εγχειρίδια λειτουργίας µη-επανδρωµένων αεροσκαφών και σταθµών εδάφους συµπεριλαµβανοµένων των καταλόγων ελάχιστου εξοπλισµού και ελάχιστης διαµόρφωσης απογείωσης Εγχειρίδια πτήσης Τεχνικές προδιαγραφές µη-επανδρωµένων αεροσκαφών και σταθµών εδάφους Τεχνικά ηµερολόγια Εγχειρίδια συντήρησης και µητρώα συντήρησης µη-επανδρωµένων αεροσκαφών και σταθµών εδάφους Λεπτοµερή συµπληρωµένα σχέδια πτήσης Αεροναυτιλιακοί χάρτες, διαδικασίες και σχεδιαγράµµατα Πληροφορίες σχετιζόµενες µε υπηρεσίες και σύστηµα έρευνας και διάσωσης ΑΙΡ και ΝΟΤΑΜ Μετεωρολογικές πληροφορίες Πληροφορίες ανεφοδιασµού µε καύσιµα (ενεργειακή φόρτιση) ελτία φορτίου και επικίνδυνων υλικών (όπου έχει εφαρµογή) ελτία ζύγισης, ζυγοστάθµισης και φόρτωσης Άλλες πληροφορίες που συσχετίζονται µε την πτήση και απαιτούνται από το κράτος που διεξάγεται η πτήση 3. Εγκαταστάσεις Ο εκµεταλλευόµενος διαθέτει εγκαταστάσεις κατάλληλες για την ορθή διεξαγωγή της λειτουργίας του και ασφαλή εκτέλεση των πτήσεων 4. Σύστηµα διαχείρισης συντήρησης Ο εκµεταλλευόµενος διαθέτει σύστηµα διαχείρισης συντήρησης που διασφαλίζει την αξιοπλοΐα των µη-επανδρωµένων αεροσκαφών, την λειτουργικότητα των σταθµών εδάφους και όλων των συστηµάτων που σχετίζονται µε τη λειτουργία αυτών. Ο εκµεταλλευόµενος εφαρµόζει τα από τον κατασκευαστή προβλεπόµενα προγράµµατα συντήρησης Ο εκµεταλλευόµενος δεν επιτρέπει πτήσεις µη-επανδρωµένων αεροσκαφών τα οποία δεν έχουν συντηρηθεί από εγκεκριµένο οργανισµό συντήρησης ή σύµφωνα µε εγκεκριµένο από την ΥΠΑ εγχειρίδιο συντήρησης Ο εκµεταλλευόµενος διαθέτει σύστηµα λήψης υποχρεωτικών οδηγιών αξιοπλοΐας 17

18 4.1 Εγχειρίδιο διαχείρισης συντήρησης Ο εκµεταλλευόµενος περιγράφει το σύστηµα και τις διαδικασίες συντήρησης του σε ένα εγχειρίδιο συντήρησης διαθέσιµό για όλο τα εµπλεκόµενο προσωπικό. Ο εκµεταλλευόµενος ορίζει προσωπικό αρµόδιο για την αποδέσµευση προς χρήση των µη-επανδρωµένων αεροσκαφών, των σταθµών εδάφους και των συστηµάτων µετά από συντήρηση Ενηµερωµένα αντίγραφα το εγχειριδίου τηρούνται σε κάθε σταθµό εδάφους Τα εγχειρίδιο εγκρίνεται από την ΥΠΑ 4.2 Πρόγραµµα συντήρησης Ο εκµεταλλευόµενος συντηρεί τα µη-επανδρωµένα αεροσκάφη, τους σταθµούς εδάφους και τα συσχετιζόµενα συστήµατα σύµφωνα µε το εγκεκριµένο από την ΥΠΑ πρόγραµµα συντήρησης Το πρόγραµµα συντήρησης περιλαµβάνει κατ ελάχιστον: Εργασίες και χρονικά διαστήµατα εκτέλεσης αυτών για το µηεπανδρωµένο αεροσκάφος, το σταθµό εδάφους, το σύστηµα ελέγχου και εντολών (C2 link) και τα λοιπά συστήµατα Το πρόγραµµα συνεχούς ακεραιότητας κατασκευής ιαδικασίες απόκλισης από τα ανωτέρω Σύστηµα παρακολούθησης κατάστασης και διασφάλισης αξιοπιστίας 4.3 Αρχεία συντήρησης Ο εκµεταλλευόµενος τηρεί αρχεία συντήρησης για το µη-επανδρωµένο αεροσκάφος, το σταθµό εδάφους, το σύστηµα ελέγχου και εντολών (C2 link) και τα λοιπά συστήµατα. Αυτά περιλαµβάνουν κατ ελάχιστον: Συνολικό χρόνο πτήσης του µη-επανδρωµένου αεροσκάφους και χρόνο λειτουργίας εξαρτηµάτων µε χρονικό όριο ζωής Παρούσα κατάσταση συµµόρφωσης µε τις υποχρεωτικές εντολές αξιοπλοΐας εδοµένα τροποποιήσεων και επισκευών Χρόνο λειτουργίας από γενική επισκευή για εξαρτήµατα µε χρονικό όρια ζωής µέχρι την γενική επισκευή Κατάσταση συµµόρφωσης µε το πρόγραµµα συντήρησης 18

19 4.4 Επισκευές και τροποποιήσεις Ο εκµεταλλευόµενος εξασφαλίζει ότι όλες οι τροποποιήσεις και επισκευές είναι σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού 4.5 ιάθεση σε χρήση Τα µη-επανδρωµένα αεροσκάφη, οι σταθµοί εδάφους, τα συστήµατα ελέγχου και εντολών και άλλα συσχετιζόµενα συστήµατα διατίθενται σε χρήση µε υπογραφή αρµόδιου προσωπικού, που ορίζεται από τον εκµεταλλευόµενο. 5. Σύστηµα διαχείρισης ασφαλείας (Safety Management System) Το σύστηµα διαχείρισης ασφαλείας του εκµεταλλευοµένου µη-επανδρωµένων αεροσκαφών αναπτύσσεται στα πλαίσια του Ελληνικού συστήµατος διαχείρισης ασφαλείας. Το σύστηµα διαχείρισης ασφαλείας του εκµεταλλευοµένου πρέπει: Να καθιερωθεί σύµφωνα µε το πλαίσιο του Προσαρτήµατος 2 του Παραρτήµατος 19 της Σύµβασης του Σικάγο (ICAO Appendix 2 to Annex 19) Να είναι ανάλογο του µεγέθους του εκµεταλλευοµένου και της πολυπλοκότητας των λειτουργιών του 5.1 Καθήκοντα και ευθύνες Τα καθήκοντα και ευθύνες του προσωπικού σε σχέση µε το σύστηµα διαχείρισης ασφαλείας περιγράφοντα στα σχετικά εγχειρίδια του εκµεταλλευοµένου. Οι λειτουργίες ασφαλείας πρέπει να εξασφαλίζονται ανεξαρτήτως του µεγέθους του εκµεταλλευοµένου. 5.2 Αναγνώριση κινδύνου και διαχείριση του Το σύστηµα διαχείρισης ασφαλείας πρέπει να παρέχει στον εκµεταλλευόµενο µη-επανδρωµένων αεροσκαφών στοιχεία για έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων που συνδέονται µε τη λειτουργία µη-επανδρωµένων αεροσκαφών. Ο εκµεταλλευόµενος λαµβάνει µέτρα για εξάλειψη αυτών των κινδύνων. 5.3 Συντονισµός του σχεδιασµού εκτάκτου ανάγκης 19

20 Ο εκµεταλλευόµενος συµπεριλαµβάνει στις διαδικασίες σχεδιασµού εκτάκτου ανάγκης άλλες υπηρεσίες ή παρόχους υπηρεσιών που µπορούν να επηρεαστούν από την λειτουργία συστήµατος µη-επανδρωµένων αεροσκαφών. Ο εκµεταλλευόµενος συντονίζει το σχεδιασµό τους µε τις ανωτέρω υπηρεσίες. 6. Εγχειρίδια Ο διαδικασίες εκµετάλλευσης µη-επανδρωµένων αεροσκαφών αναπτύσσονται σε εγχειρίδια του εκµεταλλευοµένου και περιλαµβάνουν: Γενικά θέµατα Περιγραφή λειτουργίας Περιοχές, διαδροµές και αεροδρόµια Εκπαίδευση Τα ανωτέρω µπορούν να περιγράφονται σε ένα ή περισσότερους τόµους. Οι διαδικασίες πτητικής λειτουργίας µη-επανδρωµένων αεροσκαφών αποτελούν ένα µέρος της λειτουργίας του εκµεταλλευοµένου. Στις διαδικασίες λαµβάνονται υπόψη ανθρώπινες δυνατότητες και περιορισµοί. 7. Μετεωρολογικές συνθήκες Ο εκµεταλλευόµενος µη-επανδρωµένων αεροσκαφών λαµβάνει κατά τη λειτουργία αυτών υπόψη µετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή λειτουργίας και κατά το µήκος της διαδροµής. Ειδικότερα λαµβάνονται υπόψη: Ορατότητα εδάφους Ένταση και κατεύθυνση ανέµου Επικίνδυνες συνθήκες ανάπτυξη νεφών, καταιγίδας, παγοποίησης ή στροβιλισµών Θερµοκρασία Πτήσεις σε γνωστές συνθήκες παγοποίησης απαγορεύονται εκτός αν το σύστηµα είναι πιστοποιηµένο για αυτές. 7.1 Επιπτώσεις φυσικών φαινοµένων στις ραδιοσυχνότητες Ο εκµεταλλευόµενος λαµβάνει υπόψη της επιπτώσεις φυσικών φαινοµένων στις ραδιοσυχνότητες όπως ηλιακής έκλαµψης, ηφαιστειακής σκόνης, µονάζουσας ακτινοβολίας που µπορούν να επηρεάσουν τα συστήµατα ελέγχου (C2 link) και GPS. 20

21 Ο χειριστής προσαρµόζει την διαδικασία της πτήσης προκειµένου να αποφευχθεί η απώλεια ελέγχου λόγω φυσικών φαινοµένων. Ο χειριστής αποφεύγει πτήσεις σε περιβάλλον µε υψηλή ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως πλησίον ραντάρ, κεραιών, καλωδίων υψηλής τάσης. 8. Τύποι λειτουργίας Λειτουργία µε άµεση οπτική επαφή Είναι αυτή κατά τη διάρκεια της οποίας ο χειριστής ή ο παρατηρητής έχει συνεχή, άµεση επαφή µε το µη-επανδρωµένο αεροσκάφος χωρίς χρήση βοηθηµάτων. Η προετοιµασία / σχεδιασµός της πτήσης εξασφαλίζει την άµεση οπτική επαφή και λαµβάνει υπόψη την βάση νεφών, µορφολογία εδάφους, τα εµπόδια ή συνθήκες που µπορούν να περιορίσουν την άµεση οπτική επαφή. Επιπλέον οι συνθήκες πρέπει να επιτρέπουν την έγκαιρη αναγνώριση άλλων αεροσκαφών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εκτέλεση ελιγµών αποφυγής σύγκρουσης. Σε περίπτωση που ο χειριστής του µη-επανδρωµένου αεροσκάφους βασίζεται σε πληροφορίες που προέρχονται από τον παρατηρητή οι εξής παράγοντες επηρεάζουν επιπλέον τη λειτουργία του ΜηΕΑ: Η εκπαίδευση του χειριστή και του παρατηρητή Καθυστέρηση πληροφοριών µεταξύ του χειριστή και του παρατηρητή Ταυτόχρονη πληροφόρηση από περισσότερους παρατηρητές και πιθανή σύγχυση πληροφοριών Απώλεια επικοινωνίας Εκτίµηση της ικανότητας εκτέλεσης σωστού ελιγµού αποφυγής εφόσον δε βρίσκεται σε άµεση οπτική επαφή µε το αεροσκάφος Χρόνος ανταπόκρισης του χειριστή Καθορίζεται η χρησιµοποιούµενη φρασεολογία και τυποποιηµένοι ελιγµοί αεροσκάφους 8.1 Λειτουργία µε άµεση οπτική επαφή τη νύχτα Η λειτουργία σε άµεση οπτική επαφή τη νύχτα προϋποθέτει λήψη πρόσθετων µέτρων για να µετριαστούν κίνδυνοι που σχετίζονται µε αυτή. 8.2 Λειτουργία µε επέκταση της οπτικής επαφής Λειτουργία σε επέκταση της οπτικής επαφής θεωρείται λειτουργία όπου ο χειριστής δεν έχει άµεση συνεχή οπτική επαφή µε το µη-επανδρωµένο 21

22 αεροσκάφος που του επιτρέπει ασφαλή χειρισµό του. Σε αυτή την περίπτωση µπορεί να βοηθηθεί µε παρατηρητή ή µε σύστηµα κάµερας του µηεπανδρωµένου αεροσκάφους. Σε κάθε περίπτωση καθιερώνονται διαδικασίες για αποφυγή σύγκρουσης µε το έδαφος ή άλλη κυκλοφορία και επαρκής διαχωρισµός από την υπόλοιπη εναέρια κυκλοφορία 8.3 Λειτουργία πέραν της οπτικής επαφής Για την λειτουργία πέραν οπτικής επαφής ο χειριστής έχει στη διάθεσή του συστήµατα αναγνώριση και αποφυγής σύγκρουσης τόσο µε άλλα αεροσκάφη όσο και µε εµπόδια εδάφους. Πριν την έναρξη λειτουργίας πέραν της οπτικής επαφής καθορίζονται σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας: Επιδόσεις και περιορισµοί λειτουργίας ιδιαίτεροι για τον τύπο του µηεπανδρωµένου αεροσκάφους Προκαθορισµένη λειτουργία, προφίλ πτήσης, τερµατισµός πτήσης σε περίπτωση απώλειας συστήµατος ελέγχου και εντολών (C2 link) Απευθείας τηλεφωνική επαφή µεταξύ του χειριστή (σταθµού εδάφους ) και της µονάδας ελέγχου εναέριου κυκλοφορίας, εκτός αν έχει καθιερωθεί άλλη διαδικασία Οι επικοινωνίες µε τον έλεγχο εναερίου κυκλοφορίας είναι αντίστοιχες της κατηγορίας του εναερίου χώρου Η χρονοκαθυστέρηση του συστήµατος ελέγχου και εντολών είναι παρόµοια των επανδρωµένων αεροσκαφών 9. Επιχειρήσεις σε κατοικηµένες περιοχές Επιχειρήσεις σε κατοικηµένες περιοχές επιτρέπονται µόνο κατόπιν ειδικής άδειας τη ΥΠΑ και µε όρους που ορίζονται απ αυτή Απογείωση / εκτόξευση Για την απογείωση / εκτόξευση λαµβάνονται υπόψη: Χαρακτηριστικά της περιοχής Θέση και ύψος εµποδίων Επιδόσεις του µη-επανδρωµένου αεροσκάφους ιαθεσιµότητα περιοχών για περιπτώσεις ανάγκης Επικοινωνία µε τις υπηρεσίες ΕΕΚ, όπου απαιτείται

23 Συνοχή του συστήµατος ελέγχου και εντολών Περιορισµοί λόγω φορτίου Υπόλοιπη κυκλοφορία Επιπλέον για απογειώσεις / εκτοξεύσεις από αεροδρόµια απαιτείται ειδική άδεια και λαµβάνονται υπόψη: Ειδικοί κανονισµοί για λειτουργία µη-επανδρωµένων αεροσκαφών Κυκλοφορία στο αεροδρόµιο και πλησίον αυτού Κινήσεις εδάφους 11. Προσγείωση / ανάκτηση Για την προσγείωση / ανάκτηση µη-επανδρωµένου αεροσκάφους λαµβάνονται υπόψη: Χαρακτηριστικά της περιοχής Θέση και ύψος εµποδίων Επιδόσεις του µη-επανδρωµένου αεροσκάφους ιαθεσιµότητα περιοχών για κατάσταση ανάγκης Επικοινωνία µε τις υπηρεσίες ΕΕΚ, όπου απαιτείται Συνοχή του συστήµατος ελέγχου και εντολών Περιορισµοί λόγω φορτίου Υπόλοιπη κυκλοφορία Επιπλέον για προσγείωση / ανάκτηση σε περιοχή αεροδροµίου απαιτείται ειδική άδεια και λαµβάνονται υπόψη: Ειδικοί κανονισµοί για λειτουργία µη-επανδρωµένων αεροσκαφών Μήκος προσγείωσης Κυκλοφορία στο αεροδρόµιο και πλησίον αυτού Κινήσεις εδάφους 12. Ειδικές περιπτώσεις λειτουργίας Για ειδικές περιπτώσεις λειτουργίας όπως λειτουργία εντός κτηρίων και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, κοντά σε κτήρια, σε επικίνδυνες περιοχές κλπ µε σκοπό τη µεταφορά φορτίου, επιθεώρηση εγκαταστάσεων, απαιτείται ειδική άδεια της ΥΠΑ. Οι όροι και περιορισµοί τέτοιας λειτουργίας ορίζονται µετά από εκτίµηση των συνθηκών και των επιδόσεων / χαρακτηριστικών του µη-επανδρωµένου αεροσκάφους σε συνεργασία του εκµεταλλευόµενου / του κατασκευαστή και της ΥΠΑ. 23

24 13. Λειτουργία σε επικίνδυνες συνθήκες Λειτουργία σε επικίνδυνες συνθήκες πρέπει γενικά να αποφεύγεται εκτός αν είναι αναγκαία η χρήση των µη-επανδρωµένων αεροσκαφών αντί των επανδρωµένων µέσων για λόγους ασφαλείας. Τέτοιες συνθήκες είναι πτήσεις σε σύννεφα σκόνης, χηµικά ή ραδιενεργά νέφη, ιονίζουσα ή ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, περιοχές όπου υπάρχουν εκρηκτικά ή παρόµοια. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται εκτίµηση κινδύνου και επιπτώσεων σε λειτουργία του µη-επανδρωµένου αεροσκάφους και λαµβάνονται µέτρα για µετρίαση αυτών των κινδύνων. 14. Μετάδοση ελέγχου µεταξύ σταθµών / χειριστών 14.1 Μετάδοση µεταξύ σταθµών γίνεται βάση προκαθορισµένου σχεδίου εφόσον έχει εξασφαλιστεί: ιαθεσιµότητα φωνητικής επικοινωνίας µεταξύ σταθµών/ χειριστών Ετοιµασία του σταθµού για υποδοχή του αεροσκάφους (διαθεσιµότητα συστήµατος ελέγχου και εντολών, λογισµικού, πρωτοκόλλων παράδοσης) ιαθεσιµότητα συχνοτήτων Συντονισµός χειριστών Συντονισµός µε τις υπηρεσίες ΕΕΚ 14.2 Μεταξύ των χειριστών γίνεται ενηµέρωση η οποία περιλαµβάνει: Επιβεβαίωση ότι το µη-επανδρωµένο αεροσκάφος βρίσκεται εντός της εµβέλειας συστήµατος ελέγχου και εντολών του σταθµού που υποδέχεται το αεροσκάφος Κατάσταση και θέση του µη-επανδρωµένου αεροσκάφους Πιθανές βλάβες / δυσλειτουργίες Κατάσταση καυσίµου / πηγών ενέργειας ιαµόρφωση συστήµατος ελέγχου και εντολών Αλλαγές σχεδίου πτήσης / περιορισµοί 15. Καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης 15.1 Περιοχές αναγκαστικής προσγείωσης / προσθαλάσσωσης Σχεδιασµός πτήσεων µη-επανδρωµένων αεροσκαφών συµπεριλαµβάνει και προ-επιλογή περιοχών για αναγκαστική προσγείωση ή προσθαλάσσωση µε γνώµονα την ελαχιστοποίηση έκθεσης σε κίνδυνο ατόµων ή περιουσιακών 24

25 στοιχείων, λαµβάνοντας υπόψη πως ο χειριστής µη-επανδρωµένων έχει περιορισµένη δυνατότητα αναγνώρισης πραγµατικών συνθηκών ανά πάσα στιγµή. Για την επιλογή περιοχών για αναγκαστική προσγείωση ή προσθαλάσσωση λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα δεδοµένα: Ανάγλυφο εδάφους, εµπόδια, πυκνότητα πληθυσµού και προγραµµατισµένες συγκεντρώσεις ατόµων Προσβασιµότητα για ανάκτηση, δυνατότητα πυρόσβεσης 16. Απώλεια συστήµατος ελέγχου και εντολών (C2 link loss) Ο εκµεταλλευόµενος καθιερώνει διαδικασίες για περίπτωση απώλειας συστήµατος ελέγχου και εντολών. Οι ως άνω διαδικασίες αποτελούν µέρος του σχεδιασµού της πτήσης. Ο χειριστής ενηµερώνει άµεσα τις υπηρεσίες ΕΕΚ σε περίπτωση απώλειας συστήµατος ελέγχου και εντολών. 17. Συµβάντα και ατυχήµατα Ο εκµεταλλευόµενος θεσπίζει διαδικασίες για περιπτώσει συµβάντων και ατυχηµάτων. Το προσωπικό είναι ενηµερωµένο για τα καθήκοντα του σε περίπτωση εµπλοκής µη-επανδρωµένου αεροσκάφους σε συµβάν ή ατύχηµα. Για συµβάντα και ατυχήµατα ενηµερώνεται άµεσα η ΥΠΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ E Αξιοπλοΐα (πτητική ικανότητα) των συστηµάτων µη-επανδρωµένων αεροσκαφών 1. Αρχική αξιοπλοΐα 4.1 Η αρχική αξιοπλοΐα µη-επανδρωµένων αεροσκαφών και συστηµάτων αυτών που παράγονται σε γραµµή βασίζεται στις ακόλουθες προϋποθέσεις: Α.Πιστοποίηση του οργανισµού σχεδίασης (Design organisation approval) Β. Πιστοποίηση οργανισµού παραγωγής (Production organisation approval) Γ.Πιστοποιητικό τύπου (Type certificate) 4.2 Οι απαιτήσεις για την πιστοποίηση οργανισµού σχεδίασης, παραγωγής και τύπου καθορίζονται µε σχετική απόφαση της ιεύθυνσης Πτητικών Προτύπων της ΥΠΑ. 25

26 4.3 Κατά την αρχική πιστοποίηση αξιοπλοΐας ο ενδιαφερόµενος αποδεικνύει πως η αξιοπλοΐα του µη-επανδρωµένου αεροσκάφους και των συστηµάτων που υποστηρίζουν τη λειτουργία του είναι τουλάχιστον στο επίπεδο αεροσκαφών γενικής αεροπορίας (normal aircraft). 4.4 Κατά την αρχική πιστοποίηση αξιοπλοΐας πρέπει ο εκµεταλλευόµενος να εκπονήσει και να παρουσιάσει τα ακόλουθα: - Εγχειρίδιο πτήσης, το οποίο εκτός των απαιτήσεων για επανδρωµένα αεροσκάφη πρέπει να αναφέρει και διαδικασίες µετάβασης από ένα σταθµό εδάφους σε άλλο, χαρακτηριστικά και οδηγίες χειρισµού του συστήµατος ελέγχου και εντολών και διαδικασίες σε περίπτωση βλάβης αυτού, διαδικασίες τερµατισµού πτήσης, διαδικασίες ασφαλείας (security) - Εγχειρίδιο λειτουργίας σταθµού εδάφους - Απαιτήσεις συνεχούς αξιοπλοΐας ( πρόγραµµα συντήρησης, εγχειρίδιο συντήρησης, κατάλογος ελαχίστου εξοπλισµού (minimum equipment list - MEL) και κατάλογος απόκλισης από την αρχική διαµόρφωση (configuration deviation list CDL). - Εγχειρίδιο συντήρησης µη-επανδρωµένου αεροσκάφους και σταθµού εδάφους 2. Σύστηµα ελέγχου και εντολών Σταθµός εδάφους Το σύστηµα ελέγχου και εντολών του ΜηΕΑ αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του συστήµατος που πιστοποιείται ως σύνολο µαζί µε τον σταθµό εδάφους. Το ΜηΕΑ µπορεί να υποστηρίζεται από περισσότερους σταθµούς εδάφους, οι οποίοι αναφέρονται στο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας του. Ο σταθµός εδάφους µπορεί να υποστηρίζει διαφορετικά µη-επανδρωµένα αεροσκάφη αλλά πρέπει να πιστοποιηθεί για το καθένα ξεχωριστά και να αναφέρεται στα πιστοποιητικά αυτών σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 18 του παρόντος. 3. Σύστηµα αποφυγής σύγκρουσης Εάν το µη-επανδρωµένο αεροσκάφος είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα αναγνώρισης και αποφυγής σύγκρουσης (detect and avoid) αυτό πιστοποιείται κατά την αρχική πιστοποίηση του µη-επανδρωµένου αεροσκάφους σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο του παρόντος 4. Πιστοποιητικά και εγχειρίδια Ο εκµεταλλευόµενος υποχρεούται να παρουσιάζει όποτε του ζητηθούν ι το Πιστοποιητικό Νηολόγησης, το Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας ή η Ειδική άδεια πτήσης και το Εγχειρίδιο πτήσης του. 5. Ειδικοί όροι Στο Ειδικό Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας περιλαµβάνονται και οι κατωτέρω αναφερόµενοι ειδικοί όροιι: 26 Περιορισµοί λειτουργίας του µη-επανδρωµένου αεροσκάφους Περιοχές στις οποίες επιτρέπεται να ίπταται

27 Εργασίες και λειτουργίες για τις οποίες έχει πιστοποιηθεί Ο σταθµός (-οί) εδάφους Το σύστηµα ελέγχου και εντολών Το σύστηµα επικοινωνιών Το σύστηµα αναγνώρισης και αποφυγής σύγκρουσης Άλλοι περιορισµοί και εξουσιοδοτήσεις 6. Πρόσθετες απαιτήσεις αξιοπλοΐας Ανάλογα µε τη φύση της πτητικής λειτουργίας του ΜηΕΑ και του εναερίου χώρου όπου ίπταται, προβλέπεται πρόσθετος εξοπλισµός µε όργανα και συστήµατα. Όλα τα ΜηΕΑ άνω των 150 κιλών και όσα λειτουργούν σε συνθήκες πτήσης δι οργάνων πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε ανταποκριτή (transponder). 7. Τροποποιήσεις και αλλαγές σχεδιασµού Για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σχεδιασµού του ΜηΕΑ ενηµερώνεται η ΥΠΑ ιεύθυνση Πτητικών Προτύπων πριν η τροποποίηση εφαρµοστεί στο αεροσκάφος. Η αλλαγή ή τροποποίηση που δεν έχει εγκριθεί από την ΥΠΑ αίρει αυτόµατα την ισχύ του Ειδικού Πιστοποιητικού Αξιοπλοΐας ή την Άδεια Πτήσης. Με την αλλαγή ή τροποποίηση του µη-επανδρωµένου αεροσκάφους τροποποιούνται και οι Ειδικοί όροι του Πιστοποιητικού. 8. Παρακολούθηση αξιοπιστίας και αναφορές Ο κατασκευαστής και ο εκµεταλλευόµενος υποχρεούνται να παρακολουθούν και να αναφέρουν στην ΥΠΑ κάθε περιστατικό βλάβη, δυσλειτουργία, λανθασµένος χειρισµός που θέτει, έθεσε ή θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το µη-επανδρωµένο αεροσκάφος, άλλο αεροσκάφος, άτοµα, οχήµατα και εγκαταστάσεις στο έδαφος ή στη θάλασσα ή θα µπορούσε να µειώσει το επίπεδο αξιοπλοΐας του µη-επανδρωµένου αεροσκάφους, των κρίσιµων τµηµάτων του ή των τµηµάτωντου συστήµατος του. 9. Χορήγηση και Ανανέωση Ειδικού Πιστοποιητικού Αξιοπλοΐας ή Άδειας Πτήσης 12.1 Το Ειδικό Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας χορηγείται από την ιεύθυνση Πτητικών Προτύπων της ΥΠΑ εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αρχικής αξιοπλοΐας του παρόντος Κανονισµού. Για το σκοπό αυτό υποβάλλει ο εκµεταλλευόµενος αίτηση στην οποία περιγράφεται το αεροσκάφος, τα εγχειρίδια του αεροσκάφους, το πρόγραµµα συντήρησης, περιγραφή ή χάρτη περιοχών πτήσης και το σχετικό παράβολο. Η ΥΠΑ ορίζει επιθεωρητή αξιοπλοΐας για την επιθεώρηση του αεροσκάφους και των συστηµάτων του και ενηµερώνει τον εκµεταλλευόµενο. Ο τελευταίος έρχεται σε επαφή µε τον επιθεωρητή και ορίζουν ηµεροµηνία (-ίες) ελέγχου. Τα έξοδα µετάβασης και παραµονής εκτός έδρας επιβαρύνουν τον εκµεταλλευόµενο. Ο επιθεωρητής ενηµερώνει την ΥΠΑ και τον εκµεταλλευόµενο για 27

28 τα αποτελέσµατα του ελέγχου και εφόσον το µη-επανδρωµένο αεροσκάφος πληροί τις προϋποθέσεις για ασφαλή πτήση λειτουργία εισηγείται την έκδοση ειδικού πιστοποιητικού αξιοπλοΐας. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται ο εκµεταλλευόµενο να αποκαταστήσει τις ελλείψεις ή να υποβάλλει συµπληρωµατικά στοιχεία για την αξιολόγηση της αξιοπλοΐας. Μετά την αποκατάσταση των ελλείψεων πραγµατοποιείται επανέλεγχος από τον επιθεωρητή της ΥΠΑ και γίνεται επαναξιολόγηση του µη-επανδρωµένου αεροσκάφους Η Ειδική Άδεια Πτήσης χορηγείται από την ιεύθυνση Πτητικών Προτύπων της ΥΠΑ για σκοπό απόδειξης αξιοπλοΐας µέσω πτητικών και λειτουργικών δοκιµών ή για δοκιµές καινούργιων συστηµάτων των µη-επανδρωµένων αεροσκαφών ή για ειδικούς επιστηµονικούς σκοπούς ή έρευνες. Ο εκµεταλλευόµενο υποβάλλει αίτηση στην οποία περιγράφεται το αεροσκάφος, το σκοπό της δοκιµαστικής πτήσης, το πρόγραµµα και περιοχές των δοκιµαστικών πτήσεων και το σχετικό παράβολο. Η αίτηση αξιολογείται από την ιεύθυνση Πτητικών Προτύπων και, όπου απαιτείται, σε συνεργασία µε άλλες διευθύνσεις της ΥΠΑ). Αν χρειάζεται ορίζεται επιθεωρητής για την επιθεώρηση του µη-επανδρωµένου αεροσκάφους. Ο επιθεωρητής εισηγείται αρµοδίως στην ιεύθυνση Πτητικών Προτύπων. 28

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 Εκπαιδευτές Βοηθοί Εκπαιδευτών Αέρος 1 Εκπαιδευτές Εδάφους 1 Ρυµουλκοί 1 Εξουσιοδότηση για Εκπαίδευση 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45853 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4527 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΑ/Δ2/Δ/30005/12541 Κανονισμός Εκπαιδευτικών Κέντρων και αδειοδότησης χειριστών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D035051/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D035051/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2015 (OR en) 5886/15 ADD 1 AVIATION 15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη Πρόταση κατάρτισης κοινών κανόνων για την πτητική λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη easa.europa.eu/drones September 2015 μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη PAGE 2 Π ΕΠΤ 2015-10 του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010

Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010 Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010 ΠΡΟΣ : Σωματεία με δραστηριότητα υπερελαφρών ΘΕΜΑ : Πρόταση της Επιτροπής Υπερελαφρών επί του Κανονισμού ΥΠ.Α.Μ Αγαπητοί φίλοι, Συνημμένα θα βρείτε την πρόταση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της ( )

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της ( ) EL EL EL Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ( ) για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 για κοινούς κανόνες στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας και για

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία Επιτροπή Υπερελαφρών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ (PARAMOTER) Έκδοση 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η Επιτροπή Υπερελαφρών της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις Ειδικές Απατήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανάλογα µε το έργο και τις επιπτώσεις του στη λειτουργία υφιστάµενου οδικού δικτύου, οι παράγραφοι που ακολουθούν θα πρέπει, όπου κρίνεται απαραίτητο, να εντάσσονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Οικολογικού ιαµεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας

Σχεδιασµός Οικολογικού ιαµεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας Σχεδιασµός Οικολογικού ιαµεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας Σωτηρία ριβάλου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Εργονοµίας Συστήµατα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 82 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 03/2013 ΤΟΥ EASA. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 03/2013 ΤΟΥ EASA. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX Γνώμη 03/2013 του EASA [...](2013) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 03/2013 ΤΟΥ EASA ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6 Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: 15-05-12 Σελ. 1 από 6 1. Εισαγωγή Η παρούσα ιαδικασία περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο ανιχνεύονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται οι ανάγκες εκπαίδευσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ «ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ» ρ. Γ.Α.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ «ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ» ρ. Γ.Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ «ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ» ρ. Γ.Α. Παπαδάκης Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνειούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κανονισμός για τη μείωση της απειλής προσκρούσεων πτηνών και ζώων σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Κανονισμός για τη μείωση της απειλής προσκρούσεων πτηνών και ζώων σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΠΤΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. / για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών:

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Μη-ρυθµιζόµενες Υπηρεσίες Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Λειτουργίας και Συντήρησης Αυτοτελών Σταθμών Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) Μεγάλης Δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.1. ΓΕΝΙΚΑ (1) 5.1.1. Η ορθότητα και η αξιοπιστία των δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Τοµέας ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ Ιούνιος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 6208 Κ.Α.Π. 621/2002 Αρ. 3662,13.12.2002 Αριθμός 621 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση τεχνικών χαρακτηριστικών ιδιοκατασκευών στα πλαίσια του Κανονισμού - γενικού πλαίσιου πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών-

Παρουσίαση τεχνικών χαρακτηριστικών ιδιοκατασκευών στα πλαίσια του Κανονισμού - γενικού πλαίσιου πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών- Παρουσίαση τεχνικών χαρακτηριστικών ιδιοκατασκευών στα πλαίσια του Κανονισμού - γενικού πλαίσιου πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών- ΣμηΕΑ. Κριτήρια επιλογής ΣμηΕΑ για τις απαιτήσεις τοπογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) EΚΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Α/ΦΟΥΣ SX-AMG ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0364/63. Τροπολογία. Artur Zasada, Mathieu Grosch εξ ονόµατος της Οµάδας PPE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0364/63. Τροπολογία. Artur Zasada, Mathieu Grosch εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 5.12.2012 A7-0364/63 63, Mathieu Grosch Άρθρο 30 παράγραφος 5 5. Ο οργανισµός διαχείρισης του αερολιµένα υποβάλλει έκθεση στην εθνική εγκρίνουσα αρχή αναφέροντας τυχόν προβλήµατα µε τους παρέχοντες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα VIΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCO εκτελεστικοί κανόνες

Παράρτημα VIΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCO εκτελεστικοί κανόνες Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας Παράρτημα VIΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCO εκτελεστικοί κανόνες R.F010-02 Ευρωπαϊκός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου θα πρέπει, ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χρήση των RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) Για την Προστασία Κρίσιµων Υποδοµών και την Επιτήρηση των Συνόρων Σχης ε.α Κούτρας Νικόλαος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Χρήσητων

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010 της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010 της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 18 Οκτωβρίου 2010 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 05/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 18 ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Οικολογικού Διαμεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Σχεδιασμός Οικολογικού Διαμεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Σχεδιασμός Οικολογικού Διαμεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Σωτηρία Δριβάλου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Εργονομίας Συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους ( εύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Αποστολή της Retail@Link & Πολιτική Ασφαλείας 12 χρόνια εμπειρίας Στη διασύνδεση επιχειρήσεων με >11.500.000 Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 60 ΚΙΛΩΝ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (FOOT-LAUNCHED)

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 60 ΚΙΛΩΝ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (FOOT-LAUNCHED) ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 60 ΚΙΛΩΝ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (FOOT-LAUNCHED) Άρθρο 1: Ορισµός - Κατηγορίες Για τους σκοπούς του κανονισµού αυτού, µηχανοκίνητο πτητικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση των υπηρεσιών πυροπροστασίας και διάσωσης σε ελληνικούς αερολιµένες

Αποτίµηση των υπηρεσιών πυροπροστασίας και διάσωσης σε ελληνικούς αερολιµένες Πανεπιστήµιο Πατρών Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ιεθνές Συνέδριο Αεροµεταφορές και Αεροδρόµια Πάτρα, 3-4 εκεµβρίου 2001 Αποτίµηση των υπηρεσιών πυροπροστασίας και διάσωσης σε ελληνικούς αερολιµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /05/ Αποδεικτικό ενημερότητας...

ΠΟΛ /05/ Αποδεικτικό ενημερότητας... Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου Άρθρο 1: Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών ή Προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Ευθύνη της Διοίκησης Πελάτες Πελάτες Διαχείριση Πόρων Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Ικανοποίηση Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 03/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 7 ης Δεκεμβρίου 2009 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκστρατεία Επιθεωρήσεων στη Μεταλλουργική Βιομηχανία Νοέμβριος 2017

ΘΕΜΑ: Εκστρατεία Επιθεωρήσεων στη Μεταλλουργική Βιομηχανία Νοέμβριος 2017 Λευκωσία, 27 Οκτωβρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Εκστρατεία Επιθεωρήσεων στη Μεταλλουργική Βιομηχανία Σας ενημερώνουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί Πάροχοι, Προκειμένου να προχωρήσετε στην ενημέρωση και προετοιμασία των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την θεωρητική και πρακτική φάση

Αγαπητοί Πάροχοι, Προκειμένου να προχωρήσετε στην ενημέρωση και προετοιμασία των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την θεωρητική και πρακτική φάση Αγαπητοί Πάροχοι, Προκειμένου να προχωρήσετε στην ενημέρωση και προετοιμασία των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την θεωρητική και πρακτική φάση των προγραμμάτων κατάρτισης του κέντρου σας, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 916 / Β / ΑΠΟΦΑΣΗ

ΦΕΚ 916 / Β / ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ 916 / Β / 15 5-2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 24325/2885 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, XXX. προσωπικού

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, XXX. προσωπικού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX Γνώμη EASA 06/20122 [ ](2012)) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/20122 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΤΖΙΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτρια Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Α.Π..Π.Χ.) ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Α.Π..Π.Χ.) ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Αριθµός πράξης 01/2013 (ΦΕΚ Β' 3433/31/12/2013) Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π..Π.Χ.) και της Αρχής ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α..Α.Ε.) ως προς τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. / της Επιτροπής για καθορισμό των κοινών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ. o ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ o ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ. Εκπαιδευτικοί Εξοµοιωτές Οδήγησης Σελίδα 1 από 10

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ. o ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ o ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ. Εκπαιδευτικοί Εξοµοιωτές Οδήγησης Σελίδα 1 από 10 ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ Εκπαιδευτικοί Εξοµοιωτές Οδήγησης Σελίδα 1 από 10 Ι. ΓΕΝΙΚΑ Η συγκεκριµένη έκδοση του εξοµοιωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, ιαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, ιαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, ιαφάνεια Νοµοθετικό πλαίσιο Κανονισµός για την Εκούσια Συµµετοχή Οργανισµών σε Κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /. της Επιτροπής για καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ συµπεριλαµβανοµένων των kit συντήρησης, ανταλλακτικών και εργασίας, τριών αναισθησιολογικών µηχανηµάτων PRIMUS του οίκου DRAEGER του

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 665/Β/1-9-93)

(Φ.Ε.Κ. 665/Β/1-9-93) ΑΠΟΦΑΣΗ 15177/Φ.17.4/404/93 Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου (Φ.Ε.Κ. 665/Β/1-9-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.12.2015 COM(2015) 613 final ANNEXES 1 to 10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ (έναρξη ισχύος 3 Μαΐου 2016) Στο παρόν καταστατικό επιθεώρησης η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθορίζει τον σκοπό, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 458/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3851 της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 458 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας

Διαβάστε περισσότερα

RobotArmy Περίληψη έργου

RobotArmy Περίληψη έργου RobotArmy Περίληψη έργου Στην σημερινή εποχή η ανάγκη για αυτοματοποίηση πολλών διαδικασιών γίνεται όλο και πιο έντονη. Συνέχεια ακούγονται λέξεις όπως : βελτιστοποίηση ποιότητας ζωής, αυτοματοποίηση στον

Διαβάστε περισσότερα

Δ5 Διαδικασία Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού

Δ5 Διαδικασία Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού Δ5 Διαδικασία Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ SX-HFD ΣΤΟ ΛΟΥΣΙΟ ΠΟΤΑΜΟ ΤΗΝ 29 MAIOY 2007 03/2008 ΠΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών 1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών Η Voiceland στα πλαίσια των επιχειρησιακών της λειτουργιών διαχειρίζεται τηλεπικοινωνιακά συστήματα μέσω των οποίων προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνίας στην πελατειακή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΚΕΛΕΙΑΣ.

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΚΕΛΕΙΑΣ. ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΚΕΛΕΙΑΣ Αεροδρόµιο εκελείας Αθήνα 210 8169032, 210 8192246 Φαξ : 210-8169032, κιν. 6944-523723 e-mail : dekeleia_aeroclub@yahoo.com www.dekeleia-aeroclub.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Β' 2722/ )

(ΦΕΚ Β' 2722/ ) Όπως τροποποιήθηκε με την ΓΔΤΕΦΚ 1117581 ΕΞ 2017 στις 16.8.2017 και με την ΓΔΤΕΦΚ 1160536 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β 3825/31.10.2017) Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-2015 ] Κ.Υ.Α. αριθ. 0004170 ΕΞ 2015/15.12.2015 Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3662 της 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Έργου ekληση και των τελικών αποτελεσμάτων

Παρουσίαση του Έργου ekληση και των τελικών αποτελεσμάτων Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Παρουσίαση του Έργου ekληση και των τελικών αποτελεσμάτων Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δομή της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα