Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ"

Transcript

1 ΑΠ040ΣΗ C4I ΥΓΕΙΑ Ζέτου, N. Βερναδάκης, Γ. Τζέτζης, Ε. Κιουμουρτζόγλου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, ΤΕΦ ΑΑ Αλληλογραφία: Ελένη Ζε'του Λεωφ. Παπανικολάου Θεσσαλονίκη, Τηλ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ THE INFLUENCE OF FEEDBACK THROUGHT MODELING ON VOLLEYBALL SKILL ACQUISITION AND LEARNING OF CHILDREN Περίληψη Σύμφωνα με τον Sheffield (1961), η επίδειξη είναι μια πολύ σημαντική μέθοδος επαυξημένης ανατροφοδότησης. Πολλές έρευνες αναφέρονται στη δύναμη και στη χρησιμότητα της επαυξημένης ανατροφοδότησης με τη μέθοδο της γνώσης του αποτελέσματος, αλλά πολύ λίγες α- ναφέρονται στη γνώση της απόδοσης. Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί ποια μορφή ανατροφοδότησης θα λειτουργήσει καλύτερα στη εκμάθηση των δεξιοτήτων του βόλεϊ (πάσα με δάκτυλα και σερβίς), η παρατήρηση της εκτέλεσης μιας δεξιότητας από ένα εξειδικευμένο μοντέλο ή από τους ίδιους τους ασκούμενους, και από την άποψη του αποτελέσματος και από την άποψη της ποιότητας (τεχνικής). Το δείγμα αποτέλεσαν 115 παιδιά του δημοτικού σχολείου, 62 αγόρια και 53 κορίτσια, ηλικίας ΜΟ = 11,7 (ΤΑ=0,50) ετών. Οι δυο πειραματικές ομάδες χωρίστηκαν τυχαία σε ομάδα Α (η=51) και ομάδα Β (η=64). Κάθε ομάδα α κολούθησε το ίδιο πρόγραμμα εξάσκησης για 8 εβδομάδες από δύο φορές την εβδομάδα. Υ πήρξε μια αρχική μέτρηση, μια τελική, μετά το τέλος του προγράμματος εξάσκησης, και μια μέτρηση διατήρησης, μια εβδομάδα μετά το τέλος του προγράμματος εξάσκησης. Η ανάλυση της διακύμανσης με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις στον τελευταίο παράγοντα (2 (ομάδες) x 3 (μετρήσεις)) έδειξε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση ομάδας και μέτρησης, καθώς και κύριες επιδράσεις των μετρήσεων. Η ομάδα που παρατηρούσε το εξειδικευμένο μοντέλο ε- κτέλεσε καλύτερα και την πάσα με δάκτυλα και το σερβίς, όταν αξιολογήθηκε το αποτέλεσμα, αλλά και η ποιότητα (τεχνική). Συμπερασματικά, η χρήση της επίδειξης ενός εξειδικευμένου μοντέλου βοηθάει στην απόδοση και στη μάθηση του παρατηρητή, όταν υπολογίζεται και το αποτέλεσμα, αλλά και η τεχνική. Αρα οι καθηγητές φυσικής αγωγής και οι προπονητές μπορούν να χρησιμοποιούν ως μέσο την παρατήρηση του εξειδικευμένου μοντέλου, για να βελτιώσουν την απόδοση και τη μάθηση των μαθητών ή των αθλητών τους. Λέξεις-κλειδιά: ανατροφοδότηση, παρατήρηση, μοντέλο, αποτέλεσμα, απόδοση, παιδιά, βόλεϊμπωλ. Abstract Providing demonstrations to learners is an important method of augmented information. Many studies examined the power and the use of augmented feedback with the form of know- ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ, Τόμος II, Τεύχος 1, 2000 Σελ

2 Η Ε π ίδ ρ α σ η τ η ς Α ν α τ ρ ο φ ο δ ο τ η ς η ς μ ε Π α ρα τ η ρη ς η 35 ledge of results but only a few to the knowledge of perform ance. The purpose of this study was to investigate the influence of two different types of m odeling on volleyball skill acquisition (overhand pass and serve). The question was if subjects perform better (quantitatively and qualitatively) when they receive feedback from the dem onstration of an expert model, or when the subjects watch their own movements. The participants were 115 elem entary school children, 62 boys and 53 girls, M = ll,7 (sd=0,50) years old. They had randomly assigned in two experim ental groups. Each group followed the same practice m ethod for 16 practice sessions. There was a pretest assessm ent followed by a posttest just after the end of the practice program and a retention test one week after the end of the practice program. The Analysis of Variance with repeated m easures on the last factor (2 (group) X 3 (m easurem ents)) as used to analyze the effectiveness of the practice m ethod. In conclusion, the group who observed the expert model im proved the overhand pass and serve skill more than the group who observed their own movem ents, when the result and the technique were evaluated. So observing an expert model it s a very useful tool for physical education teachers and trainers to improve volleyball m otor skills perform ance and learning on children. Key-words: modeling, knowledge o f results, knowledge ofperfoim ance, children, volleyball. Ηοπτική επίδειξη είναι γνωστή στη βιβλιογραφία ως παρατήρηση μοντέλου και αποτελεί μια σπουδαία μέθοδο επαυξημένης ανατροφοδότησης κατά τον Magill (1993). Η πληροφόρηση μέσω της παρατήρησης βασίζεται στη γνωστή ρήση μια εικόνα είναι πολυτιμότερη από χίλιες λέξεις και οι α θλητικοί ψυχολόγοι θεωρούν την παρατήρηση μοντέλου ως ένα από τα πιο ισχυρά μέσα μεταφοράς αξιών, στάσεων και πρότυπων σκέψεων και συμπεριφοράς. (Bandura, 1986). Ο Sheffield (1961) ήταν ο πρώτος ερευνητής που έκανε συστηματική έρευνα πάνω στη μάθηση που επέρχεται από την παρατήρηση. Αργότερα, ο Bandura (1965, 1969, 1971, 1986), βασισμένος στη θεωρία της κοινωνικής μάθησης, την οποία ο ίδιος ανέπτυξε, κατέληξε στην άποψη ότι οι περισσότερες ανθρώπινες συμπεριφορές μαθαίνονται από την παρατήρηση μοντέλου. Η έρευνα έχει αποδείξει ότι η παρατήρηση του μοντέλου βοηθά στην απόκτηση δεξιοτήτων και ότι τα πλεονεκτήματα της είναι περισσότερο φανερά στην απόκτηση κινητικών χαρακτηριστικών κατά το αρχικό στάδιο της μάθησης (Magill, 1993b, Me Coullagh, 1993). Ό σον αφορά στο επίπεδο επιδεξιό- τητας του μοντέλου, οι απόψεις διίστανται (Me Coullagh, 1993). Ο Schmidt (1975), με τη θεωρία του σχήματος, αλλά και ο Adams (1986), υποστηρίζουν τη χρήση μαθητευόμενου μοντέλου, γιατί, παρακολουθώντας οι υπόλοιποι ασκούμενοι την ανατροφοδότηση που παρέχεται από αυτό, δίνεται έμφαση στη διαδικασία διόρθωσης των λαθο5ν, η οποία παρεμποδίζεται με τη χρήση των εξειδι- κευμένων μοντέλων. Αντίθετα, ο Newell (1991) υποστηρίζει τη χρησιμοποίηση ε- ξειδικευμένου μοντέλου, επειδή η πληροφορία που παίρνει ο ασκούμενος από ένα τέτοιο μοντέλο βοηθά στη βελτίωση του συγχρονισμού των μελών και του κορμού και βελτιώνει την εκμάθηση σύνθετων δεξιοτήτων. Πρόσφατες έρευνες που συγκρίνουν την οπτική με την προφορική πληροφόρηση σε παιδιά (McCullagh, Stiehl & Weiss, 1990), χρησιμοποιώντας δεξιότη

3 36 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ, II, τες 5 συνθετικών, καχέληξαν ότι η οπτική παρατήρηση βοήθησε περισσότερο τα παιδιά από την προφορική πληροφόρηση. Σε άλλη μελέτη (McCullagh & Little, 1989), οι ερευνητές καταλήγουν στο ότι, παράλληλα με την οπτική παρακολούθηση, πρέπει να υπάρχουν και προφορικές οδηγίες, για να επέλθουν καλΰτερα αποτελέσματα στη μάθηση. Οι μεταβλητές που επηρεάζουν την μάθηση μέσω της παρατήρησης μοντέλου μπορεί να είναι: α) τα χαρακτηριστικά του μοντέλου β) τα χαρακτηριστικά του παρατηρητή και γ) η στρατηγική των δοκιμών, δηλαδή η παρουσία ή όχι ακουστικής πληροφόρησης στην επίδειξη (Rose, 1997). Ό λες αυτές οι μεταβλητές επηρεάζουν την απόκτηση και τη διατήρηση των κινητικών δεξιοτήτων. Έτσι, είναι λογικό ν αναρωτηθεί κανείς ποια πληροφόρηση, μαζί με το ο πτικό ελατήριο (κίνητρο) μιας επίδειξης, μπορεί να είναι χρήσιμη στην απόκτηση και στη διατήρηση των κινητικών δεξιοτήτων. Για παράδειγμα, ποια είναι η επίδραση των άλλων πηγών πληροφόρησης, σε συνδυασμό με την παρατήρηση του μοντέλου, στη μάθηση. Ο Weiss (1983) και οι Weiss και Klint (1987) εξηγούν το ρόλο των προφορικών οδηγιών στη μάθηση με παρατήρηση. Τα αποτελέσματα ή ταν θετικά στην μάθηση, όταν, παράλληλα με την επίδειξη, οι ασκούμενοι ελάμ- βαναν προφορικές οδηγίες. Ό ταν εκτε- λείται μια δεξιότητα, ο ερευνητής δεν εν- διαφέρεται μόνο για το αποτέλεσμα της προσπάθειας, αλλά και για την ποιότητα της εκτέλεσης. Σε μια επίδειξη, δυο σημαντικά στοιχεία συνοδεύουν τη δεξιότητα που μαθαίνεται: α) ο παρατηρητής να μπορεί να δει τα αποτελέσματα ή τον τελικό στόχο που επιτεύχθηκε και β) ο παρατηρητής να μπορεί να μάθει το σχέδιο ή τη μέθοδο της κίνησης, για να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πρόσφατες έ ρευνες (Carol & Bandura, 1982, 1985, 1987, 1990, Little & McCullagh, 1989, Me Cullagh, 1987) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι ασκούμενοι βλέπουν τα στοιχεία της κίνησης. Ο Newell (1976) αναφέρει ότι η μάθηση μπορεί να επέλθει με τη χρήση μόνο ακουστικών πληροφοριών, ωστόσο συμπεραίνει ότι οι οπτικές πληροφορίες είναι, ίσως, πιο ισχυρές από τις ακουστικές, όταν στην άσκηση απαι- τούνται στοιχεία χώρου, ενώ η ακουστική πληροφόρηση είναι πιο σημαντική, όταν οι ασκήσεις έχουν χρονικές απαιτήσεις. Σε έρευνά των Doody, Bird και Ross (1985) εξετάσθηκε ο ρόλος τριών ειδών επίδειξης: της οπτικής, της ακουστικής και του συνδυασμού οπτικής και ακουστικής επίδειξης, όσον αφορά στην απόκτηση και στη διατήρηση δεξιοτήτων με χρονικές απαιτήσεις. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν ήταν ότι το καλύτερο αποτέλεσμα στην εκτέλεση το είχαν αυτοί που ελάμβαναν οπτικές και ακουστικές πληροφορίες σε συνδυασμό. Η καλύτερη εκτέλεση όλων των ομάδων στη φάση της διατήρησης οδήγησε τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι η επίδειξη είναι πιο αποτελεσματική, όσον αφορά στη μάθηση, από τη φυσική εξάσκηση με τη γνώση του αποτελέσματος (KR). Σε άλλη έρευνα, οι McCullagh και Little (1989) προσπάθησαν να καθορίσουν την ισχυ- ρότητα της επίδειξης, όταν απουσιάζει η γνώση του αποτελέσματος (KR), και συ- μπέραναν ότι η τελευταία είναι ισχυρότερη από την παρατήρηση του μοντέλου στην άμεση μεταφορά. Η αντίθεση αυτών των ερευνών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα της παρατήρησης του μοντέλου εξαρτώνται και από άλλους ι σχυρούς παράγοντες εκτέλεσης. Εξετάζοντας το ρόλο της προφορικής πληροφό

4 Η Ε π ίδ ρ α σ η τ η ς Α ν α τ ρ ο φ ο δ ο τ η ς η ς μ ε Π α ρα τ ή ρη σ η 37 ρησης, οι Roach και Burwitz (1986) συμπεραίνουν ότι μαζί με την παρατήρηση του μοντέλου οδηγούν σε καλύτερη εκτέλεση από ό,τι η παρατήρηση από μόνη της. Σε ερευνά του ο Adams (1986) συμπέρανε ότι η οπτική παρατήρηση μπορεί να αυξήσει τη μάθηση, εάν, παράλληλα, οι ασκούμενοι λαμβάνουν γνώση του αποτελέσματος (KR) του μοντέλου, ωστόσο οι McCullagh και Caird (1990) διαφώνησαν μαζί του. Σε αντίθεση με την προηγούμενη έρευνα, οι Weir και Leavitt (1990) χρησιμοποίησαν ομάδες και με την παρουσία και με την απουσία της γνώσης του αποτελέσματος του μοντέλου, όχι μόνο με εκπαιδευμένο, αλλά και με ανεκ- παίδευτο μοντέλο, και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές στα αποτελέσματα και των δύο περιπτώσεων. Έ να ς άλλος σημαντικός παράγοντας στην παρατήρηση ενός μοντέλου είναι το επίπεδο επιδεξιότητάς του. Σε πείραμα των Landers και Landers (1973) εξετάσθηκαν τα αποτελέσματα της επίδειξης δεξιοτήτων από εκπαιδευμένο και από μη εκπαιδευμένο μοντέλο. Οι ασκούμενοι εκτέλεσαν καλύτερα την δεξιότητα παρατηρώντας την επίδειξη από εκπαιδευμένο μοντέλο. Οι Lirgg και Feltz (1991) διερεύνησαν εάν πρέπει να χρησιμοποιούνται γνωστά ή άγνωστα μοντέλα-πρό- τυπα, ωστόσο δεν βρήκαν σημαντικές διαφορές στην μάθηση, αλλά είχαν καλύτερα αποτελέσματα, όταν το επίπεδο δεξιότητας του μοντέλου ήταν υψηλότερο. Με την άποψη αυτή συμφωνούν οι Pollock και Lee (1992), καθώς και οι Weir και Leavitt (1990). Στην ερώτηση τι μαθαίνεται από μια επίδειξη, οι Martens, Burwitz και Zu- ckerman (1976) υποστηρίζουν ότι μαθαί- νονται η στρατηγική ή τα γνωστικά στοιχεία της άσκησης, σε αντίθεση με τα κινητικά στοιχεία της άσκησης. Σε έρευνα των Southard και Higgins (1987) ερευνή- θηκε ο ρόλος της επίδειξης και της φυσικής εξάσκησης. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά, όσον αφορά στη μάθηση, όταν συνδυάστηκαν οι δύο στρατηγικές. Οι Caroll και Bandura (1987), σε έρευνά τους, εξετάζουν από τη μία πλευρά, ποια εκτέλεση είναι καλύτερη, όταν οι ασκούμενοι παρακολουθούν το μοντέλο και μετά εκτελούν ή όταν οι ασκούμενοι εκτε- λούν μαζί με το μοντέλο, και από την άλλη εάν βλέπουν ή όχι οι ασκούμενοι τη δική τους κίνηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ασκούμενοι εκτελούν καλύτερα, όταν εκτελούν μαζί με το μοντέλο ή όταν βλέπουν τη δική τους κίνηση στην ο θόνη κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής της κίνησης, και κατέληξαν ότι η ο πτική προβολή της κίνησης είναι σημαντικό βοήθημα, αλλά μόνον όταν οι ασκούμενοι παρακολουθούν μια επαρκή επίδειξη, για να αναπτύξουν μια λογική γνωστική αναπαραγωγή. Ο σημαντικός ρόλος της οπτικής παρατήρησης του ίδιου του ασκούμενου, ό ταν εκτελεί μια δεξιότητα ως ανατροφοδότηση, εξετάσθηκε σε πρόσφατη σειρά ερευνών από τους Caroll και Bandura (1982, 1985, 1987, 1990), οι οποίες απέδειξαν ότι η οπτική προβολή-παρουσίαση του ασκούμενου, ενώ εκτελεί, βοηθάει την εκτέλεση τόσο, όσο ο ασκούμενος έ χει επαρκή εξάσκηση, για να μπορέσει να σχηματίσει μια γνωστική αναπαραγωγή. Επίσης, στις ίδιες έρευνες επισημάν- θηκε η σπουδαιότητα της ακουστικής και της προφορικής ανατροφοδότησης στην μέθοδο αντίληψης-επιλογής. Ο Dowrick και ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών (Dowrick & Biggs, 1983, Dowrick, 1991) επικέντρωσαν τις έρευνές τους στην πε

5 38 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ, II, ριοχή της παρατήρησης του ίδιου του α σκούμενου, όταν εκτελεί μια δεξιότητα, ερμηνεύοντας τες ως αλλαγές της συμπεριφοράς που οφείλονται στην επαναλαμβανόμενη παρατήρηση κάποιου σε βιντεοταινία, που δείχνει μόνο την επιθυμητή συμπεριφορά, για να πετύχει το στόχο του (Dowrick & Dove, 1980). Πολλές έρευνες έγιναν με τη χρήση της βιντεοσκόπησης των κινήσεων του α σκούμενου, όλων των κινήσεων του και όχι μόνο των επιθυμητών (Caroll & Bandura, 1990, McCullagh, Burch & Siegel, 1990). Θεωρητικά, είναι σημαντικό να καθοριστεί εάν οι ασκούμενοι μπορούν να μάθουν μόνον από τα λάθη τους. ΓΥ αυτό το ζήτημα υπάρχουν πολλές διαφωνίες στις θεωρίες της κινητικής μάθησης. Ο Magill (1993) στην έρευνά του εξέτασε τρία ζητήματα: α) την αλληλεπίδραση της παρατήρησης του μοντέλου και της προφορικής πληροφόρησης - συμπε- ραίνοντας, πως με το να παρατηρεί ο α σκούμενος ένα μοντέλο το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο, απ ό,τι να λαμβάνει προφορικές οδηγίες και γνώση της α πόδοσης (ΚΡ) β) ποια πληροφορία παίρνει ο ασκούμενος από μια οπτική παρατήρηση - διαπιστώνοντας, και συγχρόνως αποτελώντας σημείο αναφοράς για τη μεταγενέστερη έρευνα των Magill, Scho- enfelder και Zohdi (1996), ότι η οπτική παρατήρηση ενός εκπαιδευμένου μοντέλου δίνει πληροφορίες που ευκολύνουν τη μάθηση του συντονισμού σύνθετων δεξιοτήτων (πρέπει να σημειωθεί ότι αυτός ο ισχυρισμός για το είδος των πληροφοριών που δίνει η παρατήρηση του μοντέλου προτάθηκε από τους Newell [1985], Scully και Newell [1985], οι οποίοι, συμφοονούν ότι η παρατήρηση ενός εκπαιδευμένου μοντέλου είναι αποτελεσματική για έναν αρχάριο, γιατί βασίζεται στην άποψη ότι ο πρωταρχικός στόχος στο πρώτο επίπεδο της μάθησης είναι ο συντονισμός, αφού ο αρχάριος πρέπει να αποκτήσει την ικανότητα να παράγει ένα ίδιο σχέδιο κίνησης και αυτή η ικανότητά του αποτελεί το επίκεντρο της γρήγορης μάθησης [Gentile, 1972, Higgins & Spaeth 1972]) γ) τη χρησιμοποίηση της παρατήρησης του μοντέλου για την εκμάθηση μιας δεξιότητας του σκι. Ο Magill (1993) ισχυροποίησε το ρόλο του οπτικού συστήματος για την απόκτηση σύνθετων δεξιοτήτων και συμπέρανε ότι η παρακολούθηση ενός εκπαιδευμένου μοντέλου οδήγησε σε γρηγορότερη απόκτηση τόσο της δεξιότητας όσο και των συντονιστικών χαρακτηριστικών που έχουν σχέση με την πετυχημένη εκτέλεση της δεξιότητας. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να συγκρίνει την αποτελεσματικότητα δυο διαφορετικών τρόπων ανατροφοδότησης με παρατήρηση μοντέλου, όσον α φορά στην απόδοση και στη μάθηση δυο δεξιοτήτων του βόλεϊ. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την ανατροφοδότηση α) μέσω της παρατήρησης ενός εξειδικευμέ- νου μοντέλου, β) μέσω της παρακολούθησης του ίδιου του ασκούμενου να εκτελεί την άσκηση. Δ ε ίγ μ α Μεθοδολογία Το δείγμα αποτέλεσαν 116 παιδιά του δημοτικού σχολείου, ηλικίας ετών (Μ Ο=11,7, ΤΑ=0,50). Τα παιδιά χωρί- σθηκαν τυχαία σε δυο ομάδες, Α=παρα- τήρηση εξειδικευμένου μοντέλου (η=51) και Β=παρατήρηση του ίδιου του ασκούμενου (η =65). Ό ρ γ α ν α τη ς Μ έτρ η σ η ς Για την ομάδα που παρατηρούσε το εξειδι- κευμένο μοντέλο χρειάσθηκε μια συσκευή βίντεο VHS και μια συσκευή έγχρωμης

6 Η Ε π ίδ ρ α σ η τ η ς Α ν α τ ρ ο φ ο δ ο τ η ς η ς μ ε Π α ρ α τ η ρ η ς η 39 τηλεόρασης 24". Για τη δεύτερη ομάδα, όπου οι ασκούμενοι παρατηρούσαν τον ί διο τους τον εαυτό, χρειάσθηκαν δυο βίντεο, δυο έγχρωμες τηλεοράσεις 24" και δυο επαγγελματικές βιντεοκάμερες. Π ε ιρ α μ α τ ικ ή Δ ια δ ικ α σ ία Υπήρξαν δυο πειραματικές ομάδες. Κάθε ομάδα εκτέλεσε το ίδιο πρόγραμμα ε ξάσκησης, αλλά λάμβανε ανατροφοδότηση με διαφορετικό τρόπο. Και οι δυο ο μάδες, στην αρχή, πριν από τη διαδικασία της εξάσκησης, ελάμβαναν τις ίδιες προφορικές οδηγίες για την κάθε δεξιότητα που θα διδάσκονταν. Οι ασκούμενοι της Α ομάδας, παρατήρηση εξειδικευμένου μοντέλου, παρακολουθούσαν στο βίντεο για δύο λεπτά έ να εξειδικευμένο μοντέλο, έναν άνδρα και μια γυναίκα, τον Blanze της εθνικής Ολλανδίας και τη Bebdurini της εθνικής Βραζιλίας, κορυφαίους παίκτες των Ολυμπιακών αγώνων, να εκτελούν τις δεξιότητες τέσσερις φορές με μέτωπο και τέσσερις φορές στο πλάι. Παράλληλα, σε ό λη τη διάρκεια της επίδειξης, δέχονταν προφορικές οδηγίες που αφορούσαν στα επτά κύρια σημεία της δεξιότητας που παρακολουθούσαν ( πρόσεξε πώς έχει λυγισμένους τους αγκώνες του, πρόσεξε το τρίγωνο που σχηματίζουν οι δείκτες με τους αντίχειρές του κ.α.). Η παρακολούθηση του μοντέλου γινόταν τέσσερις φορές σε κανονική και τέσσερις φορές σε αργή κίνηση. Μετά την επίδειξη, οι α σκούμενοι εξασκήθηκαν σε συγκεκριμένες ασκήσεις (η μεθοδική σειρά εκμάθησης των δεξιοτήτων ήταν τέσσερα είδη α σκήσεων επί δέκα προσπάθειες) σχετικές με τη δεξιότητα που παρακολούθησαν προηγουμένως στο βίντεο. Η διάρκεια της παρακολούθησης ήταν δυο λεπτά στην αρχή, πριν από την εξάσκηση, και δυο λεπτά στο μέσον της διαδικασίας της εξάσκησης. Η εξάσκηση διήρκεσε 36'. Η συνολική διαδικασία διήρκεσε 45'. Οι ασκούμενοι της Β ομάδας, παρατήρηση του εαυτού τους, βιντεοσκοπήθηκαν (με δύο βιντεοκάμερες), ενώ εκτελούσαν τις ασκήσεις (τέσσερα είδη ασκήσεων επί δέκα προσπάθειες) και παρακολούθησαν την εξάσκησή τους (ο καθένας μόνος του) σε ένα έγχρωμο μόνιτορ (TV 24") για δύο λεπτά, ενώ παράλληλα ελάμβαναν προφορικές οδηγίες για τα λάθη που έκαναν και για το πώς να τα διορθώσουν (Fishman & Tobey, 1987). Η αναφορά στα λάθη ξεκινούσε από το πιο σημαντικό. Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε δυο φορές στη διάρκεια της εξάσκησης. Η συνολική διαδικασία διήρκεσε 45'. Οι δεξιότητες που διδάχθηκαν ήταν η πάσα με δάχτυλα και το σερβίς από κάτω (η επιλογή του σερβίς από κάτω έγινε, γιατί αυτό το είδος σερβίς ενδείκνυται σε παιδιά και σε αρχάριους γενικότερα). Η πειραματική διαδικασία διήρκεσε οκτώ εβδομάδες, με συχνότητα δύο συναντήσεων την εβδομάδα. Η εξάσκηση της κάθε δεξιότητας γινόταν από μια φορά την εβδομάδα. Προηγήθηκε αρχική μέτρηση (pretest), για να διαπιστωθεί το αρχικό επίπεδο των ασκουμένων, τελική μέτρηση (post-test), μετά τη λήξη της εξάσκησης των οκτώ εβδομάδων, και μια μέτρηση μετά από μια εβδομάδα (retention test), χωρίς να μεσολαβήσει πρόγραμμα εξάσκησης, για να διαπιστωθεί η διατήρηση της μάθησης. Η δια δ ικ α σ ία τη ς Μ έτρ η σ η ς Η διαδικασία της μέτρησης περιελάμβανε αφενός τη μέτρηση των πόντων από το τεστ της πάσας και του σερβίς (ποσοτική μέτρηση) και αφετέρου την αξιολόγηση της τεχνικής εκτέλεσης των δεξιοτήτων

7 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ, II, με βίντεο-αξιολόγηση και βαθμολόγηση της κάθε δεξιότητας στα επτά κύρια σημεία που χωρίστηκε (ποιοτική μέτρηση). Τα επτά σημεία για τη δεξιότητα της πάσας ήταν: 1. Θέση ετοιμότητας 2. Τοποθέτηση του σώματος κάτω από τη μπάλα 3. Μέτωπο στην κατεύθυνση 4. Απόσταση της μπάλας από το μέτωπο 5. Επαφή της μπάλας με τα δάχτυλα 6. Πορεία του σώματος και της μπάλας προς τα εμπρός και πάνω 7. Συντονισμός γονάτων-αγκώ- νων στο τέντωμα. Τα επτά σημεία για τη δεξιότητα του σερβίς ήταν: 1. Θέση ετοιμότητας 2. Μέτωπο στην κατεύθυνση 3. Κράτημα της μπάλας με το αριστερό χέρι μπροστά από το δεξί μηρό 4. Άφημα της μπάλας 5. Αιώρηση του δεξιού χεριού α πό τον ώμο, πίσω και μπροστά 6. Χτύπημα του χεριού με αγκώνα τεντωμένο, πίσω και κάτω από τη μπάλα 7. Συγχρονισμός στη μεταφορά βάρους από το πίσω πόδι στο μπροστά μαζί με το χτύπημα. Η κλίμακα αξιολόγησης ήταν ένας βαθμός για το κάθε σημείο της δεξιότητας (7 x 10 προσπάθειες = 70 το άριστα και 0 η χειρότερη προσπάθεια). Η αξιολόγηση έγι- νε από δυο βαθμολογητές, αφού ελέγχθηκε η εσωτερική αντικειμενικότητα Α =87% (intrajudge objectivity) και η α ντικειμενικότητα μεταξύ των βαθμολογητών Α=84% (interjudge objectivity) (Lan- gendorfer & Bruya, 1994). Αξιολογήθηκε και το αποτέλεσμα και η τεχνική, γιατί πολλές φορές στη διεθνή βιβλιογραφία παρατηρείται διαφωνία στο εάν η ανατροφοδότηση με τη χρήση μοντέλου θα έ χει τα ίδια αποτελέσματα όταν αξιολογηθεί το αποτέλεσμα ή η τεχνική. (Kernold &Carlton, 1989, McCullagh, 1993). Α ξ ιο λ ό γη σ η τη ς Π ά σα ς 1992, Little & McCullagh, Χρησιμοποιήθηκε το τεστ του Bartlett, Smith, Davis και Peel (1991). Ο συντελεστής αξιοπιστίας είναι 88% και η επιλογή του έγινε, γιατί το συγκεκριμένο τεστ μοιάζει πολύ με τις συνθήκες παιχνιδιού. Ο σκοπός του τεστ ήταν να αξιολογηθεί η ικανότητα του ασκούμενου στην σταθερότητα, στο ύψος και στην ακρίβεια της πάσας, από τη ζώνη 3 στη ζώνη 4, παράλληλα στο δίχτυ. Ο εξοπλισμός ήταν το δίχτυ του βόλεϊ σε ύψος 2μ. και ένα σχοινί σε ύψος 3μ., το οποίο ήταν τοποθετημένο κάθετα στο δίχτυ και στο μέσον της απόστασης του ε ξεταζόμενου με το σημείο που έπρεπε να προσγειωθεί η μπάλα. Υπήρχαν διαγραμμίσεις με αυτοκόλλητη ταινία για τα σημεία που θα έπεφτε η μπάλα και για το σημείο που θα βρισκόταν ο εξεταζόμενος. Π ερ ιγρ α φ ή το υ τεστ: Ο εξεταζόμενος βρισκόταν σε ένα τετράγωνο στη δεξιά πλευρά του ό ιχτυον, λάμβανε μια πάσα από τον συμπαίκτη του και εκτελούσε μια πάσα πάνω από το σχοινί και προς τον στόχο που του είχε υποδειχθεί. Κ ανόνες: Εάν η πάσα που έπαιρνε ο εξεταζόμενος δεν ήταν μέσα στο τετράγοονο, δινόταν επανάληψη. Ο εξεταζόμενος εκτελούσε 10 προσπάθειες. Η προσπάθεια έπαιρνε 0, όταν ακου- μπούσε στο δίχτυ ή στο σχοινί ή δεν προσγειωνόταν στην διαγραμμισμένη περιοχή. Το άριστα ήταν 50 βαθμοί. Α ξιο λ ό γη σ η το υ Σ ερ β ίς Χρησιμοποιήθηκε το τεστ της AAHPER (1984). Ο συντελεστής αξιοπιστίας ήταν 80% και η επιλογή του έγινε, γιατί το συγκεκριμένο τεστ έμοιαζε πολύ με τις συνθήκες παιχνιδιού. Ο σκοπός του τεστ ή ταν να αξιολογηθεί η ικανότητα του παίκτη στο σερβίς. Ο εξοπλισμός ήταν το γήπεδο του βόλεϊ, το δίχτυ σε 2μ. ύψος και οι διαγραμμίσεις με αυτοκόλλητη ταινία. Περιγρα

8 Η Ε π ίδ ρ α σ η τ η ς Α ν α τ ρ ο φ ο δ ο τ η ς η ς μ ε Π α ρ α τ η ρ η ς η 41 φή του τεστ: Ο εξεταζόμενος βρισκόταν στο μέσον της τελικής γραμμής του γηπέδου. Έ πρεπε να εκτελέσει ένα κανονικό (από άποψη κανονισμών) σέρβις πάνω από το δίχτυ προς το αντίπαλο γήπεδο και προς τα σημεία που είχαν οριστεί (με ταινία στο γήπεδο) Κ ανόνες: Κάθε εξεταζόμενος εκτελοΰσε 10 προσπάθειες. Εάν το σερβίς δεν περνούσε ή κατευθυνόταν έξω, η προσπάθεια μετρούσε χωρίς να πάρει βαθμούς. Το άριστα ήταν 40 βαθμοί. Αποτελέσματα Η one-way ανάλυση της διακύμανσης στις αρχικές μετρήσεις έδειξε ότι δεν υ πήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων, άρα και οι δυο ομάδες ξεκίνησαν από το ίδιο επίπεδο μάθησης. Για να διαπιστωθεί η επίδραση των διαφορετικών στρατηγικών καθοδήγησης στην απόδοση και στη μάθηση των δεξιοτήτων της Πετοσφαίρισης, όταν αξιολογήθηκε το αποτέλεσμα, αλλά και η τεχνική, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης 2x3, με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις στον τελευταίο παράγοντα (Α- NO VA repeated measures 2x3). Υπήρξε στατιστικώς σημαντική κύρια επίδραση της ομάδας (Fj ]14= 14,210, ρ< 0.01) και της μέτρησης (F?0?s=212,212 p<0.01), αλλά και αλληλεπίδραση ομάδας και μέτρησης στην πάσα με δάχτυλα (F ,075, p<0.01), όταν αξιολογήθηκε το αποτέλεσμα. Τα αποτελέσματα αυτά μας έδειξαν ότι η κάθε ομάδα κινήθηκε διαφορετικά από μέτρηση σε μέτρηση για την πάσα με δάχτυλα. Για να ερμηνευτεί η αλληλεπίδραση και να διαπιστωθεί αν η διαφορά μεταξύ των μετρήσεων ήταν στατιστικώς σημαντική, έγινε ανάλυση των μέσων όρων των μετρήσεων με T-test. Η ανάλυση έ δειξε ότι η ομάδα που παρατηρούσε το ε- ξειδικευμένο μοντέλο (ΜΟ = 27,76) ήταν στατιστικώς σημαντικά καλύτερη (t= 16,939 ρ<00,1) στην τελική μέτρηση από την ομάδα που ο κάθε ασκούμενος παρατηρούσε στο βίντεο τις δικές του κινήσεις (Μ Ο=18,37, t = 14,728, p <00,1), όσον α φορά στη δεξιότητα της πάσας με δάκτυ Πίνακας 1. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των ομάδων για όλες τις δεξιότητες. 1η μετρ. 2η μετρ. 3η μετρ. Ν Μ.Ο Τ.Α. Μ.Ο ΤΑ. Μ.Ο Τ.Α. Πάσα αποτ. Ομάδα A 51 9,69 8,68 27,76 11,7 30,12 12,19 Ομάδα Β 65 8,92 7,7 18,37 10,1 22,18 10,14 Πάσα τεχνική Ομάδα A 51 26,84 7,62 57,24 10,2 58,65 7,59 Ομάδα Β 65 27,58 7,35 43,46 11,7 48,35 14,93 Σ ερβίς αποτ. Ομάδα A 51 5,31 4,23 12,22 5,33 13,76 6,41 Ομάδα Β 65 4,95 4,18 13,86 9,59 9,34 6,95 Σ ερβίς τεχνική Ομάδα A 51 18,63 8,27 59,82 6,8 61,59 6,8 Ομάδα Β 65 18,88 7,25 50,45 8,16 43,63 10,87 Σύνολο 116

9 42 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ, II, λα, όταν αξιολογήθηκε το αποτέλεσμα. Ομοίως, αυτή η διαφορά υπήρξε και στη μέτρηση της διατήρησης της συγκεκριμένης δεξιότητας, αφού η ομάδα που παρατηρούσε το εξειδικευμένο μοντέλο (ΜΟ =30,12) είχε στατιστικώς σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα ( t= 17,642 ρ<00,1) από την ομάδα που ο κάθε ασκούμενος παρατηρούσε στο βίντεο τις δικές του κινήσεις (Μ Ο=22,18, t= 17,640, p <00,1). Το σχήμα 1 δείχνει την απόδοση και των δυο ομάδοον στη δεξιότητα της πάσας ό ταν αξιολογήθηκε το αποτέλεσμα. Υπήρξε στατιστικώς σημαντική κύρια επίδραση της ομάδας (Fj 1 4=32,137, ρ< 0.01), της μέτρησης (F2928=282,439, p< 0.01) και αλληλεπίδραση ομάδας και μέτρησης στην πάσα με δάχτυλα (F72?8= 19,682, p<0.01), όταν αξιολογήθηκε η τεχνική. Για να ερμηνευτεί η αλληλεπίδραση και να διαπιστωθεί αν η διαφορά μεταξύ t o j v μετρήσεων ήταν στατιστικώς σημαντική, έγινε ανάλυση των μέσων όρων τοον μετρήσεων με T-test. Η ανάλυση έ δειξε ότι η ομάδα που παρατηρούσε το ε- ξειδικευμένο μοντέλο (Μ Ο =57,24) ήταν στατιστικώς σημαντικά καλύτερη (t=40,107 ρ<00,1) στην τελική μέτρηση από την ο μάδα που ο κάθε ασκούμενος παρατηρούσε στο βίντεο τις δικές του κινήσεις (Μ Ο =43,46, t=30,077, ρ<00,1). όσον α φορά στη δεξιότητα της πάσας με δάκτυλα όταν αξιολογήθηκε η τεχνική. Ομοίως, αυτή η διαφορά υπήρξε και στη μέτρηση της διατήρησης της συγκεκριμένης δεξιότητας, αφού η ομάδα που παρατηρούσε το εξειδικευμένο μοντέλο (ΜΟ= 58,65) είχε στατιστικώς σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα (t=55,207 ρ<00,1) από την ομάδα που ο κάθε ασκούμενος παρατηρούσε στο βίντεο τις δικές του κινήσεις (Μ Ο=48,35, t=26,103, ρ<00,1). Το σχήμα 2 δείχνει την απόδοση και των δυο ομάδων στη δεξιότητα της πάσας όταν αξιολογήθηκε η τεχνική. Έτσι, τα αποτελέσματα στη δεξιότητα της πάσας με δάκτυλα μπορεί να έδειξαν ότι και οι δυο ομάδες την έμαθαν, ωστόσο η ομάδα που παρατηρούσε το εξειδι- κευμένο μοντέλο είχε καλύτερα αποτελέσματα στην απόδοση και στη μάθηση από την ομάδα που ο κάθε ασκούμενος παρατηρούσε στο βίντεο τις δικές του κινήσεις, όταν υπολογίσθηκε και το αποτέλεσμα, αλλά και η τεχνική. Ό σ ον αφορά στη δεξιότητα του σέρβις, όταν αξιολογήθηκε το αποτέλεσμα, δεν υπήρξε στατιστικώς σημαντική κύρια επίδραση της ομάδας (F, 114=1,362, ρ> -ψ Ομάδα Α Ομάδα Β G - C * Σχήμα 2. Με'σοι όροι σιη δεξιότητα της πά 1η μετρ. 2η μετρ. 3η μετρ. Μετρήσεις Σχήμα 1. Μέσοι όροι στη δεξιότητα ιης ηάσας όταν αξιολογήθηκε το αποτε'λεσμα ο-ι η μετρ. 2η μετρ. 3η μετρ. Μετρήσεις σας όταν αξιολογήθηκε η τεχνική.

10 Η Ε π ίδ ρ α σ η τ η ς Α ν α τ ρ ο φ ο δ ο τ η ς η ς μ ε Π α ρα τ η ρη ς η ), γεγονός που ερμηνεύεται από το ό τι η ομάδα που οι ασκούμενοι παρατηρούσαν τον εαυτό τους είχε καλύτερα α ποτελέσματα στην τελική μέτρηση. Υπήρξε όμως στατιστικώς σημαντική κύρια ε πίδραση της μέτρησης (F2128=69,672, p< 0.01) και αλληλεπίδραση ομάδας και μέτρησης (F2228= 9,447, p<0.01). Για να ερμηνευτεί η αλληλεπίδραση και να διαπιστωθεί αν η διαφορά μεταξύ των μετρήσεων ήταν στατιστικώς σημαντική, έγινε ανάλυση των μέσων όρων των μετρήσεων με T-test. Η ανάλυση έ δειξε ότι η ομάδα που ο κάθε ασκούμενος παρατηρούσε στο βίντεο τις δικές του κινήσεις (Μ Ο = 13,86) ήταν καλύτερη (t= 11,654, ρ<00,1) στην τελική μέτρηση από την ομάδα που παρατηρούσε το εξει- δικευμένο μοντέλο (ΜΟ = 12,22, t= 16,387 ρ<00,1) όσον αφορά στη δεξιότητα του σερβίς, όταν αξιολογήθηκε το αποτέλεσμα. Αυτή όμως η διαφορά δεν ήταν στα- τιστικώς σημαντικά και δεν υπήρξε στη μέτρηση της διατήρησης της συγκεκριμένης δεξιότητας, αφού η ομάδα που παρατηρούσε το εξειδικευμένο μοντέλο (ΜΟ = 13,76) είχε στατιστικώς σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα (t= 15,332, ρ<00,1) από την ομάδα που ο κάθε ασκούμενος παρατηρούσε στο βίντεο τις δικές του κινήσεις (Μ Ο=9,34, t= 10,838, ρ<00,1). Αυτό το γεγονός μπορεί να ερμηνεύθεί ως εξής: η ομάδα που ο κά&ε ασκούμενος παρατηρούσε στο βίντεο τις δικές του κινήσεις φάνηκε ότι είχε καλύτερα αποτελέσματα (χωρίς να είναι στατιστικώς σημαντικά) μόνο στη μέτρηση της απόδοσης, ουσιαστικά όμως οι ασκούμενοι δεν έμαθαν τη δεξιότητα, γι αυτό, άλλωστε, στη μέτρηση της διατήρησης όχι μόνο δε διατήρησαν το προηγούμενο το επίπεδο απόδοσης, αλλά έπεσαν κάτω από αυτό. Το σχήμα 3 δείχνει την απόδοση και των δυο ομάδων στη δεξιότητα του σερβίς α ναφορικά με το αποτέλεσμα. Υπήρξε στατιστικώς σημαντική κύρια επίδραση της ομάδας (F, 1 4=81,881, ρ< 0.01) και της μέτρησης (F-, -,,8= 796,320, ρ<0.01), αλλά και αλληλεπίδραση ομάδας και μέτρησης στο σερβίς (F-,^s= 40,018, p<0.01), όταν αξιολογήθηκε η τεχνική. Για να ερμηνευτεί η αλληλεπίδραση και να διαπιστωθεί αν η διαφορά μεταξύ των μετρήσεων ήταν στατιστικώς σημαντική έγινε ανάλυση των μέσων όρων των μετρήσεων με T-test. Η ανάλυση έδειξε ότι η ομάδα που παρατηρούσε το εξειδικευμένο μοντέλο (Μ Ο = 59,82) ήταν στατιστικούς σημαντικά καλύτερη (t=62,862, ρ<00,1) στην τελική μέτρηση από την ο μάδα που ο κάθε ασκούμενος παρατηρούσε στο βίντεο τις δικές του κινήσεις (Μ 0 = 50,45, t=49,815, p <00,1), όσον α φορά στη δεξιότητα του σερβίς, όταν α- ξιολογήθηκε η τεχνική. Ομοίτος, αυτή η διαφορά υπήρξε και στη μέτρηση της διατήρησης της συγκεκριμένης δεξιότητας, αφού η ομάδα που παρατηρούσε το εξειδικευμένο μοντέλο (ΜΟ = 61,59) είχε στατιστικώς σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα ( t = 64,648, ρ<00,1) από την ο μάδα που ο κάθε ασκούμενος παρατη- Ιημετρ. 2η μετρ. 3η μετρ. Μετρήσεις Σχήμα 3. Μέσοι όροι στη δεξιότητα του σερβίς όταν αξιολογήθηκε το αποτέλεσμα.

11 44 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ, II, J η μετρ. 2η μετρ. 3η μετρ. Μετρήσεις Σχήμα 4. Μέσοι όροι στη δεξιότητα του σερβίς όταν αξιολογήθηκε η τεχνική. ροΰσε στο βίντεο τις δικές του κινήσεις (Μ Ο =43,63, t=32,354, ρ<00,1). Το σχήμα 4 δείχνει την απόδοση και των δυο ο μάδων στη δεξιότητα του σερβίς όταν α- ξιολογήθηκε η τεχνική. Έτσι, τα αποτελέσματα στη δεξιότητα του σερβίς μπορεί να έδειξαν ότι και οι δυο ομάδες την έμαθαν, ωστόσο η ομάδα που παρατηρούσε το εξειδικευμένο μοντέλο είχε καλύτερα αποτελέσματα στη απόδοση και στη μάθηση από την ομάδα που ο κάθε ασκούμενος παρατηρούσε στο βίντεο τις δικές του κινήσεις, όταν υ πολογίσθηκε το αποτέλεσμα, αλλά και η τεχνική. Συζήτηση Εδώ και πολλά χρόνια ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα απασχολεί τους προπονητές και τους καθηγητές Φυσικής Α γωγής αναφορικά με το τι μεθόδους θα χρησιμοποιήσουν, ώστε οι αθλητές και οι μαθητές τους να μάθουν, όσο το δυνατόν πιο σωστά και πιο γρήγορα, τις δεξιότητες που τους διδάσκουν, για να αποδώσουν καλύτερα στα ανάλογα αθλήματα. Οι προπονητές χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους πρακτικής και νοερής εξάσκησης, ποικίλους τρόπους ανατροφοδότησης, διάφορα άλλα μέσα, με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών τους. Έ να πολύ χρήσιμο εργαλείο για αυτό το σκοπό είναι η ανατροφοδότηση με τις δυο πιο συνηθισμένες μορφές της, της γνώσης της απόδοσης και της γνώσης του αποτελέσματος. Για το πού χρησιμοποιείται η μία και πού η άλλη μορφή έχουν γίνει πολλές έρευνες, οι ο ποίες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αυτό εξαρτάται από κάποιες παραμέτρους, όπως οι απαιτήσεις της δεξιότητας προς μάθηση, το επίπεδο δεξιότητας των ασκουμένων κ.ά. Η πιο σύγχρονη μορφή ανατροφοδότησης είναι αυτή που γίνεται μέσοί παρατήρησης ενός μοντέλου (modeling) με τη χρήση βίντεο (Bandura, 1986). Πολλές έ ρευνες σχετικές με αυτό το θέμα συμπεραίνουν ότι με τη χρήση μοντέλου επέρχεται η μάθηση, ενώ άλλες προτείνουν τον συνδυασμό μοντέλου - προφορικών οδηγιών για καλύτερα αποτελέσματα. Βάσει αυτών των ερευνών σχεδιάστηκε και η παρούσα έρευνα, επιλέγοντας να εξετασθεί ποια είναι η επίδραση που έχουν στους ασκούμενους δύο μορφές α νατροφοδότησης με παρατήρηση μοντέλου. Αυτή η μέθοδος της ανατροφοδότησης, εκτός από τα άμεσα αποτελέσματα που έχει στην βελτίωση της απόδοσης, παίζει και έναν παρακινητικό ρόλο για την επίτευξη αυτού του στόχου (Locke, Shaw, Saari, & Latham, 1981), κυρίως ό ταν οι ασκούμενοι είναι παιδιά ή αρχάριοι. Το πλεονέκτημα της έρευνας ήταν ότι έλαβε χώρα σε πραγματικές συνθήκες, δηλαδή σε γυμναστήριο σχολείου και όχι σε εργαστήριο. Τα αποτελέσματα της παρούσας έ ρευνας συμφωνούν με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών (Magill, 1993, Tzetzis, Mantis, Zachopoulou, & Kioumourtzo- glou, 1999) στο ότι η παρακολούθηση μο

12 Η Ε π ίδ ρ α σ η τ η ς Α ν α τ ρ ο φ ο δ ο τ η ς η ς μ ε Π α ρα τ ή ρη σ η 45 ντέλου βελτιώνει την απόδοση και τη μάθηση, αφοΰ και οι δυο ομάδες έδειξαν στατιστικά σημαντική βελτίωση στην α πόδοση και στη μάθηση, και όσον αφορά στο αποτέλεσμα και όσον αφορά οτην τεχνική το^ν δεξιοτήτων. Η ομάδα, όμως, που παρακολουθούσε το εξειδικευμένο μοντέλο είχε καλύτερα αποτελέσματα α πό αυτή που τα μέλη της παρακολουθούσαν τον εαυτό τους να εκτελεί, τόσο ως προς την απόδοση όσο και ως προς τη μάθηση και στις δύο δεξιότητες, όταν α- ξιολογήθηκε το αποτέλεσμα, αλλά και η ποιότητα (τεχνική). Η ομάδα που έβλεπε το εξειδικευμέ- νο μοντέλο εκτέλεσε καλύτερα τις δεξιότητες, είτε επειδή οι ασκούμενοι παρακινούνταν από το μοντέλο να την εκτελέ- σουν όπως αυτό είτε επειδή ήθελαν να του μοιάσουν και έτσι παρατηρούσαν την τέλεια εκτέλεση, λαμβάνοντας παράλληλα οδηγίες για τα σημεία της δεξιότητας που έπρεπε να επικεντρώσουν την προσοχή τους. Η παρακίνηση έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο σ αυτή την ομάδα. Από την άλλη μεριά, οι συμμετέχοντες στην άλλη ομάδα δεν είχαν παρακίνηση, γιατί δεν υπήρχε το ιδεατό μοντέλο, και έτσι προσπαθούσαν να διορθώσουν τα λάθη στην εκτέλεσή τους με τη βοήθεια των οδηγιών που τους δινόταν. ΓΥ αυτό το λόγο προτείνεται σε μεταγενέστερες έρευνες να υπάρξει η αξιολόγηση της παρακίνησης του ασκούμενου, για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε ακριβώς το ποσοστό της επίδρασης της παρακίνησης στη μάθηση με παρατήρηση μοντέλου. Κάτι που επίσης παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας σ αυτή τη δεύτερη ομάδα ήταν ότι οι ασκούμενοι δυσκολεύονταν να επικεντρώσουν την προσοχή τους στα σημεία που τους έδειχναν οι καθηγητές τους, γιατί παρατηρούσαν τη γενικότερη εικόνα του εαυτού τους στην οθόνη. Οι Magill και Schoenfelder-Zohdi (1996) δήλωσαν ότι οι αρχάριοι που παρακολουθούν ένα μοντέλο και παράλληλα λαμβάνουν ανατροφοδότηση με τη μορφή της γνο5σης της απόδοσης εφοδιάζονται με πληροφορίες χρήσιμες για την διόρθωση και τη σωστή εκτέλεση της κίνησης. Έτσι, και οι δυο αυτές πηγές βοηθούν στην μνημονική αναπαραγωγή της δεξιότητας που μαθαίνεται. Ο Newell (1985), οι Scully και Newell (1985) και ο Whiting (1988) υποστήριξαν ότι η παρακολούθηση του μοντέλου βοηθάει στην α νάπτυξη της ικανότητας του συντονισμού των μελών και του σώματος έτσι, ώστε να εκτελέσουν οι ασκούμενοι τη δεξιότητα αποτελεσματικότερα. Γι αυτό η παρατήρηση μοντέλου έχει καλύτερα αποτελέσματα, όταν οι δεξιότητες που διδάσκονται έχουν απαιτήσεις συντονισμού, ενώ η επαυξημένη ανατροφοδότηση με προφορικές οδηγίες είναι πιο αποτελεσματική σε δεξιότητες που έχουν χρονικές α παιτήσεις (Weiss & Klint, 1987). Φυσικά σε όλες τις μορφές ανατροφοδότησης η πρακτική εξάσκηση παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί με την παρατήρηση ενός μοντέλου η δεξιότητα μα- θαίνεται γνωστικά, ωστόσο η σωστή ε κτέλεση θα συμβεί μόνο αν υπάρχει ε παρκής εξάσκηση (Southard & Higgins, 1987). Επίσης, και ο χρόνος παρατήρησης του μοντέλου πρέπει να είναι επαρκής. Ο Magill (1993) ανέφερε ότι, για να είναι αποτελεσματική η επίδειξη, πρέπει να παρουσιάζεται τουλάχιστον για 5 ε βδομάδες. Η Rose (1997) ανέφερε ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος, για να μπορέσουν οι ασκούμενοι να εξοικειωθούν με την παρατήρηση του μοντέλου, ώστε να παίρνουν τις πιο χρήσιμες πληροφορίες από αυτό.

13 46 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ, II, I Συμπερασματικά, η έρευνα αυτή δίνει κάπσια πρόσθετα στοιχεία για το ρόλο της ανατροφοδότησης μέσω της παρατήρησης ενός μοντέλου σε συνδυασμό με την παροχή προφορικών οδηγιών, όσον αφορά στην απόδοση και στη μάθηση αθλητικών δεξιοτήτων σε παιδιά, όταν και το αποτέλεσμα και η απόδοση αξιολογηθούν. Προτείνεται οι καθηγητές Φυσικής Α γωγής και οι προπονητές να χρησιμοποιούν ως ανατροφοδότηση την παρατήρηση εξειδικευμένου μοντέλου σε συνδυασμό με προφορικές οδηγίες, για να έχουν σημαντικά αποτελέσματα στη μάθηση αθλητικών δεξιοτήτων. Χρειάζονται, ωστόσο, περισσότερες έρευνες που να εστιάζουν την προσοχή τους σε συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος, σε διαφορετικές ηλικίες ασκουμένων ή σε διαφορετικών απαιτήσεων δεξιότητες προς μάθηση. Επίσης θα έ- πρεπε ίσως να πραγματοποιηθούν έρευνες που να μελετούν κάποιους συνδυασμούς παρατήρησης μοντέλου, όπως το συνδυασμό παρατήρησης εξειδικευμένου μοντέλου και του ίδιου του ασκούμενου να εκτελεί ή το συνδυασμό παρατήρησης μοντέλου και ελέγχου της παρακίνησης των ασκουμένων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ A ahper, (1984). Skills Test M anual: Association Drive, Reston, V A Adams, J. A. (1971). A closed loop theory of motor learning. Journal o f Motor Behavior, 3, Adams, J. A. (1986). Use of the model s knowledge of results to increase the observer s performance. Journal o f Human Movement Studies, 12, Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Bandura, A. (1971). Analysis of modeling processes. In A. B andura (Ed.), Psychological modeling conflicting theories ( ). New York: A dline-a therton. Bandura, A. (1969). Principles o f behavior m o dification. New York: Holt, Rinehart and Winston Bandura, A. (1965). Vicarious processes: A case of no-trial learning. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology Vol II (pp. 1-55). New York: Academic Press. Bartlett, J., Smith, L., Davis, Κ., Peel, J. (1991) Developm ent of a valid volleyball skills test battery. JOPERD, 62, Behets, D. (1989). Feedback and effective teaching in physical education: An ETU study. Physical Education Review, (1), 12, Carroll, W. R., & Bandura, A. (1990). Representation guidance of action production in observational learning: A casual analysis. Journal o f Motor Behavior, 22, Carroll, W. R., & Bandura, A. (1987). Translating cognition into action: the role of visual guidance in observational learning. Journal o f Motor Behavior, 19, Carroll, W. R., & Bandura, A. (1985). A role of timing of visual monitoring and motor rehearsal in observational learning of action patterns. Journal o f Motor Behavior, 17, Caroll, W. R., & Bandura, A. (1982). The role of visual m onitoring in observational learning of action patterns: Making the unobservable observable. Journal o f Motor Behavior, 14, Doody, S. G., Bird, A. M., & Ross, D. (1985). The effect of auditory and visual models on acquisition of a timing task Human Movement Science, 4, Dowrick, P. W. (1991). Practical guide to using videos in the behavioral sciences. New York: Wiley. Dowrick, P. W. & Briggs, S. J. (1983). Using video: Psychological and social applications. New York: Wiley.

14 Η Ε π ίδ ρ α σ η τ η ς Α ν α τ ρ ο φ ο δ ο τ η ς η ς με Π α ρα τ η ρ η ς η 47 Dowrick, P. W. & Dove, C. (1980). The use of self modeling to improve the swimming performance of spina bifada children. Journal o f Applied Behavior Analysis, 13, Fishman, S., & Tobey, C. (1987). Augmented feedback. In W., G., A nderson & G., T., Barret (Ed.), What s going on in gym: Descriptive studies o f physical education classes. M otor Skills: Theoiy into Practice, 1, Gentile, A. M. (1972). A working model of skill aquisition with application to teaching. Quest, 17, Higgins, J. R., & Spaeth, R. K. (1972). Relationship between concistency of movement and environmental condition. Quest, 17, Kernodle, W. M. & Carlton, G. L. (1992). Inform ation feedback and the learning of multiple degree of freedom activities. Journal o f M otor Behavior, (24), 2, Landers, D. M. & Landers, D. M. (1973). Teacher versus peer models: Effects of model s precence and performance level on motor behavior. Journal o f Motor Behavior, 5, Lirgg, C. D. & Feltz, D. L. (1991). Teacher versus peer models revisited: Effects on m otor perform ance and self-efficacy. Research Quarterly for Exercise and Spoils, 62, Little, W. S., & McCullagh, P. (1989). Motivation orientation and modeled instruction strategies: T he effects on form and accuracy. Journal o f Sport and Exercise Psychology, 11, Locke, E., A., Shaw, Κ., N., Saari, L., M., & Latham, G., P.(1981). Goal setting and task perform ance Psychological Buletin, 90, Magill, R. A.,(1993). Augmented feedback in skill acquisition. P in handbook of research on sport psychology, edited by R. N. Singer, M. Murphy, and L. K. Tennant. New York: Macmillan. Magill, R. A., (1993b). M otor learning. Concepts and Applications. 4th ed. Dubuque, IA: Brown & Benchmark. Magill, R. A., (1993c). M odeling and Verbal Feedback Influences on Skill Learning. International Journal o f Sport Psychology, 24, Magill, R. A. (1991). The exaggerated role of verbal feedback in motor skill learning. Manuscript submitted for publication. Magill, R. A., & Schoenfcldcr-Zohdi, B. (1996). A visual model and knowledge of performance as sources of inform ation for learning a rhythmic gymnastic skill. International Journal o f Spoil Psychology, 27, Markland, R. & M artiken, K. J. (1988). Descriptive analysis of coach augm ented feedback given to high school varsity female volleyball players. Journal o f Teaching in Physical Education, (7), (4), M artens, Burwitz & Zuckerman (1976). M o deling effects on m otor performance. Research Quarterly, 47, McCullagh, P. (1987). Model similarity effects on motor performance. Journal o f Sport Psychology, 9, McCullagh, P., Burch, C. D., & Siegel, D. I. (1990). Correct and selfmodeling and the role of feedback in motor skill acquisition. Paper presented at the annual meeting of the North American Society for the Psychology of Sport and Physical Activity. Houston, TX. McCullagh, P. (1993). Modeling: Learning, Developmental, and Social Psychological Considerations. In R. N. Singer, M., Murphey, & L., Κ., Tennant (Eds.), Handbook of Research on Sport Psychology, NY: Macmillan. (Pp ). McCullagh, P., & Caird, J. (1990). A comparison of exemplary and learning sequence models and the use of model knowledge of results to increase learning and performance. Journal o f Human Movement Studies, 18, McCullagh, P., Stiehl, J. & Weiss, M. (1990). Developmental Modeling Effects on the Quantitative and Qualitative Aspects of Motor Performance. Research Quarterly fo r Exercise and Sports, 61, McCullagh, P., & Little, W. S. (1989). A comparison of modalities in modeling. Human Peiformance, 2,

15 48 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ, II, Newell, Κ. Μ. (1976). M otor learning without knowledge of results through the developm ent of a response recognition mechanism. Journal o f Motor Behavior, S, Newell, Κ. M. (1985). Coordination, control and skill. In D. Goodman, R. B. Wilberg, & I. M. Franks (Eds), Differing perspectives in motor learning, memory and control. A m sterdam: N orth-h olland. (Pp ). Pollock, B. J.& Lee T. D, (1992). Effects of the model s skill level on observational m otor learning. Researh Quarterly for Exercise and Spoil, 63: Roach, N., & Burwitz, L. (1986). Obsenational Learning in motor skill acquisition. The effect o f verbal directing cues. In J., W atkins, T., Reilly, & L., Burwitz (Eds.), Sports science: Proceedings of the V II Commonwealth and International conference on sport, physical education, dance, recreation and health. Rose, J. D. (1997). ^4 multilevel approach to the study o f motor control and learning. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon. Sheffield, F., N, (1961). Theoretical considerations in the learning o f complex sequential tasks from demonstration and practice. In A. A. Lumsdaine (Ed), Student respond in program m ed instruction, (National R e search Council Publ. 943) Washington, (pp ) DC: National Academy of Sciences. Schmidt, R. A. (1988). Motor control and learning: A behavioral emphasis, (2nd ed) Champaign, IL: Human Kinetics. Schmidt, R. A. (1975). A schema theory of discrete motor skill learning. Psychological Review, 82, Schmidt, R. A. (1991). Motor Learning and Performance: from principles to practice. Champaign, IL: H um an Kinetics. Scully, D. M. & Newell, Κ. M. (1985). Observational learning and the acquisition of motor skills: Toward a visual perception perspective. Journal o f Human Movements Studies, 11, Southard & Higgins (1987). Changing movement patterns: Effects of demonstration and practice. Recearch Quarterly fo r Exercise and Sport, 58, Tzetzis, G., Mantis, Κ., Zachopoulou, E. & Kioumourtzoglou, E. (1999). The effect of Modeling and Verbal Feedback on Skill Learning. Journal o f Human Movements Studies, 36: Weiss, M. (1983). Modeling and m otor performance: A developmental perspective. Research Quarterly for Exercise and Sport, 54, Weiss, M. & Klint, K. (1987). Show and tell in the gymnasium: An investigation of developmental differences in modeling and verbal rehearsal of motor skills. Research Quarterly for Exercise and Sport, 58, Weir, P. L. & Leavitt, J. L. (1990). Effects of model s skill level and model s knowledge of results on the performance of a dart throwing task Human Movement Science, 9, Whiting, Η. T. A. (1988). Imitation and the learning o f complex cyclic actions. In O. G. Meiejer & K. Roth (Eds.), Complex Movement Behavior: T he M otor Action Controversy (pp ). Amsterdam: N orth Holland.

Η Επίδραση ιαφορετικών Τύπων Ανατροφοδότησης στην Εκµάθηση της εξιότητας του Σερβίς στην Πετοσφαίριση

Η Επίδραση ιαφορετικών Τύπων Ανατροφοδότησης στην Εκµάθηση της εξιότητας του Σερβίς στην Πετοσφαίριση Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (1), 11 18 ηµοσιεύτηκε: 30 Μαρτίου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (1), 11-18 Released: March 30, 2006 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση Ανακάλυψης και Χρήση Μοντέλων στη ιδασκαλία εξιοτήτων της Αντισφαίρισης

Μάθηση Ανακάλυψης και Χρήση Μοντέλων στη ιδασκαλία εξιοτήτων της Αντισφαίρισης Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 228 237 ηµοσιεύτηκε: 30 Νοεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 228 237 Released: November 30, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραµµα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραµµα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραµµα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μάθηση και Απόδοση 2. ΚΩ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 710 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ανατροφοδότηση και η συμβολή της στη μάθηση των κινητικών δεξιοτήτων

Κεφάλαιο Ανατροφοδότηση και η συμβολή της στη μάθηση των κινητικών δεξιοτήτων Κεφάλαιο 12 Σύνοψη Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι η περιγραφή της διαδικασίας της ανατροφοδότησης καθώς και των διαφορετικών τύπων και αποτελεσμάτων της στη μάθηση δεξιοτήτων. Επίσης, περιγράφονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ. ιάλεξη Α. Αργύρης Θεοδοσίου

ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ. ιάλεξη Α. Αργύρης Θεοδοσίου ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ ιάλεξη Α Αργύρης Θεοδοσίου Τι είναι το ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ? Είναι ένα παιχνίδι που μοιάζει με το τένις έχει πολύ εύκολους κανόνες και μπορεί να παίζεται οπουδήποτε. Περιλαμβάνει: δραστηριότητες & παιχνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Κινητική Μάθηση Ανάπτυξη Αναρτημένες Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Κινητική Μάθηση Ανάπτυξη Αναρτημένες Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 Last updated: Monday, June 3, 2013 Θεματική Ενότητα: Κινητική Μάθηση Ανάπτυξη Αναρτημένες Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ. ιάλεξη Β. Αργύρης Θεοδοσίου

ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ. ιάλεξη Β. Αργύρης Θεοδοσίου ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ ιάλεξη Β Αργύρης Θεοδοσίου Αντιληπτική ανάπτυξη Η αντίληψη του σώματος και η κιναισθητική αντίληψη της θέσης των μερών του σώματος και του προσανατολισμού του σώματος στον χώρο ποικίλει κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΒΟΛΕΪ Η μάθηση μιας κίνησης είναι το σύνολο των εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κίνηση, επεξεργασία και μαθησιακές προσαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της παρατήρησης µοντέλων στη µάθηση κινητικών δεξιοτήτων

Ο ρόλος της παρατήρησης µοντέλων στη µάθηση κινητικών δεξιοτήτων Επισκόπηση Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(1), 58 79 ηµοσιεύτηκε: 1 Μαρτίου 2003 www.hape.gr/emag.asp Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1 (1), 58 79 Released: March 1,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪΜΠΟΛ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Δημοτικό-Γυμνάσιο) ΖΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪΜΠΟΛ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Δημοτικό-Γυμνάσιο) ΖΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪΜΠΟΛ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Δημοτικό-Γυμνάσιο) ΖΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ. Το Βόλεϊ, όπως και τα άλλα αθλήματα χρησιμοποιείται ως μέσο επίτευξης των στόχων της Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪΜΠΟΛ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪΜΠΟΛ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪΜΠΟΛ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ. Το Βόλεϊ, όπως και τα άλλα αθλήµατα χρησιµοποιείται ως µέσο επίτευξης των στόχων της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο (FOOTWORK) Αργύρης Θεοδοσίου

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο (FOOTWORK) Αργύρης Θεοδοσίου ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο (FOOTWORK) Αργύρης Θεοδοσίου Η μετακίνηση στο γήπεδο (footwork) αφορά το σύνολο των κινήσεων και των προσαρμογών που γίνονται με τα πόδια με στόχο να τοποθετηθεί το σώμα του παίκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ Το σερβίς είναι το στοιχείο της τεχνικής με το οποίο αρχίζει το παιχνίδι Το

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διάλεξης. Καθορισμός στόχων στον Αθλητισμό. Ζουρμπάνος Νίκος PhD

Θέμα διάλεξης. Καθορισμός στόχων στον Αθλητισμό. Ζουρμπάνος Νίκος PhD Θέμα διάλεξης Καθορισμός στόχων στον Αθλητισμό Ζουρμπάνος Νίκος PhD Θεωρία των στόχων Σημασία της στον αθλητισμό η θεωρία των στόχων είναι μια σύγχρονη και δημοφιλής θεωρία κινήτρων σε χώρους επίτευξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική διατριβή

Διδακτορική διατριβή i ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Διδακτορική διατριβή Καρολίνας

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η Φυσική Αγωγή Στο Ειδικό Σχολείο: Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Και Προσαρμογές

Διάλεξη 2η Φυσική Αγωγή Στο Ειδικό Σχολείο: Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Και Προσαρμογές ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 2η Φυσική Αγωγή Στο Ειδικό Σχολείο: Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Και Προσαρμογές Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 1301 «ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987)

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987) Θέµατα διάλεξης Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι οι στόχοι; Σηµαντικότητα στόχων Αρχές καθορισµού στόχων Πρακτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΟΜΑΔΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ Οι κανονισμοί του παιχνιδιού επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διδασκαλίας αθλοπαιδιών

Μέθοδοι διδασκαλίας αθλοπαιδιών Μέθοδοι διδασκαλίας αθλοπαιδιών Μέθοδοι διδασκαλίας αθλοπαιδιών Μέθοδος των δεξιοτήτων (skill approach, Rink, 2006): πρώτα διδάσκονται με ασκήσεις οι δεξιότητες που εφαρμόζονται στην αθλοπαιδιά & μετά

Διαβάστε περισσότερα

Σχοινάκης Σ., Ταξιλδάρης Κ., Μπεμπέτσος Ε., Αγγελούσης Ν.

Σχοινάκης Σ., Ταξιλδάρης Κ., Μπεμπέτσος Ε., Αγγελούσης Ν. ΤΟ ΣΤΥΛ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΡΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΘΕΣΗ, ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Σχοινάκης Σ., Ταξιλδάρης Κ., Μπεμπέτσος

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 5η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία Περιεχόμενο ενοτήτων Ποιοτική αξιολόγηση Ορισμός και στάδια που περιλαμβάνονται Περιεχόμενο: στοιχεία που τη

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

( ) ( ) China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. 2001 2 :1001-4918(2001) - 02-0045 - 49 :B844. 1 :A Ξ ( 250014) ( 100875) : : ; 1978 Premack Woodruff Wellman (theory of mind) Perner : Maxi A, 20 Maxi 1999 A (false belief) B Maxi 77,177 591 Maxi [1 ]?,3

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογική υποστήριξη παιδικού αθλητισμού

Ψυχολογική υποστήριξη παιδικού αθλητισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ 208, Διάλεξη 12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Υυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Σόμος 10(2), Δημοσιεύτηκε: Οκτώβρης, 2012

Αναζητήσεις στη Υυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Σόμος 10(2), Δημοσιεύτηκε: Οκτώβρης, 2012 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Υυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Σόμος 10(2), 103 113 Δημοσιεύτηκε: Οκτώβρης, 2012 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 10 (2), 103-113 Released: Οκτώβρης, 2012 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Εισηγήσεων

Περίγραμμα Εισηγήσεων Περίγραμμα Εισηγήσεων Μαθήματος: Κίνηση και Επεξεργασία μαθησιακές προσαρμογές Κωδικός Μαθήματος: 804 Διάλεξη 1 Ορισμός & Ταξινόμηση δεξιοτήτων. Μοντέλο Gentile. Task analysis Ατομικές διαφορές. Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Κεντούλλα Πέτρου Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας 2008761539 Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση

710 -Μάθηση - Απόδοση 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 6η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Παρατήρηση Αξιολόγηση & Διάγνωση Η διάλεξη αυτή περιλαμβάνει: Διαδικασία της παρατήρησης & της αξιολόγησης Στόχοι και περιεχόμενο παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης 1 Μέρη της Έρευνας Περιγραφική στατιστική Πολυδιάστατη στατιστική Σχέσεις μεταξύ μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνες με χρήση φορητής μάθησης στα Μαθηματικά

Έρευνες με χρήση φορητής μάθησης στα Μαθηματικά Έρευνες με χρήση φορητής μάθησης στα Μαθηματικά Οι Drigas & Pappas (2015) κάνουν μια ανασκόπιση των ερευνών της φορητής μάθησης στα Μαθηματικά. Με βάση την ιδέα της ενσωμάτωσης της κινητής μάθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής»

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ MK 0966 «Εφαρμοσμένη Κινητική Μάθηση σε

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης Πρακτικών Εφαρμογών Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 12 (1), 26-39 Δημοσιεύτηκε: Φεβρουάριος 2014 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 12 (1), 26-39 Released: February 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ;

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ; ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ; Βασιλειάδου Ό., έρρη Β., Εµµανουηλίδου Κ., Τζέτζης Γ., Κιουµουρτζόγλου Ε. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση Απόδοση. Μάθημα 710 Μάθηση - Απόδοση

Μάθηση Απόδοση. Μάθημα 710 Μάθηση - Απόδοση Μάθηση Απόδοση. Διαφοροποιήσεις στην Κινητική Συμπεριφορά Μάθημα 710 Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 4η Στόχοι- περιεχόμενο διάλεξης Ορισμός μάθησης διαφορές με την απόδοση Αξιολόγησης Μάθησης Στάδια μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. 5. Ταξινόμηση Δεξιοτήτων στα Σπορ. 5.1. Οι Ικανότητες Στηρίζουν την Εκτέλεση των Δεξιοτήτων

Κεφάλαιο 5. 5. Ταξινόμηση Δεξιοτήτων στα Σπορ. 5.1. Οι Ικανότητες Στηρίζουν την Εκτέλεση των Δεξιοτήτων Κεφάλαιο 5 Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα μονοδιάστατα και πολυδιάστατα συστήματα ταξινόμησης κινητικών δεξιοτήτων και αθλημάτων σύμφωνα με το μαθησιακό αλλά και το αναπτυξιακό μοντέλο. Γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του προσανατολισμού στόχων επίτευξης στην αυτο-ρύθμιση της μάθησης κινητικής δεξιότητας στη φυσική αγωγή.

Η επίδραση του προσανατολισμού στόχων επίτευξης στην αυτο-ρύθμιση της μάθησης κινητικής δεξιότητας στη φυσική αγωγή. The effects of goal orientations in self-regulated learning of a sport skill in physical education Η επίδραση του προσανατολισμού στόχων επίτευξης στην αυτο-ρύθμιση της μάθησης κινητικής δεξιότητας στη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Βαθμίδα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΤΖΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ þÿ ż½±Ã Å. ÀÌȵ¹Â ¼± Äν º Likaki, Ioannis

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΕΤ ΣΤΗΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΕΤ ΣΤΗΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΕΤ ΣΤΗΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. THE ROLE OF TECHNICAL SKILLS IN WINNING OR LOSING A SET IN MEN S PROFESSIONAL VOLLEYBALL Δρίκος Σωτήρης

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνεισφορά των αισθήσεων στην καλύτερη απόδοση. KM ιάλεξη 4 ΠΗΓΕΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ησυνεισφορά των αισθήσεων στην καλύτερη απόδοση. KM ιάλεξη 4 ΠΗΓΕΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ KM 0907- ιάλεξη 4 Αναµόρφωση προγράµµατος σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α Π.Θ. Αυτεπιστασία Ησυνεισφορά των αισθήσεων στην καλύτερη απόδοση Πώς ο παίκτης καταλαβαίνει µε µια γρήγορη µατιά στην µπάλα πού πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δεξιότητες στα Παιχνίδια. Περιγραφή των Σταδίων στη Διδασκαλία των Παιχνιδιών

Οι Δεξιότητες στα Παιχνίδια. Περιγραφή των Σταδίων στη Διδασκαλία των Παιχνιδιών Οι Δεξιότητες στα Παιχνίδια Περιγραφή των Σταδίων στη Διδασκαλία των Παιχνιδιών Σκοποί της παρουσίασης Εξέταση του Μοντέλου των Τεσσάρων Σταδίων, για τη διδασκαλία παιχνιδιών Παρουσίαση των κριτηρίων για

Διαβάστε περισσότερα

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής»

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ MK 0966 «Εφαρμοσμένη Κινητική Μάθηση σε

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 5η Μαθησιακές Δυσκολίες Σύνδρομο Μειωμένης Προσοχής Και Υπερκινητικότητας

Διάλεξη 5η Μαθησιακές Δυσκολίες Σύνδρομο Μειωμένης Προσοχής Και Υπερκινητικότητας ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 5η Μαθησιακές Δυσκολίες Σύνδρομο Μειωμένης Προσοχής Και Υπερκινητικότητας Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ,

Διαβάστε περισσότερα

KM ιάλεξη 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο. Απάντηση σε ερωτήσεις του τύπου. Στόχος του κεφαλαίου. Μεθόδευση πληροφοριών. 3 στάδια

KM ιάλεξη 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο. Απάντηση σε ερωτήσεις του τύπου. Στόχος του κεφαλαίου. Μεθόδευση πληροφοριών. 3 στάδια KM 0907- ιάλεξη 2 Αναµόρφωση προγράµµατος σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α ΠΘ- Αυτεπιστασία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ιαδικασία πληροφόρησης και λήψης αποφάσεων Απάντηση σε ερωτήσεις του τύπου Με ποιο τρόπο η σωστή πρόβλεψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ Η υποδοχή του σερβίς είναι η φάση του παιχνιδιού κατά την οποία μια

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία των στόχων. θεωρία στόχων - Καθορισµός. Αρχές της θεωρίας των στόχων. Θέµα διάλεξης4. Θεωρία στόχων. Επιδράσεις στην απόδοση

Θεωρία των στόχων. θεωρία στόχων - Καθορισµός. Αρχές της θεωρίας των στόχων. Θέµα διάλεξης4. Θεωρία στόχων. Επιδράσεις στην απόδοση ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης4 Καθορισµός στόχων στον Αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ Θεωρία στόχων -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Η ΕΠΙΘΕΣΗ Η επίθεση είναι συνυφασμένη στο βόλεϊ με το καρφί Η επίθεση είναι ένας γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σχολή Επιστημών Υγείας Πτυχιακή εργασία ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άντρια Πολυκάρπου Λεμεσός, Μάιος 2017 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ Á Å, ˆ»µ½± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ½ Á Å, ˆ»µ½± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-08 þÿ µà±³³µ»¼±ä¹º ½ ÀÄž ÄÉ þÿµºà±¹ µåä¹ºî½ - ¹µÁµÍ½ à Äɽ þÿ³½îãµé½

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (2), 107 118 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (2), 107-118 Released: September 30, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Κοµούτος. Σ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Νικόλαος Κοµούτος. Σ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Αποτελεσματικός προπονητής Παρατήρηση (βίντεο) Νικόλαος Κοµούτος Σ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Τι είναι προπονητική? Η προπονητική έχει χαρακτηριστεί σαν µια τέχνη µε γνώµονα τις αθλητικές επιστήµες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΜΚ0907 Ι ΑΣΚΟΥΣΑ: ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΕΛΙΖΑΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΜΚ0907 Ι ΑΣΚΟΥΣΑ: ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΕΛΙΖΑΝΑ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση της Τυπικής ιδασκαλίας και της ιδασκαλίας µε τη Βοήθεια Υπολογιστή στη Μάθηση της Πάσας µε τα άχτυλα στην Πετοσφαίριση

Σύγκριση της Τυπικής ιδασκαλίας και της ιδασκαλίας µε τη Βοήθεια Υπολογιστή στη Μάθηση της Πάσας µε τα άχτυλα στην Πετοσφαίριση Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(1), 36 42 ηµοσιεύτηκε: 15 Φεβρουαρίου 2003 www.hape.gr/emag.asp Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(1), 36 42 Released: February

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Η ΜΑΝΣΕΤΑ Μανσέτα είναι το χτύπημα της μπάλας με τους πήχεις των χεριών όταν είναι ενωμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪΜΠΟΛ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Δημοτικό-Γυμνάσιο) ΕΛΕΝΗ ΖΕΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΕΦΑΑ, ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪΜΠΟΛ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Δημοτικό-Γυμνάσιο) ΕΛΕΝΗ ΖΕΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΕΦΑΑ, ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪΜΠΟΛ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Δημοτικό-Γυμνάσιο) ΕΛΕΝΗ ΖΕΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΕΦΑΑ, ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ. Το Βόλεϊ, όπως και τα άλλα αθλήματα χρησιμοποιείται ως μέσο επίτευξης των στόχων της Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1999-2003 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΧΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΧΕ ---------------------------------------- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΧΕ Το γήπεδο της χειροσφαίρισης είναι ορθογώνιο με 40μ. μήκος και 20μ. πλάτος Κάθε ομάδα αποτελείται από 14 αθλητές. Επτά (6+1Τερματοφύλακας)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Σχεδιασμός Προγραμμάτων Παιχνιδιών Ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση είναι αναπόσπαστα μέρη της ποιότητας του προγράμματος παιχνιδιών Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Κρίστια Κυριάκου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Της Κρίστιας Κυριάκου ii Έντυπο έγκρισης Παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Οι στάσεις και οι μετακινήσεις στην πετοσφαίριση

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΤΟ ΚΑΠΜΝΙΣΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Κατσαρής Γιάγκος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

T-Ball 32 CG - Table Volley Tennis T-Ball 32 CG: Μια Νεα Προσεγγιση Για Την Εκμαθηση Δεξιοτητων Στο Βολεϊ Σε Μαθητες Δημοτικου Σχολειου

T-Ball 32 CG - Table Volley Tennis T-Ball 32 CG: Μια Νεα Προσεγγιση Για Την Εκμαθηση Δεξιοτητων Στο Βολεϊ Σε Μαθητες Δημοτικου Σχολειου Περίληψη Η παρούσα διαχρονική έρευνα παρουσιάζει μία νέα προσέγγιση για την εκμάθηση των βασικών δεξιοτήτων του βόλεϊ σε μαθητές των πρώτων τάξεων, και όχι μόνο, του Δημοτικού μέσα από ένα νέο, ευχάριστο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 4 (3), Δημοσιεύτηκε: 30 Δεκεμβρίου 2006

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 4 (3), Δημοσιεύτηκε: 30 Δεκεμβρίου 2006 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 4 (3), 390 398 Δημοσιεύτηκε: 30 Δεκεμβρίου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (3), 390-398 Released: December 30, 2006 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE FEEDBACK MODELS AND MANAGEMENT OF SPORT SKILLS PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES

CURRICULUM VITAE FEEDBACK MODELS AND MANAGEMENT OF SPORT SKILLS PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES CURRICULUM VITAE Personal details Surname/name: Position: Specialty: Department: Laboratory: TZETZIS GEORGE PROFESSOR FEEDBACK MODELS AND MANAGEMENT OF SPORT SKILLS PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης 5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές μάθησης για τους μαθητές όλων των ηλικιών ανοίγουν

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

Gerards Papadakis Soccer Academy

Gerards Papadakis Soccer Academy Παιδί Τεχνική Στόχος Gerards Papadakis Soccer Academy ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΩΦΕΛΕΙ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Τεχνική είναι η ικανότητα του παίκτη να μπορεί να ελέγχει την μπάλα και το σώμα του κάτω από την

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού "Key" για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης δεδομένων στο μάθημα της Χημείας

Χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Key για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης δεδομένων στο μάθημα της Χημείας Χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού "Key" για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης δεδομένων στο μάθημα της Χημείας Κ. Νικολοπούλου 1. Εισαγωγή Oι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Η/Υ) έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Θεόδωρος Πλατάνου Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-727-6065 Fax : 210-9344396 E-mail : platan@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ατοµικές διαφορές και κινητικές ικανότητες. Ικανότητες: KM ιάλεξη 7

Ατοµικές διαφορές και κινητικές ικανότητες. Ικανότητες: KM ιάλεξη 7 Ατοµικές διαφορές και κινητικές ικανότητες KM 0907- ιάλεξη 7 Αναµόρφωση προγράµµατος σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α Π.Θ. Αυτεπιστασία Κάποιος που είναι καλός στο τένις είναι το ίδιο καλός και σε άλλα αθλήµατα;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τίτλος Ονοματεπώνυμο συγγραφέα Πανεπιστήμιο Ονοματεπώνυμο δεύτερου (τρίτου κ.ο.κ.) συγγραφέα Πανεπιστήμιο Η κεφαλίδα (μπαίνει πάνω δεξιά σε κάθε σελίδα): περιγράφει το θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής» Διδασκαλία δεξιοτήτων aerobic

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής» Διδασκαλία δεξιοτήτων aerobic ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ MK 0966 «Εφαρμοσμένη Κινητική Μάθηση σε

Διαβάστε περισσότερα

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261)

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Αλκινόη Κατσικαδέλλη Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-7276082 Fax : 210-7276028 ΣΠΟΥΔΕΣ 1990

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 3: Δεξιότητες Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορεί να επιτευχθεί η αυτονομία του φοιτητή; http://www.lib.auth.gr/ Βιβλία Summon αναζήτηση Π.χ. class management physical education

Πως μπορεί να επιτευχθεί η αυτονομία του φοιτητή; http://www.lib.auth.gr/ Βιβλία Summon αναζήτηση Π.χ. class management physical education Πως μπορεί να επιτευχθεί η αυτονομία του φοιτητή; http://www.lib.auth.gr/ Βιβλία Summon αναζήτηση Π.χ. class management physical education Άρθρα σε περιοδικά Στην αρχική σελίδα της βιβλιοθήκης αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 1301 «ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής»

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ MK 0966 «Εφαρμοσμένη Κινητική Μάθηση σε

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες Διερεύνηση του προσωπικού ενδιαφέροντος των αριστούχων μαθητών της Γ Λυκείου για το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής, με τη χρήση του C.L.A.S.S. Χριστίνα Ηλ. Κωσταρά και Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας

Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας Μάθημα IΙ Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Περιεχόμενο διάλεξης 1. Ποιος είναι ο σκοπός της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας; 2. Πώς ξεκινάς μια ανασκόπηση βιβλιογραφίας ; Από

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

ICT use and literature courses in secondary Education: possibilities and limitations

ICT use and literature courses in secondary Education: possibilities and limitations ICT use and literature courses in secondary Education: possibilities and limitations Papakonstantinou Paraskevi 1st Gymnasium of Artemis Eastern Attica parkpap@gmail.com Abstract The present research paper

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Δημήτρης Δημητρίου εργάζεται ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής) και

Διαβάστε περισσότερα