ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από , και αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ και την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της ΕΧΑΕ. 1 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των Ενοτήτων 2 και 5 του Κανονισμού του Χ.Α. και τους Κανόνες Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α), ως και την ανάγκη καθορισμού του τρόπου και της διαδικασίας προσαρμογής της τιμής των κινητών αξιών που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στην Αγορά Αξιών και στην ΕΝ.Α 2. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ 1 Από την και εφεξής οι εκτελεστικές αποφάσεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου λαμβάνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών της ΕΧΑΕ που προβλέπεται στην παράγραφο 7.2του Κανονισμού. 2 Η παράγραφος αντικαταστάθηκε με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ. Στους όρους «εισηγμένη» και «μη εισηγμένη» εταιρία περιλαμβάνονται και οι όροι «εταιρία που έχει ενταχθεί στην ΕΝ.Α» και «εταιρία που δεν έχει ενταχθεί στην ΕΝ.Α». 1

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ (1α = 1β) ΠΧΑ + ΑΚ = ΝΧΑ (1α) (Ν 0 x Τ κ ) + (Ν 1 x Τ δ ) = (Ν 0 + Ν 1 ) x T π (1β) ΠΧΑ = Παλαιά Χρηματιστηριακή Αξία (προ εταιρικής πράξης) ΝΧΑ = Νέα Χρηματιστηριακή Αξία (μετά εταιρική πράξη) ΑΚ = Αντληθέντα Κεφάλαια (κατά περίπτωση) Ν 0 = αριθμός παλαιών μετοχών της εταιρίας Τ δ = τιμή διάθεσης μετοχής Ν 1 = αριθμός νέων μετοχών της εταιρίας από καταβολή μετρητών 2

3 1. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1.1 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Στις περιπτώσεις αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων ή και νέων μετόχων (Δημόσια Προσφορά), η παλαιά χρηματιστηριακή αξία της εταιρίας προσαυξάνεται κατά τα αντληθέντα κεφάλαια και ισούται με τη νέα χρηματιστηριακή αξία της εταιρίας. Βάσει της Υπόθεσης (1), η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής, Τ π, ισούται: Τ π = [(Ν 0 x Τ κ ) + (Ν 1 x Τ δ )] / (Ν 0 + Ν 1 ) (2) Ν 0 = αριθμός παλαιών μετοχών της εταιρίας Τ δ = τιμή διάθεσης μετοχής Ν 1 = αριθμός νέων μετοχών της εταιρίας από καταβολή μετρητών Εφόσον, στον τύπο (2) Τπ > Τκ, τότε παραμένει ως τιμή εκκίνησης, η τιμή κλεισίματος της μετοχής. Στην περίπτωση αυτή, Τπ = θεωρητική προσαρμοσμένη τιμή. Ο παλαιός μέτοχος είναι κάτοχος Δικαιωμάτων συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, τα οποία διαπραγματεύονται στο ΧΑ. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων που διαπραγματεύονται στο ΧΑ ισούται με Ν ο. Η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων, Δ, βάσει της (1), ισούται: Δ = [Ν 1 x (Τ π Τ δ )] / Ν 0 (3) Δ = Τιμή Εκκίνησης Διαπραγμάτευσης Δικαιώματος 3

4 H έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ΧΑ διαφέρει και - κατά συνέπεια - έπεται της ημερομηνίας προσαρμογής της τιμής της μετοχής. Συνεπώς, στον τύπο (3) Τ π =Τ κ, όπου Τ κ η τιμή κλεισίματος μετοχής προ της έναρξης διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων. Σε περίπτωση που στον τύπο (3) Δ < 0, για τεχνικούς λόγους του ηλεκτρονικού συστήματος συναλλαγών ΟΑΣΗΣ, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης του δικαιώματος ορίζεται 0,001 Ευρώ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Διανομή Δωρεάν Μετοχών Στις περιπτώσεις αύξησης μετοχικού κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους ή στους εργαζομένους της εταιρίας υπό μορφή bonus, η νέα χρηματιστηριακή αξία της εταιρίας ισούται με την παλαιά χρηματιστηριακή αξία της εταιρίας, καθώς δεν υφίσταται άντληση κεφαλαίων. Βάσει της Υπόθεσης (1), η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής, Τ π, ισούται: Τ π = (Ν 0 x Τ κ ) / (Ν 0 + Ν 2 ) (4) Ν 0 = αριθμός παλαιών μετοχών της εταιρίας Ν 2 = αριθμός νέων μετοχών της εταιρίας από διανομή δωρεάν μετοχών (Τ δ = 0 => Ν 1 x Τ δ = 0) Μεταβολή Ονομαστικής Τιμής Μετοχής Στις περιπτώσεις αύξησης μετοχικού κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών με αύξηση ονομαστικής τιμής των υφιστάμενων μετοχών, χωρίς διανομή νέων δωρεάν μετοχών, ή μείωσης μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής, 3 Η τελευταία παράγραφος τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ. 4

5 δεν πραγματοποιείται μεταβολή της χρηματιστηριακής αξίας της εταιρίας και της τιμής της μετοχής της. Βάσει της Υπόθεσης (1), η τιμή της μετοχής δεν προσαρμόζεται: Τ π = Τ κ (5) Ν 1 = ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ Στις περιπτώσεις αύξησης μετοχικού κεφαλαίου λόγω έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, η παλαιά χρηματιστηριακή αξία της εταιρίας προσαυξάνεται κατά τα αντληθέντα κεφάλαια του ομολογιακού δανείου και ισούται με τη νέα χρηματιστηριακή αξία της εταιρίας. Βάσει της Υπόθεσης (1), η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής, Τ π, ισούται: Τ π = [(Ν 0 x Τ κ ) + (Ν μ x Τ μ )] / (Ν 0 + Ν μ ) (6) Ν 0 = αριθμός παλαιών μετοχών της εταιρίας Τ μ = τιμή μετατροπής ομολογίας σε μετοχή Ν μ = αριθμός νέων μετοχών της εταιρίας από μετατροπή ομολογιών Εφόσον, στον τύπο (6) Τπ > Τκ, τότε παραμένει ως τιμή εκκίνησης, η τιμή κλεισίματος της μετοχής. Στην περίπτωση αυτή, Τπ = θεωρητική προσαρμοσμένη τιμή. Σε περίπτωση έκδοσης μετατρέψιμου / ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου υπέρ των παλαιών μετόχων, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων, Δ, βάσει της (1), ισούται: 5

6 Δ = [Ν μ x (Τ π Τ μ )] / Ν 0 (7) Δ = Τιμή Εκκίνησης Διαπραγμάτευσης Δικαιώματος H έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ΧΑ διαφέρει και - κατά συνέπεια - έπεται της ημερομηνίας προσαρμογής της τιμής της μετοχής. Συνεπώς, στον τύπο (7) Τ π =Τ κ, όπου Τ κ η τιμή κλεισίματος μετοχής προ της έναρξης διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων. Σε περίπτωση που στον τύπο (7) Δ < 0, για τεχνικούς λόγους του ηλεκτρονικού συστήματος συναλλαγών ΟΑΣΗΣ, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης του δικαιώματος ορίζεται 0,001 Ευρώ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Συνδυασμένη Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών & Διανομή Δωρεάν Μετοχών Στις περιπτώσεις συνδυασμένης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου λόγω καταβολής μετρητών και διανομής δωρεάν μετοχών, όπου η μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν συμμετέχει στην άλλη, η παλαιά χρηματιστηριακή αξία της εταιρίας προσαυξάνεται κατά τα αντληθέντα κεφάλαια και συνεπάγεται τη νέα χρηματιστηριακή αξία της εταιρίας, ενώ ο συνολικός αριθμός μετοχών της εταιρίας περιλαμβάνει και τις διανεμηθείσες δωρεάν μετοχές. Βάσει της Υπόθεσης (1), η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής, Τ π, ισούται: Τ π = [(Ν 0 x Τ κ ) + (Ν 1 x Τ δ )] / (Ν 0 + Ν 1 + Ν 2 ) (8) Ν 0 = αριθμός παλαιών μετοχών της εταιρίας Τ δ = τιμή διάθεσης μετοχής 4 Η τελευταία παράγραφος τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ. 6

7 Ν 1 = αριθμός νέων μετοχών της εταιρίας από καταβολή μετρητών Ν 2 = αριθμός νέων μετοχών της εταιρίας από διανομή δωρεάν μετοχών Εφόσον, στον τύπο (8) Τπ > Τκ, τότε παραμένει ως τιμή εκκίνησης, η τιμή κλεισίματος της μετοχής. Στην περίπτωση αυτή, Τπ = θεωρητική προσαρμοσμένη τιμή Αυξήσεις με Δύο ή Περισσότερες Κατηγορίες Μετοχών Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (με καταβολή μετρητών ή / και διανομή δωρεάν μετοχών, όπου η μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν συμμετέχει στην άλλη) όταν διαπραγματεύονται δύο (ή περισσότερες) κατηγορίες μετοχών (πχ. κοινές & προνομιούχες) υποδιαιρούνται στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις: Η μία κατηγορία μετοχών δεν συμμετέχει στην άλλη Στην περίπτωση αυτή, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αφορά την αυτή κατηγορία μετοχής (δηλ. στις παλαιές κοινές μετοχές δίδονται νέες κοινές μετοχές, στις παλαιές προνομιούχες μετοχές δίδονται νέες προνομιούχες μετοχές). Βάσει της Υπόθεσης (1), η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής (κοινής ή προνομιούχου), Τ π, ισούται: Τ π = [(Ν 0 x Τ κ ) + (Ν 1 x Τ δ )] / (Ν 0 + Ν 1 + Ν 2 ) (9) Τ π = τιμή προσαρμοσμένη (κοινής ή προνομιούχου) μετοχής (μετά εταιρική πράξη) Ν 0 = αριθμός παλαιών (κοινών ή προνομιούχων) μετοχών της εταιρίας Τ κ = τιμή κλεισίματος (κοινής ή προνομιούχου) μετοχής (προ εταιρικής πράξης) Τ δ = τιμή διάθεσης (κοινής ή προνομιούχου) μετοχής Ν 1 = αριθμός νέων (κοινών ή προνομιούχων) μετοχών της εταιρίας από καταβολή μετρητών Ν 2 = αριθμός νέων (κοινών ή προνομιούχων) μετοχών της εταιρίας από δωρεάν διανομή (εάν η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αφορά μόνο καταβολή μετρητών Ν 2 = 0, άρα ισχύει ο τύπος (2), εάν η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αφορά μόνο δωρεάν διανομή Ν 1 = Τ δ = 0, άρα ισχύει ο τύπος (4)) Εφόσον, στον τύπο (9) Τπ > Τκ, τότε παραμένει ως τιμή εκκίνησης, η τιμή κλεισίματος της μετοχής. Στην περίπτωση αυτή, Τπ = θεωρητική προσαρμοσμένη τιμή. 7

8 Η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων (κοινών ή προνομιούχων), Δ (σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών), βάσει της (1), ισούται: Δ = [Ν 1 x (Τ π Τ δ )] / Ν 0 (10) Δ = Τιμή Εκκίνησης Διαπραγμάτευσης Δικαιώματος (κοινών ή προνομιούχων) μετοχών Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ΧΑ διαφέρει και - κατά συνέπεια - έπεται της ημερομηνίας προσαρμογής της τιμής της μετοχής. Συνεπώς, στον τύπο (10) Τ π =Τ κ, όπου Τ κ η τιμή κλεισίματος μετοχής προ της έναρξης διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων. Σε περίπτωση που στον τύπο (10) Δ < 0, για τεχνικούς λόγους του ηλεκτρονικού συστήματος συναλλαγών ΟΑΣΗΣ, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης του δικαιώματος ορίζεται 0,001 Ευρώ Η μία κατηγορία μετοχών συμμετέχει στην άλλη Στην περίπτωση αυτή, σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η μία κατηγορία μετοχής συμμετέχει στην άλλη κατηγορία μετοχής (πχ. στις παλαιές κοινές και προνομιούχες μετοχές διατίθενται νέες κοινές μετοχές). Βάσει της Υπόθεσης (1), και έστω ότι νέες κοινές μετοχές δίδονται με καταβολή μετρητών και διανομή δωρεάν μετοχών στις παλαιές κοινές και προνομιούχες μετοχές, η προσαρμοσμένη τιμή της κοινής μετοχής (Τ π λ ) και της προνομιούχου μετοχής (Τ π ρ ), ισούται αντίστοιχα: Τ λ π = [(Ν λ 0 x Τ λ κ ) + (Ν λ 1 x Τ λ δ )] / (Ν λ 0 + Ν λ 1 + Ν λ 2 ) ρ Τ π = [(Ν ρ 0 x Τ ρ κ ) + (Ν ρ 1 x Τ λ λ ρ ρ ρ δ ) (Τ π x (Ν 1 + Ν 2 ))] / Ν 0 (11α) (11β) Τ π = τιμή προσαρμοσμένη (κοινής ή προνομιούχου) μετοχής (μετά εταιρική πράξη) Ν 0 = αριθμός παλαιών (κοινών ή προνομιούχων) μετοχών της εταιρίας Τ κ = τιμή κλεισίματος (κοινής ή προνομιούχου) μετοχής (προ εταιρικής πράξης) 5 Η τελευταία παράγραφος τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ. 8

9 Τ δ = τιμή διάθεσης (κοινής) μετοχής Ν 1 = αριθμός νέων (κοινών) μετοχών της εταιρίας από καταβολή μετρητών Ν 2 = αριθμός νέων (κοινών) μετοχών της εταιρίας από διανομή δωρεάν μετοχών λ = κοινή μετοχή, ρ = προνομιούχος μετοχή (εάν η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αφορά μόνο καταβολή μετρητών Ν 2 = 0, εάν ή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αφορά μόνο δωρεάν διανομή Ν 1 = Τ δ = 0) Εφόσον, στους τύπους (11α) και (11β) Τπ λ > Τκ λ ή/και Τπ ρ > Τκ ρ, τότε παραμένει ως τιμή εκκίνησης, η τιμή κλεισίματος της μετοχής. Στην περίπτωση αυτή, Τπ = θεωρητική προσαρμοσμένη τιμή. Η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων, Δ, (στην περίπτωση καταβολής μετρητών), βάσει της (1), ισούται: Δ λ = [Ν 1 λ x (Τ π λ Τ δ λ )] / Ν 0 λ Δ ρ = [Ν 1 ρ x (Τ π λ Τ δ λ )] / Ν 0 ρ (12α) (12β) Δ = Τιμή Εκκίνησης Διαπραγμάτευσης Δικαιώματος λ = κοινή μετοχή, ρ = προνομιούχος μετοχή Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ΧΑ διαφέρει και - κατά συνέπεια - έπεται της ημερομηνίας προσαρμογής τιμής κοινών και προνομιούχων μετοχών. Συνεπώς, στους τύπους (12α) & (12β), Τ π λ =Τ κ λ, όπου Τ κ λ η τιμή κλεισίματος της κοινής μετοχής προ της έναρξης διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων. Εάν Ν 1 λ / Ν 0 λ = Ν 1 ρ / Ν 0 ρ, τότε Δ λ = Δ ρ. Σε περίπτωση που στους τύπους (12α) και (12β) Δ λ < 0 ή/και Δ ρ < 0, για τεχνικούς λόγους του ηλεκτρονικού συστήματος συναλλαγών ΟΑΣΗΣ, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης του δικαιώματος ορίζεται 0,001 Ευρώ Αύξηση με Κεφαλαιοποίηση Πληρωτέων Μερισμάτων 6 Η τελευταία παράγραφος τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ. 9

10 Στην περίπτωση αυτή, η εταιρία μπορεί να διανέμει (μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος) ένα μέρος ή ολόκληρο το πρόσθετο μέρισμα σε νέες δωρεάν μετοχές. Βάσει της Υπόθεσης (1), η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής, Τ π, ισούται με τον τύπο (4): Τ π = (Ν 0 x Τ κ ) / (Ν 0 + Ν 2 ) (13) Ν 0 = αριθμός παλαιών μετοχών της εταιρίας Ν 2 = αριθμός νέων μετοχών της εταιρίας από διανομή δωρεάν μετοχών 10

11 2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2.1 ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ (split) - ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ (reverse split) Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο, καθώς: α) όσον αφορά στο split, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής συνεπάγεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των μετοχών της εταιρίας. β) όσον αφορά στο reverse split, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής συνεπάγεται ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρίας. Βάσει της Υπόθεσης (1), η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής, Τπ, προκύπτει ως εξής: SPLIT ΜΕΤΟΧΩΝ Τ π = (Ν 0 x Τ κ ) / (Ν 0 + Ν 2 ) (14.1) Τπ= τιμή προσαρμοσμένη μετοχής (μετά την εταιρική πράξη) Νο= αριθμός παλαιών μετοχών της εταιρίας Τκ= τιμή κλεισίματος μετοχής (προ εταιρικής πράξης) Ν 2 = αριθμός νέων μετοχών της εταιρίας από το split μετοχών REVERSE SPLIT ΜΕΤΟΧΩΝ Τ π = (Ν 0 x Τ κ ) / Ν ν (14.2) Τπ= τιμή προσαρμοσμένη μετοχής (μετά την εταιρική πράξη) Νο = αριθμός παλαιών μετοχών της εταιρίας Τκ= τιμή κλεισίματος μετοχής (προ εταιρικής πράξης) Νν= συνολικός αριθμός μετοχών της εταιρίας μετά το reverse split μετοχών 11

12 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3.1 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένης εταιρίας με ιδιωτική τοποθέτησηόπως, ενδεικτικά αύξησης με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, αύξησης λόγω μετατροπής ομολογιών, ή κατόπιν εξάσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan), δεν πραγματοποιείται προσαρμογή της τιμής και παραμένει ως τιμή εκκίνησης, η τιμή κλεισίματος της μετοχής. 3.2 ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Στην περίπτωση αυτή, μια εισηγμένη στο ΧΑ εταιρία, στα πλαίσια της πολιτικής διανομής μερίσματος, παρέχει σε όλους τους μετόχους της το δικαίωμα να επαναεπενδύσουν το σύνολο ή μέρος του ποσού του μερίσματος που τους αναλογεί σε νεοεκδιδόμενες μετοχές της με ορισμένη τιμή διάθεσης μετοχής. Βάσει της Υπόθεσης (1), η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής, Τ π, ισούται: Τ π = [(Ν 0 x Τ κ ) + (Ν 1 x Τ δ )] / (Ν 0 + Ν 1 ) (15) Ν 0 = αριθμός παλαιών μετοχών της εταιρίας Τ δ = τιμή διάθεσης μετοχής Ν 1 = αριθμός νέων μετοχών της εταιρίας από εξάσκηση δικαιώματος επανα-επένδυσης μερισμάτων Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν διαπραγματεύονται δικαιώματα στο ΧΑ και όταν Τπ > Τκ, τότε παραμένει ως τιμή εκκίνησης, η τιμή κλεισίματος της μετοχής. 4. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ 4.1 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην περίπτωση συγχώνευσης με απορρόφηση μη εισηγμένης εταιρίας (απορροφώμενη) από εισηγμένη εταιρία (απορροφώσα), όσον αφορά στην προσαρμογή της τιμής της 12

13 μετοχής της απορροφώσας εταιρίας μετά τη συγχώνευση, διακρίνουμε τις εξής τρεις περιπτώσεις: Οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρίας διατηρούν τον αριθμό μετοχών που κατέχουν στα πλαίσια της συγχώνευσης. Στην περίπτωση αυτή, στα πλαίσια της συγχώνευσης, οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρίας, με βάση τις εγκεκριμένες από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων σχέσεις ανταλλαγής μετοχών, διατηρούν τον αριθμό μετοχών που κατέχουν και μετά τη συγχώνευση. Οι νέες μετοχές που εκδίδονται στα πλαίσια της συγχώνευσης διατίθενται με βάση την εγκριθείσα σχέση ανταλλαγής αποκλειστικά στους μετόχους της απορροφώμενης εταιρίας. Η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής, Τ π, ισούται με την τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής της απορροφώσας εταιρίας πριν από την εταιρική πράξη της συγχώνευσης, Τ κ, δηλαδή: Τ π = (Ν 0 x Τ κ ) / Ν 0 = Τ κ (16α) Τ π = τιμή προσαρμοσμένη μετοχής απορροφώσας εταιρίας (μετά τη συγχώνευση) Ν 0 = αριθμός παλαιών μετοχών της απορροφώσας εταιρίας Τ κ = τιμή κλεισίματος μετοχής απορροφώσας εταιρίας (προ της συγχώνευσης) Στην περίπτωση που στα πλαίσια της συγχώνευσης ακυρώνονται λόγω σύγχυσης (άρθρο 75, Κ.Ν. 2190/1920) μετοχές της απορροφώσας εταιρίας, τότε Ν 0 = αριθμός παλαιών μετοχών της απορροφώσας εταιρίας κατόπιν ακύρωσης μετοχών. Ο τύπος (19α) ισχύει και στην περίπτωση που μια εισηγμένη εταιρία (απορροφώσα) συγχωνεύεται με απορρόφηση μιας άλλης εισηγμένης εταιρίας (απορροφώμενη) και η απορροφώμενη εταιρία τελεί υπό καθεστώς αναστολής για χρονικό διάστημα άνω των τριών (3) μηνών Οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρίας διατηρούν τον αριθμό μετοχών που κατέχουν και λαμβάνουν νέες δωρεάν μετοχές στα πλαίσια της συγχώνευσης. Στην περίπτωση αυτή, στα πλαίσια της συγχώνευσης, με βάση τις εγκεκριμένες από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων σχέσεις ανταλλαγής μετοχών, οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρίας διατηρούν τον παλαιό αριθμό μετοχών που κατέχουν και λαμβάνουν νέες δωρεάν μετοχές. Επιπλέον, εκδίδονται νέες μετοχές οι οποίες με βάση την εγκριθείσα σχέση ανταλλαγής διατίθενται στους μετόχους της απορροφώμενης 13

14 εταιρίας. Επομένως, στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο υπολογισμός της προσαρμοσμένης τιμής είναι ανάλογος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών. Η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής, Τ π, ισούται: Τ π = (Ν 0 x Τ κ ) / (Ν 0 + Ν δ εισ ) (16β) Τ π = τιμή προσαρμοσμένη μετοχής απορροφώσας εταιρίας (μετά τη συγχώνευση) Ν 0 = αριθμός παλαιών μετοχών της απορροφώσας εταιρίας Τ κ = τιμή κλεισίματος μετοχής απορροφώσας εταιρίας (προ της συγχώνευσης) Ν δ εισ = αριθμός νέων δωρεάν μετοχών της απορροφώσας εταιρίας Στην περίπτωση που στα πλαίσια της συγχώνευσης ακυρώνονται λόγω σύγχυσης (άρθρο 75, Κ.Ν. 2190/1920) μετοχές της απορροφώσας εταιρίας, τότε Ν 0 = αριθμός παλαιών μετοχών της απορροφώσας εταιρίας κατόπιν ακύρωσης μετοχών. Σε περίπτωση που στα πλαίσια της συγχώνευσης εκτός των νέων δωρεάν μετοχών που λαμβάνουν οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρίας, οι μετοχές που εκδίδονται για τους μετόχους της απορροφώμενης εταιρίας διατίθενται με καταβολή μετρητών σε συγκεκριμένη τιμή διάθεσης και με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, τότε εφαρμόζεται αναλογικά ο τύπος (19β) και σε συνδυασμό με τον τύπο (2) της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών Οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρίας ανταλλάσσουν τις παλαιές μετοχές τους με λιγότερες νέες μετοχές της νέας εταιρίας στα πλαίσια της συγχώνευσης. Στην περίπτωση αυτή, στα πλαίσια της συγχώνευσης, οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρίας, με βάση τις εγκεκριμένες από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων σχέσεις ανταλλαγής μετοχών, ανταλλάσσουν τις παλαιές μετοχές που κατέχουν πριν από τη συγχώνευση με λιγότερες νεοεκδιδόμενες μετοχές της νέας εταιρίας που προκύπτει μετά τη συγχώνευση. Οι νέες μετοχές που εκδίδονται στα πλαίσια της συγχώνευσης διατίθενται με βάση την εγκριθείσα σχέση ανταλλαγής αποκλειστικά στους μετόχους της απορροφώμενης εταιρίας. Η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής, Τ π, ισούται: Τ π = (Ν 0 x Τ κ ) / Ν 1 (16γ) Τ π = τιμή προσαρμοσμένη μετοχής απορροφώσας εταιρίας (μετά τη συγχώνευση) Ν 0 = αριθμός παλαιών μετοχών της απορροφώσας εταιρίας Τ κ = τιμή κλεισίματος μετοχής απορροφώσας εταιρίας (προ της συγχώνευσης) 14

15 Ν 1 = αριθμός μετοχών που αναλογούν στους μετόχους της απορροφώσας εταιρίας μετά τη συγχώνευση Στην περίπτωση που στα πλαίσια της συγχώνευσης ακυρώνονται λόγω σύγχυσης (άρθρο 75, Κ.Ν. 2190/1920) μετοχές της απορροφώσας εταιρίας, τότε Ν 0 = αριθμός παλαιών μετοχών της απορροφώσας εταιρίας κατόπιν ακύρωσης μετοχών. 4.2 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην περίπτωση συγχώνευσης με απορρόφηση εισηγμένης εταιρίας (απορροφώμενη) από άλλη εισηγμένη εταιρία (απορροφώσα), σύμφωνα με προκαθορισμένη σχέση ανταλλαγής, η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής της απορροφώσας εταιρίας, Τ π, ισούται βάσει της Υπόθεσης (1), με την άθροιση των χρηματιστηριακών αξιών των δύο υπό συγχώνευση εταιριών και η συνολική αξία διαιρείται με τον συνολικό αριθμό -μετά τη συγχώνευση μετοχών. Βάσει της υπόθεσης (1), η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής, Τ π, ισούται: Τ π = [(Ν 0Σ x Τ κσ ) + (Ν 0σ x Τ κσ )] / Ν 1 (17) Τ π = τιμή προσαρμοσμένη μετοχής απορροφώσας εταιρίας (μετά τη συγχώνευση) Ν 0Σ = αριθμός παλαιών μετοχών απορροφώσας εταιρίας Ν 0σ = αριθμός παλαιών μετοχών απορροφώμενης εταιρίας Τ κσ = τιμή κλεισίματος μετοχής απορροφώσας εταιρίας (προ της συγχώνευσης) Τ κσ = τιμή κλεισίματος μετοχής απορροφώμενης εταιρίας (προ της συγχώνευσης) Ν 1 = αριθμός μετοχών απορροφώσας εταιρίας μετά τη συγχώνευση Στην περίπτωση που στα πλαίσια της συγχώνευσης ακυρώνονται λόγω σύγχυσης (άρθρο 75, Κ.Ν. 2190/1920) μετοχές της απορροφώσας ή/και της απορροφώμενης εταιρίας, τότε Ν 0Σ = αριθμός παλαιών μετοχών απορροφώσας εταιρίας κατόπιν ακύρωσης μετοχών ή/και Ν 0σ = αριθμός παλαιών μετοχών απορροφώμενης εταιρίας κατόπιν ακύρωσης μετοχών. 15

16 5. ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5.1 ΑΚΥΡΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Στην περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης μετοχών που κατέχει η ίδια η εισηγμένη στο ΧΑ εταιρία, τότε δεν πραγματοποιείται προσαρμογή της τιμής της μετοχής. 5.2 ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στην περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης μετοχών με συγκεκριμένη αναλογία αντικατάστασης παλαιών με νέες μετοχές, γεγονός που προσομοιάζει στην περίπτωση του reverse split, η νέα χρηματιστηριακή αξία της εταιρίας ισούται με την παλαιά χρηματιστηριακή αξία της εταιρίας, καθώς δεν υφίσταται άντληση κεφαλαίων. Βάσει της Υπόθεσης (1), η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής, Τ π, ισούται: Τ π = (Ν 0 x Τ κ ) / Ν 1 (18) Ν 0 = αριθμός παλαιών μετοχών της εταιρίας Ν 1 = αριθμός νέων μετοχών της εταιρίας μετά την ακύρωση 5.3 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Επιστροφή Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών Στην περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με συνακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, κατά το συνολικό ποσό, ή μέρος αυτού, της μεταβολής της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή, η νέα χρηματιστηριακή αξία της εταιρίας ισούται με την παλαιά χρηματιστηριακή της αξία μείον τα κεφάλαια που επιστρέφει στους μετόχους της. Βάσει των ανωτέρω, η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής, Τ π, ισούται: 16

17 Τ π = Τ κ - Ε κ (19) Εκ = ποσό επιστροφής κεφαλαίου ανά μετοχή Επιστροφή κεφαλαίου σε είδος Στην περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με συνακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους μιας εισηγμένης εταιρίας (εταιρία Α) με καταβολή του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου σε είδος, δηλαδή με δωρεάν διανομή υφισταμένων μετοχών άλλης εισηγμένης εταιρίας (εταιρία Β), τις οποίες η πρώτη εταιρία κατέχει, τότε η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής, Τπ, ισούται: Τ πα = [(Ν 0Α x Τ κα ) - (Ν 0Β x Τ κβ )] / Ν 0Α (20) Τ πα = τιμή προσαρμοσμένη μετοχής εταιρίας Α (μετά την εταιρική πράξη) Ν 0Α = αριθμός παλαιών μετοχών εταιρίας Α Τ κα = τιμή κλεισίματος μετοχής εταιρίας Α (προ εταιρικής πράξης) Ν 0Β = αριθμός των προς διανομή υφισταμένων μετοχών εταιρίας Β Τ κβ = τιμή κλεισίματος μετοχής εταιρίας Β (προ εταιρικής πράξης) 17

18 6. ΝΕΕΣ Ή ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Στην περίπτωση που προκύψουν νέες εταιρικές πράξεις, οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί στο παρελθόν στο Χ.Α. ή δεν περιγράφονται ρητώς στον Κανονισμό του Χ.Α., ή στην περίπτωση συνδυασμού εταιρικών πράξεων, εφαρμόζονται - λαμβάνοντας υπόψη την κεντρική υπόθεση 1 - αναλογικά ή συνδυαστικά οι αντίστοιχοι παραπάνω τύποι προσαρμογής τιμής, ανάλογα με την περίπτωση. Η παρούσα απόφαση ισχύει από Από την έναρξη ισχύος της παρούσας η απόφαση 35/ του Δ.Σ. του Χ.Α. καταργείται. Η από τροποποίηση ισχύει από τη λήψη της απόφασης του ΔΣ του ΧΑ. Η από τροποποίηση ισχύει από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Χ.Α. Η από τροποποίηση ισχύει από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Χ.Α. 18

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 35 Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών (όπως τροποποιήθηκε με την 6/ απόφαση του Δ.Σ του Χ.Α σε κωδικοποιημένο κείμενο)

Απόφαση 35 Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών (όπως τροποποιήθηκε με την 6/ απόφαση του Δ.Σ του Χ.Α σε κωδικοποιημένο κείμενο) Απόφαση 35 Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών (όπως τροποποιήθηκε με την 6/18-2-2008 απόφαση του Δ.Σ του Χ.Α σε κωδικοποιημένο κείμενο) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της 24-11-2005)

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1)

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Κωδικός Εντύπου Υ8-01-010 Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Προς: Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Ημερομηνία Αίτησης: / / 200 Επωνυμία Εισηγμένης Εταιρίας: [ ] 1. Παρακαλούμε επιλέξτε:

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1)

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Κωδικός Εντύπου Υ8-01-010 Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Προς: Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Ημερομηνία Αίτησης: / / 200 Επωνυμία Εισηγμένης Εταιρίας: [ ] 1. Παρακαλούμε επιλέξτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΧΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΧΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 5 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ Χ.Α.» όπως εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΧΑ στη συνεδρίαση της 28-6-2007 και τροποποιήθηκε στις συνεδριάσεις της 29-1-2009, 24-6-2010 24-11-2011, 7-11-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΧΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΧΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 5 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ Χ.Α.» όπως εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΧΑ στη συνεδρίαση της 28-6-2007 και τροποποιήθηκε στις συνεδριάσεις της 29-1-2009, 24-6-2010 24-112011 και 7-11-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Αγορά Παραγώγων ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων Επιµέλεια: ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Σεπτέµβριος 2002 Λέκκα 23-25, 05 62 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 4 «Διαδικασία και δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εταιριών ενταγμένων στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.» όπως εγκρίθηκε με την από 28-6-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο : δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Θέμα 1 ο : δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών Αποφάσεις της Δεύτερης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 15.11.2011 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών) Στη Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) «ΑΠΟΦΑΣΗ 27 «Δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εκδοτών» (όπως τροποποιήθηκε με την από 29-4- 2010, την 11/19-7-2012, την 23-5-2013 και την από 25-7-2013 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ 7.1.3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ι. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εισηγμένων εταιριών» (κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση ΔΣ του ΧΑ)

«Δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εισηγμένων εταιριών» (κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση ΔΣ του ΧΑ) «ΑΠΟΦΑΣΗ 37 «Δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εισηγμένων εταιριών» (κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 12-10-2006 απόφαση ΔΣ του ΧΑ) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο : δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Θέμα 1 ο : δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 24.10.2011 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών) Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 22/12/2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής: «η Τράπεζα»), σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α)

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» (Κωδικοποιημένη μετά την από 17.4.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/22.9.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010 1 και 6-10-2011 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακο Σημει ωμα

Πληροφοριακο Σημει ωμα Πληροφοριακο Σημει ωμα Εφαρμογή της Απόφασης 26 του ΔΣ του ΧΑ στην προσαρμογή της τιμής και των δικαιωμάτων των μετοχών, στο πλαίσιο της Ανακεφαλαιοποίησης των Συστημικών Τραπεζών. Ανάλυση μεθοδολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.). Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 30.6.2017 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών) Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011 Θέμα 1 ο : Τροποποίηση της, από 15 ης Ιουλίου 2011, αποφάσεως της 2 ας Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης, υπό θέμα 6 ο, διά

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τραπέζης. δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Alpha Τράπεζα Α.Ε. (η Τράπεζα ).

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τραπέζης. δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Alpha Τράπεζα Α.Ε. (η Τράπεζα ). Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 14.11.2015 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών) Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 32 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤHΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ», όπως τροποποιήθηκε στη συνεδρίαση της 14-7-2005 του Δ.Σ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της 8-7-2004) Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)»

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)» ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή (Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου 3.3. του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/12/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/12/2011 Γενικός είκτης ΕικόναΑγοράς Υπό την πίεση της πιθανής µαζικής υποβάθµισης κρατών της Ευρωζώνης από την S&P κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α., που έκλεισε 2,04% χαµηλότερα στις 679,01 µονάδες. Η αξία των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ:094007744, ΟΥ:ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13469/06/Β/86/81 ΚΗΦΙΣΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ. : 30210 5708000, FAX : 30210 5708035 e-mail: info@klonatex.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011 ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011 Θέμα 5 ο : Μείωση του νυν καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης (άρθρο 4 παρ. 4α Κ.Ν. 2190/1920), διά μειώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»):

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»): 02/12/2013 Forthnet Α.Ε. Ανακοίνωση ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 04/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 10/12/2013-24/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 10/12/2013-17/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

δρχ. με έκδοση ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 1167/ )

δρχ. με έκδοση ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 1167/ ) ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. µετά το σερί των ανοδικών συνεδριάσεων. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 49,04 εκατ. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 64 έκλεισαν µε κέρδη, 103 σηµείωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Attica Bank: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου- Θετική ψήφος από όλους τους υφιστάμενους μετόχους.

Δελτίο Τύπου Attica Bank: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου- Θετική ψήφος από όλους τους υφιστάμενους μετόχους. 22-12-17 Δελτίο Τύπου Attica Bank: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου- Θετική ψήφος από όλους τους υφιστάμενους μετόχους. Την έμπρακτη στήριξή τους και την εμπιστοσύνη τους προς την Attica Bank εξέφρασαν

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», (Κωδικοποιημένη μετά τις από 30.10.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 18 «Συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 3.11.2009, 4.3.2010, 6/9-2010 1 και 6.10.2011 συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του ΧΑ Μάϊος 2010, Έκδοση 2.8

Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του ΧΑ Μάϊος 2010, Έκδοση 2.8 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του ΧΑ Μάϊος 2010, Έκδοση 2.8 Πνευματικά Δικαιώματα Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι όλα τα δικαιώματα επί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3.και 2.4.4. και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α. Δικαιώματα που προκύπτουν από την έκδοση νέων αξιών ίδιου τίτλου / κατηγορίας

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α. Δικαιώματα που προκύπτουν από την έκδοση νέων αξιών ίδιου τίτλου / κατηγορίας ΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α. Δικαιώματα που προκύπτουν από την έκδοση νέων αξιών ίδιου τίτλου / κατηγορίας Παράρτημα 17 Τιμολογιακή Πολιτική ΧΑΚ - Πίνακας V (Γ) σημείο 3 - Αίτηση για εισαγωγή πρόσθετων αξιών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία. ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.577.664.968,00.- ευρώ και διαιρείται σε 286.848.176 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ η κάθε μία. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ σε μετρητά ύψους 0,06 κατά μετοχή - υπό μορφή μετοχών ύψους 0,50 κατά μετοχή

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ σε μετρητά ύψους 0,06 κατά μετοχή - υπό μορφή μετοχών ύψους 0,50 κατά μετοχή Ανακοίνωση Οικονομικό Ημερολόγιο ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ 2010 - σε μετρητά ύψους 0,06 κατά μετοχή - υπό μορφή μετοχών ύψους 0,50 κατά μετοχή Λευκωσία, 30 Αυγούστου 2010 Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α. Δικαιώματα που προκύπτουν από την έκδοση νέων αξιών ίδιου τίτλου / κατηγορίας

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α. Δικαιώματα που προκύπτουν από την έκδοση νέων αξιών ίδιου τίτλου / κατηγορίας ΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α. Δικαιώματα που προκύπτουν από την έκδοση νέων αξιών ίδιου τίτλου / κατηγορίας Παράρτημα 17 Τιμολογιακή Πολιτική ΧΑΚ - Πίνακας V (Γ) σημείο 3 - Αίτηση για εισαγωγή πρόσθετων αξιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Καθηγητής Αθιανός Στέργιος ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Κύριας Αγοράς» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 2012 και προέγκριση για τη χρήση 2013.

3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 2012 και προέγκριση για τη χρήση 2013. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

H.E.R.ME.S. Hellenic Exchanges Remote Messaging Services

H.E.R.ME.S. Hellenic Exchanges Remote Messaging Services H.E.R.ME.S. Hellenic Exchanges Remote Messaging Services Γραμματεία ΕΡΜΗΣ Σοφοκλέους 10, 105 59 Αθήνα, Tηλ.: 210-3366 910, Fax : 210-3366 925, Ε_mail: hermes@ase.gr Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή...3 2 Εκκίνηση...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της 25-4-2013) 1. Προστίθεται στους Ορισμούς ο «Εκδότρια «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Μετοχές (Μετοχικοί Τίτλοι, βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις)

Μετοχές (Μετοχικοί Τίτλοι, βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις) Μετοχές (Μετοχικοί Τίτλοι, βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις) 1. «Ανοικτές πωλήσεις» (short sales), έχουμε όταν: 1) Πουλάμε μετοχές, που δε βρίσκονται στην κυριότητά μας. 2) Πουλάμε μετοχές,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. των Δεικτών Τιμών της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. των Δεικτών Τιμών της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ των Δεικτών Τιμών της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α. Μάιος 2003, Έκδοση 2.1 Χρηματιστήριο Αθηνών Στοιχεία Διαχείρισης Κειμένου Έργο Κείμενο Επιμέλεια/ Συγγραφή Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207).

Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). ΑΠ. ΕΠ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2/305/18.6.2004 ΦΕΚ 1360/Β/3.9.2004 Λειτουργία παράλληλης αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών 12 Μαΐου του 1880: Στο πρώτο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών που δημοσίευσε το Χρηματιστήριο Αθηνών, συμπεριλαμβάνονταν 17 κινητές αξίες

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» από την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» Στην Αθήνα, την εικοστή έκτη (26η)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2012 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2012 Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 69 4 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Τυποποιημένες Συμβάσεις Επαναγοράς (Standardized Repurchase Agreements- STRAs)» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010, 6.10.2011 και 8-3-2012 1 συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 3.11.2009, 4.3.2010, 6.9.2010, 24.11.2010, 6.10.2011, 8.3.2012, 28.6.2012 και 18.4.13 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ δι απορρόφησης της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία με την επωνυμία «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Η ΜΕΤ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΥΤΗΣ Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων Σχέδιο Εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ATTICA BANK Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ EMΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ" ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 Αθήνα, 03.06.2013 ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ: 30.05.2013 13.06.2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 30.05.2013 07.06.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ: 30.05.2013 13.06.2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 30.05.2013 07.06. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αθήνα, 22.05. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓ- ΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 5/6/2013

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 5/6/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Με σηµαντικές απώλειες έκλεισε το Χ.Α. Μεγάλες απώλειες για ΑΛΦΑ, ΒΙΟΧΚ και ΕΕΕ. Στο αντίποδα ισχυρά κέρδη για ΠΕΙΡ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 981,50 µονάδες, σηµειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μαρούσι, 11 Nοεμβρίου 2013 Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8.11.2013 Η Εταιρεία Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα : Η Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Κύριας Αγοράς», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 23/3.11.2009, 3/4.3.2010, 15/6.9.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 05.09.2017 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL Προς τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας Επί προτεινομένης αυξήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 5/11/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 5/11/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρές απώλειες για το Χ.Α. κυρίως λόγω ΕΗ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.162,77 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 1,27%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 80 εκατ. εκ των

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (WARRANTS) Σημαντικές Πληροφορίες για την Επικείμενη Εξάσκηση

ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (WARRANTS) Σημαντικές Πληροφορίες για την Επικείμενη Εξάσκηση ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (WARRANTS) Σημαντικές Πληροφορίες για την Επικείμενη Εξάσκηση ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ WARRANTS Οι Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων ή Warrants εκδόθηκαν στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 19 Ιουλίου 2016

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 19 Ιουλίου 2016 Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών 19 Ιουλίου 2016 Δυνατότητες που παρέχει ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών Εκδότης Ομολόγων (εισηγμένη ή μη εισηγμένη εταιρεία) Δίκτυο Μελών ΧΑ Εισαγωγή Ομολόγων Οργανωμένη

Διαβάστε περισσότερα