: ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ"

Transcript

1 ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ Σελίδα 0 από 10 ΚΑΤΑΤΟΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΡΓ. : Μ. Γ. ΒΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999

2 ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ Σελίδα 1 από ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΟΔΥΝΑΜΙΚΟ 1.1 Πλήρης τίτλος Εργαστηρίου ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1.2 Τμήμα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1.3 Προϊστάμενος Εργαστηρίου Μ. Γ. ΒΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 1.4 Μόνιμοι καθηγητές - Μ. Γ. ΒΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 1.5 Ωρομίσθιοι καθηγητές Βοηθητικό-Τεχνικό Προσωπικό - 2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2.1 Συνολική επιφάνεια Εργαστηρίου σε m / 202,4 2.2 Συνολική επιφάνεια εργαστηριακών εγκαταστάσεων/μηχανημάτων σε m / Συνολική επιφάνεια βοηθητικών και αποθηκευτικών χώρων Εργαστηρίου σε m 2 60 / Συνολική επιφάνεια διαθέσιμων αιθουσών ή/και χώρων Εργαστηρίου γιά θεωρητική διδασκαλία - Χώρος 15_ θέσεων σπουδαστών εντός των εργαστηριακών εγκαταστάσεων ΟΡΘΙΟΙ - Αίθουσα _ με 40 θέσεις σπουδαστών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 3.1 Εκπαιδευτικά μέσα - Αριθμός προβολέων διαφανειών (Overhead projectors) - Αριθμός προβολέων φωτογραφικών διαφανειών (Slide projectors) - Αριθμός Τηλεοράσεων/Video - Αριθμός Κινηματογραφικών μηχανών 3.2 Συστήματα πληροφορικής - Αριθμός Η/Υ τύπου PC Αριθμός Η/Υ τύπου PC Αριθμός Η/Υ τύπου PC Αριθμός Η/Υ τύπου PC-Pentium - Αριθμός εκτυπωτών τύπου dot matrix - Αριθμός εκτυπωτών τύπου laser - Αριθμός εκτυπωτών τύπου ink-jet (1) Ένα (1) Ενα (2) Δυο (1) Ενα

3 ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ Σελίδα 2 από ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ α/α Τίτλος εργαστηριακού μαθήματος Τμήμα Εξάμηνο σπουδών Αριθμός Εργαστηρ. Ασκήσεων Σύνολο ωρών ανά εβδομάδα 4.1 Εργαστήριο Ψύξης Μηχανολόγων Ζ Εργαστήριο Κλιματισμού Μηχανολόγων Η Σύνολο ωρών ανά εβδομάδα α/α Τίτλος εργαστηριακού μαθήματος Τμήμα Εξάμηνο Χειμερινό εξάμηνο 4.1 Εργαστήριο Ψύξης Μηχανολόγων Ζ 6 Εαρινό εξάμηνο 4.2 Εργαστήριο Κλιματισμού Μηχανολόγων Η Σύνολο 6 6

4 ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ Σελίδα 3 από ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ α/α Τίτλος εργαστηριακού μαθήματος Τμήμα Εξάμηνο σπουδών 5.1. Εργαστήριο Ψύξης Μηχανολ όγων Σύνολο Εργαστηρ. Ασκήσεων Ζ 6 α/α Τίτλος εργαστηριακής άσκησης 1 Εργασίες σε χαλκοσωλήνες, κατασκευή πλέγματος από χαλκοσωλήνες. 2 Αναγνώριση μερών ψυκτικών εγκαταστάσεων, τοποθέτηση Set μανομέτρων σε Ψ.Ε. 3 Φόρτιση Ψ.Ε. με ψυκτικό μέσο από την πλευρά της αναρρόφησης, αποφόρτιση της Ψ.Ε. 4 Δημιουργία κενού σε Ψ.Ε., φόρτιση της εγκατάστασης με υγρό ψυκτικό μέσο (πλευρά κατάθλιψης και από συλλέκτη) 5 Έλεγχος διαρροών σε Ψ.Ε. 6 Θερμοστατική εκτονωτική διάταξη, τρόπος λειτουργίας, ρυθμίσεις. 7 Πρεσσοστατική εκτονωτική διάταξη, τρόπος λειτουργίας, ρυθμίσεις. 8 Λειτουργία θερμοστάτη σε Ψ.Ε., ρυθμίσεις 9 Λειτουργία πρεσσοστάτη σε Ψ.Ε., ρυθμίσεις 10 Γενικός ισολογισμός ενέργειας σε Ψ.Ε. α/α Τίτλος εργαστηριακού μαθήματος Τμήμα Εξάμηνο σπουδών Σύνολο Εργαστηρ. Ασκήσεων 5.2. Εργαστήριο Κλιματισμού Μηχανολόγων Η 6 α/α Τίτλος εργαστηριακής άσκησης 1 Μέτρηση ψυχρομετρικών χαρακτηριστικών αέρα χώρου 2 Μέτρηση ταχύτητας και παροχής αέρα σε πειραματικό αεραγωγό 3 Αισθητή θέρμανση 4 Ανάμιξη αερίων ρευμάτων 5 Θέρμανση και ύγρανση 6 Αισθητή θέρμανση και ανάμιξη 7 Ψύξη και αφύγρανση 8 Ισολογισμός ενέργειας μεταξύ κλιματισμού αέρα και ψυκτικού μηχανήματος στον αεραγωγό του εργαστηρίου 9 Ενεργειακός ισολογισμός ψυκτικού μηχανήματος σε πειραματική κλιματιστική μονάδα 10 Χάραξη σε ψυχρομετρικό χάρτη των RSHF, GSHF ESHF και λοιπών ψυχρομετρικών στοιχείων ψυχόμενου χώρου και ψυκτ. μηχανήματος στον αεραγωγό του εργαστηρίου 11 Χάραξη σε ψυχρομετρικό χάρτη των RSHF, GSHF ESHF και λοιπών ψυχρομετρικών στοιχείων θερμαινόμενου χώρου και πειραματικού αερολέβητα 12 Γενικός ισολογισμός ενέργειας μεταξύ κλιματ. αέρα και ψυκτ. μηχανήματος στον αεραγωγό του εργαστηρίου

5 ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ Σελίδα 4 από ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 6.1 Εγκαταστάσεις ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Αριθμός % Εγκαταστάσεις σε άριστη κατάσταση λειτουργίας Εγκαταστάσεις σε καλή κατάσταση λειτουργίας Εγκαταστάσεις σε μέτρια κατάσταση λειτουργίας Εγκαταστάσεις σε κακή κατάσταση λειτουργίας Εγκαταστάσεις σε κατεστραμμένη κατάσταση Σύνολο εγκαταστάσεων 100% ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ α/α Ονομασία 1 Ψυκτικό συγκρότημα με R134α, και υδρόψυκτο ατμοποιητή 2 Ψυκτικό συγκρότημα με R12, και αερόψυκτο ατμοποιητή 3 Ψυκτικό συγκρότημα με R12, και αερόψυκτο ατμοποιητή Χρόνος αγοράς 1995 * Κατάσταση λειτουργίας Αριστη Καλή Μέτρια Κακή 1972 * 1972 * 4 Συγκρότημα Αεραγωγών για ψύξη 1972 * 5 Συγκρότημα Αεραγωγών για θέρμανση 1989 * 6 Ψυκτικό διάταξη με R22, και αερόψυκτο ατμοποιητή 7 Κλιματιστική συσκευή εργαστηριακή * 8 Κλιματιστική συσκευή αέρα * *

6 ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ Σελίδα 5 από Μηχανήματα ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Αριθμός % Μηχανήματα σε άριστη κατάσταση λειτουργίας Μηχανήματα σε καλή κατάσταση λειτουργίας Μηχανήματα σε μέτρια κατάσταση λειτουργίας Μηχανήματα σε κακή κατάσταση λειτουργίας Μηχανήματα σε κατεστραμμένη κατάσταση Σύνολο μηχανημάτων 100% ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ α/α Ονομασία Χρόνος αγοράς Κατάσταση λειτουργίας Αριστη Καλή Μέτρια Κακή 1 Κεντρική κλιματιστική μονάδα * 2 Ψύκτης νερου για κεντρική κλιματιστική μονάδα 3 Πύργος ψύξης * 4 Αξονικός ανεμιστήρας * 5 Ακτινικός ανεμιστήρας * 6 Αεροσυμπιεστής παλινδρομικός * 7 Δράπανος με πόδι * 8 Αντλία κενού * 9 Ψύκτης φιαλών ψυκτικού μέσου * 10 Ζυγός * *

7 ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ Σελίδα 6 από Συσκευές ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Αριθμός % Συσκευές σε άριστη κατάσταση λειτουργίας Συσκευές σε καλή κατάσταση λειτουργίας Συσκευές σε μέτρια κατάσταση λειτουργίας Συσκευές σε κακή κατάσταση λειτουργίας Συσκευές σε κατεστραμμένη κατάσταση Σύνολο συσκευών 100% ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ α/α Ονομασία Χρόνος αγοράς Κατάσταση λειτουργίας Αριστη Καλή Μέτρια Κακή

8 ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ Σελίδα 7 από ΕΤΗΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ α/α Περιγραφή δαπάνης Κόστος σε δραχμές Αναλώσιμο Ανταλλακτικό Συντήρηση Επισκευή 1 Χαλκοσωλήνας Χαλκοκολλήσεις Μανόμετρα Θερμόμετρα Εργαλεία εφαρμογής χαλκοσωλήνων Ψυκτικό μέσο Προπάνιο Στραγγαλιστικές διατάξεις Ψυκτικά συγκροτήματα Κλιματιστικές συσκευές Λέβητες (Αέρα - Νερού) Μηχανοργάνωση Χαρτί - Γραφίτης - Εκτυπώσεις (*) (*) Φύλλα Χαρτί: α. Σημειώσεις εργαστηρίου - -- Ψύξη 100 σελ/σπουδ Κλιματισμός 100 σελ/σπουδ. β. Σημειώσεις θεωρίας - -- Ψύξη 100 σελ/σπουδ Κλιματισμός 500 σελ/σπουδ. Σύνολο 800 σελ/σπουδ. Σύνολο σπουδαστών 90/έτος Σύνολο φύλλα. Σύνολο σε δραχμές Σύνολο % 100%

9 ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ Σελίδα 8 από ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Η πρόβλεψη αφορά γιά το χρονικό διάστημα της επόμενης πενταετίας ( ) α/α Περιγραφή εξοπλισμού Νέος εξοπλισμός 1 Ψυκτικοί θάλαμοι Δεξαμενή αποθήκευσης θερμότητας Ηλιακοί συλλέκτες Computer s Απορροφητικές συσκευές Αμμωνίας Απορροφητικές συσκευές LiBr-H 2 O * 8 Πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας Αέρα - Νερού Κόστος σε δραχμές Όργανα μέτρησης Ηλιακής ακτινοβολίας Όργανα μέτρησης ταχύτητας αέρα Όργανα μέτρησης παροχής - ταχύτητας νερού σε σωλήνες Όργανα μέτρησης υγρασίας ατμόσφαιρας Όργανα μέτρησης θερμοκρασίας νερού Αντλία θερμότητας Νερού - Νερού Γεωθερμικοί εναλλάκτες Fan - Coils Αντικατάσταση 17 Ψυκτικές μηχανές Κλιματιστικές συσκευές Λέβητας Αεραγωγοί Φωτοτυπικό - Εκτυπωτές * Η συσκευές αυτές δεν έχουν διαδοθεί σε μικρές ισχύς με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους αγοράς επί του παρόντος Σύνολο σε δραχμές Σύνολο % 100%

10 ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ Σελίδα 9 από ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Πλήρης τίτλος Εργαστηρίου Τμήμα Προϊστάμενος Εργαστηρίου ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Μ. Γ. ΒΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ Αναλογία Μέγιστη Ελάχιστη Μέσος όρος Αναλογία καθηγητής ή καθηγητές/σπουδαστές 1/8 1/15 1/10 Αναλογία βοηθητικού προσωπικού/σπουδαστές 1/16 1/50 1/30 Αναλογία καθηγητής ή καθηγητές/βοηθητικό προσωπικό 2/1 2/1 2/1 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ Ποσοστό (%) συνολικού χρόνου Μέγιστο Ελάχιστο Μέσος όρος Θεωρητική διδασκαλία πειραματικής άσκησης 25% 15% 20% Πειραματικές μετρήσεις 50% 40% 45% Θεωρητική εξέταση σπουδαστών 10% 5% 8% Γραπτή εξέταση σπουδαστών 20% 15% 17% ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ Συμπλήρωση με X όπου χρειάζεται Ατομική Υπο-ομάδα Γραπτή έκθεση πειραματικής άσκησης * Προφορική εξέταση σε κάθε άσκηση * * Προφορική εξέταση με την ολοκλήρωση του Εργ. Μαθήματος * Γραπτή εξέταση σε κάθε άσκηση * Γραπτή εξέταση με την ολοκλήρωση του Εργ. Μαθήματος * * Τρόπος προσδιορισμού βαθμολογίας σπουδαστή στο εργαστηριακό μάθημα: Ποσοστό συμετοχής, Απαντήσεις επί ερωτήσεων, Γραπτές εργασίες, Πρακτικές εφαρμογές, Γνώση αντικειμένου.

11 ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ Σελίδα 10 από 10

12 ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ Σελίδα 11 από ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Πλήρης τίτλος Εργαστηρίου Τμήμα Προϊστάμενος Εργαστηρίου ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Μ. Γ. ΒΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Θέμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Προτάσεις Πρέπει να συμπληρωθεί από δυο (2), νέους συναδέλφους, εκ των οποίων ο ένας να είναι απόφοιτος ΑΕΙ και ο άλλος ΑΣΕΤΕΜ, της επιλογής του εργαστηρίου. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Πρέπει να συμπληρωθεί από δυο (2), νέους συναδέλφους τεχνικούς, εκ των οποίων ο ένας να είναι απόφοιτος ΑΣΕΤΕΜ και ο άλλος ειδικός τεχνικός συστημάτων ψύξης και κλιματισμού, της επιλογής του εργαστηρίου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΛΟ (Να προσδιορισθεί)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1:ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1:ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1:ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Ημ/νία : 10-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 4704 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία νέων οικονομικά βιώσιμων θέσεων εργασίας

Δημιουργία νέων οικονομικά βιώσιμων θέσεων εργασίας ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Συνέδριο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μάρτιος 2010 ΑΘΗΝΑ Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια: Δημιουργία νέων οικονομικά βιώσιμων θέσεων εργασίας ας

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015 2014-2015 2014-2015 TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ... 5 Ιστορία και Πλαίσιο Λειτουργίας... 7 Διάρθρωση... 10 Όργανα Διοίκησης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

επιχείρηση σας είναι ζήτημα δικό μας ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

επιχείρηση σας είναι ζήτημα δικό μας ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ επιχείρηση σας είναι δικό μας ζήτημα ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Οφέλη για τους ιδιοκτήτες κτιρίων Με την ειδική τεχνολογία inverter της Daikin και τη μεταβλητή θερμοκρασία ψυκτικού μέσου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Α ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ Οι ιδιότητες του φυσικού αερίου και οι εφαρµογές του στον

Διαβάστε περισσότερα

Για τη συντήρηση των αεραγωγών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Σισμανογλείου, με τη χρήση ρομπότ για το έτος 2014

Για τη συντήρηση των αεραγωγών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Σισμανογλείου, με τη χρήση ρομπότ για το έτος 2014 Τ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γιάννης Καψουλάκης Φ.2.37 213-20.58.017 T331-T-2014-Σ0734 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, Σισμανογλείου 1, 15126 Μαρούσι, τηλ. 213-20.58.463, fax 213-20.58.611

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 86/2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 86/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και επισκευή ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ κλιματιστικών μηχανημάτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 86/2012 ΚΩΔΙΚΟΣ : 10.6264.12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ( 2014-2015 )

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ( 2014-2015 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ. Ν. Κ. Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) -------------------------------- EΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάµµος Τηλέφωνο:2313318447 Fax: 2310233532 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 17 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ6/Β/14826 Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας Τηλεόρασης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας Τηλεόρασης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας Τηλεόρασης» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ α) Του άρθρου παρ. 1γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Υπογράφηκε η απόφαση για την ενεργοποίηση του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' Οίκον". Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar"

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar" για την αντικατάσταση της Δ3/Α/11346/30-06-2003 ΚΥΑ «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Ο διπλωματούχος Ο.Ε.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο Ψυκτών & Αντλιών θερµότητας GR 9 kw 39 kw ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5. Η σειρά 6. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 8. Επιµέρους εξαρτήµατα 11. Μοντέλα και εκδόσεις 12. Τεχνικά χαρακτηριστικά 13. Αποδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Οκτώβριος 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαι ο Παράγραφος 1 Ανακοίνωση 57 18 5 2012

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα