Αριθμ. Απόφασης 324/2013 ΘΕΜΑ: Εγκριση της με αριθμό 17/2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον Κανονισμό άρδευσης.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμ. Απόφασης 324/2013 ΘΕΜΑ: Εγκριση της με αριθμό 17/2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον Κανονισμό άρδευσης."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 21/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου Αριθμ. Απόφασης 324/2013 ΘΕΜΑ: Εγκριση της με αριθμό 17/2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον Κανονισμό άρδευσης. Στο Αμύνταιο, σήμερα 29 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 25 μέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1 Λιάσης Ιωάννης 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα 3 Παπαχρήστου Νικόλαος 4 Βεράνη Φωτεινή 5 ΚύρκουΚυριάκος 6 Βολιώτης Αργύριος 7 Γεώργου Τρύφων 8 Τζήγας Θωμάς 9 Μπάντης Ιορδάνης 10 Τσαχειρίδης Σπύρος 11 Νάνου Ανθούλα 12 Κόλκας Παναγιώτης 13 Δεληγιαννίδης Ευστάθιος 14 Ψαλλίδας Γεώργιος 15 Τσιρώνης Γεώργιος 16 Θεοδωρίδης Κων/νος Ρακόπουλος Άγγελος Θεοδωρίδης Αβραάμ Χαριτίδης Ευθύμιος Κέρλοβας Ιωάννης Γεωργιάδης Λάζαρος Νικολαϊδης Ισαάκ Θεοδώρου Απόστολος Φίστας Δημήτριος Διδασκάλου Γεώργιος 1.Παναγιώτης Μπασούρης 2. Πηνελόπη Τσάμου Ο Δήμαρχος κ. Ιωσηφίδης Ιωακείμ προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση. Παρόντες στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κος Τρύφων Γρομπανόπουλος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων,, Ξινού Νερού κος Νικόλαος Χάσος, Αγίου Παντελεήμονα κος Κλήμης Μπούκτσης, Φιλώτα κος Γκώτης Βαρσαμής, Λεβαίας κος Πασχαλίδης Ιωάννης, Φαραγγίου κος Παπής Χαράλαμπος, Ροδώνα κος Παρασκευάς Δημήτριος και Νυμφαίου κος Παπαδόπουλος Ιωάννης. Στη συνεδρίαση παρούσα και η Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών. 1

2 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 23 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 αποτελεί κανονιστική απόφαση που εμπίπτει με το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» στις αρμοδιότητες του Δήμου. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την με αριθμό 17/2013 απόφαση της μας εισηγήτε τον Κανονισμό Άρδευσης, και του συνημμένου Σχεδίου Καταστατικού Άρδευσης, που σκοποί του είναι: 1. Η οργανωμένη κάλυψη των αναγκών των αγροτών της περιοχής του Δήμου Αμυνταίου. Αφορά επίσης τις ανάγκες των κτηνοτροφικών ποτίστρων και των χώρων γεμίσματος βυτίων φυτοπροστασίας που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα δίκτυα ύδρευσης αλλά εξυπηρετούνται από τα υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα. 2. Η προστασία των αρδευτικών γεωτρήσεων και των δικτύων άρδευσης, για την σωστή, ασφαλή και οικονομική λειτουργία και συντήρησή τους. 3. Η ρύθμιση των σχέσεων Δήμου και πολίτη - χρήστη των υπηρεσιών του. Οι διατάξεις του σχεδίου κανονισμού είναι υποχρεωτικές, και αφορούν όλους όσους χρησιμοποιούν τις αρδευτικές γεωτρήσεις και τα δίκτυα άρδευσης. και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το σχέδιο του Κανονισμού ΑΡΔΕΥΣΗΣ επί του οποίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ν του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 πρέπει να εισηγηθούμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο και το οποίο έχει ως εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Άρθρο 1 ον ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Σκοποί του παρόντος κανονισμού είναι: 1. Η οργανωμένη κάλυψη των αναγκών των αγροτών της περιοχής του Δήμου Αμυνταίου. Αφορά επίσης τις ανάγκες των κτηνοτροφικών ποτίστρων και των χώρων γεμίσματος βυτίων φυτοπροστασίας που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα δίκτυα ύδρευσης αλλά εξυπηρετούνται από τα υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα. 2. Η προστασία των αρδευτικών γεωτρήσεων και των δικτύων άρδευσης, για την σωστή, ασφαλή και οικονομική λειτουργία και συντήρησή τους. 3. Η ρύθμιση των σχέσεων Δήμου και πολίτη - χρήστη των υπηρεσιών της. 4. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι υποχρεωτικές, και αφορούν όλους όσους χρησιμοποιούν τις αρδευτικές γεωτρήσεις και τα δίκτυα άρδευσης. Άρθρο 2 ον ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και αποτελεί κανονιστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006. Στις διατάξεις του κανονισμού εμπεριέχονται ρυθμίσεις: 1. Των άρθρων 19 και 82 του Β.Δ. 24-9/1958 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί προσόδων των δήμων και κοινοτήτων». 2. Του Ν.Δ. 318/69 «περί Βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων δήμων και κοινοτήτων». 3. Του άρθρου 17 του Ν.1080/80. Άρθρο 3 ον ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν από την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, ορίζεται τριμελή Επιτροπή άρδευσης του Δήμου, η οποία αποτελείται από έναν 2

3 αντιδήμαρχο ή δημοτικό σύμβουλο, έναν υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας και έναν Διοικητικό υπάλληλο του Δήμου Αμυνταίου. Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος και η έγκριση των καταστάσεων άρδευσης με τους δικαιούχους χρήστες καθώς και των καταστάσεων με το χρόνο άρδευσης για κάθε χρήστη σε κάθε γεώτρηση. Επίσης συντάσσει, ελέγχει και παραδίδει τις οικονομικές καταστάσεις στο τέλος της χρήσης στο τμήμα εσόδων προκειμένου να βεβαιωθούν οι κατάλογοι. Επίσης σε κάθε Τοπική Κοινότητα που διαθέτει αρδευτικές γεωτρήσεις συστήνεται Επιτροπή άρδευσης με απόφαση Δημάρχου η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο η ένα Τοπικό Σύμβουλο της ΤΚ και δύο μέλη από τους κατοίκους χρήστες των γεωτρήσεων. Στις ΤΚ όπου υφίσταται ΤΟΕΒ η άρδευση και η λειτουργία των γεωτρήσεων και των αρδευτικών υποδομών πραγματοποιείται με μέριμνα των τοπικών ΤΟΕΒ. Στους ΤΟΕΒ παραχωρούνται οι υπάρχουσες αρδευτικές γεωτρήσεις από τον Δήμο αλλά και η ευθύνη λειτουργίας τους ( δαπάνη ηλεκτρικής ενέργειας,συντήρηση, υπεύθυνο προσωπικό λειτουργίας κ,λ,π). Στις ΤΚ που δεν υφίστανται ούτε αρδευτικές υποδομές αλλά ούτε και γεωτρήσεις ενώ υπάρχει ποσότητα διαθεσίμου ύδατος από φυσικές πηγές καθώς και καλλιέργειες που αρδεύονται από αυτό, την ευθύνη της άρδευσης έχει ο πρόεδρος της ΤΚ κυρίως για θέματα επίλυσης διαφορών όσο αφορά την χρήση του άρδευση ύδατος, και τυχόν ζημίες που μπορεί να προκληθούν. Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν επιβάλλεται Τέλος άρδευσης Η εποπτεία του αρδευτικού έργου (λειτουργία, συντήρηση και επισκευή) και η τήρηση του παρόντος κανονισμού ανατίθεται στην Τοπική Επιτροπή άρδευσης η οποία είναι υποχρεωμένη να αναφέρει με αιτιολογημένη έκθεση κάθε παράβαση που τυχόν διαπιστώσει. Η Επιτροπή άρδευσης θα επιλύει τις όποιες διαφορές προκύπτουν και γενικά θα είναι υπεύθυνη για κάθε είδους θέματα και προβλήματα της χρήσεως των αρδευτικών γεωτρήσεων. Μπορεί με απόφαση της, εφόσον δημιουργηθεί πρόβλημα έλλειψης νερού ή από υπερβολική κατανάλωση ή από άλλους λόγους, να επιβάλλει περιοριστικά μέτρα κατανάλωσης νερού. Άρθρο 4 ον ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Οι ανάγκες για κατανάλωση νερού από τις δημοτικές γεωτρήσεις άρδευσης ιεραρχούνται ως εξής: Με απόλυτη προτεραιότητα ικανοποιούνται οι ανάγκες των αγροτεμαχίων που είναι όμορα και σε μικρή απόσταση από την κάθε γεώτρηση. Επίσης, θα έχουν προτεραιότητα οι καλλιέργειες κηπευτικών, αρωματικών, δενδρώδεις και γενικά προωθούμενες καλλιέργειες. Η έκταση της άρδευσης θα είναι ανάλογη με τη δυνατότητα άντλησης της κάθε γεώτρησης. Άρθρο 5 ον ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Οι χρήστες θα πρέπει να κάνουν αίτηση-δήλωση (Υπόδειγμα 1) στον Δήμο, πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, στην οποία θα αναφέρεται: Ότι αποδέχονται τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό άρδευσης. Τον αριθμό παροχής της γεώτρησης που θα κάνουν χρήση, την έκταση και την καλλιέργεια που θα αρδεύσουν. Για τους κτηνοτρόφους το ζωικό κεφάλαιο που θα ποτίσουν. Η Τοπική Επιτροπή άρδευσης σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της κάθε Τοπικής Κοινότητας υποχρεούται να συντάσσει καταστάσεις με τις εκτάσεις και τις καλλιέργειες που θα αρδεύσουν. Η Επιτροπή άρδευσης εγκρίνει τις τελικές καταστάσεις άρδευσης (Υπόδειγμα 2). Η Τοπική Επιτροπή άρδευσης σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της κάθε Τοπικής Κοινότητας υποχρεούται να συντάσσει καταστάσεις (Υπόδειγμα 3) κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου με τον χρόνο χρήσης της κάθε γεώτρησης από τον κάθε χρήστη. Τις καταστάσεις τις παραδίδουν στην Επιτροπή άρδευσης για έλεγχο και έγκριση. 3

4 Οι καταστάσεις των υποδειγμάτων 2&3 θα αναρτώνται για δέκα (10) ημέρες στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας για ενημέρωση των δημοτών, διορθώσεις και υποβολή τυχόν ενστάσεων. Άρθρο 7 ον ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Όσοι κάνουν χρήση των αρδευτικών γεωτρήσεων και δικτύων του Δήμου Αμυνταίου είναι υποχρεωμένοι: Να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό Άρδευσης, τις οδηγίες και τις συστάσεις της Επιτροπής άρδευσης, καθώς επίσης με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με ενήλικο αντιπρόσωπό τους κατά τη διάρκεια άρδευσης των κτημάτων τους και μέχρι το τέλος αυτής. Να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη νερού και η πρόκληση ζημιών από: α. διήθηση, β. πλημμύρες από τις υδροληψίες πριν και μετά το πότισμα, γ. υπερχείλιση, ξεχείλισμα και διαφυγή (αποσυνδέσεις, σπασίματα κ.λ.π.) του νερού, σε παρακείμενα με τα δικά τους κτήματα, αγροτικούς δρόμους και εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση παράλειψης υπόκεινται σε πρόστιμο 200 το οποίο θα βεβαιώνεται ύστερα από σχετική έκθεση της Επιτροπής άρδευσης χωρίς καμία άλλη διαδικασία και θα γίνεται διακοπή νερού μέχρι αποκατάστασης της ζημιάς. Να φροντίζουν όλοι για να εφαρμόζουν το πρόγραμμα αρδεύσεως όπου επιβάλλεται. Να επιτρέπουν την τοποθέτηση σωλήνων άρδευσης στα όρια των χωραφιών τους από άλλους παραγωγούς (οι οποίοι πρέπει να φροντίζουν να μην προκαλούν ζημιές) εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την άρδευση γειτονικών χωραφιών. Να επιτρέπουν το πέρασμα, την παραμονή και το σκάψιμο των χωραφιών τους από μηχανήματα του Δήμου για αποκατάσταση βλαβών. Να τοποθετούν τα ατομικά τους δίκτυα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και να μην εμποδίζουν την συντήρηση και επισκευή των αγροτικών δρόμων. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν θα προκληθούν κατά την συντήρηση των αγροτικών δρόμων. Άρθρο 8 ΤΕΛΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Για την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών των γεωτρήσεων και γενικά των αρδευτικών έργων του Δήμου υποχρεούνται να πληρώνουν όλοι οι χρήστες το Τέλος άρδευσης. Οι δαπάνες είναι οι εξής: α. Ηλεκτρική ενέργεια. β. Συντήρηση και δαπάνες απόσβεσης των επενδυμένων κεφαλαίων, οι οποίες θα υπολογίζονται με προστιθέμενο κόστος 25% επί των εξόδων ηλεκτρικής ενέργειας. γ. Προσωπικό (υδρονομείς, προσωπικό του Δήμου κτλ). Για τη πρόσληψη υδρονομέα ο Πρόεδρος της κάθε Τοπικής Κοινότητας ή άλλος εξουσιοδοτημένος Τοπικός Σύμβουλος ή κάτοικος πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου θα πρέπει να κάνει σχετικό αίτημα προς την Επιτροπή άρδευσης η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα. Το κόστος της πρόσληψης υδρονομέα αναλαμβάνεται από τους χρήστες των γεωτρήσεων πέραν του κόστους λειτουργίας (ηλεκτρική ενέργεια ) και συντήρησης γεωτρήσεων και αρδευτικού δικτύου. δ. Αδειες λειτουργίας των γεωτρήσεων των οποίων το κόστος αναλαμβάνεται από τον Δήμο Αμυνταίου όσο έχει στην κυριότητα του τις γεωτρήσεις. 4

5 ε. Σε περίπτωση παραχώρησης γεωτρήσεων σε ΤΟΕΒ όλες οι προαναφερόμενες δαπάνες βαρύνουν τους ΤΟΕΒ. Στο τέλος της κάθε αρδευτικής περιόδου θα υπολογίζονται οι δαπάνες της κάθε γεώτρησης. Το Τέλος άρδευσης θα ορίζεται για κάθε γεώτρηση ξεχωριστά και θα βεβαιώνεται στην Ταμειακή Υπηρεσία για κάθε παραγωγό χρήστη αρδευτικής γεώτρησης ανάλογα με τον χρόνο άρδευσης. Σε περίπτωση που υπάρχει αρδευτικό δίκτυο που συνδέει πέραν της μίας γεώτρησης τότε το Τέλος άρδευσης θα υπολογίζεται στο σύνολο των συνδεδεμένων γεωτρήσεων. Στους κτηνοτρόφους που κάνουν χρήση των ποτίστρων θα υπολογίζεται ο χρόνος χρήσης της κάθε γεώτρησης για τον σκοπό αυτό και θα επιμερίζεται αναλογικά με το ζωικό κεφάλαιο που κατέχει ο κάθε χρήστης. Στους χρήστες νερού για γέμισμα των βυτίων φυτοπροστασίας θα υπολογίζεται ο χρόνος χρήσης της κάθε γεώτρησης για τον σκοπό αυτό και θα επιμερίζεται αναλογικά με τις εκτάσεις και τις καλλιέργειες για τις οποίες έκαναν χρήση. Στις περιπτώσεις των κτηνοτρόφων και των χρηστών νερού για γέμισμα των βυτίων φυτοπροστασίας μπορεί να επιβληθεί τέλος και βάσει κατανάλωσης σε κυβικά μέτρα εφόσον υπάρχουν στις παροχές των γεωτρήσεων υδρόμετρα. Σε κάθε περίπτωση και για τις παραπάνω περιπτώσεις επαφίεται στις τοπικές επιτροπές άρδευσης σε συνεργασία με τον Πρόεδρο η Εκπρόσωπο ΤΚ η μέριμνα για τον πλέον πρόσφορο, αποδοτικό και δίκαιο εκάστοτε τρόπο επιβολής του τέλους άρδευσης. 2. Υπόχρεοι για την καταβολή του Τέλους άρδευσης είναι όλοι εκείνοι που κάνουν χρήση του αρδευτικού έργου των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου. 3. Η βεβαίωση και είσπραξη του Τέλους άρδευσης θα γίνεται ως εξής: α. Στο τέλος της αρδευτικής περιόδου η Επιτροπή άρδευσης σε συνεργασία με την Τοπική Επιτροπή άρδευσης και τον Πρόεδρο της κάθε Τοπικής Κοινότητας, ελέγχει και παραδίδει τις οικονομικές καταστάσεις (Υπόδειγμα 4) στο τμήμα εσόδων του Δήμου, το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου έκαστου έτους, προκειμένου να βεβαιωθούν οι κατάλογοι. β. Ο βεβαιωτικός κατάλογος θα συντάσσεται το αργότερο μέχρι 10 Νοεμβρίου έκαστου έτους και οι εγγεγραμμένοι σ αυτόν υποχρεούνται να καταβάλλουν την οφειλή τους, χωρίς προσαυξήσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου. γ. Στους δυστροπούντας να καταβάλλουν τα τέλη άρδευσης διακόπτεται η παροχή νερού στα αρδευόμενο κτήματά τους και επαναλαμβάνεται μόνον με την εξόφληση του λογαριασμού. Στους ανωτέρω οφειλέτες δεν θα χορηγείται Βεβαίωση αρδευτικής ενημερότητας. Άρθρο 9 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 1. Απαγορεύεται η από οιονδήποτε αυθαίρετη χρήση γεώτρησης χωρίς να έχει προηγηθεί η διαδικασία απόκτησης δικαιώματος άρδευσης. Σε περίπτωση που εντοπιστεί καταναλωτής να αρδεύει χωρίς την έγκριση της Επιτροπής άρδευσης επιβάλλεται πρόστιμο 500,00 και σε υποτροπή θα του απαγορεύεται το δικαίωμα άρδευσης και θα του επιβληθεί πρόστιμο 1.000,00 και οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. 2. Απαγορεύεται απόλυτα η εκτέλεση οποιονδήποτε έργων και γενικά κάθε εργασία που μπορεί να καταστρέψει ή να μεταβάλλει τα αρδευτικά έργα από ιδιώτες χωρίς την έγγραφη άδεια του Δήμου. Όσοι δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα Κανονισμό και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό αυτό ή προξενούν ζημιές στα αρδευτικά έργα, εκτός από την ποινική δίωξη στα αρμόδια δικαστήρια υποχρεούνται να καταβάλλουν την δαπάνη για την αποκατάσταση της ζημιάς. Οι παραβάτες των παραπάνω περιπτώσεων τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.Δ. 3881/58. 5

6 Άρθρο 10 ον Ο Δήμος δεν έχει υποχρέωση για αποζημίωση των οποιονδήποτε καταναλωτών για τυχόν προσωρινή διακοπή ή ελάττωση της ποσότητας ή πιέσεως του νερού, καθώς και τυχών διακοπή του νερού από βλάβη ή ζημιά των γεωτρήσεων ή διάρρηξη των σωλήνων από οποιανδήποτε αιτία Άρθρο 11 ον Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου. Άρθρο 12 ον Ο παρών Κανονισμός Αρδεύσεως αποτελούμενος από δώδεκα (12) άρθρα, ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου γίνεται οριστικός αφού εγκριθεί από την Περιφερειακή Διοίκηση και αφού κοινοποιηθεί με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Δήμου και των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 του από 13/9/1959 Β.Δ. και το άρθρο 15 του Π.Δ. 499/75 και ισχύει μέχρι νεότερης τροποποίησης. Ο παρών κανονισμός θα εφαρμοστεί άμεσα από την ψήφισή του Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά Ο πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση της με αριθμό 17/2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον Κανονισμό ύδρευσης ως εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Άρθρο 1 ον ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Σκοποί του παρόντος κανονισμού είναι: 1. Η οργανωμένη κάλυψη των αναγκών των αγροτών της περιοχής του Δήμου Αμυνταίου. Αφορά επίσης τις ανάγκες των κτηνοτροφικών ποτίστρων και των χώρων γεμίσματος βυτίων φυτοπροστασίας που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα δίκτυα ύδρευσης αλλά εξυπηρετούνται από τα υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα. 2. Η προστασία των αρδευτικών γεωτρήσεων και των δικτύων άρδευσης, για την σωστή, ασφαλή και οικονομική λειτουργία και συντήρησή τους. 3. Η ρύθμιση των σχέσεων Δήμου και πολίτη - χρήστη των υπηρεσιών της. 4. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι υποχρεωτικές, και αφορούν όλους όσους χρησιμοποιούν τις αρδευτικές γεωτρήσεις και τα δίκτυα άρδευσης. Άρθρο 2 ον ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 6

7 Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και αποτελεί κανονιστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006. Στις διατάξεις του κανονισμού εμπεριέχονται ρυθμίσεις: 1. Των άρθρων 19 και 82 του Β.Δ. 24-9/1958 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί προσόδων των δήμων και κοινοτήτων». 2. Του Ν.Δ. 318/69 «περί Βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων δήμων και κοινοτήτων». 3. Του άρθρου 17 του Ν.1080/80. Άρθρο 3 ον ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν από την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, ορίζεται τριμελή Επιτροπή άρδευσης του Δήμου, η οποία αποτελείται από έναν αντιδήμαρχο ή δημοτικό σύμβουλο, έναν υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας και έναν Διοικητικό υπάλληλο του Δήμου Αμυνταίου. Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος και η έγκριση των καταστάσεων άρδευσης με τους δικαιούχους χρήστες καθώς και των καταστάσεων με το χρόνο άρδευσης για κάθε χρήστη σε κάθε γεώτρηση. Επίσης συντάσσει, ελέγχει και παραδίδει τις οικονομικές καταστάσεις στο τέλος της χρήσης στο τμήμα εσόδων προκειμένου να βεβαιωθούν οι κατάλογοι. Επίσης σε κάθε Τοπική Κοινότητα που διαθέτει αρδευτικές γεωτρήσεις συστήνεται Επιτροπή άρδευσης με απόφαση Δημάρχου η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο η ένα Τοπικό Σύμβουλο της ΤΚ και δύο μέλη από τους κατοίκους χρήστες των γεωτρήσεων. Στις ΤΚ όπου υφίσταται ΤΟΕΒ η άρδευση και η λειτουργία των γεωτρήσεων και των αρδευτικών υποδομών πραγματοποιείται με μέριμνα των τοπικών ΤΟΕΒ. Στους ΤΟΕΒ παραχωρούνται οι υπάρχουσες αρδευτικές γεωτρήσεις από τον Δήμο αλλά και η ευθύνη λειτουργίας τους ( δαπάνη ηλεκτρικής ενέργειας,συντήρηση, υπεύθυνο προσωπικό λειτουργίας κ,λ,π). Στις ΤΚ που δεν υφίστανται ούτε αρδευτικές υποδομές αλλά ούτε και γεωτρήσεις ενώ υπάρχει ποσότητα διαθεσίμου ύδατος από φυσικές πηγές καθώς και καλλιέργειες που αρδεύονται από αυτό, την ευθύνη της άρδευσης έχει ο πρόεδρος της ΤΚ κυρίως για θέματα επίλυσης διαφορών όσο αφορά την χρήση του άρδευση ύδατος, και τυχόν ζημίες που μπορεί να προκληθούν. Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν επιβάλλεται Τέλος άρδευσης Η εποπτεία του αρδευτικού έργου (λειτουργία, συντήρηση και επισκευή) και η τήρηση του παρόντος κανονισμού ανατίθεται στην Τοπική Επιτροπή άρδευσης η οποία είναι υποχρεωμένη να αναφέρει με αιτιολογημένη έκθεση κάθε παράβαση που τυχόν διαπιστώσει. Η Επιτροπή άρδευσης θα επιλύει τις όποιες διαφορές προκύπτουν και γενικά θα είναι υπεύθυνη για κάθε είδους θέματα και προβλήματα της χρήσεως των αρδευτικών γεωτρήσεων. Μπορεί με απόφαση της, εφόσον δημιουργηθεί πρόβλημα έλλειψης νερού ή από υπερβολική κατανάλωση ή από άλλους λόγους, να επιβάλλει περιοριστικά μέτρα κατανάλωσης νερού. Άρθρο 4 ον ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Οι ανάγκες για κατανάλωση νερού από τις δημοτικές γεωτρήσεις άρδευσης ιεραρχούνται ως εξής: Με απόλυτη προτεραιότητα ικανοποιούνται οι ανάγκες των αγροτεμαχίων που είναι όμορα και σε μικρή απόσταση από την κάθε γεώτρηση. Επίσης, θα έχουν προτεραιότητα οι καλλιέργειες κηπευτικών, αρωματικών, δενδρώδεις και γενικά προωθούμενες καλλιέργειες. Η έκταση της άρδευσης θα είναι ανάλογη με τη δυνατότητα άντλησης της κάθε γεώτρησης. Άρθρο 5 ον 7

8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Οι χρήστες θα πρέπει να κάνουν αίτηση-δήλωση (Υπόδειγμα 1) στον Δήμο, πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, στην οποία θα αναφέρεται: Ότι αποδέχονται τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό άρδευσης. Τον αριθμό παροχής της γεώτρησης που θα κάνουν χρήση, την έκταση και την καλλιέργεια που θα αρδεύσουν. Για τους κτηνοτρόφους το ζωικό κεφάλαιο που θα ποτίσουν. Η Τοπική Επιτροπή άρδευσης σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της κάθε Τοπικής Κοινότητας υποχρεούται να συντάσσει καταστάσεις με τις εκτάσεις και τις καλλιέργειες που θα αρδεύσουν. Η Επιτροπή άρδευσης εγκρίνει τις τελικές καταστάσεις άρδευσης (Υπόδειγμα 2). Η Τοπική Επιτροπή άρδευσης σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της κάθε Τοπικής Κοινότητας υποχρεούται να συντάσσει καταστάσεις (Υπόδειγμα 3) κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου με τον χρόνο χρήσης της κάθε γεώτρησης από τον κάθε χρήστη. Τις καταστάσεις τις παραδίδουν στην Επιτροπή άρδευσης για έλεγχο και έγκριση. Οι καταστάσεις των υποδειγμάτων 2&3 θα αναρτώνται για δέκα (10) ημέρες στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας για ενημέρωση των δημοτών, διορθώσεις και υποβολή τυχόν ενστάσεων. Άρθρο 7 ον ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Όσοι κάνουν χρήση των αρδευτικών γεωτρήσεων και δικτύων του Δήμου Αμυνταίου είναι υποχρεωμένοι: Να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό Άρδευσης, τις οδηγίες και τις συστάσεις της Επιτροπής άρδευσης, καθώς επίσης με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με ενήλικο αντιπρόσωπό τους κατά τη διάρκεια άρδευσης των κτημάτων τους και μέχρι το τέλος αυτής. Να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη νερού και η πρόκληση ζημιών από: α. διήθηση, β. πλημμύρες από τις υδροληψίες πριν και μετά το πότισμα, γ. υπερχείλιση, ξεχείλισμα και διαφυγή (αποσυνδέσεις, σπασίματα κ.λ.π.) του νερού, σε παρακείμενα με τα δικά τους κτήματα, αγροτικούς δρόμους και εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση παράλειψης υπόκεινται σε πρόστιμο 200 το οποίο θα βεβαιώνεται ύστερα από σχετική έκθεση της Επιτροπής άρδευσης χωρίς καμία άλλη διαδικασία και θα γίνεται διακοπή νερού μέχρι αποκατάστασης της ζημιάς. Να φροντίζουν όλοι για να εφαρμόζουν το πρόγραμμα αρδεύσεως όπου επιβάλλεται. Να επιτρέπουν την τοποθέτηση σωλήνων άρδευσης στα όρια των χωραφιών τους από άλλους παραγωγούς (οι οποίοι πρέπει να φροντίζουν να μην προκαλούν ζημιές) εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την άρδευση γειτονικών χωραφιών. Να επιτρέπουν το πέρασμα, την παραμονή και το σκάψιμο των χωραφιών τους από μηχανήματα του Δήμου για αποκατάσταση βλαβών. Να τοποθετούν τα ατομικά τους δίκτυα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και να μην εμποδίζουν την συντήρηση και επισκευή των αγροτικών δρόμων. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν θα προκληθούν κατά την συντήρηση των αγροτικών δρόμων. Άρθρο 8 ΤΕΛΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Για την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών των γεωτρήσεων και γενικά των αρδευτικών έργων του Δήμου υποχρεούνται να πληρώνουν όλοι οι χρήστες το Τέλος άρδευσης. 8

9 Οι δαπάνες είναι οι εξής: α. Ηλεκτρική ενέργεια. β. Συντήρηση και δαπάνες απόσβεσης των επενδυμένων κεφαλαίων, οι οποίες θα υπολογίζονται με προστιθέμενο κόστος 25% επί των εξόδων ηλεκτρικής ενέργειας. γ. Προσωπικό (υδρονομείς, προσωπικό του Δήμου κτλ). Για τη πρόσληψη υδρονομέα ο Πρόεδρος της κάθε Τοπικής Κοινότητας ή άλλος εξουσιοδοτημένος Τοπικός Σύμβουλος ή κάτοικος πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου θα πρέπει να κάνει σχετικό αίτημα προς την Επιτροπή άρδευσης η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα. Το κόστος της πρόσληψης υδρονομέα αναλαμβάνεται από τους χρήστες των γεωτρήσεων πέραν του κόστους λειτουργίας (ηλεκτρική ενέργεια ) και συντήρησης γεωτρήσεων και αρδευτικού δικτύου. δ. Αδειες λειτουργίας των γεωτρήσεων των οποίων το κόστος αναλαμβάνεται από τον Δήμο Αμυνταίου όσο έχει στην κυριότητα του τις γεωτρήσεις. ε. Σε περίπτωση παραχώρησης γεωτρήσεων σε ΤΟΕΒ όλες οι προαναφερόμενες δαπάνες βαρύνουν τους ΤΟΕΒ. Στο τέλος της κάθε αρδευτικής περιόδου θα υπολογίζονται οι δαπάνες της κάθε γεώτρησης. Το Τέλος άρδευσης θα ορίζεται για κάθε γεώτρηση ξεχωριστά και θα βεβαιώνεται στην Ταμειακή Υπηρεσία για κάθε παραγωγό χρήστη αρδευτικής γεώτρησης ανάλογα με τον χρόνο άρδευσης. Σε περίπτωση που υπάρχει αρδευτικό δίκτυο που συνδέει πέραν της μίας γεώτρησης τότε το Τέλος άρδευσης θα υπολογίζεται στο σύνολο των συνδεδεμένων γεωτρήσεων. Στους κτηνοτρόφους που κάνουν χρήση των ποτίστρων θα υπολογίζεται ο χρόνος χρήσης της κάθε γεώτρησης για τον σκοπό αυτό και θα επιμερίζεται αναλογικά με το ζωικό κεφάλαιο που κατέχει ο κάθε χρήστης. Στους χρήστες νερού για γέμισμα των βυτίων φυτοπροστασίας θα υπολογίζεται ο χρόνος χρήσης της κάθε γεώτρησης για τον σκοπό αυτό και θα επιμερίζεται αναλογικά με τις εκτάσεις και τις καλλιέργειες για τις οποίες έκαναν χρήση. Στις περιπτώσεις των κτηνοτρόφων και των χρηστών νερού για γέμισμα των βυτίων φυτοπροστασίας μπορεί να επιβληθεί τέλος και βάσει κατανάλωσης σε κυβικά μέτρα εφόσον υπάρχουν στις παροχές των γεωτρήσεων υδρόμετρα. Σε κάθε περίπτωση και για τις παραπάνω περιπτώσεις επαφίεται στις τοπικές επιτροπές άρδευσης σε συνεργασία με τον Πρόεδρο η Εκπρόσωπο ΤΚ η μέριμνα για τον πλέον πρόσφορο, αποδοτικό και δίκαιο εκάστοτε τρόπο επιβολής του τέλους άρδευσης. 2. Υπόχρεοι για την καταβολή του Τέλους άρδευσης είναι όλοι εκείνοι που κάνουν χρήση του αρδευτικού έργου των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου. 3. Η βεβαίωση και είσπραξη του Τέλους άρδευσης θα γίνεται ως εξής: α. Στο τέλος της αρδευτικής περιόδου η Επιτροπή άρδευσης σε συνεργασία με την Τοπική Επιτροπή άρδευσης και τον Πρόεδρο της κάθε Τοπικής Κοινότητας, ελέγχει και παραδίδει τις οικονομικές καταστάσεις (Υπόδειγμα 4) στο τμήμα εσόδων του Δήμου, το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου έκαστου έτους, προκειμένου να βεβαιωθούν οι κατάλογοι. β. Ο βεβαιωτικός κατάλογος θα συντάσσεται το αργότερο μέχρι 10 Νοεμβρίου έκαστου έτους και οι εγγεγραμμένοι σ αυτόν υποχρεούνται να καταβάλλουν την οφειλή τους, χωρίς προσαυξήσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου. γ. Στους δυστροπούντας να καταβάλλουν τα τέλη άρδευσης διακόπτεται η παροχή νερού στα αρδευόμενο κτήματά τους και επαναλαμβάνεται μόνον με την εξόφληση του λογαριασμού. Στους ανωτέρω οφειλέτες δεν θα χορηγείται Βεβαίωση αρδευτικής ενημερότητας. Άρθρο 9 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 9

10 1. Απαγορεύεται η από οιονδήποτε αυθαίρετη χρήση γεώτρησης χωρίς να έχει προηγηθεί η διαδικασία απόκτησης δικαιώματος άρδευσης. Σε περίπτωση που εντοπιστεί καταναλωτής να αρδεύει χωρίς την έγκριση της Επιτροπής άρδευσης επιβάλλεται πρόστιμο 500,00 και σε υποτροπή θα του απαγορεύεται το δικαίωμα άρδευσης και θα του επιβληθεί πρόστιμο 1.000,00 και οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. 2. Απαγορεύεται απόλυτα η εκτέλεση οποιονδήποτε έργων και γενικά κάθε εργασία που μπορεί να καταστρέψει ή να μεταβάλλει τα αρδευτικά έργα από ιδιώτες χωρίς την έγγραφη άδεια του Δήμου. Όσοι δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα Κανονισμό και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό αυτό ή προξενούν ζημιές στα αρδευτικά έργα, εκτός από την ποινική δίωξη στα αρμόδια δικαστήρια υποχρεούνται να καταβάλλουν την δαπάνη για την αποκατάσταση της ζημιάς. Οι παραβάτες των παραπάνω περιπτώσεων τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.Δ. 3881/58. Άρθρο 10 ον Ο Δήμος δεν έχει υποχρέωση για αποζημίωση των οποιονδήποτε καταναλωτών για τυχόν προσωρινή διακοπή ή ελάττωση της ποσότητας ή πιέσεως του νερού, καθώς και τυχών διακοπή του νερού από βλάβη ή ζημιά των γεωτρήσεων ή διάρρηξη των σωλήνων από οποιανδήποτε αιτία Άρθρο 11 ον Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου. Άρθρο 12 ον Ο παρών Κανονισμός Αρδεύσεως αποτελούμενος από δώδεκα (12) άρθρα, ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου γίνεται οριστικός αφού εγκριθεί από την Περιφερειακή Διοίκηση και αφού κοινοποιηθεί με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Δήμου και των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 του από 13/9/1959 Β.Δ. και το άρθρο 15 του Π.Δ. 499/75 και ισχύει μέχρι νεότερης τροποποίησης. Ο παρών κανονισμός θα εφαρμοστεί άμεσα από την ψήφισή του Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 323/2013 Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού. 1. Βεράνη Φωτεινή 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού. 1. Βεράνη Φωτεινή 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 15/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αριθμ. Απόφασης 261/2013 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου Υδρευση Αμυνταίου κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 03/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας. Κύρκου Κυριάκος 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα. Νάνου Ανθούλα 3 Παπαχρήστου Νικόλαος

ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας. Κύρκου Κυριάκος 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα. Νάνου Ανθούλα 3 Παπαχρήστου Νικόλαος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 13/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου Αριθμ. Απόφασης 228/2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 21/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 21/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 21/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου Αριθμ. Απόφασης 309/2013 ΘΕΜΑ: Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 07/2013 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισμού λόγω επιχορήγησης για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης 14 15

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης 14 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 26/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 05/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου.

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 05/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 05/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Τροποποίηση προϋπολογισµού και τεχνικού προγράµµατος του τρέχοντος

Διαβάστε περισσότερα

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης 14 15

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης 14 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 26/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη τελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ:υζήτηση και λήψη απόφασης για τετράμηνη μέτρηση των τελών ύδρευσηςαποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 25/2013 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισμού, διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 25/2013 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Εγκριση της με αριθμό 61/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης Μωϋσιάδης Κωνσταντίνος Νικολαϊδης Ισαάκ Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος Ρακόπουλος Άγγελος 17 18

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης Μωϋσιάδης Κωνσταντίνος Νικολαϊδης Ισαάκ Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος Ρακόπουλος Άγγελος 17 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 27/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εγκριση της με αριθμό 63/2012 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδώρου Απόστολος Τσάμου Πηνελόπη Φίστας Δημήτριος Μωυσιάδης Κωνσταντίνος

Θεοδώρου Απόστολος Τσάμου Πηνελόπη Φίστας Δημήτριος Μωυσιάδης Κωνσταντίνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 25/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό Α2

Διαβάστε περισσότερα

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης Μωϋσιάδης Κωνσταντίνος Νικολαϊδης Ισαάκ Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος Ρακόπουλος Άγγελος 17 18

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης Μωϋσιάδης Κωνσταντίνος Νικολαϊδης Ισαάκ Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος Ρακόπουλος Άγγελος 17 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 27/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διενέργεια διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 12/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 12/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 12/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ:Διαγραφές από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Αμυνταίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 13/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 13/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 13/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ:Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Φίστας Δημήτριος Γεωργιάδη Λάζαρο Τσάμου Πηνελόπη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Φίστας Δημήτριος Γεωργιάδη Λάζαρο Τσάμου Πηνελόπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 16/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού διάθεση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

1 Λιάσης Ιωάννης Πρόεδρος Παπαχρήστου Νικόλαος 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα Θεοδωρίδης Αβραάμ 3 Δεληγιαννίδης Ευστάθιος Πελεκούδας Θεόδωρος 4 5

1 Λιάσης Ιωάννης Πρόεδρος Παπαχρήστου Νικόλαος 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα Θεοδωρίδης Αβραάμ 3 Δεληγιαννίδης Ευστάθιος Πελεκούδας Θεόδωρος 4 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 18/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εγκριση του 2 ου ΑΠΕ του έργου «Υδρευση Αμυνταίου». ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2013 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου Θέμα: Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 25/2013 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Εγκριση της με αριθμό 116/2013 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 18/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Κατανομή ποσού ύψους 46.600 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Θεοδώρου Απόστολος Τσάμου Πηνελόπη 26 27. Φίστας Δημήτριος Μωυσιάδης Κωνσταντίνος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Θεοδώρου Απόστολος Τσάμου Πηνελόπη 26 27. Φίστας Δημήτριος Μωυσιάδης Κωνσταντίνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 25/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό Α2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 14/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού και αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 05/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου.

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 05/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 05/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 24/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση δημοτικού συμβουλίου για τον αριθμό αδειών Υπαιθρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθ. Αποφ 13/2011 Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Άρδευσης.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 94/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 17/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Ανατροπή διάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου.

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Μνηµόνιο συνεργασίας µε σκοπό τη ηµιουργία Αναπτυξιακής Σύµπραξης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 05/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου.

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 05/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 05/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Παραχώρηση κατά χρήση, έναντι τιµήµατος, αποκαλυφθεισών εκτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 33/2011 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου.

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 33/2011 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 33/2011 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εγκριση 1 ου Α.Π.Ε. του έργου «Ύδρευση Αµυνταίου». ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ452

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος κ. Ιωσηφίδης Ιωακείμ προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωσηφίδης Ιωακείμ προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου Αριθμ. Απόφασης 290/2013 ΘΕΜΑ: Εγκριση της με αριθμό 85/2013 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης Μωϋσιάδης Κωνσταντίνος Νικολαϊδης Ισαάκ Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος Ρακόπουλος Άγγελος 17 18

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης Μωϋσιάδης Κωνσταντίνος Νικολαϊδης Ισαάκ Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος Ρακόπουλος Άγγελος 17 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 27/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ:Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Φίστας Δημήτριος Γεωργιάδη Λάζαρο Κύρκου Κυριάκος

Φίστας Δημήτριος Γεωργιάδη Λάζαρο Κύρκου Κυριάκος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 23/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για το Τεχνικό πρόγραμμα έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 212/2014 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 211/2014 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 4/2011 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αµυνταίου

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 4/2011 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αµυνταίου 10ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:41/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 4/2011 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αµυνταίου Θέµα: Προσαρµογή του καταστατικού της

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανάθεση σύνταξης µελέτης µε τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση δικτύου τηλεθέρµανσης Τ/Κ Σκλήθρου», προϋπολογισµού ,00 Ευρώ.

Θέµα: Ανάθεση σύνταξης µελέτης µε τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση δικτύου τηλεθέρµανσης Τ/Κ Σκλήθρου», προϋπολογισµού ,00 Ευρώ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 224/2013 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 26/2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Ανάθεση σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 04/2013 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Εγκριση Σχεδίου δράσης για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

Παρών ο Δήμαρχος κ. Ιωακείμ Ιωσηφίδης που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο Δήμαρχος κ. Ιωακείμ Ιωσηφίδης που κλήθηκε νόμιμα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 11/ του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 21/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 21/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 21/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου Αριθμ. Απόφασης 314/2013 ΘΕΜΑ: Εγκριση 1 ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΦΩΨΛ-Η35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 84/2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΦΩΨΛ-Η35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 84/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 84/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 10/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Συζήτηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 35/2014 του δηµοτικού συµβουλίου ήµου Αµυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 35/2014 του δηµοτικού συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 35/2014 του δηµοτικού συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 06/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 06/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 06/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου Εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 22/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 22/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 159/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 22/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 30/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 30/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 175/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 30/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Προέλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

23 Γεωργιάδη Λάζαρο 24 Κύρκου Κυριάκος. 22 Φίστας Δημήτριος

23 Γεωργιάδη Λάζαρο 24 Κύρκου Κυριάκος. 22 Φίστας Δημήτριος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 23/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 58/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 14/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 14/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 14/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φίστας Δημήτριος Γεωργιάδη Λάζαρο Τσάμου Πηνελόπη

Φίστας Δημήτριος Γεωργιάδη Λάζαρο Τσάμου Πηνελόπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 14/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εγκριση καθορισμού χώρων και όρων διενέργειας εμποροπανήγυρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009 Περίληψη Ρύθμιση οφειλών ( από δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές κ.λ.π. ) σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕΩΨΛ-ΔΗΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 81/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞΕΩΨΛ-ΔΗΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 81/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 81/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 9/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 66/2012 Θέμα:«Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης» Στη Θέρμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩΨΛ-Γ13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩΨΛ-Γ13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 6/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2013 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013. ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 14 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11: 00 π.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 45/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Καθορισμός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 14/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 14/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 14/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Αιτήματα πολιτών σχετικά με κυκλοφοριακές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθ. Αποφ 12/2011 Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Ύδρευσης.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:6426 /18-5-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 6 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 67/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 91 Απόσπασμα από το πρακτικό της 26-4-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Ανάκληση της υπ αριθμ. 309/2015 Α.Δ.Σ. και λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Από το πρακτικό 1/22-1-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 16/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 16/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 16/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 17/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 17/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 17/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεράνη Φωτεινή 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα

1. Βεράνη Φωτεινή 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 15/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου Αριθμ. Απόφασης 258/2013 ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 10/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 27/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Ανατροπή προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 106/ /2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 106/ /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 106/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 20/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4ης/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4ης/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 27/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4ης/ 29-4-2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Φίστας Δημήτριος Γεωργιάδη Λάζαρο Τσάμου Πηνελόπη

Φίστας Δημήτριος Γεωργιάδη Λάζαρο Τσάμου Πηνελόπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 16/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αμυνταίου με την

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 22/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 22/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 129/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 22/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ9ΩΨΛ-ΙΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 52/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ9ΩΨΛ-ΙΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 52/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 52/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 6/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 1/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 4263/2-4-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 4 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 47/2015 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της 3 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 26/2015 ΘΕΜΑ : «Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 305/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 35/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΡ4-3ΥΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΡ4-3ΥΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ορθή ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/30 Ιαν.2012 Από το πρακτικό 1/30-1-2012 συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 16/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εγκριση της με αριθμό 26/12 απόφασης της Δ.Η.Κ.Ε.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 16 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 23 ης Ιουνίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 158/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/ συνεδρίασης της Οικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/ συνεδρίασης της Οικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 266/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/16-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παρευρέθη και η Φιλίππου Αγάπη δηµοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρευρέθη και η Φιλίππου Αγάπη δηµοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 8/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθ. απόφασης 140 Περίληψη Έγκριση αιτημάτων οφειλετών για υπαγωγή τους σε ρύθμιση

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθ. απόφασης 140 Περίληψη Έγκριση αιτημάτων οφειλετών για υπαγωγή τους σε ρύθμιση Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 13 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 1 ης Ιουλίου 2014 Αριθ. απόφασης 140 Περίληψη Έγκριση αιτημάτων οφειλετών για υπαγωγή τους σε ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 26 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 21 ης Νοεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.387/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. «Έγκριση της υπ αριθμ. 162/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό αρδευτικών τελών».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. «Έγκριση της υπ αριθμ. 162/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό αρδευτικών τελών». 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10509/4-8- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης / Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 130/ Π

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 42/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 42/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 259/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 42/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα