15REQ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15REQ002786799 2015-05-19"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθεια υδραυλικών κ.λ.π. υλικών, για τις ανάγκες Συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου για το έτος ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Καρπενησίου. ΠΡΟΥΠΟΛ: , % Φ.Π.Α ΠΗΓΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ορειχάλκινα εξαρτήματα µηχανικής σύσφιξης(σωλήναtoympo) (Α/Α µελέτης 1 έως 12 και 31) Γενικά χαρακτηριστικά Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα µμηχανικής σύσφιξης για σωλήνα (τύπου τουµποράµατος) θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς πόρους, υπολείμματα άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική ή κατασκευαστική ατέλεια. Θα αναγράφονται πάνω στο σώµα των ορειχάλκινων εξαρτημάτων µμηχανικής σύσφιξης µονοσωληνίου (ανάγλυφη σήµανση) τα παρακάτω χαρακτηριστικά : Κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήµα κατασκευαστή). Διάµετρος εξαρτήματος. ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝEΣ PVC ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Σ 41 (Α/Α µελέτης 14 έως 17) 1. Γενικά Χαρακτηριστικά Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι από µη πλαστικοποιημένο σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο χωρίς πλαστικοποιητές (U-PVC 100 ) και πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως προς το πρότυπο ΕΛΟΤ 476 (ή βάση του νέου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1401 <<Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων χωρίς πίεση Μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U) >> και τις Γερµανικές προδιαγραφές DIN /79, DIN /87 και τις οποίες θα εφαρμοστούν σε όλη την έκταση αυτών εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη του ΕΛΟΤ 476 δεν συμφωνεί προς τις αναφερόμενες παραπάνω Γερµανικές προδιαγραφές, υπερισχύει η διάταξη ΕΛΟΤ 476. Οι προσφερόµενοι σωλήνες θα είναι τύπου Σ41, κατάλληλοι για λειτουργία σε ίκτυα αποχέτευσης. 2. Ισχύοντες κανονισµοί α. Οι σωλήνες που θα χρησιµοποιηθούν και οι σύνδεσµοι τους θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τις παρακάτω απαιτήσεις. ΕΛΟΤ 476 (ή βάση του νέου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1401 <<Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων χωρίς πίεση Μη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U) >> DIN /79 DIN / Ειδικά Χαρακτηριστικά Οι σωλήνες θα παραδίδονται σε τεµάχια ωφέλιµου µήκους 6.00 µέτρων, χρώµατος πορτοκαλί (RAL 8023) µε ενσωματωμένο σύνδεσµο τύπου µούφας εσωτερικού ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας. Κάθε τεµάχιο θα φέρει τυπωµένη λωρίδα µε το σήµα του κατασκευαστή, τον τύπο του υλικού U-PVC 100, τις προδιαγραφές, και την εξωτερική διάµετρο σε χιλιοστά. Τα στοιχεία αυτά θα επισηµαίνονται ευκρινώς επί του σωλήνα µε ανεξίτηλο χρώµα ή ανάγλυφα. Θα είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις υπογείων δικτύων αποχέτευσης. Θα εξασφαλίζουν µεγάλη αντοχή στη διάβρωση από τις περισσότερες ουσίες (χηµικά, οξέα, άλατα, κ.λ.π.) ή απόβλητα. Θα διαθέτουν λεία εσωτερική επιφάνεια έτσι ώστε να µην επιτρέπουν την επικάθιση διαφόρων σωµάτων (πουρί ) και να εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες ροής και χαµηλές απώλειες πίεσης. Θα διαθέτουν όσο το δυνατόν µικρότερο βάρος έτσι ώστε να µεταφέρονται και να τοποθετούνται εύκολα. Θα διαθέτουν μεγάλη µμηχανική αντοχή σε εσωτερικά και εξωτερικά φορτία. Θα έχουν µμεγάλη διάρκεια ζωής. Θα έχουν την δυνατότητα επαρκούς κάµψεως έτσι ώστε να ακολουθούν µικροκαθιζήσεις του εδάφους λόγω της ευκαµψίας τους. Θα έχουν αποθηκευτεί σε καλά αερισμένους και στεγασμένους χώρους ώστε να προφυλάσσονται από την ηλιακή ακτινοβολία, από τις ψηλές θερμοκρασίες ή από τις άσχηµες καιρικές συνθήκες. Το καθαρό (ωφέλιµο) µήκος του εγκατεστημένου σωλήνα πρέπει να είναι 6.00 µέτρα ενώ το συνολικό µήκος αυτού θα είναι µεγαλύτερο των έξι µέτρων κατά το τµήµα εκείνο του σωλήνα το οποίο εισέρχεται στην υποδοχή του 1

2 συνδέσµου (µούφα ) κατά την εγκατάσταση. Οι σωλήνες PVC θα είναι άνευ ραφής και θα συνδέονται µεταξύ τους µε ενσωματωμένους συνδέσµους από το ίδιο υλικό τύπου υποδοχής (µούφας) στεφανωμένους µε ελαστικούς δακτυλίους. Οι ενσωματωμένοι σύνδεσμοι τύπου υποδοχής (µούφας ), οι στεγανούµενοι µε ελαστικούς δακτυλίους πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές για αυτό τον σκοπό. Το πάχος του τριχώματος των ενσωματωμένων συνδέσµων τύπου υποδοχής (µούφα), στεφανωμένων µε ελαστικούς δακτυλίους πρέπει να είναι τουλάχιστον τέτοιο ώστε ο σύνδεσµος να ανταποκρίνεται στις ίδιες απαιτήσεις αντοχών µε τον σωλήνα. Οι σωλήνες κατά την µμεταφορά τους δεν πρέπει να ρίπτονται κατά την φόρτωση και εκφόρτωση τους (ούτε µε ανατροπή της καρότσας του αυτοκινήτου ). Απαγορεύεται η χρήση συρματόσκοινων ή αλυσίδων ή γάντζων ή άλλων αιχμηρών αντικειμένων κατά την µμεταφορά και φορτοεκφόρτωση των σωλήνων.οι σωλήνες ή οι συσκευασίες των σωλήνων θα µμεταφέρονται και θα φορτοεκφορτώνονται µε πλατείς υφασμάτινους ιµάντες. Επί τόπου στην παράδοση οι σωλήνες θα εξετάζονται σχολαστικά στο φως µε γυµνό οφθαλμό και θα ελέγχονται για αυλακώσεις,παραμορφώσεις, ελαττώματα, ανομοιογένειες. 4. Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας σωλήνων Οι σωλήνες θα συνοδεύονται από ελαστικούς δακτυλίους στεγανότητας. Για την παραγωγή των ελαστικών δακτυλίων στεγανότητας µπορεί να χρησιμοποιηθεί φυσικό ή συνθετικό ελαστικό ή µίγµα αυτών. Το υλικό πρέπει να είναι αβλαβές από τοξικολογικής άποψης και να µη µμεταβάλλει τις οργανοληπτικές ιδιότητες του νερού. Οι δακτύλιοι πρέπει να είναι βουλκανισμένοι και να µην υφίστανται αποθείωση. Να είναι επίσης ομοιογενείς και ελεύθεροι εγκλεισμάτων αέρος, ορατών πόρων, χαραγών και εξογκωμάτων που επηρεάζουν την λειτουργία του δακτυλίου. Η µορφή του δακτυλίου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα του συνδέσµου. Γενικά για τους ελαστικούς στεγανωτικούς δακτυλίους θα διαλαµβάνονται στην προσφορά οι προδιαγραφές που αυτοί θα πληρούν και βάσει των οποίων θα γίνεται ο ποιοτικός τους Σωλήνας PE-100 -PN 16, SDR11 (Α/Α µελέτης 18 έως 20) 1. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται στην προµήθεια σωλήνων από πολυαιθυλένιο (PE) για χρήση σε δίκτυα ύδρευσης µε εσωτερική πίεση λειτουργίας 16 bar τουλάχιστον και στηρίζεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN Parts 1-7 µε τίτλο <<Plastic piping systems for water supply Polyethylene (pe)>>. 2. Πρώτη ύλη 2.1 Γενικά Η πρώτη ύλη από την οποία θα παράγονται οι σωλήνες θα έχει την µορφή ομογενοποιημένων κόκκων από οµοπολυµερείς ή συµπολυµερείς ρητίνες πολυαιθυλενίου και τα πρόσθετά τους. Τα πρόσθετα είναι ουσίες ( αντιοξειδωτικά, πιγµέντα χρώµατος, σταθεροποιητές υπεριωδών, κλπ ) ομοιόμορφα διασκορπισμένες στην πρώτη ύλη που είναι αναγκαίες για την παραγωγή συγκόλληση και χρήση των σωλήνων. Τα πρόσθετα πρέπει να επιλεγούν ώστε να ελαχιστοποιούν την πιθανότητα αποχρωματισμού του υλικού μετά την υπόγεια τοποθέτηση των σωλήνων (ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αναερόβια βακτηρίδια ) ή την έκθεση τους στις καιρικές συνθήκες. Η πρώτη ύλη µε τα πρόσθετά της θα είναι κατάλληλα για χρήση σε εφαρμογές σε επαφή µε πόσιμο νερό και δεν θα επηρεάζουν αρνητικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Υλικό από ανακύκλωση δεν θα χρησιμοποιείτε σε κανένα στάδιο της διαδικασίας παραγωγής της πρώτης ύλης. Το χρώμα του υλικού για την παραγωγή των σωλήνων θα είναι μπλέ. Υδροστόµιο, χυτοσιδηρό, Πυροσβέσεως (Α/Α µελέτης 21) Τα πυροσβεστικά υδροστόµια είναι διάταξη µε ενσωματωμένη βάνα, υπέργεια κατά την απαίτηση της παρούσας µελέτης. Τα πυροσβεστικά υδροστόµια θα φέρουν µε δύο λείψεις παροχέτευσης και θα είναι συνδεδεµένα µε πηγή τροφοδότησης νερού µε σκοπό την εξυπηρέτηση των οχηµάτων ή εύκαµπτων σωλήνων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.( ΕΛΟΤ 664 Παρ ) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. Τα υδροστόµια θα είναι σύµφωνα µε την Κλάση ΙΙΙ κατά το πρότυπο του ΕΛΟΤ 664 δηλ θα είναι κατάλληλα για χρήση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία,από κατάλληλα εκπαιδευµένους στην χρήση εύκαµπτων σωλήνων διαµέτρου 63 mm ή 75 mm καθώς και στις οµάδες πυροπροστασίας. Ακόµη θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :.1 Τα πυροσβεστικά υδροστόµια θα παροχετεύονται από αγωγούς οι οποίοι διατηρούν την πίεση λειτουργίας τους σε αποδεκτά επίπεδα για την λειτουργία τους.2 Τα πυροσβεστικά υδροστόµια θα είναι κατασκευασµένα για ασφαλή λειτουργία, και πίεση λειτουργίας 16 bar 2

3 τουλάχιστον..3 Τα πυροσβεστικά υδροστόµια θα συντηρούνται από τον ΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. 2. ΕΙ ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Για να ανοίξει η βαλβίδα, ο άξονας χειρισµού θα πρέπει να περιστραφεί αντίθετα από την φορά των ωροδεικτών. 2.1 Διατοµή Εισόδου : DN 80 τουλάχιστον 2.2 Διατοµή Λήψεων Παροχέτευσης : 2,5 ιντσών (2.½ ). Τα πυροσβεστικά υδροστόµια θα φέρουν στα άκρα των λήψεων σπείρωµα ειδικά κατασκευασμένο για την γρήγορη και απρόσκοπτη σύνδεση των Πυροσβεστικών Οχημάτων ή των εύκαμπτων σωλήνων. 2.3 Αριθµός Λήψεων Παροχέτευσης : ύο (2) 2.4 Παροχέτευση Λήψεων (Κατάθλιψη) : 1000 λίτρα ανά λεπτό από κάθε λήψη τουλάχιστον 2.5 Σύνδεση : Φλαντζωτή 2.6 Το πυροσβεστικό υδροστόµιο θα φέρει αντιπαγετική προστασία (βαλβίδα εκκενώσεως ). Τα πυροσβεστικά υδροστόµια πρέπει να είναι βαµµένα εσωτερικά και εξωτερικά από αντιδιαβρωτική βαφή υψηλής αντοχής, κατάλληλου πάχους. Χρώµα : Κόκκινο. Εξαρτήµατα (µε ελαστικό δακτύλιο) PVC -PN 16 (Α/Α µελέτης 23,24) 1.Γενικά Χαρακτηριστικά Τα εξαρτήµατα θα είναι από µη πλαστικοποιηµένο σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο χωρίς πλαστικοποιητές (U-PVC 100 ) και πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως προς το πρότυπο ΕΛΟΤ 392 /444 και τις Γερµανικές προδιαγραφές DIN 8063, και τις οποίες θα εφαρµοσθούν σε όλη την έκταση αυτών εφ οσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα. Τα προσφερόµενα εξαρτήµατα θα είναι τύπου U-PVC 100, κατάλληλα για λειτουργία σε πίεση 16 ατµοσφαιρών, σε θερµοκρασία 20 ο C. 2. Ισχύοντες κανονισµοί Τα εξαρτήµατα που θα χρησιμοποιηθούν θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τις παρακάτω απαιτήσεις. DIN 8063: Συνδέσεις και ειδικά τεµάχια για σωληνώσεις πιέσεως από σκληρό PVC DIN 19532: Σωληνώσεις από µη πλαστικοποιημένο χλωριούχο πολυβινύλιο (σκληρό PVC, PVC-U) για δίκτυα πόσιµου νερού. Σωλήνες ειδικά τεµάχια σύνδεσμοι. ΕΛΟΤ 9: Σωλήνες από θερμοπλαστικά υλικά για την µεταφορά ρευστών. Ονοµαστικές εξωτερικές διάµετροι και ονοµαστικές πιέσεις ΕΛΟΤ 392: Μονοί σύνδεσμοι για σωλήνες πίεσης από σκληρό PVC ΕΛΟΤ 444: ιπλοί σύνδεσμοι για σωλήνες πίεσης από σκληρό PVC 3. Ειδικά Χαρακτηριστικά Τα εξαρτήματα PVC θα παραδίδονται σε, χρώµα γκρι σκούρο (RAL 7011) µε ενσωματωμένο σύνδεσµο τύπου µούφας εσωτερικού ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας όπως ζητείτε ανά περίπτωση. Θα είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις υπογείων δικτύων ύδρευσης και γενικά δικτύων µμεταφοράς υγρών υπό πίεση Θα εξασφαλίζουν µεγάλη αντοχή στη διάβρωση από τις περισσότερες ουσίες (χηµικά, οξέα, άλατα, κ.λ.π.) ή απόβλητα. Θα διαθέτουν λεία εσωτερική επιφάνεια έτσι ώστε να µην επιτρέπουν την επικάθιση διαφόρων σωµάτων (πουρί ) και να εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες ροής και χαµηλές απώλειες πίεσης. Θα διαθέτουν όσο το δυνατόν µικρότερο βάρος έτσι ώστε να µμεταφέρονται και να τοποθετούνται εύκολα. Θα διαθέτουν µεγάλη µμηχανική αντοχή σε εσωτερικά και εξωτερικά φορτία. Θα έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Θα έχουν την δυνατότητα επαρκούς κάµψεως έτσι ώστε να ακολουθούν µικροκαθιζήσεις του εδάφους λόγω της ευκαμψίας τους. Θα αντέχουν στην φωτιά και δεν θα δημιουργούν φλόγα (θα αποσβήνονται). εν θα είναι αγώγιµα στην ηλεκτρική ενέργεια. Θα εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα στα σηµεία συνδέσεως, ανεξάρτητα του αν υπάρχει υπερπίεση ή υποπίεση στο δίκτυο. Τα εξαρτήματα που θα παραδίδονται θα είναι προσφάτου παραγωγής. Θα έχουν αποθηκευτεί σε καλά αερισµένους και στεγνωμένους χώρος ώστε να προφυλάσσονται από την ηλιακή ακτινοβολία, από τις ψηλές θερμοκρασίες ή από τις άσχηµες καιρικές συνθήκες. Επειδή τα εξαρτήματα PVC θα χρησιμοποιηθούν για την παροχέτευση πόσιµου νερού, µε κανέναν τρόπο δεν πρέπει να έχουν νοσηρή επίδραση επί του νερού και να µην προσδίδουν σε αυτό οσµή ή γεύση ή χρωµατισµό, ούτε τοξικά στοιχεία σε ποσοστό δυνάµενο να είναι επικίνδυνο για την υγεία. 3

4 ΖΙΜΠΩ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ, ΕΠΟΞΕΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ (Αριθμός τιμολογίου -25 έως 27) 1. Αντικείμενο Οι σύνδεσμοι Ζυμπώ Νέου Τύπου θα έχουν μεγάλο εύρος εφαρμογών και είναι κατάλληλοι για ενώσεις αγωγών PE, PVC, Χάλυβα,Αμιάντου με αγωγούς αντιστοίχων υλικών εξασφαλίζοντας την απαραίτητη υδατοστεγανότητα. 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά Γενικά Χαρακτηριστικά. Οι σύνδεσμοι μεγάλου εύρους θα διαθέτουν διάταξη με αγκύρωση, η οποία θα εξασφαλίζει στεγανοποίηση στα άκρα των αγωγών (χαλυβδοσωλήνα, αμιαντοσωλήνα ή άλλου τύπου σωλήνα) για πίεση του δικτύου 16 ατμ καθώς και την αξονική απομάκρυνση των συνδεόμενων αγωγών. Οι σύνδεσμοι θα πρέπει να μπορούν να επιτυγχάνουν ασφαλή σύνδεση ακόμη και εάν οι αγωγοί που συνδέονται παρουσιάζουν γωνιακή απόκλιση μεταξύ τους 8 0 τουλάχιστον και πλέον στην μία ή και στις δύο πλευρές εφαρμογής τους. Κάθε πλευρά του συνδέσμου θα φέρει ανεξάρτητη διάταξη σύσφιγξης ΣΕΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΕΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PE/PVC (ΠΛΗΡΗΣ),PN16 (Α/Α µελέτης 34 έως 37) ΓΕΝΙΚΑ Οι ζωστήρες (σέλλες) θα είναι κατάλληλοι για την κατασκευή νέων συνδέσεων παροχής και κατάλληλοι για εφαρμογή σε αγωγούς PE/PVC του ικτύου Ύδρευσης αντίστοιχης ονοµαστικής διαµέτρου. Οι ζωστήρες (σέλλες) θα αποτελούνται από τα εξής εξαρτήματα: Άνω Τµήµα Κάτω Τµήµα Κοχλίες - Ελαστικό Το άνω τµήµα των ζωστήρων θα φέρει οπή πλήρους διατοµής καθ όλο το πάχος του, µε θηλυκό σπείρωµα BSP, διαμέτρου ¾ ή 1. Στην περιοχή της οπής, εσωτερικά, θα φέρει ελαστικό δακτύλιο κατάλληλης διατοµής, το οποίο και εξασφαλίζει τη στεγανότητα της σύνδεσης. Το ελαστικό θα είναι κατασκευασμένο βάση του πρότυπου ΕΝ Η στεγάνωση θα επιτυγχάνεται µε σύσφιξη του ζωστήρα επί του αγωγού µέσω κοχλιών που ενώνουν τα δύο τµηµατά του. Η όλη κατασκευή θα είναι για κλάση πίεσης PN 16 atm. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΥΠΟΥ ΙΑΠΩΝΙΑΣ (Α/Α µελέτης 38 έως 49 ) Όλα τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από µαλακό χυτοσίδηρο σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 10242:1994 καθώς και το ISO 49 << Malleable cast iron fittings threaded to ISO 7-1>> ή το ισοδύναµο του JIS (Japanese Industrial Standard) B 2301 : Οι διατοµές των εξαρτημάτων ορίζονται από το πρότυπο EN ISO 6708.Τα εξαρτήματα είναι εν θερµώ γαλβανισμένα. Σήµανση (ΕΝ 10242:1994 παράγραφος 14 ) Τα εξαρτήµατα θα φέρουν κατ ελάχιστον την παρακάτω σήµανση ( εκτός εάν είναι αδύνατο λόγω διαστάσεων ) : Κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήµα κατασκευαστή). Υλικό κατασκευής (ΕΝ 10242:1994 παράγραφος 5.1 ) Ως υλικό κατασκευής ορίζεται το EN-CJMΒ ή το EN-CJMΒ Σπειρώµατα Τα σπειρώµατα θα ακολουθούν το ISO 7/1 για διαστάσεις από 1/8 έως 6. Πίεση λειτουργίας (ΕΝ 10242:1994 παράγραφος 14 ) Ως πίεση λειτουργίας για τα εξαρτήµατα ορίζονται τα 20 bar (για θερμοκρασίες από -20 Ο C έως 30 Ο C (ΕΝ10242:1994 παράγραφος 10.2 )). ΣΩΛΗΝΕΣ PVC (Α/Α µελέτης 51 έως 53 ) 1. Οι πλαστικοί σωλήνες από σκληρό χλωριούχο πολυβινίλιο μη πλαστικοποιημένο, πρέπει να ανταποκρίνονται προς το Ελληνικό πρότυπο NHS /9 και τις Γερμανικές προδιαγραφές DIN8061, 3062, 19532, και D.V.C. φύλλο παρατηρήσεων 320 οι οποίες θα εφαρμοσθούν σε όλη την έκταση αυτών εφ όσον άλλως δεν ορίζεται στην παρούσα. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη του NHS /9 δεν συμφωνεί προς τις προμνηθείσες Γερμανικές προδιαγραφές, ισχύει η διάταξη του NHS. 2. Οι προσφερόμενοι σωλήνες θα είναι τύπου P.V.C.100, ονομαστικής πιέσεως 16 ατμοσφαιρών. 3. Οι σωλήνες P.V.C. θα παραδίδονται σε τεμάχια ωφέλιμου μήκους 6.00 μέτρων, κάθε τεμάχιο θα φέρει δε επικολλημένη χάρτινη λωρίδα με το σήμα του κατασκευαστή, τον τύπο του υλικού P.V.C.100, την πίεση λειτουργίας 4

5 και την εξωτερική διάμετρο σε χιλιοστά. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να επισημαίνονται επί του σωλήνα με ανεξίτηλο χρώμα ή ανάγλυφα. 4. Το καθαρό (ωφέλιμο) μήκος του εγκατεστημένου σωλήνα πρέπει να είναι 6.00 μέτρα ενώ το συνολικό μήκος αυτού θα είναι μεγαλύτερο των έξι μέτρων κατά το τμήμα εκείνο του σωλήνα το οποίο εισέρχεται στην υποδοχή του συνδέσμου κατά την εγκατάσταση. 5. Οι σωλήνες P.V.C. θα είναι άνευ ραφής και θα συνδέονται μεταξύ τους με ενσωματωμένους συνδέσμους από το ίδιο υλικό τύπου υποδοχής στεφανωμένους με ελαστικούς δακτυλίους. 6. Επειδή οι σωλήνες από P.V.C. θα χρησιμοποιηθούν για την παροχέτευση πόσιμου νερού, με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να έχουν νοσηρή επίδραση επί του νερού και να μην προσδίδουν σε αυτό οσμή ή γεύση ή χρωματισμό, ούτε τοξικά στοιχεία σε ποσοστό δυνάμενο να είναι επικίνδυνο για την υγεία. Βάνες ελαστικής έμφραξης ΡΝ16 (Α/Α µελέτης 54 έως 56 ) Βάνες χυτοσιδηρές φλαντζών ελαστικής έμφραξης. Σώμα και κάλυπτρα χυτοσιδηρά GG-25 σύμφωνα με DIN Σφήνα περιβλημένη με ελαστικό, κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο GG-25 σύμφωνα με DIN Στέλεχος - ανοξείδωτος χάλυβας 13% CR. Περικόχλιο στέλεχος - μπρούντζος. Χειροκίνητος τροχός - χυτοσίδηρος GG-20. Στεγανοποιητικές επιφάνειες των εδρών της βάνας - χάραξη από σίδηρο / ελαστικό 4Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ωοειδές σχήμα του σώματος, απεριόριστη δίοδος, χειροκίνητος τροχός στροφής, μη ανυψούμενος. Ειδικός, μη δυνάμενος να ξεμονταριστεί, στυπειοθλίπτης & ελαστικός δακτύλιος. Μήκος μεταξύ φλαντζών σύμφωνα με DIN 3202, σειρά F4. Συνδετικές διαστάσεις φλαντζών PN 16, σύμφωνα με DIN 2501, με ακατέργαστη ανυψωμένη επένδυση προσόψεως "Τύπος C" σύμφωνα με DIN Ο Συντάξας Καρπενήσι 18/05/2015 Ελέχθηκε και θεωρήθηκε Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια Αναστασιάδης Κλήμης Παπαροϊδάμη Θ. Μαρία Τ.Ε Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Β 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Προμήθεια υδραυλικών κ.λ.π. υλικών, για τις ανάγκες Συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου για το έτος ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Καρπενησίου. ΠΡΟΥΠΟΛ: , % Φ.Π.Α ΠΗΓΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Α.Τ Σφαιρικός κρουνός 1/2'' Θηλ 1/2''Θηλ DN (15),Ολικής Διατομής F.W. β.τύπου, μοχλός χειρισμού (λαβή/πεταλούδα) αλουμινίου Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE- PVC / Φ32 -Θηλυκό 1'' Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE- PVC / Φ32 - Αρσενικό 1'' Ορειχάλκινο ρακόρ Φ18 χ 2,5 χ 1/2 Αρσενικό (Σωλήνα τύπου τουμπόραμα) Ορειχάλκινο ρακορ Φ18 χ 2,5 χ 1/2 Θηλυκό (Σωλήνα τύπου τουμπόραμα ) Ορειχάλκινο ρακόρ Φ18 χ 2,0 χ 1/2 Αρσενικό (Σωλήνα τύπου τουμπόραμα) Ορειχάλκινο ρακορ Φ18 χ 2,0 χ 1/2 Θηλυκό (Σωλήνα τύπου τουμπόραμα ) 0 5, ,00 τεμάχιο 150 3,70 555,00 τεμάχιο 150 5,60 840,00 τεμάχιο 700 1, ,00 τεμάχιο 700 1, ,00 τεμάχιο 400 1,48 592,00 τεμάχιο 400 1,48 592,00 8 Ορειχάλκινο ρακορ Φ63 χ 2 Θηλυκό σπείρωμα τεμάχιο 60 18, ,00 9 Ορειχάλκινο ρακορ Φ63 χ 2 Αρσενικό σπείρωμα τεμάχιο 60 18, ,00 10 Ορειχάλκινο συνδετήρας Φ63Χ63 27, , Ορειχάλκινη προέκταση 3/4 αρσενική 3/4 θηλική μήκος 50 χιλ. Σφαιρική κάνουλα ½'', Ολικής Διατομής F.W. β.τύπου μοχλός χειρισμού (λαβή) αλουμινίου τεμάχιο 300 2,90 870,00 τεμάχιο 20 11,50 230,00 13 Αυτόματος πληρωσης 1/2 Β.Τ. με μανόμετρο τεμάχιο 10 22,00 220,00 6

7 Α.Τ 14 Σωλήνες PVC αποχέτευσης Κεραμιδί Σ41 Φ 250 (με τεμάχιο , , Σωλήνες PVC αποχέτευσης κεραμιδίσ41 Φ 200 (με Σωλήνες PVC αποχέτευσης Κεραμιδί Σ41 Φ160 (με Σωλήνες PVC αποχέτευσης Κεραμιδί Σ41 Φ 125 (με τεμάχιο , ,80 τεμάχιο , ,00 τεμάχιο 204 4,50 918,00 18 Σωλήνας Φ32/ PE-100 -PN 16, SDR11 μέτρα 500 0,90 450,00 19 Σωλήνας Φ25/ PE-100 -PN 16, SDR11 μέτρα 500 0,65 325,00 20 Σωλήνας Φ20/ PE-100 -PN 16, SDR11 μέτρα 500 0,46 230, Πυροσβεστικός Κρουνός DN80 με δύο εξόδους 2 1/2 PN 16 Σωλήνας Φ18Χ 2,5 (PE-80 πολυαιθυλενίου Φ18 Χ 2,5) Πόσιμου νερού Μανσόν PVC-U Ύδρευσης 16 atm Φ63 (με ελαστικούς δακτυλίους) Μανσόν PVC-U Ύδρευσης 16 atm Φ90 (με ελαστικούς δακτυλίους) Ζιμπό Φ63 με αγκύρωση και εποξική βαφή για αγωγούς ΡΕ Ζιμπό Φ90 με αγκύρωση και εποξική βαφή για αγωγούς ΡΕ Ζιμπό Φ110 με αγκύρωση και εποξική βαφή για αγωγούς ΡΕ τεμάχιο , ,00 μέτρα ,65 650,00 τεμάχιο 300 5, ,00 τεμάχιο 200 8, ,00 τεμάχιο 35 20,00 700,00 τεμάχιο 15 40,00 600,00 τεμάχιο 15 50,00 750,00 28 Σωληνάρια τεφλόν για (50 ml) για ψηλά σπειρώματα τεμάχιο 20 8,00 160,00 29 Τεφλόν κορδόνι (50 m) τεμάχιο 15 11,90 178,50 30 Φλάντζα από περμανίτη άνευ αμιάντου πάχους 2.0χιλ 3/4 για ρακόρ υδρομετρητών τεμάχιο ,03 50,00 7

8 Α.Τ 31 Ορειχάλκινος σφαιρικός γωνιακός διακόπτης 1/2 αρσενικό τεμάχιο 20 4,00 80, Βίδες με περικόχλια γαλβανιζέ ολικό σπείρωμα Μ14 επι 70χιλ Βίδες με περικόχλια γαλβανιζέ ολικό σπείρωμα Μ16 επι 70χιλ λάστιχο και βίδες - Σωλήνα PE/PVC Φ63 - Εξόδου 3/4'' λάστιχο και βίδες - Σωλήνα PE/PVC Φ63 - Εξόδου 1'' λάστιχο και βίδες - Σωλήνα PE/PVC Φ90 - Εξόδου 3/4'' λάστιχο και βίδες - Σωλήνα PE/PVC Φ90 - Εξόδου 1'' Μούφα 1/2 Βαρέως τύπου, κορδονάτες γαλβανιζέ, Μούφα 3/4 Βαρέως τύπου, κορδονάτες γαλβανιζέ, Μούφα 1 Βαρέως τύπου, κορδονάτες γαλβανιζέ, (τύπου Μούφα 2 Βαρέως τύπου, κορδονάτες γαλβανιζέ, (τύπου ΤΑΥ 1/2 Βαρέως τύπου, κορδονάτα γαλβανιζέ, (τύπου ΤΑΥ 3/4 Βαρέως τύπου, κορδονάτα γαλβανιζέ, (τύπου ΤΑΥ 1 Βαρέως τύπου, κορδονάτα γαλβανιζέ, (τύπου ΤΑΥ 2 Χ1 X2 Βαρέως τύπου, κορδονάτα γαλβανιζέ, Συστολή μπουκάλας 2 Χ1 Βαρέως τύπου, κορδονάτες γαλβανιζέ, Μαστοί 1/2 Βαρέως τύπου, κορδονάτοι γαλβανιζέ, τεμάχιο 200 0,60 120,00 τεμάχιο 200 0,70 140,00 τεμάχιο , ,00 16,00 800,00 τεμάχιο , ,00 17,50 875,00 1,20 60,00 1,60 80,00 2,00 100,00 7,00 350,00 1,40 70,00 2,40 120,00 3,50 175,00 τεμάχιο 25 14,00 350,00 τεμάχιο 25 10,00 250,00 τεμάχιο 55 1,10 60,50 8

9 Α.Τ 48 Μαστοί 3/4 Βαρέως τύπου, κορδονάτοι γαλβανιζέ, 1,40 70,00 49 Μαστοί 1 Βαρέως τύπου, κορδονάτοι γαλβανιζέ, 2,00 100,00 50 Υδρόμετρο 1/2 ξυρου τύπου απλής ριπής τεμάχιο , , Σωλήνες Ύδρευσης από σκληρό PVC-U 16 atm Φ63 (με ελαστικούς δακτυλίους) Σωλήνες Ύδρευσης από σκληρό PVC-U 16 atm Φ69 (με ελαστικούς δακτυλίους) Σωλήνες Ύδρευσης από σκληρό PVC-U 16 atm Φ110 (με ελαστικούς δακτυλίους) Βάνες ελαστικής έμφραξης (Ε.Ε) μηκρού μήκους (F4) με φλάντζες και εποξική βαφή DN60 16atm Βάνες ελαστικής έμφραξης (Ε.Ε) μηκρού μήκους (F4) με φλάντζες και εποξική βαφή DN80 16atm Βάνες ελαστικής έμφραξης (Ε.Ε) μηκρού μήκους (F4) με φλάντζες και εποξική βαφή DN100 16atm μέτρα 240 4, ,00 μέτρα 240 9, ,00 μέτρα , ,00 τεμάχιο 40 60, ,00 τεμάχιο 30 80, ,00 τεμάχιο , ,00 ΣΥΝΟΛO ,80 ΦΠΑ 23% ,18 ΣΥΝΟΛΟ Σ ,98 Ο Συντάξας Καρπενήσι 18/05/2015 Ελέχθηκε και θεωρήθηκε Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια Αναστασιάδης Κλήμης Παπαροϊδάμη Θ. Μαρία Τ.Ε Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Β 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προμήθεια υδραυλικών κ.λ.π. υλικών, για τις ανάγκες Συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου για το έτος ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Καρπενησίου. ΠΡΟΥΠΟΛ: , % Φ.Π.Α ΠΗΓΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Α.Τ Σφαιρικός κρουνός 1/2'' Θηλ 1/2''Θηλ DN (15),Ολικής Διατομής F.W. β.τύπου, μοχλός χειρισμού (λαβή/πεταλούδα) αλουμινίου Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE- PVC / Φ32 -Θηλυκό 1'' Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE- PVC / Φ32 - Αρσενικό 1'' Ορειχάλκινο ρακόρ Φ18 χ 2,5 χ 1/2 Αρσενικό (Σωλήνα τύπου τουμπόραμα) Ορειχάλκινο ρακορ Φ18 χ 2,5 χ 1/2 Θηλυκό (Σωλήνα τύπου τουμπόραμα ) Ορειχάλκινο ρακόρ Φ18 χ 2,0 χ 1/2 Αρσενικό (Σωλήνα τύπου τουμπόραμα) Ορειχάλκινο ρακορ Φ18 χ 2,0 χ 1/2 Θηλυκό (Σωλήνα τύπου τουμπόραμα ) 0 τεμάχιο 150 τεμάχιο 150 τεμάχιο 700 τεμάχιο 700 τεμάχιο 400 τεμάχιο Ορειχάλκινο ρακορ Φ63 χ 2 Θηλυκό σπείρωμα τεμάχιο 60 9 Ορειχάλκινο ρακορ Φ63 χ 2 Αρσενικό σπείρωμα τεμάχιο Ορειχάλκινο συνδετήρας Φ63Χ Ορειχάλκινη προέκταση 3/4 αρσενική 3/4 θηλική μήκος 50 χιλ. Σφαιρική κάνουλα ½'', Ολικής Διατομής F.W. β.τύπου μοχλός χειρισμού (λαβή) αλουμινίου τεμάχιο 300 τεμάχιο Αυτόματος πληρωσης 1/2 Β.Τ. με μανόμετρο τεμάχιο 10 10

11 Α.Τ 14 Σωλήνες PVC αποχέτευσης Κεραμιδί Σ41 Φ 250 (με τεμάχιο Σωλήνες PVC αποχέτευσης κεραμιδίσ41 Φ 200 (με Σωλήνες PVC αποχέτευσης Κεραμιδί Σ41 Φ160 (με Σωλήνες PVC αποχέτευσης Κεραμιδί Σ41 Φ 125 (με τεμάχιο 204 τεμάχιο 240 τεμάχιο Σωλήνας Φ32/ PE-100 -PN 16, SDR11 μέτρα Σωλήνας Φ25/ PE-100 -PN 16, SDR11 μέτρα Σωλήνας Φ20/ PE-100 -PN 16, SDR11 μέτρα Πυροσβεστικός Κρουνός DN80 με δύο εξόδους 2 1/2 PN 16 Σωλήνας Φ18Χ 2,5 (PE-80 πολυαιθυλενίου Φ18 Χ 2,5) Πόσιμου νερού Μανσόν PVC-U Ύδρευσης 16 atm Φ63 (με ελαστικούς δακτυλίους) Μανσόν PVC-U Ύδρευσης 16 atm Φ90 (με ελαστικούς δακτυλίους) Ζιμπό Φ63 με αγκύρωση και εποξική βαφή για αγωγούς ΡΕ Ζιμπό Φ90 με αγκύρωση και εποξική βαφή για αγωγούς ΡΕ Ζιμπό Φ110 με αγκύρωση και εποξική βαφή για αγωγούς ΡΕ τεμάχιο 15 μέτρα 1000 τεμάχιο 300 τεμάχιο 200 τεμάχιο 35 τεμάχιο 15 τεμάχιο Σωληνάρια τεφλόν για (50 ml) για ψηλά σπειρώματα τεμάχιο Τεφλόν κορδόνι (50 m) τεμάχιο Φλάντζα από περμανίτη άνευ αμιάντου πάχους 2.0χιλ 3/4 για ρακόρ υδρομετρητών τεμάχιο

12 Α.Τ 31 Ορειχάλκινος σφαιρικός γωνιακός διακόπτης 1/2 αρσενικό τεμάχιο Βίδες με περικόχλια γαλβανιζέ ολικό σπείρωμα Μ14 επι 70χιλ Βίδες με περικόχλια γαλβανιζέ ολικό σπείρωμα Μ16 επι 70χιλ λάστιχο και βίδες - Σωλήνα PE/PVC Φ63 - Εξόδου 3/4'' λάστιχο και βίδες - Σωλήνα PE/PVC Φ63 - Εξόδου 1'' λάστιχο και βίδες - Σωλήνα PE/PVC Φ90 - Εξόδου 3/4'' λάστιχο και βίδες - Σωλήνα PE/PVC Φ90 - Εξόδου 1'' Μούφα 1/2 Βαρέως τύπου, κορδονάτες γαλβανιζέ, Μούφα 3/4 Βαρέως τύπου, κορδονάτες γαλβανιζέ, Μούφα 1 Βαρέως τύπου, κορδονάτες γαλβανιζέ, (τύπου Μούφα 2 Βαρέως τύπου, κορδονάτες γαλβανιζέ, (τύπου ΤΑΥ 1/2 Βαρέως τύπου, κορδονάτα γαλβανιζέ, (τύπου ΤΑΥ 3/4 Βαρέως τύπου, κορδονάτα γαλβανιζέ, (τύπου ΤΑΥ 1 Βαρέως τύπου, κορδονάτα γαλβανιζέ, (τύπου ΤΑΥ 2 Χ1 X2 Βαρέως τύπου, κορδονάτα γαλβανιζέ, Συστολή μπουκάλας 2 Χ1 Βαρέως τύπου, κορδονάτες γαλβανιζέ, Μαστοί 1/2 Βαρέως τύπου, κορδονάτοι γαλβανιζέ, τεμάχιο 200 τεμάχιο 200 τεμάχιο 100 τεμάχιο 100 τεμάχιο 25 τεμάχιο 25 τεμάχιο 55 12

13 Α.Τ 48 Μαστοί 3/4 Βαρέως τύπου, κορδονάτοι γαλβανιζέ, 49 Μαστοί 1 Βαρέως τύπου, κορδονάτοι γαλβανιζέ, 50 Υδρόμετρο 1/2 ξυρου τύπου απλής ριπής τεμάχιο Σωλήνες Ύδρευσης από σκληρό PVC-U 16 atm Φ63 (με ελαστικούς δακτυλίους) Σωλήνες Ύδρευσης από σκληρό PVC-U 16 atm Φ69 (με ελαστικούς δακτυλίους) Σωλήνες Ύδρευσης από σκληρό PVC-U 16 atm Φ110 (με ελαστικούς δακτυλίους) Βάνες ελαστικής έμφραξης (Ε.Ε) μηκρού μήκους (F4) με φλάντζες και εποξική βαφή DN60 16atm Βάνες ελαστικής έμφραξης (Ε.Ε) μηκρού μήκους (F4) με φλάντζες και εποξική βαφή DN80 16atm Βάνες ελαστικής έμφραξης (Ε.Ε) μηκρού μήκους (F4) με φλάντζες και εποξική βαφή DN100 16atm μέτρα 240 μέτρα 240 μέτρα 240 τεμάχιο 40 τεμάχιο 30 τεμάχιο 25 ΣΥΝΟΛO ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ Σ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΣΦΡΑΓΙΑΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 13

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002559339 2015-02-05

15REQ002559339 2015-02-05 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λιτ πλαστικών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.973,72 ΚΑΕ 2014: 20.7135.02

Διαβάστε περισσότερα

GEOSAN. ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí. Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση

GEOSAN. ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí. Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση έκδοση 12.2013 GEOSAN ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση 2 Κορυφαία σχεδίαση & μέγιστη ασφάλεια... 05

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΝΞ Νάξος 29 Μαίου2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΞ/ΔΑΠ/107 Πληροφορίες : Κοντοστέργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. 23 %) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών ------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ Έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012 Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια Οδηγός Επιλογής 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή 0/2 Βιομηχανικά κουτιά Thalassa TBS - TBP Θερμοπλαστικά βιομηχανικά κουτιά 1/1 Επίτοιχα ερμάρια Spacial CRN Ερμάρια από χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εργασία Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Ηροδότου ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισμός 230.000.00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Πηγή Χρηματοδότησης ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Αρ.μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες ΥΠΟΝΟΜΩΝ από σκληρό PVC-U

Σωλήνες ΥΠΟΝΟΜΩΝ από σκληρό PVC-U Σωλήνες ΥΠΟΝΟΜΩΝ από σκληρό PVC-U Οι σωλήνες TERRALIFE PVC χρησιμοποιούνται για υπόγεια μεταφορά ομβρίων ή λυμάτων στην αποχέτευση. Παράγονται σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ 476 στις σειρές 41και 51,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ Επιφυλασσόμεθα για τεχνικές αλλαγές Ισχύει από Απρίλιο 2008 www.rehau.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ» Κ.Α. 30/6662-0003 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 190.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar"

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar" για την αντικατάσταση της Δ3/Α/11346/30-06-2003 ΚΥΑ «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 687 Πορσελάνη - Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοικονόμηση χώρου Πολύ συχνά ο διαθέσιμος χώρος είναι αποφασιστικός παράγοντας για την επιλογή του προιόντος. Ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 Αλιµος, 17/03/2015 Αρ. Πρωτ. 4328 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αλίµου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια κάδων Απορριμμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια κάδων Απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 29. 4. 2015 Αριθ. Πρωτ. 1613 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για προμήθεια κάδων Απορριμμάτων Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ 26/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις. Henkel ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Κύπρου 23, 183 46 Μοσχάτο Τηλ.: (01) 4897232 Fax: (01) 4897107. www.loctite.com

Λύσεις. Henkel ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Κύπρου 23, 183 46 Μοσχάτο Τηλ.: (01) 4897232 Fax: (01) 4897107. www.loctite.com Λύσεις Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα και τη χρήση τους παρακαλώ συµβουλευτείτε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικών αυτών ή επικοινωνήστε µε τη Henkel Loctite. Henkel ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Κύπρου 23,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΥΠ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Περιεχόμενα: 1. Πεδίο εφαρμογής 2. Γενικές υποδείξεις 2.1 Εισαγωγή 2.2 Προσήκουσα χρήση 2.3 Χαρακτηρισμός 3. Υποδείξεις ασφαλείας 3.1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Ν.571.Α Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R80 N.571.A.1. Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα