Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB 2517 EL. Αυτορρυθμιζόμενοι ρυθμιστές πίεσης. Βαλβίδα ρύθμισης υπερπίεσης γενικής χρήσης τύπου 41-73

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB 2517 EL. Αυτορρυθμιζόμενοι ρυθμιστές πίεσης. Βαλβίδα ρύθμισης υπερπίεσης γενικής χρήσης τύπου 41-73"

Transcript

1 Αυτορρυθμιζόμενοι ρυθμιστές πίεσης Βαλβίδα ρύθμισης υπερπίεσης γενικής χρήσης τύπου Βαλβίδα ρύθμισης υπερπίεσης τύπου Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB 2517 EL Έκδοση Σεπτέμβριος 2014

2 Προσδιορισμός των λεκτικών συμβόλων που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας ΚΙΝΔΥΝΟΣ! υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποτραπεί θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποτραπεί θα μπορούσε οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει ένα μήνυμα για πιθανή υλική φθορά. Σημείωση: Συμπληρωματικές επεξηγήσεις, πληροφορίες και συμβουλές 2 EB 2517 EL

3 Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες για την ασφάλεια Μέσο διεργασίας και πεδίο εφαρμογής Μεταφορά και αποθήκευση Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας Εγκατάσταση Συναρμολόγηση Θέση τοποθέτησης Γραμμή ελέγχου, δοχείο συμπυκνωμάτων και βελονοειδής βαλβίδα Φίλτρο Βαλβίδες απομόνωσης Μανόμετρα Λειτουργία Εκκίνηση Προσαρμογή ρυθμισμένου σημείου Θέση εκτός λειτουργίας Καθαρισμός και συντήρηση Αντικατάσταση του διαφράγματος λειτουργίας Πινακίδα στοιχείων Διαστάσεις Εξυπηρέτηση πελατών Τεχνικά δεδομένα...18 EB 2517 EL 3

4 Γενικές οδηγίες για την ασφάλεια 1 Γενικές οδηγίες για την ασφάλεια Οι ρυθμιστές πρέπει να τοποθετούνται, να τίθενται σε λειτουργία ή να υποβάλλονται σε συντήρηση μόνο από πλήρως εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Πρέπει να τηρούνται οι αποδεκτοί κανονισμοί και πρακτικές του κλάδου. Βεβαιωθείτε ότι δεν εκτίθενται σε κανένα κίνδυνο οι εργαζόμενοι ή τρίτα μέρη. Το σύνολο των οδηγιών και προειδοποιήσεων που παρέχονται στις παρούσες οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας και ιδιαίτερα οι λειτουργίες που αφορούν στην εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας, ως εκπαιδευμένο προσωπικό νοούνται τα άτομα που μπορούν να κρίνουν την εργασία που τους ανατίθεται και να αναγνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους λόγω της ειδικής εκπαίδευσής τους, των γνώσεων και της εμπειρίας τους, καθώς και της γνώσης τους αναφορικά με τα ισχύοντα πρότυπα. Οι ρυθμιστές συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής κατευθυντήριας οδηγίας περί εξοπλισμού υπό πίεση, 97/23/EC. Η δήλωση συμμόρφωσης που εκδίδεται για έναν ρυθμιστή που φέρει σήμανση CE περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμοζόμενη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η δήλωση συμμόρφωσης μπορεί να παρασχεθεί κατόπιν αιτήματος. Για να διασφαλιστεί η κατάλληλη χρήση, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστή μόνο σε εφαρμογές στις οποίες η πίεση και η θερμοκρασία λειτουργίας δεν υπερβαίνουν τις προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό της διαστασιολόγησης του ρυθμιστή κατά το στάδιο της παραγγελίας του. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες που προκαλούνται από εξωτερικές δυνάμεις ή άλλους εξωγενείς παράγοντες. Τυχόν κίνδυνοι που μπορούν να προκληθούν στο ρυθμιστή από το μέσο διεργασίας, την πίεση λειτουργίας ή από κινούμενα μέρη οφείλουν να αποτρέπονται με εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων. Η ορθή μεταφορά, αποθήκευση, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση θεωρούνται αυτονόητες. 4 EB 2517 EL

5 Μέσο διεργασίας και πεδίο εφαρμογής 2 Μέσο διεργασίας και πεδίο εφαρμογής Ρυθμιστής πίεσης για υγρά, αέρια και ατμούς σε θερμοκρασία έως και 350 C Για τον έλεγχο της ανάντη πίεσης, p 1, στην καθορισμένη τιμή ρύθμισης. Η βαλβίδα ανοίγει όταν η ανάντη πίεση αυξάνεται. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η βαλβίδα υπερπίεσης, τύπου δεν είναι βαλβίδα ασφαλείας. Εάν είναι απαραίτητο, μια κατάλληλη διάταξη προστασίας από υπερπίεση πρέπει να εγκατασταθεί επί τόπου στο τμήμα της εγκατάστασης. 2.1 Μεταφορά και αποθήκευση Ο χειρισμός, η μεταφορά και αποθήκευση του ρυθμιστή πρέπει να εκτελούνται με προσοχή. Προστατέψτε το ρυθμιστή από δυσμενείς συνθήκες όπως οι ρύποι, η υγρασία ή ο παγετός, πριν την εγκατάστασή του. Στις περιπτώσεις όπου το βάρος των ρυθμιστών δεν επιτρέπει χειροκίνητη ανύψωση, προσαρτήστε την αρτάνη ανύψωσης σε κατάλληλη θέση στο σώμα της βαλβίδας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μην συνδέετε ανυψωτικό εξοπλισμό, αρτάνες ή στηρίγματα στα τμήματα συναρμολόγησης, όπως ο κοχλίας ρύθμισης ή η γραμμή ελέγχου. EB 2517 EL 5

6 Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας 3 Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας Δείτε Εικ. 1 στη σελίδα 7. Η βαλβίδα υπερπίεσης τύπου αποτελείται από μια βαλβίδα ανοίγματος τύπου 2417 και έναν ενεργοποιητή τύπου Η βαλβίδα και ο ενεργοποιητής παραδίδονται ξεχωριστά και πρέπει να συναρμολογηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα 4.1 Η βαλβίδα υπερπίεσης χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της πίεσης ανάντη της βαλβίδας σε μια καθορισμένη τιμή ρύθμισης. Το μέσο διεργασίας ρέει μέσα από τη βαλβίδα μεταξύ της έδρας (2) και του κώνου (3) προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το βέλος επάνω στο σώμα της βαλβίδας. Η θέση του κώνου της βαλβίδας προσδιορίζει την παροχή και το λόγο πίεσης στη βαλβίδα. Το στέλεχος του κώνου στεγανοποιείται από μια αντιτριβική μεταλλική φυσούνα (5.1). Η ανάντη πίεση p 1 μεταφέρεται μέσω του θαλάμου συμπυκνωμάτων (18) και της γραμμής ελέγχου (17) στο διάφραγμα λειτουργίας (12), όπου μετατρέπεται σε δύναμη μετατόπισης. Για εκδόσεις ενεργοποιητή με φυσούνα, η πίεση μεταδίδεται στη φυσούνα λειτουργίας (12.1). Η δύναμη μετατόπισης χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση του κώνου της βαλβίδας κατ' αναλογία της δύναμης που ασκείται από τα ελατήρια τοποθέτησης (7). Η δύναμη των ελατηρίων ρυθμίζεται στη διάταξη ρύθμισης καθορισμένου σημείου (6). Οι βαλβίδες με K VS 4 ή μεγαλύτερο, διαθέτουν φυσούνα εξισορρόπησης πίεσης (4). Η ανάντη πίεση επενεργεί στο εξωτερικό της φυσούνας και η κατάντη πίεση στο εσωτερικό της. Με αυτόν τον τρόπο εξισορροπούνται οι δυνάμεις πίεσης πριν και μετά τον κώνο. Ανάλογα με τη βαλβίδα και τον ενεργοποιητή που χρησιμοποιείται, ο ρυθμιστής μπορεί να αναβαθμιστεί για τη δημιουργία βαλβίδας ασφάλειας υπερπίεσης. 4 Εγκατάσταση 4.1 Συναρμολόγηση Δείτε Εικ. 1 στη σελίδα 7. Η βαλβίδα και ο ενεργοποιητής μπορούν να συναρμολογηθούν πριν ή μετά την εγκατάσταση της βαλβίδας στη σωλήνωση. Ωθήστε τον ενεργοποιητή (10) μαζί με το στέλεχος του ενεργοποιητή (11) μέσα από την οπή στην τραβέρσα (8) επάνω στον πείρο της φυσούνας εξισορρόπησης (5.1). Ευθυγραμμίστε και ασφαλίστε τον με τα περικόχλια, (9, πλάτος οριζόντιας επιφάνειας SW 17). Για τους ενεργοποιητής μεγέθους DN 65 έως 100 με μεταλλική φυσούνα εξισορρόπησης, αφαιρέστε την τραβέρσα (8) από τη βαλβίδα και ξεβιδώστε τα σκέλη. Βιδώστε τα σκέλη στη φλάντζα του ενεργοποιητή. Ωθήστε τον ενεργοποιητή στη βαλβίδα και ασφαλίστε το σκέλος στη φλάντζα της βαλβίδας χρησιμοποιώντας τα περικόχλια. 1 Σώμα βαλβίδας 2 Έδρα 3 Κώνος 4 Φυσούνα εξισορρόπησης 5 Άξονας 5.1 Στεγανοποίηση φυσούνας 6 Ρυθμιστής καθορισμένου σημείου 7 Ελατήρια ρύθμισης 8 Τραβέρσα 9 Περικόχλια σύσφιγξης 10 Ενεργοποιητής τύπου Άξονας ενεργοποιητή 12 Διάφραγμα λειτουργίας 12.1 Φυσούνα λειτουργίας 13 Έλασμα συγκράτησης διαφράγματος 14 Περικόχλιο 15 Περικόχλια και κοχλίες 16 Σύνδεση γραμμής ελέγχου G ¼ (για ατμό συμπεριλαμβανομένης διάταξης στραγγαλισμού) 17 Γραμμή ελέγχου που θα παρασχεθεί στο χώρο (κιτ γραμμής ελέγχου (παρελκόμενα) για άμεση σύνδεση στο σώμα) 18 Δοχείο συμπυκνωμάτων 19 Οπή πλήρωσης με τάπα 6 EB 2517 EL

7 Εγκατάσταση Ρυθμιστής τύπου DN 32 έως 100 Με φυσούνα εξισορρόπησης Βαλβίδα τύπου p 1 p DN 15 έως Τα σκέλη είναι στραμμένα κατά 90 στο σχέδιο Ενεργοποιητής με διάφραγμα τύπου 2413 Ενεργοποιητής για DN 65 έως 100 Ενεργοποιητής τύπου 2413 με μεταλλική φυσούνα για 2 έως 6 bar, 5 έως 10 bar, 10 έως 22 bar και 20 έως 28 bar Εικ. 1: Διάγραμμα λειτουργίας EB 2517 EL 7

8 Εγκατάσταση 4.2 Θέση τοποθέτησης ΣΗΜΕΙΩΣΗ Προστατέψτε τον ρυθμιστή από τη συσσώρευση πάγου κατά τον έλεγχο μέσου το οποίο μπορεί να παγώσει. Αφαιρέστε το ρυθμιστή από το σωλήνα όταν η λειτουργία της εγκατάστασης απενεργοποιείται, εάν ο ρυθμιστής δεν έχει εγκατασταθεί σε περιοχές απαλλαγμένες από παγετό. Ξεπλύνετε διεξοδικά το σωλήνα προτού εγκαταστήσετε το ρυθμιστή, ώστε να διασφαλίσετε ότι τυχόν μέρη της στεγανοποίησης, γρέζια συγκόλλησης και άλλοι ρύποι που μεταφέρονται από το μέσο διεργασίας δεν θα επηρεάσουν στη σωστή λειτουργία της βαλβίδας και κυρίως την στεγανή απομόνωση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τοποθετήστε ένα φίλτρο (π.χ. SAMSON Τύπος 2) ανάντη του ρυθμιστή. Τυπική θέση τοποθέτησης για θερμοκρασία μέσου άνω των 80 C και εφαρμογές ατμού Θέση τοποθέτησης για αέρια και υγρά με θερμοκρασία μέσου έως και 80 C Δεν επιτρέπεται! Εικ. 2: Θέση τοποθέτησης 1) Εγκατάσταση σε αυτή τη θέση κατόπιν αιτήματος Εγκαταστήστε τη βαλβίδα υπερπίεσης σε οριζόντιο σωλήνα. Κατά την εγκατάσταση της βαλβίδας, διασφαλίστε ότι η κατεύθυνση ροής αντιστοιχεί στην υποδεικνυόμενη από το βέλος στο σώμα της βαλβίδας. Για τα μέσα με τάση συμπύκνωσης, εγκαταστήστε τη σωλήνωση με ελαφρώς καθοδική κλίση και στις δύο πλευρές, έτσι ώστε το συμπύκνωμα να αποστραγγίζεται σωστά. Εάν η σωλήνωση ανάντη και κατάντη της βαλβίδας έχει κατακόρυφη ανοδική κατεύθυνση, απαιτείται αυτόματο σύστημα αποστράγγισης νερού (π.χ. ατμοπαγίδα SAMSON τύπου 13 E). Διασφαλίστε ότι επιλέγετε μια θέση εγκατάστασης η οποία παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στο ρυθμιστή, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του συνόλου της εγκατάστασης. Ο ρυθμιστής πρέπει να εγκατασταθεί χωρίς καταπονήσεις. Εάν είναι απαραίτητο, στηρίξτε τη σωλήνωση κοντά στις συνδέσεις. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μην συνδέετε στηρίγματα απευθείας στη βαλβίδα ή στον ενεργοποιητή. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί γραμμή παράκαμψης, θα πρέπει να συνδεθεί ανάντη του σημείου απομάστευσης πίεσης. Εγκαταστήστε μια βαλβίδα διακοπής στη γραμμή παράκαμψης. Σημείωση: Μην τοποθετείτε όργανα (π.χ. ρυθμιστές θερμοκρασίας ή βαλβίδες απομόνωσης) που περιορίζουν τη διατομή του σωλήνα μεταξύ του σημείου απομάστευσης πίεσης και της βαλβίδας. 8 EB 2517 EL

9 Εγκατάσταση 4.3 Γραμμή ελέγχου, δοχείο συμπυκνωμάτων και βελονοειδής βαλβίδα Γραμμή ελέγχου Στην τοποθεσία εγκατάστασης πρέπει να προβλεφθεί γραμμή ελέγχου, π.χ. σωλήνας ⅜ για ατμό ή σωλήνας 8 x 1 ή 6 x 1 χλστ. για αέρα/νερό. Συνδέστε τη γραμμή ελέγχου στην ανάντη γραμμή (p 1 ) σε ελάχιστη απόσταση ενός μέτρου από την είσοδο της βαλβίδας. Συγκολλήστε τη γραμμή ελέγχου στο πλάι, στο μέσο του σωλήνα, δημιουργώντας κλίση με αναλογία 1:10 περίπου μέχρι το δοχείο συμπυκνωμάτων. Κιτ γραμμής ελέγχου Ως παρελκόμενο, η SAMSON διαθέτει κιτ γραμμής ελέγχου για την απομάστευση πίεσης απευθείας στο σώμα της βαλβίδας. Δοχείο συμπυκνωμάτων Ανατρέξτε στον Πίνακα 1 στο Αρ. προϊόντος Θάλαμος συμπύκνωσης στη σελίδα 9. Το δοχείο συμπυκνωμάτων είναι απαραίτητο για υγρά σε θερμοκρασία άνω των 150 C, καθώς και για ατμό. Η θέση τοποθέτησης του δοχείου συμπυκνωμάτων υποδεικνύεται με αυτοκόλλητη ετικέτα στο ίδιο το δοχείο, καθώς και από ένα βέλος και τη λέξη «επάνω πλευρά» σφραγισμένη στο επάνω μέρος του δοχείου. Αυτή η θέση τοποθέτησης πρέπει να τηρείται, διαφορετικά η ασφαλής λειτουργία της βαλβίδας υπερπίεσης δεν μπορεί να διασφαλιστεί. Συγκολλήστε τη γραμμή που έρχεται από το σημείο απομάστευσης πίεσης στην υποδοχή σωλήνα ⅜ στο δοχείο. Εγκαταστήστε το δοχείο συμπυκνωμάτων στο υψηλότερο σημείο της σωλήνωσης. Ακολούθως, η γραμμή ελέγχου μεταξύ του δοχείου συμπυκνωμάτων και του ενεργοποιητή πρέπει επίσης να εγκατασταθεί με κλίση προς τα κάτω. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε σωλήνα ⅜ με βιδωτά εξαρτήματα Πίνακας 1: Εκχώρηση δοχείου συμπύκνωσης (4) στο ρυθμιστή Ενεργοποιητής τύπου 2413 Περιοχή ενεργοποιητή Α Αρ. προϊόντος Θάλαμος συμπύκνωσης DN 15 έως 50 DN 65 έως cm ² cm ² /80/40 cm² Βαλβίδα απομόνωσης 2 Μανόμετρο ανάντη πίεσης 3 Φίλτρο 4 Δοχείο συμπυκνωμάτων 5 Βαλβίδα υπερπίεσης 6 Μανόμετρο κατάντη πίεσης 7 Βαλβίδα απομόνωσης Εικ. 3: Παράδειγμα εγκατάστασης με ατμό EB 2517 EL 9

10 Εγκατάσταση Αν η σύνδεση της γραμμής ελέγχου βρίσκεται κάτω από τη μέση της φλάντζας εξόδου της βαλβίδας, τοποθετήστε το δοχείο συμπυκνωμάτων στο ίδιο επίπεδο με τη φλάντζα εξόδου. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε ένα σωλήνα με μέγεθος τουλάχιστον ½ για τη γραμμή ελέγχου από το σημείο απομάστευσης μέχρι το δοχείο συμπυκνωμάτων. Αν η γραμμή ελέγχου έχει συνδεθεί πάνω από τη μέση της φλάντζας εξόδου βαλβίδας, εγκαταστήστε το δοχείο συμπυκνωμάτων στο ίδιο επίπεδο με το ανάντη σημείο απομάστευσης πίεσης. Η πρόσθετη πίεση του φορτίου συμπυκνώματος πρέπει να αντισταθμιστεί με προσαρμογή του σημείου ρύθμισης. Βελονοειδής βαλβίδα Εάν ο ρυθμιστής τείνει να δονείται, συστήνεται η τοποθέτηση βελονοειδούς βαλβίδας στη σύνδεση της γραμμής ελέγχου (16) επιπρόσθετα του τυπικού βιδωτού συνδέσμου με περιοριστή κίνησης SAMSON. 4.4 Φίλτρο Τοποθετήστε το φίλτρο ανάντη της βαλβίδας υπερπίεσης. Η κατεύθυνση της ροής πρέπει να αντιστοιχεί στην κατεύθυνση του βέλους επάνω στο σώμα. Για τις εφαρμογές ατμού, το στοιχείο φίλτρου πρέπει να τοποθετηθεί αναρτημένο προς τα κάτω ή πλευρικά. Θυμηθείτε να προβλέψετε επαρκή χώρο για την αφαίρεση του στοιχείου φίλτρου. 4.5 Βαλβίδες απομόνωσης Τοποθετήστε χειροκίνητη βαλβίδα απομόνωσης τόσο ανάντη του φίλτρου, όσο και κατάντη του ρυθμιστή. Αυτό, καθιστά δυνατή την απενεργοποίηση της εγκατάστασης για καθαρισμό και συντήρηση και όταν η εγκατάσταση δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 4.6 Μανόμετρα Τοποθετήστε μανόμετρο τόσο ανάντη, όσο και κατάντη του ρυθμιστή, για να παρακολουθείτε την πίεση στην εγκατάσταση. Τοποθετήστε το μανόμετρο της ανάντη πλευράς πριν από το ανάντη σημείο απομάστευσης πίεσης (και όχι ανάμεσα στο σημείο απομάστευσης πίεσης και τη βαλβίδα!). 10 EB 2517 EL

11 Λειτουργία 5 Λειτουργία 5.1 Εκκίνηση Πρώτα εκκινήστε το ρυθμιστή, αφού τοποθετήσετε όλα τα εξαρτήματα. Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή ελέγχου είναι ανοιχτή και έχει συνδεθεί σωστά. Πληρώστε αργά την εγκατάσταση με το μέσο διεργασίας. Αποφύγετε τις διακυμάνσεις πίεσης. Ανοίξτε τις βαλβίδες απομόνωσης, ξεκινώντας πρώτα από την πλευρά ανάντη πίεσης. Στη συνέχεια, ανοίξτε όλες τις βαλβίδες στην πλευρά κατανάλωσης (κατάντη του ρυθμιστή). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κατά τον έλεγχο της πίεσης της εγκατάστασης, δεν πρέπει να σημειωθεί υπέρβαση της επιτρεπόμενης πίεσης (ανατρέξτε στο Τεχνικά δεδομένα στη σελίδα 18). Εάν είναι απαραίτητο, αποσπάστε τη γραμμή ελέγχου και σφραγίστε τα ανοίγματα με τάπες τερματισμού. Εναλλακτικά, τοποθετήστε μια βαλβίδα απομόνωσης στη γραμμή ελέγχου. Ρύθμιση ατμού Ξεβιδώστε την τάπα της οπής πλήρωσης (19) στο δοχείο συμπυκνωμάτων. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο πλαστικό χωνί ή ένα δοχείο για να ρίξετε νερό στο δοχείο θάλαμο μέχρι να αρχίσει να υπερχειλίζει. Βιδώστε ξανά την τάπα οπής πλήρωσης στη θέση της και συσφίγξτε τη. Όλοι οι σωλήνες που μεταφέρουν το μέσο διεργασίας πρέπει να είναι πλήρως αποστραγγισμένοι και στεγνοί. Πρέπει να επιτρέπεται η αποστράγγιση αέρα και συμπυκνωμάτων από την εγκατάσταση. Αφήστε χρόνο στις σωλήνες και τις βαλβίδες να προθερμανθούν. Ρύθμιση υγρών Για να εκκινήσετε τη βαλβίδα υπερπίεσης, ανοίξτε αργά τις βαλβίδες απομόνωσης. Για θερμοκρασίες άνω των 150 C, πληρώστε πρώτα το δοχείο συμπυκνωμάτων με το μέσο διεργασίας. 5.2 Προσαρμογή ρυθμισμένου σημείου Δείτε Εικ. 1 στη σελίδα 7. Η απαιτούμενη ανάντη πίεση ρυθμίζεται με την περιστροφή του προσαρμογέα ρυθμισμένου σημείου (6), με χρήση ανοιχτού κλειδιού (εξωτερικό πλάτος SW 19 για σωλήνες έως και DN 50 και SW 24 για σωλήνες DN 65 και άνω). Το ρυθμισμένο σημείο του ρυθμιστή από ανοξείδωτο χάλυβα πρέπει να προσαρμοστεί με χρήση της παρεχόμενης ράβδου. Γενικά, ισχύουν τα ακόλουθα: Γυρίστε δεξιόστροφα (τανύζοντας το ελατήριο): για να αυξήσετε την ανάντη πίεση Γυρίστε αριστερόστροφα (εκτονώνοντας το ελατήριο): για να μειώσετε την ανάντη πίεση Το μανόμετρο που βρίσκεται στην πλευρά της ανάντη πίεσης επιτρέπει την παρακολούθηση του προσαρμοσμένου ρυθμισμένου σημείου. Η προσαρμογή ρυθμισμένου σημείου μπορεί επίσης να εκτελεστεί με περιστροφή του προσαρμογέα ρυθμισμένου σημείου μέχρι να επιτευχθεί η απόσταση x. Προσαρμογέας ορι- σμένου σημείου (6) X Εικ. 4: Προσαρμογή ρυθμισμένου σημείου με τιμή x EB 2517 EL 11

12 Λειτουργία Ο Πίνακας 2 αναγράφει τα ορισμένα σημεία και την καθορισμένη απόσταση x για τους ρυθμιστές και τα διάφορα εύρη τιμών ρύθμισής τους. Πίνακας 2: Προσαρμογή ρυθμισμένου σημείου και διάσταση x Εύρος ρυθμισμένου σημείου Ονομαστικό μέγεθος DN Εκχωρημένη διάσταση x 8 έως 16 bar 15 έως έως έως bar x = 89 χλστ. x = 111 χλστ. x = 153 χλστ. 12 bar x = 97 χλστ. x = 122 χλστ. x = 170 χλστ. Ρυθμισμένο σημείο 14 bar x =104 χλστ. x = 133 χλστ. x = 188 χλστ. 4,5 έως 10 bar 5,9 bar x = 85 χλστ. x = 105 χλστ. x = 151 χλστ. 7,3 bar x = 93 χλστ. x = 117 χλστ. x = 172 χλστ. Ρυθμισμένο σημείο 8,6 bar x = 101 χλστ. x = 123 χλστ. x = 192 χλστ. 2 έως 5 bar 2,8 bar x = 83 χλστ. x = 102 χλστ. x = 146 χλστ. 3,5 bar x = 92 χλστ. x = 115 χλστ. x = 168 χλστ. Ρυθμισμένο σημείο 4,3 bar x = 100 χλστ. x = 127 χλστ. x = 190 χλστ. Σημείωση: Σημειώστε ότι η περιστροφή του προσαρμογέα μέχρι την επίτευξη της απόστασης x, εκτελεί προσεγγιστική προσαρμογή του σημείου ρύθμισης. Σε αυτήν την περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ιδιότητες του μέσου διεργασίας και της εγκατάστασης. Ελέγξτε την πίεση στο μανόμετρο ανάντη του ρυθμιστή για την ακριβή προσαρμογή του σημείου ρύθμισης. 5.3 Θέση εκτός λειτουργίας Κλείστε πρώτα τη βαλβίδα απομόνωσης στην ανάντη πλευρά της βαλβίδας και, στη συνέχεια, στην κατάντη πλευρά της βαλβίδας. 0,8 έως 2,5 bar 1,2 bar x = 79 χλστ. x = 97 χλστ. x = 137 χλστ. 1,7 bar x = 89 χλστ. x = 111 χλστ. x = 162 χλστ. Ρυθμισμένο σημείο 2,1 bar x = 99 χλστ. x = 126 χλστ. x = 187 χλστ. 0,2 έως 1,2 bar 0,45 bar x = 71 χλστ. x = 86 χλστ. x = 118 χλστ. 0,70 bar x = 83 χλστ. x = 103 χλστ. x = 147 χλστ. Ρυθμισμένο σημείο 1,0 bar x = 95 χλστ. x = 120 χλστ. x = 177 χλστ. 0,1 έως 0,6 bar 0,23 bar x = 71 χλστ. x = 86 χλστ. x = 118 χλστ. 0,35 bar x = 83 χλστ. x = 103 χλστ. x = 147 χλστ. Ρυθμισμένο σημείο 0,48 bar x = 95 χλστ. x = 120 χλστ. x = 177 χλστ. 0,05 έως 0,25 bar 0,10 bar x = 70 χλστ. x = 85 χλστ. x = 112 χλστ. 0,15 bar x = 81 χλστ. x = 100 χλστ. x = 136 χλστ. Ρυθμισμένο σημείο 0,20 bar x = 91 χλστ. x = 115 χλστ. x = 159 χλστ. 12 EB 2517 EL

13 Καθαρισμός και συντήρηση 6 Καθαρισμός και συντήρηση Δείτε Εικ. 1 στη σελίδα 7. Ο ρυθμιστής δεν απαιτεί συντήρηση. Ωστόσο, υπόκειται σε φυσική φθορά, ιδιαίτερα στο έδρανο, τον κώνο και το διάφραγμα λειτουργίας. Ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας, πρέπει να ελέγχετε το ρυθμιστή σε τακτά χρονικά διαστήματα για να αποφύγετε πιθανή δυσλειτουργία. Λεπτομέρειες των σφαλμάτων και του τρόπου αποκατάστασής τους διατίθενται στον Πίνακας 3: Αντιμετώπιση προβλημάτων στη σελίδα 14. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο ρυθμιστή, βεβαιωθείτε ότι έχετε εκτονώσει την πίεση και, ανάλογα με το μέσο διεργασίας, ότι έχετε αποστραγγίσει το αντίστοιχο τμήμα της εγκατάστασης. Συστήνεται να απομακρύνετε το ρυθμιστή από τη σωλήνωση. Κατά τη χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες, αφήστε το τμήμα της εγκατάστασης να κρυώσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αποσυνδέστε ή απομονώστε τη γραμμή ελέγχου για να αποτρέψετε τον κίνδυνο μετακίνησης των τμημάτων του ρυθμιστή. Δεδομένου ότι οι βαλβίδες έχουν κοιλότητες, λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρχουν ακόμα υπολείμματα του μέσου διεργασίας στο εσωτερικό της βαλβίδας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Διασφαλίστε με απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν εφαρμόζεται ροπή στη στεγανοποίηση της φυσούνας (5.1) κατά τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση. Σε αντίθετη περίπτωση, η μεταλλική φυσούνα θα καταστραφεί. 6.1 Αντικατάσταση του διαφράγματος λειτουργίας Αν η ανάντη πίεση αποκλίνει σημαντικά από το ρυθμισμένο σημείο, ελέγξτε αν το διάφραγμα παρουσιάζει διαρροή και αντικαταστήστε το, αν χρειάζεται. Απενεργοποιήστε την εγκατάσταση κλείνοντας αργά τις βαλβίδες απομόνωσης. Εκτονώστε την πίεση στο αντίστοιχο τμήμα του σωλήνα και αποστραγγίστε το, αν χρειάζεται. Ξεβιδώστε τη γραμμή ελέγχου (17) και καθαρίστε την. Χαλαρώστε τους κοχλίες (15) στον ενεργοποιητή και αφαιρέστε το περίβλημα. Ξεβιδώστε το περικόχλιο παξιμάδι (14) και ανασηκώστε το έλασμα του διαφράγματος (13). Αντικαταστήστε το διάφραγμα λειτουργίας (12) με καινούργιο. Εκτελέσετε τη διαδικασία με αντίστροφη σειρά για να επανασυναρμολογήσετε το ρυθμιστή. Για την εκκίνηση, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 5.1. EB 2517 EL 13

14 Καθαρισμός και συντήρηση Πίνακας 3: Αντιμετώπιση προβλημάτων Σφάλμα Πιθανή αιτία Συνιστώμενη ενέργεια Η πίεση υπερβαίνει το προσαρμοσμένο ρυθμισμένο σημείο Η πίεση πέφτει κάτω από το προσαρμοσμένο ρυθμισμένο σημείο Σπασμωδική απόκριση ελέγχου Αργή απόκριση ελέγχου Η ανάντη πίεση μεταβάλλεται Δυνατός θόρυβος Ανεπαρκείς παλμοί πίεσης στο διάφραγμα λειτουργίας Η έδρα και ο κώνος έχουν φθαρεί από υπολείμματα ή ξένα σωματίδια Απομάστευση πίεσης σε λάθος σημείο Σε εφαρμογές ατμού: Το δοχείο συμπυκνωμάτων βρίσκεται σε λανθασμένη θέση ή είναι πολύ μικρό. Πολύ αργή απόκριση ελέγχου Απόφραξη κώνου από ξένα σωματίδια Η βαλβίδα έχει εγκατασταθεί αντίθετα από την κατεύθυνση ροής. Δείτε το βέλος στο σώμα της βαλβίδας Απομάστευση πίεσης σε λάθος σημείο Η βαλβίδα ή ο συντελεστής K VS έχουν πολύ μικρό μέγεθος. Σε εφαρμογές ατμού: Το δοχείο συμπυκνωμάτων βρίσκεται σε λανθασμένη θέση ή είναι πολύ μικρό. Απόφραξη κώνου από ξένα σωματίδια Αυξημένη τριβή, π.χ. λόγω ξένων σωματιδίων μεταξύ της έδρας και του κώνου Η διάταξη στραγγαλισμού του βιδωτού συνδέσμου του ενεργοποιή έχει ρύπους ή είναι πολύ μικρή Ρύποι στη γραμμή ελέγχου Η βαλβίδα είναι πολύ μεγάλη Η διάταξη στραγγαλισμού στο βιδωτό σύνδεσμο του ενεργοποιητή είναι πολύ μεγάλη Απομάστευση πίεσης σε λάθος σημείο Υψηλή ταχύτητα ροής, σπηλαίωση Καθαρίστε τη γραμμή ελέγχου και τον βιδωτό σύνδεσμο με διάταξη στραγγαλισμού. Αποσυναρμολογήστε το ρυθμιστή και αντικαταστήστε τα φθαρμένα τμήματα. Επανασυνδέστε τις γραμμές ελέγχου σε διαφορετικό σημείο. Μην απομαστεύετε πίεση σε γωνίες ή στόμια σωληνώσεων. Επανασυνδέστε το δοχείο σε διαφορετική θέση ή αντικαταστήστε το (δείτε τον Πίνακας 1 στη σελίδα 9 και την ενότητα 4.3). Τοποθετήστε μεγαλύτερο βιδωτό σύνδεσμο στον ενεργοποιητή με διάφραγμα. Αποσυναρμολογήστε το ρυθμιστή και αντικαταστήστε τα φθαρμένα τμήματα. Ελέγξτε την κατεύθυνση ροής. Εγκαταστήστε σωστά τη βαλβίδα. Συνδέστε ξανά τη γραμμή ελέγχου σε διαφορετικό σημείο. Ελέγξτε το μέγεθος της βαλβίδας. Εγκαταστήστε μεγαλύτερη βαλβίδα, εφόσον χρειάζεται. Επανασυνδέστε το δοχείο σε διαφορετική θέση ή αντικαταστήστε το (δείτε τον Πίνακας 1 στη σελίδα 9 και την ενότητα 4.3). Αποσυναρμολογήστε το ρυθμιστή και αντικαταστήστε τα φθαρμένα τμήματα. Απομακρύνετε τα ξένα σωματίδια. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα τμήματα. Καθαρίστε τον βιδωτό σύνδεσμο ή τοποθετήστε μεγαλύτερο βιδωτό σύνδεσμο. Καθαρίστε τη γραμμή ελέγχου. Ελέγξτε το μέγεθος της βαλβίδας. Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μικρότερο συντελεστή K VS. Εγκαταστήστε μικρότερο βιδωτό σύνδεσμο. Επιλέξτε καλύτερη θέση απομάστευσης πίεσης. Ελέγξτε τη διαστασιολόγηση. Εγκαταστήστε διαχωριστή ροής για εφαρμογές αερίου ή ατμού. 14 EB 2517 EL

15 Πινακίδα στοιχείων 7 Πινακίδα στοιχείων Οι πινακίδες στοιχείων προσαρτώνται στη βαλβίδα και στον ενεργοποιητή. Πινακίδα στοιχείων βαλβίδας SAMSON Έκδοση DIN SAMSON Έκδοση ANSI No DN PN p bar T C Πινακίδα στοιχείων ενεργοποιητή Εικ. 5: Πινακίδες στοιχείων Kvs Made in Germany No Size p psi T F Cv Cl Made in Germany Έκδοση DIN 1 Τύπος βαλβίδας 2 Αριθμός μοντέλου με ένδειξη 3 Προσδιοριστικό διαμόρφωσης (Μεταβ.-ID) 4 Αριθμός ή ημερομηνία παραγγελίας 5 Συντελεστής K VS 7 Δύναμη ελατηρίου 8 Ονομαστικό μέγεθος 9 Ονομαστική πίεση 10 Επιτρεπόμενη διαφορική πίεση 11 Επιτρεπόμενη θερμοκρασία 12 Υλικό σώματος Έκδοση ANSI 5 Ονομαστικό μέγεθος 7 Δύναμη ελατηρίου 8 Επιτρεπόμενη διαφορική πίεση 9 Επιτρεπόμενη θερμοκρασία ( F) 10 Υλικό σώματος 11 Συντελεστής C V (K VS x 1,17) 12 Κλάση ANSI (ονομαστική τιμή πίεσης) Έκδοση DIN/ANSI 1 Επιφάνεια δράσης (DIN/ANSI) 2 Τύπος 3 Προσδιοριστικό διαμόρφωσης (Μεταβ.-ID) 4 Αριθμός προσδιοριστικού 6 Μέγ. επιτρεπόμενη πίεση (p exceed ) πάνω από το ρυθμισμένο σημείο που έχει οριστεί στον ενεργοποιητή (DIN/ANSI) 7 Μέγεθος βαλβίδας (DIN/ANSI) 9 Εύρος ρυθμισμένου σημείου (DIN/ANSI) 10 Υλικό διαφράγματος EB 2517 EL 15

16 Διαστάσεις 8 Διαστάσεις Πίνακας 4: Διαστάσεις σε χλστ. και βάρη σε κιλά Βαλβίδα υπερπίεσης Τύπος Ονομαστικό μέγεθος DN Μήκος Μ Ύψος Υ Ύψος Υ Τυπική έκδοση με κυλινδρικό διάφραγμα Εύρη ρυθμισμένου σημείου 0,05 έως 0,25 bar 0,1 έως 0,6 bar 0,2 έως 1,2 bar 0,8 έως 2,5 bar Ύψος Υ Ενεργοποιητής ØΔ = 380 χλστ., A = 640 cm 2 Ύψος Υ Ενεργοποιητής ØΔ = 380 χλστ., A = 640 cm 2 Ύψος Υ Ενεργοποιητής ØΔ = 285 χλστ., A = 320 cm 2 Ύψος Υ Ενεργοποιητής ØΔ = 225 χλστ., A = 160 cm 2 2 έως Ύψος Υ bar Ενεργοποιητής ØΔ = 170 χλστ., A = 80 cm 2 4,5 έως Ύψος Υ bar Ενεργοποιητής ØΔ = 170 χλστ., A = 40 cm 2 8 έως Ύψος Υ bar Ενεργοποιητής ØΔ = 170 χλστ., A = 40 cm 2 Βάρος έκδοσης με κυλινδρικό διάφραγμα Εύρη ρυθμισμένου σημείου 0,05 έως 0.6 bar Βάρος, βάσει 0,2 έως 2,5 bar 2 έως 16 bar χυτοσίδηρου 1), κιλά κατά προσέγγιση Ειδική έκδοση με ενεργοποιητή με μεταλλική φυσούνα Εύρη ρυθμισμένου σημείου 2 έως 6 bar 5 έως 10 bar 22,5 23,5 29,5 31, ,5 25, , Ύψος Υ Ενεργοποιητής A = 62 cm 2 Ύψος Υ Ενεργοποιητής A = 62 cm 2 10 έως Ύψος Υ bar Ενεργοποιητής A = 33 cm 2 20 έως Ύψος Υ bar Ενεργοποιητής A = 33 cm 2 Βάρος έκδοσης με ενεργοποιητή με μεταλλική φυσούνα A = 33 cm 2 βάσει χυτοσίδηρου 16,5 17, ,5 25, A = 62 cm 2 1), κιλά κατά προσέγγιση 20,9 21, ,5 29, ) +10 % για άλλα υλικά 16 EB 2517 EL

17 Εξυπηρέτηση πελατών Σχέδιο διαστάσεων L Βαλβίδα τύπου 2417 H3 Βαλβίδα ρύθμισης υπερπίεσης γενικής χρήσης τύπου H H1 H Ενεργοποιητής με διάφραγμα τύπου 2413 Ενεργοποιητής με δύο διαφράγματα: Υ + 50 χλστ/ Εικ. 6: Διαστάσεις ØD Ενεργοποιητής με μεταλλική φυσούνα τύπου Εξυπηρέτηση πελατών Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης μετά την πώληση της SAMSON για να λάβετε υποστήριξη. Μπορείτε να βρείτε τις διευθύνσεις της SAMSON AG, των θυγατρικών, των αντιπροσώπων και των εγκαταστάσεων τεχνικής συντήρησής της σε όλον τον κόσμο στον ιστότοπο της SAMSON, σε όλους τους καταλόγους προϊόντων της SAMSON ή στο οπισθόφυλλο των παρουσών Οδηγιών τοποθέτησης και λειτουργίας. Για να βοηθήσετε στη διάγνωση του σφάλματος και σε περίπτωση μη σαφούς εγκατάστασης, αναφέρετε τα ακόλουθα στοιχεία (δείτε την Πινακίδα στοιχείων στη σελίδα 15): Τύπος και ονομαστικό μέγεθος βαλβίδας Αριθμός μοντέλου με ένδειξη Ανάντη και κατάντη πίεση Θερμοκρασία και μέσο διεργασίας Ελάχ. και μέγ. παροχή Έχει τοποθετηθεί φίλτρο; Σχεδιάγραμμα εγκατάστασης που εμφανίζει την ακριβή θέση του ρυθμιστή και όλων των πρόσθετων εγκατεστημένων εξαρτημάτων (βαλβίδες απομόνωσης, μανόμετρο κ.λπ.) EB 2517 EL 17

18 Τεχνικά δεδομένα 10 Τεχνικά δεδομένα Τεχνικά δεδομένα Όλες οι πιέσεις αναφέρονται σε bar (μανόμετρο) Βαλβίδα Τύπος 2417 Ονομαστική πίεση PN 16, 25 ή 40 Ονομαστικό μέγεθος DN 15 έως 50 DN 65 έως 80 DN 100 Μέγ. επιτρεπόμενη διαφορική πίεση p Μέγ. επιτρεπόμενη θερμοκρασία Κώνος βαλβίδας Κλάση διαρροής σύμφωνα με το IEC Ενεργοποιητής με διάφραγμα Εύρη ρυθμισμένου σημείου Μέγ. επιτρεπόμενη θερμοκρασία 25 bar 20 bar Δείτε T 2500 EN Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας 16 bar Μεταλλικη στεγανοποίηση: μέγ. 350 C PTFE μαλακή στεγανοποίηση: μέγ. 220 C EPDM ή FPM μαλακή στεγανοποίηση: μέγ. 150 C NBR μαλακή σμαλακή στεγανοποίηση: μέγ. 80 C 1) Μεταλλική στεγανοποίηση: Κλάση διαρροής I ( 0,05 % του συντελεστή K VS ) Μαλακή στεγανοποίηση: Κλάση διαρροής IV ( 0,01 % του συντελεστή K VS ) Τύπος ,05 έως 0,25 bar 0,1 έως 0,6 bar 0,2 έως 1,2 bar 0,8 έως 2,5 bar 2 έως 5 bar 4,5 έως 10 bar 8 έως 16 bar Αέρια 350 C, ωστόσο, μέγ. 80 C στον ενεργοποιητή 1) Υγρά 150 C, και για το δοχείο συμπυκνωμάτων, μέγ. 350 C Ατμός με δοχείο συμπυκνωμάτων με μέγ. 350 C Ενεργοποιητής με μεταλλική φυσούνα Τύπος 2413 Επιφάνεια δράσης 33 cm ² 62 cm ² Εύρη ρυθμισμένου σημείου Ελατήριο ρυθμισμένου σημείου 10 έως 22 bar 20 έως 28 bar 1) Με οξυγόνο: μέγ. 60 C 2) Ελατήριο ρυθμισμένου σημείου: 4400 N 8000 N 2 έως 6 bar 2) 5 έως 10 bar Μέγ. επιτρεπ. πίεση στον ενεργοποιητή Εύρος ρυθμισμένου σημείου Ενεργοποιητής με κυλινδρικό διάφραγμα 0,05 έως 0,25 bar 0,1 έως 0,6 bar 0,2 έως 1,2 bar 0,8 έως 2,5 bar 2 έως 5 bar 4,5 έως 10 bar 8 έως 16 bar Μέγ. επιτρεπόμενη πίεση (p exceed ) πάνω από το ρυθμισμένο σημείο που έχει οριστεί στον ενεργοποιητή 0,6 bar 0,6 bar 1,3 bar 2,5 bar 5 bar 10 bar 10 bar Εύρος ρυθμισμένου σημείου Ενεργοποιητής με μεταλλική φυσούνα 2 έως 6 bar 5 έως 10 bar 10 έως 22 bar 20 έως 28 bar Μέγ. επιτρεπόμενη πίεση (p exceed ) πάνω από το ρυθμισμένο σημείο που έχει οριστεί στον ενεργοποιητή 6,5 bar 6,5 bar 8 bar 2 bar 18 EB 2517 EL

19

20 SAMSON AG MESS- UND REGELTECHNIK Weismüllerstraße Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο: Fax: Ιστοσελίδα: EB 2517 EL

Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB 2512 EL. Αυτορρυθμιζόμενοι ρυθμιστές πίεσης. Βαλβίδα ρύθμισης πίεσης γενικής χρήσης τύπου 41-23

Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB 2512 EL. Αυτορρυθμιζόμενοι ρυθμιστές πίεσης. Βαλβίδα ρύθμισης πίεσης γενικής χρήσης τύπου 41-23 Αυτορρυθμιζόμενοι ρυθμιστές πίεσης Βαλβίδα ρύθμισης πίεσης γενικής χρήσης τύπου 41-23 Βαλβίδα ρύθμισης πίεσης τύπου 41-23 Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB 2512 EL Έκδοση Σεπτέμβριος 2014 Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής πίεσης τύπου για αυξημένη παροχή αέρα. Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB EL

Ρυθμιστής πίεσης τύπου για αυξημένη παροχή αέρα. Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB EL Ρυθμιστής πίεσης τύπου 4708-45 για αυξημένη παροχή αέρα Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου 4708-45 Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB 8546-1 EL Έκδοση March 2010 Προσδιορισμός των λεκτικών συμβόλων που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 2547 EL. Αυτορυθμιζόμενοι ρυθμιστές πίεσης. Βαλβίδα μείωσης πίεσης Τύπου 2422/2424

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 2547 EL. Αυτορυθμιζόμενοι ρυθμιστές πίεσης. Βαλβίδα μείωσης πίεσης Τύπου 2422/2424 Αυτορυθμιζόμενοι ρυθμιστές πίεσης Βαλβίδα μείωσης πίεσης Τύπου 2422/2424 Βαλβίδα μείωσης πίεσης Τύπου 2422/2424 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 2547 EL Έκδοση Μαρτίου 2014 Ορισμός των σημάνσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8393 EL. Σειρά 3755. Πνευματικός ενισχυτής όγκου τύπου 3755

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8393 EL. Σειρά 3755. Πνευματικός ενισχυτής όγκου τύπου 3755 Σειρά 3755 Πνευματικός ενισχυτής όγκου τύπου 3755 Τύπος 3755-1: εξαέρωση χαμηλής στάθμης θορύβου σε δισκόφιλτρο από συντετηγμένο πολυαιθυλένιο Τύπος 3755-2: θύρα εξαγωγής με σπείρωμα στερεωμένη με παρέμβυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικές βαλβίδες ελέγχου τύπος 3241 1 και τύπος 3241 7. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8015 EL

Πνευματικές βαλβίδες ελέγχου τύπος 3241 1 και τύπος 3241 7. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8015 EL Πνευματικές βαλβίδες ελέγχου τύπος 3241 1 και τύπος 3241 7 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8015 EL Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Βαλβίδες αντεπιστροφής με βιδωτό κάλυμμα Διαμόρφωση βαλβίδας αντεπιστροφής τύπου αιώρησης, ανύψωσης, ανακλινόμενου δίσκου Με φλαντζωτά ή συγκολλητά άκρα Αποθήκευση βαλβίδων Προετοιμασία και διατήρηση για

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

Μπροστινός εκτροχιαστής

Μπροστινός εκτροχιαστής (Greek) DM-FD0002-05 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου Μπροστινός εκτροχιαστής FD-9000 FD-6800 FD-5800 FD-4700 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ... 3 ΓΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΡΥΘΜΙΣΗ... 9

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι 1098-EGR και 1098H-EGR

Τύποι 1098-EGR και 1098H-EGR Οδηγός εγκατάστασης Ελληνικά Απρίλιος 2006 Τύποι 1098-EGR και 1098H-EGR Εισαγωγή Ο παρών οδηγός εγκατάστασης παρέχει οδηγίες για την εγκατάσταση, την εκκίνηση και τη ρύθμιση. Για να λάβετε ένα αντίτυπο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB EL. Πνευματικοί ενεργοποιητές Τύπος 3271 και Τύπος Εμβαδόν ενεργοποιητή: 240, 350 και 700 cm²

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB EL. Πνευματικοί ενεργοποιητές Τύπος 3271 και Τύπος Εμβαδόν ενεργοποιητή: 240, 350 και 700 cm² Πνευματικοί ενεργοποιητές Τύπος 3271 και Τύπος 3277 Εμβαδόν ενεργοποιητή: 240, 350 και 700 cm² Μετάφραση επίσημων οδηγιών Τύπος 3271 Τύπος 3277 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 60 5 /00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Σετ σύνδεσης Logano G5/G5 Logalux LT00 Logano G5/G5 µε καυστήρα Logalux LT00 ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση Περιεχόµενα Τοποθέτηση................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8015 EL. Βαλβίδα Τύπου 3241

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8015 EL. Βαλβίδα Τύπου 3241 Βαλβίδα Τύπου 3241 Σε συνδυασμό με ενεργοποιητή, π.χ. ένας πνευματικός ενεργοποιητής Τύπου 3271 ή Τύπου 3277 της SAMSON Έκδοση προτύπου DIN Μετάφραση επίσημων οδηγιών Βαλβίδα Τύπου 3241 με Ενεργοποιητή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός ή πνευματικός διακόπτης ορίου τύπου 4746. Eικ. 1: Διακόπτης ορίου τύπου 4746. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8365 EL

Ηλεκτρικός ή πνευματικός διακόπτης ορίου τύπου 4746. Eικ. 1: Διακόπτης ορίου τύπου 4746. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8365 EL Ηλεκτρικός ή πνευματικός διακόπτης ορίου τύπου 4746 Eικ. 1: Διακόπτης ορίου τύπου 4746 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8365 EL Έκδοση Οκτώβριος 2013 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Manufactured under license of Daewoo International Corporation, Korea ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μπροστινός εκτροχιαστής

Μπροστινός εκτροχιαστής (Greek) DM-RAFD001-03 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου ΔΡΟΜΟΥ MTB Τρέκινγκ City Touring/ Απλό Ποδήλατο URBAN SPORT E-BIKE Μπροστινός εκτροχιαστής DURA-ACE FD-R9100 ULTEGRA FD-R8000 105 FD-5801 Οι διαδικασίες για

Διαβάστε περισσότερα

FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82

FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 (Greek) DM-FC0001-00 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΤΗΣΗ Αυτό το εγχειρίδιο του αντιπροσώπου προορίζεται κυρίως για χρήση από επαγγελματίες μηχανικούς ποδηλάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3 1.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό 1/12 R-GR 26564-XC-B2/6.9 Αντικαταστεί: 12.5 Τύπος DR 6 DP...XC και ZDR 6 D...XC Ονομαστικό μέγεθος 6 Σειρές συσκευών 5X (DR 6...) και 4X (ZDR 6...) Μέγιστη πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB EL. Πνευματικοί ενεργοποιητές Τύπος 3271 και Τύπος 3277

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB EL. Πνευματικοί ενεργοποιητές Τύπος 3271 και Τύπος 3277 Πνευματικοί ενεργοποιητές Τύπος 3271 και Τύπος 3277 Εμβαδόν ενεργοποιητή: 175v2, 350v2 και 750v2 cm² Μετάφραση επίσημων οδηγιών Πνευματικοί ενεργοποιητές Τύπος 3271 (αριστερά) και Τύπος 3277 (δεξιά) Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί παλινδρόμησης 2SC5

Μηχανισμοί παλινδρόμησης 2SC5 Μηχανισμοί παλινδρόμησης 2SC5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3

Διαβάστε περισσότερα

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Ατμοπαγίδα BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών εγκατάστασης 818417-02 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Διαθεσιμότητα...3 Διάταξη κειμένου...3 Ασφάλεια...3 Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων NE0.1 V3 6 720 817 040 (2010/03) GR Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 60 99 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G/G Logalux LT60/LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Audi A3 1,8 ltr. T με κωδικό κινητήρα ARZ Η ContiTech σάς παρέχει τρόπους αποφυγής σφαλμάτων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Μανόμετρο KFM, RFM Κρουνός με ωστήριο DH. Βαλβίδα απόφραξης μανόμετρου MH 15. Προστατευτική διάταξη υπερπίεσης ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Μανόμετρο KFM, RFM Κρουνός με ωστήριο DH. Βαλβίδα απόφραξης μανόμετρου MH 15. Προστατευτική διάταξη υπερπίεσης ΚΙΝΔΥΝΟΣ 2017 Elster GmbH Edition 04.17 D GB F NL I E DK S N P TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Οδηγίες χειρισμού Μανόμετρο KFM, RFM Κρουνός με ωστήριο DH Βαλβίδα απόφραξης μανόμετρου MH 15 Προστατευτική διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

MK 45-1 MK 45-2 MK 45 A-1 MK 45 A-2

MK 45-1 MK 45-2 MK 45 A-1 MK 45 A-2 Ατμοπαγίδα MK 45-1 MK 45-2 MK 45 A-1 MK 45 A-2 Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών εγκατάστασης 818727-02 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Διαθεσιμότητα...3 Διάταξη κειμένου...3 Ασφάλεια...3 Χρήση για τον προβλεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το CT1015 WP1 και CT1018K1 σε οχήματα Audi A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI με κωδικό κινητήρα AKE Έτος κατασκευής 2001

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 00 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux SU60/00/00 Logalux ST50/00/00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Τοποθέτηση................................................

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά 3725 Ηλεκτροπνευματικός ρυθμιστής θέσης (Positioner) Τύπου Μετάφραση επίσημων οδηγιών. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8394 EL

Σειρά 3725 Ηλεκτροπνευματικός ρυθμιστής θέσης (Positioner) Τύπου Μετάφραση επίσημων οδηγιών. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8394 EL Σειρά 3725 Ηλεκτροπνευματικός ρυθμιστής θέσης (Positioner) Τύπου 3725 Μετάφραση επίσημων οδηγιών Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8394 EL Έκδοση υλικολογισμικού 1.1x Έκδοση Ιούνιος 2014 Προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA RK... Eλληνικά. Οδηγίες Eγκατάστασης 818624-01 Βαλβίδες Αντεπιστροφής RK

GESTRA RK... Eλληνικά. Οδηγίες Eγκατάστασης 818624-01 Βαλβίδες Αντεπιστροφής RK GESTRA RK... EL Eλληνικά Οδηγίες Eγκατάστασης 818624-01 Βαλβίδες Αντεπιστροφής RK Σημείωση ασφαλείας Ο εξοπλισμός πρέπει να εγκαθίσταται και να τίθεται σε λειτουργία μόνο από αρμόδιο και επαρκώς εκπαιδευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Αγωγός σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano plus GB225 Logalux SU160/200/300 Logalux ST150/200/300. Παρελκόμενα.

Οδηγίες εγκατάστασης. Αγωγός σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano plus GB225 Logalux SU160/200/300 Logalux ST150/200/300. Παρελκόμενα. Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Αγωγός σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano plus GB225 Logalux SU160/200/300 Logalux ST150/200/300 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδα 4/3, 4/2 και 3/2 οδών με χειροκίνητη λειτουργία

Βαλβίδα 4/3, 4/2 και 3/2 οδών με χειροκίνητη λειτουργία 1/10 Βαλβίδα 4/3, 4/2 και 3/2 οδών με χειροκίνητη λειτουργία R-GR 22280-XC-2/07.09 Τύπου WMM 6...XC Ονομαστικό μέγεθος 6 Σειρά συσκευών 5X Μέγιστη πίεση λειτουργίας 315 br Μέγιστη ογκομετρική ροή 60 λίτρα/λεπτό

Διαβάστε περισσότερα

Το φίλτρο TF1 Delta έχει κατοχυρωθεί με την πατέντα στο Η.Β, στην Ευρώπη και στην Κίνα.

Το φίλτρο TF1 Delta έχει κατοχυρωθεί με την πατέντα στο Η.Β, στην Ευρώπη και στην Κίνα. TF1 DELTA FILTER Σχεδιασμένο για την προστασία των βασικών στοιχείων, συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού μεγάλου όγκου και χαμηλής θερμοκρασίας, από μαγνητικά και μη μαγνητικά υπολείμματα και παγιδευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το κιτ τραπεζοειδούς ιμάντα CT881K2 / CT881WP1 σε ένα Ford Fiesta V έτους κατασκευής 2004 (JH_JD_) 1,4 ltr.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα EMV 110 603 Σύνδεση σωλήνα: αρσενική ένωση/θηλυκό σπείρωμα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών, διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. 1. Συναρμολογήστε το μηχάνημα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο αερίου. Οδηγίες λειτουργίας Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 7

Φίλτρο αερίου. Οδηγίες λειτουργίας Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 7 Φίλτρο αερίου Οδηγίες λειτουργίας Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 7 Φίλτρο αερίου Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται... 2 Οδηγίες λειτουργίας Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FINETROL

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FINETROL ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FINETROL Οδηγίες εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας 5 FT 70 el Έκδοση 12/06 2 Πίνακας περιεχομένων 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1 Αντικείμενο του εγχειριδίου... 3 1.2 Κατασκευή βαλβίδας...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHR-864 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πληροφορίες για την ασφάλεια σας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Σερβοκινητήρας IC 30 ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιεχόμενα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Elster GmbH Edition 12.15

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Σερβοκινητήρας IC 30 ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιεχόμενα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Elster GmbH Edition 12.15 2016 Elster GmbH Edition 12.15 D GB F NL I E DK S N P TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Οδηγίες χειρισμού Σερβοκινητήρας IC 30 Περιεχόμενα Σερβοκινητήρας IC 30...1 Περιεχόμενα...1 Ασφάλεια...1 Έλεγχος χρήσης...

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Αρ.είδους Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 75 l. Αρ.είδους Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 95 l A 405

Οδηγίες Χρήσης. Αρ.είδους Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 75 l. Αρ.είδους Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 95 l A 405 Οδηγίες Χρήσης Αρ.είδους 27 070 Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 75 l Αρ.είδους 27 070 890 Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 95 l 04 573 A 405 Περιεχόμενα 1. Γενικά στοιχεία 2 1.1. Προορισμός σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 8 719 002 168 0 1 3 2 4 6720607703-00.1V 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 607 616 (2010/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ 1.ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6651.1 ΑΡΘΡΟ 13.03 Δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή, κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Ελληνικά. Οδηγίες εγκατάστασης 818577-02. Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Ελληνικά. Οδηγίες εγκατάστασης 818577-02. Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 EL Ελληνικά Οδηγίες εγκατάστασης 818577-02 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό... 4 Σημείωση ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Ford Focus 2,0 ltr. 16V με κωδικό κινητήρα EDDB, EDDC, EDDD Η ContiTech σάς παρέχει τρόπους αποφυγής σφαλμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

DM-CD (Greek) Εγχειρίδιο αντιπροσώπου. Διάταξη αλυσίδας SM-CD50

DM-CD (Greek) Εγχειρίδιο αντιπροσώπου. Διάταξη αλυσίδας SM-CD50 (Greek) DM-CD0001-00 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου Διάταξη αλυσίδας SM-CD50 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΤΗΣΗ Αυτό το εγχειρίδιο του αντιπροσώπου προορίζεται κυρίως για χρήση από επαγγελματίες μηχανικούς ποδηλάτων. Οι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-840 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο: UHR-865 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ.

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο: UHR-865 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHR-865 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 1. Διαβάστε τις οδηγίες προσεχτικά πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Γραμμικός ελεγκτής ροής VFC Γραμμικός ελεγκτής ροής με σερβοκινητήρα ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιεχόμενα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Γραμμικός ελεγκτής ροής VFC Γραμμικός ελεγκτής ροής με σερβοκινητήρα ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιεχόμενα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ 06 Elster GmbH Edition 0.6 D GB F NL I E DK S N P TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Οδηγίες χειρισμού Γραμμικός ελεγκτής ροής VFC Γραμμικός ελεγκτής ροής με σερβοκινητήρα IFC Περιεχόμενα Γραμμικός ελεγκτής

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Fiat Doblò Panel Van/Crewbus (263) 1.6 D Multijet Η ContiTech σάς παρέχει τρόπους αποφυγής σφαλμάτων κατά

Διαβάστε περισσότερα

-tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h

-tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h Θερµιδοµετρητές Κάψας -tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h Οδηγίες εγκατάστασης - λειτουργίας ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES Καραολή & ηµητρίου 1 175 62 Π. Φάληρο Αθήνα Τηλ.:+30 210 97 67

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΥ Εμπρός κέντρο/ελεύθερο κέντρο 11-ταχυτήτων

ΔΡΟΜΟΥ Εμπρός κέντρο/ελεύθερο κέντρο 11-ταχυτήτων (Greek) DM-HB0003-04 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου ΔΡΟΜΟΥ Εμπρός κέντρο/ελεύθερο κέντρο 11-ταχυτήτων HB-9000 HB-6800 HB-5800 FH-9000 FH-6800 FH-5800 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτό το εγχειρίδιο αντιπροσώπου προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το κιτ CT884 K1 σε οχήματα Opel Omega B (25_,26_,27_) 2,5l. V6 με κωδικό κινητήρα X25XE Έτος κατασκευής 1997

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Κουτί αποσυναρμολόγησης για την αποσύσφιξη μπουλονιών RUPEX. Οδηγίες λειτουργίας BA EL 11/2010. FLENDER couplings

Κουτί αποσυναρμολόγησης για την αποσύσφιξη μπουλονιών RUPEX. Οδηγίες λειτουργίας BA EL 11/2010. FLENDER couplings Κουτί αποσυναρμολόγησης για την αποσύσφιξη μπουλονιών RUPEX Οδηγίες λειτουργίας FLENDER couplings Κουτί αποσυναρμολόγησης για την αποσύσφιξη μπουλονιών RUPEX Κουτί αποσυναρμολόγησης Αποσύσφιξη των μπουλονιών

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Fiat 500 1,2 ltr. Κωδικός κινητήρα 169 A4.000 Η ContiTech σάς παρέχει τρόπους αποφυγής σφαλμάτων κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Service Information. micrologic PREMIUM 127 & 135 Οδηγίες Εφαρμογής Άμεσου Καθαρισμού Ψεκασμού Πετρελαίου

Service Information. micrologic PREMIUM 127 & 135 Οδηγίες Εφαρμογής Άμεσου Καθαρισμού Ψεκασμού Πετρελαίου micrologic PREMIUM 127 & 135 Οδηγίες Εφαρμογής Άμεσου Καθαρισμού Ψεκασμού Πετρελαίου Με το Άμεσο Καθαριστικό Ψεκασμού Πετρελαίου (κωδ. 127 ή 135 ), το Σύστημα Αντάπτορα Ρύθμισης (κωδ. 13800) και το Σετ

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Ford Galaxy (WRG) 2000-2006, 1,9 ltr. 85KW με κωδικό κινητήρα AUY, από το μοντέλο 2003 Κιτ ιμάντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών

Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών Στα περισσότερα υδραυλικά συστήματα είναι απαραίτητη η χρήση ρυθμιστικών βαλβίδων που σκοπό έχουν τον έλεγχο της παροχής ή της πίεσης υπό την επίδραση μικρών

Διαβάστε περισσότερα

HANCOCK. Συρταρωτές βαλβίδες, σφαιρικές βαλβίδες και βαλβίδες ελέγχου από χυτοχάλυβα Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης

HANCOCK. Συρταρωτές βαλβίδες, σφαιρικές βαλβίδες και βαλβίδες ελέγχου από χυτοχάλυβα Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης HANCOCK Οδηγίες για βαλβίδες με βιδωτό καπάκι από χυτοχάλυβα DN50-600 NPS 2-24, κατηγορίας ASME 150, 300 & 600. Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε και κατανοήστε πλήρως τις οδηγίες αυτές. Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Προστασία περιβάλλοντος. Γενικές υποδείξεις. Διαβάθμιση κινδύνων. Χειρισμός. Εγγύηση. Αρμόζουσα χρήση. Περιγραφή της συσκευής

Πίνακας περιεχομένων. Προστασία περιβάλλοντος. Γενικές υποδείξεις. Διαβάθμιση κινδύνων. Χειρισμός. Εγγύηση. Αρμόζουσα χρήση. Περιγραφή της συσκευής 3 4 Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής σας, διαβάστε τις γνήσιες οδηγίες λειτουργίας, καθώς και τις συνοδευτικές υποδείξεις ασφαλείας. Ενεργήστε ανάλογα. Φυλάξτε τα δύο αυτά τεύχη για μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 Πίνακας περιεχομένων 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Περιγραφή... 2 3. Εγκατάσταση συστήματος COMPACT... 2 4. Υδραυλική σύνδεση του ηλιακού συστήματος COMPACT...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6304 5398 04/2001 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Στοιχεία έκδοσης Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο δισκόφρενου δρόμου

Κέντρο δισκόφρενου δρόμου (Greek) DM-HB0004-01 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου Κέντρο δισκόφρενου δρόμου HB-CX75 HB-RS505 FH-CX75 FH-RS505 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτό το εγχειρίδιο αντιπροσώπου προορίζεται κυρίως για χρήση από επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα