Υπηρεσία HP Data Replication Solution για HP 3PAR Remote Copy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπηρεσία HP Data Replication Solution για HP 3PAR Remote Copy"

Transcript

1 Υπηρεσία HP Data Replication Solution για HP 3PAR Remote Copy Υπηρεσίες HP Care Pack Τεχνικά δεδομένα Η υπηρεσία HP Data Replication Solution για HP 3PAR Remote Copy παρέχει υλοποίηση του Remote Copy σε συστήματα αποθήκευσης HP 3PAR. Η υπηρεσία παρέχει ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση και έλεγχο των υπηρεσιών που απαιτούνται για την ανάπτυξη των λειτουργιών του Remote Copy. Το HP 3PAR Remote Copy παρέχει αυξημένη διαθεσιμότητα και αποκατάσταση μετά από καταστροφή. Για να διασφαλιστεί η έγκαιρη και οικονομική υλοποίηση χωρίς κινδύνους και με γρηγορότερα αποτελέσματα, οι υπεύθυνοι υπηρεσιών της HP διαχειρίζονται με αποτελεσματικότητα το σύνολο των εργασιών μιας περίπλοκης υλοποίησης. Η υπηρεσία προσφέρεται σε τρία επίπεδα υπηρεσιών, τα οποία ποικίλουν από βασική εγκατάσταση και εκκίνηση έως πιο ολοκληρωμένη υλοποίηση, προσαρμοσμένη ώστε να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του περιβάλλοντος αποθήκευσής σας HP 3PAR. Προσφέρονται τρία επίπεδα υπηρεσιών. Το Επίπεδο I σας βοηθά να εγκαταστήσετε και να θέσετε το 3PAR Remote Copy σε λειτουργία γρήγορα και παρέχει μια επίδειξη των βασικών λειτουργιών του προϊόντος μέσω δείγματος ή δοκιμαστικών δεδομένων. Το Επίπεδο II παρέχει υλοποίηση και έλεγχο της διαμόρφωσης του Remote Copy με τη χρήση τόμων που ορίζει ο Πελάτης και επαληθεύει τη λειτουργία των τόμων σε μία εφαρμογή που έχει διαμορφώσει ο Πελάτης. Το Επίπεδο III είναι μια προσαρμοσμένη υπηρεσία βάσει Δήλωσης έργου που δημιουργεί η HP για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών της επιχείρησής σας που δεν καλύπτονται από τα Επίπεδα υπηρεσιών I και II. Το Επίπεδο υπηρεσιών III μπορεί να παρέχει επαλήθευση για περισσότερες από μία εφαρμογές που έχει διαμορφώσει ο Πελάτης, δημιουργία δεσμών ενεργειών, ή ενοποίηση και διαμόρφωση των εφαρμογών, του περιβάλλοντος αντιγράφων ασφαλείας ή των βάσεων δεδομένων του Πελάτη. Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Η εγκατάσταση του Remote Copy γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος (Επίπεδο I) και τις απαιτήσεις διαμόρφωσης της επιχείρησής σας (Επίπεδα υπηρεσιών II και III) Μειωμένος χρόνος υλοποίησης Διαθεσιμότητα ενός ειδικού υπηρεσιών της HP για να απαντήσει σε ερωτήσεις κατά την επιτόπια παροχή της υπηρεσίας Διαχείριση έργου και προσαρμοσμένη υλοποίηση λύσης, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στη Δήλωση έργου (μόνο για το Επίπεδο υπηρεσιών III) Το IT προσωπικό σας μπορεί να επικεντρωθεί στις ουσιαστικές εργασίες και προτεραιότητές του για περιορισμένες επιπτώσεις στις λειτουργίες της επιχείρησής σας Η εξειδίκευση της HP στην αναπαραγωγή δεδομένων εξασφαλίζει ότι αποφεύγονται τα προβλήματα και περιορίζονται οι κίνδυνοι Κύρια χαρακτηριστικά υπηρεσίας Σχεδίαση υπηρεσίας Υλοποίηση υπηρεσίας Έλεγχοι επαλήθευσης εγκατάστασης Συνάντηση προσανατολισμού Πελάτη Διαχείριση έργου (μόνο για το Επίπεδο υπηρεσιών III)

2 Προδιαγραφές Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά υπηρεσίας Χαρακτηριστικό Σχεδίαση υπηρεσίας Παροχή υπηρεσίας Προδιαγραφές παροχής Ο ειδικός υπηρεσίας ή ο διαχειριστής έργου θα προγραμματίσει την παράδοση της υπηρεσίας σε χρόνο που θα συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ της HP και του Πελάτη κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας της HP στη συγκεκριμένη χώρα/περιοχή, με εξαίρεση τις αργίες της HP, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά με την HP. Υπηρεσίες που παρέχονται εκτός των τυπικών ωρών λειτουργίας της ΗΡ θα υπόκεινται σε πρόσθετες χρεώσεις. Ο ειδικός υπηρεσιών θα εκτελέσει τις παρακάτω δραστηριότητες σχεδιασμού και συντονισμού εγκατάστασης: Προγραμματισμός και συντονισμός της υπηρεσίας Επικοινωνία με τον Πελάτη, καθώς και απάντηση στις ερωτήσεις του αναφορικά με την παροχή της υπηρεσίας Επαλήθευση, μέσω λίστας ελέγχου πριν την παράδοση, ότι όλες οι προϋποθέσεις που οφείλει να έχει καλύψει ο Πελάτης, έχουν καλυφθεί Το Επίπεδο I παρέχει δραστηριότητες σχεδιασμού που σχετίζονται με την κάλυψη των προϋποθέσεων για τη λειτουργία του Remote Copy μέσω της κονσόλας 3PAR Inform Management Console (IMC) και τον εντοπισμό των τόμων (μη παραγωγικών) που θα χρησιμοποιηθούν ως δείγμα ελέγχου. Το Επίπεδο II περιλαμβάνει τα παραδοτέα του Επιπέδου I και επιπλέον τις δραστηριότητες σχεδιασμού που θα καθορίσουν και διαμορφώσουν τους τόμους που έχει καθορίσει ο Πελάτης για μία εφαρμογή του. Το Επίπεδο III μπορεί να περιλαμβάνει τα παραδοτέα των επιπέδων υπηρεσιών I και II και οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις καθορίζονται από τον Πελάτη και περιλαμβάνονται στη Δήλωση έργου. Οι δραστηριότητες υλοποίησης του Επιπέδου υπηρεσιών Ι περιλαμβάνουν τα εξής: Έλεγχος των δεσμεύσεων προς τον Πελάτη μέσω λίστας ελέγχου πριν την παράδοση και επαλήθευση ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προϋποθέσεις της υπηρεσίας Διαμόρφωση των εξαρτώμενων μεταγωγέων SAN για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ των συστοιχιών 3PAR, όπως απαιτείται Διαμόρφωση της συνδεσιμότητας του Remote Copy στις συστοιχίες προέλευσης και προορισμού και θέση σε λειτουργία του Remote Copy μεταξύ ενός ζεύγους συστοιχιών προέλευσης-προορισμού Δημιουργία ενός συνόλου δείγματος του Remote Copy συμβατού με τη διαμόρφωση της συστοιχίας του Πελάτη. Το σύνολο δείγματος μπορεί να περιέχει έως ένα ζεύγος συστοιχιών προέλευσης-προορισμού του Remote Copy, δύο κεντρικούς υπολογιστές (ένας στη συστοιχία προέλευσης και ένας στη συστοιχία προορισμού) και τόμους δείγματος/ επαλήθευσης έως 500 GB μη παραγωγικών δεδομένων Τεκμηρίωση των λεπτομερειών διαμόρφωσης στην αναφορά εγκατάστασης Οι δραστηριότητες υλοποίησης Επιπέδου υπηρεσιών II περιλαμβάνουν όλες αυτές του Επιπέδου I και επιπλέον: Συνεργασία με τον Πελάτη προκειμένου να προσδιοριστούν οι τόμοι που σχετίζονται με την εφαρμογή που έχει επιλέξει ο Πελάτης Διαμόρφωση των ομάδων του Remote Copy με τη χρήση μίας εφαρμογής που έχει επιλέξει ο Πελάτης Οι δραστηριότητες του Επιπέδου υπηρεσιών III καθορίζονται στη Δήλωση έργου και μπορεί να περιλαμβάνουν: Διαχείριση έργου Αξιολόγηση, σχεδίαση και υλοποίηση του Remote Copy σε τόμους που αντιστοιχούν σε πολλαπλές εφαρμογές Δημιουργία δεσμών ενεργειών ή διαμόρφωση υποστηριζόμενου συμπλέγματος πολλαπλών τοποθεσιών Ενοποίηση του Remote Copy με το Virtual Copy ή άλλες εφαρμογές της HP ή τρίτων προμηθευτών Προσαρμοσμένη υλοποίηση, τεκμηρίωση και παραδοτέα ελέγχου, ανάλογα με τις απαιτήσεις του Πελάτη 2 Οι Τεχνολογικές υπηρεσίες HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών της ΗΡ που παρέχονται ή

3 Έλεγχοι επαλήθευσης εγκατάστασης Συνάντηση προσανατολισμού Πελάτη Διαχείριση έργου (μόνο για το Επίπεδο υπηρεσιών III) Η HP θα πραγματοποιήσει τους κατάλληλους ελέγχους εγκατάστασης που απαιτούνται για το επίπεδο της παρεχόμενης υπηρεσίας. Οι δραστηριότητες ελέγχου του Επιπέδου υπηρεσιών I περιλαμβάνουν: Έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης του Remote Copy, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, της ανακατεύθυνσης και της επαναφοράς ύστερα από αποτυχία, με τη χρήση δείγματος ομάδας αντιγραφής, και αλλαγή από κύριο σε δευτερεύοντα server διαχείρισης, συμπεριλαμβάνοντας εργασίες όπως οι εξής: Επίδειξη της διαδικασίας μετατροπής δευτερεύουσας τοποθεσίας σε κύρια για την ομάδα δείγματος μετά από αποτυχία Επίδειξη της αντίστροφης διαδικασίας για την ίδια ομάδα δείγματος μετά από προσομοίωση επαναφοράς ύστερα από αποτυχία Οι δραστηριότητες υλοποίησης Επιπέδου υπηρεσιών II περιλαμβάνουν όλους τους ελέγχους του Επιπέδου I και επιπλέον: Εκτενή έλεγχο των δυνατοτήτων αναπαραγωγής, αναστολής και συνέχισης, ανακατεύθυνσης και επαναφοράς ύστερα από αποτυχία του Επιπέδου υπηρεσιών I στις ομάδες του Remote Copy που σχετίζονται με μία εφαρμογή του Πελάτη Επίδειξη της διαδικασίας μετατροπής δευτερεύουσας τοποθεσίας σε κύρια για ομάδα που σχετίζεται με την εφαρμογή που έχει επιλέξει ο Πελάτης μετά από αποτυχία γραμμής Επίδειξη της αντίστροφης διαδικασίας για την ομάδα που σχετίζεται με την εφαρμογή που έχει επιλέξει ο Πελάτης, με επανασυγχρονισμό μετά από προσομοίωση επαναφοράς ύστερα από αποτυχία Ο έλεγχος εγκατάστασης θα γίνει με τη βοήθεια του διαχειριστή συστήματος ή εφαρμογών του Πελάτη. Αντί ενός προκαθορισμένου ελέγχου επαλήθευσης εγκατάστασης, η υπηρεσία Επιπέδου III μπορεί να περιλαμβάνει έναν έλεγχο αποδοχής που έχει ορίσει ο Πελάτης για την επικύρωση των χαρακτηριστικών και λειτουργιών που ορίζονται στη Δήλωση έργου. Μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσία, ο ειδικός υπηρεσιών της HP θα πραγματοποιήσει 1 (μία) συνάντηση προσανατολισμού διάρκειας έως 2 (δύο) ωρών στην τοποθεσία εγκατάστασης του προϊόντος ή/και της τεχνολογίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι ειδικός υπηρεσιών της HP: Θα ελέγξει τη διασύνδεση IMC και τις βασικές λειτουργίες του Remote Copy Θα ελέγξει τις λεπτομέρειες της αναφοράς εγκατάστασης που παρέχεται στον Πελάτη Θα επιβεβαιώσει ότι ο Πελάτης κατανοεί πώς να αποκτήσει πρόσβαση στην τεκμηρίωση του προϊόντος Θα ενημερώσει τον Πελάτη σχετικά με το πώς μπορεί να επικοινωνήσει με την HP για υποστήριξη Σύντομη συνάντηση ερωταπαντήσεων Η συνάντηση προσανατολισμού είναι ανεπίσημη, διεξάγεται συνήθως σε μια κονσόλα διαχείρισης με επιλεγμένα μέλη του προσωπικού του Πελάτη, και δεν προορίζεται ως δραστηριότητα σε αίθουσα ούτε υποκαθιστά την επίσημη εκπαίδευση προϊόντος. Η συμμετοχή του Πελάτη στην υλοποίηση της υπηρεσίας και στους ελέγχους επαλήθευσης εγκατάστασης αποτελεί βασικό μέρος της συνάντησης προσανατολισμού. Ο υπεύθυνος έργου θα συνεργαστεί με τον Πελάτη για τη διαχείριση της υλοποίησης, της ανάπτυξης και της παροχής της υπηρεσίας. Ο υπεύθυνος έργου: Θα διαχειρίζεται τους πόρους της HP που θα απαιτηθούν για την παράδοση της υπηρεσίας Θα καθορίσει τις αρμοδιότητες και τις λοιπές απαιτήσεις του Πελάτη προκειμένου να διευκολύνει την παροχή της υπηρεσίας Θα ενεργεί ως σύνδεσμος και άτομο επικοινωνίας μεταξύ της HP και του Πελάτη Θα δημιουργήσει το χρονοδιάγραμμα του έργου και θα διαχειριστεί το έργο ως προς τις προθεσμίες Θα δημιουργήσει ένα πλάνο έργου καθορίζοντας τα παραδοτέα της υπηρεσίας Οι Τεχνολογικές υπηρεσίες HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών της ΗΡ που παρέχονται ή 3

4 Καταλληλότητα για λήψη υπηρεσίας Για την παροχή της υπηρεσίας, ο Πελάτης πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: Ο Πελάτης οφείλει να διασφαλίσει την κάλυψη των εξής απαιτήσεων καταλληλότητας: Να παρέχει πρόσβαση στο περιβάλλον διαχείρισης του 3PAR Να παρέχει ένα σταθμό διαχείρισης λειτουργιών με σύνδεση IP στις συστοιχίες προέλευσης και προορισμού Να διασφαλίσει την ύπαρξη ενός περιβάλλοντος αποθήκευσης 3PAR και SAN που να υποστηρίζεται από την HP και να είναι συμβατό με το Remote Copy (π.χ. τοπολογία, μικροκώδικας, patches, κ.λπ.) και έχει ελεγχθεί από την HP Να διασφαλίσει την κάλυψη των απαιτήσεων δικτύου, συμπεριλαμβανομένων θυρών Ethernet και δευτερευόντων δικτύων, ανάλογα με τις απαιτήσεις Να διασφαλίσει ότι η συνδεσιμότητα έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί μεταξύ των τοποθεσιών ή/και συστοιχιών προέλευσης και προορισμού, ανάλογα με τις απαιτήσεις Να διασφαλίσει ότι υπάρχει διαθέσιμο επαρκές εύρος ζώνης για την υποστήριξη των αναμενόμενων και μέγιστων ταχυτήτων I/O Περιορισμοί υπηρεσίας Δραστηριότητες, όπως ενδεικτικά οι παρακάτω, εξαιρούνται από την υπηρεσία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο ή σε ξεχωριστή Δήλωση έργου: Για το Επίπεδο υπηρεσιών I, διαμόρφωση του Remote Copy με δεδομένα παραγωγής του Πελάτη, δείγμα δεδομένων μεγαλύτερο από 500 GB ή περισσότερους από δύο κεντρικούς υπολογιστές Για το Επίπεδο II, διαμόρφωση του Remote Copy με περισσότερες από μία εφαρμογές παραγωγής Πρόβλεψη, σχεδίαση, υλοποίηση ή αξιολόγηση του συνόλου του δικτύου, του SAN ή της της αρχιτεκτονικής fabric του Πελάτη Εγκατάσταση ή διαμόρφωση προϊόντων υλικού ή λογισμικού εκτός του Remote Copy, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά server, λειτουργικών συστημάτων κεντρικών υπολογιστών, λογισμικού κεντρικών υπολογιστών, λογισμικού πολλαπλών διαδρομών, βιβλιοθηκών ταινίας, κεντρικών προσαρμογέων διαύλου, δικτύου, SAN fabric, λογισμικού Enterprise Backup και λογισμικού Recovery Manager Μετεγκατάσταση δεδομένων σε νέα συστοιχία ή σε νέα διαμόρφωση εντός μια υφιστάμενης συστοιχίας Σχεδίαση ή υλοποίηση διαμορφώσεων υψηλής διαθεσιμότητας και άλλων σύνθετων διαμορφώσεων, όπως συμπλέγματα κεντρικών υπολογιστών Υλοποίηση αναθεωρήσεων λογισμικού, όπως επείγουσες επιδιορθώσεις, ενημερώσεις κώδικα, service pack ή αναβαθμίσεις από προηγούμενες εκδόσεις, στο υφιστάμενο περιβάλλον SAN, κεντρικού υπολογιστή και εφαρμογών του Πελάτη Ενημέρωση για αναβαθμίσεις μικροκώδικα που απαιτούνται για την υποστηριζόμενη έκδοση του Remote Copy Εγκατάσταση ή διαμόρφωση πυλών δικτύου ή άλλων προϊόντων υλικού και λογισμικού που δεν ορίζονται στο φύλλο δεδομένων Έλεγχος ή μοντελοποίηση απόδοσης Υπηρεσίες που δεν ορίζονται ρητά σε αυτό το έγγραφο ή στη σχετική Δήλωση έργου Ενοποίηση με στοιχεία υλικού ή λογισμικού που δεν υποστηρίζει το Remote Copy Διαμόρφωση, παροχή συμβουλών και εκπαίδευση για προαιρετικό λογισμικό HP 3PAR, όπως HP 3PAR Adaptive Optimization, Dynamic Optimization, MPIO, Policy Manager, Recovery Manager, System Reporter, System Tuner, Virtual Copy και Virtual Domains. Διατίθενται ξεχωριστές υπηρεσίες για αυτά τα προϊόντα Σχεδίαση ή υλοποίηση λογικών τόμων βάσει κεντρικού υπολογιστή και συσχετιζόμενων δομών συστημάτων αρχείων Φόρτωση, διαχείριση ή χειρισμός δεδομένων του Πελάτη Έλεγχος λειτουργικότητας εφαρμογών ή αντιμετώπιση προβλημάτων διασύνδεσης, δικτύου, συμβατότητας ή προβλημάτων που δεν σχετίζονται με το Remote Copy 4 Οι Τεχνολογικές υπηρεσίες HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών της ΗΡ που παρέχονται ή

5 Ευθύνες του Πελάτη Ο Πελάτης οφείλει: Να επικοινωνήσει με τον ειδικό υπηρεσιών της ΗΡ εντός 90 ημερών από την ημερομηνία αγοράς για να προγραμματίσει την παράδοση της υπηρεσίας Να διασφαλίσει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της υπηρεσίας, όπως αυτές ορίζονται στην ενότητα "Καταλληλότητα για λήψη υπηρεσίας" Να εξουσιοδοτήσει μέλος του προσωπικού του Πελάτη, ο οποίος θα παρέχει, εκ μέρους του Πελάτη, εγκρίσεις και πληροφορίες, και θα βοηθήσει την ΗΡ στη διευκόλυνση της παροχής της υπηρεσίας Να είναι υπεύθυνος για την παροχή πρόσβασης και το χειρισμό των εφαρμογών που σχετίζονται με την υλοποίηση του Remote Copy, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό στη Δήλωση έργου Επιπέδου III Να είναι υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς δεδομένων Να συμπληρώσει και να επιστρέψει τη λίστα ελέγχου της ΗΡ πριν από την παράδοση στον ειδικό υπηρεσιών, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη της υπηρεσίας, και να παρέχει τυχόν πληροφορίες διαμόρφωσης συστοιχίας, όπου απαιτούνται Να διασφαλίσει ότι έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί η πιο πρόσφατη έκδοση του IMC Να διασφαλίσει ότι όλες οι προαπαιτούμενες εξαρτήσεις μικροκώδικα ή προγραμμάτων οδήγησης περιβάλλοντος έχουν καλυφθεί πριν την επιτόπια παροχή της υπηρεσίας Να διασφαλίσει ότι θα είναι διαθέσιμο όλο το υλικό και το λογισμικό που θα χρειαστεί ο ειδικός υπηρεσιών για να παρέχει την υπηρεσία και ότι διατίθεται η ανάλογη άδεια χρήσης για όλα τα προϊόντα λογισμικού Να διασφαλίσει ότι σε όλη τη διάρκεια της παράδοσης της υπηρεσίας θα υπάρχουν ένα ή περισσότερα διαθέσιμα άτομα που θα παρέχουν πρόσβαση επιπέδου διαχειριστή στα συστήματα όπου διεξάγεται η εργασία Να παρέχει κατάλληλο χώρο εργασίας για την παροχή της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε εξωτερική τηλεφωνική γραμμή, τροφοδοσίας ρεύματος και τυχόν απαιτούμενων συνδέσεων δικτύου Να παρέχει στην HP πλήρη και απεριόριστη ή συνοδευόμενη πρόσβαση σε όλες τις τοποθεσίες όπου παρέχεται η υπηρεσία Να συντονίζει τις ενέργειες υλοποίησης στο υλικό ή το λογισμικό τρίτων προμηθευτών (εάν ισχύει) σε συνεργασία με τον ειδικό υπηρεσιών Να παρέχει κάθε απαραίτητη βοήθεια σε επίπεδο δικτύου και διαχείρισης, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση με το σύστημα αποθήκευσης HP 3PAR και να επιτρέπεται η επικοινωνία απομακρυσμένων εργαλείων παρακολούθησης και υποστήριξης της HP με το HP Support Center Να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις αδειοδότησης σχετικά με τη χρήση όλων των εργαλείων υπηρεσιών της ΗΡ που χρησιμοποιούνται για την παροχή αυτής της υπηρεσίας ή των εργαλείων υποστήριξης που χρησιμοποιούνται για την παροχή μόνιμης εξ αποστάσεως παρακολούθησης, εάν ισχύει Να πραγματοποιεί άλλες εύλογες ενέργειες που του ζητά η HP, προκειμένου να τη βοηθά στον προσδιορισμό ή την επίλυση προβλημάτων Οι Τεχνολογικές υπηρεσίες HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών της ΗΡ που παρέχονται ή 5

6 Γενικές διατάξεις/άλλες εξαιρέσεις Εάν ο Πελάτης δεν προγραμματίσει και δεν φροντίσει για την παροχή της υπηρεσίας σε διάστημα 90 ημερών από την αγορά, η ΗΡ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοστολογήσει την υπηρεσία. Η ΗΡ διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει, βάσει χρόνου και υλικών, κάθε πρόσθετη εργασία πέραν της τιμής του πακέτου υπηρεσιών, η οποία μπορεί να προκύψει από εργασίες που απαιτούνται για την κάλυψη των προϋποθέσεων της υπηρεσίας ή άλλων απαιτήσεων που δεν πληροί ο Πελάτης, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου αναμονής. Η δυνατότητα της ΗΡ να παρέχει την υπηρεσία εξαρτάται από την πλήρη και έγκαιρη συνεργασία του Πελάτη με την ΗΡ, καθώς και από την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών και των δεδομένων που παρέχει ο Πελάτης στην ΗΡ. Τμήματα της υπηρεσίας παρέχονται εξ αποστάσεως ή επιτόπια, κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΗΡ. Η υπηρεσία παρέχεται σε μία και συνεχόμενη επίσκεψη. Εάν η διαθεσιμότητα πόρων του Πελάτη ή άλλοι περιορισμοί του Πελάτη καθυστερούν την εγκατάσταση ή προϋποθέτουν περαιτέρω επισκέψεις που υπερβαίνουν την καθορισμένη έκταση της υπηρεσίας, ενδέχεται να ισχύσουν πρόσθετες χρεώσεις. Η υπηρεσία παρέχεται κατά τις τυπικές ώρες λειτουργίας της ΗΡ. Η παροχή της υπηρεσίας εκτός αυτών των ωρών διατίθεται με πρόσθετη χρέωση. Ενδέχεται να ισχύουν έξοδα μετακίνησης. Απευθυνθείτε στο τοπικό γραφείο. Η υπηρεσία δεν περιλαμβάνει ορισμένες ενέργειες, όπως ενδεικτικά: Υλοποίηση της υπηρεσίας σε υλικό που δεν καλύπτεται από εγγύηση ή συμβόλαιο συντήρησης της ΗΡ Υλοποίηση της υπηρεσίας σε υλικό που καλύπτεται από τρίτο μέρος βάσει συμβολαίου συντήρησης Υπηρεσίες που, σύμφωνα με την ΗΡ, απαιτούνται λόγω μη εξουσιοδοτημένων προσπαθειών προσωπικού που δεν ανήκει στην ΗΡ να εγκαταστήσει, επισκευάσει, συντηρήσει ή τροποποιήσει υλικό, μικροκώδικα ή λογισμικό Υπηρεσίες που απαιτούνται εξαιτίας παραγόντων που δεν σχετίζονται με το υλικό ή το λογισμικό το οποίο διαχειρίζεται η ΗΡ Άλλες υπηρεσίες που δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν Περισσότερες πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες HP, επικοινωνήστε με ένα από τα γραφεία πωλήσεων της HP ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση: Get connected hp.com/go/getconnected Ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης, υποστήριξη και ειδοποιήσεις ασφαλείας της ΗΡ απευθείας στην επιφάνεια εργασίας σας Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP παρατίθενται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν δύναται να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση ή προϋπόθεση, ρητή ή σιωπηρή, εκ των πραγμάτων ή εκ του νόμου. Η HP δεν ευθύνεται για τεχνικά, συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Οι Τεχνολογικές υπηρεσίες HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών της ΗΡ που παρέχονται ή 4AA3-8627ELE, Δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2012 Ψηφιακή εκτύπωση HP Indigo.

Υπηρεσία HP Data Replication Solution για το 3PAR Virtual Copy

Υπηρεσία HP Data Replication Solution για το 3PAR Virtual Copy Υπηρεσία HP Data Replication Solution για το 3PAR Virtual Copy Υπηρεσίες HP Care Pack Τεχνικά δεδομένα Η υπηρεσία HP Data Replication Solution για το 3PAR Virtual Copy παρέχει υλοποίηση του Virtual Copy

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία HP Data Replication Solution για Continuous Access για την οικογένεια δίσκων P9000 XP

Υπηρεσία HP Data Replication Solution για Continuous Access για την οικογένεια δίσκων P9000 XP Υπηρεσία HP Data Replication Solution για Continuous Access για την οικογένεια δίσκων P9000 XP Υπηρεσίες HP Care Pack Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία HP Data Replication Solution για το Continuous Access προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης για HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης για HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης για HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Υπηρεσίες HP Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης για HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control Υπηρεσίες HP Care Pack Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control περιλαμβάνει την ανάπτυξη και

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για HP Superdome 2

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για HP Superdome 2 Υπηρεσία και εκκίνησης HP για HP Superdome 2 Υπηρεσίες HP Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία και εκκίνησης HP για HP Superdome 2 έχει σχεδιαστεί να παρέχει επιτόπιες υπηρεσίες για τον HP Superdome 2 Server. Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης για HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης για HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης για HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Υπηρεσίες HP Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης για HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server

Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server Υπηρεσίες HP Τεχνικά δεδομένα Ο καθορισμός των μελλοντικών αναγκών χώρου αποθήκευσης των συνεχώς αναπτυσσόμενων συστημάτων NonStop της επιχείρησής σας είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης του HP Matrix Operating Environment for ProLiant

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης του HP Matrix Operating Environment for ProLiant Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης του HP Matrix Operating Environment for ProLiant Υπηρεσίες HP Τεχνικά δεδομένα Η υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης του HP Matrix Operating Environment for ProLiant

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP προσφέρει δυνατότητα αντικατάστασης των ελαττωματικών εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L28500 Περιορισμένη εγγύηση 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1η έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία HP Support Plus

Υπηρεσία HP Support Plus Υπηρεσία HP Support Plus Υπηρεσίες HP Care Pack Η υπηρεσία HP Support Plus αποτελείται από ολοκληρωμένες υπηρεσίες υλικού και λογισμικού που σας δίνουν τη δυνατότητα να αυξήσετε τη διαθεσιμότητα της υποδομής

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής Designjet SD Pro Περιορισμένη εγγύηση 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Latex Περιορισμένη εγγύηση

Εκτυπωτής HP Latex Περιορισμένη εγγύηση Εκτυπωτής HP Latex 1500 Περιορισμένη εγγύηση 2016 HP Development Company, L.P. Έκδοση 1 Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750 Περιορισμένη εγγύηση 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1 Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού ΗΡ

Υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού ΗΡ Υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού ΗΡ Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Επισκόπηση υπηρεσίας Η υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού της ΗΡ παρέχει εξ αποστάσεως βοήθεια και

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία HP Proactive Care

Υπηρεσία HP Proactive Care Υπηρεσία HP Proactive Care Υπηρεσίες HP Η υπηρεσία HP Proactive Care (Proactive Care) προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο προληπτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών άμεσης απόκρισης, σχεδιασμένες για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

HP 104-in Dual Roll Kit. Νομικές πληροφορίες

HP 104-in Dual Roll Kit. Νομικές πληροφορίες HP 104-in Dual Roll Kit Νομικές πληροφορίες 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Πρώτη έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα του ομίλου εταιρειών της Microsoft. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις για την Προσφορά Μετεγκατάστασης του SharePoint 2013 Αναθεωρήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2016

Όροι και Προϋποθέσεις για την Προσφορά Μετεγκατάστασης του SharePoint 2013 Αναθεωρήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2016 Όροι και Προϋποθέσεις για την Προσφορά Μετεγκατάστασης του SharePoint 2013 Αναθεωρήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2016 Σελίδα 1 από 5 Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι λεπτομέρειες της Προσφοράς Μετεγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υπηρεσίες HP Care Pack Η Υποστήριξη Υλικού HP με μεταφορά σε άλλο χώρο είναι μια ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών Περιορισμένη εγγύηση Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα και παραλείψεις στον

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Μετεγκατάστασης του SharePoint 2013 Συνήθεις ερωτήσεις

Προσφορά Μετεγκατάστασης του SharePoint 2013 Συνήθεις ερωτήσεις Προσφορά Μετεγκατάστασης του SharePoint 2013 Συνήθεις ερωτήσεις 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Το FastTrack θα προσφέρει υπηρεσίες μετεγκατάστασης από το on-premises SharePoint 2013 για περιορισμένο χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υποστήριξης επιστρεφόμενου υλικού HP για καταναλωτές

Υπηρεσίες υποστήριξης επιστρεφόμενου υλικού HP για καταναλωτές Υπηρεσίες υποστήριξης επιστρεφόμενου υλικού HP για καταναλωτές Υπηρεσίες HP Care Pack Τεχνικά δεδομένα Οι Υπηρεσίες υποστήριξης επιστρεφόμενου υλικού HP προσφέρουν υψηλής ποιότητας επίπεδα υπηρεσιών επιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες Η Symantec έχει επανειλημμένα καταδείξει δημόσια ότι το Backup Exec System Recovery μπορεί να εκτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΜΕ ΤΟ SERVICE ΤΗΣ HACH Αυξήστε τη σιγουριά, χωρίς έγνοια, γνωρίζοντας ότι έχετε αφήσει τη και τις του εξοπλισμού σας στα χέρια των ειδικών. ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Προληπτική συντήρηση

Περιγραφή υπηρεσιών Προληπτική συντήρηση Επισκόπηση υπηρεσίας Το παρόν συμφωνητικό (εφ' εξής "Συμφωνητικό" ή "Περιγραφή υπηρεσίας") συνάπτεται μεταξύ του πελάτη (εφ' εξής "εσείς" ή ο "Πελάτης") και του νομικού προσώπου της Dell που αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και εκτύπωση Οδηγός χρήσης

Διαχείριση και εκτύπωση Οδηγός χρήσης Διαχείριση και εκτύπωση Οδηγός χρήσης Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Intel και Centrino είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L65500 Λίστα ελέγχου προετοιμασίας χώρου εγκατάστασης (δεύτερη έκδοση)

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L65500 Λίστα ελέγχου προετοιμασίας χώρου εγκατάστασης (δεύτερη έκδοση) Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L65500 Λίστα ελέγχου προετοιμασίας χώρου εγκατάστασης (δεύτερη έκδοση) Νομικές σημειώσεις 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

HP Scanjet Professional Οδηγός έναρξης χρήσης

HP Scanjet Professional Οδηγός έναρξης χρήσης HP Scanjet Professional 3000 Οδηγός έναρξης χρήσης Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η προσαρμογή ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ Συντάκτης: Γιάννης Μητσός Ανδρέας Πολυράκης Κωδικός: NOC CP 0002 Αρμόδιο Τμήμα: Τεχνική διεύθυνση Κέντρο Αριθμός Αναθεώρησης: R2 Περιεχόμενα 1 Σκοπός... 3 2 Αρωγή Φορέων ΕΔΕΤ Helpdesk... 3 3 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οδηγός χρήσης Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Η ονομασία AMD είναι εμπορικό σήμα της Advanced Micro Devices, Inc. 2012 Google Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η ονομασία Google είναι

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΑΙΝ. Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση και εκτύπωση

ιαχείριση και εκτύπωση ιαχείριση και εκτύπωση Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι ονοµασίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός τεχνικών προδιαγραφών

Οδηγός τεχνικών προδιαγραφών Σταθμός εργασίας αποτύπωσης εγγράφων HP Digital Sender Flow 8500 fn2, Σαρωτής εγγράφων HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 Οδηγός τεχνικών προδιαγραφών 8500 fn2 N9120 fn2 www.hp.com/go/dsflow8500fn2 www.hp.com/support/sjflown9120fn2

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες HP Contractual Care

Υπηρεσίες HP Contractual Care Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Contractual Care Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Απομακρυσμένη διάγνωση και υποστήριξη προβλημάτων Επιτόπια υποστήριξη υλικού Ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία HP Datacenter Care

Υπηρεσία HP Datacenter Care Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Η υπηρεσία HP Datacenter Care έχει σχεδιαστεί να σας βοηθά να καλύπτετε με συνέπεια τους στόχους επιπέδου υπηρεσιών και τους λοιπούς επιχειρησιακούς

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού ΗΡ

Υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού ΗΡ Υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού ΗΡ Υπηρεσίες HP Care Pack Τεχνικά δεδομένα Επισκόπηση υπηρεσίας Η υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού της ΗΡ παρέχει εξ αποστάσεως βοήθεια και επιτόπια υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού HP µε παραλαβή και επιστροφή

Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού HP µε παραλαβή και επιστροφή Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού HP µε παραλαβή και επιστροφή Υπηρεσίες HP Care Pack Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης Υλικού HP µε παραλαβή και επιστροφή προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, µε τηλεφωνική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικός έλεγχος Dell Compellent στο δίκτυο περιοχής αποθήκευσης (SAN)

Διαγνωστικός έλεγχος Dell Compellent στο δίκτυο περιοχής αποθήκευσης (SAN) Περιγραφή υπηρεσίας Διαγνωστικός έλεγχος Dell Compellent στο δίκτυο περιοχής αποθήκευσης (SAN) Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της υπηρεσίας

Σύνοψη της υπηρεσίας Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Υποστήριξης Υλικού HP με Επιστροφή για Καταναλωτές HP Care Pack Services Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Ευέλικτες επιλογές αποστολής Αξιόπιστη, χαμηλότερου κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J Series and E04J Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001 and E04J001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ COMPUTER ROOM ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ COMPUTER ROOM ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Modem και τοπικό δίκτυο

Modem και τοπικό δίκτυο Modem και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell παρέχει την Υπηρεσία ς (η Υπηρεσία ) σύμφωνα με τους κάτωθι όρους ( Περιγραφή Υπηρεσίας ). Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα επιτόπιας διάγνωσης τυχόν προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA) Η Εταιρία και ο αντισυμβαλλόμενος Χρήστης, συμφωνούν για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών (από την πρώτη προς τον δεύτερο) εξ αυτών που αναφέρονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Πρόκειται για ένα σύνολο υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μειωμένο χρόνο διακοπής της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οδηγός χρήσης Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting

Αντικείμενο της υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting Περιγραφή υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting CAA-1013 Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται από εσάς, τον πελάτη («εσείς»

Διαβάστε περισσότερα

HP LaserJet σειρά P2030. Οδηγός χαρτιού και μέσων εκτύπωσης

HP LaserJet σειρά P2030. Οδηγός χαρτιού και μέσων εκτύπωσης HP LaserJet σειρά P2030 Οδηγός χαρτιού και μέσων εκτύπωσης Εκτυπωτής HP LaserJet σειρά P2030 Οδηγός χαρτιού και μέσων εκτύπωσης Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2016 Copyright HP Development Company,

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Priority, μέρος των Υπηρεσιών HP Care. Σύνοψη της υπηρεσίας. Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες Priority Access, Priority Access Plus και

Υπηρεσίες Priority, μέρος των Υπηρεσιών HP Care. Σύνοψη της υπηρεσίας. Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες Priority Access, Priority Access Plus και Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες Priority Access, Priority Access Plus και Priority Management Υπηρεσίες Priority, μέρος των Υπηρεσιών HP Care Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Priority Access Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση και εκτύπωση Οδηγός χρήσης

ιαχείριση και εκτύπωση Οδηγός χρήσης ιαχείριση και εκτύπωση Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι ονοµασίες

Διαβάστε περισσότερα

Msystems Ltd. Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού. Care Pack, στο πλαίσιο των υπηρεσιών HP Care. Σύνοψη της υπηρεσίας

Msystems Ltd. Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού.  Care Pack, στο πλαίσιο των υπηρεσιών HP Care. Σύνοψη της υπηρεσίας Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού Care Pack, στο πλαίσιο των υπηρεσιών HP Care Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη Η παρούσα εγγύηση καλύπτει προϊόντα, τα οποία καθορίζονται στο παρόν έγγραφο και αγοράστηκαν µετά την 1η Μαρτίου 2003. Γενικοί όροι ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού με παραλαβή και επιστροφή

Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού με παραλαβή και επιστροφή Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού με Υπηρεσίες βάσει συμβολαίου, μέρος των υπηρεσιών HP Care Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Ευέλικτες επιλογές μεταφοράς Επιλογή χρόνων διεκπεραίωσης Οικονομική, αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού με παραλαβή και επιστροφή

Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού με παραλαβή και επιστροφή Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού Care Pack Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Ευέλικτες επιλογές μεταφοράς Αξιόπιστη, χαμηλότερου κόστους εναλλακτική λύση, αντί της επιτόπιας υποστήριξης, για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση )

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση ) Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση ) Όροι και προϋποθέσεις Ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την Παρούσα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης HP Care Pack. Σας ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα