τόμος 8 (1), 1 9 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), 1-9 Released: September 30, 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τόμος 8 (1), 1 9 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), 1-9 Released: September 30, 2011"

Transcript

1 Ερευνητική Ηλεκτρονικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (1), 1-9 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 8 (1), 1 9 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), 1-9 Released: September 30, ISSN Μέτρηση της Ποιότητας Υπηρεσιών ενός Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών και Διερεύνηση της Σχέσης της με την Καταναλωτική Ανάμειξη Παναγιώτα Μπαλάσκα 1, Στέλλα Δούκα 1, Σ., Κωνσταντίνος Αλεξανδρής 1,Tσιφτελίδου 2 Σ. 1 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2 Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Περίληψη Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών αναφορικά των φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στη Ελλάδα και η διερεύνηση της δυνατότητας των διαστάσεων της νέας κλίμακας της ποιότητας υπηρεσιών, να προβλέψουν την καταναλωτική ανάμειξη των θεατών. Στην έρευνα συμμετείχαν 153 άτομα που συμμετείχαν σε φεστιβάλ παραδοσιακών χορών που διεξήχθη στην πόλη της Κατερίνης, ενώ συμπλήρωσαν αναφορικά της μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών μια νέα κλίμακα 30 θεμάτων η οποία προέκυψε από επιλογή θεμάτων των κλιμάκων Alexandris και συνεργατών ( 2004b) και Shonk και Chelladurai (2008). Αναφορικά της αξιολόγησης της ανάμειξης χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των 3 διαστάσεων των Kyle, και συνεργατών (2004). Τα αποτελέσματα της έρευνας υποστήριξαν, ότι μετά την εφαρμογή παραγοντικής ανάλυσης στα νέα 30 θέματα που αναφέρονται στην ποιότητα των υπηρεσιών, την ύπαρξη πέντε διαστάσεων (Εγκαταστάσεις, Πρόγραμμα, Κόστος, Προσδοκώμενα Αποτελέσματα και Προσβασιμότητα). Η εφαρμογή της μεθόδου της ανάλυσης παλινδρόμησης απέδειξε ότι οι τρεις διαστάσεις της Ανάμειξης προβλέπονται σε σημαντικό βαθμό (p<.01) από τις νέες διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών. Οι πρακτικές εφαρμογές των ανωτέρω αποτελεσμάτων συζητούνται εκτενώς. Λέξεις κλειδιά: φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, ποιότητα υπηρεσιών, καταναλωτική ανάμειξη Διεύθυνση επικοινωνίας: Παναγιώτα Μπαλάσκα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, e - mail: Measuring Service Quality in a Traditional Dance Festival and Exploring its Relationship with Consumer Involvement P. Balaska 1, S. Douka 1, K. Alexandris 1, S, Tsiftelidou 2 1 Aristotle University of Thessaloniki, Department of Physical Education and Sports 2 Region of Central Macedonia, Thessaloniki Abstract This paper aimed to develop a model for evaluating service quality in the context of a traditional dance festival. Furthermore, the study aimed to explore if the service quality dimensions can predict spectators involvement with the event. One hundred and fifty three spectators of a dance festival that took place in Katerini participated in the study and filled a new service quality scale with 30 items. This scale was developed based on Alexandris et al. s (2004) and Shonk and Chelladurai s (2008). Leisure involvement was measured with the three dimensional scale of Kyle et al. (2004). The results of the exploratory factor analysis revealed five dimensions (Facilities, program, cost, outcomes, and accessibility). The results of the regression analysis indicated that the three dimensions of involvement were significantly predicted (p<.01) from the dimensions of service quality. The practical implications of these results are discussed. Key words: traditional dance festival, service quality, consumer involvement

2 Εισαγωγή Υποστηρίζεται σήμερα ότι οι αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ συνοδεύονται από οικονομικά, πολιτιστικά και κοινωνικά οφέλη για τις πόλεις και τις ευρύτερες περιοχές όπου λαμβάνουν χώρα (Getz, 2008; Lim & Lee, 2006; Mules & Dwyer, 2006). Η έννοια του «φεστιβαλικού τουρισμού» (festival tourism) έχει προστεθεί τα τελευταία χρόνια στο λεξικό των «τουριστικών όρων», και αναφέρεται ως η επίσκεψη σε ένα μέρος, με βασικό κίνητρο την παρακολούθηση φεστιβάλ ή εκδηλώσεων. Η επίσκεψη αυτή μπορεί να συνοδεύεται από διαμονή στην περιοχή όπου πραγματοποιείται το φεστιβάλ / εκδήλωση (Arnold, 2000; O Sullivan & Jackson, 2002; Robinson et al., 2004). Σύμφωνα με τους O Sullivan και Jackson (2002), βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη του φεστιβαλικού τουρισμού είναι η αποκόμιση θετικής εμπειρίας για τον θεατή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την θετική αυτή εμπειρία είναι η επιλογή μιας καλής τοποθεσίας για την διεξαγωγή του φεστιβάλ, ο σχεδιασμός ενός ελκυστικού προγράμματος, αλλά και οι καλές εγκαταστάσεις και συνοδευτικές υπηρεσίες για τον επισκέπτη. Ενώ υπάρχουν αρκετές δημοσιευμένες έρευνες και θεωρητικά μοντέλα για τη μελέτη της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών στο χώρο του αθλητισμού και της αναψυχής (π.χ., Alexandris, Zahariadis, Tsorbatzoudis & Grouios, 2004; Kouthouris & Alexandris, 2005; Ko & Pastore, 2004; Thwaites & Chadwick, 2005), οι προσπάθειες για την ανάπτυξη ενός μοντέλου μέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών σε πολιτιστικά φεστιβάλ είναι ακόμη περιορισμένες (Shonk & Chelladurai, 2008; Quinn, 2006). Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες στην ενασχόληση με τον παραδοσιακό χορό, με πάνω από άτομα που ασχολούνται συστηματικά, συμμετέχοντας σε συλλόγους και σωματεία παραδοσιακών χορών (IDC, 2006). Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται σε όλη την Ελλάδα δεκάδες παραστάσεις, χορευτικές βραδιές, πανηγύρια, εκθέσεις, φεστιβάλ και κάθε είδους εκδήλωση, με μεγάλη συμμετοχή του κοινού (Παράδοση και Τέχνη Χορός, 2008). Τα φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στην Ελλάδα έχουν μεγάλη ανταπόκριση και απήχηση στους πολίτες, λόγω των ισχυρών δεσμών τους με την παράδοση και την κουλτούρα της περιοχής από όπου κατάγονται (IDC, 2006). Η έρευνα όμως σε θέματα καταναλωτικής συμπεριφοράς στον χώρο των θεατών αυτών των φεστιβάλ είναι περιορισμένη στην Ελλάδα. Οι προγενέστερες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο αυτό είχαν ως αντικείμενο τη μελέτη φυσιολογικών χαρακτηριστικών των χορευτών (Πίτση, Σμήλιο, Τοκμακίδης, Σερμπέζης & Γουλιμάρης, 2008), την ρυθμοκινητική ανάλυση και τα εθνογραφικά στοιχεία (Παπακώστας, Πραντσίδης & Πολλάτου, 2006) και την επίδραση των ανασταλτικών παραγόντων στην ανάμειξη των θεατών (Θεοδωράκης, Αλεξανδρής, Πανοπούλου & Βλαχόπουλος, 2008). Η ποιότητα των υπηρεσιών αποδεδειγμένα σχετίζεται θετικά με τις καταναλωτικές στάσεις, όπως την αφοσίωση, την ψυχολογική δέσμευση και την καταναλωτική ανάμειξη (Alexandris, Douka & Balaska, 2011; in press; Howat, Crilley & McGrath, 2010). Η σημασία της παρούσης έρευνας εστιάζεται στο ότι η αντίληψη των ατόμων για την ποιότητα των υπηρεσιών ενός φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και η αντίστοιχη ανάπτυξη θετικών καταναλωτικών στάσεων δεν έχει ακόμη διερευνηθεί στην Ελλάδα. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν: 1) η αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ενός φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, με την ανάπτυξη ενός προκαταρτικού μοντέλου μέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών 2) η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην αντίληψη των θεατών για την ποιότητα και την ανάπτυξη θετικών καταναλωτικών στάσεων. Ποιότητα Υπηρεσιών στις Υπηρεσίες Αναψυχής Σύμφωνα με τους MacKay και Crompton (σελ.46, 1988), ως ποιότητα υπηρεσιών ορίζεται «η διαφορά μεταξύ του τι αναμένεται από τις υπηρεσίες που παρέχονται και πώς τελικά τις αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής». Η πλειοψηφία των ερευνών για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αναψυχής χρησιμοποίησε το μοντέλο SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988) ως αφετηρία, το οποίο προσάρμοσαν ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής της μελέτης. Υπάρχουν σήμερα αναλυτικές ανασκοπικές έρευνες στο χώρο της αναψυχής, οι οποίες παρουσιάζουν αναλυτικά τα προσαρμοσμένα μοντέλα της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών σε κάθε πεδίο έρευνας (βλέπε Howat et al., 2010; Theodorakis & Alexandris, 2010; Yi-De, Taylor & Shibli, 2009). Στον παρόν άρθρο θα παρουσιαστούν μόνο τα μοντέλα των Alexandris, Zahariadis, Tsorbatzoudis & Grouios (2004b) και Shonk & Chelladurai (2008), τα οποία χρησιμοποιηθήκαν ως βάση για την ανάπτυξη του ερωτηματολογίου για την μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών του φεστιβάλ της παρούσας έρευνας. Το μοντέλο των Alexandris et al., (2004b) είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα μοντέλα για την μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών αναψυχής στην Ελλάδα. Προτείνει τις ακόλουθες πέντε διαστάσεις: Εγκαταστάσεις: αναφέρεται στην ποιότητα των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και γενικότερα του 2

3 χώρου όπου παρέχεται η υπηρεσία. Προσωπικό: αφορά τη γνώση και εμπειρία του προσωπικού (διοικητικούς, εκπαιδευτές, δασκάλους), καθώς και την επαγγελματική προσέγγιση τους. Ανταπόκριση: σχετίζεται με το βαθμό στον οποίο οι ατομικές ανάγκες των πελατών ικανοποιούνται, όπως η άμεση αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος ή μιας καταγγελίας. Αξιοπιστία: αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο η διοίκηση του οργανισμού παρέχει ό,τι έχει υποσχεθεί, όπως η τήρηση του χρονοδιαγράμματος, η παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος για αναψυχή και ποιότητα των προγραμμάτων. Αποτέλεσμα: αναφέρεται σε αυτό που τελικά έχει αποκομίσει ο πελάτης αφού έχει κάνει χρήση της υπηρεσία. Η διάσταση αυτή έχει αποδειχθεί ως η πιο σημαντική για την ανάπτυξη θετικών καταναλωτικών προθέσεων (Alexandris et al., 2004a, b; Howat et al., 2010). Το μοντέλο των Alexandris, et al. (2004b) έχει εφαρμοσθεί και δοκιμασθεί σε μια σειρά ερευνών (π.χ., Alexandris, Douka, Papadopoulos & Kaltsatou, 2008; Theodorakis, Tsigilis & Alexandris, 2009), και έχει κριθεί ως έγκυρο και αξιόπιστο για την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο χώρο της αναψυχής. Το μοντέλο των Shonk & Chelladurai, (2008) έχει προταθεί συγκεκριμένα για την μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων. Αποτελείται από τέσσερις διαστάσεις: α) την ποιότητα της Πρόσβασης, στον προορισμό ή στον τόπο διεξαγωγής της εκδήλωσης, όπως οδικό δίκτυο, χώρος στάθμευσης, μέσα μαζικής μεταφοράς κ.α. β) την ποιότητα του Καταλύματος, στο χώρο διαμονής και τη γενικότερη κτιριακή υποδομή όπως ξενοδοχεία ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.α. γ) την ποιότητα στο Χώρο, όπου αναφέρεται στην ποιότητα της εγκατάστασης που φιλοξενείται η εκδήλωση, και στην σχέση της ποιότητας με την αξία και το κόστος, και τέλος δ) στην ποιότητα του Προγράμματος, όπου αναφέρεται στο επίπεδο και στην ποικιλία των συμμετεχόντων (π.χ., αθλητές, χορευτές κτλ). Είναι φανερό ότι το μοντέλο των Shonk & Chelladurai (2008) είναι εφαρμόσιμο κυρίως σε μεγάλες εκδηλώσεις, καθώς προϋποθέτει την διαμονή των επισκεπτών και την αξιολόγηση του καταλύματος. Είναι ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο και απαιτεί περαιτέρω έλεγχο της εγκυρότητας και αξιοπιστίας του, καθώς οι εμπειρικές μελέτες που το έχουν εφαρμόσει είναι ακόμη περιορισμένες (Dwyer & Fredline, 2008). Καταναλωτική Ανάμειξη Η ανάμειξη έχει συμπεριληφθεί στο μοντέλο λήψης απόφασης των Iwasaki & Havitz, (2004), ως παράγοντας που μπορεί να προβλέψει την καταναλωτική συμπεριφορά και τις καταναλωτικές προτιμήσεις. Σύμφωνα με τους Kyle και Chick (2004), η ανάμειξη στο χώρο της αναψυχής ορίζεται από την προσωπική σύνδεση που δημιουργεί το άτομο με την δραστηριότητα και τον βαθμό που εκφράζεται και επικοινωνεί μέσα από την συμμετοχή σε αυτή. Μία δραστηριότητα θεωρείται σημαντική για το άτομο και σχετική με αυτό, όταν οι στόχοι του, οι αξίες και τα ενδιαφέροντά του «σχετίζονται» με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας που συμμετέχει (Celci & Olson, 1998). Το πιο ευρέως διαδεδομένο μοντέλο αναπτύχθηκε από τους Kyle, Graefe, Manning & Bacon (2004 a, b), το οποίο περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις: την Έλξη, όπου αναφέρεται στην ευχαρίστηση που αντλεί το άτομο συμμετέχοντας σε μία δραστηριότητα αναψυχής, αλλά και στο πόσο σημαντική είναι η δραστηριότητα αυτή για το άτομο, την Κεντρικότητα που αναφέρεται στο ρόλο που κατέχει η δραστηριότητα στη ζωή του ατόμου, και τέλος την Αυτο-έκφραση, που δηλώνει τη δυνατότητα επιβεβαίωσης του ατόμου μέσα από τη συμμετοχή του σε μία δραστηριότητα αναψυχής και στην εικόνα που επιθυμεί να προβάλλει στους άλλους μέσα από τη συμμετοχή του αυτή. Το μοντέλο των τριών διαστάσεων της Ανάμειξης έχει εφαρμοστεί ευρέως στον χώρο της αναψυχής και του τουρισμού (Alexandris et al., 2008; Gursoy & Gavcar, 2003; Kyle, Absher, & Graefe, 2003; Kyle & Chick, 2004; Kyle, et al., 2004). Η δομική εγκυρότητα και αξιοπιστία του στην Ελλάδα έχει ελεγχθεί από τους Θεοδωράκη, Πανοπούλου και Βλαχόπουλο (2007), με την εφαρμογή του σε συμμετέχοντες σε προγράμματα παραδοσιακών χορών. Το μοντέλο αυτό δεν έχει εφαρμοστεί σε θεατές φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στην Ελλάδα. Σχέση μεταξύ Ποιότητας Υπηρεσιών και Καταναλωτικής Ανάμειξης Σε πρόσφατη έρευνα των Alexandris et al. (2011, in press) υποστηρίζεται ότι η ποιότητα των υπηρεσιών συνεισφέρει στην ανάπτυξη της καταναλωτικής ανάμειξης σε συμμετέχοντες σε προγράμματα αναψυχής. Η σχέση ανάμεσα στην ποιότητα υπηρεσιών και την καταναλωτική ανάμειξη μπορεί να εξηγηθεί από την θεωρητική ανάλυση της έννοιας τριών διαφορετικών διαστάσεων της ανάμειξης. Η Έλξη αναφέρεται στην ευχαρίστηση που αντλεί το άτομο συμμετέχοντας σε μία δραστηριότητα αναψυχής. Συνεπώς, όταν οι θεατές είναι ικανοποιημένοι από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τότε αυξάνεται και η έλξη τους προς την δραστηριότητα, καθώς νιώθουν ευχαρίστηση και διασκεδάζουν από αυτή την συμμετοχή (Ko, Kim, Kim, Lee, 2010; McGinnis, Gentry & Gao, 2008; McIntyre & Pigram, 1992). Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μπορεί επίσης να επηρεάσει την 3

4 Αυτό-έκφραση του συμμετέχοντα, καθώς η δραστηριότητα κατέχει ένα συμβολικό νόημα για το άτομο, το οποίο μέσα από την συμμετοχή του βιώνει την επιβεβαίωση και την ολοκλήρωση της εικόνας του προς το κοινωνικό περιβάλλον. Έχει προταθεί ότι οι καταναλωτές τείνουν να ταυτιστούν με «ποιοτικά» προϊόντα που έχουν κύρος, δυνατή επωνυμία, καλή εικόνα και κοινωνική αποδοχή (Alexandris et al., 2008; Piacentini & Mailer, 2004; Wattanasuwan, 2005). Επίσης η ποιότητα των υπηρεσιών επηρεάζει επίσης και τη διάσταση της Κεντρικότητας, η οποία αναφέρεται στο ρόλο που κατέχει η όποια δραστηριότητα στη ζωή του ατόμου και ειδικότερα στη συνειδητοποίηση της σημασίας που έχει η δραστηριότητα για το άτομο σε σχέση με το κοινωνικό περιβάλλον (Iwasaki & Havitz, 2004). Αντικειμενικοί στόχοι της έρευνας Η αντίληψη για την ποιότητας των υπηρεσιών των θεατών του φεστιβάλ επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη της διάστασης «Έλξη» της Καταναλωτικής Ανάμειξης Η αντίληψη για την ποιότητα των υπηρεσιών των θεατών του φεστιβάλ επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη της διάστασης «Κεντρικότητα» της Καταναλωτικής Ανάμειξης Η αντίληψη για την ποιότητα των υπηρεσιών των θεατών του φεστιβάλ επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη της διάστασης «Αυτό-έκφραση» της Καταναλωτικής Ανάμειξης Μεθοδολογία Συμμετέχοντες Στην έρευνα συμμετείχαν οι θεατές ενός φεστιβάλ παραδοσιακών χορών που διεξήχθη στην πόλη της Κατερίνης του Ν. Πιερίας. Αναλυτικότερα, από τους 153 θεατές, οι γυναίκες ήταν το 66% (101) και οι άνδρες το 34% (52). Ως προς την ηλικία, η ομάδα ετών ήταν η πολυπληθέστερη ηλικιακή υποομάδα με ποσοστό 39%. Ως προς την εκπαίδευση των συμμετεχόντων, οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήταν πλειοψηφία στο δείγμα, με ποσοστό 43%. Όλα τα δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος παρουσιάζονται στους Πίνακες 1 α, β. Πίνακας 1α. Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος Φύλο Ηλικία Γυναίκες 66% (n=103) % (n=60) Άνδρες 34% (n=52) % (n=14) % (n=27) % (n=17) 61> 2.6% (n=4) Δεν απάντησε 20.3% (n=31) Πίνακας 1β. Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος Οικογενειακή Κατάσταση Μορφωτικό επίπεδο Επαγγελματική κατάσταση Άγαμοι 49.7% (n=76) Απόφοιτος Δημοτικού 3.9% (n=6) Φοιτητής 15% (n=23) Έγγαμοι 40.4% (n=62) Απόφ. Γυμνασίου/Λυκείου 43.8% (n=67) Ιδιωτικός Υπάλληλος 16% (n=25) Διαζευγμένοι 0.7% (n=1) ΙΕΚ 8.5% (n=13) Δημόσιος Υπάλληλος 17% (n=26) Δεν απάντησε 9.2% (n=14) ΑΕΙ 32.7% (n=50) Επιχειρηματίας 8.8% n=13) Κάτοχος Μεταπτυχιακού 4.6% (n=7) Άνεργος 2% (n=3) Δεν απάντησε 6.5% (n=10) Νοικοκυρά 9.8% n=15) Άλλο Επάγγελμα 20.9% (n=32) Δεν απάντησε 10.5% (n=16) 4

5 Όργανα μέτρησης Κλίμακα Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών. Τα θέματα για την ανάπτυξη του ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών του φεστιβάλ προήρθαν από τα ερωτηματολόγια των Alexandris et al.( 2004b) και Shonk & Chelladurai (2008). Έγινε αρχικά μια λίστα 40 θεμάτων, τα οποία μετά από μια κριτική ανάλυση από τους συγγραφείς της έρευνας και τους διοργανωτές του φεστιβάλ περιορίσθηκαν στα 30. Στόχος ήταν να αναπτυχθεί ένα ερωτηματολόγιο όσο το δυνατόν πιο σύντομο, προκειμένου να επιτευχθεί ένας καλός βαθμός ανταπόκρισης των συμμετεχόντων στην έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και της δυσκολίες της συλλογής των ερωτηματολογίων κατά την διάρκεια του φεστιβάλ. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 7-θάθμια κλίμακα τύπου Likert, από Διαφωνώ Απόλυτα (1) έως Συμφωνώ Απόλυτα (7). Καταναλωτική Ανάμειξη. Για την αξιολόγηση της ανάμειξης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Kyle, Graefe, Manning και Bacon (2004), που περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις: 1) Έλξη, 2) Κεντρικότητα και 3) Αυτό-έκφραση. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 7-θάθμια κλίμακα τύπου Likert, από Διαφωνώ Απόλυτα (1) έως Συμφωνώ Απόλυτα (7). Αποτελέσματα Παραγοντική ανάλυση για την αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών Μετά την επιλογή των 30 θεμάτων τα οποία προήλθαν από ένωση επιλεγμένων θεμάτων των ερωτηματολογίων Alexandris και συνεργατών ( 2004b) και Shonk και Chelladurai (2008), πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση με τη μέθοδο της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες (principal components analysis). Στη συνέχεια, ακολουθήθηκε ορθογώνια (Varimax) περιστροφή των αξόνων, όπου ο αριθμός των παραγόντων καθορίστηκε με κριτήριο ότι οι ιδιοτιμές έπρεπε να είναι μεγαλύτερες του Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης προέκυψαν 5 διαστάσεις, με ιδιοτιμή μεγαλύτερη από 1.0 (Πίνακας 2). Οι πέντε αυτές διαστάσεις εξηγούνε το 74% της συνολικής διακύμανσης. Επτά θέματα δεν παρουσίασαν υψηλές φορτίσεις (>.30) σε κανένα παράγοντα, ενώ αλλά δύο είχαν υψηλές διπλοφορτίσεις. Τα εννιά αυτά θέματα διαγράφηκαν. Οι πέντε παράγοντες, οι οποίοι προέκυψαν είναι οι ακόλουθοί: Εγκαταστάσεις: 6 θέματα φόρτισαν σε αυτήν την διάσταση, η οποία αφορά την ποιότητα των εγκαταστάσεων, στις οποίες το φεστιβάλ έλαβε χώρα. Πρόγραμμα: 5 θέματα φόρτωσαν σε αυτήν την διάσταση, τα οποία σχετίζονται με τα χορευτικά συγκροτήματα και το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Κόστος: 4 θέματα φόρτωσαν στην συγκεκριμένη διάσταση, τα οποία σχετίζονται με τις εκτιμήσεις των θεατών ως προς το κόστος για την παρακολούθηση του φεστιβάλ και την κατανάλωση συνοδευτικών προϊόντων σε συνάρτηση με τα οφέλη. Προσδοκώμενα Αποτελέσματα: 3 θέματα φόρτωσαν στην διάσταση αυτή, τα οποία σχετίζονται με την ικανοποίηση των προσωπικών προσδοκιών των θεατών. Προσβασιμότητα: 3 θέματα φόρτωσαν στην συγκεκριμένη διάσταση, τα οποία σχετίζονται με την ευκολία πρόσβασης στην περιοχή στην οποία το φεστιβάλ έλαβε χώρα. Αναλυτικά οι παράγοντες και οι φορτίσεις των θεμάτων σε αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Αξιοπιστία των παραγόντων της νέας κλίμακας της ποιότητας υπηρεσιών Η εσωτερική συνοχή των υπο-κλιμάκων εξετάστηκε με βάση τις τιμές του δείκτη Cronbach α. Όλοι οι παράγοντες παρουσίασαν υψηλό βαθμό εσωτερικής συνοχής (>.70 και άνω). Οι τιμές alpha, οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των υπο-κλιμάκων παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 2. Μέσοι όροι και Αξιοπιστία των διαστάσεων της Ανάμειξης Η εσωτερική συνοχή για τις διαστάσεις της Ανάμειξης εξετάστηκε με βάση τον δείκτη α του Cronbach. Όλοι οι παράγοντες παρουσίασαν υψηλό βαθμό εσωτερικής συνοχής (από.87 έως.92). Η διάσταση Έλξη (ΜΟ=5.35) σημείωσε τον υψηλότερο μέσο όρο ενώ η διάσταση Κεντρικότητα (ΜΟ=4.83) τον χαμηλότερο (Πίνακας 3). Πρόβλεψη της Ανάμειξης από τους παράγοντες της Ποιότητας Υπηρεσιών Για την πρόβλεψη της ανάμειξης των θεατών από τις διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών και των έλεγχο των τριών ερευνητικών υποθέσεων έγιναν τρεις αναλύσεις παλινδρόμησης, με τις 3 διαστάσεις της 5

6 Ανάμειξης ως εξαρτημένες μεταβλητές και τις πέντε διαστάσεις της Ποιότητας Υπηρεσιών ως ανεξάρτητες. α) Στην πρόβλεψη της διάστασης Έλξη (F=18.7, p<.001, R2=.40), στατιστικά σημαντική συνεισφορά είχαν οι παράγοντες: «Εγκαταστάσεις» (t=2.4, p<.05), «Πρόγραμμα» (t=2.4, p<.05) και «Κόστος» (t=2.2, p<.005) (Πίνακας 4). β) Στην πρόβλεψη της διάστασης Κεντρικότητα (F=10.2, p<.001, R2=.27), στατιστικά σημαντική συνεισφορά είχαν οι παράγοντες: «Εγκαταστάσεις» (t=3.8, p<.001) και «Προσβασιμότητα» (t=2.9, p<.005) (Πίνακας 5). γ) Στην πρόβλεψη της διάστασης Αυτό-έκφραση (F=21.0, p<.001, R2=.43) στατιστικά σημαντική συνεισφορά είχαν οι παράγοντες «Εγκαταστάσεις» (t=2.8, p<.005) και «Προσβασιμότητα» (t=3.5, p<.001) (Πίνακας 6). Συζήτηση Στην παρούσα έρευνα αναπτύχθηκε ένα μοντέλο μέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών ενός φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και μελετήθηκε κατά πόσο η αντίληψη για την ποιότητα των υπηρεσιών μπορεί να προβλέψει την ανάπτυξη καταναλωτικής ανάμειξης ενώ και οι τρεις αντικειμενικοί στόχοι υποστηρίχθηκαν από τα αποτελέσματα των αναλύσεων παλινδρόμησης. Ως προς την αξιολόγηση της ποιότητας, η παραγοντική ανάλυση ανέδειξε την ύπαρξη πέντε διαστάσεων, δύο από τις οποίες (εγκαταστάσεις και προσδοκώμενα αποτελέσματα) είναι κοινές με το μοντέλο των Alexandris et al., (2004), ενώ οι άλλες τρεις (προσβασιμότητα, κόστος και πρόγραμμα) είναι παρόμοιες με αντίστοιχες, οι οποίες περιλαμβάνονται στο μοντέλο των Shonk & Chelladurai (2008). Το μοντέλο των πέντε διαστάσεων, που προτείνεται στην παρούσα έρευνα, αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών φεστιβάλ και μικρών εκδηλώσεων. Θα πρέπει να τονιστεί πως οι ερωτήσεις οι οποίες σχετίζονταν με τη μέτρηση της ποιότητας των καταλυμάτων δεν φόρτωσαν σε καμία διάσταση, καθώς ένας μεγάλος αριθμός των θεατών ήταν απλοί επισκέπτες, οι οποίοι δεν διανυκτέρευσαν στην πόλη διεξαγωγής του φεστιβάλ. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει τους διοργανωτές του φεστιβάλ και την τοπική αναπτυξιακή τουριστική εταιρία. Θα πρέπει να δίνονται κίνητρα στους επισκέπτες των φεστιβάλ προκειμένου να κάνουν τουλάχιστον μία διανυκτέρευση στην περιοχή, έτσι ώστε να πολλαπλασιαστούν τα οικονομικά οφέλη για την περιοχή. Η διανυκτέρευση συνοδεύεται από έξοδα διαμονής, φαγητού, διασκέδασης κτλ., τα οποία θα ενισχύσουν την τοπική κοινωνία. Για να γίνει κάτι τέτοιο είναι όμως απαραίτητος ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου πακέτου διασκέδασης και αναψυχής για τους επισκέπτες, βασικό κομμάτι του οποίου θα είναι το φεστιβάλ, το οποίο όμως θα πρέπει να συνοδεύεται και από παράπλευρες εκδηλώσεις προκειμένου να δοθούν στους επισκέπτες κίνητρα διαμονής στην περιοχή. Ως προς τους μέσους όρους των πέντε διαστάσεων της ποιότητας, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η διάσταση «Εγκαταστάσεις» είχε τον χαμηλότερο μέσο όρο (4.76), ακολουθημένοι από την διάσταση «Κόστος» (4.92). Ο χαμηλός μέσος όρος της διάστασης εγκαταστάσεις οφείλεται στην φύση των συγκεκριμένων τοπικών φεστιβάλ, τα οποία διεξάγονται συνήθως σε ανοιχτούς υπαίθριους χώρους και θερινά θέατρα, τα οποία είναι δημοτικά ή δημόσια, και η ποιότητα των εγκαταστάσεων τους δεν είναι συνήθως πολύ υψηλή. Οι θεατές αυτών των φεστιβάλ όμως, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, γίνονται όλο και πιο απαιτητικοί και είναι απαραίτητη η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων οι οποίες χρησιμοποιούνται. Το χαμηλό σκορ της διάστασης «Κόστος», οφείλεται προφανώς στην παρούσα οικονομική κρίση, η οποία οδηγεί σήμερα τους καταναλωτές υπηρεσιών αναψυχής και τους τουρίστες σε μια ορθολογιστική αξιολόγηση της σχέσης ποιότητας προς κόστος σε κάθε τους επιλογή. Είναι ενθαρρυντικό ότι οι θεατές του φεστιβάλ έδωσαν υψηλά σκορ στην διάσταση «Προσδοκώμενα Αποτελέσματα», το οποίο δείχνει ότι οι προσδοκίες τους από την παρακολούθηση του φεστιβάλ ως προς την διασκέδαση, εκπαίδευση και αναψυχή ικανοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Αυτό είναι θετικό και δείχνει το σημαντικό έργο που προσφέρουν οι τοπικοί πολιτιστικοί φορείς, σύλλογοι και σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία διοργανώνουν τα φεστιβάλ, έστω και με χαμηλούς συνήθως προϋπολογισμούς. Τέλος, το υψηλό σκορ στην διάσταση «Προσβασιμότητα» οφείλεται στο γεγονός ότι το φεστιβάλ έλαβε χώρα μέσα στην πόλη της Κατερίνης, η πρόσβαση στην οποία σήμερα είναι εύκολη. Ως προς την καταναλωτική ανάμειξη, οι θεατές σημείωσαν υψηλότερα σκορ στις διαστάσεις «Έλξη» και «Αυτό-έκφραση» και μικρότερο σκορ στη διάσταση «Κεντρικότητα». Όπως προαναφέρθηκε, η ανάμειξη ορίζεται από την «προσωπική σύνδεση» που δημιουργεί το άτομο με την δραστηριότητα και 6

7 τον βαθμό που εκφράζεται και επικοινωνεί μέσα από αυτή την συμμετοχή (Kyle & Chick, 2004). Ειδικότερα, η διάσταση «Έλξη» αναφέρεται στην ευχαρίστηση που αντλεί το άτομο συμμετέχοντας σε μία δραστηριότητα αναψυχής, αλλά και στο πόσο σημαντική είναι η δραστηριότητα αυτή για το άτομο (Kyle & Chick, 2004). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι θεατές του φεστιβάλ έχουν έντονο ενδιαφέρον για τα πολιτιστικά φεστιβάλ και τα θεωρούν ως σημαντικό κομμάτι της αναψυχής τους. Είναι φανερό ότι η θετική εμπειρία από την παρακολούθηση του φεστιβάλ είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να αναπτυχθεί αυτήν η διάσταση (Kyle & Chick, 2004; Kyle et al., 2003). Συνεπώς, οι διοργανωτές των φεστιβάλ θα πρέπει να αποβλέπουν στον να παρέχουν μια συνολικά θετική εμπειρία στους θεατές, με το κύριο πρόγραμμα του φεστιβάλ αλλά και τις συνοδευτικές υπηρεσίες και εκδηλώσεις. Η διάσταση της «Αυτό-έκφρασης» αναφέρεται στον συμβολικό χαρακτήρα της συμμετοχής μέσα από την οποία βιώνεται η επιβεβαίωση και η ολοκλήρωση της εικόνας προς το κοινωνικό περιβάλλον, εκφράζοντας προσωπικές σκέψεις και πεποιθήσεις (Kyle, et al. 2003). Oι θεατές, μέσα από την παρακολούθηση του φεστιβάλ, υποστηρίζεται ότι «συμμετέχουν» σε μια εκδήλωση με έμφαση στις παραδόσεις, την κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα, τα οποία είναι πολύ ισχυρά λόγω βιωματικών εμπειριών» των συμμετεχόντων. Η διατήρηση και προώθηση της παράδοσης μέσω των φεστιβάλ θα πρέπει να αποτελεί βασική στρατηγική των διοργανωτών των φεστιβάλ, όπως και η ταύτιση των θεατών με τα θέματα του φεστιβάλ. Ως προς την δυνατότητα πρόβλεψης της ανάμειξης από τις διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών, τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τις ερευνητικές μας υποθέσεις, καθώς οι διαστάσεις της Ποιότητας Υπηρεσιών προέβλεψαν και τις τρεις διαστάσεις της Ανάμειξης. Συγκεκριμένα, η διάσταση «Εγκαταστάσεις» συμμετείχε στην πρόβλεψη και των τριών διαστάσεων της Ανάμειξης, η διάσταση «Προσβασιμότητα» στην πρόβλεψη των διαστάσεων της «Κεντρικότητας» και «Αυτό-έκφρασης», και οι διαστάσεις «Πρόγραμμα» και «Κόστος» στην πρόβλεψη της διάστασης της «Έλξης». Τα αποτελέσματα αυτά προτείνουν, ότι οι διοργανωτές των τοπικών παραδοσιακών φεστιβάλ και εκδηλώσεων θα πρέπει να αρχίσουν να επενδύουν στην συνολική ποιότητα των φεστιβάλ, καθώς κάτι τέτοιο θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη θετικών καταναλωτικών στάσεων. Όπως συζητήθηκε στην ανασκοπική ενότητα του άρθρού, η καταναλωτική ανάμειξη συνοδεύεται από θετική πρόθεση για επαναλαμβανόμενη επίσκεψη και φυσικά καταναλωτική αφοσίωση (Moutinho, 2001; O Sullivan & Jackson, 2002). Ο επαναλαμβανόμενος τουρισμός είναι σήμερα ζητούμενο προκειμένου να υπάρξει βιώσιμη τοπική τουριστική ανάπτυξη. Έχει επίσης προταθεί ότι θετική αποτίμηση για την ποιότητα των υπηρεσιών παραδοσιακών φεστιβάλ και υψηλή ανάμειξη προς αυτά, συνοδεύεται από την ανάπτυξη θετικής εικόνας για την περιοχή στην οποία πραγματοποιείται το φεστιβάλ, κάτι το οποίο είναι πάντα ζητούμενο για την τοπική τουριστική ανάπτυξη (Lee, 2009; Quinn, 2006). Περιορισμοί και Προτάσεις για Μελλοντικές Έρευνες Το μικρό δείγμα της έρευνας δεν επιτρέπει γενικεύσεις και τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να θεωρηθούν μόνο ως ενδεικτικά και όχι αντιπροσωπευτικά των πολυάριθμων τοπικών φεστιβάλ που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα. Επιπλέον, το μοντέλο μέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών που προτάθηκε στην παρούσα έρευνα είναι ακόμη σε προκαταρτικό στάδιο και απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη, εφαρμογή και δοκιμασία προκειμένου να αποτελέσει ένα αξιόπιστο εργαλείο προς χρήση από τους διοργανωτές των φεστιβάλ. Όπως τονίστηκε, διαστάσεις σχετικά με την μέτρηση της ποιότητας των συνοδευτικών του φεστιβάλ υπηρεσιών, που σχετίζονται με την περιοχή στην οποία λαμβάνει χώρα και την διαμονή των επισκεπτών δεν συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα έρευνα, καθώς η πλειοψηφία των επισκεπτών δεν διανυκτέρευσαν στην περιοχή. Προτείνεται σε μελλοντικές έρευνες να γίνει ταξινόμηση των φεστιβάλ και εκδηλώσεων ανάλογα με το μέγεθός τους, όπως προτείνεται στην σχετική βιβλιογραφία (π.χ., IDC, 2006; CIOFF HELLAS, 2011; CIOFF, 2011; Γενικός Τουριστικός Οδηγός του Νομού Πιερίας, 2010, κτλ.), έτσι ώστε να μελετηθούν καλύτερα οι παράγοντες που δομούν το συνολικό μοντέλο μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών. Τέλος, προτείνεται η μελέτη της επίδρασης της ποιότητας των υπηρεσιών σε άλλες μεταβλητές των καταναλωτικών στάσεων, όπως η αφοσίωση, η πρόθεση για επαναλαμβανόμενη επίσκεψη, η προσκόλληση κτλ., προκειμένου να αναπτυχθεί ένα συνολικό μοντέλο διαδικασίας λήψης απόφασης για την παρακολούθηση τοπικών παραδοσιακών φεστιβάλ. Βιβλιογραφία Alexandris, K., Douka, S., & Balaska P. (2011, in press). Involvement with active leisure participation: 7

8 Does service quality have a role? Managing Leisure. Alexandris, K., Douka, S., Papadopoulos, P., & Kaltsatou A. (2008). Testing the Role of Service Quality on the Development of Brand Associations and Brand Loyalty. Managing Service Quality, 18, Alexandris, K., Kouthouris, C., Funk, E., & Chatzigianni, E. (2008). Examining the relationships among leisure constraints, involvement and attitudinal loyalty among Greek recreational skiers. European Sport Management Quarterly, 8 (3), Alexandris, K., Zahariadis, P., Tsorbatzoudis, C., & Grouios, G. (2004a). An empirical investigation into the role of the outcome dimension in measuring perceived service quality in a health club context. International Journal of Sport Management, 5, Alexandris, K., Zahariadis, P., Tsorbatzoudis, C., & Grouios, G. (2004b). An empirical investigation of the relationships among service quality, customer satisfaction and psychological commitment in a health club context. European Sport Management Quarterly, 4, Arnold, N. (2000). Festival tourism: Recognizing the challenges; linking multiple pathways between global villages of the new century. In B. Faulkner, G. Moscardo and E. Laws (Ed.) Tourism in the 21st Century. Reflections on Experience. London and New York: McGraw Hill. Celsi, R. K. & Olson, J. C. (1988). The role of involvement in attention and comprehension processes. Journal of Consumer Research, 15, Γενικός Τουριστικός Οδηγός του Νομού Πιερίας. Διεθνές Φολκλορικό Φεστιβάλ. Διεθνές Συμβούλιο των οργανωτών εκδηλώσεων λαϊκού πολιτισμού και των παραδοσιακών τεχνών. Ελληνικό εθνικό τμήμα. Δούκα, Σ. (2004). Η παρουσία της όρχησης μέσα από την τέχνη του μιμητισμού στον αρχαίο κόσμο. Αρχαιολογία και Τέχνες, 90, 53. Dwyer, L. & Fredline, L. (2008). Special Sport Events Part II. Journal of Sport Management, 22, Funk, D. & James, J. (2006). Consumer loyalty: the meaning of attachment in the development of sport team allegiance. Journal of Sport Management, 20, Getz, D. (2008). Event tourism: Definition, evolution and research. Tourism Management, 29, Gursoy, D. & Gavcar, E. (2003). International leisure tourists' involvement profile. Annals of Tourism Research, 30, Howat, G., Crilley, G., & McGrath, R. (2010). A focused service quality, benefits, overall satisfaction and loyalty model for public aquatic centres, In K. Alexandris (Ed.). Performance Measurement and Leisure Management, (pp. 5-27), London: Routledge. Θεοδωράκης, Ν.Δ., Πανοπούλου, Κ., & Βλαχόπουλος, Σ. (2007). Παραγοντική δομή και εγκυρότητα πρόβλεψης της Κλίμακας Ανάμιξης στην αναψυχή. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και στον Αθλητισμό, 5, International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts. International Dance Council. 8

9 Ερευνητική Iwasaki, Y. & Havitz, M.E. (2004). Examining relationships between leisure involvement, psychological commitment and loyalty to a recreation agency. Journal of Leisure Research, 36, Ko, Y.J. & Pastore, D. (2004). Current issues and conceptualizations of service quality in the recreation sport industry. Sport Marketing Quarterly, 13, Ko, Y.J., Kim, Y. K., Kim, M. K., & Lee, H. J. (2010). The role of involvement and identification on event quality perceptions and satisfaction. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 22, Kouthouris, C. & Alexandris, K. (2005). Can service quality predict customer satisfaction and behavioral intentions in the sport tourism industry? An application of the SERVQUAL model in an outdoor setting. Journal of Sport & Tourism, 10, Kyle, G. & Chick., G. (2004). Enduring leisure involvement: the importance of personal relationships. Leisure Studies, 23 (3), Kyle, G., Absher, J. & Graefe, A. (2003). The moderating role of place attachment on the relationship between attitudes toward fees and spending preferences. Leisure Sciences, 25, Kyle, G., Graefe, A., Manning, R. & Bacon, J. (2004a). Effect of activity involvement and place attachment on recreationists perceptions of setting density. Journal of Leisure Research, 36 (2), Kyle, G., Graefe, A., Manning, R., & Bacon, J. (2004b). Predictors of behavioural loyalty among hikers along the Appalachian Trail. Leisure Sciences, 26, Lee, T. (2009). A Structural model to examine how destination image, attitude, and motivation affect the future behavior of tourists. Leisure Sciences, 31, Lim, S. & Lee, J. (2006). Host population perceptions of the impact of mega-events. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 11(4), McIntyre, N. & Pigram, J. J. (1992). Recreation specialization re-examined: The case vehicle-based campers. Leisure Sciences, 14 (1), Mules, T. & Dwyer, L. (2006). Public sector support for sport tourism events: The role of cost-benefit assessment. In H. Gibson (Ed.), Sport Tourism: Concepts and theories (pp ) London: Routledge. O Sullivan, D. & Jackson, M.J. (2002). Festival tourism: A contributor to sustainable local economic development? Journal of Sustainable Tourism 10 (4), Παπακώστας, Χ., Πραντσίδης, Ι., & Πολλάτου, Ε. (2006). Ο παραδοσιακός χορός στα χωριά του Νομού Δράμας: Εθνογραφικά στοιχεία και ρυθμοκινητική ανάλυση. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 4(3), Παράδοση και Τέχνη-Χορός, (2008). Διεθνής οργάνωση λαϊκής τέχνης, 102, 5-6. Πίτση, Α., Σμήλιος, Η., Τοκμακίδης, Σ., Σερμπέζης, Β., & Γουλιμάρης, Δ. (2008). Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 6(3), Quinn, B. (2006). Problematising Festival Tourism : Arts festivals and sustainable development in Ireland. Journal of Sustainable Tourism, 14(3), Robinson, M., Picard, D., & Long, P. (2004). Festival tourism: Producing, translating, and consuming expressions of culture(s). Event Management, 8, Shonk, J. D. & Chelladurai, P. (2008). Service quality, satisfaction, and intent to return in event sport tourism. Journal of Sport Management, 22, Theodorakis, N., Tsiggilis, N., & Alexandris, K. (2009). Can the mediating role of place attachment on the relationship between service quality and loyalty in the context of skiing. International Journal of Sport Management and Marketing, 6, Thwaites, D. & Chadwick, S. (2005). Service quality perspectives in sport tourism. Sport in Society, 8, Zeithaml, V. A., Bitner, M..J., & Gremler, D. D. (2006). Service marketing: Integrating customer focus across the firm. New York: McGraw-Hill. Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Χάρης Κουθούρης. Συντάκτες: Αυθινός Ιωάννης, Γαργαλιάνος Δημήτρης, Κριεμάδης Αθανάσιος, Κώστας Γεώργιος, Τζέτζης Γεώργιος, Κουστέλιος Αθανάσιος, Αλεξανδρής Κωνσταντίνος, Γουλιμάρης Δημήτριος, Θεοδωράκης Νικόλαος, Τσίοτσου Ροδούλα, Τσίτσκαρη Ευθυμία, Παπαδημητρίου Δήμητρα, Γλυνιά Ελένη, Νάτσης Παντελής, Κιάφας Ζαχαρίας, Δράκου Αμαλία. Τεχνική επιμέλεια & Φιλολογική Επεξεργασία: Στεφανία Γρηγορίου

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 24 35, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 2014

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 24 35, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (2), 24-35 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Ονοµασια Κωδικός) Τίτλος:: Οργάνωση και Σχεδιασµός Προγραµµάτων Φυσικής ραστηριότητας Κωδ.:7 2.

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 8 (1), Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), Released: September 30, 2011

τόμος 8 (1), Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), Released: September 30, 2011 Ηλεκτρονικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (1), 29-38 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 8 (1), 29

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 36 44, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 36 44 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος, 2014

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 36 44, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 36 44 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (2), 36-44 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (2), 36 44 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 14 23, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 14 23 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος, 2014

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 14 23, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 14 23 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (2), 14-23 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (2), 14 23 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Βαθμίδα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΤΖΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ του Σταύρου Τάχη-Λαβούτη Διδακτορική διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλαµβανόµενη Ποιότητα Υπηρεσιών σε Γυµναστήρια: ιερεύνηση της Σχέσης µε τη Θετική Προφορική Επικοινωνία 1

Αντιλαµβανόµενη Ποιότητα Υπηρεσιών σε Γυµναστήρια: ιερεύνηση της Σχέσης µε τη Θετική Προφορική Επικοινωνία 1 Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού Περιοδικό ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής 1(1), 30-40 Αντιλαµβανόµενη Ποιότητα Υπηρεσιών σε Γυµναστήρια: ιερεύνηση της Σχέσης µε τη Θετική Προφορική Επικοινωνία 1

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού

Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ι. Φιλιππίδης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Τζέτζης Διευθυντής Προγράμματος: Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Αξιολόγηση της ανάµειξης των συµµετεχόντων σε προγράµµατα υπαίθριας αναψυχής µε βάση το φύλο και τις διαφορετικές ηλικιακές οµάδες αλάκης Α. 1, Τσίτσκαρη Ε. 1, Κώστα Γ. 1 & Αλεξανδρής Κ. 2 1 ηµοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που Επηρεάζουν Ανασταλτικά την Ανάμειξη σε Δραστηριότητες Παραδοσιακού Χορού

Παράγοντες που Επηρεάζουν Ανασταλτικά την Ανάμειξη σε Δραστηριότητες Παραδοσιακού Χορού Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 212 221 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (2), 212-221 Released: November 30, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Παρεχομένης Ποιότητας Υπηρεσιών σε Γήπεδα Καλαθοσφαίρισης

Αξιολόγηση της Παρεχομένης Ποιότητας Υπηρεσιών σε Γήπεδα Καλαθοσφαίρισης Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 311 318 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 311-318 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας»

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» «Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» Ονοματεπώνυμο: Παππάς Ορέστης-Σταύρος Σειρά: 9 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2013 η Υπόθεσ Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό. τόμος 10 (1), 44 57 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος 30, 2013. Released: July 30, 2013

Ελληνικό Περιοδικό. τόμος 10 (1), 44 57 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος 30, 2013. Released: July 30, 2013 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic-Journal Sport & Recreation Management 2013 Volume 10 (1), 44-57 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού &

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 13 (2), Ελληνικό Περιοδικό. Τόμος 13 (2), Δημοσιεύθηκε: Δεκέμβριος 2016

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 13 (2), Ελληνικό Περιοδικό. Τόμος 13 (2), Δημοσιεύθηκε: Δεκέμβριος 2016 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sports & Recreational Management 2016 Volume 13 (2), 41-48 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Τόμος 13 (2), 41-48 Δημοσιεύθηκε:

Διαβάστε περισσότερα

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα»

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» «Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Στούμπου Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Χ. Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 45 57, Δεκέμβριος, τόμος 11 (2), Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος, 2014

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 45 57, Δεκέμβριος, τόμος 11 (2), Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (2), 45-57 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (2), 45 57 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους»

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 26-34 Διοίκησης Αθλητισμού Περίληψη Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Μαγδαληνή Ρουσσέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός της Ποιότητας των Υπηρεσιών

Ορισµός της Ποιότητας των Υπηρεσιών ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της Ανάμειξης στη Συμπεριφορά των Φιλάθλων στον Επαγγελματικό Αθλητισμό

Ο Ρόλος της Ανάμειξης στη Συμπεριφορά των Φιλάθλων στον Επαγγελματικό Αθλητισμό Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 319 328 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 319-328 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ

C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 52 ΒΟΛΟΣ Τ.Κ 38222 e-mail: abarlas@pe.uth.gr C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ Προσωπικές πληροφορίες Ημερομηνία γέννησης: 19/2/1980 Τόπος γέννησης: ΚΟΖΑΝΗ Τόπος κατοικίας: ΒΟΛΟΣ Σπουδές [ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 12 (2), Ελληνικό Περιοδικό. Τόμος 13 (1), Δημοσιεύθηκε: Ιούνιος 2016

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 12 (2), Ελληνικό Περιοδικό. Τόμος 13 (1), Δημοσιεύθηκε: Ιούνιος 2016 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sports & Recreational Management 2016 Volume 13 (1), 50-66 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Τόμος 13 (1), 50 66 Δημοσιεύθηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Science of Dance Volume 2, 2008

Science of Dance Volume 2, 2008 www.elepex.gr/periodiko.html Επιστήµη του Χορού Τόµος 2, 2008 Science of Dance Volume 2, 2008 Ηλεκτρονικό Περιοδικό Electronic Journal Οι Ανασταλτικοί Παράγοντες Συµµετοχής στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος»

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» «Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» Marketing in the Performing Arts Business Sector Ονοματεπώνυμο: Πανούση Μαρία-Ζωή Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών

Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE FEEDBACK MODELS AND MANAGEMENT OF SPORT SKILLS PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES

CURRICULUM VITAE FEEDBACK MODELS AND MANAGEMENT OF SPORT SKILLS PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES CURRICULUM VITAE Personal details Surname/name: Position: Specialty: Department: Laboratory: TZETZIS GEORGE PROFESSOR FEEDBACK MODELS AND MANAGEMENT OF SPORT SKILLS PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Δομή Κεφάλαια 1. Εισαγωγή- αναφορά στο θέμα της εργασίας 2. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης

Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης Ονοματεπώνυμο: Δημήτρης Μαυροειδής Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Άγγελος Παντουβάκης Δεκέμβριος 2014 Στόχος Executive

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Μάρκετινγκ Αθλητικών Οργανισμών Β Μέρος Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 12 (1), 1 12, Ιούλιος, τόμος 12 (1), 1 12 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2015

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 12 (1), 1 12, Ιούλιος, τόμος 12 (1), 1 12 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2015 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2015 Volume 12 (1), 1-12 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 12 (1), 1 12 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

τόµος 9 (2), 34 41 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (2), 34-41 Released: December 2012

τόµος 9 (2), 34 41 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (2), 34-41 Released: December 2012 Ερευνητική Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής Hellenic Journal Sports & Recreational Management 2012 Volume 9 (2), 34-41 Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 9 (2), 34 41

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Σχέσης Μεταξύ Ανασταλτικών Παραγόντων και Προσήλωσης των Πολιτών σε Μαζικά Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής

ιερεύνηση της Σχέσης Μεταξύ Ανασταλτικών Παραγόντων και Προσήλωσης των Πολιτών σε Μαζικά Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 5(2), 41-52 ιοίκησης Αθλητισµού ιερεύνηση της Σχέσης Μεταξύ Ανασταλτικών Παραγόντων και Προσήλωσης των Πολιτών σε Μαζικά Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής

Διαβάστε περισσότερα

16 ο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής Εύοσμος, 20 22 Νοεμβρίου 2015

16 ο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής Εύοσμος, 20 22 Νοεμβρίου 2015 1 Επίτιμη Επιτροπή Κόλλια, Μ. Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Μεταρρύθμισης Τζιτζικώστας, Α. Περιφερειάρχης Συναδινός, Ι. Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πατουλίδου, Π. Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

«Εμπειρική διερεύνηση της αγοραστικής πρόθεσης του καταναλωτή σε προωθητικές ενέργειες αρωμάτων»

«Εμπειρική διερεύνηση της αγοραστικής πρόθεσης του καταναλωτή σε προωθητικές ενέργειες αρωμάτων» Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών «Εμπειρική διερεύνηση της αγοραστικής πρόθεσης του καταναλωτή σε προωθητικές ενέργειες αρωμάτων» Ονοματεπώνυμο: Κόλλια

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή

Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή Βασιλική Τσιλιγιάννη Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 746 2. ΚΩΔ. Μ/ΤΟΣ 3. ΚΥΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής ιερεύνηση του προφίλ του αθλητικού τουρίστα σε σχέση µε τη υψηλή προτίµηση τουριστικού ρόλου/συµπεριφοράς στον Κλασικό µαραθώνιο της Αθήνας 2012 Βερνάδου Α. 1, Υφαντίδου Γ 1., Αποστολοπούλου 2., Κώστα

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής ιερεύνηση της ικανοποίησης ατόµων που συµµετέχουν σε προγράµµατα άσκησης ηµοτικών Οργανισµών - ιαφορές λόγω δηµογραφικών χαρακτηριστικών Τσίγκου Αλεξάνδρα & Κουθούρης Χαρίλαος Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ Ονοματεπώνυμο: ΜΟΙΡΑΣΓΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: ΑΔΑΜ ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ Δεκέμβριος 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (MSM11) ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της φοιτήτριας Πατρώνη Φωτεινής Α.Ε.Μ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της φοιτήτριας Πατρώνη Φωτεινής Α.Ε.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της φοιτήτριας Πατρώνη Φωτεινής Α.Ε.Μ.: 0799051 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη της Ποιότητας Υπηρεσιών: Εφαρμογή σε Έλληνες και Άγγλους Πελάτες Κέντρων Άσκησης

Συγκριτική Μελέτη της Ποιότητας Υπηρεσιών: Εφαρμογή σε Έλληνες και Άγγλους Πελάτες Κέντρων Άσκησης Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 15-25 Διοίκησης Αθλητισμού Συγκριτική Μελέτη της Ποιότητας Υπηρεσιών: Εφαρμογή σε Έλληνες και Άγγλους Πελάτες Κέντρων Άσκησης Αχιλλέας Μπάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Αθλητικό Μάρκετινγκ Οργάνωση & Διοίκηση του Αθλητισμού Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Αθλητικό Μάρκετινγκ Οργάνωση & Διοίκηση του Αθλητισμού Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 Last updated: Monday, June 3, 2013 Θεματική Ενότητα: Αθλητικό Μάρκετινγκ Οργάνωση & Διοίκηση του Αθλητισμού Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" Εμπειρική διερεύνηση αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών σε προωθητικές ενέργειες για διαρκή προϊόντα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 4(2), ιοίκησης Αθλητισµού

Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 4(2), ιοίκησης Αθλητισµού Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής () - ιοίκησης Αθλητισµού ιερεύνηση των Προσδοκιών των Θεατών για τις Υπηρεσίες που τους Παρέχονται στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις: Μια Προκαταρτική Μελέτη.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Ονοματεπώνυμο: Παναγιωτοπούλου Ελένη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: κος Βρεχόπουλος Α. Δεκέμβριος 2012 Στόχοι έρευνας Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Γρηγορούδης. Πολυτεχνείο Κρήτης

Ευάγγελος Γρηγορούδης. Πολυτεχνείο Κρήτης Ευάγγελος Γρηγορούδης Πολυτεχνείο Κρήτης Μέτρηση ποιότητα υπηρεσιών και ικανοποίησης πελατών Ορισμοί (ποιότητα, υπηρεσίες, ικανοποίηση, πελάτης) Αφοσίωση πελατών Συστήματα μέτρησης και πηγές πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

& », 2010, 7, (2),3-18 *, **

& », 2010, 7, (2),3-18  *, ** Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής Επιστηµονικό Περιοδικό «ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής», 2010,7,(2),3-18 ιερεύνηση της αντίληψης της ποιότητας των υπηρεσιών µεταξύ φιλάθλων Επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Aξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών για τους αθλούμενους στις Ποδοσφαιρικές Ακαδημίες στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ Αθλητική Χορηγία: Νομική προσέγγιση αθλητικού γεγονότος: αθλητικό γεγονός, στοιχεία αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Συγγραφέας Βασίλης Γ. Παυλόπουλος Περίληψη Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του γάμου και της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΜΌΣ Προφίλ Οικοτουριστών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΧΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μαθησιακοί στόχοι/ Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ Διαχείριση κινδύνου Risk Management Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος

Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Ιανουάριος 2014 Κίνητρο για την επιλογή του θέματος: Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έκδοση: 1.01, Απρίλιος 2013 Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Journal of Physical Education & Sports Science, 36 (1), 45-49

Hellenic Journal of Physical Education & Sports Science, 36 (1), 45-49 Hellenic Journal of Physical Education & Sports Science, 36 (1), 45-49 The Sport Academies program in the Aristotle University of Thessaloniki: parental perceptions of quality of service*. Vassilios Papacharisis,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ Ανάπτυξη και σχεδιασμός αθλητικών γεγονότων Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Αξιολόγηση των Κινήτρων Συµµετοχής Ατόµων σε Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής ανάλογα µε το Φύλο και την Ηλικία τους αλάκης Αντώνης 1, Τσίτσκαρη Ευστρατία 1, Κώστα Γεώργιος 1, Αλεξανδρής Κωνσταντίνος 2 1

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 11 (1), 1 13 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 1 13 Released: July, 2014

τόμος 11 (1), 1 13 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 1 13 Released: July, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (1), 1-13 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (1), 1 13 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΙΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΙΛΗ ΜΑΡΙΑ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων»

«Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων» «Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων» Ονοματεπώνυμο: Βάμβουκα Τριγώνη Ειρήνη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 ΣΚΟΠΟς

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό και πολιτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Αναζήτηση αιτιών διαφοροποίησης

Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό και πολιτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Αναζήτηση αιτιών διαφοροποίησης ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Online Gambling: Αξιολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών και Αναδυόμενες Τάσεις Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Η ποιότητα υπηρεσιών στα δημόσια και ιδιωτικά γυμναστήρια του Δήμου Κοζάνης» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Μαυρίδου Φωτεινής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 19 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 19 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 19 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού SPORT MARKETING SPORT RECREATION Short papers presented during the

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. Στρατηγικές Βελτίωσης Υπηρεσιών Κέντρων Παγοδροµίας Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. Στρατηγικές Βελτίωσης Υπηρεσιών Κέντρων Παγοδροµίας Αναψυχής Στρατηγικές Βελτίωσης Υπηρεσιών Κέντρων Παγοδροµίας Αναψυχής Καλαϊτζόγλου Στέφανος 1 & Κουθούρης Χαρίλαος 2 1 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 2 Τµήµα Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Διαδραστικό Αγοραστικό Περιβάλλον στον Κλάδο του Τουρισμού

Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Διαδραστικό Αγοραστικό Περιβάλλον στον Κλάδο του Τουρισμού Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Διαδραστικό Αγοραστικό Περιβάλλον στον Κλάδο του Τουρισμού Ονοματεπώνυμο: Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ Δεκέμβριος 2013 Σκοπός Έρευνας Η εξέταση και η καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. Αντιλαµβανόµενη ποιότητα παροχής υπηρεσιών δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων σε προγράµµατα χορού

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. Αντιλαµβανόµενη ποιότητα παροχής υπηρεσιών δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων σε προγράµµατα χορού Αντιλαµβανόµενη ποιότητα παροχής υπηρεσιών δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων σε προγράµµατα χορού Ρόζου Ε 1., Χασιώτου Α 1., Ματσούκα Ο 2., ούµα Ε 1., Υφαντή Μ 1., Κωνσταντίου Π 1. 1. Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς

Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς page...2 Ποια είναι η Global Link? Γιατί ONLINE έρευνα αγοράς? Αποτελέσματα έρευνας Global Sustain Stakeholders Engagement page...3

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Προδρόμου. Δρ. Ανδρέας Παυλάκης Λέκτορας Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Μαρία Προδρόμου. Δρ. Ανδρέας Παυλάκης Λέκτορας Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» «Μελέτη Καταγραφής της Οργανωτικής Κουλτούρας και του Βαθμού Ασάφειας και Σύγκρουσης Ρόλων των νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Ρόλος της έρευνας στο αθλητικό μάρκετινγκ, σύστημα πληροφοριών μάρκετινγκ,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής ΙΙ

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής ΙΙ Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων «Άθλησης για όλους Μέρος Α» Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αναγκών των φοιτητών από μια Συμβουλευτική Υπηρεσία. Αποτελέσματα έρευνας στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θράκης

Διερεύνηση των αναγκών των φοιτητών από μια Συμβουλευτική Υπηρεσία. Αποτελέσματα έρευνας στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θράκης Διερεύνηση των αναγκών των φοιτητών από μια Συμβουλευτική Υπηρεσία. Αποτελέσματα έρευνας στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θράκης Γ. Ευσταθίου*, Κ. Ευθυμίου** & Α. Καλαντζή Azizi* *Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα