Νέες Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Eκπαίδευση των Logistics. Η Μικτή Μέθοδος (Blended Learning) Δ. Τόλης 1, Γ. Κυριακίδης 2, Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέες Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Eκπαίδευση των Logistics. Η Μικτή Μέθοδος (Blended Learning) Δ. Τόλης 1, Γ. Κυριακίδης 2, Α."

Transcript

1 Νέες Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Eκπαίδευση των Logistics. Η Μικτή Μέθοδος (Blended Learning) Δ. Τόλης 1, Γ. Κυριακίδης 2, Α. Τσαγκάρης 3 1,2 Human Asset AE, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 3 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Περίληψη Η παρούσα εργασία αποβλέπει στην ανάλυση του νέου περιβάλλοντος που διαμορφώνεται σήμερα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση με τη δυναμική εμφάνιση της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με ποικίλες μορφές και συνδυασμούς. Η παραδοσιακή δασκαλοκεντρική μορφή εκπαίδευσης γίνεται δυσλειτουργική όταν πρόκειται για την επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων με περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο. Επιπλέον, η εξ αποστάσεως μάθηση εμφανίζει προβλήματα, όπως αδυναμία διατήρησης του ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων και δυσκολία συντονισμού τους. Αντίθετα, η Μικτή Εκπαίδευση (Blended Learning) αποτελεί μια ενδιαφέρουσα λύση, η οποία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί όλα τα πλεονεκτήματα της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να τις συνδυάσει δυναμικά. Συγκεκριμένα η παρούσα εργασία αναφέρεται στην εφαρμογή της Μικτής Εκπαίδευσης σε πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών των Logistics με τίτλο: «Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Χρησιμοποιήστε τα για να Αυξήσετε την Ανταγωνιστικότητα της Επιχείρησής σας». Η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε σε διάστημα δύο εβδομάδων. Ξεκίνησε με ένα πρόγραμμα προσανατολισμού με τη μέθοδο της δια ζώσης εκπαίδευσης, ενώ στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδεύτηκαν μέσα από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (moodle) με χρήση Μαθησιακών Αντικειμένων (Learning Objects) βασισμένων στο διεθνές πρότυπο SCORM. Στη λήξη του προγράμματος πραγματοποιήθηκε εργαστήριο (Workshop) δια ζώσης (Face to Face), με σκοπό την πρακτική εκπαίδευση στα διδακτικά αντικείμενα που είχαν διδαχθεί θεωρητικά μέσω της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, οργανώθηκε ένα εργαστηριακό εκπαιδευτικό «παιχνίδι» προσομοίωσης εφοδιαστικών αλυσίδων, όπου διαμορφωμένες ομάδες των εκπαιδευομένων συναγωνίζονταν μεταξύ τους για τη βέλτιστη διαχείριση της αλυσίδας τους ακολουθώντας μελέτη περίπτωσης (case study) που τους δόθηκε. PROCEEDINGS 1

2 Η αξιολόγηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με χρήση ερωτηματολογίου και συνεντεύξεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η υβριδική εκπαίδευση είναι αποδεκτή και εξίσου αποτελεσματική μέθοδος με την παραδοσιακή εκπαίδευση. Λέξεις Κλειδιά: εφοδιαστική αλυσίδα, τηλεκπαίδευση, logistics management, e-learning, blended learning 1 Εισαγωγή Σήμερα, η επαγγελματική εκπαίδευση και κυρίως η επιμόρφωση των επαγγελματιών στο χώρο των logistics στην Ελλάδα γίνεται είτε με οργανωμένα σεμινάρια, είτε με άτυπη εκπαίδευση στο χώρο εργασίας (On the Job Training) ή με ενημερωτικές ημερίδες και συνέδρια. Η συνηθέστερη βέβαια μέθοδος εκπαίδευσης των εργαζομένων είναι η παραδοσιακή, των σεμιναρίων τύπου πρόσωπο προς πρόσωπο. Η μέθοδος αυτή έχει αδιαμφισβήτητα πολλά θετικά στοιχεία που προκύπτουν κυρίως από την αμεσότητα της επικοινωνίας εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων, αλλά και σημαντικά προβλήματα, όταν πρόκειται να επιμορφωθούν άτομα τα οποία εργάζονται ή άτομα που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και η μετακίνησή τους ή η αποχή από την εργασία έχει υψηλό κόστος για την επιχείρηση. Η ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, σε συνδυασμό με τους περιορισμένους πόρους που διαθέτουν οι επιχειρήσεις, οδήγησε στην ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Distance Learning), κυρίως με χρήση των τεχνολογιών Διαδικτύου (Ασύγχρονο και Σύγχρονο e-learning). Το διαδίκτυο (internet) και οι πρώτες εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού (World Wide Web) έφεραν βέβαια την επανάσταση στον τρόπο που οι χρήστες αποκτούσαν πρόσβαση και αναζητούσαν πληροφορίες (Web 1.0). Η χρήση όμως του περιβάλλοντος αυτού για εκπαιδευτικούς σκοπούς ήταν περιορισμένη, αφού περιόριζε τον εκπαιδευόμενο σε μία παθητική στάση, σε ένα ρόλο ακροατή, παρατηρητή και αναγνώστη. Αρχικά, η χρήση του διαδικτύου περιορίστηκε περισσότερο σε ένα ρόλο ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, σε ρόλο βοηθητικό, παρά αξιοποιήθηκε ως λειτουργικό εργαλείο για ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών εκπαίδευσης. Η χρήση ευρυζωνικού διαδικτύου επέτρεψε τη χρήση δυναμικών εφαρμογών που άλλαξαν τον τρόπο διαχείρισης και διάχυσης της πληροφορίας. Η Ελλάδα ακολούθησε τη γενικότερη αλλαγή και σύμφωνα με μελέτη του Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας (Παρατηρητήριο για την ΚΤΠ, 2009), το 2009 υπάρχουν στην Ελλάδα ευρυζωνικές συνδέσεις. Ο αριθμός αυτός παρότι υπολείπεται από τον Ευρωπαικό μέσο όρο, PROCEEDINGS 2

3 καθιστά για πρώτη φορά στη χώρα εφικτή τη λύση της ηλεκτρονικής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εφαρμογή όμως της εκπαίδευσης από απόσταση ανέδειξε ταυτόχρονα και προβλήματα που έχει η μέθοδος αυτή. Τα πλέον συχνά αναφερόμενα προβλήματα σε σχετικές έρευνες (Tindo 1975, Bajtelsmit 1988, Kinshuk & Yang, 2003) είναι : 1. Η έλλειψη βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για τις νέες τεχνολογίες τόσο από τους εκπαιδευόμενους όσο και από τους εκπαιδευτές 2. Οι περιορισμένες και συχνά ανεπαρκείς τεχνολογικές υποδομές 3. Η παθητικότητα και η απομόνωση των εκπαιδευομένων 4. Οι δυσκολίες συντονισμού και οργάνωσης των προγραμμάτων 5. Η αδυναμία διατήρησης του ενδιαφέροντος. Ως αποτέλεσμα παρουσιάζονται αυξημένα ποσοστά εκπαιδευομένων που εγκαταλείπουν τα προγράμματα αυτά (drop outs) (Βεργίδης & Παναγιωτακόπουλος, 2003). Το φαινόμενο αυτό αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο μειονέκτημα της εκπαίδευσης από απόσταση. Η υβριδική ή μικτή εκπαίδευση (Hybrid ή Blended Learning) αποτελεί μια ενδιάμεση λύση, η οποία επιχειρεί να εκμεταλλευτεί όλα τα πλεονεκτήματα των προηγούμενων μεθόδων και να αποφύγει τα προβλήματά τους. Η μικτή εκπαίδευση αναφέρεται ως μια μορφή εκπαίδευσης που συνδυάζει την παραδοσιακή ζωντανή εκπαίδευση που διεξάγεται σε αίθουσες ή εργαστήρια, με ασύγχρονη ή / και σύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση. 2 Υβριδική ή Μικτή Εκπαίδευση (Hybrid ή Blended Learning) Στη βιβλιογραφία υπάρχει διάσταση απόψεων σχετικά με το τι νοείται ως υβριδική εκπαίδευση. Μερικοί την παρουσιάζουν ως μια παλιά ιδέα προσαρμοσμένη στην νέα εποχή, ενώ άλλοι ως μία προσπάθεια εντυπωσιασμού για λόγους μάρκετινγκ. Χαρακτηριστική είναι η άποψη του Roger Schank (2006): " Υβριδική (blended) εκπαίδευση, νομίζω ότι σημαίνει, αν το καταλαβαίνω σωστά, η ανάμιξη της τηλεκπαίδευσης με την παραδοσιακή εκπαίδευση μέσα σε μια αίθουσα. Αυτό είναι στη μόδα για έναν απλό λόγο. Κανείς δεν θέλει να ξοδεύει τόσο πολλά στην τηλεκπαίδευση και γενικά οι άνθρωποι έχουν την τάση να προστατεύουν αυτά που ήδη έχουν. Έτσι βρήκαν την εύηχη αυτή λέξη ώστε να μην αλλάξουν πολύ όσα ισχύουν σήμερα και ονόμασαν την μέθοδο υβριδική (blended). " Τον τελευταίο καιρό όμως γίνονται πολλές προσπάθειες να αντιμετωπισθεί αυτή η μέθοδος με τρόπο επιστημονικό και αποτελεσματικό. Έτσι ο συνδυασμός τεχνικών ηλεκτρονικής μάθησης, η διαχείριση της γνώσης, η κοινωνική δικτύωση της εκπαίδευσης από απόσταση PROCEEDINGS 3

4 και η συμπλήρωση-υποστήριξη όλων αυτών με παραδοσιακού τύπου εκπαίδευση μπορεί να θεωρηθεί ο καλύτερος δυνατός συνδυασμός και η βέλτιστη λύση στο πρόβλημα. Η εμφάνιση της υβριδικής μεθόδου εισάγει μια διαφορετική διάσταση στο χώρο των εκπαιδευτικών μεθόδων. Είναι μια μαθητοκεντρική μέθοδος η οποία εντάσσει το μαθητήεκπαιδευόμενο στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας. Ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει ενεργά στην κατάκτηση και επεξεργασία της γνώσης που του προσφέρεται. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου συνοψίζονται στον πίνακα 1 (Τόλης, Κανίδης, Κυριακίδης, 2009). Από τη πλευρά του εκπαιδευτικού σχεδιασμού ένα πρόγραμμα υβριδικής εκπαίδευσης αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο σύνολο και κάθε μέθοδος εφαρμόζεται ανάλογα με τα θετικά της. Ωστόσο, η μη ύπαρξη φυσικής παρουσίας των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων στον ίδιο χώρο κατά τη διάρκεια «παράδοσης» μιας θεματικής ενότητας στην ηλεκτρονική μάθηση, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ όψιν τόσο κατά τη φάση σχεδιασμού του μαθησιακού υλικού, όσο και στην περίοδο που το μάθημα είναι σε εξέλιξη (Lampsas, 2000). Πίνακας 1: Τα πλεονεκτήματα της υβριδικής μεθόδου εκπαίδευσης Οι εκπαιδευόμενοι Συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία,, εξασφαλίζοντας εσωτερικά κίνητρα για μάθηση και αδιάπτωτο ενδιαφέρον Εξοικειώνονται με τα ασύγχρονα και σύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης και κοινωνικής δικτύωσης. Εκπαιδεύονται στη συνεργατική μάθηση αξιοποιώντας τη δυναμική μικρών ετερογενών ομάδων με τη βοήθεια ηλεκτρονικών εργαλείων και διαμοιράζονται τη γνώση Μαθαίνουν να ερευνούν και να αξιοποιούν διαφορετικές πηγές πληροφοριών (συγγράμματα, δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια, διαδίκτυο), αναζητώντας συγκεκριμένα γνωσιακά αντικείμενα, που οι ίδιοι προσδιορίζουν. Οι νέες δεξιότητες που αποκτούνται μέσα από τη διαδικασία αναζήτησης, επεξεργασίας και διαμοιρασμού των πληροφοριών χτίζουν στην ουσία το υπόβαθρο του εκπαιδευόμενου για δια βίου μάθηση και εργασία σε ομάδες. Με την ολοκλήρωση της μάθησης κάνουν την αποτίμηση και σχεδιάζουν τη μελλοντική μάθηση. Οι εκπαιδευτές Είναι μεσολαβητές της γνώσης Διευκολυντές (facilitators) της εκπαιδευτικής διαδικασίας Καθοδηγητές Σύμβουλοι και εμψυχωτές, σε πλήρη αντίθεση με την παραδοσιακά και ευρύτατα ακόμα εφαρμοζόμενη δασκαλοκεντρική μέθοδο PROCEEDINGS 4

5 Εκπαιδευτικές έρευνες δείχνουν ότι η εφαρμογή της υβριδικής εκπαίδευσης έχει την αποδοχή των εκπαιδευμένων, ενώ παρατηρήθηκε ότι οι εκπαιδευόμενοι ολοκλήρωναν την μελέτη μιας θεματικής ενότητας και παρουσίαζαν τις εργασίες τους σε λιγότερο χρόνο από τους σπουδαστές που ακολουθούσαν παραδοσιακές μεθόδους (Bridges, 1992). 3 Το Μικτό Πρόγραμμα Στελεχών Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Η τρέχουσα εργασία αναφέρεται στην εφαρμογή της Μικτής Εκπαίδευσης σε πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών των Logistics με τίτλο: «Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Χρησιμοποιήστε τα για να Αυξήσετε την Ανταγωνιστικότητα της Επιχείρησής σας». Σκοπός του προγράμματος ήταν οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν εμπειρία, στην ευρεία χρήση των Νέων Τεχνολογιών στο πλαίσιο μιας εφαρμογής της μικτής εκπαίδευσης στην επαγγελματική κατάρτιση. Οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν, εφαρμόστηκαν σε 15 εκπαιδευομένους που δήλωσαν συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι εκπαιδευόμενοι ήταν εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στο χώρο των Logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας. Η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε σε διάστημα δύο εβδομάδων. Ξεκίνησε με ένα πρόγραμμα προσανατολισμού με τη μέθοδο της δια ζώσης εκπαίδευσης, ενώ στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδεύτηκαν μέσα από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (moodle) με χρήση Μαθησιακών Αντικειμένων (Learning Objects) βασισμένων στο διεθνές πρότυπο SCORM. Στη λήξη του προγράμματος πραγματοποιήθηκε εργαστήριο (Workshop) δια ζώσης (Face to Face), με σκοπό την πρακτική εκπαίδευση στα διδακτικά αντικείμενα που είχαν διδαχθεί θεωρητικά μέσω της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, οργανώθηκε ένα εργαστηριακό εκπαιδευτικό «παιχνίδι» προσομοίωσης εφοδιαστικών αλυσίδων, όπου διαμορφωμένες ομάδες των εκπαιδευομένων συναγωνίζονταν μεταξύ τους για τη βέλτιστη διαχείριση της αλυσίδας τους ακολουθώντας μελέτη περίπτωσης (case study) που τους δόθηκε. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η υβριδική Εκπαίδευση (Blended Learning) με βάση το μοντέλο της Ροής Προγράμματος, Program Flow Model (Bersin, 2004) με τα εξής στάδια (Θεοδωρίδου,Τόλης,Παπαϊωάννου, Κυριακίδης, Τσαγκάρης, 2009): 1. Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση (ΟΣΣ)- Πρόγραμμα προσανατολισμού Μέθοδος : παραδοσιακή ζωντανή εκπαίδευση που διεξάγεται σε αίθουσες ή εργαστήρια PROCEEDINGS 5

6 Μια ομαδική συμβουλευτική συνάντηση πραγματοποιείται πριν την έναρξη του προγράμματος τηλεκπαίδευσης και οι σκοποί της είναι : Συμβόλαιο της εκπαίδευσης Γνωριμία και δημιουργία ομάδων Οδηγίες για την διεξαγωγή του μαθήματος Πλαίσιο αξιολόγησης Χρονοπρόγραμμα και περιορισμοί υποβολής εργασιών Διανομή έντυπου και ψηφιοποιημένου βοηθητικού υλικού Ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας και παρακίνηση για την παρακολούθηση Παροχή τεχνικής εκπαίδευσης για το χειρισμό του λογισμικού (Software) και του υλικού (Hardware) 2. Πρόγραμμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Μέθοδος : Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση από απόσταση με τη χρήση Learning Management System Οι εκπαιδευόμενοι αφού γνώρισαν τις λεπτομέρειες του προγράμματος συνέχισαν την εκπαίδευσή τους μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η κατάλληλη επιλογή της πλατφόρμας σε αντίστοιχα προγράμματα προσφέρει ανάλογες δυνατότητες εκπαίδευσης. Υπάρχουν πλατφόρμες Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), αλλά και ολοκληρωμένα εμπορικά πακέτα με πολλαπλές δυνατότητες παράλληλης υποστήριξης σε θέματα τήρησης αρχείων και παρακολούθησης των σπουδαστών αλλά και διαχείρισης της γνώσης και καθοδήγησης / διευκόλυνσης στην εκπαιδευτική διαδικασία (facilitation). Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα ελεύθερου λογισμικού (ΕΛ/ΛΑΚ) Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Μέσω της πλατφόρμας δόθηκε στους εκπαιδευόμενους η δυνατότητα για: Προβολή και παρακολούθηση του εκπαιδευτικού υλικού Προβολή εκπαιδευτικού υλικού μέσα από πηγές πληροφοριών που μπορούν να έχουν διαφορετικές μορφές, όπως απλό κείμενο, κείμενο σε μορφή HTML, ιστοσελίδα ή σύνδεσμος σε μια ιστοσελίδα Συμμετοχή σε ομάδες συζητήσεων και δημιουργία νέων θεμάτων προς συζήτηση και αποστολή μηνυμάτων σε οποιαδήποτε ανοικτή σε μαθητές συζήτηση PROCEEDINGS 6

7 Προβολή μαθήματος σε τμήματα. Κάθε τμήμα μπορεί να έχει μια ερώτηση που, ανάλογα με την απάντηση που θα επιλεγεί, να οδηγεί σε διαφορετικό τμήμα του μαθήματος Υποβολή αποριών με βάση τίτλο, περιγραφή, λέξεις-κλειδιά και λήψη κατάλληλης απάντησης είτε από τις ήδη υπάρχουσες, είτε από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή Συμμετοχή σε τεστ που μπορεί να έχει διάφορες μορφές ερωτήσεων, όπως πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος και ερωτήσεις με σύντομες απαντήσεις Λειτουργία εσωτερικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η οργάνωση του περιεχομένου του μαθήματος ακολούθησε το μοντέλο του διδακτικού Σχεδιασμού του R. Gagne (1967) δηλαδή τα εννέα διδακτικά συμβάντα : 1. Προσέλκυση προσοχής 2. Πληροφόρηση για τους στόχους του μαθήματος και παροχή κινήτρων 3. Ανάκληση πρότερων γνώσεων 4. Παρουσίαση ερεθισμάτων με διακριτά χαρακτηριστικά 5. Καθοδήγηση στη μάθηση 6. Εξαγωγή συμπερασμάτων αποτελεσμάτων 7. Παροχή πληροφοριακής ανατροφοδότησης 8. Αξιολόγηση συμπερασμάτων αποτελεσμάτων 9. Ανάπτυξη μνήμης και μεταφορά μάθησης 3. Εργαστήριο (workshop) Πρακτικής Εφαρμογής Μέθοδος : παραδοσιακή ζωντανή εκπαίδευση που διεξήχθη σε αίθουσες Σε χρόνο που κρίθηκε ως καταλληλότερος (τέλος του προγράμματος) το πρόγραμμα συμπληρώθηκε και από παραδοσιακού τύπου εκπαίδευση. Σκοπός αυτής ήταν η πρακτική εξάσκηση σε δεξιότητες και ικανότητες που δεν καλύφθηκαν με το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης (ασύγχρονης) για διάφορους λόγους. Οι λόγοι οφειλόταν σε υλικοτεχνική υποδομή (εργαλεία, εκπαιδευτικά βοηθήματα κλπ) και στην ανάγκη συνεύρεσης των σπουδαστών, για να αναπτυχθούν ομαδοσυνεργατικές-φυσικές δράσεις. 4 Μεθοδολογία Έρευνας Με στόχο να ανιχνευτεί η στάση των εκπαιδευομένων απέναντι στο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε μια ποιοτική έρευνα με χρήση ατομικών συνεντεύξεων σε βάθος (In Depth Interviews). Επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα, γιατί το δείγμα των εκπαιδευομένων δεν PROCEEDINGS 7

8 ήταν μεγάλο και επιπλέον γιατί θεωρήθηκε ότι η ποιοτική έρευνα αποτελεί την κατάλληλη μεθοδολογική επιλογή, για να διερευνηθούν σε βάθος οι αναπαραστάσεις, οι στάσεις, οι αντιλήψεις, τα κίνητρα, καθώς και τα δεδομένα της συμπεριφοράς των ατόμων μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Η τεχνική των συνεντεύξεων σε βάθος πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός ημι-δομημένου ερωτηματολογίου με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Οι ερωτήσεις ήταν δομημένες σε δύο θεματικούς άξονες. Ο πρώτος στόχευσε στην διαπίστωση της εμπειρίας των εκπαιδευομένων, με σκοπό την ερμηνεία των απαντήσεων ένα κοινό τρόπο για τον εντοπισμό φυσικών γενικεύσεων (Creswell 1998). Ο δεύτερος άξονας στόχευσε στον εντοπισμό συσχετίσεων και επιδράσεων του περιβάλλοντος εργασίας στην απόδοση των εκπαιδευομένων. Οι ερωτήσεις παρουσιάζονται στους πίνακες 1 και 2. Πίνακας 2: Πρώτη σειρά ερωτήσεων 1. Σκεφτείτε μερικές θετικές εκπαιδευτικές εμπειρίες που είχατε μέχρι σήμερα. Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι αυτές ήταν θετικές; 2. Είχατε πρότερη εμπειρία από εκπαίδευση από απόσταση ; 3. Θεωρείτε ότι η χρήση ενός ασύγχρονου εργαλείου εκπαίδευσης από απόσταση ταιριάζει με το προσωπικό σας στυλ μάθησης; 4. Θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να επιλέξετε αυτή τη μέθοδο εκπαίδευσης για την εταιρία σας ως την πιο ευέλικτη και αποδοτική; Πίνακας 3: Δεύτερη σειρά ερωτήσεων 1. Ποια ήταν η εμπειρία σας από την συμμετοχή σας σε αυτό το πρόγραμμα;. 2. Ποια θέματα σας άρεσαν ιδιαίτερα; 3. Πώς κρίνετε το βαθμό δυσκολίας εκμάθησης του συγκεκριμένου περιβάλλοντος; 4. Πώς κρίνετε το βαθμό συμμετοχής σας στις εργασίες και στα παραδοτέα του προγράμματος; 5. Πώς κρίνετε τη συμμετοχή των άλλων εκπαιδευομένων στην επικοινωνία μέσω του συστήματος; 5 Αξιολόγηση / Συμπεράσματα Σχετικά με τον πρώτο άξονα ερωτήσεων η πλειοψηφία των εκπαιδευομένων (85 %) δεν είχε προηγούμενη εμπειρία από προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση,παράγοντας που συνέβαλε στην αντικειμενικότερη αποτίμηση της μεθόδου. Η πλειοψηφία (80 %) έκρινε τη μέθοδο πολύ συμβατή με τον τρόπο μάθησης του κάθε εκπαιδευόμενου και μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων (73 %) θα ήταν πολύ θετικοί στην υιοθέτηση της μεθόδου ως βασικής μεθόδου εκπαίδευσης των στελεχών στην εταιρία τους. Σχετικά με το δεύτερο άξονα ερωτήσεων θεώρησαν ότι η εμπειρία συμμετοχής στο πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα θετική. Τους εντυπωσίασαν ιδιαίτερα τα θέματα στα οποία υπήρχε διάδραση εκπαιδευόμενου συστήματος, μέσω των μαθησιακών αντικειμένων, PROCEEDINGS 8

9 καθώς και εκείνα που απαιτούσαν την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ ομαδικές εργασίες). Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι θεώρησαν ότι η χρήση ασύγχρονης επικοινωνίας εξυπηρέτησε τους σκοπούς του προγράμματος και κυρίως την ευελιξία στο χρόνο και στο ρυθμό μάθησης, αλλά και στην πολλαπλή παροχή της πληροφορίας (πολυμεσικό υλικό). Σημαντικό σημείο στον επιτυχή εκπαιδευτικό σχεδιασμό των μικτών προγραμμάτων είναι η ύπαρξη ομαδοσυνεργατικών τεχνικών σε περιβάλλον εργαστηρίου (workshop) ώστε ακολουθώντας τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων να συνδυάζει τη θεωρία με την πρακτική βιωματική εφαρμογή. Συμπερασματικά, η μικτή εκπαίδευση, καθώς αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα κάθε επιμέρους μεθόδου εκπαίδευσης, τείνει να αποτελέσει τη πιο εφικτή και ρεαλιστική μέθοδο επιμόρφωσης των στελεχών της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics. Βιβλιογραφία 1. Bersin, J., ( 2004), The Blended Learning Book: Best Practices, Proven Methodologies and Lessons Learned. Pfeiffer 2. Bajtelsmit, J.W., (1988), Predicting distance learning drop outs: Testing a conceptual model of attrition in distance study, Bryn Mawr: The American College. 3. Bridges, E., (1992), Problem Based Learning for Administrators (ERIC Document Reproduction Service No EA Creswell, J.W. (1998), Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Sage Publications, Thousand Oaks, CA. 5. Gagne, R.M., (1967), Learning and individual differences. Colombus, OHQ Charles E, Merril Books 6. Jonassen, D., Davidson, M., Collins, M., Campbell, J. & Haag, B., (1995), Constructivism and computer-mediated communication in distance education. The American Journal of Distance Education, 9(2), pp Kinshuk, Yang A., (2003), Web-based Asynchronous Synchronous Environment for Online Learning. United States Distance Education Association Journal, 17 (2), pp Lampsas, P., (2000), Open and Distance Learning Environments with Internet Technologies, PhD Thesis, Comp. Eng. and Inf. Dept., University of Patras, Greece 9. Shank, R., (2006), Blended e-learning, on line, date accessed 15/11/2007, PROCEEDINGS 9

10 10. Salter, G., (2002), Strategies for the Use of Synchronous Computer-Mediated Communication in Education, IEEE, Proceedings of the International Conference on Computers in Education (ICCE 02) 11. Tindo, V., (1975), Drop-out from higher education: A Theoretical Synthesis of Recent Research, Review of Educational Research, 45, 1, pp Βεργίδης Δ., Παναγιωτακόπουλος Χ., (2003), Διερεύνηση των λόγων διακοπής της φοίτησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδές στην Εκπαίδευση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 13. Θεοδωρίδου Σ., Τόλης Δ., Παπαϊωάννου Θ., Κυριακίδης Γ., Τσαγκάρης Α., (2009), Η Μικτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Blended Learning) στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Εθνικό Και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μαΐου Τόλης Δ., Κανίδης Ε., Κυριακίδης Γ., (2009), Γεφυρώνοντας το Χάσμα μεταξύ Κλασσικής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Η Υβριδική Μέθοδος, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Εθνικό Και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μαΐου Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, (2009). 9η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα, URL : πρόσβαση την 01 η Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, (2010), πρόσβαση την 15 η PROCEEDINGS 10

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Ανδρέας Νιώρας, Θανάσης Λουκόπουλος, Κωνσταντίνος Αντωνής, Δημήτρης Πρέντζας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo

Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo Αβραμίδου Μαργαρίτα (ΠΕ20), Αραβίδου Ευδοξία amargarit@csd.auth.gr, aravidou@csd.auth.gr Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 86 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΞ ΑΠOΣTAΣEΩΣ ΕKΠAIΔEYΣH ΕNHΛIKΩN: ΜIA AΞIOΛOΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH ΣE ΣYΓKPIΣH ME TA ΣYMBATIKA ΣYΣTHMATA EKΠAIΔEYΣHΣ Tης Ευαγγελίας Φραγκούλη Περίληψη Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Γώγουλος Γεώργιος 1, Λιακοπούλου Ευστρατία 2, Νταλούκας Βασίλειος 3, Τζιµόπουλος Νίκος 4, Χαρπαντίδου

Διαβάστε περισσότερα

Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό

Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό Παπαδημητρίου Α. Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Γυφτοδήμος Γ. Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η αξιοποίηση της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Εμπειρία από τη συνδυασμένη χρήση Moodle, LAMS, BBB/Centra

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 235 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Σπυρίδων Κιουλάνης Med, Υποψήφιος ιδάκτωρ Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 Περιεχόμενα 1. Εκπαίδευση και θεωρία της εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως... 3 Εισαγωγή... 3 Συγκριτικές Μελέτες στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης... 6 Πως έχουν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 363-378 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συνδυασμένη μάθηση στην Ελλάδα.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συνδυασμένη μάθηση στην Ελλάδα. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συνδυασμένη μάθηση στην Ελλάδα. Κωνσταντίνα Ιωακειμίδου για το Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ) «Η μόρφωση συνιστά δικαίωμα όλων των ανθρώπων. Δικαιούνται να

Διαβάστε περισσότερα

3. Η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

3. Η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις: Αντιλήψεις μεταπτυχιακών φοιτητών και Καθηγητών Συμβούλων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Η περίπτωση της μεταπτυχιακής Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Παπαδοπούλου 1, Αλιβίζος Σοφός 2 maria_artistry@yahoo.gr lsofos@rhodes.aegean.gr

Μαρία Παπαδοπούλου 1, Αλιβίζος Σοφός 2 maria_artistry@yahoo.gr lsofos@rhodes.aegean.gr Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 1 Εξ αποστάσεως διδασκαλία ιστορίας της τέχνης μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στηριγμένη στο μοντέλο 4ΜΑΤ Distance learning using web application of history of art based

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαλεία Ανάπτυξης Μαθηµάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης»

«Εργαλεία Ανάπτυξης Μαθηµάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του σπουδαστή: Τζάµπερ Φάντυ (Α.Μ 6501) «Εργαλεία Ανάπτυξης Μαθηµάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» Επιβλέπων: ρ. Γκόγκος Χρήστος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου, Πρέβεζα Πρέβεζα, Νοέµβριος 2009 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα