Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας Διδακτικής-Μαθησιακής Ακολουθίας για τη προσέγγιση των δυναμικών αλληλεπιδράσεων σε διαφορετικά περιβάλλοντα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας Διδακτικής-Μαθησιακής Ακολουθίας για τη προσέγγιση των δυναμικών αλληλεπιδράσεων σε διαφορετικά περιβάλλοντα"

Transcript

1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Διδασκαλία και μάθηση των δυναμικών αλληλεπιδράσεων σε φοιτητές/τριες παιδαγωγικών τμημάτων Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας Διδακτικής-Μαθησιακής Ακολουθίας για τη προσέγγιση των δυναμικών αλληλεπιδράσεων σε διαφορετικά περιβάλλοντα Άννα Σπύρτου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Περίληψη. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε το μέρος μιας εμπειρικής έρευνας που αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας Διδακτικής-Μαθησιακής Ακολουθίας για τη διδασκαλία των δυναμικών αλληλεπιδράσεων, σε διαφορετικά περιβάλλοντα (βαρύτητα, μαγνητισμός, ηλεκτρισμός). Η έρευνα αυτή διεξήχθη σε φοιτητές/τριες δασκάλους και αποτελείται από πέντε δίωρα μαθήματα. Επικεντρωνόμαστε στα τρία πρώτα μαθήματα, περιγράφουμε τις σχεδιαστικές αρχές της ακολουθίας, χαρακτηριστικά από το διδακτικό μετασχηματισμένο περιεχόμενο, όπως τη δομή του περιεχομένου, αντιπροσωπευτικά διδακτικά έργα, το ρόλο του λογισμικού που σχεδιάσαμε. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της ακολουθίας δείχνουν ότι οι φοιτητές/τριες βελτίωσαν την ικανότητά τους αφενός να ερμηνεύουν τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις σε διαφορετικά περιβάλλοντα και αφετέρου να χρησιμοποιούν ποικιλία αναπαραστάσεών για τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις. Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία περιγράφουμε την εφαρμογή μιας Διδακτικής-Μαθησιακής Ακολουθίας (Meheut & Psillos 2004), στην οποία η έννοια της δυναμικής αλληλεπίδρασης εισάγεται ενιαία σε τρία διαφορετικά περιβάλλοντα (βαρυτικές, ηλεκτροστατικές και μαγνητικές αλληλεπιδράσεις), στα πλαίσια του 3 ου Νόμου του Νεύτωνα. Οι σχεδιαστικές αρχές για την ανάπτυξη της ακολουθίας προκύπτουν από: (i) τα αποτελέσματα μιας εμπειρικής έρευνας που διεξαγάγαμε σε ένα δείγμα 264 φοιτητών/τριών Παιδαγωγικών Τμημάτων (Δημοτικής και Προσχολικής εκπαίδευσης) για να καταγράψουμε τις απόψεις τους όσον αφορά τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις και τον 3 ο Νόμο του Νεύτωνα, (ii) τα σχετικά πορίσματα της βιβλιογραφίας για τις εναλλακτικές απόψεις που έχουν οι μαθητευόμενοι/ες (iii) τις προτάσεις της βιβλιογραφίας στην οποία αναλύονται θέματα που αφορούν την προσέγγιση του περιεχομένου των δυναμικών αλληλεπιδράσεων και (iv) τα πορίσματα της βιβλιογραφίας στην οποία αναλύεται ο ρόλος των εκπαιδευτικών λογισμικών ως μέσα διδασκαλίας και μάθησης. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της ακολουθίας Τα αποτελέσματα της εμπειρικής μας έρευνας παρουσιάζονται αναλυτικά σε άλλη εργασία του ίδιου συμποσίου (Καριώτογλου 2007). Στην εργασία αυτή, αναφέρουμε επιγραμματικά ορισμένα από τα ευρήματα της έρευνας. Ένας αριθμός φοιτητών/τριών: (α) θεωρεί τη δύναμη ως ιδιότητα ενός σώματος κι όχι ως προϊόν αλληλεπίδρασης, (β) ενώ αναγνωρίζει τη βαρυτική αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ουράνιων σωμάτων (π.χ. Γη-Σελήνη) έχει δυσκολίες να αναγνωρίσει τις βαρυτικές αλληλεπιδράσεις σε περιπτώσεις όπου δύο σώματα είναι ακίνητα

2 466 ΑΝΝΑ ΣΠΥΡΤΟΥ (π.χ. δύο ξύλινους κύβους), (γ) δεν αναγνωρίζει τη μαγνητική αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ανόμοιων σωμάτων (π.χ. μαγνήτη-σιδερένιο σώμα), (δ) φαίνεται να θεωρεί μόνον την έλξη ως δύναμη και όχι την άπωση, σε περιπτώσεις όπως η αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ομώνυμων μαγνητικών πόλων, (ε) θεωρεί ότι το σώμα με τη μεγαλύτερη μάζα, το περισσότερο φορτίο κ.λπ. θα ασκήσει τη μεγαλύτερη δύναμη, (στ) σχεδιάζει το διάνυσμα της δύναμης στο σώμα που ασκεί τη δύναμη κι όχι σε αυτό που τη δέχεται (Kariotoglou et al., 2005). Στη βιβλιογραφία, στην οποία αναλύονται θέματα διαπραγμάτευσης του περιεχομένου των δυναμικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ άλλων, αναπτύσσονται επιφυλάξεις όσον αφορά την παραδοσιακή διατύπωση του 3 ου Νόμου του Νεύτωνα «σε κάθε δράση αναπτύσσεται μια αντίθετη αντίδραση». Όπως υποστηρίζεται, αυτή η διατύπωση φαίνεται να εστιάζει τους/τις μαθητές/τριες περισσότερο στα σώματα που αλληλεπιδρούν παρά στην ίδια την αλληλεπίδραση και γι αυτό καταλήγουν συχνά στην άποψη ότι η δράση και η αντίδραση είναι δύο ξεχωριστοί παράγοντες κι όχι οι δύο πλευρές μιας αλληλεπίδρασης (Hellingman, 1992). Οι προτάσεις ενθαρρύνουν την αλλαγή αυτής της παραδοσιακής διατύπωσης προς μια διατύπωση της οποίας η κεντρική έννοια θα είναι η έννοια της αλληλεπίδρασης (Hellingman 1992, Serway & Faughn, 2002: σελ.139). Παραθέτουμε μια σχετική διατύπωση: «Οποτεδήποτε δύο σώματα Α και Β αλληλεπιδρούν έτσι ώστε το σώμα Α να υφίσταται την επίδραση μιας δύναμης (είτε λόγω επαφής, βαρύτητας, μαγνητικής αλληλεπίδρασης, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου), τότε το σώμα Β υφίσταται ταυτοχρόνως την επίδραση μιας δύναμης εξίσου μεγάλης και αντίθετα κατευθυνόμενης.» (Holton 2002: σελ. 164). Στα πορίσματα της βιβλιογραφίας στην οποία αναλύεται ο ρόλος των λογισμικών ως μέσα διδασκαλίας και μάθησης επισημαίνεται ότι η χρήση των υπολογιστών μπορεί να επιφέρει τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα όταν υλοποιείται σε ένα διδακτικό περιβάλλον στο οποίο οι μαθητευόμενοι/ες έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν όχι μόνο με το λογισμικό αλλά και μεταξύ τους. Οι εμπειρικές έρευνες δείχνουν ότι οι μαθητευόμενοι/ες δεν επαρκεί μόνο να εκτελέσουν τα εργαστήρια ενός λογισμικού, γιατί πολύ συχνά τα αντιμετωπίζουν ως μια ομάδα υποχρεωτικών ασκήσεων με τη βοήθεια της οποίας θα μάθουν κάτι που δεν γνωρίζουν (Tao & Gunstone 1999a,b). Αντίθετα τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι θετικά, σ ένα διδακτικό περιβάλλον στο οποίο οι μαθητευόμενοι/ες εργάζονται σε ομάδες, συζητούν τις απόψεις μεταξύ τους, χρησιμοποιούν το λογισμικό για να ελέγξουν τις απόψεις τους και στη συνέχεια ξανασυζητούν γύρω από τις νέες απόψεις τους. (Tao & Gunstone 1999a,b, Wegerif 2004). Με βάση τα παραπάνω είναι φανερό ότι για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της συγκεκριμένης ακολουθίας είναι ανάγκη να αντιμετωπιστούν ειδικές διδακτικές δυσκολίες (Kariotoglou & Spyrtou 2005). Συγκεκριμένα, η προσέγγιση της βαρυτικής αλληλεπίδρασης, η οποία ως μη παρατηρήσιμη δεν είναι δυνατόν να μελετηθεί σε συνθήκες πραγματικού εργαστηρίου. Για παράδειγμα πώς είναι δυνατόν οι φοιτητές/τριες ν αντιληφθούν τη βαρυτική αλληλεπίδραση ανάμεσα σε δύο ξύλινους κύβους; Η προσέγγιση της ηλεκτροστατικής δύναμης, η οποία παρουσιάζει δυσκολίες στην υλοποίηση δραστηριοτήτων, για παράδειγμα, πώς να γνωρίζουμε με ακρίβεια και άμεσα το φορτίο δύο σωμάτων έτσι ώστε να μελετήσουμε την ηλεκτροστατική τους αλληλεπίδραση; Η ποικιλία των περιπτώσεων που χρειάζεται να περιλαμβάνει η διαφαινομενολογική αλληλεπίδραση των δυναμικών αλληλεπιδράσεων. Η δημιουργία κατάλληλων διδακτικών έργων για την αντιμετώπιση των αρχικών απόψεων των φοιτητών/τριών. Οι σχεδιαστικές αρχές της ακολουθίας και ο ρόλος του εκπαιδευτικού λογισμικού Το περιεχόμενο της ακολουθίας καθώς και των διδακτικών της έργων λογισμικό, πειραματικές δραστηριότητες, φύλλα εργασίας- αναπτύσσονται κάτω από το πρίσμα τριών σχεδιαστικών αρχών.

3 ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ 467 (Ι) Οι ερμηνείες των μαθητευομένων φαίνεται ότι επηρεάζονται από το πλαίσιο μέσα στο οποίο δίνονται. Οι μαθητευόμενοι/ες μπορεί να δίνουν απαντήσεις σύμφωνες με το επιστημονικό πρότυπο σ ένα πλαίσιο και παράλληλα σ ένα άλλο οι απαντήσεις τους να είναι διαφορετικές από τις επιστημονικά αποδεκτές (Tao & Gunstone 1999a, Heywood & Parker 2001). Η ικανότητα των μαθητευομένων να εφαρμόζουν μια έννοια ή έναν φυσικό νόμο σε ποικιλία περιπτώσεων περιγράφεται με τον όρο «συνέπεια των πλαισίων» 1 (Savinainen & Viiri 2005). Για να τους/τις βοηθήσουμε να αποκτήσουν έναν ανεξάρτητο από τα πλαίσια συλλογισμό χρειάζεται να αντιληφτούν τις ομοιότητες που υπάρχουν σε ποικίλα πλαίσια και παραπέρα να αποδεχτούν ότι η επιστημονική άποψη έχει γενική ισχύ στα πλαίσια αυτά (Tao & Gusstone 1999a). Για παράδειγμα, οι φοιτητές/τριες χρειάζεται να διερευνήσουν αν η ισότητα των μέτρων της δράσης-αντίδρασης ισχύει και στα τρία είδη των δυναμικών αλληλεπιδράσεων. (ΙΙ) Όταν αναγνωρίζουν οι μαθητευόμενοι/ες τη δυναμική αλληλεπίδραση σε ποικίλα πλαίσια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν αποκτήσει επιστημονικές απόψεις για την οντολογική φύση των αλληλεπιδράσεων (disessa et al., 2004). Για παράδειγμα, οι φοιτητές/τριες χρειάζεται όχι μόνο να αναγνωρίζουν ότι ένας μαγνήτης ασκεί δύναμη πάνω σ ένα μη μαγνητικό υλικό, αλλά γενικότερα να δομήσουν την άποψη ότι η δύναμη αυτή είναι προϊόν αλληλεπίδρασης και όχι ιδιότητα ενός σώματος. Στη βιβλιογραφία με τον όρο «συνοχή των αναπαραστάσεων» 2 εννοούμε την ικανότητα των μαθητευομένων να χρησιμοποιούν σωστά μια ποικιλία αναπαραστάσεων για μια έννοια π.χ. διαγράμματα, γραφικές παραστάσεις, σχήματα, προφορικό λόγο, διανύσματα, χάρτες κ.λπ. (Savinainen & Viiri Επομένως, όταν οι μαθητευόμενοι/ες μπορούν να χειριστούν μια ποικιλία αναπαραστάσεων για τη δυναμική αλληλεπίδραση, τότε μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα την οντολογική άποψη που έχουν για την έννοια αυτή. Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα της εμπειρικής μας έρευνας δείχνουν ότι οι φοιτητές/τριες σχεδιάζουν λανθασμένα το διάνυσμα της δύναμης, δηλαδή φαίνεται ότι έχουν ελλείψεις στη «συνοχή των αναπαραστάσεων». (ΙΙΙ) Με τη χρήση των υπολογιστών μπορούμε να προσεγγίσουμε μη παρατηρήσιμα φαινόμενα (όπως τη βαρυτική αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ένα καρπούζι και ένα μήλο), να δημιουργήσουμε συγκεκριμένα αντικείμενα που συμπεριφέρονται ως αφηρημένα (π.χ. διαστημικές φορτισμένες σφαίρες), να δημιουργήσουμε περιβάλλοντα μέσα στο λογισμικό τα οποία επιτρέπουν τους/τις μαθητευομένους/ες να εκφράσουν τις απόψεις τους και να τις συζητήσουν μεταξύ τους (Βοσνιάδου, 1998: σελ ). Οι δυνατότητες αυτές του υπολογιστή συμβάλουν στο να εμπλουτίσουν οι μαθητευόμενοι/ες τη φαινομενική τους εμπειρία, να αναλογιστούν τις απόψεις τους και έτσι να βελτιώσουν την εννοιολογική τους κατανόηση πάνω σε μια αφηρημένη έννοια όπως είναι στην περίπτωση αυτή η δυναμική αλληλεπίδραση (Βοσνιάδου, 1998: σελ , Tao & Gusstone 1999a, Niedderer 2003). Η Διδακτική-Μαθησιακή Ακολουθία Η ακολουθία υλοποιείται σε πέντε δίωρα μαθήματα. Σε προηγούμενη εργασία έχουμε περιγράψει το περιεχόμενο όλων των μαθημάτων (Σπύρτου κ.α. 2006). Στην εργασία αυτή, επικεντρωνόμαστε στο περιεχόμενο και τα διδακτικά έργα των τριών πρώτων μαθημάτων, έτσι ώστε να αναδείξουμε σε βάθος ορισμένα καινοτομικά χαρακτηριστικά της ακολουθίας. Στον πίνακα (1) φαίνονται το περιεχόμενο και τα διδακτικά έργα που υλοποίησαν οι φοιτητές/τριες στα τρία μαθήματα. Για να τους/τις βοηθήσουμε ν αποκτήσουν έναν ανεξάρτητο από τα πλαίσια συλλογισμό «κινηθήκαμε» σε δύο επίπεδα. αφενός σ ένα γενικό επίπεδο προσεγγίζοντας τα 1 Ο όρος «συνέπεια των πλαισίων» μεταφράζει τον αγγλικό όρο «contextual coherence». 2 Ο όρος «συνοχή των αναπαραστάσεων» μεταφράζει τον αγγλικό όρο «representational coherence».

4 468 ΑΝΝΑ ΣΠΥΡΤΟΥ τρία είδη των δυναμικών αλληλεπιδράσεων κι αφετέρου σ ένα εδικό, προσεγγίζοντας επιμέρους περιπτώσεις των τριών αυτών αλληλεπιδράσεων. Συγκεκριμένα, στο γενικό επίπεδο περιλαμβάνεται η εισαγωγή της έννοιας της βαρυτικής αλληλεπίδρασης και ο νόμος της Παγκόσμιας Έλξης (1 ο μάθημα), η εισαγωγή της ηλεκτροστατικής και της μαγνητικής αλληλεπίδρασης, η έννοια της δύναμης καθώς και ο 3 ος Νόμος του Νεύτωνα (2 ο μάθημα). Παραθέτουμε αντιπροσωπευτικά τον ορισμό της δύναμης και τη διατύπωση του 3 ου Νόμου από τις σχετικές σημειώσεις που δόθηκαν στους/στις φοιτητές/τριες: «Η δύναμη είναι μια αφηρημένη έννοια που επινόησαν οι φυσικοί για να προσεγγίσουν την αλληλεπίδραση των σωμάτων. Η δύναμη είναι το μέτρο της αλληλεπίδρασης μεταξύ σωμάτων, όπως: μαζών, φορτίων, μαγνητικών ποσοτήτων». «Όταν ένα σώμα Α δρα πάνω σε ένα σώμα Β με μια δύναμη F α, τότε ταυτόχρονα και το σώμα Β δρα πάνω στο Α με μια δύναμη F β. Οι δυο δυνάμεις της αλληλεπίδρασης έχουν το ίδιο μέγεθος και μπορεί να είναι ελκτικές ή απωστικές» (Σπύρτου κ.α. 2006). Πίνακας 1: Το περιεχόμενο και τα διδακτικά έργα της ακολουθίας στα τρία πρώτα μαθήματα 1 ο μάθημα 2 ο μάθημα 3 ο μάθημα Περιεχόμενο Βαρυτική αλληλεπίδραση Νόμος της Παγκόσμιας έλξης Ηλεκτροστατική αλ/ση Μαγνητική αλ/ση Δύναμη 3 ος Νόμος του Νεύτωνα Ομοιότητες/Διαφορές των δυναμικών αλλ/σεων Νόμος του αντιστρόφου τετραγώνου Διδακτικά έργα Λογισμικό Μη παρατηρήσιμα φαινόμενα Λογισμικό Μη παρατηρήσιμα φαινόμενα Συγκεκριμένα /Αφηρημένα Πειραματικές Δραστηριότητες Υλικά του 1 ου & 2 ου μαθήματος Στο ειδικό επίπεδο περιλαμβάνονται μη παρατηρήσιμα φαινόμενα που παρουσιάζονται στο λογισμικό, όπως η βαρυτική αλληλεπίδραση ενός «διαστημικού καρπουζιού» και της Γης, συγκεκριμένα σώματα που συμπεριφέρονται ως αφηρημένα, π.χ. δύο διαστημικές σφαίρες, πειραματικές δραστηριότητες π.χ. μαγνητικά αυτοκινητάκια κ.α. (Hatzikrantiotis et al., 2005). Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν την αλληλεπίδραση σωμάτων σε ποικίλες περιπτώσεις, δηλαδή σώματα που έχουν ίσες ή άνισες μάζες, ίσες μάζες και ίσα ή άνισα φορτία, ίσα φορτία και άνισες μάζες κ.τ.λ. Οι φοιτητές/τριες καθώς «κινούνται» στα δύο αυτά επίπεδα έχουν την ευκαιρία ν αντιληφτούν τις ομοιότητες των αλληλεπιδράσεων τόσο σε διαφορετικά περιβάλλοντα (τα τρία είδη των αλληλεπιδράσεων) όσο και σε επιμέρους διαφορετικές περιπτώσεις για το κάθε περιβάλλον. Στο 3 ο μάθημα, η διαπραγμάτευση των ομοιοτήτων/διαφορών σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την επιστημονική άποψη όσον αφορά την οντολογική φύση των αλληλεπιδράσεων. Οι φοιτητές/τριες έχουν την ευκαιρία στο μάθημα αυτό να συλλογιστούν ενιαία πάνω στα τρία είδη των δυναμικών αλληλεπιδράσεων, ν αντιληφτούν για παράδειγμα ότι η βαρυτική αλληλεπίδραση είναι μόνο ελκτική ενώ οι άλλες δύο μπορεί να είναι ελκτικές ή απωστικές, ότι όλα τα ηλεκτρικά φορτισμένα σώματα μπορούν να αλληλεπιδράσουν ελκτικά με αφόρτιστα σώματα, ότι η ισότητα των μέτρων δράσης/αντίδρασης σχετίζεται με το νόμο του αντιστρόφου τετραγώνου. Η δόμηση της οντολογικής άποψης για τη φύση των αλληλεπιδράσεων από την πλευρά των φοιτητών/τριών, πιστεύουμε ότι ενισχύεται με δύο ακόμη χαρακτηριστικά του

5 ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ 469 διδακτικά μετασχηματισμένου περιεχομένου: (α) τη διανυσματική απεικόνιση της δύναμης και (β) την ποιοτική προσέγγιση του Νόμου του αντιστρόφου τετραγώνου. Οι φοιτητές/τριες, μέσα στα εργαστήρια του λογισμικού, σχεδιάζουν τα διανύσματα της δράσης/αντίδρασης σε ποικίλες περιπτώσεις. Με κατάλληλες οδηγίες του λογισμικού διαπιστώνουν ότι τα μήκη των διανυσμάτων των δύο αυτών δυνάμεων είναι ίσα κι άρα και τα μέτρα τους είναι ίσα (Χατζηκρανιώτης & Θεοδωρακάκος, 2007). Επιπλέον στο 3 ο μάθημα προσεγγίζεται ποιοτικά ο τύπος του Νόμου του αντιστρόφου τετραγώνου. Έτσι στην ακολουθία μας, η αμοιβαιότητα των δυναμικών αλληλεπιδράσεων προσεγγίζεται με το συνδυασμό δύο αναπαραστάσεων, διανυσματικά και με τύπο. Ο συνδυασμός αυτός πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ικανότητας των φοιτητών/τριών να χρησιμοποιούν μια ποικιλία αναπαραστάσεων για τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις (βλ. σε προηγούμενη ενότητα). Σε όλα τα μαθήματα οι φοιτητές/τριες απαντούν σε ερωτηματολόγιο για την ανάδειξη των απόψεών τους, εκτελούν και συζητούν σε επίπεδο ομάδας πραγματικά πειράματα καθώς και προσομοιωμένα σε υπολογιστή, συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος. Ο/Η εκπαιδευτικός εισάγει την επιστημονική γνώση και συζητά με τους/τις φοιτητές/τριες σε επίπεδο τάξης παραδείγματα εφαρμογής για τον έλεγχο της κατανόησης της νέας γνώσης. Στους/Στις φοιτητές/τριες δίνονται σημειώσεις και ασκήσεις για εξάσκηση στο σπίτι. Η εφαρμογή της ακολουθίας Η ΔΜΑ εφαρμόστηκε σε 8 πρωτοετείς φοιτητές/τριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Παιδαγωγική Σχολή της Φλώρινας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Οι φοιτητές/τριες επιλέχτηκαν με βάση τις απαντήσεις που έδωσαν σε γραπτό ερωτηματολόγιο το οποίο συμπλήρωσαν σχεδόν όλοι / ες οι πρωτοετείς φοιτητές / τριες πριν την εφαρμογή της ακολουθίας (Kariotoglou et al. 2005). Το ερωτηματολόγιο καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν παρουσιάζονται σε εργασία του ίδιου συμποσίου (Καριώτογλου 2007). Το δείγμα των 8 φοιτητριών αποτελείται από άτομα που αφ ενός επιθυμούσαν τη συμμετοχή τους στην πειραματική διδασκαλία, αφ ετέρου αποτελούσαν αντιπροσωπευτικά δείγματα σε σχέση με τις εναλλακτικές ιδέες σε σχέση με την έννοια της αλληλεπίδρασης. Πριν ξεκινήσει η εφαρμογή της ΔΜΑ πήραμε ατομικές συνεντεύξεις έτσι ώστε να αποσαφηνίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις απαντήσεις που είχαν δώσει στο ερωτηματολόγιό τους. Στο τέλος κάθε μαθήματος, το ερωτηματολόγιο ανάδειξης και τα φύλλα εργασίας των φοιτητών/τριών παραδίδονταν για να αναλυθούν και να συμβάλλουν στην τελική αξιολόγηση. Ολόκληρη η διδακτική διαδικασία βιντεοσκοπήθηκε και στη συνέχεια μετατράπηκε σε κείμενο, με στόχο την αξιολόγηση της προσπάθειας. Αποτελέσματα Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε αποτελέσματα (πίνακας 2) που αφορούν την εξέλιξη των απόψεων των φοιτητριών σε τρεις κατευθύνσεις: α) αν αναγνωρίζουν την αμοιβαία δυναμική αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο σωμάτων β) με ποιον τρόπο τοποθετούν το διάνυσμα της δύναμης στα σώματα που αλληλεπιδρούν γ) αν αντιλαμβάνονται την ισότητα των μέτρων της δράσης και της αντίδρασης. Όσον αφορά την πρώτη κατεύθυνση, τα ευρήματα που παρουσιάζουμε προκύπτουν από το αρχικό ερωτηματολόγιο και την αντίστοιχη συνέντευξη καθώς και το αρχικό φύλλο εργασίας το οποίο συμπληρώνουν οι φοιτητές/τριες στην αρχή κάθε διδασκαλίας. Διαπιστώνεται ότι: (i) Όλα τα άτομα του δείγματος φαίνεται ότι αναγνωρίζουν περιορισμένα τα τρία είδη των αλληλεπιδράσεων. Δεν υπάρχει φοιτητής/τρια που να αναφέρει με σαφήνεια και τα τρία είδη των δυναμικών αλληλεπιδράσεων. Για παράδειγμα μια φοιτήτρια αναφέρει τον όρο «βαρυτική» δύναμη σε μια περίπτωση (Γη-Σελήνη) ενώ στις υπόλοιπες σχετικές

6 470 ΑΝΝΑ ΣΠΥΡΤΟΥ περιπτώσεις (π.χ. Καρπούζι-Γη) δεν κάνει καμία αναφορά. Αυτό το εύρημα θεωρούμε ότι είναι σημαντικό, γιατί δείχνει ότι οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες δεν φαίνεται να έχουν κατανοήσει την ύπαρξη των τριών αυτών δυναμικών αλληλεπιδράσεων αν και περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα του ελληνικού σχολείου. (ii) Τα μισά άτομα του δείγματος (4 άτομα) φαίνεται ότι συγχέουν τις τρεις αλληλεπιδράσεις. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση: «Το καρπούζι είναι αφόρτιστο, άρα δεν μπορεί να ασκήσει δύναμη στη Γη. Από την άλλη, η Γη ασκεί τη μαγνητική της δύναμη στο καρπούζι». (iii) Όλοι/ες οι φοιτητές/τριες διακρίνουν ρητά ή άρρητα, τα σώματα σε «ενεργά» και «μη ενεργά». Τα ουράνια σώματα, (π.χ. η Γη), οι μαγνήτες και τα φορτισμένα σώματα ανήκουν στην κατηγορία των «ενεργών» σωμάτων. Ενώ τα γήινα σώματα (π.χ. ένα ξύλινος κύβος), τα σιδηρομαγνητικά (π.χ. ένας σιδερένιος κύβος) και τα αφόρτιστα (π.χ. ένα κομμάτι χαρτί) ανήκουν στην κατηγορία των «μη ενεργών» σωμάτων. Αυτή η κατηγοριοποίηση οδηγεί στην άποψη ότι τα «ενεργά» σώματα ασκούν δυνάμεις πάνω στα «μη ενεργά» αλλά το αντίστροφο δεν μπορεί να συμβαίνει. Για παράδειγμα 4 άτομα πιστεύουν ότι μια φορτισμένη ράβδο ασκεί δύναμη σ ένα κομμάτι χαρτί αλλά το χαρτί δεν μπορεί να ασκήσει δύναμη στη φορτισμένη ράβδο. Πίνακας 2. Η εξέλιξη των εναλλακτικών απόψεων των φοιτητών/τριών για τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις των σωμάτων. Ερευνητικά ερωτήματα & οι αντίστοιχες εναλλακτικές απόψεις Δείγμα: 8 άτομα Αναγνωρίζεται η δυναμική αλληλεπίδραση σε ποικίλα πλαίσια; (i) Αναγνωρίζουν περιορισμένα τα τρία είδη των αλληλεπιδράσεων (ii) Συγχέουν τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις (iii) Διακρίνουν τα σώματα σε «ενεργά» - «μη ενεργά» Πώς τοποθετείται το διάνυσμα της δύναμης στα σώματα; (i) «Μοντέλο Δίνω» (ii) Ταύτιση των διανυσμάτων ταχύτητας/δύναμης Πριν την ακολουθία Μετά την ακολουθία Αντιλαμβάνονται την ισότητα των μέτρων; (i) Το μεγαλύτερο σώμα ασκεί μεγαλύτερη δύναμη. 8 2 Τα ευρήματα από την εφαρμογή των τριών πρώτων μαθημάτων δείχνουν ότι οι φοιτητές/τριες έχουν βελτίωση στις απόψεις τους για τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις. Συγκεκριμένα, (i) όλα τα άτομα του δείγματος αναγνωρίζουν σε ποικίλες περιπτώσεις τα τρία είδη των αλληλεπιδράσεων. Παραθέτουμε αντιπροσωπευτική απάντηση που δόθηκε στο φύλλο αξιολόγησης για τη βαρυτική αλληλεπίδραση: «Κατάλαβα ότι δύο σώματα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Είναι η ίδια βαρυτική αλληλεπίδραση, είτε είσαι στο διάστημα είτε είσαι στη Γη». (ii) Όλα τα άτομα του δείγματος τονίζουν τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ των τριών αλληλεπιδράσεων. Αυτό σημαίνει ότι όλοι/ες οι φοιτητές/τριες όχι μόνο αναγνωρίζουν τις τρεις αυτές αλληλεπιδράσεις αλλά επιπλέον φαίνεται να μην τις συγχέουν μεταξύ τους. Για παράδειγμα: «Είχα την ιδέα ότι όλες οι αλληλεπιδράσεις είναι είτε ελκτικές είτε απωστικές. Τώρα συνειδητοποίησα ότι η βαρυτική είναι μόνο ελκτική Ακόμα κατάλαβα ότι ένα φορτισμένο σώμα μπορεί να ασκήσει δύναμη σε ένα αφόρτιστο». (ii) Τρία από τα οχτώ άτομα παρουσιάζουν στα γραπτά τους μια καθαρή άποψη για την αμοιβαιότητα των δυναμικών αλληλεπιδράσεων. Για παράδειγμα, μια φοιτήτρια γράφει: «Έμαθα ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ δύο σωμάτων είναι αμοιβαία. Μεταξύ δύο μαγνητών και γενικά, μεταξύ δύο φορτισμένων σωμάτων ή μαζών». Αυτό σημαίνει ότι 3 άτομα μετά την εφαρμογή της ακολουθίας έπαψαν να διακρίνουν τα σώματα σε «ενεργά» και «μη ενεργά». Για τα υπόλοιπα 5 άτομα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι/ες ως προς την εξέλιξη αυτής της εναλλακτικής άποψης.

7 ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ 471 Όσον αφορά τη δεύτερη κατεύθυνση, δηλαδή την τοποθέτηση του διανύσματος της δύναμης, αρχικά διαπιστώνεται ότι: (i) 5 φοιτήτες/τριες -στις βαρυτικές αλληλεπιδράσειςτοποθετούν το διάνυσμα της δύναμης πάνω στο σώμα που ασκεί τη δύναμη και όχι σ αυτό που τη δέχεται. Για παράδειγμα ένας φοιτητής γράφει: «Είναι η Γη που δίνει τη δύναμη στο καρπούζι». Ονομάζουμε αυτή την άποψη «Μοντέλο Δίνω». Φαίνεται ότι οι φοιτητές/τριες αντιλαμβάνονται τη δύναμη ως μια εσωτερική ιδιότητα του σώματος, που «δίνει» τη δύναμή του και γι αυτό θεωρούν εύλογο να σχεδιάσουν το διάνυσμα πάνω στο σώμα που ασκεί τη δύναμη (Disessa et al. 2004). (ii) Στις περιπτώσεις της ηλεκτροστατικής και τη μαγνητικής άπωσης, 7 άτομα τοποθετούν το διάνυσμα σωστά. Ωστόσο, οι εξηγήσεις που δίνουν δεν είναι σύμφωνες με την επιστημονική άποψη. Οι φοιτητές/τριες φαίνεται ότι ταυτίζουν την κατεύθυνση της ταχύτητας με αυτή του διανύσματος της δύναμης, άποψη που είναι ευρέως καταγραμμένη στη βιβλιογραφία (Vosniadou et al. 2001). Μια αντιπροσωπευτική φράση τους είναι: «γιατί η μικρή σφαίρα θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση». (iii) Μετά την εφαρμογή των τριών πρώτων μαθημάτων όλοι/ες οι φοιτητές/τριες δείχνουν ότι ξεπέρασαν αυτήν την εναλλακτική άποψη, τουλάχιστον σε επίπεδο αναπαράστασης. Επτά άτομα γράφουν στο φύλλο αξιολόγησής τους ότι κατανόησαν την επιστημονικά αποδεκτή αναπαράσταση του διανύσματος της δύναμης από τις σχετικές δραστηριότητες του λογισμικού. Μάλιστα δύο άτομα που είχαν από την αρχή της ακολουθίας τη σωστή άποψη αναφέρουν: «Ο υπολογιστής μας βοήθησε να ξεκαθαρίσουμε πώς να σχεδιάζουμε το διάνυσμα της δύναμης». Όσον αφορά την τρίτη κατεύθυνση, δηλαδή αν και πώς αντιλαμβάνονται την ισότητα των μέτρων της δράσης και της αντίδρασης, η εξέλιξη των απόψεών τους έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα: (i) Στην αρχή του 1 ου μαθήματος, όλα τα άτομα του δείγματος έχουν την άποψη «το μεγαλύτερο σώμα ασκεί μεγαλύτερη δύναμη», π.χ. η Γη ασκεί μεγαλύτερη δύναμη στο μήλο απ ό,τι το μήλο σ αυτήν, γιατί η Γη είναι πολύ μεγάλη. Στο τέλος του 1 ου μαθήματος, επίσης όλα τα άτομα γράφουν στο φύλλο αξιολόγησής τους ότι διαπίστωσαν την ισότητα των μέτρων στις δυνάμεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στη Γη- Σελήνη, Καρπούζι-Γη, Μήλο-Καρπούζι κ.λπ. (ii) Ωστόσο, στην αρχή του 2 ου μαθήματος, επτά άτομα συνεχίζουν να έχουν την αρχική τους εναλλακτική άποψη. Καθώς ασκούνται πάνω στα εργαστήρια του λογισμικού, για τις ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις εκφράζουν έντονα την έκπληξή τους ότι τα μέτρα της δράσης-αντίδρασης είναι ίσα. Για παράδειγμα, μια ομάδα γράφει στο σχετικό φύλλο εργασίας: «Τα μέτρα των δυνάμεων είναι ίσα ενώ τα φορτία είναι άνισα!». Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στο τέλος του 1 ου μαθήματος οι φοιτήτες/τριες συζήτησαν την ισότητα δράσης αντίδρασης σε ποικίλες περιπτώσεις της βαρυτικής αλληλεπίδρασης. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν τα πορίσματα της βιβλιογραφίας, στα οποία τονίζεται ότι οι μαθητευόμενοι/ες μπορεί ν αποκτήσουν την επιστημονική άποψη σ ένα πλαίσιο και να διατηρούν τις εναλλακτικές τους σ ένα άλλο (Tao & Gunstone 1999a). (iii) Μετά το τέλος του 3 ου μαθήματος, -όταν εισάγεται μαθηματικά ο νόμος του αντιστρόφου τετραγώνου- 6 φοιτητές/τριες δηλώνουν στα φύλλα αξιολόγησης ότι το μέτρο και των δύο μαζών/φορτίων/μαγνητικών ποσοτήτων συμβάλει στο μέτρο της κάθε μιας δύναμης. Υπάρχουν ωστόσο 2 άτομα που συνεχίζουν να διατηρούν την εναλλακτική τους άποψη σε ειδικές περιπτώσεις. Παράδειγμα, μια φοιτήτρια υποστηρίζει ότι: «Η αρνητικά φορτισμένη ράβδος ασκεί μεγαλύτερη δύναμη στην άλλη γιατί έχει μεγαλύτερο φορτίο». Συμπεράσματα-Συζήτηση Στο άρθρο αυτό περιγράψαμε τις σχεδιαστικές αρχές και τα βασικά χαρακτηριστικά μιας Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας, την οποία εφαρμόσαμε σε 8 φοιτητές/τριες με στόχο την οντολογική αλλαγή της σκέψης τους για την έννοια της δυναμικής αλληλεπίδρασης, από αυτής της εσωτερικής ή αποκτώμενης ιδιότητας σε αυτή που θεωρεί τη δύναμη ως προϊόν αλληλεπίδρασης δυο σωμάτων και μάλιστα σε διαφαινομενολογικό πλαίσιο.

8 472 ΑΝΝΑ ΣΠΥΡΤΟΥ Με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν θεωρούμε ότι μετά την εφαρμογή της ακολουθίας, οι φοιτητές/τριες παρουσίασαν βελτίωση τόσο στην ικανότητά τους να ερμηνεύουν τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις σε διαφορετικά πλαίσια με βάση την επιστημονική άποψη όσο και στην ικανότητά τους να χρησιμοποιούν ποικιλία αναπαραστάσεων τους, π.χ. να ερμηνεύουν την ισότητα των μέτρων της δράσης-αντίδρασης διανυσματικά και ποσοτικά. Ο μικρός αριθμός του δείγματος δεν μας επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. Ωστόσο μέσα από τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύονται συγκεκριμένες δυσκολίες που έχουν οι φοιτητές/τριες τόσο στη «συνοχή των αναπαραστάσεων» όσο και στη «συνέπεια των πλαισίων» (Savinainen & Viiri 2005). Για παράδειγμα η δυσκολία που έχουν ν αναγνωρίζουν τη βαρυτική αλληλεπίδραση σε ακίνητα σώματα. Η δυσκολία να αντιληφθούν την αμοιβαιότητα των αλληλεπιδράσεων, δηλαδή ν αντιληφθούν ότι δεν υπάρχουν «ενεργά» και «μη ενεργά» σώματα καθώς και να αποδεχτούν την ισότητα των μέτρων της δράσηςαντίδρασης. Επομένως μια επόμενη εφαρμογή αυτής της ακολουθίας θα ήταν χρήσιμο να εμπλουτιστεί με διδακτικά έργα και δραστηριότητες που θα βοηθήσουν παραπέρα την αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών. Ευχαριστίες. Η συγγραφέας ευχαριστεί το ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΕΠΘ, Ερευνητικό Πρόγραμμα Πυθαγόρας 1, Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, για την υποστήριξη αυτής της έρευνας. Παραπομπές Βοσνιάδου, Σ (1998). Γνωσιακή Ψυχολογία: Ψυχολογικές Μελέτες και Δοκίμια. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα. Καριώτογλου, Π. (2007). Οι ιδέες των φοιτητών/τριών Παιδαγωγικών Τμημάτων για την έννοια της δυναμικής αλληλεπίδρασης σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Εργασία που υποβλήθηκε στο 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση», Ιωάννινα. Σπύρτου, Α., Ζουπίδης, Α., Καριώτογλου, Π. (2006). Ένα ερευνητικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία των δυναμικών αλληλεπιδράσεων σε υποψήφιους/ες νηπιαγωγούς: η Διδακτική Ακολουθία και τα αποτελέσματα της εφαρμογής της. Πρόκειται να δημοσιευτεί στα: Πρακτικά του 4 ου Πανελλήνιου Συνέδριου για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση Ιουνίου, Βόλος. Χατζηκρανιώτης, Ε. & Θεοδωρακάκος, Α. (2007). Newton-3: ένα αλληλεπιδραστικό λογισμικό για τη διδασκαλία των δυναμικών αλληλεπιδράσεων σε διαθεματικό πλαίσιο. Εργασία που υποβλήθηκε στο 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση», Ιωάννινα. DiSessa, A., Gillespie, N. & Esterly, J. (2004). Coherence versus fragmentation in the development of the concept of force. Cognitive Science, 28(6), Hatzikraniotis, E., Theodorakakos, A., Spyrtou, A. & Kariotoglou, P. (2005). Newton-3: A Software For Teaching Dynamic Interactions. In: P.G., Michaelides, A., Margetousaki, (Eds.), Proceedings of the 2 nd International Conference on Hands on Science, HSci,. July 13-16, Rethimno, Hellingman, C. (1992). Newton s third law revisited. Physics Education, 27, Heywood, D. & Parker, J. (2001). Describing the cognitive landscape in learning and teaching about forces. International Journal of Science Education, 23(11), Holton, G. (2002). Εισαγωγή στις έννοιες και τις θεωρίες της Φυσικής Επιστήμης. Αναθεώρηση και προσθήκες από τον Brush, Stephen. Επιστημονική επιμέλεια: Μπαλτάς, Α. & Χριστοδουλίδης, Κ. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π.

9 ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ 473 Kariotoglou, P. & Spyrtou, A. (2005). A Teaching Learning Sequence Concerning Dynamic Interactions: The Need for Appropriate Software. In: P. Michaelides, A. Margetousaki, (Eds.), Proceedings of the 2 nd International Conference on Hands on Science, HSci, July 13-16, Rethimno, Kariotoglou, P., Spyrtou, A. and Tselfes, V., (2005). Student teachers; conceptions about gravity interaction. In: R. Pinto et D. Couso (Eds.), Proceedings of the Fifth International ESERA Conference on Contributions of Research to Enhancing Students Interest in Learning Science, Barcelona, Spain, Meheut, M. & Psillos, D. (2004). Teaching-leaning sequences: aims and tools for science education research. International Journal of Science Education, 26(5), Niedderer, H., Sander, F., Goldberg, F., Otero, V., Jorde, D., Slotta, J., Stromme, A., Fischer, H., Hucke, L., Tiberghien, A., Vince, J. (2003). Research About The Use Of Information Technology In Science Education. In: Psillos, D., Kariotoglou, P., Tselfes, V., Hatzikraniotis, E., Fassoulopoulos, G., Kallery, M. (Eds): Science Education Research In The Knowledge- Based Society, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, Savinainen A. & Viiri U. (2005). Using the Force Concept Inventory to characterize students conceptual coherence. In L. Haapasalo & K. Sormunen (Eds.), Towards meaningful mathematics science education, Proceedings on the IXX Symposium of Finish Mathematics and Science Education Research Association. Buletin of Faculty of Eeducation, University of Joensuu; no 86, Available at URL: (accessed on 24/5/2005). Serway, R. & Faughn, J. (2002). Physics. Copyright by Holt, Rinehart and Winston, United States of America. Tao, P. & Gunstone, R. (1999a). The process of conceptual change in Force and Motion during Computer Supported Physics Instruction. Journal of Research in Science Teaching, 36(17), Tao, P., Gunstone, R. (1999b). Conceptual change in science through collaborative learning at the computer. International Journal of Science Education, 21(1), Vosniadou, S., Ioannides, C., Dimitrakopoulou, A., Papademetriou, E. (2001). Designing learning environments to promote conceptual change in science. Learning and Instruction, 11, Wegerif, R. (2004). The role of educational software as a support for teaching and learning conversations. Computers & Education, 43,

Δυναμικές Αλληλεπιδράσεις: βαρυτικές, μαγνητικές, ηλεκτρομαγνητικές

Δυναμικές Αλληλεπιδράσεις: βαρυτικές, μαγνητικές, ηλεκτρομαγνητικές Δ ι δ α κ τ ι κ ό Π α κ έ τ ο Δυναμικές Αλληλεπιδράσεις: βαρυτικές, μαγνητικές, ηλεκτρομαγνητικές Πέτρος Καριώτογλου Άννα Σπύρτου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας 2006 2 Δυναμικές

Διαβάστε περισσότερα

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 495 H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ Τσιπουριάρη Βάσω Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Μια εποικοδομητική προσέγγιση για τη διδασκαλία της ενέργειας στο Δημοτικό Σχολείο: πιλοτική εφαρμογή

Μια εποικοδομητική προσέγγιση για τη διδασκαλία της ενέργειας στο Δημοτικό Σχολείο: πιλοτική εφαρμογή ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ A Οι Φυσικές Επιστήμες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Μια εποικοδομητική προσέγγιση για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο μέρος αυτό της εργασίας παρουσιάζονται ο συχνότητες και τα ποσοστά στις απαντήσεις των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 1.1. Τίτλος: Ανάβοντας ένα λαμπάκι 1.2. Θεματική περιοχή: Ηλεκτρισμός 1.3. Σκοπός & Στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Β Γυμνασίου 22/6/2015. Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Β Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής

Β Γυμνασίου 22/6/2015. Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Β Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής Β Γυμνασίου /6/05 Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Β Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής Β Γυμνασίου /6/05 Δείκτες Επιτυχίας (Γνώσεις και υπό έμφαση ικανότητες) Παρεμφερείς Ικανότητες (προϋπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β & Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β & Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 180 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β & Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Αλέκος Μπάρµπας ευτεροβάθµια Εκπαίδευση albarbas@otenet.gr ηµήτρης Ψύλλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 475 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ Μαστρογιάννης Αθανάσιος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητισμός. Νίκος Ν. Αρπατζάνης

Ηλεκτρομαγνητισμός. Νίκος Ν. Αρπατζάνης Ηλεκτρομαγνητισμός Νίκος Ν. Αρπατζάνης Πεδίο Πολλές φορές είναι χρήσιμα κάποια φυσικά μεγέθη που έχουν διαφορετική τιμή, σε διαφορετικά σημεία του χώρου (π.χ. μετεωρολογικά δεδομένα,όπως θερμοκρασία, πίεση,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές επισημάνσεις για το περιεχόμενο της ενέργειας στα νέα σχολικά εγχειρίδια της Ε και ΣΤ τάξης του Δημοτικού σχολείου

Διδακτικές επισημάνσεις για το περιεχόμενο της ενέργειας στα νέα σχολικά εγχειρίδια της Ε και ΣΤ τάξης του Δημοτικού σχολείου ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Α Οι Φυσικές Επιστήμες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διδακτικές επισημάνσεις για το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Στο κεφάλαιο των κινήσεων ασχοληθήκαμε με τη μελέτη της κίνησης χωρίς να μας απασχολούν τα αίτια που προκαλούν την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρισμός. TINA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια»

Ηλεκτρισμός. TINA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» Ηλεκτρισμός TINA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ημήτρης Μαμούρας Γ' γυµνασίου ðìïðïéèíûîè õåöòýá ùíûîá ðáòáäåýçíáôá òöôüóåé õåöòýá Íìùôå áóëüóåé ðáîôüóåé åòöôüóåöî óøïìéëïà âéâìýïù

ημήτρης Μαμούρας Γ' γυµνασίου ðìïðïéèíûîè õåöòýá ùíûîá ðáòáäåýçíáôá òöôüóåé õåöòýá Íìùôå áóëüóåé ðáîôüóåé åòöôüóåöî óøïìéëïà âéâìýïù ημήτρης Μαμούρας Γ' γυµνασίου ðìïðïéèíûîè õåöòýá ùíûîá ðáòáäåýçíáôá òöôüóåé õåöòýá Íìùôå áóëüóåé ðáîôüóåé åòöôüóåöî óøïìéëïà âéâìýïù www.ziti.gr Πρόλογος Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι γραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

"Ερευνώ και Ανακαλύπτω" την ΗλεκτροΜαγνητική Επαγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό, από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό

Ερευνώ και Ανακαλύπτω την ΗλεκτροΜαγνητική Επαγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό, από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΠΟΣΙΟ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Πρωτοβάθμια Εκπ-Παίδευση στις-με τις Φυσικές επιστήμες - H Βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις πρωτοετών φοιτητών επτά τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σχετικά με έννοιες της Νευτώνειας Μηχανικής

Αντιλήψεις πρωτοετών φοιτητών επτά τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σχετικά με έννοιες της Νευτώνειας Μηχανικής ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B Διδακτική και Διδασκαλία της Φυσικής Αντιλήψεις πρωτοετών φοιτητών επτά τμημάτων του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΗ ΠΕΔΙΑ

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΗ ΠΕΔΙΑ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 467 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΗ ΠΕΔΙΑ Βαρυπάτη Αθηνά Φυσικός- Επιμορφώτρια Τ.Π.Ε. avarypat@de.sch.gr Μαστραλέξης Δημήτρης Φυσικός-Επιμορφωτής Τ.Π.Ε. dmastral@de.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos PATHWAY D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching A short review for the Greek teachers Author: Christos Ragiadakos [It will be distributed to the Greek teachers during the Training

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Ερευνώντας τις ερμηνείες φοιτητών και τις διδακτικές πρακτικές εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την έννοια της περιοδικότητας Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ Επιστημονική υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 2012 - \ ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις - Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το διαστημόπλοιο. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δυναμική σε μία διάσταση - Δυναμική στο επίπεδο) Τάξη: Α Λυκείου

Το διαστημόπλοιο. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δυναμική σε μία διάσταση - Δυναμική στο επίπεδο) Τάξη: Α Λυκείου Το διαστημόπλοιο Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δυναμική σε μία διάσταση - Δυναμική στο επίπεδο) Τάξη: Α Λυκείου Χρονική Διάρκεια Προτεινόμενη χρονική διάρκεια σχεδίου εργασίας: 5 διδακτικές ώρες Διδακτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική προσέγγιση των κρούσεων με προσομοιώσεις Μια μελέτη περίπτωσης

Διδακτική προσέγγιση των κρούσεων με προσομοιώσεις Μια μελέτη περίπτωσης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία της Φυσικής με Νέες Τεχνολογίες Διδακτική προσέγγιση των κρούσεων με προσομοιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 18/9/2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ΚΕΦ. 1 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διδάσκων Γεράσιμος Κουρούκλης Καθηγητής (Τμήμα Χημικών Μηχανικών). (gak@auth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες φυσικών επιστημών Ι και αναπαραστάσεις

Έννοιες φυσικών επιστημών Ι και αναπαραστάσεις Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Έννοιες φυσικών επιστημών Ι και αναπαραστάσεις Ενότητα 1: Αναπαραστάσεις ΕΦΕΙΑ Καθηγητής: Καριώτογλου Πέτρος (pkariotog@uowm.gr) Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρισμός: Το φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου

Ηλεκτρισμός: Το φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου Ηλεκτρισμός: Το φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου TINA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙΙ ΦΟΡΤΙΙΟ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014 minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/014 minimath.eu Περιεχόμενα Κινηση 3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 4 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 5 Δυναμικη 7 Οι νόμοι του Νεύτωνα 7 Τριβή 8 Ομαλη κυκλικη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ Το mentoring στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ένα χρόνο μετά: Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Μοντέλο ατόμου m p m n =1,7x10-27 Kg m e =9,1x10-31 Kg Πυρήνας: πρωτόνια (p + ) και νετρόνια (n) Γύρω από τον πυρήνα νέφος ηλεκτρονίων (e -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό εργαστήριο Σχεδιάζοντας ένα χάρτη εννοιών για τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου

Παιδαγωγικό εργαστήριο Σχεδιάζοντας ένα χάρτη εννοιών για τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου Παιδαγωγικό εργαστήριο Σχεδιάζοντας ένα χάρτη εννοιών για τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου Θ. ΙΩΑΝΝΟΥ Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Δ Αθήνας «Προστατευόμενες περιοχές: Διαδρομές στο χώρο και στο

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Φοιτητής: Σκαρπέντζος Γεώργιος Καθηγήτρια: Κολέζα Ευγενία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές θεωρίες σχεδιασμού της διδασκαλίας Δραστηριότητες και κατανόηση εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως:

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως: 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο H Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση των Νηπιαγωγών Αθήνα, 19 21 Δεκεμβρίου 2014 Οργάνωση Τμήμα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ. Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό την παράθεση των αποτελεσμάτων πάνω σε μια έρευνα με τίτλο, οι ιδέες των παιδιών σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγωγική αξιοποίηση του μαθήματος της Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή - Ευαισθητοποίηση των μαθητών χάριν του περιβάλλοντος. Μία διδακτική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του Μιχαήλ Σκουμιού Ρόδος 2014 I. ΠPOΣΩΠIKA ΣTOIXEIA Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατέρα: Όνομα μητέρας: Σκουμιός Μιχαήλ Nικόλαος Mαρία Έτος γέννησης: 1964 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση αντιλήψεων μαθητών/τριών Γυμνασίου για τα μοντέλα από τη συμμετοχή τους σε διδακτική παρέμβαση βασισμένη στα μοντέλα

Διερεύνηση αντιλήψεων μαθητών/τριών Γυμνασίου για τα μοντέλα από τη συμμετοχή τους σε διδακτική παρέμβαση βασισμένη στα μοντέλα Διερεύνηση αντιλήψεων μαθητών/τριών Γυμνασίου για τα μοντέλα από τη συμμετοχή τους σε διδακτική παρέμβαση βασισμένη στα μοντέλα Ελένη Πετρίδου 1, Ιωάννης Σούλιος 2, Δημήτρης Ψύλλος 3 epet@eled.auth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο και μέθοδος προσέγγισης των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική ηλικία

Περιεχόμενο και μέθοδος προσέγγισης των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική ηλικία Περιεχόμενο και μέθοδος προσέγγισης των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική ηλικία Πέτρος Π. Καριώτογλου Περίληψη Στο άρθρο αυτό προτείνονται οι διαδικασίες των επιστημονικών μεθόδων (παρατήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ Τι είναι ο χρονομετρητής ; Ο χρονομετρητής : αξιοποιείται στους

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική σας βαθμολογία να αναγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες ηµοτικού) τάξεις Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ηλεκτροµαγνητισµός (ηλεκτρισµός και µαγνήτες)» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΒΟΛΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΒΟΛΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 490 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΒΟΛΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Θεόδωρος Πολίτης Φυσικός, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης politis@mail.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αφετηρία για την κατασκευή της δραστηριότητας ήταν η δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Αναλυτικό Πρόγραμμα; Τι είναι οι σκοποί; Τι είναι ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ; Τι είναι τα περιεχόμενα; Τι είναι η μεθόδευση; Πως συνδέονται αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Επιστημών Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Τομέας Θετικών Επιστημών ΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος. Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1o A Λυκείου 22 Μαρτίου 28 Στις ερωτήσεις Α,Β,Γ,Δ,E μια μόνο απάντηση είναι σωστή. Γράψτε στο τετράδιό σας το κεφαλαίο γράμμα της ερώτησης και το μικρό γράμμα της σωστής απάντησης.

Διαβάστε περισσότερα

Τρισδιάστατη προσέγγιση της εξέλιξης του ωριαίου διδακτικού σχεδιασµού

Τρισδιάστατη προσέγγιση της εξέλιξης του ωριαίου διδακτικού σχεδιασµού Τρισδιάστατη προσέγγιση της εξέλιξης του ωριαίου διδακτικού σχεδιασµού Σπύρτου Άννα*, Καριώτογλου Πέτρος, Ψύλλος ηµήτρης Φυσικός, Υποψηφία ιδάκτορ, aspyrtou@eled.auth.gr Επίκουρος Καθηγητής, kariotog@eled.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ «Ο κύκλος του νερού» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο µάθησης περιλαµβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα που προβλέπονται από το ΕΠΠΣ νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:...

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:... 1 ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:... Ημερομηνία: 3/06/2014 Διάρκεια: 2 ώρες Ονοματεπώνυμο:...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Εργαστήριο Διδακτικής, Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία της παιδείας

Φιλοσοφία της παιδείας Ενότητα 1 η : Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Παιδείας Ρένια Γασπαράτου Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας να γίνει

Διαβάστε περισσότερα