10125/16 ΔΑ/σα 1 DGD 1C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "10125/16 ΔΑ/σα 1 DGD 1C"

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10125/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 8777/16 + COR 1 + COR 2, 8815/16 Θέμα: ENFOPOL 191 COSI 106 GENVAL 72 MIGR 115 COPEN 202 EUROJUST 77 Συμπεράσματα του Συμβουλίου και σχέδιο δράσης για τα επόμενα βήματα σχετικά με τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών - Συμπεράσματα του Συμβουλίου (9 Ιουνίου 2016) Διαβιβάζονται συνημμένα στο Παράρτημα για τις αντιπροσωπείες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και το σχέδιο δράσης για τα επόμενα βήματα σχετικά με τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών που ενέκρινε το Συμβούλιο κατά την 3473η σύνοδό του στις 9 Ιουνίου /16 ΔΑ/σα 1 DGD 1C EL

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τα επόμενα βήματα σχετικά με τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ανανεωμένη Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο , της 4ης Δεκεμβρίου και της 16ης Ιουνίου 2015, και το ευρωπαϊκό θεματολόγιο της Επιτροπής για την ασφάλεια (COM (2015)185), ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τις συστάσεις της τελικής έκθεσης για τον πέμπτο γύρο αμοιβαίων αξιολογήσεων, με τίτλο «Οικονομικό έγκλημα και διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών» (3 Οκτωβρίου 2012, 12657/2/12), ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ το «Εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος: συλλογή καλών παραδειγμάτων ορθώς ανεπτυγμένων συστημάτων στα κράτη μέλη για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος» 2, που καταρτίστηκε το 2013 μετά την έγκριση της ως άνω τελικής έκθεσης, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την έκθεση για την αξιολόγηση των αναγκών σχετικά με τα εργαλεία και τις μεθόδους διερεύνησης χρηματοοικονομικών συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του ολλανδικού Υπουργείου Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (Ecorys 2015), ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΣ στα συμπεράσματα της διάσκεψης Follow the Money - tools for financial investigations («Ακολουθήστε το χρήμα» - εργαλεία για τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών) που διοργάνωσε η ολλανδική Προεδρία στις 10 και 11 Φεβρουαρίου 2016 στο Άμστερνταμ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της 20ής Νοεμβρίου , και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2015, ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΣ στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2016 σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, έγγρ. 9798/15, 15670/14 έγγρ. 9741/13 έγγρ /15 + COR /16 ΔΑ/σα 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DGD 1C EL

3 ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό προτεραιοτήτων της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος για την περίοδο , στα οποία τα κράτη μέλη καλούνται να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή, κατά την εκπόνηση των πολυετών στρατηγικών σχεδίων (ΠΣΣ) και των επιχειρησιακών σχεδίων δράσης (ΕΣΔ) για τις διάφορες προτεραιότητες της ΕΕ ως προς το έγκλημα, στην εξάρθρωση των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος που ενέχονται σε πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στην πλήρη αξιοποίηση των τρόπων διερεύνησης χρηματοοικονομικών συναλλαγών στο πλαίσιο των ΕΣΔ, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Μαρτίου 2016, όπου αναφέρεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βρίσκεται σε εγρήγορση όσον αφορά ενδεχόμενες νέες οδούς για τους παράτυπους μετανάστες και ζητεί να ληφθούν όλα τα μέτρα που μπορούν να καταστούν απαραίτητα εν προκειμένω. Στο πλαίσιο αυτό, παραμένει ζωτικής σημασίας η καταπολέμηση των παράνομων διακινητών παντού και με κάθε πρόσφορο μέσον, ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την παράνομη διακίνηση μεταναστών, της 10ης και 11ης Μαρτίου 2016, όπου επισημαίνεται η ανάγκη αντιμετώπισης των διακινητών μεταναστών στο πλαίσιο της τρέχουσας μεταναστευτικής κρίσης, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα συμπεράσματα του δεύτερου επιχειρησιακού φόρουμ της Ευρωπόλ και της Ιντερπόλ για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης μεταναστών, που πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2016, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την καταπολέμηση της διείσδυσης του οργανωμένου εγκλήματος στη νόμιμη οικονομία μέσω της ιχνηλασιμότητας και της παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών ροών, κυρίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών είναι μια αποτελεσματική ερευνητική μέθοδος για τον εντοπισμό, την ανάλυση και την ερμηνεία χρηματοοικονομικών και μη στοιχείων με στόχο την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης διακίνησης μεταναστών και της τρομοκρατίας, ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών θεωρείται απαραίτητη μέθοδος επιβολής του νόμου, καθώς διευκολύνει τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, τη χαρτογράφηση των εγκληματικών οργανώσεων και τον εντοπισμό των προϊόντων εγκληματικής δραστηριότητας, 4 έγγρ / /16 ΔΑ/σα 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DGD 1C EL

4 ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι δυνατότητες της διερεύνησης χρηματοοικονομικών συναλλαγών υπερβαίνουν το χρηματοπιστωτικό και οικονομικό έγκλημα και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ότι η ανάγκη ενίσχυσης της (επιχειρησιακής) συνεργασίας με τους οργανισμούς της ΕΕ, όπως η Ευρωπόλ, η ΕΑΑ, η Eurojust, καθώς και τα δίκτυα της OLAF, όπως CARIN, ομάδα Egmont, ALEFA, και μεταξύ των ΜΧΠ, ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών συνιστά ένα οριζόντιο μέσο που χρήζει διεπιστημονικής αντιμετώπισης και παράγει οφέλη για τη διερεύνηση εγκλημάτων σχεδόν κάθε είδους, ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ότι η διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εθνικών προτύπων της αστυνομίας για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι εισαγγελικές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη δρομολόγηση και αποτελεσματική διενέργεια των οικονομικών ερευνών, ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΥΝ την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες αρχές στο πλαίσιο της διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών: 1. Χρήση του ορισμού της διερεύνησης χρηματοοικονομικών συναλλαγών της ειδικής ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) στην εφαρμογή των χρηματοοικονομικών ερευνών 2. Χρήση της διερεύνησης χρηματοοικονομικών συναλλαγών ως προτύπου στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας 3. Χρήση της διερεύνησης χρηματοοικονομικών συναλλαγών από το αρχικό στάδιο της ποινικής έρευνας 4. Χρήση της διεπιστημονικής συνεργασίας κατά τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών 5. Υιοθέτηση προορατικής προσέγγισης ως προς τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών 10125/16 ΔΑ/σα 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DGD 1C EL

5 ΘΕΩΡEI αναγκαία την έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης, που παρατίθεται στο παράρτημα, για τα επόμενα βήματα σχετικά με τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών και την εφαρμογή του με ενεργούς, ευρείς και ευέλικτους τρόπους και ΤΟΝΙΖEI τη σημασία της παρακολούθησης της εφαρμογής του στο πλαίσιο της Ομάδας «Επιβολή του νόμου» και της ενημέρωσης της μόνιμης επιτροπής επιχειρησιακής συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας (COSI), κατά περίπτωση». ΚΑΛΟΥΝ την Ομάδα «Επιβολή του νόμου» να μεριμνήσει για την τακτική παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, να εκπονήσει ενδιάμεση έκθεση προόδου το 2017 και να ενημερώσει την COSI για τα αποτελέσματα /16 ΔΑ/σα 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DGD 1C EL

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και των γνώσεων Σχετ.: 1 Στόχος: Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και των γνώσεων σχετικά με τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών με την παροχή κατάρτισης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με τις συστάσεις της τελικής έκθεσης για τον πέμπτο γύρο αμοιβαίων αξιολογήσεων, εστιάζοντας στα εξής: Νέες τεχνολογίες Διεπιστημονική συνεργασία Νομικά ζητήματα Αιτιολόγηση: Απαιτείται ευαισθητοποίηση και κατανόηση της οικονομικής συμπεριφοράς του οργανωμένου εγκλήματος για την αποτελεσματική πάταξη της εγκληματικότητας, με στόχο να καταστεί κοινή πρακτική για την καταπολέμησή της και από οικονομικής πλευράς. Το εγχείρημα αυτό απαιτεί ενδεχομένως αλλαγή νοοτροπίας από τις αρχές επιβολής του νόμου. Επομένως, οι βασικές γνώσεις και η διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών θα πρέπει να ενσωματωθούν στη βασική εκπαίδευση των αστυνομικών («πρώτοι παρεμβαίνοντες»). Ο στόχος, λοιπόν, είναι να διασφαλιστεί η διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών σε όλα τα επίπεδα αστυνόμευσης, ήτοι από το βασικό επίπεδο (συλλογή οικονομικών στοιχείων για τον «αδικαιολόγητο πλούτο») έως τη διερεύνηση περίπλοκων χρηματοοικονομικών δομών από τους λογιστές των εγκληματολογικών υπηρεσιών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών θα πρέπει να ενισχυθεί ως αναπόσπαστο στοιχείο της επιβολής του νόμου (δηλαδή οι υπεύθυνοι διερεύνησης χρηματοοικονομικών συναλλαγών ανά την Ευρώπη θα πρέπει να «μιλούν» την ίδια γλώσσα), όπως και η διεπιστημονική συνεργασία. Αποτελέσματα: Δραστηριότητες και αρμόδιοι φορείς: Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και των γνώσεων για τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών με αποτέλεσμα τη βελτίωση της εφαρμογής της ερευνητικής μεθόδου και της συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα. A. Τα κράτη μέλη καλούνται να ενισχύσουν τις ικανότητες / βασικές γνώσεις των πρώτων παρεμβαινόντων σχετικά με τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών. B. Η ΕΑΑ καλείται: 1. να ενισχύσει τη διεπιστημονική συνεργασία όσον αφορά τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών με την παροχή κατάρτισης, μεταξύ άλλων σε διεπιστημονική δομή 2. να αναπτύξει τη συνεργασία με το ευρωπαϊκό δίκτυο κατάρτισης δικαστικών 3. να παράσχει κατάρτιση για τις νέες τεχνολογίες, καθώς και για θέματα όπως το «σκοτεινό Διαδίκτυο» (dark web) και τα εικονικά νομίσματα 4. να παράσχει κατάρτιση για νομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχές επιβολής του νόμου κατά τη (διασυνοριακή) διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών 5. να συνεχίσει να διοργανώνει προγράμματα ανταλλαγών για τους υπεύθυνους διερεύνησης χρηματοοικονομικών συναλλαγών 6. να προσφέρει επιγραμμικά προγράμματα (ηλεκτρονική μάθηση, διαδικτυακές εφαρμογές) σχετικά με τις (διεπιστημονικές) χρηματοοικονομικές έρευνες με στόχο την κατάρτιση και την ευαισθητοποίηση. Συντονιστής (-ές) Προγραμματισμός: ΕΑΑ Οι δραστηριότητες A, Β2 και -5 είναι συνεχείς. Οι δραστηριότητες B1,-3,-,4 και -6 θα ξεκινήσουν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 / έως τα τέλη του /16 ΔΑ/σα 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ DGD 1C EL

7 2. «Βελτίωση της εμπειρογνωμοσύνης για τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη της επιχειρησιακής συνεργασίας» Σχετ.: 2 Στόχος: Αιτιολόγηση: Βελτίωση της εμπειρογνωμοσύνης για τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών, σύμφωνα με τις συστάσεις της τελικής έκθεσης του πέμπτου γύρου αμοιβαίων αξιολογήσεων. Η διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών εξακολουθεί να θεωρείται τομέας ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων και όχι ολοκληρωμένη μέθοδος που πρέπει να χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της αστυνομίας. Επιπλέον, σε επίπεδο ΕΕ, η εμπειρογνωμοσύνη και οι βέλτιστες πρακτικές για τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών δεν είναι αρκετά διαδεδομένες. Η βελτίωση των εμπειριών και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο θα αποτελέσουν βασικό παράγοντα επιτυχίας για την περαιτέρω ανάπτυξη του μέσου. Οι γνώσεις και η εμπειρογνωμοσύνη για τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών μπορούν να βελτιωθούν με την καλύτερη χρήση των υφιστάμενων δικτύων εμπειρογνωμόνων. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν αποτελεσματικότερα τα φόρουμ, οι ομάδες και οι δίαυλοι εμπειρογνωμόνων που λειτουργούν ήδη. Οι ανάγκες της διερεύνησης χρηματοοικονομικών συναλλαγών θα πρέπει να αναγνωριστούν σε μεγάλο βαθμό. Ήδη υπάρχουν διάφορα φόρουμ εμπειρογνωμόνων (πλατφόρμα ΥΑΠΣ, πλατφόρμα ΜΧΠ, CARIN, AMON και ALEFA) και ορισμένες εν εξελίξει πρωτοβουλίες συμπράττουν με τον ιδιωτικό τομέα π.χ. για το έγκλημα που αφορά τις κάρτες πληρωμών, στις ομάδες εργασίας για τη χρήση εικονικών νομισμάτων ή στην πρωτοβουλία του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού συνασπισμού για την πάταξη της εμπορικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο Διαδίκτυο. Προκειμένου να προκύψει προηγμένη εμπειρογνωμοσύνη για τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών, θα πρέπει να μελετηθεί η σύμπραξη με άλλους σχετικούς ιδιωτικούς φορείς και θα μπορούσαν να συνδεθούν καλύτερα μεταξύ τους τα υφιστάμενα φόρουμ και οι πρωτοβουλίες. Η Ευρωπόλ και η Eurojust θα μπορούσαν, στο πλαίσιο της εντολής τους, να εξελιχθούν ως κόμβος εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της διερεύνησης χρηματοοικονομικών συναλλαγών για τη διευκόλυνση της διερεύνησης αυτής. Αποτελέσματα: Δραστηριότητες και αρμόδιοι φορείς: A. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να αναπτύξουν χρηματοοικονομική εμπειρογνωμοσύνη στις εθνικές θυρίδες της Eurojust και της Ευρωπόλ, εάν δεν υπάρχει ήδη. B. Τα κράτη μέλη καλούνται: C. Η Ευρωπόλ καλείται: 1. να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές μέσω της Ευρωπόλ. 2. να προαγάγουν τη λειτουργία εμπειρογνωμοσύνης της Ευρωπόλ και τα σχετικά δίκτυα μεταξύ των υπευθύνων για τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών. 1. να εξακολουθήσει να αναπτύσσει και, κατά περίπτωση, να ενισχύσει τις δομές χρηματοοικονομικών πληροφοριών, με σκοπό την παροχή πραγματικής επιχειρησιακής και στρατηγικής υποστήριξης στα κράτη μέλη. 2. να ενημερώσει από κοινού με τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εγχειρίδιο της ΕΕ για τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών (2011), εφόσον απαιτείται. 3. να συνδέσει καλύτερα τα υφιστάμενα φόρουμ εμπειρογνωμόνων και τις συναφείς πρωτοβουλίες σχετικά με τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών. 4. να εξακολουθήσει να συμπράττει με τα ενδιαφερόμενα μέρη του ιδιωτικού τομέα που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη ειδικής εμπειρογνωμοσύνης για χρηματοοικονομικά ή τεχνικά ζητήματα. D. Η ΕΑΑ καλείται να βελτιώσει την προβολή της λειτουργίας εμπειρογνωμοσύνης της Ευρωπόλ και της Eurojust σε δραστηριότητες κατάρτισης. Συντονιστής (-ές) Προγραμματισμός: Ευρωπόλ Οι δραστηριότητες A, B, Γ 1 και 4 και Δ είναι συνεχείς. Η δραστηριότητα Γ 2 αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017 και η δραστηριότητα Γ 3 θα πρέπει να ολοκληρωθεί κατά το δεύτερο τρίμηνο του /16 ΔΑ/σα 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ DGD 1C EL

8 3. «Διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών για την καταπολέμηση της διακίνησης μεταναστών» Σχετ.: 3 Στόχος: Αιτιολόγηση: Η κατανόηση του επιχειρηματικού μοντέλου των διακινητών μεταναστών και, ως διαδοχικά στάδια, η δρομολόγηση επιχειρησιακών δράσεων και ποινικών ερευνών για την αντιμετώπιση και την πάταξη των δραστηριοτήτων των εν λόγω διακινητών. Οι διακινητές μεταναστών παίζουν σημαντικό ρόλο στη σημερινή ροή μεταναστών στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο του επιχειρηματικού μοντέλου των διακινητών, οι μετανάστες μπαίνουν στον πειρασμό να χρησιμοποιήσουν τις επικίνδυνες για τη ζωή τους οδούς μεταφοράς ως πύλη εισόδου τους στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο αποφέρει σπουδαία κέρδη για τους διακινητές και τις εμπλεκόμενες εγκληματικές οργανώσεις. Μια προσέγγιση προκειμένου να μειωθεί η εισροή μεταναστών στην Ευρώπη και, κατά συνέπεια, να μην μπαίνουν στον πειρασμό οι μετανάστες να χρησιμοποιούν επικίνδυνες οδούς που προτείνουν οι διακινητές, είναι η εξάρθρωση του επιχειρηματικού μοντέλου των διακινητών. Η διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για την περαιτέρω διερεύνηση αυτού του επιχειρηματικού μοντέλου και τον προσδιορισμό δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση και την πάταξη των δραστηριοτήτων των διακινητών μεταναστών. Αποτελέσματα: Δραστηριότητες και αρμόδιοι φορείς: A. Σύσταση ομάδας σχεδίου με τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Ευρωπόλ, ιδίως το Ευρωπαϊκό Κέντρο κατά της Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για την ανάλυση του επιχειρηματικού μοντέλου των διακινητών μεταναστών μέσω της διερεύνησης χρηματοοικονομικών συναλλαγών. B. Σε συνέχεια της ανάλυσης του επιχειρηματικού μοντέλου, προσδιορισμός συγκεκριμένων περιπτώσεων για τη δρομολόγηση επιχειρησιακών δράσεων και ποινικών ερευνών, όπως παράλληλων ερευνών και κοινών ομάδων έρευνας. C. Η Eurojust καλείται να συμπεριλάβει τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών στις κοινές ομάδες έρευνας σχετικά με τη διακίνηση μεταναστών. Συντονιστής (-ές) Προγραμματισμός: Κάτω Χώρες Οι δραστηριότητες Β και Γ είναι συνεχείς. Η δραστηριότητα Α θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2016 και θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του /16 ΔΑ/σα 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ DGD 1C EL

9 4. «Ενσωμάτωση της διερεύνησης χρηματοοικονομικών συναλλαγών στις πολιτικές και τα πλαίσια της ΕΕ». Σχετ.: 4 Στόχος: Αιτιολόγηση: Ενσωμάτωση του ορισμού της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) και των ανωτέρω αρχών για τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών στον Κύκλο Πολιτικής της ΕΕ, στα πολυετή στρατηγικά πλαίσια (ΠΣΠ) και στα επιχειρησιακά σχέδια δράσης (ΕΣΔ) της Ευρωπαϊκής Πολυκλαδικής Πλατφόρμας κατά των Εγκληματικών Απειλών (EMPACT). Ο ορισμός της FATF για τη διερεύνηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών είναι ο εξής: Η διερεύνηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών είναι η έρευνα χρηματοοικονομικών συναλλαγών που σχετίζονται με εγκληματική δράση με σκοπό: (i) τον προσδιορισμό του εύρους των εγκληματικών δικτύων και/ή της κλίμακας της εγκληματικότητας (ii) την ανίχνευση και τον εντοπισμό προϊόντων του εγκλήματος, χρημάτων που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν, ή μπορούν να αποτελέσουν, αντικείμενο δήμευσης και (iii) τη συγκέντρωση στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την ποινική διαδικασία. Δεδομένων του ανωτέρω ορισμού και αρχών και της ανάγκης διερεύνησης των χρηματοοικονομικών συναλλαγών κατά μια ευρύτερη και πιο «αυτόματη» έννοια, είναι σαφές ότι η διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών θα πρέπει να ληφθεί πλήρως υπόψη κατά την εφαρμογή των υφιστάμενων ευρωπαϊκών πολιτικών και πλαισίων και να ενσωματωθεί σε μελλοντικές πολιτικές και πλαίσια. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να παράσχει περισσότερες κατευθύνσεις για τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημασία εν προκειμένω έχουν ο Κύκλος Πολιτικής της ΕΕ για την αντιμετώπιση του οργανωμένου και του σοβαρού διεθνούς εγκλήματος και ειδικότερα οι εργασίες που διεξάγονται στο πλαίσιο των πολυετών στρατηγικών σχεδίων και των επιχειρησιακών σχεδίων δράσης. Η πλήρης ενσωμάτωση των αρχών της διερεύνησης χρηματοοικονομικών συναλλαγών στο συγκεκριμένο τομέα πολιτικής θα βελτιώσει την εν λόγω διερεύνηση σε τομείς προτεραιότητας της ΕΕ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Ο ορισμός και οι αρχές της διερεύνησης χρηματοοικονομικών συναλλαγών θα μπορούσαν επίσης να εφαρμοστούν στο πλαίσιο των κοινών ομάδων έρευνας. Αποτελέσματα: Δραστηριότητες και αρμόδιοι φορείς: A. Καλείται η Ευρωπόλ να αξιολογήσει την ακρίβεια του (ενδιάμεσου) ερωτηματολογίου SOCTA όσον αφορά ερωτήσεις σχετικά με χρηματοοικονομικές πληροφορίες και να το αναπροσαρμόσει, όπου δει. B. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να παράσχουν λεπτομερείς πληροφορίες ειδικότερα στην ερώτηση του ερωτηματολογίου SOCTA που αφορά τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών. C. Η COSI καλείται να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών ως πιθανό οριζόντιο θέμα κατά την προετοιμασία των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τον καθορισμό των νέων προτεραιοτήτων της ΕΕ στον τομέα του εγκλήματος για την περίοδο , βάσει των πορισμάτων SOCTA και κατά την προετοιμασία των ΠΣΠ και των ΕΣΔ , προκειμένου να διασφαλιστεί η δέουσα χρήση της διερεύνησης χρηματοοικονομικών συναλλαγών στα ΕΣΔ D. Η Eurojust καλείται να προσαρμόσει το υπόδειγμα συμφωνίας για τη σύσταση κοινών ομάδων έρευνας, συμπεριλαμβάνοντας τις ανωτέρω αρχές στη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Συντονιστής (-ές) Προεδρία Προγραμματισμός: Οι δραστηριότητες Α και Β θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά το τρίτο τρίμηνο του Η δραστηριότητα Γ θα πρέπει να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2017 όσον αφορά τον καθορισμό νέων προτεραιοτήτων και το τέταρτο τρίμηνο του 2016 όσον αφορά τα ΕΣΔ. Η δραστηριότητα Δ θα πρέπει να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του /16 ΔΑ/σα 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ DGD 1C EL

10 5. Στρατηγική για τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών». Σχετ.: 5 Στόχος: Αιτιολόγηση: Διερεύνηση των μέσων ανάπτυξης εθνικών στρατηγικών και ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών, σύμφωνα με τις συστάσεις που περιέχονται στην τελική έκθεση του πέμπτου γύρου αμοιβαίων αξιολογήσεων που ενέκρινε το Συμβούλιο το Τα κράτη μέλη έχουν συγκροτήσει επαγγελματικά συστήματα αντιμετώπισης του οικονομικού εγκλήματος και διερεύνησης χρηματοοικονομικών συναλλαγών αλλά με τρόπο αποσπασματικό. Όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν πολιτική για την καταπολέμηση του εγκλήματος κατά την πλέον ευρεία έννοια. Ωστόσο, η σύνδεση μεταξύ της πολιτικής για την καταπολέμηση του εγκλήματος και της διερεύνησης χρηματοοικονομικών συναλλαγών δεν γίνεται αυτόματα. Ενίοτε γίνεται αισθητή η έλλειψη μακρόπνοης πολιτικής έναντι του οικονομικού εγκλήματος και της διερεύνησης χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Επιπλέον, η έρευνα έχει αποκαλύψει ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν εθνικές στρατηγικές για το χρηματοοικονομικό και οικονομικό έγκλημα, αλλά όχι για τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Ως εκ τούτου συνιστάται σε όλα τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ενισχυμένες εθνικές στρατηγικές για τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Προκειμένου να στηρίξει τα κράτη μέλη σε αυτή τη διαδικασία, το σχέδιο δράσης αποσκοπεί στην ανάπτυξη δομικών στοιχείων και βέλτιστων πρακτικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Εκτός από τα παραπάνω, οι εθνικές στρατηγικές θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, ικανότητες, μέσα και κατάρτιση, την ιεράρχηση της διερεύνησης χρηματοοικονομικών συναλλαγών καθώς και τον ανωτέρω ορισμό και αρχές. Αποτελέσματα: Δραστηριότητες και αρμόδιοι φορείς: A. Αξιοποίηση των υφιστάμενων φόρουμ ή εξέταση της δυνατότητας σύστασης ομάδας σχεδίου, η οποία θα αποτελείται από τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και άλλους σχετικούς φορείς που θα αναλάβουν να απαντήσουν στην ανωτέρω ερώτηση με την παροχή: 1. έκθεσης που θα περιγράφει τα προκαταρκτικά βήματα για την ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής σχετικά με τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών και, εφόσον διατίθενται, σχετικών κριτηρίων αξιολόγησης, 2. συμβουλών στην Ομάδα «Επιβολή του νόμου» σχετικά με την ανάγκη ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Συντονιστής (-ές) Βέλγιο: Προγραμματισμός: Δραστηριότητα 1, δεύτερο τρίμηνο 2017 και δραστηριότητα 2, τρίτο τρίμηνο /16 ΔΑ/σα 10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ DGD 1C EL

10025/16 ΘΚ/μκ 1 DG D 2B

10025/16 ΘΚ/μκ 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10025/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

15627/17 ΠΜ/γομ 1 DGD 1C

15627/17 ΠΜ/γομ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15627/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

15412/16 ΔΙ/ακι 1 DGD 1C

15412/16 ΔΙ/ακι 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

10139/17 ΜΑΠ/μκ 1 DG D 2B

10139/17 ΜΑΠ/μκ 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10139/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 8 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

6068/16 ΙΑ/μκρ/ΘΛ 1 DGG 1B

6068/16 ΙΑ/μκρ/ΘΛ 1 DGG 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6068/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 5783/1/16

Διαβάστε περισσότερα

9935/16 ΔΑ/γπ 1 DG D 2B

9935/16 ΔΑ/γπ 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9935/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

14929/14 ΑΒ/νικ 1 DG D 1C

14929/14 ΑΒ/νικ 1 DG D 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 14929/14 ENFOPOL 342 COSI 105 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία αριθ. προηγ. εγγρ.: 12214/3/14 REV 3 Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017.

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2017 (OR. en) 9602/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 9451/1/17 REV 1 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου COPEN

Διαβάστε περισσότερα

8654/17 ΔΛ/γπ 1 DGD 1C

8654/17 ΔΛ/γπ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2017 (OR. en) 8654/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία αριθ. προηγ. εγγρ.: 8420/2/17 REV 2 Θέμα: COSI 85 ENFOPOL 203 CRIMORG 90 ENFOCUSTOM 109

Διαβάστε περισσότερα

15638/17 ΔΙ/γπ 1 DGD 1C

15638/17 ΔΙ/γπ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15638/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

15648/17 ΧΓ/νικ 1 DGD 1C

15648/17 ΧΓ/νικ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15648/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

15349/16 ΔΙ/νικ 1 DG D 2A

15349/16 ΔΙ/νικ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

13268/16 ΓΕΧ/μκρ 1 DGD 1C

13268/16 ΓΕΧ/μκρ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13268/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 13 Οκτωβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

12892/15 ΠΧΚ/μκ 1 DGD1C

12892/15 ΠΧΚ/μκ 1 DGD1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12892/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 9 Οκτωβρίου 2015 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Επιτροπή του άρθρου 36 κατά τη συνεδρίασή της στις Μαΐου 2009 έλαβε υπό σημείωση το παρόν έγγραφο.

2. Η Επιτροπή του άρθρου 36 κατά τη συνεδρίασή της στις Μαΐου 2009 έλαβε υπό σημείωση το παρόν έγγραφο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2009 (02.06) (OR. en) 10232/1/09 REV 1 ENFOPOL 148 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α» της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15413/16 ΠΜ/γπ 1 DGD 1C

15413/16 ΠΜ/γπ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15413/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

10159/17 ΧΓ/μκ 1 DGD 1C

10159/17 ΧΓ/μκ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10159/17 ENFOPOL 301 PROCIV 54 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 8 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15516/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 14633/14 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENFOPOL

Διαβάστε περισσότερα

10003/16 ΔΑ/γπ 1 DG D 2B

10003/16 ΔΑ/γπ 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10003/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7585/1/17 REV 1 LIMITE PUBLIC UD 82 ENFOCUSTOM 83 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (09.10) (OR. en) 14232/12 ENFOPOL 292 CULT 116 ENFOCUSTOM 93

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (09.10) (OR. en) 14232/12 ENFOPOL 292 CULT 116 ENFOCUSTOM 93 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (09.10) (OR. en) 14232/12 ENFOPOL 292 CULT 116 ENFOCUSTOM 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της : Γενικής Γραμματείας προς : την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10005/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

12650/17 ΓΕΧ/νκ 1 DGD 1C

12650/17 ΓΕΧ/νκ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12650/17 COSI 215 JAI 845 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 50 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 50 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 5782/16 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: EF 18 ECOFIN 68 JAI 73 COSI 13 COTER 11 RELEX 74

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ/ το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.6.2017 COM(2017) 354 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

9798/15 ΔΛ/μκ 1 DGD 1C

9798/15 ΔΛ/μκ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9798/15 JAI 442 COSI 67 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την ανανεωμένη

Διαβάστε περισσότερα

9938/16 ΘΚ/νκ 1 DGD2B

9938/16 ΘΚ/νκ 1 DGD2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9938/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14166/16 ΧΜΑ/νικ 1 DG G 2B

14166/16 ΧΜΑ/νικ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2110(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2110(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 11.4.2016 2015/2110(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη συνέχεια που

Διαβάστε περισσότερα

10512/16 ΓΒ/νικ 1 DG E 1A

10512/16 ΓΒ/νικ 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10512/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

10152/17 ΔΙ/γπ 1 DGD 1C

10152/17 ΔΙ/γπ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10152/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 8 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

6995/16 ΔΑ/γπ 1 DGD 1B

6995/16 ΔΑ/γπ 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2016 (OR. en) 6995/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: με ημερομηνία: 10 Μαρτίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

15623/14 ΓΒ/γπ 1 DG D 1C

15623/14 ΓΒ/γπ 1 DG D 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15623/14 ENFOPOL 369 AGRI 709 DENLEG 173 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

7093/17 ΔΠ/ακι 1 DGD 1C

7093/17 ΔΠ/ακι 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7093/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου 47 ENFOPOL 105 CRIMORG 51 ENFOCUSTOM 60 GENVAL 25 FRONT 126

Διαβάστε περισσότερα

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016

Διαβάστε περισσότερα

7323/17 ΔΙ/νκ/ΜΙΠ 1 DG D 1 A

7323/17 ΔΙ/νκ/ΜΙΠ 1 DG D 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7323/17 FRONT 122 FAUXDOC 15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13645/16 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7586/17 LIMITE PUBLIC UD 83 ENFOCUSTOM 84 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8461/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. της

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 2.2.2016 COM(2016) 50 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της Ανακοίνωσης της ς προς το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13543/17 UD 239 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2012 (05.06) (OR. en) 10360/12 EUROJUST 49 CATS 37 EJN 39 COPEN 127

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2012 (05.06) (OR. en) 10360/12 EUROJUST 49 CATS 37 EJN 39 COPEN 127 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2012 (05.06) (OR. en) 10360/12 EUROJUST 49 CATS 37 EJN 39 COPEN 127 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της : Προεδρίας προς: την ΕΜΑ/το Συμβούλιο Θέμα : Σχέδιο συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2017 (OR. en) 9645/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 23 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ENV

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2010 (26.10) (OR. en) 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2010 (26.10) (OR. en) 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2010 (26.10) (OR. en) 15358/10 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 14998/10 67

Διαβάστε περισσότερα

Στις 16 Οκτωβρίου 2014 η Προεδρία διένειμε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών (έγγρ /14).

Στις 16 Οκτωβρίου 2014 η Προεδρία διένειμε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών (έγγρ /14). Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 16142/14 JAI 962 JUSTPEN 6 JUSTCIV 312 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του

Διαβάστε περισσότερα

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2017 (OR. en) 7875/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 15792/2016 Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως προς την αθλητική διπλωματία

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως προς την αθλητική διπλωματία Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12355/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες LIMITE αριθ. προηγ. εγγρ.: 11816/16

Διαβάστε περισσότερα

10007/16 ΘΚ/ακι 1 DG D 2B

10007/16 ΘΚ/ακι 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10007/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

8964/17 ΜΑΚ/νκ/ΔΛ 1 DG E 1A

8964/17 ΜΑΚ/νκ/ΔΛ 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2017 (OR. en) 8964/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENV 422 FIN 290 FSTR 40 REGIO 56 AGRI 255 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2015 (OR. en) 8987/15 RECH 143 COMPET 230 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 8562/15

Διαβάστε περισσότερα

14846/15 ΔΛ/σα 1 DG G 3 C

14846/15 ΔΛ/σα 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14846/15 RECH 295 COMPET 551 SOC 703 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0477/ σύμφωνα με το άρθρο 197 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0477/ σύμφωνα με το άρθρο 197 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 Έγγραφο συνόδου B8-0477/207 5.7.207 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 97 του Κανονισμού σχετικά με τη σύσταση ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία, τις αρμοδιότητές της,

Διαβάστε περισσότερα

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13498/15 RECH 257 COMPET 482 SOC 625 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13432/17 SPORT 78 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15573/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

13525/14 ΙΑ/γπ 1 DG D1C

13525/14 ΙΑ/γπ 1 DG D1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13525/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 12707/4/14

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται επομένως από την ΕΜΑ να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το ανωτέρω σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως διατυπώνεται στο παράρτημα.

Ζητείται επομένως από την ΕΜΑ να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το ανωτέρω σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως διατυπώνεται στο παράρτημα. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2010 (14.04) (OR. en) 8309/1/10 REV 1 ENFOPOL 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ/το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 5025/4/10

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14368/17 COMPET 765 IND 311 MI 830 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

9454/17 ΘΚ/γπ 1 DGD1C

9454/17 ΘΚ/γπ 1 DGD1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2017 (OR. en) 9454/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 9039/2/17 REV 2 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου COSI 109 ASIM 54 ENFOPOL

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

14211/17 ΙΑ/νικ 1 DG - E 1C

14211/17 ΙΑ/νικ 1 DG - E 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14211/17 SPORT 94 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

14540/16 ΣΠΚ/μκρ 1 DGD2B

14540/16 ΣΠΚ/μκρ 1 DGD2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14540/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7281/17 ENFOPOL 121 JAI 239 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Σχέδιο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εγκρίνεται η

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2015 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2015 (OR. en) 8635/15 LIMITE PUBLIC DEVGEN 60 ACP 66 RELEX 341 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0278 (NLE) 15308/14 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: PROAPP 28 JAI 851 CATS 172 SCHENGEN 45 COMIX 599

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 101 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 101 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6799/17 FIN 148 SOC 155 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11170/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες EF 162 ECOFIN 638 UEM

Διαβάστε περισσότερα

12710/17 ΑΒ/μκρ 1 DG B 2A

12710/17 ΑΒ/μκρ 1 DG B 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12710/17 PECHE 365 AGRI 510 AGRIFIN 101 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156

PUBLIC. Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: ΓενικήςΓραμματείαςτουΣυμβουλίου τιςαντιπροσωπίες ΣχέδιοσυμπερασμάτωντουΣυμβουλίουκαιτωναντιπροσώπωντων

Διαβάστε περισσότερα

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

15926/14 ΠΜ/γπ 1 DG C 2B

15926/14 ΠΜ/γπ 1 DG C 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15926/14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Συμβούλιο με ημερομηνία: 21 Νοεμβρίου 2014 COMER 237 PESC 1213 CONOP 115 ECO 169 UD

Διαβάστε περισσότερα

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14127/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2017 (OR. en) 7935/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CULT 34 RELEX 290 DEVGEN 54 COMPET 236 ENFOCUSTOM 92 EDUC 131

Διαβάστε περισσότερα

το Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τη συνέχιση των εργασιών στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας

το Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τη συνέχιση των εργασιών στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2008 (19.11) (ΟR. fr) 15684/08 JAI 638 ENFOPOL 228 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : προς : Θέμα : ΕΜΑ το Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2014 (OR. en) 9688/14 UD 136 ENFOCUSTOM 63 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος.

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008 (30.05) (OR. en) 9873/08 FRONT 50 COMIX 436 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ. : 9181/05 SAN 67 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

10387/17 ΜΜ/γομ 1 DG C 2A

10387/17 ΜΜ/γομ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6993/17 ECOFIN 177 ENV 227 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Ειδική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

14406/15 ΠΧΚ/σα/ΑΗΡ 1 DGD 1C

14406/15 ΠΧΚ/σα/ΑΗΡ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14406/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 20 Νοεμβρίου 2015 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 14.3.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

12950/17 ΜΜ/μκρ 1 DG B 2B

12950/17 ΜΜ/μκρ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12950/17 AGRI 530 FAO 41 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Οκτωβρίου 2017 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15050/15 SAN 427 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2015 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

15520/08 ΣΜ/νμ 1 DGH4

15520/08 ΣΜ/νμ 1 DGH4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2008 (19.11) (OR. en) 15520/08 PROCIV 169 COCON 33 COSDP 1016 DEVGEN 217 ENV 799 FORETS 64 ONU 97 RECH 346 RELEX 887 SAN 256 TELECOM 188 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα:

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15508/16 AGRI 676 AGRILEG 197 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2014 COM(2014) 527 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2011 (21.11) (OR. en) 17187/11 POLGEN 204 CATS 120

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2011 (21.11) (OR. en) 17187/11 POLGEN 204 CATS 120 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2011 (21.11) (OR. en) 17187/11 POLGEN 204 CATS 120 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I» της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς την : την ΕΜΑ Θέμα : Το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15571/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0809(CNS)

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0809(CNS) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 5.11.2015 2015/0809(CNS) * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ για το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα