ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιγραφή Έργου... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στόχος και Αναγκαιότητα Έργου...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιγραφή Έργου... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στόχος και Αναγκαιότητα Έργου..."

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή Γενικά Κύριος Έργου - Ομάδα Μελέτης - Υπεύθυνος Επικοινωνίας Περιβαλλοντικό Προφίλ Εταιρείας... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιγραφή Έργου Συνοπτική Περιγραφή Έργου Γεωγραφική Θέση του Έργου Τεχνική Περιγραφή Κομβικού Σταθμού Γενικά Στοιχεία Σταθμού Περιγραφή Ιστού Περιγραφή Οικίσκων Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις - Γειώσεις - Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας Διάφορες Εργασίες Παρουσίαση Κεραιοσυστήματος Γενικά Κεραιοσύστημα Μελέτη Ραδιοεκπομπών Απαιτήσεις Έργου σε Ενέργεια και Νερό Παραγωγή και Διαχείριση Αποβλήτων / Ρύπων Υγρά Απόβλητα Στερεά Απόβλητα Αέριες Εκπομπές Θόρυβος Ανώμαλες και Επικίνδυνες Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στόχος και Αναγκαιότητα Έργου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εναλλακτικές Λύσεις VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. i

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Υφιστάμενη Κατάσταση Περιβάλλοντος Γενικά Στοιχεία Περιοχής Εγκατάστασης Κομβικού Σταθμού Μη Βιοτικά Χαρακτηριστικά Κλιματολογικά και Βιοκλιματικά Στοιχεία Μορφολογικά και Τοπιολογικά Χαρακτηριστικά Εδαφολογικά, Γεωλογικά και Τεκτονικά Χαρακτηριστικά Φυσικό Περιβάλλον Γενικά Στοιχεία Ειδικές Φυσικές Περιοχές Άλλες Φυσικές Περιοχές Περιγραφή Φυσικού Περιβάλλοντος στην Περιοχή Μελέτης Ανθρωπογενές Περιβάλλον Χωροταξικός Σχεδιασμός Χρήσεις Γης Δομημένο Περιβάλλον Ευαίσθητες Χρήσεις - Λοιπές Πηγές Η/Μ Ακτινοβολίας Κοινωνικο-οικονομικό Περιβάλλον Πιέσεις στο Περιβάλλον από Ανθρωπογενείς Δραστηριότητες Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον Περιοχής Μελέτης Ακουστικό Περιβάλλον - Δονήσεις Εκτίμηση και Αξιολόγηση Έντασης Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου στην Περιοχή Μελέτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκτίμηση και Αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Επιπτώσεις στην Ατμόσφαιρα Επιπτώσεις στο Έδαφος Επιπτώσεις στα Επιφανειακά και Υπόγεια Νερά Επιπτώσεις στο Ακουστικό Περιβάλλον Επιπτώσεις σε Μορφολογία - Τοπίο Επιπτώσεις στην Αισθητική του Τοπίου Επιπτώσεις στη Φύση / Προστατευόμενες Περιοχές Επιπτώσεις στο Ιστορικό / Πολιτιστικό Περιβάλλον Επιπτώσεις στις Χρήσεις Γης Επιπτώσεις στο Κοινωνικό / Οικονομικό Περιβάλλον Επιπτώσεις στην Ανθρώπινη Υγεία / Ακτινοβολίες Απαιτήσεις Έργου σε Ενέργεια και Νερό VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. ii

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μέτρα Αντιμετώπισης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ατμόσφαιρα Νερά και Έδαφος Ακουστικό Περιβάλλον Αισθητική του Τοπίου Φύση - Χλωρίδα και Πανίδα Ανθρώπινη Υγεία Κατανάλωση Ενέργειας και Νερού Μέτρα μετά το τέλος Ζωής του Σταθμού Συμπεράσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Προτεινόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) Εφαρμογή Σ.Π.Δ Καθορισμός ρόλων με σκοπό την τήρηση του Σ.Π.Δ Προτεινόμενο Πρόγραμμα Παρακολούθησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μη Τεχνική Περίληψη ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βιβλιογραφία Διαδίκτυο VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. iii

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα I: Χάρτες Ι.1 Χάρτης Προσανατολισμού (κλίμακα 1:50.000) Ι.2 Βιοκλιματικός Χάρτης (κλίμακα 1: ) Ι.3 Χάρτης Βιοκλιματικών Ορόφων (κλίμακα 1: ) Ι.4 Εδαφολογικός Χάρτης Ι.5 Χάρτης Σεισμικής Επικινδυνότητας Ι.6 Χάρτης Βλάστησης (κλίμακα 1: ) Ι.7 Δασικός Χάρτης Ι.8 Χάρτης Πρoστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 (κλίμακα 1: ) Ι.9 Χάρτης Χρήσεων Γης (κλίμακα 1:12.500) Ι.10 Χάρτης Θέσεων Λήψης Φωτογραφιών (κλίμακα 1:12.500) Παράρτημα IΙ: Σχέδια ( ) INTR Α001B Τοπογραφικό Διάγραμμα (κλίμακα 1:200) INTR Α002B Κάτοψη (κλίμακα 1:50) INTR Α003B Όψεις & Τομή A-A (κλίμακα 1:100) Παράρτημα ΙΙΙ: Φωτογραφική Τεκμηρίωση Παράρτημα IV: Μελέτες Η/Μ Ακτινοβολίας IV.1 IV.2 IV.3 Μελέτη Ραδιοεκπομπών Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου Έκθεση Μετρήσεων Επιπέδων Η/Μ Ακτινοβολίας Ραδιοσυχνοτήτων Παράρτημα V: Εγκρίσεις Άδειες Δημόσια Έγγραφα Λοιπά Έγγραφα Παράρτημα VΙ: Κεραιοσυστήματα Κινητής Τηλεφωνίας & Η/Μ Ακτινοβολία Παράρτημα VΙΙ: Βιολογικά Αποτελέσματα Η/Μ Ακτινοβολίας και Όρια Ασφαλείας Παράρτημα VIII: Περιβαλλοντικό Προφίλ / Πιστοποιητικά Παράρτημα IX: Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Παράρτημα Χ. Μελετητικό Πτυχίο - Υπ. Δήλωση VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. iv

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η παρούσα αποτελεί τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Κομβικού Σταθμού κινητής τηλεφωνίας « ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑ», της εταιρείας Vodafone, ο οποίος είναι εγκατεστημένος, επί εδάφους, στη θέση «Όρνιο», στο Δήμο Αχαρνών, της Περιφ. Ενότητας Ανατ. Αττικής, Περιφέρειας Αττικής. Η Vodafone έχει αναλάβει να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Νόμο 2145/93. Ο υπό εξέταση Σταθμός, δεδομένου ότι δύναται να φέρει άνω των 30 άκρων μικροκυματικών ζεύξεων (πιο συγκεκριμένα έως και 50), θεωρείται κομβικός και σύμφωνα με την Υ.Α /2012 (Φ.Ε.Κ. 1565/Β/ ), που τροποποιεί την Υ.Α. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21/Β/ ) και η οποία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/ ) και καταργεί την Κ.Υ.Α /2332/2002 (Φ.Ε.Κ. 1022/Β/ ), με την εξαίρεση του Παραρτήματος ΙΙ αυτής, κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2 έργων και δραστηριοτήτων (Ομάδα 12η: Ειδικά έργα και δραστηριότητες, α/α 5: Κομβικοί Σταθμοί κινητής και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας). Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα : το Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α) «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» την Υ.Α /ΕΥΠΕ/2013 (Φ.Ε.Κ. 964/Β) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος» την Υ.Α. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21/Β) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ » VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 5

6 την Υ.Α /2012 (Φ.Ε.Κ. 1565/Β) «Τροποποίηση της 1958/ απόφασης του Υ.Π.Ε.Κ.Α. "Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 4, του Ν. 4014/ (209/A)" (21/Β)» την Υ.Α /2012 (Φ.Ε.Κ. 1077/Β) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21/Β/ ), σύμφωνα με το άρθρο 12, του Ν. 4014/2011» την Κ.Υ.Α. Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 (Φ.Ε.Κ. 415/Β) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθ /1807/2010 Κ.Υ.Α. "Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ..." (1495/Β), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/Ε.Ο.Κ. "Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών", του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ». το Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» την Κ.Υ.Α. 5910/27272/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Εθνικός & Περιφερειακός Σχεδιασμός» την Κ.Υ.Α /725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383/Β) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ "για τα επικίνδυνα απόβλητα" του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου Αντικατάσταση της υπ αριθμ /1546/1997 Κ.Υ.Α. "Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων"». το Ν. 4070/2012 (Φ.Ε.Κ. 82/Α) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» Η παρούσα μελέτη αναλύει όλα τα σημεία που απαιτούνται από την ανωτέρω νομοθεσία και εξετάζει πλήρως όλες τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση και τη λειτουργία του εξεταζόμενου Κομβικού Σταθμού κινητής τηλεφωνίας της Vodafone. VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 6

7 1.2 Κύριος Έργου - Ομάδα Μελέτης - Υπεύθυνος Επικοινωνίας Κύριος Έργου Επωνυμία : Επάγγελμα : Διεύθυνση : Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. : Υπεύθυνος Επικοινωνίας : VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ A.E.E.T. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ Χαλάνδρι / ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θεόδωρος Μπαρμπούνης Τηλ.: Μελετητής - Υπεύθυνος Επικοινωνίας Αναστάσιος Ξάνθης Γεωπόνος ΓΠΑ MSc Διαχείρισης Περιβάλλοντος Βασ. Σοφίας 40, Τ.Κ Μαρούσι Τηλ./fax: Ε-mail: Σύνταξη Σχεδίων INTRAKAT ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 19 Χ.Θ. Λεωφ. Παιανίας - Μαρκοπούλου Τ.Κ Παιανία Τηλ.: / Fax: Η επιστημονική ομάδα της ΑΝΧΑΝ Ο.Ε. που ασχολήθηκε με την εκπόνηση της παρούσας μελέτης απαρτίζεται από τους κάτωθι μελετητές : Αναστάσιος Ξάνθης, Γεωπόνος Γ.Π.Α., MSc Διαχείρισης Περιβάλλοντος Ελευθερία Μεκιάμη, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 7

8 1.3 Περιβαλλοντικό Προφίλ Εταιρείας Για τη Vodafone η Εταιρική Υπευθυνότητα έχει να κάνει με τον τρόπο που μια εταιρεία διοικείται, παράγει έργο και συμπεριφέρεται απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη, την κοινωνία και το περιβάλλον. Ο οργανισμός είναι υπεύθυνος όταν παράλληλα με την επίτευξη των εμπορικών του στόχων λαμβάνει υπόψη την επίδραση της λειτουργίας του στο σύνολο, σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό, οικονομικό και ηθικό επίπεδο, προβαίνοντας σε αντίστοιχες δράσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα. Επομένως, αποτελεί ηθική υποχρέωση του οργανισμού, ανάλογα με το εύρος των δραστηριοτήτων του -χωρίς αυτό να μεταφράζεται απαραίτητα σε οικονομική δαπάνη- να μειώσει την ενδεχόμενη αρνητική επίδραση του (π.χ. στο περιβάλλον) και να αυξήσει την αντίστοιχη θετική (π.χ. στην κοινωνία) στον κόσμο γύρω μας. Η Vodafone έχει εντάξει την Εταιρική Υπευθυνότητα και την Περιβαλλοντική Διαχείριση στο όραμα, τις αξίες, τους στρατηγικούς της στόχους και στις επιχειρηματικές της αρχές. Έχει αναπτύξει και εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης, πιστοποιημένα από έγκυρους φορείς και με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται συστηματικότερη και αποδοτικότερη προσέγγιση θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης : ISO 14001: Το Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης που διαθέτει η Vodafone, για το σύνολο των δραστηριοτήτων της, είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO από τον Ιούνιο του 1999 (Αρ. Πιστοποιητικού /006 ΕΛΟΤ). ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: Η Vodafone διαθέτει Εργαστήριο Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Ραδιοσυχνοτήτων (75MHz - 3GHz), διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), κατά ISO/IEC 17025:2005, από το Μάρτιο του 2009 (Αρ. Διαπίστευσης: 533). Το Μάρτιο του 2012, η διαπίστευση του Εργαστηρίου επεκτάθηκε και σε μετρήσεις θορύβου στο περιβάλλον, ενώ το πεδίο ραδιοσυχνοτήτων επεκτάθηκε μέχρι τα 6GHz (Αρ. Διαπίστευσης 533-2). Οι εν λόγω διαπιστεύσεις αποτελούν την αναγνώριση της επιστημονικής και αξιόπιστης εργασίας του Εργαστηρίου, καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας του. Το Εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο και επανδρωμένο με το κατάλληλο προσωπικό, το οποίο εκπονεί μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικού πεδίου ραδιοσυχνοτήτων και θορύβου στο περιβάλλον σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς οδηγίες και πρότυπα. Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης καθιστά τις μετρήσεις του Εργαστηρίου πλήρως αξιόπιστες και έγκυρες. Η εγκυρότητα της διαδικασίας διαφυλάσσεται από τον ετήσιο έλεγχο που διενεργεί το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης στο Εργαστήριο. Περισσότερα σχετικά στοιχεία παρατίθενται στο Παράρτημα VIII. VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Περιγραφή Έργου 2.1 Συνοπτική Περιγραφή Έργου Είδος έργου : Κομβικός Σταθμός κινητής τηλεφωνίας Κωδικός έργου : ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑ Κατάταξη έργου : Κατηγορία Α, Υποκατηγορία 2 Ιδιοκτησιακό καθεστώς : Δημόσια δασική έκταση α. Γεωγραφική Θέση Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87) Θέση Έργου Δήμος Περιφ. Ενότητα Περιφέρεια Γ. Πλάτος : 38 10' 09" Γ. Μήκος : 23 43' 54" : «ΟΡΝΙΟ» : ΑΧΑΡΝΩΝ : ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ : ΑΤΤΙΚΗΣ β. Περιγραφή Ιστών Αριθμός : 1 Τύπος : ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ Ύψος ιστού : 38,50 m (συμπ/νης πυραμίδας 2,50 m) Μήκος αλεξικέραυνου : 4,90 m VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 9

10 γ. Περιγραφή Οικίσκου/ων Χώρος Μηχανημάτων Οικίσκος Μηχανημάτων 1 Διαστάσεις : 2,50 m x 6,00 m x 3,50 m (Η) Εμβαδό : 15,00 m 2 Εμβαδό οικοπέδου : 420,00 m 2 Άλλες σχετιζόμενες κατασκευές : σχάρες καλωδίων από τον οικίσκο των μηχανημάτων στον ιστό, εξωτερική μονάδα κλιματιστικού, μετρητής Δ.Ε.Η., παροχικό καλώδιο, αγωγός γείωσης Οικίσκος Μηχανημάτων 2 Διαστάσεις : 2,50 m x 6,00 m x 3,50 m (Η) Εμβαδό : 15,00 m 2 Οικίσκος Γεννήτριας Διαστάσεις : 2,40 m x 2,00 m x 3,50 m (Η) Εμβαδό : 4,80 m 2 δ. Περιγραφή Κεραιών ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αριθμός ιστών : 1 Αριθμός κεραιών κινητής τηλεφωνίας : 9 εκπομπής & 3 ανενεργές Αριθμός κατόπτρων : έως 50 Αριθμός κεραιών άλλων υπηρεσιών : - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Ιστός Πλήθος κεραιών ανά ιστό Τύπος κεραιών Υπηρεσία * ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (W) VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 10

11 1 9 2x ANDREW LBX3319DS VTM GSM/UMTS (900) 4x ALLGON GSM/UMTS (900) 1x KATHREIN DCS/LTE 2x KATHREIN DCS/LTE/UMTS (2100) ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 25 1 έως 50 ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚA ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΖΕΥΞΗ Σ.Β. 0,8 * Συχνότητες λειτουργίας για κάθε υπηρεσία : GSM : 900 MHz DCS : 1800 MHz LTE: 1800MHz UMTS : 900 & 2100MHz ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΖΕΥΞΗ : > 2 GHz LMDS : 26 GHz 2.2 Γεωγραφική Θέση του Έργου Ο Κομβικός Σταθμός « ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑ» της Vodafone είναι εγκατεστημένος, επί εδάφους, στη θέση «Όρνιο», στο Δήμο Αχαρνών, της Περιφ. Ενότητας Ανατ. Αττικής, Περιφέρειας Αττικής. Η εν λόγω θέση, με συντεταγμένες (κατά Ε.Γ.Σ.Α. 87) : φ = 38 ο λ = 23 ο βρίσκεται εντός των ορίων προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura Ο χώρος εγκατάστασης του εξεταζόμενου Σταθμού, συνολικού εμβαδού 420,00 m 2, παρουσιάζεται : στο Χάρτη Ι.1 (Χάρτης Προσανατολισμού) στο Χάρτη Ι.9 (Χάρτης Χρήσεων Γης) ενώ αποτυπώνεται λεπτομερώς στο Τοπογραφικό Διάγραμμα (INTR Α001Β), που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ. Στο εν λόγω Τοπογραφικό Διάγραμμα βρίσκονται συνημμένα : Απόσπασμα Χάρτη της Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1: Απόσπασμα Χάρτη της Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:5.000 Οδοιπορικό Σκαρίφημα πρόσβασης στο χώρο εγκατάστασης του Σταθμού VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 11

12 Στις φωτογραφίες του Παραρτήματος ΙΙΙ παρουσιάζονται απόψεις του εξεταζόμενου Κομβικού Σταθμού καθώς και της παρακείμενης αυτού περιοχής. Οι θέσεις λήψης των φωτογραφιών υποδεικνύονται στο Χάρτη I.11 (Παράρτημα I). 2.3 Τεχνική Περιγραφή Κομβικού Σταθμού Ένας Κομβικός Σταθμός κινητής τηλεφωνίας αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία : Τις κεραίες, που επιτρέπουν στο Σταθμό να εξυπηρετεί τις συσκευές των συνδρομητών (cells). Τις κεραίες, που επιτρέπουν τη διασύνδεση του Σταθμού με άλλους γειτονικούς Σταθμούς (microwave dishes μικροκυματικά κάτοπτρα). Τη μεταλλική κατασκευή, πάνω στην οποία τοποθετούνται οι παραπάνω κεραίες (ιστός/πυλώνας), με τις αντίστοιχες στηρίξεις ή θεμελιώσεις κ.λπ. Τα μηχανήματα υποστήριξης των κεραιών αυτών, τα οποία είτε τοποθετούνται σε ειδικό στεγασμένο χώρο είτε κατασκευάζονται και τοποθετούνται, εξ αρχής, σαν ολοκληρωμένες μονάδες, ειδικά φτιαγμένες για την αντιμετώπιση καιρικών φαινόμενων σε εξωτερικό χώρο. Τυχόν υποστηρικτικές κατασκευές (π.χ. θέση μετρητή, περίφραξη) καθώς και κατασκευές, οι οποίες διευκολύνουν την οπτική ενσωμάτωση του Σταθμού στο περιβάλλον (π.χ. ειδικά καλύμματα). Σε ορισμένους Σταθμούς μπορεί να τοποθετηθεί Η/Ζ (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος), το οποίο παραμένει σε εφεδρεία και ενεργοποιείται (αυτόματα) στην περίπτωση που υπάρξουν προβλήματα με την παροχή από το δίκτυο ηλεκτροδότησης (διακοπή, πτώση τάσης κ.ά.). Εναλλακτικά σε κάποιους άλλους μπορεί να γίνει απλώς προετοιμασία για την υποδοχή Η/Ζ με την εκ των προτέρων διαμόρφωση του σχετικού χώρου τοποθέτησής του. Στα Κεφάλαια, που ακολουθούν, παρατίθενται τεχνικά στοιχεία για τον εξεταζόμενο Σταθμό Γενικά Στοιχεία Σταθμού Ο εξεταζόμενος Κομβικός Σταθμός κινητής τηλεφωνίας περιλαμβάνει : έναν ιστό που έχει εγκατασταθεί πάνω σε ειδικά μελετημένη και κατασκευασμένη βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα και επί του οποίου φιλοξενούνται τα μικροκυματικά κάτοπτρα. τρείς οικίσκους, εκ των οποίων οι δύο στεγάζουν τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και ο τρίτος τη γεννήτρια του Σταθμού, η οποία εξασφαλίζει την αυτονομία του σε περιπτώσεις διακοπής της ηλεκτροδότησης. Επισημαίνεται πως το σύνολο των εγκαταστάσεων περικλείεται από κατάλληλη περίφραξη. VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 12

13 Στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθενται τα σχέδια του εξεταζόμενου Σταθμού, ενώ στις φωτογραφίες του Παραρτήματος III παρουσιάζονται απόψεις τόσο του ίδιου του Σταθμού όσο και της παρακείμενης αυτού περιοχής Περιγραφή Ιστού Το ύψος του ιστού καθώς και το μήκος του αλεξικέραυνου, που φέρει στην κορυφή του, παρατίθενται στον Πίνακα της Παραγράφου 2.1.β. Η κατασκευή του ιστού έχει υπολογιστεί ώστε να αντέχει σε ανέμους ταχύτητας 200 Km/h. Ο ιστός είναι δικτυωτού τύπου και αποτελείται από προκατασκευασμένα μεταλλικά ελάσματα. Κατά μήκος του κατακόρυφου κεντρικού άξονα της κατασκευής του ιστού υπάρχει στήλη, η οποία περιλαμβάνει ειδική «σχάρα» για την όδευση καλωδίων και κλίμακα ανόδου. Για την ασφαλή άνοδο και κάθοδο στον ιστό, η κλίμακα διαθέτει διάταξη κατά των πτώσεων (rail lock), στην οποία αγκυρώνεται η ζώνη ασφαλείας του προσωπικού κατά τη χρήση της σκάλας. Η βάση της κλίμακας ασφαλίζει στο έδαφος με ειδικό αντιαναρριχητικό κλωβό από πυκνό χαλύβδινο πλέγμα και πόρτα, η οποία κλειδώνει με λουκέτο ασφαλείας ώστε να είναι αδύνατη η πρόσβαση στους μη έχοντες εξουσιοδότηση. Ο ιστός εδράζεται σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 4,00 m x 4,00 m και ύψους 2,00 m. Οι συγκεκριμένες διαστάσεις καθώς και η απαιτούμενη ποσότητα οπλισμού προσδιορίστηκαν επακριβώς μέσω στατικής μελέτης Περιγραφή Οικίσκων Ο εξεταζόμενος Σταθμός διαθέτει τρεις οικίσκους, δύο για τη φιλοξενία των μηχανημάτων και του εξοπλισμού υποστήριξης των κεραιών και έναν για τη στέγαση της γεννήτριας. Οι διαστάσεις των εν λόγω οικίσκων παρατίθενται στον Πίνακα της Παραγράφου 2.1.γ. Οι οικίσκοι έχουν τοποθετηθεί επί ειδικής επιφάνειας κατασκευασμένης από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Η άνω στάθμη της έχει μια μικρή κλίση της τάξης του 1% για την απορροή των όμβριων υδάτων εκτός του χώρου του Σταθμού σε συνδυασμό με τις κλίσεις του φυσικού εδάφους και την άνω στάθμη του θεμελίου του ιστού. Η έκταση αυτής της βάσης καταλαμβάνει όλη την πέρα από τη βάση του ιστού επιφάνεια του Σταθμού και ορίζεται από την περίφραξη των εγκαταστάσεων. Σκελετός Ο σκελετός του κάθε οικίσκου αποτελείται από στρατζαρισμένη λαμαρίνα πάχους 3,00 mm. Όλος ο σκελετός είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου και έχει συναρμολογηθεί με βίδες ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένες. Η όλη κατασκευή εξασφαλίζει την αντισεισμικότητα του οικίσκου. VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 13

14 Επικάλυψη Έκαστος οικίσκος είναι επενδυμένος με φύλλα πολυουρεθάνης, πάχους 40,00 mm. Η πολυουρεθάνη περιέχεται μεταξύ δύο φύλλων από γαλβανιζέ λαμαρίνα 0,50 mm, βαμμένη σε απόχρωση παρόμοια με αυτής του σκελετού. Τα φύλλα της στέγης έχουν κλίση 2% για την απορροή των νερών της βροχής. Η κατασκευή εξασφαλίζει τη δυνατότητα εργασίας ενός ανθρώπου πάνω στη στέγη. Δάπεδο Έχει γίνει επίστρωση με αντιστατικό υλικό. Κλιματισμός Εντός των οικίσκων των μηχανημάτων έχει εγκατασταθεί σύστημα κλιματισμού, με σκοπό τη διατήρηση σταθερής εσωτερικής θερμοκρασίας. Το σύστημα κλιματισμού αποτελείται από μια κλιματιστική μονάδα τύπου free cooling. Το προηγμένο αυτό σύστημα κλιματισμού, με τη χρήση αισθητήρων ανεμιστήρων, μειώνει το χρόνο λειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων ενώ διατηρεί επαρκή ψύξη στο χώρο. Κατ αυτό τον τρόπο, περιορίζεται σημαντικά η κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με ένα συμβατικό κλιματιστικό, με αποτέλεσμα να εξοικονομείται περισσότερο από 60% ενέργειας ψύξης / θέρμανσης. Πυροσβεστήρας Εντός των οικίσκων έχουν τοποθετηθεί φορητοί πυροσβεστήρες. Άλλος Εξοπλισμός Στους οικίσκους φιλοξενίας των τηλεπικοινωνιακών μηχανημάτων του Σταθμού έχουν τοποθετηθεί ηλεκτρονικές εντομοπαγίδες σε συνεχή λειτουργία. Επίσης, ένας αισθητήρας καπνού και ένας αισθητήρας θερμότητας συνδέονται με τη διάταξη του συναγερμού του κάθε χώρου και σε τυχόν ενεργοποίησή τους ενημερώνεται άμεσα το αντίστοιχο κέντρο επίβλεψης λειτουργίας του Σταθμού (ΜΤΧ/NMC). Στον οικίσκο της γεννήτριας έχουν εγκατασταθεί : ένας αισθητήρας καπνού και ένας αισθητήρας θερμότητας, που συνδέονται με τη διάταξη συναγερμού του χώρου και σε τυχόν ενεργοποίηση τους ενημερώνεται άμεσα το αντίστοιχο MTX/NMC. ένας φορητός πυροσβεστήρας 5Kg CO 2. ανεξάρτητο αυτόματο και αυτόνομο σύστημα κατάσβεσης αποτελούμενο από : - δύο αισθητήρες θερμότητας στην οροφή VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 14

15 - δύο ακροφύσια εκτόξευσης CO 2 (πάνω από τη γεννήτρια και τη δεξαμενή πετρελαίου) συνδεδεμένα με σταθερό πυροσβεστήρα CO 2 μέσω πνευματικού διακόπτη, ο οποίος συνδέεται με σειρήνα συναγερμού καθώς και με το διακόπτη λειτουργίας της γεννήτριας Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις - Γειώσεις - Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις συνίστανται στην τοποθέτηση του Γενικού Ηλεκτρικού Πίνακα, των εγκαταστάσεων φωτισμού, ρευματοδοτών, παροχών κλιματισμού, συναγερμού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και της ειδικής εξωτερικής τριφασικής πρίζας για τυχόν χειροκίνητο εφεδρικό Η/Ζ. Οι εγκαταστάσεις και τα υλικά, που έχουν χρησιμοποιηθεί, είναι σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις ισχύουσες προδιαγραφές της Δ.Ε.Η. Εκτός από τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, στο εσωτερικό του κάθε οικίσκου μηχανημάτων, έχουν λάβει χώρα και οι ακόλουθες εργασίες : α) Οι καλωδιώσεις από το μετρητή της Δ.Ε.Η. φθάνουν στο γενικό ηλεκτρολογικό πίνακα του οικίσκου εγκαταστάσεων. Η όδευση των καλωδιώσεων γίνεται μέσω εγκιβωτισμένου σωλήνα PVC Φ125. Η χάραξη της όδευσης έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να μη διέρχονται κάτω από τον οικίσκο. Στο σημείο εισόδου, στο δάπεδο του οικίσκου, έχει κατασκευαστεί φρεάτιο οπλισμένου σκυροδέματος, χωρίς πάτο. β) Τοποθέτηση ασφαλειοδιακόπτη 3 x 40 στη διαδρομή της γενικής παροχής ρεύματος από το μετρητή μέχρι το γενικό πίνακα. γ) Τοποθέτηση των δύο φωτοεμποδίων πάνω στον ιστό και καλωδίωσή τους μέχρι τον πίνακα αυτοματισμού τους, μέσα στον οικίσκο των εγκαταστάσεων. Στο εσωτερικό των οικίσκων έχει τοποθετηθεί σύστημα αντικεραυνικής προστασίας του Σταθμού, το οποίο συνίσταται στις ισοδυναμικές συνδέσεις των μεταλλικών τμημάτων του οικίσκου και στις ισοδυναμικές συνδέσεις, μέσω απαγωγών των υπερτάσεων ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, με σκοπό τη μείωση των διαφορών δυναμικού μεταξύ των μεταλλικών τμημάτων και συστημάτων μέσα στο χώρο κατά την πτώση κεραυνών. Κάτω από το αντιστατικό δάπεδο υπάρχει ένα πλέγμα στατικής εκφόρτισης του δαπέδου αποτελούμενο από εύκαμπτες χάλκινες ταινίες. Το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας του Σταθμού αποτελείται από τα εξής μέρη : το εξωτερικό συλλεκτήριο σύστημα, που θα δεχθεί τον κεραυνό και που είναι για μεν τον ιστό η ακίδα του αλεξικέραυνου για δε τον οικίσκο ο περιμετρικός αγωγός κράματος AlMgSi στην οροφή του καθώς επίσης οι αντίστοιχοι αγωγοί καθόδου που συνδέονται με τις αναμονές της θεμελιακής γείωσης. VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 15

16 το εσωτερικό σύστημα του οικίσκου, που έχει σαν σκοπό τις ισοδυναμικές συνδέσεις των μεταλλικών στοιχείων και τις ισοδυναμικές συνδέσεις μέσω απαγωγών των υπερτάσεων ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. την περιμετρική γείωση, που βελτιώνει την αντίσταση γείωσης του συνολικού συστήματος. τη γείωση της περίφραξης Διάφορες Εργασίες Περίφραξη Σταθμού Ο χώρος των εγκαταστάσεων του Σταθμού ορίζεται, περιμετρικά, από την περίφραξή του. Στοιχεία αυτής της περίφραξης αποτελούν η πύλη εισόδου του Σταθμού και η ειδική κατασκευή που δέχεται το μετρητή (pillar). Η περίφραξη αποτελεί μια μικτή κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος και μετάλλου. Η μεταλλική κατασκευή είναι γαλβανισμένη. Πύλη Εισόδου Η πύλη εισόδου του Σταθμού αποτελείται από μια δίφυλλη πόρτα με τα φύλλα να στηρίζονται με μεντεσέδες, αριστερά και δεξιά, σε δύο μεταλλικές κολώνες - ορθοστάτες. Κολώνα Δ.Ε.Η. Δίπλα στην πύλη και πάνω στο όριο της περίφραξης έχει κατασκευαστεί, από οπλισμένο σκυρόδεμα, η κολώνα τοποθέτησης του μετρητή της Δ.Ε.Η., στην οποία πακτώνεται και ο σωλήνας που δέχεται το εναέριο καλώδιο του ρεύματος. Διαμορφώσεις Υπαίθριου Χώρου Οι ελεύθερες επιφάνειες του Σταθμού καθώς και η μη σκυροδετημένη επιφάνεια της περίφραξης καλύπτονται με χαλίκι όπως επίσης και μια ζώνη πλάτους 2,00 m, περιμετρικά της περίφραξης, για λόγους αντιπυρικής προστασίας. VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 16

17 2.4 Παρουσίαση Κεραιοσυστήματος Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά τα τεχνικά στοιχεία του κεραιοσυστήματος του εξεταζόμενου Σταθμού της Vodafone. Στο Παράρτημα IV.1 παρατίθεται η μελέτη Ραδιοεκπομπών, που έχει εκπονηθεί για τον εξεταζόμενο Σταθμό. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κεραιοσυστήματα της κινητής τηλεφωνίας και άλλες ασύρματες υπηρεσίες παρέχονται στο Παράρτημα VI «Κεραιοσυστήματα Κινητής Τηλεφωνίας και Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία» Γενικά Το ύψος τοποθέτησης των κεραιών στον εξεταζόμενο Σταθμό κινητής τηλεφωνίας έχει ως αποτέλεσμα τα επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, σε οποιοδήποτε χώρο είναι ελεύθερα προσβάσιμος στο κοινό, να συμμορφώνονται με τα όρια έκθεσης, όπως ορίζονται από το Νόμο 4070 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 82/Α/ ) Κεραιοσύστημα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σ.Β. VODAFONE VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 17

18 ΠΙΝΑΚΑΣ GSM / UMTS / DCS / LTE Ιστός στήριξης Πάροχος Vodafone Vodafone Vodafone Vodafone Υπηρεσία GSM900 GSM900 GSM900 GSM900 Συχνότητα εκπομπής Αζιμούθιο (deg) Ηλεκτρική-Μηχανική κλίση Ψ (deg) Μήκος κεραίας 2,576 2,576 1,8 1,8 Ύψος κέντρου από 34,71 34,71 34,9 34,9 βάση ιστού (m) Κατασκευαστής ANDREW ANDREW Allgon Allgon Μοντέλο/Τύπος LBX-3319DS-VT LBX-3319DS-VT Μέγιστο κέρδος κύριου 20,6 20, λοβού Gm(dBi) Μέγιστο κέρδος μεγαλύτερου 5,6 5, δευτερεύοντος λοβοού Gs (dbi) θ-3db (Κατακόρυφο 7,1 7, διάγραμμα) Θs (Κατακόρυφο διάγραμμα) φ-3db (Οριζόντιο 32,5 32, διάγραμμα) φ-10db (Οριζόντιο διάγραμμα) φ-20db (Οριζόντιο διάγραμμα) Μέγιστο κέρδος 0,60 0,60-3,00-3,00 μεγαλύτερου πλάγιου λοβού Gr (dbi) Αριθμός φασματικών καναλιών (Φερουσών) Ισχύς στην είσοδο της κεραιοδιάταξης ανά φέρουσα VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 18

19 Vodafone Vodafone Vodafone Vodafone Vodafone GSM900 GSM900 UMTS900 UMTS900 UMTS ,8 1,8 2,576 2,576 1,8 34,9 34,9 34,71 34,71 34,9 Allgon Allgon ANDREW ANDREW Allgon LBX-3319DS-VT LBX-3319DS-VT ,6 20, ,6 5, ,1 7, ,5 32, ,00-3,00 0,60 0,60-3, VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 19

20 1 1 1 Vodafone Vodafone Vodafone UMTS900 UMTS900 UMTS ,8 1,8 1,8 34,9 34,9 34,9 Allgon Allgon Allgon ,00-3,00-3, VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 20

21 Ιστός στήριξης Πάροχος Vodafone Vodafone Vodafone Vodafone Υπηρεσία DCS1800 DCS1800 DCS1800 LTE1800 Συχνότητα εκπομπής Αζιμούθιο (deg) Ηλεκτρική-Μηχανική κλίση Ψ (deg) Μήκος κεραίας 1,3 1,032 1,032 1,3 Ύψος κέντρου από 34,65 34,52 34,52 34,65 βάση ιστού (m) Κατασκευαστής Kathrein KATHREIN KATHREIN Kathrein Μοντέλο/Τύπος Μέγιστο κέρδος κύριου 18 19,2 19,2 18 λοβού Gm(dBi) Μέγιστο κέρδος μεγαλύτερου 5,3 4,2 4,2 5,3 δευτερεύοντος λοβοού Gs (dbi) θ-3db (Κατακόρυφο 7 9,2 9,2 7 διάγραμμα) Θs (Κατακόρυφο διάγραμμα) φ-3db (Οριζόντιο διάγραμμα) φ-10db (Οριζόντιο διάγραμμα) φ-20db (Οριζόντιο διάγραμμα) Μέγιστο κέρδος -2,00-0,80-0,80-2,00 μεγαλύτερου πλάγιου λοβού Gr (dbi) Αριθμός φασματικών καναλιών (Φερουσών) Ισχύς στην είσοδο της κεραιοδιάταξης ανά φέρουσα VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 21

22 1 1 Vodafone Vodafone LTE1800 LTE ,032 1,032 34,52 34,52 KATHREIN KATHREIN ,2 19,2 4,2 4,2 9,2 9, ,80-0, VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 22

23 Ιστός στήριξης 1 1 Πάροχος Vodafone Vodafone Υπηρεσία UMTS2100 UMTS2100 Συχνότητα εκπομπής Αζιμούθιο (deg) Ηλεκτρική-Μηχανική 2 2 κλίση Ψ (deg) Μήκος κεραίας 1,032 1,032 Ύψος κέντρου από 34,52 34,52 βάση ιστού (m) Κατασκευαστής KATHREIN KATHREIN Μοντέλο/Τύπος Μέγιστο κέρδος κύριου 19,8 19,8 λοβού Gm(dBi) Μέγιστο κέρδος μεγαλύτερου 4,8 4,8 δευτερεύοντος λοβοού Gs (dbi) θ-3db (Κατακόρυφο 8,5 8,5 διάγραμμα) Θs (Κατακόρυφο διάγραμμα) φ-3db (Οριζόντιο διάγραμμα) φ-10db (Οριζόντιο διάγραμμα) φ-20db (Οριζόντιο διάγραμμα) Μέγιστο κέρδος -0,20-0,20 μεγαλύτερου πλάγιου λοβού Gr (dbi) Αριθμός φασματικών 2 2 καναλιών (Φερουσών) Ισχύς στην είσοδο της κεραιοδιάταξης ανά φέρουσα VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 23

24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΖΕΥΞΕΩΝ Ο υπό μελέτη Σταθμός δύναται να φέρει έως και 50 μικροκυματικές κεραίες σημειακής ζεύξης. Οι συχνότητες λειτουργίας των μικροκυματικών ζεύξεων, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ασύρματη διασύνδεση του υπό μελέτη Σταθμού, θα είναι από 4 έως 60GHz (μεταξύ του εύρους 4 έως 60GHz δύναται να χρησιμοποιηθούν όλες οι επιμέρους συχνότητες, ορισμένες εκ των οποίων αναφέρονται ενδεικτικά στον παρακάτω Πίνακα 2.1). Πίνακας 2.1 Τύποι και τεχνικά χαρακτηριστικά μικροκυματικών κεραιών σημειακής ζεύξης με συχνότητα λειτουργίας από 4 έως 60GHz. ΤΥΠΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΚΕΡΔΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (dbi) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (GHz) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (m) ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (W) Andrew VHP1-370A 39,5 38 0,3 0,063 Andrew UHX10-37H 39,1 4 3,0 0,8 Gabriel SR1,5-380ASE 41,9 60 0,5 0,063 Andrew VHP2-370A 44,3 26 0,6 0,063 Andrew VHP2-370A 44,3 38 0,6 0,063 Andrew VHP ,6 23 0,8 0,063 Andrew VHP4A-220A 46,1 23 1,2 0,5 Andrew HP2-180G 38,9 18 0,6 0,16 Gabriel SR6-220ASE 49,4 23 1,8 0,5 Andrew VHP2, ,1 15 1,8 0,063 Andrew VHPX6-180A 47,9 18 1,8 0,16 Andrew VHP ,0 15 0,8 0,063 Andrew HP10-107F 48,3 11 3,0 0,063 Andrew HPX12-71E 46,1 8 3,7 0,5 Andrew HP6-71E 40,5 8 1,8 0,5 Andrew HSX12-36A 40,9 4 3,7 0,8 Andrew HSX12-64A 45,7 6 3,7 0,5 Andrew HPX12-71E 46,1 7 3,7 0,5 Andrew HPX6-130A 45,1 13 1,8 0,5 Andrew HPX6-107E 44,0 11 1,8 0,063 VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 24

25 Θεωρείται ότι η συχνότητα εκπομπής είναι αυτή, στην οποία παρουσιάζεται το μέγιστο κέρδος για κάθε τύπο κεραίας, γεγονός που αποτελεί την αυστηρότερη περίπτωση από πλευράς ακτινοπροστασίας. Συνεπώς, υπερκαλύπτεται και η περίπτωση εκπομπής στη ζώνη των 26GHz αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη μικροκυματική συχνότητα από 4 έως 60GHz και για όλες τις επιμέρους συχνότητες. Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών θεμάτων των ραδιοεκπομπών δίδεται στην επισυναπτόμενη μελέτη Ραδιοεκπομπών (Παράρτημα IV.1) Μελέτη Ραδιοεκπομπών Για κάθε Σταθμό κινητής τηλεφωνίας γίνεται μελέτη ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της λειτουργίας των κεραιών του με τα όρια επιτρεπόμενης έκθεσης για το ευρύ κοινό, όπως αυτά ορίζονται από το Νόμο 4070 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 82/Α/ ). Υπολογίζουμε, λοιπόν, τις τιμές της πυκνότητας ισχύος στις κοντινότερες ελεύθερα προσβάσιμες περιοχές από το ευρύ κοινό. Η μελέτη ραδιοεκπομπών εκπονείται ακολουθώντας το Πρότυπο Μελέτης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, με τίτλο «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΑΔΙΟΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ» (έκδοση 2006) καθώς και το «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΑΔΙΟΕΚΠΟΜΠΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ ΖΕΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΩΝ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ», με αρ. Πρωτ.: Π/411/224/ Τα προηγούμενα υποδείγματα καθορίζουν τη μεθοδολογία και τη μαθηματική φόρμουλα, βάσει της οποίας γίνονται οι υπολογισμοί των επιπέδων Η/Μ ακτινοβολίας. Στις μελέτες Ραδιοεκπομπών δε λαμβάνονται υπόψη κεραίες λήψης (π.χ. δορυφορικά πιάτα, κεραίες τηλεόρασης) ενώ λαμβάνονται υπόψη όλες οι γειτνιάζουσες εντός ακτίνας 50 m (σύμφωνα με απαίτηση της ισχύουσας Νομοθεσίας) κεραίες εκπομπών ραδιοσυχνοτήτων (π.χ. αναμεταδότες ραδιόφωνου, τηλεόρασης). Σκοπός είναι να ελέγχεται η συνολική εκπεμπόμενη ακτινοβολία από όλες τις πηγές στην προαναφερόμενη ζώνη. Σημειώνεται ότι βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας, που γνωματεύει επί θεμάτων υγείας. Η μελέτη Ραδιοεκπομπών, που αφορά στον εξεταζόμενο Σταθμό, επισυνάπτεται στο Παράρτημα IV.1 της παρούσας Μ.Π.Ε. VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 25

26 2.5 Απαιτήσεις Έργου σε Ενέργεια και Νερό Οι απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από το υφιστάμενο δίκτυο, με το οποίο έχει συνδεθεί ο Σταθμός, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στους λοιπούς εξυπηρετούμενους χρήστες της ευρύτερης περιοχής. Σε έκτακτες περιπτώσεις διακοπής της ηλεκτροδότησης τίθεται προσωρινά σε λειτουργία η γεννήτρια μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος. Είναι προφανές πως η ετήσια κατανάλωση πετρελαίου για τη λειτουργία της γεννήτριας κυμαίνεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα λόγω της έκτακτης, επικουρικού χαρακτήρα χρήσης της. Κατά τη λειτουργία του ο Σταθμός δεν απαιτεί τη χρήση νερού ούτε για τη λειτουργία των μηχανημάτων ούτε και για την κάλυψη αναγκών προσωπικού μιας και είναι μη επανδρωμένος. 2.6 Παραγωγή και Διαχείριση Αποβλήτων / Ρύπων Υγρά Απόβλητα Κατά τη φάση της λειτουργίας δεν παράγονται υγρά απόβλητα αλλά ούτε και λύματα μιας και ο Σταθμός είναι μη επανδρωμένος. Υπάρχει δε πρόνοια ώστε τυχόν απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.), που προκύπτουν κατά τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού, να προωθούνται σε εξουσιοδοτημένο φορέα (π.χ. ΕΛ.ΤΕ.Π.Ε.), μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συνεργάτη για τη συλλογή και τη μεταφορά των Α.Λ.Ε Στερεά Απόβλητα Τα στερεά απόβλητα, που προκύπτουν κατά τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού, τυγχάνουν της δέουσας διαχείρισης. Πιο συγκεκριμένα : οι εξαντλημένοι συσσωρευτές μολύβδου προωθούνται σε εξουσιοδοτημένους φορείς (π.χ. ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ., Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ.) τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού προωθούνται στον εξουσιοδοτημένο φορέα Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. Διευκρινίζεται πως η συλλογή και η μεταφορά των στερεών αποβλήτων πραγματοποιούνται από αδειοδοτημένες για το σκοπό αυτό επιχειρήσεις. Κατά τη λειτουργία του Σταθμού δεν παράγονται στερεά απόβλητα. VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 26

27 2.6.3 Αέριες Εκπομπές Κατά την τυπική λειτουργία του Σταθμού δεν εκπέμπονται αέριοι ρύποι και σκόνη και ως εκ τούτου δεν ελλοχεύει κίνδυνος υποβάθμισης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο των περιοδικών ελέγχων και των εργασιών συντήρησης του Σταθμού, η παραγόμενη σκόνη και οι εκπεμπόμενοι αέριοι ρύποι από την κίνηση των οχημάτων επί των χωμάτινων οδών πρόσβασης κυμαίνονται πρακτικά σε αμελητέες ποσότητες. Στις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που τίθεται σε λειτουργία η γεννήτρια πράγματι εκπέμπονται ρύποι στην ατμόσφαιρα (τυπικοί αέριοι ρύποι μηχανής εσωτερικής καύσης) σε τέτοιες ποσότητες ωστόσο που θεωρούνται πρακτικά αμελητέες Θόρυβος Κατά τη λειτουργία του Σταθμού, τη μοναδική πηγή εκπομπής θορύβου αποτελεί το σύστημα κλιματισμού των οικίσκων φιλοξενίας των μηχανημάτων. Έτσι, έχει ληφθεί μέριμνα ώστε αφενός τα κλιματιστικά μηχανήματα να είναι κατά το δυνατόν αθόρυβα και αφετέρου να εφαρμόζεται πρόγραμμα περιοδικών ελέγχων και συντήρησής τους ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη και εντός προδιαγραφών λειτουργία τους. Όσον αφορά στη γεννήτρια, που διαθέτει ο Σταθμός, είναι προφανές πως λόγω του περιστασιακού χαρακτήρα της λειτουργίας της δε δύναται να μεταβάλλει την επικρατούσα στάθμη θορύβου, στην ευρύτερη περιοχή. Στο σημείο αυτό, είναι άξιο αναφοράς το γεγονός ότι οι πλησιέστερες κατοικίες βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από το χώρο εγκατάστασης του Σταθμού οπότε δεν είναι δυνατή η έκθεση ανθρώπων σε υψηλές στάθμες θορύβου. 2.7 Ανώμαλες και Επικίνδυνες Καταστάσεις Εξαιτίας του είδους του εξεταζόμενου Σταθμού αλλά και της φύσης του περιβάλλοντος χώρου, ο μοναδικός ουσιαστικός κίνδυνος, που δύναται να προκύψει σε περίπτωση μη κανονικής λειτουργίας του, σχετίζεται με το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Προς αποφυγή, λοιπόν, τέτοιου συμβάντος λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών. VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 27

28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Στόχος και Αναγκαιότητα Έργου Η επιλογή του εξεταζόμενου Σταθμού, στη συγκεκριμένη θέση, αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτηση των συνδρομητών της Vodafone στο Δήμο Αχαρνών (Π.Ε. Ανατ. Αττικής, Περιφέρεια Αττικής), στην τηλεπικοινωνιακή κάλυψη της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, την οποία εκ της Σύμβασης της εταιρείας με τις ελληνικές αρχές είναι υποχρεωμένη να προσφέρει και παράλληλα στην ελαχιστοποίηση της ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης της περιοχής, συγκριτικά με πιθανή εγκατάσταση του Σταθμού σε άλλη υποψήφια θέση. Επιλογή Θέσης Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας σε Υπαίθριο Περιβάλλον Ο χώρος έχει επιλεγεί βάσει σχεδιασμού λειτουργίας κυψελοειδούς τηλεπικοινωνιακού δικτύου GSM/ DCS/LTE/UMTS, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα θεσπισμένα εκ της Νομοθεσίας όρια ασφαλείας για τα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Οι παρακάτω λόγοι υποδεικνύουν γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη θέση σε σχέση με άλλες πιθανές της γειτονικής περιοχής. Κάλυψη περιοχής με τη μικρότερη χρησιμοποιούμενη ισχύ στο κεραιοσύστημα και κατά συνέπεια την ελαχιστοποίηση των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον. Η ύπαρξη λοφίσκων και υψωμάτων εμποδίζει την εγκατάσταση στο υψηλότερο σημείο της περιοχής καθώς δεν επιτυγχάνεται/εμποδίζεται η ευθεία διάδοση του σήματος. Κατά συνέπεια, σε παρόμοιες περιπτώσεις προτιμάται η χρήση χαμηλότερων υψωμάτων για την εγκατάσταση των Σταθμών. Ο Σταθμός δεν πρέπει να παρεμβάλλει σε άλλους γειτονικούς Σταθμούς με συνέπεια την ελαχιστοποίηση των δυνατών θέσεων εγκατάστασης, ανεξάρτητα αν κάποιες από αυτές βρίσκονται σε μεγαλύτερο υψόμετρο με μεγαλύτερη ορατότητα στα πεδινά και θα μπορούσαν να θεωρηθούν προτιμητέες. Ανάγκη επίτευξης ζεύξης με γειτονικούς Σταθμούς με σκοπό τη μεταφορά των δεδομένων από μια περιοχή σε μια άλλη. Ιδιοκτησιακά καθεστώτα εμποδίζουν σε αρκετές περιπτώσεις τη συνεργασία και συνεγκατάσταση ανάμεσα σε εταιρείες αλλά και μεταξύ εταιρειών και ιδιοκτητών περιουσίας/ακινήτων. Ιδιάζουσα μορφολογία της περιοχής (ορεινοί όγκοι) με αποτέλεσμα την αδυναμία επιλογής άλλης θέσης. Προστατευόμενες περιοχές, φυσικά κάλλη και περιοχές αρχαιολογικής σημασίας απαιτούν ιδιαίτερους χειρισμούς εκ της ισχύουσας Νομοθεσίας. Αποφυγή παρεμβολών σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα είτε της ίδιας εταιρείας είτε σε Σταθμούς Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ. VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 28

29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Εναλλακτικές Λύσεις Ο χώρος έχει επιλεγεί βάσει σχεδιασμού λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού δικτύου GSM / UMTS / DCS / LTE, λαμβάνοντας υπ όψη όλα τα θεσπισμένα εκ της νομοθεσίας όρια ασφαλείας για τα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Οι παρακάτω λόγοι υποδεικνύουν γιατί αρχικά επιλέχθηκε η συγκεκριμένη θέση σε σχέση με άλλες πιθανές της γειτονικής περιοχής. Κάλυψη περιοχής με τη μικρότερη χρησιμοποιούμενη ισχύ στο κεραιοσύστημα και κατά συνέπεια ελαχιστοποίηση των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον. Η ύπαρξη λοφίσκων και υψωμάτων εμποδίζει την εγκατάσταση στο υψηλότερο σημείο της περιοχής καθώς δεν επιτυγχάνεται / εμποδίζεται η ευθεία διάδοση του σήματος. Η χρήση κατά συνέπεια χαμηλότερων υψωμάτων για την εγκατάσταση του Σταθμού Βάσης προτιμάται σε παρόμοιες περιπτώσεις. Ο Σταθμός Βάσης δεν πρέπει να παρεμβάλλει σε άλλους γειτονικούς Σταθμούς Βάσης με συνέπεια την ελαχιστοποίηση των δυνατών θέσεων εγκατάστασης, ανεξάρτητα αν κάποιες από αυτές βρίσκονται σε μεγαλύτερο υψόμετρο, με μεγαλύτερη ορατότητα στα πεδινά και θα μπορούσαν να θεωρηθούν προτιμητέες. Ανάγκη επίτευξης ζεύξης με γειτονικούς Σταθμούς με σκοπό τη μεταφορά των δεδομένων από μια περιοχή σε μια άλλη. Ιδιάζουσα μορφολογία της περιοχής (ορεινοί όγκοι) με αποτέλεσμα την αδυναμία επιλογής κάποιας άλλης θέσης. Αποφυγή παρεμβολών σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα της ίδιας εταιρείας ή σε σταθμούς Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ. Τονίζεται ότι ο εξεταζόμενος Κομβικός Σταθμός είναι ήδη εγκατεστημένος και τυχόν μετακίνηση ενός Κομβικού Σταθμού επηρεάζει τεχνικά όχι μόνο την περιοχή του εν λόγω Σταθμού αλλά και το ευρύτερο δίκτυο αναλογικά με τον αριθμό των ζεύξεων (άρα και Σταθμών) που συνδέονται με αυτόν. Από τον εν λόγω Κομβικό Σταθμό διέρχεται η τηλεπικοινωνιακή κίνηση (δεδομένα) μιας εξαιρετικά ευρείας γεωγραφικής περιοχής. Δεδομένου ότι ο εξεταζόμενος, ως Κομβικός Σταθμός, αφορά κυρίως σημειακές (PtP) ζεύξεις, η ελάχιστη μετατόπιση από το συγκεκριμένο σημείο (ακόμα και μερικά μέτρα) θα ακύρωνε την όλη εγκατάσταση. VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 29

30 Επιπλέον, η λειτουργία ενός μεγάλου αριθμού τέτοιων σημειακών ζεύξεων (έως 50), καθιστά πρακτικά αδύνατη τη δυνατότητα οπτικής διασύνδεσής τους (line of sight) σε κάποια διαφορετική θέση πέραν της συγκεκριμένης, λαμβάνοντας υπ όψη τη δομή του υφιστάμενου δικτύου. Πρέπει να τονιστεί, ότι το σύνολο των Σταθμών, που συνδέονται με τον εν λόγω κομβικό έχει σχεδιαστεί βάσει της συγκεκριμένης θέσης, με αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε άλλη δυνητική μετατόπιση της θέσης του εξεταζόμενου Σταθμού να μην μπορεί να εξασφαλισθεί η πλήρης και σωστή λειτουργία του δικτύου (αδυναμία μεταφοράς μεγάλου όγκου δεδομένων - κλήσεων). Πριν την τελική επιλογή χωροθέτησης του Σταθμού εξετάστηκε η παρακάτω εναλλακτική θέση, η οποία απορρίφθηκε για τους λόγους που αναλύονται ακολούθως. Εναλλακτική Θέση: ΠΥΡΓΟΣ Ο.Τ.Ε. Η εν λόγω θέση αν και βρίσκεται σε ελαφρώς μεγαλύτερο υψόμετρο, δε μπορεί να αξιοποιηθεί καθώς: 1. Η ύπαρξη του πύργου του Ο.Τ.Ε. δρα ως εμπόδιο στην κάλυψη αλλά και σε ραδιοζεύξεις του Σ.Β. (άλλα και του Ο.Τ.Ε). 2. Υπάρχει αυξημένη πιθανότητα Η/Μ παρεμβολών στις υφιστάμενες ζεύξεις του Ο.Τ.Ε. 3. Η Η/Μ επιβάρυνση θα είναι μεγαλύτερη λόγω της προσέγγισης σε σημεία (μέσω του πύργου Ο.Τ.Ε.) εντός της κύριας δέσμης των κυψελών. Επιλεγείσα θέση Εξετασθείσα εναλλακτική θέση (πύργος Ο.Τ.Ε.) VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 30

31 Επίσης, για την τελική επιλογή του προτεινόμενου κεραιοσυστήματος, σαφώς και εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις ως προς το σχεδιασμό του και την προτεινόμενη τεχνολογία και η επιλεγείσα λύση, η οποία παρουσιάζεται στην παρούσα Μ.Π.Ε. αξιολογήθηκε ως η βέλτιστη όλων σε όρους μεγάλης κάλυψης και χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης. Εναλλακτικό κεραιοσύστημα (Kathrein ) Η χρήση εναλλακτικού και αντίστοιχου κεραιοσυστήματος (triple-band), τύπου Kathrein απερρίφθη καθώς παρουσιάζει : 1. Μικρότερη απολαβή (κέρδος - Gm) ανά υπηρεσία, γεγονός που οδηγεί σε υποβαθμισμένη κάλυψη 2. Μεγαλύτερη κατακόρυφη γωνία ημίσειας ισχύος (φ -3db ) ανά υπηρεσία, παράμετρος που οδηγεί τόσο σε υποβαθμισμένη κάλυψη και αυξημένη πιθανότητα παρεμβολής με γειτονικούς Σ.Β. όσο και σε ενδεχομένως υψηλότερα επίπεδα έκθεσης σε Η/Μ ακτινοβολία. 900 (GSM-UMTS) 1800 (DCS-LTE) 2100 (UMTS) Gm (dbi) φ -3db (deg) Μηδενική λύση Η μηδενική λύση (μη τροποποίηση του έργου) απορρίπτεται καθώς αφενός αναμένεται να δημιουργήσει πρόβλημα στη χωρητικότητα του δικτύου, η οποία ήδη δέχεται πιέσεις από την αύξηση του αριθμού των συνδρομητών και αφετέρου θα στερήσει από τους συνδρομητές την εμπειρία της χρήσης τεχνολογιών αιχμής και συγκεκριμένα υπηρεσιών τρίτης (3G) και τέταρτης (4G) γενιάς. Τονίζεται ότι οι διαφορές στις εκτιμώμενες επιπτώσεις μεταξύ της μηδενικής λύσης και της προτεινόμενης λύσης είναι ανεπαίσθητες όσον αφορά στο φυσικό περιβάλλον, ενώ πολύ σημαντικές όσον αφορά το ανθρωπογενές καθώς οι νέες υπηρεσίες, που προτείνονται, αναμένεται να δώσουν ώθηση και στην τοπική οικονομία. VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 31

32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Υφιστάμενη Κατάσταση Περιβάλλοντος 5.1 Γενικά Στοιχεία Περιοχής Εγκατάστασης Κομβικού Σταθμού Ο εξεταζόμενος Σταθμός έχει εγκατασταθεί, επί εδάφους, στη θέση «Όρνιο», στο Δήμο Αχαρνών, της Περιφ. Ενότητας Ανατ. Αττικής, Περιφέρειας Αττικής. Ο χώρος εγκατάστασης του Σταθμού, συνολικής έκτασης 420,00 m 2, βρίσκεται σε υψόμετρο ,62 m και σε απόσταση : 9,5 km Βορειοανατολικά της Φυλής 4,3 km Βορειοδυτικά των Θρακομακεδόνων 7,0 km Νοτιοδυτικά της Ιπποκράτειου Πολιτείας 9,4 km Νοτιοανατολικά του Αυλώνα Ο εν λόγω χώρος, που αποτελεί δημόσια δασική έκταση, εντοπίζεται εντός των ορίων προστατευόμενης περιοχής, ενταγμένης στο δίκτυο Natura Στις φωτογραφίες του Παραρτήματος ΙΙΙ παρουσιάζονται απόψεις του εξεταζόμενου Σταθμού καθώς και της παρακείμενης αυτού περιοχής. Οι θέσεις λήψης των φωτογραφιών υποδεικνύονται στο Χάρτη I.11 (Παράρτημα I). 5.2 Μη Βιοτικά Χαρακτηριστικά Κλιματολογικά και Βιοκλιματικά Στοιχεία Κλιματολογικά Χαρακτηριστικά Τα μετεωρολογικά στοιχεία, που αφορούν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, προέρχονται από το Σταθμό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.) στο Τατόι (Γ. Μήκος (Lon) 23 ο 47'00" / Γ. Πλάτος (Lat) 38 ο 06'00" / ύψος 235 m) και αφορούν στην περίοδο Θερμοκρασία Από τον Πίνακα 5.1, που ακολουθεί, προκύπτει ότι η μέση μηνιαία θερμοκρασία, κατά τη διάρκεια του χρόνου, κυμαίνεται από 7,3 o C έως 26,9 o C. Σημειώνεται πως η απόλυτη μέγιστη καταγραφείσα θερμοκρασία είναι 48,0 o C ενώ η απόλυτη ελάχιστη -8,8 o C. Στο Διάγραμμα 5.1 αποτυπώνεται γραφικά η διακύμανση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του έτους. VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 32

33 Πίνακας 5.1 Μηνιαία διακύμανση της θερμοκρασίας, στην ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης του εξεταζόμενου Σταθμού (Ε.Μ.Υ. Μετεωρολογικός Σταθμός Τατοϊου, ). 1 ο Εξάμηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ Ελάχιστη Μηνιαία Θερμοκρασία ( ο C) Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία ( ο C) Μέγιστη Μηνιαία Θερμοκρασία ( ο C) 3,2 3,5 4,9 7,7 11,9 16,2 7,3 7,8 9,9 14,2 19,6 24,6 11,7 12,5 14,7 19,3 24,9 29,9 2 ο Εξάμηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Ελάχιστη Μηνιαία Θερμοκρασία ( ο C) Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία ( ο C) Μέγιστη Μηνιαία Θερμοκρασία ( ο C) 19,2 19,3 15,6 11,8 7,9 4,9 26,9 26,3 22,1 17,0 12,4 8,9 32,1 31,8 28,0 22,5 17,4 13,2 Διάγραμμα 5.1 Μηνιαία διακύμανση της θερμοκρασίας, κατά τη διάρκεια του έτους. VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 33

34 Υγρασία Το εύρος των μέσων τιμών της υγρασίας, κατά τη διάρκεια του έτους είναι από 44,8% έως 78,7%, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 5.2. Η γραφική αποτύπωση της διακύμανσης αυτής, παρέχεται μέσω του Διαγράμματος 5.2. Πίνακας 5.2 Μέση μηνιαία διακύμανση της υγρασίας, στην ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης του εξεταζόμενου Σταθμού (Ε.Μ.Υ. Μετεωρολογικός Σταθμός Τατοϊου, ). 1 ο Εξάμηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ Μέση Μηνιαία Υγρασία (%) 77,4 74,9 71,7 65,1 56,3 47,6 2 ο Εξάμηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Μέση Μηνιαία Υγρασία (%) 44,8 46,1 55,7 67,1 76,2 78,7 Διάγραμμα 5.2 Μέση μηνιαία διακύμανση της υγρασίας, κατά τη διάρκεια του έτους. VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 34

35 Βροχοπτώσεις Από τον Πίνακα 5.3 προκύπτει ότι η μέση μηνιαία βροχόπτωση, κατά τη διάρκεια του χρόνου, κυμαίνεται από 6,0 mm έως 83,9 mm, ενώ οι μέρες βροχής ανά μήνα ποικίλλουν από 1,5 έως 12,5. Στο Διάγραμμα 5.3 παρέχεται η γραφική απεικόνιση των δεδομένων του Πίνακα 5.3. Πίνακας 5.3 Μέση μηνιαία διακύμανση της βροχόπτωσης, στην ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης του εξεταζόμενου Σταθμού (Ε.Μ.Υ. Μετεωρολογικός Σταθμός Τατοϊου, ). 1 ο Εξάμηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση (mm) Αριθμός Ημερών Βροχής 69,2 48,6 51,1 26,2 20,4 9,8 11,0 9,6 9,4 8,0 5,6 3,1 2 ο Εξάμηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση (mm) Αριθμός Ημερών Βροχής 10,0 6,0 17,6 47,6 60,2 83,9 1,6 1,5 3,2 6,7 9,4 12,5 Διάγραμμα 5.3 Μέση μηνιαία διακύμανση της βροχόπτωσης και του αριθμού των ημερών, που λαμβάνει χώρα, κατά τη διάρκεια του έτους. VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 35

36 Άνεμοι Οι επικρατέστεροι άνεμοι στην περιοχή, καθ όλη τη διάρκεια του έτους, είναι οι Βόρειοι (Πίνακας 5.4). Επισημαίνεται, επίσης, το γεγονός πως η μέση μηνιαία ένταση των πνεόντων ανέμων παρουσιάζει τις μεγαλύτερες τιμές για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο (Διάγραμμα 5.4). Πίνακας 5.4 Επικρατούσα διεύθυνση και ένταση των ανέμων, κατά τη διάρκεια του έτους (Ε.Μ.Υ. Μετεωρολογικός Σταθμός Τατοϊου, ). 1 ο Εξάμηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ Μέση Μηνιαία Διεύθυνση Ανέμων Μέση Μηνιαία Ένταση Ανέμων (Kt) Β Β Β Β Β Β 6,4 6,4 6,6 5,2 5,3 5,5 2 ο Εξάμηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Μέση Μηνιαία Διεύθυνση Ανέμων Μέση Μηνιαία Ένταση Ανέμων (Kt) Β Β Β Β Β Β 7,0 7,3 6,5 6,6 5,1 5,7 Διάγραμμα 5.4 Μέση μηνιαία ένταση των ανέμων, κατά τη διάρκεια του έτους. VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 36

37 Βιοκλιματικά Χαρακτηριστικά Σύμφωνα με το Βιοκλιματικό Χάρτη (Χάρτης Ι.2, Παράρτημα Ι), το γενικό κλίμα της περιοχής εγκατάστασης του Σταθμού παρουσιάζει "ασθενή μεσο - μεσογειακό" χαρακτήρα βιοκλίματος, με αριθμό βιολογικώς ξηρών ημερών από 45 έως 75, κατά τη θερμή και ξηρά περίοδο. Επιπλέον, η περιοχή εγκατάστασης του Σταθμού, σύμφωνα με το Χάρτη Βιοκλιματικών Ορόφων (Χάρτης Ι.3, Παράρτημα Ι) ανήκει στον υγρό βιοκλιματικό όροφο, με ήπιους χειμώνες και με τη μέση ελάχιστη θερμοκρασία, του ψυχρότερου μήνα, να κυμαίνεται μεταξύ 3,0 ο C και 7,0 ο C Μορφολογικά και Τοπιολογικά Χαρακτηριστικά Η θέση εγκατάστασης του εξεταζόμενου Σταθμού βρίσκεται σε υψόμετρο ,62 m, με το έδαφος να παρουσιάζει κλίση περιμετρικά αυτής. Στην ευρύτερη περιοχή κυριαρχούν δάση κωνοφόρων ενώ εντοπίζονται και μεταβατικές δασώδεις (κωνοφόρα) θαμνώδεις εκτάσεις Εδαφολογικά, Γεωλογικά και Τεκτονικά Χαρακτηριστικά Εδαφολογικά Χαρακτηριστικά Σύμφωνα με τον Εδαφολογικό Χάρτη (Χάρτης Ι.4, Παράρτημα Ι), η ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης του Σταθμού χαρακτηρίζεται από εδάφη προερχόμενα από την αποσάθρωση τριτογενών. Γεωλογικά Χαρακτηριστικά Τα πετρώματα του ορεινού όγκου της Πάρνηθας είναι κυρίως σχιστόλιθοι και μάρμαρα. Τεκτονικά Χαρακτηριστικά Σύμφωνα με τον ισχύοντα Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (Ε.Α.Κ.) [Υ.Α. Δ17α/115/9/ΦΝ275, Φ.Ε.Κ. 1154/Β/ ], η θέση εγκατάστασης του Σταθμού και εν γένει το σύνολο της ευρύτερης περιοχής εντάσσεται στη Ζώνη ΙI σεισμικής επικινδυνότητας (Χάρτης Ι.5, Παράρτημα Ι) και κατά συνέπεια ο Συντελεστής Σεισμικής Επιτάχυνσης (a), για την εξεταζόμενη περιοχή, ισούται με 0,24. VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 37

ΘΕΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙ, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙ, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραιών Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας και Λήψης μέτρων Προφύλαξης του κοινού Αριθμός Θέσης 1006431 Θέση ΣΤΟΜΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Γεωγρ.Πλάτος 39 51 20 ΕΓΣΑ 87 Γεωγρ.Μήκος 22 44 05 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το υπό μελέτη έργο αφορά στο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) με κωδική ονομασία θέσης «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1203031» πλησίον εξωκκλησιού Αγίου Νικολάου, Άνω Βούναινα, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΡΑΨΑΝΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΛΑΡΙΣΑ ΖΑΠΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΚΑΝΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΟΒΡΟΥΤΣΙ ΑΤ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΒΛΑΧΑΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 6. Εισαγωγή... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2... 13. Περιγραφή υφιστάµενου έργου... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 6. Εισαγωγή... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2... 13. Περιγραφή υφιστάµενου έργου... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 6 Εισαγωγή... 6 1.1 Τίτλος του έργου...6 1.2 Είδος και µέγεθος του έργου...6 1.3 Σκοπιµότητα τροποποίησης του έργου και προτεινόµενες τροποποιήσεις...6 1.4 Γεωγραφική θέση και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOEΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOEΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΑΣ Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOEΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: OTE A.E. ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ: 0360089 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 27-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 6320/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7839 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΛΙΟΠΡΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 24/2/2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5115/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-226A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 64238/Β/3751/22/6/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 78831/Β/7482/27/11/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 17-08-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 3517/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7270 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( FORTHNET Α.Ε.), Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: MAKRICH-X2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος Έκθεσης: Τζίµας Χρήστος. Ηµεροµηνία Ελέγχου: 11-06-2008 Ώρα ελέγχου: 17.00 18:30. Μαρούσι, Ιούνιος 2008

Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος Έκθεσης: Τζίµας Χρήστος. Ηµεροµηνία Ελέγχου: 11-06-2008 Ώρα ελέγχου: 17.00 18:30. Μαρούσι, Ιούνιος 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ Σ/Β ΤΗΣ COSMOTE ΜΕ ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΒΡΟΥΤΣΙ Α/Τ (1404036) Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος

Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Αριθμός Θέσης 1002123 Θέση ΦΥΛΛΟΝ Γεωγρ.Πλάτος 39 26 30 ΕΓΣΑ 87 Γεωγρ.Μήκος 22 17 06 Διεύθυνση Θέσης ΎΨΩΜΑ «ΣΤΑΛΑΣ», ΤΟΠΙΚΗ (Οδός, αριθμός, ΤΚ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.οικ.621/29431 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ Ημερομηνία 26/09/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 14 Νοέμβριου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4898/216787 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Πως λειτουργεί η κινητή τηλεφωνία; Για να έχουμε την δυνατότητα χρήσης του κινητού τηλεφώνου είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός τουλάχιστον ασύρματου δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 /12/ 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ.4256/9999 /ΠΕΡ10/10 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΧΩ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ σχ.: 8605/10,8486/10,6876/10,6889/10,6 309/10,5119/10,5450/10,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο.

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο. Μια ακόμη επιτυχία της Ομοσπονδίας αποτελεί η υπαγωγή των συνεργείων στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ΠΠΔ με αρμόδιο φορέα το Υπουργείο Μεταφορών και διάρκεια ισχύος όσο και ο χρόνος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίµησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος

Μελέτη Εκτίµησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Μελέτη Εκτίµησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Αριθµός Θέσης 1002886 Θέση ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ Γεωγρ.Πλάτος 39 43 37 ΕΓΣΑ 87 Γεωγρ.Μήκος 22 21 46 ιεύθυνση Θέσης ΘΕΣΗ «ΜΑΥΡΟΤΟΠΟΣ», (Οδός, αριθµός, ΤΚ.,

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 / 12 / 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ.3205/10286 /ΠΕΡ10/2010 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ σχ.: 2026/10, 852/10, 7723/10, /ΝΣΗ ΠΕΧΩ 2347/10, 2336/10, 1887/10, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Μαρούσι, 29-8-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 227/86 ΑΠΟΦΑΣΗ Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ

AΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ Μαρούσι, 23-11-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 236/79 AΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ Έχοντας υπόψη : α. το άρθρο 1, παράγρ. 2, εδάφιο δ του

Διαβάστε περισσότερα

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Εγκύκλιος Θέμα : Καθορισμός ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε εφαρμογή του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 13-3-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 2401/1311 ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /25.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 103

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /25.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 103 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Μάιος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Α. Γενικές Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 5: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περιεχόμενα ενότητας Σχεδιασμός ΦΒ Πάρκων Χωροθέτηση - Διαμορφώσεις χώρων Σκιάσεις Ηλεκτρομηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να εξασφαλίζει σε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 23 της ΚΥΑ203064/06.09.2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 27-6-2014 Αριθμ. Πρωτ: 710 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014 ΘΕΜΑ 36 ο : Εισήγηση επί της «Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες

Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες (Κεραίες τηλεφωνίας, Ασύρματα δίκτυα, Ραντάρ, Ραδιοτηλεοπτικές κεραίες, Δίκτυα ασύρματου Διαδικτύου WiMax, ) Επίσης απο

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου 1 Προϋπολογισμός ισχύος ραδιοζεύξης (Ιink budget) Συνυπολογίζοντας διάφορες παραμέτρους (απώλειες καλωδίωσης, χαρακτηριστικά κεραιών κτλ), υπολογίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίµησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος

Μελέτη Εκτίµησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Μελέτη Εκτίµησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Αριθμός Θέσης 1000127 Θέση ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 39 ο 40 07 Γεωγρ.Πλάτος ΕΓΣΑ 87 Γεωγρ.Μήκος 21 ο 34 02 Διεύθυνση Θέσης ΘΕΣΗ «ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ», (Οδός, αριθμός, ΤΚ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΥ KO-ΑΙΟΛΙΚΟ/02/01/08-11-2011 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΙΟΛΙΚΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 01-02-2008 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-8-2014 Αριθµ. Πρωτ: 1004 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΘΕΜΑ 17 ο : Εισήγηση επί της «Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386)

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΑΚΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 22 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή Η εφαρμογή Aratos Disaster Control είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, σκοπός του οποίου είναι η απεικόνιση δεδομένων καταστροφών(πυρκαγιές), ακραίων καιρικών συνθηκών (πλημμύρες)

Διαβάστε περισσότερα

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του σημερινού επιπέδου ζωής. Παράλληλα όμως μπορεί να είναι ευαίσθητος σε διαταραχές της ηλεκτρικής τάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 1.2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 6 1.3. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ... 6 1.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΗΣ... 6 1.5. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ... 9 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Υπεύθυνος Έκθεσης ΧΡ. ΟΥΛΗΓΕΡΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Υπεύθυνος Έκθεσης ΧΡ. ΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Υπεύθυνος Έκθεσης ΧΡ. ΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Ι ΑΚΤΩΡ ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Πτυχιακή Εργασία Του Σπουδαστή: Σωτηράκου Κωνσταντίνου Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Ομιλητές: Ι. Νικολετάτος Σ. Τεντζεράκης, Ε. Τζέν ΚΑΠΕ ΑΠΕ και Περιβάλλον Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ προκαλούν συγκριτικά τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 1.2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 6 1.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 1.5. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ... 8 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 9 2.1. ΓΕΝΙΚΑ... 9 2.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 20 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΠΛΑΓΙΑ-ΚΑΣΤΡΟ, ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ενεργειακό. Το έργο κατατάσσεται στην ομάδα II της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΠΙΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Διπλ. Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜΔΕ Α.Σ.Τ.Ε. Α.Π.Θ. Εισαγωγή Περίγραμμα παρουσίασης Κωδικοποίηση νομοθεσίας Απαιτούμενα δικαιολογητικά αρμόδιες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506)

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αυγούστου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α' ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση: Πολυτεχνείου 4, Αθήνα 104 33 Ηλεκτρ. /νση: dperbna@patt.gov.gr Τηλ.: 213-2101

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης του Έργου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 1002886»

Φάκελος Τροποποίησης του Έργου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 1002886» Φάκελος Τροποποίησης του Έργου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 1002886» ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Ε ΓΝΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η Τ Ι Κ Η Μ Α Κ Ρ Υ ΓΙΑΝΝΗ 1 0 6 - Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η - Θ Ε ΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Τίτλος Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Συντάκτης Έκθεσης: Νικόλαος Ε. Παπανικολάου Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Ραδιοηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα