Συµπεριφορισµός ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συµπεριφορισµός ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Συµπεριφορισµός Για το συµπεριφορισµό η µάθηση συνίσταται στην τροποποίηση της συµπεριφοράς έπειτα από εντατική άσκηση ή εµπειρία του ατόµου σ αυτήν την κατάσταση. Πρόδροµος αυτής της σχολής υπήρξε ο I. Pavlov και βασικοί εκπρόσωποί της οι J. B. Watson, E. L. Thorndike, και B. F. Skinner. Ενώ για τον Pavlov η µάθηση είναι ακούσιες φυσικές αντιδράσεις σε εξωτερικά ερεθίσµατα (π.χ. οι σκύλοι εκκρίνουν σάλιο στην θέα της τροφής τους), για τον Skinner οι άνθρωποι µπορούν να έχουν εκούσιο νοητικό έλεγχο των αντιδράσεών τους και οι επιπτώσεις παλαιότερων ενεργειών τους δρουν ως ερεθίσµατα που διαµορφώνουν µελλοντικές συµπεριφορές. Κατά τον ίδιο, λόγω του ότι οι µαθησιακές διεργασίες συµβαίνουν µέσα στο µυαλό και άρα δεν είναι ορατές, ο µόνος τρόπος να εξάγουµε συµπεράσµατα για την µάθηση είναι παρατηρώντας συµπεριφορές. Η µάθηση, συνεπώς, είναι ζήτηµα δηµιουργίας συνδέσεων µεταξύ των ερεθισµάτων και των αντιδράσεων. Επίσης, σηµαντικό ρόλο στη θεωρία του Skinner παίζουν οι θετικοί και αρνητικοί ενισχυτές της συµπεριφοράς: η συµπεριφορά που ακολουθείται από θετική ενίσχυση (π.χ. επιβράβευση για σωστές απαντήσεις) αυξάνεται σε συχνότητα -15-

2 η συµπεριφορά που ακολουθείται από αρνητική ενίσχυση (π.χ. αποφυγή της τιµωρίας πηγαίνοντας τη σωστή ώρα στο σχολείο) επίσης αυξάνεται σε συχνότητα η συµπεριφορά που ακολουθείται από ποινή µειώνεται σε συχνότητα (αποφυγή της βίαιης συµπεριφοράς έπειτα από αποβολή λόγω συµµετοχής σε τσακωµό) όταν η συµπεριφορά που προηγουµένως είχε γίνει συχνότερη µέσω της ενίσχυσης δεν ενισχύεται πλέον, µειώνεται σε συχνότητα (εξάλειψη). Ο Skinner χρησιµοποίησε αυτές τις αρχές της ενίσχυσης για να αναπτύξει τις τεχνικές της προγραµµατισµένης διδασκαλίας. Οι αρχές της προαγραµµατισµένης διδασκαλίας θέλουν : το µαθητή να συµµετέχει ενεργά στη µάθηση και να περνά στο επόµενο στάδιο µόνον έχει κατακτηθεί ο στόχος του προηγούµενου η προς µάθηση ύλη να δοµείται σε διαβαθµισµένες µικρής έκτασης ενότητες η απάντηση του µαθητή να δέχεται την άµεση ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό η θετική απάντηση να λαµβάνει την ανάλογη ενίσχυση Σήµερα, πολλές από τις τεχνικές διαχείρισης της τάξης προέρχονται από τις αρχές ενίσχυσης του Skinner (π.χ. οι µαθητές λαµβάνουν κάποιο καλό βαθµό ή κάποια διασκεδαστική εικόνα για τις σωστές απαντήσεις τους). Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να : κάνουν χρήση µαθησιακού υλικού που επαναλαµβάνει τις πληροφορίες που παρέχονται στην τάξη χρησιµοποιούν την επιβράβευση ως µέσο ενίσχυσης της θετικής συµπεριφοράς -16-

3 οργανώνουν δράσεις που δίνουν την ευκαιρία στους µαθητές να ασκηθούν Σ αυτές τις θεωρίες ανήκει και ο Crowder που διατύπωσε τη µέθοδο της πολλαπλής εκλογής. Σύµφωνα µε αυτή το λάθος του µαθητή πρέπει να αντιµετωπίζεται µε περαιτέρω επεξηγήσεις, ενώ στο ίδιο θέµα ο Skinner θεωρεί ότι τα λάθη θα πρέπει να αποφεύγονται µέσα από τον κατάλληλο σχεδιασµό (θυµίζουµε: περνά κάποιος στο επόµενο στάδιο µόνον όταν έχει κατακτήσει το στόχο του προηγούµενο σταδίου). Πάντως, και οι δύο τονίζουν την ανάγκη αυτόµατης διαχείρισης της ατοµικής µαθησιακής διαδροµής. Η µέθοδος του Crowder αναφέρεται στην επιλογή της απάντησης που κάνει ο µαθητής µέσα από ένα σύνολο απαντήσεων και που αυτή η επιλογή καθορίζει και τη µετέπειτα διαδροµή του. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να : παρουσιάζουν τις πληροφορίες απαιτούν από τους µαθητές να αξιοποιούν αυτή την πληροφορία για να απαντήσουν σε ανάλογες ερωτήσεις παροτρύνουν τους µαθητές τους να εκτιµούν την απάντησή τους ζητούν οι ίδιοι οι µαθητές να λαµβάνουν αποφάσεις για την ποιότητα των παρεχόµενων απαντήσεων Ο R. Gagne ανήκει στο ρεύµα των νεοσυµπεριφοριστών και µετέφρασε τις αρχές του συµπεριφορισµού σε πρακτικές στρατηγικές διδασκαλίας για τους εκπαιδευτικούς. Ο ίδιος κατέληξε σε µια σειρά µαθησιακών ιεραρχιών και διδακτικών συµβάντων, ώστε να διασφαλιστούν οι βέλτιστες συνθήκες µάθησης. Οι µαθησιακές ιεραρχίες και τα διδακτικά συµβάντα θεωρούνται απαραίτητα για την εφαρµογή του Μοντέλου του ιδακτικού -17-

4 Σχεδιασµού που διασφαλίζει την επίτευξη των διδακτικών στόχων. Έτσι, οι µαθησιακές ιεραρχίες και τα διδακτικά συµβάντα είναι τα ακόλουθα : Σχήµα 1. Τα ιδακτικά συµβάντα και οι µαθησιακές ιεραρχίες του Gagne -18-

5 Συµπεριφορισµός και Εφαρµογές στους Η/Υ Στα συµπεριφοριστικού τύπου λογισµικά ανήκουν οι πολυµεσικές εφαρµογές, τα συστήµατα καθοδήγησης (ή προγράµµατα εξατοµικευµένης διδασκαλίας) και τα συστήµατα εξάσκησης και πρακτικής. Αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε για την παροχή εποπτικής διδασκαλίας είτε για την εµπέδωση χαµηλού επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων. Κάποιες φορές αξιοποιούνται και ως µέσα αξιολόγησης της επίδοσης των µαθητών. Αναλυτικότερα, η µέθοδος του Skinner υλοποιείται µέσα από προγράµµατα εξάσκησης και πρακτικής, του Crowder µέσα από συστήµατα καθοδήγησης, ενώ του Gagne µέσα από διάφορες εφαρµογές πολυµέσων. Σχήµα 2. Οι Τεχνολογικές εφαρµογές του συµπεριφορισµού Τα προγράµµατα εξάσκησης και πρακτικής (drill and practice) στοχεύουν στην παροχή άσκησης, ώστε να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν γνώσεις και δεξιότητες. εν -19-

6 προορίζονται για τη διδασκαλία νέας πληροφορίας, αλλά στον έλεγχο των ήδη αποκτηθέντων γνώσεων. Περιέχουν ερωτήσεις και ανατροφοδοτήσεις βάση των απαντήσεων που έχουν δοθεί. Σ ένα τυπικό πρόγραµµα εξάσκησης και πρακτικής ο µαθητής µπορεί να επιλέξει το βαθµό δυσκολίας του παρουσιαζόµενου υλικού. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι µαθητές παρακινούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις γρήγορα και µε ακρίβεια. Όλα αυτά πλαισιωµένα από ένα σενάριο, µια ιστορία, πολύχρωµα γραφικά και κινούµενα σχέδια. Τα προηγµένα συστήµατα εξάσκησης και πρακτικής δεν παρέχουν µόνον ανατροφοδότηση σχετικά µε την ορθότητα της απάντησης, αλλά και µε τον τρόπο εύρεσης της ορθής απάντησης και κρατούν πληροφορίες για την πρόοδο των µαθητών. Τα συστήµατα καθοδήγησης ή εκµάθησης (tutorials) προορίζονται για τη διδασκαλία νέας πληροφορίας, αφού προσφέρουν ένα ολοκληρωµένο κύκλο διδασκαλίας. Αυτά σχεδιάζονται µε βάση τα ιδακτικά Συµβάντα και τις Μαθησιακές Αρχές του Gagne (αναφορά παραπάνω). Χαρακτηριστικό τους είναι η προσπάθεια για εξατοµίκευση της µάθησης και η ατοµική τους χρήση. Το χαρακτηριστικό αυτό πηγάζει από την παραδοχή της ατοµικότητας του κάθε µαθητή και της διαφορετικής µαθησιακής πορείας που ακολουθεί. Οι εφαρµογές πολυµέσων περιλαµβάνουν τη συµπερίληψη αρχείων κειµένου, εικόνας, ήχου, γραφικών, βίντεο κλπ ή και το συνδυασµό αυτών σε µια εφαρµογή. Μπορεί, ακόµη, να είναι εµπλουτισµένα µε προσοµοιώσεις ή και την εικονική πραγµατικότητα. Αυτά κυριαρχούν στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Προορίζονται για τον εµπλουτισµό της διδασκαλίας και την παράσταση της πληροφορίας µε το δυνατόν πιο εποπτικό και παραστατικό τρόπο. Αυτές οι εφαρµογές στοχεύουν στην παροχή τέτοιων ερεθισµάτων στους µαθητές που να τους προσελκύει την προσοχή και να συµβάλλει στην εκµάθηση. Εποµένως, αξιοποιούνται συνήθως είτε στην αρχή (προσέλκυση ενδιαφέροντος) είτε στη µέση της διδακτικής διαδικασίας (εµπέδωση της νέας πληροφορίας). Αυτού του είδους οι εφαρµογές χρησιµοποιούνται κατά κόρον σε µικρότερες ηλικίες. -20-

7 ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΙΣΜΟΣ/ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Εποικοδομισμός/Κονστρουκτιβισμός (Constructivism) Ο εποικοδομισμός είναι μια φιλοσοφία μάθησης θεμελιωμένη στην αρχή ότι η μάθηση επέρχεται μέσα από τον αναστοχασμό των εμπειριών πάνω στις οποίες οικοδομείται η προσωπική γνώση του κόσμου. Καθένας από εμάς δημιουργεί τους δικούς του «κανόνες» και «νοητικά σχήματα», ώστε να προσδώσει νόημα στις εμπειρίες του. Η μάθηση αντιμετωπίζεται ως μια διαδικασία τροποποίησης των υπαρχόντων «νοητικών σχημάτων», έτσι που να στεγαστούν οι νέες εμπειρίες του. Οι βασικές αρχές του εποικοδομισμού είναι οι ακόλουθες: -27-

8 Η γνώση δεν έρχεται παθητικά ούτε διαµέσου των αισθήσεων ή διαµέσου της επικοινωνίας. Η γνώση είναι ενεργά χτισµένη από το γνωστικό υποκείµενο. Η γνώση περνάει από µια κατάσταση ισορροπίας σε µία άλλη µέσα από µεταβατικές φάσεις, κατά. τη διάρκεια των οποίων οι προηγούµενες γνώσεις αποδεικνύονται λανθασµένες ή ανεπαρκείς (Ρiaget,1971). Κάθε άτοµο δηµιουργεί τις δικές του αναπαραστάσεις και δεν υπάρχει µία και µοναδική «ιδανική αναπαράσταση» της γνώσης. Το άτοµο πρέπει να αναστοχάζεται και να προσπαθεί να συνειδητοποιήσει -µε βάση µια µεταγνωστική και συναισθηµατική ενεργοποίηση- µε ποιο τρόπο αλλάζουν οι αντιλήψεις του (Piaget, 1971; Von Glaserfeld, 1991). Ο διάλογος µέσα σε µια κοινωνία προκαλεί επιπλέον σκέψη. Η αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν µια "κοινωνία διαλέξεων δεσµευµένη µε τη δραστηριότητα, τη σκέψη και τη συζήτηση" (Fosnot, 1989). Οι µαθητές (περισσότερο από ότι ο καθηγητής) είναι υπεύθυνοι για να καθορίζουν, να αποδεικνύουν, να δικαιολογούν και να µεταφέρουν τις ιδέες τους µέσα στην κοινωνία της αίθουσας διδασκαλίας. Οι ιδέες είναι αποδεκτές σαν αληθινές, µέχρι το σηµείο που βγάζουν νόηµα στην κοινωνία και συνεπώς, φτάνουν σε ένα επίπεδο που θα τις µοιράζονται όλοι. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να : στηρίζονται στις προηγούµενες γνώσεις των µαθητών τους προάγουν το διάλογο µεταξύ των µαθητών µέσα από δραστηριότητες που ευνοούν τις νοηµατικές συγκρούσεις οργανώνουν δραστηριότητες επίλυσης προβλήµατος επιχειρούν τη σύνδεση µεταξύ των γεγονότων, ώστε να αναπτύσσεται και µια -28-

9 νέα τύπου κατανόηση αξιοποιούν τη δυναµική της αυτο-αξιολόγησης O Γνωστικός Εποικοδοµισµός (Cognitive Consyructivism) : J. Piaget, S. Papert, & J. Bruner Η αφετηρία στις περισσότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βρίσκεται στο φιλοσοφικό πλαίσιο της θεωρίας του Dewey ( ) όπου η µάθηση εκτιµάται ως µια ενεργή διαδικασία, µε εστίαση στον «ενεργό µαθητή», ο οποίος χρησιµοποιεί τις αισθήσεις για να κατασκευάσει έννοιες. Στα πλαίσια αυτά η εκπαιδευτική διαδικασία και η µάθηση µπορούν να έχουν νόηµα και σηµασία για τον εκπαιδευόµενο σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον µάθησης. Ο Piaget ( ) τόνισε τη σπουδαιότητα της ενεργητικής και άµεσης επαφής µε πρόσωπα, γεγονότα, αντικείµενα, φαινόµενα στη γνωστική ανάπτυξη. Βασική είναι η θέση του ότι η µάθηση πραγµατοποιείται µέσω της προσαρµογής κατά την αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον. Η προσαρµογή επιτυγχάνεται βάση 2 λειτουργιών: της αφοµοίωσης και της συµµόρφωσης. Αφοµοίωση = Η ενσωµάτωση των ερεθισµάτων στα υπάρχοντα γνωστικά σχήµατα. Συµµόρφωση = Η τροποποίηση των υπαρχόντων γνωστικών σχηµάτων, ώστε να ενσωµατωθούν τα νέα ερεθίσµατα στις υπάρχουσες γνωστικές δοµές του ατόµου. Συνεπώς, η εµπειρία και η επίλυση προβληµάτων είναι βασικοί παράγοντες για την αφοµοίωση και τη συµµόρφωση των πληροφοριακών ερεθισµάτων, ώστε να επέλθει η προσαρµογή της πληροφορίας, που λαµβάνει ο εκπαιδευόµενος στις υπάρχουσες γνωστικές του δοµές. -29-

10 Κατά τον Piaget τέσσερις είναι οι περίοδοι ή στάδια νοητικής ανάπτυξης του ατόµου. 1) Αισθησιοκινητικό στάδιο (sensorimotor) : αισθήσεις/αντανακλαστικές κινήσεις [γέννηση- 2 χρόνων] 2) Στάδιο της προσυλλογιστικής σκέψης (pre-operational) : γλώσσα/σύµβολα [2-7 χρόνων] 3) Στάδιο των συγκεκριµένων πράξεων (concrete operational) : αφηρηµένες έννοιες µέσω συγκεκριµένων εργαλείων [7-11 χρόνων] 4) Στάδιο των τυπικών λογικών πράξεων (formal operational) : χρήση αφηρηµένης σκέψης [11-15 χρόνων] Σε όλα αυτά τα στάδια το άτοµο δέχεται την εµπειρία διαφόρων περιβαλλόντων και είτε διατηρεί τη νοητική του ισορροπία (εφ όσον η εµπειρία τού είναι γνωστή) είτε αυτή ταράσσεται και αναγκάζεται να τροποποιήσει τις υπάρχουσες γνωστικές του δοµές για να προσαρµοστούν στη νέα εµπειρία. Για τον γνωστικό εποικοδοµισµό η µάθηση είναι ολική, αυθεντική και πραγµατική. Η γνώση οικοδοµείται µέσω της αλληλεπίδρασης εκπαιδευόµενου - περιβάλλοντος. Έτσι, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να: οργανώνουν τις µαθησιακές εµπειρίες έτσι που να ακολουθούν τα στάδια νοητικής ανάπτυξης του παιδιού λαµβάνουν σοβαρά υπόψη και να αξιοποιούν τη δυναµική των αλληλεπιδράσεων του µαθητή µε το περιβάλλον έχουν κατά νου το ρόλο των βασικών εννοιών στην οικοδόµηση νέων γνώσεων Ο Papert, όπως και ο Piaget, αναγνωρίζει τη µάθηση ως προϊόν δόµησης και αναδόµησης της γνώσης από το ίδιο το παιδί. Η µάθηση µέσα από την ανακάλυψη και την αναδόµηση των ιδεών είναι µια ενεργητική διαδικασία όπου το πρόσωπο που δρα περισυλλογίζεται τη δράση του. Ο Papert πάει πιο πέρα από τον Piaget, αφού υπογραµµίζει ότι η µάθηση είναι -30-

11 αποτελεσµατική, όταν πραγµατοποιείται στο πλαίσιο µιας πλούσιας και συγκεκριµένης δραστηριότητας, κατά την οποία ο µαθητής πειραµατίζεται κατασκευάζοντας ένα προϊόν που έχει νόηµα για τον ίδιο (Κόµης, 2004). Η ειδοποιός διαφορά του Papert από τους υπόλοιπους εποικοδοµιστές έγκειται στο ότι αυτός και οι οπαδοί του (κονστρακτιονιστές) επιδιώκουν να δηµιουργήσουν περιβάλλοντα όπου τα παιδιά παίζουν και χειρίζονται αντικείµενα δηµιουργώντας νέους συλλογισµούς. Αντίθετα, οι κλασικοί εποικοδοµιστές εστιάζουν στον προσδιορισµό των κατάλληλων υλικών και στην επιλογή βέλτιστων διδακτικών στρατηγικών που υποστηρίζουν τα παιδιά στη µάθηση. Σύµφωνα µε τον Bruner (1915- ): η µάθηση είναι µια ανακαλυπτική διαδικασία (discovery learning) και χαρακτηρίζεται από πολύπλοκες γνωστικές διαδικασίες, οι οποίες έχουν σχέση µε την πρόσκτηση, την επεξεργασία και την κωδικοποίηση των πληροφοριών. Ο Bruner επισηµαίνει ότι κατά τη µαθησιακή διαδικασία το άτοµο πρέπει να οδηγείται από την ανακάλυψη των εννοιών, στο µετασχηµατισµό και την αξιολόγηση εκτίµηση - έλεγχο των γνώσεων. Ακόµη, ο Bruner είναι αυτός που ανέπτυξε την ιδέα της σπειροειδούς διάταξης της ύλης. Πρόκειται στην ουσία για την ιδέα που στηρίζεται στην προηγούµενη γνώση µε το να προσεγγίζει εκ νέου µια έννοια µε διαφορετικού είδους αναπαραστάσεις σε ένα συνεχόµενο κύκλο διαβαθµισµένης δυσκολίας. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να : εξασφαλίζουν τις πηγές γνώσης στους µαθητές, ώστε αυτοί να χτίσουν τη γνώση σχεδιάζουν εργασίες ή ερωτήσεις που υποστηρίζουν τις προσπάθειες ανακάλυψης των µαθητών οργανώνουν τη µάθηση µε µια διαδοχή απεικονιστικών σταδίων, δηλ. πρώτα το -31-

12 Εποικοδοµισµός και Εφαρµογές στους Η/Υ Στα εποικοδοµιστικά λογισµικά κυριαρχεί η ιδέα της οικοδόµησης της γνώσης και σ αυτά ανήκουν ο προγραµµατισµός Logo-Lego, οι µικρόκοσµοι και οι προσοµοιώσεις. Η παιδαγωγική θεωρία της Logo στηρίχτηκε στα εξής δύο επιχειρήµατα του Papert : α) Η εµπειρία στο προγραµµατιστικό περιβάλλον της Logo οδηγεί στην απόκτηση γενικών δεξιοτήτων επίλυσης προβλήµατος και β) Η Logo συνιστά ένα ιδανικό περιβάλλον για την εκµάθηση µαθηµατικών εννοιών π.χ. γωνίες, µεταβλητές, πολύγωνα κ.ά. Τα χαρακτηριστικά που τη διακρίνουν και την καταξιώνουν ως γλώσσα µε παιδαγωγικές προδιαγραφές είναι: Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ελκυστικές και πλούσιες σε παιδαγωγική αξία εφαρµογές σε ποικίλα γνωστικά πεδία. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και από χρήστες που δεν έχουν γνώσεις προγραµµατισµού. Η εξοικείωση µε τη Logo δηµιουργεί ένα στέρεο υπόβαθρο πληροφορικής παιδείας σε ευρύ φάσµα εννοιών και τεχνικών (όπως για παράδειγµα η ανάπτυξη και δόµηση προγράµµατος). Είναι µια γλώσσα µέσα από την οποία ο εκπαιδευόµενος µε απλές έννοιες-διαδικασίες µπορεί να δοµήσει άλλες πιο σύνθετες µε τρόπο επαγωγικό, έτσι όπως δοµείται η ανθρώπινη νόηση. Το χαρακτηριστικό αυτό την καθιστά ένα δυνατό εργαλείο έκφρασης ιδεών που ευνοεί την κατασκευή της γνώσης. Είναι διαδικαστική γλώσσα και κάθε διαδικασία είναι µια αυτοτελής αλληλεπιδραστική οντότητα. Η διαδικαστική φύση της LOGO επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους να αναλύσουν µια εργασία σε υποεργασίες, που η κάθε µια µπορεί να υλοποιηθεί µέσα από ξεχωριστές διαδικασίες και µετά να οργανώσουν το πώς θα συνδυάσουν αυτές τις διαδικασίες, για να υλοποιήσουν την εργασία. Είναι φυσική (natural). Ο συµβολικός κώδικας της γλώσσας είναι σε µεγάλο βαθµό συνδεδεµένος µε την καθοµιλουµένη γλώσσα. Οι εντολές και οι διαδικασίες της LOGO είναι απλές και κατανοητές σαν τη φυσική γλώσσα. Η σύνταξη της γλώσσας είναι στενά συνδεδεµένη µε τον τρόπο σύνταξης γνωστών συµβολικών χώρων, όπως τα µαθηµατικά. -33-

13 Είναι άµεσα αλληλεπιδραστική, καθώς κάθε εντολή µπορεί να έχει άµεσα αποτελέσµατα στην οθόνη, δίνοντας µε αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα ανατροφοδότησης στο χρήστη. Έχει ένα δυναµικό γραφικό περιβάλλον για τη µελέτη αναδροµικών µαθηµατικών µοντέλων και την προσοµοίωση φαινοµένων. Η γεωµετρία της χελώνας αποτελεί βιωµατικό εργαλείο διερεύνησης και προσέγγισης εννοιών ακόµη και σε µικρές ηλικίες. Η σπονδυλωτή δοµή των προγραµµάτων της επιτρέπει τη συνεργασία ανάµεσα σε οµάδες εκπαιδευόµενων και τον καταµερισµό εργασίας για την εκπόνηση δραστηριοτήτων. Με τη χρήση της Logo, ο εκπαιδευόµενος αποκτά τον έλεγχο στη µάθηση. Όταν ο εκπαιδευτής αναθέτει µια εργασία, ο µαθητής πρέπει να σκεφτεί ένα σύνολο από εντολές που θα κάνουν τη χελώνα να σχεδιάσει το σχήµα. Στην προσπάθεια αυτή ο εκπαιδευόµενος δοκιµάζει, εντοπίζει τα λάθη που κάνει και τα διορθώνει για να µπορέσει να συνεχίσει. Ο Papert αναφέρει ότι η Logo βοηθάει τους µαθητές να αναπτύξουν τη γενική σκέψη τους και την ικανότητα επίλυσης προβληµάτων. Επιπρόσθετα, τους βοηθάει να κατανοήσουν έννοιες όπως η µεταβλητή και η αναδροµή. Η Logo µπορεί να κατανοηθεί σύµφωνα µε µια στρατηγική αυτοεξερεύνησης, δηλαδή µε έναν αυθόρµητο και φυσικό τρόπο ανάλογο µε το πώς ένα µικρό παιδί µαθαίνει να µιλάει. Αυτό ο Papert το ονοµάζει «µάθηση χωρίς διδασκαλία» ή «µάθηση χωρίς πρόγραµµα σπουδών». Είτε µιλάµε για το προγραµµατιστικό περιβάλλον της Logo είτε για προσοµοιώσεις είτε για µικρόκοσµους ένα είναι το κοινό στοιχείο : Σ όλα αυτά τα περιβάλλοντα τα προβλήµατα µε τα οποία έρχονται αντιµέτωποι οι µαθητές είναι ανοιχτού τύπου και ενθαρρύνουν τη δηµιουργία πολλαπλών αναπαραστάσεων της γνώσης. -34-

14 Σχήµα 10. Οι τεχνολογικές εφαρµογές του εποικοδοµισµού Το προγραµµατιστικό περιβάλλον Logo είναι ένα ανοιχτό υπολογιστικό περιβάλλον όπου ο µαθητής µπορεί να το εξερευνήσει µε ελάχιστο αριθµό συµβουλών συνδυάζοντας βεβαίως και µια γλώσσα προγραµµατισµού. Οι µικρόκοσµοι (microworlds) είναι ένα σύνολο αντικειµένων που συνδέονται µεταξύ τους µε σχέσεις. Η τροποποίηση των σχέσεων αυτών οδηγεί στη δηµιουργία νέων αντικειµένων. Η λειτουργία των µικρόκοσµων στηρίζεται στη γλώσσα προγραµµατισµού Logo και στην πράξη οι µαθητές αξιοποιούν έτοιµα σχήµατα (π.χ. δροµείς, χελώνες, ζώα κ.ά.) προκειµένου να καταφέρουν να παράγουν µια ιστορία ή µια εικόνα σε κίνηση (τα λεγόµενα κινούµενα σχέδια ή αλλιώς animation). Οι µικρόκοσµοι χρησιµοποιούνται είτε για τη δηµιουργία προσοµοιώσεων είτε για µαθηµατικές ανακαλύψεις, ή ακόµη και για διαδραστικές πολυµεσικές εφαρµογές. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να τους αξιοποιήσει για παιχνίδια, παρουσιάσεις, ερωτήσεις αξιολόγησης, προσοµοιώσεις και µοντελοποιήσεις. -35-

15 Οι προσοµοιώσεις (simulations) αφορούν στην αναπαράσταση ενός πραγµατικού ή φανταστικού φαινοµένου µε ασφαλή, γρήγορα κι ανέξοδο τρόπο (π.χ. ένα πείραµα στη χηµεία). Αξιοποιούνται για την ανακάλυψη µιας κατάστασης, την επιβεβαίωση ή απόρριψη µιας υπόθεσης, και την αναγνώριση σχέσεων. Ο βασικός στόχος του εκπαιδευτικού λογισµικού προσοµοίωσης είναι η εξοικείωση µε έννοιες και λειτουργίες του πραγµατικού κόσµου. Τα πειράµατα που εκτελούνται µπορούν να παραµετροποιηθούν από το χρήστη. Για παράδειγµα µπορεί να καθοριστεί η ταχύτητα κίνησης, η τροχιά κ.α. σε µια προσοµοίωση της κίνησης κάποιου αντικειµένου. Τα εκπαιδευτικά συστήµατα προσοµοίωσης χρησιµοποιούνται τόσο στην τυπική εκπαίδευση, όσο και στην κατάρτιση ενηλίκων σε συγκεκριµένα θέµατα, για παράδειγµα η εκµάθηση του εσωτερικού τρόπου της λειτουργίας των µηχανών. Η γνώση που αποκοµίζει ο χρήστης προέρχεται από τα αποτελέσµατα των πειραµάτων που εκτελεί. Ουσιαστικά µέσα από την παρατήρηση διεγείρονται οι νοητικές λειτουργίες του και αναλύονται τα αποτελέσµατα. Επίσης, αντιλαµβάνεται τι πρόκειται να συµβεί σε µια αντίστοιχη περίπτωση στον αληθινό κόσµο. Μπορούν να αξιοποιηθούν για ένα πλήθος γνωστικών αντικειµένων από τα Μαθηµατικά και τη Φυσική µέχρι την Περιβαλλοντική Αγωγή. Ο Σχεδιασµός µαθησιακών περιβαλλόντων που αφορµάται από τις εποικοδοµιστικές/κονστρουκτιβιστικές θεωρίες θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : Να παρέχει τη δυνατότητα εξερεύνησης ενός χώρου. Να ευνοεί την ανακατασκευή µιας ιδέας, φαινοµένου, γεγονότος. Να προσφέρει τη δυνατότητα να διαµορφώσει ο χρήστης πολλαπλές οπτικές. Να παρέχει αυθεντικές µαθησιακές δραστηριότητες. Να εκθέτει το χρήστη σε ανοικτού τύπου προβλήµατα. Να βοηθά την έκφραση ιδεών και την ανταλλαγή απόψεων. Να διευκολύνει τον πειραµατισµό των χρηστών. -36-

16 Παραδείγµατα Τεχνολογικών Εφαρµογών του Εποικοδοµισµού Το Προγραµµατιστικό Περιβάλλον της Logo MSW Logo [( Γυµνασίου, Λυκείου] Πρόκειται για ένα ελεύθερο λογισµικό διερευνητικού χαρακτήρα µε δυνατότητες κατασκευής, µε βάση τις εντολές γραφικών της γλώσσας προγραµµατισµού Logo, µαθηµατικών µοντέλων και δυναµικού χειρισµού τους. Υπάρχει δυνατότητα συγγραφής παραµετρικών διαδικασιών σε γλώσσα logo, προκειµένου να δηµιουργηθούν γραφικά µοντέλα που εµφανίζονται στην οθόνη. Ο δροµέας γραφικών της Logo εφανίζεται στην οθόνη µε την µορφή βέλους και η κίνησή του µε κατάλληλες εντολές δηµιουργεί εκπληκτικά γραφικά. Στο site του προγράµµατος είναι διαθέσιµα Interactive Books. Επίσης, στο Help του προγράµµατος υπάρχουν αναλυτικό tutorial, demos και παραδείγµατα. Σχήµα 11. Το λογισµικό «MSW Logo», ένα λογισµικό διερευνητικού χαρακτήρα -37-

17 ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Oι Κοινωνικοπολιτισµικές Θεωρίες Μάθησης (Sociocultural) : L. Vygotsky Σύµφωνα µε τη θεωρία του L. Vygotsky ( ) η κοινωνική αλληλεπίδραση (social interaction) διαδραµατίζει ένα θεµελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη της γνώσης, όπως και η κουλτούρα της οποίας φορέας είναι το κάθε άτοµο. Η µάθηση επιτυγχάνεται µέσω της έκθεσης σε πρότυπα (π.χ. γονείς, δάσκαλοι, συµµαθητές κ.ά.) διά της συνεργασίας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Αυτή η έκθεση βοηθά το άτοµο να ξεπεράσει τα όρια των δυνατοτήτων του και να κινηθεί σε ένα χώρο µη-αναπτυγµένων δυνατοτήτων, γνωστό και ως Ζώνη Επικείµενης Ανάπτυξης (Zone of Proximal Development). Στο χώρο της ζώνης αυτής βρίσκεται το άτοµο, όταν καταφέρει να ξεπεράσει τα έως τότε όρια και δυνατότητές του µε κάποια βοήθεια. Στην ουσία πρόκειται για το κενό ανάµεσα σε αυτά που µπορεί να κάνει κάποιος µόνος του και σε αυτά που µπορεί να καταφέρει µε τη βοήθεια κάποιου εµπειρότερου (Doolittle, 1997). Για την αποτελεσµατική ανάπτυξη της Ζώνης αυτής και της εισόδου του ατόµου στη ζώνη αυτή χρειάζεται να ενεργοποιηθούν οι τακτικές της συνεργασίας µε τους συµµαθητές και η οικοδόµηση/κλιµάκωση (scaffolding). Η κοινωνικοπολιτισµική θεωρία του L. Vygotsky εφαρµόζεται σε συνεργατικά περιβάλλοντα µάθησης, όπου ο µαθητής αλληλεπιδρά µε το µαθησιακό στόχο και τα διαθέσιµα εργαλεία στα πλαίσια ενός κοινωνικοπολιτισµικού πλαισίου αναφοράς. Ο Vygotsky (1978) υπογραµµίζει τη σηµασία του διαλόγου σαν όργανο µε το οποίο τα άτοµα συλλογικά ή ατοµικά µπορούν να διαπραγµατευτούν τους εννοιολογικούς µετασχηµατσµούς. Η οικοδόµηση/κλιµάκωση αφορά στη στήριξη που παρέχεται στο µαθητή από τον εκπαιδευτικό ή τον έµπειρο συνεργάτη, όταν αυτός το έχει ανάγκη. Στην ουσία πρόκειται -43-

18 για την καθοδήγηση είτε αυτή γίνεται σε λεκτικό είτε σε πραξιακό επίπεδο. Καθώς ο µαθητής παρουσιάζει τα πρώτα σηµάδια ανεξαρτησίας στη διαδικασία της µάθησης, τότε αυτή η στήριξη αποσύρεται σταδιακά, µέχρι την οριστική εξάλειψή της. Η κουλτούρα που φέρει κάθε άτοµο, και της οποίας τα πρώτα χαρακτηριστικά αποκτά από την οικογένεια στην οποία µεγαλώνει, παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του ατόµουκυρίως τη νοητική (Vygotsky, 1962). Έτσι, δια µέσου της κουλτούρας το άτοµο αποκτά το περιεχόµενο της σκέψης και άρα, τη γνώση. Έπειτα, δια του περιβάλλοντος αποκτά τις διαδικασίες και τα µέσα της σκέψης (αυτό που οι οπαδοί του Vygotsky αποκαλούν «εργαλεία σκέψης»). Εποµένως, η κουλτούρα και το περιβάλλον αυτής ασκούν ρόλο καταλυτικό στο περιεχόµενο και στον τρόπο σκέψης του ατόµου (εδώ του µαθητή). Όµως, η συνεργατική µάθηση για να αποτελεί επιτυχής πραγµατικότητα προϋποθέτει ένα σύνολο στοιχείων κι αυτά είναι : Κοινό στόχο: Για να αναπτυχθεί η συνεργατικότητα µεταξύ των µελών της οµάδας, πρέπει να υπάρχει ο κοινός µαθησιακός στόχος. Το οµαδικό αποτέλεσµα µπορεί να είναι για παράδειγµα µία αναζήτηση στο διαδίκτυο,. Αλληλεπίδραση: Η αλληλεπίδραση αφορά στην αλληλοβοήθεια, τον αµοιβαίο επηρεασµό, την παρακίνηση, την ανταλλαγή υλικού και πληροφοριών, την ανάδραση των υπολοίπων µελών. Αλληλεξάρτηση: Η αλληλεξάρτηση υπάρχει όταν η οµάδα για να επιτύχει το στόχο της χρειάζεται και εξασφαλίζει τη συµµετοχή του κάθε µέλους της αλλά και αντίστροφα. Κοινωνικές δεξιότητες: τα µέλη της οµάδας πρώτα διδάσκονται να είναι κοινωνικά (χαµηλός τόνος φωνής, κατανοµή ρόλων, αποδοχή της διαφορετικότητας και της αντίθετης γνώµης) και στη συνέχεια καλούνται να χρησιµοποιήσουν την κοινωνικότητα αυτή. Προσωπική ευθύνη: κάθε µέλος να καθίσταται προσωπικά υπεύθυνο για την επιτυχία της οµάδας, ώστε να αποφεύγονται φαινόµενα κυριαρχίας ατόµων εις βάρος της οµάδας. -44-

19 Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να : λαµβάνουν σοβαρά υπόψη κατά τον εκπαιδευτικό σχεδιασµό το περιβάλλον και την κουλτούρα που φέρουν οι µαθητές τους σχεδιάζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες συνεργασίας των µαθητών διασφαλίζουν την οργάνωση ετερογενών οµάδων αναπτύσσουν διάλογο µε τους µαθητές τους και να εντάσσουν δραστηριότητες στις οποίες χρειάζεται αυτοί να διαπραγµατευθούν έννοιες µε τους συµµαθητέςσυνεργάτες τους παρέχουν υποστήριξη στους µαθητές, ωσότου αυτοί ανεξαρτητοποιηθούν λαµβάνουν υπόψη τις ήδη αναπτυγµένες και τις επικείµενες δυνατότητες των µαθητών τους, όταν επιχειρούν να αξιολογήσουν την απόδοσή τους Oι Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες Μάθησης (Sociocognitive) : A. Bandura Σύµφωνα µε την κοινωνικογνωστική θεωρία του A. Bandura (1925- ) οι σκέψεις και οι δράσεις του ατόµου έχουν κοινωνική προέλευση, ενώ οι γνωστικοί παράγοντες επιδρούν στη διαµόρφωση των διαδικασιών σκέψης και κινήτρων (Bandura, 1986). Θεµελιώδης του αρχή είναι ότι µια από τις βασικές δυνατότητες του ανθρώπου είναι η δυνατότητα να παρεµβαίνει και να ρυθµίζει τη συµπεριφορά του. Εκτός από την παρατήρηση και µίµηση, ο Bandura θεωρεί ότι το ίδιο το άτοµο µε τους εσωτερικούς - ενδοπροσωπικούς παράγοντες, όπως οι εκτιµήσεις και οι αξιολογήσεις που κάνει για τις δυνατότητες και τις πράξεις του (vicarious reinforcement), οδηγείται στην εκδήλωση ή αποτροπή µιας συµπεριφοράς. -45-

20 Η παρατήρηση και µίµηση γίνονται αντιληπτές ως µια δηµιουργική διαδικασία διαµόρφωσης της προσωπικότητας του ατόµου και όχι ως παθητική αποδοχή συµπεριφορών, αντιλήψεων και στάσεων. Η µάθηση διά της παρατήρησης περιλαµβάνει τέσσερα στάδια : Προσοχή : Ο µαθητής θα πρέπει να επικεντρώσει την προσοχή του στην προς µάθηση συµπεριφορά. Σε αυτή τη διαδικασία επιδρά τόσο το ίδιο το µοντέλο όσο και ο παρατηρητής. Το µοντέλο θα πρέπει να διαθέτει χαρακτηριστικά που συµφωνούν ή αρέσουν στον παρατηρητή, ενώ ο παρατηρητής θα πρέπει να διαθέτει προσδοκίες και ενθουσιασµό, όταν παρατηρεί τη συµπεριφορά του µοντέλου. ιατήρηση : Ο παρατηρητής θα πρέπει να είναι σε θέση να ανακαλέσει την παρατηρούµενη συµπεριφορά σε µεταγενέστερο χρόνο. Για να γίνει αυτό θα πρέπει ο παρατηρητής να διαθέτει την ικανότητα κωδικοποίησης και ιεράρχησης της πληροφορίας µε τρόπο που να µπορεί εύκολα αργότερα να επαναφερθεί. Παραγωγή : Για να επαναληφθεί η παρατηρούµενη συµπεριφορά θα πρέπει ο παρατηρητής να είναι σε θέση - σωµατικά και πνευµατικά- να την αναπαράγει. Κάποιες φορές χρειάζεται ο παρατηρητής να διαθέτει κάποιες δεξιότητες που δεν διαθέτει κατά τη στιγµή της παρατήρησης. Κίνητρα : Γενικά ο παρατηρητής θα έχει την πιθανότητα να επαναλάβει µια συµπεριφορά µόνον αν έχει τα κίνητρα να το κάνει. Η επιβράβευση ή αποδοκιµασία του µοντέλου ή απευθείας του παρατηρητή λειτουργεί παρωθητικά ή αποτρεπτικά στην παραγωγή της συµπεριφοράς. Η προσοχή και διατήρηση συµβάλλουν στην υιοθέτηση µιας συµπεριφοράς, ενώ η παραγωγή και τα κίνητρα συµβάλλουν στον έλεγχο αυτής. -46-

21 Ο Α. Bandura, ως πατέρας της κοινωνικογνωστικής θεωρίας, διατυπώνει τη θεωρία του βασισµένος στο µοντέλο της τριαδικής αµοιβαίας αιτιοκρατίας (Triadic Reciprocal Causation Model), µε σκοπό να εξηγήσει πώς η µάθηση προκύπτει από τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ τριών παραγόντων : α) των προσωπικών χαρακτηριστικών, β) της συµπεριφοράς και γ) του κοινωνικού περιβάλλοντος. Έτσι, τα σωµατικά χαρακτηριστικά ενός ατόµου, οι γνωστικές του ικανότητες, οι πεποιθήσεις του, οι στάσεις του και οι αξίες του µπορεί να επηρεάσουν τη συµπεριφορά του και το περιβάλλον. Κι αντίστροφα, η συµπεριφορά ενός ατόµου µπορεί να επιδράσει στα συναισθήµατά του, στις αξίες του κ.ο.κ. Παροµοίως, τα περισσότερα πό αυτά που το άτοµο γνωρίζει προέρχονται από πηγές του περιβάλλοντος (γονείς, φίλοι, τηλεόραση κ.λ.π.), όπως και αυτά που το άτοµο παρατηρεί στο περιβάλλον του είναι συνήθως και αυτά που θα αναπαράγει. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να : εξασφαλίζουν πολλαπλές ευκαιρίες στους µαθητές τους για παρατήρηση ενθαρρύνουν τις συνεργατικές συµπεριφορές, αφού στα πλαίσια των οµάδων µπορούν διά της παρατήρησης να αναπαραχθούν θετικές συµπεριφορές και να αποτραπούν οι αρνητικές διαµορφώνουν το κατάλληλο περιβάλλον για την αναπαραγωγή µιας συµπεριφοράς υποστηρίζουν την ανάπτυξη κινήτρων πριν αξιώσει την εκδήλωση µιας συµπεριφοράς Η Θεωρία της ραστηριότητας : Engestrom Η θεωρία της δραστηριότητας έρχεται να δώσει λύση στο πρόβληµα της αποµόνωσης της ανθρώπινης συµπεριφοράς από το πλαίσιο (context) µέσα στο οποίο αυτή εντάσσεται. Η -47-

22 λύση που προτείνει αναφέρεται στο ελάχιστο κατάλληλο πλαίσιο µέσα στο οποίο εντάσσοντα οι ατοµικές πράξεις. Αυτό το ελάχιστο κατάλληλο πλαίσιο συνιστά τη µονάδα ανάλυσης. Η µονάδα της ανάλυσης καλείται δραστηριότητα (activity). Στοιχεία της δραστηριότητας είναι : α) Το υποκείµενο (=άτοµο ή οµάδα), β) Το αντικείµενο (=ο επιδιωκόµενος στόχος), γ) Οι πράξεις και δ) Οι λειτουργίες. Η δραστηριότητα γίνεται µε τη διαµεσολάβηση εσωτερικών ή εξωτερικών εργαλείων. Στα εργαλεία ανήκουν τα όργανα (instruments), τα σήµατα (signs), οι γλώσσες, οι µέθοδοι, οι µορφές οργάνωσης της εργασίας και οι διαδικασίες δια µέσου των οποίων ελέγχουν οι άνθρωποι τη συµπεριφορά τους. Οι βασικές αρχές της θεωρίας αυτής είναι οι ακόλουθες : Το ανθρώπινο πνεύµα υπάρχει και µπορεί να αναδυθεί µόνον µέσω της αλληλεπίδρασης µε τον κόσµο. Η αλληλεπίδραση που συνίστατι στη δραστηριότητα είναι κοινωνικά και πολιτιστικά προσδιορισµένη. Κάθε δραστηριότητα απαρτίζεται από σύνθετους σχηµατισµούς (συστήµατα δραστηριότητας) καθένας από τους οποίους αποτελείται από τα συστατικά µέρη της δραστηριότητας. Αυτό γίνεται περισσότερο κατανοητό στο ακόλουθο σχήµα. -48-

23 Σχήµα 16. Τα συστήµατα δραστηριότητας Οι δραστηριότητες είναι µακροπρόθεσµοι σχηµατισµοί των οποίων τα αντικείµενα οδηγούν σε αποτελέσµατα µέσω µιας διαδικασίας. Αυτή η διαδικασία περιλαµβάνει δραστηριότητες (activities), δράσεις (actions) και ενέργειες (operations). Η Θεωρία της Εµπλαισιωµένης/Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning) Θεµελιωτής της θεωρίας της εµπλαισιωµένης µάθησης είναι η J. Lave. Σύµφωνα µε αυτήν η µάθηση εµπεριέχει (προϋποθέτει) δράση (δραστηριότητα) η οποία είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένη µε το ευρύτερο πλαίσιο και την κουλτούρα στην οποία συντελείται (Lave, 1991). Είναι κοινωνικό φαινόµενο και φυσική συνέπεια κοινωνικής αλληλεπίδρασης και συνεργασίας των µελών σε µια κοινότητα πρακτικής (community of practice). Τα µέλη της, ενστερνίζονται συγκεκριµένα «πιστεύω», αντιλήψεις και έχουν αναπτύξει συγκεκριµένες συµπεριφορές ( Οι βασικές αρχές της θεωρίας αυτής συνοψίζονται στα ακόλουθα: Η γνώση πρέπει να παρουσιαστεί σε ένα αυθεντικό πλαίσιο, δηλαδή σε καταστάσεις και εφαρµογές που θα περιλαµβάνουν ή εµπλαισιώνουν τη συγκεκριµένη γνώση -49-

24 Η µάθηση απαιτεί την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη συνεργασία Οι Jean Lave and Etienne Wenger (1991) τονίζουν ότι οι εκπαιδευόµενοι εισέρχονται σε κοινότητες πρακτικών υιοθετώντας έναν ή περισσότερους ρόλους και συνεργάζονται µε άτοµα διαφορετικής εµπειρίας. Τα µη έµπειρα µέλη της κοινότητας στην αρχή βρίσκονται στο περιθώριο της οµάδας. Με το πέρασµα του χρόνου και καθώς αλληλεπιδρούν µε το περιβάλλον και τα εµπειρότερα µέλη, δραστηριοποιούνται περισσότερο, αναγνωρίζονται από τα υπόλοιπα µέλη και προχωρούν προς το κέντρο της κοινότητας, και γίνονται εµπειρογνώµονες (νόµιµη περιφερειακή συµµετοχή/ legitimate peripheral participation). Σύµφωνα µε τη θεωρία της εµπλαισιωµένης ή εγκαθιδρυµένης µάθησης (situated learning) στις «κοινότητες πρακτικών»: η γνώση είναι ενσωµατωµένη στη ζωή των κοινοτήτων, µέσα στις οποίες τα µέλη µοιράζονται αξίες, πεποιθήσεις, και πρακτικές η γνώση είναι συνδεδεµένη µε την πρακτική, δεν υφίσταται γνώση χωρίς την πράξη ανήκουν οι άνθρωποι οργανώνουν τη µάθησή τους ανάλογα µε τις κοινότητες στις οποίες τα σχολεία είναι ισχυρά µαθησιακά περιβάλλοντα για τους εκπαιδευόµενους. η διαδικασία της µάθησης και η ιδιότητα του µέλους της οµάδας (membership) είναι αδιάσπαστες. Το άτοµο αισθάνεται ότι ανήκει κάπου και ανάλογα ρυθµίζει τη θέση του στην οµάδα αλλά και µαθαίνει η συνεισφορά στη κοινότητα- ή η ενδυνάµωση (empowerment) - δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για µάθηση. Καταστάσεις στις οποίες συµµετέχουµε πραγµατικά, και που -50-

25 έχουν συνέπειες για µας και την κοινότητά µας, δηµιουργούν τα πιο ισχυρά µαθησιακά περιβάλλοντα. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι αυτή η θεωρία δίνει έµφαση στον κοινωνικό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων και κατ επέκταση στη συµµετοχή στην κοινότητα και στην ταυτότητα που αποκτά κανείς µέσα σ αυτήν. Ανάλογα, και η γνώση που αποκτά κανείς µέσα σε µια κοινότητα είναι πάντα καινούρια, βάση των συνθηκών που επικρατούν. Το τι ένα άτοµο κάνει και το τι βλέπει είναι συνυφασµένα και δηµιουργούν νέες αντιλήψεις και δράσεις, οι οποίες συνθέτουν και επηρεάζουν τη µελλοντική συµπεριφορά του. Η γνώση εδώ δεν αντιµετωπίζεται ως µεταβιβάσιµη (µέσα από βιβλία, διάλεξη κ.ά.), αλλά είναι µια αναλυτική αφαίρεση στην οποία προβαίνει το ίδιο το άτοµο ορµώµενο από τα ερεθίσµατα που δέχεται από το περιβάλλον. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να : επιδιώκουν τη σύνδεση της γνώσης µε τη δράση (βιωµατικές εµπειρίες) ενθαρρύνουν τη δηµιουργία κοινοτήτων και τη συµµετοχή των µαθητών σε αυτές µέσα κι έξω από την τάξη ενθαρρύνουν τους µαθητές να εµπλέκονται στη διαδικασία επίλυσης αυθεντικών προβληµατικών καταστάσεων Η Θεωρία της Κατανεµηµένης Γνώσης (Distributed Cognition) Κύριοι εκφραστές της είναι οι Hutchins, Brown, Rogers κ.ά. των οποίων το σηµείο εκκίνησης βρίσκεται στη διαφορετικότητα των γνωστικών ιδιοτήτων των οµάδων από αυτών των ατόµων. Πρόκειται για την απάντηση στη Θεωρία της Επεξεργασίας των Πληροφοριών που αγνοεί την αλληλεπίδραση µεταξύ των ανθρώπων. Εδώ η γνωστικότητα νοείται ως ένα κατανεµηµένο φαινόµενο (Hutchins, 1991). Βρίσκεται δηλαδή ανάµεσα -51-

26 στα υποκείµενα, στα κατασκευάσµατα (που αποκαλούνται artifacts) και στις αναπαραστάσεις που είναι είτε εσωτερικές είτε εξωτερικές. Το άτοµο, λοιπόν, αντιµετωπίζεται ως ένα γνωστικό υποκείµενο µέρος ενός ευρύτερου λειτουργικού συστήµατος που απαρτίζεται από το κοινωνικό και το υλικό του περιβάλλον. Artifacts = Κατασκευάσµατα ή Τεχνουργήµατα Προκύπτουν από την ανθρώπινη εργασία ή παρέµβαση κατ αντιδιαστολή προς αυτό που υπάρχει ή που δηµιουργείται φυσικά. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να : προωθούν τη συνεργατική επίλυση προβληµάτων παρέχουν εργαλεία στους µαθητές που ευνοούν την ανταλλαγή ιδεών και την από κοινού δράση προσφέρουν δυνατότητες πολλαπλών τρόπων διαµεσολάβησης και αλληλεπίδρασης µέσω ποικίλων εργαλείων και τεχνουργηµάτων που παίζουν το ρόλο των πληροφοριακών πηγών και γνώσεων -52-

27 Κοινωνικές Θεωρίες και Εφαρµογές στους Η/Υ Στα κοινωνικού τύπου λογισµικά και εφαρµογές η έµφαση που δίνεται βρίσκεται στην επικοινωνία (διαπραγµάτευση µέσω της γλώσσας) και συνεργασία των συµµετεχόντων (διαπραγµάτευση µεσω αντικειµένων). Αν και ο αριθµός των υπαρχόντων εφαρµογών δε θεωρείται µεγάλος όσο αυτά του συµπεριφοριστικού τύπου- ωστόσο, η επίδραση των κοινωνικών θεωρίων υπήρξε προς την κατεύθυνση του πλαισίου χρήσης των µαθησιακών περιβαλλόντων µε τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Έτσι, έχουν αναπτυχθεί διάφορες διαδικτυακές εφαρµογές (όπως forum, chat, web logs, wikis, mashups, podcasts κ.ά.), µηχανές αναζήτησης, ψηφιακές βιβλιοθήκες, δικτυακές πύλες (τα λεγόµενα portals) και διάφορα συστήµατα συνεργατικής µάθησης (όπως το Synergo, Cool Modes, CMap κ.ά.) Σχήµα 17. Οι τεχνολογικές εφαρµογές των κοινωνικο (γνωστικών/πολιτισµικών) θεωριών -53-

28 Οι διαδικτυακές εφαρµογές είναι εφαρµογές που αναπτύχθηκαν κυρίως για να καλύψουν ανάγκες έκφρασης και επικοινωνίας. Πρόκειται κυρίως για τα γνωστά forum, chat, ή και τα νεότερα web logs (blogs), wikis, podcasts κ.ά. Τα forum είναι περιοχές που επιτρέπουν την ανταλλαγή συζητήσεων γύρω από ένα θέµα. Η επικοινωνία µεταξύ των συµµετεχόντων γίνεται σε µη συγχρονισµένο χρόνο και µπορεί αυτά είτε να είναι ανοιχτά (ελεύθερη πρόσβαση) είτε να είναι κλειστά (απαιτείται κωδικός). Παράδειγµα ενός τέτοιου forum είναι το forum για συζητήσεις για κατοικίδια ( Τα chat (=ελεύθερη κουβεντούλα) επιτρέπουν τη σύγχρονη ανταλλαγή γραπτών µηνυµάτων µέσω µιας διεπιφάνειας χρήσης. Για να συµµετάσχει κανείς σε µια τέτοιου τύπου επικοινωνία, θα πρέπει κανείς είτε να καλέσει απευθείας το συνοµιλητή του (µέσω της ΙΡ διεύθυνσης του υπολογιστή του) είτε να µπει σε κάποιο κανάλι επικοινωνίας (π.χ. το Internet Relay Chat). Ακόµη εδώ ανήκουν και οι εφαρµογές της τηλεδιάσκεψης (vocal & video conference). Πρόκειται για το σύνολο των υπηρεσιών που υποστηρίζουν τη σύγχρονη επικοινωνία µέσω φωνής ή µέσω βίντεο. Αυτού του τύπου οι εφαρµογές ευνοούν κυρίως την έκφραση των απόψεων και την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των συνεργαζόµενων (Λαζακίδου και Λαζακίδου, 2004). Η συνηθέστερη διάκριση αυτών γίνεται βάση της παραµέτρου του χρόνου. Έτσι, αν είναι ταυτόχρονη και σε πραγµατικό χρόνο η επικοινωνία µιλάµε για τις σύγχρονες διαδικτυακές εφαρµογές (π.χ. Netmeeting), ενώ αν η επικοινωνία δεν γίνεται την ίδια χρονική στιγµή µιλάµε για τις ασύγχρονες διαδικτυακές εφαρµογές (π.χ. ). Οι µηχανές αναζήτησης διευκολύνουν την γρήγορη, εύκολη κι ανέξοδη εύρεση µιας πληροφορίας που είναι καταχωρηµένη στον παγκόσµιο ιστό. Αυτές οι µηχανές επιτρέπουν την ανεµπόδιστη προσπέλαση των συνόρων κι έτσι, ο χρήστης αυτών λειτουργεί ως επισκέπτης µιας παγκόσµιας βιβλιοθήκης. Το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό των µηχανών αναζήτησης που τις καθιστούν γνωστικό εργαλείο είναι η υπηρεσία που προσφέρει για σύνθετες αναζητήσεις µε βάση τη λογική των τελεστών (Boolean). Η λογική αυτή επιτρέπει τη χρήση λογικών τελεστών (όπως ΚΑΙ, Η, ΌΧΙ) για τον προσδιορισµό των -54-

29 σχέσεων ανάµεσα σε οντότητες. Αλλά και η µορφή της πληροφορίας είναι ένα στοιχείο που επιλέγει ο χρήστης (π.χ. αρχεία pdf, εικόνας, αρχεία ppt κ.ά.). Ευρέως γνωστή είναι η µηχανή αναζήτησης του Google. Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες είναι βιβλιοθήκες των οποίων το πληροφοριακό τους υλικό έχει ψηφιοποιηθεί κι ο επισκέπτης αυτών µπορεί να έχει είτε ανοιχτή είτε µε κώδικα πρόσβαση. Τέτοια παραδείγµατα είναι οι βιβλιοθήκες των Πανεπιστηµίων, η βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ.ά. Οι εκπαιδευτικές δικτυακές πύλες/κατάλογοι (portals/directories) είναι στην ουσία βάσεις δεδοµένων που χρησιµοποιούν µια ιεραρχική δοµή µε επιµέρους κατηγορίες και υποκατηγορίες. Αυτό που τις κάνει οικείες στους χρήστες είναι ότι η κατηγοριοποίηση των δεδοµένων γίνεται βάσει θεµατικών κατηγοριών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η εκπαιδευτική πύλη του Ν.Αιγαίου ( Οι πύλες διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες : τις πύλες γενικού σκοπού και τις θεµατικές πύλες. Οι πρώτες περιέχουν γενικού και πολλαπλού τύπου κατηγορίες (από πληροφορίες για ταξίδια ως προγράµµατα κινηµατογράφων). Οι δεύτερες εξειδικεύονται σ ένα αντικείµενο και περιέχουν υποκατηγορίες γι αυτό (π.χ. Κάποιες από αυτές περιέχουν και µηχανές αναζήτησης για τη διευκόλυνση του χρήστη. Τα συστήµατα συνεργατικής µάθησης είναι περιβάλλοντα που επιτρέπουν την επικοινωνία µεταξύ των συµµετεχόντων και/ή την από κοινού χρήση ενός διαµοιρασµένου χώρου. Η χρήση του διαµοιρασµένου χώρου αφορά κυρίως στην από κοινού χρήση οντοτήτων που υπάρχουν σε αυτό. Παράδειγµα τέτοιων είναι το Belvedere ( Αυτού του τύπου τα περιβάλλοντα µπορούν να υποστηρίξουν τη δηµιουργία κοινοτήτων µάθησης και να ευνοήσουν τη δηµιουργία κοινοτήτων πρακτικής, αφού επιτρέπουν τη δηµιουργία οµάδων. Τα κύρια οφέλη των συνεργατικών περιβαλλόντων µάθησης συνίστανται στην ενεργή µάθηση και στη σε βάθος επεξεργασία της πληροφορίας, ενώ απαιτείται από τους µαθητές -55-

30 επένδυση σηµαντικής νοητικής προσπάθειας. Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να αναπτυχθούν δεξιότητες κριτικής σκέψης (critical thinking), επικοινωνίας και συντονισµού και να συνειδητοποιηθούν οι µηχανισµοί οικοδόµησης της γνώσης. Έρευνες έχουν δείξει ότι η συνεργασία για την επίτευξη ενός εργασιακού ή µαθησιακού στόχου αυξάνει την ικανότητα επίλυσης προβληµάτων των συµµετεχόντων και οδηγεί συνήθως σε ποιοτικότερες και καλύτερα τεκµηριωµένες λύσεις οι οποίες προκύπτουν ύστερα από ώριµη σκέψη και εποικοδοµητικό διάλογο. Ο Σχεδιασµός µαθησιακών περιβαλλόντων που αφορµάται από τις κοινωνικογνωστικές/πολιτισµικές θεωρίες θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : Να υποστηρίζει την σε αυθεντικά πλαίσια µάθηση. Να προάγει την ενργό συµµετοχή του χρήστη. Να ευνοεί τη συνεργατική επίλυση προβληµάτων. Να παρέχει εργαλεία που διευκολύνουν την επικοινωνία. Να υποστηρίζει τη λειτουργία κοινοτήτων µάθησης και πρακτικής. Να δίνει τη δυνατότητα πολλαπλών τρόπων διαµεσολάβησης και αλληλεπίδρασης µέσω εργαλείων και τεχνουργηµάτων. Να διευκολύνει την πρόσβαση σε πολλαπλό υλικό πληροφόρησης. -56-

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Θεωρίες μάθησης για τις ΤΠΕ Συμπεριφορισμός (behaviorism) Γνωστικές Γνωστικής Ψυχολογίας (cognitive psychology) Εποικοδομητισμός (constructivism)

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός

Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός 3 ο Κεφάλαιο Κόμης, Β. (2004), Εισαγωγή στις Εφαρμογές των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 1/46 Σκοπός Μπιχεβιορισμός Η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 2: Εκπαίδευση με ΤΠΕ Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή 2 Τηλεκπαίδευση Χρήση της τηλεµατικής τεχνολογίας (τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Απόψεις EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy Γιατίοιορισμοίενόςκλάδουείναισημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών. Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών. Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Στάσεις απέναντι στα Μαθηματικά Τι σημαίνουν τα μαθηματικά για εσάς; Τι σημαίνει «κάνω μαθηματικά»;

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΣΗΣ Θεωρία και Πράξη στη διδασκαλία τεχνικών γνώσεων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευρωπαϊκές εξελίξεις Ποια παιδαγωγική για το νέο ΕΛ; Σε ποια θεωρία στηρίζεται; Πώς εφαρμόζεται στην πράξη; 2 Ατζέντα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Γ2 Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία και η εφαρμογή τους με εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας

Ενότητα Γ2 Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία και η εφαρμογή τους με εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας Ενότητα Γ2 Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία και η εφαρμογή τους με εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής Ενότητα 2.1 Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση: Συμπεριφορισμός, Γνωστικός κονστρουκτιβισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Με βάση τα παρακάτω παιδαγωγικά κριτήρια αξιολογήστε το µαθησιακό περιβάλλον µίας διδακτικής παρέµβασης σηµειώνοντας την ύπαρξή τους είτε µε εισαγωγή σχολίου πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη Ομάδα Υποστήριξης για την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα ΝΑΠ Δρ Κώστας Χαμπιαούρης, Ε Ε Δρ Χρίστος Ρουσιάς, Λειτουργός Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΊΕς ΜΆΘΗΣΗς ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΆ

ΘΕΩΡΊΕς ΜΆΘΗΣΗς ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΆ ΘΕΩΡΊΕς ΜΆΘΗΣΗς ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΆ ΔΟΜΕΣ Δομή Ομάδας Σύνολο Α και μια πράξη η πράξη είναι κλειστή ισχύει η προσεταιριστική ιδότητα υπάρχει ουδέτερο στοιχείο υπάρχει αντίστροφο στοιχείο ισχύει η αντιμεταθετική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης. Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου

Κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης. Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου Κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου Περίγραμμα Νοοκατασκευαστική θεώρηση της μάθησης Ιστορικό υπόβαθρο Top-down * bottom up Ομαδοσυνεργατική μάθηση Νοοκατασκευαστικές μέθοδοι στην

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης. Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους. Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές

Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης. Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους. Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης Βασικές παραδοχές : Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές Αυτοί που δεν καταλαβαίνουν είναι ανίκανοι,

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τι είναι Μαθηματικά; Ποια είναι η αξία τους καθημερινή ζωή ανάπτυξη λογικής σκέψης αισθητική αξία και διανοητική απόλαυση ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Κατευθυντήριες γραμμές σχεδίασης μαθησιακών δραστηριοτήτων Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η αλλαγή (μόνιμη και διαρκής) στη συμπεριφορά, που οφείλεται στην απόκτηση εμπειριών, γνώσεων και ικανοτήτων. Η αλλαγή αφορά στην συμπεριφορά, τις

Η αλλαγή (μόνιμη και διαρκής) στη συμπεριφορά, που οφείλεται στην απόκτηση εμπειριών, γνώσεων και ικανοτήτων. Η αλλαγή αφορά στην συμπεριφορά, τις 1 2 Η αλλαγή (μόνιμη και διαρκής) στη συμπεριφορά, που οφείλεται στην απόκτηση εμπειριών, γνώσεων και ικανοτήτων. Η αλλαγή αφορά στην συμπεριφορά, τις γνώσεις, τις νοητικές αναπαραστάσεις, τις ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Προσομοίωσης

Εφαρμογές Προσομοίωσης Εφαρμογές Προσομοίωσης H προσομοίωση (simulation) ως τεχνική μίμησης της συμπεριφοράς ενός συστήματος από ένα άλλο σύστημα, καταλαμβάνει περίοπτη θέση στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ. Μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση Μαθηµατική Μοντελοποίηση Μοντελοποίηση Απαιτητική οικονοµία και αγορά εργασίας Σύνθετες και περίπλοκες προβληµατικές καταστάσεις Μαθηµατικές και τεχνολογικές δεξιότητες Επίλυση σύνθετων προβληµάτων Μαθηµατικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη. Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη. Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Κέρκυρα 2014 Εξέλιξη των ΤΠΕ Η ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ που χαρακτηρίζει την εποχή μας καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;)

Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;) Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;) α) Μεμονωμένα «εκπαιδευτικά λογισμικά» ή «εκπαιδευτικά περιβάλλοντα»; (οντότητες κατά πολύ ευρύτερες των εκπαιδευτικών λογισμικών) β) Συνεχής εξέλιξη και εμφάνιση νέων ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ενότητα 10: Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Εποικοδομισμός

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ενότητα 10: Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Εποικοδομισμός Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση Μάθημα επιλογής Α εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη. μαθησιακή διαδικασία

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη. μαθησιακή διαδικασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «Φύλλα Εργασίας για την διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορικής Γυμνασίου Η Γλώσσα Προγραμματισμού LOGO»

Εργαστηριακή εισήγηση. «Φύλλα Εργασίας για την διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορικής Γυμνασίου Η Γλώσσα Προγραμματισμού LOGO» Εργαστηριακή εισήγηση «Φύλλα Εργασίας για την διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορικής Γυμνασίου Η Γλώσσα Προγραμματισμού LOGO» Βασίλειος Χρυσοχοΐδης Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Φλώρινα algob@hol.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Δρ Κορρές Κωνσταντίνος Θεωρίες μάθησης Ευνοϊκές συνθήκες για τη μάθηση Μέθοδοι διδασκαλίας Διδακτικές προσεγγίσεις (Ι) Συμπεριφορικές Θεωρίες μάθησης Για τους εκπροσώπους της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Διαδικασία η γνώση ως ανάπτυξη υψηλών νοητικών λειτουργιών (

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα:  ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΤΠΕ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΤΠΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΤΠΕ Ελένη Σταματοπούλου, ΠΕ 70 Δραστηριότητα 2 - Επιμόρφωση Επιμορφωτών Β επιπέδου ΠΑΚΕ Αθήνας, Δεκέμβριος 2011 Συστημική θεωρία «Η επιστημονική αλήθεια είναι πολλαπλή,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Χρήστος Σκουρλάς Τµήµα Πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ 2010

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ 2010 «Σχεδίαση και Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος εκμάθησης προγραμματιστικών εννοιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με χρήση ΕΛ/ΛΑΚ» Εισηγήτριες: Φλώρου Χρυσούλα, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Αλεξανδρούπολη Σεπτέμβριος 2013 Λίγη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητική Στήριξη του Διδακτικού Σεναρίου. Μετρήσεις μετρήσεις μετρήσεις

Θεωρητική Στήριξη του Διδακτικού Σεναρίου. Μετρήσεις μετρήσεις μετρήσεις Θεωρητική Στήριξη του Διδακτικού Σεναρίου Μετρήσεις μετρήσεις μετρήσεις 1 Περιεχόμενα Πρόλογος.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές....4 Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα... 4 Σκοπός και στόχοι του διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Ιστορία με τις Νέες Τεχνολογίες

Διδάσκοντας Ιστορία με τις Νέες Τεχνολογίες ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ JEANNE D ARCD Διδάσκοντας Ιστορία με τις Νέες Τεχνολογίες Δρ. Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος 1

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ Θανόπουλος Σωτήρης Καλλιβωκάς ηµήτρης Καλογήρου Θωµαή Καρακίτσου Βασιλική Μακρή Κατερίνα Χριστόπουλος Νίκος Σχολείο Αθήνας Σχολείο Χανίων Θανόπουλος Σωτήρης Καλλιβωκάς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ηµήτρης Καλαµαράς Παρουσιαση του 7 ου κεφαλαιου του βιβλίου της Μαρίας Κορδάκη «Εκπαιδευτικη Τεχνολογια και ιδακτικη της Πληροφορικής Ι» Οι δυνατότητες των Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ενότητα 9: Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ενότητα 9: Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση Μάθημα επιλογής Α εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση Μάθημα επιλογής Α εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση πολυμέσων σε εκπαιδευτικό λογισμικό

Χρήση πολυμέσων σε εκπαιδευτικό λογισμικό Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα ΓΤΠ 61 Πληροφορική Πολυμέσα Τμήμα ΘΕΣ-1 Εργασία / Παρουσίαση: Χρήση πολυμέσων σε εκπαιδευτικό λογισμικό Ν. Ντελής Θεσσαλονίκη, 1 Νοεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π. Π Θ. Ο Η / Η Υ / Υ

Π. Π Θ. Ο Η / Η Υ / Υ Εκπαιδευτικά Λογισμικά για την Αξιοποίηση του ιαδραστικού Πίνακα στη Σχολική Τάξη Εκπαιδευτικά Λογισμικά για την Αξιοποίηση του ιαδραστικού Πίνακα στη Σχολική Τάξη - Τι είναι και που χρησιμοποιείτε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα