Εκάλης 2, Κηφισιά 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε."

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Syngenta Hellas Α.Ε.Β.Ε. Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Λ. Ανθούσας TELEFAX: Ανθούσα, Αττικς Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου (με απόδειξη) Τηλέφωνο: ΘΕΜΑ: Χοργηση οριστικς έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) ELUMIS 105 OD Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού κου. Κ. Σκανδαλίδη 2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ι. Κουτσούκο 3. Νομαρχ. Αυτοδιοικσεις Δ/νσεις Γεωργίας (με ) Έδρες τους 4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Τμμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων Εκάλης 2, Κηφισιά 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους 6. ΕΣΥΦ Πατησίων 53, Αθνα 7. Εσωτερικ διανομ: -Τμματα Β, Γ & Ε της Δ/νσς μας -Γραμματεία της Δ/νσς μας 8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων Διδότου 26, Αθνα

2 2 AΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/ ) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. (1)και το Παράρτημα VI αυτού. 2. Τη με αριθ / (ΦΕΚ 599/Β/ ) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σμερα και τη με αριθ. 265/ (ΦΕΚ 1214/Β/ ) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της ) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σμερα. 3. Την Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπ. Αγροτικς Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ / (ΦΕΚ 1177/Β/ ) για την «Τροποποίηση και συμπλρωση των διατάξεων του Π.Δ. 115/1997, Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/82/ΕΚ της Επιτροπς». 4. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικς και ζωικς προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 5. Τη με αριθ / (ΦΕΚ 1577/Β/ ) Κοιν Απόφαση των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών-, Αγροτικς Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία καταχωρθηκε στο Παρ/μα Ι του ΠΔ 115/1997 η δραστικ ουσία Mesotrione. 6. Τη με αριθ / (ΦΕΚ 706/Β/ ) Κοιν Απόφαση των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών-, Αγροτικς Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία καταχωρθηκε στο Παρ/μα Ι του ΠΔ 115/1997 η δραστικ ουσία nicosulfuron 7. Την Απόφαση του Υπ. Αγροτικς Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ / (ΦΕΚ 2478/Β/ ) για την «Αμοιβαία αναγνώριση εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων» 8. Την έγκριση της Γαλλίας 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/ (ΦΕΚ 154/Α / ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 10. Τη με αριθ / (B 1673) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικς Ανάπτυξης και Τροφίμων για ανάθεση αρμοδιοττων στους Υφυπουργούς Αγροτικς Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο. 11. Την από αίτηση της εταιρείας Syngenta Hellas Α.Ε.Β.Ε

3 3 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α Χορηγούμε οριστικ έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το ΠΔ 115/97, άρθρο 4 παρ.(1), στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ELUMIS 105 OD της εταιρείας Syngenta Hellas Α.Ε.Β.Ε με τα ακόλουθα στοιχεία: 1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ) 1.1.α Ημερομηνία χοργησης 1.1.β Ημερομηνία λξης Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.2.α Εμπορικό όνομα ELUMIS 105OD 1.2.β Μορφ OD-Ελαιώδες εναιώρημα 1.3 Δραστικ ουσίες α) Κοιν ονομασία των δραστικών ουσίών κατά ISO Mesotrione (ομάδα τρικετόνες) Nicosulfuron ( ομάδα πυριμιδινυλσουλφονυλουρίες β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρς δραστικς ουσίας σε καθαρ δραστικ ουσία: Mesotrione 94% min Nicosulfuron 93% min γ) Παρασκευαστς της δ.ο.: Mesotrione Syngenta Crop Protection AG, Ελβετιας Νicosulfuron ISK Bioscinences Europe SA

4 4 δ) Εργοστάσιο παρασκευς της δ.ο. Mesotrione 1) Syngenta Crop Protection Monthey SA, Ελβετία 2) Syngenta Ag Products, Η.Π.Α. Νicosulfuron Ishihara Sangyo Kaisha Ltd Ιαπωνίας (οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτικ πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας). ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικς ουσίας: Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικς ουσίας mesotrione προσδιορίζονται στο Τμμα J της αίτησης για οριστιικ έγκριση με ημερομηνία (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α.Τ ) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχς Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικς ουσίας nicosulfuron κατατεθεί από την Παρασκευάστρια Εταιρεία Ishihara Sangyo Kaisha Ltd κατά την διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρησης με ημερομηνία (Αρ.Πρ. Υ.Α.Α.Τ ) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχς. 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα α) Κάτοχος της έγκρισης Syngenta Hellas AEBE ΑΜE: Τ.Κ Τηλ.: Fax: β) Υπεύθυνος για την τελικ συσκευασία και σμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης) Ο κάτοχος της έγκρισης γ) Παρασκευαστς σκευάσματος: Syngenta Crop Protection AG, Ελβετίας

5 5 δ) Εργοστάσιο παρασκευς του σκευάσματος Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 1) Arysta Life Science Europe, Africa & Middle East, France 2) Schirm GmbH Germany 3) Syngenta Production France (οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτικ πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας). Δ) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρσεων: 1) Syngenta Hellas AEBE Οινόφυτα-Βοιωτίας 2) Arysta Life Science Europe, Africa & France 3) Schirm GmbH Germany 4) Syngenta Production France στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: Mesotrione 7,5% β/o Nicosulfuron 3% β/ο Βοηθητικές ουσίες 86,17 % β/β /β Η πλρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο Τμμα J της αίτησης με ημερομηνία 25/1/2008 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α.Τ ) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχς 2 Συσκευασίες 2.2 Συσκευασίες 45 σαράντα πέντε Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 1 Φιάλες 100κ.εκ-150κ.εκ.-200κ.εκ.- 300κε.εκ-400κ.εκ-500κ.εκ.- 600κ.εκ.-1λ HDPE / PA fluorinated,hdpe 2 Μπιτόνια 2λτ-3λτ-5λτ-6λτ-10λτ-15λτ- HDPE / PA 20λτ fluorinated, HDPE, PET,, PET,

6 6 3 Οδηγίες χρσης: Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρστες Τρόπος εφαρμογς Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους, με ψεκαστρα υψηλού όγκου και ψεκαστικό υγρό λτ ανά στρέμμα. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας με πίεση 1,5-3 bar και απόσταση της ψεκαστικς ράβδου από το έδαφος εκ. Ψεκασμός υπό συνεχ ανάδευση. Τρόπος παρασκευς ψεκαστικού υγρού Ανακινείστε καλά την φιάλη του προϊόντος πριν την ανοίξετε. Γεμίστε το δοχείο ψεκασμού μέχρι τη μέση με νερό, κατόπιν προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος και αναδεύστε καλά καθ όσον συμπληρώνετε το ψεκαστικό διάλυμα με το υπόλοιπο νερό. Οδηγίες για την ασφαλ απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα μπιτόνια ξεπλένονται υπό πίεση γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογς,για ανακύκλωση ανάκτηση ενέργειας. Καθαρισμός ψεκαστικών μέτρων Ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα. Αν δε γίνει αυτό ενδέχεται να προκληθούν ζημιές στις καλλιέργειες στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια το ψεκαστικό μέσο. Συνιστάται η χρση αμμωνιακού διαλύματος 3% (1 λίτρο ανά εκατόλιτρο) μέχρις ότου απομακρυνθούν όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Τα στάδια καθαρισμού τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξς: Αδειάστε τελείως το βυτίο. Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και κάντε το να περάσει μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού (αντλία, ψεκαστικό αυλό) και αδειάστε το ξανά. Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό στο οποίο προσθέστε μισό λίτρο αμμωνίας οικιακς χρσης 3% ανά 100λιτρο. Κυκλοφορστε το διάλυμα αυτό μέσω όλου του συστματος "ψεκάζοντας" υπό συνεχ ανάδευση, μέχρι να αδειάσει. Επαναλάβετε την ανωτέρω διαδικασία (προσθέτοντας πάλι αμμωνία) άλλη μία φορά και ακόμη μία φορά χωρίς αμμωνία. Χρησιμοποιείστε το ίδιο διάλυμα για το ξέπλυμα δύο φορές των φίλτρων και των μπεκ τα οποία στο τέλος ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό..

7 7 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το ELUMIS 105 OD, είναι διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο που μετακινείται ανοδικά και καθοδικά μέσα στο φυτό. Τα ζιζάνια απορροφούν το ζιζανιοκτόνο από τα φύλλα τους βλαστούς και τις ρίζες και σταματούν την ανάπτυξ τους σύντομα μετά την εφαρμογ. Το mesotrione παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση της πλαστοκινόνης και των καροτινοειδών με δράση στο ένζυμο 4-HPPD To nicosulfuron δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξειγαλακτικού Φάσμα δράσης ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ ΕΣ Αραβόσιτος ΣΤΟΧΟΣ Ετσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα (1) ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟς Όγκος κ.εκ. ανά κ.εκ. ψεκασ. εκατό ανά υγρού λίτρα στέμμα Λίτρα/ ψεκ. υγρό στρέμμα Αριθμός εφαρμογών Μεσοδιάστημα εφαρμογών Μία (1) εφαρμογ τμηματικά σε ( 2) εφαρμογές χωρίς να γίνει υπέρβαση της μέγιστης δόσης των 150κ.εκ/στρ. Συγκεκριμένα μπορεί να γίνει μία εφαρμογ με δόση 150γρ/στρ από το 2ο φύλλο έως το 8ο φύλλο του καλαμποκιού 2 τμηματικές εφαρμογές με δόση 75γρ/στρ η κάθε εφαρμογ (συνολικά 150γρ/στρ) και πρώτη εφαρμογ πριν το στάδιο των 4ων φύλλων του καλαμποκιού και μεσοδιάστημα 15 ημέρες Τρόπος Εφαρμογς Μεταφυτρωτικά στο στάδιο των 2-6 φύλλων του καλαμποκιού. (Στάδιο ζιζανίων 1-2 φύλλα για τα ετσια αγρωστώδη, και 2-6 φύλλα για τα πλατύφυλλα).

8 8 Παρατηρσεις: 1. Ευαίσθητα ζιζάνια Αγρωστώδη: Ecinochloa cruss galli (Μουχρίτσα),), Sorghum halepense (Βέλιουρας), Cyperus sp (Κύπερη), poa annua (πόα κοιν) Πλατύφυλλα: Chenopodium album (Λουβουδιά), Stelaria media (Στελλάρια), Solanum Nigrum (Aγριοτοματιά), Polygonum persicaria (Αγριοπιπεριά), Abutilon theophrasti (Αγριοβαμβακιά), Amaranthus retroflexus (Βλτο), Xanthium strumarium (Αγριομελιτζάνα), Datura stramonium (Τάτουλας), Diplotaxis eridoides, Atriplex portulacoides (ατριπληξ αγριοσπανάκι), Galinsoga parviflora ( γαλινσόγα), Viola arvensis (αγριοπανσές), Spergula arvensis (σπέργουλα) 2. Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Αγρωστώδη: Digitaria sanguinalis (Αιματόχορτο) Setaria sp. (Σετάρια), Πλατύφυλλα: Portulaca oleraceae (Γλυστρίδα) 3. Για να αποκτηθεί μέγιστη αποτελεσματικότητα, είναι προτιμότερο να γίνει εφαρμογ σε νεαρά ζιζάνια, μεταξύ βλάστησης και του σταδίου των 4 φύλλων για τα ετσια πλατυφυλλα και πριν του αδελφώματος για τα αγρωστώδη. 4. Να μην εφαρμόζεται σε καλαμπόκι που προορίζεται για σποροπαραγωγ. 5. Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι 6 Ειδικές συνθκες γεωργικές, φυτοϋγείας περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί να αποκλειστεί 1. Nα μην εφαρμόζεται εάν έχει προηγηθεί εφαρμογ κοκκώδους οργανοφωσφωρικού καρβαμιδικού εντομοκτόνου κατά την σπορά.η εφαρμογ του να απέχει τουλάχιστον μία εβδομάδα από τον ψεκασμό φυλλώματος με οργανοφωσφωρικό καρβαμιδικό εντομοκτόνο. 2. Να μην εφαρμόζεται σε σειρά σε συνδυασμό με προϊόντα που περιέχουν σουλφονυλουρία 3. Να μην εφαρμόζεται σε περίπτωση που το καλαμπόκι βρίσκεται σε κατάσταση stress 4. Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μεταξύ των 25 ο C και 15 ο C και με υγρασία μεγαλύτερη από 60%.. Αποφύγετε οποιοδποτε ψεκασμό με Elumis μεταφορά του ψεκαστικού νέφους στις ευαίσθητες γειτονικές καλλιέργειες, ειδικότερα σε τεύτλα, ηλίανθο, ελαιοκράμβη, μπιζέλια, οπωροκηπευτικά, πατάτες, σόγια, καπνός, καλλωπιστικά φυτά, αμπέλια και οπωροφόρα δένδρα. 7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογς και: - σποράς φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας του καλαμποκιού που έχει ψεκαστεί με το elumis, συνίσταται να περάσουν από 4 εβδομάδες από τον ψεκασμό και να

9 9 πραγματοποιηθεί όργωμα πριν την επανασπορά. Μπορεί να γίνει επανασπορά του καλαμποκιού. - σποράς φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν Σε περίπτωση αμειψισποράς : Το φθινόπωρο, επιτρέπονται, χωρίς περιορισμό, δημητριακά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, τρικικάλε) και την επόμενη άνοιξη επιτρέπονται καλαμπόκι, σόργο Επιτρέπονται μετά το όργωμα : ηλίανθος και λόλιο για κτηνοτροφ (λειμώνα) Λόγω φαινομένων λεύκανσης που συναντώνται περιστασιακά σε ορισμένες καλλιέργειες σε εδάφη φτωχά σε οργανικ ύλη δεν συνιστάται η σπορά σπανακιού, λάθυρου, μπιζελιού, τεύτλων, φασολιών και σόγιας. - της πρόσβασης του ανθρώπου των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το Σκεύασμα 24 ώρες μετά τον ψεκασμό 8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά τα προϊόντα τους. 9 Σμανση σκευάσματος: Στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις δεν είναι φυτοτοξικό. Σε περίπτωση που το καλαμπόκι μεγαλώνει υπό δυσμενείς καιρικές συνθκες(χαμηλές θερμοκρασίες, ξρανση και έντονες μεταβολές των θερμοκρασιών) η βρίσκεται σε κατάσταση stress, μπορεί να εμφανισθεί μία παροδικ λεύκανση των φύλλων, η οποία όμως γργορα θα εξαφανιστεί και δεν θα επηρεάσει την ανάπτυξη του καλαμποκιού. Ν- Επικίνδυνο για το περιβάλλον Χi- Ερεθιστικό 10 Φράσεις R R38 Ερεθίζει το δέρμα R51/53 Τοξικό για υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

10 10 11 Φράσεις S S 1/2 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακρυά από παιδιά S13 Φυλάσσεται μακρυά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές S20/21 Μην τρώτε πίνετε καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτικ ενδυμασία και γάντια S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσ τους ως επικίνδυνα απόβλητα. S61 Αποφύγετε τη ελευθέρωσ του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας SP1 Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν τη συσκευασία του. SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. SPe3 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την μη γεωργικ γη. «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,ακολουθείστε τις οδηγίες χρσεως.» 12 Πρώτες βοθειες - Αντίδοτο Πρώτες βοθειες Αντίδοτο: Σε περίπτωση επαφς με τα μάτια, ξεπλύνετε με καθαρό νερό διάλυμα για το πλύσιμο των ματιών, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά,. Αφαιρέστε τους φακούς επαφς.απαιτείται άμεση ιατρικ συμβουλ. Σε περίπτωση επαφς με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν μολυνθεί. Πλύνετε αμέσως το δέρμα με νερό. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, καλέστε γιατρό. Τα μολυσμένα ρούχα πρέπει να πλυθούν σε πλυντριο πριν ξαναφορεθούν. Σε περίπτωση εισπνος,μεταφέρετε τον παθόντα μακρυά από το σημείο τηςέκθεσης, κρατείστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Εάν η αναπνο είναι ακανόνιστη έχει σταματσει εφαρμόστε τεχνητ αναπνο. Καλέστε γιατρό το Κέντρο Δηλητηριάσεων αμέσως. Σε περίπτωση κατάποσης,καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε την ετικέτα το Safety Data Sheet εάν είναι δυνατόν. Μην προκαλείτε εμετό. Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματικ θεραπεία Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων

11 11 13 Προστασία των καταναλωτών 13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) Mesotrione Nicosulfuron MRLs (mg/kg) Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 396/2005 ( 13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδ πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρσεις Καλλιέργεια PHI(ημέρες) Αραβόσιτος - 14 Συνθκες αποθκευσης, χρονικ σταθερότητα του σκευάσματος Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχικ σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και σε θερμοκρασία από -10 C έως 35 C. 15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδποτε στιγμ εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται έπαψαν να πληρούνται παρασχέθηκαν πλαστά παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγθηκε αυτ.

12 12 Β Γενικές υποχρεώσεις 1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδποτε χρονικ στιγμ να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχ για οποιεσδποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο /και το περιβάλλον που περιλθαν σε γνώση του από την χρση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση. 2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδποτε μελλοντικ επανεξέταση. 3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση. 4. Η διαφμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία. 5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχ τελικ ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Γεωργικό (ά) Φάρμακο (ά) (κοιν ονομασία) : Mesotrione (1) nicosulfuron (2) 13 Δ 7 (GAP) ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Σελίδες : EEC No (α) : Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Εμπορικό (ά) όνομα (τα) ELUMIS OD Κύρια χρση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο Ζιζανικτόνο Καλλιέργεια και / συνθκες χρσης Κράτος μέλος Χώρα Εμπορικό όνομα του σκευάσματ ος (Α) (Θ) (Κ) Εχθρός, ομάδα εχθρών ασθενει ών ζιζανίω ν που ελέγχον ται (α) (β) (γ) Μορφ (δ-στ) Περιεκτ. σε δ.ο. (θ) Μέθοδ ος / τρόπο ς (στ-η) Στάδιο ανάπτυ-ξης και εποχ (ι) Αριθμός εφαρμ. ελαχ.μεγ. (κ) Σκεύασμα Εφαρμογ Δοσολογία ανά επέμβαση Τελευτ. επέμβ. πριν τη συγκομιδ Μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογώ ν (ημέρες) γρ δ.ο./ εκατόλιτρο ελαχ.μεγ. λίτρα νερού ανά εκτάριο ελαχ.μεγ. γρ δ.ο./ εκτάριο ελαχ. μεγ. (λ) Παρατηρσεις (μ)

14 14 Καλλιέργεια και / συνθκες χρσης Κράτος μέλος Χώρα Εμπορικό όνομα του σκευάσματ ος (Α) (Θ) (Κ) Εχθρός, ομάδα εχθρών ασθενει ών ζιζανίω ν που ελέγχον ται (α) (β) (γ) Αραβόσιτος Ελλάδα Elumis Α Ετσια αγρωστώδ η και πλατύφυλ λα ζιζάνια Μορφ OD (δ-στ) Περιεκτ. σε δ.ο. (θ) 75g/lt Mesotrion e +30g/lt nicossulf uron Μέθοδ ος / τρόπο ς (στ-η) Μεταφυ τρωτικό ς ψεκασμ ός Στάδιο ανάπτυ-ξης και εποχ (ι) Μία (1) εφαρμογ τμηματικά σε 2 εφαρμογές χωρίς να γίνει υπέρβαση της μέγιστης δόσης των 150κ.εκ/στρ. Συγκεκριμένα μπορεί να γίνει μία εφαρμογ με δόση 150γρ/στρ από το 2ο φύλλο έως το 8ο φύλλο του καλαμποκιού 2 τμηματικές εφαρμογές με δόση 75γρ/στρ η κάθε εφαρμογ (συνολικά 150γρ/στρ) και πρώτη εφαρμογ πριν το στάδιο των 4ων φύλλων του καλαμποκιού και μεσοδιάστημα 15 ημέρες Αριθμός εφαρμ. ελαχ.μεγ. (κ) 1 Ή 2 Με την μισ δόση Σκεύασμα Εφαρμογ Δοσολογία ανά επέμβαση Τελευτ. επέμβ. πριν τη συγκομιδ Μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογώ ν (ημέρες) γρ δ.ο./ εκατόλιτρο ελαχ.μεγ. λίτρα νερού ανά εκτάριο ελαχ.μεγ. γρ δ.ο./ εκτάριο ελαχ. μεγ γρ mesotrione +45 γρ nicosulfuro n (λ) Δ.Ο. Παρατηρσεις (μ) Μέγιστο 160 γρ δραστικών ουσιών στο εκτάριο Παρατηρσεις: (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο) (η) Τρόπος. Πχ σ όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οπου βρίσκει εφαρμογ, οι συνθκες ο τύπος του ψεκαστικού μηχανματος θα πρέπει να προσδιορίζεται χρσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών). (θ) g/kg g/lt

15 15 (β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρμογές σε θερμοκπια (Θ), σε κλειστούς χώρους (Κ). (ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογ (BBCH Monograph, Growth (γ) πχ. Μασητικά και μυζητικά έντομα, έτομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια Stages of Prants, 1997, Blackwell, ISBN ), περιλαμβάνοντας όπου (δ) πχ. Βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτοποισιμο συμπκνωμα (EC) βρίσκει εφαρμογ, πληροφορίες σχετικά με την εποχ κατά τον χρόνο εφαρμογς (ε) GCPF Κώδικες GIFAP Technical Monograph No 2, (κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατόν αριθμός εφαρμογών υπό πρακτικές συνθκες (στ) όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται (λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν τη συγκομιδ (ζ) Μέθοδος πχ. Ψεκασμός υψηλού όγκου, σκονισμός. (μ) Οι παρατηρσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομικ σημασία / περιορισμόυς στη χρση

Α Α: 4ΑΘ7Β-ΟΛ. Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθµιστική ουσία ) SUNSET

Α Α: 4ΑΘ7Β-ΟΛ. Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθµιστική ουσία ) SUNSET ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-4 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 95777 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

, 24 - 2009 : 129973 & . 150 Syngenta 176 71 - TELEFAX: 210 92 12 090 153 49 ( 210 92 87 244 e-mail: syg035@minagric.gr.: 1. 2. 3. e-mail) 4.

, 24 - 2009 : 129973 & . 150 Syngenta 176 71 - TELEFAX: 210 92 12 090 153 49 ( 210 92 87 244 e-mail: syg035@minagric.gr.: 1. 2. 3. e-mail) 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24-6 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 129973 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ. Κοιν.:

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ. Κοιν.: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-1 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 93203 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΒ-ΜΕΡ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΒ-ΜΕΡ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-3 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 2977/33987 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14-05 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Α.Π.Ε. Αριθ. Πρωτ. 486/6644 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Φ. & Β.Π. Ταχ. /νση: Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

BUTISAN 40/10 SC ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Σήμα κατατεθέν BASF 81059536 GR 1091

BUTISAN 40/10 SC ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Σήμα κατατεθέν BASF 81059536 GR 1091 BUTISAN 40/10 SC metazachlor (μεταζαχλόρ) 40% + quinmerac (κινμεράκ) 10% Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση: Metazachlor 40% β/ο Quinmerac 10% β/ο Βοηθητικές ουσίες 54,3% β/β Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο

Διαβάστε περισσότερα

Δια μέσου της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε. Τσιτούρη 22, 152 31 - Χαλάνδρι a.toutoutzidakis@yahoo.gr

Δια μέσου της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε. Τσιτούρη 22, 152 31 - Χαλάνδρι a.toutoutzidakis@yahoo.gr ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, - 03-204 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 3665/59468 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009

100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009 GR80198647D 100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009 Πυκνό διάλυμα (SL) Εγγ. Σύνθεση: propamocarb 53% β/ο, fosetyl 31% β/ο Βοηθ. ουσίες: 25,2% β/β ΠΡΟΣΟΧΗ Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 30 κ.εκ. Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC) Εγγ. Σύνθεση: Triadimenol: 31,29% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 71,28% β/β Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-4-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-4-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-4-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 8889/99312 ΠΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2128/26097 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Maccani 4/12 WG. Περιεχόμενο: 1 κιλό

Maccani 4/12 WG. Περιεχόμενο: 1 κιλό Maccani 4/12 WG Pyraclostrobin/Dithianon (πυρακλόστρομπιν/ντιθιανόν) Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Μυκητοκτόνο μίγμα των δραστικών ουσιών pyraclostrobin και dithianon, για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΔΧΒ-Μ5Ο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΔΧΒ-Μ5Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθνα, 11-3 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 2758/30637 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Coragen. Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) Εντομοκτόνο. chlorantraniliprole (κλοραντρανιλιπρόλ) 20%

Coragen. Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) Εντομοκτόνο. chlorantraniliprole (κλοραντρανιλιπρόλ) 20% 011153 K-27432 (12 pages) 24/01/11 13:10 Page1 K-27432/31101 - GREECE - (COVER) PAGE 1 Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για τις καλλιέργειες μηλιάς, αχλαδιάς, ροδακινιάς, νεκταρινιάς, δαμασκηνιάς, βερικοκιάς,

Διαβάστε περισσότερα

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση:

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση: 4 0 1 4 3 4 8 9 6 6 8 9 4 Termidor 9 SC Εγγυημένη σύνθεση: Fipronil 9,1% β/β ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΔΧΒ-Μ5Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθνα, 11-3 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 2758/30637 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3-7 - 1998 .: 67953 3-5 : 1. : 101 64 - 15 TELEFAX : 36 17 103 151 23 - : ( : 52 91 413 2. 3. 4. - : 2, 145 61 - ( .: 1712 LE 20 EC.

3-7 - 1998 .: 67953 3-5 : 1. : 101 64 - 15 TELEFAX : 36 17 103 151 23 - : ( : 52 91 413 2. 3. 4. - : 2, 145 61 - ( .: 1712 LE 20 EC. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3-7 - 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 67953 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1. ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ.: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 112 53 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φύση και Τεχνολογία. Bayer 90 χρόνια εµπειρίας στην επένδυση σπόρων Από την δραστική ουσία στο

Φύση και Τεχνολογία. Bayer 90 χρόνια εµπειρίας στην επένδυση σπόρων Από την δραστική ουσία στο ENTYΠO KΛEIΣTO AP. A EIAΣ 356/1990 K A Φύση και Τεχνολογία Bayer CropScience ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20 Μαρούσι, 15125 TAXΥ ΡΟMΟΣ Ταχυδρόµος Φυτοπροστασίας Το περιοδικό της Bayer CropScience για την Σύγχρονη Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα / 3 / 2015 Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491 Σύμφωνα με τις Κανονισμούς 1907/2006/ΕC και 1272/2008/EC PanKill-2 CL 23.03.2012 - Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Προϊόν: Λειτουργία: Εταιρεία Παραγωγής: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα