ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης...i Θετικά Στοιχεία Εσωτερικής Αξιολόγησης...iii Ίδρυση και Λειτουργία του ΤΕΙ Καβάλας...v Παρουσίαση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων...v 1. Προγράμματα Σπουδών I Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών II Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών III Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Διδακτικό έργο Ερευνητικό έργο Σχέσεις με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές Πίνακες

3 Πρόλογος Τα αποτελέσματα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με την ΑΔΙΠ αποτιμώνται αναφορικά με τέσσερις ομάδες κριτηρίων: (α) Διδακτικό Έργο, (β) Ερευνητικό Έργο, (γ) Προγράμματα Σπουδών, και (δ) Λοιπές Υπηρεσίες. Κάθε ομάδα κριτηρίων περιλαμβάνει επί μέρους δείκτες, όπως αναλύονται στον Ν.3374/2005, Άρθρο 3, 3. Τα κριτήρια και τους δείκτες τυποποιεί, συμπληρώνει, και εξειδικεύει η ΑΔΙΠ με την έκδοση διευκρινίσεων, κατευθύνσεων και προτύπων. Η ανάλυση των κριτηρίων που περιέχεται στο παρόν περιλαμβάνει όλα τα σημεία που περιέχει μια πλήρης αποτίμηση του έργου του Τμήματος, όπως αυτά οριοθετούνται γενικά από τα τέσσερα βασικά κριτήρια του νόμου 3374/2005, καθώς και τις συμπληρωματικές οδηγίες της ΑΔΙΠ.

4 i Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Καβάλας αποσκοπεί σε μία αυτοκριτική εκτίμηση της εκπαιδευτικής του λειτουργίας και προσφοράς με τρόπο επιστημονικά αποδεκτό. Η διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης αποτελεί μια συλλογική συνείδηση του Τμήματος. Γι αυτό εξάλλου το έτος 2004 επιδιώχτηκε μια διαδικασία πιστοποίησής του κατά ISO, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Έτσι, ήδη υπάρχει μια πραγματική εικόνα των ισχυρών και αδύναμων σημείων του Τμήματος. Σύμφωνα με τον Νόμο 3374/2005 θεσμοθετήθηκε η διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, όπως συμβαίνει και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βασικά σημεία του Νόμου 3374/2005 που αφορούν το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας είναι: Οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Τα κριτήρια και οι δείκτες ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης Η σύσταση της Αρχής ιασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α ΙΠ) Υπεύθυνα όργανα για τη διασφάλιση της ποιότητας ορίζονται κατά τον Νόμο 3374/2005: Σε επίπεδο Ιδρύματος, η Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ ΙΠ), η οποία έχει πάγιο χαρακτήρα (Ν. 3374/2005, Άρθρο 2 4). Σε επίπεδο Ακαδημαϊκής Μονάδας και αποκλειστικά για τη διάρκεια της Εσωτερικής Αξιολόγησης, η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) και, προκειμένου για ειδικές περιπτώσεις, οι Ειδικές Οµάδες Αξιολόγησης (ΕΟΑ) (Ν. 3374/2005, Άρθρο 5 2 και 3) Η Σύνθεση της ΟΜΕΑ του Τμήματος; Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Καβάλας αποτελείται από: Πυραλεμίδου Άννα, Καθηγήτρια, Προϊσταμένη Τμήματος Χριστοδούλου Δημήτριο, Καθηγητής, Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας- Πληροφορικής-Στατιστικής. Καμενίδου Ειρήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Υπεύθυνη Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Για τη διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης η ΟΜΕΑ συνεργάστηκε με όλους τους φορείς της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Τμήματος και πιο συγκεκριμένα: Με τα μέλη ΕΠ

5 ii Με το έκτακτο Διδακτικό προσωπικό Με τους φοιτητές Με το Διοικητικό προσωπικό Επίσης, συζητήσεις έγιναν και με φορείς της πόλης για την καλύτερη δυνατή διασύνδεση του Τμήματος και του Δυναμικού του με την κοινωνία και τις επιχειρήσεις της περιοχής. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης στηρίχτηκε στο διάλογο, την κριτική, την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών που αναπτύχτηκε μεταξύ των φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα η διαδικασία οργανώθηκε ως εξής: Διάλογος και ανταλλαγή απόψεων, μεταξύ τακτικού και έκτακτου ΕΠ, στους τομείς του Τμήματος Διάλογος και ανταλλαγή απόψεων, μεταξύ τακτικού ΕΠ, στη συνέλευση του Τμήματος Διάλογος με τους εκπροσώπους των φοιτητών Καταγραφή απόψεων, θέσεων, προτάσεων Κατάθεση γραπτών υπομνημάτων Αλλεπάλληλες συνεδριάσεις ΟΜΕΑ για την ιεράρχηση, αξιολόγηση και συστηματοποίηση του υλικού διαλόγου Διαμόρφωση προκαταρκτικών κειμένων εργασίας και διάλογος επ αυτών Κατάρτιση ενδιάμεσης έκθεσης και παρουσίαση διάλογος στα όργανα του τμήματος Σύνταξη τελικής έκθεσης από την ΟΜΕΑ με την καθοδήγηση και τον τελικό έλεγχο της προέδρου της ΟΜΕΑ Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την εσωτερική αξιολόγηση ήταν: Τα αρχεία του τμήματος Το υλικό πιστοποίησης του τμήματος κατά ISO και τα ερωτηματολόγια που είχαν προς τούτο διακινηθεί Καταγραφή απόψεων των φορέων της Ακαδημαϊκής κοινότητας Αξιολόγηση από τους φοιτητές iii

6 ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης αποτέλεσε την αφορμή για την έναρξη και επέκταση και διερεύνηση ενός συστηματικού διαλόγου σχεδόν εφ όλης της ύλης ο οποίος πλην της αξιολόγησης επέτρεψε επιπροσθέτως: Την ανάπτυξη ενός ευρύτερου προβληματισμού για την εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία του τμήματος, αλλά και του τρόπου σύνδεσής του με την κοινωνία, τους φορείς και τις επιχειρήσεις. Την κατάθεση σκέψεων και προτάσεων Την μόνιμη αντιπαράθεση ιδεών και την δημιουργική σύνθεση Την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών του συνόλου των παραγόντων της ακαδημαϊκής κοινότητας και την ευρεία ανάπτυξη ενός διαλόγου για το παρόν και το μέλλον. Την επαφή των φοιτητών με την ουσία των προβλημάτων και τη συμμετοχή πολλών φοιτητών στο διάλογο, παρά τις αντιθέσεις παρατάξεων στη διαδικασία της αξιολόγησης. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση των ΑΕΙ αποτελεί μια έννοια αμφίσημη, η οποία έχει δεχτεί πολλές κριτικές και για την οποία υπάρχουν ενστάσεις, αλλά και αδιευκρίνιστα σημεία που ευλόγως δημιουργούν κάποια καχυποψία. Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκαν δυσκολίες στο να πειστεί μέρος της ακαδημαϊκής κοινότητας να συμμετάσχει στην όλη διαδικασία, με σημαντικότερες δυσχέρειες σε κάποιες φοιτητικές παρατάξεις. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις ατύπως ο διάλογος με τους φοιτητές υπήρξε επαρκής και ειλικρινής. Με το προχώρημα εφαρμογής της διαδικασίας που προαναφέρθηκε οι δυσκολίες υποχώρησαν αρκετά. Πλην του γενικότερου ζητήματος αυτού, ειδικότερες δυσκολίες υπήρξαν οι ακόλουθες: Η απουσία προγενέστερης εμπειρίας Η απροθυμία των φοιτητών να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια Η στενότητα χρόνου iv

7 Το μεγάλο εύρος της διαδικασίας. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Η διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να είναι περισσότερο στοχευόμενη στην: Ποιότητα του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου Βελτίωση της υποδομής Οι Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης θα πρέπει να επικουρούνται στο έργο τους από προς τούτο επιφορτισμένο διοικητικό προσωπικό και σε αυτό να μετέχουν μέλη Ε.Π. όλων των βαθμίδων. v

8 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Το ΤΕΙ Καβάλας λειτούργησε για πρώτη φορά ως ΚΑΤΕΕ το σπουδαστικό έτος Το 1983 με το Ν.1404/83 καταργήθηκε το ΚΑΤΕΕ Καβάλας και στη θέση του ιδρύθηκε το ΤΕΙ Καβάλας με τις Σχολές Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) και Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ). Σήμερα, το ΤΕΙ Καβάλας στεγάζεται στα κτίρια που βρίσκονται στον Άγιο Λουκά, μια νέα συνοικία της πόλης της Καβάλας. Έχει περίπου 50 εργαστήρια ειδικοτήτων με σύγχρονο και σχεδόν πλήρη εξοπλισμό. Στην ίδια θέση βρίσκεται και η Σπουδαστική Εστία η οποία αποτελείται από τρία συγκροτήματα. Η έκταση του κτιριακού συγκροτήματος είναι 132 στρέμματα με κάλυψη περίπου m 2 από τα οποία 6.000m 2 σε αίθουσες διδασκαλίας και m 2 σε εργαστήρια, ενώ οι τρεις σπουδαστικές εστίες στεγάζουν 450 σπουδαστές. Το σημερινό μόνιμο Προσωπικό του ΤΕΙ Καβάλας είναι 233 άτομα από τα οποία 104 ανήκουν στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, 6 στο Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό, 10 στο Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 12 στο Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό και 101 στο Διοικητικό Προσωπικό. Εκτός από το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό για κάθε σπουδαστικό έτος προσλαμβάνονται και έκτακτοι εκπαιδευτικοί για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων σπουδαστών του ΤΕΙ Καβάλας είναι περίπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων αποτελεί το δεύτερο σε μέγεθος τμήμα του ΤΕΙ Καβάλας, από πλευράς εισαγωγής νέων σπουδαστών ανά έτος (300 νέοι σπουδαστές). Στο πλαίσιο της αποστολής του οι σκοποί του Τμήματος συνίστανται στα παρακάτω: Να παρέχει στους σπουδαστές ικανή μόρφωση στη διοίκηση επιχειρήσεων και να τους προάγει σε επίπεδο όπου να μπορούν να καταλάβουν, να αφομοιώσουν και να προωθήσουν σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους και τεχνικές σε κάθε είδος επιχείρησης του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα τόσο στο λειτουργικό όσο και στο στρατηγικό επίπεδο. Να παίξει το ρόλο επιστημονικού και τεχνολογικού συμβούλου προς τη βιομηχανία βοηθώντας τις επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να καταστούν vi

9 «βέλτιστης κλάσης» μέσω της εισαγωγής νέων μεθόδων, συστημάτων και διεργασιών στο λειτουργικό και στρατηγικό επίπεδο που οδηγούν στην αποτελεσματικότερη δημιουργία, διαχείριση και μεταφορά γνώσης σε νέες οικονομικές δραστηριότητες. Να παρέχει στους απόφοιτους των ΤΕΙ ειδίκευση σε σύγχρονες τεχνολογικές κατακτήσεις μέσω σεμιναρίων και προγραμμάτων δια βίου μάθησης. Να αναλαμβάνει προγράμματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στη διοίκηση. Οι τεράστιες αλλαγές που συντελούνται την στιγμή αυτή στο εξωτερικό τεχνολογικό και οικονομικό περιβάλλον δημιουργούν μεγάλες ευκαιρίες για οποιονδήποτε έχει γνώσεις, όραμα, πείρα και τις αναγκαίες υποδομές για να τις εκμεταλλευτεί. Οι νέες τεχνολογίες εμφανίζονται και διαφοροποιούνται µε ταχύτατους ρυθμούς και κάνουν πια εμφανές ότι µόνο αυτοί που έχουν εμποτιστεί από την ιδέα της συνεχούς βελτίωσης, συγκεντρώνουν πιθανότητες επιβίωσης και παραγωγής σημαντικού έργου. Μένει να φανεί το ποιός θα είναι ικανός να συνεχίσει το έργο του αποτελεσματικά και τα επόμενα χρόνια και ποιός θα ξεπεραστεί από την ίδια του την αδυναμία ώστε να φανεί διορατικός και καινοτόμος. Έχοντας όλα τα παραπάνω στο νου και µε πλήρη την συνειδητοποίηση της ανάγκης για πραγματική σύγκλιση µε τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια δεδομένα, το Τμήμα εστιάζει στην καινοτομία και στη διαρκή βελτίωση και έχει υλοποιήσει επιτυχώς την πρώτη ανανέωση του προγράμματος σπουδών του μέσω του προγράμματος Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ Ι. Tην παρούσα στιγμή έχει υλοποιήσει την περαιτέρω αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του μέσω του προγράμματος Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ ΙΙ. Επίσης, το Τμήμα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του στην Καβάλα μεταπτυχιακό πρόγραμμα (MSc in «Finance and Financial Information Systems») σε σύμπραξη (franchise) με το Πανεπιστήμιο του Greenwich στο Λονδίνο και συμμετέχει σε ένα δεύτερο (ΜΠΣ Σπουδές Ν. Α. Ευρώπης) που γίνεται σε σύμπραξη με το Τμήμα Νομικής του ΔΠΘ στις εγκαταστάσεις του στην Κομοτηνή. Σ αυτό το ΜΠΣ συμμετέχουν και δύο ακόμη Τμήματα του ΔΠΘ, το Τμήμα ΔΟΣΑ και το Τμήμα Ιστορίας και Πολιτισμού. Όλοι ανεξαιρέτως οι επιμέρους στόχοι της περαιτέρω αναμόρφωσης του Προγράµµατος Σπουδών αποσκοπούν στην υλοποίηση του κύριου σκοπού ο οποίος είναι ξεκάθαρος και έχει γίνει αποδεκτός από όλα τα µέλη του Τµήµατος: «Η συστηματική προσπάθεια ανανέωσης όλων των επιπέδων γνώσης και η εισαγωγή των vii

10 πλέον πρόσφατων διεργασιών, µε το βλέµµα στραµµένο στην καινοτομία και την πρωτοπορία». Ο σκοπός αυτός θα υλοποιηθεί µε την προσαρμογή της εκπαιδευτικής διεργασίας και την εισαγωγή των πλέον πρόσφατων τεχνολογικών μέσων και εκπαιδευτικών μεθόδων. Το όραμα που διέπει τα µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι η ανανεωτική αυτή διαδικασία να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες που θα τοποθετήσουν το Τµήµα σε ταγό των εξελίξεων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας (ΣΠ) κατά το πρότυπο ISO Επισημαίνεται πως, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Καβάλας διαθέτει από το 2005 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 στο αντικείμενο της «Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διοίκηση Επιχειρήσεων». Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης, με εξειδίκευση εφαρμογής στις επιχειρήσεις γενικά, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται «Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων», διαθέτει δε τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος. Ειδικότερα ο πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων: Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους, καθώς και διοικητικές πρακτικές στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τόσο στο λειτουργικό τους επίπεδο (operational level) όσο και στο στρατηγικό τους επίπεδο (strategic level). Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στην ίδρυση και αρχική λειτουργία των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την οικονομία των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ασχολείται με την έρευνα και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης σε όλες τις επιχειρήσεις. viii

11 Εκπονεί μελέτες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, που οδηγούν στον στρατηγικό και λειτουργικό προγραμματισμό και έλεγχό τους, ως επίσης και στην διαμόρφωση επιχειρησιακών σχεδίων. Εκπονεί μελέτες αξιολόγησης επενδύσεων των επιχειρήσεων και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, είτε αφορούν υπαγωγή των επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους επενδυτικούς νόμους, είτε αφορούν μόνο την επιχείρηση για την λήψη επενδυτικών στρατηγικών αποφάσεων. Έχει την ικανότητα συλλογικής εργασίας σε όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και συνεργασίας με εξωτερικούς παράγοντες, είτε του δημοσίου, είτε του ιδιωτικού τομέα. Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Y στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ: 1. H Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό των Τ.Ε.Ι. Αποτελείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος, το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος και εκπροσώπους φοιτητών του τμήματος. Για το ακαδημαϊκό έτος Προϊσταμένη του Τμήματος εκλέχθηκε η Καθηγήτρια κα. Αννα Πυραλεμίδου. 2. Το Συμβούλιο του Τμήματος, το οποίο αποφασίζει για θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα με το Ν. 2916/2001. Αποτελείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος, τους Υπευθύνους των Τομέων, έναν εκπρόσωπο φοιτητών και έναν εκπρόσωπο Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.), εφόσον συζητούνται θέματα που αφορούν μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού.

12 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 1. Προγράμματα Σπουδών 1-I Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 1-I.1. Ανταπόκριση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις ανάγκες της κοινωνίας. 1-I.1.1. Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζονται; Η ανταπόκριση του προγράμματος σπουδών, όσον αφορά στους φοιτητές, ελέγχθηκε με συναφή ερωτηματολόγια στα πλαίσια εφαρμογής του συστήματος ISO, στο τμήμα. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις και στην αγορά εργασίας γενικότερα, μία εκτίμηση της αποτελεσματικότητάς του, γίνεται μέσω της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, αλλά και μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης. Επίσης, ο βαθμός ανταπόκρισης από την πλευρά των επιχειρήσεων φαίνεται και από το ποσοστό απορρόφησης-προτίμησης των δικών μας αποφοίτων από αυτούς των Πανεπιστημίων. Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών αναμορφώνεται κάθε τριετία βάσει των εξελίξεων της επιστήμης και των αναγκών της αγοράς εργασίας. Έτσι, το Πρόγραμμα τροποποιείται και εμπλουτίζεται με στόχο την υψηλότερη δυνατή επιστημονική γνώση σε συνδυασμό με τη δυνατότητα εφαρμογής της στην πράξη. 1-I.1.2. Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζονται; Σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος, το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών αναμορφώνεται κάθε τριετία, όπως ορίζει ο νόμος. Το Πρόγραμμα εμπλουτίζεται με νέα μαθήματα ή ανάλογα τροποποιούνται, ώστε να καλύπτει τις σύγχρονες απαιτήσεις της ευρύτερης οικονομικής επιστήμης.

13 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2 Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης στηρίζεται στο διάλογο, την κριτική, την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών που αναπτύχτηκε μεταξύ των φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα η διαδικασία οργανώθηκε και οργανώνεται ως εξής: Διάλογος και ανταλλαγή απόψεων στους τομείς. Διάλογος και ανταλλαγή απόψεων στη συνέλευση του Τμήματος. Διάλογος με τους εκπροσώπους των φοιτητών. Καταγραφή απόψεων, θέσεων, προτάσεων. Κατάθεση γραπτών υπομνημάτων. Αλλεπάλληλες συνεδριάσεις ΟΜΕΑ για την ιεράρχηση, αξιολόγηση και συστηματοποίηση του υλικού διαλόγου. Διαμόρφωση προκαταρκτικών κειμένων εργασίας και διάλογος επ αυτών. Κατάρτιση ενδιάμεσης έκθεσης και παρουσίαση διάλογος στα όργανα του τμήματος. Σύνταξη τελικής έκθεσης από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης. Στο προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών, που εφαρμόζεται από το χειμερινό εξάμηνο , έχουν τηρηθεί οι Γενικοί Κανόνες για τα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων των ΤΕΙ και ειδικότερα: 1. Πιστωτικές μονάδες / εξάμηνο = Διδακτική Μονάδα = 25 ώρες Φόρτου Εργασίας. 3. Εβδομαδιαίες ώρες / εξάμηνο = 24 ώρες έως 26 ώρες. 4. Φόρτος Εργασίας / μάθημα = τριπλάσιος του χρόνου θεωρητικής διδασκαλίας συν το χρόνο της εργαστηριακής διδασκαλίας. 5. Τα μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) και Ειδικότητας (ΜΕ) είναι < =70%. 6. Τα μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) είναι < =30%. 7. Τα συνολικά μαθήματα συμπεριλαμβανομένης και της πτυχιακής=40 μαθήματα, 8. Τα κατά επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα (ΕΥ) είναι < = 10% των συνολικών μαθημάτων, συγκεκριμένα τέσσερα (4), διδάσκονται μετά το 4 ο εξάμηνο, και ο συνολικός τους αριθμός είναι διπλάσιος (8 μαθήματα).

14 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3 9. Ως Προαιρετικά μαθήματα επιλέγουν οι σπουδαστές είτε το θεωρητικό μέρος κάποιου κατά επιλογή υποχρεωτικού μαθήματος που δεν το έχουν επιλέξει είτε το θεωρητικό μέρος άλλων μαθημάτων άλλων τμημάτων. Τα μαθήματα, ταξινομήθηκαν ως εξής: Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ). Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ). Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ). ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΔΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΕ) Υ/Ε Υ ΕΞΑ ΜΗ ΝΟ Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΜΓΥ) 1. Μικροοικονομική 120 Ω/Εξ. Υ Α 2. Μαθηματικά-Ποσοτικές Μέθοδοι Διοίκησης Επιχειρήσεων 120 Ω/Εξ. Υ Α' 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων 120 Ω/Εξ. Υ Α' 4. Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 120 Ω/Εξ. Υ Α' 5. Τεχνολογία Πληροφορικής 120 Ω/Εξ. Υ Α' 6. Εισαγωγή στη Στατιστική των Επιχειρήσεων 150 Ω/Εξ. Υ Α' 7. Μακροοικονομική Ι 105 Ω/Εξ. Υ Β' 8. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση 120 Ω/Εξ. Υ Β' 9. Εμπορικό Δίκαιο 150 Ω/Εξ. Υ Β'

15 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργατικό Δίκαιο 150 Ω/Εξ. Υ Β' 11. Μακροοικονομική ΙΙ 120 Ω/Εξ. Υ Γ' 12. Αρχές Μάρκετινγκ 105 Ω/Εξ. Υ Γ' ΣΥΝΟΛΟ 1500 Ω/Εξ. ΣΥΝΟΛΟ ΜΓΥ 12 - ΠΟΣΟΣΤΟ 30,7% ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & 29.2% ΤΟΥ Φ.Ε. Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΜΕΥ) 1. Διαχείριση Αρχείων 105 Ω/Εξ. Υ Β' 2. Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ 135 Ω/Εξ. Υ Β' 3. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 120 Ω/Εξ. Υ Γ' 4. Διοικητική Λογιστική Ι 120 Ω/Εξ. Υ Γ' 5. Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης 120 Ω/Εξ. Υ Γ' 6. Χρηματοοικονομική Διοίκηση 120 Ω/Εξ. Υ Δ' 7. Διοίκηση Παραγωγής-Λειτουργιών 150 Ω/Εξ. Υ Δ' 8. Ξένη Γλώσσα-Αγγλική Ορολογία 180 Ω/Εξ. Υ Ε' 9. Στατιστική των Επιχειρήσεων (Δειγματοληψίες) 165 Ω/Εξ. Υ Ε' 10. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 120 Ω/Εξ. Υ Ε' 11. Εταιρική Ευθύνη & Ηθική 135 Ω/Εξ. Υ ΣΤ' 12. Επιχειρηματικότητα - Διαχείρηση Καινοτομιών 135 Ω/Εξ. Υ ΣΤ' 13. Σεμινάριο Τελειοφοίτων - Μεθοδ. Επιστ. Έρευνας 150 Ω/Εξ. Υ Ζ' ΣΥΝΟΛΟ 1755 Ω/Εξ. ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΥ 13 - ΠΟΣΟΣΤΟ 33,3% ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & 34.1% ΤΟΥ Φ.Ε.

16 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 5 Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΕ) 1. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 120 Ω/Εξ. Γ' 2. Φοροτεχνικά 180 Ω/Εξ. Υ Δ' 3. Συμπεριφορά Καταναλωτή 120 Ω/Εξ. Υ Δ' 4. Διοικητική Λογιστική ΙΙ 120 Ω/Εξ. Υ Δ' 5. Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων 150 Ω/Εξ. Υ Ε' 6. Οργανωσιακή Συμπεριφορά 135 Ω/Εξ. Υ Ε' 7. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας-Ποιοτικός Έλεγχος 135 Ω/Εξ. Υ ΣΤ' 8. Οικονομοτεχνικές Μελέτες 105 Ω/Εξ. Υ ΣΤ' 9α. Οργάν. & Δ/ση Επιχειρ. Φιλοξ. & Αναψυχής ή 120 ΕΥ ΣΤ' 9β. Ηλεκτρονική Επικοινωνία - Εμπόριο Ω/Εξ. ΕΥ ΣΤ' 10α. Επικοινωνία & Διαφήμιση ή 120 ΕΥ ΣΤ' 10β. Αθλητικό Μάνατζμεντ Ω/Εξ. ΕΥ ΣΤ' 11. Διαχείριση Γνώσης 150 Ω/Εξ. Υ Ζ' 12. Διαχείριση Έργων 150 Ω/Εξ. Υ Ζ' 13α. Εφαρμογή Δ/κών Αποφ. στην Παραγωγή ή 135 ΕΥ Ζ' 13β. Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση Ω/Εξ. ΕΥ Ζ' 14α. Έρευνα Αγοράς ή 150 ΕΥ Ζ' 14β. Μάρκετινγκ Υπηρεσιών (με έμφαση στο Τουρισμό) Ω/Εξ. ΕΥ Ζ' ΣΥΝΟΛΟ 1890 Ω/Εξ. ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 14 - ΠΟΣΟΣΤΟ 36% ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & 36,7% ΤΟΥ Φ.Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΥ ΚΑΙ ΜΕ 27 - ΠΟΣΟΣΤΟ 69,3% ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & 70,8% ΤΟΥ Φ.Ε.

17 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 6 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ 39 ΚΑΙ ΦΕ: 5145 ΩΡΕ Σ Δ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 495 Ω/Εξ. Υ H' Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 170 Ω/Εξ. Υ H' Το ισχύoν μέχρι και το παρόν εξάμηνο πρόγραμμα σπουδών το οποίο είχε εφαρμοστεί κατά την προηγούμενη τριετία, έχει ως ακολούθως: ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΘ ΩΑ ΩΕ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ECTS) 1. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ

18 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 7 ΩΘ: Ώρες Θεωρίας, ΩΑ: Ώρες Ασκήσεων, ΩΕ: Ώρες Εργαστηρίου ΕΞΑΜΗΝΟ B' ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΘ ΩΑ ΩΕ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ECTS) 1. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α'/1 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Α'/5 3. ΑΡΧΕΣ MARKETING ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Α'/4 ΩΘ: Ώρες Θεωρίας, ΩΑ: Ώρες Ασκήσεων, ΩΕ: Ώρες Εργαστηρίου

19 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 8 ΕΞΑΜΗΝΟ Γ' ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΘ ΩΑ ΩΕ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ECTS) 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Α'/3 2. ΧΡΗΜΑ - ΠΙΣΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ Ε.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΩΘ: Ώρες Θεωρίας, ΩΑ: Ώρες Ασκήσεων, ΩΕ: Ώρες Εργαστηρίου

20 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 9 ΕΞΑΜΗΝΟ Δ' ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΘ ΩΑ ΩΕ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ECTS) 1. ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α'/2, Α'/6 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ MARKETING Β'/3 5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Γ'/3 ΩΘ: Ώρες Θεωρίας, ΩΑ: Ώρες Ασκήσεων, ΩΕ: Ώρες Εργαστηρίου

21 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 10 ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΘ ΩΑ ΩΕ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ECTS) 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Γ'/1 3. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ (ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ) Α'/6 5. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Β'/1 ΩΘ: Ώρες Θεωρίας, ΩΑ: Ώρες Ασκήσεων, ΩΕ: Ώρες Εργαστηρίου

22 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 11 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ' ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΘ ΩΑ ΩΕ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ECTS) 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ε'/1 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α'/6, Ε'/4 ΚΑΙ 3α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ α. ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

23 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 12 Η' 3β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΘ: Ώρες Θεωρίας, ΩΑ: Ώρες Ασκήσεων, ΩΕ: Ώρες Εργαστηρίου

24 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 13 ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ' ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΘ ΩΑ ΩΕ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ECTS) 1. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤ'/2 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ (LOGISTICS) ΚΑΙ 3α. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ α. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

25 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 14 Η' 3β. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ β. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Η παρακολούθηση του πρώτου κύκλου υποχρεωτικών κατ' επιλογήν μαθημάτων στο ΣΤ' Εξάμηνο ακολουθείται υποχρεωτικά από την επιλογή του αντίστοιχου κύκλου στο Ζ' Εξάμηνο. Αν, δηλαδή, κάποιος παρακολούθησε τον πρώτο κύκλο υποχρεωτικών κατ' επιλογήν μαθημάτων στο ΣΤ' Εξάμηνο, είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο και στο Ζ' Εξάμηνο.

26 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 15 ΕΞΑΜΗΝΟ Η' ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΘ ΩΑ ΩΕ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ECTS) 1. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ζ'/1, ΣΤ'/2 και τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων 2. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Όλα τα μαθήματα ειδικότητας και τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων Τα μαθήματα ειδικότητας τα οποία απαιτούνται για να μπορεί ο φοιτητής να αρχίσει την πρακτική του άσκηση είναι τα εξής: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Διοικητική Λογιστική Ι & ΙΙ, Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης, Διοίκηση Marketing, Διοίκηση Παραγωγής, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοικητική Δεοντολογία και Πρακτική, Διοικητική Μέριμνα (Logistics), Σεμινάριο Τελειοφοίτων. 1-I.1.3. Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών; Το Πρόγραμμα Σπουδών δημοσιοποιείται μέσω της Ιστοσελίδας του Τμήματος (περιλαμβάνεται και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης / e-class). Τέλος, διατίθεται και τυπωμένο στους Οδηγούς Σπουδών του Τμήματος, αναλυτικά με τα περιγράμματα των επιμέρους μαθημάτων, τα οποία διατίθενται στους φοιτητές κατά την εγγραφή τους, από τη γραμματεία.

27 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 16 Ειδικότερα, ο οδηγός σπουδών έχει ως αποστολή την κατά το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των σπουδαστών με κάθε πληροφορία για ακαδημαϊκά και άλλα σχετικά με το ΤΕΙ θέματα που θα καταστήσει ευκολότερη την σπουδαστική τους ζωή στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Καβάλας. Το γενικό περιεχόμενο του Οδηγού Σπουδών καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΤΕΙ Καβάλας, βασίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος και λαμβάνει μέριμνα ώστε να περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος. 1-I.1.4. Υπάρχει αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων; Πώς χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματά της; Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων διαθέτει σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων. Το τμήμα συστηματικά πραγματοποιεί έρευνες για την παρακολούθηση και εξέλιξη των αποφοίτων του. Υπάρχει η σχετική βάση δεδομένων των αποφοίτων που ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται στην αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών, στην πρακτική άσκηση φοιτητών, καθώς και στην υποστήριξη των πτυχιακών εργασιών. 1-I.2. Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. 1 1-I.2.1. Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού /ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο των μαθημάτων; Αναλυτικά, τα Μαθήματα Γενικής Υποδομής-ΜΓΥ δηλ. κορμού, είναι 12 (ποσοστό 30,7%), 13 μαθήματα είναι Μαθήματα Ειδικής Υποδομής-ΜΕΥ (ποσοστό 33,3%), και τα Μαθήματα Ειδικότητας-ΜΕ είναι 14 (ποσοστό 36%). 1 Πολλές από τις ερωτήσεις αυτές μπορούν να απαντηθούν συγκεντρωτικά συμπληρώνοντας τους Πίνακες και

28 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 17 1-I.2.2. Πόσα μαθήματα ελεύθερης επιλογής προσφέρονται ; Σύμφωνα με τον νόμο κάθε ΠΣ θα πρέπει να περιέχει 40 συνολικά μαθήματα, συμπεριλαμβανομένης της πτυχιακής εργασίας, εκ των οποίων τα κατ επιλογή υποχρεωτικά-ευ μαθήματα μπορεί να είναι μέχρι το 10% του συνόλου, δηλαδή μέχρι οκτώ από τα οποία ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει τα τέσσερα. Στο νέο ΠΣ τα μαθήματα αυτά είναι τα εξής: 1. Οργάνωση & Δ/ση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας & Αναψυχής ή 2. Ηλεκτρονική Επικοινωνία - Εμπόριο 3. Επικοινωνία & Διαφήμιση ή 4. Αθλητικό Μάνατζμεντ 5. Εφαρμογή Δ/κών Αποφ. στην Παραγωγή ή 6. Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση 7. Έρευνα Αγοράς ή 8. Μάρκετινγκ Υπηρεσιών (με έμφαση στο Τουρισμό) Παρόλα αυτά, ο κανονισμός σπουδών του ΤΕΙ Καβάλας ρητά ορίζει ότι ένας φοιτητής του για να γίνει πτυχιούχος θα πρέπει να έχει περάσει τουλάχιστον τρία προαιρετικά μαθήματα, τον ακριβή αριθμό ορίζει η ΓΣ του κάθε τμήματος. Ως Προαιρετικά μαθήματα επιλέγουν οι σπουδαστές είτε το θεωρητικό μέρος κάποιου κατά επιλογή υποχρεωτικού μαθήματος που δεν το έχουν επιλέξει είτε το θεωρητικό μέρος άλλων μαθημάτων άλλων τμημάτων. Η ΓΣ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, με τη σύμφωνη γνώμη των φοιτητών, υιοθέτησε το ελάχιστο όριο των τριών (3) προαιρετικών μαθημάτων. 1-I.2.3. Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων / μαθημάτων υποχρεωτικής επιλογής / μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των μαθημάτων; Απαντάται με το 1-Ι.2.4.

29 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 18 1-I.2.4. Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων επιστημονικής περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων; Αναλυτικά τα Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) είναι 12, ποσοστό:30,7%, και 29,2% του Φόρτου Εργασίας (ΦΕ). Επιπρόσθετα, 13 μαθήματα είναι Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ), ποσοστό 33,3% και 34.1% του ΦΕ. Επιπλέον, τα Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) είναι 14, ποσοστό 36% των μαθημάτων και 36,7% του ΦΕ. Σαν σύνολο, τα μαθήματα ΜΕΥ και ΜΕ (27 μαθήματα) αποτελούν το 69,3% των μαθημάτων και το 70,8% του ΦΕ. 1-I.2.5. Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων; Σε σύνολο 172 ωρών (την εβδομάδα) διδασκαλίας του Νέου Προγράμματος Σπουδών, οι 134 (ποσοστό 78%) αφορούν το θεωρητικό μέρος, αποτελούμενο από 86 ώρες θεωρίας (από έδρας διδασκαλία) δηλ., ποσοστό 50,0% και 48 ώρες ασκήσεων πράξης, (σεμινάρια, φροντιστήρια, μελέτες περιπτώσεων, παρουσίαση μαθήματος ή εργασιών, κλπ.) δηλ., ποσοστό 28,0%, καθώς και οι 38 ώρες είναι εργαστήρια (εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων με την χρήση Η/Υ και εξειδικευμένων προγραμμάτων software), δηλ., ποσοστό 22,0%. 1-I.2.6. Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; Παρατηρείται επικάλυψη ύλης μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των μαθημάτων; Υπάρχει διαδικασία επανεκτίμησης, αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης της ύλης των μαθημάτων; Για τον προσδιορισμό του περιγράμματος σπουδών και της ύλης του κάθε μαθήματος, επιλαμβάνεται η αντίστοιχη συνέλευση του Τομέα του Τμήματος, που ανήκει το κάθε μάθημα. Ο Τομέας είναι υπεύθυνος για όλη την διαδικασία

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λάρισα 2010 Επιμέλεια Έκδοσης 2010 Δρ. Γκαράνη Γεωργία, Επίκουρος Καθηγήτρια Δρ. Αδάμ Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: Ιωάννης Βασιλάκογλου, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι./Λ Τηλ:2410-684-559 vasilakoglou@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 Οδηγός Σπουδών 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 www.pem.tuc.gr ΧΑΝΙΑ 2014 0 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ Καθηγητής Νικόλαος Τσουρβελούδης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 Α1. Νομοθεσία...

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα