Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή"

Transcript

1 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης DSC-RX10

2 Ελληνικά Μάθετε περισσότερα για τη φωτογραφική μηχανή ( Οδηγός Βοήθειας ) Οδηγός Βοήθειας είναι ένα Online εγχειρίδιο. Ανατρέξτε σε αυτόν για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τις διάφορες λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής. 1 Αποκτήστε πρόσβαση στη σελίδα υποστήριξης της Sony.http://www.sony.net/SonyInfo/Support/ 2 Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας. 3 Αναζητήστε το όνομα μοντέλου της φωτογραφικής μηχανής σας στην ιστοσελίδα υποστήριξης. Βρείτε το όνομα του μοντέλου στο κάτω μέρος της φωτογραφικής μηχανής σας. Προβολή του Οδηγού Η φωτογραφική μηχανή είναι εξοπλισμένη με έναν ενσωματωμένο οδηγό χρήσης. MENU (Διαγραφή) Οδηγός Φωτογραφικής Μηχανής Η φωτογραφική μηχανή εμφανίζει επεξηγήσεις για τα στοιχεία του MENU και τις τιμές των ρυθμίσεων. 1 Πιέστε το πλήκτρο MENU ή το πλήκτρο Fn (Λειτουργιών). 2 Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο (Διαγραφή). 2

3 Αρχείο του Κατόχου Ο αριθμός του μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής. Καταγράψτε το σειριακό αριθμό στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ανατρέξτε σε αυτούς τους αριθμούς σε κάθε περίπτωση που θα επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο της Sony σχετικά με αυτό το προϊόν. Αριθμός μοντέλου WW (DSC-RX10) Σειριακός αριθμός Αριθμός μοντέλου AC-UB10/AC-UB10B/AC-UB10C/AC-UB10D Σειριακός αριθμός DSC-RX10 Αριθμός Μοντέλου WW ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιοριστεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή σε υγρασία. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΙΣΤΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. Αν το σχήμα του φις δεν ταιριάζει στην πρίζα παροχής ρεύματος, χρησιμοποιείστε έναν προσαρμογέα κατάλληλου τύπου για την πρίζα σας. ΠΡΟΣΟΧΗ [ Μπαταρία Αν δε μεταχειριστείτε σωστά τη μπαταρία, αυτή μπορεί να διαρραγεί, να προκαλέσει φωτιά, ή ακόμα και χημικά εγκαύματα. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις. Μην αποσυναρμολογείτε τη μπαταρία. Μη διαρρήξετε τη μπαταρία και μην την εκθέσετε σε οποιασδήποτε μορφής καταπονήσεις, όπως σφυροκόπημα, ρίψη στο έδαφος, ή ποδοπάτημα. Μη βραχυκυκλώσετε τη μπαταρία και μην επιτρέψετε την επαφή μεταλλικών αντικειμένων με τους ακροδέκτες της μπαταρίας. Μην εκθέσετε τη μπαταρία σε υψηλές θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 60 0 C, όπως να την αφήσετε εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως ή στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου σταθμευμένου στον ήλιο. Μην εκθέσετε τη μπαταρία σε φωτιά. 3

4 Μην πιάνετε μπαταρίες ιόντων λιθίου που έχουν πάθει ζημιά, ή παρουσιάζουν διαρροή. Φροντίστε να φορτίζετε τη μπαταρία χρησιμοποιώντας ένα γνήσιο φορτιστή μπαταριών της Sony, ή μια συσκευή που μπορεί να φορτίσει τη μπαταρία. Κρατήστε τη μπαταρία μακριά από τα μικρά παιδιά. Διατηρήστε τη μπαταρία στεγνή. Αντικαταστήστε τη μόνο με την ίδια ή ισοδύναμου τύπου μπαταρία που προτείνεται από τη Sony. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες. [ Μετασχηματιστής AC Συνδέστε τον μετασχηματιστή AC στην πλησιέστερη πρίζα. Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα ενώ χρησιμοποιείτε το μετασχηματιστή AC, διακόψτε αμέσως την τροφοδοσία αποσυνδέοντας το φις από την πρίζα. 4

5 5

6 Σημείωση για τους Πελάτες στην Ευρώπη Σημείωση για τους πελάτες στις χώρες στις οποίες ισχύουν οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστής: Sony Corporation, Konan Minato-ku, Tokyo, Japan. Σχετικά με τη συμμόρφωση των προϊόντων ως προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. Δια της παρούσης, η Sony Corporation δηλώνει ότι αυτή η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή WW συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕE. Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον παρακάτω δικτυακό τόπο: [ Σημείωση Εάν λόγω στατικού ηλεκτρισμού ή ηλεκτρομαγνητικών πεδίων η μετάδοση δεδομένων διακοπεί στη μέση (αποτύχει), επανεκκινήστε την εφαρμογή, ή αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο επικοινωνίας (USB, κλπ.). Το προϊόν αυτό έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια τα οποία έχουν τεθεί με την Οδηγία EMC για τη χρήση καλωδίων σύνδεσης με μήκος μικρότερο από 3 μέτρα. Ηλεκτρομαγνητικά πεδία με συγκεκριμένες συχνότητες ενδέχεται να επηρεάσουν την εικόνα και τον ήχο αυτής της φωτογραφικής μηχανής. 6

7 [ Απόρριψη Παλαιών Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής) Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο αποκομιδής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα προέκυπταν από την μη κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. [ Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής) Το σύμβολο αυτό επάνω στη μπαταρία ή στη συσκευασία δείχνει ότι η μπαταρία που παρέχεται με αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε μερικές μπαταρίες αυτό το σύμβολο ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτών των μπαταριών, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από τη μη ενδεδειγμένη διάθεση της μπαταρίας. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθάει στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων, η ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση. Στην περίπτωση όλων των άλλων μπαταριών, παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές Δημοτικές Αρχές, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων, ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. 7

8 Έλεγχος των παρεχόμενων εξαρτημάτων Ο αριθμός σε παρένθεση υποδεικνύει τον αριθμό τεμαχίων. Φωτογραφική μηχανή (1) Επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-FW50 (1) Καλώδιο micro USB (1) Μετασχηματιστής Εναλλασσόμενου Ρεύματος AC-UB10/AC-UB10B/AC-UB10C/AC-UB10D (1) Καλώδιο ρεύματος (δεν παρέχεται στις Η.Π.Α. και τον Καναδά) (1) Ιμάντας ώμου (1) Κάλυμμα φακού (1) Καλύπτρα Φακού (1) Κάλυμμα υποδοχής αξεσουάρ (1) (Προσαρμοσμένο στη φωτογραφική μηχανή) Κάλυμμα προσοφθάλμιου φακού (1) (Προσαρμοσμένο στη φωτογραφική μηχανή) Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης (1) (Αυτό το εγχειρίδιο) 8

9 Αναγνώριση των λειτουργικών μερών της συσκευής AΔιακόπτης ON/OFF (Ενεργοποίησης) B Κλείστρο CΓια τη λήψη: μοχλός W/Τ (ζουμ) Για την προβολή: μοχλός (Ευρετηρίου)/ μοχλός ζουμ Αναπαραγωγής DΛυχνία χρονοδιακόπτη/ Φωτισμός Αυτόματης Εστίασης (AF) EΈνδειξη διαφράγματος F Φακός GΧειροκίνητος δακτύλιος Μπορείτε να κάνετε ζουμ χρησιμοποιώντας τον χειροκίνητο δακτύλιο όταν είστε στη λειτουργία Αυτόματης Εστίασης. Μπορείτε να ρυθμίσετε την εστίαση χρησιμοποιώντας τον χειροκίνητο δακτύλιο όταν βρίσκεστε στη Χειροκίνητη Εστίαση ή στην Άμεση Χειροκίνητη Εστίαση. HΕπιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης IΦλας JΥποδοχή αξεσουάρ πολλαπλών χρήσεων* KΕπιλογέας θέσης λειτουργίας (Αυτόματη Λειτουργία)/ P (Αυτόματο Πρόγραμμα)/ A (Προτεραιότητα Διαφράγματος)/ S (Προτεραιότητα Ταχύτητας/ Κλείστρου) M (Χειροκίνητη Έκθεση)/ 1/2 (Ανάκληση Μνήμης)/ (Ταινία) / (Πανοραμική Λήψη) / (Επιλογή Σκηνικού) LΆγκιστρο για Ιμάντα Ώμου MΕπιλογέας λειτουργίας εστίασης NΔακτύλιος διαφράγματος A (Πλήκτρο φωτισμού πίνακα ενδείξεων) BΜικρόφωνο CΣκόπευτρο DΡυθμιστής διοπτρίας EΠλήκτρο MOVIE (Ταινία) FΠλήκτρο (Ανοίγματος φλας) G Οθόνη ενδείξεων HΠλήκτρο C (Προσαρμόσιμο πλήκτρο) IΆγκιστρο για Ιμάντα Ώμου 9

10 J Θυρίδα κάρτας μνήμης K Κάλυμμα Κάρτας μνήμης L Λυχνία προσπέλασης L Για τη λήψη: Πλήκτρο AEL (κλείδωμα AE) Για την προβολή: Πλήκτρο (Ζουμ αναπαραγωγής) M Για τη λήψη: Πλήκτρο Fn (Λειτουργιών) Για την προβολή: Πλήκτρο (Αποστολή σε smartphone) N Πλήκτρο (Διαγραφή/ Οδηγός Φωτογραφικής μηχανής) O Πλήκτρο (Αναπαραγωγή) A Πλήκτρο MENU B Ηχείο C Ακροδέκτης m (Μικροφώνου) Όταν είναι συνδεδεμένο ένα εξωτερικό μικρόφωνο, η φωτογραφική μηχανή αλλάζει από το εσωτερικό μικρόφωνο στο εξωτερικό μικρόφωνο. Αν το εξωτερικό μικρόφωνο είναι τύπου plug-in-power, το μικρόφωνο τροφοδοτείται με ρεύμα από τη φωτογραφική μηχανή. D Ακροδέκτης i(ακουστικών) E Τερματικό Πολλαπλών Χρήσεων Υποστηρίζει συσκευές συμβατές με USB Micro F Ακροδέκτης HDMI Micro G Λυχνία Φόρτισης H Αισθητήρας φωτός I Οθόνη LCD J Τροχός ελέγχου K Επιλογέας ελέγχου A Διακόπτης Κλικ Διαφράγματος Ρυθμίστε τον Διακόπτη Κλικ Διαφράγματος στη θέση OFF όταν πραγματοποιείτε λήψη ταινιών. Αν αλλάξετε την τιμή διαφράγματος ενώ πραγματοποιείτε λήψη μιας ταινίας με τον Διακόπτη Κλικ Διαφράγματος στη θέση ON, θα καταγραφεί ο ήχος του δακτυλίου διαφράγματος. B Αισθητήρας Wi-Fi (ενσωματωμένος) 10

11 C D E F Σήμα Ν) Αγγίξτε το σήμα όταν συνδέετε τη φωτογραφική μηχανή με ένα smartphone εξοπλισμένο με τη λειτουργία NFC. Το NFC (Near Field Communication, Επικοινωνία Κοντινού Πεδίου) είναι ένα διεθνές πρότυπο τεχνολογίας ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας. Μοχλός αποβολής μπαταρίας Θυρίδα εισαγωγής μπαταρίας Κάλυμμα πλάκας σύνδεσης Χρησιμοποιήστε το όταν χρησιμοποιείτε έναν Μετασχηματιστή AC-PW20 (πωλείται χωριστά). Εισάγετε την πλάκα σύνδεσης στο διαμέρισμα των μπαταριών και στη συνέχεια περάστε το καλώδιο γύρω από το κάλυμμα της πλάκας σύνδεσης όπως φαίνεται παρακάτω. * Για λεπτομέρειες σχετικά με τα αξεσουάρ που είναι συμβατά με την υποδοχή αξεσουάρ πολλαπλών χρήσεων, επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο της Sony, ή συμβουλευτείτε τον πωλητή της Sony, ή το τοπικό εξουσιοδοτημένο σέρβις της Sony. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αξεσουάρ τα οποία είναι συμβατά με την υποδοχή αξεσουάρ. Η λειτουργία με αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών δεν είναι εγγυημένη. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έχει μαγκωθεί όταν κλείνετε το κάλυμμα. G Κάλυμμα μπαταρίας H Οπή υποδοχής τριπόδου Χρησιμοποιήστε ένα τρίποδο με μήκος βίδας μικρότερο από 5.5 mm. Διαφορετικά, δεν θα μπορέσετε να προσαρμόσετε σταθερά τη φωτογραφική μηχανή και ενδέχεται να της προκαλέσετε ζημιά. 11

12 Τοποθέτηση της μπαταρίας Μοχλός αποβολής μπαταρίας 1 2 Ανοίξτε το κάλυμμα. Εισάγετε τη μπαταρία. Ενώ πιέζετε το μοχλό αποβολής της μπαταρίας, εισάγετε τη μπαταρία όπως φαίνεται στην εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός αποβολής της μπαταρίας κλειδώνει μετά την εισαγωγή. Αν κλείσετε το κάλυμμα ενώ η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στη φωτογραφική μηχανή. 12

13 Φόρτιση της μπαταρίας Για τους πελάτες στις Η.Π.Α. και τον Καναδά Καλώδιο ρεύματος Για τους πελάτες στις χώρες/ περιοχές εκτός Η.Π.Α. και Καναδά Λυχνία Φόρτισης Φωτισμένη: Φορτίζει Σβηστή: Ολοκλήρωση φόρτισης Αναβοσβήνει: Σφάλμα φόρτισης ή προσωρινή παύση της φόρτισης επειδή η φωτογραφική μηχανή δεν είναι μέσα στο κατάλληλο εύρος θερμοκρασιών 1 2 Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στον Μετασχηματιστή AC (παρέχεται), χρησιμοποιώντας το καλώδιο micro USB (παρέχεται). Συνδέστε το Μετασχηματιστή AC στην πρίζα. Η Λυχνία Φόρτισης φωτίζεται πορτοκαλί και αρχίζει η φόρτιση. Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή κατά τη διάρκεια της φόρτισης της μπαταρίας. Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία ακόμα και όταν είναι εν μέρει φορτισμένη. Όταν η λυχνία Φόρτισης αναβοσβήνει και η φόρτιση δεν έχει τελειώσει, αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά την μπαταρία. 13

14 Σημειώσεις Αν η λυχνία Φόρτισης της φωτογραφικής μηχανής αναβοσβήνει όταν ο μετασχηματιστής AC συνδεθεί στην πρίζα, αυτό υποδεικνύει ότι η φόρτιση διακόπηκε προσωρινά επειδή η θερμοκρασία είναι εκτός του προτεινόμενου εύρους τιμών. Όταν η θερμοκρασία επανέλθει στην περιοχή του επιτρεπόμενου εύρους τιμών, η φόρτιση συνεχίζεται. Συστήνουμε να φορτίζετε τη μπαταρία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10 C και 30 C. Η μπαταρία ενδέχεται να μη φορτιστεί αποτελεσματικά αν το τμήμα του ακροδέκτη της μπαταρίας δεν είναι καθαρό. Σε αυτή την περίπτωση, σκουπίστε ελαφρά τη σκόνη χρησιμοποιώντας ένα απαλό ύφασμα ή μια βαμβακερή μπατονέτα για να καθαρίσετε το τμήμα ακροδεκτών της μπαταρίας. Συνδέστε το Μετασχηματιστή AC (παρέχεται) στην πλησιέστερη πρίζα. Αν σημειωθεί κάποια δυσλειτουργία ενώ χρησιμοποιείτε το Μετασχηματιστή AC, αποσυνδέστε αμέσως το φις από την πρίζα για να διακόψετε την τροφοδοσία ρεύματος. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το Μετασχηματιστή AC από την πρίζα. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες, καλώδιο USB micro (παρέχεται) και Μετασχηματιστή AC (παρέχεται) της Sony. Δεν παρέχεται ενέργεια κατά τη διάρκεια της εγγραφής/ αναπαραγωγής αν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα με τον παρεχόμενο μετασχηματιστή AC. Για να παρέχετε ενέργεια στη φωτογραφική μηχανή κατά τη διάρκεια της λήψης/ αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος AC-PW20 (πωλείται χωριστά). x Χρόνος φόρτισης (Πλήρης φόρτιση) Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 310 λεπτά με χρήση του μετασχηματιστή AC (παρέχεται). Σημείωση Χρόνος που χρειάζεται για την πλήρη φόρτιση μιας τελείως άδειας μπαταρίας σε θερμοκρασία 25 0 C. Η φόρτιση ενδέχεται να απαιτήσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. 14

15 xφόρτιση μέσω σύνδεσης με έναν υπολογιστή Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί συνδέοντας τη φωτογραφική μηχανή με έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο micro USB. Προς μια θύρα USB Σημείωση Λάβετε υπόψη τα παρακάτω όταν φορτίζετε τη φωτογραφική μηχανή μέσω ενός υπολογιστή: - Αν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη σε έναν φορητό υπολογιστή που δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα, η ενέργεια της μπαταρίας του φορητού υπολογιστή μειώνεται. Μην αφήνετε τη φωτογραφική μηχανή συνδεδεμένη σε έναν υπολογιστή για μεγάλο χρονικό διάστημα. - Μην πραγματοποιείτε άνοιγμα/κλείσιμο ή επανεκκίνηση του υπολογιστή και μην τον επαναφέρετε από την κατάσταση αδρανοποίησης όταν έχει πραγματοποιηθεί μια σύνδεση USB μεταξύ του υπολογιστή και της φωτογραφικής μηχανής. Η φωτογραφική μηχανή μπορεί να παρουσιάσει βλάβη. Πριν την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ή την επανεκκίνηση του υπολογιστή ή την επαναφορά του από κατάσταση αδρανοποίησης, αποσυνδέστε τη φωτογραφική μηχανή από τον υπολογιστή. - Δεν εγγυόμαστε τη φόρτιση στην περίπτωση χρήσης ενός υπολογιστή που έχει κατασκευαστεί από το χρήστη, ή ενός υπολογιστή με τροποποιήσεις. 15

16 x Διάρκεια μπαταρίας και αριθμός εικόνων που μπορούν να εγγραφούν και να προβληθούν Λήψη Οθόνη LCD (φωτογραφίες) Σκόπευτρο Τυπική λήψη Οθόνη LCD ταινιών Σκόπευτρο Συνεχής λήψη Οθόνη LCD ταινιών Σκόπευτρο Προβολή (φωτογραφίες) Διάρκεια μπαταρίας Περίπου 210 λεπτά Περίπου 170 λεπτά Περίπου 70 λεπτά Περίπου 70 λεπτά Περίπου 145 λεπτά Περίπου 145 λεπτά Περίπου 315 λεπτά Αριθμός εικόνων Περίπου 420 εικόνες Περίπου 340 εικόνες Περίπου 6300 εικόνες Ο πιο πάνω αριθμός εικόνων ισχύει όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Ο αριθμός εικόνων μπορεί να είναι μικρότερος, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. Ο αριθμός εικόνων που μπορεί να εγγραφεί αναφέρεται σε λήψη κάτω από τις παρακάτω συνθήκες: - Χρήση μέσου Memory Stick PRO Duo (Mark 2) (πωλείται χωριστά) - Η μπαταρία χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία 25o C. - Η [Ποιότητα Προβολής] είναι ρυθμισμένη σε [Κανονική] Ο αριθμός για τη Λήψη (φωτογραφιών) υπολογίζεται με βάση το πρότυπο CIPA, στις παρακάτω συνθήκες: (CIPA: Camera & Imaging Products Association) - Το DISP είναι ρυθμισμένο στη θέση [Εμφάνιση Όλων των Πληροφοριών] (Display All Info.) - Μία λήψη κάθε 30 δευτερόλεπτα. - Το ζουμ ρυθμίζεται εναλλάξ μεταξύ των άκρων W και Τ. - Το φλας ενεργοποιείται κάθε δύο φορές. - Η συσκευή τίθεται εντός και εκτός λειτουργίας κάθε δέκα φορές. Η διάρκεια της μπαταρίας για λήψη ταινιών υπολογίζεται με βάση το πρότυπο CIPA και ισχύει για λήψη υπό τις ακόλουθες συνθήκες: - [ Ρύθμιση Εγγραφής]: 60i 17M (FH) / 50i 17M (FH) - Τυπική λήψη ταινιών: Η διάρκεια της μπαταρίας υπολογίζεται με επανειλημμένο ξεκίνημα/ σταμάτημα της εγγραφής, πραγματοποίηση ζουμ, άνοιγμα και κλείσιμο της φωτογραφικής μηχανής, κλπ. - Συνεχής λήψη ταινιών: Η διάρκεια της μπαταρίας υπολογίζεται με λήψη χωρίς διακοπές μέχρι το προκαθορισμένο χρονικό όριο (29 λεπτά) και μετά συνέχιση της εγγραφής πιέζοντας ξανά το πλήκτρο MOVIE. Δεν χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, όπως ζουμ. 16 Σημειώσεις

17 Τοποθέτηση μιας κάρτας μνήμης (πωλείται χωριστά) Ανοίξτε το κάλυμμα. Εισάγετε την κάρτα μνήμης (πωλείται χωριστά). Με την κομμένη γωνία προσανατολισμένη όπως φαίνεται στην εικόνα, εισάγετε την κάρτα μνήμης μέχρι να κάνει κλικ. Κλείστε το κάλυμμα. Βεβαιωθείτε ότι η κομμένη γωνία είναι σωστά προσανατολισμένη. 17

18 x Κάρτες μνήμης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε A B C D Κάρτα μνήμης Memory Stick XC-HG Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick Micro (M2) Κάρτα μνήμης SD Κάρτα μνήμης SDHC Κάρτα μνήμης SDXC Κάρτα μνήμης microsd Κάρτα μνήμης microsdhc Κάρτα μνήμης microsdxc Για φωτογραφίες Για ταινίες (Μόνο Mark 2) (Μόνο Mark 2) (Κλάσης 4 ή ταχύτερη) (Κλάσης 4 ή ταχύτερη) (Κλάσης 4 ή ταχύτερη) (Κλάσης 4 ή ταχύτερη) (Κλάσης 4 ή ταχύτερη) (Κλάσης 4 ή ταχύτερη) Σε αυτό το εγχειρίδιο, τα προϊόντα στον πίνακα αναφέρονται συνοπτικά ως εξής: Α: Μέσο Memory Stick PRO Duo Β: Μέσο Memory Stick Micro C: Κάρτα SD D: Κάρτα μνήμης micro SD Σημειώσεις Όταν χρησιμοποιείτε ένα μέσο Memory Stick Micro ή κάρτες μνήμης micro SD με αυτή τη φωτογραφική μηχανή, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τον κατάλληλο προσαρμογέα. x Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης / μπαταρία Κάρτα μνήμης: Ωθήστε την κάρτα μνήμης μια φορά προς τα μέσα για να αποβάλλετε την κάρτα μνήμης. Μπαταρία: Μετατοπίστε το μοχλό αποβολής της μπαταρίας. Προσέξτε να μην σας πέσει η μπαταρία. Σημειώσεις Μην αφαιρείτε ποτέ την κάρτα μνήμης / μπαταρία όταν είναι φωτισμένη η λυχνία προσπέλασης (σελίδα 9). Μπορεί να προκληθεί ζημιά στα δεδομένα που περιέχονται στην κάρτα μνήμης. 18

19 Ρύθμιση του ρολογιού ON/OFF (Ενεργοποίηση) Τροχός ελέγχου Επιλογή στοιχείων: v/v/b/b// / Ρύθμιση: z Τοποθετήστε το διακόπτη ON/OFF (Ενεργοποίηση) στη θέση ON. Η ρύθμιση Ημερομηνίας & Ώρας εμφανίζεται όταν θέσετε σε λειτουργία τη φωτογραφική μηχανή για πρώτη φορά. Ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος για να τεθεί η φωτογραφική μηχανή σε λειτουργία και να είναι δυνατός ο χειρισμός. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το [Enter] στην οθόνη και στη συνέχεια πιέστε το z στον τροχό ελέγχου. Επιλέξτε την επιθυμητή γεωγραφική περιοχή ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη και στη συνέχεια πιέστε το z. Ρυθμίστε τη [Θερινή Ώρα] (Daylight Svg.:), την [Ημερομηνία/Ώρα] (Date/Time) και τη [Μορφή Ημερομηνίας] (Date Format) και στη συνέχεια πιέστε το z. Όταν ρυθμίζετε την [Ημερομηνία/Ώρα] (Date/Time), τα μεσάνυχτα υποδεικνύονται ως 12:00 ΑΜ και το μεσημέρι ως 12:00 PM. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το [Enter] και στη συνέχεια πιέστε το z. 19

20 Λήψη φωτογραφιών / ταινιών Κλείστρο Επιλογέας θέσης λειτουργίας : Αυτόματη Λειτουργία : Ταινία Μοχλός W/Τ (ζουμ) W: σμίκρυνση Τ: μεγέθυνση Λήψη φωτογραφιών 1 2 Πιέστε το κλείστρο μέχρι τη μέση για να εστιάσετε. Όταν η εικόνα είναι εστιασμένη, ακούγεται ένα μπιπ και φωτίζεται η ένδειξη z ή. Πιέστε το κλείστρο μέχρι κάτω για να τραβήξετε τη φωτογραφία. Λήψη ταινιών 1 2 MOVIE Πιέστε το πλήκτρο MOVIE (Ταινία) για να αρχίσετε την εγγραφή. Χρησιμοποιήστε το μοχλό W/Τ (ζουμ) για να αλλάξετε την κλίμακα ζουμ. Πιέστε ξανά το πλήκτρο MOVIE για να σταματήσετε την εγγραφή. Σημειώσεις Μη σηκώνετε το φλας με το χέρι. Μπορεί να προκληθεί βλάβη. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ζουμ κατά τη διάρκεια της εγγραφής μιας ταινίας, θα καταγραφεί ο ήχος λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής. Ενδέχεται επίσης να καταγραφεί ο ήχος του πλήκτρου MOVIE κατά το τέλος της εγγραφής. Η συνεχής λήψη είναι δυνατή για περίπου 29 λεπτά σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής και όταν η θερμοκρασία είναι περίπου 25 C. Όταν τελειώσει η εγγραφή της ταινίας, μπορείτε να ξαναρχίσετε την εγγραφή πιέζοντας ξανά το πλήκτρο MOVIE. Η εγγραφή ενδέχεται να σταματήσει για να προστατευτεί η φωτογραφική μηχανή, ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. 20

21 Προβολή εικόνων W: σμίκρυνση Τ: μεγέθυνση Τροχός ελέγχου (Αναπαραγωγή) (Διαγραφή) Επιλογή εικόνων: B(επόμενο) / b (προηγούμενο) ή στρέψτε τον τροχό ελέγχου z Ρύθμιση: 1 Πιέστε το πλήκτρο (Αναπαραγωγή). x Επιλογή της επόμενης/προηγούμενης εικόνας Επιλέξτε μια εικόνα πιέζοντας το B (επόμενο) / b(προηγούμενο) στον τροχό ελέγχου ή στρέφοντας τον τροχό ελέγχου. Πιέστε το z στο κέντρο του τροχού ελέγχου για να δείτε ταινίες. x Διαγραφή μιας εικόνας 1 Πιέστε το πλήκτρο (Διαγραφή). 2 Επιλέξτε το [Διαγραφή] (Delete) με το v στον τροχό ελέγχου και στη συνέχεια πιέστε το z. x Επιστροφή στη λήψη εικόνων Πιέστε το κλείστρο μέχρι τη μέση. 21

22 Εισαγωγή των άλλων λειτουργιών Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και άλλες λειτουργίες χρησιμοποιώντας τον τροχό ελέγχου, το πλήκτρο MENU, κλπ. MENU Επιλογέας Ελέγχου x Τροχός ελέγχου Fn (Λειτουργίες) x Τροχός ελέγχου DISP (Εμφάνιση Περιεχομένων): Σας επιτρέπει να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης. z (Eye AF): Εστιάζει στα μάτια ενός προσώπου όταν πιέσετε το πλήκτρο. Πραγματοποιήστε λήψη εικόνων πιέζοντας το κλείστρο ενώ είναι πιεσμένο το z. x Πλήκτρο Fn (Λειτουργιών) Σας επιτρέπει να καταχωρήσετε 12 λειτουργίες και να τις ανακαλείτε κατά τη διάρκεια της λήψης. 1 Πιέστε το πλήκτρο Fn (Λειτουργιών). 2 Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία χρησιμοποιώντας τα v/v/b/b στον τροχό ελέγχου. 3 Επιλέξτε την τιμή της ρύθμισης στρέφοντας τον τροχό ελέγχου. x Επιλογέας Ελέγχου Μπορείτε να αλλάξετε άμεσα την κατάλληλη ρύθμιση για κάθε λειτουργία λήψης στρέφοντας απλά τον Επιλογέα Ελέγχου. 22

23 xστοιχεία του Μενού (Ρυθμίσεις Φωτογραφικής μηχανής) Μέγεθος Εικόνας Αναλογία Διαστάσεων Ποιότητα Πανόραμα: Μέγεθος Πανόραμα:Κατεύθυνση Τύπος Αρχείου Ρύθμιση Εγγραφής Λειτουργία Οδήγησης Λειτουργία Φλας Αντιστάθμιση Φλας Μείωση Κόκκινων Ματιών Περιοχή Εστίασης Φωτισμός AF ISO Φίλτρο ND Λειτουργία Φωτομέτρησης Ισορροπία Λευκού DRO/ Auto HDR Δημιουργικό Στυλ Εφφέ Εικόνας Μεγεθυντής Εστίασης Μείωση Θορύβου (NR) Έκθεσης Μεγάλης Διάρκειας Επιλέγει το μέγεθος των φωτογραφιών. Επιλέγει την αναλογία διαστάσεων των φωτογραφιών. Επιλέγει την ποιότητα εικόνας των φωτογραφιών. Επιλέγει το μέγεθος των πανοραμικών εικόνων. Επιλέγει την κατεύθυνση λήψης των πανοραμικών εικόνων. Επιλέγει τον τύπο αρχείων των ταινιών. Επιλέγει το μέγεθος καρέ των ταινιών που καταγράφονται. Καθορίζει τη λειτουργία οδήγησης, όπως για παράδειγμα συνεχή λήψη. Καθορίζει τις ρυθμίσεις του φλας. Ρυθμίζει την ένταση του φλας. Περιορίζει το φαινόμενο των κόκκινων ματιών όταν χρησιμοποιείται το φλας. Επιλέγει την περιοχή εστίασης. Επιλέγει τον φωτισμό AF, ο οποίος παρέχει φως σε μια σκοτεινή σκηνή για να υποβοηθήσει την εστίαση. Ρυθμίζει την ευαισθησία στο φως. Καθορίζει τη λειτουργία που περιορίζει το ποσό του φωτός. Μπορείτε να επιλέξετε μια πιο αργή ταχύτητα κλείστρου, να περιορίσετε την τιμή του διαφράγματος, κλπ. Επιλέγει τη μέθοδο μέτρησης που καθορίζει ποιο μέρος του θέματος θα χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί η έκθεση. Ρυθμίζει τους χρωματικούς τόνους μιας εικόνας. Αντισταθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα και την αντίθεση. Επιλέγει την επιθυμητή επεξεργασία εικόνας. Επιλέγει το επιθυμητό εφφέ φίλτρου για να επιτύχει μια πιο εντυπωσιακή και καλλιτεχνική έκφραση. Μεγεθύνει την εικόνα πριν τη λήψη ώστε να μπορείτε να ελέγξετε την εστίαση με λεπτομέρεια. Ρυθμίζει την επεξεργασία μείωσης θορύβου για εικόνες που έχουν ληφθεί με ταχύτητα κλείστρου 1/3 του δευτερολέπτου ή περισσότερο. 23

24 High ISO NR Κλείδωμα AF Ανίχνευση Χαμόγελου/ Προσώπων Εφφέ Απαλού Δέρματος Αυτόματο Καδράρισμα Αντικειμένων Αυτόματη Λειτουργία Επιλογή Σκηνικού Ταινία SteadyShot SteadyShot Καθορίζει την επεξεργασία μείωσης θορύβου για λήψη υψηλής ευαισθησίας. Καθορίζει τη λειτουργία παρακολούθησης ενός αντικειμένου και συνέχισης της εστίασης. Επιλέγει την ανίχνευση προσώπων και την προσαρμογή διάφορων ρυθμίσεων αυτόματα. Καθορίζει την αυτόματη απελευθέρωση του κλείστρου όταν ανιχνευτεί ένα χαμόγελο. Επιλέγει το Εφφέ Απαλού Δέρματος και το επίπεδο του εφφέ. Αναλύει το σκηνικό κατά τη σύλληψη προσώπων, αντικειμένων από μικρή απόσταση, ή θεμάτων που παρακολουθούνται από τη λειτουργία Κλειδώματος AF και περικόπτει και αποθηκεύει αυτόματα ένα άλλο αντίγραφο της εικόνας με πιο εντυπωσιακή σύνθεση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη χρησιμοποιώντας είτε τη λειτουργία Intelligent Auto, είτε τη λειτουργία Superior Auto. Επιλέγει προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που ταιριάζουν σε διάφορα σκηνικά λήψης. Επιλέγει τη λειτουργία έκθεσης που είναι κατάλληλη για το θέμα ή το εφφέ σας. Ρυθμίζει το SteadyShot κατά τη διάρκεια της λήψης φωτογραφιών. Περιορίζει το θόλωμα από το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής όταν πραγματοποιείτε λήψη κρατώντας τη φωτογραφική μηχανή. Ρυθμίζει το SteadyShot κατά τη διάρκεια της λήψης ταινιών. Χρωματικός Χώρος Αυτόματο Αργό Κλείστρο Εγγραφή Ήχου Στάθμη Εγγραφής Ήχου Χρονισμός Εξόδου Ήχου Μείωση Θορύβου Ανέμου Μνήμη Αλλάζει το εύρος των χρωμάτων που μπορούν να αναπαραχθούν. Επιλέγει τη λειτουργία που ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα κλείστρου ανάλογα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος. Επιλέγει αν θα πραγματοποιείται εγγραφή ήχου κατά τη διάρκεια της λήψης μιας ταινίας. Ρυθμίζει τη στάθμη εγγραφής ήχου κατά τη διάρκεια της λήψης μιας ταινίας. Ρυθμίζει το χρονισμό της εξόδου ήχου κατά τη διάρκεια της εγγραφής μιας ταινίας. Περιορίζει το θόρυβο του ανέμου κατά τη διάρκεια της εγγραφής μιας ταινίας. Καταχωρεί τις επιθυμητές λειτουργίες ή ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής. 24

25 x(προσωπικές Ρυθμίσεις) Zebra Υποβοήθηση MF Χρόνος Μεγέθυνσης Εστίασης Γραμμές Πλέγματος Εμφάνιση Στάθμης Ήχου Αυτόματη Ανασκόπηση Πλήκτρο DISP (Οθόνη) Στάθμη Peaking Χρώμα Peaking Οδηγός Ρύθμισης Έκθεσης Οθόνη Live View Προκαταρκτική AF Ρύθμιση Ζουμ FINDER/ MONITOR AEL με το κλείστρο Ρύθμιση Αντιστάθμισης Έκθεσης Σειρά Bracket Καταχώριση Προσώπου Εμφανίζει ραβδώσεις για τη ρύθμιση της φωτεινότητας. Εμφανίζει μια μεγεθυσμένη εικόνα όταν εστιάζετε χειροκίνητα. Καθορίζει το χρονικό διάστημα που θα εμφανίζεται η εικόνα σε μεγεθυσμένη μορφή. Εμφανίζει γραμμές πλέγματος για να επιτρέψει την ευθυγράμμιση με ένα περίγραμμα. Καθορίζει αν θα εμφανίζεται η στάθμη ήχου στην οθόνη. Εμφανίζει την εικόνα που έχει ληφθεί μετά τη λήψη. Σας επιτρέπει να επιλέξετε τις διαθέσιμες λειτουργίες προβολής που μπορούν να επιλεγούν πιέζοντας το DISP στον τροχό ελέγχου. Ενισχύει το περίγραμμα του εστιασμένου τμήματος με ένα συγκεκριμένο χρώμα όταν εστιάζετε χειροκίνητα. Επιλέγει το χρώμα που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία Peaking. Καθορίζει τον οδηγό που εμφανίζεται όταν αλλάζουν οι ρυθμίσεις έκθεσης στην οθόνη λήψης. Καθορίζει αν θα εμφανίζονται ρυθμίσεις όπως η αντιστάθμιση έκθεσης στην οθόνη. Καθορίζει αν θα πραγματοποιείται αυτόματη εστίαση πριν πιεστεί το κλείστρο μέχρι τη μέση. Καθορίζει αν θα χρησιμοποιείται το Clear Image Zoom και το Ψηφιακό Ζουμ κατά τη λειτουργία ζουμ. Επιλέγει τη μέθοδο εναλλαγής μεταξύ του σκοπεύτρου και της οθόνης. Καθορίζει αν θα χρησιμοποιείται το AEL όταν πιεστεί το κλείστρο μέχρι τη μέση. Καθορίζει αν θα εμφανίζεται η τιμή της αντιστάθμισης έκθεσης για την αντιστάθμιση φλας. Καθορίζει τη σειρά λήψης για το bracket έκθεσης και το bracket ισορροπίας λευκού. Καταχωρεί ή αλλάζει το πρόσωπο στο οποίο δίνεται προτεραιότητα στην εστίαση. 25

26 Εγγραφή Ημερομηνίας Ρύθμιση Μενού Λειτουργιών Ρυθμίσεις Προσαρμοσμένων Πλήκτρων Λειτουργία Ζουμ του Δακτυλίου Πλήκτρο MOVIE Κλείδωμα Επιλογέα/Τροχού Καθορίζει αν θα καταγράφεται η ημερομηνία λήψης στη φωτογραφία. Προσαρμόζει τις λειτουργίες που εμφανίζονται όταν πιεστεί το πλήκτρο Fn (Λειτουργιών). Αντιστοιχίζει μια επιθυμητή λειτουργία στο πλήκτρο και τον επιλογέα. Καθορίζει τη λειτουργία ζουμ του χειροκίνητου δακτυλίου. Όταν επιλέξετε το [Step], μπορείτε να μετακινήσετε τη θέση ζουμ κατά ένα σταθερό βήμα της εστιακής απόστασης. Καθορίζει αν θα ενεργοποιείται πάντα το πλήκτρο MOVIE. Καθορίζει αν θα απενεργοποιείται ο επιλογέας ελέγχου και ο τροχός ελέγχου προσωρινά χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Fn κατά τη λήψη. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε/ ενεργοποιήσετε τον επιλογέα ελέγχου και τον τροχό ελέγχου πιέζοντας και κρατώντας το πλήκτρο Fn. (Ασύρματη Λειτουργία) Αποστολή σε Smartphone Αποστολή σε Υπολογιστή Προβολή σε TV Έλεγχος με Smartphone Λειτουργία για Αεροπλάνο WPS Push Ρύθμιση Σημείου Πρόσβασης Επεξεργασία Ονόματος Συσκευής Εμφάνιση Διεύθυνσης MAC Επαναφορά SSID/PW Επαναφορά Ρύθμισης Δικτύου Μεταφέρει εικόνες για εμφάνιση σε ένα smartphone. Αποθηκεύει εικόνες μεταφέροντάς τις σε έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος σε ένα δίκτυο. Μπορείτε να δείτε εικόνες σε μια TV με δυνατότητες δικτύου. Πραγματοποιεί λήψη φωτογραφιών και ταινιών ελέγχοντας τη φωτογραφική μηχανή αυτόματα μέσω ενός smartphone. Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτή τη συσκευή να μην πραγματοποιεί ασύρματη επικοινωνία. Μπορείτε να καταχωρήσετε το σημείο πρόσβασης της φωτογραφικής μηχανής εύκολα, πιέζοντας το πλήκτρο WPS. Μπορείτε να καταχωρήσετε το σημείο πρόσβασής σας χειροκίνητα. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής από το Wi-Fi Direct, κλπ. Εμφανίζει τη διεύθυνση MAC της φωτογραφικής μηχανής. Επαναφέρει το SSID και τον κωδικό πρόσβασης της σύνδεσης με smartphone. Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις δικτύου. 26

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή 4-532-019-11(1) (EL) Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εγχειρίδιο Χρήσης DSC-WX220 EL Εγχειρίδιο χρήσης Μάθετε περισσότερα για τη φωτογραφική μηχανή («Οδηγός βοήθειας») Ο «Οδηγός βοήθειας» είναι ένα ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

DSC-RX100M2. Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης

DSC-RX100M2. Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης DSC-RX100M2 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης Μάθετε περισσότερα για τη φωτογραφική μηχανή ( Οδηγός Χρήστη Cyber-shot ) Ο Οδηγός Χρήστη Cyber-shot είναι ένα Online εγχειρίδιο. Ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή 4-546-358-12(1) (EL) EL Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εγχειρίδιο χρήσης DSC-QX30 2 Χρήση του λουριού καρπού (παρέχεται) Εγχειρίδιο χρήσης EL Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του λογισμικού διαχείρισης εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές Τεχνικές προδιαγραφές Έχετε υπ' όψιν ότι τα χαρακτηριστικά/οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ήχος Σύστημα ήχου Μετεγγραφή ήχου 12bit Ενσωματωμένο μικρόφωνο Ενσωματωμένο ηχείο Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό 4-546-411-12(1) (EL) EL Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό Εγχειρίδιο χρήσης E-mount ILCE-QX1 2 Χρήση του λουριού καρπού (παρέχεται) Περιορισμός βάρους: 850 g Εγχειρίδιο χρήσης EL Μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη παγκοσμίως* βιντεοκάμερα τσέπης HD 3D

Η πρώτη παγκοσμίως* βιντεοκάμερα τσέπης HD 3D Μοντέλο: MHS-FS3 Bloggie 3D Βιντεοκάμερα Mobile HD Snap Η πρώτη παγκοσμίως* βιντεοκάμερα τσέπης HD 3D Πλήρης ανάλυση HD 1920x1080, βίντεο 3D, 5,1MP, 8GB, βραχίονας USB και λογισμικό διαμοιρασμού, οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή Μικρόφωνο Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω Κουμπί Ενεργοποίησης/ Λειτουργιών Φακός Υποδοχή MicroSD Οθόνη Ηχείο Πλήκτρο Κάτω/ Κλείστρο ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών Εγχειρίδιο Χρήσης Χαρακτηριστικά προϊόντος Με / Χωρίς έξοδο βίντεο HDMI 2,4 ίντσες LTPS TFT LCD οθόνη 4 μέρη του κυρίως φακού. Το εύρος εστίασης είναι 12 εκ. εώς άπειρο Φακοί HD ευρείας γωνίας 4x ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Παραμυθιάς 4 Γλυκά Νερά Τηλ YI 4K+ Action camera. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την YI 4K+ Action Camera

Παραμυθιάς 4 Γλυκά Νερά Τηλ YI 4K+ Action camera. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την YI 4K+ Action Camera YI 4K+ Action camera Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την YI 4K+ Action Camera 1 1. Πακέτο μηχανής 2 2. Ξεκινάμε να γνωρίσουμε τη κάμερα 3 4.Μεγάφωνο 8.Κάλυμα μπαταρίας 5.Δείκτης λειτουργίας μηχανής 6.Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660 Mini DVR MDS 660 Βασικά χαρακτηριστικά Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής εικόνας. Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση υλικολογισμικού και οι αντίστοιχες εφαρμογές τους περιγράφονται παρακάτω. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών της φωτογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Προειδοποιήσεις ασφάλειας 3 Γενική όψη 3.1 Πλήκτρα 3.2 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής 3.3 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή 4-529-918-51(1) () Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εγχειρίδιο χρήσης DSC-HX60/HX60V Ελληνικά Μάθετε περισσότερα για τη φωτογραφική μηχανή («Οδηγός βοήθειας») Ο «Οδηγός βοήθειας» είναι ένα ηλεκτρονικό εγχειρίδιο.

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή 4-530-690-51(1) () Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εγχειρίδιο Χρήσης DSC-HX400/HX400V Ελληνικά Μάθετε περισσότερα για τη φωτογραφική μηχανή («Οδηγός βοήθειας») Ο «Οδηγός βοήθειας» είναι ένα ηλεκτρονικό εγχειρίδιο.

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

- Ήχος Σύστηµα ήχου: Dolby Digital 5.1 Μετεγγραφή ήχου 12bit: Εγγραφή µε ήχο surround: - Φωτογραφική µηχανή

- Ήχος Σύστηµα ήχου: Dolby Digital 5.1 Μετεγγραφή ήχου 12bit: Εγγραφή µε ήχο surround: - Φωτογραφική µηχανή Κοµψή βιντεοκάµερα HDD Handycam που περιλαµβάνει σκληρό δίσκο υψηλής χωρητικότητας 40 GB για εγγραφές µεγάλης διάρκειας, βελτιωµένο αισθητήρα ClearVid CMOS για καταπληκτικές εικόνες, καθώς και δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

QW8000 Windows Tablet PC

QW8000 Windows Tablet PC QW8000 Windows Tablet PC Γρήγορος V1.0 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Περιεχόμενα Συσκευασίας Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω περιλαμβάνονται στη συσκευασία της συσκευής. Σε περίπτωση που κάποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ KA-DM0 ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΈΞΑΤΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ, ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΉ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΠΡΟΤΟΎ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΚΑΙ ΦΥΛΆΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423 ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 3 ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 ΣΥΜΒΑΤΆ ΜΈΣΑ... 4 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ... 5 ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΚΟΥΜΠΙΏΝ ΣΤΟ ΠΊΣΩ ΜΈΡΟΣ... 5 ΣΎΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΡΕΎΜΑΤΟΣ... 5 ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Μικροσκοπική κάμερα καταγραφικό. Οδηγίες χρήσης

Μικροσκοπική κάμερα καταγραφικό. Οδηγίες χρήσης Μικροσκοπική κάμερα καταγραφικό Οδηγίες χρήσης 1 Χαρακτηριστικά της συσκευής 1. Πλήκτρο λειτουργίας 2. Λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας 3. Λυχνία ένδειξης αναμονής 4. Λυχνία ένδειξης εγγραφής βίντεο 5. Διακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Ναι. +/- 2 επίπεδα. Σύστημα εστίασης Αυτόματη εστίαση TTL iesp με ανίχνευση της αντίθεσης Ανίχνευση Προσώπων AF, iesp, Σημειακή, AF Tracking

Ναι. +/- 2 επίπεδα. Σύστημα εστίασης Αυτόματη εστίαση TTL iesp με ανίχνευση της αντίθεσης Ανίχνευση Προσώπων AF, iesp, Σημειακή, AF Tracking µ TOUGH-3000 - Χαρακτηριστικά Αισθητήρας εικόνας Ενεργά pixels Διάταξη φίλτρου Πλήρης ανάλυση Τύπος 12 Megapixels Φίλτρο βασικών χρωμάτων (RGB) 12,7 Megapixels 1/2,33 '' Αισθητήρας CCD Φακός Οπτικό zoom

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη

Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη 1.1 Σύνδεση Βήμα 1. Συνδέστε το φορτισή στην πρίζα και το καλώδιο στο tvbox Βήμα 2. Συνδέστε το καλώδιο HDMI στην τηλεόραση Βήμα 3. Συνδέστε το δικτύου στο Ethernet 01

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. HM301 Sweex Speaker Control Neckband Headset

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. HM301 Sweex Speaker Control Neckband Headset HM301 Sweex Speaker Control Neckband Headset Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Speaker Control Neckband Headset. Το ακουστικό αυτό καθιστά την ακρόαση της αγαπημένης σας μουσικής,

Διαβάστε περισσότερα

Olive_QS_SL.book Page 1 Wednesday, September 25, :10 PM Γρήγορη έναρξη

Olive_QS_SL.book Page 1 Wednesday, September 25, :10 PM Γρήγορη έναρξη Γρήγορη έναρξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανά μοντέλο και ανά χώρα/περιοχή. Εγκατάσταση του tablet 1 2 3 Αφού φορτίσετε την μπαταρία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιοριστεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή σε υγρασία.

Για να περιοριστεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή σε υγρασία. E-mount NEX-5T Ελληνικά Αρχείο του Κατόχου Ο αριθμός του μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής. Καταγράψτε το σειριακό αριθμό στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 1

BeoLab 12. BeoLab 12 1 BeoLab 12 BeoLab 12 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή. Το προϊόν απενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης 4P359542-2S Προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου LAN Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου LAN Παρελκόμενα Εγχειρίδιο εγκατάστασης Αρχική σελίδα: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Εγχειρίδιο α 2013 Sony Corporation NEX-3N Notes on using the camera Τρόπος χρήσης αυτού το εγχειριδίου Κάντε κλικ σε ένα πλήκτρο στο επάνω δεξιό μέρος του εξωφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box B3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο/mp3 player με τεχνολογία Bluetooth,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ZEUS VISION MODEL: VHS-207 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ZEUS VISION MODEL: VHS-207 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ZEUS VISION MODEL: VHS-207 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Η νέα θυροτηλεόραση ZEUS της σειράς BUS 2 καλωδίων από την CTC, είναι η ιδανικότερη επιλογή και ταιριάζει σε οποιοδήποτε κτίριο.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οδηγός χρήσης Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Η ονομασία AMD είναι εμπορικό σήμα της Advanced Micro Devices, Inc. 2012 Google Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η ονομασία Google είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων 1. GETTING STARTED ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΌΨΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 5 2. ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 6

Πίνακας περιεχομένων 1. GETTING STARTED ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΌΨΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 5 2. ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 6 Το σύμβολο του κεραυνού με τη βελόμορφη κεφαλή, μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο, προειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης "επικίνδυνης τάσης" στο εσωτερικό του προϊόντος, που ενδέχεται να έχει τόση

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Εκκίνηση 1 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.)

Διαβάστε περισσότερα

DC-733i Συνοπτικός οδηγός

DC-733i Συνοπτικός οδηγός DC-7i Συνοπτικός οδηγός Μέρη της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Λαμπάκι χρονομετρητή αυτόματης λήψης. Φλας. Μικρόφωνο 4. Φακός 5. Οθόνη LCD 6. Λαμπάκι λειτουργίας 7. Κουμπί Ζουμ Βλέπε επίσης: Μικρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ KA-PT04 ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΈΞΑΤΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ, ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΉ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΠΡΟΤΟΎ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΚΑΙ ΦΥΛΆΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Data Safe I (Serial ATA) Εξωτερικός σκληρός δίσκος USB2.0. Εγχειρίδιο χρήστη

Data Safe I (Serial ATA) Εξωτερικός σκληρός δίσκος USB2.0. Εγχειρίδιο χρήστη Data Safe I (Serial ATA) Εξωτερικός σκληρός δίσκος USB2.0 Εγχειρίδιο χρήστη Έκδοση 1.1 Πίνακας περιεχομένων 1 Πριν ξεκινήσετε 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας 1.2 Απαιτήσεις συστήματος 1.3 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης 4P359542-2G Προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου LAN Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου LAN Παρελκόμενα Εγχειρίδιο εγκατάστασης Αρχική σελίδα: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους. Εγχειρίδιο χρήσεως

Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους. Εγχειρίδιο χρήσεως Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους Εγχειρίδιο χρήσεως Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του καινοτόμου ασύρματου ποντικιού. Με εξαιρετική ακρίβεια ως προς τις λεπτομέρειες της επιφάνειας και

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBA3210/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBA3210/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBA3210/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Καθαρίστε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBT50/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBT50/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBT50/00 Εγχειρίδιο χρήσης a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER1511 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός της

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης BT55. Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση

Εγχειρίδιο χρήσης BT55. Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση Εγχειρίδιο χρήσης BT55 Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Δήλωση 2 Συμμόρφωση 2 Φροντίδα του περιβάλλοντος 2 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. AD200. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση.  AD200. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD200 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Το ηχείο σύνδεσης 3 Εισαγωγή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατάλογος συσκευασίας

1. Κατάλογος συσκευασίας 1. Κατάλογος συσκευασίας 1. 2. Αντάπτορας AC 3. Ακουστικά 4. Καλώδιο USB 5. 6. Κάρτα εγγύησης 2. Γενική επισκόπηση της συσκευής 10 11 3 4 7 1 2 5 6 8 9 1 2 3 4 5 6 7 Ένταση +\ Ένταση - Ρύθμιση της στάθμης

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth Για περισσότερες πληροφορίες: www.lenco.com www.divitec.gr 1 A. Προειδοποίηση ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH SPORT 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH SPORT 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH SPORT 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT1 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα 3.0 Bluetooth

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBA3011/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι

Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι Μοντέλο: PBT2125 Οδηγίες χρήσης www.fandu.gr 1. Υποδοχή Micro SD 2. Υποδοχή SD 3. Pause/Play 6 1 3 2 7 4 8 5 10 11 15 12 13 14 9 4. Ένταση 5. Προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD BDV-NF7220 EL Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-NF7220 1 Περιεχόμενα συσκευασίας/ρύθμιση των ηχείων BDV-NF7220 2 Σύνδεση της τηλεόρασης Κύρια μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά κοντά στο προϊόν. Μην τοποθετείτε αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα