ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟ ΕΘΙΑΓΕ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοιχτό Διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟ ΕΘΙΑΓΕ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοιχτό Διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για εκδήλωση ενδιαφέροντος."

Transcript

1 1 Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2010 A.Π.: 7543 Tαχ. Δ/νση: Αιγιαλείας 19 & Χαλεπά Μαρούσι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραγωγή και εμπορία σπόρων σποράς σιτηρών, κτηνοτροφικών φυτών, οσπρίων και βάμβακος κυριότητας ΕΘΙΑΓΕ ΤΟ ΕΘΙΑΓΕ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοιχτό Διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον Επιτροπής στα Γραφεία του ΕΘΙΑΓΕ στις 19 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τους Ειδικούς και Γενικούς Όρους της προκήρυξης, αντίτυπα της οποίας καθώς και των συνημμένων δύο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (Γενικοί και Ειδικοί όροι) παρέχονται από τα Γραφεία του ΕΘΙΑΓΕ (οδός Αιγιαλείας 19 & Χαλεπά, Τηλ , ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της προκήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί σε δύο εφημερίδες των Αθηνών. Ο Πρόεδρος του ΔΣ Κωνσταντίνος Γ. Τσιμπούκας

2 2 Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2010 Α.Π.: 7543 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραγωγή και εμπορία σπόρων σποράς για ποικιλίες σιτηρών, κτηνοτροφικών φυτών, οσπρίων και βάμβακος κυριότητας ΕΘΙΑΓΕ Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) στην προσπάθεια να αναπτύξει και στηρίξει τη σποροπαραγωγή και εμπορία σπόρων σποράς σιτηρών κυριότητας ΕΘΙΑΓΕ και έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του Ν. 1845/1989 "Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις" όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. β. Τις διατάξεις της αριθμ / (ΦΕΚ 419Β / ) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. γ. Τις διατάξεις του Ν. 1564/1985 (ΦΕΚ Τ.Α'/ ) και τις τροποποιήσεις του. δ. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘΙΑΓΕ στη 8 η / Συνεδρίασή του περί έγκρισης προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σποροπαραγωγή ποικιλιών σιτηρών, κτηνοτροφικών φυτών, οσπρίων και βάμβακος ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοιχτό Διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παραγωγή και εμπορία σπόρων σποράς για ποικιλίες σιτηρών, κτηνοτροφικών φυτών, οσπρίων και βάμβακος κυριότητας ΕΘΙΑΓΕ : Τριτικάλε ΘΙΣΒΗ, ΝΙΟΒΗ Ρύζι ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Βαμβάκι ΖΕΤΑ-2, ΕΛΙΝΑ, ΠΟΝΤΟΣ Βίκος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΕΜΠΗ Κουκί ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ Λαθούρι

3 3 ΡΟΔΟΣ Ρεβύθι Μεγαλόσπερμο ΘΗΒΑ Ρεβύθι Μικρόσπερμο (Κτηνοτροφικό) ΑΜΟΡΓΟΣ Κτηνοτροφικό Μπιζέλι ΟΛΥΜΠΟΣ Φακή ΙΚΑΡΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ Σόργος ΚΡΟΚΙΟ Υβρίδια Καλαμποκιού ΑΡΗΣ, ΑΝΘΙΠΠΗ Μαλακό Σιτάρι ΑΧΕΛΩΟΣ, ΔΩΔΩΝΗ, ΓΕΚΟΡΑ, ΒΕΡΓΙΝΑ, ΔΙΟ, ΩΡΩΠΟΣ, ΓΚΟΓΚΑΣ 2,ΠΗΝΕΙΟΣ, ΛΟΥΡΟΣ, ΟΡΦΕΑΣ Σκληρό Σιτάρι ΜΕΞΙΚΑΛΙ-81, ΑΘΩΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΠΟΝΤΟΣ, ΑΙΑΣ, ΠΙΣΤΗ, ΕΛΠΙΔΑ Κριθάρι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,ΝΙΚΗ, ΚΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ, ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ Βρώμη ΠΑΛΛΗΝΗ,ΠΗΓΑΣΟΣ Μηδική ΥΛΙΚΗ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον Επιτροπής στα Γραφεία του ΕΘΙΑΓΕ στις 19 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 12:00 σύμφωνα με τους Ειδικούς και Γενικούς όρους που περιλαμβάνονται στα συνημμένα παραρτήματα καθώς και τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) - ΦΕΚ 419/Β/ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αντίτυπα της παρούσας και των συνημμένων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ παρέχονται από τα Γραφεία του ΕΘΙΑΓΕ, οδός Αιγιαλείας 19 & Χαλεπά, τηλ , (κ. Θεοδώρα Αλεξοπούλου, κ. Πολυξένη Θεοδώρου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί σε δύο εφημερίδες των Αθηνών. Συνημμένο: Παραρτήματα: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διακήρυξης Ο Πρόεδρος του ΔΣ

4 4 Κωνσταντίνος Γ. Τσιμπούκας ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραγωγή και εμπορία σπόρων σποράς για ποικιλίες σιτηρών, κτηνοτροφικών φυτών, οσπρίων και βάμβακος κυριότητας ΕΘΙΑΓΕ Άρθρο 1 Προσόντα - ιδιότητες και δικαιολογητικά συμμετοχής 1. Στον διενεργούμενο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν: Όλες οι σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια σποροπαραγωγικής επιχείρησης και ανάλογη άδεια εμπορίας (φωτοαντίγραφα των οποίων πρέπει να προσκομίζονται). 2. Οι παραπάνω, που δικαιούνται να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς πρέπει μαζί με την προσφορά τους, σύμφωνα με το άρθρο 2 και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής του άρθρου 4, να καταθέσουν και τα εξής δικαιολογητικά, από την έλλειψη των οποίων δεν γίνεται αποδεκτή αυτή:

5 5 - Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. - Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούν, επίσης, υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. - Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. - Οι συνεταιρισμοί επίσης θα υποβάλουν βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Άρθρο 2 Προσφορές 1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να παραδίδουν τις έγγραφες προσφορές τους σε δύο αντίγραφα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στην Επιτροπή, κατά την ημέρα του διαγωνισμού, από τις 8:00 το πρωί μέχρι την ώρα του διαγωνισμού που ορίζεται στην προκήρυξη. 2. Κατ' εξαίρεση γίνονται δεκτές προσφορές που αποστέλλονται ταχυδρομικά στο ΕΘΙΑΓΕ με συστημένη επιστολή, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα έχουν φθάσει πριν από την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού. Στον εξωτερικό φάκελο των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά, θα πρέπει να γράφονται υποχρεωτικά η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και τα άλλα στοιχεία, όπως ο αριθμός προκήρυξης, ημερομηνία του διαγωνισμού, το είδος για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά και τα στοιχεία του αποστολέα. Προσφορές που περιέχονται στην υπηρεσία πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο που παραλαμβάνει τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση για να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Επιτροπή παραλαβής των προσφορών δε λαμβάνονται υπόψη. 3. Οι προσφορές πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα. 4. Οι γραπτές προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, προσθήκη κ.λπ. πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να φέρει τη μονογραφή του διαγωνιζόμενου. Η Επιτροπή επιλογής των φορέων πρέπει κατά τον έλεγχο, να καθαρογράφει τη διόρθωση και γενικά πρέπει να

6 6 διαπιστώνεται, ότι οποιαδήποτε διόρθωση, προσθήκη κ.λπ. της προσφοράς έγινε πριν την αποσφράγισή της, με σχετική επισημείωση. 5. Στην προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της προκήρυξης και των συνημμένων παραρτημάτων, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 6. Στην προσφορά, ο προσφέρων θα αναφέρει τις περιοχές του εσωτερικού και τις χώρες του εξωτερικού, όπου έχει ή μπορεί να αναπτύξει εμπορικό δίκτυο και εμπορικές διασυνδέσεις για την εμπορία των υπό παραχώρηση ποικιλιών (π.χ. όλη η Ελλάδα, η Μακεδονία ή νομοί ονομαστικά - χώρες εξωτερικού ονομαστικά). 7. Στην προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει σύντομο ενημερωτικό σημείωμα, όπου θα αναφέρει τις προοπτικές παραγωγής και διάθεσης των υπό παραχώρηση ποικιλιών, εφόσον κατακυρωθεί στην επιχείρησή του, καθώς και των εμπειρία του στη σποροπαραγωγή και την εμπορία σπόρων, στοιχεία τα οποία θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα για την κατακύρωση του διαγωνισμού. 8. Μετά την κατάθεση και αποσφράγιση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή καμιά διευκρίνιση, τροποποίηση, διόρθωση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς, εκτός αν η Επιτροπή παραλαβής των προσφορών κρίνει αναγκαία την παροχή διευκρινίσεων από τον προσφέροντα, οπότε αυτός υποχρεούται προς τούτο. Οι παρεχόμενες διευκρινίσεις κοινοποιούνται προς όλους όσους έχουν μέχρι τότε εκδηλώσει ενδιαφέρον. 9. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή αναγράφει όρους οι οποίοι δε συμφωνούν με τους ουσιώδεις όρους της προκήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 10. Η προσφορά θα πρέπει να γράφει ολόκληρη την επωνυμία ή τον τίτλο, τη διεύθυνση της επιχείρησης, τον Κ.Α. Φορολογικού Μητρώου και να είναι υπογεγραμμένη. 11. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δηλαδή μετά την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού, δε λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 3 Αντιπροσφορές Αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις της προσφοράς ή προτάσεις που εξομοιώνονται με αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 4 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 1. Οι προσφορές αυτών που παίρνουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από εγγύηση συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής είναι εγγυητική επιστολή

7 7 αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλου αναγνωρισμένου ασφαλιστικού Οργανισμού για ποσό 300 ευρώ ανά αιτούμενη ποικιλία. 2. Εάν δεν κατατεθεί εγγύηση ή κατατεθεί εγγύηση που δεν είναι σύμφωνη με τους παραπάνω όρους, η προσφορά του διαγωνιζόμενου αποκλείεται και αναφέρεται στο Πρακτικό της επιτροπής παραλαβής των προσφορών. 3. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στο σποροπαραγωγικό οίκο στο όνομα του οποίου θα γίνει η κατακύρωση ταυτόχρονα με την κατάθεση από αυτόν της εγγύησης καλής εκτέλεσης του άρθρου 9 του παρόντος. Οι εγγυήσεις των υπολοίπων που πήραν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της κατακύρωσης του διαγωνισμού. Άρθρο 5 Αποσφράγιση προσφορών και στοιχείων Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια με την παρακάτω διαδικασία: Οι φάκελοι αποσφραγίζονται και μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά και η προσφορά κατά φύλλο από τα μέλη της Επιτροπής. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Τα βασικά στοιχεία - χαρακτηριστικά των προσφορών γνωστοποιούνται στους παριστάμενους. Άρθρο 6 Ενστάσεις 1. Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής σποροπαραγωγικού φορέα σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στην υπηρεσία του ΕΘΙΑΓΕ που διενεργεί το διαγωνισμό μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την υπηρεσία του ΕΘΙΑΓΕ που διενεργεί το διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται όχι αργότερα από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σποροπαραγωγικού φορέα σ' αυτόν, στην επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισμό κατά τη

8 8 διάρκεια του διαγωνισμού. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στο αρμόδιο για την κατακύρωσή του όργανο, το οποίο αποφαίνεται τελικά. 2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους παραπάνω λόγους, δε γίνονται δεκτές. Άρθρο 7 Σύγκριση προσφορών - Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού 1. Για την αξιολόγηση των προσφορών που έχουν υποβληθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘΙΑΓΕ, ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου, συγκροτείται επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών η οποία εφόσον μελετήσει το φάκελο του διαγωνισμού αξιολογεί τις προσφορές και προτείνει στο αρμόδιο όργανο, για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού τη συμφερότερη προσφορά. Για τη βαθμολόγηση των προσφορών των σποροπαραγωγικών επιχειρήσεων λαμβάνονται υπόψη: α. Η εμπειρία που διαθέτει ο σποροπαραγωγικός φορέας στη σποροπαραγωγική διαδικασία και κυρίως για το είδος που συμπεριλαμβάνεται στο διαγωνισμό. Οι φορείς οι οποίοι δε διαθέτουν σχετική εμπειρία πρέπει να αποδεικνύουν ότι μπορούν να αποκτήσουν τεχνογνωσία στη σποροπαραγωγή. β. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που διαθέτει για τη σποροπαραγωγική διαδικασία και επαρκείς αποθηκευτικοί χώροι κατάλληλοι για αποθήκευση πολλαπλασιαστικού υλικού σε όλα τα στάδια της σποροπαραγωγικής διαδικασίας ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του αποθηκευμένου προϊόντος. Θα δίνεται προτίμηση σε φορείς που έχουν δικές τους εγκαταστάσεις. Εφόσον ο σποροπαραγωγικός φορέας δε διαθέτει δικές του εγκαταστάσεις πρέπει να δηλώσει εγγράφως τους φορείς με τους οποίους προτίθεται να συνεργαστεί και να προσκομίσει σε εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογες συμβάσεις (οι οποίες θα υποχρεώνουν το φορέα να ακολουθεί όλους τους κανόνες της σποροπαραγωγικής διαδικασίας όπως ορίζονται από τους κανονισμούς για κάθε είδος χωριστά και τις εγκυκλίους των δημόσιων φορέων) και οι οποίες θα αποτελέσουν απαράβατο όρο της σύμβασης. γ. Το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που διαθέτει. δ. Η φερεγγυότητα και η οικονομική επιφάνεια του φορέα. Ο σποροπαραγωγικός φορέας πρέπει να καταθέσει αντίγραφο ισολογισμού των τριών τελευταίων ετών. Εφόσον στον ισολογισμό του δε φαίνεται το ποσοστό της οικονομικής του κίνησης από τη σποροπαραγωγική δραστηριότητα, υποχρεούται να καταθέσει σχετική υπεύθυνη δήλωση. ε. Ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της ελληνικής αγοράς. στ. Η ελάχιστη παραγόμενη ποσότητα ανά έτος την οποία θα δηλώσει ο φορέας ότι μπορεί να διαθέσει στην αγορά.

9 9 Όλα τα ανωτέρω για τα οποία βαθμολογούνται οι σποροπαραγωγικοί φορείς έχουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες προσφορές κριθούν ισότιμες (ίση ή παραπλήσια βαθμολογία), αναφέρονται στο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών και προτείνεται στο υπεύθυνο όργανο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, η κατακύρωση στο σποροπαραγωγικό φορέα που έχει προσφέρει το μεγαλύτερο ύψος των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης. 2. Για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού η Επιτροπή των εμπειρογνωμόνων με το πρακτικό της μπορεί, κατά την ελεύθερη κρίση της, να εισηγηθεί την ολική ή μερική κατακύρωση ή την επανάληψή του για όλα ή μερικά από τα είδη, με ή χωρίς τροποποίηση των όρων της προκήρυξης, ή ακόμα και την ακύρωσή του. Επίσης το ίδιο είδος και ποικιλία δύναται να κατακυρωθεί σε περισσότερους του ενός σποροπαραγωγικούς οίκους. 3. Η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών μπορεί να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφασή της οποιαδήποτε προσφορά, αν αυτός ο οποίος την προσκομίζει δεν παρέχει κατά την κρίση της, τα απαραίτητα στοιχεία εγγύησης που επιβάλλονται για πλήρη και τέλεια εκπλήρωση των υποχρεώσεων, ιδιαίτερα αν ο ενδιαφερόμενος δεν ανταποκρίθηκε στο παρελθόν σε ανάλογη υποχρέωση που του είχε ανατεθεί. Άρθρο 8 Κατακύρωση - Ανακοίνωση Κατακύρωσης - Ανάθεσης 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΘΙΑΓΕ ή το εξουσιοδοτημένο απ' αυτό όργανο λαμβάνει υπόψη του το πρακτικό της επιτροπής παραλαβής των προσφορών και της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών με όλο το φάκελο του διαγωνισμού και αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού η οποία γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο μαζί με το σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης. 2. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δηλώσει εγγράφως μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης, ότι συμφωνεί με τους όρους της σύμβασης ο Πρόεδρος του ΔΣ επικυρώνει τη διαδικασία του διαγωνισμού. 3. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 4. Ο ενδιαφερόμενος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τους αντισυμβαλλόμενους (Πρόεδρο του ΔΣ του ΕΘΙΑΓΕ και νόμιμο εκπρόσωπο της σποροπαραγωγικής επιχείρησης), προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 5. Εάν ο σποροπαραγωγικός οίκος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ΔΣ του ΕΘΙΑΓΕ ή του εξουσιοδοτημένου

10 10 από αυτό οργάνου. Στο σποροπαραγωγικό οίκο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του ΕΘΙΑΓΕ, ύστερα από γνώμη της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπει ο Κανονισμός Προμηθειών του ΕΘΙΑΓΕ (ΦΕΚ 419, τεύχος 2, , άρθρο 33). 6. Ο σποροπαραγωγικός οίκος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του ΕΘΙΑΓΕ β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Άρθρο 9 Εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο σποροπαραγωγικός οίκος στο όνομα του οποίου έχει γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού 600 ευρώ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης παρέχεται ή με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή αναγνωρισμένου ασφαλιστικού οργανισμού ή με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο οποίο αναγράφεται ως αιτία ότι αποτελεί εγγύηση καλής εκτέλεσης συγκεκριμένης σύμβασης ή με τίτλους υποχρεωτικά σύμφωνα με το νόμο αποδεκτούς σε διαγωνισμούς. Ο χρόνος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η εγγύηση επιστρέφεται με την οριστική παραλαβή και εκκαθάριση των απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Άρθρο 10 Ανωτέρα βία 1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου το σποροπαραγωγικό φορέα. 2. Ο σποροπαραγωγικός φορέας που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 3. Σε περίπτωση που ο σποροπαραγωγικός φορέας μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. Άρθρο 11 Άλλες διατάξεις

11 11 1. Το αρμόδιο όργανο του ΕΘΙΑΓΕ μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να αναβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται με δημοσίευση στις ίδιες εφημερίδες που δημοσιεύθηκε η διακήρυξη. Οι προσφορές που έχουν υποβληθεί πριν από την παραπάνω απόφαση επιστρέφονται εφόσον ζητηθούν. 2. Το ΕΘΙΑΓΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε συμπληρωματικά στοιχεία. 3. Τα άρθρα του Κανονισμού Προμηθειών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (ΦΕΚ 419/9-7-90) ισχύουν για κάθε διαδικασία ή προϋπόθεση που δε συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας προκηρύσσει διαγωνισμό εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμετάλλευση (σποροπαραγωγή και εμπορία) των παρακάτω σιτηρών, κτηνοτροφικών φυτών, οσπρίων και βάμβακος κυριότητας ΕΘΙΑΓΕ :

12 12 Τριτικάλε ΘΙΣΒΗ, ΝΙΟΒΗ Ρύζι ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Βαμβάκι ΖΕΤΑ-2, ΕΛΙΝΑ, ΠΟΝΤΟΣ Βίκος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΕΜΠΗ Κουκί ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ, Λαθούρι ΡΟΔΟΣ Ρεβύθι Μεγαλόσπερμο ΘΗΒΑ Ρεβύθι Μικρόσπερμο (Κτηνοτροφικό) ΑΜΟΡΓΟΣ Κτηνοτροφικό Μπιζέλι ΟΛΥΜΠΟΣ Φακή ΙΚΑΡΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ Σόργος ΚΡΟΚΙΟ Υβρίδια Καλαμποκιού ΑΡΗΣ, ΑΝΘΙΠΠΗ Μαλακό Σιτάρι ΑΧΕΛΩΟΣ, ΔΩΔΩΝΗ, ΓΕΚΟΡΑ, ΒΕΡΓΙΝΑ, ΔΙΟ, ΩΡΩΠΟΣ, ΓΚΟΓΚΑΣ 2, ΠΗΝΕΙΟΣ, ΛΟΥΡΟΣ, ΟΡΦΕΑΣ Σκληρό Σιτάρι ΜΕΞΙΚΑΛΙ-81, ΑΘΩΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΠΟΝΤΟΣ, ΑΙΑΣ, ΠΙΣΤΗ, ΕΛΠΙΔΑ Κριθάρι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΙΚΗ, ΚΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ,ΚΥΠΡΟΣ, ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ Βρώμη ΠΑΛΛΗΝΗ, ΠΗΓΑΣΟΣ Μηδική ΥΛΙΚΗ

13 13 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Να έχουν άδεια λειτουργίας σποροπαραγωγικής επιχείρησης. 2. Να διαθέτουν επαρκές επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. 3. Να έχουν επαρκή εμπειρία σποροπαραγωγής ή να αποδεικνύουν ότι μπορούν να αποκτήσουν τεχνογνωσία στη σποροπαραγωγή. 4. Να διαθέτουν κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό για τη σποροπαραγωγική δραστηριότητα και επαρκείς αποθηκευτικούς χώρους κατάλληλους για αποθήκευση πολλαπλασιαστικού υλικού ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του αποθηκευμένου προϊόντος. Θα δίδεται προτίμηση σε φορείς που έχουν δικές τους εγκαταστάσεις. 5. Να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής τους στο διαγωνισμό. 6. Επίσης θα ληφθούν υπόψη: α. Η φερεγγυότητα του φορέα β. Η ικανοποιητική οικονομική επιφάνεια του φορέα. Ο σποροπαραγωγικός φορέας πρέπει να καταθέσει αντίγραφο ισολογισμού των τριών τελευταίων ετών. Εφόσον στον ισολογισμό του δε φαίνεται το ποσοστό της οικονομικής του κίνησης από τη σποροπαραγωγική δραστηριότητα, υποχρεούται να καταθέσει σχετική υπεύθυνη δήλωση. γ. Ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της ελληνικής αγοράς. δ. Η ποσότητα του προϊόντος ανά ποικιλία την οποία θα δηλώσει ο φορέας ως ελάχιστη παραγόμενη ποσότητα ανά έτος. Σε περίπτωση που δεν πληρείται ο τρίτος και τέταρτος όρος πρέπει ο ενδιαφερόμενος να δηλώσει εγγράφως τους τρόπους με τους οποίους σκοπεύει να αποκτήσει τα ανωτέρω και να προσκομίσει σε εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογες συμβάσεις οι οποίες θα αποτελέσουν απαράβατο όρο της σύμβασης. Ειδικοί όροι διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σποροπαραγωγή σπόρων σποράς σιτηρών, κτηνοτροφικών φυτών, οσπρίων και βάμβακος κυριότητας ΕΘΙΑΓΕ 1. Τεχνικές προδιαγραφές των ποικιλιών που αναφέρονται στη διακήρυξη (επισυνάπτονται). 2. Ειδικοί όροι - προϋποθέσεις. Η σποροπαραγωγή θα γίνεται με τους παρακάτω ειδικούς όρους και προϋποθέσεις: - Εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Τεχνικού Κανονισμού Ελέγχου και πιστοποίησης σπόρων σποράς φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών φυτών, οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων πατάτας για φύτευση (ΦΕΚ 469/Β/ ) και των ειδικών τεχνικών κανονισμών ελέγχου και πιστοποίησης σπόρων σποράς κτηνοτροφικών φυτών (ΦΕΚ 322/ )όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. - Τήρηση των διατάξεων του Ν. 1564/85 και των τροποποιήσεων του για το παραγόμενο πολλαπλασιαστικό υλικό. - Απαραίτητη προβολή και προώθηση των ποικιλιών για τις οποίες έχει σύμβαση με το ΕΘΙΑΓΕ - Διατήρηση των απαραίτητων αποθέματων ασφαλείας του σπόρου που καθορίζονται στο 10% για κάθε ποικιλία και κατηγορία σπόρου τα οποία περιέρχονται στο ΕΘΙΑΓΕ αν για οποιοδήποτε λόγο κηρυχθεί έκπτωτος ο φορέας, σε τιμή η οποία θα διαπραγματευθεί. - Η σποροπαραγωγή να γίνεται σε περισσότερες από μία τοποθεσίες όπου προσαρμόζεται η προς σποροπαραγωγή ποικιλία, για την επιλογή των οποίων θα είναι σύμφωνο το ΕΘΙΑΓΕ.

14 14 - Η αξία του υλικού εκκίνησης θα πληρώνεται στο ΕΘΙΑΓΕ το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τις ανάλογες συμβάσεις. - Τα δικαιώματα από την παραχώρηση της εκμετάλλευσης της ποικιλίας για το ΕΘΙΑΓΕ θα υπολογίζεται επί της ποσότητας του πιστοποιημένου προς εμπορία σπόρου Α και Β αναπαραγωγής. Ως ελάχιστο δε ποσοστό δικαιώματος ορίζεται το 5% επί της τιμής διάθεσης πιστοποιημένου σπόρου η οποία θα διαμορφώνεται στην αγορά. - Το ΕΘΙΑΓΕ έχει το δικαίωμα να επαναδιαπραγματευθεί τους όρους της σύμβασης μετά την εμπορική είσοδο της ποικιλίας στην αγορά και να οριστεί ελάχιστη ποσότητα υλικού επί της οποίας το ΕΘΙΑΓΕ εισπράττει τα δικαιώματά του που μπορεί να τροποποιείται ανάλογα κατά έτος. - Το ΕΘΙΑΓΕ έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει τις ποικιλίες σε τρίτες επιχειρήσεις του εσωτερικού και εξωτερικού: α) Για περιοχές του εσωτερικού και χώρες του εξωτερικού οι οποίες δε θα συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση παραχώρησης των ποικιλιών με τη συμβαλλόμενη εταιρεία. β) Για περιοχές του εσωτερικού και χώρες του εξωτερικού, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται μεν στη σύμβαση παραχώρησης, πλην όμως δεν υπήρξε εμπορική δραστηριότητα των ποικιλιών δύο χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. Στην περίπτωση αυτή, η παραχώρηση των ποικιλιών σε τρίτη επιχείρηση θα γίνεται κατόπιν επίσημης ειδοποίησης του ΕΘΙΑΓΕ προς τη συμβαλλόμενη επιχείρηση.

15 15 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΖΕΤΑ-2 Όψιμη ποικιλία με πολύ καλά αγρονομικά χαρακτηριστικά και υψηλές αποδόσεις. Παρουσιάζει αντοχή στην ανδρομύκωση και την ξηρασία. Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της είναι: μήκος ίνας 29,2 mm, ομοιομορφία μήκους 49% και αντοχή στον εφελκυσμό 8,30. ΕΛΙΝΑ Μεσοπρώιμη ποικιλία, ανθεκτική στην ανδρομύκωση με υψηλές και σταθερές αποδόσεις. Το μήκος της ίνας κυμαίνεται μεταξύ 28,2 και 28,8 mm, η ομοιομορφία μεταξύ 48-49% και η αντοχή στον εφελκυσμό μεταξύ 8,6-8,8. ΠΟΝΤΟΣ Πρώιμη ποικιλία με μεγάλη αντοχή στην ανδρομύκωση και πολύ καλές και σταθερές αποδόσεις τόσο στη βόρειο όσο και στη νότιο Ελλάδα. Παρουσιάζει πολύ καλά τεχνολογικά χαρακτηριστικά και υψηλή απόδοση σε ίνα. Το μήκος της ίνας κυμαίνεται μεταξύ 28,5 και 29,0 mm, η ομοιομορφία μεταξύ 48-49% και η αντοχή στον εφελκυσμό μεταξύ 8,5-9,0. ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΣΠΡΙΩΝ

16 16 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μια σταθερή ποικιλία βίκου για παραγωγή σανού με άριστη προσαρμοστικότητα Η ποικιλία βίκου «Αλέξανδρος» ανήκει στο είδος Vicia sativa L. και δημιουργήθηκε για παραγωγή σανού στα πλαίσια των βελτιωτικών προγραμμάτων βίκου του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Φυτών. Προϊόν γενεαλογικής επιλογής (pedigree selection) από διασταύρωση μεταξύ διαλογών ελληνικών τοπικών πληθυσμών. Σπέρνεται το φθινόπωρο (αρχές-μέσα Νοεμβρίου) με 18 κιλά το στρέμμα για παραγωγή σανού και 16 κιλά το στρέμμα για παραγωγή καρπού. Αναπτύσσει πλούσια φυτική μάζα και το ύψος των βλαστών κυμαίνεται από 50 έως 115 εκατοστά. Η μέση στρεμματική απόδοση σε σανό της ποικιλίας Αλέξανδρος κυμαίνεται στα κιλά στο στρέμμα και σε καρπό τα κιλά στο στρέμμα. Είναι πρώιμη ως προς την άνθιση. Αντέχει στις χαμηλές θερμοκρασίες (έως -18 ο C) και έχει άριστη προσαρμοστικότητα στις συνθήκες της Ελληνικής υπαίθρου. Χρώμα άνθους, ανοιχτό βιολετί. Ο σπόρος έχει χρώμα καστανό με χαρακτηριστική σκούρα κηλίδα. Το βάρος 1000 σπόρων κυμαίνεται στα γραμμάρια. Για παραγωγή σανού μπορεί να καλλιεργηθεί αμιγής ή να συγκαλλιεργηθεί με διάφορα σιτηρά σε ποσοστό 20%. Δεν είναι γενετικά τροποποιημένη ποικιλία. Διατηρητής του «Αλέξανδρου» είναι το ΕΘΙΑΓΕ/ΙΚΦΒ. ΤΕΜΠΗ μια ποικιλία βίκου για παραγωγή σανού με άριστη προσαρμοστική ικανότητα Η ποικιλία βίκου «Τέμπη» ανήκει στο είδος Vicia sativa L. και δημιουργήθηκε για παραγωγή σανού στα πλαίσια των βελτιωτικών προγραμμάτων βίκου του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Φυτών & Bοσκών Λάρισας. Προϊόν γενεαλογικής επιλογής (pedigree selection) από διασταύρωση μεταξύ της σειράς Β-22 και διαλογής από τοπικό πληθυσμό. Σπέρνεται το φθινόπωρο (αρχές-μέσα Νοεμβρίου) με 18 κιλά το στρέμμα για παραγωγή σανού και 16 κιλά το στρέμμα για παραγωγή καρπού. Αναπτύσσει πλούσια φυτική μάζα και το ύψος των βλαστών κυμαίνεται από 44 έως 120 εκατοστά. Η μέση στρεμματική απόδοση σε σανό της ποικιλίας Τέμπη κυμαίνεται στα κιλά στο στρέμμα και σε καρπό τα κιλά στο στρέμμα. Είναι πρώιμη ως προς την άνθιση. Αντέχει στις χαμηλές θερμοκρασίες (έως -18 ο C) και έχει άριστη προσαρμοστικότητα στις συνθήκες της Ελληνικής υπαίθρου. Χρώμα άνθους, ανοιχτό βιολετί. Ο σπόρος έχει χρώμα ανοιχτό-φαιό και η κοτυληδόνα είναι κρεμ-πορτοκαλί. Το βάρος 1000 σπόρων κυμαίνεται στα γραμμάρια. Για παραγωγή σανού μπορεί να καλλιεργηθεί αμιγής ή να συγκαλλιεργηθεί με διάφορα σιτηρά σε ποσοστό 20%. Δεν είναι γενετικά τροποποιημένη ποικιλία. Διατηρητής της ποικιλίας «Τέμπη» είναι το ΕΘΙΑΓΕ/ΙΚΦΒ. ΔΗΜΗΤΡΑ μια παραγωγική, λεπτόσπερμη ποικιλία φακής με εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά

17 17 Η λεπτόσπερμη ποικιλία φακής «Δήμητρα» ανήκει στο είδος Lens culinaris Medikus. Δημιουργήθηκε στα πλαίσια των βελτιωτικών προγραμμάτων οσπρίων του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Φυτών και είναι προϊόν επιλογής από τη διασταύρωση των ποικιλιών Πελασγία Χ Θεσσαλία. Είναι ποικιλία με πολύ καλή βραστικότητα, ευχάριστα γευστικά χαρακτηριστικά και υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Σπέρνεται το φθινόπωρο με 8-9 κιλά σπόρου το στρέμμα. Η μέση στρεμματική απόδοση της ποικιλίας Δήμητρα κυμαίνεται στα κιλά το στρέμμα. Το ύψος της ποικιλίας κυμαίνεται μεταξύ εκατοστών. Το χρώμα του άνθους είναι λευκό με ιώδεις νευρώσεις. Ο σπόρος είναι φακοειδής με χρώμα ανοιχτό πράσινο ή υπόξανθο. Το βάρος 1000 σπόρων κυμαίνεται μεταξύ γρ. Προσαρμόζεται άριστα στις μεσογειακές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Είναι ποικιλία ανθεκτική στις χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν είναι γενετικά τροποποιημένη ποικιλία. Διατηρητής της ποικιλίας «Δήμητρα» είναι το ΕΘΙΑΓΕ/ΙΚΦΒ. ΙΚΑΡΙΑ μια πλατύσπερμη και πολύ βραστερή ποικιλία φακής Η πλατύσπερμη ποικιλία φακής «Ικαρία» ανήκει στο είδος Lens culinaris Medikus. Δημιουργήθηκε στα πλαίσια των βελτιωτικών προγραμμάτων οσπρίων του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Φυτών και είναι προϊόν επιλογής από τη διασταύρωση της ποικιλίας Θεσσαλία με σειρά που εισήχθηκε από τη Γαλλία. Είναι ποικιλία με άριστη βραστικότητα, ευχάριστα γευστικά χαρακτηριστικά και υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Σπέρνεται το φθινόπωρο με κιλά σπόρου το στρέμμα. Η μέση στρεμματική απόδοση της ποικιλίας Ικαρία κυμαίνεται στα κιλά το στρέμμα. Το ύψος της ποικιλίας κυμαίνεται μεταξύ εκατοστών. Το χρώμα του άνθους είναι λευκό με ιώδεις νευρώσεις. Ο σπόρος είναι μεγάλος, πλατύς, με χρώμα ανοιχτό πράσινο ή υπόξανθο. Το βάρος 1000 σπόρων κυμαίνεται μεταξύ γρ. Προσαρμόζεται άριστα στις μεσογειακές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Είναι ποικιλία ανθεκτική στον περονόσπορο (Peronospora fabae s.sp. lentis). Δεν είναι γενετικά τροποποιημένη ποικιλία. Διατηρητής της ποικιλίας «Ικαρία» είναι το ΕΘΙΑΓΕ/ΙΚΦΒ. ΘΗΒΑ μια βραστερή ποικιλία μεγαλόσπερμου ρεβιθιού Η ποικιλία μεγαλόσπερμου ρεβιθιού «Θήβα» ανήκει στο είδος Cicer arietinum L. Δημιουργήθηκε στα πλαίσια των βελτιωτικών προγραμμάτων οσπρίων του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Φυτών και είναι προϊόν επιλογής από τοπικό πληθυσμό. Είναι ποικιλία με άριστη βραστικότητα, ευχάριστα γευστικά χαρακτηριστικά και υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Σπέρνεται την άνοιξη από 20 Φεβρουαρίου έως 10 Μαρτίου με κιλά το στρέμμα. Η μέση στρεμματική απόδοση της ποικιλίας Θήβα κυμαίνεται στα κιλά το στρέμμα. Το ύψος της ποικιλίας κυμαίνεται μεταξύ εκατοστών. Το χρώμα του άνθους είναι λευκό χωρίς

18 18 νευρώσεις. Ο καρπός είναι μεγάλος, στρογγυλός, λευκός με ανώμαλη αυλακωτή επιφάνεια. Το βάρος 1000 σπόρων κυμαίνεται μεταξύ γρ. Προσαρμόζεται άριστα ακόμα και σε πολύ φτωχά εδάφη. Πολύ ανθεκτική στην ξηρασία. Είναι ποικιλία μέτρια ανθεκτική στις χαμηλές θερμοκρασίες (έως -4 ο C). Δεν είναι γενετικά τροποποιημένη ποικιλία. Διατηρητής της ποικιλίας «Θήβα» είναι το ΕΘΙΑΓΕ/ΙΚΦΒ. ΑΜΟΡΓΟΣ μια παραγωγική, μικρόσπερμη ποικιλία ρεβιθιού με ανθεκτικότητα στην ασκοχύτωση και εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά Η ποικιλία μικρόσπερμου ρεβιθιού «Αμοργός» ανήκει στο είδος Cicer arietinum L. Δημιουργήθηκε στα πλαίσια των βελτιωτικών προγραμμάτων οσπρίων του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Φυτών και είναι προϊόν επιλογής από πληθυσμό του ICARDA. Είναι ποικιλία κατάλληλη για ανθρώπινη κατανάλωση, με άριστη βραστικότητα και ευχάριστα γευστικά χαρακτηριστικά. Επίσης, είναι κατάλληλη για την κτηνοτροφία σαν πρωτεϊνούχος καρπός. Σημαντικά πλεονεκτήματα είναι το πολύ χαμηλό ποσοστό αντιθρεπτικών ουσιών και η υψηλή θρεπτική αξία των σπόρων. Προτείνεται για μερική αντικατάσταση της σόγιας στα σιτηρέσια των ζώων. Σπέρνεται το φθινόπωρο (αρχές-μέσα Νοεμβρίου) ή την άνοιξη με κιλά το στρέμμα. Η μέση στρεμματική απόδοση της ποικιλίας Αμοργός κυμαίνεται στα κιλά το στρέμμα. Το ύψος της ποικιλίας κυμαίνεται μεταξύ εκατοστών. Το χρώμα του άνθους είναι λευκό χωρίς νευρώσεις. Ο καρπός έχει χρώμα ανοιχτό καφέ με αυλακώσεις. Το βάρος 1000 σπόρων κυμαίνεται μεταξύ γρ. Προσαρμόζεται άριστα ακόμα και σε πολύ φτωχά εδάφη. Πολύ ανθεκτική στην ξηρασία. Είναι ποικιλία ανθεκτική στις χαμηλές θερμοκρασίες (έως -10 ο C) για αυτό και μπορεί να σπέρνεται και το φθινόπωρο. Παρουσιάζει χαρακτηριστική ανθεκτικότητα στην ασκοχύτωση (Ascochyta rabiei). Δεν είναι γενετικά τροποποιημένη ποικιλία. Διατηρητής της ποικιλίας «Αμοργός» είναι το ΕΘΙΑΓΕ/ΙΚΦΒ. ΚΡΟΚΙΟΝ μια πρώιμη, παραγωγική ποικιλία χορτοδοτικού σόργου Η ποικιλία χορτοδοτικού σόργου «Κρόκιον» ανήκει στο είδος Sorghum sudanense L. Δημιουργήθηκε στα πλαίσια των βελτιωτικών προγραμμάτων κτηνοτροφικών φυτών του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Φυτών και είναι προϊόν επιλογής από τοπικό πληθυσμό. Ποικιλία παραγωγική, κατάλληλη και για ενσίρωμα. Η μέση απόδοσή της είναι κιλά χλωρό χόρτο το στρέμμα (γίνονται 3-4 κοπές όταν τα φυτά αποκτήσουν ύψος 1 μ. Κατάλληλη εποχή σποράς είναι την άνοιξη (αρχές-μέσα Απριλίου). Η συνιστώμενη ποσότητα σποράς είναι 3-4 κιλά/ στρέμμα. Είναι πρώιμη ποικιλία με καλή αντοχή στην ξηρασία λόγω του πλούσιου ριζικού συστήματος. Έχει ταξιανθία με αραιά σταχύδια ελεύθερα του τελευταίου φύλλου, ενώ οι σπόροι είναι επιμήκεις με στιλπνά λέπυρα ανοιχτοκεραμόχροα. Το βάρος 1000 σπόρων κυμαίνεται από 11 έως 12 γραμμάρια. Δεν είναι γενετικά τροποποιημένη ποικιλία. Διατηρητής της ποικιλίας Κρόκιον είναι το ΕΘΙΑΓΕ (Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών).

19 19 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ μια παραγωγική ποικιλία κτηνοτροφικού κουκιού για παραγωγή καρπού Η ποικιλία κτηνοτροφικού κουκιού «Πολυκάρπη» ανήκει στο είδος Vicia faba L. Δημιουργήθηκε στα πλαίσια των βελτιωτικών προγραμμάτων κτηνοτροφικών φυτών του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Φυτών και είναι προϊόν επιλογής από τοπικό πληθυσμό. Ποικιλία σταθερή και παραγωγική σε καρπό. Η μέση απόδοσή της είναι κιλά/στρέμμα. Ο καρπός χρησιμοποιείται ως συμπυκνωμένη πρωτεϊνούχα ζωοτροφή με εξαιρετικά αποτελέσματα. Κατάλληλη εποχή σποράς είναι το Φθινόπωρο (Νοέμβριος). Για την παραγωγή καρπού η συνιστώμενη ποσότητα σποράς είναι κιλά/ στρέμμα. Είναι πρώιμη ποικιλία με καλή αντοχή στο ψύχος και την ξηρασία. Το άνθος είναι λευκό με μαύρες γραμμές στον πέτασο, ενώ οι σπόροι είναι μικροί, νεφροειδείς, μαύροι γυαλιστεροί χωρίς διακόσμηση. Το βάρος 1000 σπόρων κυμαίνεται από 300 έως 320 γραμμάρια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για παραγωγή σανού σε συγκαλλιέργεια με διάφορα σιτηρά. Δεν είναι γενετικά τροποποιημένη ποικιλία. Διατηρητής της ποικιλίας Πολυκάρπη είναι το ΕΘΙΑΓΕ (Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών). ΡΟΔΟΣ μια πρώιμη ποικιλία κτηνοτροφικού λαθουριού για παραγωγή καρπού και σανού Η ποικιλία κτηνοτροφικού λαθουριού «Ρόδος» ανήκει στο είδος Lathyrous cicera L. Δημιουργήθηκε στα πλαίσια των βελτιωτικών προγραμμάτων κτηνοτροφικών φυτών του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Φυτών και είναι προϊόν επιλογής από την τοπική ποικιλία Μ-6264 Απόλλωνα Ρόδου. Ποικιλία σταθερή και παραγωγική σε σανό. Σε ξηρικά χωράφια η μέση στρεμματική απόδοση κυμαίνεται σε κιλά σανό/στρέμμα. Η ποικιλία Ρόδος αποδίδει ικανοποιητικά και σε σπόρο ώστε να είναι συμφέρουσα η σποροπαραγωγή της. Η μέση απόδοσή της είναι κιλά/στρέμμα σε καρπό. Κατάλληλη εποχή σποράς είναι το Φθινόπωρο (Νοέμβριος). Για την παραγωγή σανού η συνιστώμενη ποσότητα σποράς είναι 16 κιλά/ στρέμμα, ενώ για την παραγωγή καρπού η συνιστώμενη ποσότητα σποράς είναι 14 κιλά/ στρέμμα. Είναι πρώιμη ποικιλία με μεγάλη αντοχή στην ξηρασία. Ο σπόροι είναι μέτριοι σε μέγεθος, γωνιώδεις, σχεδόν σαν τριγωνικό πρίσμα, αργυρόλευκοι με μπέζ χρωματισμού στίγματα απαλά και μικροπύλη μπέζ. Το βάρος 1000 σπόρων κυμαίνεται από 75 έως 90 γραμμάρια. Χρησιμοποιείται και για παραγωγή σανού σε συγκαλλιέργεια με διάφορα σιτηρά. Δεν είναι γενετικά τροποποιημένη ποικιλία. Διατηρητής της ποικιλίας Ρόδος είναι το ΕΘΙΑΓΕ (Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών). ΥΛΙΚΗ μια παραγωγική και σταθερή ποικιλία μηδικής Η ποικιλία μηδικής «Υλίκη» ανήκει στο είδος Medicago sativa L. Δημιουργήθηκε στα πλαίσια των βελτιωτικών προγραμμάτων κτηνοτροφικών φυτών του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Φυτών και είναι προϊόν μαζική επιλογής με κλώνους που δημιουργήθηκαν από υλικό της ποικιλίας ΥΠΑΤΗ.

20 20 Ποικιλία παραγωγική, ιδιαίτερα σταθερή που διατηρεί πολύ καλή πυκνότητα και καλή παραγωγικότητα και πέρα από το 5 ο έτος. Υψηλή ταχύτητα αναβλάστησης μετά από κάθε κοπή μέχρι αργά το φθινόπωρο. Η μέση απόδοσή της είναι κιλά σανό το στρέμμα (5-6 κοπές το χρόνο). Κατάλληλη εποχή σποράς είναι νωρίς τον Οκτώβριο ή νωρίς την άνοιξη. Η συνιστώμενη ποσότητα σποράς είναι 0,8 κιλά (με πνευματική σπαρτική) μέχρι και 3 κιλά (με κοινή σπαρτική) το στρέμμα. Ποικιλία μεσοπρώιμη, ανθεκτική στο πλάγιασμα. Οι σπόροι είναι νεφροειδείς με χρώμα κιτρινοπράσινο. Το βάρος 1000 σπόρων κυμαίνεται από 2 έως 2,7 γραμμάρια. Δεν είναι γενετικά τροποποιημένη ποικιλία. Διατηρητής της ποικιλίας Υλίκη είναι το ΕΘΙΑΓΕ (Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών). ΟΛΥΜΠΟΣ ποικιλία κτηνοτροφικού μπιζελιού με σταθερή παραγωγή και άριστη προσαρμοστικότητα Η ποικιλία Όλυμπος ανήκει στο φυτικό είδος Pisum sativum L. και στην οικογένεια των ψυχανθών. Δημιουργήθηκε για παραγωγή σανού και καρπού στα πλαίσια των βελτιωτικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών Λάρισας. Είναι προϊόν επιλογής με τη μέθοδο επιλογή καθαρών σειρών (pure line selection) από τοπικό πληθυσμό της περιοχής της Λάρισας. Ποικιλία σταθερή και παραγωγική σε σανό. Σε ξηρικά χωράφια η μέση στρεμματική απόδοση κυμαίνεται σε κιλά σανό/στρέμμα. Η ποικιλία Όλυμπος αποδίδει ικανοποιητικά και σε σπόρο ώστε να είναι συμφέρουσα η σποροπαραγωγή της. Η μέση απόδοσή της είναι κιλά/στρέμμα σε καρπό. Κατάλληλη εποχή σποράς είναι το Φθινόπωρο (Νοέμβριος). Για την παραγωγή σανού η συνιστώμενη ποσότητα σποράς είναι 16 κιλά/ στρέμμα, ενώ για την παραγωγή καρπού η συνιστώμενη ποσότητα σποράς είναι 14 κιλά/ στρέμμα. Είναι μεσοπρώιμη ποικιλία με μεγάλη αντοχή στο ψύχος (έως 18 ο C), μέτρια αντοχή στην ξηρασία και άριστη προσαρμοστικότητα στις ελληνικές συνθήκες. Το άνθος της έχει χρώμα μωβ. Σε ευνοϊκές για τη βλαστική ανάπτυξη συνθήκες αναπτύσσει ιδιαίτερα πλούσια φυτομάζα ενώ κάτω από τέτοιες συνθήκες το ύψος της ποικιλίας Όλυμπος μπορεί να φθάσει μέχρι τα 130 εκατοστά. Το βάρος 1000 σπόρων κυμαίνεται από 150 έως 160 γραμμάρια. Χρησιμοποιείται και για παραγωγή σανού σε συγκαλλιέργεια με διάφορα σιτηρά. Δεν είναι γενετικά τροποποιημένη ποικιλία. Διατηρητής της ποικιλίας Όλυμπος είναι το ΕΘΙΑΓΕ (Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών). ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΙΤΗΡΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΑΧΕΛΩΟΣ

Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών

Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, στο πλαίσιο των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων του, δίνει έμφαση στη βελτίωση και στη δημιουργία ποικιλιών και υβριδίων

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών

Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, στο πλαίσιο των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων του, δίνει έμφαση στη βελτίωση και στη δημιουργία ποικιλιών και υβριδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών Ιανουάριος 2016 Επιστηµονική επιµέλεια Ευάγγελος Κορµπέτης Γεωπόνος Π.Ε, Msc Συντονισµός έκδοσης Μαργαρίτα Καλαφατάκη Υπηρεσία διεθνών και δηµοσίων σχέσεων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές ποικιλίες οσπρίων

Ελληνικές ποικιλίες οσπρίων Ελληνικές ποικιλίες οσπρίων ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ" ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΒΟΣΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Απρίλιος 2012 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Δρ Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα & Προοπτικές της καλλιέργειας των ΟΣΠΡΙΩΝ ρ. ηµήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΟΣΠΡΙΑ Ξηρικά Όσπρια Ρεβίθι (Cicer arietinum L.) Φακή (Lens culinaris

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς ΤΜΗΜΑ: Βικελαία Βιβλιοθήκη Ταχ. Δ/νση: Χορτατσών&Κυδωνίας 23 Πληροφορίες: Στεφανία Τερζάκη Τηλ.: 2810 301543

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Προϋπολογισμός: 73.800,00 με ΦΠΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 14PROC002353930 2014-10-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κασσάνδρεια 21.10.2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.πρωτ.23302 Πηροφορίες:Xατζηαγγέλου Ελ. Τηλέφωνο:2374350132

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ KTHΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ: (2410) 533811, 660592 FAX.: (2410) 533809 E-mail: ikflaris@otenet.gr ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Αρ. Πρωτ... Ταχ.Διεύθυνση:..Αγίου Τίτου 1... Πληροφορίες:...Γραφείο Προμηθειών... Τηλέφωνο:...2810399185...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706808 2015-04-15

15PROC002706808 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4223 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη 28.07.2014 Ταχ. Δ/νση : Πρεμετής Τηλέφωνο : Fax : 2591350145 2591350141 Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 Προϋπολογισμός : 179.203,54 Φ.Π.Α. 13% :

Διαβάστε περισσότερα

Όσπρια στην Ελλάδα Ποικιλίες, Σποροπαραγωγή.

Όσπρια στην Ελλάδα Ποικιλίες, Σποροπαραγωγή. Όσπρια στην Ελλάδα Ποικιλίες, Σποροπαραγωγή. Η καλλιέργεια των οσπρίων στη χώρα μας είναι εξαιρετικά περιορισμένη σε περίπου 140.000 στρέμματα. Η παραγόμενη ποσότητα οσπρίων δεν επαρκεί για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 Για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου σε πρέσα. Αριθµός ς : 186874/30-11-12 Αρµόδιος: Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ. 2329 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο.. / 0 /2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 11 Ιουλίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 9331 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 11 Ιουλίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 9331 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 11 Ιουλίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 9331 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 12/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 12/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Αριθ. Αποφ. 100/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 12/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων Διακήρυξης πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Προμήθεια οικοδομικών υλικών, έτοιμου σκυροδέματος και μονωτικών

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Προμήθεια οικοδομικών υλικών, έτοιμου σκυροδέματος και μονωτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ:25410 26355 Αριθμ. Πρωτ: 32839 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη10/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.πρωτ.: 11054

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη10/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.πρωτ.: 11054 ΑΔΑΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη10/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.πρωτ.: 11054 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Στυλίδα, 20/08/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 11503 ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Ταχ. /νση: Βενιζέλου & Θερµοπυλών Τ.Κ. 35300 Πληροφορίες: Αικ. Καρκάνη Τηλέφωνο: 2238350141

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 Για την προμήθεια «ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΣΥΔΕΤΑ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

O C ^ 9 2 $ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛ0:

O C ^ 9 2 $ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛ0: O C 0 0 2 8 1 2291 2 0 1 5 - ^ 9 2 $ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛ0: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 46446/ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 46446/ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 46446/16-09-2011 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 24/20-12-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 24/20-12-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 24/20-12-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα 01-04-2010 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩN,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Tίτλος Διαγωνισμού : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το υπ αριθ. 4ο / Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων Θέμα:

Απόσπασμα από το υπ αριθ. 4ο / Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων Θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το υπ αριθ. 4ο / 29-2 -2016 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 813 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 813 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 29956 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 152

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 673 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νέου Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κέρκυρα 24/08/2012 Α.Π. : 71841 Τίτλος Διαγωνισμού : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Κ.Α.30.6662.002 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διανομή δώδεκα (12) τευχών του

ΘΕΜΑ: «Διανομή δώδεκα (12) τευχών του ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Συκιές 28-01-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 277 ΘΕΜΑ: «Διανομή δώδεκα (12) τευχών του περιοδικού ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ στο Δήμο Νεάπολης Συκεών και σε γειτονικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: Εργασία ελέγχου ρύθμισης συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκατάστασης βιολογικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Λεωφόρος Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, Θέρμη-Θεσσαλονίκη Τετάρτη , ώρα 14:00

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Λεωφόρος Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, Θέρμη-Θεσσαλονίκη Τετάρτη , ώρα 14:00 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Είδος Διαγωνισμού Κριτήριο Κατακύρωσης Τόπος κατάθεσης προσφορών Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού αποσφράγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Προμήθεια ηιφορτηγού αυτοκινήτου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Άρθρο 1. Ισχύουσες διατάξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Προμήθεια ηιφορτηγού αυτοκινήτου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Άρθρο 1. Ισχύουσες διατάξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Προμήθεια ηιφορτηγού αυτοκινήτου Ελαφόνησος 7 Σεπτεμβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ 1624 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Ελαφονήσου προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων Δημοτικών Ενοτήτων Σάμης, Πυλάρου, Ερίσσου

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων Δημοτικών Ενοτήτων Σάμης, Πυλάρου, Ερίσσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αργοστόλι 6/11/2014 Αριθμ. Πρωτ. : 2619 Ταχ. Δ/νση : Λιθόστρωτο 70 T.Κ : 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-23064 Φαξ: 26710-24668 e-mail: deyaarg@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα