ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207-"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολή Επιστημών της Αγωγής PhD Programs - School of Education Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής προσφέρει προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών. Συγκεκριμένα, προσφέρονται διδακτορικά προγράμματα στις ερευνητικές περιοχές που απασχολούν τα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής: το μεταπτυχιακό πρόγραμμα (MSc) στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα (ΜΑ) στις Επιστήμες της Αγωγής: Δυναμικά Περιβάλλοντα Μάθησης. Διδακτορικοί φοιτητές μπορούν να εγγραφούν μόνο σε θέματα που εμπίπτουν στις θεματικές περιοχές των προγραμμάτων αυτών. Με βασικά εργαλεία την έρευνα, τη θεωρία και την εφαρμογή, τα προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών αποσκοπούν στην ανάπτυξη και διάδοση νέων γνώσεων και μεθοδολογιών σε μια σειρά θεμάτων αιχμής, στους τομείς των Επιστημών της Αγωγής. Το πρόγραμμα διαρκεί τέσσερα (4) έτη (πλήρης φοίτηση) για φοιτητές που δεν κατέχουν ήδη μεταπτυχιακό τίτλο, ενώ η ελάχιστη φοίτηση για φοιτητές με μεταπτυχιακό (Master) είναι τρία έτη (3). Αιτήσεις για ένταξη σε Διδακτορικό Πρόγραμμα γίνονται μόνο μέσω προσκλήσεων που αναρτούνται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και κοινοποιούνται σε διάφορα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σε σχετικό πρόγραμμα μπορούν να απαλλαγούν από τις υποχρεώσεις του πρώτου έτους του προγράμματος (μερικώς ή ολικώς). Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών τους σπουδών οι υποψήφιοι διδάκτορες θα μπορούν επίσης να μετέχουν τόσο στο εκπαιδευτικό έργο του Πανεπιστημίου, όσο και σε ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται σε αυτό. Δομή του Προγράμματος Το πρώτο έτος του διδακτορικού προγράμματος αποτελείται από μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου (60 ECTS) από τα οποία εξαιρούνται μερικώς ή ολικώς κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου (Μάστερ). Το κύριο μέρος του υπόλοιπου προγράμματος (180 ECTS) αποτελείται από ερευνητικής φύσης δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη συγγραφή της ερευνητικής πρότασης, τη διεξαγωγή της έρευνας και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, και τη συγγραφή της διατριβής. Επιπλέον, οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν προχωρημένα μαθήματα που σχετίζονται με το πεδίο έρευνάς τους, καθώς και μαθήματα έρευνας. Υποστήριξη Σε κάθε διδακτορικό φοιτητή ανατίθεται Επιβλέπων Καθηγητής με ερευνητική δραστηριότητα και εμπειρία στην περιοχή που ο διδακτορικός φοιτητής αποφασίσει να εκπονήσει την έρευνά του. Ο Επιβλέπων Καθηγητής στηρίζει, βοηθά και καθοδηγεί το φοιτητή σε όλες τις σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες. Η καθιέρωση των διδακτορικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Frederick, οι οποίες αποτελούν διεθνώς την ανώτερη μορφή ακαδημαϊκής κατάρτισης, αποτελεί απόδειξη της συνεχούς και σταθερής προσήλωσης του Πανεπιστημίου Frederick στην προοπτική της ανάπτυξης της επιστήμης, των τεχνών, της έρευνας και της κοινωνικής προσφοράς του, αλλά και της συνεχούς και σταθερής ανέλιξής του ως ακαδημαϊκό ίδρυμα

3 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα εξ αποστάσεως στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία MEd in Curriculum Development and Instruction ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, είτε εξασφαλίζοντας θέσεις εργασίας, είτε προωθώντας την επαγγελματική τους σταδιοδρομία για να εγγραφούν σε σχετικές επαγγελματικές ενώσεις στην Κύπρο, την Ελλάδα και αλλού. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απευθύνεται: - σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή Προσχολικής, Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και οποιασδήποτε ειδικότητας της Μέσης-Γενικής Εκπαίδευσης και της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, - σε στελέχη των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, ημικρατικών οργανισμών ή δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών (ΔΕΚΟ), που έχουν καθήκοντα διοίκησης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Αναγνώριση του Προγράμματος Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Το Πρόγραμμα έχει αναγνωριστεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο με τα αντίστοιχα των Ελληνικών Α.Ε.Ι. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες Αγωγής: Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία» δίνει έμφαση στην οριοθέτηση και την ανάδειξη των δεσμών μεταξύ των αναλυτικών προγραμμάτων, της διδασκαλίας, της αξιολόγησης και του τρόπου που οι διαδικασίες αυτές επηρεάζουν την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής που χαράσσουν τα κράτη. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα αποκτήσουν βαθιά κατανόηση της πολυπλοκότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των πολλαπλών δυνάμεων που επηρεάζουν τη λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων. Θα αναπτύξουν επίσης δεξιότητες για συμμετοχική έρευνα δράσης για εισαγωγή βιώσιμων εκπαιδευτικών καινοτομιών και ανάληψη ηγετικών θέσεων στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις ειδικεύσεις: - Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Παιδαγωγική-Διδακτική Ηγεσία, και - Γλώσσα και Πολυγραμματισμός. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα συγκεντρώνει πολλαπλά πλεονεκτήματα, αφού: - Προσφέρεται εξ αποστάσεως, καθώς οι φοιτητές μπορούν να σπουδάζουν χωρίς τις δεσμεύσεις των συμβατικών σπουδών, στο δικό τους χώρο, χρόνο και ρυθμό. - Βασίζεται σε πλούσιο διαδραστικό (interactive) πολυμεσικό (multimedia) υλικό που θα είναι στη διάθεση των φοιτητών επί 24ώρου βάσεως. - Αξιοποιεί την τεράστια συλλογή της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Frederick (e-books και e-journals). - Φιλοξενείται από την πλέον προηγμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης (Moodle ) με δυνατότητα διαχείρισης μαθησιακού υλικού, άμεση επικοινωνία μεταξύ των φοιτητών και των καθηγητών του προγράμματος μέσω τηλεδιασκέψεων και άλλων εργαλείων επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο. - Προωθεί την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των φοιτητών μέσω ποικίλων διαδικτυακών εργαλείων που προσφέρει σήμερα ο Ιστός Παρέχει στους φοιτητές μια ποιοτική μαθησιακή εμπειρία μέσω της εξειδικευμένης Υπηρεσίας Υποστήριξης Μάθησης. Το πρόγραμμα συγκεντρώνει επίσης και πολλά άλλα πλεονεκτήματα που σχετίζονται με τα καινοτόμα χαρακτηριστικά της δομής και του περιεχομένου του, καθώς: - Υιοθετεί την ολιστική προσέγγιση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, των Μεθόδων Διδασκαλίας και της Αξιολόγησης. - Ακολουθεί ερευνητικό προσανατολισμό που συνδέει την έρευνα με την πράξη, μέσα από το φακό της έρευνας δράσης για τη βελτίωση της εκπαίδευσης. - Εναρμονίζεται με διεθνείς προδιαγραφές και διακηρυγμένες πολιτικές ευρωπαϊκής και διεθνούς εμβέλειας. - Συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του ψηφιακού εγγραμματισμού των φοιτητών, ώστε να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα που υπάρχει μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικών

4 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Επιστήμες Αγωγής: Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία είναι 18 μήνες για φοιτητές με πλήρη φοίτηση και μπορεί να παραταθεί μέχρι τους 36 μήνες για φοιτητές με μερική φοίτηση. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η συμπλήρωση 90 Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Η συμπλήρωση των 90 ECTS μπορεί να γίνει είτε με την υποβολή Μεταπτυχιακής Διατριβής (Σχήμα Α), είτε χωρίς (Σχήμα Β). Σχήμα Α (Με διατριβή Μάστερ) Υποχρεωτικά Μαθήματα 40 Μαθήματα Ειδίκευσης 20 Μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων» 10 Διατριβή 20 ΣΥΝΟΛΟ 90 Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS DLMEDU601 Έρευνα Δράσης για Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 10 DLMEDU602 Ανάπτυξη Προγραμμάτων και Διδασκαλία 10 DLMEDU603 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Δυνατότητες στη Διδασκαλία και Μάθηση 10 DLMEDU604 Νόηση και Μάθηση 10 Μαθήματα Ειδίκευσης: Εκπαιδευτική Τεχνολογία ECTS DLMEDU605 Νέες Τεχνολογίες ως Μαθησιακά και Γνωστικά Εργαλεία 10 DLMEDU606 Η Δικτυωμένη Τάξη και ο Δικτυωμένος Μαθητής: Δημιουργώντας Διαδικτυακή Μαθησιακή Κοινότητα 10 DLMEDU614 Νέοι Γραμματισμοί στην Ψηφιακή Εποχή 10 Μαθήματα Ειδίκευσης: Παιδαγωγική-Διδακτική Ηγεσία ECTS DLMEDU607 Διδακτικές Στρατηγικές, Βελτίωση της Διδασκαλίας και Αξιολόγηση 10 DLMEDU608 Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης (ΕΚΜ) στα Σχολεία 10 DLMEDU615 Ανάπτυξη Περιβαλλόντων Μάθησης 10 Μαθήματα Ειδίκευσης: Γλώσσα και Πολυγραμματισμός ECTS DLMEDU609 Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας 10 DLMEDU610 Λογοτεχνική Κατανόηση και Διδασκαλία 10 DLMEDU616 Ανάλυση Λόγου και Λογοτεχνικές Σπουδές 10 Μαθήματα Έρευνας DLMEDU611 ECTS Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων 10 DLMEDU612 Διατριβή 20 DLMEDU613 Ανεξάρτητη Μελέτη 10 Σχήμα Β (Χωρίς διατριβή Μάστερ) Υποχρεωτικά Μαθήματα 40 Μαθήματα Ειδίκευσης 30 Εξατομικευμένη Μελέτη 10 Επιλεγόμενο Μάθημα* 10 ΣΥΝΟΛΟ 90 *Ένα μάθημα από τις άλλες δύο ειδικεύσεις του προγράμματος ή το μάθημα DLMEDU

5 Εξ αποστάσεως Κοινό Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη MSc ICT Enabled Education for Sustainable Development Αναγνώριση του Προγράμματος Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Στους φοιτητές που θα ολοκληρώνουν επιτυχώς το πρόγραμμα θα απονέμεται κοινός τίτλος σπουδών (joint degree) από όλα τα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη είναι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα το οποίο εστιάζεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Το πρόγραμμα εστιάζει σε θεωρητικές και πρακτικές διαστάσεις της ΕΑΑ με την υποστήριξη των ΤΠΕ αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα παιδαγωγικών τεχνικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιδιώκει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη προσπάθεια για επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης μέσα από την ενίσχυση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των συμμετεχόντων για ενημερωμένη λήψη απόφασης, συμμετοχή στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής σε ζητήματα εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη δημιουργώντας έτσι επαγγελματίες έμπειρους στην ΤΠΕ υποστηριζόμενη ΕΑΑ οι οποίοι να μπορούν να αναχθούν σε κριτικούς, ενεργούς παράγοντες αλλαγής. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη απευθύνεται σε πτυχιούχους από το χώρο της εκπαίδευσης, από όλο τον κόσμο οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να ενσωματώνουν τη διάσταση της ΕΑΑ με τη χρήση των ΤΠΕ στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση

6 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Για την απονομή τίτλου σπουδών οι φοιτητές αναμένεται να συμπληρώσουν 120 ECTS (2 χρόνια διάρκεια σπουδών με πλήρη φοίτηση). ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα συγκεντρώνει πολλαπλά πλεονεκτήματα, αφού: - Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιτρέπει στους φοιτητές να σπουδάζουν χωρίς τις δεσμεύσεις των συμβατικών σπουδών, στο δικό τους χώρο, χρόνο και ρυθμό. - Βασίζεται σε πλούσιο διαδραστικό (interactive) πολυμεσικό (multimedia) υλικό που θα είναι στη διάθεση των φοιτητών επί 24ώρου βάσεως. - Η κοινοπραξία ανάμεσα στα συνεργαζόμενα ακαδημαϊκά ιδρύματα παρέχει την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στα θέματα στα οποία εστιάζει το πρόγραμμα αξιοποιώντας έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό από τα πανεπιστήμια που το υποστηρίζουν. - Αξιοποιεί την τεράστια συλλογή της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Frederick (e-books και e-journals) και των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων. - Φιλοξενείται από την πλέον προηγμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης (Moodle ) με δυνατότητα διαχείρισης μαθησιακού υλικού, άμεση επικοινωνία μεταξύ των φοιτητών και των καθηγητών του προγράμματος μέσω τηλεδιασκέψεων και άλλων εργαλείων επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο. - Προωθεί την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των φοιτητών μέσω ποικίλων διαδικτυακών εργαλείων που προσφέρει σήμερα ο Ιστός Παρέχει στους φοιτητές μια ποιοτική μαθησιακή εμπειρία μέσω της εξειδικευμένης Υπηρεσίας Υποστήριξης Μάθησης. - Μπορεί να οδηγήσει και σε Διδακτορικού επιπέδου σπουδές. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να: - εντάσσουν με διεπιστημονικό τρόπο τη διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης - προγραμματίζουν διδακτικές ενότητες στην ΕΑΑ με τη χρήση ΤΠΕ εφαρμόζοντας διδακτικές αρχές και αξιοποιώντας κατάλληλα λογισμικά - σχεδιάζουν εκπαιδευτικά προγράμματα και να αναπτύσσουν εκπαιδευτικό υλικό για την κατάρτιση εκπαιδευτικών στην ΕΑΑ με την υποστήριξη των ΤΠΕ σε σχολική βάση. - αναπτύσσουν διεπιστημονικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και σχέδια μαθήματος που να ενσωματώνουν τις ΤΠΕ και ζητήματα ΑΑ - ασκούν κριτικό αναστοχασμό στις δικές τους θεωρίες, πεποιθήσεις, πρακτική και επαγγελματική ανάπτυξη και να διαθέτουν δεξιότητες ηγεσίας για την εμπλοκή τους σε δράσεις προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης στα πλαίσια μιας διαπολιτισμικής προοπτικής. - εξετάζουν κριτικά τα κυρίαρχα συστήματα και να αναλύουν πολύπλοκα ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης τοπικά και οικουμενικά. Υποχρεωτικά Μαθήματα 60 Επολογόμενα Μαθήματα 30 Μεταπτυχιακή Διατριβή 30 ΣΥΝΟΛΟ 120 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ανάπτυξη του προγράμματος MSc in ICT enabled Education for Sustainable Development έγινε στη βάση μιας συμμετοχικής διαδικασίας με την κοινοπραξία των πανεπιστημίων Κρήτης, Frederick, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Daugavpils University της Λιθουανίας, το Dublin City University της Ιρλανδίας, το University of Graz της Αυστρίας και το Uppsala University της Σουηδίας. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να προσφέρεται ως «υβριδικό», δηλαδή μέσω ηλεκτρονικής μάθησης, αλλά και μάθησης με φυσική παρουσία. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε, ειδικά για το πρόγραμμα, πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, αλλά και διαχείρισης των διοικητικών θεμάτων. Στο πρόγραμμα προβλέπονται και μετακινήσεις φοιτητών και διδακτικού προσωπικού, ώστε να υπάρξουν όλα εκείνα τα οφέλη από συνεργασία αυτής της μορφής. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα και από κοινού από τα μέλη της κοινοπραξίας που το έχει αναπτύξει. Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS Θεωρητικό Πλαίσιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Συστημική Σκέψη και Αλλαγή 10 Προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική Έρευνα για την Αειφόρο Ανάπτυξη 10 Η Παιδαγωγική της ΕΑΑ και των ΤΠΕ 10 Τεχνολογία, Πολιτότητα και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 10 Έρευνα Δράσης και Συμμετοχική Έρευνα για την ΕΑΑ 10 ΤΠΕ και Διδακτικός Σχεδιασμός για την ΕΑΑ 10 Επιλεγόμενα Μαθήματα ECTS Εκπαιδευτική Πολιτική και Σχεδιασμός για Αειφόρο Εκπαίδευση 10 ΤΠΕ, Κλιματική Αλλαγή και Εργαλεία Geo-spatial 10 Βιο-πολιτισμική Ποικιλότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 10 e-learning, Virtual Worlds και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 10 Αειφορικά Μοντέλα Ζωής με Άξονα τη Χάρτα της Γης 10 Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Ηγεσία για την ΕΑΑ 10 Μαθήματα Έρευνας ECTS Μεταπτυχιακή Διατριβή

7 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες Αγωγής: Δυναμικά Περιβάλλοντα Μάθησης MΑ In Educational Sciences: Powerful Learning Environments ΣΚΟΠΟΣ Το «Μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ στις Επιστήμες Αγωγής: Δυναμικά Περιβάλλοντα Μάθησης» αποσκοπεί στην προετοιμασία εκπαιδευτικών και ερευνητών που είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και να μπορούν να παρέχουν αποτελεσματική διδασκαλία και ποιοτικές ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους μαθητές. Το πρόγραμμα έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να αποκτήσουν το απαραίτητο θεωρητικό και πρακτικό επιστημονικό υπόβαθρο στις σύγχρονες τάσεις διδακτικής μεθοδολογίας και οργάνωσης αποτελεσματικών περιβαλλόντων μάθησης που ευνοούν τη διεπιστημονικότητα ώστε οι απόφοιτοι του προγράμματος να μπορούν να λειτουργούν ως παραγωγικά στελέχη στο χώρο της εκπαίδευσης και να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της σημερινής αλλά και αυριανής κοινωνικής πραγματικότητας. Ικανότητες και Δεξιότητες που θα αποκτηθούν Με την υλοποίηση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να: - γνωρίσουν και κατανοήσουν τα σύγχρονα και δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης και τις δυνατότητες που προκύπτουν στην εποχή της τεχνολογίας, της πληροφορίας και της ραγδαίας εξέλιξης σε όλους τους τομείς της ζωής, - αναπτύξουν ικανότητες αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία στην τροποποίηση του ρόλου του εκπαιδευτικού και του μαθητή στην όλη μαθησιακή διαδικασία, - αναπτύξουν δεξιότητες διερεύνησης των εκπαιδευτικών θεμάτων, σχεδιασμού και ελέγχου της αποτελεσματικότητας παρεμβατικών προγραμμάτων για επίλυση προβληματικών καταστάσεων στο χώρο της εκπαίδευσης, - αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και να εξοικειωθούν με ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών μεθόδων, διδακτικών τεχνικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων για ένταξη διάφορων κοινωνικών θεμάτων στην εκπαίδευση, στη βάση της σύνδεσης της τυπικής με την άτυπη εκπαίδευση, - εμπλακούν σε κριτική μελέτη της εκπαιδευτικής πολιτικής, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων που υλοποιούνται στο σχολείο, - γνωρίσουν αποτελεσματικές τεχνικές έρευνας για ανάπτυξη προγραμμάτων στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας της έρευνας, και τέλος να - αξιοποιούν και να εφαρμόζουν τα αποτελέσματα της έρευνας στον εκπαιδευτικό χώρο και στην κοινωνία γενικότερα. Αναγνώριση του Προγράμματος Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πανεπιστήμιο Frederick έχει όλες τις απαραίτητες υποδομές για να υποστηρίξει τα μαθήματα του προγράμματος. Τα περισσότερα μαθήματα διεξάγονται στις αίθουσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου, οι οποίες διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για αποτελεσματική διδασκαλία. Για τις ανάγκες συγκεκριμένων μαθημάτων οι συναντήσεις γίνονται στις αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών του Πανεπιστημίου. Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές υπάρχουν προεγκαταστημένα λογισμικά στατιστικής ανάλυσης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος. Ήδη στο Πανεπιστήμιο χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό η πλατφόρμα Moodle, η οποία δίνει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας του διδάσκοντα με τους φοιτητές και την καταχώριση χρήσιμου επιστημονικού υλικού. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του προγράμματος έχουν στη διάθεσή τους τις δύο βιβλιοθήκες του πανεπιστημίου, οι οποίες διαθέτουν μεγάλο αριθμό βιβλίων και καλύπτουν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό τα γνωστικά αντικείμενα των προτεινόμενων μαθημάτων. Επίσης, έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία EBSCO, που είναι ο μεγαλύτερος παροχέας (σε παγκόσμιο επίπεδο) επιστημονικής γνώσης αναφοράς. ΠΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ο σχεδιασμός του μεταπτυχιακού προγράμματος αποβλέπει στην παροχή του κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου με βάση τα σύγχρονα ερευνητικά ευρήματα και τις πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες στους/στις εκπαιδευτικούς, ώστε να καταστούν ικανοί επιστήμονες να αντεπεξέλθουν στις αυξανόμενες προκλήσεις του διδασκαλικού επαγγέλματος. Οι απόφοιτοι/ες του προγράμματος μπορούν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης ή να τύχουν εργοδότησης σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ημικρατικούς οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Επίσης μπορούν να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

8 ΔΟΜΗ Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται από τους φοιτητές η συμπλήρωση 90 ECTS. Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος σε βάση πλήρους ή μερικής φοίτησης (18 μήνες-3 εξάμηνα / 30 μήνες- 5 εξάμηνα, αντίστοιχα). H συμπλήρωση των 90 ECTS μπορεί να επιτευχθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους (σχήμα Α και σχήμα Β). Το σχήμα Α απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση 8 μαθημάτων (4 υποχρεωτικών, 2 επιλεγόμενων μαθημάτων στις Επιστήμες Αγωγής και 2 επιλεγόμενων μαθημάτων κατεύθυνσης) και τη συγγραφή διατριβής. Το ΣΧΗΜΑ Β απαιτεί την παρακολούθηση 10 μαθημάτων. Σχήμα Α Υποχρεωτικά 36 Επιλεγόμενα 18 Επιλεγόμενα Κατευθύνσεων 18 Διατριβή 18 ΣΥΝΟΛΟ 90 Σχήμα Β Υποχρεωτικά 36 Επιλεγόμενα 27 Επιλεγόμενα Κατευθύνσεων 27 ΣΥΝΟΛΟ 90 Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS Ώρες ESPLE501 Σύγχρονες αρχές διδακτικής μεθοδολογίας 9 3 και αποτελεσματική διδασκαλία ESPLE502 Προχωρημένες Μέθοδοι στην Εκπαιδευτική Έρευνα 9 3 ESPLE503 Μάθηση και Νόηση 9 3 ESPLE504 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 9 3 Επιλεγόμενα μαθήματα στις Επιστήμες της Αγωγής ECTS Ώρες ESPLE601 Κοινωνιολογικές διαστάσεις της εκπαίδευσης 9 3 ESPLE602 Εκπαιδευτική αξιολόγηση και αξιολόγηση προγράμματος 9 3 ESPLE603 Στατιστική με εφαρμογές στατιστικών πακέτων 9 3 ESPLE604 Εκπαιδευτική διοίκηση και διαχείριση μάθησης 9 3 ESPLE605 Θεωρία και πολιτική της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 9 3 ESPLE606 Επιστήμες της Αγωγής και δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης 9 3 Κατεύθυνση 1: Η διεπιστημονικότητα ως εκπαιδευτικό εργαλείο μάθησης ECTS Ώρες ESPLE701 Νέες τεχνολογίες και ανάπτυξη διδακτικού υλικού 9 3 ESPLE702 Γλώσσα και λογοτεχνία 9 3 ESPLE703 Τέχνη και νέες τεχνολογίες 9 3 ESPLE704 Μαθηματικά και παιδική λογοτεχνία 9 3 ESPLE705 Επιστήμη, Κοινωνία, Τεχνολογία και Περιβάλλον 9 3 ESPLE706 Ιδεολογία, αναπαράσταση και εικόνα στην παιδική λογοτεχνία 9 3 ESPLE707 Γλώσσα και Κοινωνία 9 3 ESPLE708 Εφαρμογές του Δράματος στην Εκπαίδευση 9 3 Κατεύθυνση 2: Δυναμικές κατευθύνσεις της εκπαίδευσης ECTS Ώρες ESPLE801 Η κοινωνική και παιδαγωγική διάσταση της Αγωγής Υγείας 9 3 ESPLE802 Η κοινωνική και παιδαγωγική διάσταση της Φυσικής Αγωγής 9 3 ESPLE803 Σχολείο και Αειφόρος Ανάπτυξη 9 3 ESPLE804 Σύγχρονες εμφάσεις στις Φυσικές Επιστήμες 9 3 ESPLE805 Νόηση και μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες 9 3 ESPLE806 Σύγχρονες εμφάσεις στα Μαθηματικά 9 3 ESPLE807 Νόηση και μάθηση στα Μαθηματικά 9 3 ESPLE808 Δημιουργική Γραφή 9 3 ESPLE809 Ο εγγραμματισμός και η διδασκαλία της γλώσσας 9 3 Μεταπτυχιακή Διατριβή ECTS Ώρες ESPLE901 Μεταπτυχιακή Διατριβή ESPLE902 Μεταπτυχιακή Διατριβή

9 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη MSc in Education for the Environment and Sustainable Development ΣΚΟΠΟΣ Tο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ) αποσκοπεί στην ανάπτυξη επαγγελματιών που να είναι ικανοί να στελεχώσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, προωθώντας καινοτόμα εκπαιδευτικά μοντέλα για την ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στρατηγικών ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος και διάδοσης της αειφόρου ανάπτυξης. Ικανότητες και Δεξιότητες που θα αποκτηθούν Με την υλοποίηση του Προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να: - γνωρίσουν το περιεχόμενο και τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, - γνωρίσουν και κατανοήσουν τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, - αναπτύσσουν παρεμβατικά προγράμματα για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, τόσο στον εργασιακό τους χώρο όσο και σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων, - εξοικειωθούν με ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών μεθόδων, διδακτικών τεχνικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων για ένταξη των περιβαλλοντικών ζητημάτων και των ζητημάτων αειφορίας στην εκπαιδευτική πράξη, - γνωρίσουν αποτελεσματικές παιδαγωγικές τεχνικές και προσεγγίσεις για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής ηθικής και περιβαλλοντικών αξιών, - αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, καθώς επίσης και αξιοποίησης πολυμέσων και εποπτικών βοηθημάτων στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, και τέλος να - αξιοποιούν και εφαρμόζουν τα αποτελέσματα της έρευνας στην εκπαίδευση και στον εργασιακό χώρο ευρύτερα, καθώς επίσης και στην κοινωνία. Υποστήριξη του Προγράμματος Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι σε θέση να υποστηρίξει τη διεξαγωγή των μαθημάτων του Προγράμματος, είτε με τις υποδομές που διαθέτει το ίδιο, είτε μέσα από τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει με φορείς από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αξιοποιεί υποδομές του Πανεπιστημίου, όπως το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, το Εργαστήριο της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης, Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κ.ά. Ταυτόχρονα, το Πρόγραμμα έχει αναπτύξει συνεργασίες και υποστηρίζεται από τους ακόλουθους φορείς και οργανισμούς: - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου - Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης). - Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Τμήμα Δασών - Φυτώριο και Πάρκο Αθαλάσσας, Βοτανικούς Κήπους, Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, Τμήμα Περιβάλλοντος, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών). - Μουσείο Νερού. - Μουσείο Θάλασσας. - Μη-κυβερνητικό Οργανισμό Ακτή. - Περιβαλλοντικό Οργανισμό Green-Dot. Αναγνώριση του Προγράμματος Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.)

10 Πεδίο Επαγγελματικής Ενασχόλησης Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να προσφέρει επαρκή και ποιοτική κατάρτιση στα θέματα της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί, τόσο μέσα στα πλαίσια της επίσημης εκπαίδευσης, όσο και μέσα από άλλους φορείς που μπορούν να συμβάλουν στη δια βίου εκπαίδευση των πολιτών. Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να εργαστούν: - σε όλες τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης, - σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και των ημικρατικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στα θέματα της περιβαλλοντικής πολιτικής, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης και γενικότερα της προώθησης της έννοιας και των πρακτικών της αειφόρου ανάπτυξης, και - σε περιβαλλοντικά κέντρα και οργανισμούς από τον ιδιωτικό τομέα, μηκυβερνητικούς οργανισμούς και οργανισμούς από το χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης με ενδιαφέροντα στα θέματα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Επίσης, οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, τόσο στο Πανεπιστήμιο Frederick, όσο και σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Δομή Προγράμματος Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος απαιτείται από τους φοιτητές η συμπλήρωση 90 ECTS. Η συμπλήρωση των 90 ECTS μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους (Σχήμα Α και Σχήμα Β). Το Σχήμα Α απαιτεί την παρακολούθηση των έξι υποχρεωτικών μαθημάτων και δύο μαθημάτων επιλογής, καθώς και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Το Σχήμα Β απαιτεί την παρακολούθηση των έξι υποχρεωτικών μαθημάτων και τεσσάρων μαθημάτων επιλογής. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης του Προγράμματος σε βάση πλήρους (τρία εξάμηνα) ή μερικής φοίτησης. Σχήμα Α Υποχρεωτικά Μαθήματα 54 Μαθήματα επιλογής 18 Μεταπτυχιακή Διατριβή 18 ΣΥΝΟΛΟ 90 Σχήμα Β Υποχρεωτικά Μαθήματα 54 Μαθήματα επιλογής 36 ΣΥΝΟΛΟ 90 Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS Ώρες ΕΠΑΑ501 Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη: Έννοιες και Ζητήματα 9 3 ΕΠΑΑ502 Το Θεωρητικό Πλαίσιο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ) 9 3 ΕΠΑΑ503 Διδακτικές Μέθοδοι Τεχνικές και Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις στην ΕΠΑΑ 9 3 ΕΠΑΑ504 Έρευνα στο χώρο της ΕΠΑΑ 9 3 ΕΠΑΑ505 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Σχολείο 9 3 ΕΠΑΑ506 Η ΕΠΑΑ στη μη Tυπική Εκπαίδευση 9 3 Μαθήματα Επιλογής ECTS Ώρες ΕΠΑΑ 507 Βιοποικιλότητα και Εκπαίδευση 9 3 ΕΠΑΑ508 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας 9 3 ΕΠΑΑ510 Περιβαλλοντική Ηθική 9 3 ΕΠΑΑ511 Η Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην ΕΠΑΑ 9 3 ΕΠΑΑ512 Το Αειφόρο Σχολείο: Αρχές και Διαδικασίες Οργάνωσής του 9 3 ΕΠΑΑ 513 Περιβαλλοντική Πολιτική 9 3 ΕΠΑΑ 514 Περιβαλλοντική Επικοινωνία και ΜΜΕ 9 3 ΕΠΑΑ516 Κατάρτιση και Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη σε Φορείς και Οργανισμούς 9 3 ΕΠΑΑ551 Μεταπτυχιακή Διατριβή

11 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας MΑ In Health Promotion Αναγνώριση του προγράμματος Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται απο το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός του «Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας» (ΑΠΥ) είναι η κατάρτιση επαγγελματιών που να μπορούν να αναπτύξουν, να προωθήσουν και να εφαρμόσουν καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και στρατηγικές αγωγής και προαγωγής της υγείας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, στην κοινότητα, σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σχεδιάστηκε με σκοπό να ανταποκριθεί και να καλύψει τις ανάγκες του τόπου ως προς τα ζητήματα της αγωγής και προαγωγής της υγείας, και να προσφέρει επαρκή και ποιοτική κατάρτιση, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί, τόσο μέσα στα πλαίσια της επίσημης εκπαίδευσης όσο και μέσα από άλλους φορείς που μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή της υγείας των πολιτών. Στους φορείς αυτούς περιλαμβάνονται οι δημόσιες υπηρεσίες, ο ιδιωτικός τομέας, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί (ΜΚΟ). Tο Πρόγραμμα απευθύνεται σε: - εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης (Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση, Μέση Γενική και Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση), - επαγγελματίες υγείας (ιατρούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές/τριες, επισκέπτες/τριες υγείας κ.ά.), - επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων που απασχολούνται στον τομέα της υγείας (κοινωνικούς λειτουργούς, στελέχη επιχειρήσεων, συμβούλους), και - στελέχη των υπηρεσιών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ΜΚΟ που ασχολούνται με τη διαμόρφωση πολιτικής σε θέματα υγείας, καθώς και με την εκπαίδευση στην αγωγή και προαγωγή της υγείας. Για την κάλυψη των αναγκών και των ενδιαφερόντων όλων των πιο πάνω, προνοείται ώστε ο βασικός κορμός μαθημάτων να συμπληρώνεται με την επιλογή εξειδίκευσης ανάλογα με τα προσωπικά ενδιαφέροντα και τον τομέα απασχόλησης των συμμετεχόντων. Η επιλογή εστιάζεται σε θέματα που αφορούν την αγωγή και την προαγωγή της υγείας στην εκπαίδευση, στην κοινότητα, σε κέντρα υγείας και σε νοσοκομεία και στην ενσωμάτωση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και των δυνατοτήτων που αυτή παρέχει στον προγραμματισμό και στη διδασκαλία θεμάτων υγείας

12 Δομή Προγράμματος Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει 15 μαθήματα: 3 υποχρεωτικά και 12 επιλεγόμενα (από τα οποία ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να επιλέξει 4). Επιπλέον, στο Πρόγραμμα προσφέρεται η επιλογή μεταξύ εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διατριβής ή αντικατάστασή της με 2 μαθήματα επιλογής. Η παιδαγωγική φιλοσοφία που χαρακτηρίζει το πρόγραμμα συνάδει με τη φιλοσοφία που διέπει την αγωγή και προαγωγή της υγείας. Τα πλείστα μαθήματα παρέχουν ευκαιρίες για εφαρμογή προγραμμάτων στο σχολείο ή στην κοινότητα, ενθαρρύνουν βιωματικές και συμμετοχικές προσεγγίσεις και υιοθετούν την ολιστική διεπιστημονική προσέγγιση μέσα από καταστάσεις και σενάρια που ανταποκρίνονται στην τοπική πραγματικότητα. Παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ή μερικής φοίτησης (τρία ή πέντε εξάμηνα αντίστοιχα). Για επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και απονομή του τίτλου σπουδών ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να συμπληρώσει 90 ECTS. Ικανότητες και δεξιότητες που θα αναπτυχθούν Με την υλοποίηση του Προγράμματος οι απόφοιτοι αναμένεται: - να γνωρίσουν το περιεχόμενο και τη φιλοσοφία της Αγωγής και Προαγωγής Υγείας, το ρόλο τους στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τις διαδικασίες και αναγκαιότητες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης στον τομέα αυτό, - να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τα σύγχρονα προβλήματα υγείας σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και να αναπτύξουν συστημική, κριτική και δημιουργική σκέψη για αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, - να αναπτύξουν τα απαραίτητα εννοιολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία για τον ακριβή εντοπισμό και την κριτική ανάλυση των θεμελιωδών ζητημάτων που εγείρονται κατά τη διαδικασία επιλογής προτεραιοτήτων και μεθοδολογίας για παροχή προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας, - να αναγνωρίζουν και να διερευνούν κοινωνικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, πολιτισμικούς και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία (σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο), - να διερευνούν παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την υιοθέτηση υγιεινών τρόπων ζωής και την τροποποίηση βλαβερών για την υγεία συμπεριφορών (όπως αντιλήψεις, αξίες, φύλο, ηλικία, περιβάλλον, ΜΜΕ, κ.ά.), και να αναλύουν τις επιδράσεις τους στη σωματική, ψυχολογική και κοινωνική πτυχή της υγείας, - να γνωρίσουν και να διερευνήσουν το ρόλο της εκπαίδευσης στην αγωγή και προαγωγή της υγείας (αναλυτικό πρόγραμμα, άτυπο αναλυτικό, σχέσεις του σχολείου με τους γονείς και την κοινότητα) στα σχολεία όλων των βαθμίδων, ως μίας κατεξοχήν διαθεματικής δραστηριότητας, η οποία συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των μαθητών και της κοινότητας, - να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών και αξιοποίησης πολυμέσων, εποπτικών βοηθημάτων και των τεχνών, - να αναπτύσσουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν προγράμματα αγωγής και προαγωγής της υγείας στο σχολείο και στην κοινότητα, - να συνδέουν τη σχολική ζωή με την κοινωνική πραγματικότητα και να εφαρμόζουν στρατηγικές εμπλοκής / συνεργασίας με τους γονείς και την κοινότητα κατά την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας, - να αξιολογούν και να αξιοποιούν ερευνητικά ευρήματα στην εκπαίδευση, στον εργασιακό χώρο και γενικά κατά τη διαδικασία αγωγής και προαγωγής της υγείας, και τέλος - να γνωρίζουν τη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής για την αγωγή και προαγωγή της υγείας, να αποκτήσουν δεξιότητες κριτικής ανάλυσης σε ό,τι αφορά τη χάραξη μιας τέτοιας πολιτικής και να κατανοήσουν το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και τις διαδικασίες ενεργού συμμετοχής της στη διαμόρφωση μιας τέτοιας πολιτικής. Σχήμα Α (Με Μεταπτυχιακή Διατριβή) Υποχρεωτικά Μαθήματα 30 Μαθήματα Επιλογής 40 Μεταπτυχιακή Διατριβή 20 ΣΥΝΟΛΟ 90 Σχήμα Β (Χωρίς Μεταπτυχιακή Διατριβή) Υποχρεωτικά Μαθήματα 30 Μαθήματα Επιλογής 60 ΣΥΝΟΛΟ 90 Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS Ώρες ΑΠΥ550 Αρχές της Αγωγής και Προαγωγής Υγείας 10 4 ΑΠΥ551 Κοινωνιολογικά και Ηθικά Ζητήματα στην Αγωγή και Προαγωγή Υγείας 10 4 ΑΠΥ552 Έρευνα στην Αγωγή και Προαγωγή Υγείας 10 4 Μαθήματα Επιλογής ECTS Ώρες ΑΠΥ553 Δημόσια Υγεία Επιδημιολογία 10 4 ΑΠΥ554 Φύλο και Υγεία 10 4 ΑΠΥ555 Αγωγή Υγείας στην Εκπαίδευση - Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Αγωγής Υγείας 10 4 ΑΠΥ556 Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας 10 4 ΑΠΥ557 Ανθρώπινη Σεξουαλικότητα - Υγιείς Σχέσεις (Σεξουαλική Υγεία) 10 4 ΑΠΥ558 Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας στην Κοινότητα 10 4 ΑΠΥ559 Προαγωγή της Υγείας μέσα από τις Τέχνες 10 4 ΑΠΥ560 Υγιεινή Διατροφή 10 4 ΑΠΥ561 Εναλλακτικές Μέθοδοι Ιατρικής 10 4 ΑΠΥ562 Φυσική Κατάσταση και Φυσική Δραστηριότητα για Υγεία 10 4 ΑΠΥ563 Φυσιολογία του Ανθρώπινου Οργανισμού 10 4 ΑΠΥ564 Η Χρήση των Σύγχρονων Τεχνολογιών στην Αγωγή και Προαγωγή Υγείας 10 4 Μεταπτυχιακή Διατριβή ECTS Ώρες ΑΠΥ565 Μεταπτυχιακή Διατριβή

13 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση MΑ In Counseling and Professional Guidance Αναγνώριση του προγράμματος Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται απο το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). ΣΚΟΠΟΣ Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση σκοπό έχει την ειδίκευση στη Συμβουλευτική και στην Επαγγελματική Καθοδήγηση ώστε οι απόφοιτοι να είναι ικανοί να υποβοηθήσουν μαθητές/τριες και νέους/ες να αναπτυχθούν ψυχολογικά και επαγγελματικά, να αντιμετωπίσουν κοινωνικά θέματα ή/ και να επιλέξουν συνειδητά και υπεύθυνα επαγγελματική κατεύθυνση. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται: - Να αυξήσουν τις γνώσεις τους για τις βασικές έννοιες και τεχνικές της Συμβουλευτικής και της Επαγγελματικής Καθοδήγησης - Να εφαρμόσουν τη θεωρία στην ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση παρεμβάσεων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Καθοδήγησης - Να προάγουν την επιστημονική γνώση που σχετίζεται με τη Συμβουλευτική και την Επαγγελματική Καθοδήγηση με τη διεξαγωγή σχετικών ερευνών και την πραγματοποίηση μελετών. - Να εκπονούν και να εφαρμόζουν προγράμματα σχετικά με τη Συμβουλευτική και την Επαγγελματική Καθοδήγηση και να παρέχουν στους πολίτες κάθε είδους σχετική υπηρεσία. Σε ποιους απευθύνεται Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίοι προέρχονται από το χώρο των Επιστημών της Αγωγής, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, όπως των Τμημάτων: - Προδημοτικής Εκπαίδευσης - Δημοτικής Εκπαίδευσης - Κοινωνικής Εργασίας - Ψυχολογίας - Νοσηλευτικής - Κοινωνιολογίας - Επισκεπτών Υγείας

14 Πλεονεκτήματα του Προγράμματος Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σύγχρονων ραγδαίων κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων, που έχουν σημαντικές επιδράσεις στο χώρο της εκπαίδευσης γενικά και στην αγορά εργασίας με συνακόλουθη την αναγκαιότητα απόκτησης κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων του υποψήφιου εργατικού δυναμικού και την υποστήριξή του για το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας του. Το πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται στην παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και τεχνικών γενικότερα για την υλοποίηση συμβουλευτικής παρέμβασης και ειδικότερα για την Επαγγελματική Συμβουλευτική. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν δυνατότητες εργοδότησης σε τρεις τομείς: Δημόσιο, Ιδιωτικό και στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο δημόσιο τομέα διορίζονται ως Λειτουργοί Καθοδήγησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού που στελεχώνουν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια με ειδικευμένα άτομα που λειτουργούν ως σύμβουλοι των μαθητών / νέων σε τομείς οικογενειακών, κοινωνικών, προσωπικών και επαγγελματικών θεμάτων που τους απασχολούν. Στον ιδιωτικό τομέα οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες ως αυτοεργοδοτούμενοι Σύμβουλοι Σπουδών. Επίσης οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε Κοινοτικά ή Ιδιωτικά Κέντρα Πρόληψης και Συμβουλευτικής Νέων. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Οι διδάσκοντες στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι κυρίως μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Frederick. Παράλληλα το πρόγραμμα στελεχώνεται με Επισκέπτες Καθηγητές, καθώς και ειδικούς επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με γνώσεις και εμπειρίες τόσο του γνωστικού αντικειμένου που πραγματεύονται όσο και της κοινωνικής πραγματικότητας. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Frederick στη Λεμεσό. Γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Ελληνική, ενώ το υλικό μάθησης διανέμεται στους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος. Η πρακτική άσκηση διεκπεραιώνεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (γυμνάσια / λύκεια), σε υπηρεσίες απασχόλησης ή τοπικής αυτοδιοίκησης, σε κέντρα ή ινστιτούτα ή άλλα ιδρύματα ιδιωτικά, κοινοτικά ή δημόσια, που εφαρμόζουν το θεσμό της Συμβουλευτικής. Πρακτικές ασκήσεις μπορεί να γίνονται και σε ανάλογα ιδρύματα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει πλήρη και συνεκτική δομή και ολοκληρώνεται σε 3 εξάμηνα. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται 90 (ECTS). Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά μαθήματα κοινού κορμού και σε μαθήματα επιλογής. Στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης κάθε φοιτητής πρέπει: (α) να εκπονήσει μεταπτυχιακή εργασία, και (β) να ολοκληρώσει πρακτική άσκηση Υποχρεωτικά Μαθήματα 74 Μαθήματα επιλογής 16 ΣΥΝΟΛΟ 90 Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS Ώρες DCG501 Θεωρία και Πράξη της Συμβουλευτικής: Θεωρίες Ατομικής Συμβουλευτικής 8 3 DCG502 Δεξιότητες και τεχνικές Συμβουλευτικής - Η συμβουλευτική συνέντευξη και η μεθοδολογία της (Ασκήσεις) 8 3 DCG503 Η διάσταση του φύλου στη Συμβουλευτική 8 3 DCG504 Μεθοδολογία Έρευνας, Στατική και Αρχές Ψυχομετρίας 6 2 DGC505 Δεοντολογία Συμβουλευτικής. Οικογένεια και Επαγγελματικοί φορείς 6 2 DGC506 Διαπολιτισμικές Πτυχές: Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες 8 3 DGC511 Πρακτική Άσκηση 15 - DGC512 Διατριβή Masters 15 - Μαθήματα Επιλογής ECTS Ώρες ΟΜΑΔΑ Α: ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ DGC507 Σταδιοδρομία: Βασικές θεωρίες της ανάπτυξης του ατόμου για τη σταδιοδρομία 8 3 DGC508 Μεθοδολογία, τεχνικές και εργαλεία αξιολόγησης στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Ασκήσεις) 8 3 ΟΜΑΔΑ Β: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΕΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ DGC509 Πρόληψη και Πρώιμη Παρέμβαση εθιστικών συμπεριφορών 8 3 DCG510 Συμβουλευτική για Ανθεκτικότητα σε παιδιά και εφήβους Υψηλού Κινδύνου 8 3 Ο φοιτητής του προγράμματος θα έχει την επιλογή ανάμεσα σε δύο ομάδες μαθημάτων επιλογής (Α και Β ) με δύο υποχρεωτικά μαθήματα στην καθεμιά. Η επιλογή Ομάδος μαθημάτων γίνεται στο δεύτερο εξάμηνο φοίτησης. Ο φοιτητής επιλέγει πρώτα την ομάδα μαθημάτων (Α ή Β) και στη συνέχεια υποχρεούται να παρακολουθήσει και τα δύο μαθήματα που ανήκουν στη συγκεκριμένη ομάδα

15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης BEd in Primary Education ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν το απαραίτητο ακαδημαϊκό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο και να αναπτύξουν επιθυμητές δεξιότητες και στάσεις, ώστε να ασκούν δημιουργικά το λειτούργημα του εκπαιδευτικού σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο και να τους καταστήσει ικανούς να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές. Αναγνώριση του Προγράμματος Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) και ως εκ τούτου οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν δικαίωμα διορισμού στη δημόσια υπηρεσία. Οι απόφοιτοι του τμήματος περιλαμβάνονται στον κατάλογο διοριστέων Δημοτικής Εκπαίδευσης της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ.). Ικανότητες και Δεξιότητες που θα αποκτηθούν Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές/τριες: - θα αποκτήσουν ακαδημαϊκό και παιδαγωγικό υπόβαθρο στο πλαίσιο των σύγχρονων αντιλήψεων, - θα αναπτύξουν τις απαραίτητες διδακτικές, διοικητικές και διαπροσωπικές δεξιότητες και στάσεις για να ασκούν με τρόπο αποτελεσματικό και ποιοτικό το λειτούργημα του εκπαιδευτικού στο δημοτικό σχολείο, - θα εξοικειωθούν με την πρακτική στις τάξεις του δημοτικού σχολείου, - θα αναπτύξουν ευαισθησίες και σεβασμό προς τα παιδιά και τη διαφορετικότητα μεταξύ τους, - θα αναπτύξουν ερευνητικό πνεύμα, ικανότητα και βούληση για προαγωγή του επαγγέλματος και της παιδαγωγικής γνώσης μέσω της έρευνας, - θα εμπλακούν σε έρευνα που προάγει την παιδαγωγική γνώση και στηρίζει το παιδαγωγικό επάγγελμα, και - θα αποκτήσουν εφόδια για συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. ΠρΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Οι φοιτητές/τριες υποβάλλονται σε πρακτική άσκηση σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου βάσει συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και κατόπιν συμφωνίας με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών είναι συνολικής διάρκειας 4 εξαμήνων και ολοκληρώνεται κατά το πρώτο εξάμηνο του 4ου έτους σπουδών. Πεδίο Επαγγελματικής Ενασχόλησης Οι απόφοιτοι/τες του Τμήματος μπορούν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης σε δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά σχολεία. Επίσης μπορούν να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές στο χώρο της εκπαίδευσης σε πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού

16 Δομή Προγράμματος Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 8 εξάμηνα (240 ECTS) και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα (204 ΕCTS) που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση του εκπαιδευτικού, ένα μάθημα ειδίκευσης, το οποίο παρακολουθείται για δύο εξάμηνα (Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Φυσική Αγωγή, Μουσική ή Τέχνη - 8 ECTS) και επιλεγόμενα μαθήματα (28 ECTS). Τα μαθήματα καλύπτουν τη διδακτική των μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος δημοτικής εκπαίδευσης και τις παιδαγωγικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και θετικές επιστήμες, την Ψυχολογία και την Ειδική Αγωγή. Υποχρεωτικά Μαθήματα 204 Επιλεγόμενα Μαθήματα 16 Επιλεγόμενα Μαθήματα Γενικής Παιδείας 12 Μαθήματα Ειδίκευσης 8 ΣΥΝΟΛΟ 240 Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS Ώρες ΑΓΓ 101 Basic English 3 3 ΑΓΓ 201 Intermediate English 3 3 ΑΓΓ 301 English Composition 3 3 ΑΓΓ 401 Advanced Writing 3 3 AΓΥ 301 Υγιεινή διατροφή στο Δημοτικό 4 3 ΑΓΥ 303 Το Δημοτικό Σχολείο ως συντελεστής προαγωγής υγείας 4 3 ΓΠΔ 121 Διαπολιτισμική εκπαίδευση 4 3 ΓΠΔ 122 Μουσειακή Αγωγή και εκπαίδευση 4 3 ΔΕΑ 205 Πρακτική άσκηση στο Δημοτικό Σχολείο 4 - ΔΕΑ 206 Πρακτική άσκηση στο Δημοτικό Σχολείο 4 - ΔΕΑ 301 Πρακτική άσκηση στο Δημοτικό Σχολείο 8 - ΔΕΑ 401 Πρακτική άσκηση στο Δημοτικό Σχολείο 8 - ΔΙΠ 301 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 2 2 ΔΙΠ 302 Στατιστική 2 2 ΔΙΠ 401 Πτυχιακή εργασία 4 - ΔΙΠ 402 Πτυχιακή εργασία 6 - ΕΚΑ 201 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση στο Δημοτικό 5 3 ΕΛΛ 100 Παραγωγή Γραπτού Λόγου 5 3 ΕΛΛ 102 Νεοελληνική Γλώσσα 5 3 ΕΛΛ 103 Νεοελληνική Λογοτεχνία 5 3 ΕΛΛ 203 Ανάγνωση και Γραφή στο Δημοτικό Σχολείο 4 3 ΕΛΛ 204 ΕΛΛ 205 ΕΛΛ 308 Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος στο Δημοτικό Σχολείο 5 3 Η Παιδική λογοτεχνία και η διδακτική της στο Δημοτικό Σχολείο 5 3 Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο 5 3 ΕΠΑ 100 Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής 5 3 ΙΣΤ 300 Ιστορία της Εκπαίδευσης στον ελληνικό χώρο 4 3 ΚΝΛ 401 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 4 3 ΜΑΘ 200 Βασικές Μαθηματικές έννοιες 5 3 ΜΑΘ 202 Η Διδακτική των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο 5 3 ΜΔΕ 200 Εισαγωγή στην ειδική εκπαίδευση 4 3 ΜΔΕ 402 Μαθησιακές δυσκολίες 4 3 ΜΣΚ 100 Μουσική Ι Θεωρία 3 2 ΜΣΚ 303 Μουσική ΙΙ- Η Μουσική και η διδακτική της στο Δημοτικό Σχολείο 3 2 ΠΑΓ 300 ΠΑΓ 402 Περιβαλλοντική Αγωγή και Κοινωνικά Θέματα στο Δημοτικό Σχολείο 4 3 Μεθοδ. της περιβ/ντικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο 4 3 ΠΛΦ 101 Πληροφορική 4 3 ΣΕΜ 101 Σχολική Εμπειρία Ι στο Δημοτικό Σχολείο 4 3 ΣΕΜ 103 Σχολική Εμπειρία ΙΙ στο Δημοτικό Σχολείο 4 3 ΣΧΠ 102 Το σχολικό περιβάλλον και η οργάνωσή του στο Δημοτικό Σχολείο 4 3 ΣΧΠ 203 Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο 4 3 ΤΕΧ 101 Τέχνη Ι στο Δημοτικό Σχολείο 3 2 ΤΕΧ 403 Τέχνη ΙΙ - Η Τέχνη και η Διδακτική της στο Δημοτικό Σχολείο 3 2 ΦΕΠ 100 Φυσικές Επιστήμες 5 3 ΦΕΠ 303 Η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό σχολείο 5 3 ΦΣΑ 101 Φυσική Αγωγή Ι στο Δημοτικό Σχολείο 3 2 ΦΣΑ 103 Φυσική Αγωγή ΙΙ- Φυσική Αγωγή και διδακτική 3 2 ΧΡΑ 401 Χριστιανική Αγωγή 4 3 ΨΥΧ 102 Εξελικτική Ψυχολογία 4 3 ΨΥΧ 202 Ψυχολογία της Μάθησης 4 3 Επιλεγόμενα Μαθήματα ECTS Ώρες ΑΓΥ 400 Θέματα Υγείας 4 3 ΔΡΑ 200 Δράμα 4 3 ΚΙΝ 401 Κίνηση 4 3 ΛΟΔ 400 Ο λόγος του παιδιού και οι διαταραχές του 4 3 ΣΓΟ 401 Συμβουλευτική Γονέων 4 3 ΣΥΠ 400 Συγκριτική Παιδαγωγική 4 3 ΣΧΠ 400 Ανάπτυξη Προγραμμάτων 4 3 ΣΧΠ 401 Εκπαιδευτική Διοίκηση / Διαχείριση 4 3 ΤΧΝ 302 Εκπαιδευτική Τεχνολογία 4 3 ΤΧΝ 400 Οπτικοακουστική Τεχνολογία 4 3 ΦΙΛ 401 Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης 4 3 ΨΥΧ 401 Ψυχολογία της Προσωπικότητας 4 3 ΨΥΧ 402 Κοινωνική Ψυχολογία 4 3 Επιλεγόμενα Μαθήματα Γενικής Παιδείας ECTS Ώρες ΓΠΔ110 Ιστορία της Κύπρου 4 3 ΓΠΔ111 Δημόσιες σχέσεις 4 3 ΓΠΔ113 Εισαγωγή στην Επικοινωνία 4 3 ΓΠΔ120 Ευρωπαική Ένωση και Κύπρος 4 3 Μαθήματα Ειδίκευσης ECTS Ώρες ΕΔΚ304 Επιλογή ενός από τα τέσσερα γνωστικά αντικείμενα στο 5 ο εξάμηνο: 4 3 Α) Ελληνική Γλώσσα 4 3 Β) Μαθηματικά 4 3 Γ) Φυσικές Επιστήμες 4 3 Δ) 1. Μουσική, ή 2. Φυσική Αγωγή, ή 3. Τέχνη. 4 3 ΕΔΚ305 Ειδίκευση στην ενότητα που επελέγη στο 5 ο εξάμηνο

17 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πτυχίο Προδημοτικής Εκπαίδευσης BEd in Pre-Primary Education ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Προγράμματος Προδημοτικής Εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν το απαραίτητο ακαδημαϊκό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο και να αναπτύξουν τις επιθυμητές γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές, έτσι ώστε να ασκούν αποτελεσματικά και δημιουργικά το επάγγελμα της/του νηπιαγωγού σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο κόσμο και να τους καταστήσει ικανούς να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές. Αναγνώριση του Προγράμματος Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) και ως εκ τούτου οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν δικαίωμα διορισμού στη δημόσια υπηρεσία. Οι πρώτοι απόφοιτοι του τμήματος έχουν ήδη συμπεριληφθεί στον κατάλογο διοριστέων Προδημοτικής Εκπαίδευσης της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ.). Ικανότητες και Δεξιότητες που θα αποκτηθούν Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές/τριες: - θα αποκτήσουν ακαδημαϊκό και παιδαγωγικό υπόβαθρο στο πλαίσιο των σύγχρονων αντιλήψεων και πρακτικών, - θα αναπτύξουν τις απαραίτητες διδακτικές, διοικητικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, αντιλήψεις, στάσεις και αξίες για να ασκούν με τρόπο αποτελεσματικό και ποιοτικό το λειτούργημα της/του νηπιαγωγού, - θα εξοικειωθούν με την πρακτική στα νηπιαγωγεία, - θα αναπτύξουν ευαισθησίες και σεβασμό προς τα παιδιά, αποδοχή και σεβασμό στη διαφορετικότητα, - θα αναπτύξουν ερευνητικό πνεύμα και ικανότητα και βούληση για προαγωγή της παιδαγωγικής γνώσης μέσω της έρευνας, - θα εμπλακούν σε έρευνα που να προάγει την παιδαγωγική γνώση και το παιδαγωγικό επάγγελμα, και - θα αποκτήσουν το αναγκαίο υπόβαθρο για συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Υποστήριξη του Προγράμματος Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος έχουν πρόσβαση στα γενικής χρήσης εργαστήρια πληροφορικής του Πανεπιστημίου. Τα εργαστήρια αυτά, με συνολικό αριθμό 140 σταθμών εργασίας, προσφέρουν μεγάλη ποικιλία λογισμικών, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών γραφείου και εκπαιδευτικών λογισμικών πακέτων. Τα εργαστήρια παρέχουν διαδικτυακή πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων και εγκαταστάσεις εκτύπωσης και είναι προσβάσιμα από τις 8:00 μέχρι τις 21:00 καθημερινά. Πρακτική Άσκηση στο Νηπιαγωγείο Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε δημόσια, κοινοτικά και ιδιωτικά νηπιαγωγεία, βάσει συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και κατόπιν συμφωνίας με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών είναι συνολικής διάρκειας 4 εξαμήνων και ολοκληρώνεται κατά το δεύτερο εξάμηνο του 4ου έτους σπουδών. Πεδίο Επαγγελματικής Ενασχόλησης Οι απόφοιτοι/τες του Τμήματος μπορούν να εργαστούν ως νηπιαγωγοί σε δημόσια, κοινοτικά και ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Επίσης, μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στο χώρο της εκπαίδευσης σε πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού

18 Δομή Προγράμματος Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 8 εξάμηνα (240 ECTS) και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα (188 ΕCTS), που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση του νηπιαγωγού, ένα μάθημα ειδίκευσης, το οποίο παρακολουθείται για δύο εξάμηνα (Εικαστική Έκφραση, Μουσική Έκφραση, Θεατρική Αγωγή, Αθλητική Αγωγή στην Προσχολική Εκπαίδευση - 8 ΕCTS), έξι επιλεγόμενα μαθήματα (24 ΕCTS) και τέσσερα μαθήματα γενικής παιδείας (20 ΕCTS). Υποχρεωτικά Μαθήματα 188 Επιλεγόμενα Μαθήματα 24 Μαθήματα Ειδίκευσης 8 Μαθήματα Γενικής Παιδείας 20 ΣΥΝΟΛΟ 240 Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS Ώρες TEP302 Πρακτική Άσκηση στο Νηπιαγωγείο 8 - TEP402 Πρακτική Άσκηση στο Νηπιαγωγείο 8 - DIS404 Πτυχιακή Εργασία 6 - GRK103 Νεοελληνική Λογοτεχνία 5 3 LAN101 H Γλώσσα του Παιδιού της Προσχολικής Ηλικίας 5 3 GRK206 Η Παιδική Λογοτεχνία και η Διδακτική της στο Νηπιαγωγείο 5 3 PES100 Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής 5 3 EDE200 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο 5 3 MAT201 Διδακτική των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο 4 3 GRK307 SCI202 HED302 Η Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο 5 3 Η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο 5 3 Το Νηπιαγωγείο ως Συντελεστής στην Προαγωγή της Υγείας 4 3 LAN102 Γλωσσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο 4 3 TEP203 Πρακτική Άσκηση στο Νηπιαγωγείο 4 - TEP204 Πρακτική Άσκηση στο Νηπιαγωγείο 4 - DIS403 Πτυχιακή Εργασία 4 - DRA200 Δημιουργικό Δράμα 4 3 DRA202 Κουκλοθέατρο στο Νηπιαγωγείο 3 2 HIS300 Ιστορία της Εκπαίδευσης στον Ελληνικό Χώρο 4 3 SOC401 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 4 3 SED200 Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση 4 3 SED401 Πρώιμη παρέμβαση σε αναπτυξιακά Προβλήματα στην Προσχολική Εκπαίδευση 4 3 ENV301 Περιβαλλοντική Αγωγή και Κοινωνικά Θέματα στο Νηπιαγωγείο 4 3 COM101 Πληροφορική 4 3* SEP100 Σχολική Εμπειρία Ι στο Νηπιαγωγείο 4 3 SEP104 Σχολική Εμπειρία ΙΙ και Σχεδιασμός Μαθήματος στο Νηπιαγωγείο 4 3 CUR101 Το Σχολικό Περιβάλλον και η Οργάνωσή του στο Νηπιαγωγείο 4 3 CUR200 Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας στο Νηπιαγωγείο 4 3 REG400 Χριστιανική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο 4 3 PSY101 Εξελικτική Ψυχολογία - Πρώτα Έξι Χρόνια 4 3 PSY201 Ψυχολογία της Μάθησης 4 3 CDL401 ENV401 Ο Λόγος του Παιδιού της Προσχολικής Ηλικίας και οι Διαταραχές του 4 3 Προσεγγίσεις της Περιβαλλοντικής Αγωγής στο Νηπιαγωγείο 4 3 ENG101 Basic English 3 3 ENG201 Intermediate English 3 3 ENG301 English Composition 3 3 ENG401 Advanced Writing 3 3 HED101 Βρεφοκομία 3 2 HED201 Υγιεινή Διατροφή 3 2 MUS100 Μουσική Ι Θεωρία της Μουσικής 3 2 MUS200 Μουσική και η Διδακτική της στο Νηπιαγωγείο 3 2 ART100 Τέχνη Ι Τέχνη στο Νηπιαγωγείο 3 2 ART200 Τέχνη ΙΙ Τέχνη και η Διδακτική της στο Νηπιαγωγείο 3 2 PED100 Φυσική Αγωγή Ι Εισαγωγή στη Φυσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο 3 2 PED200 Φυσική Αγωγή ΙΙ Η Φυσική Αγωγή και η Διδακτική της στο Νηπιαγωγείο 3 2 DIS301 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 2 2 DIS302 Στατιστική 2 2 Επιλεγόμενα Μαθήματα ECTS Ώρες HED402 Θέματα Υγείας 4 3 CUR402 Θεωρία και Πράξη της Ανάπτυξης Προγραμμάτων στο Νηπιαγωγείο 4 3 EDD400 Εκπαιδευτική Διοίκηση / Διαχείριση στο Νηπιαγωγείο 4 3 TEC401 Χρήση Οπτικοακουστικής Τεχνολογίας στην Προσχολική Εκπαίδευση 4 3* PHI401 Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης 4 3 PSY401 Ψυχολογία της Προσωπικότητας 4 3 PSY402 Κοινωνική Ψυχολογία 4 3 COE400 Συγκριτική Παιδαγωγική 4 3 PCO400 Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών Προσχολικής Εκπαίδευσης 4 3 TEC402 Εκπαιδευτική Τεχνολογία στην Προσχολική Εκπαίδευση 4 3* MOV400 Κίνηση στο Νηπιαγωγείο 4 3 Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης ECTS Ώρες GED110 Ιστορία της Κύπρου 4 3 GED111 Δημόσιες Σχέσεις 4 3 GED112 Η Τέχνη ως μέσο θεραπείας σε ευάλωτες ομάδες 4 3 GED113 Εισαγωγή στην Επικοινωνία 4 3 GED114 Ανάλυση Συνομιλιακής Διεπίδρασης 4 3 GED115 Φύλο και Υγεία 4 3 GED116 Αφήγηση και θεατρικές τεχνικές 4 3 GED117 Το θέατρο για ανήλικους θεατές 4 3 GED119 Παιδική Τέχνη και Εικονογράφηση 4 3 GED120 Ευρωπαϊκή Ένωση και Κύπρος 4 3 GED121 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 4 3 GED122 Μουσειακή Αγωγή 4 3 GED128 Εικαστική Έκφραση ως μέσο επικοινωνίας 4 3 GED400 Δια βίου Φυσική Δραστηριότητα 4 3 Μαθήματα Ειδίκευσης ECTS Ώρες SPE302 Επιλογή ενός από τα τέσσερα γνωστικά αντικείμενα στο 5ο εξάμηνο 4 3 i. Εικαστική Έκφραση στην Προσχολική Εκπαίδευση ii. Μουσική Έκφραση στην Προσχολική Εκπαίδευση iii. Θεατρική Αγωγή στην Προσχολική Εκπαίδευση iv. Αθλητική Αγωγή στην Προσχολική Εκπαίδευση SPE303 Ειδίκευση στην επιλεγμένη κατηγορία του 5ου εξαμήνου 4 3 *Εργαστηριακές ώρες

19 Λευκωσία Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα, 1036 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: , Φαξ: Λεµεσός Μάριου Αγαθαγγέλου 18, Άγιος Γεώργιος Χαβούζας, 3080 Λεµεσός, Κύπρος Τηλ.: , Φαξ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τ.Θ. 20537 1678 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.: +357-22892700 Τηλεμ: +357-22892701

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Κράτους είναι επίσημα εγγεγραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Μαθητών-Γονέων

Εγχειρίδιο Μαθητών-Γονέων Εγχειρίδιο Μαθητών-Γονέων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2.1 Mission Statement 2.2 Ακαδημαϊκός στόχος 3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΒ (ΙΒΟ) 3.1 Αποστολή του οργανισμού ΙΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÇ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ ãéá Ýíôáîç ìáèçôþí ìå áíáðçñßá Þ/êáé åéäéêýò åêðáéäåõôéêýò

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013 www.aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα