Σύνολο οργανοχρησίας (ΜΣΘ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύνολο οργανοχρησίας (ΜΣΘ)"

Transcript

1 ο ΕΒ ΜΑ ΙΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠ ΕΥΤΕΡΑ / ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ // α Υπεύθυνος: : Κρίσιλα Αίθουσα - α :0 - : :0 - :0 : - 0:0 0: - : : - : :0 - :00 : - : :0 - :00 :00 - : Μετφραση. Επιστηµών Βαρυπτη Γεωγραφία α Τζιλλα Γραµµατικκης Αγγλικ Σαµαρ Α -ΠΙΑΝ Α-ΡΓ Α-Α ερβίσης Γραµµατικκης Κρίσιλα / / Εφραιµίδου Πρατσινκης / / Τζοβανκης / Αχαλκτση Παυλίδου / Μοσχογιννης / Κατσαούνης Κανδυλιδης / Ζαϊµκη / Τσιµης / ερβίσης (Νέα Πρωτ Τετρτη αστική αστήριο ερβίσης Γραµµατικκης Εργ.Εικαστικών Τζοβανκης α Ευρωπαϊ κή-β κή: Πρξη Ζαϊµκη β Ευρωπαϊ κή-α κή: Πρξη Ζαϊµκη Α- ρχήστρα (Α-) Α- ρχήστρα (Α-) Μετφραση. Γαλλικ-Γερ µανικ Πρωτ Χορός Τσιµης (Νέα Α-Ρ Α-Α ερβίσης Τέχνης Εργ.Εικαστικών Τζοβανκης Αίθουσα I- (Ι-) Κρίσιλα Αίθουσα Ζαϊµκη - Γ Πρωτ Αγγλικ Γαλλικ-Γερ µανικ Πληροφορι κή Α-ΤΑΜΠ Μουσική Ακρόαση Σαµαρ Εργ.Πληροφορικής Πένογλου Γραµµατικκης Εφραιµίδου Αίθουσα I- (Ι-) Κρίσιλα ηµιουργία Προγρµµατος:/0/0

2 ο ΕΒ ΜΑ ΙΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠ ΕΥΤΕΡΑ / ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ // α Υπεύθυνος: : Αίθουσα - α :0 - : :0 - :0 : - 0:0 0: - : : - : :0 - :00 : - : :0 - :00 :00 - : Πληροφορι κή Εργ.Πληροφορικής Πένογλου Επιστηµών Βαρυπτη Πρωτ α Ευρωπαϊ κή-β Αίθουσα κή: Πρξη - Ζαϊµκη α,α- ρχήστρα (Α-) Μετφραση. Εργ.Εικαστικών Τζοβανκης β Ευρωπαϊ κή-α κή: Πρξη Ζαϊµκη Βιβλιοθήκη Γεωγραφία α Τζιλλα αστική ερβίσης Α-ΡΓ Α-Α ερβίσης Κρίσιλα / / Εφραιµίδου / Πρατσινκης / / / Τζοβανκης / Αχαλκτση / / / Παυλίδου / Μοσχογιννης / Κατσαούνης / Κανδυλιδης / Ζαϊµκη / Τσιµης / ερβίσης Α-ΤΑΜΠ Τετρτη Αίθουσα I- (Ι-) ΧΡΩ ΙΑ Τέχνης Εργ.Εικαστικών Τζοβανκης Αγγλικ Σαµαρ Πρωτ Γαλλικ-Γερ µανικ / Μετφραση. (Νέα Α -ΠΙΑΝ / ερβίσης Μουσική Ακρόαση A- Κεπεσίδου (Α-) Α-Ρ Α-Α Α- ρχήστρα Ζαϊµκη (Α-) Αγγλικ Σαµαρ (Νέα Πρωτ Γαλλικ-Γερ µανικ ΧΡΩ ΙΑ Χορός αστήριοτσιµης ηµιουργία Προγρµµατος:/0/0

3 ο ΕΒ ΜΑ ΙΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠ ΕΥΤΕΡΑ / ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ // α Υπεύθυνος: : Τσιµης Αίθουσα - α :0 - : :0 - :0 : - 0:0 0: - : : - : :0 - :00 : - : :0 - :00 :00 - : Γραµµατικκης Γαλλικ-Γερ µανικ Μετφραση. Ζερµπαλ Ζερµπαλ Πρωτ Π-ΕΥΡ Ζαϊµκη A- / -ΡΓ- (Α-) Τέχνης Εργ.Εικαστικών Τζοβανκης Α-ΤΑΜΠ Γεωγραφία α Τζιλλα Γραµµατικκης Γαλλικ-Γερ µανικ Ζερµπαλ Κρίσιλα / / Εφραιµίδου Πρατσινκης / / Τζοβανκης / Αχαλκτση Παυλίδου / Μοσχογιννης / Κατσαούνης Κανδυλιδης / Ζαϊµκη / Τσιµης / ερβίσης Α-Ρ Α-Α Ζαϊµκη Αγγλικ Σαµαρ Τετρτη Εργ.Εικαστικών Τζοβανκης Αίθουσα I- (Ι-) ΧΡΩ ΙΑ Γραµµατικκης Μουσική Ακρόαση Κεντρωτής Πρωτ Ζερµπαλ (Νέα Ζερµπαλ Πληροφορι κή Πρωτ Μετφραση. Αγγλικ ΕΥΡ-Π Εργ.Πληροφορικής Πένογλου Ζερµπαλ Ζερµπαλ Βαρυπτη Σαµαρ Ζαϊµκη A- / -ΡΓ- (Α-) Γραµµατικκης (Νέα Ζερµπαλ ΒΥΖ-Π -ΡΓ- αστική αστήριο ερβίσης Π-ΒΥΖ -ΡΓ- ΧΡΩ ΙΑ Χορός αστήριοτσιµης ηµιουργία Προγρµµατος:/0/0

4 ο ΕΒ ΜΑ ΙΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠ ΕΥΤΕΡΑ / ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ // β Αίθουσα - β :0 - : :0 - :0 : - 0:0 0: - : : - : :0 - :00 : - : :0 - :00 :00 - : Γεωγραφία β Τζιλλα αστική αστήριο ερβίσης Γαλλικ-Γερ µανικ Α-ΡΓ Α-Α αχηµ-βπλη ρ Βιβλιοθήκη ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ (Νέα Μπριτζολκη β Ευρωπαϊ κή-α κή: Πρατσινκης Πρξη Εφραιµίδου Μετφραση. α Ευρωπαϊ κή-β κή: Πρατσινκης Πρξη Α- ρχήστρα Εφραιµίδου (Α-) Μπριτζολκη Χορός αστήριοτσιµης Μπριτζολκη Κρίσιλα / / Εφραιµίδου Πρατσινκης / / Τζοβανκης / Αχαλκτση Παυλίδου / Μοσχογιννης / Κατσαούνης Κανδυλιδης / Ζαϊµκη / Τσιµης / ερβίσης Εργ.Εικαστικών Τζοβανκης Αίθουσα I- (Ι-) Κρίσιλα Τετρτη Α -ΠΙΑΝ ασίου Αγγλικ Πρωτ Α-Ρ Επιστηµών Σαµαρ Α-Α Εφραιµίδου Μπριτζολκη Γαλλικ-Γερ µανικ (Νέα Μπριτζολκη Αγγλικ Σαµαρ Μετφραση. Γεωγραφία β Βαρυπτη Πρωτ Α-ΤΑΜΠ Βαρυπτη Ζαϊµκη Πρατσινκης Αίθουσα I- (Ι-) Κρίσιλα Μπριτζολκη ηµιουργία Προγρµµατος:/0/0

5 ο ΕΒ ΜΑ ΙΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠ ΕΥΤΕΡΑ / ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ // β Αίθουσα - β :0 - : :0 - :0 : - 0:0 0: - : : - : :0 - :00 : - : :0 - :00 :00 - : / ΤΜΗΜ ΕΝΤΑΞ-ΜΑΘ Α-ΤΑΜΠ Μπριτζολκη Ζαϊµκη αχηµ-βπλη ρ Επιστηµών ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ Μετφραση. Αγγλικ Αίθουσα I- (Ι-) Κρίσιλα Α-ΡΓ Α-Α Γαλλικ-Γερ αστική µανικ Μπριτζολκη αστήριοτσιµης Κρίσιλα / / Εφραιµίδου Πρατσινκης / / Τζοβανκης / Αχαλκτση Παυλίδου / Μοσχογιννης / Κατσαούνης Κανδυλιδης / Ζαϊµκη / Τσιµης / ερβίσης Βαρυπτη α Ευρωπαϊ κή-β κή: Πρατσινκης Πρξη Α- ρχήστρα Ζαϊµκη (Α-) Τετρτη ασίου Επιστηµών / ΤΜΗΜ ΕΝΤΑΞ-ΜΑΘ Πρωτ Αίθουσα I- (Ι-) Κρίσιλα Γυµ β Βαρυπτη Πρατσινκης (Νέα Μπριτζολκη Γαλλικ-Γερ µανικ Α-Ρ Α-Α Αγγλικ Γεωγραφία β Ζαϊµκη Α -ΠΙΑΝ / ΤΜΗΜ ΕΝΤΑΞ-ΜΑΘ Μετφραση. Πρωτ Βαρυπτη Χορός αστήριο ερβίσης β Ευρωπαϊ κή-α κή: Πρατσινκης Πρξη Α- ρχήστρα Ζαϊµκη (Α-) Μπριτζολκη / ΤΜΗΜ ΕΝΤΑΞ-ΜΑΘ Μπριτζολκη Εργ.Εικαστικών Τζοβανκης ηµιουργία Προγρµµατος:/0/0

6 ο ΕΒ ΜΑ ΙΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠ ΕΥΤΕΡΑ / ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ // β Αίθουσα - β :0 - : :0 - :0 : - 0:0 0: - : : - : :0 - :00 : - : :0 - :00 :00 - : Εργαστήριο Βαρυπτη Φυσικών / ΠΣ- ΕπιστηµώνΠΕ0-0 / ΠΣ- ΠΕ0-0 Αγγλικ Μπριτζολκη ΠΑΡ.ΣΤ -ΦΙΛ Αίθουσα I- (Ι-) Κρίσιλα απληρ-βχη µ Εργ.Πληροφορικής Εργαστήριο ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ Φυσικών Επιστηµών ΠΣ- ΠΕ0-0 β Ευρωπαϊ κή-α Μετφραση. κή: Πρξη Εφραιµίδου Πρατσινκης ΠΑΡ.ΣΤ -ΦΙΛ A- (Α-) Γαλλικ-Γερ µανικ Γαρυφαλίδου Εργ.Εικαστικών Μπριτζολκη Γυµ β ΠΣ- ΠΕ0-0 Τζιλλα / ΠΣ- ΠΕ0-0 Κρίσιλα / / Εφραιµίδου Πρατσινκης / / Τζοβανκης / Αχαλκτση Παυλίδου / Μοσχογιννης / Κατσαούνης Κανδυλιδης / Ζαϊµκη / Τσιµης / ερβίσης α Ευρωπαϊ κή-β κή: Πρξη Εφραιµίδου A- Πρατσινκης (Α-) Πρωτ Α -ΠΙΑΝ Τετρτη / ΠΣ- ΠΕ0-0 Πρωτ Α-ΤΑΜΠ (Νέα Μπριτζολκη Α-ΡΓ Α-Α Χορός αστήριοτσιµης Αίθουσα I- (Ι-) Κρίσιλα Γεωγραφία β Αγγλικ ασίου / ΠΣ- ΠΕ0-0 Μπριτζολκη Βαρυπτη / ΠΣ- ΠΕ0-0 Εργ.Εικαστικών Τζοβανκης αστική ερβίσης Γαλλικ-Γερ µανικ Γαρυφαλίδου Εργ.Εικαστικών Πρατσινκης Μετφραση. ΠΑΡ.ΣΤ -ΦΙΛ Α-Ρ Α-Α Μπριτζολκη ΠΑΡ.ΣΤ -ΦΙΛ Ζαϊµκη Εφραιµίδου ηµιουργία Προγρµµατος:/0/0

7 ο ΕΒ ΜΑ ΙΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠ ΕΥΤΕΡΑ / ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ // γ Αίθουσα - γ :0 - : :0 - :0 : - 0:0 0: - : : - : :0 - :00 : - : :0 - :00 :00 - : αστική αστήριο ερβίσης Αγγλικ Ζαϊµκη Πρωτ Α-ΡΓ Α-Α α Ευρωπαϊ κή-β κή: Πρξη Εφραιµίδου Α- ρχήστρα (Α-) Αίθουσα I- (Ι-) Κρίσιλα Πρωτ Γαλλικ-Γερ µανικ Βιβλιοθήκη Γαρυφαλίδου Κρίσιλα / / Εφραιµίδου Πρατσινκης / / Τζοβανκης / Αχαλκτση Παυλίδου / Μοσχογιννης / Κατσαούνης Κανδυλιδης / Ζαϊµκη / Τσιµης / ερβίσης Μετφραση. Εργ.Εικαστικών Τζοβανκης Τετρτη α Αγωγή- β Πληροφορι κή Πένογλου / Εργ.Πληροφορικής Α-Ρ Α-Α Επιστηµών Βαρυπτη (Νέα Εφραιµίδου Α-ΤΑΜΠ Αίθουσα I- (Ι-) Κρίσιλα Αγγλικ Γαλλικ-Γερ µανικ Βιβλιοθήκη Γαρυφαλίδου β Ευρωπαϊ κή-α κή: Πρξη Εφραιµίδου Πρωτ Επιστηµών Βαρυπτη ασίου Επιστηµών α Πληροφο ρική - β Αγωγή Εργ.Πληροφορικής Πένογλου Εφραιµίδου Α -ΠΙΑΝ (Νέα ηµιουργία Προγρµµατος:/0/0

8 ο ΕΒ ΜΑ ΙΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠ ΕΥΤΕΡΑ / ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ // γ Αίθουσα - γ :0 - : :0 - :0 : - 0:0 0: - : : - : :0 - :00 : - : :0 - :00 :00 - : Γαλλικ-Γερ µανικ Α-ΡΓ Α-Α α Αγωγή- β Πληροφορι κή Πένογλου Εργ.Πληροφορικής αστική ερβίσης Πρωτ α Ευρωπαϊ κή-β κή: Πρξη Πιτουρ Πρατσινκης Εργ.Εικαστικών Τζοβανκης (Νέα Ζερµπαλ ΕΥΡ-Π / Πιτουρ A- (Α-) Κρίσιλα / / Εφραιµίδου Πρατσινκης / / Τζοβανκης / Αχαλκτση Παυλίδου / Μοσχογιννης / Κατσαούνης Κανδυλιδης / Ζαϊµκη / Τσιµης / ερβίσης Αγγλικ Σαµαρ A- Πιτουρ (Α-) Τετρτη Μετφραση. Πρωτ Α-Ρ Α-Α Αίθουσα I- (Ι-) Κρίσιλα Γαλλικ-Γερ µανικ Πρατσινκης Ζερµπαλ Α-ΤΑΜΠ (Νέα α Πληροφο ρική - β Αγωγή Εργ.Πληροφορικής Πένογλου Ζερµπαλ Βαρυπτη ασίου Αγγλικ Σαµαρ Επιστηµών Βαρυπτη Μετφραση. Ζερµπαλ Αίθουσα I- (Ι-) Κρίσιλα Ζαϊµκη Α- ΕΙΚΝΙΚΗ ΑΙΘΥΣΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ Πιτουρ Π-ΒΥΖ / Πρατσινκης ηµιουργία Προγρµµατος:/0/0

9 ο ΕΒ ΜΑ ΙΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠ ΕΥΤΕΡΑ / ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ // γ ΜΥΣΙΚ ΣΧΛΕΙ ΘΕΣΣΑΛΝΙΚΗΣ Αίθουσα -γ :0 - : :0 - :0 : - 0:0 0: - : : - : :0 - :00 : - : :0 - :00 :00 - : Α-Ρ Α -ΠΙΑΝ Αγγλικ Α-Α Πιτουρ Βαρυπτη Αίθουσα I- (Ι-) Κρίσιλα αστική αστήριο ερβίσης (Νέα Α-ΡΓ Α-Α Κρίσιλα / / Εφραιµίδου Πρατσινκης / / Τζοβανκης / Αχαλκτση Παυλίδου / Μοσχογιννης / Κατσαούνης Κανδυλιδης / Ζαϊµκη / Τσιµης / ερβίσης Πιτουρ Μετφραση. Τετρτη Βαρυπτη α Πληροφο ρική - β Αγωγή Εργ.Πληροφορικής Πένογλου ασίου Επιστηµών Γαλλικ-Γερ µανικ Πρωτ (Νέα Πρατσινκης α Αγωγή- β Πληροφορι κή Εργ.Πληροφορικής Πένογλου α Ευρωπαϊ κή-β Μετφραση. κή: Πρξη Πιτουρ A- Πρατσινκης (Α-) Αγγλικ Γαλλικ-Γερ µανικ Α-ΤΑΜΠ Πρωτ β Ευρωπαϊ κή-α κή: Πρξη Πιτουρ Αίθουσα I- Α- ρχήστρα Πρατσινκης (Α-) (Ι-) Κρίσιλα Εργ.Εικαστικών Τζοβανκης Ζαϊµκη ηµιουργία Προγρµµατος:/0/0

10 ο ΕΒ ΜΑ ΙΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠ ΕΥΤΕΡΑ / ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ // Α Αίθουσα - Α :0 - : :0 - :0 : - 0:0 0: - : : - : :0 - :00 : - : :0 - :00 :00 - : A- Κεντρωτής (Α-) A- Κεπεσίδου (Α-) A- Μπαρλαγιννης (Α-) PROJECT( A) ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ Τσιµης Βιβλιοθήκη Θεοδωρίδου Α -ΠΙΑΝ Πολιτική Παιδεία Αγγλικ Επιστηµών Γλώσσα (Έκθεση) Κρίσιλα / / Εφραιµίδου Πρατσινκης / / Τζοβανκης / Αχαλκτση Παυλίδου / Μοσχογιννης / Κατσαούνης Κανδυλιδης / Ζαϊµκη / Τσιµης / ερβίσης -(Α) Τζοβανκης Εφραιµίδου Εργ.Εικαστικών Μωσαΐδου Τετρτη DICTE A- Κεντρωτής (Α-),/ A- Κεπεσίδου (Α-),/ A- Μπαρλαγιννης (Α-) Ζαϊµκη Επιστηµών αστική ερβίσης Α-ΡΓ Α-Α Κρίσιλα / Εφραιµίδου / / Πρατσινκης / / Αχαλκτση / Ζουµή / Παυλίδου / Σβορώνου / Τέντα / Κατσαούνης / Μοσχογιννης / Κανδυλιδης / Τζοβανκης Αίθουσα / I- Παπανδρίκου (Ι-),Εργ.Εικαστικών, / Αγγελοπούλου / Α- ρχήστρα Γιαρουτζίδης (Α-) / Τσοραπτσίδου ηµιουργία Προγρµµατος:/0/0 Πολιτική Παιδεία A- Κεντρωτής (Α-),/ A- Κεπεσίδου (Α-),/ A- Μπαρλαγιννης (Α-) Επ Α : Μουσ-Μου A- (Α-), Κεντρωτής A- σ Τεχν / Πιτουρ (Α-),/ A- Μπαρλαγιννης (Α-), / Εργ.Πληροφορικής Γαϊτανίδης

11 ο ΕΒ ΜΑ ΙΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠ ΕΥΤΕΡΑ / ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ // Α Αίθουσα - Α :0 - : :0 - :0 : - 0:0 0: - : : - : :0 - :00 : - : :0 - :00 :00 - : Πολιτική Παιδεία PROJECT( A) / ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ / Τσιµης / Βιβλιοθήκη Θεοδωρίδου Α-ΡΓ Α-Α / ερβίσης αστική αστήριοτσιµης Επιστηµών Πολιτική Παιδεία Κρίσιλα / / Εφραιµίδου Πρατσινκης / / Τζοβανκης / Αχαλκτση Παυλίδου / Μοσχογιννης / Κατσαούνης Κανδυλιδης / Ζαϊµκη / Τσιµης / ερβίσης -(Α) DICTE Τζοβανκης / A- (Α-), Εφραιµίδου / A- Κεντρωτής (Α-),/ Εργ.Εικαστικών Μωσαΐδου Κεπεσίδου A- / Πιτουρ (Α-) Τετρτη Γλώσσα (Έκθεση) Ζαϊµκη Αγγλικ Α -ΠΙΑΝ A- (Α-), A- Κεντρωτής (Α-),/ Κεπεσίδου A- / Πιτουρ (Α-) Κρίσιλα / Εφραιµίδου / / Πρατσινκης / / Αχαλκτση / Ζουµή / Παυλίδου / Σβορώνου / Τέντα / Κατσαούνης / Μοσχογιννης / Κανδυλιδης / Τζοβανκης Αίθουσα / I- Παπανδρίκου (Ι-),Εργ.Εικαστικών, / Αγγελοπούλου / Α- ρχήστρα Γιαρουτζίδης (Α-) / Τσοραπτσίδου ηµιουργία Προγρµµατος:/0/0 A- (Α-), A- Κεντρωτής (Α-),/ Κεπεσίδου A- / Πιτουρ (Α-) Επ Α : Μουσ-Μου A- (Α-), Κεντρωτής A- σ Τεχν / Πιτουρ (Α-),/ A- Μπαρλαγιννης (Α-), / Εργ.Πληροφορικής Γαϊτανίδης

12 ο ΕΒ ΜΑ ΙΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠ ΕΥΤΕΡΑ / ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ // Α Αίθουσα - Α :0 - : :0 - :0 : - 0:0 0: - : : - : :0 - :00 : - : :0 - :00 :00 - : Αγγλικ Κεντρωτής / A- Μπαρλαγιννης (Α-),/ A- Πιτουρ (Α-) Α-ΡΓ Α-Α PROJECT( A) / ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ / Τσιµης / Βιβλιοθήκη Θεοδωρίδου αστική αστήριοτσιµης Επιστηµών Πολιτική Παιδεία Κρίσιλα / / Εφραιµίδου Πρατσινκης / / Τζοβανκης / Αχαλκτση Παυλίδου / Μοσχογιννης / Κατσαούνης Κανδυλιδης / Ζαϊµκη / Τσιµης / ερβίσης -(Α) Τζοβανκης / Εφραιµίδου / Εργ.Εικαστικών Μωσαΐδου Τετρτη Γλώσσα (Έκθεση) DICTE A- Κεντρωτής (Α-) A- Μπαρλαγιννης (Α-) A- Πιτουρ (Α-) Ζαϊµκη Πολιτική Παιδεία Κεντρωτής A- Μπαρλαγιννης (Α-) A- Πιτουρ (Α-) Α -ΠΙΑΝ Κρίσιλα / Εφραιµίδου / Πρατσινκης / / Αχαλκτση Ζουµή / Παυλίδου / Σβορώνου / Τέντα Κατσαούνης / Μοσχογιννης / Κανδυλιδης Τζοβανκης Αίθουσα I- / Παπανδρίκου (Ι-),Εργ.Εικαστικών / Αγγελοπούλου Α- ρχήστρα Γιαρουτζίδης (Α-) / Τσοραπτσίδου Επ Α Μουσ-Μου A- (Α-) A- σ Τεχν (Α-) Κεντρωτής / Πιτουρ A- Μπαρλαγιννης (Α-) Εργ.Πληροφορικής Γαϊτανίδης ηµιουργία Προγρµµατος:/0/0

13 ο ΕΒ ΜΑ ΙΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠ ΕΥΤΕΡΑ / ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ // Β Αίθουσα - Β :0 - : :0 - :0 : - 0:0 0: - : : - : :0 - :00 : - : :0 - :00 :00 - : ΚΑΤ Β ΛΥΚ ΦΥΣ-ΑΡΧ Αίθουσα / - Β - Β ΚΑΤ Β ΛΥΚ ΜΑΘ-ΚΕ Αίθουσα Κουδέρης - / Β ΤΜΗΜ Αίθουσα ΕΝΤΑΞ-ΜΑΘ - Β Πολιτική Παιδεία Κουδέρης PROJECT (B) Τζοβανκης ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ Εργ.Εικαστικών Τσιµης ΚΑΤ Β ΛΥΚ/ ΦΥΣ-ΑΡΧ Αίθουσα / - Β, / - Β Κρίσιλα / / Εφραιµίδου / Πρατσινκης / / / Τζοβανκης / Αχαλκτση / / / Παυλίδου / Μοσχογιννης / Κατσαούνης / Κανδυλιδης / Ζαϊµκη / Τσιµης / ερβίσης Αγγλικ Σαµαρ Μορφολογί α Μπαρλαγιννης Τετρτη A- Κεπεσίδου (Α-),/ A- Μπαρλαγιννης (Α-),/ A- Γαϊτανίδης (Α-) Εισαγωγή στις αρχές της επιστήµης Εργ.Πληροφορικής των Πένογλου Η/Υ A- Κεπεσίδου (Α-),/ A- Μπαρλαγιννης (Α-),/ A- Γαϊτανίδης (Α-) Γλώσσα (Έκθεση) Α-ΡΓ Κρίσιλα / Εφραιµίδου / / Πρατσινκης / / Αχαλκτση / Ζουµή / Παυλίδου / Σβορώνου / Τέντα / Κατσαούνης / Μοσχογιννης / Κανδυλιδης / Τζοβανκης Αίθουσα / I- Παπανδρίκου (Ι-),Εργ.Εικαστικών, / Αγγελοπούλου / Α-Α Α- ρχήστρα Γιαρουτζίδης (Α-) / Τσοραπτσίδου Αρχές Φιλοσοφίας Μωσαΐδου ηµιουργία Προγρµµατος:/0/0 ΚΑΤ Β ΛΥΚ/ ΦΥΣ-ΑΡΧ Αίθουσα / - Β, / - Β ΚΑΤ Β ΛΥΚ/ ΜΑΘ-ΚΕ / Αίθουσα Κουδέρης - / Β ΤΜΗΜ, Αίθουσα ΕΝΤΑΞ-ΜΑΘ - Β DICTE A- Μπαρλαγιννης (Α-),/ A- Κεπεσίδου (Α-),/ A- Γαϊτανίδης (Α-) αστική Τσιµης

14 ο ΕΒ ΜΑ ΙΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠ ΕΥΤΕΡΑ / ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ // Β Αίθουσα - Β :0 - : :0 - :0 : - 0:0 0: - : : - : :0 - :00 : - : :0 - :00 :00 - : / ΤΜΗΜ ΕΝΤΑΞ-ΜΑΘ ΚΑΤ Β ΛΥΚ/ ΦΥΣ-ΑΡΧ Αίθουσα / - Β, / - Β ΚΑΤ Β ΛΥΚ/ ΜΑΘ-ΚΕ / Αίθουσα Κουδέρης - / Β ΤΜΗΜ, Αίθουσα ΕΝΤΑΞ-ΜΑΘ - Β Κεπεσίδου / A- Μπαρλαγιννης (Α-),/ A- Γαϊτανίδης (Α-),/ A- (Α-) / Τσιφτσόγλου PROJECT (B) Τζοβανκης / ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ / Εργ.Εικαστικών Τσιµης Εισαγωγή στις αρχές της επιστήµης Εργ.Πληροφορικής των Πένογλου Η/Υ ΚΑΤ Β ΛΥΚ ΦΥΣ-ΑΡΧ Αίθουσα / - Β - Β Κρίσιλα / / Εφραιµίδου Πρατσινκης / / Τζοβανκης / Αχαλκτση Παυλίδου / Μοσχογιννης / Κατσαούνης Κανδυλιδης / Ζαϊµκη / Τσιµης / ερβίσης Μορφολογί α Μπαρλαγιννης Τετρτη Αγγλικ Σαµαρ DICTE A- Μπαρλαγιννης (Α-) Α- ρχήστρα Κεπεσίδου (Α-) A- Γαϊτανίδης (Α-) Γλώσσα (Έκθεση) / Καρατζόγλου αστική αστήριοτσιµης Κρίσιλα / Εφραιµίδου / Πρατσινκης / / Αχαλκτση Ζουµή / Παυλίδου / Σβορώνου / Τέντα Κατσαούνης / Μοσχογιννης / Κανδυλιδης / ΤΜΗΜΤζοβανκης Αίθουσα I- / Παπανδρίκου (Ι-),Εργ.Εικαστικών / Αγγελοπούλου ΕΝΤΑΞ-ΜΑΘ Α- ρχήστρα Γιαρουτζίδης (Α-) / Τσοραπτσίδου Τσιφτσόγλου ΚΑΤ Β ΛΥΚ ΦΥΣ-ΑΡΧ Αίθουσα / - Β - Β ΚΑΤ Β ΛΥΚ ΜΑΘ-ΚΕ Αίθουσα Κουδέρης - / Β ΤΜΗΜ Αίθουσα ΕΝΤΑΞ-ΜΑΘ - Β Α-ΡΓ Α-Α Πολιτική Παιδεία Κουδέρης Ζερµπαλ Κεπεσίδου A- Μπαρλαγιννης (Α-) A- Γαϊτανίδης (Α-) A- (Α-) Αρχές Φιλοσοφίας Μωσαΐδου ηµιουργία Προγρµµατος:/0/0

15 ο ΕΒ ΜΑ ΙΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠ ΕΥΤΕΡΑ / ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ // Γ ΜΥΣΙΚ ΣΧΛΕΙ ΘΕΣΣΑΛΝΙΚΗΣ Αίθουσα :0 - : :0 - :0 : - 0:0 0: - : : - : :0 - :00 : - : :0 - :00 :00 - : ΝΕΑ ΕΛΛ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚ Τσιρκινίδου / Καρατζόγλου Γραµµατικκης Μ-Φ-Α Αίθουσα καθ/τών Α' ορ.- Γ,Εργ.Εικαστικώ / Πένογλου Ε/Γ Φ-(Β+ΑΕ ν,a- Τζοβανκης (Α-) Επιστηµών Αίθουσα Τσιρκινίδου,Αίθουσα A- Μπαρλαγιννης (Α-) Εργ.Πληροφορικής Φ)-N Τσιρκινίδου - Γ, καθ Κεντρωτής A- / Πιτουρ (Α-) καθ/τών Α' τών Α' Καρατζόγλου ορ.- Γ Αίθουσα Κεπεσίδου - Γ ορ.- Γ,Αίθουσα Καρατζόγλου ΑΕΦ-Μ- Αίθουσα Ι Πένογλου Εργ.Πληροφορικής Γραµµατικκης Αίθουσα καθ/τών Α' ορ.- ΓΚαρατζόγλου Αγγλικ Σαµαρ Κοινωνιολο γία Κουδέρης Γ Γραµµατικκης / Μ-(Χ+Α Αίθουσα, / Φ-(Β+ΑΕ Εργαστήριο / Πένογλου Φυσικών / Εργαστήριο Φυσικών / Επιστηµών, / Επιστηµών,Αίθουσα Ε)-Α Τσιρκινίδου / Εργ.Πληροφορικής, Φ)-N Τσιρκινίδου / καθ/τών Τσιφτσόγλου Α' ορ.- Γ, / Αίθουσα Καρατζόγλου - Γ καθ/τών Α' / ορ.- Γ,Αίθουσα Καρατζόγλου Α Ε-Μ Αίθουσα -Λ,Αίθουσα/ - Γραµµατικκης Γ,Αίθουσα καθ/ / τών Α' ορ.- Τσιρκινίδου Γ Γ Α- ρχήστρα (Α-), Κεντρωτής A- / (Α-) Πιτουρ Κρίσιλα / / Εφραιµίδου / Πρατσινκης / / / Τζοβανκης / Αχαλκτση / / / Παυλίδου / Μοσχογιννης / Κατσαούνης / Κανδυλιδης / Ζαϊµκη / Τσιµης / ερβίσης Επιστηµών Βαρυπτη Γ Τετρτη Γραµµατικκης / Μ-Φ-Α / Αίθουσα Τσιρκινίδου,Αίθουσα/ - Γ, καθ/ / τών Α' Καρατζόγλου ορ.- Γ Αγγλικ Σαµαρ Dictee Γ A- (Α-), Κεντρωτής Βιβλιοθήκη/ Πιτουρ ΑΕΦ-Μ- Αίθουσα Πένογλου, / Εργ.Πληροφορικής, Γραµµατικκης Ι / Αίθουσα καθ/τών Α' / ορ.- ΓΚαρατζόγλου Γ Ε/Γ Κεντρωτής / A- Α-Α (Α-) αστική αστήριοτσιµης Γραµµατικκης / Μ-Φ-Α / Αίθουσα Τσιρκινίδου,Αίθουσα/ - Γ, καθ/ / τών Α' Καρατζόγλου ορ.- Γ Φ-Μ-Ν / Αίθουσα καθ/τών Α' ορ.- Γ,Εργ.Εικαστικώ / Ε/Γ ν,a- Τζοβανκης (Α-), / Επιστηµών,Αίθουσα Γραµµατικκης / A- Μπαρλαγιννης (Α-),/ καθ/τών Τσιρκινίδου Α' ορ.- Γ, / Κεντρωτής A- / Πιτουρ (Α-), Αίθουσα Καρατζόγλου Αίθουσα Κεπεσίδου - Γ Γ Τσιρκινίδου Γ Γ Κρίσιλα / Εφραιµίδου / / Πρατσινκης / / Αχαλκτση / Ζουµή / Παυλίδου / Σβορώνου / Τέντα / Κατσαούνης / Μοσχογιννης / Κανδυλιδης / Τζοβανκης Αίθουσα / I- Παπανδρίκου (Ι-),Εργ.Εικαστικών, / Αγγελοπούλου / Α- ρχήστρα Γιαρουτζίδης (Α-) / Τσοραπτσίδου Α-ΡΓ -ΡΓ- ηµιουργία Προγρµµατος:/0/0 Α Ε-Μ Αίθουσα -Λ,Αίθουσα/ - Γραµµατικκης Γ,Αίθουσα καθ/ / τών Α' ορ.- Τσιρκινίδου Γ Γ Μ-(Χ+Α Αίθουσα Γραµµατικκης, / Εργαστήριο Φυσικών / Επιστηµών,Αίθουσα Ε)-Α / Γ καθ/τών Τσιρκινίδου Α' ορ.- Γ, / - Γ Τσιρκινίδου Γ Α- ρχήστρα (Α-), Κεντρωτής Βιβλιοθήκη / Πιτουρ Κοινωνιολο γία Κουδέρης Γ

16 ο ΕΒ ΜΑ ΙΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠ ΕΥΤΕΡΑ / ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ // Γ Αίθουσα - Γ :0 - : :0 - :0 : - 0:0 0: - : : - : :0 - :00 : - : :0 - :00 :00 - : Γ A- Κεπεσίδου (Α-) Αίθουσα Γαϊτανίδης - Γ Γραµµατικκης / Μ-Φ-Α / Αίθουσα καθ/τών Α' ορ.- Γ,Εργ.Εικαστικώ / Ε/Γ Φ-(Β+ΑΕ Εργαστήριο / Πένογλου Φυσικών / ν,a- Τζοβανκης (Α-), / Επιστηµών, / Αίθουσα Τσιρκινίδου,Αίθουσα/ A- Μπαρλαγιννης (Α-),/ Εργ.Πληροφορικής, Φ)-N Τσιρκινίδου / - Γ, καθ/ / Κεντρωτής A- / Πιτουρ (Α-), καθ/τών Α' / τών Α' Καρατζόγλου ορ.- Γ Αίθουσα Κεπεσίδου - Γ ορ.- Γ,Αίθουσα Καρατζόγλου ΑΕΦ-Μ- Αίθουσα Πένογλου, / Εργ.Πληροφορικής, Γραµµατικκης Ι / Αίθουσα καθ/τών Α' / ορ.- ΓΚαρατζόγλου Κοινωνιολο γία Κουδέρης αστική αστήριοτσιµης Αγγλικ Σαµαρ Γραµµατικκης / Πένογλου Μ-(Χ+Α Αίθουσα Φ-(Β+ΑΕ Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών Επιστηµών,Αίθουσα Ε)-Α Τσιρκινίδου Εργ.Πληροφορικής Φ)-N Τσιρκινίδου καθ/τών Τσιφτσόγλου Α' ορ.- Γ Αίθουσα Καρατζόγλου - Γ καθ/τών Α' ορ.- Γ,Αίθουσα Καρατζόγλου Α Ε-Μ Αίθουσα -Λ,Αίθουσα - Γ,Αίθουσα Γραµµατικκης καθ τών Α' ορ.- Τσιρκινίδου Γ Γ Κρίσιλα / / Εφραιµίδου / Πρατσινκης / / / Τζοβανκης / Αχαλκτση / / / Παυλίδου / Μοσχογιννης / Κατσαούνης / Κανδυλιδης / Ζαϊµκη / Τσιµης / ερβίσης Dictee Γ Γ A- (Α-), Α- ρχήστρα Κεπεσίδου (Α-), / A- Κεπεσίδου (Α-),/ A- Γαϊτανίδης (Α-) Αίθουσα Γαϊτανίδης - Γ Επιστηµών Βαρυπτη Τετρτη Γραµµατικκης Μ-Φ-Α Αίθουσα Τσιρκινίδου,Αίθουσα - Γ, καθ τών Α' Καρατζόγλου ορ.- Γ Γ ΑΕΦ-Μ- Αίθουσα Ι Πένογλου Εργ.Πληροφορικής Γραµµατικκης Αίθουσα καθ/τών Α' ορ.- ΓΚαρατζόγλου Αγγλικ Σαµαρ Γ Ε/Γ Κεντρωτής A- Α-Α (Α-) Γραµµατικκης Μ-Φ-Α Αίθουσα Τσιρκινίδου,Αίθουσα - Γ, καθ τών Α' Καρατζόγλου ορ.- Γ Φ-Μ-Ν Αίθουσα καθ/τών Α' ορ.- Γ,Εργ.Εικαστικώ Ε/Γ ν,a- Τζοβανκης (Α-) Επιστηµών,Αίθουσα Γραµµατικκης A- Μπαρλαγιννης (Α-) καθ/τών Τσιρκινίδου Α' ορ.- Γ Κεντρωτής A- / Πιτουρ (Α-) Αίθουσα Καρατζόγλου Αίθουσα Κεπεσίδου - Γ Α-ΡΓ -ΡΓ- ΝΕΑ ΕΛΛ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚ / Καρατζόγλου Κρίσιλα / Εφραιµίδου / Πρατσινκης / / Αχαλκτση Ζουµή / Παυλίδου / Σβορώνου / Τέντα Κατσαούνης / Μοσχογιννης / Κανδυλιδης Τζοβανκης Αίθουσα I- / Παπανδρίκου (Ι-),Εργ.Εικαστικών / Αγγελοπούλου Α- ρχήστρα Γιαρουτζίδης (Α-) / Τσοραπτσίδου Γ Α Ε-Μ Αίθουσα -Λ,Αίθουσα - Γ,Αίθουσα Γραµµατικκης καθ τών Α' ορ.- Τσιρκινίδου Γ Γ Μ-(Χ+Α Αίθουσα Γραµµατικκης Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών,Αίθουσα Ε)-Α καθ/τών Τσιρκινίδου Α' ορ.- Γ - Γ Γ Γ Κοινωνιολο γία Κουδέρης ηµιουργία Προγρµµατος:/0/0

17 ο ΕΒ ΜΑ ΙΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠ ΕΥΤΕΡΑ / ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ // Γ Αίθουσα καθ/τών Α' ορ.- Γ :0 - : :0 - :0 : - 0:0 0: - : : - : :0 - :00 : - : :0 - :00 :00 - : Dictee Γ A- Μπαρλαγιννης (Α-) A- Κεντρωτής (Α-) Γραµµατικκης Μ-Φ-Α Αίθουσα καθ/τών Α' ορ.- Γ,Εργ.Εικαστικώ / Πένογλου Ε/Γ Φ-(Β+ΑΕ ν,a- Τζοβανκης (Α-) Επιστηµών Αίθουσα Τσιρκινίδου,Αίθουσα A- Μπαρλαγιννης (Α-) Εργ.Πληροφορικής Φ)-N Τσιρκινίδου - Γ, καθ Κεντρωτής A- / Πιτουρ (Α-) καθ/τών Α' τών Α' Καρατζόγλου ορ.- Γ Αίθουσα Κεπεσίδου - Γ ορ.- Γ,Αίθουσα Καρατζόγλου ΑΕΦ-Μ- Αίθουσα Ι Πένογλου Εργ.Πληροφορικής Γραµµατικκης Αίθουσα καθ/τών Α' ορ.- ΓΚαρατζόγλου Γ Αγγλικ Σαµαρ Κοινωνιολο γία Κουδέρης Γραµµατικκης / Μ-(Χ+Α Αίθουσα, / Φ-(Β+ΑΕ Εργαστήριο / Πένογλου Φυσικών / Εργαστήριο Φυσικών / Επιστηµών, / Επιστηµών,Αίθουσα Ε)-Α Τσιρκινίδου / Εργ.Πληροφορικής, Φ)-N Τσιρκινίδου / καθ/τών Τσιφτσόγλου Α' ορ.- Γ, / Αίθουσα Καρατζόγλου - Γ καθ/τών Α' / ορ.- Γ,Αίθουσα Καρατζόγλου Α Ε-Μ Αίθουσα -Λ,Αίθουσα/ - Γραµµατικκης Γ,Αίθουσα καθ/ / τών Α' ορ.- Τσιρκινίδου Γ Γ Κρίσιλα / / Εφραιµίδου / Πρατσινκης / / / Τζοβανκης / Αχαλκτση / / / Παυλίδου / Μοσχογιννης / Κατσαούνης / Τσιρκινίδου Κανδυλιδης / Ζαϊµκη / Τσιµης / ερβίσης αστική Τσιµης Γ A- Μπαρλαγιννης (Α-) Α- ρχήστρα Κεντρωτής (Α-) Γ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΣ Τετρτη Γραµµατικκης / Μ-Φ-Α / Αίθουσα Τσιρκινίδου,Αίθουσα/ - Γ, καθ/ / τών Α' Καρατζόγλου ορ.- Γ ΝΕΑ ΕΛΛ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚ Τσιρκινίδου ΑΕΦ-Μ- Αίθουσα Πένογλου, / Εργ.Πληροφορικής, Γραµµατικκης Ι / Αίθουσα καθ/τών Α' / ορ.- ΓΚαρατζόγλου Γ Γ A- Μπαρλαγιννης (Α-),/ A- Κεντρωτής (Α-) Ε/Γ Κεντρωτής / A- Α-Α (Α-) Γ Γραµµατικκης / Μ-Φ-Α / Αίθουσα Τσιρκινίδου,Αίθουσα/ - Γ, καθ/ / τών Α' Καρατζόγλου ορ.- Γ Φ-Μ-Ν / Αίθουσα καθ/τών Α' ορ.- Γ,Εργ.Εικαστικώ / Ε/Γ ν,a- Τζοβανκης (Α-), / Επιστηµών,Αίθουσα Γραµµατικκης / A- Μπαρλαγιννης (Α-),/ καθ/τών Τσιρκινίδου Α' ορ.- Γ, / Κεντρωτής A- / Πιτουρ (Α-), Αίθουσα Καρατζόγλου Αίθουσα Κεπεσίδου - Γ Αγγλικ Σαµαρ Γ Κρίσιλα / Εφραιµίδου / / Πρατσινκης / / Αχαλκτση / Ζουµή / Παυλίδου / Σβορώνου / Τέντα / Κατσαούνης / Μοσχογιννης / Κανδυλιδης / Τζοβανκης Αίθουσα / I- Παπανδρίκου (Ι-),Εργ.Εικαστικών, / Αγγελοπούλου / Α- ρχήστρα Γιαρουτζίδης (Α-) / Τσοραπτσίδου Γ Τσιρκινίδου Α Ε-Μ Αίθουσα -Λ,Αίθουσα/ - Γραµµατικκης Γ,Αίθουσα καθ/ / τών Α' ορ.- Τσιρκινίδου Γ Α-ΡΓ Α-Α Μ-(Χ+Α Αίθουσα Γραµµατικκης, / Εργαστήριο Φυσικών / Επιστηµών,Αίθουσα Ε)-Α / καθ/τών Τσιρκινίδου Α' ορ.- Γ, / - Γ Κοινωνιολο γία Κουδέρης Γ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΣ ηµιουργία Προγρµµατος:/0/0

3-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 24/9/13) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΡΙΣΙΛΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΖΑΪΜΑΚΗ ΝΕΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑΖΙΚΙΔΗ

3-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 24/9/13) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΡΙΣΙΛΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΖΑΪΜΑΚΗ ΝΕΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑΖΙΚΙΔΗ 3-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 (ΙΣΧΥΕΙ ΠΟ 24/9/13 α1 ΠΕΝΟΓΛΟΥ / ΓΛΛΙΚ-ΓΕΡΜΝΙΚ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΡΥΦΛΙΔΟΥ ΠΡΤΣΙΝΚΗΣ ΟΡΓΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΡΙΣΙΛ / ΠΡΤΣΙΝΚΗΣ / / ΕΦΡΙΜΙΔΟΥ Ομάδα 2, Ομάδα 1 ΓΕΩΓΡΦΙ ΚΡΟΣΗ 2 ΚΛΛΙΤΕΧΝΙΚ ΠΕΝΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

α1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

α1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 α1 ΚΡΟΣΗ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΩΡΙ / / / / / ΕΦΡΙΜΙ ΟΥ / / ΓΕΩΓΡΦΙ ΕΥΡ 2- ΠΡ 1 ΕΥΡ 1- ΠΡ 2 ΧΟΡΟΣ / / / ΘΕΤΡΟ ΚΛΛΙΤΕΧΝΙΚ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΕΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-Φ ΥΣΙΚΗ ΕΥΡΩΠΪΚΗ α2 ΚΛΛΙΤΕΧΝΙΚ ΘΕΤΡΟ ΧΟΡΟΣ ΘΕΤΡΟΛΟΓΟΣ / /

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών. «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» Τελικός Δικαιούχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών. «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» Τελικός Δικαιούχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) Μελέτη διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σύµφωνα µε άρθρα και πληροφορίες που δηµοσιεύτηκαν τύπο του σαββατοκύριακου δηµοσιοποιήθηκαν τα βασικά στοιχεία του σχεδίου του υπουργείου παιδείας για τις

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει γενικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο 2014-2015. Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο

Νέο Λύκειο 2014-2015. Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο Νέο Λύκειο 2014-2015 Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο Α Λυκείου: Μαθήματα Α Λυκείου: Εξετάσεις Στις προαγωγικές εξετάσεις Α' Λυκείου που διεξάγονται ενδοσχολικά, τα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών

Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Η θέση της Πρωτοβουλίας Άμεσης Διαδραστικής Δημοκρατίας Ελλάδας (Π.Α.Δ.Δ.Ε.) για την Εκπαιδευτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ Α.Π.... Ηµερ.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩ Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ. ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015 2014-2015 2014-2015 TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ... 5 Ιστορία και Πλαίσιο Λειτουργίας... 7 Διάρθρωση... 10 Όργανα Διοίκησης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

10, 17, 24 ΜΑΪΟΥ 2015

10, 17, 24 ΜΑΪΟΥ 2015 ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ 10, 17, 24 ΜΑΪΟΥ 2015 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑ - ΑΡΧΕΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 124 3 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 84. Μετονομασία Σχολής Μετονομασία Τμήματος Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0 Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 1) Υποβάλλω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Έκδοση 2011 Γενική εποπτεία Λένα Νικολάου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 200 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με Φ.12/773/77094/Γ1/28 7 2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β ) «Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 09-10-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/11/71074 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για θέσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης του Έργου: «Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λάρισα 2010 Επιμέλεια Έκδοσης 2010 Δρ. Γκαράνη Γεωργία, Επίκουρος Καθηγήτρια Δρ. Αδάμ Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική έκδοση Γενικού Κανονισμού της Ιονίου Σχολής. Σεπτέμβριος 2012. www.ionios.gr

Συνοπτική έκδοση Γενικού Κανονισμού της Ιονίου Σχολής. Σεπτέμβριος 2012. www.ionios.gr Συνοπτική έκδοση Γενικού Κανονισμού της Ιονίου Σχολής Σεπτέμβριος 2012 www.ionios.gr Η Ιόνιος Σχολή σας καλωσορίζει... Αγαπητοί φίλοι, παιδιά, γονείς, Στο «κατώφλι» της Ιονίου Σχολής ξεκινά το πιο καθοριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Έκδοση 1η Έρευνα: Αλέξανδρος Κοφτερός, Μιχάλης Α. Μάγος, Γιώργος Μιχαήλ, Αδάμος Νικολάου, Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε04588 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 15.026.411,45 Ε8458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 2.907.023,63

Ε04588 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 15.026.411,45 Ε8458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 2.907.023,63 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 6 Μαίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 19688/ Ε-3014 /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη προσωπικού εβδοµήντα (70) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011» ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ...... ΕΤΟΣ 2009 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015 Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 4 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 018/2015 ΘΕΜΑ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ»

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα