2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011

2 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ = Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης τ.ι.π.= τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου toe = tons of oil equivalent Ενδιάμεσος Ενδεικτικός Στόχος 2010= Είναι ο στόχος που έχει υιοθετήσει η Κυπριακή Δημοκρατία για το 2010 βάσει του 1 ου ΣΔΕΑ και ανέρχεται σε τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (τ.ι.π.) Τελικός Ενδεικτικός Στόχος 2016= Είναι ο στόχος που έχει υιοθετήσει η Κυπριακή Δημοκρατία για το 2010 βάσει του 1 ου ΣΔΕΑ και ανέρχεται σε τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (τ.ι.π.) Ειδικό Ταμείο = Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΔΣΜ = Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς ΑΗΚ= Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Σ.Μ.Ε.Κ.Κ = Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Κτίρια ΕΞ.Ε. = Εξοικονόμηση Ενέργειας ΑΠΕ = Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας NG = Natural Gas ΠΔΣ= Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις Οδηγία Εξοικονόμησης Ενέργειας= Οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ Οδηγία των Κτιρίων = Οδηγία 2010/31/ΕΕ και Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των Κτιρίων Υπεύθυνη ομάδα εργασίας 1 Υ.Ε.Β.Τ: Πιριπίτση Αικατερίνη Ι.Ε.Κ: Στουγιάννης Ευάγγελος, Κακούρης Μάριος Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Δρ. Θεόδωρο Ζαχαριάδη, επίκουρου καθηγητή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για την πολύτιμη συνεργασία του. 1 Για τους υπολογισμούς των εξοικονομήσεων ενέργειας από τα Σχέδια Χορηγιών , συνεργάστηκαν επίσης οι λειτουργοί του Ι.Ε.Κ.: Ιωάννης Θωμάς, Μάριος Μανώλη, Αλέξανδρος Στυλιανίδης, Νικόλας Κουντούρης, Κυριάκος Κυριζής. Για τους υπολογισμούς εξοικονόμησης ενέργειας από την εφαρμογή της Οδηγίας για την ρύθμιση της Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων, συνεργάστηκε ο λειτουργός του Υ.Ε.Β.Τ. Νίκος Χατζηνικολάου Σελ. 2 από 240

3 Εισαγωγή: Το Εθνικό σχέδιο δράσης υποβάλλεται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συμμόρφωση με το άρθρο 14 της Οδηγίας 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της οδηγίας η προθεσμία υποβολής είναι στις 30/6/2011. Η Κύπρος έχει ακολουθήσει στο βαθμό που ήταν δυνατό και της επέτρεπαν τα διαθέσιμα στοιχεία το πρότυπο έγγραφο που δημιουργήθηκε από τη Ε.Ε. για τη δομή του εθνικού σχεδίου δράσης. Νοουμένου ότι το πρότυπο που ετοιμάστηκε δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθηθεί από τις χώρες μέλη, κρίθηκε σκόπιμο όπως σε συγκεκριμένες πτυχές που είναι υποχρεωτικές να παρουσιαστούν εκτενώς βάση της Οδηγίας Εξοικονόμησης Ενέργειας να δοθούν περισσότερες και πληρέστερες πληροφορίες/στοιχεία/δεδομένα, ενώ σε άλλες πτυχές ή/και ειδικούς τομείς ενεργειακής κατανάλωσης να δοθούν τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα ή/και τα απολύτως απαραίτητα. Σε κάθε περίπτωση έχει καταβληθεί προσπάθεια να καλυφθούν όλα τα στοιχεία που η οδηγία υποχρεώνει να περιλαμβάνονται στο εν λόγω σχέδιο δράσης καθώς και αυτά που ζητούνται στο προτεινόμενο πρότυπο. Η Κύπρος λόγω των εθνικών ιδιαιτεροτήτων δηλαδή μικρό και απομονωμένο σύστημα (νησιώτικη χώρα), χωρίς διασυνδέσεις με Ευρωπαϊκά ή άλλα δίκτυα ενέργειας (ηλεκτρισμού, πετρελαίου, φυσικού αερίου) χωρίς εγχώριες πηγές ενέργειας παρά μόνον μια μικρή συνεισφορά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα τελευταία πέντε χρόνια και λόγω της Οδηγίας Εξοικονόμησης Ενέργειας αποδίδει μεγάλη σημασία στην εξοικονόμηση ενέργειας/ενεργειακή απόδοση ως τον πιο καθαρό, αποτελεσματικό και γρήγορο τρόπο για να ικανοποιήσει όλους τους στόχους της ενεργειακής της πολιτικής. Δηλαδή την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, αύξηση ανταγωνιστικότητας και την αειφόρο ανάπτυξη/προστασία του περιβάλλοντος. Το δυναμικό για εξοικονόμηση ενέργειας κατά την τελική χρήση όπως αναφέρθηκε και στο 1 ο ΣΔΕΑ είναι αρκετά μεγάλο κυρίως στους τομείς των κτιρίων και μεταφορών και ακολούθως στη βιομηχανία, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτεύχθηκε το 2010 και αναμένεται να επιτευχθεί το Συνοπτικά αναφέρεται ότι με μια στοχευόμενη σειρά μέτρων που λήφθηκαν κατά την περίοδο και σε συνδυασμό με την εναρμόνιση με την Οδηγία των Κτιρίων, η χώρα κατόρθωσε να επιτύχει και να ξεπεράσει το στόχο που είχε θέσει για εξοικονόμηση ενέργειας το 2010 και ταυτόχρονα έθεσε τις βάσεις για επίτευξη του στόχου του 2016 και του εθνικού ενδεικτικού στόχου για εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά το έτος Η Κύπρος τα τελευταία χρόνια με τα μέτρα που έλαβε κατόρθωσε να ευαισθητοποιήσει σε μεγάλο βαθμό σε θέματα ενέργειας το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι τα σε ισχύ νομοθετικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συμβάλει αποφασιστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας με ταυτόχρονα οφέλη στην οικονομία και την απασχόληση. Σελ. 3 από 240

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΔΕΑ Κυριότερα σημεία του δεύτερου ΣΔΕΑ Εθνικό πλαίσιο της Εξοικονόμησης Ενέργειας Ανασκόπηση των στόχων εξοικονόμησης ενέργειας και επιτεύγματα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στόχοι και εκτιμήσεις κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας Κατάλογος στρατηγικών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στην πρωτογενή ενέργεια Μέτρα εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στον εφοδιασμό Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας Άλλα μέτρα σχετικά με την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Ανασκόπηση και επίτευξη των στόχων εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση Εθνικοί στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση και η πρόοδος τους Επίτευξη του ενδιάμεσου στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση κατά το έτος Αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική χρήση σε σχέση με τον τελικό στόχο κατά το έτος Εθνικοί στόχοι για τα κτίρια με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση Άλλοι στόχοι, επιτεύγματα ή/και προβλέψεις εξοικονόμησης ενέργειας Κατάλογος στρατηγικών μέτρων με αντίκτυπο στην ζήτηση τελικής ενέργειας Μέτρα και εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική κατανάλωση Μεθοδολογίες υπολογισμού Όλα τα μέτρα ξεχωριστά Μέτρα στον Οικιακό Τομέα Μέτρα στον Τριτογενή Τομέα Μέτρα στον Βιομηχανικό Τομέα Μέτρα στις Μεταφορές Οριζόντια Μέτρα Σελ. 4 από 240

5 3.3.3 Περίληψη των εξοικονομήσεων ενέργειας Δημόσιος Τομέας Παραδειγματικός ρόλος του Δημοσίου Τομέα Ηγετικός ρόλος του Δημοσίου Τομέα σε σχέση με την οδηγία των κτιρίων (EPBD) Συγκεκριμένα μέτρα για τις δημόσιες προμήθειες Εξασφάλιση διαθεσιμότητας συμβουλών και πληροφοριών Υποχρεώσεις των εταιριών ενέργειας για προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας Αγορά ενεργειακών υπηρεσιών Στρατηγική αύξησης των σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων Εναλλακτικά μέτρα για συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού Υποστηρικτικά μέτρα εφαρμογής της οδηγίας των κτιρίων (EPBD) ΙΔΡΥΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ 1 Ο ΣΔΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Long Term Energy Forecasts for Cyprus: Scenarios and Policy Options Σελ. 5 από 240

6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Συνεισφορά των διάφορων τομέων στους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας 11 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Συνεισφορά των διάφορων μέτρων στους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας 12 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Εγχώριο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 13 ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Τελική Κατανάλωση Ενέργειας ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Εισαγωγές Προϊόντων Πετρελαίου στην Κύπρου 14 ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Τελική Κατανάλωση Πετρελαιοειδών 14 ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Κατανάλωση Ηλεκτρισμού ανά Τομέα 15 ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Ενεργειακό Μείγμα Τελική Κατανάλωση Ενέργειας 16 ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Τελική Κατανάλωση Ενέργειας ανά Τομέα 16 ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Ενεργειακής Απόδοση 17 ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Συγκριτικά στοιχεία εξοικονόμησης ενέργειας του 1ου ΣΔΕΑ σε σχέση με αυτά που έχουν επιτευχτεί. 19 ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Σύνοψη των στόχων και εξοικονόμηση ενέργειας (επιτυγχάνουσα/προβλεπόμενη) στην πρωτογενή και τελική ενέργεια 20 ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Reference Scenario Without NG in ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Energy efficiency Scenario 22 ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Savings Efficiency (Reference without NG) 23 ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Savings in final non electricity consumption 25 ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Savings in final electricity because of savings in final electricity 26 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: Συνεισφορά Σχεδίων Χορηγιών στην Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας 27 Πίνακας 19: Χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμός Ειδικού Ταμείου για Σχέδια Χορηγιών ΕΞ.Ε. σε υφιστάμενες κατοικίες ΠΙΝΑΚΑΣ 20: Χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμός Ειδικού Ταμείου για Σχέδια Χορηγιών ΕΞ.Ε. σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ΠΙΝΑΚΑΣ 21: Χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμός Ειδικού Ταμείου για Σχέδια Χορηγιών Συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης ΠΙΝΑΚΑΣ 22: Συγκεντρωτικά στοιχεία εξοικονόμησης ενέργειας και προϋπολογισμού Σχεδίου Χορηγιών ΕΞ.Ε. και Συμπαραγωγής για την περίοδο ΠΙΝΑΚΑΣ 23: Συνεισφορά των Μέτρων στο στόχο Εξοικονόμησης Πρωτογενούς Ενέργειας 29 ΠΙΝΑΚΑΣ 24: Μέτρα ενεργειακής απόδοσης που αναμένεται να ληφθούν στον τομέα της μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 31 ΠΙΝΑΚΑΣ 25: Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από εγκατάσταση μονάδων ΣΗΘ ανά έτος και ανά τύπο δραστηριότητας σε (MWh) 31 ΠΙΝΑΚΑΣ 26: Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από εγκατάσταση μονάδων ΣΗΘ ανά έτος και ανά τύπο δραστηριότητας σε τ.ι.π. 32 ΠΙΝΑΚΑΣ 27: Επισκόπηση εξοικονόμησης τελικής ενέργειας από μέτρα που συμπεριλαμβάνονται στην Οδηγία Εξοικονόμησης Ενέργειας 35 ΠΙΝΑΚΑΣ 28: Μέτρο ΟΙΚ.1: ενεργειακή απόδοση των νέων κατοικιών. 46 ΠΙΝΑΚΑΣ 29: Μέτρο ΟΙΚ.2: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιστικό τομέα (υφιστάμενες κατοικίες) ΠΙΝΑΚΑΣ 30: Μέτρο ΟΙΚ.3: Δωρεάν διάθεση Συμπαγών Λαμπτήρων Φθορισμού 49 ΠΙΝΑΚΑΣ 31: Μέτρο ΟΙΚ.4: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ στον Οικιστικό Τομέα, ΠΙΝΑΚΑΣ 32: Μέτρο ΟΙΚ.5: Ενεργειακή απόδοση των κατοικιών που υφίστανται ριζική ανακαίνιση. 52 ΠΙΝΑΚΑΣ 33: Μέτρο ΟΙΚ.6: Συντήρηση και επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 54 ΠΙΝΑΚΑΣ 34: Μέτρο ΟΙΚ.7: Συντήρηση και συστημάτων κλιματιστικού ονομαστικής ωφέλιμης ισχύος μεγαλύτερης των 12 kw 55 ΠΙΝΑΚΑΣ 35: Μέτρο ΟΙΚ.8: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιστικό τομέα (υφιστάμενες κατοικίες) Σελ. Σελ. 6 από 240

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 36: Μέτρο ΟΙΚ.9: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ στον Οικιστικό Τομέα ΠΙΝΑΚΑΣ 37: Μέτρο T.1: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Συμβάσεις, ΠΙΝΑΚΑΣ 38: Μέτρο T.2: Κυβερνητικό σχέδιο χορηγιών εξοικονόμησης ενέργειας /ΑΠΕ για δημόσιο/ευρύτερο δημόσιο τομέα ΠΙΝΑΚΑΣ 39: Μέτρο T.3: Ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων στον τριτογενή τομέα. 65 ΠΙΝΑΚΑΣ 40: Μέτρο T.4: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για εξοικονόμηση ενέργειας (τελική χρήση) στον τριτογενή τομέα (υφιστάμενα κτίρια) ΠΙΝΑΚΑΣ 41: Μέτρο T.5: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ (τελική χρήση) στον τριτογενή τομέα ΠΙΝΑΚΑΣ 42: Μέτρο T.6: Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στον τριτογενή τομέα που υφίστανται ριζική ανακαίνιση. 71 ΠΙΝΑΚΑΣ 43: Μέτρο T.7: Συντήρηση και επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης στον τριτογενή τομέα 72 ΠΙΝΑΚΑΣ 44: Μέτρο T.8: Συντήρηση και συστημάτων κλιματιστικού ονομαστικής ωφέλιμης ισχύος μεγαλύτερης των 12 kw στον Τριτογενή Τομέα 73 ΠΙΝΑΚΑΣ 45: Μέτρο T.9: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Συμβάσεις ΠΙΝΑΚΑΣ 46: Μέτρο T.10: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για εξοικονόμηση ενέργειας (τελική χρήση) στον τριτογενή τομέα (υφιστάμενα κτίρια) ΠΙΝΑΚΑΣ 47: Μέτρο T.11: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ (τελική χρήση) στον τριτογενή τομέα ΠΙΝΑΚΑΣ 48: Μέτρο T.12: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Συμπαραγωγή Υψηλής Απόδοσης στον Τριτογενή Τομέα ΠΙΝΑΚΑΣ 49 Μέτρο T.13: Σχέδια Δράσης Δήμων και Κοινοτήτων ΠΙΝΑΚΑΣ 50: Μέτρο B.1: Σχέδιο Χορηγιών για Εξοικονόμηση Ενέργειας (σε υφιστάμενες επιχειρήσεις στην Βιομηχανία) ΠΙΝΑΚΑΣ 51: Μέτρο B.2: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ (τελική χρήση) στον βιομηχανικό τομέα και στην γεωργία ΠΙΝΑΚΑΣ 52: Μέτρο Β.3: Σχέδιο Χορηγιών για Εξοικονόμηση Ενέργειας (σε υφιστάμενες επιχειρήσεις στη Βιομηχανία) ΠΙΝΑΚΑΣ 53: Μέτρο Β.4: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ (τελική χρήση) στον βιομηχανικό τομέα και στην γεωργία ΠΙΝΑΚΑΣ 54: Μέτρο Β.5: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Συμπαραγωγή Υψηλής Απόδοσης στο Βιομηχανικό Τομέα ΠΙΝΑΚΑΣ 55: Μέτρο Μ.1: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για εξοικονόμηση ενέργειας στις Μεταφορές (αγορά υβριδικών, ηλεκτρικών και οχημάτων με χαμηλούς ρύπους) ΠΙΝΑΚΑΣ 56: Μέτρο Μ.2: Απόσυρση Οχημάτων ΠΙΝΑΚΑΣ 57: Μέτρο Μ.3: Απόσυρση Οχημάτων ΠΙΝΑΚΑΣ 58: Μέτρο Μ.4: Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση των Δημοσίων Μεταφορών 99 ΠΙΝΑΚΑΣ 59: Μέτρο Ο.1: Διεξαγωγή διαφωτιστικής εκστρατείας για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. 101 ΠΙΝΑΚΑΣ 60: Μέτρο Ο.2: Εκπαιδευτικά προγράμματα στο διαδίκτυο για μαθητές. 102 ΠΙΝΑΚΑΣ 61: Μέτρο Ο.3: Έκδοση εκπαιδευτικών βιβλίων για μαθητές. 103 ΠΙΝΑΚΑΣ 62: Μέτρο Ο.4: Έκδοση 2 ειδικών ενημερωτικών εντύπων για μικρά παιδιά. 104 ΠΙΝΑΚΑΣ 63: Μέτρο Ο.5: Έκδοση και διάθεση αφισών και αυτοκόλλητων για εξοικονόμηση ενέργειας. 105 ΠΙΝΑΚΑΣ 64: Μέτρο Ο.6: Καθιέρωση μαθητικού διαγωνισμού για εργασίες μαθητών σχετικά με ΑΠΕ και ΕΞΕ, με 3 χρηματικά βραβεία. 106 ΠΙΝΑΚΑΣ 65: Μέτρο Ο.7: Διαλέξεις σε σχολεία για ΑΠΕ και ΕΞΕ. 108 ΠΙΝΑΚΑΣ 66: Μέτρο Ο.8: Έκδοση και διάθεση διαφόρων ενημερωτικών εντύπων και οδηγών για επενδύσεις σε ΑΠΕ και ΕΞΕ 109 ΠΙΝΑΚΑΣ 67: Μέτρο Ο.9: Έκθεση Εξοικονόμησης Ενέργειας 110 ΠΙΝΑΚΑΣ 68: Μέτρο Ο.10: Βραβείο Εξοικονόμησης Ενέργειας 111 ΠΙΝΑΚΑΣ 69: Μέτρο Ο.11: Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ημερίδων σε πολίτες και οργανωμένα 112 Σελ. 7 από 240

8 σύνολα ΠΙΝΑΚΑΣ 70: Μέτρο Ο.12: Πρόγραμμα για καλλιέργεια ενεργειακής συνείδησης και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. 113 ΠΙΝΑΚΑΣ 71: Περίληψη ξεχωριστών μέτρων στον Οικιακό τομέα. 116 ΠΙΝΑΚΑΣ 72: Περίληψη ξεχωριστών μέτρων στον Τριτογενή τομέα 118 ΠΙΝΑΚΑΣ 73: Περίληψη ξεχωριστών Μέτρων στον Βιομηχανικό Τομέα 120 ΠΙΝΑΚΑΣ 74: Περίληψη ξεχωριστών Μέτρων στον Τομέα των Μεταφορών 121 ΠΙΝΑΚΑΣ 75: Περίληψη οριζόντιων μέτρων. 122 ΠΙΝΑΚΑΣ 76: Σύνοψη εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση. 124 ΠΙΝΑΚΑΣ 77: Σχέδιο Δράσης Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 129 ΠΙΝΑΚΑΣ 78: Αρχές και αρμόδιοι οργανισμοί. 136 Σελ. 8 από 240

9 1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΔΕΑ Το 2 ο ΣΔΕΑ αποτελεί την συνέχεια του 1 ου και παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους τομείς που αναφερθήκαν κατά το 1 ο ΣΔΕΑ και από την άλλη συμπεριλαμβάνει μέτρα και πληροφορίες τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά να αναφερθούν βάσει της Οδηγίας Εξοικονόμησης Ενέργειας, αλλά συνδράμουν στο αντιληφθεί κάποιος σε ένα σημαντικό βαθμό τα γεγονότα, τις ενέργειες και τις αλλαγές που συντελούνται στην χώρα και αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας. Υπενθυμίζεται η μέση τελική κατανάλωση για την περίοδο αναφοράς , υπολογίστηκε σε τ.ι.π. λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραδοχές που αναφέρονται στο 1 ο ΣΔΕΑ. Η Κύπρος υιοθέτησε ως ενδιάμεσο ενδεικτικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας την ποσότητα των τ.ι.π. ή 3,3% της κατανάλωσης της περιόδου αναφοράς. Ως τελικός ενδεικτικός στόχος για το 2016 υιοθετήθηκε η ποσότητα των τ.ι.π. ή 10% 2 εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με την κατανάλωση της περιόδου αναφοράς. Οι καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας μετατράπηκαν σε τ.ι.π. χρησιμοποιώντας το συντελεστή 1 kwh = * 10 3 τ.ι.π. και στην συνέχεια πολλαπλασιάστηκαν με το συντελεστή 3.1 καθώς η ηλεκτρική ενέργεια στην Κύπρο παράγεται από βαρύ μαζούτ με μέση απόδοση περίπου 32%. Ο συντελεστής αυτός απόδοσης αναμένεται να μεταβληθεί μέχρι το 2015 σε 2.27, καθώς υπολογίζεται ως τότε να έχουν ολοκληρωθεί η διαδικασίες εισαγωγής φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η αλλαγή αυτή δεν έχει ληφθεί υπόψη για τους υπολογισμούς της εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική κατανάλωση και των μέτρων που επηρεάζονται. Λήφθηκε υπόψη όμως στα σενάρια για καθορισμό εθνικού ενδεικτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στην πρωτογενή κατανάλωση για το Εφόσον πραγματοποιηθεί η έλευση του φυσικού αερίου πριν από την υποβολή του 3 ου ΣΔΕΑ τον Ιούνιο 2014, θα γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και θα υποβληθούν στο 3 ο ΣΔΕΑ. Η Κύπρος βάσει των στόχων εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση που δηλώθηκαν στο 1 ο ΣΔΕΑ επιτυγχάνει τους στόχους της, καθώς το 2010 η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτεύχθηκε ανέρχεται σε τ.ι.π. που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3,57% της μέσης τελικής κατανάλωσης ενέργειας της περιόδου έναντι του στόχου των τ.ι.π.. Όσον αφορά τον τελικό στόχο για το έτος 2016 η εξοικονόμηση ενέργειας, από τα μέτρα που έχουν ληφθεί μόνο, εκτιμάται να ανέρθει σε τ.ι.π. ή ποσοστό 10,35% της κατανάλωσης της προαναφερόμενης περιόδου, έναντι των τ.ι.π. που είναι ο στόχος της χώρας. Όσον αφορά τον εθνικό ενδεικτικό στόχο για εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, με την λήψη επιπρόσθετων μέτρων από αυτά που ήδη υλοποιηθήκαν μέχρι το 2010, κατά το έτος 2020 αυτός ανέρχεται στις τ.ι.π., βάση μελέτης του Υ.Ε.Β.Τ. Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω εξοικονομήσεις για τα έτη 2010 και 2016 προκύπτουν από μέτρα που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο και είναι σε ισχύ κατά το έτος που αναφέρεται ο κάθε στόχος χωρίς να συνυπολογίζονται τα επιπρόσθετα μέτρα που αναμένεται να υλοποιηθούν τα ερχόμενα χρόνια και θα συνεισφέρουν με την σειρά τους στους στόχους του Βάσει της Οδηγίας Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες ο ελάχιστος στόχος πρέπει να είναι 9% Σελ. 9 από 240

10 και Από τη στιγμή που οι στόχοι του 2010 και 2016 διαφαίνεται ότι επιτυγχάνονται με τα υφιστάμενα μέτρα κρίθηκε σκόπιμο όπως παρουσιαστούν ξεχωριστά οι εκτιμήσεις για τις εξοικονομήσεις από τα επιπρόσθετα μέτρα. Στα κεφάλαια που ακολουθούν συμπεριλήφθηκαν πληροφορίες στο βαθμό που ήταν διαθέσιμες για τα μέτρα και τις εξοικονομήσεις ενέργειας που επιτεύχθηκαν ή εκτιμάται ότι θα επιτευχθούν πέραν των υποχρεώσεων που ορίζει η Οδηγία της Εξοικονόμησης Ενέργειας. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στα μέτρα που λήφθηκαν ή σχεδιάζεται να ληφθούν στον εφοδιασμό, στη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας με τα αντίστοιχα ποσά εξοικονόμησης ενέργειας όπου ήταν διαθέσιμα. Αναφέρονται στοιχεία για τα μέτρα και την εξοικονόμηση ενέργειας στην πρωτογενή κατανάλωση και στα μέτρα που λήφθηκαν και απορρέουν από την εναρμόνιση της Οδηγίας των Κτιρίων. Σημειώνεται ότι όσον αφορά τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που αφορούν τελική χρήση, αυτά χωρίστηκαν και παρουσιάζονται στους ίδιους τομείς που παρουσιαστήκαν και στο 1ο ΣΔΕΑ. Δηλαδή στον Οικιακό τομέα, Τριτογενή τομέα (Δημόσιος και ευρύτερος Δημόσιος Τομέας και επιχειρήσεις), Βιομηχανικό τομέα, στον τομέα των Μεταφορών και τέλος σε οριζόντια και διατομεακά μέτρα. Ο διαχωρισμός αυτός έγινε για καθαρά πρακτικούς λόγους, καθώς τα στοιχεία και οι εξοικονομήσεις είχαν καταχωρηθεί και υπολογιστεί για τους τομείς αυτούς. Επιπρόσθετα με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει ευκολότερα σύγκριση των εξοικονομήσεων που υπολογίστηκαν με αυτές που δηλώθηκαν στο 1ο ΣΔΕΑ. Οι υπολογισμοί για το στόχο του 2020 πραγματοποιήθηκαν με την πολύτιμη συνεργασία του Δρ. Θεόδωρου Ζαχαριάδη, επίκουρου Καθηγητή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Επιπλέον για τους υπολογισμούς εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση λήφθηκαν στοιχεία από το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου, το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε., το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, το Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, το Τμήμα Ηλεκτρολογικών Υπηρεσιών, το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, την Ένωση Δήμων Κύπρου και την ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου. 1.1 Κυριότερα σημεία του δεύτερου ΣΔΕΑ Από τον απολογισμό των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που λήφθηκαν κατά την περίοδο , την μεγαλύτερη συνεισφορά σε όλους του στόχους την έχει ο οικιακός τομέας και ακολουθούν ο τριτογενής τομέας (επιχειρήσεις, Δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας), οι Μεταφορές και τέλος ο Βιομηχανικός τομέας. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η συνεισφορά του κάθε τομέα στους αντίστοιχους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας εκφραζόμενη σε τ.ι.π. Σελ. 10 από 240

11 Α/Α Πίνακας 1: Συνεισφορά των διάφορων τομέων στους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΟΧΟ (2016, ΣΤΟΧΟ (2010, Τομέας τ.ι.π.) τ.ι.π.) 1 Οικιακός ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2020 τ.ι.π. % τ.ι.π. % τ.ι.π ,27% % Τριτογενής (Δημόσιος και 2 Ευρύτερος Δημόσιος τομέας και ,90% % επιχειρήσεις) Βιομηχανικός 3 (συμπεριλαμβάνεται και ο ,86% ,69% γεωργικός) 4 Μεταφορές ,52% ,11% ΣΥΝΟΛΟ ,55% % Όπως αναμενόταν η συνεισφορά της εξοικονόμησης ενέργειας από τον Οικιακό Τομέα είναι η μεγαλύτερη σε όλους τους στόχους. Οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία συνεισφέρουν σημαντικά στους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας,όμως διαπιστώνεται ότι οι επενδύσεις που γίνονται στους τομείς αυτούς είναι μικρής σχετικά διάρκειας (ειδικά στον βιομηχανικό) με αποτέλεσμα αρκετές από αυτές να μην συνεισφέρουν σε όλους τους στόχους. Επιπρόσθετα όσον αφορά τον βιομηχανικό τομέα αξίζει να αναφερθεί ότι έχουν επιχορηγηθεί 14 επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε επιχειρήσεις οι οποίες διέπονται από την Οδηγία Εμπορίας Εκπομπών και συνεπώς εξαιρούνται από την Οδηγία Εξοικονόμησης Ενέργειας στην τελική χρήση όμως θα συμπεριλαμβάνονται στην εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας. Οι επενδύσεις αυτές ενημερωτικά αποφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας σχεδόν τ.ι.π. για το έτος Ο τομέας των μεταφορών έχει σημαντική συνεισφορά στους στόχους, παρόλα αυτά επειδή δεν έχουν ακόμα τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προγραμματισμένα μέτρα η εξοικονόμηση που αποφέρει είναι πολύ μικρή σε σχέση με το δυναμικό εξοικονόμησης του τομέα αυτού. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι πέραν του γεγονότος ότι έχουν αξιολογηθεί τα διάφορα μέτρα και είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την αποδοτικότητα του κάθε μέτρου, τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι αρκετά για να επιτευχθεί ο στόχος του 2010 και διαφαίνεται ότι θα επιτευχθεί και ο στόχος του Από τα στοιχεία και την αξιολόγηση τους προκύπτει ότι το 1ο ΣΔΕΑ μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιτυχές, αν και θα μπορούσε να ήταν πιο αποδοτικό με την εφαρμογή αρκετών μέτρων τα οποία είχαν συμπεριληφθεί, αλλά τελικά δεν ήταν δυνατή η εφαρμογή τους. Πολλά από τα μέτρα που δεν υλοποιήθηκαν κατά το 1ο ΣΔΕΑ,αναμένεται να υλοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό κατά την διάρκεια του 2ου ΣΔΕΑ, όπως αναφέρεται στις πιο κάτω παραγράφους. Από την εξέλιξη και τον αντίκτυπο που είχαν τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας διαπιστώνεται ότι η Κύπρος, τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια της εφαρμογής των νομοθεσιών και της ενεργειακής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας, μπορεί σχετικά εύκολα με στοχευμένα κυρίως μέτρα να εξοικονομήσει αρκετά μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η χώρα πριν από την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ακολουθούσε οποιαδήποτε συγκεκριμένη πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας λόγω απουσίας νομοθετικών πλαισίων για το σκοπό αυτό. Αναμένεται τα Σελ. 11 από 240

12 Α/Α 2 ο ΣΔΕΑ ΚΥΠΡΟΣ ερχόμενα έτη να ληφθούν αρκετά ακόμα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε όλους τους τομείς, καθώς αυτά που έχουν ληφθεί είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο και δεν έχουν αποφέρει τα μέγιστα. Το βασικότερο πρόβλημα που προέκυψε από την εφαρμογή του 1ου ΣΔΕΑ εντοπίζεται στην συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας από τα διάφορα μέτρα που λήφθηκαν στους διάφορους τομείς καθώς τις περισσότερες φορές δεν είναι στη μορφή και στο βαθμό λεπτομέρειας που απαιτούνται για την εφαρμογή των προτεινόμενων μεθοδολογιών. Επίσης όσον αφορά ειδικά τις μεταφορές δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου στοιχεία πέραν αυτών που αφορούν συγκεκριμένα στοχευμένα μέτρα που λήφθηκαν στον τομέα αυτό. Για κανένα υπολογισμό εξοικονόμησης ενέργειας δεν χρησιμοποιήθηκαν από την κορυφή προς τα κάτω (top down) μεθοδολογίες λόγω παντελούς ή τμηματικής έλλειψης στοιχείων. Γίνεται προσπάθεια από την Υπηρεσία Ενέργειας για ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων δημόσιων υπηρεσιών και της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ώστε να διατηρούνται τα απαραίτητα στοιχεία και αναμένεται σταδιακά να υπάρξει βελτίωση στον τομέα αυτό. Στον πίνακα 2 συνοψίζονται οι κατηγορίες των μέτρων που λήφθηκαν τα προηγούμενα χρόνια με την αντίστοιχη συνεισφορά τους στους στόχους. Αναλυτική παρουσίαση των μέτρων γίνεται στα επόμενα κεφάλαια. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Πίνακας 2: Συνεισφορά των διάφορων μέτρων στους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ (2010, τ.ι.π.) ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ (2016, τ.ι.π.) ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2020 τ.ι.π. % τ.ι.π. % τ.ι.π. 1 ΟΔΗΓΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ,05% ,71% ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ,71% ,18% ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ,33% ,53% ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΕ ,89% ,78% ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ,86% ,44% ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 2.4 ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ,00% 600 0,32% ,02% 10 0,01% % 11 0,01% 11 3 ΣΧΕΔΙΑ ΕΞ.Ε ,42% ,98% ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ,59% ,38% ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΑΠΟΣΥΡΣΗ) ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ,18% 110 0,06% ,83% ,86% ,82% ,68% ,56% 59 0,03% ,71% ,53% ,81% ,59% ,11% ,50% ΣΥΝΟΛΟ ,55% ,11% Σελ. 12 από 240

13 1.2 Εθνικό πλαίσιο της Εξοικονόμησης Ενέργειας Η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας τα τελευταία χρόνια κυμάνθηκε σε υψηλούς ρυθμούς, με κινητήριο μοχλό την ιδιωτική πρωτοβουλία, τις επενδύσεις σε κατασκευές και τις εξαγωγές υπηρεσιών. Από τη σκοπιά των τομέων οικονομικής δραστηριότητας, την ταχύτερη ανάπτυξη παρουσίασαν οι κατασκευές, οι τράπεζες, ο τομέας των ακινήτων καθώς και ο τομέας των διεθνών επιχειρηματικών μονάδων. Ωστόσο το 2009, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης η οποία με χρονική υστέρηση έπληξε την Κύπρο, υπήρξε συρρίκνωση της οικονομίας με το ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ για ολόκληρο το έτος να διαμορφώνεται στο 1.7% σε σύγκριση με το Παρόλα ταύτα το 2010 υπήρξαν σημάδια ανάκαμψης με το ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ να προσεγγίζει το 1% σε σχέση με το Άνοδος παρατηρήθηκε στους κλάδους των υπηρεσιών, των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων, του τουρισμού, ενώ οι τομείς των κατασκευών αλλά και του ευρύτερου εμπορίου και υπηρεσιών σημείωσαν αρνητικές επιδόσεις. Για το 2010, το ΑΕΠ ανήλθε σε 15,17 δισεκατομμύρια ευρώ (σε σταθερές τιμές του 2005). Πίνακας 3:Εγχώριο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν εκατομμύρια Ευρώ (σταθερές αξίες 2005) 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Εστιάζοντας στην τελευταία δεκαετία παρατηρούμε ότι οι ενεργειακές ανάγκες της Κύπρου, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή περιφερειακή ανάπτυξη, παρουσιάζουν συνεχή αύξηση, η οποία συμβαδίζει με την αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ktoe Πίνακας 4: Τελική Κατανάλωση Ενέργειας ,500 5,000 2,250 2,000 4,500 1,750 4,000 1,500 1,250 3,500 1,000 3, , GWh ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Κατά τη δεκαετία , η τελική κατανάλωση ενέργειας και η κατανάλωση ηλεκτρισμού αυξήθηκαν σε μέση ετήσια βάση κατά 1,7% και 6,1% αντίστοιχα, ενώ κατά την ίδια χρονική περίοδο το ακαθάριστο εθνικό προϊόν παρουσίασε μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 3,2%. Σελ. 13 από 240

14 Το γεγονός ότι οι εγχώριοι ενεργειακοί πόροι είναι περιορισμένοι, καθιστά την Κύπρο υψηλά ενεργειακά εξαρτημένη χώρα, με ποσοστό ενεργειακής εξάρτησης πολύ πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ 27. Το κόστος εισαγωγών ενεργειακών πόρων αποτελεί σημαντική παράμετρο στο ρυθμό ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Το 2010 το κόστος αυτό ήταν της τάξης των εκατομμυρίων ευρώ και αντιπροσώπευε το 19,7% του κόστους των συνολικών εισαγωγών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ παράλληλα ισοδυναμούσε με το 7,3% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Πίνακας 5: Εισαγωγές Προϊόντων Πετρελαίου στην Κύπρου εκατ. Ευρώ Όσον αφορά στην ενεργειακή ένταση της εθνικής οικονομίας (δηλ. η απαιτούμενη ενέργεια για την παραγωγή μιας μονάδας ΑΕΠ), θετικό είναι το γεγονός ότι από το 1997 έως το 2007, ο λόγος της συνολικής διάθεσης ενέργειας προς το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε κατά 10,8%, ένδειξη ότι η ενέργεια καταναλώνεται με τρόπο πιο αποδοτικό από ότι στο παρελθόν. Ωστόσο, παρόλο ότι η Κύπρος κατέχει τη δωδέκατη υψηλότερη θέση, ακολουθώντας κυρίως τις νεοενταγμένες στην ΕΕ χώρες, απέχει κατά 25% από το μέσο όρο ενεργειακής έντασης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Σε επίπεδο συνολικής τελικής κατανάλωσης το 2010 τα πετρελαιοειδή ανήλθαν στα 1,38 εκατομμύρια τ.ι.π.. Η συμμετοχή στη συνολική τελική κατανάλωση ανήλθε στο 72,2% παρουσιάζοντας μια μικρή μείωση συγκρινόμενη με το 79,7% του έτους Η βασική χρήση πετρελαιοειδών είναι στον τομέα των μεταφορών, όπου καταναλώθηκαν 1,03 εκατομμύρια τ.ι.π., δηλαδή ποσοστό περίπου 74,6% της συνολικής τελικής κατανάλωσης πετρελαιοειδών. Οι υπόλοιποι τομείς (υπηρεσίες, γεωργία, νοικοκυριά) κατανάλωσαν τ.ι.π., ποσότητα που αντιπροσωπεύει το 13,9% της συνολικής κατανάλωσης, ενώ η βιομηχανία κατανάλωσε τ.ι.π., 11,5% της συνολικής κατανάλωσης πετρελαιοειδών. Για το 2010 ποσοστό 74,5% της τελικής κατανάλωσης πετρελαιοειδών στις μεταφορές αφορούσε τις οδικές μεταφορές ( τ.ι.π). Πίνακας 6. Τελική Κατανάλωση Πετρελαιοειδών 1,600 1,400 1,200 1,000 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΓΕΩΡΓΙΑ/ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ktoe ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σελ. 14 από 240

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Ενεργειακή ένταση της οικονομίας Τελική Κατανάλωση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Μακροχρόνιος Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός»

«Μακροχρόνιος Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός» «Μακροχρόνιος Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός» Από την Εύκολη Θεωρία στη Δύσκολη Πράξη Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ SAVENERGY 2015 Κεντρικά Γραφεία ΑΗΚ (ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 11, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ) Τετάρτη, 09 Σεπτεμβρίου 2015 Ομιλία του Αν. Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Ενεργειακής Απόδοσης

Εθνικό Πρόγραμμα Ενεργειακής Απόδοσης Εθνικό Πρόγραμμα Ενεργειακής Απόδοσης (Κοινοποίηση προς την Επιτροπή της Ε.Ε. της μεθοδολογίας για τους σκοπούς της Παραγράφου 9 του Άρθρου 7 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση) ΚΥΠΡΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

5 σενάρια εξέλιξης του ενεργειακού μοντέλου είναι εφικτός ο περιορισμός του λιγνίτη στο 6% της ηλεκτροπαραγωγής το 2035 και στο 0% το 2050

5 σενάρια εξέλιξης του ενεργειακού μοντέλου είναι εφικτός ο περιορισμός του λιγνίτη στο 6% της ηλεκτροπαραγωγής το 2035 και στο 0% το 2050 Η παρούσα μελέτη διερευνά τις δυνατότητες της Ελλάδας να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO 2) από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής με χρονικό ορίζοντα το 2035 και το 2050. Για τον σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) Σειρά Πληροφοριακού και Εκπαιδευτικού Υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΠΑΤΡΑ, 2016 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΣ - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Δήμου Κηφισιάς. Γιώργος Μαρκογιαννάκης Σύμβουλος Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, MSc

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Δήμου Κηφισιάς. Γιώργος Μαρκογιαννάκης Σύμβουλος Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, MSc Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Δήμου Κηφισιάς Γιώργος Μαρκογιαννάκης Σύμβουλος Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, MSc Κηφισιά 08/09/2017 Τι είναι το ΣΔΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης το οποίο παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση

Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση 1 Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Αναδιατύπωση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση και διασύνδεση με την πρόταση για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΡΙΠΙΤΣΗ Λειτουργός Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Διάσκεψη Τύπου ΣΕΑΠΕΚ Φάνος Καραντώνης Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου

Διάσκεψη Τύπου ΣΕΑΠΕΚ Φάνος Καραντώνης Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου Διάσκεψη Τύπου ΣΕΑΠΕΚ Φάνος Καραντώνης Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου Σύνδεσμος Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (Σ.Ε.Α.Π.Ε.Κ.) Ιστορία Ο ΣΕΑΠΕΚ ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο. Ιωάννης Αγαπητίδης Πρόεδρος.Σ.

Προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο. Ιωάννης Αγαπητίδης Πρόεδρος.Σ. Προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο Ιωάννης Αγαπητίδης Πρόεδρος.Σ. Πρωτογενής Παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ 80000 70000 Βιοµάζα Ηλιακή Εν. Υδροηλεκτρική Ενέργεια Φωτοβολταϊκά Γεωθερµία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ 2 ο Ενεργειακό Συμπόσιο, 14-15 Μαρτίου 2013 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.»

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.» «Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.» Δρ. Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κ.Α.Π.Ε. Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή για την περίοδο

Το νέο πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή για την περίοδο Το νέο πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή για την περίοδο 2020-2030 Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 10/02/2015 Περιεχόμενα 1. Υφιστάμενη

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας. Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα

Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας. Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα Πρόοδος Εργασιών ΣΔΒΕ Λευκωσίας 1. Υπογραφή του Συμφώνου 8/10/2013 2. Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Ανδρέας Λιζίδης Υπηρεσία Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Ανθή Χαραλάμπους Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 7 Νοεμβρίου 2014 Δομή υποστήριξης του «Συμφώνου των Δημάρχων»

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια

Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Φωτοβολταϊκά Συστήματα οικιακά / βιομηχανικά / αυτοπαραγωγή / μεγάλα πάρκα Ηλιακά Θερμικά Συστήματα οικιακά/εμπορικά Θέρμανση / κλιματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Συνεισφορά της Ένωσης Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα ΕΕ & ΠΔΠ Κατευθυντήριες γραμμές και θεσμικό πλαίσιο Οδηγίες για Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΝΕ 13 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι.Ν. ΔΕΣΥΠΡΗΣ ENDESA HELLAS H Νέα Πολιτική της Ε.Ε. Αναγνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Κωνσταντίνος Ξήχειλος Αν. Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 12 ΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ SAVENERGY 2016 Κεντρικά Γραφεία ΑΗΚ (ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 11, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ) Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 Ομιλία του Αν. Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation»

Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ηλεκτρική Κατανάλωση: Επιλογή Ενεργειακά Αποδοτικού Εξοπλισμού Έξυπνα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών Αθήνα, 28 Σεπτ. 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη από την χρήση ΑΠΕ στην Κοινότητα Πολύστυπος

Ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη από την χρήση ΑΠΕ στην Κοινότητα Πολύστυπος Ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη από την χρήση ΑΠΕ στην Κοινότητα Πολύστυπος Παρουσίαση: Σάββας Βλάχος Ενεργειακός Λειτουργός 12 Φεβρουαρίου 2009 1 Ίδρυση και λειτουργία του Γραφείου συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Μία αρχική προσέγγιση για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων στην Κύπρο

Μία αρχική προσέγγιση για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων στην Κύπρο Τεχνική Συνάντηση για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων Μία αρχική προσέγγιση για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους Προϊστάμενη Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050 Μακροχρόνιος σχεδιασμός: ενεργειακός Όραμα βιωσιμότητας για την Ελλάδα Πλαίσιο Το ενεργειακό μίγμα της χώρας να χαρακτηριστεί ιδανικό απέχει από Οιπολιτικέςγιατηνενέργειαδιαχρονικά απέτυχαν Στόχος WWF

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής μέσα στο νέο ενεργειακό περιβάλλον»

ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής μέσα στο νέο ενεργειακό περιβάλλον» ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής μέσα στο νέο ενεργειακό περιβάλλον» Ι. Κοπανάκης Γενικός Διευθυντής Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε. Η πρόκληση Το μέλλον της ηλεκτροπαραγωγής, σε παγκόσμιο

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Σχεδίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Α ό και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-20202020 Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 22 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές

Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές Χρηµατοδοτικά Εργαλεία και Καλές Πρακτικές για την Υλοποίηση και Παρακολούθηση ράσεων Εξοικονόµησης Ενέργειας Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές Δημήτρης Αθανασίου Πολιτικός Μηχανικός, MSc, ΕΣΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα ERACOBUILD

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα ERACOBUILD Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα ERACOBUILD Παναγιώτης Καστανιάς Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Μηχανολόγος Μηχανικός(BSc)

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟς ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟς. Γιώργος Παρτασίδης 26 Απρίλιου 2017 Γραφεία ΟΕΒ

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟς ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟς. Γιώργος Παρτασίδης 26 Απρίλιου 2017 Γραφεία ΟΕΒ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟς ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟς Γιώργος Παρτασίδης 26 Απρίλιου 2017 Γραφεία ΟΕΒ Μελέτες Ενεργειακού Σχεδιασμού 1) IRENA ROADMAP STUDY Ξεκίνησε το 2013 και ολοκληρώθηκε τον Ιαν 2015 (Τομέας Ηλεκτρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑ -ΚΕΠΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ) Α ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων.

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη Άργος, 10 Μαρτίου 2012 Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Τι είναι το ΣΔΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

4.. Ενεργειακά Ισοζύγια

4.. Ενεργειακά Ισοζύγια ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 4.. Ενεργειακά Ισοζύγια Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο: 210-7723551,

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Α.Π.Ε. ή με Α.Π.Ε.;» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας Ν.Ε. ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

TEE / TKM Εξοικονόμηση ενέργειας & Περιβαλλοντική αποτίμηση

TEE / TKM Εξοικονόμηση ενέργειας & Περιβαλλοντική αποτίμηση TEE / TKM Εξοικονόμηση ενέργειας & Περιβαλλοντική αποτίμηση Το πρόβλημα σήμερα Σήμερα, το 1/2 του Παγκόσμιου πληθυσμού ζει στις πόλεις και αυξάνεται.. Τα κτίρια στη χώρα μας αντιπροσωπεύουν πολύ μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των προηγμένων βιοκαυσίμων στην ενεργειακή και κλιματική στρατηγική της Ευρωπαικής Ένωσης Κυριάκος Μανιάτης PhD

Ο ρόλος των προηγμένων βιοκαυσίμων στην ενεργειακή και κλιματική στρατηγική της Ευρωπαικής Ένωσης Κυριάκος Μανιάτης PhD Ο ρόλος των προηγμένων βιοκαυσίμων στην ενεργειακή και κλιματική στρατηγική της Ευρωπαικής Ένωσης Κυριάκος Μανιάτης PhD Τομέας Νέων Ενεργειακών Τεχνολογιών, Καινοτομίας και Καθαρού Άνθρακα, Γενική Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems BENCHMARKING SEMINAR ENERGY AND ENVIRONMENT Patras 2012 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems Θ.

Διαβάστε περισσότερα

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Τίτλος του έργου: Μέτρα Ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης των ΑΠΕ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Λακατάμιας. Τοποθεσία: Λακατάμια,

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ

Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 24 Ιουνίου 2016 Ημερίδα: «Εφαρμογές της Αβαθούς Γεωθερμίας και Ηλιακής Ενέργειας στα Θερμοκήπια»

Διαβάστε περισσότερα

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & Αυτοπαραγωγής σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές ιασφάλιση ουσιαστικού και υγιούς ανταγωνισμού Προστασία Συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Δρ. Βενιζέλος Ευθυμίου Εκτελεστικός Διευθυντής Δικτύων Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΙΝΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΜΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 4. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 4. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 4. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης - Σχολή Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕ ΚΕ Το Ι.Τ.Α. φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα διαχρονικό εργαλείο της Αυτοδιοίκησης για την παραγωγή των βα

Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕ ΚΕ Το Ι.Τ.Α. φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα διαχρονικό εργαλείο της Αυτοδιοίκησης για την παραγωγή των βα Ηµερίδα ΕΛΕΤΑΕΝ 9 Μαρτίου 2007 Τι θα έλεγε ένας ΑΠΕάνθρωπος στον ήµαρχο ηµήτρης Λάλας Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕ ΚΕ Το Ι.Τ.Α. φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα διαχρονικό εργαλείο της Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ: ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. 22/2004. ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας στη Βιομηχανία

Διαχείριση Ενέργειας στη Βιομηχανία Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΔΠΜΣ: «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» Διαχείριση Ενέργειας στη Βιομηχανία Δρ. Γιώργος Αναστασόπουλος, Χάρης Δούκας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 2.9.1 9. Μελέτη Περίπτωσης IΧ: Έργο Εξοικονόμησης Ενέργειας μέσω του ΜΚΑ Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ CYPRUS ENERGY AGENCY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Ανθή Χαραλάµπους ιευθύντρια Παρουσίαση στην Προσυνεδριακή Εκδήλωση Τεχνολογίες και Εφαρµογές ΑΠΕ στην Κρήτη Χανιά, 22 Μαΐου 2009 Ι ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ρ Γιώργος Αγερίδης Εύη Τζανακάκη «Βιώσιµη κατασκευή σε Ελλάδα & Κύπρο» Έργο SUSCON, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 18 Σεπτεµβρίου 2008

ρ Γιώργος Αγερίδης Εύη Τζανακάκη «Βιώσιµη κατασκευή σε Ελλάδα & Κύπρο» Έργο SUSCON, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 18 Σεπτεµβρίου 2008 «Ενεργειακή αποδοτικότητα σε κατασκευές και προϊόντα: το Ευρωπαϊκό όραµα και η εφαρµογή του» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός ιεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ)

Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα Εξοικονόμησης Ενέργειας Δευτέρα 10 & 11 Ιουλίου 2017, Αθήνα Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) Απόστολος Ευθυμιάδης Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ., Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Απονέμεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Από την αρχή λειτουργίας του, το ΤΕΠΑΚ περιλάμβανε κριτήρια Πράσινων Δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

Η Νέα Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή με Ορίζοντα το 2030 και οι Επιδράσεις της για την Κύπρο

Η Νέα Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή με Ορίζοντα το 2030 και οι Επιδράσεις της για την Κύπρο Η Νέα Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή με Ορίζοντα το 2030 και οι Επιδράσεις της για την Κύπρο ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός, 10/2/2015 3EP - European Energy and Environmental

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Δ6/ /12/ Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας, διαχ

Αριθ. Δ6/ /12/ Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας, διαχ Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας, διαχειριστών δικτύων διανομής και επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας για την παροχή στοιχείων τελικής ενεργειακής χρήσης Αριθ. Δ6/29826-28/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα