2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011

2 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ = Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης τ.ι.π.= τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου toe = tons of oil equivalent Ενδιάμεσος Ενδεικτικός Στόχος 2010= Είναι ο στόχος που έχει υιοθετήσει η Κυπριακή Δημοκρατία για το 2010 βάσει του 1 ου ΣΔΕΑ και ανέρχεται σε τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (τ.ι.π.) Τελικός Ενδεικτικός Στόχος 2016= Είναι ο στόχος που έχει υιοθετήσει η Κυπριακή Δημοκρατία για το 2010 βάσει του 1 ου ΣΔΕΑ και ανέρχεται σε τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (τ.ι.π.) Ειδικό Ταμείο = Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΔΣΜ = Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς ΑΗΚ= Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Σ.Μ.Ε.Κ.Κ = Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Κτίρια ΕΞ.Ε. = Εξοικονόμηση Ενέργειας ΑΠΕ = Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας NG = Natural Gas ΠΔΣ= Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις Οδηγία Εξοικονόμησης Ενέργειας= Οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ Οδηγία των Κτιρίων = Οδηγία 2010/31/ΕΕ και Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των Κτιρίων Υπεύθυνη ομάδα εργασίας 1 Υ.Ε.Β.Τ: Πιριπίτση Αικατερίνη Ι.Ε.Κ: Στουγιάννης Ευάγγελος, Κακούρης Μάριος Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Δρ. Θεόδωρο Ζαχαριάδη, επίκουρου καθηγητή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για την πολύτιμη συνεργασία του. 1 Για τους υπολογισμούς των εξοικονομήσεων ενέργειας από τα Σχέδια Χορηγιών , συνεργάστηκαν επίσης οι λειτουργοί του Ι.Ε.Κ.: Ιωάννης Θωμάς, Μάριος Μανώλη, Αλέξανδρος Στυλιανίδης, Νικόλας Κουντούρης, Κυριάκος Κυριζής. Για τους υπολογισμούς εξοικονόμησης ενέργειας από την εφαρμογή της Οδηγίας για την ρύθμιση της Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων, συνεργάστηκε ο λειτουργός του Υ.Ε.Β.Τ. Νίκος Χατζηνικολάου Σελ. 2 από 240

3 Εισαγωγή: Το Εθνικό σχέδιο δράσης υποβάλλεται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συμμόρφωση με το άρθρο 14 της Οδηγίας 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της οδηγίας η προθεσμία υποβολής είναι στις 30/6/2011. Η Κύπρος έχει ακολουθήσει στο βαθμό που ήταν δυνατό και της επέτρεπαν τα διαθέσιμα στοιχεία το πρότυπο έγγραφο που δημιουργήθηκε από τη Ε.Ε. για τη δομή του εθνικού σχεδίου δράσης. Νοουμένου ότι το πρότυπο που ετοιμάστηκε δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθηθεί από τις χώρες μέλη, κρίθηκε σκόπιμο όπως σε συγκεκριμένες πτυχές που είναι υποχρεωτικές να παρουσιαστούν εκτενώς βάση της Οδηγίας Εξοικονόμησης Ενέργειας να δοθούν περισσότερες και πληρέστερες πληροφορίες/στοιχεία/δεδομένα, ενώ σε άλλες πτυχές ή/και ειδικούς τομείς ενεργειακής κατανάλωσης να δοθούν τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα ή/και τα απολύτως απαραίτητα. Σε κάθε περίπτωση έχει καταβληθεί προσπάθεια να καλυφθούν όλα τα στοιχεία που η οδηγία υποχρεώνει να περιλαμβάνονται στο εν λόγω σχέδιο δράσης καθώς και αυτά που ζητούνται στο προτεινόμενο πρότυπο. Η Κύπρος λόγω των εθνικών ιδιαιτεροτήτων δηλαδή μικρό και απομονωμένο σύστημα (νησιώτικη χώρα), χωρίς διασυνδέσεις με Ευρωπαϊκά ή άλλα δίκτυα ενέργειας (ηλεκτρισμού, πετρελαίου, φυσικού αερίου) χωρίς εγχώριες πηγές ενέργειας παρά μόνον μια μικρή συνεισφορά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα τελευταία πέντε χρόνια και λόγω της Οδηγίας Εξοικονόμησης Ενέργειας αποδίδει μεγάλη σημασία στην εξοικονόμηση ενέργειας/ενεργειακή απόδοση ως τον πιο καθαρό, αποτελεσματικό και γρήγορο τρόπο για να ικανοποιήσει όλους τους στόχους της ενεργειακής της πολιτικής. Δηλαδή την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, αύξηση ανταγωνιστικότητας και την αειφόρο ανάπτυξη/προστασία του περιβάλλοντος. Το δυναμικό για εξοικονόμηση ενέργειας κατά την τελική χρήση όπως αναφέρθηκε και στο 1 ο ΣΔΕΑ είναι αρκετά μεγάλο κυρίως στους τομείς των κτιρίων και μεταφορών και ακολούθως στη βιομηχανία, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτεύχθηκε το 2010 και αναμένεται να επιτευχθεί το Συνοπτικά αναφέρεται ότι με μια στοχευόμενη σειρά μέτρων που λήφθηκαν κατά την περίοδο και σε συνδυασμό με την εναρμόνιση με την Οδηγία των Κτιρίων, η χώρα κατόρθωσε να επιτύχει και να ξεπεράσει το στόχο που είχε θέσει για εξοικονόμηση ενέργειας το 2010 και ταυτόχρονα έθεσε τις βάσεις για επίτευξη του στόχου του 2016 και του εθνικού ενδεικτικού στόχου για εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά το έτος Η Κύπρος τα τελευταία χρόνια με τα μέτρα που έλαβε κατόρθωσε να ευαισθητοποιήσει σε μεγάλο βαθμό σε θέματα ενέργειας το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι τα σε ισχύ νομοθετικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συμβάλει αποφασιστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας με ταυτόχρονα οφέλη στην οικονομία και την απασχόληση. Σελ. 3 από 240

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΔΕΑ Κυριότερα σημεία του δεύτερου ΣΔΕΑ Εθνικό πλαίσιο της Εξοικονόμησης Ενέργειας Ανασκόπηση των στόχων εξοικονόμησης ενέργειας και επιτεύγματα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στόχοι και εκτιμήσεις κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας Κατάλογος στρατηγικών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στην πρωτογενή ενέργεια Μέτρα εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στον εφοδιασμό Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας Άλλα μέτρα σχετικά με την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Ανασκόπηση και επίτευξη των στόχων εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση Εθνικοί στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση και η πρόοδος τους Επίτευξη του ενδιάμεσου στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση κατά το έτος Αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική χρήση σε σχέση με τον τελικό στόχο κατά το έτος Εθνικοί στόχοι για τα κτίρια με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση Άλλοι στόχοι, επιτεύγματα ή/και προβλέψεις εξοικονόμησης ενέργειας Κατάλογος στρατηγικών μέτρων με αντίκτυπο στην ζήτηση τελικής ενέργειας Μέτρα και εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική κατανάλωση Μεθοδολογίες υπολογισμού Όλα τα μέτρα ξεχωριστά Μέτρα στον Οικιακό Τομέα Μέτρα στον Τριτογενή Τομέα Μέτρα στον Βιομηχανικό Τομέα Μέτρα στις Μεταφορές Οριζόντια Μέτρα Σελ. 4 από 240

5 3.3.3 Περίληψη των εξοικονομήσεων ενέργειας Δημόσιος Τομέας Παραδειγματικός ρόλος του Δημοσίου Τομέα Ηγετικός ρόλος του Δημοσίου Τομέα σε σχέση με την οδηγία των κτιρίων (EPBD) Συγκεκριμένα μέτρα για τις δημόσιες προμήθειες Εξασφάλιση διαθεσιμότητας συμβουλών και πληροφοριών Υποχρεώσεις των εταιριών ενέργειας για προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας Αγορά ενεργειακών υπηρεσιών Στρατηγική αύξησης των σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων Εναλλακτικά μέτρα για συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού Υποστηρικτικά μέτρα εφαρμογής της οδηγίας των κτιρίων (EPBD) ΙΔΡΥΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ 1 Ο ΣΔΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Long Term Energy Forecasts for Cyprus: Scenarios and Policy Options Σελ. 5 από 240

6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Συνεισφορά των διάφορων τομέων στους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας 11 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Συνεισφορά των διάφορων μέτρων στους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας 12 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Εγχώριο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 13 ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Τελική Κατανάλωση Ενέργειας ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Εισαγωγές Προϊόντων Πετρελαίου στην Κύπρου 14 ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Τελική Κατανάλωση Πετρελαιοειδών 14 ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Κατανάλωση Ηλεκτρισμού ανά Τομέα 15 ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Ενεργειακό Μείγμα Τελική Κατανάλωση Ενέργειας 16 ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Τελική Κατανάλωση Ενέργειας ανά Τομέα 16 ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Ενεργειακής Απόδοση 17 ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Συγκριτικά στοιχεία εξοικονόμησης ενέργειας του 1ου ΣΔΕΑ σε σχέση με αυτά που έχουν επιτευχτεί. 19 ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Σύνοψη των στόχων και εξοικονόμηση ενέργειας (επιτυγχάνουσα/προβλεπόμενη) στην πρωτογενή και τελική ενέργεια 20 ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Reference Scenario Without NG in ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Energy efficiency Scenario 22 ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Savings Efficiency (Reference without NG) 23 ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Savings in final non electricity consumption 25 ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Savings in final electricity because of savings in final electricity 26 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: Συνεισφορά Σχεδίων Χορηγιών στην Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας 27 Πίνακας 19: Χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμός Ειδικού Ταμείου για Σχέδια Χορηγιών ΕΞ.Ε. σε υφιστάμενες κατοικίες ΠΙΝΑΚΑΣ 20: Χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμός Ειδικού Ταμείου για Σχέδια Χορηγιών ΕΞ.Ε. σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ΠΙΝΑΚΑΣ 21: Χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμός Ειδικού Ταμείου για Σχέδια Χορηγιών Συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης ΠΙΝΑΚΑΣ 22: Συγκεντρωτικά στοιχεία εξοικονόμησης ενέργειας και προϋπολογισμού Σχεδίου Χορηγιών ΕΞ.Ε. και Συμπαραγωγής για την περίοδο ΠΙΝΑΚΑΣ 23: Συνεισφορά των Μέτρων στο στόχο Εξοικονόμησης Πρωτογενούς Ενέργειας 29 ΠΙΝΑΚΑΣ 24: Μέτρα ενεργειακής απόδοσης που αναμένεται να ληφθούν στον τομέα της μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 31 ΠΙΝΑΚΑΣ 25: Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από εγκατάσταση μονάδων ΣΗΘ ανά έτος και ανά τύπο δραστηριότητας σε (MWh) 31 ΠΙΝΑΚΑΣ 26: Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από εγκατάσταση μονάδων ΣΗΘ ανά έτος και ανά τύπο δραστηριότητας σε τ.ι.π. 32 ΠΙΝΑΚΑΣ 27: Επισκόπηση εξοικονόμησης τελικής ενέργειας από μέτρα που συμπεριλαμβάνονται στην Οδηγία Εξοικονόμησης Ενέργειας 35 ΠΙΝΑΚΑΣ 28: Μέτρο ΟΙΚ.1: ενεργειακή απόδοση των νέων κατοικιών. 46 ΠΙΝΑΚΑΣ 29: Μέτρο ΟΙΚ.2: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιστικό τομέα (υφιστάμενες κατοικίες) ΠΙΝΑΚΑΣ 30: Μέτρο ΟΙΚ.3: Δωρεάν διάθεση Συμπαγών Λαμπτήρων Φθορισμού 49 ΠΙΝΑΚΑΣ 31: Μέτρο ΟΙΚ.4: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ στον Οικιστικό Τομέα, ΠΙΝΑΚΑΣ 32: Μέτρο ΟΙΚ.5: Ενεργειακή απόδοση των κατοικιών που υφίστανται ριζική ανακαίνιση. 52 ΠΙΝΑΚΑΣ 33: Μέτρο ΟΙΚ.6: Συντήρηση και επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 54 ΠΙΝΑΚΑΣ 34: Μέτρο ΟΙΚ.7: Συντήρηση και συστημάτων κλιματιστικού ονομαστικής ωφέλιμης ισχύος μεγαλύτερης των 12 kw 55 ΠΙΝΑΚΑΣ 35: Μέτρο ΟΙΚ.8: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιστικό τομέα (υφιστάμενες κατοικίες) Σελ. Σελ. 6 από 240

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 36: Μέτρο ΟΙΚ.9: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ στον Οικιστικό Τομέα ΠΙΝΑΚΑΣ 37: Μέτρο T.1: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Συμβάσεις, ΠΙΝΑΚΑΣ 38: Μέτρο T.2: Κυβερνητικό σχέδιο χορηγιών εξοικονόμησης ενέργειας /ΑΠΕ για δημόσιο/ευρύτερο δημόσιο τομέα ΠΙΝΑΚΑΣ 39: Μέτρο T.3: Ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων στον τριτογενή τομέα. 65 ΠΙΝΑΚΑΣ 40: Μέτρο T.4: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για εξοικονόμηση ενέργειας (τελική χρήση) στον τριτογενή τομέα (υφιστάμενα κτίρια) ΠΙΝΑΚΑΣ 41: Μέτρο T.5: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ (τελική χρήση) στον τριτογενή τομέα ΠΙΝΑΚΑΣ 42: Μέτρο T.6: Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στον τριτογενή τομέα που υφίστανται ριζική ανακαίνιση. 71 ΠΙΝΑΚΑΣ 43: Μέτρο T.7: Συντήρηση και επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης στον τριτογενή τομέα 72 ΠΙΝΑΚΑΣ 44: Μέτρο T.8: Συντήρηση και συστημάτων κλιματιστικού ονομαστικής ωφέλιμης ισχύος μεγαλύτερης των 12 kw στον Τριτογενή Τομέα 73 ΠΙΝΑΚΑΣ 45: Μέτρο T.9: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Συμβάσεις ΠΙΝΑΚΑΣ 46: Μέτρο T.10: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για εξοικονόμηση ενέργειας (τελική χρήση) στον τριτογενή τομέα (υφιστάμενα κτίρια) ΠΙΝΑΚΑΣ 47: Μέτρο T.11: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ (τελική χρήση) στον τριτογενή τομέα ΠΙΝΑΚΑΣ 48: Μέτρο T.12: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Συμπαραγωγή Υψηλής Απόδοσης στον Τριτογενή Τομέα ΠΙΝΑΚΑΣ 49 Μέτρο T.13: Σχέδια Δράσης Δήμων και Κοινοτήτων ΠΙΝΑΚΑΣ 50: Μέτρο B.1: Σχέδιο Χορηγιών για Εξοικονόμηση Ενέργειας (σε υφιστάμενες επιχειρήσεις στην Βιομηχανία) ΠΙΝΑΚΑΣ 51: Μέτρο B.2: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ (τελική χρήση) στον βιομηχανικό τομέα και στην γεωργία ΠΙΝΑΚΑΣ 52: Μέτρο Β.3: Σχέδιο Χορηγιών για Εξοικονόμηση Ενέργειας (σε υφιστάμενες επιχειρήσεις στη Βιομηχανία) ΠΙΝΑΚΑΣ 53: Μέτρο Β.4: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ (τελική χρήση) στον βιομηχανικό τομέα και στην γεωργία ΠΙΝΑΚΑΣ 54: Μέτρο Β.5: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Συμπαραγωγή Υψηλής Απόδοσης στο Βιομηχανικό Τομέα ΠΙΝΑΚΑΣ 55: Μέτρο Μ.1: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για εξοικονόμηση ενέργειας στις Μεταφορές (αγορά υβριδικών, ηλεκτρικών και οχημάτων με χαμηλούς ρύπους) ΠΙΝΑΚΑΣ 56: Μέτρο Μ.2: Απόσυρση Οχημάτων ΠΙΝΑΚΑΣ 57: Μέτρο Μ.3: Απόσυρση Οχημάτων ΠΙΝΑΚΑΣ 58: Μέτρο Μ.4: Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση των Δημοσίων Μεταφορών 99 ΠΙΝΑΚΑΣ 59: Μέτρο Ο.1: Διεξαγωγή διαφωτιστικής εκστρατείας για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. 101 ΠΙΝΑΚΑΣ 60: Μέτρο Ο.2: Εκπαιδευτικά προγράμματα στο διαδίκτυο για μαθητές. 102 ΠΙΝΑΚΑΣ 61: Μέτρο Ο.3: Έκδοση εκπαιδευτικών βιβλίων για μαθητές. 103 ΠΙΝΑΚΑΣ 62: Μέτρο Ο.4: Έκδοση 2 ειδικών ενημερωτικών εντύπων για μικρά παιδιά. 104 ΠΙΝΑΚΑΣ 63: Μέτρο Ο.5: Έκδοση και διάθεση αφισών και αυτοκόλλητων για εξοικονόμηση ενέργειας. 105 ΠΙΝΑΚΑΣ 64: Μέτρο Ο.6: Καθιέρωση μαθητικού διαγωνισμού για εργασίες μαθητών σχετικά με ΑΠΕ και ΕΞΕ, με 3 χρηματικά βραβεία. 106 ΠΙΝΑΚΑΣ 65: Μέτρο Ο.7: Διαλέξεις σε σχολεία για ΑΠΕ και ΕΞΕ. 108 ΠΙΝΑΚΑΣ 66: Μέτρο Ο.8: Έκδοση και διάθεση διαφόρων ενημερωτικών εντύπων και οδηγών για επενδύσεις σε ΑΠΕ και ΕΞΕ 109 ΠΙΝΑΚΑΣ 67: Μέτρο Ο.9: Έκθεση Εξοικονόμησης Ενέργειας 110 ΠΙΝΑΚΑΣ 68: Μέτρο Ο.10: Βραβείο Εξοικονόμησης Ενέργειας 111 ΠΙΝΑΚΑΣ 69: Μέτρο Ο.11: Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ημερίδων σε πολίτες και οργανωμένα 112 Σελ. 7 από 240

8 σύνολα ΠΙΝΑΚΑΣ 70: Μέτρο Ο.12: Πρόγραμμα για καλλιέργεια ενεργειακής συνείδησης και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. 113 ΠΙΝΑΚΑΣ 71: Περίληψη ξεχωριστών μέτρων στον Οικιακό τομέα. 116 ΠΙΝΑΚΑΣ 72: Περίληψη ξεχωριστών μέτρων στον Τριτογενή τομέα 118 ΠΙΝΑΚΑΣ 73: Περίληψη ξεχωριστών Μέτρων στον Βιομηχανικό Τομέα 120 ΠΙΝΑΚΑΣ 74: Περίληψη ξεχωριστών Μέτρων στον Τομέα των Μεταφορών 121 ΠΙΝΑΚΑΣ 75: Περίληψη οριζόντιων μέτρων. 122 ΠΙΝΑΚΑΣ 76: Σύνοψη εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση. 124 ΠΙΝΑΚΑΣ 77: Σχέδιο Δράσης Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 129 ΠΙΝΑΚΑΣ 78: Αρχές και αρμόδιοι οργανισμοί. 136 Σελ. 8 από 240

9 1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΔΕΑ Το 2 ο ΣΔΕΑ αποτελεί την συνέχεια του 1 ου και παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους τομείς που αναφερθήκαν κατά το 1 ο ΣΔΕΑ και από την άλλη συμπεριλαμβάνει μέτρα και πληροφορίες τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά να αναφερθούν βάσει της Οδηγίας Εξοικονόμησης Ενέργειας, αλλά συνδράμουν στο αντιληφθεί κάποιος σε ένα σημαντικό βαθμό τα γεγονότα, τις ενέργειες και τις αλλαγές που συντελούνται στην χώρα και αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας. Υπενθυμίζεται η μέση τελική κατανάλωση για την περίοδο αναφοράς , υπολογίστηκε σε τ.ι.π. λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραδοχές που αναφέρονται στο 1 ο ΣΔΕΑ. Η Κύπρος υιοθέτησε ως ενδιάμεσο ενδεικτικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας την ποσότητα των τ.ι.π. ή 3,3% της κατανάλωσης της περιόδου αναφοράς. Ως τελικός ενδεικτικός στόχος για το 2016 υιοθετήθηκε η ποσότητα των τ.ι.π. ή 10% 2 εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με την κατανάλωση της περιόδου αναφοράς. Οι καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας μετατράπηκαν σε τ.ι.π. χρησιμοποιώντας το συντελεστή 1 kwh = * 10 3 τ.ι.π. και στην συνέχεια πολλαπλασιάστηκαν με το συντελεστή 3.1 καθώς η ηλεκτρική ενέργεια στην Κύπρο παράγεται από βαρύ μαζούτ με μέση απόδοση περίπου 32%. Ο συντελεστής αυτός απόδοσης αναμένεται να μεταβληθεί μέχρι το 2015 σε 2.27, καθώς υπολογίζεται ως τότε να έχουν ολοκληρωθεί η διαδικασίες εισαγωγής φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η αλλαγή αυτή δεν έχει ληφθεί υπόψη για τους υπολογισμούς της εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική κατανάλωση και των μέτρων που επηρεάζονται. Λήφθηκε υπόψη όμως στα σενάρια για καθορισμό εθνικού ενδεικτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στην πρωτογενή κατανάλωση για το Εφόσον πραγματοποιηθεί η έλευση του φυσικού αερίου πριν από την υποβολή του 3 ου ΣΔΕΑ τον Ιούνιο 2014, θα γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και θα υποβληθούν στο 3 ο ΣΔΕΑ. Η Κύπρος βάσει των στόχων εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση που δηλώθηκαν στο 1 ο ΣΔΕΑ επιτυγχάνει τους στόχους της, καθώς το 2010 η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτεύχθηκε ανέρχεται σε τ.ι.π. που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3,57% της μέσης τελικής κατανάλωσης ενέργειας της περιόδου έναντι του στόχου των τ.ι.π.. Όσον αφορά τον τελικό στόχο για το έτος 2016 η εξοικονόμηση ενέργειας, από τα μέτρα που έχουν ληφθεί μόνο, εκτιμάται να ανέρθει σε τ.ι.π. ή ποσοστό 10,35% της κατανάλωσης της προαναφερόμενης περιόδου, έναντι των τ.ι.π. που είναι ο στόχος της χώρας. Όσον αφορά τον εθνικό ενδεικτικό στόχο για εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, με την λήψη επιπρόσθετων μέτρων από αυτά που ήδη υλοποιηθήκαν μέχρι το 2010, κατά το έτος 2020 αυτός ανέρχεται στις τ.ι.π., βάση μελέτης του Υ.Ε.Β.Τ. Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω εξοικονομήσεις για τα έτη 2010 και 2016 προκύπτουν από μέτρα που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο και είναι σε ισχύ κατά το έτος που αναφέρεται ο κάθε στόχος χωρίς να συνυπολογίζονται τα επιπρόσθετα μέτρα που αναμένεται να υλοποιηθούν τα ερχόμενα χρόνια και θα συνεισφέρουν με την σειρά τους στους στόχους του Βάσει της Οδηγίας Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες ο ελάχιστος στόχος πρέπει να είναι 9% Σελ. 9 από 240

10 και Από τη στιγμή που οι στόχοι του 2010 και 2016 διαφαίνεται ότι επιτυγχάνονται με τα υφιστάμενα μέτρα κρίθηκε σκόπιμο όπως παρουσιαστούν ξεχωριστά οι εκτιμήσεις για τις εξοικονομήσεις από τα επιπρόσθετα μέτρα. Στα κεφάλαια που ακολουθούν συμπεριλήφθηκαν πληροφορίες στο βαθμό που ήταν διαθέσιμες για τα μέτρα και τις εξοικονομήσεις ενέργειας που επιτεύχθηκαν ή εκτιμάται ότι θα επιτευχθούν πέραν των υποχρεώσεων που ορίζει η Οδηγία της Εξοικονόμησης Ενέργειας. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στα μέτρα που λήφθηκαν ή σχεδιάζεται να ληφθούν στον εφοδιασμό, στη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας με τα αντίστοιχα ποσά εξοικονόμησης ενέργειας όπου ήταν διαθέσιμα. Αναφέρονται στοιχεία για τα μέτρα και την εξοικονόμηση ενέργειας στην πρωτογενή κατανάλωση και στα μέτρα που λήφθηκαν και απορρέουν από την εναρμόνιση της Οδηγίας των Κτιρίων. Σημειώνεται ότι όσον αφορά τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που αφορούν τελική χρήση, αυτά χωρίστηκαν και παρουσιάζονται στους ίδιους τομείς που παρουσιαστήκαν και στο 1ο ΣΔΕΑ. Δηλαδή στον Οικιακό τομέα, Τριτογενή τομέα (Δημόσιος και ευρύτερος Δημόσιος Τομέας και επιχειρήσεις), Βιομηχανικό τομέα, στον τομέα των Μεταφορών και τέλος σε οριζόντια και διατομεακά μέτρα. Ο διαχωρισμός αυτός έγινε για καθαρά πρακτικούς λόγους, καθώς τα στοιχεία και οι εξοικονομήσεις είχαν καταχωρηθεί και υπολογιστεί για τους τομείς αυτούς. Επιπρόσθετα με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει ευκολότερα σύγκριση των εξοικονομήσεων που υπολογίστηκαν με αυτές που δηλώθηκαν στο 1ο ΣΔΕΑ. Οι υπολογισμοί για το στόχο του 2020 πραγματοποιήθηκαν με την πολύτιμη συνεργασία του Δρ. Θεόδωρου Ζαχαριάδη, επίκουρου Καθηγητή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Επιπλέον για τους υπολογισμούς εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση λήφθηκαν στοιχεία από το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου, το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε., το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, το Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, το Τμήμα Ηλεκτρολογικών Υπηρεσιών, το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, την Ένωση Δήμων Κύπρου και την ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου. 1.1 Κυριότερα σημεία του δεύτερου ΣΔΕΑ Από τον απολογισμό των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που λήφθηκαν κατά την περίοδο , την μεγαλύτερη συνεισφορά σε όλους του στόχους την έχει ο οικιακός τομέας και ακολουθούν ο τριτογενής τομέας (επιχειρήσεις, Δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας), οι Μεταφορές και τέλος ο Βιομηχανικός τομέας. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η συνεισφορά του κάθε τομέα στους αντίστοιχους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας εκφραζόμενη σε τ.ι.π. Σελ. 10 από 240

11 Α/Α Πίνακας 1: Συνεισφορά των διάφορων τομέων στους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΟΧΟ (2016, ΣΤΟΧΟ (2010, Τομέας τ.ι.π.) τ.ι.π.) 1 Οικιακός ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2020 τ.ι.π. % τ.ι.π. % τ.ι.π ,27% % Τριτογενής (Δημόσιος και 2 Ευρύτερος Δημόσιος τομέας και ,90% % επιχειρήσεις) Βιομηχανικός 3 (συμπεριλαμβάνεται και ο ,86% ,69% γεωργικός) 4 Μεταφορές ,52% ,11% ΣΥΝΟΛΟ ,55% % Όπως αναμενόταν η συνεισφορά της εξοικονόμησης ενέργειας από τον Οικιακό Τομέα είναι η μεγαλύτερη σε όλους τους στόχους. Οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία συνεισφέρουν σημαντικά στους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας,όμως διαπιστώνεται ότι οι επενδύσεις που γίνονται στους τομείς αυτούς είναι μικρής σχετικά διάρκειας (ειδικά στον βιομηχανικό) με αποτέλεσμα αρκετές από αυτές να μην συνεισφέρουν σε όλους τους στόχους. Επιπρόσθετα όσον αφορά τον βιομηχανικό τομέα αξίζει να αναφερθεί ότι έχουν επιχορηγηθεί 14 επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε επιχειρήσεις οι οποίες διέπονται από την Οδηγία Εμπορίας Εκπομπών και συνεπώς εξαιρούνται από την Οδηγία Εξοικονόμησης Ενέργειας στην τελική χρήση όμως θα συμπεριλαμβάνονται στην εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας. Οι επενδύσεις αυτές ενημερωτικά αποφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας σχεδόν τ.ι.π. για το έτος Ο τομέας των μεταφορών έχει σημαντική συνεισφορά στους στόχους, παρόλα αυτά επειδή δεν έχουν ακόμα τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προγραμματισμένα μέτρα η εξοικονόμηση που αποφέρει είναι πολύ μικρή σε σχέση με το δυναμικό εξοικονόμησης του τομέα αυτού. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι πέραν του γεγονότος ότι έχουν αξιολογηθεί τα διάφορα μέτρα και είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την αποδοτικότητα του κάθε μέτρου, τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι αρκετά για να επιτευχθεί ο στόχος του 2010 και διαφαίνεται ότι θα επιτευχθεί και ο στόχος του Από τα στοιχεία και την αξιολόγηση τους προκύπτει ότι το 1ο ΣΔΕΑ μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιτυχές, αν και θα μπορούσε να ήταν πιο αποδοτικό με την εφαρμογή αρκετών μέτρων τα οποία είχαν συμπεριληφθεί, αλλά τελικά δεν ήταν δυνατή η εφαρμογή τους. Πολλά από τα μέτρα που δεν υλοποιήθηκαν κατά το 1ο ΣΔΕΑ,αναμένεται να υλοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό κατά την διάρκεια του 2ου ΣΔΕΑ, όπως αναφέρεται στις πιο κάτω παραγράφους. Από την εξέλιξη και τον αντίκτυπο που είχαν τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας διαπιστώνεται ότι η Κύπρος, τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια της εφαρμογής των νομοθεσιών και της ενεργειακής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας, μπορεί σχετικά εύκολα με στοχευμένα κυρίως μέτρα να εξοικονομήσει αρκετά μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η χώρα πριν από την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ακολουθούσε οποιαδήποτε συγκεκριμένη πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας λόγω απουσίας νομοθετικών πλαισίων για το σκοπό αυτό. Αναμένεται τα Σελ. 11 από 240

12 Α/Α 2 ο ΣΔΕΑ ΚΥΠΡΟΣ ερχόμενα έτη να ληφθούν αρκετά ακόμα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε όλους τους τομείς, καθώς αυτά που έχουν ληφθεί είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο και δεν έχουν αποφέρει τα μέγιστα. Το βασικότερο πρόβλημα που προέκυψε από την εφαρμογή του 1ου ΣΔΕΑ εντοπίζεται στην συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας από τα διάφορα μέτρα που λήφθηκαν στους διάφορους τομείς καθώς τις περισσότερες φορές δεν είναι στη μορφή και στο βαθμό λεπτομέρειας που απαιτούνται για την εφαρμογή των προτεινόμενων μεθοδολογιών. Επίσης όσον αφορά ειδικά τις μεταφορές δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου στοιχεία πέραν αυτών που αφορούν συγκεκριμένα στοχευμένα μέτρα που λήφθηκαν στον τομέα αυτό. Για κανένα υπολογισμό εξοικονόμησης ενέργειας δεν χρησιμοποιήθηκαν από την κορυφή προς τα κάτω (top down) μεθοδολογίες λόγω παντελούς ή τμηματικής έλλειψης στοιχείων. Γίνεται προσπάθεια από την Υπηρεσία Ενέργειας για ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων δημόσιων υπηρεσιών και της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ώστε να διατηρούνται τα απαραίτητα στοιχεία και αναμένεται σταδιακά να υπάρξει βελτίωση στον τομέα αυτό. Στον πίνακα 2 συνοψίζονται οι κατηγορίες των μέτρων που λήφθηκαν τα προηγούμενα χρόνια με την αντίστοιχη συνεισφορά τους στους στόχους. Αναλυτική παρουσίαση των μέτρων γίνεται στα επόμενα κεφάλαια. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Πίνακας 2: Συνεισφορά των διάφορων μέτρων στους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ (2010, τ.ι.π.) ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ (2016, τ.ι.π.) ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2020 τ.ι.π. % τ.ι.π. % τ.ι.π. 1 ΟΔΗΓΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ,05% ,71% ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ,71% ,18% ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ,33% ,53% ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΕ ,89% ,78% ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ,86% ,44% ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 2.4 ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ,00% 600 0,32% ,02% 10 0,01% % 11 0,01% 11 3 ΣΧΕΔΙΑ ΕΞ.Ε ,42% ,98% ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ,59% ,38% ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΑΠΟΣΥΡΣΗ) ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ,18% 110 0,06% ,83% ,86% ,82% ,68% ,56% 59 0,03% ,71% ,53% ,81% ,59% ,11% ,50% ΣΥΝΟΛΟ ,55% ,11% Σελ. 12 από 240

13 1.2 Εθνικό πλαίσιο της Εξοικονόμησης Ενέργειας Η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας τα τελευταία χρόνια κυμάνθηκε σε υψηλούς ρυθμούς, με κινητήριο μοχλό την ιδιωτική πρωτοβουλία, τις επενδύσεις σε κατασκευές και τις εξαγωγές υπηρεσιών. Από τη σκοπιά των τομέων οικονομικής δραστηριότητας, την ταχύτερη ανάπτυξη παρουσίασαν οι κατασκευές, οι τράπεζες, ο τομέας των ακινήτων καθώς και ο τομέας των διεθνών επιχειρηματικών μονάδων. Ωστόσο το 2009, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης η οποία με χρονική υστέρηση έπληξε την Κύπρο, υπήρξε συρρίκνωση της οικονομίας με το ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ για ολόκληρο το έτος να διαμορφώνεται στο 1.7% σε σύγκριση με το Παρόλα ταύτα το 2010 υπήρξαν σημάδια ανάκαμψης με το ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ να προσεγγίζει το 1% σε σχέση με το Άνοδος παρατηρήθηκε στους κλάδους των υπηρεσιών, των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων, του τουρισμού, ενώ οι τομείς των κατασκευών αλλά και του ευρύτερου εμπορίου και υπηρεσιών σημείωσαν αρνητικές επιδόσεις. Για το 2010, το ΑΕΠ ανήλθε σε 15,17 δισεκατομμύρια ευρώ (σε σταθερές τιμές του 2005). Πίνακας 3:Εγχώριο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν εκατομμύρια Ευρώ (σταθερές αξίες 2005) 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Εστιάζοντας στην τελευταία δεκαετία παρατηρούμε ότι οι ενεργειακές ανάγκες της Κύπρου, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή περιφερειακή ανάπτυξη, παρουσιάζουν συνεχή αύξηση, η οποία συμβαδίζει με την αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ktoe Πίνακας 4: Τελική Κατανάλωση Ενέργειας ,500 5,000 2,250 2,000 4,500 1,750 4,000 1,500 1,250 3,500 1,000 3, , GWh ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Κατά τη δεκαετία , η τελική κατανάλωση ενέργειας και η κατανάλωση ηλεκτρισμού αυξήθηκαν σε μέση ετήσια βάση κατά 1,7% και 6,1% αντίστοιχα, ενώ κατά την ίδια χρονική περίοδο το ακαθάριστο εθνικό προϊόν παρουσίασε μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 3,2%. Σελ. 13 από 240

14 Το γεγονός ότι οι εγχώριοι ενεργειακοί πόροι είναι περιορισμένοι, καθιστά την Κύπρο υψηλά ενεργειακά εξαρτημένη χώρα, με ποσοστό ενεργειακής εξάρτησης πολύ πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ 27. Το κόστος εισαγωγών ενεργειακών πόρων αποτελεί σημαντική παράμετρο στο ρυθμό ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Το 2010 το κόστος αυτό ήταν της τάξης των εκατομμυρίων ευρώ και αντιπροσώπευε το 19,7% του κόστους των συνολικών εισαγωγών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ παράλληλα ισοδυναμούσε με το 7,3% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Πίνακας 5: Εισαγωγές Προϊόντων Πετρελαίου στην Κύπρου εκατ. Ευρώ Όσον αφορά στην ενεργειακή ένταση της εθνικής οικονομίας (δηλ. η απαιτούμενη ενέργεια για την παραγωγή μιας μονάδας ΑΕΠ), θετικό είναι το γεγονός ότι από το 1997 έως το 2007, ο λόγος της συνολικής διάθεσης ενέργειας προς το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε κατά 10,8%, ένδειξη ότι η ενέργεια καταναλώνεται με τρόπο πιο αποδοτικό από ότι στο παρελθόν. Ωστόσο, παρόλο ότι η Κύπρος κατέχει τη δωδέκατη υψηλότερη θέση, ακολουθώντας κυρίως τις νεοενταγμένες στην ΕΕ χώρες, απέχει κατά 25% από το μέσο όρο ενεργειακής έντασης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Σε επίπεδο συνολικής τελικής κατανάλωσης το 2010 τα πετρελαιοειδή ανήλθαν στα 1,38 εκατομμύρια τ.ι.π.. Η συμμετοχή στη συνολική τελική κατανάλωση ανήλθε στο 72,2% παρουσιάζοντας μια μικρή μείωση συγκρινόμενη με το 79,7% του έτους Η βασική χρήση πετρελαιοειδών είναι στον τομέα των μεταφορών, όπου καταναλώθηκαν 1,03 εκατομμύρια τ.ι.π., δηλαδή ποσοστό περίπου 74,6% της συνολικής τελικής κατανάλωσης πετρελαιοειδών. Οι υπόλοιποι τομείς (υπηρεσίες, γεωργία, νοικοκυριά) κατανάλωσαν τ.ι.π., ποσότητα που αντιπροσωπεύει το 13,9% της συνολικής κατανάλωσης, ενώ η βιομηχανία κατανάλωσε τ.ι.π., 11,5% της συνολικής κατανάλωσης πετρελαιοειδών. Για το 2010 ποσοστό 74,5% της τελικής κατανάλωσης πετρελαιοειδών στις μεταφορές αφορούσε τις οδικές μεταφορές ( τ.ι.π). Πίνακας 6. Τελική Κατανάλωση Πετρελαιοειδών 1,600 1,400 1,200 1,000 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΓΕΩΡΓΙΑ/ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ktoe ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σελ. 14 από 240

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 9 «Οι στατιστικές είναι χρήσιμες μόνο όταν διαφωτίζουν την ανθρώπινη υπόσταση» Paul Krugman, Νόμπελ Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Σ ε λ ί δ α i Περιεχόμενα 1. Γενική Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας... 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Έκθεση επισκόπησης

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Έκθεση επισκόπησης Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Έκθεση επισκόπησης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πρόλογος Η Ελλάδα επλήγη ιδιαίτερα έντονα από την κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΥΝΟΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2011 ICAP GROUP Α.Ε. Ανάδοχος: ICAP GROUP A.E. [Επιλογή ημερομηνίας] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος κίνδυνος οι ηλεκτρολογικές εργασίες από μη προσοντούχους ηλεκτρολόγους. Στο Τόκιο βρίσκεται πλέον ο ψηλότερος πύργος στον κόσμο

Δημόσιος κίνδυνος οι ηλεκτρολογικές εργασίες από μη προσοντούχους ηλεκτρολόγους. Στο Τόκιο βρίσκεται πλέον ο ψηλότερος πύργος στον κόσμο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 157 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Στο Τόκιο βρίσκεται πλέον ο ψηλότερος πύργος στον κόσμο Tο Επιμελητήριο θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία

Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία ThessalyTex:Τεχνολογική Πλατφόρμα Καινοτομίας για την Θεσσαλική Κλωστοϋφαντουργία Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία Τελική Έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα