ΑΔΑ: ΒΟΖΧΙ-248. Αθήνα 21 Φεβρουαρίου ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΟΖΧΙ-248. Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2012. ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4 Τ.Κ Αθήνα Τηλέφωνο: / FAX: Αριθμ. Πρωτ. 9443οικ. Φ Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2012 ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση Πινάκων βαθμολογικής προτεραιότητας υποψηφίων για τον Διαγωνισμό κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα επτακοσίων είκοσι πέντε (725) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων.» ΣΧΕΤ : α.- Το άρθρο 4 της υπ αριθ Φ.109.1/ Απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Δοκίμων πυροσβεστών.» (Β 2780) β.- Η υπ αριθμ οικ. Φ.300.2/ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα επτακοσίων είκοσι πέντε (725) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων.» γ.- Το από Πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 1.- Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας διαβιβάζουμε συνημμένα Πίνακες βαθμολογικής προτεραιότητας υποψηφίων για τον Διαγωνισμό κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα επτακοσίων είκοσι πέντε (725) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων, κατά φθίνουσα σειρά και ανά κατηγορία. 2.- Οι προαναφερόμενοι πίνακες να δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr). 3.- Κατά των ανωτέρω πινάκων βαθμολογικής προτεραιότητας επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως ενώπιον του ΑΣΕΠ για μη ορθό ή ελλιπή υπολογισμό της βαθμολογίας των υποψηφίων. Η ένσταση ασκείται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ (παρ. 2 άρθρου 2 Ν. 3812/09), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην ένσταση επισυνάπτεται και το προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις παράβολο, διαφορετικά η ένσταση δεν λαμβάνεται υπόψη. Το ΑΣΕΠ εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, αποφαίνεται επ αυτών και ενημερώνεται σχετικά ο ενιστάμενος. Εν συνεχεία η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει, αν απαιτείται, στις αναγκαίες διορθώσεις σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση του ΑΣΕΠ και στη συνέχεια καταρτίζει τους νέους διορθωμένους οριστικούς πίνακες οι οποίοι υπογράφονται από την Επιτροπή και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr) Εντέλλεστε για την πιστή εφαρμογή της παρούσης. Ο Αρχηγός Παναγιώτης Α. Μπονάτσος Αντιστράτηγος ΠΣ 1

2 ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Κατηγορία Α1 - Νομικής (Τμήμα Νομικό) Α.Ε.Ι ΣΕΙΡΑ ΥΠΗΡ. ΑΙΤΗΣ. ΠΡΩΤ. ΑΡ.ΤΑΥΤ. Φ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΜΗΤΡ. ΗΜ.ΓΕΝΝ. ΒΑΘΜΟΣ ΛΥΚ Μ/Δ ΑΔ.ΟΔ. ΕΞΑΜ.ΟΔ ΔΙΠΛ/ΠΤ ΕΠ.ΑΓΓ ΕΠ.ΓΑΛ ΕΠ.ΓΕΡ ΤΕΚ.ΠΥΡ ΤΕΚ.Θ.ΤΡ ΠΟΛΥΤ ΕΝ.Δ Η/Υ ΠΕΡ.ΕΠΟΧ ΕΤΗ ΕΘΕΛ ΑΔ.ΜΟΤ ΜΟΡΙΑ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1686 ΑΖ Α ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΛΕΞΑ ΛΟΥΝΤ 1/6/ ( 17 / 100) M Αρ. Ν Ν Ν ΑΘΗΝΑ 3152 ΑΚ Α ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΑΥΛΟ ΕΛΕΝΗ 28/10/ ( 96 / 100) Ν Ν ΛΑΡΙΣΑ 11 ΑΙ Α ΛΟΧΑΪΤΗΣ ΘΕΟΦΑ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑΓΓ 1/10/ (417 /1000) Αρ. Ν Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟ 775 Χ Α ΜΗΛΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛ ΕΜΜΑΝ ΜΑΡΙΑ 19/2/ (172 /1000) Ν Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1295 Χ Γ ΠΡΙΒΑΤΗΤΣΑΝΗ ΘΕΟΔΩ ΒΑΣΙΛ ΑΙΚΑΤ 21/6/ ( 84 / 100) Αρ. Π.Κ. Ν Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2089 Χ Γ ΒΑΣΙΛΑ ΕΥΑΓΓ ΒΑΣΙΛ ΑΣΠΑΣ 2/4/ ( 98 / 100) Αρ. Αρ. Ν Ν ΚΟΖΑΝΗ 3 ΑΗ Γ ΣΙΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝ ΑΝΑΣΤ ΜΑΡΙΑ 20/12/ ( 36 / 100) M Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 1874 Χ Γ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜΑΝ ΕΛΕΝΗ 28/3/ ( 44 / 100) Αρ. Ν Ν ΑΘΗΝΑ 2578 Χ Γ ΔΗΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΙΚ ΠΑΝΑΓ ΕΛΕΥΘ 20/10/ ( 0 / 100) Ν Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟ 688 Χ Γ ΓΑΜΠΑ ΘΕΟΔΩ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝΑΓ 26/3/ ( 88 / 100) Ν Ν ΑΘΗΝΑ 2322 ΑΚ Γ ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝΣΤ 17/11/ ( 2 / 100) M Αρ. Π.Κ. Π.Κ. Ν ΑΘΗΝΑ 1212 Σ Γ ΠΑΧΟΥΝΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔΡΕ ΛΕΜΟΝ 22/5/ ( 28 / 100) M Αρ. Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 345 ΑΕ Γ ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝΣΤ 28/6/ ( 7 / 100) Αρ. Ν ΤΡΙΠΟΛΗ 431 Σ Γ ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ ΑΝΑΣΤ ΝΙΚΟΛ ΜΑΡΙΑ 1/10/ ( 37 /1000) M Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 1205 ΑΙ Α ΜΠΑΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜΗΤ ΕΥΦΡΟ 29/9/ ( 3 / 100) M Αρ. Ν ΛΑΜΙΑ 368 Τ Α ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣΙΛ 12/9/ ( 2 / 100) M Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 2631 ΑΕ Γ ΧΑΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛ ΑΡΙΣΤ ΣΤΑΥΡ 9/8/ ( 76 / 100) M Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 2796 Χ Γ ΔΗΜΟΝΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩΡΓ 11/2/ ( 75 / 100) Αρ. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1424 ΑΑ Γ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤ ΕΛΕΝΗ 9/6/ ( 61 / 100) Αρ. Π.Κ ΑΘΗΝΑ 3059 ΑΗ Γ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜΗΤ 31/10/ ( 4 / 100) M Αρ ΛΑΡΙΣΑ 170 Χ Α ΠΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑ ΔΗΜΗΤ ΑΙΚΑΤ 19/9/ (963 /1000) Αρ. Ν Ν ΑΘΗΝΑ 2809 ΑΖ Γ ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝ ΔΙΟΝΥ 20/4/ ( 38 / 100) M Αρ. Π.Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1200 ΑΒ Γ ΖΑΧΟΥ ΚΥΡΙΑ ΦΩΤΙΟ ΟΛΓΑ 18/2/ ( 32 / 100) M Αρ. Ν ΙΩΑΝΝΙΝΑ 267 Φ Α ΔΡΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΓΕΩΡΓ ΑΙΚΑΤ 31/1/ (769 /1000) M Αρ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1420 ΑΑ Γ ΛΑΦΤΣΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑ ΔΗΜΗΤ ΑΝΑΣΤ 12/6/ ( 70 / 100) Αρ. Π.Κ. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1308 ΑΑ Α ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝ ΜΙΧΑΗ ΕΙΡΗΝ 26/9/ ( 68 / 100) Αρ. Ν Ν ΚΟΜΟΤΗΝΗ 738 Φ Γ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΛΑ ΙΩΑΝΝ ΕΛΙΣΑ 4/7/ (657 /1000) Αρ. Π.Κ. Ν ΛΑΡΙΣΑ 796 ΑΙ Α ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΣΤ ΒΑΣΙΛ ΒΑΣΙΛ 28/9/ (597 /1000) Αρ. Ν Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2064 Χ Γ ΤΣΙΜΠΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓ ΑΘΑΝΑ ΣΤΑΜΑ 14/8/ ( 8 / 100) Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 2797 ΑΒ Γ ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΠΑΤΑΠ ΙΩΑΝΝ ΔΙΟΝΥ 1/7/ ( 82 /1000) M Π.Κ. Αρ ΑΘΗΝΑ 3136 Φ Γ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ ΑΛΚΙΒ ΙΩΑΝΝ 11/11/ ( 3 / 100) Αρ. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1408 ΑΙ Γ ΘΕΟΦΙΛΗ ΖΗΝΟΒ ΦΙΛΙΠ ΜΑΡΙΑ 25/8/ ( 3 / 100) Αρ. Αρ. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΑΖ Γ ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑ ΑΙΚΑΤ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝΣΤ 21/9/ ( 25 /1000) Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 2991 Χ Γ ΣΚΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ 1/3/ (992 /1000) Αρ. Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟ 596 ΑΕ Γ ΜΠΙΤΖΑΡΑΚΗ ΕΛΛΗ ΖΑΧΑΡ ΔΗΜΗΤ 28/2/ ( 44 / 100) Αρ. Π.Κ. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1307 Χ Γ ΛΙΑΠΟΥΡΑ ΣΥΜΕΩ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΘΑ 16/9/ ( 68 / 100) Αρ. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1467 ΑΙ Α ΛΑΓΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΥΘ 12/8/ ( 66 / 100) Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 3112 ΑΑ Γ ΒΙΤΣΑΡΑ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩΡΓ ΟΛΥΜΠ 7/10/ ( 66 / 100) Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 2905 Τ Α ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΡΙΣΤ ΜΑΡΘΑ 11/11/ ( 63 / 100) Αρ. Π.Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1510 ΑΗ Γ ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘ ΑΝΑΣΤ ΜΑΙΡΗ 5/1/ ( 61 / 100) Αρ. Ν ΛΑΡΙΣΑ 308 ΑΖ Γ ΠΛΙΑΚΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑ ΑΝΑΣΤ 26/6/ ( 97 /1000) Αρ. Π.Κ. Ν ΛΑΡΙΣΑ 480 ΑΕ Γ ΓΚΛΙΑΟΥ ΓΕΩΡΓ ΘΕΜΙΣ ΓΝΩΣΙ 23/9/ (582 /1000) Αρ. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1916 ΑΗ Α ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΡΑΦΑΗ ΙΩΑΝΝ ΘΕΟΔΩ 18/3/ (985 /1000) Ν Ν ΛΑΡΙΣΑ 354 ΑΙ Γ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑ ΒΑΣΙΛ 20/6/ ( 96 / 100) Π.Κ. Ν ΑΘΗΝΑ 2893 Τ Γ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΣΤΑΥΡ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ 22/9/ ( 80 / 100) Αρ ΠΑΤΡΑ 960 Τ Α ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩΡΓ 29/11/ ( 76 / 100) Αρ ΑΘΗΝΑ 1971 Τ Γ ΤΟΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩΡΓ ΓΙΑΝΝ 1/1/ ( 26 / 100) Αρ. Ν ΛΑΡΙΣΑ 45 Χ Γ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑ ΧΑΡΙΚ 16/9/ ( 63 / 100) Π.Κ. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1561 Φ Α ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑΝΑ ΑΡΓΥΡ 9/10/ ( 12 / 100) Γ Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1576 ΑΗ Γ ΚΟΙΜΤΖΟΓΛΟΥ ΔΑΦΝΗ ΓΕΩΡΓ ΕΥΓΕΝ 25/3/ ( 59 / 100) Αρ ΑΘΗΝΑ 1967 ΑΗ Γ ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΙ ΑΛΚΜΗ 12/3/ ( 4 / 100) Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 2489 Φ Γ ΜΑΓΓΙΝΑ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣΙΛ 12/6/ ( 2 / 100) Αρ. Π.Κ ΑΘΗΝΑ 1857 ΑΙ Γ ΝΤΟΥΜΑ ΣΠΥΡΙ ΓΕΩΡΓ ΜΥΡΣΙ 26/6/ ( 33 / 100) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1178 ΑΒ Γ ΠΟΛΙΤΟΥ ΕΛΙΣΑ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑΣΤ 19/5/ ( 33 / 100) Αρ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 163 Τ Γ ΚΑΡΑΚΑΞΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓ ΣΤΑΜΑ 2/9/ (298 /1000) Π.Κ. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1468 Τ Γ ΓΛΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑ ΑΙΚΑΤ 14/7/ ( 68 / 100) Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2070 Τ Γ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝΑΓ 15/3/ (111 /1000) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 292 Χ Γ ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΠΑΓΩΝ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚΟΛ 22/2/ ( 59 / 100) Ν ΡΟΔΟΣ 11 ΑΖ Α ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ 26/9/ (556 /1000) Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1610 ΑΗ Γ ΚΡΑΛΛΗ ΣΕΒΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΛΕΞΑ 21/2/ ( 55 / 100) Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 701 Τ Α ΘΕΟΧΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΘΕΟΧΑ ΕΛΕΝΗ 5/1/ (306 /1000) Ν ΑΘΗΝΑ 2867 Χ Α ΤΣΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑΜΑ 8/9/ ( 70 / 100) 670 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Σελίδες 1 / 2

3 ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Κατηγορία Α1 - Νομικής (Τμήμα Νομικό) Α.Ε.Ι ΣΕΙΡΑ ΥΠΗΡ. ΑΙΤΗΣ. ΠΡΩΤ. ΑΡ.ΤΑΥΤ. Φ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΜΗΤΡ. ΗΜ.ΓΕΝΝ. ΒΑΘΜΟΣ ΛΥΚ Μ/Δ ΑΔ.ΟΔ. ΕΞΑΜ.ΟΔ ΔΙΠΛ/ΠΤ ΕΠ.ΑΓΓ ΕΠ.ΓΑΛ ΕΠ.ΓΕΡ ΤΕΚ.ΠΥΡ ΤΕΚ.Θ.ΤΡ ΠΟΛΥΤ ΕΝ.Δ Η/Υ ΠΕΡ.ΕΠΟΧ ΕΤΗ ΕΘΕΛ ΑΔ.ΜΟΤ ΜΟΡΙΑ 63 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 331 ΑΙ Γ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΦΙΛΑΝ ΝΙΚΟΛ ΕΛΛΕΝ 7/4/ (142 /1000) Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1344 Χ Γ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΔΟΥ ΑΝΑΣΤ ΘΕΟΦΙ ΙΩΑΝΝ 29/8/ (619 /1000) ΤΡΙΠΟΛΗ 88 Χ Α ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑΝΝ ΜΑΙΡΗ 29/6/ ( 49 / 100) ΚΟΖΑΝΗ 95 Φ Α ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΚΛΕΑΝ ΑΝΤΩΝ ΕΛΙΣΣ 26/12/ ( 93 / 100) Ν ΚΟΖΑΝΗ 486 ΑΕ Γ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΓΑΡΥΦ ΚΩΝ/Ν ΤΑΤΙΑ 12/1/ ( 42 / 100) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 443 αε Γ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡ ΝΙΚΟΛ ΧΑΡΙΤ 18/11/ ( 84 / 100) Ν ΚΟΜΟΤΗΝΗ 372 ΑΕ Α ΓΚΛΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝ ΗΛΙΑΣ ΧΡΥΣΑ 29/1/ ( 25 / 100) ΛΑΡΙΣΑ 1027 Χ Γ ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘ ΑΓΓΕΛ 8/5/ ( 70 / 100) Ν ΑΘΗΝΑ 2900 Χ Α ΝΙΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝΣΤ ΧΡΥΣΑ 22/7/ (948 /1000) ΑΘΗΝΑ 1660 Τ Γ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ ΣΤΥΛΙ 17/7/ (437 /1000) 543 Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Παρασκευάς Βαρελάς Παναγιώτης Λάμπος Νομικός Σύμβουλος Ν.Σ.Κ. Σύμβουλος Α.Σ.Ε.Π. Βασίλειος Μαυρέλος Αντιπύραρχος ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Σελίδες 2 / 2

4 ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Κατηγορία Α2 - Οικονομικών Επιστημών Α.Ε.Ι ΣΕΙΡΑ ΥΠΗΡ. ΑΙΤΗΣ. ΠΡΩΤ. ΑΡ.ΤΑΥΤ. Φ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΜΗΤΡ. ΗΜ.ΓΕΝΝ. ΒΑΘΜΟΣ ΛΥΚ Μ/Δ ΑΔ.ΟΔ. ΕΞΑΜ.ΟΔ ΔΙΠΛ/ΠΤ ΕΠ.ΑΓΓ ΕΠ.ΓΑΛ ΕΠ.ΓΕΡ ΤΕΚ.ΠΥΡ ΤΕΚ.Θ.ΤΡ ΠΟΛΥΤ ΕΝ.Δ Η/Υ ΠΕΡ.ΕΠΟΧ ΕΤΗ ΕΘΕΛ ΑΔ.ΜΟΤ ΜΟΡΙΑ 1 ΠΑΤΡΑ 1127 Φ Α ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ 6/12/ ( 54 / 100) Ν Ν Ν Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟ 807 ΑΑ Α ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩΡΓ 27/4/ ( 31 / 100) Ν Ν Ν ΑΘΗΝΑ 1008 ΑΙ Α ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙ ΓΕΩΡΓ ΕΙΡΗΝ 31/5/ ( 26 / 100) M Αρ. Ν Ν ΛΑΜΙΑ 2 ΑΑ Α ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜΗΤ ΑΝΑΣΤ 15/7/ ( 25 / 100) Ν Ν Ν ΛΑΡΙΣΑ 432 Χ Α ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΖΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤ 17/3/ ( 74 / 100) Αρ. Ν Ν Ν ΚΟΜΟΤΗΝΗ Α ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑ ΓΕΩΡΓ ΒΑΓΙΑ 13/12/ ( 3 / 100) M Αρ. Ν Ν ΠΑΤΡΑ 270 Φ Α ΚΟΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΠΟΣΤ ΑΘΑΝΑ 14/8/ ( 96 / 100) M Αρ. Ν Ν ΑΘΗΝΑ 81 Σ Α ΒΑΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝΑΓ ΜΑΡΙΝ 3/10/ ( 94 / 100) M Αρ. Ν Ν ΡΟΔΟΣ 15 Χ Α ΛΟΪΖΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚΗΤ ΑΣΠΑΣ 28/12/ ( 91 / 100) Ν Ν Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟ 800 ΑΕ Α ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑΓΓ 11/7/ ( 90 / 100) M Αρ. Ν Ν ΑΘΗΝΑ 606 Σ Α ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΔΡΕ ΕΕΛΕΝ 30/1/ ( 39 / 100) M Αρ. Ν Ν Ν ΛΑΡΙΣΑ 424 Χ Α ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣΙΛ ΜΑΓΔΑ 7/8/ ( 0 / 100) Αρ. Ν Ν Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 141 Τ Α ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΜΟΣΧΟ ΕΥΑΓΓ 10/8/ ( 3 / 100) Ν Ν 5 Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 204 Χ Α ΖΑΓΝΑΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑΝΝ ΑΝΝΑ 10/2/ ( 20 / 100) Γ Π.Κ. Ν Ν Ν ΛΑΡΙΣΑ 777 ΑΙ Α ΜΠΑΤΣΗΣ ΑΧΙΛΛ ΘΕΟΔΩ ΕΛΕΝΗ 27/5/ ( 17 / 100) Αρ. Ν Ν ΚΟΖΑΝΗ Α ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΕΡΓ ΑΝΝΑ 31/8/ ( 63 / 100) Γ Ν Ν Ν ΛΑΡΙΣΑ 380 ΑΙ Α ΚΑΜΑΤΕΡΗΣ ΓΡΗΓΟ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡΙΑ 19/6/ ( 7 / 100) M Αρ. Ν Ν ΑΘΗΝΑ 1038 Χ Γ ΦΟΥΚΗ ΑΓΓΕΛ ΘΕΟΦΑ ΡΕΖΙΝ 26/8/ ( 44 / 100) M Αρ. Ν Ν Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1643 Χ Α ΑΔΑΜΤΖΙΛΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓ ΑΙΚΑΤ 28/3/ ( 91 / 100) Αρ. Ν Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟ 655 ΑΑ Α ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ 22/2/ ( 32 / 100) Αρ. Ν Ν Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΧΑΤΖΗΔΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡ ΔΗΜΗΤ ΑΛΕΞΑ 11/7/ ( 28 / 100) Γ Αρ. Ν Ν Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟ 531 ΑΙ Α ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ 20/11/ ( 25 / 100) Ν Ν Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟ 443 Χ Α ΚΑΤΣΙΓΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑΝΝ ΑΡΓΥΡ 23/10/ ( 50 / 100) Ν Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1139 ΑΚ Α ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤ ΖΗΣΗΣ ΣΟΦΙΑ 20/2/ ( 96 / 100) Π.Κ. Ν Ν ΑΘΗΝΑ 335 Χ Α ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣΙΛ 7/6/ ( 45 / 100) Αρ. Ν Ν ΠΑΤΡΑ 810 Φ Γ ΚΑΖΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝΣΤ 19/12/ ( 39 / 100) M Αρ. Ν Ν ΚΟΜΟΤΗΝΗ 578 Φ Α ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΤ 18/9/ ( 39 / 100) Ν Ν ΑΘΗΝΑ 437 Φ Α ΛΙΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣΙΛ 9/2/ ( 34 / 100) Π.Κ. Ν Ν Ν ΚΟΜΟΤΗΝΗ Α ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩΡΓ 4/6/ ( 28 / 100) Αρ. Ν Ν ΙΩΑΝΝΙΝΑ 75 Τ Α ΝΟΥΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑ ΔΙΟΝΥ ΜΑΡΙΑ 4/3/ ( 76 / 100) Γ Ν Ν Ν ΛΑΜΙΑ 162 ΑΗ Α ΜΙΧΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩΡΓ ΚΑΛΛΙ 15/9/ ( 25 / 100) Αρ. Ν Ν ΑΘΗΝΑ 2568 Χ Α ΚΟΛΑΙΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛ ΓΕΡΑΣ ΕΛΕΥΘ 12/6/ ( 70 / 100) Αρ. Ν ΛΑΜΙΑ 14 ΑΕ Α ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜΗΤ 6/2/ ( 61 / 100) Ν Ν Ν ΑΘΗΝΑ 2195 Τ Α ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩΡΓ 3/7/ ( 91 / 100) Ν Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1782 Χ Α ΣΚΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ 14/7/ ( 87 / 100) Ν Ν ΠΑΤΡΑ 691 Σ Α ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥΡΙ ΧΡΙΣΤ 4/10/ ( 33 / 100) M Αρ. Ν Ν Ν ΙΩΑΝΝΙΝΑ 223 Χ Α ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑΝΝ ΔΟΜΝΑ 13/3/ ( 82 / 100) Ν Ν ΑΘΗΝΑ Α ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΤΗΡ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣΙΛ 10/3/ ( 23 / 100) Ν Ν Ν ΑΘΗΝΑ 1162 ΑΚ Α ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΘΩΜΑΣ ΙΟΥΛΙ 21/3/ ( 70 / 100) Ν Ν ΑΘΗΝΑ 1512 ΑΕ Α ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤ ΣΤΥΛΙ ΧΑΡΙΤ 10/5/ ( 15 / 100) Ν Ν Ν ΑΘΗΝΑ 1197 Φ Α ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝΑΓ ΣΩΤΗΡ 15/7/ ( 62 / 100) Ν Ν ΚΟΜΟΤΗΝΗ 174 Φ Α ΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜΗΤ ΑΝΑΣΤ 15/10/ ( 62 / 100) Ν Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1672 ΑΖ Α ΜΑΞΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑ ΙΩΑΝΝ ΣΤΥΛΙ 27/12/ ( 1 / 10) Γ Ν Ν Ν ΚΟΖΑΝΗ 382 ΑΗ Α ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩΡΓ ΔΑΦΝΗ 12/1/ ( 43 / 100) Ν Ν ΙΩΑΝΝΙΝΑ 255 Τ Α ΧΑΪΔΟΣ ΣΠΥΡΙ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣΙΛ 5/8/ ( 22 / 100) Γ Ν Ν 5 Ν ΑΘΗΝΑ 545 ΑΖ Α ΝΤΩΝΕΣ ΔΗΜΗΤ ΤΑΞΙΑ ΑΙΚΑΤ 18/3/ ( 92 / 100) Ν Ν Ν ΣΑΜΟΣ 87 ΑΗ Γ ΑΥΓΕΡΗ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ 6/5/ ( 37 / 100) Αρ. Ν Ν ΠΑΤΡΑ 369 Φ Α ΛΙΒΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝΣΤ 6/12/ ( 37 / 100) M Αρ. Ν Ν ΠΑΤΡΑ 1020 ΑΒ Γ ΚΟΥΓΙΑ ΒΑΣΙΛ ΕΥΣΤΑ ΑΝΑΣΤ 28/3/ ( 79 / 100) Αρ. Π.Κ. Ν Ν ΑΘΗΝΑ 2819 ΑΒ Γ ΒΑΒΒΑ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑΝΝ ΧΡΙΣΤ 4/10/ ( 16 / 100) Αρ. Ν Ν ΛΑΡΙΣΑ 649 Χ Γ ΠΑΣΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ ΦΩΤΕΙ 8/9/ ( 11 / 100) Αρ. Ν Ν ΑΘΗΝΑ 2647 Χ Γ ΦΑΣΣΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝ ΕΥΦΡΩ 2/5/ ( 10 / 100) Αρ. Ν Ν ΜΥΤΙΛΗΝΗ 82 Χ Α ΛΥΚΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚΟΛ ΔΩΡΟΘ 8/9/ ( 3 / 100) Ν Ν ΠΑΤΡΑ 1099 Χ Γ ΡΑΠΤΗ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑΝΝ ΕΛΕΝΗ 12/7/ ( 1 / 100) Αρ. Ν Ν ΛΑΡΙΣΑ 67 Χ Γ ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡ ΑΝΑΣΤ 22/2/ ( 36 / 100) M Αρ. Ν Ν ΑΘΗΝΑ 1160 ΑΗ Α ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΑΒΒΑ ΧΡΙΣΤ 13/3/ ( 33 / 100) Αρ. Ν Ν Ν ΠΑΤΡΑ 1061 Σ Α ΣΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝΑΓ 5/1/ ( 30 / 100) M Π.Κ. Ν Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1974 ΑΙ Γ ΚΑΤΣΑΜΑΚΑ ΧΡΥΣΟ ΝΙΚΟΛ ΧΡΥΣΑ 31/5/ ( 72 / 100) Αρ. Ν Ν ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Σελίδες 1 / 9

5 ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Κατηγορία Α2 - Οικονομικών Επιστημών Α.Ε.Ι ΣΕΙΡΑ ΥΠΗΡ. ΑΙΤΗΣ. ΠΡΩΤ. ΑΡ.ΤΑΥΤ. Φ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΜΗΤΡ. ΗΜ.ΓΕΝΝ. ΒΑΘΜΟΣ ΛΥΚ Μ/Δ ΑΔ.ΟΔ. ΕΞΑΜ.ΟΔ ΔΙΠΛ/ΠΤ ΕΠ.ΑΓΓ ΕΠ.ΓΑΛ ΕΠ.ΓΕΡ ΤΕΚ.ΠΥΡ ΤΕΚ.Θ.ΤΡ ΠΟΛΥΤ ΕΝ.Δ Η/Υ ΠΕΡ.ΕΠΟΧ ΕΤΗ ΕΘΕΛ ΑΔ.ΜΟΤ ΜΟΡΙΑ 59 ΑΘΗΝΑ 3011 Σ Γ ΜΙΧΑ ΓΑΡΥΦ ΣΕΡΑΦ ΟΛΓΑ 16/1/ ( 69 / 100) M Αρ. Αρ. Ν ΠΑΤΡΑ 1181 ΑΙ Α ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝΣΤ 2/3/ ( 57 / 100) M Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 721 Σ Α ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕ ΚΩΝΣΤ ΠΟΛΥΞ 24/5/ ( 94 / 100) Ν ΛΑΡΙΣΑ 724 Τ Α ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑΓΓ 20/7/ ( 77 / 100) M Αρ. Ν Ν ΑΘΗΝΑ 2139 ΑΖ Γ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑΝΝ ΑΣΠΑΣ 1/10/ ( 19 / 100) Ν Ν ΛΑΡΙΣΑ 779 Σ Γ ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΒΑΣΙΛ ΕΥΘΥΜ ΑΙΚΑΤ 5/3/ ( 14 / 100) M Αρ. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1972 ΑΙ Γ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΣΑΑΚ ΜΕΛΑΧ 9/3/ ( 12 / 100) M Αρ. Ν ΛΑΡΙΣΑ 833 Χ Γ ΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛ ΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ 8/3/ ( 60 / 100) M Αρ. Π.Κ. Ν ΑΘΗΝΑ 1592 Χ Γ ΚΟΛΥΒΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛ ΑΘΑΝΑ ΕΥΑΓΓ 26/8/ ( 6 / 100) M Αρ. Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 1293 Τ Γ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗ ΧΑΡΙΚ ΓΕΩΡΓ ΑΙΚΑΤ 17/9/ ( 55 / 100) M Αρ. Π.Κ. Ν ΚΟΖΑΝΗ 150 Χ Α ΣΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚΟΛ ΕΥΑΓΓ 23/8/ ( 88 / 100) Ν Ν ΚΟΖΑΝΗ 419 Χ Γ ΤΣΑΜΠΑΡΔΟΥΚΑ ΕΥΦΡΟ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕΞΑ 8/11/ ( 86 / 100) Ν Ν ΚΟΜΟΤΗΝΗ 732 Χ Γ ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤ ΠΑΡΑΣ 1/1/ (290 /1000) Ν Ν Ν ΚΟΖΑΝΗ 468 ΑΒ Γ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡ ΚΩΝ/Ν 3/7/ ( 76 / 100) M Π.Κ. Π.Κ. Ν ΑΘΗΝΑ 2390 ΑΒ Α ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝΑΓ ΕΥΤΥΧ 27/2/ ( 25 / 100) M Αρ. Ν Ν ΑΘΗΝΑ 2790 Χ Α ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩΡΓ ΕΥΓΕΝ 7/3/ ( 68 / 100) Ν Ν ΛΑΜΙΑ 267 ΑΗ Α ΤΣΑΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟΔΩ 20/3/ ( 66 / 100) M Αρ. Ν ΚΟΜΟΤΗΝΗ 98 ΑΖ Γ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΑΘΑΝΑ ΕΛΙΣΣ 23/11/ ( 16 / 100) M Αρ. Π.Κ. Ν ΠΑΤΡΑ 357 Χ Α ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣΙΛ 3/2/ ( 16 / 100) Ν Ν Ν ΛΕΥΚΑΔΑ 11 ΑΗ Α ΜΠΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΛΕΞΑ ΕΥΣΤΑ 15/11/ ( 61 / 100) M Αρ. Ν ΚΟΖΑΝΗ 289 ΑΑ Γ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓ ΜΑΡΙΑ 31/1/ ( 55 / 100) Ν Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2086 Χ Α ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣΙΛ 17/10/ ( 52 / 100) M Αρ. Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟ 171 ΑΗ Α ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΑΡΚΟ ΑΡΓΥΡ 2/1/ ( 2 / 100) M Γ Αρ. Ν Ν ΛΑΡΙΣΑ 258 Τ Α ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑΝΝ ΣΟΦΙΑ 25/7/ ( 2 / 100) M Δ Αρ. Ν Ν ΑΘΗΝΑ 3042 ΑΗ Γ ΚΑΒΒΑΔΑ ΑΙΚΑΤ ΓΕΡΑΣ ΘΕΟΔΩ 16/10/ ( 45 / 100) Αρ. Ν ΠΑΤΡΑ 761 ΑΑ Γ ΓΚΑΝΤΖΟΥ ΕΥΑΓΓ ΔΗΜΗΤ ΣΤΑΜΑ 25/8/ ( 94 / 100) Αρ. Π.Κ. Ν ΚΟΖΑΝΗ 458 Χ Γ ΣΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/Ν ΤΡΙΑΝ 12/4/ ( 92 / 100) Π.Κ. Ν Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 228 Χ Γ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗ ΧΡΥΣΗ ΦΩΤΙΟ ΕΙΡΗΝ 16/9/ ( 4 / 10) M Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΨΑΡΡΟΣ ΑΝΤΩΝ ΚΩΝΣΤ ΚΑΛΛΙ 7/10/ ( 90 / 100) M Αρ. Ν Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟ 857 Φ Γ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΚΡΙΒ ΜΑΡΚΟ ΙΩΑΝΝ 4/3/ ( 37 / 100) M Αρ. Ν ΠΑΤΡΑ 1049 Φ Γ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟ ΣΠΥΡΙ ΕΛΕΝΗ 9/11/ ( 36 / 100) M Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 2899 ΑΖ Α ΑΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟΧΑ ΓΙΑΝΝ 19/4/ ( 35 / 100) Ν Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 840 ΑΕ Γ ΔΑΛΛΑ ΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΛΕΞΑ 29/3/ ( 31 / 100) Αρ. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 931 Φ Γ ΤΣΕΛΕΠΗ ΑΓΝΗ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑΝΝ 27/1/ ( 80 / 100) M Ν Ν ΙΩΑΝΝΙΝΑ 164 ΑΖ Γ ΣΑΦΑΡΙΚΑ ΑΘΗΝΑ ΧΡΗΣΤ ΜΑΡΙΓ 17/8/ ( 30 / 100) M Αρ. Ν ΛΑΡΙΣΑ 780 Σ Α ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤ ΚΩΝΣΤ ΠΑΡΑΣ 17/2/ ( 29 / 100) M Ν ΑΘΗΝΑ 1545 Φ Α ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙΑΣ ΕΛΕΝΗ 26/7/ ( 29 / 100) M Αρ. Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟ 406 Φ Γ ΜΠΑΓΙΑΡΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧΑΗ ΑΦΡΟΔ 18/9/ ( 78 / 100) Αρ. Π.Κ. Ν ΛΑΜΙΑ 15 ΑΖ Α ΠΑΝΑΓΗΣ ΕΥΘΥΜ ΔΗΜΗΤ ΕΛΕΥΘ 14/7/ ( 26 / 100) M Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 1728 Φ Α ΒΑΙΟΥ ΒΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΘΟΥ 5/5/ ( 75 / 100) Αρ. Π.Κ. Ν ΑΘΗΝΑ 1804 ΑΗ Γ ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗ ΜΑΡΙΑ 19/2/ ( 22 / 100) M Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 1429 Φ Α ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑΣΤ ΣΤΑΜΑ 13/9/ ( 17 / 100) Ν Ν ΑΘΗΝΑ 223 ΑΖ Γ ΣΚΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝ ΧΑΡΑΛ ΔΑΦΝΗ 7/1/ ( 66 / 100) Αρ. Π.Κ. Ν ΛΑΡΙΣΑ 510 Τ Γ ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΟΥ ΑΝΔΡΟ ΝΙΚΟΛ ΣΟΦΙΑ 22/1/ ( 16 / 100) M Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 1940 ΑΙ Α ΣΑΛΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΙ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ 1/8/ ( 15 / 100) M Αρ. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 455 ΑΕ Γ ΚΟΛΙΑΔΗ ΑΡΤΕΜ ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΙΑ 20/12/ ( 14 / 100) M Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 847 ΑΚ Γ ΜΗΛΙΩΝΗ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΝ ΑΝΑΣΤ 2/9/ ( 11 / 100) M Αρ. Ν ΧΙΟΣ 21 Σ Α ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΗΦ ΔΗΜΗΤ ΑΓΕΛΛ 1/3/ ( 61 / 100) M Αρ. Ν Ν ΑΘΗΝΑ 1770 Χ Γ ΓΚΟΝΗ ΗΛΙΑΝ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑΓΓ 1/6/ ( 8 / 100) M Αρ. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1917 ΑΚ Α ΤΣΑΡΟΥΧΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟ ΒΑΣΙΛ ΟΥΡΑΝ 10/8/ ( 7 / 100) M Αρ. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1587 ΑΒ Γ ΛΟΗ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚΗ 15/11/ ( 7 / 100) Ν Ν ΛΑΜΙΑ 154 ΑΗ Γ ΦΕΚΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤ ΑΝΝΑ 21/11/ ( 56 / 100) Π.Κ. Ν ΚΟΖΑΝΗ 708 Χ Α ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗ ΜΕΘΟΔ ΣΟΦΙΑ 8/1/ ( 56 / 100) Ε Αρ. Ν Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1144 ΑΙ Α ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΣΑΑΚ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑΣΤ 26/6/ ( 56 / 100) M Αρ. Π.Κ. Ν ΛΑΡΙΣΑ 689 Χ Γ ΜΠΑΚΟΥ ΑΜΑΛΙ ΑΝΑΣΤ ΓΙΑΝΝ 7/9/ ( 6 / 100) Ν Ν ΙΩΑΝΝΙΝΑ 29 Φ Γ ΜΑΚΗ ΟΥΡΑΝ ΒΑΣΙΛ ΕΥΤΥΧ 2/1/ ( 5 / 100) M Αρ. Ν ΠΑΤΡΑ 895 Χ Γ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑ ΘΕΟΔΩ ΦΩΤΕΙ 2/6/ ( 54 / 100) Γ Αρ. Ν Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 62 ΑΗ Α ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΘΩΜΑΣ ΔΕΣΠΟ 11/10/ ( 4 / 100) M Αρ. Ν 954 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Σελίδες 2 / 9

6 ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Κατηγορία Α2 - Οικονομικών Επιστημών Α.Ε.Ι ΣΕΙΡΑ ΥΠΗΡ. ΑΙΤΗΣ. ΠΡΩΤ. ΑΡ.ΤΑΥΤ. Φ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΜΗΤΡ. ΗΜ.ΓΕΝΝ. ΒΑΘΜΟΣ ΛΥΚ Μ/Δ ΑΔ.ΟΔ. ΕΞΑΜ.ΟΔ ΔΙΠΛ/ΠΤ ΕΠ.ΑΓΓ ΕΠ.ΓΑΛ ΕΠ.ΓΕΡ ΤΕΚ.ΠΥΡ ΤΕΚ.Θ.ΤΡ ΠΟΛΥΤ ΕΝ.Δ Η/Υ ΠΕΡ.ΕΠΟΧ ΕΤΗ ΕΘΕΛ ΑΔ.ΜΟΤ ΜΟΡΙΑ 117 ΠΑΤΡΑ 555 Χ Γ ΧΑΤΟΥΠΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣΙΛ 4/7/ ( 54 / 100) M Αρ. Ν Ν ΠΑΤΡΑ 170 Χ Γ ΤΣΑΛΑΜΙΔΑ ΚΑΛΛΙ ΧΡΗΣΤ ΕΛΕΝΗ 23/9/ ( 4 / 100) Ν Ν ΛΑΡΙΣΑ 800 ΑΙ Α ΣΑΛΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝΣΤ 31/10/ ( 51 / 100) M Αρ. Ν Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 ΑΙ Γ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩΡΓ ΧΡΥΣΟ 24/3/ ( 5 /1000) M Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 1059 ΑΖ Α ΚΟΝΤΑΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗΣΤ ΕΛΕΝΗ 19/2/ ( 48 / 100) Ν ΚΟΜΟΤΗΝΗ 141 Τ Α ΠΑΝΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤ ΧΑΡΑΛ ΚΩΝΣΤ 29/9/ ( 94 / 100) Αρ. Π.Κ. Ν Ν ΠΑΤΡΑ 718 Τ Α ΖΑΓΚΟΣ ΜΑΡΙΟ ΚΩΝΣΤ ΦΩΤΟΥ 5/9/ ( 92 / 100) M Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 1335 Χ Α ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΟΔΩ ΣΟΦΙΑ 15/11/ ( 4 / 10) Αρ. Ν Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1361 ΑΓΜΣ Α ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΩΜΑΣ ΓΛΥΚΕ 20/4/ ( 90 / 100) M Γ Αρ. Π.Κ. Ν Ν ΙΩΑΝΝΙΝΑ 367 ΑΙ Γ ΣΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝ ΔΕΣΠΟ 22/6/ ( 89 / 100) M Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 1838 ΑΗ Α ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟ ΕΥΣΤΑ ΒΙΚΤΩ 17/2/ ( 89 / 100) M Π.Κ. Ν Ν ΙΩΑΝΝΙΝΑ 562 Σ Γ ΚΟΣΜΑ ΚΩΝΣΤ ΧΑΡΙΛ ΒΑΣΙΛ 18/9/ ( 89 / 100) M Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 371 ΑΙ Α ΤΑΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜΗΤ ΑΡΓΥΡ 26/2/ ( 83 / 100) M Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 1918 ΑΙ Γ ΚΡΕΣΤΟΥ ΕΥΣΤΑ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑΓΓ 16/11/ ( 29 / 100) Π.Κ. Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟ 838 ΑΙ Γ ΜΟΧΙΑΝΑΚΗ ΟΥΡΑΝ ΓΕΩΡΓ ΕΙΡΗΝ 16/5/ ( 78 / 100) M Αρ. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1446 Τ Α ΚΑΤΕΜΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒ ΜΙΧΑΗ ΜΑΡΙΑ 8/10/ ( 76 / 100) M Αρ. Ν ΤΡΙΠΟΛΗ 371 Φ Γ ΣΚΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓ ΧΡΗΣΤ ΧΑΡΙΚ 8/5/ ( 75 / 100) Αρ. Ν ΙΩΑΝΝΙΝΑ 373 ΑΙ Α ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ 11/11/ ( 74 / 100) M Αρ. Ν ΛΑΡΙΣΑ 471 ΑΒ Γ ΛΙΟΚΑΤΗ ΧΡΥΣΟ ΚΥΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 26/7/ ( 72 / 100) Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 3004 Τ Γ ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝ ΚΩΝΣΤ ΑΙΚΑΤ 28/7/ ( 22 / 100) M Αρ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 349 ΑΖ Α ΡΟΥΦΟΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜΗΤ ΠΑΡΑΣ 11/5/ ( 71 / 100) M Αρ. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1438 ΑΒ Α ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΠΑΝΑΓ ΑΓΓΕΛ 18/1/ ( 70 / 100) M Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 2029 ΑΖ Γ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ ΓΕΩΡΓ ΔΙΑΜΑ 29/1/ ( 70 / 100) M Αρ. Ν ΠΑΤΡΑ 782 Φ Α ΓΚΟΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ 14/1/ ( 69 / 100) M Αρ. Ν ΙΩΑΝΝΙΝΑ 420 ΑΕ Γ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤ ΕΥΔΟΚ 12/6/ ( 18 / 100) M Π.Κ. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1351 ΑΙ Α ΒΑΪΝΤΕΡΛΗΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚΟΛ ΧΡΙΣΤ 6/3/ ( 16 / 100) M Αρ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 143 ΑΗ Α ΒΑΧΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝ ΚΑΛΛΙ 19/5/ ( 63 / 100) M Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 36 ΑΙ Α ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΟΥΣΕΛΟ ΓΕΡΑΣ ΑΝΔΡΕ ΔΙΟΝΥ 25/5/ ( 60 / 100) Αρ. Ν ΛΑΡΙΣΑ 1066 ΑΒ Γ ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΕΙΡΗΝ ΑΡΙΣΤ ΜΑΡΙΑ 26/1/ ( 1 / 10) Αρ. Π.Κ. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1072 ΑΙ Γ ΜΑΡΓΙΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝΑΓ 2/2/ ( 9 / 100) M Αρ ΠΑΤΡΑ 692 Φ Α ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔΡΕ ΠΑΓΩΝ 22/7/ ( 58 / 100) M Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 3012 ΑΒ Α ΜΠΟΥΛΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΘΑΝΑ ΧΑΡΙΚ 22/8/ ( 6 / 100) Αρ. Ν Ν ΧΙΟΣ 48 Χ Α ΜΕΡΜΗΓΚΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝ ΕΜΜΑΝ ΣΤΑΜΑ 17/7/ ( 53 / 100) Π.Κ. Ν Ν ΠΑΤΡΑ 367 Τ Γ ΦΟΥΝΤΑ ΝΙΚΗ ΘΕΟΔΩ ΔΕΣΠΟ 25/7/ ( 53 / 100) M Αρ. Ν ΚΟΜΟΤΗΝΗ 531 ΑΑ Γ ΜΑΝΤΖΟΥ ΦΩΤΕΙ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ 13/3/ ( 2 / 100) Αρ. Π.Κ. Ν ΑΘΗΝΑ 1612 Τ Α ΣΚΟΥΦΗΣ ΠΑΝΑΓ ΔΙΟΝΥ ΚΛΕΟΠ 31/1/ ( 51 / 100) M Ν ΤΡΙΠΟΛΗ 484 Χ Γ ΠΙΚΗ ΑΘΑΝΑ ΣΠΥΡΙ ΑΙΚΑΤ 11/7/ ( 51 / 100) Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 554 ΑΙ Α ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚΟΛ ΜΑΡΙΑ 25/9/ ( 51 / 100) M Αρ. Ν ΙΩΑΝΝΙΝΑ 84 ΑΒ Α ΡΕΜΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΑΣΤ ΜΑΡΙΑ 5/4/ ( 0 / 0) Γ Αρ. Ν Ν ΚΟΜΟΤΗΝΗ Γ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙ ΔΗΜΗΤ ΟΛΓΑ 26/3/ ( 98 / 100) Αρ. Ν Ν ΑΘΗΝΑ 3147 Σ Α ΔΙΟΝΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛ ΚΑΛΛΙ ΑΝΑΣΤ 14/11/ ( 98 / 100) Αρ. Ν Ν ΑΘΗΝΑ 2418 ΑΗ Γ ΜΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ 9/4/ ( 47 / 100) M Αρ. Ν ΛΑΜΙΑ 346 ΑΖ Γ ΒΟΡΙΣΣΗ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ 12/1/ ( 47 / 100) M Αρ. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1848 Χ Γ ΡΑΔΙΤΣΗ ΟΥΡΑΝ ΔΗΜΗΤ ΑΡΓΥΡ 17/3/ ( 94 / 100) Π.Κ. Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟ 226 ΑΙ Γ ΚΑΡΟΥΖΑΚΗ ΒΑΛΕΝ ΜΗΝΑΣ ΕΙΡΗΝ 9/11/ ( 44 / 100) Αρ. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1078 Τ Α ΜΗΤΣΑΓΓΑΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩΡΓ ΣΤΕΛΛ 26/6/ ( 44 / 100) M Ν ΡΟΔΟΣ 43 Φ Α ΚΥΡΙΑΚΕΑΣ ΑΛΕΞΑ ΕΥΑΓΓ ΕΛΕΝΗ 27/12/ ( 93 / 100) Αρ. Ν Ν ΚΕΡΚΥΡΑ 108 Χ Γ ΑΥΓΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗ ΑΙΚΑΤ 8/12/ ( 92 / 100) Αρ. Π.Κ. Ν ΙΩΑΝΝΙΝΑ 559 ΑΒ Γ ΓΑΡΑΦΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕ ΧΑΡΙΚ 23/4/ ( 41 / 100) Αρ. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 360 Σ Γ ΓΚΑΙΔΑΤΖΗ ΤΡΙΑΔ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕΦΑ 30/6/ ( 40 / 100) Π.Κ. Ν Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1382 ΑΒ Α ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜΗΤ 15/5/ ( 40 / 100) M Αρ. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1894 ΑΙ Α ΧΑΒΑΔΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΓΓΕΛ ΑΓΓΕΛ 23/4/ ( 38 / 100) Αρ. Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟ 778 Χ Α ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΣΑΒΒΑ ΚΩΝΣΤ ΔΕΣΠΟ 18/2/ ( 84 / 100) M ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1946 Φ Γ ΚΥΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑ ΣΟΦΙΑ 11/8/ ( 34 / 100) Αρ. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1166 Φ Α ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΑΣΤ ΚΥΡΙΑ 14/3/ ( 84 / 100) M Π.Κ. Ν ΑΘΗΝΑ 1257 Φ Α ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΔΗΜΗΤ ΔΕΣΠΩ 19/11/ ( 4 / 100) Αρ. Ν 2 Ν ΛΑΜΙΑ 224 ΑΖ Α ΠΕΡΙΣΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΕΥΘΥΜ ΑΡΙΣΤ 15/10/ ( 33 / 100) M Ν ΠΑΤΡΑ 12 Χ Γ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣΙΛ 5/10/ ( 83 / 100) Αρ. Π.Κ. Ν 883 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Σελίδες 3 / 9

7 ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Κατηγορία Α2 - Οικονομικών Επιστημών Α.Ε.Ι ΣΕΙΡΑ ΥΠΗΡ. ΑΙΤΗΣ. ΠΡΩΤ. ΑΡ.ΤΑΥΤ. Φ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΜΗΤΡ. ΗΜ.ΓΕΝΝ. ΒΑΘΜΟΣ ΛΥΚ Μ/Δ ΑΔ.ΟΔ. ΕΞΑΜ.ΟΔ ΔΙΠΛ/ΠΤ ΕΠ.ΑΓΓ ΕΠ.ΓΑΛ ΕΠ.ΓΕΡ ΤΕΚ.ΠΥΡ ΤΕΚ.Θ.ΤΡ ΠΟΛΥΤ ΕΝ.Δ Η/Υ ΠΕΡ.ΕΠΟΧ ΕΤΗ ΕΘΕΛ ΑΔ.ΜΟΤ ΜΟΡΙΑ 175 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1912 Χ Γ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡ ΔΗΜΗΤ ΧΡΥΣΗ 7/12/ ( 80 / 100) Αρ. Π.Κ. Ν ΠΑΤΡΑ 130 Χ Α ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝΑΓ 18/9/ ( 29 / 100) Αρ. Ν ΠΑΤΡΑ 734 Φ Α ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕ ΑΝΑΣΤ ΒΑΣΙΛ 15/10/ ( 29 / 100) M Αρ. Ν ΜΥΤΙΛΗΝΗ 120 ΑΕ Γ ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ ΑΝΑΣΤ ΡΑΦΑΗ ΕΥΣΤΡ 21/1/ ( 28 / 100) M Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1093 Τ Α ΦΑΡΜΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΛΕΞΑ ΜΑΡΙΑ 18/1/ ( 78 / 100) M Ν Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 783 ΑΒ Α ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟΦΑ ΕΛΕΝΗ 18/11/ ( 28 / 100) M Αρ. Ν ΡΟΔΟΣ 27 Χ Α ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤ ΜΙΧΑΗ ΧΑΡΙΣ 29/5/ ( 27 / 100) M Αρ. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 201 ΑΗ Γ ΤΣΑΠΗ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜΗΤ 10/12/ ( 26 / 100) Αρ. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 539 Ρ Α ΛΕΛΕΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΣΤΕΡ ΑΝΑΣΤ 30/12/ (755 /1000) Αρ. Ν Ν ΑΘΗΝΑ 2735 ΑΚ Γ ΚΡΙΚΚΗ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩΡΓ ΑΣΗΜΙ 30/3/ ( 24 / 100) Αρ. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 633 ΑΑ Γ ΤΑΝΝΗ ΠΕΤΡΟ ΙΩΑΝΝ ΙΦΙΓΕ 15/2/ ( 24 / 100) Αρ. Ν ΛΑΜΙΑ 254 Χ Α ΨΥΧΑΣ ΧΑΡΑΛ ΕΥΣΤΑ ΑΙΚΑΤ 19/9/ ( 72 / 100) Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1181 Χ Γ ΛΙΑΜΠΟΥ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜΗΤ ΠΑΡΕΣ 12/6/ ( 18 / 100) Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 1720 Χ Γ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΦΕΙ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩΡΓ 24/9/ ( 15 / 100) Αρ. Ν ΜΥΤΙΛΗΝΗ 127 Φ Α ΜΑΡΙΓΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΡΗΓΟ ΒΑΣΙΛ 15/8/ ( 15 / 100) Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 112 ΑΙ Α ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑ ΕΥΘΥΜ ΟΛΓΑ 4/11/ ( 15 / 100) 6 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟ 737 ΑΗ Γ ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤ ΣΠΥΡΟ ΦΩΤΟΥ 18/2/ ( 14 / 100) Αρ. Ν ΛΗΜΝΟΣ 21 Σ Γ ΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤ ΧΡΥΣΟ 9/7/ ( 63 / 100) Γ Αρ. Ν Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 996 Χ Α ΧΑΤΖΗΠΕΤΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗΣΤ ΚΑΤΕΡ 14/8/ ( 12 / 100) Αρ. Ν ΤΡΙΠΟΛΗ 507 Φ Γ ΜΠΑΚΕΤΕΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩ ΔΙΑΜΑ 1/5/ ( 12 / 100) Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 1563 ΑΒ Γ ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΕΥΓΕΝ ΧΑΡΑΛ ΠΑΝΑΓ 12/8/ ( 11 / 100) Ν ΛΑΡΙΣΑ 656 ΑΗ Γ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤ ΣΠΥΡΙ ΓΙΑΝΝ 11/6/ ( 11 / 100) Αρ. Ν ΠΑΤΡΑ 453 Τ Γ ΖΑΒΕΡΔΑ ΓΕΩΡΓ ΦΩΤΙΟ ΕΛΕΝΗ 2/9/ ( 61 / 100) M Ν Ν ΠΑΤΡΑ 837 ΑΙ Α ΜΠΙΤΣΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΣΠΥΡΙ ΒΑΣΙΛ 16/3/ ( 61 / 100) Γ Αρ. Ν Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1392 ΑΖ Α ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣΙΛ 17/3/ ( 61 / 100) M Π.Κ. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1852 Φ Γ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜΗΤ 22/9/ ( 61 / 100) Αρ. Π.Κ. Ν ΖΑΚΥΝΘΟΣ 27 Σ Α ΓΙΑΤΡΑΣ ΣΤΕΦΑ ΣΠΥΡΙ ΕΛΕΝΗ 8/9/ ( 8 / 100) Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 2887 Χ Α ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΗΛΙΑΣ ΕΛΕΝΗ 24/10/ ( 58 / 100) Αρ. Π.Κ. Ν ΑΘΗΝΑ 360 Σ Α ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑ ΜΙΧΑΗ ΔΕΣΠΟ 2/7/ ( 58 / 100) Αρ. Ν Ν ΤΡΙΠΟΛΗ 697 Φ Γ ΡΙΜΠΑ ΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛ ΕΛΕΝΗ 6/5/ ( 57 / 100) Ν Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1096 ΑΕ Γ ΤΖΩΡΤΖΗ ΡΕΒΕΚ ΣΠΥΡΙ ΣΥΛΒΑ 2/6/ ( 57 / 100) M Π.Κ. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1923 ΑΕ Γ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΔΟΜΝΑ ΑΝΘΟΥ ΕΙΡΗΝ 1/10/ ( 7 / 100) M Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 2935 ΑΑ Γ ΣΓΟΥΡΟΥ ΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑ ΒΑΣΙΛ 19/6/ ( 6 / 100) Αρ. Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟ 519 Σ Γ ΜΑΝΕΤΑΚΗ ΑΝΔΡΟ ΕΜΜΑΝ ΚΑΛΛΙ 28/9/ ( 6 / 100) Αρ. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1326 ΑΖ Γ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝ ΑΝΑΣΤ ΠΑΝΑΓ 11/5/ ( 6 / 100) Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 1995 Φ Γ ΜΙΓΔΟΥ ΓΕΩΡΓ ΗΡΑΚΛ ΧΡΥΣΑ 14/7/ ( 56 / 100) Αρ. Ν Ν ΚΟΖΑΝΗ Α ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑ ΠΑΝΑΓ ΚΛΕΟΝ 14/6/ ( 55 / 100) Γ Αρ. Ν Ν ΑΘΗΝΑ 2474 Σ Α ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑΝΝ ΜΑΡΙΑ 24/12/ ( 3 / 100) Ν ΙΩΑΝΝΙΝΑ 149 Χ Γ ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤ ΗΛΙΑΣ ΦΡΕΙΔ 3/12/ ( 3 / 100) Αρ. Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟ 214 ΑΑ Γ ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ ΑΣΗΜΕ ΣΩΚΡΑ ΑΡΙΑΔ 9/11/ ( 1 / 100) Ν ΑΘΗΝΑ 1800 Χ Γ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔ ΦΩΤΙΟ ΠΑΡΑΣ 16/3/ ( 50 / 100) M Π.Κ. Ν ΖΑΚΥΝΘΟΣ 42 Χ Γ ΚΟΥΤΣΗ ΑΓΓΕΛ ΠΕΤΡΟ ΝΙΚΗ 1/10/ ( 99 / 100) Αρ. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1600 ΑΕ Α ΚΟΘΡΑΣ ΣΠΥΡΙ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝΣΤ 17/2/ ( 49 / 100) Αρ. Ν Ν ΚΟΖΑΝΗ 496 ΑΗ Γ ΤΣΙΤΣΑΓΚΑ ΦΑΝΗ ΕΥΑΓΓ ΠΑΡΑΣ 3/12/ ( 45 / 100) Π.Κ. Ν ΚΟΜΟΤΗΝΗ 198 ΑΖ Γ ΚΑΡΑΜΠΑΓΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓ ΑΙΚΑΤ 15/11/ (955 /1000) M Ν ΑΘΗΝΑ 2326 Χ Γ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩΡΓ ΔΙΑΜΑ 12/6/ ( 94 / 100) M Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 302 ΑΒ Α ΣΥΝΑΔΟΥ ΦΩΤΙΟ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚΗ 25/8/ (445 /1000) M Αρ ΑΘΗΝΑ 1156 ΑΒ Α ΣΧΟΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣΙΛ ΔΑΦΝΗ 18/4/ ( 94 / 100) M Αρ. Ν ΛΑΡΙΣΑ 846 Χ Γ ΠΟΝΗΡΟΥ ΧΡΥΣΑ ΑΘΑΝΑ ΑΡΕΤΗ 6/2/ ( 93 / 100) Αρ. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1949 ΑΖ Γ ΤΣΟΛΟΜΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ ΝΙΚΟΛ ΣΤΕΡΓ 19/3/ ( 93 / 100) Αρ. Ν ΑΘΗΝΑ 212 Φ Α ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΥΖ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡΙΑ 27/4/ ( 92 / 100) M Ν ΑΘΗΝΑ 314 ΑΙ Α ΤΡΑΪΚΑΠΗΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ 19/3/ ( 41 / 100) M Αρ ΑΘΗΝΑ 2404 ΑΒ Γ ΒΡΕΤΤΟΥ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝΑΓ ΜΑΡΙΑ 3/4/ ( 90 / 100) Ν ΛΑΡΙΣΑ 792 Τ Α ΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤΩΝ ΝΙΤΣΑ 5/9/ ( 89 / 100) Ε Π.Κ. Ν Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1151 ΑΙ Α ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΑΣΤ ΜΑΡΙΑ 11/9/ ( 38 / 100) Π.Κ. Ν ΛΑΡΙΣΑ 94 Φ Α ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΠΑΥΛΟ ΑΝΑΡΓ 1/8/ ( 38 / 100) Αρ. Ν Ν ΛΑΡΙΣΑ 1087 Χ Α ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜΗΤ ΑΝΑΣΤ 22/7/ ( 34 / 100) Αρ. Ν Ν ΛΕΥΚΑΔΑ 182 ΑΗ Α ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΜΙΣ ΚΛΕΟΠ 24/7/ ( 34 / 100) Αρ. Ν Ν 834 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Σελίδες 4 / 9

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΙΑ" Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 16635 ΠΔΠΥ ΔΥΤ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑ Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 16635 ΠΔΠΥ ΔΥΤ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΙΑ" Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 16635 ΠΔΠΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 293 ΑΒΡΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΣ Γ 672 0 2 8930 ΠΔΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΣΤ" Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 14077 ΠΔΠΥ ΚΕΝΤΡ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 14077 ΠΔΠΥ ΚΕΝΤΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΣΤ" Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 14077 ΠΔΠΥ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙ 3170 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑ 5 1 30 2 8930 ΠΔΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθ. πρωτ. : 4910 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ Έχοντας υπόψη: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 39, παρ. 1 και 2, 95, 96 και 97, παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 52701/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 52701/1/2012 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓ (>12 ΜΗΝΩΝ) ΝΕ ΑΝΕΡΓ ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΓΓΑΜ/-Η ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΑΝΕΡΓΟ ΠΡΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 0,00-6.900,00 6.900,01-12.000,00 12.000,01-16.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101 ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 2617 ΜΠΑΛΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩ ΑΗ127827 Οχι Οχι 1 16 18,00 800 0 0 0 0 0 360,00 0 Οχι 1 Οχι 1.160,00 1 1802 ΣΑΒΒΑΡΗ ΕΛΕΑΝΝΑ ΜΑΡ Ρ382685 Οχι Οχι 1 16 18,00 800 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ο.Ε.Λ. ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Σ.Ο.Ε.Λ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. 1 από 62

Σ.Ο.Ε.Λ. ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Σ.Ο.Ε.Λ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. 1 από 62 1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4243 1 1 2 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1001263 1 1 1 3 ΑΓΓΕΛΗ ΑΓΓΕΛΑ 1001817 1 1 4 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5659 1 1 1 1 1 5 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3129 1 1 1 6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 6223 1 1 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΜ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓ. ΜΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 1094 ΠΔΠΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 929 ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ

Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 1094 ΠΔΠΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 929 ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ 1 1094 ΠΔΠΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 929 ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓ 1 Ν 70 2 12612 ΠΔΠΥ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙ 987 ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡ 1 Ν 70 3 14126 ΠΔΠΥ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙ 2893 ΤΟΥΡΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩ ΔΗΜΗΤ Ν 40 4 9590 ΠΔΠΥ ΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΠ Α1 Α2 Β1 Β Γ Δ Θ.Π A1 A2 B1 Β Γ Δ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΠ Α1 Α2 Β1 Β Γ Δ Θ.Π A1 A2 B1 Β Γ Δ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 2 3 4 5 6 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 37 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 37 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ : 217 ΣΕΛΙ Α 1 ΤΙΤΛΟΣ 1 238861 ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Ν 506925 Ν 12 Ν 4 2 17 4/5 60 800 200 60 0 356 420 1836 217 2 237175 ΠΑΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π 665722 Ν 12 Ν 4 2 16 8/11 60 800 200 60 0 334.6 420 1814.6 217

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 132 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ Αρ.

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 132 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε ιάρκεια Σύµβασης: 8 µήνες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ : 1 / 2014 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ: 101 Ε ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1 500 ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 7,96 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 40 7,96 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 40 2 6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7,05 ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 0 7,05 ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0040 Ι ΡΥΜΑ ΒΑΡΩΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΣΙΤΣΑ ΜΕΤΣΟΒΟ 084 Κ.ΣΕΠΕΤΑΣ ΑΕ ΧΑΤΖΗ ΠΕΛΛΕΡΕΝ 3 8863 ΙΕΘΝΕΣ ΑΕ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΣΠΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 3 4 9963 Κ.ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. Ταχ. /νση :Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. :546 55 Τηλέφωνο :2313 319847 FAX :2310 409809. Θεσσαλονίκη 3 /1/2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. Ταχ. /νση :Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. :546 55 Τηλέφωνο :2313 319847 FAX :2310 409809. Θεσσαλονίκη 3 /1/2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 3 /1/2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση :Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. :546 55 Τηλέφωνο :2313 319847 FAX :2310 409809 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. Ειδικότητα : ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. Ειδικότητα : ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ (αριθμ. ανήλικων 106 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ703609 Οχι Οχι 1 12 0 6 3 0 0 60 211 ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΚ643991 Οχι Οχι 1 12 0 8 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΦ-ΙΛΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 1-3-2013 Α.Π.: 1471/313/Α2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΦ-ΙΛΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 1-3-2013 Α.Π.: 1471/313/Α2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΟΝΑ Α Α2 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Πέλκα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ 2015 ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ

ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ 2015 ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ 2015 ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ Β Δημοτικού Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Πατρώνυμο μαθητή Σχολείο από το οποίο προέρχεται Εξεταστικό Κέντρο KANNA PELAGIA "CAMPION SCHOOL ATHENS" KARAKAXIS IOANNIS STAVROS

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ. Σελίδα 1 από 5

ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ. Σελίδα 1 από 5 ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ - ΣΟΧ19-2015 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ.ΤΑΥΤΟΤ ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Α θέµα Συνταγµατικού, Β θέµα Συνταγµατικού, 1 ΑΒΡΑΜΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ 7,00 7,50 7,2500 7,00 7,00 7,0000 4,50 3,00 3,7500 5,00 5,00 5,0000 11,00 9,00 10,0000 6,6000 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 5,00

Διαβάστε περισσότερα

ALPH A B A N K ΠΡΑΞΗ ΑΡΙΘ. 35 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. Αθήναι, 31 Μαρτίου 2015

ALPH A B A N K ΠΡΑΞΗ ΑΡΙΘ. 35 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. Αθήναι, 31 Μαρτίου 2015 ALPH A B A N K ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 31 Μαρτίου 2015 ΠΡΑΞΗ ΑΡΙΘ. 35 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ευχαρίστως ανακοινώνεται στο Προσωπικό της Τραπέζης ότι, με βάση τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ AN. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΑ Θητείες σε πολιτειακά και κυβερνητικά αξιώματα

ΠΡΟΣΩΠΑ Θητείες σε πολιτειακά και κυβερνητικά αξιώματα ΠΡΟΣ. ΠΡΟΣ. ΠΡΟΣ. ΠΡΩΘ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΩΘ ΑΝΑΠΛ. ΑΝΑΠΛ. ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΟΝ. ΥΠΕΡ. ΠΡΟΣΩΠΑ Θητείες σε πολιτειακά και κυβερνητικά αξιώματα ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ Παρμενίων 1 ΑΒΕΡΩΦ Γεώργιος 1 ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ Ευάγγελος 1 1 21 1 ΑΒΡΑΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΙΘ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΙΘ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Α θέµα Συνταγµατικού, Β θέµα Συνταγµατικού, 1 ΑΒΡΑΜΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ 12,00 12,50 12,2500 5,00 5,00 5,0000 2,00 2,00 2,0000 2,00 2,00 2,0000 4,00 6,00 5,0000 5,2500 2 ΑΓΑΝΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 11,00

Διαβάστε περισσότερα

34 ΑΛΙΒΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η5351 Η 1902 35 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Η5743 Η 2712 36 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Λ11736 Λ 3026 37 ΑΜΟΥΤΣΚΑ ΜΕΧΜΕΤ ΔΕ5626 ΔΕ 1398 38 ΑΜΠΑΤΖΗ

34 ΑΛΙΒΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η5351 Η 1902 35 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Η5743 Η 2712 36 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Λ11736 Λ 3026 37 ΑΜΟΥΤΣΚΑ ΜΕΧΜΕΤ ΔΕ5626 ΔΕ 1398 38 ΑΜΠΑΤΖΗ Προσωρινά αποτελέσματα σίτισης στο 85% των δεδομένων των αιτήσεων που μέχρι σήμερα έχουν επεξεργαστεί. Περιλαμβάνονται οι ειδικές κατηγορίες και εισοδήματα μέχρι 30.000 EPONYMO ONOMA AEM TMHMA PROTOKOLO

Διαβάστε περισσότερα

Με άλλο εκλογικό νόµο

Με άλλο εκλογικό νόµο ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 338 ΤΙΜΗ 0,10 Με άλλο εκλογικό νόµο οι δηµοτικές εκλογές του 2014 Επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες από το Υπουργείο Εσωτερικών σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Αξιού τερµατισµός ηµαρχείο Χαλκηδόνας στα Κουφάλια.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Αξιού τερµατισµός ηµαρχείο Χαλκηδόνας στα Κουφάλια. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΤΑ 13ου ΗΜΙΜΑΡΑΘΩ- ΝΙΟΥ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ ΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Α.Ο. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Σ..Υ.ΒΟΛΟΥ 1 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 1.27.05 2 ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 1.27.06 3 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1.28.55 4 ΤΑΧΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ 1.29.43 5 ΓΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθμ.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθμ. ΠΑΤΡΟΣ ΚΩΛΥΜΑ 3ΜΗΝΟΥ Π.Δ. 164/2004 άρθρο ΕΜΠΕΙΡΙΑ () Φορέας :ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Υπηρεσία :ΤΑΠ Διάρκεια Σύμβασης : 8ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 1 Ο Ε. Λ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΙ ΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 3 ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΖΟΛ Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα