ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 11: Κάτω άκρο άκρο πόδι Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας να μάθουν οι φοιτητές για τη δομή και τη λειτουργία των αρθρώσεων του άκρου ποδιού από κινησιολογική άποψη 4

5 Περιεχόμενα ενότητας Αρθρώσεις του άκρου ποδιού Δομή του άκρου ποδιού Σύστημα συνδέσμων θυλάκων στην ποδοκνημική Μηχανική της άρθρωσης Υπαστραγαλική άρθρωση Μύες της οπίσθιας επιφάνειας της κνήμης Μύες της πρόσθιας επιφάνειας της κνήμης Αθλητικές κακώσεις στην ποδοκνημική Παθήσεις του άκρου ποδιού 5

6 Αρθρώσεις του άκρου ποδιού 1 Γενικά, η λειτουργία των κάτω άκρων, σε σύγκριση με τα άνω άκρα, είναι κυρίως στατικής μορφής. Έτσι η κινητική ελευθερία των διαφόρων αρθρώσεων των κάτω άκρων μειώνεται από πάνω προς τα κάτω. Η ποδοκνημική είναι μια γίγγλυμος άρθρωση με ένα άξονα ελευθερίας (κινήσεις κάμψης και έκτασης). Οι δυνατότητες στροφής του άκρου ποδιού γίνονται σε περιορισμένο βαθμό και μόνο στην υπαστραγαλική (αστραγαλοπτερνική) άρθρωση (η κίνηση πρηνισμού και υπτιασμού έχει μετατοπιστεί προς την κάτω περιοχή του άκρου ποδιού για λόγους στατικής ασφάλειας). Το άκρο πόδι σχηματίζει με την κνήμη έναν γωνιώδη μοχλό, που χρησιμεύει στη μετακίνηση του ανθρώπου. Όσο εντονότερη είναι η προέκταση της πτέρνας, τόσο ιδανικότερος είναι και ο γωνιώδης μοχλός (ταλέντο της μαύρης φυλής στις ταχύτητες και στα άλματα). 6

7 Αρθρώσεις του άκρου ποδιού 2 Το άκρο πόδι σχηματίζει μια θολωτή κατασκευή, που μπορεί να αποσβήσει ελαστικά το σωματικό φορτίο. Επίσης η κατασκευή των μυών του άκρου ποδιού αντιστοιχεί πλήρως στο στόχο της στατικής λειτουργίας (στην περιοχή της κνήμης βρίσκεται μόνο ο μακρός καμπτήρας των δαχτύλων). Ο βραχύς καμπτήρας εντοπίζεται στην περιοχή του πέλματος, ενισχύοντας έτσι την τάση της καμάρας (θόλου) του ποδιού. 7

8 Δομή του άκρου ποδιού 1 Διακρίνουμε τα οστά του ταρσού, μετατάρσιου και δακτύλων. Σε αντίθεση με τον αντίχειρα του χεριού που παρουσιάζει βράχυνση του μήκους του λόγω της ικανότητάς του για αντιθετικές κινήσεις, ο μεγάλος δάκτυλος του ποδιού είναι μακρύτερος και αποτελεί το βασικό τόξο για την καμάρα στήριξης του άκρου ποδιού. Το μεγαλύτερο οστό είναι η πτέρνα, που στην έσω επιφάνειά της παρουσιάζει μια οστέινη προεξοχή, το υπέρεισμα του αστραγάλου, για τη στήριξη του αστραγάλου. 8

9 Δομή του άκρου ποδιού 2 Τα οστά του πρόσθιου στοίχου του ταρσού συνδέονται με τα μετατάρσια οστά μέσω αμφιαρθρώσεων, και έτσι είναι δυνατές μόνο κινήσεις ελαστικότητας. Η διάταξη των οστών του άκρου ποδιού είναι τέτοια, ώστε να σχηματίζουν έναν έσω και έναν έξω άξονα. Ο έσω άξονας αποτελείται από τα τρία πρώτα δάκτυλα, από τα τρία σφηνοειδή οστά, το σκαφοειδές και καταλήγει στον αστράγαλο. Ο έξω άξονας αποτελείται από τα δύο έξω δάκτυλα, το κυβοειδές οστό και από την πτέρνα. 9

10 Δομή του άκρου ποδιού 3 10

11 Δομή του άκρου ποδιού 4 Επειδή ο έσω άξονας του άκρου ποδιού είναι τοποθετημένος λοξά πάνω στον έξω άξονα, σχηματίζεται το επίμηκες τόξο του άκρου ποδιού, όπου ο έσω άξονας είναι πάνω από το έδαφος (η νέα επαφή με το έδαφος γίνεται με τη βασική άρθρωση του μεγάλου δακτύλου) και μόνο ο έξω άξονας εφάπτεται με το έδαφος σε όλο το μήκος του. Επίσης με την τοποθέτηση του ενός άξονα πάνω στον άλλο δεν σχηματίζεται μόνο ένα επίμηκες τόξο, αλλά και ένα εγκάρσιο. 11

12 Δομή του άκρου ποδιού 5 Το εγκάρσιο τόξο του άκρου ποδιού επιτυγχάνεται μέσω μιας ειδικής διάταξης των τριών σφηνοειδών οστών και του κυβοειδούς οστού. 12

13 Δομή του άκρου ποδιού 6 Η καμάρα του άκρου ποδιού οφείλεται στα οστά και διατηρεί μια έντονη τάση και σταθεροποιείται παθητικά και ενεργητικά. Η παθητική τάση της επιμήκους καμάρας οφείλεται σε τρεις συνδέσμους: την πελματιαία απονεύρωση, τον μακρό πελματικό, και τον πτερνοσκαφοειδή σύνδεσμο. Η ενεργητική τάση της επιμήκους καμάρας λαμβάνει χώρα μέσω των μυών του πέλματος και των μακρών μυών του άκρου ποδιού από την περιοχή της κνήμης (ανάλογα με την υφιστάμενη πίεση τάσης έχουμε αντίστοιχη μεταβολή του μεγέθους της έλξης και της σύσπασης των 13 συμμετεχόντων μυών).

14 Δομή του άκρου ποδιού 7 Σε μια παρατεταμένη ορθοστασία προκαλείται διαρκής σύσπαση του μυϊκού συστήματος που οδηγεί σε ταχύτερη κόπωση (σε σύγκριση με το βάδισμα και το τρέξιμο). Σε επαγγέλματα όπου η εργασία γίνεται σε όρθια στάση μπορεί να επέλθει μια επιπέδωση της καμάρας (η διαδικασία επιταχύνεται σε περιπτώσεις αδυναμίας των συνδέσμων). Στην επιπέδωση της επιμήκους καμάρας (συνδυάζεται συνήθως με μετατόπιση του αστραγάλου προς την πτέρνα και την έσω πλευρά) σχηματίζεται ένας συνδυασμός πλατυποδίας με βλαισοποδία. Κατά την επιπέδωση της εγκάρσιας καμάρας έχουμε πλατυποδία με εξαφάνιση της εγκάρσιας καμάρας. 14

15 Ποδοκνημική άρθρωση 1 Σχηματίζεται από την κνήμη και την περόνη καθώς και από την τροχιλία του αστραγάλου. Η κνήμη και η περόνη περικλείουν την τροχιλία του αστραγάλου ως τανάλια με τα σφυρά τους (έσω και έξω) σχηματίζοντας έτσι την περοκνημική γλήνη (δίκρανο της ποδοκνημικής). Ο αστράγαλος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην υποδοχή και κατανομή των φορτίων. Η κατανομή των φορτίων επιτυγχάνεται μέσω της συνέργειας όλων των ενεργητικών και παθητικών σταθεροποιητών, με τη μορφή ενός άνισα μακρού μοχλού δύο βραχιόνων προς τα πίσω στο κύρτωμα της πτέρνας και προς τα μπροστά στις κεφαλές των μετατάρσιων οστών. 15

16 Ποδοκνημική άρθρωση 2 Όταν τα υποδήματα έχουν ψηλά τακούνια το σωματικό φορτίο μεταδίδεται από τον αστράγαλο μόνο στο μετατάρσιο, που επιβαρύνεται έτσι υπερβολικά και μονόπλευρα (περιορισμός της ελαστικότητας). Τα δύο οστά της κνήμης συγκρατούνται μεταξύ τους, εκτός από τον μεσόστεο υμένα και μέσω μιας ισχυρής συνδέσμωσης (κνημοπερωνιαία συνδέσμωση). Αυτή αποτελεί τη συνέχεια του μεσόστεου υμένα προς τα κάτω και καταλήγει μπροστά στον πρόσθιο κνημοπερονιαίο και πίσω στον οπίσθιο κνημοπερονιαίο σύνδεσμο. Η συνδέσμωση αυτή συμβάλλει στη μηχανική της άρθρωσης με τη μείωση των επιφανειών επαφής του αστραγάλου. 16

17 Ποδοκνημική: σύστημα συνδέσμων θυλάκων 1 Ο αρθρικός θύλακας της ποδοκνημικής προσφύεται στο όριο χόνδρου οστού των οστών της κνήμης. Ο θύλακας καλύπτει ολόκληρη την ποδοκνημική εκτός από το έσω και έξω σφυρό. Τα πλάγια του θύλακα ενισχύονται από ισχυρούς συνδέσμους. Στην περονιαία (εξωτερική) επιφάνεια βρίσκεται ο έξω πλάγιος σύνδεσμος που χωρίζεται σε τρεις δεσμίδες που εκφύονται από το κάτω άκρο της περόνης: Πρόσθιος αστραγαλοπερονικός: χαλαρώνει στη ραχιαία κάμψη και διατείνεται στην αυξανόμενη πελματιαία κάμψη. Οπίσθιος αστραγαλοπερονικός: διατείνεται κυρίως στη ραχιαία κάμψη. Πτερνοπερονικός: είναι υπεύθυνος για μια σταθερή πορεία αστραγάλου και πτέρνας και εμποδίζει τον υπτιασμό. 17

18 Ποδοκνημική: σύστημα συνδέσμων θυλάκων 2 Στην κνημιαία πλευρά κείται ο έσω πλάγιος ή δελτοειδής σύνδεσμος. Έχει τέσσερις δεσμίδες: οπίσθιος αστραγαλοκνημικός, πτερνοκνημικός, κνημοσκαφοειδής, πρόσθιος αστραγαλοκνημικός. Με τους πλάγιους αυτούς συνδέσμους συγκρατείται σταθερά η τροχιλία του αστραγάλου στην περονοκνημική γλήνη. Χάρη στην πορεία των συνδέσμων μπορούν να είναι υπό τάση σε οποιαδήποτε θέση της άρθρωσης τα αντίστοιχα τμήματα των συνδέσμων, με αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση της άρθρωσης. 18

19 Ποδοκνημική: σύστημα συνδέσμων θυλάκων 3 Ο σπουδαιότερος σύνδεσμος στην υπαστραγαλική άρθρωση είναι ο πελματιαίος πτερνοσκαφοειδής. Καλύπτει το κενό ανάμεσα στο σκαφοειδές οστό και την πτέρνα ώστε τα οστά να μη διαχωρίζονται μεταξύ τους εξαιτίας των πιέσεων που ασκούνται από την κεφαλή του αστραγάλου (σε μεγάλες επιβαρύνσεις έλξης και πίεσης). Ο σύνδεσμος εμποδίζει την ολίσθηση του αστραγάλου προς τα έσω. 19

20 Μηχανική της ποδοκνημικής άρθρωσης 1 Από την κεντρική θέση του άκρου ποδιού είναι δυνατή μια ραχιαία κάμψη κατά 20 ο περίπου και μια πελματιαία κατά 30 ο περίπου. Το πρόσθιο τμήμα της τροχιλίας του αστραγάλου είναι ευρύτερο από το οπίσθιο, ενώ η περονοκνημική γλήνη έχει αντίθετη μορφολογία. Έτσι στη ραχιαία κάμψη το φαρδύτερο πρόσθιο τμήμα της τροχιλίας του αστραγάλου σφηνώνεται στο στενότερο οπίσθιο τμήμα της περονοκνημικής γλήνης και η ποδοκνημική είναι σταθερότερη απ ότι στην πελματιαία κάμψη. 20

21 Μηχανική της ποδοκνημικής άρθρωσης 2 Η ραχιαία κάμψη εξασφαλίζει σταθερότητα στην άρθρωση (βάδισμα, τρέξιμο, άλμα). Στην πελματιαία κάμψη η άρθρωση αποκτά ένα ευρύτερο κινητικό πεδίο και συμπεριλαμβάνει υπτιασμό, προσαγωγή και έσω στροφή (είναι εντονότερα όσο αυξάνεται η δυναμική της κίνησης). Στην τελική θέση πελματιαίας κάμψης το ρόλο της οστέινης συγκράτησης και καθοδήγησης αναλαμβάνουν ο έξω πλάγιος σύνδεσμος, η δύναμη σύσπασης του τρικέφαλου της γαστροκνημίας, καθώς και μια σειρά υποστηριζόντων καμπτήρων. 21

22 Μηχανική της ποδοκνημικής άρθρωσης 3 Η επιβάρυνση της ποδοκνημικής είναι υπό τη μορφή πίεσης. Επιδρούν επίσης ωστικές, σχαστικές και στροφικές δυνάμεις και μια επιβάρυνση υπό τη μορφή βλαισοποδίας. Η σχέση των μοχλών πρόσθιου προς οπίσθιο τμήμα είναι 2,5 : 1 και δημιουργούνται μέσω των μεγάλων δυνάμεων σύσπασης των πελματικών καμπτήρων υψηλές επιβαρύνσεις για την ποδοκνημική. Οι δυνάμεις πίεσης στη βάδιση είναι 3,5 BW, ενώ οι οριζόντιες αρθρικές δυνάμεις (ωστικές) είναι 10% του BW. 22

23 Μηχανική της ποδοκνημικής άρθρωσης 4 Τα αίτια ενοχλήσεων υπερβολικής επιβάρυνσης στο τρέξιμο πολύ συχνά οφείλονται σε λανθασμένη κινητική εκτέλεση. Οι βλάβες των συνδέσμων μπορούν να οδηγήσουν σε εκτεταμένη επαφή των αρθρικών επιφανειών και συνεπώς σε μια μονόπλευρα αυξημένη επιβάρυνση του αρθρικού χόνδρου. Επίσης οι επιβαρύνσεις στο άκρο πόδι εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από το είδος της υπόδησης και από την ποιότητα του εδάφους. 23

24 Αθλητικές κακώσεις στην ποδοκνημική 1 Στην ποδοκνημική (19%) και γόνατο (25%) έχουμε τις συχνότερες κακώσεις. Για σύγκριση αναφέρουμε ότι τον ώμο με 2,5%, αγκώνα με 2,5% και άκρο χέρι με 3,7% κακώσεις. Το ισχίο με ποσοστό μικρότερο του 1% Το 80% των τραυμάτων της ποδοκνημικής αφορά σε βλάβες συνδέσμων (διαστρέμματα, ρήξεις). 24

25 Αθλητικές κακώσεις στην ποδοκνημική 2 Τα διαστρέμματα αποτελούν τα ¾ των βλαβών. Το 97% όλων των τραυματισμών των συνδέσμων αφορούν τον έξω πλάγιο σύνδεσμο. Στο 70% των περιπτώσεων αυτών έχουμε μεμονωμένη ρήξη του πρόσθιου αστραγαλοπερονικού συνδέσμου, στο 25% έχουμε μαζί και ρήξη του πτερνοπερονικού συνδέσμου, ενώ στο 5% υπάρχει τραυματισμός και των τριών δεσμίδων του έξω πλάγιου συνδέσμου. Οι κακώσεις του έξω πλάγιου χαρακτηρίζονται ως τραύμα υπτιασμού. Στην εκρηκτική ώθηση του ποδιού (άλματα, ταχύτητες) όσο και στην προσγείωση (συνδυασμός με άλματα βάθους στην ενόργανη ή στις αθλοπαιδιές με μπάλα) μπορεί η θέση υπτιασμού του ποδιού ή η φυσιολογική αστάθεια της ποδοκνημικής κατά τη μέγιστη πελματιαία κάμψη του ποδιού να οδηγήσει, λόγω εξωτερικών αρνητικών παραγόντων (ανισόπεδο έδαφος, επίδραση αντιπάλου) ή λόγω εξωτερικών διαθέσεων (έλλειψη προσοχής, κόπωσης) σε μια απότομη κάμψη της άρθρωσης και στον τραυματισμό του έξω πλάγιου συνδέσμου. 25

26 Αθλητικές κακώσεις στην ποδοκνημική 3 Ο έσω πλάγιος σύνδεσμος τραυματίζεται σχετικά σπάνια γιατί ο σύνδεσμος αυτός καταπονείται κυρίως στη θέση πρηνισμού (ραχιαία κάμψη) και η πτέρνα παρουσιάζει μια φυσιολογική τάση αναστροφής, η οποία προφυλάσσει το σύνδεσμο από μεγαλύτερους κινδύνους. Επιπλέον το έξω σφυρό, το οποίο εκτείνεται χαμηλότερα και συνδέεται σταθερά με την κνήμη μέσω του μεσόστεου υμένα και της κνημοπερονικής συνδέσμωσης, προβάλλει αντίσταση σε υπερβολικές κινήσεις στροφής και πρηνισμού. Με τους τραυματισμούς της ποδοκνημικής σχετίζονται αθλήματα που χαρακτηρίζονται από άλματα, προσγειώσεις και αλλαγές κατεύθυνσης. 26

27 Υπαστραγαλική άρθρωση 1 Σχηματίζεται από δύο τελείως ξεχωριστές ανατομικά αρθρώσεις, οι οποίες από λειτουργική άποψη αποτελούν μια ενότητα. Την αποτελούν: αστραγαλοπτερνοσκαφοειδής άρθρωση (πρόσθια αστραγαλοπτερνική και αστραγαλοσκαφοειδής) και η οπίσθια αστραγαλοπτερνική άρθρωση. Η υπαστραγαλική άρθρωση επιτρέπει κινήσεις γύρω από έναν άξονα που διέρχεται λοξά μέσα από τον ταρσό από έσω πάνω εμπρός προς τα έξω κάτω πίσω. Η έσω στροφή του ποδιού (πρηνισμός) είναι εφικτή έως τις 30 ο, η μέγιστη τιμή της έξω στροφής (υπτιασμός) φτάνει τις 60 ο. 27

28 Υπαστραγαλική άρθρωση 2 Οι κινήσεις πρηνισμού και υπτιασμού αποσκοπούν στην προσαρμογή του πέλματος στα διαφορετικά επίπεδα του εδάφους, ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια επαφής για μεγαλύτερο βαθμό σταθερότητας στο πάτημα. Ανάμεσα στις δύο αντιμέτωπες αρθρικές επιφάνειες του σκαφοειδούς οστού και της πτέρνας υπάρχει κενό, που καλύπτει ο πελματιαίος πτερνοσκαφοειδής σύνδεσμος. Σε περίπτωση ενδογενούς συνδεσμικής αδυναμίας ή διαρκούς καταπόνησης, ο σύνδεσμος μπορεί να διαταθεί έτσι που η κεφαλή του αστραγάλου να στραφεί προς τα μέσα, με αποτέλεσμα την καθίζηση της επιμήκους καμάρας του πέλματος και το σχηματισμό πλατυποδίας. 28

29 Υπαστραγαλική άρθρωση 3 Οι κινήσεις της υπαστραγαλικής άρθρωσης είναι λιγότερο ή περισσότερο σύνθετες κινήσεις, οι οποίες προκύπτουν αφ ενός από πρηνισμό, ραχιαία κάμψη και απαγωγή και αφ ετέρου από τον υπτιασμό, την πελματιαία κάμψη και την προσαγωγή. Η ποδοκνημική και η υπαστραγαλική άρθρωση από λειτουργική άποψη συνδέονται στενά μεταξύ τους, με την υπαστραγαλική διάρθρωση να διευρύνει, χάρη στους πολύπλοκους κινητικούς της μηχανισμούς, το κινητικό πεδίο της ποδοκνημικής άρθρωσης. 29

30 Μύες της οπίσθιας επιφάνειας της κνήμης Επειδή η βάδιση σε όρθια στάση απαιτεί μια ισχυρή ανάπτυξη των μυών της γαστροκνημίας (που να ενεργούν ενάντια στο βάρος του σώματος) παρατηρείται μια σαφής υπερίσχυση των καμπτήρων (που «τεντώνουν» το άκρο πόδι) έναντι των εκτεινόντων. Οι καμπτήρες διατάσσονται σε μια επιπολής και μια εν τω βάθει στιβάδα, ενώ οι εκτείνοντες βρίσκονται όλοι σε μία μόνο στιβάδα στην πρόσθια επιφάνεια της κνήμης. 30

31 Γαστροκνήμιος μυς 1 Ο γαστροκνήμιος μαζί με τον υποκνημίδιο σχηματίζουν τον τρικέφαλο της γαστροκνημίας μυ που ανήκει στην επιπολής στιβάδα των καμπτήρων μυών. Έκφυση: Έσω και έξω κόνδυλος του μηριαίου οστού. Κατάφυση: Με τον αχίλλειο τένοντα στο κύρτωμα της πτέρνας. Νεύρωση: Κνημιαίο νεύρο. Ενέργεια: Λόγω της ταχυδυναμικής του λειτουργίας αποτελείται κυρίως από FT ίνες. Συμμετέχει αποφασιστικά στην πελματιαία κάμψη του άκρου ποδιού (τρέξιμο, άλματα) καθώς σηκώνει την πτέρνα από το έδαφος και προετοιμάζει μια ισχυρή ώθηση από την ποδοκνημική. Επίσης επιδρά με υπτιασμό του άκρου ποδιού και ως διαρθρικός κάμπτει το γόνατο. 31

32 Γαστροκνήμιος μυς 2 Ενέργεια: Ο διαρθρικός τρόπος επίδρασης του μυός εμπεριέχει έναν πολύ σημαντικό μηχανισμό για την ικανότητα απόδοσης (ιδίως στα άλματα). Μέσω της έκτασης της μιας άρθρωσης (γόνατο) κατά τη βάδιση, το τρέξιμο και τα άλματα, και της πελματιαίας κάμψης της άλλης άρθρωσης (ποδοκνημική) στο ίδιο κάτω άκρο, ο μυς διατηρεί συνεχώς ένα μέσο μήκος. Συνεπώς η πελματιαία κάμψη του καλού από τεχνική πλευρά σπρίντερ ή άλτη γίνεται μόνο μετά από πλήρη έκταση του γονάτου (καλό επίπεδο προδιάτασης του μυός) και όχι σε ημιτελή έκταση αυτού, γιατί σε αυτή την περίπτωση η ικανότητα συστολής του μυός μειώνεται. 32

33 Υποκνημίδιος μυς Έκφυση: Κεφαλή της περόνης και οπίσθια επιφάνεια της περόνης και της κνήμης. Κατάφυση: Με τον αχίλλειο τένοντα στο κύρτωμα της πτέρνας. Νεύρωση: Κνημιαίο νεύρο. Ενέργεια: Λειτουργεί και αυτός κυρίως με πελματιαία κάμψη. Η δύναμη σύσπασής του όμως είναι μικρότερη από εκείνη του γαστροκνήμιου και γι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όχι τόσο για τα αγωνίσματα μέγιστης δύναμης ή ταχυδύναμης, όσο για τα αγωνίσματα αντοχής. Ο μυς αποτελείται κατά κύριο λόγο από ST μυϊκές ίνες. O τρικέφαλος της γαστροκνημίας μυς λόγω της οπίσθιας κατάφυσής του στην πτέρνα δεν προσφέρει μεγάλη σταθεροποίηση στην ποδοκνημική παρά τη μεγάλη δύναμή του. 33

34 Τρικέφαλος της γαστροκνημίας μυς 1 34

35 Τρικέφαλος της γαστροκνημίας μυς 2 Εμφανίζει σε πολλά αθλήματα τάση για βράχυνση (ιδίως στα δρομικά και αλτικά αγωνίσματα). Μια βράχυνση μεγάλου βαθμού υφίσταται όταν σηκώνονται οι πτέρνες και δεν μπορεί να εκτελεστεί πλήρως το βαθύ κάθισμα. 35

36 Αχίλλειος τένοντας 1 Ο αχίλλειος τένοντας μαζί με τους μυς της γαστροκνημίας και την πτέρνα αποτελούν ένα επιμέρους σύστημα με αποφασιστικό ρόλο μέσω της πελματιαίας κάμψης στην όρθια στάση, στους δρόμους και στα άλματα. Η μεγαλύτερη δύναμη σύσπασης αυτής της ενότητας αναπτύσσεται στη θέση έκτασης της άρθρωσης του γονάτου, λόγω ιδανικής προδιάτασης του διαρθρικού γαστροκνημίου μυός. Με λυγισμένο γόνατο μειώνεται η δύναμη σύσπασης του γαστροκνημίου μυός και η πελματιαία κάμψη διεκπεραιώνεται κατά κύριο λόγο από τον υποκνημίδιο. Ο αχίλλειος τένοντας είναι ο ισχυρότερος του σώματος. Στο αρχικό του τμήμα έχει πάχος 6 cm, μετά στενεύει στα 3 cm πριν την κατάφυσή του για να απλωθεί μετά στο κύρτωμα της πτέρνας. Η διάμετρός του είναι ελάχιστη σε σχέση με άλλους τένοντες (1:50-100). Δεν τροφοδοτείται μόνο μέσω του περιτενόντιου αλλά διαθέτει και ένα δικό του αγγειακό σύστημα (σε σύγκριση με τον μυϊκό ή λιπώδη ιστό είναι 1:2,36 και 1:2,77 αντίστοιχα). Μετά το 30ό έτος επέρχεται μείωση της αιμάτωσης με επίπτωση την αύξηση της συχνότητας τραυματισμών. 36

37 Αχίλλειος τένοντας 2 Η μέγιστη ανθεκτικότητα του αχίλλειου τένοντα σε ρήξεις κυμαίνονται σε στατικές καταπονήσεις στα 680 kg και σε δυναμικές στα 930 kg. Μετρήθηκαν καταπονήσεις στη βάδιση 240 kp, στο τρέξιμο 600 kp και στο σπριντ 900 kp. Οι μέγιστες όμως τιμές της επιβάρυνσης σε βραχείας διάρκειας δυναμικές επιβαρύνσεις στα διάφορα αθλήματα είναι πολύ υψηλότερες. Σε αθλητή με σωματική μάζα 72 κιλά, στο άλμα σε μήκος με επίδοση 8,40 m η επιβάρυνση είναι 1500 kp, και στο άλμα σε ύψος 2,30 m η τιμή είναι 1200 kp. Έτσι φαίνεται ότι ο αχίλλειος τένοντας στον αθλητισμό εκτίθεται σε πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις, που ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της θεωρητικά μετρούμενης ανθεκτικότητάς του. Προκαλούνται έντονες ενοχλήσεις και τραυματισμοί είτε λόγω της υψηλής δυναμικής των κινητικών εκτελέσεων είτε λόγω υπέρχρησης. 37

38 Αχιλλωδινία 1 Εννοούμε μια χρόνια ρήξη ή οξεία κατάσταση άλγους του Αχίλλειου τένοντα, που συνοδεύεται από φλεγμονή του ινώδους ιστού. Τα αίτια σχετίζονται με τις μεθόδους προπόνησης, αθλητιατρικούς παράγοντες και την αθλητική υγιεινή, και οι πάσχοντες είναι αθλητές που εκτελούν δρομικές και αλτικές ασκήσεις μεγάλης έντασης. Προπονητικά αίτια: Αλματώδης αύξηση της προπονητικής επιβάρυνσης (μη επαρκής χρόνος προσαρμογής των παθητικών δομών). Απότομη αλλαγή προπονητικών μέσων και περιεχομένων (π.χ. απότομη εισαγωγή στην προπόνηση αλμάτων βάθους). Απότομη αλλαγή προπονητικού δαπέδου (τεραίν). Δρομικές και αλτικές ασκήσεις πάνω σε υπερβολικά σκληρό, μαλακό ή ολισθηρό υπόστρωμα. Μεγάλη ποσότητα προπόνησης με εκτέλεση των κινήσεων στις άκρες των πελμάτων ή σε σειρές αλμάτων. Ανεπαρκής προθέρμανση. Έλλειψη αντισταθμιστικής προπόνησης (ελλιπής διάταση των μυών και ανισορροπίες ως προς τους ανταγωνιστές). 38

39 Αχιλλωδινία 2 Αθλητιατρικοί παράγοντες: Ανατομική προδιάθεση (συνδεσμική ανεπάρκεια, αξονικές παρεκκλίσεις). Παράβλεψη ή αδιαφορία για αρχόμενες ενοχλήσεις ή μικροτραύματα. Λανθασμένες επιβαρύνσεις (σε συνδυασμό με κακώσεις των συνδέσμων μπορούν να επέλθουν λανθασμένες νευρομυϊκές ρυθμίσεις που προκαλούν υπερβολική καταπόνηση στον τένοντα). Παράβλεψη επιδράσεων εστιακών λοιμώξεων (περιπτώσεις γενικών μολυσματικών ασθενειών, μη θεραπευμένων εστιών βακτηριδίων). Ελλιπής φυσιολογική προφύλαξη για την υποστήριξη της αιμάτωσης μετά από ακραίες επιβαρύνσεις ή υποθερμία. Παράγοντες επίδρασης από την αθλητική υγιεινή: Ελλιπής αθλητική ένδυση (μείωση της θερμοκρασίας στον τένοντα και συνεπώς μειωμένη ανθεκτικότητα). Ακατάλληλο υλικό υποδημάτων (οι φθαρμένες πλάγια σόλες, το μη υπερυψωμένο οπίσθιο τμήμα, οι υπερβολικά σκληρές σόλες, τα σκληρά καλύμματα στα υποδήματα μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθεκτικότητα του τένοντα στις επιβαρύνσεις). 39

40 Αχιλλωδινία 3 Διάγνωση: Σταθερά γνωρίσματα Πόνοι στον τένοντα, τοπικά εκδηλούμενη υπερευαισθησία με τοπικές αλλοιώσεις στη σύσταση (οίδημα). Χαρακτηριστική δυσκαμψία τις πρωινές ώρες, διαπεραστικός πόνος. Ψηλαφίσιμη εξοίδηση με σκληρύνσεις υπό τη μορφή κόμβων στα σημεία της μεγαλύτερης ευαισθησίας. Λειτουργική απώλεια. Περιοδικά γνωρίσματα Όξυνση των πόνων, αλλά διάχυτη εξάπλωση. Ήχος τριβής χιονιού (κριγμός) κατά την ψηλάφηση του τένοντα. Διάχυτη εξοίδηση του τένοντα. Δέρμα ερυθρό και συχνά θερμό. Αύξηση της λειτουργικής απώλειας. 40

41 Αχιλλωδινία 4 Θεραπεία: Αντιμετωπίζεται γενικώς με συντηρητική αγωγή (ακινητοποίηση, γύψος, φυσιοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή, κατάλληλα υποδήματα). Η πλήρης ακινητοποίηση οδηγεί στην αποδόμηση του αγγειακού δικτύου (πρέπει να επιλεγούν ασκήσεις που καταπονούν ελάχιστα τον αχίλλειο τένοντα, όπως κολύμβηση, ποδηλασία, ειδική γυμναστική). Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων μιας αχιλλωδυνίας θα πρέπει να διακοπούν όλες οι δρομικές και αλτικές ασκήσεις και οι ασκήσεις δύναμης με πελματιαία κάμψη. Πριν από την επανέναρξη μιας σταδιακά εφαρμοζόμενης επιβάρυνσης του τένοντα ενδείκνυται η παρεμβολή μιας σταθεροποιητικής φάσης, διάρκειας μιας εβδομάδας. Εάν η αχιλλωδυνία δεν αποκαθίσταται με συντηρητικές μεθόδους και διαφοροποιημένη προπόνηση και οι ενοχλήσεις συνεχίζουν για περισσότερο από ένα χρόνο οδηγούμαστε σε χειρουργική επέμβαση. Μετεγχειρητικά η βάδιση είναι δυνατή μετά από 2,5 μήνες και το τρέξιμο μετά από 5 μήνες. Οι δρομικές επιβαρύνσεις θα πρέπει να έχουν διαλειμματικό χαρακτήρα και να κατανέμονται σε πολλές προπονητικές μονάδες ημερησίως για να μεσολαβεί ικανοποιητικός χρόνος αποκατάστασης. 41

42 Μακρός καμπτήρας των δακτύλων Ανήκει στην εν τω βάθει στιβάδα των καμπτήρων μαζί με τον οπίσθιο κνημιαίο και τον μακρό καμπτήρα του μεγάλου δακτύλου. Έκφυση: Οπίσθια επιφάνεια της κνήμης. Κατάφυση: Τελικές φάλαγγες των δακτύλων II - V. Νεύρωση: Κνημιαίο νεύρο. Ενέργεια: Συνδυάζει δυναμικές και στατικές λειτουργίες. Κάμπτει τους δακτύλους II V, υποστηρίζει την πελματιαία κάμψη στην ποδοκνημική, συμμετέχει στον υπτιασμό στην υπαστραγαλική άρθρωση, και συμμετέχει στη στήριξη της επιμήκους καμάρας. 42

43 Οπίσθιος κνημιαίος Έκφυση: Οπίσθια επιφάνεια της κνήμης και της περόνης, μεσόστεος υμένας. Κατάφυση: Σκαφοειδές οστό, σφηνοειδή οστά και βάση του 1ου μετατάρσιου οστού. Νεύρωση: Κνημιαίο νεύρο. Ενέργεια: Υποστηρίζει την πελματιαία κάμψη στην ποδοκνημική, συμμετέχει στον υπτιασμό στην υπαστραγαλική άρθρωση. Συμμετέχει στη στήριξη της επιμήκους και εγκάρσιας καμάρας. Έχει μεγάλη σημασία στη διατήρηση της επιμήκους καμάρας του πέλματος και με την ενεργητική του σύσπαση αποτρέπει την επιπέδωσή της και την ολίσθηση της κεφαλής του αστραγάλου προς τα μέσα. 43

44 Μακρός καμπτήρας του μεγάλου δακτύλου Έκφυση: Περόνη, μεσόστεος υμένας και οπίσθιο μεσομυϊκό διάφραγμα. Κατάφυση: Ονυχοφόρος φάλαγγα του μεγάλου δακτύλου. Νεύρωση: Κνημιαίο νεύρο. Ενέργεια: Υποστηρίζει την πελματιαία κάμψη στην ποδοκνημική, κάμπτει τον μεγάλο δάκτυλο και συμμετέχει στη στήριξη της επιμήκους καμάρας. 44

45 Μύες που βοηθούν στην πελματιαία κάμψη 45

46 Πρόσθιος κνημιαίος μυς Στην πρόσθια επιφάνεια της κνήμης ανήκουν ο πρόσθιος κνημιαίος και ο μακρός εκτείνων τον μεγάλο δάκτυλο. Έκφυση: Πρόσθια επιφάνεια της κνήμης και μεσόστεος υμένας. Κατάφυση: Έσω επιφάνεια του 1ου σφηνοειδούς και βάση του πρώτου μετατάρσιου οστού. Νεύρωση: Εν τω βάθει περονιαίο νεύρο. Ενέργεια: Ανασπά το έσω χείλος του άκρου ποδιού (υπτιασμός) και φέρει στο πόδι στήριξης την κνήμη προς τα εμπρός, και γι αυτό καταπονείται πολύ στο αθλητικό βάδην και στις χιονοδρομίες. 46

47 Μακρός εκτείνων τους δακτύλους μυς Έκφυση: Κνήμη και περόνη, μεσόστεος υμένας. Κατάφυση: Ραχιαία απονεύρωση των δακτύλων II - V. Νεύρωση: Εν τω βάθει περονιαίο νεύρο. Ενέργεια: Ραχιαία κάμψη του άκρου ποδιού και έκταση των δακτύλων. Στην υπαστραγαλική άρθρωση υποστηρίζει τον πρηνισμό. 47

48 Μύες που εκτελούν ραχιαία κάμψη 48

49 Μακρός εκτείνων τον μεγάλο δάκτυλο μυς Έκφυση: Περόνη, μεσόστεος υμένας. Κατάφυση: Ραχιαία απονεύρωση του μεγάλου δακτύλου. Νεύρωση: Εν τω βάθει περονιαίο νεύρο. Ενέργεια: Ραχιαία κάμψη του άκρου ποδιού και έκταση του μεγάλου δακτύλου. Στο πόδι στήριξης ο μυς, όπως και οι δυο προαναφερθέντες, υποστηρίζει το πάτημα του ποδιού, έλκοντας την κνήμη προς το άκρο πόδι. Γενικά, οι μύες της πρόσθιας επιφάνειας της κνήμης συμμετέχουν στην ποδοκνημική άρθρωση, στη ραχιαία κάμψη, ενώ στην υπαστραγαλική κυρίως στον πρηνισμό του άκρου ποδιού. 49

50 Μακρός περονιαίος μυς Μαζί με τον βραχύ περονιαίο αποτελούν τους έξω μυς της κνήμης. Έκφυση: Έξω επιφάνεια της περόνης, μεσομύιο διάφραγμα. Κατάφυση: 1ο σφηνοειδές οστό και βάση του 1ου μετατάρσιου. Νεύρωση: Επιπολές περονιαίο νεύρο. Ενέργεια: Πελματιαία κάμψη του άκρου ποδιού στην ποδοκνημική και πρηνισμό στην υπαστραγαλική άρθρωση. Παίζει σημαντικό ρόλο και στη διατήρηση της επιμήκους και εγκάρσιας καμάρας του ποδιού. 50

51 Βραχύς περονιαίος μυς Έκφυση: Έξω επιφάνεια της περόνης, μεσομύιο διάφραγμα. Κατάφυση: Βάση του 5ου μετατάρσιου. Νεύρωση: Επιπολές περονιαίο νεύρο. Ενέργεια: Η ίδια με του μακρού περονιαίου. 51

52 Παθήσεις του άκρου ποδιού 52

53 Πλατυποδία 1 Στην πλατυποδία υπάρχει μια επιπέδωση της επιμήκους καμάρας που οφείλεται στην εξασθένηση των βραχέων πελματικών μυών και μερικών μακρών μυών του άκρου ποδιού. 53

54 Πλατυποδία 2 Η κεφαλή του αστραγάλου μετατοπίζεται προς το πέλμα και προβάλλει προς τα μέσα, γιατί η υπαστραγαλική βάση του άκρου ποδιού έχει μετατοπιστεί προς τα πλάγια. 54

55 Πλατυποδία 3 Το πρόσθιο τμήμα του άκρου ποδιού παρουσιάζει ραχιαία κάμψη, υπτιασμό και απαγωγή. Η πτέρνα είναι σε πρηνισμό και πελματιαία κάμψη. Οι μύες προσπαθούν να εξισορροπήσουν την ελαττωματική θέση του άκρου ποδιού. Σε περίπτωση που οι μύες δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στην καταπόνηση αυτή, σχηματίζονται επώδυνες μυϊκές συσπάσεις, ιδίως στην περιοχή των πρόσθιων κνημιαίων μυών και των μυών της γαστροκνημίας. Για την αποφυγή της συνιστώνται: όχι παρατεταμένη ορθοστασία, αποφυγή της στροφής των πρόσθιων τμημάτων των άκρων ποδιών προς τα έξω, κατάλληλα υποδήματα και τακτική βάδιση με γυμνά πόδια, καθημερινές ασκήσεις ενδυνάμωσης των ανελκτήρων μυών της 55 ποδικής καμάρας.

56 Βλαισοποδία - ραιβοποδία Αριστερά: βλαισό μηριαίο και ραιβό κνημιαίο Δεξιά: ραιβό μηριαίο και βλαισό κνημιαίο 56

57 Βλαισό πόδι Στη βλαισοποδία ο κάθετος επιμήκης άξονας που περνά από τον αστράγαλο και την πτέρνα κάμπτεται σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με τον επιμήκη άξονα της κνήμης, σχηματίζοντας έτσι μια ανοιχτή γωνία προς την έξω πλευρά. Για τη δημιουργία της ευθύνεται συνήθως η εξασθένηση των υπτιαστών μυών (τρικέφαλος της γαστροκνημίας, οπίσθιος κνημιαίος, μακρός καμπτήρας του μεγάλου δακτύλου, μακρός καμπτήρας των δακτύλων και πρόσθιος κνημιαίος). Οι μύες αυτοί δεν κατορθώνουν πλέον να επαναφέρουν το άκρο πόδι από τη θέση πρηνισμού στη φυσιολογική θέση. 57

58 Εφαρμογές 1 Φόρτιση στο άκρο πόδι Οι δυνάμεις επαφής που αναπτύσσονται κατά τη βάδιση αυξάνονται αναλόγως του σωματικού βάρους και της ταχύτητας βάδισης. Η κατακόρυφη δύναμη αντίδρασης του εδάφους που ασκείται στο άκρο πόδι κατά το τρέξιμο έχει δύο κορυφώσεις (ένα αρχικό μέγιστο επαφής ακολουθείται από ένα μέγιστο ώθησης), όταν το πόδι στηρίζεται στο έδαφος. Όταν η δρομική ταχύτητα αυξάνει από 3 σε 5 m/s οι δυνάμεις επαφής κυμαίνονται από 2,5 έως 2,8 BW. Οι δομές του άκρου ποδιού είναι συνδεδεμένες ανατομικά έτσι, ώστε η φόρτιση να κατανέμεται ομοιόμορφα στο άκρο πόδι κατά τη 58 στήριξη.

59 Θέματα για συζήτηση ή μελέτη Λάκτισμα της μπάλας στο ποδόσφαιρο. Περιγράψτε τη δράση των αγωνιστών και σταθεροποιών μυών στην ποδοκνημική άρθρωση. Εκτέλεση ενός κατακόρυφου άλματος χωρίς φορά. Περιγράψτε τη δράση αγωνιστών και ανταγωνιστών μυών της κίνησης στην ποδοκνημική άρθρωση. Κάποιος σηκώνεται όρθιος από μια καθιστή θέση. Περιγράψτε τη δράση των αγωνιστών μυών της κίνησης στην ποδοκνημική άρθρωση. Περιγράψτε τη σειρά των συστολών των μυών της ποδοκνημικής σε έναν κύκλο βάδισης. 59

60 Βιβλιογραφία Hall Susan J. (2005). Εμβιομηχανική. Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα. Weineck Jurgen (1998). Ανατομική της άθλησης. Εκδόσεις Σάλτο, Θεσσαλονίκη. Hamilton N., Luttgens K. (2003). Κινησιολογία. Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα. Robertson G., Caldwell G., Hamill J., Kamen G., Whittlesey S. (2004). Research Methods in Biomechanics. Human Kinetics, Champaign, IL. 60

61 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τέλος Ενότητας

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 11η Διάλεξη: «Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 7: Άνω άκρο - αγκώνας Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 8: Άνω άκρο - καρπός Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 12: Κινησιολογική ανάλυση απλών κινήσεων Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 7η Διάλεξη: «Άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 8η Διάλεξη: «Άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 12η Διάλεξη: «Κινησιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 10: Κάτω άκρο - γόνατο Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Άκρο. 1. Κνήµη. Β. Διαµερίσµατα της Κνήµης

Κάτω Άκρο. 1. Κνήµη. Β. Διαµερίσµατα της Κνήµης Κάτω Άκρο Κνήµη ΙV. Κνήµη Α. Οστά Η κνήµη & η περόνη είναι τα οστά της κνήµης. Τα σώµατα τους συνδέονται µε ένα µεσόστεο υµένα που αποτελείται από ισχυρές λοξές ίνες. 1. Κνήµη Το δεύτερο µεγαλύτερο οστό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής. Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής. Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο Ανώνυμα οστά (συνένωση των λαγόνιο, ισχιακού και του ηβικού οστού) Ιερό οστό Άνω λαγόνια άκανθα Κάτω λαγόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 10η Διάλεξη: «Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θέματα προς ανάλυση: Συνδεσμολογία οστών Χαρακτηριστικά των αρθρώσεων Αρθρικός Χόνδρος Μηνίσκοι Αρθρικός Θύλακας Αρθρικό Υγρό Τύποι αρθρώσεων Τύποι διαρθρώσεων Ευκαμψία της άρθρωσης Συνδεσμολογία οστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 2: Αρθρώσεις του σκελετού Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 9: Κάτω άκρο - ισχίο Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μυολογία ΙΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon

Μυολογία ΙΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon Μυολογία ΙΙΙ Ioannis Lazarettos MD PhD Μυολογία 2 Μύες Κάτω Άκρου Μύες Πυέλου Έξω Έσω Μύες Μηρού Πρόσθιοι Μύες Έσω (Προσαγωγοί) Οπίσθιοι Μύες Μύες Κνήμης Πρόσθιοι Οπίσθιοι Έξω (Περονιαίοι) Μύες Άκρου Ποδός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 13: Κινησιολογική ανάλυση αθλητικών κινήσεων στίβος Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 9η Διάλεξη: «Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 13η Διάλεξη: «Κινησιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ?

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ? ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Υπάρχει λύση; Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟΤΗΤΑ ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΙΠΠΟΠΟΔΙΑ ΚΟΙΛΟΠΟΔΙΑ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Μύες του πυελικού τοιχώματος

Μύες του πυελικού τοιχώματος Μύες Πυέλου Μύες του πυελικού τοιχώματος Συμβάλλουν στο σχηματισμό των εσωτερικών πλάγιων τοιχωμάτων της πυελικής κοιλότητας. Εκφύονται μέσα από τη πυελική κοιλότητα αλλά καταφύονται έξω από αυτήν (μηριαίο).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 5: Κορμός κοιλιακοί και ραχιαίοι μύες Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 3: Σκελετικοί μύες Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ Κρατάμε τις λαβές του μηχανήματος και τοποθετούμε τις ποδοκνημικές κάτω από τα μαξιλαράκια. Εκπνέουμε στο τέλος της κίνησης προς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Έλλειψη ισορροπίας μεταξύ μυϊκών ομάδων που βρίσκονται σε λειτουργική συνάφεια (αγωνιστές ανταγωνιστές, π.χ. κοιλιακοί- ραχιαίοι) ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 30/11/2013 6/52

«διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 30/11/2013 6/52 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ - ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 «διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός Consultant

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση βάδισης. Ενότητα 6: Κινητική ανάλυση 2

Ανάλυση βάδισης. Ενότητα 6: Κινητική ανάλυση 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Κινητική ανάλυση Εισηγητής: Πατίκας Δ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προπόνηση της δύναµης στο ποδόσφαιρο Dr. Ζήσης Παπανικολάου (Ph.D., Ed.Μ.) ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ποδοσφαιριστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Φατούρος Ιωάννης, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Φατούρος Ιωάννης, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Φατούρος Ιωάννης, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. ΒΗΜΑ 1 α ΠΟΙΟΙ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ; ΒΗΜΑ 1 Β ΠΟΙΟΙ ΜΥΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ; Μύες για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Σχηµατισµός Παράπλευροι Κλάδοι του Ιερού Πλέγµατος Μυϊκοί Παράπλευροι Κλάδοι Δερµατικοί Παράπλευροι Κλάδοι Σπλαγχνικοί Παράπλευροι Κλάδοι Τελικοί Κλάδοι του

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση βάδισης. Ενότητα 1: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Ανάλυση βάδισης. Ενότητα 1: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Εισηγητής: Πατίκας Δ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΛΟΓΙΑ. 1. Σκελετικοί µύες

ΜΥΟΛΟΓΙΑ. 1. Σκελετικοί µύες ΜΥΟΛΟΓΙΑ Μυϊκός ιστός και Μυϊκό σύστηµα Ι. Γενικά Α. Μύες = όργανα µαλακά συσταλτά 1. οι συσπάσεις των µυϊκών ινών κινούν τα µέρη του σώµατος 2. προσδίδει το σχήµα του σώµατος 3. τρία είδη µυών α. Σκελετικοί

Διαβάστε περισσότερα

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων Μανώλης Παπαδόπουλος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, MSc Φυσικοθεραπευτής ΜΑΦ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ

Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ Φάση στάσης Φάση αιώρησης Πάτημα πτέρνας Πάτημα πέλματος Μέση στάση Κίνηση εμπρός Επιτάχυνση Μέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 5η Διάλεξη: «Κορμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο. Συνδεσμολογία - Αρθρολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο. Συνδεσμολογία - Αρθρολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο Συνδεσμολογία - Αρθρολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ Άρθρωση Ονομάζεται η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων οστών μεταξύ τους με την παρεμβολή ενός μαλακότερου ιστού Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (2005)

ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (2005) ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (2005) Ορισμός Πλατυποδία, είναι η ελάττωση του ύψους της ποδικής καμάρας στον επιμήκη άξονα του ποδιού. Καλύτερα όμως είναι ο όρος Βλαισοπλατυποδία διότι στη παραμόρφωση αυτή υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ: ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΗΛΙΚΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ BASKET BALL VOLLEY BALL ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ ΧΟΡΟΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιός είναι ο ρόλος του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου

Ποιός είναι ο ρόλος του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος είναι ένας σύνδεσμος που βρίσκεται μέσα στην άρθρωση του γόνατου και πιθανότατα είναι ο πιο ευάλωτος σύνδεσμος που τραυματίζεται στο γόνατο. Το Age of Basketball σας παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Πατεράκης - Φυσικοθεραπευτής

Στέφανος Πατεράκης - Φυσικοθεραπευτής ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ορισμός : Είναι η επιστήμη που μελετά την ανθρώπινη κίνηση. Χρησιμοποιεί γνώσεις από τη μηχανική της φυσικής, την ανατομία και τη φυσιολογία. Η Βαρύτητα Έλκει όλα τα σώματα προς το έδαφος.

Διαβάστε περισσότερα

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου 5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ H άρθρωση του ώμου Μαθητής Μ. Γεώργιος Ανατομία ώμου Τα κύρια οστά του ώμου είναι το βραχιόνιο και η ωμοπλάτη.η αρθρική κοιλότητα προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ

MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ Η παθολογία της ποδοκνημικής άρθρωσης είναι αρκετά συχνή και αφορά ως επί των πλείστων κακώσεις που οδηγούν σε οξείες ή χρόνιες καταστάσεις. Απλά διαστρέμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ B Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας, 5. Των Άνω Άκρων, 6. Των Κάτω Άκρων

ΜΕΡΟΣ B Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας, 5. Των Άνω Άκρων, 6. Των Κάτω Άκρων ΜΕΡΟΣ B Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας, 5. Των Άνω Άκρων, 6. Των Κάτω Άκρων 01/40 5. Μύες των Άνω Άκρων, διακρίνονται: 5.1. Μύες της ωµικής ζώνης 5.2. Μύες του βραχίονα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I.

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I. ΒΛΑΙΣΟ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 2 ΒΛΑΙΣΟ I. ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟ II. ΜΕΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Γενικευμένης Χαλάρωσης Συνδέσμων Νευρολογικής ή Μυϊκής Πάθησης Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του γόνατος; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από το μηριαίο οστό και από την κνήμη. Τα άκρα των οστών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ;

Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ; Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από την ένωση δύο οστών, της κνήμης και μηριαίου ( βλέπε ανατομία γόνατος). Μεταξύ των δύο οστών υπάρχουν δύο στρογγυλοί δίσκοι οι

Διαβάστε περισσότερα

Παθητικά στοιχεία. Οστά. Αρθρ. χόνδροι. Πολύπλοκη κατασκευή. Σύνδεσμοι τένοντες. Ενεργητικά στοιχεία. Ανομοιογενή βιολογικά υλικά.

Παθητικά στοιχεία. Οστά. Αρθρ. χόνδροι. Πολύπλοκη κατασκευή. Σύνδεσμοι τένοντες. Ενεργητικά στοιχεία. Ανομοιογενή βιολογικά υλικά. Κινησιοθεραπεία Ιδιότητες Υλικών 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανθρώπινο σώμα Παθητικά στοιχεία Οστά Αρθρ. χόνδροι Πολύπλοκη κατασκευή Σύνδεσμοι τένοντες Ανομοιογενή βιολογικά υλικά Ενεργητικά στοιχεία Μύες

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 4: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης δύναμης Εισήγηση 2: Σχεδιασμός προγραμμάτων δύναμης Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του ώμου; Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από την σύνδεση τριών οστών: του βραχιονίου, της ωμοπλάτης και της κλείδας.

Διαβάστε περισσότερα

Ισοτονική Ενδυνάμωση- Ασκήσεις Κλειστής-Ανοικτής Αλυσίδας. Κων/νος Φουσέκης Καθηγητής Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας

Ισοτονική Ενδυνάμωση- Ασκήσεις Κλειστής-Ανοικτής Αλυσίδας. Κων/νος Φουσέκης Καθηγητής Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας Ισοτονική Ενδυνάμωση- Ασκήσεις Κλειστής-Ανοικτής Αλυσίδας Κων/νος Φουσέκης Καθηγητής Εφαρμογών ΣΥΓΚΕΝΤΡΗ /ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΗ /ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ Δύναμη Αντοχή Ισχύς Αύξηση της διατομής των

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Τερζίδης Ιωάννης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός,

Γράφει: Τερζίδης Ιωάννης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Γράφει: Τερζίδης Ιωάννης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, www.sportsmedicine.gr Το γόνατο είναι η μεγαλύτερη άρθρωση του ανθρώπινου σώματος. Σε αυτή την άρθρωση καταλήγουν τα δύο μακρύτερα οστά του σώματος ο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Υλικών Ορθωτικών Πελµάτων RCTB-VLAK RVR

Κατάλογος Υλικών Ορθωτικών Πελµάτων RCTB-VLAK RVR Κατάλογος Υλικών Ορθωτικών Πελµάτων ΚΩΔΙΚΟΣ RCTB-VLAK ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ στο περιφεριακό άκρο του ανατοµικού πέλµατος, κάτω απο το 1 ο µετατάρσιο. Για την υποστήριξη και διόρθωση των ανωµαλιών βαδίσµατος του πρόσθιου

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Ανατομική της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η ποδοκνημική άρθρωση είναι η άρθρωση που σχηματίζεται στη θέση σύνδεσης τριών οστών: του κάτω άκρου της περόνης προς τα έξω

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Σερρών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 1η Κατεύθυνση: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Σερρών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 1η Κατεύθυνση: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Σερρών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1η Κατεύθυνση: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ανάλυση βάδισης Λήδα Μαδεµλή 1 Σχετικάμετομάθημα Διαφάνειες Σημειώσεις users.auth.gr/~lmademli/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΣΥΚΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: περιγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟ ΑΤΛΑΣ ΑΚΡΟΜΙΟ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΤΕΡΝΟ ΩΛΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΑ ΚΝΗΜΗ ΠΕΡΟΝΗ ΙΝΙΑΚΟ ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΣ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟ

ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟ ΑΤΛΑΣ ΑΚΡΟΜΙΟ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΤΕΡΝΟ ΩΛΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΑ ΚΝΗΜΗ ΠΕΡΟΝΗ ΙΝΙΑΚΟ ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΣ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΚΡΟΤΑΦΙΚΟ ΙΝΙΑΚΟ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΛΕΙΔΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΣ ΑΚΡΟΜΙΟ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΤΕΡΝΟ ΚΕΦΑΛΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΩΛΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ ΟΣΤΑ ΚΑΡΠΟΥ ΜΕΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη βιολογική μηχανική Κεφάλαιο 2 Εκβιομηχανική των οστών Οι διαφάνειες που ακολουθούν Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Για να περιγράψουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ. Βάσιου Αικ. Επίκουρη Καθηγήτρια Ανατοµίας. Ιατρικό Τµήµα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Wednesday, January 15, 14

ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ. Βάσιου Αικ. Επίκουρη Καθηγήτρια Ανατοµίας. Ιατρικό Τµήµα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Wednesday, January 15, 14 ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ Βάσιου Αικ. Επίκουρη Καθηγήτρια Ανατοµίας Ιατρικό Τµήµα Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Λεκάνη - Ισχία Απλή ακτινογραφία Απλή ακτινογραφία Αξονική Τοµογραφία Απλή ακτινογραφία Αξονική Τοµογραφία Μαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Παθητική κινητοποίηση

Παθητική κινητοποίηση Παθητική κινητοποίηση Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, εµφανίστηκε µία σταθερή αύξηση στη χρήση των τεχνικών κινητοποίησης των αρθρώσεων από τους φυσιοθεραπευτές. Η κυριότερη ένδειξη για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 1η Διάλεξη: «Οστά

Διαβάστε περισσότερα

Μυολογία ΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon

Μυολογία ΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon Μυολογία ΙΙ Ioannis Lazarettos MD PhD Μυολογία 2 Μύες Άνω Άκρου Μύες Ωμικής Ζώνης Μύες Βραχίονα Πρόσθιοι Μύες Οπίσθιοι Μύες Μύες Αντιβραχίου Μύες Πρόσθιας Επιφάνειας Μύες Κερκιδικού Χείλους Μύες Οπίσθιας

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Εύρος κίνησης Το ποσό της κίνησης που παρουσιάζεται σε μια άρθρωση κατά την παθητική (παθητικό εύρος) ή ενεργητική (ενεργητικό εύρος) κίνηση. Εκτίμηση: με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης

Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Επιστημονική Συνάντηση: Σεμινάριο Χειρουργικής Ποδιού 7 Απριλίου 2014 Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις τραυματισμοί σε τριαθλητές και βασικά στοιχεία για την αποκατάστασή τους. Χοντολίδης Πάνος Φυσικοθεραπευτής MSc PT

Συνήθεις τραυματισμοί σε τριαθλητές και βασικά στοιχεία για την αποκατάστασή τους. Χοντολίδης Πάνος Φυσικοθεραπευτής MSc PT Συνήθεις τραυματισμοί σε τριαθλητές και βασικά στοιχεία για την αποκατάστασή τους Χοντολίδης Πάνος Φυσικοθεραπευτής MSc PT Τι είναι τραυματισμός??? Είναι τα μυοσκελετικά συμπτώματα που είτε: εμποδίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Αρθρώσεις Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Ανάλογα με το είδος αυτού του ιστού και τον τρόπο συμμετοχής του, καθορίζεται η κινητικότητα των οστών που συνδέονται.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 1.Τροχογίγλυμη άρθρωση 2.Αποτελείται από την κνημομηριαία και την επιγονατιδομηριαία διάρθρωση 3.Η περόνη δεν συμμετέχει στην άρθρωση Αρθρικός θύλακος Αρθρικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων 01/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ 02/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ Οστά της Ζώνης του Ώμου 1. Ωμοπλάτη (scapula) _Τριγωνικό οστό _Συνδέεται με την κλείδα με το ακρώμιο. 2. Κλείδα (clavicle) _Με το ένα άκρο της

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Πατεράκης (Φυσικ/τής)

Στέφανος Πατεράκης (Φυσικ/τής) ΜΥΣ Οι μύες είναι όργανα του ανθρωπίνου σώματος. Σχηματίζονται από μυϊκό ιστό. Μαζί με τους τένοντες συμβάλουν στην κίνηση των οστών. Είδη των μυών Ο μυς της καρδιάς, Οι λείοι, και Οι γραμμωτοί. Ο μυς

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Ι. Γενικά Α. 3εις σηµαντικές ζώνες των κάτω άκρων 1. Μηριαίο τρίγωνο 2. Ο πόρος των προσαγωγών 3. Ο ιγνυακός βόθρος Β. Μηριαίο οστό 1. Είναι το επιµηκέστερο, το ισχυρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση ισορροπίας και κινητικότητας σπονδυλικής στήλης

Ανάλυση ισορροπίας και κινητικότητας σπονδυλικής στήλης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ανάλυση ισορροπίας και κινητικότητας σπονδυλικής στήλης Ενότητα 1: Εισαγωγή Εισηγητής: Πατίκας Δ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομική του Γόνατος Παθολογία και Χειρουργική των Συνδέσμων. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Ανατομική του Γόνατος Παθολογία και Χειρουργική των Συνδέσμων. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Ανατομική του Γόνατος Παθολογία και Χειρουργική των Συνδέσμων Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Προσαγωγή (ραιβότητα) Απαγωγή (βλαισότητα) Έσω στροφή Έξω στροφή Περιαγωγή Κάμψη Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή ϊκή ανισορροπία( imbalance σ υσπάσεων/ βραχύνσεων( c ontraction ), ομαδ ικών( joi nt )

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή ϊκή ανισορροπία( imbalance σ υσπάσεων/ βραχύνσεων( c ontraction ), ομαδ ικών( joi nt ) 1 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Η φυσικοθεραπεία πρέπει να γίνει αντιληπτή ως μέρος μιας συνέχειας στη φυσική ιστορία της ασθένειας, αγγειακή ή ειδάλλως (διαφορετικά), από την πρόληψη στη θεραπεία ή την αποζημίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ της Πωλίνας Σοφοκλέους Μεταπτυχιακή Διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό

Διαβάστε περισσότερα

Εμβιομηχανική. Σοφία Ξεργιά PT, MSc, PhD

Εμβιομηχανική. Σοφία Ξεργιά PT, MSc, PhD Εμβιομηχανική Σοφία Ξεργιά PT, MSc, PhD Λειτουργία των σκελετικών μυών Γραμμή έλξης Γωνία πρόσφυσης Είδη συστολής Επίδραση της βαρύτητας Μηκοδυναμική σχέση Ταχοδυναμική σχέση Ελαστικές ιδιότητες Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ I: ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 1 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική Ανάλυση 2 Μηχανικές Ιδιότητες των Υλικών 3 Εμβιομηχανική των Οστών 4 Εμβιομηχανική των Σκελετικών Μυών 5 Εμβιομηχανική των Χόνδρων

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης Η βελτίωσης της νευρομυϊκής λειτουργίας-ιδιοδεκτικότητας Η λειτουργική

Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης Η βελτίωσης της νευρομυϊκής λειτουργίας-ιδιοδεκτικότητας Η λειτουργική Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης Η βελτίωσης της νευρομυϊκής λειτουργίας-ιδιοδεκτικότητας Η λειτουργική επανένταξη Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος

Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος Ενότητα 4: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων ανάπτυξης της ταχυδύναμης Εισήγηση 1: Ταχυδύναμη Γεροδήμος Βασίλειος Τμήμα Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Παθομηχανική της Μυϊκής Δραστηριότητας στον Αγκώνα

Μηχανική και Παθομηχανική της Μυϊκής Δραστηριότητας στον Αγκώνα Μηχανική και Παθομηχανική της Μυϊκής Δραστηριότητας στον Αγκώνα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ...00 Δικέφαλος Βραχιόνιος Μυς...00 Πρόσθιος Βραχιόνιος...00 Βραχιονοκερκιδικός...00

Διαβάστε περισσότερα

Εμβιομηχανική συμπεριφορά του πρώτου μετατάρσιου του άκρου ποδός

Εμβιομηχανική συμπεριφορά του πρώτου μετατάρσιου του άκρου ποδός ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών Τομέας Μηχανικής Διπλωματική εργασία: Εμβιομηχανική συμπεριφορά του πρώτου μετατάρσιου του άκρου ποδός Φοιτήτρια: Μπλετσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP Τι είναι οι σύνδεσμοι και ο επιχείλιος χόνδρος στον ώμο; Η γληνοβραχιόνια άρθρωση του ώμου είναι μία σφαιροειδής ενάρθρωση που σχηματίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΚΕΒΕΖΕΤΙ ΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΒΑΡΣΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΙΟΣ 2016 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΟΥ ΠΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Αθανάσιος Μπαδέκας, Χειρουργός Ορθοπεδικός Τραυματιολόγος

Γράφει: Αθανάσιος Μπαδέκας, Χειρουργός Ορθοπεδικός Τραυματιολόγος Γράφει: Αθανάσιος Μπαδέκας, Χειρουργός Ορθοπεδικός Τραυματιολόγος Οι κακώσεις των μαλακών μορίων της ποδοκνημικής είναι πολύ συχνές στους αθλητές όπως και η απογοήτευση επίσης, όταν οι αθλητικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Ορισμός : Οξεία μυϊκή θλάση ορίζεται η ρήξη των μυϊκών ινών στο μυ η οποία είναι αποτέλεσμα εφαρμογής υπέρμετρης ξαφνικής δύναμης στο μυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ 1. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΕΣ 2. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΧΗΛΟ 3. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΠΙΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΔΙΑΓΝΩΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΣΑΡΑΛΓΙΩΝ

ΣΑΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΔΙΑΓΝΩΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΣΑΡΑΛΓΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΣΑΡΑΛΓΙΩΝ Η μεταταρσαλγία είναι ο πόνος στις κεφαλές των μεταταρσίων οστών και μπορεί να οφείλεται σε πολλές παθολογικές καταστάσεις με διαφορετική αιτιολογία και αντιμετώπιση. Η μεταταρσαλγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ XANIA ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Τμήμα Φυσικοθεραπείας 1 Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΕΞΩ ΣΦΥΡΟΥ ΣΕ ΑΘΛΗΤΡΙΑ TAE KWON DO ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ.ΠΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 2 ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΕΞΩ ΣΦΥΡΟΥ 2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΥΚΙΝΗΣΙΑΣ (ΕΥΚΑΜΨΙΑΣ) ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ & ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΥΚΙΝΗΣΙΑΣ (ΕΥΚΑΜΨΙΑΣ) ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ & ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΥΚΙΝΗΣΙΑΣ (ΕΥΚΑΜΨΙΑΣ) ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ & ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η μυϊκή ομάδα η οποία βρίσκεται στην οπίσθια επιφάνεια του μηρού (οπίσθιοι μηριαίοι μύες) αποτελείται από τρεις μύες (εικόνα):

Η μυϊκή ομάδα η οποία βρίσκεται στην οπίσθια επιφάνεια του μηρού (οπίσθιοι μηριαίοι μύες) αποτελείται από τρεις μύες (εικόνα): Τι είναι η θλάση των οπίσθιων μηριαίων; Η μυϊκή ομάδα η οποία βρίσκεται στην οπίσθια επιφάνεια του μηρού (οπίσθιοι μηριαίοι μύες) αποτελείται από τρεις μύες (εικόνα): - Δικέφαλο μηριαίο - Ημιημενώδη 1

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικότητα Ευκαμψία-Ευλυγισία

Κινητικότητα Ευκαμψία-Ευλυγισία Κινητικότητα Ευκαμψία-Ευλυγισία Κέλλης Σπύρος Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Φύλο Παράγοντες που επηρεάζουν την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3η Διάλεξη: «Σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης μέγιστης δύναμης» Designing maximal strength training programs

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3η Διάλεξη: «Σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης μέγιστης δύναμης» Designing maximal strength training programs ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης. Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης. Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Φυσιολογική και μη Βάδιση Η γνώση των χαρακτηριστικών της φυσιολογικής βάδισης Αξιολόγηση των παθολογικών αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Ανάταξη (κλειστή) Ακινητοποίηση Άσκηση ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεχής έλξη Ακινητοποίηση σε νάρθηκα Λειτουργικός νάρθηκας Εφαρμογή επίδεσης 1)Ακινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ καθηγητή Φ.Α και μαθητών Καλύτερη συνεργασία Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί

Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Πολιομυελίτιδα Νόσος που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΟΔΙΟΥ & ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ. «διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» 30/11/2013 ΛΑΡΙΣΑ 19.11.2012. Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΟΔΙΟΥ & ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ. «διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» 30/11/2013 ΛΑΡΙΣΑ 19.11.2012. Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς ΛΑΡΙΣΑ 19.11.2012 ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΟΔΙΟΥ & ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός Consultant Orthopaedic Foot & Ankle Surgeon Frimley Park Hospital, Surrey, UK 2 ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ «διάστρεμμα»

Διαβάστε περισσότερα