Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN 978-960-496-343-0"

Transcript

1

2 ΣΕΙΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ETHICAL ECONOMY Από τις Εκδόσεις Cinius, Κωνσταντινούπολη 2009 TIΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ηθική Οικονομία ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Erol User ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βάσω Κρις ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Τασούλα Μανταίου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Άγγελος Ελεύθερος & ΣΙΑ Ο.Ε. ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: Κωνσταντίνα Παναγιώτου & ΣΙΑ Ο.Ε. Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2011 Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN Τυπώθηκε σε χαρτί ελεύθερο χημικών ουσιών, προερχόμενο αποκλειστικά και μόνο από δάση που καλλιεργούνται για την παραγωγή χαρτιού. To ðá ñüí Ýñ ãï ðíåõ ìá ôé êþò éäé ï êôç óß áò ðñï óôá ôåý å ôáé êá ôü ôéò äé á ôü îåéò ôïõ Åë ëç íé êïý Íüìïõ (Í. 2121/1993 üðùò Ý åé ôñï ðï ðïé ç èåß êáé éó ý åé óþ ìå ñá) êáé ôéò äé å èíåßò óõì âü óåéò ðåñß ðíåõ ìá ôé êþò éäé ï êôç óß áò. Áðá ãï ñåý å ôáé áðï ëý ôùò ç Üíåõ ãñá ðôþò αäåίáò ôïõ åê äü ôç êá ôü ïðïéïν äþ ðï ôå ôñü ðï Þ ìý óï áíôé ãñá öþ, öù ôï á íá ôý ðù óç êáé åí ãý íåé áíá ðá ñá ãù ãþ, åê ìß óèùóç Þ äá íåé óìüò, ìå- ôü öñá óç, äé á óêåõþ, áíá ìå ôü äï óç óôï êïé íü óå ïðïéá äþ ðï ôå ìïñ öþ (çëåêôñï íé êþ, ìç á íé êþ Þ Üë ëç) êáé ç åí ãý íåé åê ìå ôüë ëåõ óç ôïõ óõ íü ëïõ Þ ìý ñïõò ôïõ Ýñ ãïõ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. PSICHOGIOS PUBLICATIONS S.A. Έδρα: Tατοΐου 121 Head office: 121, Tatoiou Str Μεταμόρφωση Metamorfossi, Greece Βιβλιοπωλείο: Μαυρομιχάλη 1 Bookstore: 1, Mavromichali Str Αθήνα Αthens, Greece Τηλ.: Tel.: Telefax: Telefax:

3

4

5 Αγαπητέ Ερόλ Ουσέρ, Σας ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη να μας στείλετε την τουρκική και αγγλική έκδοση του έργου σας Ηθική Οικονομία. Η έννοια της Ηθικής περικλείει όλους τους τομείς της ζωής μας και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν μπορούν να αποτελούν εξαίρεση. Πιστοί στο λόγο του Θεού, θεωρούμε ότι μια προσέγγιση η οποία φέρνει στο επίκεντρο της οικονο μίας τον άνθρωπο και τη Δημιουργία συντελεί στη σταθεροποίηση της ίδιας της οικονομίας και γεννά τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη ευημερία. Σας συγχαίρουμε για το έργο σας και για την επικείμενη έκδοσή του στην Ελλάδα και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στις εν γένει δραστηριότητές σας. Με τις ευλογίες μας, Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

6 Για εκείνους που κατάφεραν να κάνουν την αλλαγή

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ 15 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η δυστυχία της απληστίας 21 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Η στρατηγική σκέψη και τα αποτελέσματά της 47 MEΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Οι προϋποθέσεις επιτυχίας για το ηθικό μάρκετινγκ 75 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Από τη διαφήμιση στην επικοινωνία με αξίες 95 ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Ηθικοί κανόνες και συνείδηση της ελευθερίας 115 ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ Καλώς ήρθατε στην Ηθική Οικονομία 133

8 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Το οικονομικό σύστημα βρίσκεται σε κρίση. Μία από τις ενδείξεις που αφορά σε αυτό είναι η γενικότερη ανασφάλεια και έλλειψη εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Παρόλο που γίνονται αξιόλογες προσπάθειες εκμοντερνισμού καθώς και σημαντικά έξοδα για επικοινωνία, καθίσταται πιο δύσκολη η δυνατότητα ανάπτυξης και η ικανοποίηση της αυξανόμενης εντόπιας ζήτησης. Η Ηθική Οικονομία ως σχεδια σμός μιας καλής οικονομίας προετοιμάζεται ως εναλλακτική λύση. Πραγματοποιούνται μελέτες που αφορούν σε πνευματικά και υλικά αίτια της έλλειψης σταθερότητας που πλησιάζει. Από τις παραπάνω μελέτες έχει αναπτυχθεί ένα νέο μοντέλο δημιουργίας αξιών που τονώνει διαρκώς το ηθικό μάρκετινγκ. Η Ηθική Οικονομία είναι η ρεαλιστική απάντηση στις συνεχείς αποτυχίες της πολιτικής που εξασφαλίζει ευ- 13

9 ΕΡΟΛ ΟΥΣΕΡ τυχισμένη ζωή και την επεκτείνει εκτός συνόρων. Η εν λόγω απάντηση μεταμορφώνει την ιδέα της οικονομίας της κοινωνικής αγοράς σε επιχειρηματική ιδέα και πράξη. Η Ηθική Οικονομία είναι ένα σημαντικό βιβλίο αναφοράς για τους ειδικούς του μάρκετινγκ και τους διαμορφωτές πολιτικής που αναζητούν νέους τρόπους στο μέλλον. 14

10 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ «Σήμερα, η οικονομία μας μπορεί να παράγει αγαθά και υπηρεσίες, σχεδόν σε απεριόριστη κλίμακα. Ωστόσο, όλο και δυσκολεύουν οι συμφέρουσες εκπτώσεις σε αγαθά. Από τη στιγμή που τα έξοδα για μάρκετινγκ έχουν ξεπεράσει τα όρια, οι στόχοι δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν. Από την άλλη, υπάρχει ανάγκη για τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση. Εφόσον το επίπεδο της ευημερίας μας εξαρτάται από αυτή τη ζήτηση». Είμαι υπέρμαχος της ηθικής οικονομίας της αγοράς. Εκτός τούτου, κατά κύριο λόγο μελετώ τη σχέση μεταξύ της εξασφάλισης του μάρκετινγκ και της ευημερίας. Θεωρώ ότι η ευημερία δε διασφαλίζεται μόνο μέσα από ένα οικονομικό σύστημα, αλλά επίσης μέσω ηθικής συμπεριφοράς και ύφους. 15

11 ΕΡΟΛ ΟΥΣΕΡ Κατακρίνω το γεγονός ότι οι ηθικοί κανόνες εξαιρούνται συνεχώς από την οικονομική ζωή και αυτό αποσταθεροποιεί το σύστημα. Ως αντίδοτο προτείνω την ιδέα της Ηθικής Οικονομίας. Οι ως άνω ιδέες αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο συνεδρίου μάρκετινγκ. Σημαντικές επιπλέον είναι και οι ανακοινώσεις που ακολουθούν: Αν επιμείνουμε να ακολουθούμε τη λογική της ανάπτυξης μέσω των κλασικών μεθόδων μάρκετινγκ, δε θα καταφέρουμε να λύσουμε τα αυξανόμενα οικονομικά μας προβλήματα. Δεν μπορούμε να επιλέγουμε τα καλύτερα και πιο πολυτελή προϊόντα, χωρίς να υπολογίζουμε τις συνέπειες που αφορούν στο σύνολό της την οικονομία Άρα χρειαζόμαστε ένα νέο πρόγραμμα που συνδυάζει οικονομική αξία με την αντίληψη της κοινωνικής αξίας. Συνοπτικά, χρειαζόμαστε ηθικά οικονομικά Η Ηθική Οικονομία θα εξασφαλίσει ευημερία, καθώς θα ικανοποιεί τις βασικές ανάγκες του πληθυσμού, οι οποίες είναι: η ασφάλεια, η αναγνώριση και η απόδειξη της αξίας του καθενός. Για πολλά χρόνια, οι ειδικοί στις στρατηγικές μάρκετινγκ γνώριζαν ότι οι ανάγκες αυτές έπρεπε να καλυφθούν. Ωστόσο, δεν αντιμετωπίζουν το θέμα κοινωνικά, τις περισσότερες φορές μάλλον τίθεται από υλική άποψη Σήμερα, τα περισσότερα προβλήματα προκύπτουν από την πολιτική των πωλήσεων, αν και οι τιμές και η διανομή παίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση των προϊόντων. 16

12 ΗΘΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Πάντως, η επικοινωνία είναι το σπουδαιότερο θέμα. Ουσιαστικά, επηρεάζει όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα ενός προϊόντος, αλλά και την ατμόσφαιρα του προϊόντος γενικής κατανάλωσης. Το μάρκετινγκ είναι αποτελεσματικό εάν η επικοινωνία είναι πειστική. Σημασία έχουν τα καλά έργα, όχι μόνον οι ωραίες λέξεις. Αυτό είναι εμφανές στην υπευθυνότητα κατά τα στάδια παραγωγής. Γι αυτόν το λόγο χρησιμοποιώ την αγγλική λέξη «sharety». Μπορούμε να ανακαλύψουμε την καρδιά της Ηθικής Οικονομίας στο Sharety. Η Ηθική Οικονομία είναι φαινόμενο που αυτοπροσδιορίζεται. Όσο πιο επιτυχημένοι είμαστε, τόσο πιο υποχρεωμένοι να ενισχύουμε τους άλλους. Σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούμε να απαλλαγούμε από την κοινωνική ανισότητα. Η Ηθική Οικονομία καθιστά πιο εύκολη την κοινωνική ισότητα. Ενισχύοντας την πολιτική πωλήσεων, εξασφαλίζοντας κοινωνική ευημερία. Υπάρχει πάντοτε μία ιδανική αγοραστική αξία στις τιμές προϊόντων αυτό ενισχύει την ηθικά προστιθέμενη αξία, και με αυτήν μπορούμε να αυξήσουμε τις πιθανότητες για απόκτηση νέων αξιών. Ωστόσο, αυτό θα είναι εφικτό μόνο εάν εφαρμόσουμε μιαν αξιόλογη μορφή επικοινωνίας Η παραπάνω διάλεξή μου δημιούργησε αμφιβολίες και οδήγησε σε διαφωνίες. Κάποιοι ακροατές θεώρησαν ότι ήμουν αφελής, αλλά είχα καλές προθέσεις. Προσπάθησαν 17

13 ΕΡΟΛ ΟΥΣΕΡ να τεκμηριώσουν την άποψή τους με το επιχείρημα ότι οι όροι του σκληρού ανταγωνισμού δεν έχουν τις δυνάμεις να υπολογίζουν σε ηθικούς κανόνες. Επιπλέον, είχαν τη γνώμη ότι και οι καταναλωτές σκέφτονται τα δικά τους συμφέροντα. Η απάντησή μου ήταν η εξής: Έστω κι αν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο σήμερα, η αγορά περιμένει την Ηθική Οικονομία. Η Ιστορία έχει δείξει ότι η δομή, η λειτουργία και η πολυμορφία της αγοράς πάντοτε αλλάζει. Γενικά, η αγορά λειτουργεί με σκοπό να αυτοπροστατεύεται. Δημιουργεί τα μέσα να αυτοδια χειρίζεται, έτσι ώστε οι αλλαγές που εξασφαλίζουν την ύπαρξή της να είναι δυνατές Η Ηθική Οικονομία είναι μια ιδέα μάρκετινγκ. Αυτό που εννοώ με τη λέξη «μάρκετινγκ» είναι η κατανόηση της κατεύθυνσης του μάρκετινγκ στην αγορά. Έτσι, δίνεται έμφαση στο ότι το μάρκετινγκ έχει στόχους. Η επιτυχία του μάρκετινγκ, κατά την άποψή μου, αντικατοπτρίζεται στους αριθμούς των πωλήσεων. Αυτό με τη σειρά του εξαρτάται από αποφάσεις. Από την άλλη, υπάρχει η απόφαση των αγοραστών, των πελατών. Εκείνων που αναζητούν μέσα στις δομές των αποφάσεων και επηρεάζουν τη διαδικασία τους, σύμφωνα με τους δικούς τους στόχους, και θα παίξουν το ρόλο τους στο μάρκετινγκ. Πιστεύω ότι παρόμοια παραδείγματα ακολουθούν το παραπάνω και επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις οικονομικές αποφάσεις. Και οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ και οι αγοραστές ζουν μέσα στο ίδιο σύστημα και επηρεά- 18

14 ΗΘΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ζονται κατά τον ίδιο τρόπο^ όλοι λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο. Αυτή η ομοιότητα εμφανίζεται στρατηγικά στις αποφάσεις τους. Καθορίζω αυτό το δεδομένο ως τρόπο συμπεριφοράς που διασφαλίζει τα δικά τους οικονομικά οφέλη. Πιστεύω ότι οι εταιρείες πρέπει να σκεφθούν στρατηγικά. Η εφαρμογή συμπεριφοράς στρατηγικής σκέψης σε όλους τους τομείς της κοινωνίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα. Σε μία τέτοια κατάσταση, η οικονομία μας ίσως χάσει τη δύναμη και τη σταθερότητά της. Σήμερα, όχι μόνο εκείνοι που διαμορφώνουν πολιτικές και οι κυβερνώντες, αλλά και οι πελάτες και οι υπάλληλοι λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις. Το γεγονός αυτό με κατευθύνει στην εξερεύνηση της ανάγκης για μία Ηθική Οικονομία. Η ανάλυση της στρατηγικής σκέψης ώστε να καλύπτει ηθικά όλο το φάσμα κάνει απαραίτητη τη λήψη των κατάλληλων μέτρων. Σε αυτό το σημείο, πρέπει ν αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας. Το σύνολο της δομής της Ηθικής Οικονομίας καλύπτει πέντε δομικά στοιχεία και μία σύντομη επεξήγηση. Τα δύο πρώτα κείμενα εξηγούν την ανάγκη για ηθικό μάρκετινγκ. Αυτά σχηματίζουν την αναλυτική βάση των δομών. Χρειαζόμαστε την Ηθική Οικονομία. Η αποκάλυψη της ζήτησης στη σχέση ανάμεσα στη λογική κατανάλωση και χρήση καταλήγει πάντοτε σε δυσκολίες που αφορούν στην καταναλωτική επίγνωση. («The Misery of the Greedy»). Επιπλέον, από την οπτική της ηθικής, το οικονομικό σύστημά μας απαιτεί ανανέωση, επειδή οι αποφάσεις αγοράς λαμβάνονται, 19

15 ΕΡΟΛ ΟΥΣΕΡ όλο και περισσότερο, σε στρατηγική βάση, με αποτέλεσμα να εξασθενεί διαρ κώς το οικονομικό μας σύστημα («Strategic Thinking and its End Results»). Το θέμα και στα δύο κείμενα που ακολουθούν είναι σχετικό με τις δυνάμεις που αποτρέπουν την ηθική επαγρύπνηση του καταναλωτή και την αδυναμία να τις χειριστεί. Η αρχική δομή του είναι να φτάσει στα ενεργά μίνιμουμ συμπεριφοράς. Καταδεικνύεται λεπτομερώς ο τρόπος με τον οποίο η στρατηγική σκέψη των καταναλωτών μπορεί να απορυθμιστεί με ηθικό τρόπο. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην προέλευση της κοινωνικής ευθύνης και γνώσης ( «Freedom Ethics and Awareness»). Στο κείμενο που ακολουθεί διατυπώνεται συνοπτικά το σχέδιο και η δομή του. Ο τίτλος του αποκαλύπτει το περιεχόμενο της ομιλίας μου στο συνέδριο. Ξεκίνησα με τη φράση: «Καλώς ήρθατε στην Ηθική Οικονομία». Αντίθετα με την πολιτική, το θέμα στο μάρκετινγκ αφορά στο σχέδιο, όχι στο πρόσωπο. Έτσι, αυτή τη στιγμή, κανένας δε γνωρίζει πού κατοικώ και τι κάνω, πράγματα που δεν παίζουν καθόλου σπουδαίο ρόλο. 20

16 Ε ίναι δυνατόν να διασωθεί η ηθική ακεραιότητα του ατόμου μέσα στη ζούγκλα της ελεύθερης αγοράς; Με άλλα λόγια, είναι δυνατόν να συμβιβαστεί η έννοια της ηθικής με την έννοια της οικονομίας, του μάρκετινγκ και του εμπορίου; Ο πρωτοπόρος Τούρκος οικονομολόγος Ερόλ Ουσέρ υποστηρίζει ότι όχι μόνο η ηθική και η οικονομία δεν είναι έννοιες ασύμβατες, αλλά ότι, επιπλέον, τηρώντας κάποιος ορισμένες θεμελιώδεις ηθικές αρχές μπορεί να οδηγήσει μια επιχείρηση σε αυξημένη κερδοφορία, ανάπτυξη και ευρωστία. Στην καρδιά της παγκόσμιας κρίσης, ο Ουσέρ εντοπίζει τις παθογένειες του φιλελεύθερου καπιταλισμού, αναδεικνύει τα ηθικά αίτια που έχουν οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση και προχωρεί στην παρουσίαση του οράματός του για την Ηθική Οικονομία με τρόπο ευσύνοπτο, ξεκάθαρο και απλό. Η Ηθική Οικονομία, πολύ περισσότερο από ένα εγχειρίδιο περί οικονομίας, αποτελεί ειλικρινή επίκληση στην ελπίδα, στον κοινό νου και, πάνω απ όλα, στην ανθρωπιά, που παραμένει η πιο πολύτιμη δύναμή μας ακόμη και ή ειδικά σε εποχές τόσο δύσκολες όσο η σημερινή. Εκτιμώ βαθιά το συναίσθημα που σας ώθησε να μοιραστείτε μαζί μου το κείμενό σας. Θα προσεύχομαι για σας και είμαι βέβαιος ότι η πλούσια χάρη του Θεού θα βοηθήσει στο έργο σας. ΠΆΠΆΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ XVI Διάβασα το βιβλίο σας με εξαιρετική προσήλωση. ΝΙΚΟΛΆ ΣΆΡΚΟΖΙ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΆΛΛΙΆΣ Αισθάνομαι ευγνώμων που μου στείλατε το βιβλίο σας. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ΤΑΤΟΪΟΥ 121, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ.: FAX: KΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ: ΤΟΝΙ ΜΠΛΕΡ, ΠΡΏΗΝ ΠΡΏΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΆΛΗΣ ΒΡΕΤΆΝΙΆΣ Δ Ι Α Β Α Ζ Ω Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Τ Ε Ρ Ο Γ Ι ΑΤ Ι Κ Α Θ Ε Β Ι Β Λ Ι Ο Ε Ι Ν Α Ι Ε Ν Α Β Η Μ Α Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΑΥ Τ Ο Γ Ν Ω Σ Ι Α

ΜΗΧ/ΣΗΣ: 210 28 19 550 11279 Δ Ι Α Β Α Ζ Ω Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Τ Ε Ρ Ο Γ Ι Α Τ Ι Κ Α Θ Ε Β Ι Β Λ Ι Ο Ε Ι Ν Α Ι Μ Ι Α Ν Ε Α Π Ε Ρ Ι Π Ε Τ Ε Ι Α

ΜΗΧ/ΣΗΣ: 210 28 19 550 11279 Δ Ι Α Β Α Ζ Ω Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Τ Ε Ρ Ο Γ Ι Α Τ Ι Κ Α Θ Ε Β Ι Β Λ Ι Ο Ε Ι Ν Α Ι Μ Ι Α Ν Ε Α Π Ε Ρ Ι Π Ε Τ Ε Ι Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE SECRET CIRCLE 1: THE INITIATION Από τις Εκδόσεις HarperTeen, Νέα Υόρκη 1992 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ο Μυστικός Κύκλος 1 Η μύηση ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: L. J. Smith ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κάσσυ Μπουλούκου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓΚΙΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πασχαλία Τραυλού, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: Ideal image/getty images. Πρώτη έκδοση: Απρίλιος 2011 ΙSBN 978-960-453-895-9

Πασχαλία Τραυλού, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: Ideal image/getty images. Πρώτη έκδοση: Απρίλιος 2011 ΙSBN 978-960-453-895-9 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι εραστές της γραφής ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Πασχαλία Τραυλού ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Καζούρη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Βίκυ Αυδή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Άγγελος Ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ ΤΗ ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ ΤΗ ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ ΤΗ ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μετάφραση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΟΥΞΗΣ Επιμέλεια κειμένων: ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΧΟΥΝΟΣ Επιμέλεια - συντονισμός έκδοσης: ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Σχεδιασμός εξωφύλλου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»

«Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» ΑΤΕΙΘ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΣΔΟ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - «Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Συγ-χωρούν όλοι στο σχολείο; Η πρόληψη της παραβατικότητας στο σχολείο συνδέεται άρρηκτα με την εκπαιδευτική πολιτική (αρκεί να μη λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα ως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή Αθήνα 20 & 21 Δεκεμβρίου2013 ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Συμβουλεύοντας το μέλλον Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

G.A. Cohen: Γιατί όχι σοσιαλισμός; Εισαγωγή μετάφραση: Ν. Βρούσαλης. Αθήνα: Εκκρεμές 2010, 111 σ., 11.

G.A. Cohen: Γιατί όχι σοσιαλισμός; Εισαγωγή μετάφραση: Ν. Βρούσαλης. Αθήνα: Εκκρεμές 2010, 111 σ., 11. 1/5 2011-12 Κοέν: Γιατί όχι σοσιαλισμός; G.A. Cohen: Γιατί όχι σοσιαλισμός; Εισαγωγή μετάφραση: Ν. Βρούσαλης. Αθήνα: Εκκρεμές 2010, 111 σ., 11. Κρίνει ο Βλαδίμηρος άγκας-τσουκαλάς vladimiros.dagkas.tsoukalas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Ο τρόπος εργασίας μας Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Περιεχόμενα Ο τρόπος εργασίας μας Ο τρόπος εργασίας μας μεταξύ μας με άλλους Ο τρόπος διαχείρισης της επιχείρησης Επικοινωνία & πηγές μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πρωτότυπου: «2015, Νέα χρονιά, Νέα αρχή: Ξαναοραματίζομαι Επανακαθορίζω Αναβαθμίζω την επιχείρηση μου» Δεκέμβριος 2014

Τίτλος Πρωτότυπου: «2015, Νέα χρονιά, Νέα αρχή: Ξαναοραματίζομαι Επανακαθορίζω Αναβαθμίζω την επιχείρηση μου» Δεκέμβριος 2014 Τίτλος Πρωτότυπου: «2015, Νέα χρονιά, Νέα αρχή: Ξαναοραματίζομαι Επανακαθορίζω Αναβαθμίζω την επιχείρηση μου» Δεκέμβριος 2014 Το παρόν αποτελεί μελέτη της συγγραφέως και σύζευξη άρθρων της που έχουν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ WONCA Οικογενειακοί Ιατροί σε Όλο τον Κόσμο. Φροντίζοντας για τον Άνθρωπο. ΕΥΡΩΠΗ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ της ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ WONCA, ΕΥΡΩΠΗ 2002 1 Επιμέλεια μετάφρασης : Χρήστος Λιονής Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα