κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ"

Transcript

1 (αρ. φυλλ. 56) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἀπρίλιος 2014 ΟΜΟΛΟΓΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙ Α; Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους καὶ λέει «Ἀδελφοὶ κρατῶµεν τῆς ὁµολογίας» (Ἑβρ. 4,14). ηλαδή. Ἂς κρατοῦµε καλὰ τὴν πίστι µας στὸ Χριστὸ καὶ ἂς τὴν κηρύττουµε καὶ ἂς τὴν ὁµολογοῦµε παντοῦ χωρὶς δισταγµό, χωρὶς ἀµφιβολίες, χωρὶς δειλίες καὶ φόβους. Ἀκλόνητοι καὶ ἀτρόµητοι νὰ εἴµαστε στὴν ὁµολογία τῆς πίστεώς µας. «Ἀδελφοί, κρατῶµεν τῆς ὁµολογίας». Αὐτὴ τὴ θεόπνευστη συµβουλὴ ἄκουσαν καὶ ἐφάρµοσαν οἱ πιστοί, ὄχι µόνο ἐκείνης τῆς ἐ- ποχῆς, ἀλλὰ καὶ τῶν µετέπειτα χρόνων, ὅταν κατεδιώκετο ἡ χριστιανικὴ πίστις. Ὅποιος διαβάζει τὰ µαρτυρολόγια δὲν µπορεῖ παρὰ νὰ σταθῆ µὲ θαυµασµὸ µπροστὰ στοὺς ἥρωες τῆς πίστεως. υὸ λέξεις ἂν ἔλεγαν στοὺς τυράννους, «Ἀρνούµεθα τὸ Χριστό», ἔ- φταναν γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὰ βασανιστήρια, νὰ βγοῦν ἀπὸ τὶς φυλακὲς καὶ νὰ γυρίσουν στὰ σπίτια τους. Ἀλλὰ δὲν τὶς εἶπαν. Στὴν ἐρώτησι τῶν βασανιστῶν «Τί εἶστε;», «Εἴµαστε Χριστιανοί» ἀπαντοῦσαν. 1 Οἱ µάρτυρες, µπροστὰ σὲ χιλιάδες κόσµο ποὺ φώναζε «θάνατος στοὺς Χριστιανούς», ὠµολογοῦσαν τὴν πίστι τους. Ἦταν πολὺ συγκινητικό, ν ἀκούει κανεὶς ἄνδρες, ἀλλὰ καὶ γυναῖκες καὶ µικρὰ ἀκόµη παιδιά, νὰ λένε: «Πιστεύουµε στὸν Χριστό. Κάντε µας ὅ,τι θέλετε. Τὴν πίστι µας δὲν τὴν ἀρνούµεθα!». Καὶ ἡ ἱστορία τοῦ γένους µας ἀναφέρει ὅτι ὅταν οἱ Τοῦρκοι στὴν ἑλληνικὴ ἐπανάστασι τοῦ 1821 κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ παιδιὰ στὴν παραλία, ἔβαλαν κάτω ἕναν Ἐσταυρωµένο καὶ εἶπαν στὰ γυναικόπαιδα «Ὅσοι ἀπό σας τὸν πατήσουν, θὰ γλυτώσουν, ὅσοι δὲν τὸν πατήσουν, θὰ θανατωθοῦν». Τοὺς ἔβαλαν προθεσµία. Μὰ κανείς, οὔτε γυναίκα οὔτε παιδί, πάτησε τὸν Ἐσταυρωµένο. Ὅλοι φώναξαν «Πιστεύουµε στὸ Χριστό. Μέγα τὸ Ὄνοµα τοῦ Χριστοῦ, µεγάλη ἡ χάρι τῆς Παναγίας καὶ τῶν Ἁγίων». Ἔτσι ὁµολογώντας τὴν πίστι τοὺς θυσιάστηκαν οἱ νεοµάρτυρες αὐτοί. «Ἀδελφοί, (Συνέχεια στὴν 7 η σελίδα)

2 ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ Ἡ κ. Ἀγγελικὴ Χ., κάτοικος Καλλιθέας, ἐρχόµενη στὴ Μονή, µᾶς διηγήθηκε Λίγες µέρες µετά, ἦρθε ὁ γιαης τρός µας καὶ µᾶς εἶπε ὅτι παρὰ τὴν τὰ ἑξῆς: ἀντίθετη γνώµη τῶν συναδέλφων «Εἶχα ξεκινήσει καὶ δὲν αἰσθανόµουν του αἰσθάνεται ὅτι δὲν εἶναι αὐτὸ καλὰ τὸ Σεπτέµβρη τοῦ ποὺ νοµίζουν καὶ ἔχει ἕνα προαί καὶ γι αὐτὸ πήγαµε στὸ νοσοκοµεῖο, σθηµα ὅτι πρέπει νὰ χειρουργηθεῖ. ὅπου µου διαγνώσθηκε µετὰ Ἔγινε λοιπὸν πολύωρη ἐπέµβαση ἀπὸ ἀξονικὴ ὅτι φαινόταν σὰν νὰ καὶ ἐγώ, πρὶν µπῶ, παρακαλοῦσα ἔχω κάποιον ὄγκο στὸν ἐγκέφαλο, τὸν Ἅγιο νὰ φωτίσει τὸ γιατρὸ νὰ γιγαντιαῖο (ἔτσι τὸν χαρακτηρίσανε) κάνει τὴν ἐπέµβαση καλά. Ἤτανε 7,5 Χ 4,5 σὺν ἕνα τεράστιο οἴδη- µιὰ πολὺ δύσκολη ἐπέµβαση. Καὶ µα γύρω ἀπὸ αὐτό. Καὶ γι αὐτό µου ἤτανε ὄντως πολὺ ἐπιτυχηµένη, µὲ κάνανε εἰσαγωγὴ στὸν Εὐαγγελισµό. τὴ Χάρη τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ. Μᾶς Ἐν τῷ µεταξύ, µέσα σὲ ἕνα εἰ- εἶπαν ὅτι ἀφαιρέθηκε ὅλος ὁ ὄγκος κοσιτετράωρο, εἶχα ἐµφανίσει ἡµιπληγία καὶ ἐνῶ µᾶς εἶπε ὁ γιατρὸς ὅτι θὰ ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ µείνουν κάποια κινητικὰ πλευρά, δηλαδὴ παρέλυ- προβλήµατα, ἐντέλει δὲν σε τὸ ἀριστερὸ χέρι καὶ ὑπῆρξε καµία ἀπολύτως πόδι µου. Ἡ διάγνωση παρενέργεια. Καὶ ἐνῶ ὁ ἤτανε ἀπελπιστική. Λέγανε ὄγκος λέγανε ὅτι εἶναι ὅτι δὲν µπορεῖ νὰ χει- κακοήθης, µετὰ εἴπανε ρουργηθεῖ. Ἤτανε πολὺ ὅτι ἔχει πολὺ µικρὴ κακοήθεια µεγάλη ἡ κακοήθεια καὶ καὶ ἐντέλει ὅτι ἂν τὸ πειράζανε θὰ γινότανε χειρότερος, ἔτσι λέγανε οἱ γιατροί. Μοῦ κάνανε καὶ ὅτι εἶναι καλοήθ δὲν ξέρουν ἐντέλει τί εἶναι. Εἶναι ἀδιάγνωστο βεβαίως ἀγωγή, κο- καὶ παρόλες τὶς ἐξετάσεις ρτιζόνη καὶ ἀντιεπιληπτικὰ παραµένει ἀδιάγνωστο. γιὰ νὰ ξεπρηστεῖ τὸ Ἐν τῷ µεταξὺ ἤ- οἴδηµα, ἀλλὰ µέχρι ἐκεῖ. Ἐγὼ παρακαλοῦσα µουν σὲ τόσο καλὴ κατάσταση ποὺ τὸν Ἅγιο Ραφαήλ, ἐπειδὴ µέσα σὲ µιὰ βδοµάδα εἶχα φύγει ἀπ εἴχαµε ἀκούσει ὅτι ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ τὸ νοσοκοµεῖο. Ἔπαθα ὅµως µιὰ εἶναι πολὺ δυνατὸς καὶ θαυµατουργὸς σοβαρὴ ἀλλεργικὴ ἀντίδραση ἀπὸ καὶ ὁ σύζυγός µου εἶχε διαβάσει φάρµακα µὲ κάποιες ἐπιπλοκὲς καὶ ἕνα βιβλίο µὲ θαύµατα τοῦ Ἁγίου. ξαναεισήχθηκα σὲ ἄλλο νοσοκοµεῖο. Ἐπειδὴ εἴχαµε µάθει πρόσφατα ὅτι Εἶδα τότε ἕνα ὄνειρο: Εἶδα τρία ἄ- ὑπάρχει Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ τοµα, ἕνα µεγάλης ἡλικίας, ἕναν στὸ Ἄνω Σούλι, στὸ Μαρα- ἄλλον πιὸ νέο καὶ ἕνα κοριτσάκι θῶνα, συζητήσαµε καὶ εἴπαµε νὰ καὶ µοῦ εἴπανε «Σὲ περιµένουµε!». πάει ὁ σύζυγός µου νὰ προσευχηθεῖ Στὴν ἀρχὴ φοβήθηκα γιατί θεώρησα ἐκεῖ. Αὐτὸ ἔγινε καὶ πῆρε λαδάκι ὅτι ὁ µεγάλος στὴν ἡλικία ἦταν κάποιος ἀπὸ τὴ Μονή, τὸ ὁποῖο βάζαµε καθηµερινὰ ἀπὸ τὸν θάλαµο ποὺ νοση- καθὼς καὶ Ἁγιασµό, ποὺ λευόµουνα ποὺ εἶχε µόλις πεθάνει ἔπινα κάθε πρωί. καὶ νόµιζα ὅτι θὰ πέθαινα κι ἐγώ. 2

3 Ὅµως, µετὰ σκέφτηκα ὅτι ἦταν οἱ τρεῖς Ἅγιοι: Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ, ὁ Ἅγιος Νικόλαος καὶ ἡ Ἁγία Εἰρήνη καὶ µοῦ λέγανε ὅτι µὲ περιµένανε γιατί εἶχα τάξει νὰ πάω νὰ προσκυνήσω στὸ Μοναστήρι Τους στὸ Ἄ- νω Σούλι, µόλις γίνω καλὰ καὶ µὲ αὐτὸ πού µοῦ εἴπανε µὲ προσκαλοῦσαν νὰ πάω, φανερώνοντάς µου ὅτι ἤµουν ἤδη καλὰ καὶ γι αὐτὸ µὲ περίµεναν νὰ πάω νὰ προσκυνήσω. Ἀπὸ τότε ποὺ τὸ εἶδα αὐτὸ τὸ ὄ- νειρο δὲν ὑπῆρξαν ἄλλες παρενέργειες καὶ ἐπιπλοκές. Ἡ ὑγεῖα µου σταθεροποιήθηκε καὶ ἐντέλει σήµερα ἀξιώθηκα καὶ ἦρθα στὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου νὰ κάνω τὸ τάµα µου. Ἀναρρώνω πλήρως, χωρὶς ἀπολύτως καµµία κινητικὴ ἢ ἄλλη παρενέργεια καὶ αὐτὸ τὸ ὀφείλω στὸν Ἅγιο Ραφαήλ, διότι τὸ ὅτι τὰ κατάφερα µὲ τὴν ὅλη κατάσταση, τὰ φάρµακα καὶ τὸ χειρουργεῖο, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐκτὸς τῶν ἄλλων ἔχω καὶ µεσογειακὴ ἀναιµία, ἦταν σίγουρα ἕνα µεγάλο θαῦµα!!» Η ΙΑΦΟΡΑ ΕΝΟΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΕΜΒΡΥΟΥ Ποινὴ φυλάκισης ἕξι µηνῶν ἐπέβαλε τὸ δικαστήριο στὸν 63χρονο Richard J. Atkinson ἀπὸ τὴν Οὐάσιγκτον γιὰ τὴ δολοφονία τοῦ παπαγάλου τῆς πρώην συντρόφου του τρυπώντας τὸν ἀνελέητα µὲ ἕνα πιρούνι. Τὸ ἀνώτατο δικαστήριο τῆς κοµητείας Snohomish ἐπιδίκασε χρηµατικὴ ἀποζηµίωση στὴν πρώην σύντροφο τοῦ 63χρονου, ἐνῶ τοῦ ἀπαγόρευσε τὴν κατοχὴ κατοικιδίων γιὰ πέντε χρόνια. Γιὰ ἕνα παπαγάλο (ποὺ κακῶς βεβαίως τὸν σκότωσε, ἔστω κι ἂν ἦταν µεθυσµένος) ἔγιναν τόσα καὶ ἄλλα πιὸ πολλὰ ποὺ δὲν γράφτηκαν καὶ ποὺ µπορεῖ νὰ τὰ ἐννοήσει κανεὶς (δικαστήρια, 3 δικηγόροι, πληρωµές, διαδικασίες κ.ἅ.). Αὐτὸς ὁ «φονιάς» τιµωρήθηκε τόσο αὐστηρά!!! Οἱ δικαστὲς ἐκεῖνοι δίκασαν ποτὲ κανένα γιατρὸ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ κάνουν ἐκτρώσεις; (κι ἂν δίκασαν, τί ποινὴ ἔβαλαν;) Καὶ τόσα ἑκατοµµύρια παιδιὰ ποὺ εἶναι θύµατα τῶν ἐκτρώσεων, γιατί πᾶνε στὰ ἄγραφα καὶ δὲν µιλάει κανένας γι αὐτά; Καὶ τόσοι γιατροὶ «φονιάδες ἐκ προµελέτης, ἔχοντες σῶας τὰς φρένας ποὺ κάνουν ἑκατοµµύρια φόνους (σὲ σηµεῖο νὰ ὑπάρχουν ἄκουσον ἄκουσον νοσοκοµεῖα ποὺ κάνουν οἰκονοµία στὴ θέρµανση καίγοντας τὰ νεκρὰ σώµατα τῶν ἐµβρύων) θὰ µείνουν ἀτιµώρητοι; Εἶναι ἣ δὲν εἶναι παραλογισµός αὐτό; Εἶναι ἣ δὲν εἶναι µέγιστη ὑποκρισία καὶ ἡ ἀπόλυτη ἠθική παρακµή; ΣΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ Σεβάσµιος ἱερωµένος βρέθηκε, πρὶν λίγες ἡµέρες, σὲ Νοσοκοµεῖο τῆς πόλης γιὰ νὰ ὑποβληθεῖ σὲ σειρὰ ἐξετάσεων. Ἡ συµπεριφορὰ τοῦ προσωπικοῦ ὑποδειγµατική. Ἡ εὐγένεια πηγαία. Ἐντυπωσίασαν τὸν καλὸ λευίτη. Τὸν συγκίνησαν. Περισσότερο ὅµως, τὸν ἐξέπληξε ὁ νοσοκό- µος ποὺ τοῦ πῆρε αἷµα. Σοβαρός, προσεκτικὸς ὑπὲρ τὸ δέον, συµπεριφερόταν σχεδὸν µὲ εὐλάβεια. Ἀναζητοῦσε φλέβα στὸ χέρι τοῦ ἀσθενοῦς µὲ τόση ἐπιµέλεια, ποὺ ὁ ἱερέας τὸν παρατήρησε: - Παιδί µου, µὴν ἔχεις τόση ἀγωνία. ὲν πειράζει νὰ πονέσουµε καὶ λίγο - Τί λέτε, πάτερ, τοῦ ἀπάντησε ὁ νοσηλευτής, µὲ τὴν ἴδια πάντα σοβαρότητα στὸ πρόσωπο. Νὰ πονέσει τὸ χέρι αὐτὸ ποὺ µᾶς εὐλογεῖ, ποὺ µᾶς ἁγιάζει, ποὺ µᾶς βαπτίζει; Τὸ χέρι ποὺ ἀγγίζει τὰ Τίµια ῶρα; Ποὺ ὑψώνεται στὸν Οὐρανό, ἱκετεύοντας γιά µας;

4 Τὸ χέρι ποὺ σκορπᾶ στὴν κοινωνία µας µόνο τὸ καλό; Ὁ ἱερέας δὲν µπόρεσε, πλέον, νὰ κρύψει τὴν συναισθηµατική του φόρτιση. Καὶ θὰ θυµᾶται πάντα πὼς ἐκεῖνο τὸ πρωινὸ στὸ Νοσοκοµεῖο ἄκουσε τὸ δυνατότερο κήρυγµα. Καὶ εἰσέπραξε τὸν µεγαλύτερο ἔπαινο. Τὸν λόγο τῆς ἀγάπης, τοῦ σεβασµοῦ, τῆς ἀναγνώρισης, τῆς εὐγνωµοσύνης. Εὖγε στὴν εὐαίσθητη ψυχὴ τοῦ νοσηλευτῆ! Εὖγε στὴν πιστή, εὐλαβικὴ ψυχὴ τοῦ λαοῦ µας. Καὶ εἴθε οἱ Ἱερεῖς νὰ ἀνταποκρίνονται πάντα ἐπάξια στὸν ὑψηλὸ προορισµό τους, διακονώντας µὲ αὐταπάρνηση τὸ Θεὸ καὶ τὸ λαό Του. ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟ ΟΤΕΣ «Ὅσα δὲν πέτυχε ὁ κοµµουνισµὸς µὲ τὴν ἀνταρσία ἐναντίον τοῦ Ἔ- θνους γίνονται σήµερα κατορθωτὰ µὲ τοὺς πρόθυµους συνοδοιπόρους του ποὺ βρίσκονται στὸν δεξιὸ χῶρο». «Νὰ προσέχουµε τοὺς προδότες ποὺ προέρχονται µέσα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, διετύπωσε ὁ Σεβασµιώτατος. Ἡ χώρα ἔχει γεµίσει ἀπὸ νέους ἐφιάλτες. Τοὺς βρίσκουµε στὸ κυβερνητικὸ στρατόπεδο καὶ στὴν ἀντιπολίτευση, στὶς δῆθεν κοινωνικὲς ὀργανώσεις, σὲ κοσµικὰ ἰσχυροὺς παράγοντες, στὸν τύπο. Ὅλοι αὐτοὶ προπαγανδίζουν τὸ σύµφωνο ἐλεύθερης συµβίωσης, εἶναι αὐτοὶ ποὺ στέλνουν τοὺς πολυτέκνους στὸ ἰκρίωµα µὲ φόρους, εὐνοοῦν τοὺς ἀγάµους καὶ ἔχουν στὸ στόχαστρο τοὺς οἰκογενειάρχες.» (Ὀρθόδ. Τύπος , σελὶς 8) ΜΗ ΒΙΑΖΕΙΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ Ἔγραφαν οἱ ἐφηµερίδες ὅτι στὸ Κάιρο κάποιος ἔτρεχε σὰν τρελὸς 4 καὶ ζητοῦσε νὰ πάρη εἰσιτήριο ἀπὸ τὸ ἀεροδρόµιο, γιὰ νὰ πάη σὲ ἄλλη πόλη µακριά. Τὰ χαρτιά του ὅµως δὲν ἦταν ἐντάξει. Παρακαλοῦσε, πίεζε, ἀλλὰ στάθηκε ἀδύνατο. Τὸ ἀεροπλάνο ἔφυγε, κι αὐτὸς ἔµεινε ἐκεῖ, στεναχωρηµένος πάρα πολύ. Μετὰ ἀπὸ µία ὥρα ὅµως, αὐτὸς ὁ ἴδιος πάει στὴν ἐκκλησία καὶ εὐχαριστεῖ τὸ Χριστό. Τί συνέβη; Τὸ ἀεροπλάνο ποὺ θὰ ταξίδευε, ἐνῶ βρισκόταν στὰ ὕψη, ἔπαθε βλάβη, ἔπεσε καὶ ἔγινε συντρίµµια καὶ οἱ 120 ἐπιβάτες σκοτώθηκαν. Γλύτωσε αὐτὸς ἀπὸ βέβαιο θάνατο. Μὴ βιάζεις, λοιπόν, τὰ πράγµατα! Πολλὲς φορὲς ἡ βία κάνει κακό, ἐνῶ τὰ ἐµπόδια εἶναι γιὰ τὸ καλό. Συχνὰ οἱ θλίψεις ὁδηγοῦν σὲ καλὰ καὶ εὐεργετικὰ ἀποτελέσµατα καὶ κάτι, ποὺ ἐµεῖς τὸ θεωροῦµε δυστύχηµα, ἀποδεικνύεται εὐεργέτηµα. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ! Ὁ φτωχὸς οἰκογενειάρχης δὲν ἔχει νὰ πληρώσει τὴ ΕΗ καὶ τοῦ κόβουν τὸ ρεῦµα. Ἐνῶ τὰ γραφεῖα τῆς Νέας ηµοκρατίας καὶ τοῦ Πασὸκ χρωστοῦν στὴ ΕΗ καὶ δὲν τοὺς κόβουν τὸ ρεῦµα. Ὁ φτωχὸς οἰκογενειάρχης δὲν ἔχει νὰ πληρώση τὸ δάνειό του γιὰ τὸ σπίτι του στὴν Τράπεζα καὶ τοῦ παίρνει τὸ σπίτι ἡ Τράπεζα. Ἐνῶ ἡ Νέα ηµοκρατία καὶ τὸ Πασὸκ χρωστοῦν στὴν τράπεζα καὶ οὐδεὶς τοὺς ἐνοχλεῖ. ΟΣΑ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ!!! Ὁ Θεὸς φύτεψε στὴν καρδιὰ κάθε µάνας τὴν ἀγάπη στὸ παιδὶ καὶ ὅσα διατάγµατα κι ἂν ἐκδοθοῦν νὰ µὴν τὸ ἀγαπᾶ αὐτὴ θὰ τὸ ἀγαπᾶ. Ἔτσι καὶ γιὰ τὴ θρησκεία. Ὅσα διατάγµατα κι ἂν ἐκδοθοῦν νὰ µὴ θρησκεύη ὁ ἄνθρωπος, αὐτὸς θὰ ἐξακολουθῆ νὰ θρησκεύη.

5 ΒΑΤΙΚΑΝΟ Τὸ γύρο τοῦ κόσµου ἔκανε ἕνα στιγµιότυπο ποὺ συνέβη στὴ Ρώµη καὶ ὅσοι τὸ εἶδαν ἔκαναν τὶς ἴδιες σκέψεις. Ὁ πάπας Φραγκίσκος ἀ- πευθυνόµ ενος ἀπὸ τὸ µεγάλο παράθυρο ποὺ βλέπει ἀπὸ ψηλὰ στὴν πλατεία τοῦ Ἁγίου Πέτρου πρὸς τὸ συγκεντρωµένο ἐκεῖ πλῆθος, µιλοῦσε γιὰ τὴν εἰρήνη στὴν Οὐκρανία, ἡ ὁποία τὶς ἡµέρες αὐτὲς διέρχεται κρίσι. εξιὰ καὶ ἀριστερά του εἶχε δυὸ παιδιά, ἕνα ἀγόρι καὶ ἕνα κορίτσι, τὰ ὁποία στὸ τέλος κατ ἐντολήν του ἄφησαν συµβολικὰ νὰ πετάξουν δυὸ περιστέρια. Μόλις ὅ- µως τὰ περιστέρια πῆγαν νὰ φτερουγίσουν, ἐµφανίσθηκαν δυὸ ἄλλα ἐπιθετικὰ πουλιά, ἕνα µαῦρο κι ἕνα ἄσπρο, τὸ ἕνα τῆς στεριᾶς (κοράκι) καὶ τὸ ἄλλο τῆς θαλάσσης (γλάρος) καὶ κατέφαγαν τὰ περιστέρια. συµπροσευχὲς γιὰ τὴν εἰρήνη, ὑπογείως παρασκευάζει πόλεµο, ἀφοῦ δρᾶ ὕπουλα στὴν Ἀνατολὴ µὲ τὴν Οὐνία, παρεµβαίνει ἀλλοῦ διχαστικά, ἐµπορεύεται ἀκόµη καὶ ὅπλα (ὁ µακαρίτης Ἀνδρέας Παπανδρέου δὲν εἶχε πεῖ, ὅτι πίσω ἀπὸ τὸν πόλε- µο στὴ Σερβία ἦταν καὶ τὸ Βατικανό;) Ὁ πάπας θυµίζει τὸ δεύτερο ἐ- κεῖνο θηρίο, γιὰ τὸ ὁποῖο ὁµιλεῖ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης εἰς τὴν Ἀποκάλυψι 13,11-12 (Χριστιανικὴ Σπίθα, , σελὶς 1) ΤΕΜΕΝΟΣ Ἀπὸ τὴ Σ υρία µας ἔρχεται ἡ εἴδηση ὅτι µιὰ ὁµάδα ἀπὸ πέντε ἰσλαµιστές, κάπου ἐκεῖ στὴν πόλη Χὸµς ἔπιασαν τὸν χριστιανὸ Fadi, ἕναν νέο 25 ἐτῶν περίπου καὶ µὲ περισσὴ µανία ἅρπαξαν τὸν σταυρὸ ποὺ ἔ- φερε στὸ στῆθος του, τοῦ ἔκοψαν τὸ κεφάλι καὶ στὴ συνέχεια µὲ περισσὴ µανία ἔµπηξαν τὸ σταυρὸ στὸ στῆθος του. Ἐµπρὸς λοιπόν, ἂς φτιάξουµε Τζαµιά, ὥστε νὰ ἐκθρέψουµε τέτοια ἀνθρωπόµορφα θηρία στὴ Χώρα µας καὶ στὴν συνέχεια νὰ βιώσουµε παρόµοιες ἐµπειρίες. Αἶσχος! Αἶσχος! Αἶσχος! (Σεβασµ. Καλαβρύτων κ. Ἀµβρόσιος) Εἶναι γνωστὸ ὅτι τὸ Βατικανὸ ὡς ἐ- Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ γκόσµιο κράτος, ἀσκεῖ διπλωµατία Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης ὅπως ὅλα τὰ κράτη τοῦ κόσµου Πειραιῶς κ. Σεραφεὶµ µὲ γραπτὴν τούτου. Καὶ ἡ διπλωµατία δὲν ἔχει ἀνακοίνωσίν του καταγγέλει τὸν ἀκεραιότητα. Μετέρχεται µέσα καὶ ὑποψήφιον ἀντιπεριφερειάρχην Ἀττικῆς µεθόδους, ὅπως π.χ. ἀνειλικρίνεια, κ. Γεώργιον Κουµουτσάκον ψέµα, ἐξαπάτησι, σκοπιµότητα, πίεσι ὅτι εἰς τὸ Εὐροκοινοβούλιον ἐψήφιλευσι µὲ ποικίλους τρόπους, ἐκµετάλσεν ὑπὲρ τῆς ὁµοφυλοφιλίας καὶ συ- ἀδυναµιῶν, ἀνοχή, ἀλλὰ καὶ νεχίζει ὁ Σεβασµιώτατος «Ἐρωτῶνται καλλιέργεια παθῶν κλπ, ποὺ ἀπέχουν οἱ εὐσεβεῖς Ὀρθόδοξοι Ἕλλη- ἀπὸ τὴν εὐθύτητα καὶ ἁπλότητα νες τοῦ λεκανοπεδίου, τέτοιον Περι- τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ἀγαθότητα φερειάρχη ἐπιθυµοῦν; Ἡ ἀπάντηση καὶ τιµιότητα τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ θὰ δοθεῖ στὶς κάλπες προσεχῶς» ἐνῶ τὸ Βατικανὸ πρωτοστατεῖ σὲ (Ὀρθόδ. Τύπος, , σελὶς 8) 5

6 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑΚΗ κ. ΝΙΚΟ ΗΜΟΥ Υ ΠΟΨΗΦΙΟ ΣΤΟ «ΠΟΤΑΜΙ» Ρώτησαν τὸν Κολοκοτρώνη: - Ἐσύ, στρατηγέ, µὲ ποιοὺς πᾶς; Εἶσαι ἀγγλόφιλος; - Ὄχι, ἀποκρίθηκε ὁ γέρος τοῦ Μωριά. - Τότε θά σαι γαλλόφιλος. - Οὔτε. - Εἶσαι µήπως ρωσόφιλος; - Οὔτε αὐτό. - Μὰ τότε, λοιπόν, τί εἶσαι; Καὶ ὁ γέρος τοῦ Μωριά, µ ὲ τὴ συνη- - Ἐγὼ ἤµουν καὶ θὰ εἶµαι πάντοτε θισµένη του θυµοσοφία ἀπάντησε: Θεόφιλος. Γιατί, σὰν τὸν Θεὸ κανεὶς δὲν ἀγαπᾶ τὴν Ἑλλάδα. Κύριε Νίκο ήµου, ἐκπρόσωπε τοῦ 800 Χιλιάδες ἀµόρφωτοι κόµµατος «τὸ ποτάµι» σᾶς ρωτᾶµε: θυσιάστηκαν τὸ 1821 Εἶσαι Τουρκόφιλος; Τί θέλατε κ. Νίκο ήµου, οἱ Ἕλληνες νὰ µὴν ἐπα- Κα ὶ ἑµεῖς οἱ «µορφωµένοι», ναστατήσουν, νὰ µὴν ξεσηκωθοῦν; κάνουµε τὰ πάντα τὸ 2014 γιὰ νὰ ζήσουµε ἑµεῖς ἐλεύθεροι!!! Τετρακόσια χρόνια σκλαβιά, ἔπρεπε οἱ Ἕλληνες νὰ ποῦν στοὺς γιὰ νὰ ζήσουµε σκλάβοι!!! Τούρκους Σᾶς παρακαλοῦµε, µπορεῖτε νὰ φύγετε ἀπὸ τὴν Πατρίδα µας; Ἀ- λήθεια, ὅλοι αὐτοὶ οἱ κύριοι, σήµερα ποὺ ὁ λαὸς στενάζει τί κάνουν; Εἶναι καλὰ βολεµένοι. ὲν φαίνεται νὰ τοὺς ἔχει ἀγγίξει ἡ κρίση. Ἀδολεσχοῦν περὶ τῆς κρίσεως, ἐκµεταλλεύονται οὐχὶ ἀδαπάνως τὴν κρίσι, ὑπερασπίζονται δῆθεν τὰ προβλή- µατα τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ αὐτὴ ἡ κρίση δὲν τοὺς ἄγγιξε, οὔτε στὸ φαγητό τους, οὔτε στὸ ντύσιµό τους, οὔτε στὴν διαβίωσή τους καὶ κάποιοι ἑτοιµάζονται γιὰ µία ἀκόµη φορὰ νὰ σώσουν τὸ λαό. Ὁ κ. Νίκος ήµου ἔχει ἐκφράσει τὴν ἄποψή του γιὰ τοὺς Ἕλληνες, ποὺ τώρα θέλει καὶ αὐτὸς νὰ τοὺς «σώσει». ίπλα στὸν λαὸ ἔστεκε καὶ στέκει καὶ σή- µερα ἡ Ἐκκλησία ποὺ µοιράζεται τὰ προβλήµατά του, ποὺ τοῦ προσφέρει τὴν καθηµερινή του τροφή, ποὺ τὸν στηρίζει στὴν καθηµερινότητά του, ποὺ τοῦ ἐµπνέει τὴν ἐλπίδα. Ἡ µόνη πόρτα ποὺ σήµερα εἶναι ἀνοικτὴ εἶναι αὐτὴ τῆς Ἐκκλησίας. Κανενὸς ἀπὸ τοὺς κυρίους αὐτούς. Ψηφίζεται µέσα στὴν Βουλὴ γιὰ κόψιµο µισθῶν, γιὰ ἀπολύσεις ὑπαλλήλων, γιὰ φόρους, γιὰ χαράτσια. Ἀλλὰ γιὰ τοὺς ἑαυτούς σας, οὔτε κόψιµο µισθῶν, ἀλλὰ οὔτε καὶ γιὰ λιγότερους βουλευτὲς ἀπὸ 300 σὲ 200. Τὴν ἡµέρα ποὺ ὁ λαός µας θὰ καταλάβει ξεκάθαρα ποιοὶ εἶστε, τότε µιὰ καινούρια ἡµέρα θὰ ἔχει ξηµερώσει. 6

7 ΟΜΟΛΟΓΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙ Α; (Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1 η σελίδα) κρατῶµεν τῆς ὁµολογίας». Ἐὰν ἀπὸ τὶς ἡρωικὲς ἐκεῖνες ἐποχὲς τοῦ χριστιανισµοῦ ρίξουµε ἕνα βλέµµα στὴ σηµερινὴ ἐποχή, ἄραγε θὰ συναντήσουµε τὸ ἡρωικὸ πνεῦµα τῶν µαρτύρων τῆς πίστεώς µας; Βεβαίως, δὲν βάζουν σήµερα (µέχρι στιγµῆς) τὸ µαχαίρι στὸ λαιµὸ τῶν πιστῶν οἱ ἄπιστοι, ἀλλὰ πολεµοῦν τὴν πίστη µὲ ἕναν ἄλλο τρόπο: εἰρωνεύονται τοὺς πιστούς. Οἱ δὲ λεγόµενοι πιστοὶ εἶναι τόσο δειλοί, ὥστε φοβοῦνται τὶς εἰρωνίες τῶν ἀπίστων, σὰν νὰ ἐπρόκειτο οἱ ἄπιστοι νὰ τοὺς σκοτώσουν. Ἀλλοίµονο! Οἱ µάρτυρες δὲν φοβόντουσαν τὰ µαχαίρια καὶ τὶς φωτιές. Τώρα οἱ χριστιανοὶ φοβοῦνται ἕνα εἰρωνικὸ χαµόγελο, µιὰ περιφρονητικὴ λέξι, τρέµουν µήπως χαρακτηρισθοῦν ἄνθρωποι καθυστερηµένοι καὶ σβήνουν τὴ φωνή τους, καὶ δὲν κάνουν τὸ σταυρό τους καὶ κρύβονται σὰν τὰ µικρὰ παιδιὰ ποὺ παίζουν κρυφτούλι. ὲν ὁµολογοῦν τὴν πίστι τους. Οἱ ἄπιστοι καὶ ἀσεβεῖς, βλέποντας αὐτὴ τὴ σιωπή, αὐτὴ τὴ βουβαµάρα τοῦ χριστιανικοῦ κόσµου, βλέποντας ὅτι κανεὶς δὲν τοὺς ἐλέγχει καὶ δὲν τοὺς καυτηριάζει, ἔχουν γίνει θρασεῖς καὶ ἀναίσχυντοι καὶ περιπαίζουν τὴν ὀρθόδοξο πίστι καὶ βλασφηµοῦν τὰ θεῖα, κι ὅπου σταθοῦν προσπαθοῦν νὰ µεταδώσουν τὴ χολέρα τῆς ἀπιστίας καὶ ἀθεΐας. Ἐσὺ ἀγαπητὲ, νὰ κηρύξης τὸ Χριστὸ µέσα στὸ µικρὸ κύκλο ποὺ ζῆς. Μπορεῖς. Μὴ δειλιάσης. Καὶ ἂν ὅλοι αὐτοὶ ποὺ εἶναι γύρω σου περιφρονοῦν, εἰρωνεύονται καὶ χλευάζουν τὴν πίστι σου, σὺ µὴν κλονιστῆς. Μεῖνε ἀκλόνητος καὶ ἀ- τρόµητος σὰν τὸ βράχο πού, ἐνῶ 7 ἀπ ὅλες τὶς µεριὲς τὸν χτυποῦν τὰ κύµατα τοῦ ὠκεανοῦ, αὐτὸς παρα- µένει ἀκλόνητος. Βράχος νὰ εἶναι ἡ πίστη σου στὸ Χριστό. Μὲ τὰ λόγια καὶ κυρίως µὲ τὰ ἔργα, νὰ ὁµολογῆς µέσα στὸν ἄπιστο καὶ ἄθεο κόσµο ὅτι ἡ πίστι σου στὸ Χριστὸ εἶναι ἡ µόνη ἀληθινὴ πίστις. Τότε γίνεσαι καὶ ἐσὺ ἕνας µάρτυρας καὶ ὁµολογητὴς τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι θὰ εἶσαι µεταξὺ ἐκείνων ποὺ ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθύνεται λέγοντας «Ἀδελφοί, κρατῶµεν τῆς ὁµολογίας». Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥ- ΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Τίποτα δὲν κάνει τόσο χαρούµενη τὴ ζωή µας, ὅσο ἡ εὐχαρίστηση ποὺ νοιώθουµε στὴν Ἐκκλησία. Στὴν Ἐκκλησία συντηροῦν τὴ χαρὰ τους οἱ χαρούµενοι, στὴν Ἐκκλησία ἀποκτοῦν τὴν εὐθυµία τους οἱ στεναχωρηµένοι καὶ τὴν εὐφροσύνη οἱ λυπη- µένοι, στὴν Ἐκκλησία βρίσκουν τὴν ἀνακούφιση οἱ ταλαιπωρηµένοι καὶ τὴν ἀνάπαυση οἱ κουρασµένοι. «Ἐλᾶτε» λέει ὁ Κύριος, «κοντά µου ὅ- λοι ὅσοι εἶστε κουρασµένοι καὶ φορτωµένοι (µὲ θλίψεις καὶ ἁµαρτίες) κι ἐγὼ θὰ σᾶς ξεκουράσω» (Μάτθ. 11, 28). Τί πιὸ ποθητὸ θὰ µποροῦσε νὰ ὑπάρξει ἀπὸ αὐτὴ τὴ φωνή; Τί πιὸ γλυκὸ ἀπὸ αὐτὴ τὴν πρόσκληση; Ὁ Κύριος σὲ προσκαλεῖ στὴν Ἐκκλησία γιὰ πλούσιο γεῦµα. Σὲ µεταφέρει ἀπὸ τοὺς κόπους στὴν ἀνάπαυση καὶ ἀπὸ τὰ βάσανα στὴν ἀνακούφιση. Σὲ ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὸ βάρος τῶν ἁµαρτηµάτων σου. Γιατρεύει τὴν στεναχώρια µὲ τὴν εὐχαρίστηση καὶ τὴ λύπη µὲ τὴ χαρά. Κανένας δὲν εἶναι πραγµατικὰ ἐ- λεύθερος καὶ χαρούµενος, παρὰ µόνο ἐκεῖνος ποὺ ζεῖ γιὰ τὸν Χριστό. Αὐτὸς ξεπέρασε ὅλα τὰ κακὰ καὶ δὲν φοβᾶται τίποτα.

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Ὄρθρος Λειτουργία π.µ. Ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου 6.00 µ.µ. ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΤΕΡΑ Ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου 6.00 µ.µ. ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ Ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου 6.00 µ.µ. ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Ἱερόν Εὐχέλαιον 5.30 µ.µ. Ἀκολουθία τοῦ Μυστικοῦ είπνου 6.00 µ.µ. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ Ὄρθρος Λειτουργία 7.30 π.µ. Ἀκολουθία Σταυρώσεως 6.00 µ.µ. ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ἀκολουθία Ἀποκαθήλωσης 8.00 π.µ. Ἀκολουθία Ἐπιταφίου 7.00 µ.µ. ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Ὄρθρος Λειτουργία 7.30 π.µ. Ἀκολουθία Ἀναστάσεως µ.µ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἐσπερινός τῆς Ἀγάπης 7.00 µ.µ. ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ καὶ προσκύνησις Τεµαχίου Ἁγίου Λειψάνου Κάθε Τετάρτη στὶς 6.00 µ.µ. Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἀπόγευµα: 6.00 µ.µ. Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς καὶ Ἀρτοκλασία Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασµιωτάτου Ποιµενάρχου µας Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀµαρουσίου κ Ὠρωποῦ κ.κ. Κυρίλλου ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Πρωί: π.µ. Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεῖα Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀµαρουσίου κ Ὠρωποῦ κ.κ. Κυρίλλου Ἀπόγευµα: 6.00 µ.µ. Παράκλησις εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ Προσκύνησις τεµαχίου Ἁγίου Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ πρωὶ ἀνοικτὰ Μεσηµέρι κλειστὰ ἀπόγευµα ἀνοικτὰ Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ- Μηνιαῖο Ἐνηµερωτικὸ ελτίο Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ» Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: Ἐκδότης /ντής: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ κ , Ε-mail: Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα, συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ Μαραθῶνα. 87

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15 ΜΑΘΗΜΑ 3ο Γένεσις 4,1-15 Κάιν καί Ἄβελ Σέ κάποιους ναούς -ἴσως τό ἔχετε δεῖ- εἶναι ζωγραφισμένο πάνω ἀπό τήν Ὡραία Πύλη ἕνα μεγάλο μάτι. Ξέρετε γιατί; Γιά νά μᾶς θυμίζει μιά μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό Θέρμη 25/10/2013 Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 35 χρόνων των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. Τον εορτασμό των 35 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους.

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Κάθεται στο παράθυρο του δωματίου της και σκέφτεται, στεναχωρημένη τους παλιούς της φίλους και συμμαθητές.

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ 1987 Προσφώνηση στοὺς Νεωκόρους τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατὰ τὴ διάρκεια γεύματος ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΦΟΣ: Ένα λεπτό µόνο, να ξεµουδιάσω. Χαίροµαι που σε βλέπω. Μέρες τώρα θέλω κάτι να σου πω.

ΝΗΦΟΣ: Ένα λεπτό µόνο, να ξεµουδιάσω. Χαίροµαι που σε βλέπω. Μέρες τώρα θέλω κάτι να σου πω. Νήφο. Πεταλία; Εγώ, ναι. Σήκω. Δεν ξέρω αν µπορώ. Μπορείς. Είµαι κουρασµένος. Ήρθε η ώρα, όµως. Τα χέρια µου έχουν αίµατα. Τα πόδια µου είναι σαν κάποιου άλλου. Δεν έχουµε πολύ χρόνο. Ένα λεπτό µόνο, να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law3 Application Server ὅτι ἀναφέρεται ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτελεσθεῖ δικτυακά, δηλ. ἀπὸ ἄλλον

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ»

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» «Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ τι πιστεύω για την εξαφάνιση, αλλά δώσε μου λίγο χρόνο. Όχι,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα.

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα. (αρ. φυλλ. 25) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Μ ά ϊ ο ς 2 0 1 1 ΜΟΝΑΞΙΑ Ἕνας παράλυτος τριάντα ὀκτὼ χρόνια φωνάζει: Βοήθεια! Κανένας δὲν τὸν ἀ- κούει. Ἡ φωνή του πέφτει στὸ κενό. Ὁ καθένας κοιτάζει τὴ βολή του.

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό µου σκυλάκι. Ησαΐα Ευτυχία

Το δικό µου σκυλάκι. Ησαΐα Ευτυχία Συχνά στη ζωή µας βρισκόµαστε στη θέση που πρέπει να υποστηρίξουµε τη γνώµη µας για να πείσουµε τους άλλους ότι έχουµε δίκαιο! Μερικές φορές το πετυχαίνουµε µερικές όχι! Η επιχειρηµατολογία απαιτεί τέχνη,

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα 6η Κυριακή Λουκᾶ (Λκ. 8, 27 39) 22 Ὀκτωβρίου 2017 «Τί ἐμοί καί σοί, Ἰησοῦ υἱέ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή μέ βασανίσῃς» Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα στήν εὐαγγελική περικοπή.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία*

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* «Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 ἐμφανίζονται πανίσχυροι οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά,

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις Εἰσαγωγὴ Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι οἱ χρῆστες τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν μας, τὰ εἴδη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ μία ὑπόθεση εἶναι 1. Ἐνέργειες Ἐξέλιξης, 2. Οἰκονομικές, 3. Λοιπές Ἐνέργειες &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ. Μια ολοκληρωμένη περιγραφή της εικόνας: Βρέχει. Σήμερα βρέχει. Σήμερα βρέχει όλη την ημέρα και κάνει κρύο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ. Μια ολοκληρωμένη περιγραφή της εικόνας: Βρέχει. Σήμερα βρέχει. Σήμερα βρέχει όλη την ημέρα και κάνει κρύο. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (Γ ΤΑΞΗ) ΟΝΟΜΑ; ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ (ρήμα) Μια ολοκληρωμένη περιγραφή της εικόνας: ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΟΣΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΘΕΛΕΙΣ Βρέχει.

Διαβάστε περισσότερα

Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό

Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό - Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό μου να παίξουμε; Αν θέλει, ναι. Προσπάθησε να μην

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες: Eύα Καραντινού

Εικόνες: Eύα Καραντινού Εικόνες: Eύα Καραντινού H Kοκκινοσκουφίτσα Mια φορά κι έναν καιρό, έμεναν σ ένα χωριουδάκι μια γυναίκα με το κοριτσάκι της, που φορούσε μια κόκκινη σκουφίτσα. Γι αυτό ο κόσμος την φώναζε Κοκκινοσκουφίτσα.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η άρνηση του εκλεκτού

Η άρνηση του εκλεκτού Η άρνηση του εκλεκτού Ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Σκέψου, ἀγαπητέ, τὴν αἰτία τῆς ἀρνήσεως τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ποὺ εἶναι ἡ ἀμέλεια, ἡ ὁποία φαίνεται φανερὴ σ αὐτὰ τὰ τρία στὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖον ἀκολουθοῦσε

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἐμφάνιση στίς Μυροφόρες (Ἀνάσταση)

Ἡ ἐμφάνιση στίς Μυροφόρες (Ἀνάσταση) ΜΑΘΗΜΑ 27ο Ἐπίκαιρο Ἡ ἐμφάνιση στίς Μυροφόρες (Ἀνάσταση) «Χριστός ἀνέστη», παιδιά! Σαράντα μέρες μετά τό Πάσχα, μέχρι τή γιορτή τῆς Ἀνάληψης, οἱ χριστιανοί δέν ἀνταλλάσσουν ἄλλον χαιρετισμό παρά τό «Χριστός

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει

Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει Πλησιάζει το Πάσχα. Η μητέρα άρχισε να καθαρίζει το σπίτι. Πλένει τις κουρτίνες και τα τζάμια. Καθαρίζει τα χαλιά. Συγυρίζει τα ερμάρια και τους πάγκους. Ο πατέρας βοηθά τη

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, 105 56 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103352364 FAX: 2103237654 www.iaath.gr, E-Mail: ipe.iaath@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5 Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο [τα βασικά]

Το αντικείμενο [τα βασικά] Το αντικείμενο [τα βασικά] Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Τι είναι το αντικείμενο; Αντικείμενο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝ ΜιΛΗΣΑ ΠΟΤΕ, ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ, ΓιΑ ΕΚΕιΝΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑιΡι ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ. ΗΜΑΣΤΑΝ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟι ΚΟΝΤΑ 16 ΧΡΟΝιΑ.

ΔΕΝ ΜιΛΗΣΑ ΠΟΤΕ, ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ, ΓιΑ ΕΚΕιΝΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑιΡι ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ. ΗΜΑΣΤΑΝ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟι ΚΟΝΤΑ 16 ΧΡΟΝιΑ. ΣΤΡΑΓΓιΣΜΑ ΔΕΝ ΜιΛΗΣΑ ΠΟΤΕ, ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ, ΓιΑ ΕΚΕιΝΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑιΡι ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ. ΗΜΑΣΤΑΝ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟι ΚΟΝΤΑ 16 ΧΡΟΝιΑ. ΕΝΑ ΒΡΑΔΥ, ΠΟΥ ΕΣΥ Κι Η ΑΔΕΛΦΗ ΣΟΥ ΛΕιΠΑΤΕ, ΤΗΣ ΤΑ 'ΠΑ ΟΛΑ. ΜΕ ΑΚΟΥΓΕ ΣΟΒΑΡΗ.

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών

Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης». «Ο Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν

ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν Τέσσερις ἑβδομάδες μετὰ τὸ Πάσχα τὸ εὐαγγέλιο πού διαβάζεται στὶς ἐκκλησίες εἶναι ἡ ἀφήγηση τοῦ εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη γιὰ τὴν ἐκπληκτικὴ συζήτηση τοῦ Χριστοῦ μὲ

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Μπούτρου. Εργασία για το βιβλίο «Παπούτσια με φτερά»

Αναστασία Μπούτρου. Εργασία για το βιβλίο «Παπούτσια με φτερά» Αναστασία Μπούτρου Εργασία για το βιβλίο «Παπούτσια με φτερά» α) Αν κάποιος έχει φαντασία, μπορεί και φαντάζεται έναν καλύτερο κόσμο. Κλείνει τα μάτια του και βλέπει αυτό που ποθεί. Αυτό το απόσπασμα εννοεί

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη!

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! «Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! Οι καταπληκτικοί γονείς κάνουν καταπληκτικά πράγματα! Και δεν εννοώ περίπλοκα, δύσκολα, ή κάτι τέτοιο,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. ακριβώς το που.την μητέρα μου και τα αδέρφια μου, ήμουν πολύ μικρός για να τους

ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. ακριβώς το που.την μητέρα μου και τα αδέρφια μου, ήμουν πολύ μικρός για να τους ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. Γεννήθηκα πολύ μακριά. Δεν γνωρίζω ακριβώς το που.την μητέρα μου και τα αδέρφια μου, ήμουν πολύ μικρός για να τους θυμάμαι. Το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό σαν ανάμνηση

Διαβάστε περισσότερα

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σχολικό έτος 2014-15 Τάξη Β Γυμνασίου Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Τίτλος βιβλίου: «Χάρτινη αγκαλιά» Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Εκδόσεις: Καλέντης Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργαλή Μελίνα του Νικολάου, 11 ετών

Γεωργαλή Μελίνα του Νικολάου, 11 ετών Γεωργαλή Μελίνα του Νικολάου, 11 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία του Θοδωρή Μάρκου Α 3 Γυμνασίου. στο λογοτεχνικό ανάγνωσμα. «ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΜΕ ΦΤΕΡΑ» της Μαρίας Παπαγιάννη

Εργασία του Θοδωρή Μάρκου Α 3 Γυμνασίου. στο λογοτεχνικό ανάγνωσμα. «ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΜΕ ΦΤΕΡΑ» της Μαρίας Παπαγιάννη Εργασία του Θοδωρή Μάρκου Α 3 Γυμνασίου στο λογοτεχνικό ανάγνωσμα «ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΜΕ ΦΤΕΡΑ» της Μαρίας Παπαγιάννη Α ομάδα 1. Στο βιβλίο παρουσιάζονται δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο πραγματικός κόσμος της Ρόζας,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγγελέας: Δευτέρα 03/10/2011, η ημέρα της δολοφονίας της Souzan Anders. Παρατηρήσατε κάτι περίεργο στην συμπεριφορά του κατηγορούμενου;

Εισαγγελέας: Δευτέρα 03/10/2011, η ημέρα της δολοφονίας της Souzan Anders. Παρατηρήσατε κάτι περίεργο στην συμπεριφορά του κατηγορούμενου; Εισαγγελέας Γνωρίζετε τον κατηγορούμενο; Ναι, τον γνωρίζω καλά. Δουλεύουμε μαζί, τα τελευταία 8 χρόνια, στο ταμείο της Τράπεζας «Goliath». Και έχουμε μια, αρκετά στενή, φιλική σχέση. To θύμα το γνωρίζατε;

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος: Μπορείτε να δηλώσετε την σχέση σας με το θύμα; Paul: Είμαι ο αδελφός της ο μεγαλύτερος. Πέντε χρόνια διαφορά.

Συνήγορος: Μπορείτε να δηλώσετε την σχέση σας με το θύμα; Paul: Είμαι ο αδελφός της ο μεγαλύτερος. Πέντε χρόνια διαφορά. Εισαγγελέας Συνήγορος: Μπορείτε να δηλώσετε την σχέση σας με το θύμα; Paul: Είμαι ο αδελφός της ο μεγαλύτερος. Πέντε χρόνια διαφορά. Συνήγορος: Πώς ήταν η σχέση σας με την αδελφή σας; Paul: Την αγαπούσα,

Διαβάστε περισσότερα

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 1 ο Νηπιαγωγείο Κυπαρισσίας Διαβάσαμε το παραμύθι: «ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΛΙΒΑΔΙ» Ερώτηση: ΠΟΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ; - Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

κι η τιμωρία των κατηγορουμένων. Βέβαια, αν δεν έχεις πάρει καθόλου βάρος, αυτό θα σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος

κι η τιμωρία των κατηγορουμένων. Βέβαια, αν δεν έχεις πάρει καθόλου βάρος, αυτό θα σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος 14 Φτάνοντας λοιπόν ο Νικήτας σε μια από τις γειτονικές χώρες, εντυπωσιάστηκε από τον πλούτο και την ομορφιά της. Πολλά ποτάμια τη διέσχιζαν και πυκνά δάση κάλυπταν τα βουνά της, ενώ τα χωράφια ήταν εύφορα

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΤΟΙΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΝΟ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ...

ΕΝΑΣ ΤΟΙΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΝΟ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ... ΕΝΑΣ ΤΟΙΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΝΟ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ... Είναι μεσημέρι και τα παιδιά του διπλανού σπιτιού βγαίνουν έξω για να παίξουν Μια στέλνουν την μπάλα από εδώ, μια από εκεί, στο τέλος όλο πάνω μου πέφτει.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι ένα γαϊδούρι

Μια φορά κι ένα γαϊδούρι Μια φορά κι ένα γαϊδούρι Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου Υπεύθυνοι Καθηγητές Κοκκίνου Ελένη Παπαζέτης Κωνσταντίνος Καϊµακάµης Αθανάσιος Συγγραφική Οµάδα Τσιρίδης Νίκος Ραχωβίτσας Δηµήτρης Σιέλης Χρίστος Σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Το ημερολόγιό μου Πηνελόπη

Το ημερολόγιό μου Πηνελόπη Το ημερολόγιό μου Πηνελόπη Οι πρώτες μου σκέψεις Ο Οδυσσέας έφυγε και τώρα είμαι μόνη μου. Πρέπει να τα έχω όλα υπό έλεγχο Όμως, με τους μνηστήρες στα πόδια μου δε μπορώ άλλο!!! Πρέπει κάτι να κάνω γιατί

Διαβάστε περισσότερα

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών

Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

Εὐαγγέλιο καὶ νὰ ὁρκιστοῦν ψέµατα ἢ ὑπογράφουν ψεύτικα ἢ πλαστογραφοῦν.

Εὐαγγέλιο καὶ νὰ ὁρκιστοῦν ψέµατα ἢ ὑπογράφουν ψεύτικα ἢ πλαστογραφοῦν. (αρ. φυλλ. 47) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἀπρίλιος 2013 ΧΕΡΙΑ ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΧΕΡΙΑ ΑΝΟΣΙΑ Ὁ Χριστὸς προχωράει γιὰ ν ἀναµετρηθεῖ µὲ τὸ χάος καὶ τὸν θάνατο. Ὁ καιρὸς τῆς σύλληψής του πλησιάζει. Καλεῖ τοὺς µαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα