κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ"

Transcript

1 (αρ. φυλλ. 56) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἀπρίλιος 2014 ΟΜΟΛΟΓΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙ Α; Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους καὶ λέει «Ἀδελφοὶ κρατῶµεν τῆς ὁµολογίας» (Ἑβρ. 4,14). ηλαδή. Ἂς κρατοῦµε καλὰ τὴν πίστι µας στὸ Χριστὸ καὶ ἂς τὴν κηρύττουµε καὶ ἂς τὴν ὁµολογοῦµε παντοῦ χωρὶς δισταγµό, χωρὶς ἀµφιβολίες, χωρὶς δειλίες καὶ φόβους. Ἀκλόνητοι καὶ ἀτρόµητοι νὰ εἴµαστε στὴν ὁµολογία τῆς πίστεώς µας. «Ἀδελφοί, κρατῶµεν τῆς ὁµολογίας». Αὐτὴ τὴ θεόπνευστη συµβουλὴ ἄκουσαν καὶ ἐφάρµοσαν οἱ πιστοί, ὄχι µόνο ἐκείνης τῆς ἐ- ποχῆς, ἀλλὰ καὶ τῶν µετέπειτα χρόνων, ὅταν κατεδιώκετο ἡ χριστιανικὴ πίστις. Ὅποιος διαβάζει τὰ µαρτυρολόγια δὲν µπορεῖ παρὰ νὰ σταθῆ µὲ θαυµασµὸ µπροστὰ στοὺς ἥρωες τῆς πίστεως. υὸ λέξεις ἂν ἔλεγαν στοὺς τυράννους, «Ἀρνούµεθα τὸ Χριστό», ἔ- φταναν γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὰ βασανιστήρια, νὰ βγοῦν ἀπὸ τὶς φυλακὲς καὶ νὰ γυρίσουν στὰ σπίτια τους. Ἀλλὰ δὲν τὶς εἶπαν. Στὴν ἐρώτησι τῶν βασανιστῶν «Τί εἶστε;», «Εἴµαστε Χριστιανοί» ἀπαντοῦσαν. 1 Οἱ µάρτυρες, µπροστὰ σὲ χιλιάδες κόσµο ποὺ φώναζε «θάνατος στοὺς Χριστιανούς», ὠµολογοῦσαν τὴν πίστι τους. Ἦταν πολὺ συγκινητικό, ν ἀκούει κανεὶς ἄνδρες, ἀλλὰ καὶ γυναῖκες καὶ µικρὰ ἀκόµη παιδιά, νὰ λένε: «Πιστεύουµε στὸν Χριστό. Κάντε µας ὅ,τι θέλετε. Τὴν πίστι µας δὲν τὴν ἀρνούµεθα!». Καὶ ἡ ἱστορία τοῦ γένους µας ἀναφέρει ὅτι ὅταν οἱ Τοῦρκοι στὴν ἑλληνικὴ ἐπανάστασι τοῦ 1821 κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ παιδιὰ στὴν παραλία, ἔβαλαν κάτω ἕναν Ἐσταυρωµένο καὶ εἶπαν στὰ γυναικόπαιδα «Ὅσοι ἀπό σας τὸν πατήσουν, θὰ γλυτώσουν, ὅσοι δὲν τὸν πατήσουν, θὰ θανατωθοῦν». Τοὺς ἔβαλαν προθεσµία. Μὰ κανείς, οὔτε γυναίκα οὔτε παιδί, πάτησε τὸν Ἐσταυρωµένο. Ὅλοι φώναξαν «Πιστεύουµε στὸ Χριστό. Μέγα τὸ Ὄνοµα τοῦ Χριστοῦ, µεγάλη ἡ χάρι τῆς Παναγίας καὶ τῶν Ἁγίων». Ἔτσι ὁµολογώντας τὴν πίστι τοὺς θυσιάστηκαν οἱ νεοµάρτυρες αὐτοί. «Ἀδελφοί, (Συνέχεια στὴν 7 η σελίδα)

2 ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ Ἡ κ. Ἀγγελικὴ Χ., κάτοικος Καλλιθέας, ἐρχόµενη στὴ Μονή, µᾶς διηγήθηκε Λίγες µέρες µετά, ἦρθε ὁ γιαης τρός µας καὶ µᾶς εἶπε ὅτι παρὰ τὴν τὰ ἑξῆς: ἀντίθετη γνώµη τῶν συναδέλφων «Εἶχα ξεκινήσει καὶ δὲν αἰσθανόµουν του αἰσθάνεται ὅτι δὲν εἶναι αὐτὸ καλὰ τὸ Σεπτέµβρη τοῦ ποὺ νοµίζουν καὶ ἔχει ἕνα προαί καὶ γι αὐτὸ πήγαµε στὸ νοσοκοµεῖο, σθηµα ὅτι πρέπει νὰ χειρουργηθεῖ. ὅπου µου διαγνώσθηκε µετὰ Ἔγινε λοιπὸν πολύωρη ἐπέµβαση ἀπὸ ἀξονικὴ ὅτι φαινόταν σὰν νὰ καὶ ἐγώ, πρὶν µπῶ, παρακαλοῦσα ἔχω κάποιον ὄγκο στὸν ἐγκέφαλο, τὸν Ἅγιο νὰ φωτίσει τὸ γιατρὸ νὰ γιγαντιαῖο (ἔτσι τὸν χαρακτηρίσανε) κάνει τὴν ἐπέµβαση καλά. Ἤτανε 7,5 Χ 4,5 σὺν ἕνα τεράστιο οἴδη- µιὰ πολὺ δύσκολη ἐπέµβαση. Καὶ µα γύρω ἀπὸ αὐτό. Καὶ γι αὐτό µου ἤτανε ὄντως πολὺ ἐπιτυχηµένη, µὲ κάνανε εἰσαγωγὴ στὸν Εὐαγγελισµό. τὴ Χάρη τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ. Μᾶς Ἐν τῷ µεταξύ, µέσα σὲ ἕνα εἰ- εἶπαν ὅτι ἀφαιρέθηκε ὅλος ὁ ὄγκος κοσιτετράωρο, εἶχα ἐµφανίσει ἡµιπληγία καὶ ἐνῶ µᾶς εἶπε ὁ γιατρὸς ὅτι θὰ ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ µείνουν κάποια κινητικὰ πλευρά, δηλαδὴ παρέλυ- προβλήµατα, ἐντέλει δὲν σε τὸ ἀριστερὸ χέρι καὶ ὑπῆρξε καµία ἀπολύτως πόδι µου. Ἡ διάγνωση παρενέργεια. Καὶ ἐνῶ ὁ ἤτανε ἀπελπιστική. Λέγανε ὄγκος λέγανε ὅτι εἶναι ὅτι δὲν µπορεῖ νὰ χει- κακοήθης, µετὰ εἴπανε ρουργηθεῖ. Ἤτανε πολὺ ὅτι ἔχει πολὺ µικρὴ κακοήθεια µεγάλη ἡ κακοήθεια καὶ καὶ ἐντέλει ὅτι ἂν τὸ πειράζανε θὰ γινότανε χειρότερος, ἔτσι λέγανε οἱ γιατροί. Μοῦ κάνανε καὶ ὅτι εἶναι καλοήθ δὲν ξέρουν ἐντέλει τί εἶναι. Εἶναι ἀδιάγνωστο βεβαίως ἀγωγή, κο- καὶ παρόλες τὶς ἐξετάσεις ρτιζόνη καὶ ἀντιεπιληπτικὰ παραµένει ἀδιάγνωστο. γιὰ νὰ ξεπρηστεῖ τὸ Ἐν τῷ µεταξὺ ἤ- οἴδηµα, ἀλλὰ µέχρι ἐκεῖ. Ἐγὼ παρακαλοῦσα µουν σὲ τόσο καλὴ κατάσταση ποὺ τὸν Ἅγιο Ραφαήλ, ἐπειδὴ µέσα σὲ µιὰ βδοµάδα εἶχα φύγει ἀπ εἴχαµε ἀκούσει ὅτι ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ τὸ νοσοκοµεῖο. Ἔπαθα ὅµως µιὰ εἶναι πολὺ δυνατὸς καὶ θαυµατουργὸς σοβαρὴ ἀλλεργικὴ ἀντίδραση ἀπὸ καὶ ὁ σύζυγός µου εἶχε διαβάσει φάρµακα µὲ κάποιες ἐπιπλοκὲς καὶ ἕνα βιβλίο µὲ θαύµατα τοῦ Ἁγίου. ξαναεισήχθηκα σὲ ἄλλο νοσοκοµεῖο. Ἐπειδὴ εἴχαµε µάθει πρόσφατα ὅτι Εἶδα τότε ἕνα ὄνειρο: Εἶδα τρία ἄ- ὑπάρχει Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ τοµα, ἕνα µεγάλης ἡλικίας, ἕναν στὸ Ἄνω Σούλι, στὸ Μαρα- ἄλλον πιὸ νέο καὶ ἕνα κοριτσάκι θῶνα, συζητήσαµε καὶ εἴπαµε νὰ καὶ µοῦ εἴπανε «Σὲ περιµένουµε!». πάει ὁ σύζυγός µου νὰ προσευχηθεῖ Στὴν ἀρχὴ φοβήθηκα γιατί θεώρησα ἐκεῖ. Αὐτὸ ἔγινε καὶ πῆρε λαδάκι ὅτι ὁ µεγάλος στὴν ἡλικία ἦταν κάποιος ἀπὸ τὴ Μονή, τὸ ὁποῖο βάζαµε καθηµερινὰ ἀπὸ τὸν θάλαµο ποὺ νοση- καθὼς καὶ Ἁγιασµό, ποὺ λευόµουνα ποὺ εἶχε µόλις πεθάνει ἔπινα κάθε πρωί. καὶ νόµιζα ὅτι θὰ πέθαινα κι ἐγώ. 2

3 Ὅµως, µετὰ σκέφτηκα ὅτι ἦταν οἱ τρεῖς Ἅγιοι: Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ, ὁ Ἅγιος Νικόλαος καὶ ἡ Ἁγία Εἰρήνη καὶ µοῦ λέγανε ὅτι µὲ περιµένανε γιατί εἶχα τάξει νὰ πάω νὰ προσκυνήσω στὸ Μοναστήρι Τους στὸ Ἄ- νω Σούλι, µόλις γίνω καλὰ καὶ µὲ αὐτὸ πού µοῦ εἴπανε µὲ προσκαλοῦσαν νὰ πάω, φανερώνοντάς µου ὅτι ἤµουν ἤδη καλὰ καὶ γι αὐτὸ µὲ περίµεναν νὰ πάω νὰ προσκυνήσω. Ἀπὸ τότε ποὺ τὸ εἶδα αὐτὸ τὸ ὄ- νειρο δὲν ὑπῆρξαν ἄλλες παρενέργειες καὶ ἐπιπλοκές. Ἡ ὑγεῖα µου σταθεροποιήθηκε καὶ ἐντέλει σήµερα ἀξιώθηκα καὶ ἦρθα στὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου νὰ κάνω τὸ τάµα µου. Ἀναρρώνω πλήρως, χωρὶς ἀπολύτως καµµία κινητικὴ ἢ ἄλλη παρενέργεια καὶ αὐτὸ τὸ ὀφείλω στὸν Ἅγιο Ραφαήλ, διότι τὸ ὅτι τὰ κατάφερα µὲ τὴν ὅλη κατάσταση, τὰ φάρµακα καὶ τὸ χειρουργεῖο, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐκτὸς τῶν ἄλλων ἔχω καὶ µεσογειακὴ ἀναιµία, ἦταν σίγουρα ἕνα µεγάλο θαῦµα!!» Η ΙΑΦΟΡΑ ΕΝΟΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΕΜΒΡΥΟΥ Ποινὴ φυλάκισης ἕξι µηνῶν ἐπέβαλε τὸ δικαστήριο στὸν 63χρονο Richard J. Atkinson ἀπὸ τὴν Οὐάσιγκτον γιὰ τὴ δολοφονία τοῦ παπαγάλου τῆς πρώην συντρόφου του τρυπώντας τὸν ἀνελέητα µὲ ἕνα πιρούνι. Τὸ ἀνώτατο δικαστήριο τῆς κοµητείας Snohomish ἐπιδίκασε χρηµατικὴ ἀποζηµίωση στὴν πρώην σύντροφο τοῦ 63χρονου, ἐνῶ τοῦ ἀπαγόρευσε τὴν κατοχὴ κατοικιδίων γιὰ πέντε χρόνια. Γιὰ ἕνα παπαγάλο (ποὺ κακῶς βεβαίως τὸν σκότωσε, ἔστω κι ἂν ἦταν µεθυσµένος) ἔγιναν τόσα καὶ ἄλλα πιὸ πολλὰ ποὺ δὲν γράφτηκαν καὶ ποὺ µπορεῖ νὰ τὰ ἐννοήσει κανεὶς (δικαστήρια, 3 δικηγόροι, πληρωµές, διαδικασίες κ.ἅ.). Αὐτὸς ὁ «φονιάς» τιµωρήθηκε τόσο αὐστηρά!!! Οἱ δικαστὲς ἐκεῖνοι δίκασαν ποτὲ κανένα γιατρὸ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ κάνουν ἐκτρώσεις; (κι ἂν δίκασαν, τί ποινὴ ἔβαλαν;) Καὶ τόσα ἑκατοµµύρια παιδιὰ ποὺ εἶναι θύµατα τῶν ἐκτρώσεων, γιατί πᾶνε στὰ ἄγραφα καὶ δὲν µιλάει κανένας γι αὐτά; Καὶ τόσοι γιατροὶ «φονιάδες ἐκ προµελέτης, ἔχοντες σῶας τὰς φρένας ποὺ κάνουν ἑκατοµµύρια φόνους (σὲ σηµεῖο νὰ ὑπάρχουν ἄκουσον ἄκουσον νοσοκοµεῖα ποὺ κάνουν οἰκονοµία στὴ θέρµανση καίγοντας τὰ νεκρὰ σώµατα τῶν ἐµβρύων) θὰ µείνουν ἀτιµώρητοι; Εἶναι ἣ δὲν εἶναι παραλογισµός αὐτό; Εἶναι ἣ δὲν εἶναι µέγιστη ὑποκρισία καὶ ἡ ἀπόλυτη ἠθική παρακµή; ΣΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ Σεβάσµιος ἱερωµένος βρέθηκε, πρὶν λίγες ἡµέρες, σὲ Νοσοκοµεῖο τῆς πόλης γιὰ νὰ ὑποβληθεῖ σὲ σειρὰ ἐξετάσεων. Ἡ συµπεριφορὰ τοῦ προσωπικοῦ ὑποδειγµατική. Ἡ εὐγένεια πηγαία. Ἐντυπωσίασαν τὸν καλὸ λευίτη. Τὸν συγκίνησαν. Περισσότερο ὅµως, τὸν ἐξέπληξε ὁ νοσοκό- µος ποὺ τοῦ πῆρε αἷµα. Σοβαρός, προσεκτικὸς ὑπὲρ τὸ δέον, συµπεριφερόταν σχεδὸν µὲ εὐλάβεια. Ἀναζητοῦσε φλέβα στὸ χέρι τοῦ ἀσθενοῦς µὲ τόση ἐπιµέλεια, ποὺ ὁ ἱερέας τὸν παρατήρησε: - Παιδί µου, µὴν ἔχεις τόση ἀγωνία. ὲν πειράζει νὰ πονέσουµε καὶ λίγο - Τί λέτε, πάτερ, τοῦ ἀπάντησε ὁ νοσηλευτής, µὲ τὴν ἴδια πάντα σοβαρότητα στὸ πρόσωπο. Νὰ πονέσει τὸ χέρι αὐτὸ ποὺ µᾶς εὐλογεῖ, ποὺ µᾶς ἁγιάζει, ποὺ µᾶς βαπτίζει; Τὸ χέρι ποὺ ἀγγίζει τὰ Τίµια ῶρα; Ποὺ ὑψώνεται στὸν Οὐρανό, ἱκετεύοντας γιά µας;

4 Τὸ χέρι ποὺ σκορπᾶ στὴν κοινωνία µας µόνο τὸ καλό; Ὁ ἱερέας δὲν µπόρεσε, πλέον, νὰ κρύψει τὴν συναισθηµατική του φόρτιση. Καὶ θὰ θυµᾶται πάντα πὼς ἐκεῖνο τὸ πρωινὸ στὸ Νοσοκοµεῖο ἄκουσε τὸ δυνατότερο κήρυγµα. Καὶ εἰσέπραξε τὸν µεγαλύτερο ἔπαινο. Τὸν λόγο τῆς ἀγάπης, τοῦ σεβασµοῦ, τῆς ἀναγνώρισης, τῆς εὐγνωµοσύνης. Εὖγε στὴν εὐαίσθητη ψυχὴ τοῦ νοσηλευτῆ! Εὖγε στὴν πιστή, εὐλαβικὴ ψυχὴ τοῦ λαοῦ µας. Καὶ εἴθε οἱ Ἱερεῖς νὰ ἀνταποκρίνονται πάντα ἐπάξια στὸν ὑψηλὸ προορισµό τους, διακονώντας µὲ αὐταπάρνηση τὸ Θεὸ καὶ τὸ λαό Του. ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟ ΟΤΕΣ «Ὅσα δὲν πέτυχε ὁ κοµµουνισµὸς µὲ τὴν ἀνταρσία ἐναντίον τοῦ Ἔ- θνους γίνονται σήµερα κατορθωτὰ µὲ τοὺς πρόθυµους συνοδοιπόρους του ποὺ βρίσκονται στὸν δεξιὸ χῶρο». «Νὰ προσέχουµε τοὺς προδότες ποὺ προέρχονται µέσα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, διετύπωσε ὁ Σεβασµιώτατος. Ἡ χώρα ἔχει γεµίσει ἀπὸ νέους ἐφιάλτες. Τοὺς βρίσκουµε στὸ κυβερνητικὸ στρατόπεδο καὶ στὴν ἀντιπολίτευση, στὶς δῆθεν κοινωνικὲς ὀργανώσεις, σὲ κοσµικὰ ἰσχυροὺς παράγοντες, στὸν τύπο. Ὅλοι αὐτοὶ προπαγανδίζουν τὸ σύµφωνο ἐλεύθερης συµβίωσης, εἶναι αὐτοὶ ποὺ στέλνουν τοὺς πολυτέκνους στὸ ἰκρίωµα µὲ φόρους, εὐνοοῦν τοὺς ἀγάµους καὶ ἔχουν στὸ στόχαστρο τοὺς οἰκογενειάρχες.» (Ὀρθόδ. Τύπος , σελὶς 8) ΜΗ ΒΙΑΖΕΙΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ Ἔγραφαν οἱ ἐφηµερίδες ὅτι στὸ Κάιρο κάποιος ἔτρεχε σὰν τρελὸς 4 καὶ ζητοῦσε νὰ πάρη εἰσιτήριο ἀπὸ τὸ ἀεροδρόµιο, γιὰ νὰ πάη σὲ ἄλλη πόλη µακριά. Τὰ χαρτιά του ὅµως δὲν ἦταν ἐντάξει. Παρακαλοῦσε, πίεζε, ἀλλὰ στάθηκε ἀδύνατο. Τὸ ἀεροπλάνο ἔφυγε, κι αὐτὸς ἔµεινε ἐκεῖ, στεναχωρηµένος πάρα πολύ. Μετὰ ἀπὸ µία ὥρα ὅµως, αὐτὸς ὁ ἴδιος πάει στὴν ἐκκλησία καὶ εὐχαριστεῖ τὸ Χριστό. Τί συνέβη; Τὸ ἀεροπλάνο ποὺ θὰ ταξίδευε, ἐνῶ βρισκόταν στὰ ὕψη, ἔπαθε βλάβη, ἔπεσε καὶ ἔγινε συντρίµµια καὶ οἱ 120 ἐπιβάτες σκοτώθηκαν. Γλύτωσε αὐτὸς ἀπὸ βέβαιο θάνατο. Μὴ βιάζεις, λοιπόν, τὰ πράγµατα! Πολλὲς φορὲς ἡ βία κάνει κακό, ἐνῶ τὰ ἐµπόδια εἶναι γιὰ τὸ καλό. Συχνὰ οἱ θλίψεις ὁδηγοῦν σὲ καλὰ καὶ εὐεργετικὰ ἀποτελέσµατα καὶ κάτι, ποὺ ἐµεῖς τὸ θεωροῦµε δυστύχηµα, ἀποδεικνύεται εὐεργέτηµα. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ! Ὁ φτωχὸς οἰκογενειάρχης δὲν ἔχει νὰ πληρώσει τὴ ΕΗ καὶ τοῦ κόβουν τὸ ρεῦµα. Ἐνῶ τὰ γραφεῖα τῆς Νέας ηµοκρατίας καὶ τοῦ Πασὸκ χρωστοῦν στὴ ΕΗ καὶ δὲν τοὺς κόβουν τὸ ρεῦµα. Ὁ φτωχὸς οἰκογενειάρχης δὲν ἔχει νὰ πληρώση τὸ δάνειό του γιὰ τὸ σπίτι του στὴν Τράπεζα καὶ τοῦ παίρνει τὸ σπίτι ἡ Τράπεζα. Ἐνῶ ἡ Νέα ηµοκρατία καὶ τὸ Πασὸκ χρωστοῦν στὴν τράπεζα καὶ οὐδεὶς τοὺς ἐνοχλεῖ. ΟΣΑ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ!!! Ὁ Θεὸς φύτεψε στὴν καρδιὰ κάθε µάνας τὴν ἀγάπη στὸ παιδὶ καὶ ὅσα διατάγµατα κι ἂν ἐκδοθοῦν νὰ µὴν τὸ ἀγαπᾶ αὐτὴ θὰ τὸ ἀγαπᾶ. Ἔτσι καὶ γιὰ τὴ θρησκεία. Ὅσα διατάγµατα κι ἂν ἐκδοθοῦν νὰ µὴ θρησκεύη ὁ ἄνθρωπος, αὐτὸς θὰ ἐξακολουθῆ νὰ θρησκεύη.

5 ΒΑΤΙΚΑΝΟ Τὸ γύρο τοῦ κόσµου ἔκανε ἕνα στιγµιότυπο ποὺ συνέβη στὴ Ρώµη καὶ ὅσοι τὸ εἶδαν ἔκαναν τὶς ἴδιες σκέψεις. Ὁ πάπας Φραγκίσκος ἀ- πευθυνόµ ενος ἀπὸ τὸ µεγάλο παράθυρο ποὺ βλέπει ἀπὸ ψηλὰ στὴν πλατεία τοῦ Ἁγίου Πέτρου πρὸς τὸ συγκεντρωµένο ἐκεῖ πλῆθος, µιλοῦσε γιὰ τὴν εἰρήνη στὴν Οὐκρανία, ἡ ὁποία τὶς ἡµέρες αὐτὲς διέρχεται κρίσι. εξιὰ καὶ ἀριστερά του εἶχε δυὸ παιδιά, ἕνα ἀγόρι καὶ ἕνα κορίτσι, τὰ ὁποία στὸ τέλος κατ ἐντολήν του ἄφησαν συµβολικὰ νὰ πετάξουν δυὸ περιστέρια. Μόλις ὅ- µως τὰ περιστέρια πῆγαν νὰ φτερουγίσουν, ἐµφανίσθηκαν δυὸ ἄλλα ἐπιθετικὰ πουλιά, ἕνα µαῦρο κι ἕνα ἄσπρο, τὸ ἕνα τῆς στεριᾶς (κοράκι) καὶ τὸ ἄλλο τῆς θαλάσσης (γλάρος) καὶ κατέφαγαν τὰ περιστέρια. συµπροσευχὲς γιὰ τὴν εἰρήνη, ὑπογείως παρασκευάζει πόλεµο, ἀφοῦ δρᾶ ὕπουλα στὴν Ἀνατολὴ µὲ τὴν Οὐνία, παρεµβαίνει ἀλλοῦ διχαστικά, ἐµπορεύεται ἀκόµη καὶ ὅπλα (ὁ µακαρίτης Ἀνδρέας Παπανδρέου δὲν εἶχε πεῖ, ὅτι πίσω ἀπὸ τὸν πόλε- µο στὴ Σερβία ἦταν καὶ τὸ Βατικανό;) Ὁ πάπας θυµίζει τὸ δεύτερο ἐ- κεῖνο θηρίο, γιὰ τὸ ὁποῖο ὁµιλεῖ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης εἰς τὴν Ἀποκάλυψι 13,11-12 (Χριστιανικὴ Σπίθα, , σελὶς 1) ΤΕΜΕΝΟΣ Ἀπὸ τὴ Σ υρία µας ἔρχεται ἡ εἴδηση ὅτι µιὰ ὁµάδα ἀπὸ πέντε ἰσλαµιστές, κάπου ἐκεῖ στὴν πόλη Χὸµς ἔπιασαν τὸν χριστιανὸ Fadi, ἕναν νέο 25 ἐτῶν περίπου καὶ µὲ περισσὴ µανία ἅρπαξαν τὸν σταυρὸ ποὺ ἔ- φερε στὸ στῆθος του, τοῦ ἔκοψαν τὸ κεφάλι καὶ στὴ συνέχεια µὲ περισσὴ µανία ἔµπηξαν τὸ σταυρὸ στὸ στῆθος του. Ἐµπρὸς λοιπόν, ἂς φτιάξουµε Τζαµιά, ὥστε νὰ ἐκθρέψουµε τέτοια ἀνθρωπόµορφα θηρία στὴ Χώρα µας καὶ στὴν συνέχεια νὰ βιώσουµε παρόµοιες ἐµπειρίες. Αἶσχος! Αἶσχος! Αἶσχος! (Σεβασµ. Καλαβρύτων κ. Ἀµβρόσιος) Εἶναι γνωστὸ ὅτι τὸ Βατικανὸ ὡς ἐ- Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ γκόσµιο κράτος, ἀσκεῖ διπλωµατία Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης ὅπως ὅλα τὰ κράτη τοῦ κόσµου Πειραιῶς κ. Σεραφεὶµ µὲ γραπτὴν τούτου. Καὶ ἡ διπλωµατία δὲν ἔχει ἀνακοίνωσίν του καταγγέλει τὸν ἀκεραιότητα. Μετέρχεται µέσα καὶ ὑποψήφιον ἀντιπεριφερειάρχην Ἀττικῆς µεθόδους, ὅπως π.χ. ἀνειλικρίνεια, κ. Γεώργιον Κουµουτσάκον ψέµα, ἐξαπάτησι, σκοπιµότητα, πίεσι ὅτι εἰς τὸ Εὐροκοινοβούλιον ἐψήφιλευσι µὲ ποικίλους τρόπους, ἐκµετάλσεν ὑπὲρ τῆς ὁµοφυλοφιλίας καὶ συ- ἀδυναµιῶν, ἀνοχή, ἀλλὰ καὶ νεχίζει ὁ Σεβασµιώτατος «Ἐρωτῶνται καλλιέργεια παθῶν κλπ, ποὺ ἀπέχουν οἱ εὐσεβεῖς Ὀρθόδοξοι Ἕλλη- ἀπὸ τὴν εὐθύτητα καὶ ἁπλότητα νες τοῦ λεκανοπεδίου, τέτοιον Περι- τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ἀγαθότητα φερειάρχη ἐπιθυµοῦν; Ἡ ἀπάντηση καὶ τιµιότητα τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ θὰ δοθεῖ στὶς κάλπες προσεχῶς» ἐνῶ τὸ Βατικανὸ πρωτοστατεῖ σὲ (Ὀρθόδ. Τύπος, , σελὶς 8) 5

6 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑΚΗ κ. ΝΙΚΟ ΗΜΟΥ Υ ΠΟΨΗΦΙΟ ΣΤΟ «ΠΟΤΑΜΙ» Ρώτησαν τὸν Κολοκοτρώνη: - Ἐσύ, στρατηγέ, µὲ ποιοὺς πᾶς; Εἶσαι ἀγγλόφιλος; - Ὄχι, ἀποκρίθηκε ὁ γέρος τοῦ Μωριά. - Τότε θά σαι γαλλόφιλος. - Οὔτε. - Εἶσαι µήπως ρωσόφιλος; - Οὔτε αὐτό. - Μὰ τότε, λοιπόν, τί εἶσαι; Καὶ ὁ γέρος τοῦ Μωριά, µ ὲ τὴ συνη- - Ἐγὼ ἤµουν καὶ θὰ εἶµαι πάντοτε θισµένη του θυµοσοφία ἀπάντησε: Θεόφιλος. Γιατί, σὰν τὸν Θεὸ κανεὶς δὲν ἀγαπᾶ τὴν Ἑλλάδα. Κύριε Νίκο ήµου, ἐκπρόσωπε τοῦ 800 Χιλιάδες ἀµόρφωτοι κόµµατος «τὸ ποτάµι» σᾶς ρωτᾶµε: θυσιάστηκαν τὸ 1821 Εἶσαι Τουρκόφιλος; Τί θέλατε κ. Νίκο ήµου, οἱ Ἕλληνες νὰ µὴν ἐπα- Κα ὶ ἑµεῖς οἱ «µορφωµένοι», ναστατήσουν, νὰ µὴν ξεσηκωθοῦν; κάνουµε τὰ πάντα τὸ 2014 γιὰ νὰ ζήσουµε ἑµεῖς ἐλεύθεροι!!! Τετρακόσια χρόνια σκλαβιά, ἔπρεπε οἱ Ἕλληνες νὰ ποῦν στοὺς γιὰ νὰ ζήσουµε σκλάβοι!!! Τούρκους Σᾶς παρακαλοῦµε, µπορεῖτε νὰ φύγετε ἀπὸ τὴν Πατρίδα µας; Ἀ- λήθεια, ὅλοι αὐτοὶ οἱ κύριοι, σήµερα ποὺ ὁ λαὸς στενάζει τί κάνουν; Εἶναι καλὰ βολεµένοι. ὲν φαίνεται νὰ τοὺς ἔχει ἀγγίξει ἡ κρίση. Ἀδολεσχοῦν περὶ τῆς κρίσεως, ἐκµεταλλεύονται οὐχὶ ἀδαπάνως τὴν κρίσι, ὑπερασπίζονται δῆθεν τὰ προβλή- µατα τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ αὐτὴ ἡ κρίση δὲν τοὺς ἄγγιξε, οὔτε στὸ φαγητό τους, οὔτε στὸ ντύσιµό τους, οὔτε στὴν διαβίωσή τους καὶ κάποιοι ἑτοιµάζονται γιὰ µία ἀκόµη φορὰ νὰ σώσουν τὸ λαό. Ὁ κ. Νίκος ήµου ἔχει ἐκφράσει τὴν ἄποψή του γιὰ τοὺς Ἕλληνες, ποὺ τώρα θέλει καὶ αὐτὸς νὰ τοὺς «σώσει». ίπλα στὸν λαὸ ἔστεκε καὶ στέκει καὶ σή- µερα ἡ Ἐκκλησία ποὺ µοιράζεται τὰ προβλήµατά του, ποὺ τοῦ προσφέρει τὴν καθηµερινή του τροφή, ποὺ τὸν στηρίζει στὴν καθηµερινότητά του, ποὺ τοῦ ἐµπνέει τὴν ἐλπίδα. Ἡ µόνη πόρτα ποὺ σήµερα εἶναι ἀνοικτὴ εἶναι αὐτὴ τῆς Ἐκκλησίας. Κανενὸς ἀπὸ τοὺς κυρίους αὐτούς. Ψηφίζεται µέσα στὴν Βουλὴ γιὰ κόψιµο µισθῶν, γιὰ ἀπολύσεις ὑπαλλήλων, γιὰ φόρους, γιὰ χαράτσια. Ἀλλὰ γιὰ τοὺς ἑαυτούς σας, οὔτε κόψιµο µισθῶν, ἀλλὰ οὔτε καὶ γιὰ λιγότερους βουλευτὲς ἀπὸ 300 σὲ 200. Τὴν ἡµέρα ποὺ ὁ λαός µας θὰ καταλάβει ξεκάθαρα ποιοὶ εἶστε, τότε µιὰ καινούρια ἡµέρα θὰ ἔχει ξηµερώσει. 6

7 ΟΜΟΛΟΓΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙ Α; (Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1 η σελίδα) κρατῶµεν τῆς ὁµολογίας». Ἐὰν ἀπὸ τὶς ἡρωικὲς ἐκεῖνες ἐποχὲς τοῦ χριστιανισµοῦ ρίξουµε ἕνα βλέµµα στὴ σηµερινὴ ἐποχή, ἄραγε θὰ συναντήσουµε τὸ ἡρωικὸ πνεῦµα τῶν µαρτύρων τῆς πίστεώς µας; Βεβαίως, δὲν βάζουν σήµερα (µέχρι στιγµῆς) τὸ µαχαίρι στὸ λαιµὸ τῶν πιστῶν οἱ ἄπιστοι, ἀλλὰ πολεµοῦν τὴν πίστη µὲ ἕναν ἄλλο τρόπο: εἰρωνεύονται τοὺς πιστούς. Οἱ δὲ λεγόµενοι πιστοὶ εἶναι τόσο δειλοί, ὥστε φοβοῦνται τὶς εἰρωνίες τῶν ἀπίστων, σὰν νὰ ἐπρόκειτο οἱ ἄπιστοι νὰ τοὺς σκοτώσουν. Ἀλλοίµονο! Οἱ µάρτυρες δὲν φοβόντουσαν τὰ µαχαίρια καὶ τὶς φωτιές. Τώρα οἱ χριστιανοὶ φοβοῦνται ἕνα εἰρωνικὸ χαµόγελο, µιὰ περιφρονητικὴ λέξι, τρέµουν µήπως χαρακτηρισθοῦν ἄνθρωποι καθυστερηµένοι καὶ σβήνουν τὴ φωνή τους, καὶ δὲν κάνουν τὸ σταυρό τους καὶ κρύβονται σὰν τὰ µικρὰ παιδιὰ ποὺ παίζουν κρυφτούλι. ὲν ὁµολογοῦν τὴν πίστι τους. Οἱ ἄπιστοι καὶ ἀσεβεῖς, βλέποντας αὐτὴ τὴ σιωπή, αὐτὴ τὴ βουβαµάρα τοῦ χριστιανικοῦ κόσµου, βλέποντας ὅτι κανεὶς δὲν τοὺς ἐλέγχει καὶ δὲν τοὺς καυτηριάζει, ἔχουν γίνει θρασεῖς καὶ ἀναίσχυντοι καὶ περιπαίζουν τὴν ὀρθόδοξο πίστι καὶ βλασφηµοῦν τὰ θεῖα, κι ὅπου σταθοῦν προσπαθοῦν νὰ µεταδώσουν τὴ χολέρα τῆς ἀπιστίας καὶ ἀθεΐας. Ἐσὺ ἀγαπητὲ, νὰ κηρύξης τὸ Χριστὸ µέσα στὸ µικρὸ κύκλο ποὺ ζῆς. Μπορεῖς. Μὴ δειλιάσης. Καὶ ἂν ὅλοι αὐτοὶ ποὺ εἶναι γύρω σου περιφρονοῦν, εἰρωνεύονται καὶ χλευάζουν τὴν πίστι σου, σὺ µὴν κλονιστῆς. Μεῖνε ἀκλόνητος καὶ ἀ- τρόµητος σὰν τὸ βράχο πού, ἐνῶ 7 ἀπ ὅλες τὶς µεριὲς τὸν χτυποῦν τὰ κύµατα τοῦ ὠκεανοῦ, αὐτὸς παρα- µένει ἀκλόνητος. Βράχος νὰ εἶναι ἡ πίστη σου στὸ Χριστό. Μὲ τὰ λόγια καὶ κυρίως µὲ τὰ ἔργα, νὰ ὁµολογῆς µέσα στὸν ἄπιστο καὶ ἄθεο κόσµο ὅτι ἡ πίστι σου στὸ Χριστὸ εἶναι ἡ µόνη ἀληθινὴ πίστις. Τότε γίνεσαι καὶ ἐσὺ ἕνας µάρτυρας καὶ ὁµολογητὴς τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι θὰ εἶσαι µεταξὺ ἐκείνων ποὺ ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθύνεται λέγοντας «Ἀδελφοί, κρατῶµεν τῆς ὁµολογίας». Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥ- ΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Τίποτα δὲν κάνει τόσο χαρούµενη τὴ ζωή µας, ὅσο ἡ εὐχαρίστηση ποὺ νοιώθουµε στὴν Ἐκκλησία. Στὴν Ἐκκλησία συντηροῦν τὴ χαρὰ τους οἱ χαρούµενοι, στὴν Ἐκκλησία ἀποκτοῦν τὴν εὐθυµία τους οἱ στεναχωρηµένοι καὶ τὴν εὐφροσύνη οἱ λυπη- µένοι, στὴν Ἐκκλησία βρίσκουν τὴν ἀνακούφιση οἱ ταλαιπωρηµένοι καὶ τὴν ἀνάπαυση οἱ κουρασµένοι. «Ἐλᾶτε» λέει ὁ Κύριος, «κοντά µου ὅ- λοι ὅσοι εἶστε κουρασµένοι καὶ φορτωµένοι (µὲ θλίψεις καὶ ἁµαρτίες) κι ἐγὼ θὰ σᾶς ξεκουράσω» (Μάτθ. 11, 28). Τί πιὸ ποθητὸ θὰ µποροῦσε νὰ ὑπάρξει ἀπὸ αὐτὴ τὴ φωνή; Τί πιὸ γλυκὸ ἀπὸ αὐτὴ τὴν πρόσκληση; Ὁ Κύριος σὲ προσκαλεῖ στὴν Ἐκκλησία γιὰ πλούσιο γεῦµα. Σὲ µεταφέρει ἀπὸ τοὺς κόπους στὴν ἀνάπαυση καὶ ἀπὸ τὰ βάσανα στὴν ἀνακούφιση. Σὲ ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὸ βάρος τῶν ἁµαρτηµάτων σου. Γιατρεύει τὴν στεναχώρια µὲ τὴν εὐχαρίστηση καὶ τὴ λύπη µὲ τὴ χαρά. Κανένας δὲν εἶναι πραγµατικὰ ἐ- λεύθερος καὶ χαρούµενος, παρὰ µόνο ἐκεῖνος ποὺ ζεῖ γιὰ τὸν Χριστό. Αὐτὸς ξεπέρασε ὅλα τὰ κακὰ καὶ δὲν φοβᾶται τίποτα.

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Ὄρθρος Λειτουργία π.µ. Ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου 6.00 µ.µ. ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΤΕΡΑ Ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου 6.00 µ.µ. ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ Ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου 6.00 µ.µ. ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Ἱερόν Εὐχέλαιον 5.30 µ.µ. Ἀκολουθία τοῦ Μυστικοῦ είπνου 6.00 µ.µ. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ Ὄρθρος Λειτουργία 7.30 π.µ. Ἀκολουθία Σταυρώσεως 6.00 µ.µ. ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ἀκολουθία Ἀποκαθήλωσης 8.00 π.µ. Ἀκολουθία Ἐπιταφίου 7.00 µ.µ. ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Ὄρθρος Λειτουργία 7.30 π.µ. Ἀκολουθία Ἀναστάσεως µ.µ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἐσπερινός τῆς Ἀγάπης 7.00 µ.µ. ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ καὶ προσκύνησις Τεµαχίου Ἁγίου Λειψάνου Κάθε Τετάρτη στὶς 6.00 µ.µ. Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἀπόγευµα: 6.00 µ.µ. Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς καὶ Ἀρτοκλασία Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασµιωτάτου Ποιµενάρχου µας Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀµαρουσίου κ Ὠρωποῦ κ.κ. Κυρίλλου ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Πρωί: π.µ. Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεῖα Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀµαρουσίου κ Ὠρωποῦ κ.κ. Κυρίλλου Ἀπόγευµα: 6.00 µ.µ. Παράκλησις εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ Προσκύνησις τεµαχίου Ἁγίου Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ πρωὶ ἀνοικτὰ Μεσηµέρι κλειστὰ ἀπόγευµα ἀνοικτὰ Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ- Μηνιαῖο Ἐνηµερωτικὸ ελτίο Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ» Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: Ἐκδότης /ντής: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ κ , Ε-mail: Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα, συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ Μαραθῶνα. 87

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ; (αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδέψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖα, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑ- περωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θάλασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε

ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε (αρ. φυλλ. 53) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ εκέµ βριος 2013 Ἕνας ἄνθρωπος θέλησε νὰ τιµήση τοὺς φίλους του. Ἐτοίµασε τραπέζι. Φρόντιζε νὰ µὴ λείψει τίποτε. Ὅταν ἦταν ὅλα ἕτοιµα, ἔστειλε τὸ δοῦλο του νὰ εἰδοποιήση

Διαβάστε περισσότερα

εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες

εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες (αρ. φυλλ. 69) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Ἰούνιος 2015 Ἐνίκησαν! Ποιοί. Ἂν ἀκούσουν τὴ λέξι αὐτὴ οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ἔχουν τρελλαθῆ μὲ τὴ μπάλα, ἡ σκέψι τους θὰ πάη σὲ καμμιὰ ποδοσφαιρικὴ συνάντησι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ (αρ. φυλλ. 29) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Σ επτέµ βριος 2011 ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1 Ἕνας πλούσιος ζητάει δυὸ ἐντελῶς ἀ- ντίθετα πράγµατα στὴ ζωή του. Τὸ χρυσὸ καὶ τὸν Χριστό. Τὸ χρυσὸ τὸ κατέχει. Θέλει νὰ κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ.

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ. (αρ. φυλλ. 51) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ὀκτώβριος 2013 Πόλεµος! Τὸ ἄκουσµα τῆς λέξεως αὐτῆς παγώνει τὸν ἄνθρωπο. Τὸν καταλαµβάνει φρίκη, ἀπελπισία. Νιώθει νὰ βρίσκεται µπροστὰ στὸ χάος. Θὰ πρέπει νὰ ρωτήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Ἔτος 104ον Ἰανουάριος 2014 4275 «ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ Η ΔΥΝΑΜΙΣ» Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Δαβίδ. Καταδιώκεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ παιδί του, ἀπὸ τὸ σπλάχνο του. Πῶς νὰ σηκώσει μιὰ τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς τος 105ον 4291 Ο Ι ΕΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, µᾶς παρουσιάζει στὴν µορφὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸν ἀληθινό, τὸν ἰδεώδη ἄνθρωπο. Αὐτὸν ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013 RETURN ADDRESS: 6616 N. KENTON AVE., LINCOLNWOOD, IL 60712 USA HELLENIC VOICE The Hellenic Newspaper of Chicago ΕΛΛΗΝΙΚΗ CHECK OUT OUR ENGLISH SECTION PAGES 14-17 BY BOB NICOLAIDES Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ»

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101 Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261 Κωδ.: 1101 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ (Λεπτομέρειες στη σελ. 23) ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔτος 26, Σεπτέμβριος 2007, Ἀριθ. 305

Ἔτος 26, Σεπτέμβριος 2007, Ἀριθ. 305 Ἱδρυτὴς - ἰδιοκτήτης, ἐκδότης - διευθυντὴς ΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ Κυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Ἀθήνα. Τηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655 Τηλομοιότυπος: 2103314997 ΙΑ ΙΚΤΥΟ: http://www.davlos.gr Ἠλεκτρονικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα Δια Χριστόν σαλότητα Η δια Χριστόν σαλότητα (τρέλα), αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας μίας ειδικής τάξης αγίων στο σώμα της εκκλησίας, οι οποίοι ενεργώντας με παράδοξο τρόπο και μακριά από τα συνήθη τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

12 Απριλίου 1204: Η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους σταυροφόρους

12 Απριλίου 1204: Η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους σταυροφόρους ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιct - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 180 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - maioc 2012 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο)

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Γιε μου, έχω φθάσει τα 50 και εσύ είσαι ακόμη 17. Κι όμως, σε αυτό το μισό αιώνα περιπλάνησής μου σε ένα κόσμο άγνωστο και βάναυσο, όμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ Γ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΛΟΓΟΙ Γ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1 ΓΈΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΠΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Γ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2001 - Γέροντα, τα ζώα πώς καταλαβαίνουν την καλωσύνη ενός άνθρωπου; -

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΒΔΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του «Άξιον Εστί»

ΒΑΒΔΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του «Άξιον Εστί» Φωνήτου Θεσσαλονίκη Εφημερίδα της Ένωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης Γενικού ενδιαφέροντος και τοπικών ειδήσεων Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vavdos@hotmail.gr ΧΡΟΝΟΣ 7ος - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ - Οκτώβριος -

Διαβάστε περισσότερα

Μονόλογοι απ τη Γάζα. µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους

Μονόλογοι απ τη Γάζα. µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους Μονόλογοι απ τη Γάζα µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους Copyright στα ελληνικά: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αθήνα 2010 ISBN 978-960-98466-7-7 Μεταφράσεις: Ειρήνη Αµπουµόγλι, Αριστέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ Η ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ; Ηθικοὶ προβληµατισµοὶ Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικολάου ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στὴν ὁµιλία µου αὐτήν,

Διαβάστε περισσότερα

Το Γράµµα Έτος IΑ, αριθ. 63

Το Γράµµα Έτος IΑ, αριθ. 63 Το Γράµµα Έτος IΑ, αριθ. 63 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΕΚ Ι ΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΥΟ ΜΗΝΕΣ ΕΚ ΟΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΑΝΟΣ ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ο ΟΣ ΤΕΩ 1, ΠΑΤΗΣΙΑ, Τ.Κ. 11142, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛΕΦ. 210 2912340 ΟΚΤΩΒ.-ΝΟΕΜΒ. 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 18 ΕΤΟΣ 5 ο 2010 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα