κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ"

Transcript

1 (αρ. φυλλ. 56) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἀπρίλιος 2014 ΟΜΟΛΟΓΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙ Α; Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους καὶ λέει «Ἀδελφοὶ κρατῶµεν τῆς ὁµολογίας» (Ἑβρ. 4,14). ηλαδή. Ἂς κρατοῦµε καλὰ τὴν πίστι µας στὸ Χριστὸ καὶ ἂς τὴν κηρύττουµε καὶ ἂς τὴν ὁµολογοῦµε παντοῦ χωρὶς δισταγµό, χωρὶς ἀµφιβολίες, χωρὶς δειλίες καὶ φόβους. Ἀκλόνητοι καὶ ἀτρόµητοι νὰ εἴµαστε στὴν ὁµολογία τῆς πίστεώς µας. «Ἀδελφοί, κρατῶµεν τῆς ὁµολογίας». Αὐτὴ τὴ θεόπνευστη συµβουλὴ ἄκουσαν καὶ ἐφάρµοσαν οἱ πιστοί, ὄχι µόνο ἐκείνης τῆς ἐ- ποχῆς, ἀλλὰ καὶ τῶν µετέπειτα χρόνων, ὅταν κατεδιώκετο ἡ χριστιανικὴ πίστις. Ὅποιος διαβάζει τὰ µαρτυρολόγια δὲν µπορεῖ παρὰ νὰ σταθῆ µὲ θαυµασµὸ µπροστὰ στοὺς ἥρωες τῆς πίστεως. υὸ λέξεις ἂν ἔλεγαν στοὺς τυράννους, «Ἀρνούµεθα τὸ Χριστό», ἔ- φταναν γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὰ βασανιστήρια, νὰ βγοῦν ἀπὸ τὶς φυλακὲς καὶ νὰ γυρίσουν στὰ σπίτια τους. Ἀλλὰ δὲν τὶς εἶπαν. Στὴν ἐρώτησι τῶν βασανιστῶν «Τί εἶστε;», «Εἴµαστε Χριστιανοί» ἀπαντοῦσαν. 1 Οἱ µάρτυρες, µπροστὰ σὲ χιλιάδες κόσµο ποὺ φώναζε «θάνατος στοὺς Χριστιανούς», ὠµολογοῦσαν τὴν πίστι τους. Ἦταν πολὺ συγκινητικό, ν ἀκούει κανεὶς ἄνδρες, ἀλλὰ καὶ γυναῖκες καὶ µικρὰ ἀκόµη παιδιά, νὰ λένε: «Πιστεύουµε στὸν Χριστό. Κάντε µας ὅ,τι θέλετε. Τὴν πίστι µας δὲν τὴν ἀρνούµεθα!». Καὶ ἡ ἱστορία τοῦ γένους µας ἀναφέρει ὅτι ὅταν οἱ Τοῦρκοι στὴν ἑλληνικὴ ἐπανάστασι τοῦ 1821 κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ παιδιὰ στὴν παραλία, ἔβαλαν κάτω ἕναν Ἐσταυρωµένο καὶ εἶπαν στὰ γυναικόπαιδα «Ὅσοι ἀπό σας τὸν πατήσουν, θὰ γλυτώσουν, ὅσοι δὲν τὸν πατήσουν, θὰ θανατωθοῦν». Τοὺς ἔβαλαν προθεσµία. Μὰ κανείς, οὔτε γυναίκα οὔτε παιδί, πάτησε τὸν Ἐσταυρωµένο. Ὅλοι φώναξαν «Πιστεύουµε στὸ Χριστό. Μέγα τὸ Ὄνοµα τοῦ Χριστοῦ, µεγάλη ἡ χάρι τῆς Παναγίας καὶ τῶν Ἁγίων». Ἔτσι ὁµολογώντας τὴν πίστι τοὺς θυσιάστηκαν οἱ νεοµάρτυρες αὐτοί. «Ἀδελφοί, (Συνέχεια στὴν 7 η σελίδα)

2 ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ Ἡ κ. Ἀγγελικὴ Χ., κάτοικος Καλλιθέας, ἐρχόµενη στὴ Μονή, µᾶς διηγήθηκε Λίγες µέρες µετά, ἦρθε ὁ γιαης τρός µας καὶ µᾶς εἶπε ὅτι παρὰ τὴν τὰ ἑξῆς: ἀντίθετη γνώµη τῶν συναδέλφων «Εἶχα ξεκινήσει καὶ δὲν αἰσθανόµουν του αἰσθάνεται ὅτι δὲν εἶναι αὐτὸ καλὰ τὸ Σεπτέµβρη τοῦ ποὺ νοµίζουν καὶ ἔχει ἕνα προαί καὶ γι αὐτὸ πήγαµε στὸ νοσοκοµεῖο, σθηµα ὅτι πρέπει νὰ χειρουργηθεῖ. ὅπου µου διαγνώσθηκε µετὰ Ἔγινε λοιπὸν πολύωρη ἐπέµβαση ἀπὸ ἀξονικὴ ὅτι φαινόταν σὰν νὰ καὶ ἐγώ, πρὶν µπῶ, παρακαλοῦσα ἔχω κάποιον ὄγκο στὸν ἐγκέφαλο, τὸν Ἅγιο νὰ φωτίσει τὸ γιατρὸ νὰ γιγαντιαῖο (ἔτσι τὸν χαρακτηρίσανε) κάνει τὴν ἐπέµβαση καλά. Ἤτανε 7,5 Χ 4,5 σὺν ἕνα τεράστιο οἴδη- µιὰ πολὺ δύσκολη ἐπέµβαση. Καὶ µα γύρω ἀπὸ αὐτό. Καὶ γι αὐτό µου ἤτανε ὄντως πολὺ ἐπιτυχηµένη, µὲ κάνανε εἰσαγωγὴ στὸν Εὐαγγελισµό. τὴ Χάρη τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ. Μᾶς Ἐν τῷ µεταξύ, µέσα σὲ ἕνα εἰ- εἶπαν ὅτι ἀφαιρέθηκε ὅλος ὁ ὄγκος κοσιτετράωρο, εἶχα ἐµφανίσει ἡµιπληγία καὶ ἐνῶ µᾶς εἶπε ὁ γιατρὸς ὅτι θὰ ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ µείνουν κάποια κινητικὰ πλευρά, δηλαδὴ παρέλυ- προβλήµατα, ἐντέλει δὲν σε τὸ ἀριστερὸ χέρι καὶ ὑπῆρξε καµία ἀπολύτως πόδι µου. Ἡ διάγνωση παρενέργεια. Καὶ ἐνῶ ὁ ἤτανε ἀπελπιστική. Λέγανε ὄγκος λέγανε ὅτι εἶναι ὅτι δὲν µπορεῖ νὰ χει- κακοήθης, µετὰ εἴπανε ρουργηθεῖ. Ἤτανε πολὺ ὅτι ἔχει πολὺ µικρὴ κακοήθεια µεγάλη ἡ κακοήθεια καὶ καὶ ἐντέλει ὅτι ἂν τὸ πειράζανε θὰ γινότανε χειρότερος, ἔτσι λέγανε οἱ γιατροί. Μοῦ κάνανε καὶ ὅτι εἶναι καλοήθ δὲν ξέρουν ἐντέλει τί εἶναι. Εἶναι ἀδιάγνωστο βεβαίως ἀγωγή, κο- καὶ παρόλες τὶς ἐξετάσεις ρτιζόνη καὶ ἀντιεπιληπτικὰ παραµένει ἀδιάγνωστο. γιὰ νὰ ξεπρηστεῖ τὸ Ἐν τῷ µεταξὺ ἤ- οἴδηµα, ἀλλὰ µέχρι ἐκεῖ. Ἐγὼ παρακαλοῦσα µουν σὲ τόσο καλὴ κατάσταση ποὺ τὸν Ἅγιο Ραφαήλ, ἐπειδὴ µέσα σὲ µιὰ βδοµάδα εἶχα φύγει ἀπ εἴχαµε ἀκούσει ὅτι ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ τὸ νοσοκοµεῖο. Ἔπαθα ὅµως µιὰ εἶναι πολὺ δυνατὸς καὶ θαυµατουργὸς σοβαρὴ ἀλλεργικὴ ἀντίδραση ἀπὸ καὶ ὁ σύζυγός µου εἶχε διαβάσει φάρµακα µὲ κάποιες ἐπιπλοκὲς καὶ ἕνα βιβλίο µὲ θαύµατα τοῦ Ἁγίου. ξαναεισήχθηκα σὲ ἄλλο νοσοκοµεῖο. Ἐπειδὴ εἴχαµε µάθει πρόσφατα ὅτι Εἶδα τότε ἕνα ὄνειρο: Εἶδα τρία ἄ- ὑπάρχει Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ τοµα, ἕνα µεγάλης ἡλικίας, ἕναν στὸ Ἄνω Σούλι, στὸ Μαρα- ἄλλον πιὸ νέο καὶ ἕνα κοριτσάκι θῶνα, συζητήσαµε καὶ εἴπαµε νὰ καὶ µοῦ εἴπανε «Σὲ περιµένουµε!». πάει ὁ σύζυγός µου νὰ προσευχηθεῖ Στὴν ἀρχὴ φοβήθηκα γιατί θεώρησα ἐκεῖ. Αὐτὸ ἔγινε καὶ πῆρε λαδάκι ὅτι ὁ µεγάλος στὴν ἡλικία ἦταν κάποιος ἀπὸ τὴ Μονή, τὸ ὁποῖο βάζαµε καθηµερινὰ ἀπὸ τὸν θάλαµο ποὺ νοση- καθὼς καὶ Ἁγιασµό, ποὺ λευόµουνα ποὺ εἶχε µόλις πεθάνει ἔπινα κάθε πρωί. καὶ νόµιζα ὅτι θὰ πέθαινα κι ἐγώ. 2

3 Ὅµως, µετὰ σκέφτηκα ὅτι ἦταν οἱ τρεῖς Ἅγιοι: Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ, ὁ Ἅγιος Νικόλαος καὶ ἡ Ἁγία Εἰρήνη καὶ µοῦ λέγανε ὅτι µὲ περιµένανε γιατί εἶχα τάξει νὰ πάω νὰ προσκυνήσω στὸ Μοναστήρι Τους στὸ Ἄ- νω Σούλι, µόλις γίνω καλὰ καὶ µὲ αὐτὸ πού µοῦ εἴπανε µὲ προσκαλοῦσαν νὰ πάω, φανερώνοντάς µου ὅτι ἤµουν ἤδη καλὰ καὶ γι αὐτὸ µὲ περίµεναν νὰ πάω νὰ προσκυνήσω. Ἀπὸ τότε ποὺ τὸ εἶδα αὐτὸ τὸ ὄ- νειρο δὲν ὑπῆρξαν ἄλλες παρενέργειες καὶ ἐπιπλοκές. Ἡ ὑγεῖα µου σταθεροποιήθηκε καὶ ἐντέλει σήµερα ἀξιώθηκα καὶ ἦρθα στὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου νὰ κάνω τὸ τάµα µου. Ἀναρρώνω πλήρως, χωρὶς ἀπολύτως καµµία κινητικὴ ἢ ἄλλη παρενέργεια καὶ αὐτὸ τὸ ὀφείλω στὸν Ἅγιο Ραφαήλ, διότι τὸ ὅτι τὰ κατάφερα µὲ τὴν ὅλη κατάσταση, τὰ φάρµακα καὶ τὸ χειρουργεῖο, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐκτὸς τῶν ἄλλων ἔχω καὶ µεσογειακὴ ἀναιµία, ἦταν σίγουρα ἕνα µεγάλο θαῦµα!!» Η ΙΑΦΟΡΑ ΕΝΟΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΕΜΒΡΥΟΥ Ποινὴ φυλάκισης ἕξι µηνῶν ἐπέβαλε τὸ δικαστήριο στὸν 63χρονο Richard J. Atkinson ἀπὸ τὴν Οὐάσιγκτον γιὰ τὴ δολοφονία τοῦ παπαγάλου τῆς πρώην συντρόφου του τρυπώντας τὸν ἀνελέητα µὲ ἕνα πιρούνι. Τὸ ἀνώτατο δικαστήριο τῆς κοµητείας Snohomish ἐπιδίκασε χρηµατικὴ ἀποζηµίωση στὴν πρώην σύντροφο τοῦ 63χρονου, ἐνῶ τοῦ ἀπαγόρευσε τὴν κατοχὴ κατοικιδίων γιὰ πέντε χρόνια. Γιὰ ἕνα παπαγάλο (ποὺ κακῶς βεβαίως τὸν σκότωσε, ἔστω κι ἂν ἦταν µεθυσµένος) ἔγιναν τόσα καὶ ἄλλα πιὸ πολλὰ ποὺ δὲν γράφτηκαν καὶ ποὺ µπορεῖ νὰ τὰ ἐννοήσει κανεὶς (δικαστήρια, 3 δικηγόροι, πληρωµές, διαδικασίες κ.ἅ.). Αὐτὸς ὁ «φονιάς» τιµωρήθηκε τόσο αὐστηρά!!! Οἱ δικαστὲς ἐκεῖνοι δίκασαν ποτὲ κανένα γιατρὸ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ κάνουν ἐκτρώσεις; (κι ἂν δίκασαν, τί ποινὴ ἔβαλαν;) Καὶ τόσα ἑκατοµµύρια παιδιὰ ποὺ εἶναι θύµατα τῶν ἐκτρώσεων, γιατί πᾶνε στὰ ἄγραφα καὶ δὲν µιλάει κανένας γι αὐτά; Καὶ τόσοι γιατροὶ «φονιάδες ἐκ προµελέτης, ἔχοντες σῶας τὰς φρένας ποὺ κάνουν ἑκατοµµύρια φόνους (σὲ σηµεῖο νὰ ὑπάρχουν ἄκουσον ἄκουσον νοσοκοµεῖα ποὺ κάνουν οἰκονοµία στὴ θέρµανση καίγοντας τὰ νεκρὰ σώµατα τῶν ἐµβρύων) θὰ µείνουν ἀτιµώρητοι; Εἶναι ἣ δὲν εἶναι παραλογισµός αὐτό; Εἶναι ἣ δὲν εἶναι µέγιστη ὑποκρισία καὶ ἡ ἀπόλυτη ἠθική παρακµή; ΣΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ Σεβάσµιος ἱερωµένος βρέθηκε, πρὶν λίγες ἡµέρες, σὲ Νοσοκοµεῖο τῆς πόλης γιὰ νὰ ὑποβληθεῖ σὲ σειρὰ ἐξετάσεων. Ἡ συµπεριφορὰ τοῦ προσωπικοῦ ὑποδειγµατική. Ἡ εὐγένεια πηγαία. Ἐντυπωσίασαν τὸν καλὸ λευίτη. Τὸν συγκίνησαν. Περισσότερο ὅµως, τὸν ἐξέπληξε ὁ νοσοκό- µος ποὺ τοῦ πῆρε αἷµα. Σοβαρός, προσεκτικὸς ὑπὲρ τὸ δέον, συµπεριφερόταν σχεδὸν µὲ εὐλάβεια. Ἀναζητοῦσε φλέβα στὸ χέρι τοῦ ἀσθενοῦς µὲ τόση ἐπιµέλεια, ποὺ ὁ ἱερέας τὸν παρατήρησε: - Παιδί µου, µὴν ἔχεις τόση ἀγωνία. ὲν πειράζει νὰ πονέσουµε καὶ λίγο - Τί λέτε, πάτερ, τοῦ ἀπάντησε ὁ νοσηλευτής, µὲ τὴν ἴδια πάντα σοβαρότητα στὸ πρόσωπο. Νὰ πονέσει τὸ χέρι αὐτὸ ποὺ µᾶς εὐλογεῖ, ποὺ µᾶς ἁγιάζει, ποὺ µᾶς βαπτίζει; Τὸ χέρι ποὺ ἀγγίζει τὰ Τίµια ῶρα; Ποὺ ὑψώνεται στὸν Οὐρανό, ἱκετεύοντας γιά µας;

4 Τὸ χέρι ποὺ σκορπᾶ στὴν κοινωνία µας µόνο τὸ καλό; Ὁ ἱερέας δὲν µπόρεσε, πλέον, νὰ κρύψει τὴν συναισθηµατική του φόρτιση. Καὶ θὰ θυµᾶται πάντα πὼς ἐκεῖνο τὸ πρωινὸ στὸ Νοσοκοµεῖο ἄκουσε τὸ δυνατότερο κήρυγµα. Καὶ εἰσέπραξε τὸν µεγαλύτερο ἔπαινο. Τὸν λόγο τῆς ἀγάπης, τοῦ σεβασµοῦ, τῆς ἀναγνώρισης, τῆς εὐγνωµοσύνης. Εὖγε στὴν εὐαίσθητη ψυχὴ τοῦ νοσηλευτῆ! Εὖγε στὴν πιστή, εὐλαβικὴ ψυχὴ τοῦ λαοῦ µας. Καὶ εἴθε οἱ Ἱερεῖς νὰ ἀνταποκρίνονται πάντα ἐπάξια στὸν ὑψηλὸ προορισµό τους, διακονώντας µὲ αὐταπάρνηση τὸ Θεὸ καὶ τὸ λαό Του. ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟ ΟΤΕΣ «Ὅσα δὲν πέτυχε ὁ κοµµουνισµὸς µὲ τὴν ἀνταρσία ἐναντίον τοῦ Ἔ- θνους γίνονται σήµερα κατορθωτὰ µὲ τοὺς πρόθυµους συνοδοιπόρους του ποὺ βρίσκονται στὸν δεξιὸ χῶρο». «Νὰ προσέχουµε τοὺς προδότες ποὺ προέρχονται µέσα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, διετύπωσε ὁ Σεβασµιώτατος. Ἡ χώρα ἔχει γεµίσει ἀπὸ νέους ἐφιάλτες. Τοὺς βρίσκουµε στὸ κυβερνητικὸ στρατόπεδο καὶ στὴν ἀντιπολίτευση, στὶς δῆθεν κοινωνικὲς ὀργανώσεις, σὲ κοσµικὰ ἰσχυροὺς παράγοντες, στὸν τύπο. Ὅλοι αὐτοὶ προπαγανδίζουν τὸ σύµφωνο ἐλεύθερης συµβίωσης, εἶναι αὐτοὶ ποὺ στέλνουν τοὺς πολυτέκνους στὸ ἰκρίωµα µὲ φόρους, εὐνοοῦν τοὺς ἀγάµους καὶ ἔχουν στὸ στόχαστρο τοὺς οἰκογενειάρχες.» (Ὀρθόδ. Τύπος , σελὶς 8) ΜΗ ΒΙΑΖΕΙΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ Ἔγραφαν οἱ ἐφηµερίδες ὅτι στὸ Κάιρο κάποιος ἔτρεχε σὰν τρελὸς 4 καὶ ζητοῦσε νὰ πάρη εἰσιτήριο ἀπὸ τὸ ἀεροδρόµιο, γιὰ νὰ πάη σὲ ἄλλη πόλη µακριά. Τὰ χαρτιά του ὅµως δὲν ἦταν ἐντάξει. Παρακαλοῦσε, πίεζε, ἀλλὰ στάθηκε ἀδύνατο. Τὸ ἀεροπλάνο ἔφυγε, κι αὐτὸς ἔµεινε ἐκεῖ, στεναχωρηµένος πάρα πολύ. Μετὰ ἀπὸ µία ὥρα ὅµως, αὐτὸς ὁ ἴδιος πάει στὴν ἐκκλησία καὶ εὐχαριστεῖ τὸ Χριστό. Τί συνέβη; Τὸ ἀεροπλάνο ποὺ θὰ ταξίδευε, ἐνῶ βρισκόταν στὰ ὕψη, ἔπαθε βλάβη, ἔπεσε καὶ ἔγινε συντρίµµια καὶ οἱ 120 ἐπιβάτες σκοτώθηκαν. Γλύτωσε αὐτὸς ἀπὸ βέβαιο θάνατο. Μὴ βιάζεις, λοιπόν, τὰ πράγµατα! Πολλὲς φορὲς ἡ βία κάνει κακό, ἐνῶ τὰ ἐµπόδια εἶναι γιὰ τὸ καλό. Συχνὰ οἱ θλίψεις ὁδηγοῦν σὲ καλὰ καὶ εὐεργετικὰ ἀποτελέσµατα καὶ κάτι, ποὺ ἐµεῖς τὸ θεωροῦµε δυστύχηµα, ἀποδεικνύεται εὐεργέτηµα. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ! Ὁ φτωχὸς οἰκογενειάρχης δὲν ἔχει νὰ πληρώσει τὴ ΕΗ καὶ τοῦ κόβουν τὸ ρεῦµα. Ἐνῶ τὰ γραφεῖα τῆς Νέας ηµοκρατίας καὶ τοῦ Πασὸκ χρωστοῦν στὴ ΕΗ καὶ δὲν τοὺς κόβουν τὸ ρεῦµα. Ὁ φτωχὸς οἰκογενειάρχης δὲν ἔχει νὰ πληρώση τὸ δάνειό του γιὰ τὸ σπίτι του στὴν Τράπεζα καὶ τοῦ παίρνει τὸ σπίτι ἡ Τράπεζα. Ἐνῶ ἡ Νέα ηµοκρατία καὶ τὸ Πασὸκ χρωστοῦν στὴν τράπεζα καὶ οὐδεὶς τοὺς ἐνοχλεῖ. ΟΣΑ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ!!! Ὁ Θεὸς φύτεψε στὴν καρδιὰ κάθε µάνας τὴν ἀγάπη στὸ παιδὶ καὶ ὅσα διατάγµατα κι ἂν ἐκδοθοῦν νὰ µὴν τὸ ἀγαπᾶ αὐτὴ θὰ τὸ ἀγαπᾶ. Ἔτσι καὶ γιὰ τὴ θρησκεία. Ὅσα διατάγµατα κι ἂν ἐκδοθοῦν νὰ µὴ θρησκεύη ὁ ἄνθρωπος, αὐτὸς θὰ ἐξακολουθῆ νὰ θρησκεύη.

5 ΒΑΤΙΚΑΝΟ Τὸ γύρο τοῦ κόσµου ἔκανε ἕνα στιγµιότυπο ποὺ συνέβη στὴ Ρώµη καὶ ὅσοι τὸ εἶδαν ἔκαναν τὶς ἴδιες σκέψεις. Ὁ πάπας Φραγκίσκος ἀ- πευθυνόµ ενος ἀπὸ τὸ µεγάλο παράθυρο ποὺ βλέπει ἀπὸ ψηλὰ στὴν πλατεία τοῦ Ἁγίου Πέτρου πρὸς τὸ συγκεντρωµένο ἐκεῖ πλῆθος, µιλοῦσε γιὰ τὴν εἰρήνη στὴν Οὐκρανία, ἡ ὁποία τὶς ἡµέρες αὐτὲς διέρχεται κρίσι. εξιὰ καὶ ἀριστερά του εἶχε δυὸ παιδιά, ἕνα ἀγόρι καὶ ἕνα κορίτσι, τὰ ὁποία στὸ τέλος κατ ἐντολήν του ἄφησαν συµβολικὰ νὰ πετάξουν δυὸ περιστέρια. Μόλις ὅ- µως τὰ περιστέρια πῆγαν νὰ φτερουγίσουν, ἐµφανίσθηκαν δυὸ ἄλλα ἐπιθετικὰ πουλιά, ἕνα µαῦρο κι ἕνα ἄσπρο, τὸ ἕνα τῆς στεριᾶς (κοράκι) καὶ τὸ ἄλλο τῆς θαλάσσης (γλάρος) καὶ κατέφαγαν τὰ περιστέρια. συµπροσευχὲς γιὰ τὴν εἰρήνη, ὑπογείως παρασκευάζει πόλεµο, ἀφοῦ δρᾶ ὕπουλα στὴν Ἀνατολὴ µὲ τὴν Οὐνία, παρεµβαίνει ἀλλοῦ διχαστικά, ἐµπορεύεται ἀκόµη καὶ ὅπλα (ὁ µακαρίτης Ἀνδρέας Παπανδρέου δὲν εἶχε πεῖ, ὅτι πίσω ἀπὸ τὸν πόλε- µο στὴ Σερβία ἦταν καὶ τὸ Βατικανό;) Ὁ πάπας θυµίζει τὸ δεύτερο ἐ- κεῖνο θηρίο, γιὰ τὸ ὁποῖο ὁµιλεῖ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης εἰς τὴν Ἀποκάλυψι 13,11-12 (Χριστιανικὴ Σπίθα, , σελὶς 1) ΤΕΜΕΝΟΣ Ἀπὸ τὴ Σ υρία µας ἔρχεται ἡ εἴδηση ὅτι µιὰ ὁµάδα ἀπὸ πέντε ἰσλαµιστές, κάπου ἐκεῖ στὴν πόλη Χὸµς ἔπιασαν τὸν χριστιανὸ Fadi, ἕναν νέο 25 ἐτῶν περίπου καὶ µὲ περισσὴ µανία ἅρπαξαν τὸν σταυρὸ ποὺ ἔ- φερε στὸ στῆθος του, τοῦ ἔκοψαν τὸ κεφάλι καὶ στὴ συνέχεια µὲ περισσὴ µανία ἔµπηξαν τὸ σταυρὸ στὸ στῆθος του. Ἐµπρὸς λοιπόν, ἂς φτιάξουµε Τζαµιά, ὥστε νὰ ἐκθρέψουµε τέτοια ἀνθρωπόµορφα θηρία στὴ Χώρα µας καὶ στὴν συνέχεια νὰ βιώσουµε παρόµοιες ἐµπειρίες. Αἶσχος! Αἶσχος! Αἶσχος! (Σεβασµ. Καλαβρύτων κ. Ἀµβρόσιος) Εἶναι γνωστὸ ὅτι τὸ Βατικανὸ ὡς ἐ- Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ γκόσµιο κράτος, ἀσκεῖ διπλωµατία Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης ὅπως ὅλα τὰ κράτη τοῦ κόσµου Πειραιῶς κ. Σεραφεὶµ µὲ γραπτὴν τούτου. Καὶ ἡ διπλωµατία δὲν ἔχει ἀνακοίνωσίν του καταγγέλει τὸν ἀκεραιότητα. Μετέρχεται µέσα καὶ ὑποψήφιον ἀντιπεριφερειάρχην Ἀττικῆς µεθόδους, ὅπως π.χ. ἀνειλικρίνεια, κ. Γεώργιον Κουµουτσάκον ψέµα, ἐξαπάτησι, σκοπιµότητα, πίεσι ὅτι εἰς τὸ Εὐροκοινοβούλιον ἐψήφιλευσι µὲ ποικίλους τρόπους, ἐκµετάλσεν ὑπὲρ τῆς ὁµοφυλοφιλίας καὶ συ- ἀδυναµιῶν, ἀνοχή, ἀλλὰ καὶ νεχίζει ὁ Σεβασµιώτατος «Ἐρωτῶνται καλλιέργεια παθῶν κλπ, ποὺ ἀπέχουν οἱ εὐσεβεῖς Ὀρθόδοξοι Ἕλλη- ἀπὸ τὴν εὐθύτητα καὶ ἁπλότητα νες τοῦ λεκανοπεδίου, τέτοιον Περι- τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ἀγαθότητα φερειάρχη ἐπιθυµοῦν; Ἡ ἀπάντηση καὶ τιµιότητα τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ θὰ δοθεῖ στὶς κάλπες προσεχῶς» ἐνῶ τὸ Βατικανὸ πρωτοστατεῖ σὲ (Ὀρθόδ. Τύπος, , σελὶς 8) 5

6 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑΚΗ κ. ΝΙΚΟ ΗΜΟΥ Υ ΠΟΨΗΦΙΟ ΣΤΟ «ΠΟΤΑΜΙ» Ρώτησαν τὸν Κολοκοτρώνη: - Ἐσύ, στρατηγέ, µὲ ποιοὺς πᾶς; Εἶσαι ἀγγλόφιλος; - Ὄχι, ἀποκρίθηκε ὁ γέρος τοῦ Μωριά. - Τότε θά σαι γαλλόφιλος. - Οὔτε. - Εἶσαι µήπως ρωσόφιλος; - Οὔτε αὐτό. - Μὰ τότε, λοιπόν, τί εἶσαι; Καὶ ὁ γέρος τοῦ Μωριά, µ ὲ τὴ συνη- - Ἐγὼ ἤµουν καὶ θὰ εἶµαι πάντοτε θισµένη του θυµοσοφία ἀπάντησε: Θεόφιλος. Γιατί, σὰν τὸν Θεὸ κανεὶς δὲν ἀγαπᾶ τὴν Ἑλλάδα. Κύριε Νίκο ήµου, ἐκπρόσωπε τοῦ 800 Χιλιάδες ἀµόρφωτοι κόµµατος «τὸ ποτάµι» σᾶς ρωτᾶµε: θυσιάστηκαν τὸ 1821 Εἶσαι Τουρκόφιλος; Τί θέλατε κ. Νίκο ήµου, οἱ Ἕλληνες νὰ µὴν ἐπα- Κα ὶ ἑµεῖς οἱ «µορφωµένοι», ναστατήσουν, νὰ µὴν ξεσηκωθοῦν; κάνουµε τὰ πάντα τὸ 2014 γιὰ νὰ ζήσουµε ἑµεῖς ἐλεύθεροι!!! Τετρακόσια χρόνια σκλαβιά, ἔπρεπε οἱ Ἕλληνες νὰ ποῦν στοὺς γιὰ νὰ ζήσουµε σκλάβοι!!! Τούρκους Σᾶς παρακαλοῦµε, µπορεῖτε νὰ φύγετε ἀπὸ τὴν Πατρίδα µας; Ἀ- λήθεια, ὅλοι αὐτοὶ οἱ κύριοι, σήµερα ποὺ ὁ λαὸς στενάζει τί κάνουν; Εἶναι καλὰ βολεµένοι. ὲν φαίνεται νὰ τοὺς ἔχει ἀγγίξει ἡ κρίση. Ἀδολεσχοῦν περὶ τῆς κρίσεως, ἐκµεταλλεύονται οὐχὶ ἀδαπάνως τὴν κρίσι, ὑπερασπίζονται δῆθεν τὰ προβλή- µατα τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ αὐτὴ ἡ κρίση δὲν τοὺς ἄγγιξε, οὔτε στὸ φαγητό τους, οὔτε στὸ ντύσιµό τους, οὔτε στὴν διαβίωσή τους καὶ κάποιοι ἑτοιµάζονται γιὰ µία ἀκόµη φορὰ νὰ σώσουν τὸ λαό. Ὁ κ. Νίκος ήµου ἔχει ἐκφράσει τὴν ἄποψή του γιὰ τοὺς Ἕλληνες, ποὺ τώρα θέλει καὶ αὐτὸς νὰ τοὺς «σώσει». ίπλα στὸν λαὸ ἔστεκε καὶ στέκει καὶ σή- µερα ἡ Ἐκκλησία ποὺ µοιράζεται τὰ προβλήµατά του, ποὺ τοῦ προσφέρει τὴν καθηµερινή του τροφή, ποὺ τὸν στηρίζει στὴν καθηµερινότητά του, ποὺ τοῦ ἐµπνέει τὴν ἐλπίδα. Ἡ µόνη πόρτα ποὺ σήµερα εἶναι ἀνοικτὴ εἶναι αὐτὴ τῆς Ἐκκλησίας. Κανενὸς ἀπὸ τοὺς κυρίους αὐτούς. Ψηφίζεται µέσα στὴν Βουλὴ γιὰ κόψιµο µισθῶν, γιὰ ἀπολύσεις ὑπαλλήλων, γιὰ φόρους, γιὰ χαράτσια. Ἀλλὰ γιὰ τοὺς ἑαυτούς σας, οὔτε κόψιµο µισθῶν, ἀλλὰ οὔτε καὶ γιὰ λιγότερους βουλευτὲς ἀπὸ 300 σὲ 200. Τὴν ἡµέρα ποὺ ὁ λαός µας θὰ καταλάβει ξεκάθαρα ποιοὶ εἶστε, τότε µιὰ καινούρια ἡµέρα θὰ ἔχει ξηµερώσει. 6

7 ΟΜΟΛΟΓΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙ Α; (Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1 η σελίδα) κρατῶµεν τῆς ὁµολογίας». Ἐὰν ἀπὸ τὶς ἡρωικὲς ἐκεῖνες ἐποχὲς τοῦ χριστιανισµοῦ ρίξουµε ἕνα βλέµµα στὴ σηµερινὴ ἐποχή, ἄραγε θὰ συναντήσουµε τὸ ἡρωικὸ πνεῦµα τῶν µαρτύρων τῆς πίστεώς µας; Βεβαίως, δὲν βάζουν σήµερα (µέχρι στιγµῆς) τὸ µαχαίρι στὸ λαιµὸ τῶν πιστῶν οἱ ἄπιστοι, ἀλλὰ πολεµοῦν τὴν πίστη µὲ ἕναν ἄλλο τρόπο: εἰρωνεύονται τοὺς πιστούς. Οἱ δὲ λεγόµενοι πιστοὶ εἶναι τόσο δειλοί, ὥστε φοβοῦνται τὶς εἰρωνίες τῶν ἀπίστων, σὰν νὰ ἐπρόκειτο οἱ ἄπιστοι νὰ τοὺς σκοτώσουν. Ἀλλοίµονο! Οἱ µάρτυρες δὲν φοβόντουσαν τὰ µαχαίρια καὶ τὶς φωτιές. Τώρα οἱ χριστιανοὶ φοβοῦνται ἕνα εἰρωνικὸ χαµόγελο, µιὰ περιφρονητικὴ λέξι, τρέµουν µήπως χαρακτηρισθοῦν ἄνθρωποι καθυστερηµένοι καὶ σβήνουν τὴ φωνή τους, καὶ δὲν κάνουν τὸ σταυρό τους καὶ κρύβονται σὰν τὰ µικρὰ παιδιὰ ποὺ παίζουν κρυφτούλι. ὲν ὁµολογοῦν τὴν πίστι τους. Οἱ ἄπιστοι καὶ ἀσεβεῖς, βλέποντας αὐτὴ τὴ σιωπή, αὐτὴ τὴ βουβαµάρα τοῦ χριστιανικοῦ κόσµου, βλέποντας ὅτι κανεὶς δὲν τοὺς ἐλέγχει καὶ δὲν τοὺς καυτηριάζει, ἔχουν γίνει θρασεῖς καὶ ἀναίσχυντοι καὶ περιπαίζουν τὴν ὀρθόδοξο πίστι καὶ βλασφηµοῦν τὰ θεῖα, κι ὅπου σταθοῦν προσπαθοῦν νὰ µεταδώσουν τὴ χολέρα τῆς ἀπιστίας καὶ ἀθεΐας. Ἐσὺ ἀγαπητὲ, νὰ κηρύξης τὸ Χριστὸ µέσα στὸ µικρὸ κύκλο ποὺ ζῆς. Μπορεῖς. Μὴ δειλιάσης. Καὶ ἂν ὅλοι αὐτοὶ ποὺ εἶναι γύρω σου περιφρονοῦν, εἰρωνεύονται καὶ χλευάζουν τὴν πίστι σου, σὺ µὴν κλονιστῆς. Μεῖνε ἀκλόνητος καὶ ἀ- τρόµητος σὰν τὸ βράχο πού, ἐνῶ 7 ἀπ ὅλες τὶς µεριὲς τὸν χτυποῦν τὰ κύµατα τοῦ ὠκεανοῦ, αὐτὸς παρα- µένει ἀκλόνητος. Βράχος νὰ εἶναι ἡ πίστη σου στὸ Χριστό. Μὲ τὰ λόγια καὶ κυρίως µὲ τὰ ἔργα, νὰ ὁµολογῆς µέσα στὸν ἄπιστο καὶ ἄθεο κόσµο ὅτι ἡ πίστι σου στὸ Χριστὸ εἶναι ἡ µόνη ἀληθινὴ πίστις. Τότε γίνεσαι καὶ ἐσὺ ἕνας µάρτυρας καὶ ὁµολογητὴς τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι θὰ εἶσαι µεταξὺ ἐκείνων ποὺ ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθύνεται λέγοντας «Ἀδελφοί, κρατῶµεν τῆς ὁµολογίας». Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥ- ΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Τίποτα δὲν κάνει τόσο χαρούµενη τὴ ζωή µας, ὅσο ἡ εὐχαρίστηση ποὺ νοιώθουµε στὴν Ἐκκλησία. Στὴν Ἐκκλησία συντηροῦν τὴ χαρὰ τους οἱ χαρούµενοι, στὴν Ἐκκλησία ἀποκτοῦν τὴν εὐθυµία τους οἱ στεναχωρηµένοι καὶ τὴν εὐφροσύνη οἱ λυπη- µένοι, στὴν Ἐκκλησία βρίσκουν τὴν ἀνακούφιση οἱ ταλαιπωρηµένοι καὶ τὴν ἀνάπαυση οἱ κουρασµένοι. «Ἐλᾶτε» λέει ὁ Κύριος, «κοντά µου ὅ- λοι ὅσοι εἶστε κουρασµένοι καὶ φορτωµένοι (µὲ θλίψεις καὶ ἁµαρτίες) κι ἐγὼ θὰ σᾶς ξεκουράσω» (Μάτθ. 11, 28). Τί πιὸ ποθητὸ θὰ µποροῦσε νὰ ὑπάρξει ἀπὸ αὐτὴ τὴ φωνή; Τί πιὸ γλυκὸ ἀπὸ αὐτὴ τὴν πρόσκληση; Ὁ Κύριος σὲ προσκαλεῖ στὴν Ἐκκλησία γιὰ πλούσιο γεῦµα. Σὲ µεταφέρει ἀπὸ τοὺς κόπους στὴν ἀνάπαυση καὶ ἀπὸ τὰ βάσανα στὴν ἀνακούφιση. Σὲ ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὸ βάρος τῶν ἁµαρτηµάτων σου. Γιατρεύει τὴν στεναχώρια µὲ τὴν εὐχαρίστηση καὶ τὴ λύπη µὲ τὴ χαρά. Κανένας δὲν εἶναι πραγµατικὰ ἐ- λεύθερος καὶ χαρούµενος, παρὰ µόνο ἐκεῖνος ποὺ ζεῖ γιὰ τὸν Χριστό. Αὐτὸς ξεπέρασε ὅλα τὰ κακὰ καὶ δὲν φοβᾶται τίποτα.

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Ὄρθρος Λειτουργία π.µ. Ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου 6.00 µ.µ. ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΤΕΡΑ Ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου 6.00 µ.µ. ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ Ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου 6.00 µ.µ. ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Ἱερόν Εὐχέλαιον 5.30 µ.µ. Ἀκολουθία τοῦ Μυστικοῦ είπνου 6.00 µ.µ. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ Ὄρθρος Λειτουργία 7.30 π.µ. Ἀκολουθία Σταυρώσεως 6.00 µ.µ. ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ἀκολουθία Ἀποκαθήλωσης 8.00 π.µ. Ἀκολουθία Ἐπιταφίου 7.00 µ.µ. ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Ὄρθρος Λειτουργία 7.30 π.µ. Ἀκολουθία Ἀναστάσεως µ.µ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἐσπερινός τῆς Ἀγάπης 7.00 µ.µ. ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ καὶ προσκύνησις Τεµαχίου Ἁγίου Λειψάνου Κάθε Τετάρτη στὶς 6.00 µ.µ. Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἀπόγευµα: 6.00 µ.µ. Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς καὶ Ἀρτοκλασία Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασµιωτάτου Ποιµενάρχου µας Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀµαρουσίου κ Ὠρωποῦ κ.κ. Κυρίλλου ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Πρωί: π.µ. Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεῖα Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀµαρουσίου κ Ὠρωποῦ κ.κ. Κυρίλλου Ἀπόγευµα: 6.00 µ.µ. Παράκλησις εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ Προσκύνησις τεµαχίου Ἁγίου Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ πρωὶ ἀνοικτὰ Μεσηµέρι κλειστὰ ἀπόγευµα ἀνοικτὰ Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ- Μηνιαῖο Ἐνηµερωτικὸ ελτίο Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ» Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: Ἐκδότης /ντής: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ κ , Ε-mail: Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα, συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ Μαραθῶνα. 87

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα.

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα. (αρ. φυλλ. 25) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Μ ά ϊ ο ς 2 0 1 1 ΜΟΝΑΞΙΑ Ἕνας παράλυτος τριάντα ὀκτὼ χρόνια φωνάζει: Βοήθεια! Κανένας δὲν τὸν ἀ- κούει. Ἡ φωνή του πέφτει στὸ κενό. Ὁ καθένας κοιτάζει τὴ βολή του.

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Εὐαγγέλιο καὶ νὰ ὁρκιστοῦν ψέµατα ἢ ὑπογράφουν ψεύτικα ἢ πλαστογραφοῦν.

Εὐαγγέλιο καὶ νὰ ὁρκιστοῦν ψέµατα ἢ ὑπογράφουν ψεύτικα ἢ πλαστογραφοῦν. (αρ. φυλλ. 47) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἀπρίλιος 2013 ΧΕΡΙΑ ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΧΕΡΙΑ ΑΝΟΣΙΑ Ὁ Χριστὸς προχωράει γιὰ ν ἀναµετρηθεῖ µὲ τὸ χάος καὶ τὸν θάνατο. Ὁ καιρὸς τῆς σύλληψής του πλησιάζει. Καλεῖ τοὺς µαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ (αρ. φυλλ. 68) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάιος 2015 ΤΥΦΛΟΙ 1 Ὅλοι ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε δεῖ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ ἀνακάλυψι τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἀρχὴ οἱ φωτογραφικὲς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ 2014-2015 Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ Η τουρκική εισβολή μέσα από φωτογραφίες Εργασίες από τα παιδιά του Γ 2 Το πρωί της 20 ης Ιουλίου 1974, οι Κύπριοι ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων. Ο ουρανός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35 07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 16:30-16:35 16:35-17:35 17:40-18:30 18:30-19:30 24:00-06:59 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ: «Στην Ανάάσταση του Δικαίίου Λαζάάρου» Επιµμέέλεια: Βασίίλειος Λιάάκος, Πρωτοψάάλτης

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰανουάριος 2011 5 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 5 - Ἰανουάριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1 1 a) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρι Πι δε μένει πια εδώ

Ο Χάρι Πι δε μένει πια εδώ ...... Ο Χάρι Πι δε μένει πια εδώ Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2009 ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΓΚΡΕΚΟΥ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη 271

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Καλάβρυτα. 13 εκεµβρίου 1943

Καλάβρυτα. 13 εκεµβρίου 1943 1 of 5 14/10/2014 12:12 µµ Καλάβρυτα. 13 εκεµβρίου 1943 Γονική Κατηγορία: Ιστορική Βιβλιοθήκη Κατηγορία: Έπος 1940-2ος Παγκόσµιος Πόλεµος ηµοσιευµένο στις Τρίτη, 13 εκέµβριος 2011 05:25 Από τον/την http://users.sch.gr/pchaloul/kalavrita.htm

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Διήγημα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἀπρίλιος 2011 8 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Β' Βραβεῖο Λογοτεχνίας ἀπὸ τὸν Ἑλληνο-Αὐστραλιανὸ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Μισραχή - ΚΙΡΚΗ συνθήκες τις θυσίες. Είναι ένας πόνος τόσο αβάστακτος το να ζεις με άλλη και η καρδιά σου ν' ανήκει αλλού. Κι ο χρόνος αντί να αμβλύνει και να επουλώνει την πληγή, να επιμένει

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός)

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Φύλλο εργασίας 1 Ερµηνεύουµε σύµβολα! Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; Επικοινωνούµε έτσι κι αλλιώς 26 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; Σύνολο: (Κάθε σωστή.

Διαβάστε περισσότερα