Οδηγίες χειρισμού ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M Λιπασματοδιανομέας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χειρισμού ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M Λιπασματοδιανομέας"

Transcript

1 Οδηγίες χειρισμύ az ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M 1500 Λιπασματδιανμέας MG 1816 BAG Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε τ εγχειρίδι αυτό για μελλντική χρήση!

2 ES DARF NICHT unbequem und überflüssig erscheinen, die Gebrauchs-Anweisung zu lesen und sich danach zu richten; denn es genügt nicht, von anderen zu hören und zu sehen, dass eine Maschine gut sei, sie daraufhin zu kaufen und zu glauben, es gehe nun alles von selbst. Der Betreffende würde alsdann nicht nur sich selbst Schaden zufügen, sondern auch den Fehler begehen, die Ursache eines etwaigen Misserfolges auf die Maschine anstatt auf sich zu schieben. Um des guten Erfolges sicher zu sein, muss man in den Geist der Sache eindringen, bzw. sich über den Zweck einer jeden Einrichtung an der Maschine unterrichten und sich in der Handhabung Übung verschaffen. Dann erst wird man sowohl mit der Maschine als auch mit sich selbst zufrieden sein. Das zu erreichen, ist der Zweck dieser Gebrauchs-Anweisung. Leipzig-Plagwitz ZA-M BAG

3 Στιχεία αναγνώρισης Στιχεία αναγνώρισης Εισάγετε εδώ τα στιχεία αναγνώρισης τυ µηχανήµατς. Τα στιχεία αναγνώρισης θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπυ. Αρ. αναγνώρισης µηχανήµατς: (δεκαψήφις) Τύπς: ZA-M Έτς κατασκευής: Βασικό βάρς kg: Επιτρεπόµεν συνλικό βάρς kg: Μέγιστ βάρς φόρτωσης kg: ιεύθυνση κατασκευαστή AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG Postfach (ταχ. θυρίδα) 51 D Hasbergen Τηλ.: + 49 (0) Φαξ.: + 49 (0) Παραγγελία ανταλλακτικών AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG Postfach (ταχ. θυρίδα) 51 D Hasbergen Τηλ.: + 49 (0) Φαξ.: + 49 (0) Κατάλγς ανταλλακτικών στ Ίντερνετ: Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά παρακαλύµε να αναφέρετε πάντα τν αριθµό αναγνώρισης τυ µηχανήµατς (δεκαψήφις). Τυπικά στιχεία των δηγιών χειρισµύ Αριθµός εγγράφυ: MG 1816 Ηµερµηνία σύνταξης τυ εγγράφυ: Copyright AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG, 2006 Επιφυλασσόµαστε όλων των δικαιωµάτων µας. Η επανατύπωση, ακόµη και η τµηµατική, επιτρέπεται µόν µε την έγκριση της εταιρείας AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG. ZA-M BAG

4 Πρόλγς Πρόλγς Αγαπητέ Πελάτη, Επιλέξατε ένα από τα πιτικά πρϊόντα µας, πυ περιλαµβάννται στην µεγάλη γκάµα πρϊόντων της εταιρείας AMAZONEN-WERKE, H. DREYER GmbH & Co. KG. Σας ευχαριστύµε για την εµπιστσύνη πυ µας δείχνετε. Παρακαλύµε να βεβαιώνεστε κατά την παραλαβή τυ µηχανήµατς, εάν υπάρχυν ζηµιές από τη µεταφρά ή εάν λείπυν εξαρτήµατα! Βεβαιωθείτε µε βάση τ δελτί απστλής για την πληρότητα τυ µηχανήµατς πυ παραλάβατε, καθώς και για τν ειδικό εξπλισµό πυ τ συνδεύει. ικαίωµα απζηµίωσης έχετε µόν εάν δηλώσετε αµέσως τις ενστάσεις σας! ιαβάστε και ακλυθήστε τις δηγίες χειρισµύ πριν θέσετε τ µηχάνηµα για πρώτη φρά σε λειτυργία, και ειδικά τις δηγίες ασφαλείας. Αφύ διαβάσετε πρσεκτικά τις δηγίες θα µπρείτε να εκµεταλλευτείτε πλήρως τα πλενεκτήµατα τυ νέυ σας µηχανήµατς. Παρακαλύµε να βεβαιωθείτε, ότι όλι ι χειριστές τυ µηχανήµατς έχυν διαβάσει αυτές τις δηγίες, πριν αρχίσετε να χρησιµπιείτε τ µηχάνηµα. Εάν έχετε ερωτήσεις ή αντιµετωπίζετε πρβλήµατα, ανατρέξτε στις παρύσες δηγίες ή απλά τηλεφωνήστε µας. Η τακτική συντήρηση και η έγκαιρη αντικατάσταση φθαρµένων ή χαλασµένων εξαρτηµάτων αυξάνει την διάρκεια ζωής τυ µηχανήµατός σας. Αξιλόγηση από τυς χρήστες Αγαπητή αναγνώστρια, Αγαπητέ αναγνώστη, ι δηγίες χειρισµύ ανανεώννται τακτικά. Με τις δικές σας πρτάσεις µπρείτε να συµβάλετε, στη δηµιυργία ενός εγχειριδίυ δηγιών χειρισµύ περισσότερ φιλικύ πρς τ χρήστη. Στείλτε µας τις πρτάσεις σας µε φαξ. AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG Postfach (ταχ. θυρίδα) 51 D Hasbergen Τηλ.: + 49 (0) Φαξ.: + 49 (0) ZA-M BAG

5 Πίνακας περιεχµένων 1 Οδηγίες πρς τν χρήστη Σκπός τυ εγγράφυ Τπλγικά στιχεία στις δηγίες χειρισµύ Χρησιµπιύµενες απεικνίσεις Γενικές δηγίες ασφαλείας Υπχρεώσεις και νµική ευθύνη Απεικόνιση συµβόλων ασφαλείας Οργανωτικά µέτρα Συστήµατα ασφαλείας και πρστασίας Άτυπα µέτρα ασφαλείας Εκπαίδευση των ατόµων Μέτρα ασφαλείας κατά την καννική λειτυργία Κίνδυνι από υπλειπόµενη ενέργεια Συντήρηση, επισκευή και απκατάσταση βλαβών Κατασκευαστικές τρππιήσεις...14 Ανταλλακτικά και αναλώσιµα εξαρτήµατα καθώς και βηθητικά µέσα Καθαρισµός και διάθεση Θέση εργασίας τυ χειριστή Πρειδπιητικές εικόνες και άλλες σηµάνσεις επάνω στ µηχάνηµα...16 ιάταξη πρειδπιητικών εικόνων και άλλων σηµάνσεων Κίνδυνς σε περίπτωση µη τήρησης των δηγιών ασφαλείας Ασφαλής τρόπς εργασίας Οδηγίες ασφαλείας για τν χειριστή Γενικές δηγίες ασφαλείας και πρόληψης ατυχηµάτων Υδραυλικό σύστηµα Ηλεκτρικό σύστηµα Λειτυργία παρτικόφ Λειτυργία λιπασµατδιανµέα Καθαρισµός, συντήρηση και επισκευή Φόρτωση και εκφόρτωση Περιγραφή πρϊόντς Συνπτική παρυσίαση συγκρτηµάτων Συστήµατα ασφαλείας και πρστασίας Συνπτική παρυσίαση Αγωγί τρφδσίας µεταξύ τρακτέρ και µηχανήµατς Εξπλισµός δικής ασφάλειας Πρβλεπόµενη χρήση Περιχή κινδύνυ και επικίνδυνα σηµεία Πινακίδα τύπυ και σήµανση CE Τεχνικά χαρακτηριστικά ήλωση συµµόρφωσης Απαιτύµενς εξπλισµός τρακτέρ Στιχεία σχετικά µε την δηµιυργία θρύβυ Δμή και λειτυργία Λειτυργία Αρθρωτός άξνας Σύνδεση αρθρωτύ άξνα Απσύνδεση τυ αρθρωτύ άξνα Υδραυλικές συνδέσεις Σύνδεση ελαστικών υδραυλικών αγωγών Απσυνδέστε τυς ελαστικύς υδραυλικύς αγωγύς ίσκι διασπράς...46 ZA-M BAG

6 Πίνακας περιεχµένων Επισηµάνσεις σχετικά µε τυς δίσκυς διασπράς OM και OM Αναδευτήρας θυρίδα κλεισίµατς και θυρίδα δσµέτρησης ιασπρά ρίων / άκρων Υπλγιστής χήµατς (πραιρετικά) Πρστατευτικό πλέγµα µέσα στη σκάφη Σύστηµα µεταφράς και απόθεσης (αφαιρύµεν, πραιρετικά) Πρστατευτικός σωλήνας (πραιρετικά) Περιστρεφόµεν κάλυµµα πρστασίας (πραιρετικά) Επιθέµατα σκάφης (πραιρετικά) Μνάδα δύ δών (πραιρετικά) Μνάδα τριών δών (πραιρετικά) Αρθρωτός άξνας µε συµπλέκτη τριβής (πραιρετικά) Θέση σε λειτυργία Έλεγχς καταλληλότητας τυ τρακτέρ Υπλγισµός των πραγµατικών τιµών για τ συνλικό βάρς, τα φρτία ανά άξνα και τη φέρυσα ικανότητα ελαστικών τυ τρακτέρ, καθώς και τυ ελάχιστυ απαιτύµενυ έρµατς Συναρµλόγηση τυ αρθρωτύ άξνα Πρσαρµγή τυ µήκυς τυ αρθρωτύ άξνα στ τρακτέρ Ασφάλιση τρακτέρ / µηχανήµατς κατά ακύσιας εκκίνησης και ακύσιας κύλισης Ρύθµιση βίδας µεταγωγής συστήµατς στ συγκρότηµα βαλβίδων τυ διανµέα Σύνδεση και απσύνδεση μηχανήματς Σύνδεση µηχανήµατς Απσύνδεση µηχανήµατς Ρυθμίσεις Ρύθµιση τυ ύψυς σύνδεσης Καννική λίπανση Όψιµη λίπανση Ρύθµιση της πσότητας λίπανσης Ρύθµιση της θέσης της θυρίδας µε τν µχλό ρύθµισης ιάβασµα της θέσης της θυρίδας από τν πίνακα διασπράς Υπλγισµός της θέσης της θυρίδας µέσω τυ δίσκυ υπλγισµύ Έλεγχς πστήτων λίπανσης Πρετιµασίες για τν έλεγχ πστήτων λίπανσης Έλεγχς πστήτων λίπανσης µέσω εκτέλεσης της διαδρµής µέτρησης Έλεγχς πστήτων λίπανσης σε στάση Υπλγισµός της θέσης της θυρίδας µέσω διάταξης δκιµαστικής µέτρησης (πραιρετικά) Ρύθµιση τυ πλάτυς εργασίας Ρύθµιση των θέσεων των φτερών Έλεγχς τυ πλάτυς εργασίας µε τ µεταφερόµεν σταθµό ελέγχυ (πραιρετικά) ιασπρά στα όρια και στις αναβλές των χωραφιών ιασπρά στα όρια και στις αναβλές τυ χωραφιύ µε τη χρήση τυ Limiter M ιασπρά λιπάσµατς στα όρια και στις αναβλές τυ χωραφιύ µε τν δίσκ διασπράς ρίων Tele-Set Ειδικές περιπτώσεις κατά τη διασπρά στα όρια τυ χωραφιύ (τ κέντρ τυ διαδρόµυ δεν αντιστιχεί στ µισό πλάτς εργασίας από τ άκρ τυ χωραφιύ Μεταφρά Χρήση τυ μηχανήματς Πλήρωση φυγκεντρικύ διανµέα Λειτυργία διασπράς Αντικατάσταση των δίσκων διασπράς ZA-M BAG

7 Πίνακας περιεχµένων 10.4 Συστάσεις για την εργασία στ πργύρισµα Οδηγίες για τη διασπρά απωθητικύ σαλιγκαριών (π.χ. Mesurol) Πίνακας συνδυασµών για λιπασµατδιανµείς για τν ψεκασµό απωθητικύ σαλιγκαριών Βλάβες Βλάβες, Αίτια και Απκατάσταση Βλάβες, Αίτια και Απκατάσταση Βλάβες της ηλεκτρνικής Καθαρισμός, συντήρηση και επισκευή Καθαρισµός Καννισµός λίπανσης Λιπαντικά µέσα Γρασάρισµα αρθρωτών αξόνων Συνπτικός πίνακας εργασιών συντήρησης Ασφάλειες εκτρπής για τη µετάδση κίνησης τυ αρθρωτύ άξνα και τυ αναδευτήρα Αερισµός συµπλέκτη τριβής Έλεγχς τυ φίλτρυ υδραυλικύ ελαίυ Καθαρισµός µαγνητικών βαλβίδων Σασµάν εισόδυ και γωνιακό σασµάν Αντικατάσταση των φτερών και των σπαστών άκρων Αντικατάσταση των φτερών Αντικατάσταση των σπαστών άκρων Υδραυλικό σύστηµα Σήµανση των αγωγών τυ υδραυλικύ συστήµατς ιαστήµατα συντήρησης Κριτήρια ελέγχυ για υδραυλικύς αγωγύς Τπθέτηση και αφαίρεση υδραυλικών αγωγών Έλεγχς των αρχικών ρυθµίσεων των θυρίδων Απσυναρµλόγηση τυ αρθρωτύ άξνα Ηλεκτρικά σύστηµα φωτισµύ Πείρι άνω και κάτω βραχιόνων έλξης Σχέδι υδραυλικών κυκλωµάτων Ρπές σύσφιξης κχλιών ZA-M BAG

8 Οδηγίες πρς τν χρήστη 1 Οδηγίες πρς τν χρήστη Τ Κεφάλαι "Οδηγίες πρς τν χρήστη" παρέχει πληρφρίες σχετικές µε την χρήση τυ εγχειριδίυ. 1.1 Σκπός τυ εγγράφυ Τ παρόν εγχειρίδι δηγιών χειρισµύ περιγράφει τ χειρισµό και τη συντήρηση τυ µηχανήµατς. δίνει σηµαντικές πληρφρίες για έναν ασφαλή και απτελεσµατικό χειρισµό τυ µηχανήµατς. είναι µέρς τυ µηχανήµατς και πρέπει πάνττε να φυλάσσεται κντά στ µηχάνηµα ή στ τρακτέρ. πρέπει να φυλάσσεται για µελλντική χρήση. 1.2 Τπλγικά στιχεία στις δηγίες χειρισμύ Όλα τα στιχεία κατεύθυνσης πυ δίννται στ παρόν εγχειρίδι, δίννται πάντα σε σχέση µε την κατεύθυνση πρείας. 1.3 Χρησιμπιύμενες απεικνίσεις Εντλές χειρισµύ και απτελέσµατα Οι ενέργειες πυ πρέπει να εκτελέσει χειριστής, δίννται µέσα στ έγγραφ ως αριθµηµένες εντλές χειρισµύ. Τηρείτε πάντα τη σειρά των εντλών χειρισµύ πυ σας δίννται. Τ απτέλεσµα της κάθε εντλής χειρισµύ, όπυ απαιτείται, είναι σηµειωµέν µε ένα βέλς. Παράδειγµα: 1. Εντλή χειρισµύ 1 Αντίδραση τυ µηχανήµατς στην εντλή χειρισµύ 1 2. Εντλή χειρισµύ 2 Απαριθµήσεις Απαριθµήσεις χωρίς υπχρεωτική σειρά παρυσιάζνται ως λίστα µε σηµεία απαρίθµησης. Παράδειγµα: Σηµεί 1 Σηµεί 2 Αριθµί θέσης σε εικόνες Αριθµί πυ βρίσκνται µέσα σε παρενθέσεις παραπέµπυν σε αριθµύς θέσης µέσα σε εικόνες. Τ πρώτ ψηφί παραπέµπει στην εικόνα, τ δεύτερ ψηφί παραπέµπει στν αριθµό θέσης µέσα στην εικόνα. Παράδειγµα (Εικ. 3/6): Εικόνα 3 Θέση 6 8 ZA-M BAG

9 Γενικές δηγίες ασφαλείας 2 Γενικές δηγίες ασφαλείας Τ κεφάλαι αυτό περιέχει σηµαντικές πληρφρίες, πρκειµένυ να χειρίζεστε τ µηχάνηµα µε ασφάλεια. 2.1 Υπχρεώσεις και νμική ευθύνη Τηρείτε τις δηγίες πυ περιέχνται στ εγχειρίδι δηγιών χειρισµύ Η γνώση των βασικών δηγιών ασφαλείας και των καννισµών ασφαλείας, απτελεί βασική πρϋπόθεση για τν ασφαλή χειρισµό και την απρόσκπτη λειτυργία τυ µηχανήµατς. Υπχρεώσεις τυ χρήστη Ο χρήστης υπχρεύται, να επιτρέπει την εργασία στ µηχάνηµα, µόν σε άτµα, τα πία έχυν λάβει γνώση των βασικών καννισµών σχετικά µε την ασφαλή εργασία και την πρόληψη ατυχηµάτων. έχυν εκπαιδευτεί στν τρόπ εργασίας µε τ µηχάνηµα. έχυν διαβάσει και έχυν καταλάβει τ παρόν εγχειρίδι δηγιών λειτυργίας. Ο χρήστης υπχρεύται να διατηρεί σε καλή κατάσταση ώστε να µπρύν να διαβαστύν, όλες τις πρειδπιητικές εικόνες πυ βρίσκνται επάνω στ µηχάνηµα. να αντικαθιστά κατεστραµµένες πρειδπιητικές εικόνες. Εάν έχετε ερωτήσεις παρακαλύµε απευθυνθείτε στν κατασκευαστή. Υπχρεώσεις τυ χειριστή Όλα τα άτµα, τα πία πρόκειται να εργαστύν στ/µε µηχάνηµα, υπχρεύνται, πριν την έναρξη της εργασίας να τηρύν τυς βασικύς καννισµύς σχετικά µε την ασφαλή εργασία και την πρόληψη ατυχηµάτων, να διαβάσυν και να τηρύν τις δηγίες τυ Κεφαλαίυ "Γενικές δηγίες ασφαλείας" τυ παρόντς εγχειριδίυ δηγιών χειρισµύ. να διαβάσυν τ κεφάλαι "Πρειδπιητικές εικόνες και άλλες σηµάνσεις επάνω στ µηχάνηµα" Σελίδα τυ παρόντς εγχειριδίυ και να τηρύν κατά τη λειτυργία τυ µηχανήµατς τις δηγίες ασφαλείας και τις δηγίες των πρειδπιητικών εικόνων. να εξικειωθύν µε τ µηχάνηµα. να διαβάζυν τα κεφάλαια τυ παρόντς εγχειριδίυ δηγιών χειρισµύ, τα πία είναι σηµαντικά για την εκτέλεση των εργασιών πυ πρόκειται να εκτελέσυν. Εάν χειριστής αντιληφθεί, ότι ένα σύστηµα για τεχνικύς λόγυς δεν είναι ασφαλές στην χρήση, πρέπει να αντιµετωπίζει άµεσα τ πρόβληµα. Εάν η αντιµετώπιση τυ πρβλήµατς δεν ανήκει στις αρµδιότητες τυ χειριστή ή εάν χειριστής δεν διαθέτει τις σχετικές τεχνικές γνώσεις, πρέπει να αναφέρει τ πρόβληµα στν πρϊστάµενό τυ (ργανισµός πυ κάνει τη χρήση). ZA-M BAG

10 Γενικές δηγίες ασφαλείας Κίνδυνι κατά τ χειρισµό τυ µηχανήµατς Τ µηχάνηµα είναι κατασκευασµέν σύµφωνα µε τις τελευταίες τεχνλγικές εξελίξεις και τυς κινά απδεκτύς τεχνικύς κανόνες ασφαλείας. Παρ' όλα αυτά υπάρχει περίπτωση να εµφανιστύν κατά τη χρήση τ µηχάνηµα κίνδυνι και επιπλκές για τη ζωή και τη σωµατική ακεραιότητα τυ χειριστή και τρίτων, για τ ίδι τ µηχάνηµα, για άλλα υλικά. Χρησιµπιείτε τ µηχάνηµα µόν για τν πρβλεπόµεν σκπό. όταν είναι σε άψγη τεχνική κατάσταση και ασφαλές. Απκαταστήστε άµεσα βλάβες, ι πίες µπρύν να επηρεάσυν την ασφάλεια. Εγγύηση και νµική ευθύνη Κατά κανόνα ισχύυν ι "Γενικί όρι πώλησης και απστλής". Οι όρι αυτί ισχύυν για τν πελάτη τ αργότερ µε την υπγραφή τυ συµβλαίυ. Απαιτήσεις εγγύησης και ευθυνών λόγω ζηµιάς σε άτµα και υλικά δεν γίννται δεκτές, εάν αυτές φείλνται σε µία ι περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες: µη πρβλεπόµενη χρήση τυ µηχανήµατς. λανθασµένη συναρµλόγηση, λανθασµένη θέση σε λειτυργία, λανθασµέν χειρισµό και λανθασµένη συντήρηση τυ µηχανήµατς. χρήση τυ µηχανήµατς µε συστήµατα ασφαλείας πυ παρυσιάζυν βλάβη ή δεν είναι σωστά εγκατεστηµένα ή µε διατάξεις ασφαλείας και πρστασίας πυ δεν λειτυργύν. µη τήρηση των δηγιών τυ εγχειριδίυ σχετικά µε την θέση σε λειτυργία, την λειτυργία και τη συντήρηση. διενέργεια αυθαίρετων τρππιήσεων στ µηχάνηµα. ελλιπή παρακλύθηση µηχανικών εξαρτηµάτων, τα πία υφίστανται φθρές. επισκευές πυ έχυν εκτελεστεί µε λάθς τρόπ. περιπτώσεις καταστρφής από επίδραση ξένων σωµάτων και λόγω ανωτέρας βίας. 10 ZA-M BAG

11 Γενικές δηγίες ασφαλείας 2.2 Απεικόνιση συμβόλων ασφαλείας Οι δηγίες ασφαλείας σηµαίννται µε τ τρίγων σύµβλ ασφαλείας και τν σχετικό χαρακτηρισµό πριν από αυτήν. Οι χαρακτηρισµί (ΚΙΝ ΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΧΗ) περιγράφυν τη βαρύτητα τυ ενδεχόµενυ κινδύνυ και έχυν την εξής σηµασία: ΚΙΝ ΥΝΟΣ Επισηµαίνει άµεσ και υψηλό κίνδυν, πίς µπρεί να επιφέρει θάνατ ή βαρύτατυς τραυµατισµύς (ακρωτηριασµύς ή µόνιµες αναπηρίες), σε περίπτωση πυ δεν τν απφύγετε. Μη τήρηση των δηγιών αυτών ενδέχεται υπό συνθήκες να επιφέρει θάνατ ή βαρύτατυς τραυµατισµύς. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Επισηµαίνει ενδεχόµεν κίνδυν µεσαίας βαρύτητας, πίς µπρεί να πρκαλέσει θάνατ ή (βαρύτατυς) τραυµατισµύς, εάν δεν απφευχθεί. Μη τήρηση των δηγιών αυτών ενδέχεται υπό συνθήκες να επιφέρει θάνατ ή βαρύτατυς τραυµατισµύς. ΠΡΟΣΟΧΗ Επισηµαίνει κίνδυν µε µικρό ενδεχόµεν, να πρκαλέσει ελαφρείς ή βαρύτερυς τραυµατισµύς ή καταστρφή υλικύ, εάν δεν απφευχθεί. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Επισηµαίνει την υπχρέωση συγκεκριµένης συµπεριφράς ή ενέργειας, πρκειµένυ να γίνεται σωστός χειρισµός τυ µηχανήµατς. Μη τήρηση των δηγιών αυτών µπρεί να δηγήσει σε βλάβες στ µηχάνηµα ή στν περιβάλλντα χώρ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Επισηµαίνει πρακτικές συµβυλές και ιδιαίτερα χρήσιµες πληρφρίες. Οι δηγίες αυτές σας βηθύν, να χρησιµπιείτε όλες τις λειτυργίες τυ µηχανήµατός σας µε τν βέλτιστ τρόπ. ZA-M BAG

12 Γενικές δηγίες ασφαλείας 2.3 Οργανωτικά μέτρα Ο χρήστης πρέπει να παρέχει όλυς τυς απαραίτητυς ατµικύς εξπλισµύς πρστασίας, όπως π.χ.: Γυαλιά πρστασίας Πρστατευτικά υπδήµατα Πρστατευτική φόρµα Σκεύασµα για την πρστασία τυ δέρµατς, κ.τ.λ. Τ εγχειρίδι χειρισµύ πρέπει να τ φυλάσσετε πάνττε στν τόπ χρήσης τυ µηχανήµατς! πρέπει πάνττε να βρίσκεται στην ελεύθερη διάθεση τυ χειριστή και τυ πρσωπικύ συντήρησης! Ελέγχετε τακτικά όλα τα διαθέσιµα συστήµατα πρστασίας! 2.4 Συστήματα ασφαλείας και πρστασίας Πριν από κάθε ενεργπίηση τυ µηχανήµατς πρέπει να είναι σωστά τπθετηµένα όλα τα συστήµατα ασφαλείας και πρστασίας και να είναι πλήρως λειτυργικά. Ελέγχετε τακτικά όλα τα συστήµατα ασφαλείας και πρστασίας. Συστήµατα ασφαλείας πυ παρυσιάζυν βλάβη Ελαττωµατικά ή απσυναρµλγηµένα συστήµατα ασφαλείας και πρστασίας µπρύν να δηγήσυν σε επικίνδυνες καταστάσεις. 2.5 Άτυπα μέτρα ασφαλείας Παράλληλα µε όλες τις δηγίες ασφαλείας αυτύ τυ εγχειριδίυ, λάβετε υπόψη σας όλυς τυς γενικά ισχύντες, εθνικύς καννισµύς σχετικά µε την πρόληψη ατυχηµάτων και την πρστασία τυ περιβάλλντς. Όταν κυκλφρείτε σε δηµόσιυς δρόµυς και λεωφόρυς τηρείτε τν Κώδικα Οδικής Κυκλφρίας. 12 ZA-M BAG

13 Γενικές δηγίες ασφαλείας 2.6 Εκπαίδευση των ατόμων Με τ µηχάνηµα επιτρέπεται να εργάζνται απκλειστικά, άτµα πυ έχυν εκπαιδευτεί και έχυν λάβει τις κατάλληλες δηγίες. Ο χρήστης πρέπει να καθρίζει µε σαφήνεια τις αρµδιότητες των ατόµων σχετικά µε τν χειρισµό, τη συντήρηση και την επισκευή τυ µηχανήµατς. Εκπαιδευόµενα άτµα επιτρέπεται να εργάζνται στ/µε τ µηχάνηµα µόν υπό την επιτήρηση κάπιυ έµπειρυ ατόµυ. ραστηριότητα Άτµα Άτµ ειδικά εκπαιδευµέν στην συγκεκριµένη δραστηριότητα 1) Εκπαιδευµέν άτµ 2) Άτµ µε ειδικές τεχνικές γνώσεις (τεχνικός συνεργείυ) 3) Φόρτωση/Μεταφρά X X X Θέση σε λειτυργία -- X -- ιαµόρφωση, εξπλισµός X Χειρισµός -- X -- Συντήρηση X Αναζήτηση και απκατάσταση βλαβών -- X X ιάθεση X Υπόµνηµα: Χ..Επιτρέπεται --.. εν επιτρέπεται 1) 2) 3) Άτµ, τ πί µπρεί να αναλάβει συγκεκριµένη εργασία, και να την διεκπεραιώσει κατ' εντλή εταιρείας µε τη σχετική ειδίκευση. Εκπαιδευµέν άτµ θεωρείται, τ άτµ εκείν, τ πί έχει λάβει γνώση ή, εάν απαιτείται, έχει εκπαιδευτεί για τα καθήκντα πυ τυ έχυν ανατεθεί και για τυς ενδεχόµενυς κινδύνυς σε περίπτωση ακατάλληλων χειρισµών, και έχει ενηµερωθεί επίσης για τα απαραίτητα συστήµατα πρστασίας και τα µέτρα πρστασίας. Άτµα µε ειδική εκπαίδευση στ αντικείµεν της δυλειάς θεωρύνται εξειδικευµέν πρσωπικό (Ειδικός τεχνικός). Στηριζόµενι στην ειδική τυς εκπαίδευση, µπρύν να εκτιµήσυν τις γνώσεις πυ λαµβάνυν από τυς σχετικύς καννισµύς, πυ ισχύυν για τις εργασίες πυ τυς έχυν ανατεθεί και να αναγνωρίσυν έτσι ενδεχόµενυς κινδύνυς. Παρατήρηση: Ειδίκευση ισότιµη µε αυτήν πυ πρκύπτει από ειδική εκπαίδευση, µπρεί να απκτηθεί και µετά από πλυετή δραστηριότητα επάνω στν συγκεκριµέν τµέα. ZA-M BAG

14 Γενικές δηγίες ασφαλείας Τις εργασίες συντήρησης και επισκευής τυ µηχανήµατς επιτρέπεται να τις αναλαµβάνει µόν εξειδικευµέν συνεργεί, όταν ι εργασίες αυτές φέρυν τν πρόσθετ χαρακτηρισµό "Εξειδικευµέν Συνεργεί". Τ πρσωπικό ενός ειδικύ συνεργείυ διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, καθώς και τα κατάλληλα βηθητικά µέσα (εργαλεία, µηχανισµύς ανύψωσης και στήριξης) για την σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής τυ µηχανήµατς. 2.7 Μέτρα ασφαλείας κατά την καννική λειτυργία Χρησιµπιείτε τ µηχάνηµα µόν όταν, όλα τα συστήµατα πρστασίας και ασφαλείας είναι πλήρως λειτυργικά. Ελέγχετε τ µηχάνηµα τυλάχιστν µια φρά την ηµέρα για εξωτερικές ζηµιές πυ φαίννται µε γυµνό µάτι και καθώς και την λειτυργική ικανότητα των συστηµάτων πρστασίας και ασφαλείας. 2.8 Κίνδυνι από υπλειπόμενη ενέργεια Λάβετε υπόψη σας την ύπαρξη υπλειπόµενων µηχανικών, υδραυλικών, πνευµατικών και ηλεκτρικών/ηλεκτρνικών ενεργειών στ µηχάνηµα. Λαµβάνετε σχετικά µε αυτές, κατάλληλα µέτρα κατά την ενηµέρωση τυ πρσωπικύ χειρισµύ. Λεπτµερείς δηγίες επαναλαµβάννται στα εκάσττε κεφάλαια τυ παρόντς εγχειριδίυ. 2.9 Συντήρηση, επισκευή και απκατάσταση βλαβών ιενεργήστε τις πρβλεπόµενες εργασίες ρύθµισης, συντήρησης και επιθεώρησης στα πρβλεπόµενα χρνικά διαστήµατα. Ασφαλίστε όλα τα µέσα λειτυργίας, όπως συστήµατα συµπιεσµένυ αέρα και υδραυλικά συστήµατα, έναντι ακύσιας ενεργπίησης. Κατά την αντικατάσταση, στερεώστε και ασφαλίστε τα µεγαλύτερα συγκρτήµατα επιµελώς σε ανυψωτικά µηχανήµατα. Βεβαιωθείτε ότι είναι καλά σφιγµένες ι συνδέσεις πυ είχατε ξεβιδώσει. Μετά τ τέλς των εργασιών συντήρησης ελέγξτε εάν λειτυργύν τα συστήµατα ασφαλείας και πρστασίας Κατασκευαστικές τρππιήσεις Χωρίς την έγκριση της εταιρείας AMAZONEN-WERKE, δεν επιτρέπεται να πρβαίνετε σε µεταβλές, ύτε πρσαρµγές και τρππιήσεις στ µηχάνηµα. Αυτό ισχύει και για την συγκόλληση φερόντων εξαρτηµάτων. Όλες ι πρσθήκες και ι µετατρπές στ µηχάνηµα πρέπει να γίννται µετά από γραπτή έγκριση της εταιρείας AMAZONEN- WERKE. Χρησιµπιείτε απκλειστικά τα πρόσθετα εξαρτήµατα και τα εξαρτήµατα µετατρπής πυ είναι εγκεκριµένα από την εταιρεία AMAZONEN-WERKE, πρκειµένυ π. χ. να διατηρήσει την ισχύ της η άδεια λειτυργίας σύµφωνα µε τις εθνικές και διεθνείς νµικές πρδιαγραφές. Οχήµατα πυ διαθέτυν υπηρεσιακή άδεια λειτυργίας ή συστήµατα συνδεόµενα µε όχηµα, καθώς και εξπλισµός µε ισχύυσα άδεια 14 ZA-M BAG

15 Γενικές δηγίες ασφαλείας λειτυργίας ή άδεια κυκλφρίας σύµφωνη µε τν Κώδικα Οδικής Κυκλφρίας, πρέπει να βρίσκνται πάντα σε κατάσταση, όπως την πρβλέπει η άδεια ή η έγκριση πυ διαθέτυν. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνι σύνθλιψης, ακρωτηριασµύ, σφηνώµατς, εισέλκυσης και τραυµατισµύ από θραύση φερόντων εξαρτηµάτων. Απαγρεύεται κατά κανόνα η διάνιξη πών στ σκελετό ή στ πλαίσι τυ µηχανήµατς. η διεύρυνση πών πυ πρϋπάρχυν στ σκελετό ή στ πλαίσι τυ µηχανήµατς. ι εργασίες συγκόλλησης στα φέρντα εξαρτήµατα Ανταλλακτικά και αναλώσιµα εξαρτήµατα καθώς και βηθητικά µέσα Αντικαθιστάτε αµέσως όλα τα εξαρτήµατα τυ µηχανήµατς πυ δεν είναι σε άψγη κατάσταση. Χρησιµπιείτε απκλειστικά τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιµα εξαρτήµατα, πυ είναι εγκεκριµένα από την εταιρεία AMAZONEN-WERKE, πρκειµένυ π. χ. να διατηρήσει την ισχύ της η άδεια λειτυργίας σύµφωνα µε τις εθνικές και διεθνείς νµικές πρδιαγραφές. Εάν χρησιµπιήσετε ανταλλακτικά και αναλώσιµα εξαρτήµατα τρίτων κατασκευαστών δεν σας εγγυύµαστε, ότι αυτά είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα, έτσι ώστε να αντέχυν στις καταπνήσεις και να είναι ασφαλή. Η εταιρεία AMAZONEN-WERKE δεν αναλαµβάνει την ευθύνη για βλάβες πυ πρκαλύνται από τη χρήση ανταλλακτικών, αναλώσιµων εξαρτηµάτων και βηθητικών µέσων, τα πία δεν είναι εγκεκριµένα Καθαρισμός και διάθεση Χρησιµπιήστε και διαθέστε µε τν πρβλεπόµεν τρόπ τις υσίες και τα υλικά, ειδικά όταν εργάζεστε σε συστήµατα και εγκαταστάσεις λίπανσης καθαρίζετε µε διαλύτες Θέση εργασίας τυ χειριστή Τ µηχάνηµα επιτρέπεται να τ χειρίζεται απκλειστικά ένα µόν άτµ, τ πί θα βρίσκεται στη θέση τυ δηγύ τυ τρακτέρ. ZA-M BAG

16 Γενικές δηγίες ασφαλείας 2.13 Πρειδπιητικές εικόνες και άλλες σημάνσεις επάνω στ μηχάνημα ιατηρείτε όλες τις πρειδπιητικές εικόνες τυ µηχανήµατς πάντα καθαρές και ευανάγνωστες! Αντικαταστήστε εικόνες πυ δεν µπρείτε να διαβάσετε πλέν. Παραγγείλετε τις πρειδπιητικές εικόνες από τν έµπρ, αναφέρντας τν αριθµό παραγγελίας τυς (π.χ. MD 075). Πρειδπιητικές εικόνες - µή Οι πρειδπιητικές εικόνες επισηµαίνυν επικίνδυνα σηµεία στ µηχάνηµα και πρειδπιύν για παραµένντες κινδύνυς. Στα επικίνδυνα αυτά σηµεία υπάρχυν µόνιµα υπαρκτί ή απρόσµενα εµφανιζόµενι κίνδυνι. Μια πρειδπιητική εικόνα απτελείται από 2 πεδία: Τ πεδί 1 περιγράφει µε εικόνα τν κίνδυν, πίς περικλείεται σε ένα τριγωνικό σύµβλ. Τ πεδί 2 περιγράφει µε εικόνα την δηγία απφυγής τυ κινδύνυ. Πρειδπιητικές εικόνες - Επεξηγήσεις Η στήλη Αριθµός παραγγελίας και επεξήγηση, σας δίνυν την περιγραφή της διπλανής πρειδπιητικής εικόνας. Η περιγραφή των πρειδπιητικών εικόνων έχει πάντα την ίδια διάταξη και περιγράφει µε την παρακάτω σειρά: 1. την περιγραφή τυ κινδύνυ. Παράδειγµα: Κίνδυνς κπής ή ακρωτηριασµύ! 2. τις συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης της δηγίας (των δηγιών) για την απφυγή τυ κινδύνυ. Παράδειγµα: Πρκαλεί σβαρύς τραυµατισµύς στα δάχτυλα ή στ χέρι. 3. την δηγία (τις δηγίες) για την απφυγή τυ κινδύνυ. Παράδειγµα: Αγγίζετε τα µηχανικά µέρη, µόν όταν έχυν ακινητπιηθεί πλήρως. 16 ZA-M BAG

17 Γενικές δηγίες ασφαλείας Αριθµός παραγγελίας και επεξήγηση Πρειδπιητική εικόνα MD 075 Κίνδυνς κπής ή διάτµησης των δακτύλων και των χεριών από τα περιστρεφόµενα µέρη τυ µηχανήµατς! Ο κίνδυνς αυτός ενδέχεται να επιφέρει σβαρότατυς τραυµατισµύς από ακρωτηριασµό µερών τυ σώµατς στα δάχτυλα και στ χέρι. Μην βάζετε τ χέρι σας στ επικίνδυν σηµεί, όση ώρα λειτυργεί κινητήρας τυ τρακτέρ και είναι συνδεδεµένς άξνας καρντάν/ τ υδραυλικό σύστηµα. Αγγίξετε τα εξαρτήµατα τυ µηχανήµατς µόν αφύ ακινητπιηθύν εντελώς. MD 078 Κίνδυνς σύνθλιψης των δαχτύλων ή τυ χεριύ από κινύµενα, πρσβάσιµα µηχανικά µέρη! Ο κίνδυνς αυτός ενδέχεται να επιφέρει σβαρότατυς τραυµατισµύς από ακρωτηριασµό µερών τυ σώµατς στα δάχτυλα και στ χέρι. Μην βάζετε τ χέρι σας στ επικίνδυν σηµεί, όση ώρα λειτυργεί κινητήρας τυ τρακτέρ και είναι συνδεδεµένς άξνας καρντάν/ τ υδραυλικό σύστηµα. MD 079 Κίνδυνς από εξαρτήµατα πυ ενδέχεται να εκτξευτύν από τ µηχάνηµα ή εκτξευόµενα από τ µηχάνηµα υλικά ή ξένα σωµατίδια! Από τν κίνδυν αυτό ενδέχεται να πρκύψυν βαρύτατι τραυµατισµί σε λόκληρ τ σώµα. Πρσέξτε, άτµα τα πία δεν έχυν σχέση µε τις εργασίες να διατηρύν επαρκή απόσταση ασφαλείας από την περιχή κινδύνυ τυ µηχανήµατς, όση ώρα λειτυργεί κινητήρας. ZA-M BAG

18 Γενικές δηγίες ασφαλείας MD 083 Κίνδυνς εισέλκυσης ή σφηνώµατς για τα χέρια ή τ πάνω µέρς τυ σώµατς, από ακάλυπτα στιχεία τυ µηχανήµατς στα πία µεταδίδεται κίνηση! Ο ενδεχόµενς αυτός κίνδυνς επιφέρει σβαρότατυς τραυµατισµύς στα χέρια και στ επάνω µέρς τυ σώµατς. Μην ανίγετε και µην αφαιρείτε πτέ συστήµατα πρστασίας στιχείων τυ µηχανήµατς στα πία µεταδίδεται κίνηση, όσ λειτυργεί κινητήρας τυ τρακτέρ και ενώ είναι συνδεδεµένς άξνας καρντάν / τ υδραυλικό σύστηµα µετάδσης κίνησης. MD 089 Κίνδυνς! Κίνδυνς σύνθλιψης για όλ τ σώµα στην περιχή κινδύνυ κάτω από αιωρύµενα φρτία / µέρη τυ µηχανήµατς! Ο ενδεχόµενς αυτός κίνδυνς επιφέρει σβαρότατυς τραυµατισµύς σε όλ τ σώµα, και µπρεί να επιφέρει και τ θάνατ. Απαγρεύεται η παραµνή ατόµων κάτω από αιωρύµενα φρτία / µέρη τυ µηχανήµατς. ιατηρείτε επαρκή απόσταση ασφαλείας από αιωρύµενα φρτία / µέρη τυ µηχανήµατς. Πρσέξτε να διατηρύν άλλα άτµα επαρκή απόσταση ασφαλείας από αιωρύµενα φρτία / µέρη τυ µηχανήµατς. Απµακρύνετε τα άτµα από την περιχή κινδύνυ αιωρύµενων φρτίων / µερών τυ µηχανήµατς. MD 093 Κίνδυνς σφήνωσης ή εισέλκυσης για λόκληρ τ σώµα λόγω απρστάτευτων, κινύµενων αξόνων µετάδσης κίνησης! Ο ενδεχόµενς αυτός κίνδυνς επιφέρει σβαρότατυς τραυµατισµύς σε όλ τ σώµα, και µπρεί να επιφέρει και τ θάνατ. Μην ανίγετε και µην αφαιρείτε πτέ συστήµατα πρστασίας στιχείων τυ µηχανήµατς στα πία µεταδίδεται κίνηση, όσ λειτυργεί κινητήρας τυ τρακτέρ και ενώ είναι συνδεδεµένς άξνας καρντάν / τ υδραυλικό σύστηµα µετάδσης κίνησης. 18 ZA-M BAG

19 Γενικές δηγίες ασφαλείας MD 095 ιαβάστε και τηρήστε τις δηγίες τυ εγχειριδίυ χειρισµύ και τις δηγίες ασφαλείας, πρτύ θέσετε τ µηχάνηµα σε λειτυργία! MD 096 Κίνδυνς µόλυνσης για όλ τ σώµα από υγρά πυ εξέρχνται µε υψηλή πίεση (υδραυλικό έλαι)! Ο ενδεχόµενς αυτός κίνδυνς επιφέρει σβαρότατυς τραυµατισµύς σε όλ τ σώµα, όταν εξέρχεται υπό πίεση υδραυλικό έλαι, τ πί µπρεί να διαπεράσει τ δέρµα και να εισέλθει στν ργανισµό. Μην πρσπαθείτε σε καµία περίπτωση να καλύψετε µε τ χέρι ή µε τ δάχτυλ, σηµεία διαρρής σε υδραυλικά λάστιχα. ιαβάστε και ακλυθήστε τις δηγίες τυ παρόντς εγχειριδίυ χειρισµύ, πριν την έναρξη εργασιών συντήρησης και επισκευής. Σε περίπτωση τραυµατισµύ από υδραυλικό έλαι απευθυνθείτε αµέσως σε γιατρό. MD 097 Κίνδυνς σύνθλιψης τυ επάνω µέρυς τυ σώµατς στην περιχή ανύψωσης της σύζευξης τριών σηµείων από χώρυς πυ στενεύυν κατά τ χειρισµό τυ υδραυλικύ συστήµατς της σύζευξης τριών σηµείων! Ο ενδεχόµενς αυτός κίνδυνς επιφέρει τραυµατισµύς, ενώ µπρεί να πρκαλέσει έως και τ θάνατ. Απαγρεύεται η παραµνή ατόµων στην περιχή ανύψωσης της σύζευξης τριών σηµείων κατά τ χειρισµό τυ υδραυλικύ συστήµατς της σύζευξης τριών σηµείων. Ενεργπιήστε τα ρυθµιστικά εξαρτήµατα τυ υδραυλικύ συστήµατς σύζευξης τριών σηµείων τυ τρακτέρ µόν από την πρβλεπόµενη θέση εργασίας. πτέ, εάν βρίσκεστε στην περιχή κινδύνυ µεταξύ τρακτέρ και µηχανήµατς. ZA-M BAG

20 Γενικές δηγίες ασφαλείας MD 100 Τ εικνόγραµµα αυτό επισηµαίνει τα σηµεία ασφάλισης για την σύνδεση µέσων στερέωσης κατά τη φόρτωση τυ µηχανήµατς. MD 102 Κίνδυνς από ακύσια ενεργπίηση και κύλιση τυ µηχανήµατς κατά τη διάρκεια εργασιών στ µηχάνηµα, όπως π.χ. εργασίες συναρµλόγησης, ρύθµισης, απκατάστασης βλαβών, καθαρισµύ, συντήρησης και επισκευής. Ο ενδεχόµενς αυτός κίνδυνς επιφέρει σβαρότατυς τραυµατισµύς σε όλ τ σώµα, και µπρεί να επιφέρει και τ θάνατ. Πριν από πιαδήπτε επέµβαση, ασφαλίστε τ τρακτέρ και τ µηχάνηµα κατά ακύσιας ενεργπίησης και κύλισης. Ανάλγα µε τ είδς της εργασίας, διαβάστε και ακλυθήστε τις δηγίες στ αντίστιχ κεφάλαι τυ εγχειριδίυ χειρισµύ. MD 115 Η µέγιστη πίεση λειτυργίας τυ υδραυλικύ συστήµατς είναι 200 bar. MD 116 Ονµαστικός αριθµός στρφών (540 1/min) και φρά περιστρφής τυ άξνα µετάδσης κίνησης από την πλευρά τυ µηχανήµατς 20 ZA-M BAG

21 Γενικές δηγίες ασφαλείας MD 145 Τ σήµα CE στ µηχάνηµα συµβλίζει την τήρηση των διατάξεων των ισχυυσών δηγιών της Ε.Ε. ZA-M BAG

22 Γενικές δηγίες ασφαλείας ιάταξη πρειδπιητικών εικόνων και άλλων σηµάνσεων Πρειδπιητική εικόνα Οι παρακάτω εικόνες δείχνυν τη διάταξη των πρειδπιητικών εικόνων στ µηχάνηµα. Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ ZA-M BAG

23 Γενικές δηγίες ασφαλείας 2.14 Κίνδυνς σε περίπτωση μη τήρησης των δηγιών ασφαλείας Η µη τήρηση των δηγιών ασφαλείας µπρεί να θέσει σε κίνδυν άτµα, καθώς και τ περιβάλλν και τ µηχάνηµα. µπρεί να επιφέρει απώλεια όλων των δικαιωµάτων απαίτησης απζηµιώσεων. Συγκεκριµένα, η µη τήρηση των δηγιών ασφαλείας µπρεί να έχει για παράδειγµα, τις εξής συνέπειες: Έκθεση ατόµων σε κίνδυν λόγω µη ασφαλισµένων περιχών εργασίας. Απώλεια σηµαντικών λειτυργιών τυ µηχανήµατς. Απτυχία εφαρµγής των πρβλεπόµενων µεθόδων συντήρησης και επισκευής. Έκθεση ατόµων σε κίνδυν από µηχανικά εξαρτήµατα και χηµικές υσίες. Κίνδυνς περιβαλλντικής µόλυνσης από διαρρή υδραυλικύ ελαίυ Ασφαλής τρόπς εργασίας Παράλληλα µε τις δηγίες ασφαλείας τυ παρόντς εγχειριδίυ χειρισµύ υπχρεύστε να τηρείτε τις εθνικές, και γενικά ισχύυσες πρδιαγραφές πρστασίας στην εργασία, καθώς και τις πρδιαγραφές πρόληψης ατυχηµάτων. Τηρείτε τις δηγίες για την απφυγή κινδύνων, ι πίες απεικνίζνται στις πρειδπιητικές εικόνες. Όταν κυκλφρείτε σε δηµόσιυς δρόµυς και λεωφόρυς τηρείτε τν Κώδικα Οδικής Κυκλφρίας. ZA-M BAG

24 Γενικές δηγίες ασφαλείας 2.16 Οδηγίες ασφαλείας για τν χειριστή ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνι σύνθλιψης, ακρωτηριασµύ, αρπάγµατς, εισέλκυσης και χτυπήµατς λόγω ελλιπύς δικής ασφάλειας και ασφάλειας λειτυργίας. Ελέγχετε πριν από κάθε ενεργπίηση τυ µηχανήµατς και τυ τρακτέρ, αν τηρύνται τα πρβλεπόµενα για την δική ασφάλεια και την ασφάλεια λειτυργίας! Γενικές δηγίες ασφαλείας και πρόληψης ατυχηµάτων Παράλληλα µε τις δηγίες αυτές τηρείτε τυς γενικά ισχύντες καννισµύς ασφαλείας και τυς καννισµύς πρόληψης ατυχηµάτων! Οι πρειδπιητικές εικόνες πυ είναι αναρτηµένες στ µηχάνηµα και ι λιπές σηµάνσεις παρέχυν σηµαντικές δηγίες για την ασφαλή λειτυργία τυ µηχανήµατς. Η τήρηση των δηγιών αυτών επιβάλλεται για τη δική σας ασφάλεια! Ελέγχετε πριν την έναρξη της µετακίνησης τυ µηχανήµατς και πριν από τη θέση σε λειτυργία, την περιχή γύρω από τ µηχάνηµα (Παιδιά)! Φρντίστε να έχετε πάνττε επαρκή ρατότητα! Απαγρεύεται η επιβίβαση και η µεταφρά ατόµων µε τ µηχάνηµα! Οδηγείτε µε τρόπ τέτι, ώστε να έχετε πάντα υπό τν απόλυτ έλεγχό σας τ τρακτέρ, είτε µε συνδεδεµέν είτε µε απσυνδεδεµέν µηχάνηµα. Για τ σκπό αυτό λάβετε υπόψη τις ικανότητές σας, την κατάσταση τυ δστρώµατς, την κυκλφρία, την ρατότητα, τις καιρικές συνθήκες, την δική συµπεριφρά τυ τρακτέρ όπως και την επίδραση τυ πρσαρτηµένυ ή συνδεµένυ µηχανήµατς. Σύνδεση και απσύνδεση τυ µηχανήµατς Συνδέετε και µεταφέρετε τ µηχάνηµα µόν µε τρακτέρ κατάλληλα για την εργασία αυτή. Κατά τη σύνδεση µηχανηµάτων στ υδραυλικό σύστηµα της σύζευξης τριών σηµείων τυ τρακτέρ, θα πρέπει τ τρακτέρ και τ µηχάνηµα να είναι της ίδιας κατηγρίας σύνδεσης! Συνδέστε τ µηχάνηµα σύµφωνα µε τυς καννισµύς στις πρβλεπόµενες εγκαταστάσεις! Με τη σύνδεση µηχανηµάτων στ µπρστά και/ή στ πίσω τµήµα τυ τρακτέρ δεν πρέπει να υπερβαίνετε τ επιτρεπόµεν συνλικό βάρς τυ τρακτέρ τα επιτρεπόµενα για τ τρακτέρ φρτία ανά άξνα τις επιτρεπόµενες αντχές των ελαστικών τυ τρακτέρ Ασφαλίστε τ τρακτέρ και τ µηχάνηµα κατά ακύσιας κύλισης, πριν συνδέσετε ή απσυνδέσετε τ µηχάνηµα! Απαγρεύεται η παραµνή ατόµων µεταξύ τυ µηχανήµατς πυ πρόκειται να συνδέσετε και τυ τρακτέρ, όπως και κατά τη 24 ZA-M BAG

25 Γενικές δηγίες ασφαλείας διάρκεια πρσέγγισης τυ τρακτέρ στ µηχάνηµα! Βηθί πυ ενδέχεται να παραβρίσκνται, επιτρέπεται να λειτυργύν µόν ως δηγί εδάφυς δίπλα από τα χήµατα και επιτρέπεται να µπυν ανάµεσα στα χήµατα µόν όταν αυτά έχυν ακινητπιηθεί. Ασφαλίστε τ µχλό χειρισµύ τυ υδραυλικύ συστήµατς τυ τρακτέρ στη θέση, στην πία δεν υπάρχει περίπτωση ακύσιας ανύψωσης και καταβίβασης, πρτύ συνδέσετε ή απσυνδέσετε τ µηχάνηµα στ υδραυλικό σύστηµα της σύζευξης τριών σηµείων τυ τρακτέρ! Κατά τη σύνδεση και απσύνδεση µηχανών, φέρετε τις διατάξεις υπστήριξης (εάν πρβλέπνται) στην εκάσττε θέση (για εξασφάλιση της ευστάθειας)! Κατά τν χειρισµό διατάξεων υπστήριξης υπάρχυν σηµεία όπυ υπάρχει κίνδυνς σύνθλιψης και διάτµησης! Παρακαλύµε πρσέξτε ιδιαιτέρως κατά την σύνδεση και απσύνδεση τυ µηχανήµατς στ τρακτέρ! Ανάµεσα στ τρακτέρ και στ µηχάνηµα υπάρχει σηµεί όπυ υπάρχει κίνδυνς σύνθλιψης και διάτµησης, στην περιχή τυ σηµείυ σύνδεσης! Απαγρεύεται η παραµνή ατόµων ανάµεσα στ τρακτέρ και στ µηχάνηµα κατά τν χειρισµό τυ υδραυλικύ συστήµατς της σύζευξης τριών σηµείων! Συνδεδεµένι αγωγί τρφδσίας πρέπει να υπχωρύν µε ευκλία σε όλες τις κινήσεις σε στρφές, χωρίς να δηµιυργείται τάση, κάµψη ή τριβή. δεν πρέπει να τρίβνται σε ξένα σώµατα. Τα σχινιά ενεργπίησης των ταχυσυνδέσµων πρέπει να κρέµνται ελεύθερα και δεν επιτρέπεται να ενεργπιύν από µόνα τυς στη χαµηλή θέση! Τπθετήστε σταθερά τα απσυνδεδεµένα µηχανήµατα! Χρήση τυ µηχανήµατς Πριν από την έναρξη της εργασίας εξικειωθείτε µε όλα τα συστήµατα και τα στιχεία χειρισµύ τυ µηχανήµατς, καθώς και µε τις λειτυργίες τυς. Κατά τη διάρκεια της εργασίας µε τ µηχάνηµα είναι πλύ αργά για να εξικειωθείτε µε αυτό! Μην φράτε φαρδιά ρύχα! Φαρδιά ρύχα αυξάνυν τν κίνδυν σφήνωσης ή τύλιξης των ρύχων στυς κινητήριυς άξνες! Θέτετε τ µηχάνηµα σε λειτυργία, µόν όταν είναι όλα τα συστήµατα πρστασίας τπθετηµένα και σε θέση λειτυργίας! Λάβετε υπόψη σας τ µέγιστ επιτρεπόµεν φρτί των συνδεδεµένων / πρσαρµσµένων µηχανηµάτων και τα επιτρεπόµενα φρτία αξόνων και των φρτίων στήριξης τυ τρακτέρ! Εάν απαιτείται, κινηθείτε µε µερικώς πληρωµένη δεξαµενή καυσίµυ. Απαγρεύεται η παραµνή ατόµων στην περιχή εργασίας τυ µηχανήµατς! Απαγρεύεται η παραµνή ατόµων στην περιχή στρφής και περιστρφής τυ µηχανήµατς! Στα µέρη τυ µηχανήµατς τα πία κινύνται από άλλα εξαρτήµατα (π.χ. υδραυλικά) υπάρχει πάντα κίνδυνς ZA-M BAG

26 Γενικές δηγίες ασφαλείας σύνθλιψης και διάτµησης! Τα µέρη τυ µηχανήµατς πυ κινύνται από άλλα εξαρτήµατα επιτρέπεται να τα χειρίζεστε, µόν όταν τρίτα άτµα τηρύν επαρκή απόσταση ασφαλείας από τ µηχάνηµα! Ασφαλίστε τ τρακτέρ κατά ακύσιας ενεργπίησης και ακύσιας κύλισης, πρτύ απβιβαστείτε από αυτό. Για τ σκπό αυτό απθέστε τ µηχάνηµα στ έδαφς τραβήξτε τ χειρόφρεν σβήστε τν κινητήρα βγάλτε τ κλειδί της µίζας Μεταφρά τυ µηχανήµατς Όταν κινείστε σε δηµόσιυς δρόµυς λαµβάνετε υπόψη σας τυς εκάσττε εθνικύς κώδικες δικής κυκλφρίας! Πριν από την εκτέλεση µεταφρών ελέγξτε, την ρθή σύνδεση των αγωγών τρφδσίας τ σύστηµα φωτισµύ ως πρς την ύπαρξη φθρών, τη σωστή λειτυργία και την καθαριότητα να µην υπάρχυν εµφανή ελαττώµατα στ σύστηµα πέδησης και στ υδραυλικό σύστηµα να είναι πλήρως χαλαρωµέν τ χειρόφρεν να λειτυργεί τ σύστηµα πέδησης. Πρσέχετε πάντα να υπάρχει επαρκής ικανότητα αλλαγής κατεύθυνσης και πέδησης τυ τρακτέρ! Μηχανήµατα πυ έχυν συνδεθεί ή αναρτηθεί στ τρακτέρ και φρτία στ µπρς και στ πίσω τµήµα τυ τρακτέρ επηρεάζυν την δική συµπεριφρά τυ τρακτέρ καθώς και την ικανότητα αλλαγής κατεύθυνσης και πέδησης. Εάν απαιτείται χρησιµπιήστε πρόσθια φρτία! Ο πρόσθις άξνας τυ τρακτέρ πρέπει να φέρει πάντα τ 20% τυ βάρυς τυ τρακτέρ άνευ φρτίυ, ώστε να εξασφαλίζεται αρκετή ικανότητα αλλαγής κατεύθυνσης. Στερεώστε τα πρόσθια και πίσθια φρτία πάντα σύµφωνα µε τυς καννισµύς στα πρβλεπόµενα για τ σκπό αυτό σηµεία στερέωσης! Λάβετε υπόψη σας τ ωφέλιµ φρτί των συνδεδεµένων / πρσαρµσµένων µηχανηµάτων και τα επιτρεπόµενα φρτία αξόνων και των φρτίων στήριξης τυ τρακτέρ! Τ τρακτέρ πρέπει να εξασφαλίζει την καθυστέρηση πέδησης πυ πρβλέπεται για λόκληρ τ φρτωµέν συρµό (Τρακτέρ συν τ πρσαρµσµέν / συνδεδεµέν µηχάνηµα)! Ελέγξτε τη δράση της πέδησης πριν ξεκινήσετε την διαδρµή! Σε διαδρµές µε στρφές και ενώ έχετε συνδεδεµέν τ µηχάνηµα, λάβετε υπόψη σας την µεγάλη ακτίνα στρφής και την επιταχυνόµενη µάζα τυ µηχανήµατς! Πριν από πρείες µεταφράς φρντίστε να υπάρχει επαρκής πλευρική ασφάλιση των βραχιόνων έλξης τυ τρακτέρ, όταν τ µηχάνηµα είναι συνδεδεµέν στ υδραυλικό σύστηµα της σύζευξη τριών σηµείων ή στυς βραχίνες έλξης! Πριν από πρείες µεταφράς τπθετήστε όλα τα 26 ZA-M BAG

27 Γενικές δηγίες ασφαλείας περιστρεφόµενα µέρη τυ µηχανήµατς σε θέση µεταφράς! Πριν από πρείες µεταφράς ασφαλίστε τα περιστρεφόµενα µέρη τυ µηχανήµατς σε θέση µεταφράς, και ενάντια σε επικίνδυνες µετατπίσεις θέσης. Χρησιµπιήστε για τ σκπό αυτό τις πρβλεπόµενες ασφάλειες µεταφράς! Ασφαλίστε πριν από πρείες µεταφράς τ µχλό χειρισµύ τυ υδραυλικύ συστήµατς της σύζευξης τριών σηµείων, έναντι ακύσιας ανύψωσης ή καταβίβασης τυ πρσαρµσµένυ ή συνδεδεµένυ µηχανήµατς! Ελέγξτε πριν από πρείες µεταφράς, εάν είναι σωστά συναρµλγηµένς στ µηχάνηµα απαιτύµενς εξπλισµός µεταφράς, όπως π. χ. φωτισµός, πρειδπιητικές διατάξεις και συστήµατα πρστασίας! Ελέγξτε πριν από πρείες µεταφράς µε πτικό έλεγχ, εάν ι πείρι ασφάλισης τυ άνω και τυ κάτω βραχίνα έλξης είναι ασφαλισµένι µε τν αυτασφαλιζόµεν πείρ, έναντι ακύσιας απσύνδεσης. Πρσαρµόστε την ταχύτητά σας στις εκάσττε συνθήκες πυ επικρατύν! Πριν δηγήσετε τ τρακτέρ σε κατηφόρα, βάλτε χαµηλή ταχύτητα! Απενεργπιήστε κατά κανόνα πριν από πρείες µεταφράς την πέδηση µεµνωµένων τρχών (κλειδώστε τα πεντάλ στη θέση τυς)! Υδραυλικό σύστηµα Τ υδραυλικό σύστηµα βρίσκεται υπό υψηλή πίεση! Φρντίστε τη σωστή σύνδεση των εύκαµπτων υδραυλικών αγωγών! Φρντίστε κατά τη σύνδεση των υδραυλικών αγωγών, τ υδραυλικό σύστηµα τόσ από την πλευρά τυ τρακτέρ όσ και από την πλευρά τυ µηχανήµατς να µην φέρει πίεση! Απαγρεύεται να µπλκάρετε ρυθµιστικά εξαρτήµατα τυ τρακτέρ, τα πία χρησιµπιύνται στην άµεση εκτέλεση υδραυλικών και ηλεκτρικών κινήσεων των εξαρτηµάτων, π. χ. κινήσεων σύµπτυξης, ανάπτυξης, περιστρφής και λίσθησης. Η εκάσττε κίνηση πρέπει να διακόπτεται αυτόµατα µόλις απελευθερώσετε τ αντίστιχ ρυθµιστικό εξάρτηµα. Τ παραπάνω δεν ισχύει για κινήσεις συστηµάτων, ι πίες είναι συνεχείς ρυθµίζνται αυτµάτως ή η λειτυργία τυς απαιτεί να είναι σε ελεύθερη θέση ή σε θέση πίεσης. Πριν εκτελέσετε εργασίες στ υδραυλικό σύστηµα καταβιβάστε τ µηχάνηµα µειώστε την πίεση τυ υδραυλικύ συστήµατς σβήστε τν κινητήρα τραβήξτε τ χειρόφρεν βγάλτε τ κλειδί της µίζας. Φρντίστε, ώστε ι υδραυλικί αγωγί να ελέγχνται από ειδικό, τυλάχιστν µία φρά τ χρόν, ως πρς την ασφαλή λειτυργία ZA-M BAG

28 Γενικές δηγίες ασφαλείας τυς! Αντικαταστήστε τυς υδραυλικύς αγωγύς πυ παρυσιάζυν φθρές ή είναι παλαιί! Χρησιµπιείτε µόν αυθεντικύς υδραυλικύς αγωγύς! Ο χρόνς χρήσης των υδραυλικών αγωγών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα έξι χρόνια, συµπεριλαµβανµένυ και ενός πιθανύ µέγιστυ χρόνυ απθήκευσης δύ χρόνων. Ακόµη και µε ρθή απθήκευση και πρβλεπόµενη καταπόνηση ι αγωγί και ι συνδέσεις των αγωγών υπόκεινται σε µία φυσιλγική γήρανση. Για τ λόγ αυτό χρόνς απθήκευσης και χρόνς χρήσης τυς είναι περιρισµένς. Σε απόκλιση από τα παραπάνω, χρόνς χρήσης µπρεί να καθριστεί και σύµφωνα µε εµπειρικές τιµές, ιδιαίτερα λαµβάνντας υπόψη τ δυνητικό κίνδυν. Για σωλήνες και αγωγύς από θερµπλαστικό υλικό µπρεί να διαφέρυν ι τιµές αναφράς. Μην πρσπαθήσετε πτέ να καλύψετε µη στεγανύς υδραυλικύς αγωγύς µε τ χέρι ή τα δάχτυλα. Τ υγρό (υδραυλικό έλαι) πυ εξέρχεται µε µεγάλη πίεση µπρεί να διαπεράσει τ δέρµα, να εισχωρήσει στ σώµα και να πρκαλέσει βαρύτατυς τραυµατισµύς! Σε περίπτωση πρόκλησης τραυµατισµών από υδραυλικό έλαι απευθυνθείτε αµέσως σε γιατρό! Κίνδυνς µόλυνσης. Στην αναζήτηση διαρρών χρησιµπιείτε κατάλληλα µέσα, λόγω τυ ενδεχόµενυ κινδύνυ σβαρής µόλυνσης. 28 ZA-M BAG

29 Γενικές δηγίες ασφαλείας Ηλεκτρικό σύστηµα Κατά τη διάρκεια εργασιών στ ηλεκτρικό σύστηµα απσυνδέετε κατά κανόνα τ συσσωρευτή (τν αρνητικό πόλ)! Χρησιµπιείτε µόν πρβλεπόµενες ασφάλειες. Εάν χρησιµπιείτε πλύ µεγάλες ασφάλειες καταστρέφεται τ ηλεκτρικό σύστηµα Κίνδυνς πυρκαγιάς! Φρντίστε τη σωστή σύνδεση τυ συσσωρευτή - Συνδέστε πρώτα τ θετικό και στη συνέχεια τν αρνητικό πόλ! Κατά την απσύνδεση τυ συσσωρευτή απσυνδέετε πρώτα τν αρνητικό πόλ και στη συνέχεια τν θετικό! Καλύπτετε τν θετικό πόλ τυ συσσωρευτή µε τ πρβλεπόµεν καπάκι. Σε περίπτωση βραχυκυκλώµατς υπάρχει κίνδυνς έκρηξης! Απφύγετε τη δηµιυργία σπινθήρων και ανιχτές εστίες φωτιάς κντά στ συσσωρευτή! Υπάρχει η δυνατότητα εξπλισµύ τυ µηχανήµατς µε ηλεκτρνικά εξαρτήµατα και συγκρτήµατα, των πίων η λειτυργία µπρεί να επηρεαστεί από ηλεκτρµαγνητικές παρεµβλές άλλων συσκευών. Τέτιες επιδράσεις µπρεί να είναι επικίνδυνες για άτµα, σε περίπτωση πυ δεν τηρύνται ι ακόλυθες δηγίες ασφαλείας. Σε ενδεχόµενη µετέπειτα τπθέτηση στ µηχάνηµα ηλεκτρικών συσκευών και/ή εξαρτηµάτων, τα πία συνδένται στ ηλεκτρικό κύκλωµα τυ χήµατς, πρέπει να ελέγξει χρήστης µε δική τυ ευθύνη, εάν η µετατρπή αυτή δηµιυργεί πρβλήµατα στα ηλεκτρνικά συστήµατα τυ χήµατς ή σε άλλα εξαρτήµατα. Πρσέξτε, ώστε τα µετέπειτα τπθετηµένα ηλεκτρικά και ηλεκτρνικά εξαρτήµατα να συµφωνύν µε την δηγία της Ε.Ε. περί ηλεκτρµαγνητικής συµβατότητας 89/336/EΟΚ στην εκάσττε ισχύυσα έκδση και να φέρυν τ σήµα CE Λειτυργία παρτικόφ Επιτρέπεται να χρησιµπιείτε απκλειστικά τυς αρθρωτύς άξνες πυ πρβλέπνται από την AMAZONEN-WERKE, και ι πίι διαθέτυν τις πρβλεπόµενες διατάξεις πρστασίας! Λάβετε υπόψη σας και τις δηγίες χειρισµύ τυ κατασκευαστή τυ αρθρωτύ άξνα! Πρέπει να είναι τπθετηµένα και σε λειτυργική κατάσταση, πρστατευτικός σωλήνας και η φυσύνα πρστασίας τυ αρθρωτύ άξνα, καθώς και τ πρστατευτικό τυ παρτικόφ τυ τρακτέρ και τυ µηχανήµατς! Απαγρεύεται να εργάζεστε µε ελαττωµατικές διατάξεις πρστασίας! Επιτρέπεται να συνδέετε και να απσυνδέετε τν αρθρωτό άξνα µόν εφόσν είναι απενεργπιηµέν τ παρτικόφ είναι σβηστός κινητήρας τυ τρακτέρ είναι τραβηγµέν τ φρέν στάθµευσης έχετε αφαιρέσει τ κλειδί της µίζας Φρντίζετε πάνττε να γίνεται σωστή συναρµλόγηση και ZA-M BAG

30 Γενικές δηγίες ασφαλείας ασφάλιση τυ αρθρωτύ άξνα! Κατά τη χρήση αρθρωτών αξόνων ευρείας γωνίας συνδέετε την άρθρωση της ευρείας γωνίας πάντα στ σηµεί περιστρφής µεταξύ τυ τρακτέρ και τυ µηχανήµατς! Ασφαλίστε τ πρστατευτικό τυ αρθρωτύ άξνα έναντι παράσυρσης, αναρτώντας την αλυσίδα (αλυσίδες)! Πρσέξτε στυς αρθρωτύς άξνες τα πρβλεπόµενα καλύµµατα σωλήνων στη θέση µεταφράς και στη θέση εργασίας! (Λάβετε υπόψη σας και τις δηγίες χειρισµύ τυ κατασκευαστή τυ αρθρωτύ άξνα!) Πρσέχετε σε διαδρµές µε στρφές την επιτρεπόµενη κλίση και τη διαδρµή ώθησης τυ αρθρωτύ άξνα! Ελέγχετε πριν από την ενεργπίηση τυ παρτικόφ, εάν επιλεγµένς αριθµός στρφών τυ παρτικόφ τυ τρακτέρ, συµφωνεί µε τν επιτρεπόµεν αριθµό στρφών τυ µηχανήµατς. Απµακρύνετε όλα τα άτµα από την περιχή τυ µηχανήµατς, πρτύ ενεργπιήσετε τ παρτικόφ. Κατά τη διάρκεια εργασιών µε τ παρτικόφ δεν επιτρέπεται να βρίσκεται κανείς στην περιχή των περιστρεφόµενυ παρτικόφ ή τυ αρθρωτύ άξνα! Μην ενεργπιείτε τ παρτικόφ πτέ όταν είναι σβηστός κινητήρας τυ τρακτέρ! Απενεργπιείτε πάνττε τ παρτικόφ, όταν εµφανίζνται πλύ µεγάλες κάµψεις ή εάν δεν τ χρειάζεστε! ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Μετά την απενεργπίηση τυ παρτικόφ υπάρχει κίνδυνς τραυµατισµύ λόγω τυ περιστρεφόµενυ εν κενώ όγκυ των εξαρτηµάτων τυ µηχανήµατς! Στ διάστηµα αυτό µην πλησιάζετε πλύ κντά στ µηχάνηµα! Μόν όταν ακινητπιηθύν τελείως όλα τα µέρη τυ µηχανήµατς, επιτρέπεται να εργαστείτε στ µηχάνηµα! Ασφαλίστε τ τρακτέρ και τ µηχάνηµα έναντι ακύσιας ενεργπίησης και ακύσιας κύλισης, πρτύ αρχίσετε να καθαρίζετε, να λιπαίνετε ή να ρυθµίζετε µηχανήµατα πυ κινύνται από παρτικόφ ή αρθρωτύς άξνες. Απθέστε τν απσυνδεδεµέν αρθρωτό άξνα στην πρβλεπόµενη βάση συγκράτησης! Μετά την απσύνδεση τυ αρθρωτύ άξνα τπθετήστε τ πρστατευτικό κάλυµµα επάνω στ άκρ τυ παρτικόφ! Κατά τη χρήση παρτικόφ εξαρτώµενυ από τη διαδρµή πρσέξτε, αριθµός στρφών τυ παρτικόφ να εξαρτάται από την ταχύτητα κίνησης και η φρά περιστρφής τυ παρτικόφ να αντιστρέφεται όταν κινείστε πρς τα πίσω! 30 ZA-M BAG

31 Γενικές δηγίες ασφαλείας Λειτυργία λιπασµατδιανµέα Απαγρεύεται η παραµνή στην περιχή εργασίας! Υπάρχει κίνδυνς από εκσφενδνιζόµενα σωµατίδια λιπάσµατς. Πριν από την ενεργπίηση των δίσκων διασπράς απµακρύνετε άτµα από τη περιχή διασπράς τυ λιπασµατδιανµέα. Μην πλησιάζετε τυς περιστρεφόµενυς δίσκυς διασπράς Η πλήρωση τυ λιπασµατδιανµέα πρέπει να γίνεται µόν εφόσν είναι απενεργπιηµένς κινητήρας τυ τρακτέρ, έχει τραβηχτεί τ κλειδί της µηχανής και είναι κλειστές ι θυρίδες. Μην τπθετείτε ξένα σώµατα µέσα στη σκάφη λιπάσµατς! Κατά τν έλεγχ της πσότητα λίπανσης πρσέξτε, διότι υπάρχυν επικίνδυνα σηµεία στα περιστρεφόµενα µέρη τυ µηχανήµατς! Μην σταθµεύετε και µην πρσπαθείτε να κυλίσετε τν λιπασµατδιανµέα πτέ όταν είναι γεµάτς (κίνδυνς ανατρπής)! Κατά τη διασπρά λιπάσµατς στα άκρα των χωραφιών, σε ανιχτά ύδατα ή κντά σε δρόµυς, χρησιµπιήστε τν µηχανισµό διασπράς στις αναβλές! Πρσέξτε πριν από κάθε χρήση να είναι καλά συσφιγµένα τα εξαρτήµατα στερέωσης, και ειδικά αυτά των δίσκων διασπράς και της στερέωσης των φτερών Καθαρισµός, συντήρηση και επισκευή Τις εργασίες καθαρισµύ, συντήρησης και επισκευής τυ λιπασµατδιανµέα, πρέπει κατά κανόνα να τις εκτελείτε όταν είναι απενεργπιηµένη η µετάδση κίνησης είναι σβησµένς κινητήρας τυ τρακτέρ έχετε αφαιρέσει τ κλειδί της µίζας έχετε αφαιρέσει τν ρευµατλήπτη τυ µηχανήµατς από τν υπλγιστή τυ χήµατς! Ελέγχετε τακτικά εάν είναι καλά σφιγµένα τα παξιµάδια και ι βίδες! Ασφαλίζετε κατά ακύσιας καταβίβασης τ ανυψωµέν µηχάνηµα ή τα ανυψωµένα µέρη τυ µηχανήµατς, πρτύ ξεκινήσετε εργασίες συντήρησης, επισκευής και καθαρισµύ! Κατά την αντικατάσταση εργαλείων τα πία κόβυν, χρησιµπιήστε τα κατάλληλα εργαλεία και φρέστε πρστατευτικά γάντια! ιαθέστε σύµφωνα µε τυς καννισµύς τα έλαια, τα γράσα και τα φίλτρα! Απσυνδέστε τ καλώδι της γεννήτριας και τυ συσσωρευτή τυ τρακτέρ, πριν πρχωρήσετε σε εργασίες ηλεκτρσυγκόλλησης στ τρακτέρ και στα συνδεδεµένα µέρη τυ µηχανήµατς! Τα ανταλλακτικά εξαρτήµατα πρέπει να πληρύν τυλάχιστν τις πρκαθρισµένες τεχνικές πρδιαγραφές της εταιρείας AMAZONEN-WERKE! Αυτό εξασφαλίζεται εάν χρησιµπιείτε αυθεντικά ανταλλακτικά εξαρτήµατα! ZA-M BAG

32 Φόρτωση και εκφόρτωση 3 Φόρτωση και εκφόρτωση Φόρτωση µε γερανό ανύψωσης: ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά τη φόρτωση τυ µηχανήµατς µε γερανό ανύψωσης πρέπει να χρησιµπιύνται τα επισηµασµένα σηµεία υπδχής των ιµάντων ανύψωσης. ΠΡΟΣΟΧΗ Η ελάχιστη ανυψωτική ικανότητα ανά ιµάντα πρέπει να ανέρχεται στα 300 kg! Εικ. 4 Πρτύ φρτώσετε τ µηχάνηµα σκεπάστε τ µηχάνηµα µε τ κάλυµµα. Υπάρχει 1 σηµεί υπδχής µπρστά και 1 πίσω στη σκάφη (Εικ. 4/1). 32 ZA-M BAG

33 Περιγραφή πρϊόντς 4 Περιγραφή πρϊόντς Τ κεφάλαι αυτό δίνει αναλυτική περιγραφή σχετικά µε τη δµή τυ λιπασµατδιανµέα. περιέχει τις νµασίες των επιµέρυς συγκρτηµάτων και ρυθµιστικών εξαρτηµάτων. ιαβάστε τ κεφάλαι αυτό ευρισκόµενι, εάν υπάρχει η δυνατότητα δίπλα στ λιπασµατδιανµέα. Με τν τρόπ αυτό θα γνωρίσετε όσ καλύτερα γίνεται τ µηχάνηµα αυτό. 4.1 Συνπτική παρυσίαση συγκρτημάτων (1) Πλαίσι (2) Σκάφη (3) ίσκι διασπράς Omnia-Set OM (4) Μχλός ρύθµισης θυρίδας πσότητας (5) Μηχανισµός διασπράς στα όρια Limiter M (πραιρετικά) (6) Αρθρωτός άξνας (7) Κυβάς δκιµαστικής µέτρησης για τν έλεγχ πσότητας λίπανσης ZA-M BAG

34 Περιγραφή πρϊόντς 4.2 Συστήματα ασφαλείας και πρστασίας (8) Πρστατευτικά αλυσίδας για τη µετάδση κίνησης τυ αναδευτήρα (9) Πρστατευτικό άξνα µεταξύ µεσαίυ σασµάν και γωνιακό σασµάν (10) Πρστατευτικά αρθρωτών αξόνων (11) Σωλήνας πρστασίας κατά τη χρήση των δίσκων διασπράς OM (12) Πρστατευτικό πλέγµα εντός της σκάφης (13) Σύµβλα ασφαλείας (πρειδπιητικές εικόνες) 4.3 Συνπτική παρυσίαση Αγωγί τρφδσίας μεταξύ τρακτέρ και μηχανήματς 1. Εύκαµπτι υδραυλικί αγωγί Ανάλγα µε τν εξπλισµό: 2. Σύνδεση φωτισµύ 3. Καλώδι υπλγιστή µε βύσµα µηχανήµατς 4.4 Εξπλισμός δικής ασφάλειας Εικ. 5/... (1) 2 φώτα θέσης (2) 2 φώτα φρένων (3) 2 ενδείκτες κατεύθυνσης πρείας (απαραίτητι, όταν ενδείκτης κατεύθυνσης πρείας τυ τρακτέρ είναι καλυµµένς) (4) 1 βάση πινακίδας κυκλφρίας µε φωτισµό (απαιτείται, σε περίπτωση πυ καλύπτεται η πινακίδα κυκλφρίας τυ τρακτέρ) (5) 2 κόκκινι ανακλαστήρες (6) 2 πρειδπιητικές πινακίδες πίσω Εικ. 5 Πρόσθι σύστηµα φωτισµύ, απαιτύµεν όταν υπάρχει επίθεµα σκάφης L800 / L1000: 2 Πρειδπιητικές πινακίδες µπρστά Φώτα θέση δεξιά και αριστερά 34 ZA-M BAG

35 Περιγραφή πρϊόντς 4.5 Πρβλεπόμενη χρήση Οι λιπασµατνδιανµείς της AMAZONE ZA-M 900 / 1200 / 1500 πρβλέπνται απκλειστικά για την συνηθισµένη χρήση σε αγρτικές εργασίες και είναι κατάλληλ για να διανέµει ξηρά, κκκώδη, στργγυλπιηµένα και κρυσταλλικά λιπάσµατα, σπόρυς, καθώς και απωθητικό σαλιγκαριών (Mesurol). πρέπει να συνδένται µόν σε ένα τρακτέρ και δεν πρέπει να συναρµλγύνται στ σκάφς ή όµια. πρέπει να συνδένται στη σύζευξη τριών σηµείων Κατηγρίας II τυ τρακτέρ και χειρισµός τυς γίνεται από ένα άτµ. Υπάρχει η δυνατότητα ανάβασης σε πλαγιές µε κλίση Πρεία κατά µήκς της πλαγιάς Κλίση αριστερά 15 % Κατεύθυνση πρείας πρς τα δεξιά 15 % Πρεία κάθετη πρς την πλαγιά Ανάβαση πλαγιάς 15 % Κατάβαση πλαγιάς 15 % Στην πρβλεπόµενη χρήση συµπεριλαµβάννται επίσης: η τήρηση όλων των δηγιών τυ παρόντς εγχειριδίυ η τήρηση των χρνικών περιόδων εκτέλεσης εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης η απκλειστική χρήση αυθεντικών ανταλλακτικών της AMAZONE. Χρήσεις διαφρετικές από τις παραπάνω απαγρεύνται και θεωρύνται µη πρβλεπόµενες. Για ζηµιές πυ πρκύπτυν από µη πρβλεπόµενη χρήση φέρει χρήστης την απκλειστική ευθύνη ι δεν αναλαµβάνυν καµία ευθύνη. 4.6 Περιχή κινδύνυ και επικίνδυνα σημεία Η περιχή κινδύνυ είναι η περιχή γύρω από τη µηχανή, στην πία µπρύν να βρεθύν άτµα και κινδυνέψυν από κινήσεις τυ µηχανήµατς και των εργαλείων της, αναγκαίες για τη λειτυργία της από υλικά και ξένα σώµατα πυ µπρεί να εκσφενδνιστύν από τ µηχάνηµα από εργαλεία της εργασίας πυ µπρεί να ανυψωθύν ή να καταβιβαστύν κατά λάθς από ακύσια κύλιση τυ τρακτέρ και τυ µηχανήµατς Στην περιχή κινδύνυ τυ µηχανήµατς βρίσκνται επικίνδυνα σηµεία µε µόνιµα υπαρκτύς αλλά και απρόσµενα εµφανιζόµενυς κινδύνυς. Οι πρειδπιητικές εικόνες σηµαίνυν τα επικίνδυνα αυτά σηµεία και πρειδπιύν για υπλειπόµενυς κινδύνυς, ι πίι δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπιστύν µε βελτίωση τυ σχεδιασµύ ZA-M BAG

ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M

ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M Οδηγίες χειρισμύ az ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M 1500 Λιπασματδιανμέας MG2826 BAG0038.2 09.08 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία!

Διαβάστε περισσότερα

E +S 300 E +S H 300 E +S 750 E +S H

E +S 300 E +S H 300 E +S 750 E +S H Οδηγίες χειρισμύ az E +S 300 E +S H 300 E +S 750 E +S H 750 Διανμέας πλλαπλών χρήσεων MG3959 BAG0084.6 09.15 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. ZA-M Profis Hydro. Λιπασματοδιανομέας με υδραυλικό μηχανισμό κίνησης

Οδηγίες χειρισμού. ZA-M Profis Hydro. Λιπασματοδιανομέας με υδραυλικό μηχανισμό κίνησης Οδηγίες χειρισμύ az ZA-M Profis Hydro Λιπασματδιανμέας με υδραυλικό μηχανισμό κίνησης MG3558 BAG0040.7 09.13 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. KE 253 Special KE 303 Special. Σβωλοκόπτης

Οδηγίες χειρισμού. KE 253 Special KE 303 Special. Σβωλοκόπτης Οδηγίες χειρισμύ az KE 253 Special KE 303 Special Σβωλκόπτης MG 2488 BAG0011.3 02.08 Τυπωμέν στη Γερμανία Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα πρώτη φρά σε λειτυργία!

Διαβάστε περισσότερα

UF 901 UF 1201 UF 1501 UF

UF 901 UF 1201 UF 1501 UF Οδηγίες χειρισμύ az UF 901 UF 1201 UF 1501 UF 1801 Φερόμεν ψεκαστικό MG2015 BAG0012.1 09.07 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία!

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χειρισμού. Special Super Special

Εγχειρίδιο χειρισμού. Special Super Special Cenius 3002 Cenius 3502 Cenius 4002 i Εγχειρίδι χειρισμύ az Καλλιεργητής εδάφυς Cenius Cenius 3002 Cenius 3502 Cenius 4002 i Cenius 3003 Cenius 3503 Cenius 4003 i Special Super Special MG5183 BAG0080.7

Διαβάστε περισσότερα

UF 901 UF 1201 UF 1501 UF

UF 901 UF 1201 UF 1501 UF Οδηγίες χειρισμύ az UF 901 UF 1201 UF 1501 UF 1801 Φερόμεν ψεκαστικό MG3178 BAG0012.9 11.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. UG 2200 Super UG 3000 Super. UG 2200 Special UG 3000 Special. Φερόμενο ψεκαστικό

Οδηγίες χειρισμού. UG 2200 Super UG 3000 Super. UG 2200 Special UG 3000 Special. Φερόμενο ψεκαστικό Οδηγίες χειρισμύ AMAz UG 2200 Super UG 3000 Super UG 2200 Special UG 3000 Special Φερόμεν ψεκαστικό MG4788 BAG0021.12 11.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης Οδηγίες λειτυργίας az UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό πρσάρτησης MG3413 BAG0054.8 09.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χειρισμού

Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδι χειρισμύ az 3001 3501 4001 Catros / Catros + 4001-2 5001-2 6001-2 Δισκκαλλιεργητής Kompakt 4002-2 5002-2 6002-2 MG3586 BAG0053.13 01.17 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χειρισμού

Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδι χειρισμύ az Καλλιεργητής Cenius 4003-2 Super Cenius 4003-2 Special MG5977 BAG0161.1 05.17 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα πρώτη φρά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χειρισμού

Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδι χειρισμύ AMAZONE Catros 2503 Special Catros + 2503 Special Catros 3003 Special Catros + 3003 Special Catros 3503 Special Catros + 3503 Special Catros 4003 Special Catros + 4003 Special Δισκκαλλιεργητής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χειρισμού

Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδι χειρισμύ az Καλλιεργητής εδάφυς Cenius Cenius 3003 Cenius 3503 Cenius 4003 Special Super MG5414 BAG0144.2 05.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού UF 901 UF Φερόμενο ψεκαστικό

Οδηγίες χειρισμού UF 901 UF Φερόμενο ψεκαστικό Οδηγίες χειρισμύ az UF 901 UF 1201 Φερόμεν ψεκαστικό MG 1733 BAG0012.0 07.05 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMASET + Κυτίο μεταγωγής

Οδηγίες λειτουργίας AMASET + Κυτίο μεταγωγής Οδηγίες λειτυργίας az AMASET + Κυτί μεταγωγής MG3794 BAG0007.4 08.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε τ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect ZA-X Perfect 502. Λιπασματοδιανομέας

Οδηγίες χειρισμού. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect ZA-X Perfect 502. Λιπασματοδιανομέας Οδηγίες χειρισμού az ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402 ZA-X Perfect 502 Λιπασματοδιανομέας MG 1848 BAG0038.0 01.07 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστής οχήματος AMATRON + ZA-M

Υπολογιστής οχήματος AMATRON + ZA-M Οδηγίες χειρισμύ az Υπλγιστής χήματς AMATRON + ZA-M MG 2391 BAG0063.0 03.08 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. ZA-M 1500 profis. Λπασματοδιανομέας με τεχνολογία ζύγισης

Οδηγίες χειρισμού. ZA-M 1500 profis. Λπασματοδιανομέας με τεχνολογία ζύγισης Οδηγίες χειρισμού az ZA-M 1500 profis Λπασματοδιανομέας με τεχνολογία ζύγισης MG 2092 BAG0039.1 09.07 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Cenius 3001 σπέσιαλ / σούπερ. Εκσκαφέας

Οδηγίες λειτουργίας. Cenius 3001 σπέσιαλ / σούπερ. Εκσκαφέας Οδηγίες λειτυργίας az Cenius 3001 σπέσιαλ / σύπερ Εκσκαφέας MG1411 BAG 0008.0 03.05 Τυπώθηκε στη Γερµανία Διαβάστε πρσεκτικά αυτές τις δηγίες λειτυργίας πριν από την πρώτη χρήση! Φυλάξτε τις δηγίες λειτυργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMASPRAY + Υπολογιστής οχήματος για ψεκαστικά

Οδηγίες λειτουργίας AMASPRAY + Υπολογιστής οχήματος για ψεκαστικά Οδηγίες λειτυργίας az AMASPRAY + Υπλγιστής χήματς για ψεκαστικά MG2264 BAG0017.6 01.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία!

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE Οδηγίες λειτυργίας AMAZONE Υπλγιστής χήματς AMABUS για ψεκαστικά Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMAPILOT Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMATRON 3 Κυτί χειρισμύ υπδιαιρέσεων πλάτυς AMACLICK MG4531 BAG0117.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. KE 3000 Super KE 4000 Super. Σβωλοκόπτης

Οδηγίες χειρισμού. KE 3000 Super KE 4000 Super. Σβωλοκόπτης Οδηγίες χειρισμού az KE 3000 Super KE 4000 Super Σβωλοκόπτης MG3576 BAG0068.2 10.08 el Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα πρώτη φορά σε λειτουργία! Φυλάξτε το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χειρισμού

Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδιο χειρισμού az Catros 3001-T Catros 4001-T Δισκοκαλλιεργητής Kompakt MG 1998 BAG0036.1 04.07 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χειρισμού

Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδιο χειρισμού az Catros 3001, 3501, 4001 Catros 4001-2, 5001-2, 6001-2 Δισκοκαλλιεργητής Kompakt MG 2538 BAG0053.1 05.08 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Πρόσθια δεξαμενή σε συνδυασμό με EDX FRS 204 FPS 204

Οδηγίες λειτουργίας. Πρόσθια δεξαμενή σε συνδυασμό με EDX FRS 204 FPS 204 Οδηγίες λειτουργίας az Πρόσθια δεξαμενή σε συνδυασμό με EDX FRS 204 FPS 204 MG4382 BAH0057-1 10.14 Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά σε λειτουργία!

Διαβάστε περισσότερα

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού Εγχειρίδι λειτυργίας az AMATRON 3 Τερματικό χειρισμύ MG4822 BAG0094.6 02.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας πριν θέσετε τη μηχανή για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

KG KG KG

KG KG KG Οδηγίες λειτουργίας az Μηχάνημα κατεργασίας εδάφους Περιστροφικός καλλιεργητής KG 4001-2 KG 5001-2 KG 6001-2 MG4958 BAH0060-3 02.14 Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας προτού θέσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδι Χαλύβδινς λέβητας βιμάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστύμε για την επιστσύνη πυ δείχνετε στα πριόντα μας. ΨΓια την απτελεσματική χρήση τυ λέβητα βιμάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστύμε να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 UX 4200 UX Ψεκαστικό προσάρτησης

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 UX 4200 UX Ψεκαστικό προσάρτησης Οδηγίες λειτουργίας az UX 3200 UX 4200 UX 5200 Ψεκαστικό προσάρτησης MG3105 BAG0054.0 11.07 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού Προσθετική σπαρτική AD-P 303 Special AD-P 353 Special AD-P 403 Special

Οδηγίες χειρισμού Προσθετική σπαρτική AD-P 303 Special AD-P 353 Special AD-P 403 Special Οδηγίες χειρισμού az Προσθετική σπαρτική AD-P 303 Special AD-P 353 Special AD-P 403 Special MG3383 BAH0018-3 08.09 Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό AMABUS. Εγχειρίδιο λειτουργίας. και λαβή πολλαπλών λειτουργιών. πνευματικές σπαρτικές μηχανές AD-P και AVANT

Λογισμικό AMABUS. Εγχειρίδιο λειτουργίας. και λαβή πολλαπλών λειτουργιών. πνευματικές σπαρτικές μηχανές AD-P και AVANT Εγχειρίδι λειτυργίας az Λγισμικό AMABUS και λαβή πλλαπλών λειτυργιών πνευματικές σπαρτικές μηχανές AD-P και AVANT MG5255 BAG0120.2 07.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. Σπαρτικές μηχανές

Οδηγίες χειρισμού. Σπαρτικές μηχανές Οδηγίες χειρισμού az Σπαρτικές μηχανές D9-25 Special D9-30 Special D9-30 Super D9-40 Super MG3882 BAH0007.3 08.10 el Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. Cirrus Special 3001 / 4001 / 6001

Οδηγίες χειρισμού. Cirrus Special 3001 / 4001 / 6001 Οδηγίες χειρισμού az Cirrus Special 3001 / 4001 / 6001 MG 1748 BAH0009.1 12.06 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά σε λειτουργία!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. Προσθετική σπαρτική. AD Super

Οδηγίες χειρισμού. Προσθετική σπαρτική. AD Super Οδηγίες χειρισμού az Προσθετική σπαρτική AD - 253 Special AD - 303 Super AD - 303 Special AD - 353 Super AD - 403 Super MG3282 BAH0008-4 06.09 Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού

Διαβάστε περισσότερα

Σπαρτική μηχανή μεμονωμένου σπόρου

Σπαρτική μηχανή μεμονωμένου σπόρου Σπαρτική μηχανή μεμονωμένου σπόρου MG4172 BAH0002 10.05 Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά σε λειτουργία! Φυλάξτε το εγχειρίδιο αυτό για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγχειρίδι λειτυργίας AMAz Λγισμικό ISOBUS για ψεκαστικά Λαβή πλλαπλών λειτυργιών AMAPILOT Πίνακας χειρισμύ τμημάτων ράμπας AMACLICK MG5488 BAG0104.7 10.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού Σπαρτικές μηχανές D9 2500/3000 Special D9 3000/3500/4000 Super

Οδηγίες χειρισμού Σπαρτικές μηχανές D9 2500/3000 Special D9 3000/3500/4000 Super Οδηγίες χειρισμού az Σπαρτικές μηχανές D9 2500/3000 Special D9 3000/3500/4000 Super MG4076 BAH0041-3 08.14 Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα πρώτη φορά σε λειτουργία!

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό ISOBUS για

Λογισμικό ISOBUS για Εγχειρίδι λειτυργίας az Λγισμικό ISOBUS για ZA-V MG5462 BAG0134.7 11.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε τ εγχειρίδι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγχειρίδιο λειτουργίας az ZA-V ZA-V Easy ZA-V Profis ZA-V Hydro ZA-V Control ZA-V Tronic Λιπασματοδιανομέας MG5460 BAG0087.7 09.16 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. Συνδεόμενες σπαρτικές μηχανές. AD-P 303 Super AD-P 403 Super

Οδηγίες χειρισμού. Συνδεόμενες σπαρτικές μηχανές. AD-P 303 Super AD-P 403 Super Οδηγίες χειρισμού az Συνδεόμενες σπαρτικές μηχανές AD-P 303 Super AD-P 403 Super MG5254 BAG0061-2 10.14 ιαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα πρώτη φορά σε λειτουργία!

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στ τετράδιό σας τν αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα τ γράμμα πυ αντιστιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Αν δείκτης διάθλασης ενός πτικύ υλικύ μέσυ είναι n= 4 3 ακτινβλία

Διαβάστε περισσότερα

Για τη δική σας ασφάλεια

Για τη δική σας ασφάλεια Για τη δική σας ασφάλεια Αυτό το παράρτημα στις οδηγίες χρήσης περιλαμβάνει γενικούς κανόνες συμπεριφοράς για χρήση του μηχανήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές καθώς και τεχνικές υποδείξεις ασφάλειας που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 Διάγνωση Δυσλειτυργιών και βλαβών σύγχρνυ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού Διανομέας λεπτόκοκκου κοκκώδους υλικού πνευματικός Διανομέας λεπτόκοκκου κοκκώδους υλικού μηχανικός Για το ED 02

Οδηγίες χειρισμού Διανομέας λεπτόκοκκου κοκκώδους υλικού πνευματικός Διανομέας λεπτόκοκκου κοκκώδους υλικού μηχανικός Για το ED 02 Οδηγίες χειρισμού az Διανομέας λεπτόκοκκου κοκκώδους υλικού πνευματικός Διανομέας λεπτόκοκκου κοκκώδους υλικού μηχανικός Για το ED 02 MG4196 BAG0009.0 04.05 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγχειρίδιο λειτουργίας az Μηχανήματα επεξεργασίας εδάφους Περιστροφικός καλλιεργητής KG Special KG Super Περιστροφικός καλλιεργητής KX Σβωλοκόπτης KE Special KE Super MG4320 BAH0063-6 04.16 ιαβάστε και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. Σπαρτικές μηχανές. AD 2500/3000 Special. AD 3000/3500/4000 Super

Οδηγίες χειρισμού. Σπαρτικές μηχανές. AD 2500/3000 Special. AD 3000/3500/4000 Super Υποδείξεις για τον χρήστη Οδηγίες χειρισμού az Σπαρτικές μηχανές AD 2500/3000 Special AD 3000/3500/4000 Super MG4097 BAH0042-3 08.14 Διαβάστε και τηρήστε το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας πριν θέσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Θ Ε Μ Α 1 Α. Για τις ερωτήσεις A1 A3 να γράψετε στην κόλλα σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπλα τ γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE 07106_1H 01 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μντέλ GAS XP25/2CE GAS XP40/2CE GAS XP60/2CE Θερμική ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. AMAz AMACO. Μετρητής εκταρίων

Οδηγίες λειτουργίας. AMAz AMACO. Μετρητής εκταρίων Οδηγίες λειτουργίας AMAz AMACO Μετρητής εκταρίων MG2268 BAG0028.0 04.06 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα πρώτη φορά σε λειτουργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/2 CE - GAS P 250/2 CE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/2 CE - GAS P 250/2 CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/2 CE - GAS P 250/2 CE GAS P 250/2CE 071025_1H 01 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μντέλ Θερμική ισχύς min 1º στ./min 2º στ. - max 2º στ.* Θερμική

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW><ANo ΛΟ ΓΙ~

«ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW><ANo ΛΟ ΓΙ~ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW>

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤAΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2009 Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς.

ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤAΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2009 Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς. ΑΑΝΤΉΣΕΙΣ ΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤAΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 009 Επιμέλεια: Νεκτάρις ρωτπαπάς 1. Σωστή απάντηση είναι η γ. ΘΕΜΑ 1. Σωστή απάντηση είναι η α. Σχόλι: Σε μια απλή αρμνική

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο δισκόφρενου δρόμου

Κέντρο δισκόφρενου δρόμου (Greek) DM-HB0004-01 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου Κέντρο δισκόφρενου δρόμου HB-CX75 HB-RS505 FH-CX75 FH-RS505 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτό το εγχειρίδιο αντιπροσώπου προορίζεται κυρίως για χρήση από επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/02/2014

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/02/2014 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: // ΘΕΜΑ ( μνάδες) T κύκλωμα τυ παρακάτω σχήματς λαμβάνει ως εισόδυς τις εξόδυς των αισθητήρων Α και Β. Η έξδς τυ αισθητήρα Α είναι ημιτνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL ΘΕΩΡΙΑ

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL ΘΕΩΡΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL ΘΕΩΡΙΑ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές εφαρμογές: Χρήση ειδικού τύπου τάπας στις ανατινάξεις σε λατομεία

Ειδικές εφαρμογές: Χρήση ειδικού τύπου τάπας στις ανατινάξεις σε λατομεία Ειδικές εφαρμγές: Χρήση ειδικύ τύπυ τάπας στις ανατινάξεις σε λατμεία Στ 4 Διεθνές Συνέδρι Explosives and Blasting της EFEE τ 2007 παρυσιάστηκαν, από τυς P. Moser, Ι. Vargek, τα απτελέσματα ενός ερευνητικύ

Διαβάστε περισσότερα

DM-CD (Greek) Εγχειρίδιο αντιπροσώπου. Διάταξη αλυσίδας SM-CD50

DM-CD (Greek) Εγχειρίδιο αντιπροσώπου. Διάταξη αλυσίδας SM-CD50 (Greek) DM-CD0001-00 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου Διάταξη αλυσίδας SM-CD50 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΤΗΣΗ Αυτό το εγχειρίδιο του αντιπροσώπου προορίζεται κυρίως για χρήση από επαγγελματίες μηχανικούς ποδηλάτων. Οι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/02/2017 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ , (1) R1 R 2.0 V IN R 1 R 2 B R L 1 L

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/02/2017 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ , (1) R1 R 2.0 V IN R 1 R 2 B R L 1 L ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Λ ΜΠΙΣΔΟΥΝΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: //7 ΘΕΜΑ ( μνάδες) Οι τιμές των αντιστάσεων και τυ κυκλώματς τυ

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

20 του του του (1) του (1) του 1997.

20 του του του (1) του (1) του 1997. Ε.Ε. Παρ. III(I) 249 Κ.Δ.Π. 568/200 Αρ. 75,.7.200 Αριθμός 568 Ο ΠΕΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΦΟΤΟΕΚΦΟΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 29 Διάταγμα με βάση τ άρθρ (2). Η Αρχή Λιμένων Κύπρυ, με βάση τις εξυσίες πυ απρρέυν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΒΡΟΧΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΒΡΟΧΩΝ Εισαγωγή Ρεύµατα βρόχων ΜΕΘΟ ΟΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΒΡΟΧΩΝ Η µέθδς ρευµάτων βρόχων για την επίλυση κυκλωµάτων (ή δικτύων) είναι υσιαστικά εφαρµγή τυ νόµυ τάσεων τυ Kirchhff µε κατάλληλη εκλγή κλειστών βρόχων ρεύµατς.

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστής οχήματος AMALOG+

Υπολογιστής οχήματος AMALOG+ Υπολογιστής οχήματος AMALOG+ MG4507 BAH0017.2 08.10 Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά σε λειτουργία! Φυλάξτε το εγχειρίδιο αυτό για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΩΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (Polaroids)

ΠΟΛΩΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (Polaroids) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 69 94677 ΠΟΛΩΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (Plarids) Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 69 94677 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 69 94677 4. Πόλωση

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση των προειδοποιητικών σημάτων (Εικονογράμματα)

Επεξήγηση των προειδοποιητικών σημάτων (Εικονογράμματα) Επεξήγηση των προειδοποιητικών σημάτων (Εικονογράμματα) Τα προειδοποιητικά σήματα υποδεικνύουν πιθανά επικίνδυνα σημεία. Δίνουν υποδείξεις για την ακίνδυνη λειτουργία του μηχανήματος. Τα προειδοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 2 υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ Δυνατότητες της Τεχνλγίας και τυ Αυτματισμύ στην ανατλή τυ 21υ α ιώ να 2 & 3 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 1 9 9 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Η Ε I.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

Dimitris Balios 18/12/2012

Dimitris Balios 18/12/2012 18/12/2012 Κστλόγηση εξατμικευμένης και συνεχύς Δρ. Δημήτρης Μπάλις Συστήματα κστλόγησης ανάλγα με τη μρφή της παραγωγικής διαδικασίας Κστλόγηση συνεχύς Κστλόγηση εξατμικευμένης ή κστλόγηση κατά φάση ή

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2.1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 5 Ο ΜΑΘΗΜΑ 2.1.1. Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών, είναι γνωστό και με τα στιχεία τυ δυλέψαμε όλες τις πρηγύμενες τάζεις.

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 3 Περιγραφή συσκευής A Πέλµα σκουπίσµατος B Τηλεσκοπικός σωλήνας C Εύκαµπτος σωλήνας D Ρυθµιστής αέρα E Άνω άκρο εύκαµπτου σωλήνα F Μπουτόν αυτόµατης περιτύλιξης

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε την άγρια φύση στην Ευρώπη (2008/2210(INI))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε την άγρια φύση στην Ευρώπη (2008/2210(INI)) P6_TA(2009)0034 Άγρια φύση στην Ευρώπη Ψήφισµα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ της 3ης Φεβρυαρίυ 2009 σχετικά µε την άγρια φύση στην Ευρώπη (2008/220(INI)) Τ Ευρωπαϊκό Κινβύλι, έχντας υπόψη την δηγία 79/409/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82

FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 (Greek) DM-FC0001-00 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΤΗΣΗ Αυτό το εγχειρίδιο του αντιπροσώπου προορίζεται κυρίως για χρήση από επαγγελματίες μηχανικούς ποδηλάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 22/06/2012 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 22/06/2012 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ /6/ ΘΕΜΑ (3 μνάδες) (α) Η αντίσταση ενός D λευκόχρυσυ μετρήθηκε στη θερμκρασία πήξης τυ νερύ και βρέθηκε 8 Ω, ενώ στη συνέχεια μετρήθηκε σε θερμκρασία θ και βρέθηκε 448 Ω Να

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εθνική Οδό Παλ/τσα Αλυκέ Πταμύ (κτίρια Μαρκεζίνη), 491 00 Κέρκυρα Τηλ.: 26613 60000 Fax : 26613 60060 e-mail: ionia@mou.gr Πρ : ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση έναντι φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών

Ασφάλιση έναντι φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών P7_TA(2014)0076 Ασφάλιση έναντι φυσικών και ανθρωπγενών καταστρφών Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ της 5ης Φεβρυαρίυ 2014 για την ασφάλιση έναντι φυσικών και ανθρωπγενών καταστρφών (2013/2174(INI)) Τ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΥ Εμπρός κέντρο/ελεύθερο κέντρο 11-ταχυτήτων

ΔΡΟΜΟΥ Εμπρός κέντρο/ελεύθερο κέντρο 11-ταχυτήτων (Greek) DM-HB0003-04 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου ΔΡΟΜΟΥ Εμπρός κέντρο/ελεύθερο κέντρο 11-ταχυτήτων HB-9000 HB-6800 HB-5800 FH-9000 FH-6800 FH-5800 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτό το εγχειρίδιο αντιπροσώπου προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Σωµάτι α (πυρήνας 4 He ) µε µάζα m a και φρτί q a =e και πυρήνας ασβεστίυ 40 Ca 0 µε µάζα mπυρ = 10m a και φρτί Q = 0 e πυρ, βρίσκνται αρχικά σε πλύ µεγάλη απόσταση µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

AMAZONE BBG Οδηγίες χειρισμού Δισκοκαλλιεργητής Kompakt

AMAZONE BBG Οδηγίες χειρισμού Δισκοκαλλιεργητής Kompakt AMAZONE BBG Οδηγίες χειρισμού Δισκοκαλλιεργητής Kompakt CATROS 3001, 4001 CATROS 4001-2, 5001-2, 6001-2 MG 1672 Τυπωµένο στη Γερµανία Διαβάστε και τηρήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου χειρισμού και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΙΚΑΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Έχετε στην διάθεση σας ( Πίνακας ) στιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών:

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών: τμικάενεργειακάδιαγράμματα: Χωρικές διαστάσεις ενεργειακές απστάσεις χρνική κλίμακα Καταστάσεις ydg Θεώρημα μεταβλών: Εφαρμγή σε πρόβλημα της ατμικής Πρσέγγιση on- Opnhm: Εφαρμγή στ Η Θεωρία μριακών τρχιακών:

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)

220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) 220 Ηλεκτρλόγων ηχανικών και ηχανικών Υπλγιστών (Βόλς) http://www.inf.uth.gr/ Γενικά Τ Πρπτυχιακό Πρόγραμμα Σπυδών (Π.Π.Σ.) τυ Τμήματς έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να παρέχει γνώσεις σε όλ τ φάσμα των τεχνλγιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMADOS + Υπολογιστής οχήματος για λιπασματοδιανομείς ZA-M

Οδηγίες λειτουργίας AMADOS + Υπολογιστής οχήματος για λιπασματοδιανομείς ZA-M Οδηγίες λειτουργίας az AMADOS + Υπολογιστής οχήματος για λιπασματοδιανομείς ZA-M MG3225 BAG0058.2 05.09 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

Β Λυκείου 29 Απριλίου 2001

Β Λυκείου 29 Απριλίου 2001 Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Πανεπιστήμι Αθηνών Εργαστήρι Φυσικών Επιστημών, Τεχνλγίας, Περιβάλλντς Θεωρητικό Μέρς ΘΕΜΑ Β Λυκείυ 9 Απριλίυ Μια αγώγιμη μεταλλική σφαίρα ακτίνας

Διαβάστε περισσότερα

4603 Κ.Δ.Π. 512/2004

4603 Κ.Δ.Π. 512/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3853, 30.4.2004 4603 Κ.Δ.Π. 512/2004 Αριθμός 512 Οι περί Αμιβαίας Συνδρμής για την Είσπραξη Απαιτήσεων Σχετικών με Ορισμένες Εισφρές, Δασμύς, Φόρυς και Αλλα Μέτρα Καννισμί τυ 2004,ι

Διαβάστε περισσότερα

ροή ιόντων και µορίων

ροή ιόντων και µορίων ρή ιόντων και µρίων Θεωρύµε ένα διάλυµα µίας υσίας Α. Αν εξαιτίας της ύπαρξης διαφρών συγκέντρωσης ή ηλεκτρικύ πεδίυ όλες ι ντότητες (µόρια ή ιόντα) της υσίας Α κινύνται µέσα σ αυτό µε την ίδια ριακή ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στ τετράδιό σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπα τ γράµµα, πυ αντιστιχεί στη σωστή απάντηση.. Ακτίνα πράσινυ φωτός πρερχόµενη

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στο µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

γραπτή εξέταση στο µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική περίδς από 6/0/ έως 06// γραπτή εξέταση στ µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείυ Τµήµα: Βαθµός: Ονµατεπώνυµ: Καθηγητές: ΑΤΡΕΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑ Στις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα