Η μοντελοποίηση και διαγραμματική απεικόνιση των υπηρεσιών, με απώτερο στόχο τη συνεχή διοίκηση και βελτιστοποίησή τους.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η μοντελοποίηση και διαγραμματική απεικόνιση των υπηρεσιών, με απώτερο στόχο τη συνεχή διοίκηση και βελτιστοποίησή τους."

Transcript

1

2

3 Δύο βασικοί άξονες Εξέταση των απαιτήσεων των αποδεκτών υπηρεσιών Εξέταση των απαιτήσεων των διαδικασιών Στόχοι Η μοντελοποίηση και διαγραμματική απεικόνιση των υπηρεσιών, με απώτερο στόχο τη συνεχή διοίκηση και βελτιστοποίησή τους. Ο καθορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων για την εκτέλεση και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των βημάτων παροχής των υπηρεσιών. Η ανάδειξη των κοινών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών Ομογενοποίηση των λειτουργιών των υπηρεσιών Η ευθυγράμμιση των διαδικασιών των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης Η υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών «μιας στάσης» (one-stop) Η σύνδεση των προτύπων ηλεκτρονικών υπηρεσιών με τα επιχειρησιακά πρότυπα κάθε Φορέα

4 Στόχοι (συνέχεια) Ο σαφής καθορισμός της συμμετοχής των χρηστών στη διεκπεραίωση των υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τα κατάλληλα τεχνολογικά πρότυπα και τις πολιτικές αυθεντικοποίησης. Η προτυποποίηση κανόνων για τη διαχείριση της ανταλλαγής πληροφοριών και μηνυμάτων. Η παροχή υπηρεσιών από πολλαπλές πηγές / κανάλια. Η κατάλληλη προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την οριοθέτηση των ευθυνών και κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των Φορέων.

5 Ευθυγράμμιση των διεθνών πρακτικών και κοινοτικών οδηγιών με τους νόμους της Ελληνικής Πολιτείας Θέσπιση ανοιχτών τεχνικών προτύπων Καθορισμός σαφούς και μακροπρόθεσμου οράματος για τον σχεδιασμό της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Υλοποίηση της διαλειτουργικότητας Κοινή αντίληψη για το σωστό σχεδιασμό συστημάτων και Φορέων. Εξάπλωση νέων τάσεων, αποτελεσματικών ιδεών και δοκιμασμένων πρακτικών Ταχεία εξάπλωση και υιοθέτηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων στο Δημόσιο Τομέα. Συνεργασία με τον Ιδιωτικό Τομέα Υλοποίηση μηχανισμών χρηματοδότησης και υποδομών συστημάτων για ηλεκτρονικές πληρωμές. Εστίαση σε επιχειρησιακά ειρη ιακά ζητήματα α Επαναπροσδιορισμός και ανασχεδιασμός διαδικασιών Ανάπτυξη νέων καινοτόμων υπηρεσιών Δραστική βελτίωση των διαδικασιών Διατύπωση προτάσεων που αποσκοπούν στην αποτελεσματική αναδιοργάνωση των Φορέων.

6 Αποτίμησης της αποτελεσματικότητας της διαλειτουργικότητας στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πολυπλοκότητα των μηχανισμών διεκπεραίωσης των υπηρεσιών και των οργανωτικών σχημάτων της Δημόσιας Διοίκησης Πλεονάζοντα έγγραφα ή πιστοποιητικά που απαιτούνται ως δικαιολογητικά σε κάποιες υπηρεσίες Κανάλια διεκπεραίωσης υπηρεσιών και πραγματοποίησης πληρωμών Επίπεδα και μέθοδοι αυθεντικοποίησης Απαίτηση για ηλεκτρονικές υπογραφές Εφαρμογή κοινών πρακτικών και προτύπων Εκπαίδευση προσωπικού

7 Τρόπος που παρέχονται οι υπηρεσίες. Κοινά σημεία επαφής με άλλες διαδικασίες. Μέσα για την παροχή κοινών λειτουργιών και πολυκαναλικής προσβασιμότητας Προτάσεις για νομοθετικές ρυθμίσεις και αλλαγές στους κανονισμούς λειτουργίας Ανάδειξη των απαιτήσεων των χρηστών Μηχανισμοί μείωσης των εξαρτήσεων μεταξύ των υπηρεσιών Αποτελεσματική διαχείριση υπηρεσιών

8 Άρθρο 8 της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ Σταδιακή επιβολή της μηχανογραφικής υποστήριξης των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης Ανάγκη για δημιουργία νέων ρυθμίσεων και νομοθετημάτων

9 Δε χρειάζεται να γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας, τη δομή και τις αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων της Δημόσιας Διοίκησης που εμπλέκονται για την εξυπηρέτησή του. Πρέπει να έχει ένα μοναδικό σημείο επαφής για τη διεκπεραίωση της υπηρεσίας κάθε φορά, χωρίς να εμπλέκεται σε ενδιάμεσα στάδια εξυπηρέτησης. Πρέπει να έχει συνεχή ενημέρωση για τη ροή της πληροφορίας ρ και τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την υπόθεση που διεκπεραιώνει ηλεκτρονικά.

10 Οφέλη Αναγνώριση των σημείων που μπορούν να βελτιωθούν Πολιτοκεντρική προσέγγιση στην παροχή της υπηρεσίας Ανάδειξη καλών πρακτικών Ανάδειξη των απαιτήσεων για διαλειτουργικότητα Βελτίωση της λειτουργίας διαδικασίας Προσδιορισμός Οργανωτικών ρόλων Επιχειρησιακών διαδικασιών που εμπλέκονται στην παροχή της υπηρεσίας Καναλιών παροχής Κανονισμών και νομοθετικών διατάξεων

11 Εγγραφή στην υπηρεσία Ταυτοποίηση στην υπηρεσία Συμπληρωματική τεκμηρίωση Ενημέρωση για την εξέλιξη των σταδίων εξυπηρέτησης Επεξεργασία αιτήματος Εκτέλεση διαδικασιών υποστήριξης Διαδικασίες πληρωμών ή έκδοσης κεφαλαίων Αιτήματα προς άλλους εμπλεκόμενους μ Φορείς για παροχή πρόσθετων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων φορέων του ιδιωτικού τομέα Διαγραμματική απεικόνιση των ροών εργασίας (μεταξύ τμημάτων ενός φορέα ή μεταξύ φορέων) που ακολουθούνται για την παροχή της υπηρεσίας

12 Η διαλειτουργικότητα πρέπει να εξετάζεται υπό το πρίσμα της εκάστοτε πολιτικής προτεραιότητας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση Επιθυμητή οργανωτική δομή της Δημόσιας Διοίκησης Σκοπός ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την περίοδο «Η Η Δημόσια Διοίκηση θα λειτουργεί με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα και θα προσφέρει, στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ποιοτικές υπηρεσίες με τη χρήση των νέων τεχνολογιών» Δράσεις Αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης Θεσμική θωράκιση της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών Προστασία των προσωπικών δεδομένων

13 Αποτύπωση και τεκμηρίωση υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης Ευθυγράμμιση των διαδικασιών διαφορετικών φορέων της δημόσιας διοίκησης Παροχή υπηρεσιών με διαφανή τρόπο για τους τελικούς αποδέκτες Αξιοποίηση διαθέσιμων υποδομών υποστήριξης κοινών λειτουργιών Θεσμική κατοχύρωση των διαδικασιών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης

14 ΚΥ1. Οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διαθέτουν λεπτομερή αποτύπωση των υπηρεσιών που παρέχουν ρχ σε πολίτες, επιχειρήσεις και άλλους φορείς. Η τεκμηρίωση των υπηρεσιών ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συνοδεύεται από διαγραμματική απεικόνισή τους και από περιγραφή των εγγράφων που χρησιμοποιούν. ΚΥ2. Η τεκμηρίωση των υπηρεσιών των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Μοντέλου Τεκμηρίωσης του Πλαισίου. ΚΥ3. Οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ορίσουν ένα στέλεχος ως «Επιχειρησιακό Υπεύθυνο» για κάθε υπηρεσία που παρέχουν προς πολίτες, επιχειρήσεις και άλλους φορείς. ΚΠ1. Ο ρόλος του «Επιχειρησιακού Υπεύθυνου» μιας υπηρεσίας ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ αποδίδεται στον προϊστάμενο της οργανωτικής μονάδας του φορέα (Τμήματος ή Διεύθυνσης) που έχει την κύρια ευθύνη για την παροχή της υπηρεσίας.

15 ΚΥ5. Για κάθε υπηρεσία που παρέχουν προς πολίτες, επιχειρήσεις και άλλους φορείς, οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ γνωρίζουν με ποιους φορείς επικοινωνούν, το σκοπό της επικοινωνίας και τις πληροφορίες που ανταλλάσσουν. Τα επιχειρησιακά σημεία επαφής μεταξύ φορέων ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ορίζονται σε επίπεδο οργανωτικών μονάδων των φορέων. ΚΥ6. Η τεκμηρίωση των σύνθετων υπηρεσιών ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ περιλαμβάνει, εκτός από τις διαδικασίες και τα βήματα παροχής μιας υπηρεσίας, τα επιχειρησιακά σημεία επαφής μεταξύ των εμπλεκομένων μ φορέων και την πληροφορία που ανταλλάσσουν.

16 Για την παροχή σύνθετων υπηρεσιών, οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ συνάπτουν συμφωνίες μεταξύ τους. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ περιλαμβάνουν: Τα επιχειρησιακά σημεία επαφής μεταξύ των φορέων. Την πληροφορία που ανταλλάσσεται. Τους χρόνους απόκρισης κάθε μέλους της συμφωνίας στα αιτήματα που λαμβάνει από το άλλο μέλος. Τα μέτρα που λαμβάνονται από κάθε μέλος για τη διασφάλιση της ποιότητας και την προστασία των στοιχείων που ανταλλάσσονται.

17

18 Αυτόματη παροχή των αποτελεσμάτων των ενδιαμέσων υπηρεσιών Προτυποποίηση κανόνων για την υλοποίηση των απαραίτητων διαδικτυακών υπηρεσιών Αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων ΚΥ7. Οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης που παρέχουν τελικές υπηρεσίες σε πολίτες, επιχειρήσεις και άλλους φορείς ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ μεριμνούν για την απεμπλοκή των αιτούντων από την ολοκλήρωση ενδιάμεσων υπηρεσιών που απαιτούνται για την παροχή των τελικών υπηρεσιών.

19 Για κοινές λειτουργίες όπως παρουσίαση πληροφορίας, αυθεντικοποίηση χρηστών και ασφάλεια κατά τη διακίνηση δεδομένων ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ δίνεται η δυνατότητα στους φορείς της δημόσιας διοίκησης να χρησιμοποιούν διαθέσιμες υποδομές της δημόσιας διοίκησης. Παραδείγματα Κεντρική κυβερνητική διαδικτυακή πύλη ΕΡΜΗΣ Εθνικό Δίκτυο της Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ

20 ΚΥ8. Οι νομικές διατάξεις που διέπουν κάθε διαδικασία ή υπηρεσία της δημόσιας διοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναφέρονται σαφώς στην τεκμηρίωσή της. ΚΥ9. Οι φορείς της δημόσιας διοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ μεριμνούν για την υλοποίηση των κατάλληλων αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει κάθε διαδικασία/ υπηρεσία που εκτελούν/ παρέχουν, έτσι ώστε η διαδικασία/ υπηρεσία να εκτελείται/ παρέχεται σύννομα και να διασφαλίζεται η νομική ισχύς των αποτελεσμάτων της. ΚΠ3. Οι φορείς που αναπτύσσουν διαδικτυακές πύλες ή πληροφοριακά συστήματα με σκοπό την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς πολίτες, επιχειρήσεις και άλλους φορείς ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ εκκινούν εγκαίρως τη διαδικασία προσαρμογής του νομικού πλαισίου που διέπει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

21 Αναγκαιότητα και σκοπός της συνεργασίας μεταξύ των φορέων Παροχή ολοκληρωμένων τελικών υπηρεσιών προς πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς Επιχειρησιακά σημεία επαφής μεταξύ των φορέων Καθήκοντα κάθε εμπλεκόμενου στην παροχή μιας υπηρεσίας και τον τρόπο εκτέλεσής τους Πληροφορία που ανταλλάσσεται Κανόνες συνεργασίας Νομικές διατάξεις παροχής υπηρεσίας Επιμέρους συμφωνίες μεταξύ των φορέων (απόκριση, ασφάλεια και ποιότητα δεδομένων κλπ.) ) Η αδυναμία διασφάλισης της Διαλειτουργικότητας των φορέων σε οργανωσιακό επίπεδο καθιστά αδύνατη συνολικά τη μεταξύ τους διαλειτουργικότητα

22

23 Οργανωσιακή διαλειτουργικότητα Ετερογένεια σε επίπεδο διαδικασιών και κανόνων Αδιαφανής προς το χρήστη διαλειτουργικότητα των διαδικασιών Τεχνική διαλειτουργικότητα Ετερογένεια σε επίπεδο τεχνολογικών περιβαλλόντων, προτύπων και σχημάτων δεδομένων Κοινή υιοθέτηση τεχνολογικών υποδομών και προτύπων Σημασιολογική διαλειτουργικότητα Ετερογένεια στη διαχείριση δεδομένων και σημασία τους Υιοθέτηση τεχνολογιών και μεθόδων σημασιολογικής ολοκλήρωσης

24 Προσέγγιση μονού μοντέλου Καθολικό σημασιολογικό μοντέλο που παρέχει ένα διαμοιρασμένο λξλό λεξιλόγιο για τον ορισμό των σημασιών αυτόνομων πηγών δεδομένων οι οποίες σχετίζονται με αυτήν Προσέγγιση πολλαπλών μοντέλων Κάθε τοπικό σύστημα δεδομένων περιγράφεται από ένα ξεχωριστό τοπικό σημασιολογικό μοντέλο\ Αυτόνομη ανάπτυξη τοπικών οντολογιών, αλλά πρόβλημα αναφορικά με τον ορισμό των κανόνων συσχέτισης μεταξύ εαξύτων τοπικών μοντέλων Υβριδική προσέγγιση. Κάθε τοπική πηγή περιγράφεται από ένα ξεχωριστό τοπικό μοντέλο, με βάση τις πρωτογενείς έννοιες ενός καθολικού μοντέλου Κάθε τοπικό μοντέλο έχει μετατραπεί ώστε να είναι συμβατό με τις πρωτογενείς έννοιες ενός καθολικού μοντέλου Διευκολύνεται η συσχέτιση των τοπικών μοντέλων και κατά συνέπεια των τοπικών πηγών δεδομένων

25 Υβριδική προσέγγιση με τη δημιουργία ενός καθολικού σημασιολογικού μοντέλου Αποθηκεύεται στο Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας Όλοι οι φορείς θα κατασκευάζουν τοπικά μοντέλα και θα δομούν την πληροφορία τους Απαιτήσεις για την εξαγωγή της σημασιολογικής πληροφορίας του καθολικού σημασιολογικού μοντέλου Εξαρχής προσδιορισμός των στόχων της διαδικασίας και των υποθέσεων που γίνονται σχετικά με τη σημασιολογία των στοιχείων της πληροφορίας Προσδιορισμός ρ του σημασιολογικού βάθους της ανάλυσης με βάση τα απαιτούμενα σημασιολογικά στοιχεία Όροι και χαρακτηριστικά, σημασιολογικές ιδιότητες και σχέσεις Προσδιορισμός υπαρχόντων μοντέλων προς επαναχρησιμοποίηση Μείωση της ανάγκης για εξαγωγή νέας σημασιολογίας Συντήρηση του σημασιολογικού μοντέλου Επεκτασιμότητα Ανοιχτό πρότυπο αναπαράστασης Προσαρμογή ή αναδιοργάνωση των δομών της Δημόσιας Διοίκησης

26 Κωδικολόγια Δομικά Στοιχεία Δεδομένων Τύποι Δεδομένων Πρότυπα Σχήματα Ηλεκτρονικών Εγγράφων Μεταδεδομένα Οντολογίες Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας

27 Λίστα Χωρών Λίστα Φορέων της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία, Οργανισμοί) Λίστα Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Νομαρχίες, Δήμοι, Κοινότητες) Λίστα Νομισμάτων Λίστα μορφότυπων δεδομένων (pdf, doc, txt, κλπ) Λίστα Υπηρεσιών Λίστα Εγγράφων Λίστα Συστημάτων Λίστα Τύπων Δδ Δεδομένων (integer, string, float, κλπ) ) Λίστα Δομικών Στοιχείων Δεδομένων

28 Αποτελούν συναθροίσεις δεδομένων πεδίων περιγραφής για κύριες οντότητες ΗΔ Συστηματική δόμηση πρότυπων ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων δεδομένων Παραδείγματα Core Data Components Ταυτότητα Προσώπου A (Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο) Ταυτότητα Προσώπου Β (Ταυτότητα Προσώπου Α, Ημ. Γέννησης, Τόπος Γέννησης, ης, Ιθαγένεια,, Διεύθυνση) Διεύθυνση (Χώρα, Νομός, Δήμος/Κοινότητα, Οδός, Αριθμός, ΤΚ) Γενική Αίτηση Φυσικού Προσώπου (Ημερομηνία, Φορέας που Απευθύνεται (Φορέας), Αιτών (Ταυτότητα Προσώπου Β), Περιεχόμενο Αίτησης (Κείμενο))

29 Κωδικοποιήσεις των τύπων που μπορούν να έχουν πεδία ή περιγραφές δεδομένων Παραδείγματα Αλφαριθμητικό πεδίο (string) ελεύθερου μήκους Αλφαριθμητικό πεδίο (string) συγκεκριμένου μήκους Ακέραιος Δεκαδικός Ημερομηνία

30 Αποτελούν δομημένες περιγραφές ργρ σε XML για την αποτύπωση της δομής και του περιεχομένου των ηλεκτρονικών εγγράφων Αναφορές σε κωδικολόγια, τύπους δεδομένων ή δομικά στοιχεία δεδομένων Τρεις κατηγορίες Οριζόντια ρζ πρότυπα XML (συμμετέχουν χ σε γενικές ή κλαδικές υπηρεσίες) Κλαδικά πρότυπα XML (συμμετέχουν μόνο σε κλαδικές υπηρεσίες. Υπάρχουν κλαδικοί φορείς που ασχολούνται με τη συντήρησή τους, στην Ελλάδα ή διεθνώς) Διεθνή πρότυπα XML

31 Επιτρέπουν την ανεύρεση και κατανόηση για τις οντότητες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ενδεικτικά σχήματα μεταδεδομένων Φορείς Υπηρεσίες (συμβατικές και ηλεκτρονικές) Έγγραφα (συμβατικά και ηλεκτρονικά) Συστήματα

32 Οντολογίες Σύνολα συσχετισμένων αναπαραστάσεων για τις ταξινομημένες οντότητες, τις μεταξύ τους σχέσεις και τα μεταδεδομένα τους... σε ένα συνολικό, ισχυρά ορισμένο και τυπικά περιγραμμένο σύνολο Καλύτερη κατανόηση των οντοτήτων και των συσχετίσεών τους Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας Σύστημα το οποίο υποστηρίζει τον ορισμό, την καταχώρηση και την εξαγωγή προτύπων δεδομένων, κωδικολογίων, υπηρεσιών και μεταδεδομένων

33 Δημιουργία σημασιολογικών μοντέλων Μοντέλα αναπαράστασης σημασιολογικής πληροφορίας Γλώσσες αναπαράστασης σημασιολογικής πληροφορίας Διαχείριση και συντήρηση σημασιολογικής πληροφορίας

34 ΚΥ10. Οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ακολουθούν την υβριδική προσέγγιση για τη δημιουργία σημασιολογικών μοντέλων Προσέγγιση πολλαπλών λώ μοντέλων Αυθαίρετη και ασυντόνιστη δημιουργία πολλών επιμέρους μοντέλων Προσέγγιση μονού μοντέλου Πολυπλοκότητα στην κατασκευή ενός καθολικού σημασιολογικού μοντέλου Δυσκολία συντήρησης

35 Το καθολικό μοντέλο θα περιέχει έννοιες σχετικές με το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης και θα είναι ανεξάρτητο από τα χαρακτηριστικά των επιμέρους φορέων. Τα τοπικά μοντέλα θα μοντελοποιούν τα δεδομένα και τις υπηρεσίες των επιμέρους φορέων. Οι επιμέρους φορείς θα χρησιμοποιούν το καθολικό μοντέλο για την κατασκευή των δικών τους τοπικών μοντέλων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η κοινή χρήση όρων και εννοιών. Η τροποποίηση ή επέκταση των τοπικών μοντέλων θα γίνεται πάντα σε αντιστοιχία με το καθολικό μοντέλο και αντίστροφα.

36 Κατανεμημένη κατασκευή των σημασιολογικών μοντέλων Πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική συγκριτικά με μια κεντρικοποιημένη προσέγγιση Αναγνωρίζονται καλύτερα οι ανάγκες των φορέων Πιο αποδοτική η διαδικασία εξαγωγής σημασιολογικής πληροφορίας Ύπαρξη καθολικού μοντέλου και συμμόρφωση σε αυτό των τοπικών μοντέλων Υιοθέτηση κοινού λεξιλογίου και νοήματος σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης της ημόσιας ιοί ησης Ευκολία συντήρησης και επέκτασης Οι απαραίτητες αλλαγές γίνονται σε επίπεδο φορέα Εφόσον είναι απαραίτητο, τροποποιείται και το καθολικό μοντέλο

37 ΚΥ11. Η δημιουργία σημασιολογικών μοντέλων από τους φορείς της δημόσιας διοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ικανοποιεί τις ανάγκες των υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς σε πολίτες, επιχειρήσεις και άλλους φορείς. Σημαντικό ρόλο έχουν τα επιχειρησιακά στελέχη των φορέων Αναγνώριση νομοθετικού πλαισίου Προσδιορισμός εντύπων και πληροφοριών και σημασιολογική ερμηνεία αυτών Υπάρχουν καθολικά ή αντίστοιχα μοντέλα προς αξιοποίηση; Επεκτείνονται τα υφιστάμενα μοντέλα Δημιουργούνται νέα μοντέλα Δημοσιεύονται στο Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας

38 ΚΥ12. Η αναπαράσταση δεδομένων και γενικότερα σημασιολογικής πληροφορίας ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται με τη χρήση Σχημάτων Δεδομένων βασισμένων σε XML που ακολουθούν τη λογική των XML core components. Τα XML σχήματα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναπτύσσονται βάσει των προδιαγραφών του Μοντέλου Τεκμηρίωσης του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας. Η αναπαράσταση δεδομένων και γενικότερα σημασιολογικής πληροφορίας ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ γίνεται με τη χρήση οντολογιών. ΚΥ13. Οι δημόσιοι φορείς ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ επαναχρησιμοποιούν και να επεκτείνουν υπάρχοντα μοντέλα αναπαράστασης σημασιολογικής πληροφορίας, ρ όπου υπάρχουν.

39 Οι οντολογίες αποτελούν ένα άριστο μέσο καταγραφής και αναπαράστασης σημασιολογικής πληροφορίας Παρέχουν ένα σύνολο περιγραφικών μέσων με μεγάλη εκφραστική δύναμη Η ύπαρξη ενός σημαντικού αριθμού εδραιωμένων μεθοδολογιών, γλωσσών και εργαλείων στην περιοχή της Οντολογικής Μηχανικής καθιστούν τη διαδικασία ανάπτυξης οντολογιών πιο αποδοτική, ειδικά στο κομμάτι της εξαγωγής σημασιολογικής γνώσης που είναι και το πιο απαιτητικό. Τα πρότυπα και οι τεχνολογίες των οντολογιών είναι ως επί το πλείστον ανοικτά Ευνοούν την επαναχρησιμοποίηση και επεκτασιμότητα των αναπτυσσόμενων μοντέλων.

40 Μεγιστοποίηση του βαθμού διαλειτουργικότητας ΚΥ14. Οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρησιμοποιούν κοινή γλώσσα για την αναπαράσταση της σημασιολογικής πληροφορίας.

41 ΚΥ15. Οι σημασιολογικές περιγραφές και τα μοντέλα που αφορούν την ανταλλασσόμενη πληροφορία στα πλαίσια των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ τηρούνται στο Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας. Για κάθε θεματική περιοχή της δημόσιας διοίκησης ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ οριστεί ένας κεντρικός φορέας, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, και συντήρηση του καθολικού σημασιολογικού μοντέλου για τη συγκεκριμένη περιοχή

42

43 Προσανατολισμένη στις υπηρεσίες προσέγγιση Τελική υπηρεσία Ενδιάμεση υπηρεσία Ανταλλαγή δεδομένων εσωτερικά στο Φορέα

44 Συμμόρφωση με Ανοικτά Πρότυπα Επαναχρησιμοποίηση κώδικα και συστατικών στοιχείων Σχέση με την Υπηρεσιοστραφή Αρχιτεκτονική Υποστήριξη της χαλαρής διασύνδεσης δ (loose coupling) μεταξύ των components Αδιαφάνεια τοποθεσίας Ασφάλεια Διαθεσιμότητα Επίδοση και Αξιοπιστία Ευκολία ανεύρεσης Διατηρησιμότητα Ανεξαρτησία από πλατφόρμες υλοποίησης

45 Πλήρες WSDL αρχείο της, με την περιγραφή διεπαφής και υλοποίησης, και τη διεύθυνση που λειτουργεί το web service στο διαδίκτυο. δί Mεταδεδομένα μ που σχετίζονται με τον ιδιοκτήτη ήη της Μοντέλο και Μεταδεδομένα δ της υπηρεσίας στην οποία εντάσσεται XML Σχήματα για τα ανταλλασσόμενα έγγραφα

46

47 5 Βήματα Αναγνώριση Διαδικτυακής Υπηρεσίας Υλοποίηση Διαδικτυακής Υπηρεσίας Δημοσίευση Διαδικτυακής Υπηρεσίας Αξιοποίηση Διαδικτυακής Υπηρεσίας Συντήρηση Διαδικτυακής Υπηρεσίας

48

49 Δημιουργία μοντέλων και καταγραφή μεταδεδομένων μ για τις υπηρεσίες, σύμφωνα με τις οδηγίες του Μοντέλου Τεκμηρίωσης του ΠΗΔ. Αναζήτηση στο Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας Αναζήτηση στο Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας για Διαδικτυακές Υπηρεσίες που αφορούν τα σημεία διαλειτουργικότητας του Φορέα.

50 Διαχείριση, συντήρηση και εφαρμογή του Πλαισίου Ανάγκη προσδιορισμού οργάνων, ρόλων και διαδικασιών τόσο σε κεντρικό όσο και σε αποκεντρωμένο επίπεδο Oκαθορισμός του ΠΔ&ΥΗΣ για το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων της δημόσιας διοίκησης πρέπει να ελέγχεται σε κεντρικό επίπεδο, Hανανέωση του Πλαισίου πρέπει να περιλαμβάνει δράσης ανάδρασης και υποβολής προτάσεων από πολλά εμπλεκόμενα μέρη H εφαρμογή του Πλαισίου αποτελεί λίευθύνη των φορέων της δημόσιας διοίκησης, ο αριθμός των οποίων είναι πολύ μεγάλος,

51 Δημιουργία ΦΔΠ σε κεντρικό επίπεδο Τυπικές αρμοδιότητες του ΦΔΠ Ο καθορισμός της στρατηγικής για τα πληροφοριακά συστήματα στον ελληνικό δημόσιο τομέα. Ο καθορισμός των προδιαγραφών, οδηγιών και προτύπων του Πλαισίου. Η διάδοση του Πλαισίου. Η παρακολούθηση της εφαρμογής του Πλαισίου από τους φορείς του δημοσίου. Η αξιολόγηση των προτάσεων ανανέωσης του Πλαισίου και η ενσωμάτωση των αποδεκτών προτάσεων σε επόμενες εκδόσεις του Πλαισίου.

52 Κατ ελάχιστον Συλλογή και αξιολόγηση προτάσεων από όλους τους εμπλεκόμενους Ανατροφοδότηση του Πλαισίου Ένταξη, διαγραφή ή τροποποίηση διοικητικών διαδικασιών ιών στο ληξιαρχείο διαλειτουργικότητας ας του Πλαισίου Διαχείριση αλλαγών του Πλαισίου Αναθεώρηση, έλεγχος, έγκριση και απελευθέρωση νέας έκδοσης του Πλαισίου Δημιουργία νέας έκδοσης του Πλαισίου Αξιολόγηση της εφαρμογής του Πλαισίου

53 Τα τεύχη προκήρυξης δημόσιων διαγωνισμών πρέπει να περιλαμβάνουν Υφιστάμενη κατάσταση Περιγραφή διαδικασιών Περιγραφή τεχνολογικής υποδομής Απαιτήσεις έργου σχετικά με διαλειτουργικότητα Περιγραφή των επιχειρησιακών διαδικασιών Περιγραφή των τεχνολογικών προτύπων

54 Τίτλος της διαδικασίας Βήματα της διαδικασίας (συνθήκες έναρξης και λήξης, καθώς και ενδιάμεσα στάδια) Υπεύθυνος εκτέλεσης κάθε βήματος (φορέας ή οργανική μονάδα, πολίτης, επιχείρηση κλπ.) Πληροφορία που διακινείται μεταξύ βημάτων και τα έγγραφα/ φόρμες που χρησιμοποιούνται Τρόπος διακίνησης της πληροφορίας Συχνότητα εκτέλεσης της διαδικασίας Ανάγκες ανταλλαγής στοιχείων και συνέργιας με άλλους φορείς ή οργανικές μονάδες

55 Αρχιτεκτονική, πρωτόκολλα, πρότυπα, τεχνολογίες & εργαλεία ανάπτυξης των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν την εκτέλεση της διαδικασίας ή βημάτων αυτής Πρότυπα που ακολουθούνται για τη δόμηση η της πληροφορίας ρ και των μεταδεδομένων Πολιτικές και μέτρα ασφάλειας που ακολουθούνται για την πρόσβαση στα συστήματα, την ανταλλαγή και αποθήκευση δεδομένων Σχήματα XML και διαδικτυακές υπηρεσίες (web services), εάν υπάρχουν Δίκτυα δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση της πληροφορίας ρ σε επίπεδο LAN, WAN και διαδικτύου (τύπος δικτύου, εύρος ζώνης, πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται κλπ.) Πληροφορίες για την τεχνολογική υποδομή των εμπλεκόμενων (τρίτων) φορέων

56 Διττός Ρόλος Επιχειρήσεις ως χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Επιχειρήσεις ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων Σχεδιασμός διαλειτουργικών πληροφοριακών συστημάτων Περιγραφή των επιχειρησιακών διαδικασιών Περιγραφή των τεχνολογικών προτύπων Παρακολούθηση των απαιτήσεων του Πλαισίου Όπως για Φορείς Πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Όπως αναφέρεται στη συνέχεια για τους Πολίτες

57 Ηλεκτρονικές υπογραφές Απόκτηση ψηφιακών πιστοποιητικών Εγγραφή σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες σύμφωνα με το ΠΨΑ Απαιτήσεις πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες Χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών για την πρόσβαση σε ορισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ύπαρξη βασικής υποδομής πρόσβασης Προσωπικός υπολογιστής με λογισμικό φυλλομέτρησης (browser) και πρόσβαση στο Διαδίκτυο Πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω μιας κεντρικής (π.χ. ΕΡΜΗΣ) ή άλλης διαδικτυακής πύλης.

58 Συμμόρφωση του διαδικτυακού του τόπου με το Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων. Συμμόρφωση των πληροφοριακών συστημάτων του φορέα που υποστηρίζουν την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Συμμόρφωση του φορέα και κάθε ηλεκτρονικής υπηρεσίας που παρέχει, για θέματα ψηφιακής αυθεντικοποίησης, με το Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης.

59 Συμμόρφωση Οργανωτικής Δομής και Λειτουργίας (Επίπεδο ΔΤ-1) Διαχείριση διαδικτυακού τόπου και περιεχομένου Διάδοση δημόσιων διαδικτυακών τόπων Συμμόρφωση Δομής, Παρουσίασης και Προσβασιμότητας (Επίπεδο ΔΤ-2) Δομή και οργάνωση δημόσιων διαδικτυακών τόπων Νομικά θέματα Συμμόρφωση Παροχής Υπηρεσιών και Διαλειτουργικότητας (Επίπεδο ΔΤ-3) Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και διαλειτουργικότητα Ασφάλεια συστημάτων & προστασία προσωπικών δεδομένων Χρήστες δημόσιων διαδικτυακών τόπων

60 Δύο Επίπεδα Συμμόρφωσης Επίπεδο τεχνικών υποδομών (Επίπεδο ΠΣ-1) Επάρκεια των τεχνικών υποδομών για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών Συμβατότητα των προδιαγραφών σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας με τα οριζόμενα στο ΠΗΔ. Το επίπεδο δεδομένων (Επίπεδο ΠΣ-2) ) Συμβατότητα δόμησης και μοντελοποίησης των δεδομένων και μεταδεδομένων με τα οριζόμενα στο ΠΗΔ.

61 Ύπαρξη ρόλων και αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών, καθώς και τη διαχείριση της ασφάλειας αυτών. Ανάθεση των ρόλων σε συγκεκριμένα στελέχη Ύπαρξη σαφώς καθορισμένων διαδικασιών για: τη διαχείριση, συντήρηση, ενημέρωση κλπ. των πληροφοριακών συστημάτων που παρέχουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τον εντοπισμό και επίλυση προβλημάτων των πληροφοριακών συστημάτων που επηρεάζουν την απρόσκοπτη παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τον εντοπισμό και αντιμετώπιση κινδύνων/ απειλών ασφάλειας.

62 Ελέγχονται... Οι γενικές αρχές που ακολουθούνται όσον αφορά τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες Τα πρότυπα διασύνδεσης και επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται...σύμφωνα με Γενικές Τεχνολογικές Αρχές Πρότυπες Αρχιτεκτονικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πολιτικές και Τεχνολογικές Κατευθύνσεις Τεχνολογικά Πρότυπα εκτός της ενότητας «Μοντελοποίηση Μ λ ί Δεδομένων» Ειδικές Προδιαγραφές

63 Ελέγχονται... Τα πρότυπα δόμησης και μοντελοποίησης των δεδομένων και μεταδεδομένων μ...σύμφωνα με Αρχές Σημασιολογικής Διαλειτουργικότητας Μοντελοποίηση Δεδομένων Μοντελοποίηση Εγγράφων και Δεδομένων

64 Για ήδη πιστοποιημένους Φορείς Μικρότερη ρηδυνατή επιβάρυνση Σχέδιο μετάπτωσης, στην περίπτωση που η ανάλυση ωφέλειαςκόστους έχει θετικά αποτελέσματα Η ανάπτυξη νέων συστημάτων ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη έκδοση του Πλαισίου, εφόσον ο σχεδιασμός τους ξεκινήσει μετά τη δημοσίευση η και θέση σε ισχύ της νέας έκδοσης.

«Δράσεις. Υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της διαλειτουργικότητας στη Δημόσια διοίκηση» Στασής Αντώνης, ρ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΜΜΥ ΕΜΠ

«Δράσεις. Υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της διαλειτουργικότητας στη Δημόσια διοίκηση» Στασής Αντώνης, ρ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΜΜΥ ΕΜΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ «Δράσεις Υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της διαλειτουργικότητας στη Δημόσια διοίκηση» Στασής Αντώνης, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ. Προϊστάμενος ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ

Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ. Προϊστάμενος ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ Έργα Υποδομών και Υπηρεσίες για τις νέες Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.).) ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ 1 Βασικές παθολογίες της Δημόσιας Διοίκησης (1)

Διαβάστε περισσότερα

6 Διαλειτουργικότητα και Καταστήματα μιας Στάσης

6 Διαλειτουργικότητα και Καταστήματα μιας Στάσης 6 Διαλειτουργικότητα και Καταστήματα μιας Στάσης Ενότητες Ορισμός, Εύρος και Πτυχές Διαλειτουργικότητας Πλεονεκτήματα Στρώματα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας

Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας Δρ. Γ. Χαραλαμπίδης EθνικόΜετσόβιοΠολυτεχνείο Ερευνητική Μονάδα egovernment 30 Οκτωβρίου 2007 Greek ICT Forum

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Περιβάλλον του Έργου

1. Το Περιβάλλον του Έργου Περιεχόμενα 1. Το Περιβάλλον του Έργου... 2 2. Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 3 3. Στόχοι και Κύρια Ζητήματα του Έργου... 6 3.1 Στόχοι του Έργου... 6 3.2 Διαλειτουργικότητα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική Ομοιογένεια

Εννοιολογική Ομοιογένεια Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Εννοιολογική Ομοιογένεια Αξιοποίηση Ταξινομικών Συστημάτων Γεωργία Προκοπιάδου, Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών. Ενημέρωση σχετικά με τις γενικές αρχές και τη. Ενημέρωση σχετικά με τα τεχνολογικά πρότυπα βάσει

Το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών. Ενημέρωση σχετικά με τις γενικές αρχές και τη. Ενημέρωση σχετικά με τα τεχνολογικά πρότυπα βάσει Το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΠΔ&ΥΗΣ) στοχεύει στην: Ενημέρωση σχετικά με τις γενικές αρχές και τη στρατηγική ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων Ενημέρωση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας

Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας Γ. Χαραλαμπίδης, Υπεύθυνος Έργου PLANET ΑΕ ΕΠΙΣΕΥ/Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ E-GIF : ΣΥΝΟΨΗ Διδάσκων: Ι. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Υλοποίησης Ε.Π. 2 Μαρτίου 2017

Στοιχεία Υλοποίησης Ε.Π. 2 Μαρτίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & AΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΕΥΔ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» Ετήσια Συνάντηση Υλοποίησης Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο.

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Η μέσω της διαδικτυακής της πύλης δημοσιοποιεί τα στάδια της επεξεργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Δέσμης Δράσεων. Δέσμη Δράσης Σεπ-14 Οκτ-Δεκ Ιαν-Ιουν Ιουλ-Δεκ Ιαν - Ιουν Ιουλ-Δεκ2

Αριθμός Δέσμης Δράσεων. Δέσμη Δράσης Σεπ-14 Οκτ-Δεκ Ιαν-Ιουν Ιουλ-Δεκ Ιαν - Ιουν Ιουλ-Δεκ2 2014 2015 2016 Αριθμός Δέσμης Δράσεων Δέσμη ς Σεπ-14 Οκτ-Δεκ Ιαν-Ιουν Ιουλ-Δεκ Ιαν - Ιουν Ιουλ-Δεκ2 ΑΣ1.1 ΑΣ 1.1.0 ΑΣ1.1 ΑΣ 1.1.α. ΑΣ1.1 ΑΣ 1.1.β. ΑΣ1.2 ΑΣ 1.2.1. ΑΣ 1.2 ΑΣ 1.2.2. ΑΣ 1.3 ΑΣ 1.3.1. ΑΣ 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Σύστήματα Πληροφορικής» Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας «Ανασκόπηση και περιγραφή των μεθοδολογιών, προτύπων και εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ + ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ. Φεβρουάριος 2013 ΥΠΕΣ / ΔΜΗΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ + ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ. Φεβρουάριος 2013 ΥΠΕΣ / ΔΜΗΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ + ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ = ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Φεβρουάριος 2013 1 Εθνικό Ληξιαρχείο Μητρώο Ελλήνων Πολιτών Κάρτα Πολίτη 2 Αντί ο πολίτης να υποβάλλει στις Υπηρεσίες τα πιστοποιητικά που παίρνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ «Η Η διαλειτουργικότητα στη ημόσια ιοίκηση: Το Ελληνικό Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών συναλλαγών και

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών

Διοίκηση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διοίκηση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Διοίκηση και Μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα Οργανισμών, Υπηρεσιών και Συστημάτων στη Δημόσια Διοίκηση

Διαλειτουργικότητα Οργανισμών, Υπηρεσιών και Συστημάτων στη Δημόσια Διοίκηση Διαλειτουργικότητα Οργανισμών, Υπηρεσιών και Συστημάτων στη Δημόσια Διοίκηση Δρ. Γ. Χαραλαμπίδης, Υπεύθυνος Έρευνας egovernment & ebusiness Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας H Διαλειτουργικότητα θεωρείται σήμερα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, οργανισμών, λογισμικού και δεδομένων, για την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα μεταξύ αρχείων (1/2)

Διαλειτουργικότητα μεταξύ αρχείων (1/2) Διαλειτουργικότητα μεταξύ αρχείων (1/2) Επιτρέπει την αναζήτηση / πλοήγηση σε περισσότερα του ενός αρχεία από ενιαίο σημείο Όφελος για το χρήστη / ερευνητή: o Ενιαία αναζήτηση της πληροφορίας σε πολλαπλά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Στασής ΥΠΕΣΔΔΑ 1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Λειτουργεί εξολοκλήρου ψηφιακά και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών" με κωδικό MIS 377754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών με κωδικό MIS 377754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

8 Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων και Εθνικές Πύλες

8 Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων και Εθνικές Πύλες 8 Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων και Εθνικές Πύλες Ενότητες Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων Εθνικές Πύλες Ερμής Πρακτική Άσκηση 2 Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος SingularLogic Integrator ICT Forum Περιεχόμενα Ορισμός Διαλειτουργικότητας Στόχοι Διαλειτουργικότητας Πρότυπο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Υποδομή και Υπηρεσίες για την Συνεργατική Ανάπτυξη & Ανάδειξη του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος

Υποδομή και Υπηρεσίες για την Συνεργατική Ανάπτυξη & Ανάδειξη του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος Υποδομή και Υπηρεσίες για την Συνεργατική Ανάπτυξη & Ανάδειξη του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος Το ΕΚΤ Αποστολή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου είναι η συγκέντρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV001985597 2014-04-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 18-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 41074 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Medical Devices & Technology Conference 22/10/2012

Medical Devices & Technology Conference 22/10/2012 Medical Devices & Technology Conference 22/10/2012 Η έννοια της διαλειτουργικότητας στους τομείς υγείας και κοινωνικής ασφάλισης προϋποθέτει: Επικοινωνία, ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των φορέων, παρόχων

Διαβάστε περισσότερα

.. Οι Αναπτυξιακές Προκλήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οι Ψηφιακές Υπηρεσίες. Θ.Καρούνος, Ερευνητής, ΕΜΠ, netmode.ntua.gr

.. Οι Αναπτυξιακές Προκλήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οι Ψηφιακές Υπηρεσίες. Θ.Καρούνος, Ερευνητής, ΕΜΠ, netmode.ntua.gr .. Οι Αναπτυξιακές Προκλήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οι Ψηφιακές Υπηρεσίες Θ.Καρούνος, Ερευνητής, ΕΜΠ, netmode.ntua.gr 10o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 1 Οκτωβρίου 2008 Ποιες είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αλλαγές που επιδρούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον

Οι βασικές αλλαγές που επιδρούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον Οι βασικές αλλαγές που επιδρούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον Παγκοσμιοποίηση Οικονομία της πληροφορίας Μετασχηματισμός της επιχείρησης Εμφάνιση της ψηφιακής επιχείρησης Παγκοσμιοποίηση Διοίκηση και έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών

Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών Λίνα Μπουντούρη - Μανόλης Γεργατσούλης Ιόνιο Πανεπιστήμιο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Διαδίκτυο και Επίπεδα ετερογένειας δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Σκοπεύει: Στη διασφάλιση της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία εγγυάται μία συνεχή ροή πληροφοριών μεταξύ πολιτών,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Kλικ για επεξεργασία των στυλ του υποδείγματος

Kλικ για επεξεργασία των στυλ του υποδείγματος Kλικ για επεξεργασία του τίτλου Ενιαία Διαχείριση Σχέσεων Κράτους Πολιτών στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση Kλικ για επεξεργασία των στυλ του υποδείγματος Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Υψηλής προστιθέμενης αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)

ΠΡΑΞΗ: Υψηλής προστιθέμενης αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής και Τροφίμων ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μητρώου αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας των ηµοσίων Υπηρεσιών (back-office) είναι προϋπόθεση για ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Η αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας των ηµοσίων Υπηρεσιών (back-office) είναι προϋπόθεση για ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας των ηµοσίων Υπηρεσιών (back-office) είναι προϋπόθεση για ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ηλίας Καστρίτης, Στέλεχος, Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητική προσέγγιση του Σημασιολογικού Ιστού στο χώρο της πολιτισμικής πληροφορίας: μία πρότυπη εφαρμογή στη βιβλιοθηκονομία

Θεωρητική προσέγγιση του Σημασιολογικού Ιστού στο χώρο της πολιτισμικής πληροφορίας: μία πρότυπη εφαρμογή στη βιβλιοθηκονομία Θεωρητική προσέγγιση του Σημασιολογικού Ιστού στο χώρο της πολιτισμικής πληροφορίας: μία πρότυπη εφαρμογή στη βιβλιοθηκονομία Σοφία Ζαπουνίδου, Αρχειονόμος Βιβλιοθηκονόμος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 6.1 Εισαγωγή Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Κατερίνα Πραματάρη Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Συστήματος Αρχιτεκτονική Πελάτη-Εξυπηρετητή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ο νόμος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση προδιαγράφει τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός πλαισίου για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών με εμπλεκόμενους τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ο νόμος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση προδιαγράφει τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός πλαισίου για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών με εμπλεκόμενους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

@rchium. Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

@rchium. Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ ΚΟ ΠΟ Σ Σ ΥΣ Τ ΗΜ Α ΤΟ Σ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σχέδιο Δράσης 2016-2018 Δέσμευση : Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προσιτότητας του Κοινοβουλίου στον πολίτη Στόχος: Ενίσχυση της διαφάνειας των κοινοβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση επιχειρηματικής γνώσης και Διαδικασιών

Αποτύπωση επιχειρηματικής γνώσης και Διαδικασιών Αποτύπωση επιχειρηματικής γνώσης και Διαδικασιών Τρόποι μετάδοσης της γνώσης ΡΗΤΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ (ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΕ ΙΡΙΚΗ ΓΝΩ ΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Νίκος Σαριδάκης - Α. Στασής ΥΠΕΣ 1 ΤΠΕ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Τα ψηφιακά δίκτυα θα είναι άχρηστα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου Εισαγωγικός Οδηγός Το έργο Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων & Ψηφιακού Περιεχομένου Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου To

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012

Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάρτιος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 7 1.1 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 7 1.2 ΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου

Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου Το Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της OPTIONSNET, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο λογισμικό για τη διαχείριση όλων των διεργασιών ενός τυπικού πρωτοκόλλου για Δημόσιους και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗ Εισαγωγή Το πρόβλημα της διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα για τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας - Στρατηγική εφαρμογής. Σχέδιο δράσης για τη διαλειτουργικότητα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας - Στρατηγική εφαρμογής. Σχέδιο δράσης για τη διαλειτουργικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.3.2017 COM(2017) 134 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Έργο Ευθύνη για τη δράση Δράσης προς ανάληψη Χρονοδιάγραμμα Κατηγορία. α) ενημερώσεις του στατικού περιεχομένου (')

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Έργο Ευθύνη για τη δράση Δράσης προς ανάληψη Χρονοδιάγραμμα Κατηγορία. α) ενημερώσεις του στατικού περιεχομένου (') ΠΡΡΤΗΜ. Πρόσβαση σε πληροφορίες στον τομέα της ς 1. Ενημέρωση μέσω της δικτυακής πύλης για την ηλεκτρονική 1. Δικτυακή πύλη για την ευρωπαϊκή ηλεκτρονική (Γενικές πτυχές) Επιτροπή και κράτη μέλη Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. μέρος A 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού

Πίνακας Περιεχομένων. μέρος A 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού Πρόλογος...21 μέρος A Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 1.1 Το λογισμικό...25 1.1.1 Ο ρόλος και η σημασία του λογισμικού...26 1.1.2 Οικονομική σημασία του λογισμικού...28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 10 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ: ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 & Σπινθάρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Πακέτο Εργασίας «Ψηφιακή Βάση ιαχείρισης Γεωγνώσης (e-repository of Geoscience Content)»

6 ο Πακέτο Εργασίας «Ψηφιακή Βάση ιαχείρισης Γεωγνώσης (e-repository of Geoscience Content)» 6 ο Πακέτο Εργασίας «Ψηφιακή Βάση ιαχείρισης Γεωγνώσης (e-repository of Geoscience Content)» Ένα µεγάλο µέρος του Προγράµµατος Σπουδών της Σχολής ΑΤΜ αφορά την εκπαίδευση σε ποικίλα αντικείµενα που άπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΠΣΑΑ): ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΠΣΑΑ): ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΤΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ εκ. ευρώ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Ε.Μ.Π.

Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Ε.Μ.Π. Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Ε.Μ.Π. Μαρία Σινιγάλια Συντονίστρια Κάθετης Δράσης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Ιούνιος 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πολιτική του ιδρύματος για τη διασφάλιση ποιότητας... 3 2. Διάθεση και διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση επιχειρηματικής γνώσης και Διαδικασιών

Αποτύπωση επιχειρηματικής γνώσης και Διαδικασιών Αποτύπωση επιχειρηματικής γνώσης και Διαδικασιών Η δομή του συστήματος ποιότητας Εγχειρίδιο Ποιότητας (quality manual) Διεργασίες ς (process) Διαδικασίες (procedure) Οδηγίες Εργασίας (work instruction)

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Στόχοι Μαθήματος Το Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Π &ΥΗΣ) στοχεύει στην: Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεταξύ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ και ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα 29 Απριλίου 2013 τα εξής συμβαλλόμενα μέρη: Αφενός, η Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

τεχνογνωσία στην πληροφορική

τεχνογνωσία στην πληροφορική τεχνογνωσία στην πληροφορική οι υπηρεσίες Η SeCure καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής. Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή της έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ιαλειτουργικότητας στις ηµόσιες Ψηφιακές Προτάσεις για την επίτευξη ιαλειτουργικότητας

ιαλειτουργικότητας στις ηµόσιες Ψηφιακές Προτάσεις για την επίτευξη ιαλειτουργικότητας Τι κερδίζουµε µε την επίτευξη της ιαλειτουργικότητας στις ηµόσιες Ψηφιακές Υπηρεσίες Προτάσεις για την επίτευξη ιαλειτουργικότητας στις ηµόσιες Ψηφιακές Υπηρεσίες ιαλειτουργικότητα στην Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 3.2.1 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

9855/17 ΔΛ/ριτ 1 DG D 2A

9855/17 ΔΛ/ριτ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 9855/17 JURINFO 29 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Ομάδα «Ηλεκτρονικό δίκαιο» (e-law) Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 8419/17 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμμόρφωση με το ΠΨΑ Παραδείγματα εφαρμογής

Συμμόρφωση με το ΠΨΑ Παραδείγματα εφαρμογής Συμμόρφωση με το ΠΨΑ Παραδείγματα εφαρμογής ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥ1. Ο φορέας που προσφέρει την υπηρεσία ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συμμορφώνεται με το ισχύον θεσμικό-κανονιστικό κανονιστικό πλαίσιο Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των νομικών κειμένων, που σχετίζονται με τις φάσεις του κύκλου ζωής των συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Forum Ομάδα Εργασίας ΣΤ1

Forum Ομάδα Εργασίας ΣΤ1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ στο πλαίσιο του έργου της 1 Rapporteurs: Δρ. Ιωάννης Π. ΧΟΧΛΙΟΥΡΟΣ Γιώργος ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ Επιμέλεια: Δρ. Ι. Π. Χοχλιούρος 1 Το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση»: Χρηματοδοτικό Πλαίσιο

Μεταρρύθμιση»: Χρηματοδοτικό Πλαίσιο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση»: Χρηματοδοτικό Πλαίσιο ΟΤΑ, Περιφερειών και Αποκεντρωμένων

Διαβάστε περισσότερα