ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ V.10 ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ V.10 ( )"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ V.10 ( )

2 ΟΔΗΓΟΣ Εισαγωγή Μέρος A - Αιτήσεις κοινοτικού σήματος Μέρος B - Καταχωρίσεις κοινοτικού σήματος Μέρος Γ - Μεταγενέστερες εγγραφές στο Μητρώο κοινοτικών σημάτων Μέρος Δ - Ανανεώσεις κοινοτικού σήματος Μέρος E - Αιτήσεις για μετατροπή Μέρος ΣΤ- Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση Μέρος Ζ - Διεθνείς καταχωρίσεις για επέκταση της προστασίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Κατάλογος κωδικών που χρησιμοποιούνται στη δημοσίευση

3 Εισαγωγή

4 Εισαγωγή 1. Δελτίο κοινοτικών σημάτων Η επίσημη και νόμιμη έκδοση του Δελτίου κοινοτικών σημάτων δημοσιεύεται στην ιστοθέση του ΓΕΕΑ (Γραφείο Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς). Άμεση, δωρεάν πρόσβαση παρέχεται στην ακόλουθη διεύθυνση URL: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η προθεσμία της περιόδου ανακοπής ξεκινά από την ημερομηνία που αναγράφεται στον κωδικό 442 στη δημοσίευση του Δελτίου κοινοτικών σημάτων στο Διαδίκτυο. 2. Ο Οδηγός α) Δομή του Δελτίου κοινοτικών σημάτων Ο παρών «Οδηγός» περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Δελτίου κοινοτικών σημάτων. Το Δελτίο κοινοτικών σημάτων υποδιαιρείται σε επτά μέρη: Μέρος A: Αιτήσεις κοινοτικού σήματος Μέρος B: Καταχωρίσεις κοινοτικού σήματος Μέρος Γ: Μεταγενέστερες εγγραφές στο Μητρώο κοινοτικών σημάτων (μετά την καταχώριση, σχετικά με τροποποιήσεις, μεταβιβάσεις, άδειες, παραιτήσεις, κλπ.) Μέρος Δ: Ανανεώσεις κοινοτικού σήματος Μέρος Ε: Αιτήσεις για μετατροπή Μέρος ΣΤ: Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση Μέρος Ζ: Διεθνείς καταχωρίσεις για επέκταση της προστασίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα β) Κωδικοί INID Ένας κωδικός αριθμός, σύμφωνα με το πρότυπο WIPO ST 60, προτάσσεται κάθε σημείου (σύσταση σχετικά με τα στοιχεία βιβλιογραφίας που αφορούν τα σήματα). Αυτοί οι κωδικοί αριθμοί ονομάζονται κωδικοί INID. INID είναι το ακρωνύμιο του Internationally agreed Numbers for the Identification of (bibliographic) Data [Διεθνώς συμφωνημένοι αριθμοί για τον εντοπισμό στοιχείων (βιβλιογραφίας)]. Αυτοί οι κωδικοί αριθμοί χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των στοιχείων βιβλιογραφίας που αφορούν τη δημοσίευση της εγγραφής. Αναλυτικές πληροφορίες διατίθενται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση (URL): Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι για τεχνικούς λόγους, το περιεχόμενο του κωδικού μπορεί - από το ένα κεφάλαιο στο άλλο - να αποκλίνει από τον καθιερωμένο ορισμό που του έχει αποδοθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organisation, WIPO). Εάν στο ίδιο τμήμα ή κεφάλαιο αναφέρονται περισσότερες από μία ημερομηνίες δημοσίευσης, προηγείται της ημερομηνίας που αφορά προηγούμενη ή λανθασμένη δημοσίευση στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων η κατηγορία με κωδικό 400 «Ημερομηνία/-ες διάθεσης πληροφοριών στο κοινό». Οι προηγούμενες ή λανθασμένες δημοσιεύσεις εντοπίζονται ανάλογα με την/τις ημερομηνία/-ες, τον/τους αριθμό/-ούς και το/τα μέρος/-η του Δελτίου κοινοτικών σημάτων. γ) Διόρθωση λαθών

5 Η διόρθωση λαθών και παροραμάτων στις δημοσιεύσεις, δημοσιεύεται σύμφωνα με τους κανόνες 14 και 27 του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. Τα λάθη μπορεί να είναι «απόλυτα» ή «σχετικά»: Ένα λάθος θεωρείται «απόλυτο» όταν μια αίτηση ή μια εγγραφή στο Μητρώο κοινοτικών σημάτων ή ένα στοιχείο που αφορά αιτήσεις ή καταχωρίσεις δημοσιεύθηκε ενώ δεν έπρεπε στην περίπτωση αυτή η δημοσίευση θεωρείται άκυρη και μη τελεσθείσα. Ένα λάθος θεωρείται «σχετικό» όταν η δημοσίευση περιέχει λάθος το οποίο αφορά στοιχεία είτε αίτησης, είτε εγγραφής στο Μητρώο κοινοτικών σημάτων, ή ένα στοιχείο που αφορά αιτήσεις ή καταχωρίσεις. Στην τελευταία περίπτωση, η διόρθωση αφορά το συγκεκριμένο στοιχείο ή το τμήμα του στοιχείου. δ) Κατάλογος συντομογραφιών CTM ΚΚΣ Κοινοτικό σήμα Κανονισμός (EK) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 για το κοινοτικό σήμα CTMIR Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2868/95 του Συμβουλίου της 13 ης Δεκεμβρίου 1995 περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα Εγγραφή Εγγραφή στο Μητρώο κοινοτικών σημάτων INID ST.3 ST.60 WIPO Διεθνώς συμφωνημένοι αριθμοί για τον εντοπισμό στοιχείων (βιβλιογραφίας) (βλέπε σημείο 2. β) Πρότυπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organisation, WIPO) Διψήφιοι κωδικοί για την παρουσίαση κρατών, άλλων οντοτήτων και οργανισμών Πρότυπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organisation, WIPO) Στοιχεία βιβλιογραφίας που αφορούν τα σήματα Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας

6 Μέρος Α Αιτήσεις κοινοτικού σήματος

7 Μέρος Α Αιτήσεις κοινοτικού σήματος Παρουσίαση Το Μέρος Α αποτελείται από δύο τμήματα: A.1. - αιτήσεις κοινοτικού σήματος που δημοσιεύονται βάσει του άρθρου 39 του ΚΚΣ A.2. - τροποποιήσεις σε προγενέστερα δημοσιευθείσες αιτήσεις κοινοτικού σήματος Α.1.- Αιτήσεις κοινοτικού σήματος που δημοσιεύονται βάσει του άρθρου 39 του ΚΚΣ Οι αιτήσεις δημοσιεύονται βάσει του άρθρου 39 του ΚΚΣ, εφόσον δεν έχουν απορριφθεί βάσει του άρθρου 37 του ΚΚΣ. Το περιεχόμενο της δημοσίευσης των αιτήσεων διέπεται από τον κανόνα 12 του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. Ένας κωδικός αριθμός (βλέπε παρακάτω), σύμφωνα με το πρότυπο WIPO ST 60, προτάσσεται κάθε στοιχείου της αίτησης. Οι αιτήσεις δημοσιεύονται στις γλώσσες που αποτελούν επίσημες γλώσσες της ΕΕ κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης της αίτησης. Όπου απαιτείται μετάφραση, η σειρά των γλωσσών καθορίζεται πάντοτε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΕ. Λεπτομερείς πληροφορίες παρατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση URL: Αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης 220 Αριθμός κατάθεσης της αίτησης 442 Ημερομηνία δημοσίευσης της αίτησης στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων 541 Αναπαράσταση του σήματος με τυποποιημένους χαρακτήρες 546 Αναπαράσταση του σήματος με μη τυποποιημένους χαρακτήρες 551 Συλλογικό σήμα 554 Τρισδιάστατο σήμα 555 Ολόγραμμα 556 Ηχητικό σήμα 557 Οσφρητικό σήμα 558 Χρωματικό σήμα 559 Άλλο σήμα 571 Περιγραφή του σήματος 591 Ένδειξη του χρώματος ή των χρωμάτων 531 Ταξινόμηση παραστατικών στοιχείων (Ταξινόμηση της Βιέννης) 526 Παραίτηση από ευθύνη 521 Απόκτηση διακριτικής δύναμης λόγω χρήσης 731 Όνομα και διεύθυνση του καταθέτη 740 Όνομα και διεύθυνση του εκπροσώπου 270 Γλώσσα κατάθεσης της αίτησης και δεύτερη γλώσσα 511 Προϊόντα και υπηρεσίες ταξινομημένα (Ταξινόμηση της Νίκαιας) 300 Χώρα, ημερομηνία και αριθμός αίτησης για την οποία διεκδικείται προτεραιότητα 230 Ονομασία της έκθεσης και ημερομηνία πρώτης παρουσίασης (προτεραιότητα δυνάμει του άρθρου. 33) 350 Αρχαιότητα: χώρα (α) αριθμός καταχώρισης (β) ημερομηνία καταχώρισης (γ) ημερομηνία κατάθεσης (δ) ημερομηνία προτεραιότητας 646 Μεταβολή: ακύρωση του αριθμού διεθνούς καταχώρισης με επέκταση της προστασίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (α) ημερομηνία της διεθνούς καταχώρισης ή (εφόσον υφίσταται) της παρεπόμενης επέκτασης (β) ημερομηνία προτεραιότητας της διεθνούς καταχώρισης (εφόσον υφίσταται)

8 Όπου χρησιμοποιούνται οι κωδικοί 521, 551, 554, 555, 556, 557, 558 ή 559, θα ακολουθούνται από έναν αριθμό (1=ναι, 0=όχι). Στον κωδικό 270, οι κωδικοί γλώσσας αφορούν: - τη γλώσσα στην οποία κατατέθηκε η αίτηση (μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας), - τη δεύτερη γλώσσα που πρέπει να υποδεικνύεται από τον καταθέτη (μία από τις γλώσσες του Γραφείου). Το πρότυπο ISO χρησιμοποιείται για την παρουσίαση με διψήφιους κωδικούς των ονομάτων των γλωσσών. Όταν η δημοσίευση περιέχει τον κωδικό 350 χωρίς πρόσθετο κείμενο, σημαίνει ότι υπάρχουν μία ή περισσότερες διεκδικήσεις αρχαιότητας που δεν έχουν εξεταστεί ακόμη. Σύμφωνα με το άρθρο40 του ΚΚΣ, μετά τη δημοσίευση της αίτησης κοινοτικού σήματος, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και οι οργανώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, παρεχόντων υπηρεσίες, εμπόρων ή καταναλωτών μπορούν να υποβάλουν στο Γραφείο γραπτές παρατηρήσεις, εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο το σήμα δεν θα πρέπει να γίνει δεκτό προς καταχώριση, αυτεπαγγέλτως, δυνάμει του άρθρου 7 του ΚΚΣ. Σύμφωνα με το άρθρο41 του ΚΚΣ, κατά της καταχώρισης του σήματος μπορεί να ασκηθεί ανακοπή, εντός προθεσμίας 3 μηνών από τη δημοσίευση της αίτησης κοινοτικού σήματος, για τον λόγο ότι το σήμα δεν θα πρέπει να γίνει δεκτό προς καταχώριση δυνάμει του άρθρου 8 του ΚΚΣ. Η ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την άσκηση ανακοπής είναι η ημερομηνία που εμφανίζεται στον κωδικό 442 στην ηλεκτρονική δημοσίευση του Δελτίου κοινοτικών σημάτων. Ο κανόνας 15 του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα αναφέρει λεπτομερώς το περιεχόμενο του δικογράφου της ανακοπής. Εάν το τέλος ανακοπής (350 ευρώ) δεν καταβληθεί εντός της τρίμηνης περιόδου ανακοπής, σύμφωνα με το άρθρο41 παράγραφος 3 του ΚΚΣ, η ανακοπή θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Η ανακοπή θα πρέπει να αποστέλλεται στο Γραφείο στο Alicante, στην ακόλουθη διεύθυνση: με ηλεκτρονική κατάθεση: Για ηλεκτρονική κατάθεση ανακοπής παρακαλείστε να συμβουλευτείτε το σχετικό εργαλείο ηλεκτρονικής κατάθεσης ανακοπής που διατίθεται στην ιστοθέση του Γραφείου: με τηλεομοιοτυπία: ταχυδρομικώς ή με ειδική παράδοση, όπως με ιδιωτική υπηρεσία ταχυμεταφορών: Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) Avenida de Europa, 4 E Alicante, Spain

9 A.2. - Τροποποιήσεις σε προγενέστερα δημοσιευθείσες αιτήσεις κοινοτικού σήματος Υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο για κάθε είδος τροποποίησης. Ο καθορισμός των αιτήσεων που δημοσιεύθηκαν προγενέστερα πραγματοποιείται με αναφορά στον αριθμό αίτησης, την/τις ημερομηνία/-ες, τον/τους αριθμό/-ούς και το/τα τμήμα/-τα/κεφάλαιο/-α της προηγούμενης δημοσίευσης στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, το στοιχείο που έχει υποστεί τροποποίηση δημοσιεύεται ολόκληρο (όνομα και διεύθυνση, προϊόντα ή υπηρεσίες σε μία συγκεκριμένη κλάση, κλπ.) με ειδική μνεία του τμήματος του στοιχείου που έχει υποστεί τροποποίηση. Τα στοιχεία προσδιορίζονται με κωδικό αριθμό, ο οποίος είναι ο ίδιος με εκείνον που χρησιμοποιείται στο Μέρος Α.1. A Διόρθωση λαθών και παροραμάτων A Απόλυτα λάθη 210 Αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης λανθασμένη δημοσίευση 442 Ημερομηνία δημοσίευσης της ακύρωσης στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων A Σχετικά λάθη Η δημοσίευση λαθών ή παροραμάτων σύμφωνα με το άρθρο43, παράγραφος 2 του ΚΚΣ και τους κανόνες 13 και 14 του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, ενδέχεται να ενεργοποιήσει μια νέα περίοδο ανακοπής όσον αφορά τα νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται για πρώτη φορά στη δημοσίευση, όπως τροποποιήθηκαν. Επιπροσθέτως του καθορισμού της προγενέστερης δημοσίευσης, το στοιχείο δημοσιεύεται πλήρως, όπως διορθώθηκε. 210 Αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης λανθασμένη δημοσίευση... Στοιχείο όπως διορθώθηκε, του οποίου προηγείται ο αντίστοιχος κωδικός 442 Ημερομηνία δημοσίευσης της διόρθωσης στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων A Ανακλήσεις αιτήσεων Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται προγενέστερα δημοσιευθείσες αιτήσεις, οι οποίες έχουν ανακληθεί σύμφωνα με το άρθρο43, παράγραφος 1 του ΚΚΣ. 210 Αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης 400 Ημερομηνία/-ες, αριθμός/-οί και τμήμα/-τα/κεφάλαιο/-α προηγούμενης/-ων δημοσίευσης/- εων στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων 442 Ημερομηνία δημοσίευσης της ανάκλησης στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων A Περιορισμοί Στο κεφάλαιο αυτό καθορίζονται προγενέστερα δημοσιευθείσες αιτήσεις, αναφορικά με τις οποίες έχει περιορισθεί ο κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο43, παράγραφος 1 του ΚΚΣ. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που εναπομένουν μετά τον περιορισμό δημοσιεύονται πλήρως αναφορικά με κάθε κλάση. Σε περίπτωση που έχει διαγραφεί μία ολόκληρη κλάση, τούτο δηλώνεται με το σύμβολο "-" μετά τον αντίστοιχο αριθμό της κλάσης.

10 210 Αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης 400 Ημερομηνία/-ες, αριθμός/-οί και τμήμα/-τα/κεφάλαιο/-α προηγούμενης/-ων δημοσίευσης/- εων στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων 511 Ένδειξη των προϊόντων/υπηρεσιών που παραμένουν 442 Ημερομηνία δημοσίευσης του περιορισμού στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων A Απορρίψεις A Ολικές απορρίψεις Στο κεφάλαιο αυτό καθορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο39, παράγραφος 2 και το άρθρο 42, παράγραφος 6 του ΚΚΣ, προγενέστερα δημοσιευθείσες αιτήσεις για τις οποίες η απορριπτική απόφαση για το σύνολο της αίτησης είναι τελεσίδικη. 210 Αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης 400 Ημερομηνία/-ες, αριθμός/-οί και τμήμα/-τα/κεφάλαιο/-α προηγούμενης/-ων δημοσίευσης/- εων στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων 442 Ημερομηνία δημοσίευσης της ολικής απόρριψης στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων A Μερικές απορρίψεις Στο κεφάλαιο αυτό καθορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο39, παράγραφος 2 και το άρθρο 42, παράγραφος 6 του ΚΚΣ, προγενέστερα δημοσιευθείσες αιτήσεις για τις οποίες η εν μέρει απορριπτική απόφαση είναι τελεσίδικη. Ο κατάλογος με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που εναπομένουν, δημοσιεύεται. 210 Αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης 400 Ημερομηνία/-ες, αριθμός/-οί και τμήμα/-τα/κεφάλαιο/-α προηγούμενης/-ων δημοσίευσης/- εων στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων 511 Ένδειξη των προϊόντων/υπηρεσιών που παραμένουν 442 Ημερομηνία δημοσίευσης της μερικής απόρριψης στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων Α Διαιρέσεις Στο κεφάλαιο αυτό καθορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο44 του ΚΚΣ, προγενέστερα δημοσιευθείσες αιτήσεις για τις οποίες ο καταθέτης προέβη σε διαίρεση της αίτησης δηλώνοντας ότι ορισμένα από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην αρχική αίτηση θα αποτελέσουν αντικείμενο μίας ή περισσοτέρων τμηματικών αιτήσεων. Η διαίρεση εμπεριέχει έναν διαχωρισμό: ορισμένα αγαθά ή υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται πλέον στην αρχική αίτηση, αλλά γίνονται η αιτία για τη δημιουργία μίας ή περισσοτέρων νέων αιτήσεων, που ονομάζονται τμηματικές αιτήσεις. Α Διαιρέσεις αιτήσεων κοινοτικού σήματος Σύμφωνα με τον κανόνα 13α (6), πρώτη παράγραφος, η διαίρεση μιας αίτησης που έχει ήδη δημοσιευθεί δημοσιεύεται στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων. 210 Αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης 400 Ημερομηνία/-ες, αριθμός/-οί και τμήμα/-τα προηγούμενης/-ων δημοσίευσης/-εων στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων 511 Ένδειξη των προϊόντων/υπηρεσιών που παραμένουν

11 442 Ημερομηνία δημοσίευσης της διαίρεσης στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων 641 Αριθμός/-οί και ημερομηνία/-ες της/των τμηματικής/-ών αίτησης/-εων που προκύπτουν από τη διαίρεση Α Προκύπτουσες τμηματικές αιτήσεις Σύμφωνα με τον κανόνα 13α (6), τελευταία παράγραφος, η τμηματική αίτηση δημοσιεύεται η δημοσίευση περιλαμβάνει τις ενδείξεις και τα στοιχεία που αναφέρονται στον κανόνα 12. Η δημοσίευση δεν συνεπάγεται την έναρξη νέας περιόδου ανακοπής. 210 Αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης 220 Αριθμός κατάθεσης της αίτησης 442 Ημερομηνία δημοσίευσης της αίτησης στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων 541 Αναπαράσταση του σήματος με τυποποιημένους χαρακτήρες 546 Αναπαράσταση του σήματος με μη τυποποιημένους χαρακτήρες 551 Συλλογικό σήμα 554 Τρισδιάστατο σήμα 555 Ολόγραμμα 556 Ηχητικό σήμα 557 Οσφρητικό σήμα 558 Χρωματικό σήμα 559 Άλλο σήμα 571 Περιγραφή του σήματος 591 Ένδειξη του χρώματος ή των χρωμάτων 531 Ταξινόμηση παραστατικών στοιχείων (Ταξινόμηση της Βιέννης) 526 Παραίτηση από ευθύνη 521 Απόκτηση διακριτικής δύναμης λόγω χρήσης 731 Όνομα και διεύθυνση του καταθέτη 740 Όνομα και διεύθυνση του εκπροσώπου 270 Γλώσσα κατάθεσης της αίτησης και δεύτερη γλώσσα 511 Προϊόντα και υπηρεσίες ταξινομημένα (Ταξινόμηση της Νίκαιας) 300 Χώρα, ημερομηνία και αριθμός αίτησης για την οποία διεκδικείται προτεραιότητα 230 Ονομασία της έκθεσης και ημερομηνία πρώτης παρουσίασης (προτεραιότητα δυνάμει του άρθρου. 33) 350 Αρχαιότητα: χώρα (α) αριθμός καταχώρισης (β) ημερομηνία καταχώρισης (γ) ημερομηνία κατάθεσης (δ) ημερομηνία προτεραιότητας 641 Αριθμός/-οί και ημερομηνία/-ες της αρχικής αίτησης που υπόκειται σε διαίρεση 646 Μεταβολή: ακύρωση του αριθμού διεθνούς καταχώρισης με επέκταση της προστασίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (α) ημερομηνία της διεθνούς καταχώρισης ή (εφόσον υφίσταται) της παρεπόμενης επέκτασης (β) ημερομηνία προτεραιότητας της διεθνούς καταχώρισης (εφόσον υφίσταται)

12 Μέρος Β Καταχωρίσεις κοινοτικού σήματος

13 Μέρος Β Καταχωρίσεις κοινοτικού σήματος Περιεχόμενα Το Μέρος B του Δελτίου κοινοτικών σημάτων περιέχει πληροφορίες για καταχωρίσεις κοινοτικού σήματος. Βάσει του κανόνα 23, παράγραφος 5 του κανονισμού περί εφαρμογής τoυ κανονισμού για το κοινοτικό σήμα απαιτείται η δημοσίευση όλων των καταχωρίσεων. Νομικές συνέπειες Περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφος 3 του ΚΚΣ και αφορούν κυρίως το γεγονός ότι τα δικαιώματα που παρέχει το κοινοτικό σήμα αντιτάσσονται κατά παντός τρίτου. Εξάλλου, η δημοσίευση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου το επιλαμβανόμενο δικαστήριο να αποφανθεί επί της ουσίας σχετικά με μια αίτηση που αφορά το σήμα. Δημοσίευση με μνεία: η έννοια της «τροποποίησης» Οι καταχωρίσεις δημοσιεύονται με συνοπτική μορφή, σύμφωνα με τον κανόνα 85, παράγραφος 4 του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. Κατ αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η εκ νέου δημοσίευση λεπτομερειών που έχουν ήδη δημοσιευθεί, για παράδειγμα σε περίπτωση που η αίτηση για καταχώριση δημοσιεύεται βάσει του κανόνα 12 του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. Ακολούθως, εάν τα στοιχεία που αφορούν την καταχώριση του σήματος δεν διαφέρουν από τη δημοσίευση της αίτησης, η δημοσίευση αυτής της καταχώρισης γίνεται με μνεία των λεπτομερειών που περιέχονται στη δημοσίευση της αίτησης. Εάν η αίτηση έχει αποτελέσει αντικείμενο μεταγενέστερης δημοσίευσης (για παράδειγμα, δυνάμει του άρθρου 43, παράγραφος 2 του ΚΚΣ), αυτό λαμβάνεται υπόψη στη μνεία. Εάν ένα στοιχείο έχει υποστεί τροποποίηση, δημοσιεύεται στην ενημερωμένη έκδοση. Η έννοια της «τροποποίησης» δεν περιλαμβάνει μόνον τις διορθώσεις που προβλέπονται στον κανόνα 13 του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, αλλά και άλλες τροποποιήσεις - οποιασδήποτε φύσεως (αλλαγές στο όνομα του κατόχου, μεταβίβαση, μερική απόρριψη κλπ.) επηρεάζοντας τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν προγενέστερα βάσει του κανόνα 12 του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. Τροποποιήσεις στη διατύπωση των προϊόντων και υπηρεσιών Για τους σκοπούς της αναδημοσίευσης, η διατύπωση χωρίζεται σε «τεμάχια»: ως «τεμάχιο» νοείται η ομάδα γλώσσα-κλάση, δηλαδή η διατύπωση που ακολουθεί τον κωδικό της γλώσσας και τον αριθμό της κλάσης (π.χ. EL-34). Οι τροποποιήσεις δεν προϋποθέτουν ολική αναδημοσίευση της διατύπωσης παρά μόνον εάν επηρεάζουν όλα τα τεμάχια. Ακολούθως, αναδημοσιεύεται μόνον το τεμάχιο της διατύπωσης που έχει υποστεί τροποποίηση. Ο ίδιος κανόνας εφαρμόζεται όταν η τροποποίηση είναι αποτέλεσμα διόρθωσης της μετάφρασης. Εάν η τροποποίηση περιλαμβάνει την κατάργηση μιας κλάσης, δημοσιεύεται ο αριθμός της εν λόγω κλάσης - χωρίς των κωδικό της γλώσσας, ακολουθούμενο από το σύμβολο "-" (π.χ.: 34 -). Όταν η διατύπωση αποτελεί αντικείμενο διαφόρων τύπων τροποποιήσεων (π.χ. κατάργηση κλάσης και τροποποίηση άλλου τεμαχίου της διατύπωσης), δημοσιεύονται αρχικά οι κλάσεις που διαγράφηκαν και στη συνέχεια τα τεμάχια της διατύπωσης που τροποποιήθηκαν. Οι μερικές μεταβιβάσεις προϊόντων και υπηρεσιών κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της δημοσίευσης της αίτησης και της καταχώρισης Αυτός ο τύπος μεταβίβασης, δυνάμει του κανόνα 32, παράγραφος 4 του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα περιλαμβάνει τον διαχωρισμό της εν λόγω αίτησης σήματος. Αφενός, όσον αφορά την αρχική αίτηση καταχώρισης, η μερική μεταβίβαση έχει το ίδιο αποτέλεσμα με τη μερική παραίτηση: ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες (που αποτελούν

14 αντικείμενο μεταβίβασης) δεν περιλαμβάνονται πλέον στη διατύπωση της αρχικής αίτησης. Αφετέρου, όσον αφορά την παράγωγη αίτηση, προκύπτει νέα καταχώριση. Όταν πραγματοποιούνται μερικές μεταβιβάσεις μετά τη δημοσίευση της αίτησης, αλλά πριν από την καταχώριση, οι ακόλουθες εγγραφές δημοσιεύονται στο Μέρος Β του Δελτίου κοινοτικών σημάτων: - το αρχικό σήμα εμφανίζεται στο Τμήμα Β.2 «Καταχωρίσεις με τροποποίηση σε σχέση με τη δημοσιευθείσα αίτηση» - το παράγωγο σήμα δημοσιεύεται στο Τμήμα Β.3 «Καταχωρίσεις μετά από μερική μεταβίβαση προϊόντων και υπηρεσιών». Λοιπές τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ της δημοσίευσης της αίτησης και της καταχώρισης Τροποποιήσεις που αφορούν λεπτομερή στοιχεία των οποίων η δημοσίευση δεν απαιτείται βάσει του κανόνα 12 του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα (π.χ. άδειες χρήσης, ενέχυρα, αφερεγγυότητα κλπ.) - οι οποίες πραγματοποιούνται μεταξύ της ημερομηνίας δημοσίευσης της αίτησης και της ημερομηνίας καταχώρισης του σήματος δημοσιεύονται ξεχωριστά στο Μέρος Γ του Δελτίου κοινοτικών σημάτων. Το Μέρος Γ καλύπτει τις εγγραφές που έγιναν στο Μητρώο κοινοτικών σημάτων μετά την καταχώριση. Επομένως, σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να ανατρέχει κανείς στο Μέρος Γ, εφόσον αυτό περιλαμβάνει ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που αφορούν την καταχώριση. Διόρθωση λαθών Πρόκειται για διορθώσεις λαθών που έγιναν κατά τη δημοσίευση της καταχώρισης. Οι διορθώσεις αυτές δημοσιεύονται δυνάμει του κανόνα 27, παράγραφος 3 του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. Παρουσίαση Το Μέρος Β περιλαμβάνει τέσσερα τμήματα: Β.1. - Καταχωρίσεις χωρίς τροποποίηση σε σχέση με τη δημοσιευθείσα αίτηση Β.2. - Καταχωρίσεις με τροποποίηση σε σχέση με τη δημοσιευθείσα αίτηση Β.3. - Καταχωρίσεις που πραγματοποιούνται λόγω μερικής μεταβίβασης προϊόντων και υπηρεσιών B.4. - Διόρθωση λαθών Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο δημοσίευσης κάθε τμήματος αναφέρονται παρακάτω. Β.1. - Καταχωρίσεις χωρίς τροποποίηση σε σχέση με τη δημοσιευθείσα αίτηση Η δημοσίευση περιορίζεται στα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό του σήματος, καθώς και την αναφορά στην/στις προηγούμενη/-ες δημοσίευση/-εις. 151 Ημερομηνία καταχώρισης 450 Ημερομηνία δημοσίευσης της καταχώρισης στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων 210 Αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης 400 Ημερομηνία/-ες, αριθμός/-οί και τμήμα/-τα/κεφάλαιο/-α προηγούμενης/-ων δημοσίευσης/-εων στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων 646 Μεταβολή: ακύρωση του αριθμού διεθνούς καταχώρισης με επέκταση της προστασίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (α) ημερομηνία της διεθνούς καταχώρισης ή (εφόσον υφίσταται) της παρεπόμενης επέκτασης (β) ημερομηνία προτεραιότητας της διεθνούς καταχώρισης (εφόσον υφίσταται)

15 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την καταχώριση, ο κωδικός 731 μετατρέπεται σε 732. Ωστόσο, η αλλαγή αυτή δεν δημοσιεύεται δεδομένου ότι αφορά τον χαρακτηρισμό της αναφοράς, όχι το περιεχόμενό της. Αν ο κωδικός 646 είναι διαθέσιμος, ο κωδικός 400 μπορεί να μην εμφανιστεί ή να είναι κενός. Β.2. - Καταχωρίσεις με τροποποίηση σε σχέση με τη δημοσιευθείσα αίτηση Επιπροσθέτως των πληροφοριών που προβλέπονται στο ανωτέρω Μέρος Β.1, η δημοσίευση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει άλλα λεπτομερή στοιχεία που απαριθμούνται στον κανόνα 12 του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, τα οποία έχουν υποστεί τροποποίηση. 151 Ημερομηνία καταχώρισης 450 Ημερομηνία δημοσίευσης της καταχώρισης στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων 210 Αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης 400 Ημερομηνία/-ες, αριθμός/-οί και τμήμα/-τα/κεφάλαιο/-α προηγούμενης/-ων δημοσίευσης/- εων στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων...* Στοιχείο/-α* που τροποποιήθηκε/-καν 646 Μεταβολή: ακύρωση του αριθμού διεθνούς καταχώρισης με επέκταση της προστασίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (α) ημερομηνία της διεθνούς καταχώρισης ή (εφόσον υφίσταται) της παρεπόμενης επέκτασης (β) ημερομηνία προτεραιότητας της διεθνούς καταχώρισης (εφόσον υφίσταται) * Οι κωδικοί (με εξαίρεση τον κωδικό 731 που μετατρέπεται σε 732) και οι αναφορές που αναφέρονται στην εισαγωγή στο Μέρος Α του Δελτίου κοινοτικών σημάτων, παραμένουν ως έχουν. Β.3. - Καταχωρίσεις που πραγματοποιούνται λόγω μερικής μεταβίβασης προϊόντων και υπηρεσιών Εκτός των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο προηγούμενο τμήμα, και των αναφορών στο αρχικό σήμα, δημοσιεύονται επίσης όλες οι άλλες εγγραφές που απαιτούνται βάσει του κανόνα 84, παράγραφος 2 του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. 111 Αριθμός της νέας καταχώρισης 151 Ημερομηνία της νέας καταχώρισης 450 Ημερομηνία δημοσίευσης της νέας καταχώρισης στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων 641 Αριθμός και ημερομηνία της αρχικής αίτησης 400 Ημερομηνία/-ες, αριθμός/-οί και τμήμα/-τα/κεφάλαιο/-α προηγούμενης/-ων δημοσίευσης/- εων στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων...* Άλλες εγγραφές* που απαιτούνται βάσει του κανόνα 84, παράγραφος 2 του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα * Οι κωδικοί (με εξαίρεση τον κωδικό 731 που μετατρέπεται σε 732) και οι αναφορές που εμφανίζονται στην εισαγωγή του Μέρους Α στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων, παραμένουν ως έχουν. Β.4. Διόρθωση λαθών B Απόλυτα λάθη Το τμήμα αυτό αφορά τα σήματα των οποίων η δημοσίευση και καταχώριση θεωρούνται άκυρες και μη τελεσθείσες.

16 450 Ημερομηνία δημοσίευσης της ακύρωσης στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων 400 Ημερομηνία, αριθμός και τμήμα/κεφάλαιο του Δελτίου κοινοτικών σημάτων που περιλαμβάνει τη λανθασμένη καταχώριση 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της ακύρωσης B Σχετικά λάθη Δημοσιεύονται ο αριθμός της εν λόγω καταχώρισης, τα λεπτομερή στοιχεία όπως διορθώθηκαν και η αναφορά στη δημοσίευση της καταχώρισης που περιέχει το λάθος. Η παρουσίαση είναι η ακόλουθη:... Στοιχείο όπως διορθώθηκε, του οποίου προηγείται ο αντίστοιχος κωδικός 450 Ημερομηνία δημοσίευσης της διόρθωσης στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων λανθασμένη δημοσίευση 580 Αριθμός και ημερομηνία εγγραφής της διόρθωσης Όπου χρησιμοποιούνται οι κωδικοί 521, 551, 554, 555, 556, 557, 558 ή 559, θα ακολουθούνται από έναν αριθμό (1=ναι, 0=όχι).

17 Μέρος Γ Μεταγενέστερες εγγραφές στο Μητρώο κοινοτικών σημάτων

18 Μέρος Γ Μεταγενέστερες εγγραφές στο Μητρώο κοινοτικών σημάτων Περιεχόμενα Το Μέρος Γ του Δελτίου είναι αφιερωμένο στις εγγραφές που αφορούν το σήμα μετά την καταχώρισή του. Η δημοσίευση των εγγραφών αυτών προβλέπεται από τον κανόνα 85, παράγραφος 2 του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, καθώς και από τα άρθρα του κανονισμού που αφορούν κάθε τύπο εγγραφής (π.χ. σχετικά με μεταβιβάσεις βλέπε άρθρο 17, παράγραφος 5 του ΚΚΣ). Νομικές συνέπειες Εν γένει, η εγγραφή στο μητρώο σημάτων και όχι η δημοσίευση επιφέρει συνέπειες έναντι τρίτων. Βλέπε σχετικά το άρθρο 23, παράγραφος 1 του ΚΚΣ. Η δημοσίευση των εγγραφών έχει, συνεπώς, αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Σημαντική εξαίρεση αποτελεί η τροποποίηση της καταχώρισης του σήματος, δυνάμει του άρθρου 48 του ΚΚΣ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εγγραφή μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανακοπής (κανόνας 25, παράγραφος 4 του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα) από τη στιγμή της δημοσίευσής της και εξής. Εγγραφές που πραγματοποιούνται πριν από την καταχώριση του σήματος Η καταχώριση του σήματος δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή μεταβίβασης, άδειας χρήσης, ενεχύρου, αλλαγής ονόματος, κλπ. Παρόμοιες εγγραφές μπορεί να ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους και να πραγματοποιηθούν από το Γραφείο, σε αντίθεση με μια απλή αίτηση σήματος, ακόμη και μη δημοσιευμένη. Στην περίπτωση αυτή, η εγγραφή απλώς «αναφέρεται» στον φάκελο της αίτησης και δεν εμφανίζεται στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων (και στο Μητρώο κοινοτικών σημάτων) παρά μόνον κατά την πρώτη δημοσίευση της αίτησης ή κατά την καταχώριση του σήματος. Υπάρχουν δύο πιθανοί τύποι εγγραφών: 1. Η εγγραφή που αφορά το περιεχόμενο μιας δημοσιευθείσας αναφοράς βάσει του κανόνα 12 του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, για παράδειγμα, μια μεταβίβαση. Στην περίπτωση αυτή, δημοσιεύεται - κατά την καταχώριση του σήματος - όχι η εγγραφή καθεαυτή, αλλά η πραγματική αναφορά όπως τροποποιείται μέσω της εγγραφής. Σε περίπτωση μεταβίβασης, για παράδειγμα, δημοσιεύεται το όνομα του νέου δικαιούχου. Η αναφορά αυτή δημοσιεύεται στο Μέρος Β, στο Τμήμα Β.2. «Καταχωρίσεις με τροποποίηση σε σχέση με τη δημοσιευθείσα αίτηση». 2. Η εγγραφή που σχετίζεται με αναφορά που δεν περιλαμβάνεται στον κανόνα 12 του κανονισμού, για παράδειγμα, μια άδεια χρήσης. Αυτή αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής δημοσίευσης στο παρόν μέρος του Δελτίου κοινοτικών σημάτων, στο αντίστοιχο κεφάλαιο. Όσον αφορά την ημερομηνία εγγραφής, συμφωνήθηκε να λαμβάνεται η ημερομηνία κατά την οποία η εγγραφή καταχωρείται (κανόνας 31, παράγραφος 8 και κανόνας 33, παράγραφος 4 του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα). Εγγραφές που αφορούν αφαίρεση τμήματος του καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών Ορισμένες εγγραφές επιφέρουν την αφαίρεση προϊόντων και υπηρεσιών από τον αρχικό κατάλογο σημάτων. Πρόκειται κυρίως για εγγραφές μερικής παραίτησης, εξαίρεσης ορισμένων προϊόντων και υπηρεσιών μετά από μερική μεταβίβαση, καθώς και εγγραφές αποφάσεων που δηλώνουν μερική έκπτωση/ακυρότητα. Ορισμένες φορές, η αφαίρεση των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών έχει τέτοια μορφή που καθιστά απαραίτητη την αναδιαμόρφωση του εναπομένοντος καταλόγου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή ανάγνωσή του. Για παράδειγμα, η διαγραφή της λέξεως

19 «οίνοι» από την περιγραφή «οινοπνευματώδη ποτά», καθιστά απαραίτητη στη συνέχεια την αναδιαμόρφωση του καταλόγου των προϊόντων, προκρίνοντας την περιγραφή «οινοπνευματώδη ποτά, με εξαίρεση τους οίνους». Ο κανόνας δημοσίευσης που προβλέπει το Δελτίο είναι ο ακόλουθος: τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην εγγραφή (δηλαδή, αυτά που αποτελούν το αντικείμενο της παραίτησης, της εξαίρεσης ή της δήλωσης έκπτωσης/ακυρότητας) δημοσιεύονται πάντοτε. Αντιθέτως, ο εναπομένων κατάλογος δεν δημοσιεύεται παρά μόνον όταν έχει αναδιαμορφωθεί. Επίσης, η δημοσίευση του εναπομένοντος καταλόγου ακολουθεί τον εξής κανόνα: δημοσιεύεται εξ ολοκλήρου μόνο το περιεχόμενο της κλάσης την οποία αφορά η αναδιαμόρφωση. Για τις υπόλοιπες κλάσεις αναφέρεται μόνον ο αριθμός. Μερικές μεταβιβάσεις προϊόντων και υπηρεσιών Δυνάμει του κανόνα 84, παράγραφος 3, σημείο ζ του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, οι μερικές μεταβιβάσεις αναφέρονται ως μία και μοναδική εγγραφή στο Μητρώο. Κατά συνέπεια, στο κεφάλαιο Γ.1.2. εμφανίζονται τα στοιχεία που αφορούν τη νέα καταχώριση (μεταξύ άλλων, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο μεταβίβασης), καθώς και τα στοιχεία που αφορούν την αρχική καταχώριση (μεταξύ άλλων, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παραμένουν). Τροποποιήσεις και διαγραφές εγγραφών, καθώς και διορθώσεις λαθών Μια εγγραφή μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο τροποποίησης, διαγραφής ή διόρθωσης λάθους. Αυτό σημαίνει ότι μια εγγραφή μπορεί η ίδια να αποτελέσει αντικείμενο εγγραφής. Εφόσον είναι σημαντικό να αποδίδεται η τροποποίηση, η διαγραφή ή η διόρθωση λάθους σε προγενέστερη ορθή εγγραφή, ανακύπτει ένα πρόβλημα ταυτοποίησης των δύο εγγραφών. Για τον λόγο αυτό, ο ορισμός του κωδικού ΙΝΙD 580 συνοδεύεται από έναν αριθμό σειράς. Το μέσο αναγνώρισης που έχει συμφωνηθεί είναι ένας αριθμός σειράς, ο οποίος αποδίδεται σε κάθε εγγραφή και στον οποίο γίνεται στη συνέχεια αναφορά όποτε χρειάζεται να τροποποιηθεί ή να διαγραφεί μία εγγραφή, ή να διορθωθεί ένα λάθος. Εξάλλου, έχει δημιουργηθεί ένας προσωρινός κωδικός, ο 581, ο οποίος αντιστοιχεί στον ορισμό «Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής που έχει ακυρωθεί ή τροποποιηθεί (κατά περίπτωση)» και ο οποίος επιτρέπει τον εντοπισμό της εγγραφής, η οποία με τη σειρά της αποτελεί αντικείμενο εγγραφής. Παρουσίαση Οι εγγραφές ταξινομούνται ανάλογα με το αντικείμενό τους και εντάσσονται στα ακόλουθα δέκα κεφάλαια: Γ.1. Γ.1.1. Γ.1.2. Γ.1.3. Γ.1.4. Γ.2. Γ.2.1. Γ.2.2. Γ.2.3. Γ.2.4. Γ.3. Γ.3.1. Γ.3.2. Γ.3.4. Γ.3.5. Γ.3.6. Γ.3.7 Γ Δικαιούχος - Ολικές μεταβιβάσεις - Μερικές μεταβιβάσεις - Αλλαγή ονόματος και διεύθυνσης - Λοιπές εγγραφές - Εκπρόσωπος - Τροποποίηση ονόματος και διεύθυνσης επαγγελματικής στέγης - Αλλαγή εκπροσώπου - Διορισμός νέου εκπροσώπου - Διαγραφή εκπροσώπου - Εμπορικό σήμα - Ολική παραίτηση - Μερική παραίτηση - Τροποποίηση της παρουσίασης του σήματος - Τροποποίηση των ρυθμίσεων που διέπουν τη χρήση του συλλογικού σήματος - Διεθνές σήμα Αντικαταστάσεις καταχωρίσεων κοινοτικού σήματος Διαιρέσεις καταχωρίσεων κοινοτικού σήματος

20 Γ.3.9. Γ.4. Γ.4.1. Γ.4.2. Γ.4.3. Γ.4.4. Γ.4.5. Γ.5. Γ.5.1. Γ.5.2. Γ.5.3. Γ.5.4. Γ.6. Γ.6.1. Γ.6.2. Γ.6.3. Γ.7. Γ.7.1. Γ.7.2. Γ.7.3. Γ.8. Γ.8.1. Γ.8.2. Γ.9. Γ.9.1. Γ.9.2. Γ.9.3. Γ Λήξη ισχύος των καταχωρίσεων κοινοτικού σήματος - Άδειες χρήσης - Χορηγηθείσες άδειες χρήσης - Χορηγηθείσες υποάδειες χρήσης - Μεταβιβάσεις αδειών χρήσης ή υποαδειών χρήσης - Τροποποιήσεις εγγραφών - Διαγραφές εγγραφών - Εμπράγματα δικαιώματα και λοιπά - Σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων - Μεταβιβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων - Τροποποιήσεις εγγραφών - Ακυρώσεις εγγραφών - Διαδικασίες αφερεγγυότητας ή παρόμοιες διαδικασίες - Εγγραφή μνειών - Τροποποιήσεις εγγραφών - Ακυρώσεις εγγραφών - Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης και λοιπά - Εγγραφή ένδειξης - Τροποποιήσεις εγγραφών - Ακυρώσεις εγγραφών - Αρχαιότητα - Διεκδίκηση αρχαιότητας - Διαγραφή αρχαιότητας - Έκπτωση και κήρυξη ακυρότητας - Αιτήσεις έκπτωσης ή κήρυξης ακυρότητας - Αποφάσεις επί αιτήσεων έκπτωσης ή κήρυξης ακυρότητας - Ανταγωγές για έκπτωση ή κήρυξη ακυρότητας - Αποφάσεις επί ανταγωγών για έκπτωση ή κήρυξη ακυρότητας Γ Διόρθωση λαθών και παροραμάτων Γ Απόλυτα λάθη Γ Σχετικά λάθη Το περιεχόμενο κάθε τμήματος/κεφαλαίου έχει ως εξής: Γ.1. - Δικαιούχος Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει εγγραφές που αφορούν τον δικαιούχο της καταχώρισης κοινοτικού σήματος, συγκεκριμένα μεταβιβάσεις, αλλαγές ονόματος και διεύθυνσης και λοιπές τροποποιήσεις. Γ Ολικές μεταβιβάσεις Στο σημείο αυτό δημοσιεύονται οι μεταβιβάσεις που αφορούν το συνολικό φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτονται από την καταχώριση. Η αλλαγή δικαιούχου μπορεί να είναι ολική ή μερική (όπως στην περίπτωση που ο δικαιούχος προστίθεται στον ήδη εγγεγραμμένο δικαιούχο). Αναφέρεται ο νέος συνδυασμός δικαιούχων που προκύπτει από τη μεταβίβαση. 732 Όνομα/-τα και διεύθυνση/-σεις του/των νέου/-ων δικαιούχου/-ων

21 740 Όνομα και διεύθυνση του εκπροσώπου του νέου δικαιούχου (εφόσον υφίσταται) 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της μεταβίβασης Γ Μερικές μεταβιβάσεις Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η καταχώριση νέου σήματος που προκύπτει από τη μερική μεταβίβαση και που υποδεικνύει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που μεταβιβάζονται και καλύπτονται από τη νέα καταχώριση (κωδικός 851), καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παραμένουν στην αρχική καταχώριση (κωδικός 511). Εάν η μεταβίβαση αφορά μια ολόκληρη κλάση, ο εν λόγω κωδικός συνοδεύεται από τον αριθμό της κλάσης (και όχι από το περιεχόμενό της). Η ημερομηνία εγγραφής της μερικής μεταβίβασης (κωδικός 580) είναι επίσης η ημερομηνία καταχώρισης που αποδίδεται στο τμήμα του μεταβιβαζόμενου σήματος. 111 Αριθμός της νέας καταχώρισης 646 Αριθμός και ημερομηνία της αρχικής καταχώρισης 400 Ημερομηνία δημοσίευσης της αρχικής καταχώρισης στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων 732 Όνομα και διεύθυνση του δικαιούχου της νέας καταχώρισης 740 Όνομα και διεύθυνση του εκπροσώπου του δικαιούχου της νέας καταχώρισης 851 Μεταβιβαζόμενα προϊόντα και υπηρεσίες (δηλαδή αυτά που καλύπτονται από τη νέα καταχώριση) 511 Προϊόντα και υπηρεσίες που παραμένουν στην αρχική καταχώριση 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της μερικής μεταβίβασης Γ Αλλαγή ονόματος και διεύθυνσης Στο σημείο αυτό δημοσιεύονται οι αλλαγές που αφορούν το όνομα ή τη διεύθυνση του δικαιούχου, ή και τα δύο. Από την στιγμή που ο χρησιμοποιούμενος κωδικός INID (732) καλύπτει και τις δύο αναφορές, ο συνδυασμός ονόματος/διεύθυνσης δημοσιεύεται στο σύνολό του, ακόμα και σε περίπτωση που η αλλαγή αφορά μόνον τη μία από τις δύο αναφορές. 732 Νέο όνομα και διεύθυνση του δικαιούχου 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της αλλαγής Γ Λοιπές εγγραφές Στο σημείο αυτό δημοσιεύονται άλλες τροποποιήσεις που αφορούν τον δικαιούχο, σύμφωνα με τον κανόνα 84, παράγραφος 3, σημείο α του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, συγκεκριμένα την «εθνικότητα» ή το «κράτος στο οποίο έχει την κατοικία, την έδρα ή την εγκατάστασή του». 841 Νέα εθνικότητα 842 Νέο κράτος στο οποίο ο δικαιούχος έχει την κατοικία του 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της αλλαγής

22 Γ.2. - Εκπρόσωπος Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει τις εγγραφές που αφορούν τον εκπρόσωπο του δικαιούχου (επαγγελματίας εκπρόσωπος βάσει του άρθρου 93 του ΚΚΣ ή υπάλληλος νομικού προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο92, παράγραφος 3, δεύτερη πρόταση, του κανονισμού ΚΚΣ), δηλαδή τις αλλαγές ονόματος και διεύθυνσης, καθώς και την αντικατάσταση, τον διορισμό ή την ανάκληση εκπροσώπων. Γ Τροποποίηση ονόματος και διεύθυνσης επαγγελματικής στέγης Στο σημείο αυτό δημοσιεύονται οι αλλαγές που αφορούν είτε το όνομα, είτε τη διεύθυνση του εκπροσώπου, ή και τα δύο. Από την στιγμή που ο χρησιμοποιούμενος κωδικός INID (740) καλύπτει και τις δύο αναφορές, ο συνδυασμός ονόματος/διεύθυνσης δημοσιεύεται στο σύνολό του, ακόμα και σε περίπτωση που η αλλαγή αφορά μόνον τη μία από τις δύο αναφορές. 740 Νέο όνομα και διεύθυνση επαγγελματικής στέγης του εκπροσώπου 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της αλλαγής Γ Αντικατάσταση εκπροσώπου Στο σημείο αυτό δημοσιεύονται οι περιπτώσεις αλλαγής του εκπροσώπου. 740 Όνομα και διεύθυνση του νέου εκπροσώπου 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της αλλαγής Γ Διορισμός νέου εκπροσώπου Στο σημείο αυτό δημοσιεύονται οι διορισμοί εκπροσώπων σε περίπτωση που ο δικαιούχος του σήματος δεν είχε προηγουμένως εκπροσωπηθεί. 740 Όνομα και διεύθυνση του νέου εκπροσώπου 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της αλλαγής Γ Διαγραφή εκπροσώπου Στο κεφάλαιο αυτό δημοσιεύεται η διαγραφή εκπροσώπου και η μη αντικατάσταση εκπροσώπου. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης καταχώρισης, δεν θα υπάρχει πλέον εκπρόσωπος. 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της διαγραφής

23 Γ.3. - Εμπορικό σήμα: Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις εγγραφές που αφορούν την καταχώριση κοινοτικού σήματος. Γ Ολική παραίτηση Στο σημείο αυτό δημοσιεύονται οι παραιτήσεις από μια καταχώριση, για το σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών που περιλαμβάνει. 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της παραίτησης Γ Μερική παραίτηση Στο σημείο αυτό δημοσιεύονται οι παραιτήσεις που περιορίζονται σε ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες. O κατάλογος των προϊόντων και υπηρεσιών που παραµένουν παρουσιάζεται υπό τον κωδικό Κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών που παραμένουν μετά την παραίτηση 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της παραίτησης Γ.3.4. Τροποποιήσεις της παρουσίασης των σημάτων Στο σημείο αυτό δημοσιεύονται οι εγγραφές που συνίστανται σε τροποποίηση της παρουσίασης του καταχωρισμένου σήματος. Σύμφωνα με το άρθρο 48 του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, η χρονική περίοδος κατά την οποία μια αλλαγή μπορεί να ζητηθεί, ξεκινά από την ημερομηνία δημοσίευσης της εγγραφής. 540 Παρουσίαση του σήματος, όπως τροποποιήθηκε δημοσίευση της προηγούμενης παρουσίασης του σήματος 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της τροποποίησης Γ Τροποποιήσεις των ρυθμίσεων που διέπουν τη χρήση συλλογικών σημάτων Στο σημείο αυτό δημοσιεύονται οι τροποποιήσεις των ρυθμίσεων που διέπουν την χρήση του συλλογικού σήματος, σύμφωνα με τον κανόνα 84, παράγραφος 3, σημείο ε του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. Η περιγραφή της τροποποίησης δεν δημοσιεύεται. 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής 450 Ημερομηνία καταχώρισης της εγγραφής στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων

24 Γ Διεθνές σήμα Σύμφωνα με το άρθρο148 του ΚΚΣ, η ημερομηνία και ο αριθμός μιας διεθνούς καταχώρισης βάσει κοινοτικού σήματος εγγράφονται στο Μητρώο. Σύμφωνα με τον κανόνα 85, παράγραφος 2 του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, το Δελτίο κοινοτικών σημάτων περιέχει δημοσιεύσεις αιτήσεων και καταχωρίσεων που έγιναν στο Μητρώο, καθώς και άλλων λεπτομερών στοιχείων που συνδέονται με αιτήσεις ή καταχωρίσεις σημάτων των οποίων η δημοσίευση προβλέπεται από τον κανονισμό ή από τους παρόντες κανόνες. του βασικού κοινοτικού σήματος 646 Ημερομηνία και αριθμός της διεθνούς καταχώρισης που βασίζεται σε κοινοτικό σήμα 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής Γ Αντικαταστάσεις καταχωρίσεων κοινοτικού σήματος Σύμφωνα με το άρθρο157 του ΚΚΣ, το Γραφείο σημειώνει, κατόπιν αιτήσεως, στο Μητρώο ότι η διεθνής καταχώριση θεωρείται ότι αντικαθιστά το κοινοτικό σήμα, σύμφωνα με το άρθρο 4β του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης. Οι εγγραφές στο Μητρώο δημοσιεύονται σύμφωνα με τον κανόνα 85, παράγραφος 2 του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. 881 Ημερομηνία και αριθμός της καταχώρισης κοινοτικού σήματος που αντικαταστάθηκε από διεθνή καταχώριση 646 Ημερομηνία και αριθμός της διεθνούς καταχώρισης που αντικαθιστά κοινοτικό σήμα 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής Γ.3.8. Διαιρέσεις καταχωρίσεων κοινοτικού σήματος Σύμφωνα με το άρθρο 49 του ΚΚΣ, ο δικαιούχος του κοινοτικού σήματος δύναται να διαιρέσει την καταχώριση δηλώνοντας ότι ορισμένα από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην αρχική καταχώριση θα αποτελέσουν αντικείμενο μίας ή περισσοτέρων τμηματικών καταχωρίσεων. Σύμφωνα με τον κανόνα 84, παράγραφος 3, στοιχείο κγ του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. Οι εγγραφές στο Μητρώο δημοσιεύονται σύμφωνα με τον κανόνα 85, παράγραφος 2 του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. Γ Διαιρέσεις καταχωρίσεων κοινοτικού σήματος 111 Αριθμός αρχικής καταχώρισης 400 Ημερομηνία δημοσίευσης της αρχικής καταχώρισης στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων 511 Αγαθά και υπηρεσίες που παραμένουν στην αρχική καταχώριση 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της διαίρεσης 646 Ημερομηνία και αριθμός της/των προκύπτουσας/-ών τμηματικής/-ών καταχώρισης/-εων Γ Προκύπτουσα τμηματική καταχώριση 111 Αριθμός της τμηματικής καταχώρισης 400 Ημερομηνία δημοσίευσης της αρχικής καταχώρισης στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων 851 Αγαθά και υπηρεσίες που καλύπτονται από την τμηματική καταχώριση

25 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της διαίρεσης 646 Ημερομηνία και αριθμός της αρχικής καταχώρισης που υπόκειται σε διαίρεση Γ.3.9. Λήξη ισχύος των καταχωρίσεων κοινοτικού σήματος Σύμφωνα με το άρθρο 47 του ΚΚΣ, η ισχύς μιας καταχώρισης δύναται να λήξει. Σύμφωνα με τον κανόνα 84, παράγραφος 3 στοιχείο ιβ του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα μνεία σχετικά με τη διαπίστωση λήξης ισχύος της καταχώρισης θα καταχωρείται στο μητρώο. Η δημοσίευση των καταχωρίσεων που έγιναν στο μητρώο πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανόνα 85, παράγραφος 2 του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. 186 Ημερομηνία λήξης της καταχώρισης 580 Ημερομηνία και αριθμός καταχώρισης εγγραφής στο μητρώο Γ.4. - Άδειες χρήσης Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις εγγραφές που αφορούν τις άδειες χρήσης: περιλαμβάνει τη χορήγηση και τις μεταβιβάσεις αδειών χρήσης (σύμφωνα με τον κανόνα 84, παράγραφος 3, σημείο ι του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα), καθώς και τις διαγραφές και τροποποιήσεις εγγραφών (σύμφωνα με τον κανόνα 84, παράγραφος 3, στοιχείο ιθ του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα). Γ Χορηγηθείσες άδειες χρήσης Στο σημείο αυτό δημοσιεύονται οι χορηγηθείσες άδειες χρήσης κοινοτικών σημάτων. Ο αριθμός που τοποθετείται δίπλα στον κωδικό 793 υποδεικνύει τον τύπο της άδειας: (1) = μη αποκλειστική, (2) = μη περιορισμένη όσον αφορά προϊόντα και υπηρεσίες, (3) = μη περιορισμένη εδαφικά, (4) = μη περιορισμένη όσον αφορά τη διάρκεια, (5) = αποκλειστική, (6) = περιορισμένη όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, (7) = εδαφικά περιορισμένη, (8) = περιορισμένη όσον αφορά τη διάρκεια. Σύμφωνα με τον κανόνα 34 του κανονισμού RE, ο τύπος άδειας πρέπει να αναφέρεται μόνον στις περιπτώσεις (5) έως (8). Ωστόσο, ο τύπος άδειας μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο τροποποιήσεων (π.χ.: η μη αποκλειστική άδεια μπορεί να γίνει αποκλειστική), και οι τροποποιήσεις αυτές θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο εγγραφής και δημοσίευσης. Για να εμφανισθεί στο Δελτίο ο νέος τύπος άδειας χρήσης, είναι απαραίτητο να έχει δημοσιευθεί προγενέστερα και ο παλαιός τύπος. Για τον λόγο αυτό, στο παρόν υποκεφάλαιο παρουσιάζονται όλοι οι δυνατοί τύποι αδειών χρήσης. 791 Όνομα και διεύθυνση του κατόχου άδειας χρήσης 792 Όνομα και διεύθυνση του εκπροσώπου του κατόχου άδειας χρήσης 793 Τύπος της άδειας χρήσης 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της χορηγηθείσας άδειας χρήσης Γ.4.2 Χορηγηθείσες υποάδειες χρήσης Στο κεφάλαιο αυτό δημοσιεύονται υποάδειες χρήσης χορηγηθείσες σε σχέση με προηγούμενες εγγραφές άδειας χρήσης.

26 581 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της άδειας χρήσης που αποτελεί αντικείμενο υποάδειας 791 Όνομα και διεύθυνση του κατόχου υποάδειας χρήσης 792 Όνομα και διεύθυνση του εκπροσώπου του κατόχου υποάδειας χρήσης 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της χορηγηθείσας υποάδειας χρήσης Γ Μεταβιβάσεις αδειών χρήσης ή υποαδειών χρήσης Στο κεφάλαιο αυτό δημοσιεύονται οι εγγραφές μεταβιβάσεων αδειών χρήσης ή υποαδειών χρήσης. 581 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της άδειας χρήσης ή υποάδειας χρήσης που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης 791 Όνομα και διεύθυνση του νέου κατόχου άδειας χρήσης ή υποάδειας χρήσης 792 Όνομα και διεύθυνση του εκπροσώπου του νέου κατόχου άδειας χρήσης ή υποάδειας χρήσης 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της μεταβίβασης της άδειας χρήσης ή υποάδειας χρήσης Γ Τροποποιήσεις εγγραφών Στο κεφάλαιο αυτό δημοσιεύονται οι τροποποιήσεις που αφορούν προηγούμενη εγγραφή άδειας χρήσης ή υποάδειας χρήσης. 581 Ημερομηνία και αριθμός της εγγραφής την οποία αφορά η τροποποίηση... Στοιχείο όπως τροποποιήθηκε, του οποίου προηγείται ο αντίστοιχος κωδικός 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της τροποποίησης Γ Ακυρώσεις εγγραφών Στο κεφάλαιο αυτό δημοσιεύονται οι διαγραφές που αφορούν προηγούμενη εγγραφή άδειας χρήσης ή υποάδειας χρήσης. 581 Ημερομηνία και αριθμός της εγγραφής την οποία αφορά η διαγραφή 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της διαγραφής Γ.5. - Εμπράγματα δικαιώματα (τέλη) Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις εγγραφές που αφορούν ενέχυρα και άλλα εμπράγματα δικαιώματα που διέπουν το σήμα: συστάσεις και μεταβιβάσεις (σύμφωνα με τον κανόνα 84, παράγραφος 3, σημείο η του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα), καθώς και διαγραφές και τροποποιήσεις εγγραφών (σύμφωνα με τον κανόνα 84, παράγραφος 3, σημείο ιθ του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα).

27 Γ Σύσταση εμπράγματου δικαιώματος 794 Όνομα και διεύθυνση του κατόχου εμπράγματου δικαιώματος 792 Όνομα και διεύθυνση του εκπροσώπου του κατόχου εμπράγματου δικαιώματος 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της σύστασης του εμπράγματου δικαιώματος Γ Μεταβιβάσεις εμπράγματου δικαιώματος 581 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της εκχώρησης εμπράγματου δικαιώματος, την οποία αφορά η μεταβίβαση 794 Όνομα και διεύθυνση του νέου κατόχου του εμπράγματου δικαιώματος 792 Όνομα και διεύθυνση του εκπροσώπου του κατόχου εμπράγματου δικαιώματος 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της μεταβίβασης Γ Τροποποιήσεις εγγραφών 581 Ημερομηνία και αριθμός της εγγραφής την οποία αφορά η τροποποίηση... Στοιχείο όπως τροποποιήθηκε, του οποίου προηγείται ο αντίστοιχος κωδικός 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της τροποποίησης Γ Ακυρώσεις εγγραφών 581 Ημερομηνία και αριθμός της εγγραφής την οποία αφορά η διαγραφή 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της ακύρωσης Γ.6. - Διαδικασία αφερεγγυότητας ή παρόμοια διαδικασία Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις εγγραφές που αφορούν διαδικασίες αφερεγγυότητας ή παρόμοιες διαδικασίες στις οποίες υποβάλλεται το σήμα (σύμφωνα με τον κανόνα 84, παράγραφος 3, σημείο θ, του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα), καθώς και τις διαγραφές και τροποποιήσεις εγγραφών σύμφωνα με τον κανόνα 84, παράγραφος 3, σημείο ιθ, του κανονισμού περί εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα). Γ Εγγραφή μνειών 795 Αρχή που ζητεί την εγγραφή 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της αναφοράς

28 Γ Τροποποιήσεις εγγραφών 581 Ημερομηνία και αριθμός της εγγραφής την οποία αφορά η τροποποίηση... Στοιχείο όπως τροποποιήθηκε, του οποίου προηγείται ο αντίστοιχος κωδικός 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της τροποποίησης Γ Ακυρώσεις εγγραφών 581 Ημερομηνία και αριθμός της εγγραφής την οποία αφορά η διαγραφή 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της διαγραφής 450 Ημερομηνία δημοσίευσης της εγγραφής στο δελτίο κοινοτικών σημάτων Γ.7. - Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης και λοιπά Το παρόν τμήμα καλύπτει κατασχέσεις και προληπτικές εγγραφές Γ Εγγραφή ένδειξης 795 Μέρος που απαιτεί την εγγραφή 792 Όνομα και διεύθυνση του εκπροσώπου του μέρους που απαιτεί την εγγραφή 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της έναρξης της διαδικασίας 450 Ημερομηνία δημοσίευσης της εγγραφής στο δελτίο κοινοτικών σημάτων Γ Τροποποιήσεις εγγραφών 581 Ημερομηνία και αριθμός της εγγραφής την οποία αφορά η τροποποίηση... Στοιχείο όπως τροποποιήθηκε, του οποίου προηγείται ο αντίστοιχος κωδικός 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της τροποποίησης Γ Διαγραφές εγγραφών 111 Αριθμός/οί καταχώρισης 581 Ημερομηνία και αριθμός της εγγραφής την οποία αφορά η διαγραφή 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της διαγραφής Γ.8. - Αρχαιότητα Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις εγγραφές που έχουν ως αντικείμενο τις διεκδικήσεις αρχαιότητας που γίνονται δεκτές από το Γραφείο σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού ΚΚΣ, καθώς και τις διαγραφές αρχαιότητας.

29 Γ Διεκδίκηση αρχαιότητας 350 Αρχαιότητα: χώρα, ακολουθούμενη από (α) αριθμό καταχώρισης, (β) ημερομηνία καταχώρισης, (γ) ημερομηνία κατάθεσης, (δ) ημερομηνία προτεραιότητας 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της διεκδίκησης της αρχαιότητας Γ Διαγραφή αρχαιότητας Οι μερικές διαγραφές δεν δημοσιεύονται. 350 Αρχαιότητα που αποτελεί αντικείμενο διαγραφής: χώρα, ακολουθούμενη από (α) αριθμό καταχώρισης, (β) ημερομηνία καταχώρισης, (γ) ημερομηνία κατάθεσης, (δ) ημερομηνία προτεραιότητας 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της διαγραφής Γ.9. - Έκπτωση και κήρυξη ακυρότητας Γ Αιτήσεις για έκπτωση ή κήρυξη ακυρότητας Ένας αριθμός που τοποθετείται δίπλα στον κωδικό 582 επιτρέπει τον προσδιορισμό του τύπου της αίτησης: (1) έκπτωση και (2) κήρυξη ακυρότητας. 582 Ημερομηνία υποβολής και (1) ή/και (2) για τον τύπο της αίτησης 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της αίτησης έκπτωσης ή ακυρότητας Γ.9.2. Αποφάσεις επί αιτήσεων έκπτωσης ή κήρυξης ακυρότητας Το περιεχόμενο της απόφασης που αναγγέλλεται σε σχέση με μία αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας αντιπροσωπεύεται από έναν αριθμό: (0) «απορριφθείσα» αίτηση ακύρωσης, (1) μερική ακύρωση κοινοτικού σήματος, (2) ολική ακύρωση κοινοτικού σήματος, (4) παραίτηση από το κοινοτικό σήμα, (5) μερική παραίτηση από το κοινοτικό σήμα, (6) ανάκληση αιτήματος ακύρωσης. Ο αριθμός αυτός τοποθετείται δίπλα στην ημερομηνία της απόφασης (κωδικός 583). Εάν το περιεχόμενο της απόφασης είναι (0), (2), (4) ή (6) δεν εμφανίζεται καμία περιγραφή προϊόντων και υπηρεσιών. 583 Ημερομηνία και περιεχόμενο της απόφασης (0, 1, 2, 4, 5, και 6) 851 Προϊόντα και υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της απόφασης 511 Περιγραφή των προϊόντων και υπηρεσιών που παραμένουν μετά την απόφαση 580 Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής της απόφασης

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ V.12 (23.03.2016) ΟΔΗΓΟΣ Εισαγωγή Μέρος A - Αιτήσεις ΣΕΕ Μέρος B - Καταχωρίσεις ΣΕΕ Μέρος Γ - Μεταγενέστερες εγγραφές στο μητρώο ΣΕΕ Μέρος Δ - Ανανεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ V.15 (24.10.2017)) ΟΔΗΓΟΣ Εισαγωγή Μέρος A - Αιτήσεις ΣΕΕ Μέρος B - Καταχωρίσεις ΣΕΕ Μέρος Γ - Εγγραφές στο μητρώο ΣΕΕ Μέρος Δ - Ανανεώσεις ΣΕΕ Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής Γενικά σχόλια Το έντυπο της αίτησης μετατροπής διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μετατροπή της επέκτασης της προστασίας διεθνούς καταχώρισης (IR) στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μετατροπή της επέκτασης της προστασίας διεθνούς καταχώρισης (IR) στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μετατροπή της επέκτασης της προστασίας διεθνούς καταχώρισης (IR) στην

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για κοινοτικό σήμα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για κοινοτικό σήμα ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Σήματα, σχέδια και υποδείγματα Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για κοινοτικό σήμα Γενικές παρατηρήσεις Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται (ταχυδρομικώς,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης εγγραφής Τροπ.008

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης εγγραφής Τροπ.008 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΓΕΕΑ) (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης εγγραφής Τροπ.008 1. Γενικά σχόλια Για την αίτηση καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση (restitutio in integrum)

Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση (restitutio in integrum) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

MBA Ι.Κ. ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

MBA Ι.Κ. ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ Θεοφανώ Δ. Σοφού Δικηγόρος, MBA Ι.Κ. ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Βουκουρεστίου 25Α τ.κ. 10671 Αθήνα 1. ΕΝΝΟΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΥΤΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το σήμα της ΕΕ (κωδικοποίηση)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το σήμα της ΕΕ (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 702 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το σήμα της ΕΕ (κωδικοποίηση) (Κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 4072/2012. Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μάρης

ΔΙΚΑΙΟ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 4072/2012. Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μάρης ΔΙΚΑΙΟ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 4072/2012 Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μάρης Εισαγωγή Έννοια κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ M ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ KAI ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ KAI ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκληση αποφάσεων, ακύρωση εγγραφών στο μητρώο και διόρθωση σφαλμάτων

Ανάκληση αποφάσεων, ακύρωση εγγραφών στο μητρώο και διόρθωση σφαλμάτων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑ 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑ 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Β ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑ 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1 1. Γενικές σχόλια 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για σήμα της ΕΕ

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για σήμα της ΕΕ EUIPO NOTES-EL APP.CTM - 03/2016 Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για σήμα της ΕΕ Γενικές παρατηρήσεις Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το EUIPO και μπορεί να τηλεφορτωθεί από την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 6 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΑΓΩΓΕΣ

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 6 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 4 ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά σχόλια 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το ΓΕΕΑ και μπορεί να τηλεφορτωθεί από την ιστοθέση του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης για κήρυξη ακυρότητας καταχωρημένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης για κήρυξη ακυρότητας καταχωρημένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης για κήρυξη ακυρότητας καταχωρημένου κοινοτικού σχεδίου ή 1. Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο προσφυγής

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο προσφυγής Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο προσφυγής 1. Γενικές παρατηρήσεις 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το Γραφείο και μπορεί να τηλεφορτωθεί από την ιστοθέση του Γραφείου στη διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το ΓΕΕΑ και μπορεί να τηλεφορτωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Lxxx. Avenida de Europa, 4 E Alicante, Ισπανία Tel

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Lxxx. Avenida de Europa, 4 E Alicante, Ισπανία Tel ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Lxxx ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ... 2 2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ... 2 3. ΆΝΟΙΓΜΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ... 2 4. ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ/ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ/ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Γ ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Φεβρουαρίου 2009. για το κοινοτικό σήμα. (Κωδικοποιημένη έκδοση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Φεβρουαρίου 2009. για το κοινοτικό σήμα. (Κωδικοποιημένη έκδοση) 24.3.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 78/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για την καταχώριση κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για την καταχώριση κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Σήματα, σχέδια και υποδείγματα Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για την καταχώριση κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων 1. Γενικές παρατηρήσεις 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το EUIPO και μπορεί να τηλεφορτωθεί από την ιστοσελίδα του, στη διεύθυνση http://www.euipo.europa.eu. Η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 1.7.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1002/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουνίου 2005 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1239/95 όσον αφορά τη χορήγηση υποχρεωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία Κυρίες, Κύριοι,

Λευκωσία Κυρίες, Κύριοι, Λευκωσία 25.1.2017 Προς: Όλα τα Μέλη Από: Τμήμα Υπηρεσιών και Εμπορίου Θέμα: Ο Περί Εμπορικών Σημάτων Νόμος Νέα Νομοθεσία σε εναρμόνιση με πρόσφατη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κυρίες, Κύριοι, Το επισυναπτόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 318/28 4.12.2015 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2246 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τις λεπτομερείς διατάξεις για το σύστημα αριθμητικής καταχώρισης που ισχύουν για το μητρώο των

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB 704 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 80(Ι)/2017 Αρ. 4608, 30.6.2017 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1891/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004 (EE L 328/30.10.2004) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1383/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Τελευταία ενημέρωση: 07/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες 1. Βιομηχανική ιδιοκτησία (β.ι.)... 1 2. Κλάδοι β.ι.... 1 3. Δικαιώματα β.ι.... 1 4. Πνευματική ιδιοκτησία (π.ι.)... 2 5. Διανοητική ιδιοκτησία... 2 6. Εξέλιξη β.ι.... 2

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. διεθνούς καταχώρισης

Αριθ. διεθνούς καταχώρισης Τελευταία επικαιροποίηση: 03/2016 Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου (όχι περισσότεροι 20 χαρακτήρες) Mod.011 Αιτών Επωνυμία νομικής οντότητας ή ονοματεπώνυμο Νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 153(Ι) του 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986".

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986". Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας χορηγούνται από τις κυβερνήσεις στους δημιουργούς νέων ιδεών και των νέων εκφράσεων ιδεών με σκοπό να τους προφυλάξουν από τη μίμηση και τον

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5024 /2013

Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5024 /2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Αθήνα 4 Νοεμβρίου 2013 Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5024 /2013 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012),

Διαβάστε περισσότερα

3. Η προσφορά σας πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά σε έντυπη μορφή: το πρωτότυπο και τρία αντίγραφα.

3. Η προσφορά σας πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά σε έντυπη μορφή: το πρωτότυπο και τρία αντίγραφα. Βρυξέλλες, 5/9/2016 LT/MC/IU/D1780/2016 Αξιότιμη Κυρία / Αξιότιμε Κύριε, Θέμα: Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών στους τομείς των συνταγματικών υποθέσεων, της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30560/544. "Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα"

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30560/544. Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30560/544 "Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα" ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ A ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ A ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ A ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 4Α Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 4Α Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ε.Ε. Παρ. III(I) 3699 Κ.Δ.Π. 634/2003 Αρ. 3742, 25.7.2003 Αριθμός 634 Οι περί Δεσμεντικών Πληροφοριών Καταγωγής Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012 Αρ. 4334, 25.5.2012 54(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς περαιτέρω εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓPΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓPΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓPΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ H Γενική Γραμματεία Εμπορίου σας καλωσορίζει στην νέα Υπηρεσία «Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Σημάτων» που έχει δημιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Παναγιώτα Γεωργοπούλου Δικηγόρος ΔΣΠ, Νομικός της Δ/νσης Εμπορικής Ιδιοκτησίας e-mail: georgopoulou@gge.gr

Εισηγητής: Παναγιώτα Γεωργοπούλου Δικηγόρος ΔΣΠ, Νομικός της Δ/νσης Εμπορικής Ιδιοκτησίας e-mail: georgopoulou@gge.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Εισηγητής: Παναγιώτα Γεωργοπούλου Δικηγόρος ΔΣΠ, Νομικός της Δ/νσης Εμπορικής Ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών στους τομείς της γεωργίας, της υγείας και της θαλάσσιας πολιτικής CDR/TL1/62/2016

Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών στους τομείς της γεωργίας, της υγείας και της θαλάσσιας πολιτικής CDR/TL1/62/2016 Βρυξέλλες, 28/07/2016 LT/MC/IU/D1598/2016 Αξιότιμη Κυρία / Αξιότιμε Κύριε, Θέμα: Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών στους τομείς της γεωργίας, της υγείας και της θαλάσσιας πολιτικής CDR/TL1/62/2016

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Ο πρόεδρος

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Ο πρόεδρος ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Ο πρόεδρος 16.10.2013 Κύριο Klaus-Heiner Lehne Πρόεδρο Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Θέμα: Γνώμη βάσει του άρθρου 37 α του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν EL EL Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν περιγραφικά/στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα λεκτικά στοιχεία A. Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 146, 10.06.2009, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση Συχνές ερω τήσεις /απαντήσεις σχετικά με την κοινή πρακτική, 2η έκδοση Έκταση της προστασίας των ασπρόμαυρων σημάτων στο πλαίσιο του

Σύγκλιση Συχνές ερω τήσεις /απαντήσεις σχετικά με την κοινή πρακτική, 2η έκδοση Έκταση της προστασίας των ασπρόμαυρων σημάτων στο πλαίσιο του EL EL Σύγκλιση Συχνές ερωτήσεις /απαντήσεις σχετικά με την κοινή πρακτική, 2 η έκδοση Έκταση της προστασίας των ασπρόμαυρων σημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος CP4 1. Διαφέρει η κοινή πρακτική από την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου. EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 164(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: CT/CA-012/2004/01EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 19.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 353/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 2008 για τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων σχετικά με τις αιτήσεις έγκρισης ισχυρισμών

Διαβάστε περισσότερα

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002,

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2245/2002 της Επιτροπής της 21 ης Οκτωβρίου 2002 σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/1001 του Συµβουλίου για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγµατα Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 6/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 6/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα 2002R0006 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 6/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

10373/1/15 REV 1 ADD 1 ΙΑ/ακι 1 DPG

10373/1/15 REV 1 ADD 1 ΙΑ/ακι 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0088 (COD) 10373/1/15 REV 1 ADD 1 PI 42 CODEC 949 PARLNAT 127 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: Θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 99(I)/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.113. 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Β ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑ 2 ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανακοπής

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανακοπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (Σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανακοπής 1. Γενικές παρατηρήσεις 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης για την κήρυξη ακυρότητας κοινοτικού σήματος

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης για την κήρυξη ακυρότητας κοινοτικού σήματος ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Σήματα, σχέδια και υποδείγματα Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης για την κήρυξη 1. Γενικές παρατηρήσεις 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου;

1. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου; Οδηγίες ΓΓΔΕ: Οι 37 απαντήσεις για τη σωστή συμπλήρωση του Ε9 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Οδηγίες ΓΓΔΕ: Οι 37 απαντήσεις για τη σωστή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4824/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4824/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4824/2013 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Α. Αίτημα Ανάκλησης Ένταξης Πράξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Α. Αίτημα Ανάκλησης Ένταξης Πράξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/02/2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ. : 500/24791 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

23(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

23(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014 Ν. 23(Ι)/2014 23(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014. Κυρία/Κύριε,

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014. Κυρία/Κύριε, Ref. Ares(2014)1802463-03/06/2014 European Commission Επικεφαλής Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014 Κυρία/Κύριε, θέιια: Πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής προσφορών αριθ. PO/2014-07-INF/ATH που αφορά ανοικτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 75(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4513 Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 901 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207).

Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). ΑΠ. ΕΠ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2/305/18.6.2004 ΦΕΚ 1360/Β/3.9.2004 Λειτουργία παράλληλης αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα