7.3 ΔΡΑΠΑΝΑ. Σχήμα 142

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7.3 ΔΡΑΠΑΝΑ. Σχήμα 142"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΔΡΑΠΑΝΑ Η διάνοιξη οπών είναι αναμφισβήτητα η συνηθέστερη κατεργασία κοπής στην μηχανουργική παραγωγή, οι δε μηχανές διάνοιξης οπών, οι κοινότερες εργαλειομηχανές σε ένα μηχανουργείο. Λόγω της ιδιαίτερα μεγάλης ποικιλίας που υπάρχει αφ' ενός μεν, στις γεωμετρικές διαστάσεις των οπών όπως η διάμετρος, το βάθος και οι ανοχές διαστάσεων, αφ' ετέρου δε, στα υλικά κατεργασίας, στις απαιτήσεις παραγωγικότητας κ.α., υπάρχει μία αντίστοιχα μεγάλη ποικιλία εργαλειομηχανών με κύρια αποστολή την διάτρηση οπών. Εκτός από τις μηχανές αυτές με τις οποίες θα ασχοληθούμε στην συνέχεια, για την ικανοποίηση περιπτωσιακών αναγκών διάνοιξης οπών υπάρχει επίσης και σε άλλες εργαλειομηχανές, όπως οι τόρνοι, οι φρέζες, τα πριόνια, κ.α. η δυνατότητα διάτρησης οπών. Οι δυνατότητες των μηχανών αυτών θα εξετασθούν στις αντίστοιχες ενότητες. Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε σχεδόν αποκλειστικά με τα χαρακτηριστικά των δραπάνων, καθώς και με τις παραγωγικές δυνατότητες που μας παρέχουν. Το δράπανο, στη απλούστερη του μορφή αποτελείται από ένα ηλεκτρικό κινητήρα ο οποίος μέσω ενός κιβωτίου ταχυτήτων, μεταδίδει περιστροφική κίνηση σε ένα άξονα συνήθως κατακόρυφο. Ο άξονας αυτός στο κατώτερο σημείο του διαθέτει ένα σύστημα πρόσδεσης του κοπτικού εργαλείου. Το σύστημα αυτό πρόσδεσης των κοπτικών εργαλείων είναι τελείως ανάλογο του συστήματος που χρησιμοποιείται για την πρόσδεση των τρυπανιών στον κεντροφορέα του τόρνου, και λέγεται τσόκ. Ο άξονας του δραπάνου εκτός από την περιστροφική του κίνηση, έχει επίσης την δυνατότητα να κινείται κατακόρυφα. Η κίνηση αύτη του κοπτικού εργαλείου είναι αντίστοιχη με την πρόωση του κοπτικού εργαλείου του τόρνου και ρυθμίζει το βάθος της οπής. Σχήμα 142 Τα κοπτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στα δράπανα παρουσιάζουν μια μεγάλη ποικιλία μορφών ανάλογα με την κατεργασία για την οποία προορίζονται. Στο σχήμα 142 παρουσιάζονται οι συνηθέστερες κατεργασίες σε δράπανα συνήθους τύπου. Στο σχήμα α έχουμε την διάνοιξη της οπής, στο β την διεύρυνση της οπής με τρυπάνι με οδηγό, στα σχήματα γ,δ έχουμε την κατεργασία του στομίου της οπής (φρεζάρισμα), και στο ε την κατεργασία της εσωτερικής επιφάνειας της οπής (γλύφανση). Εκτός από τις κατεργασίες αυτές, τα δράπανα έχουν την δυνατότητα συνθέτων κατεργασιών όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 143 (στ, ζ, η)

2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 130 Σχήμα 143 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάνοιξη οπών μεγάλου βάθους συγκριτικά με την διάμετρο. Στις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται μεγάλη δυσκαμψία του τρυπανιού για να διατηρείται η ευθυγραμμία του άξονα της οπής, για τον σκοπό αυτό δε χρησιμοποιούνται ειδικοί τύποι δραπάνων (σχήμα 144). Σχήμα 144 Ο συνηθέστερα χρησιμοποιούμενος τύπος τρυπανιού έχει ελικοειδη μορφή, ώστε να υποβοηθείται η απομάκρυνση των αποβλήτων από την οπή, μέσω των αυλακών. Το στέλεχος του τρυπανιού είναι κυλινδρικό ή κωνικό ανάλογα με την μορφή του χρησιμοποιούμενου προσδέτου. Η κοπτική ακίδα του τρυπανιού έχει διάφορες μορφές ανάλογα με το υλικό που κατεργαζόμαστε. Τα υλικά κατασκευής των ελικοειδών τρυπανιών είναι συνήθως οι ταχυχάλυβες, σπανιότερα δε χρησιμοποιούνται και κοπτικές επιφάνειες από σκληρομέταλλα ή καρβίδια (σχήμα 145). Σχήμα 145 Στο σχήμα 146 παρουσιάζονται μερικές χαρακτηριστικές μορφές της κοπτικής ακίδος τρυπανιών για την διάνοιξη οπών σε διάφορα υλικά.

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 131 Σχήμα 146 Τα κυριότερα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των τρυπανιών παρουσιάζονται στο σχήμα 147: κοπτική Σχήμα 147 Κατά την κοπή με το τρυπάνι, το μέταλλο κόπτεται από τρεις κοπτικές επιφάνειες, από την ακίδα, τις κοπτικές ακμές και από τις πλάγιες ελικοειδείς επιφάνειες. Η κοπτική δράση των κοπτικών ακμών είναι η βασικότερη κατά την διάτρηση και παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με την κοπή στον τόρνο. Η κοπτική δράση των πλαγίων ελικοειδών επιφανειών είναι δευτερεύουσας σημασίας και έχει σαν αποτέλεσμα την βελτίωση της ποιότητος επιφανείας των τοιχωμάτων της οπής. Τέλος, η κοπή στην κοπτική ακίδα του τρυπανιού παρουσιάζει μεγάλη πολυπλοκότητα λόγω της συμπίεσης του μετάλλου που δημιουργείται από την πρόωση του τρυπανιού και έχει πολύ μικρή κοπτική απόδοση λόγω της μικρής κοπτικής ταχύτητας του εργαλείου στο σημείο αυτό. Το σημαντικότερο γεωμετρικό χαρακτηριστικό των τρυπανιών είναι η γωνία της ακίδος η οποία σχετίζεται άμεσα με την σκληρότητα του υλικού στο οποίο θα διανοιχτεί η οπή. Η συνηθισμένη τιμή της γωνίας αυτής είναι 118 για μέταλλα μέσης σκληρότητας. Για μαλακότερα υλικά η γωνία αυτή φθάνει τις 90, ενώ για σκληρότερα υλικά κατασκευάζεται ίση προς 135, όπως δείχνει το σχήμα 148: Σχήμα 148

4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 132 Η γωνία της ακίδος είναι δυνατόν να κατασκευασθεί και σε δύο διαβαθμίσεις ή ακόμη και μεταβλητή για ειδικές περιπτώσεις οπών σε, μαλακά υλικά. Σχήμα 149 Οι συνθήκες κοπής στα τρυπάνια είναι ιδιαίτερα δυσμενείς λόγω της πολυπλοκότητας του σχήματος των κοπτικών επιφανειών, της δυσκολίας ψύξης και λίπανσης με τα κοπτικά υγρά, και της δυσκολίας απομάκρυνσης των αποβλήτων. Οι συνθήκες αυτές επιδεινώνονται με την αύξηση του βάθους της οπής. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, τα ελικοειδή τρυπάνια είναι δυνατόν να κατασκευαστούν με μεγαλύτερο πυρήνα, όπως π.χ. στην περίπτωση του σχήματος 149β. Για την βελτίωση των συνθηκών λίπανσης στο βάθος της οπής σε περιπτώσεις παραγωγικών διατρήσεων χρησιμοποιούνται και δράπανα με διοχέτευση ελαίου δια μέσου του τρυπανιού. Στην περίπτωση αυτή η εξαγωγή του ελαίου γίνεται μέσω της διανοιγμένης οπής, η ροή δε αυτή του ελαίου υποβοηθάει και την απομάκρυνση των αποβλήτων. Για μεγάλες ταχύτητες πρόωσης, τα τρυπάνια κατασκευάζονται και με μικρότερη γωνία έλικος (σχήμα 149δ). Τα ελικοειδή τρυπάνια χρησιμοποιούνται για όλες τις συνηθισμένες διατρήσεις υλικών και παρουσιάζουν ικανοποιητική απόδοση. Τα κυριότερα μειονεκτήματα των τρυπανιών του τύπου αυτού είναι η πολύπλοκη μορφή τους, η σχετική δυσκολία τρόχισης των κοπτικών επιφανειών, η σχετικά μειωμένη αντοχή του στελέχους λόγω των ελικώσεων, η δυσκολία κατασκευής τρυπανιών μεγάλης διαμέτρου, κ.α. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών έχουν κατασκευασθεί τρυπάνια με διαφορετική μορφή τα οποία χρησιμοποιούνται για την διάνοιξη οπών σε ειδικές περιπτώσεις. Οι κυριότεροι τύποι ειδικών τρυπάνων είναι οι έξης: α. Τρυπάνια σπάθης β. Τρυπάνια ένθετων. γ. Τρυπάνια καννών. δ. Τρυπάνια ΒΤΑ. ε. Μικροτρυπάνια. Τα τρυπάνια σπάθης χρησιμοποιούν σαν κοπτικό εργαλείο ένα κυλινδρικό στέλεχος το οποίο φέρει στο άκρον του μία εγκοπή. Στην εγκοπή αυτή, με την βοήθεια ενός πείρου προσαρμόζεται η κοπτική

5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 133 ακίδα. Οι πιο συνηθισμένες μορφές κοπτικών ακίδων παρουσιάζονται στο σχήμα 150: Σχήμα 150 Οι ακίδες αυτές κατασκευάζονται από ταχυχάλυβα ή καρβίδια, και λόγω της σχετικά απλής μορφής τους παρουσιάζουν σχετικά απλή διαδικασία τροχίσματος. Τα τρυπάνια του τύπου αυτού έχουν ικανοποιητική στιβαρότητα και χρησιμοποιούνται γεια την διάνοιξη οπών μεγάλης διαμέτρου. Όπως και στους λοιπούς τύπους τρυπανιών, το βασικό πρόβλημα κατά την κοπή είναι η απομάκρυνση των αποβλήτων και η ψύξη των κοπτικών επιφανειών ιδίως κατά την στιγμή που το τρυπάνι διαπερνά πλήρως το υλικό. Κατά την στιγμή αυτή η κοπτική ακίδα του τρυπανιού υπερφορτίζεται και υπερθερμαίνεται με δυσμενή αποτελέσματα για την διάρκεια ζωής του τρυπανιού. Για την αύξηση της παραγωγικότητας και των κοπτικών ταχυτήτων των δραπάνων, χρησιμοποιούνται και τρυπάνια με ένθετες κοπτικές ακίδες από καρβίδια. Οι ακίδες αυτές δεν τροχίζονται αλλά αντικαθίστανται με καινούργιες. Λόγω των μεγάλων ταχυτήτων κοπής που επιτυγχάνονται με τα ένθετα αυτά είναι απαραίτητη η έντονη ψύξη των ακίδων με κοπτικά υγρά. Τα υγρά αυτά τροφοδοτούνται από το εσωτερικό του τρυπανιού μέσω οπών, όπως παρουσιάζει το σχήμα 151. Σχήμα 151

6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 134 Με τον όρο τρυπάνι κάννης ονομάζουμε κάθε τρυπάνι που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την διάνοιξη οπών με μεγάλο βάθος συγκριτικά με την διάμετρο τους. Τα τρυπάνια αυτά χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην κατασκευή όπλων. Οι συνθήκες κοπής κατά την διάνοιξη οπών μεγάλου βάθους είναι ιδιαίτερα δυσμενείς όχι μόνον από άποψη; απομάκρυνσης των αποβλήτων και ψύξης των κοπτικών επιφανειών, αλλά και για λόγους στιβαρότητας του τρυπανιού και ακρίβειας ευθυγράμμισης του άξονα της οπής. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση ειδικών τρυπανιών και δραπάνων. Τα τρυπάνια αυτά συνήθως έχουν την μορφή του σχήματος 152. Σχήμα 152 Τα τρυπάνια του τύπου αυτού έχουν την μορφή κυλινδρικού στελέχους το οποίο φέρει διαμήκη εγκοπή με σχήμα κυκλικού τομέα με γωνία περίπου 120, όπως δείχνει το σχήμα 153 στο οποίο παρουσιάζονται και οι συνηθέστερες διαμορφώσεις της κοπτικής ακίδας. Σχήμα 153 Η εγκοπή αυτή χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των αποβλήτων με την βοήθεια του κοπτικού υγρού που διοχετεύεται μέσω της οπής. Το χρησιμοποιούμενο δράπανο για την διάνοιξη των οπών αυτών έχει την διάταξη του σχήματος 154:

7 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 135 Σχήμα 154 Κατά την διάνοιξη της οπής είναι απαραίτητη η κατά το δυνατόν καλύτερη στήριξη του τρυπανιού. Τούτο επιτυγχάνεται με την χρησιμοποίηση ενδιαμέσων εδράνων και με την στήριξη του τρυπανιού στα τοιχώματα της οπής, όπως δείχνει το σχήμα 155: Εδρανο Κομμάτι Σχήμα 155 Με την χρησιμοποίηση των τρυπανιών καννών είναι δυνατή η κατασκευή οπών για διάφορες εφαρμογές, όπως δείχνει το σχήμα 156: Σχήμα 156

8 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 136 Οι οπές αυτές είναι πολύ δύσκολο να κατασκευασθούν σε άλλα είδη δραπάνων είτε λόγω υπερβολικού βάθους είτε λόγω της έλλειψης της αναγκαίας στιβαρότητας και ακρίβειας. Εκτός από τον τύπο αυτό του τρυπανιού καννών χρησιμοποιείται τελευταία και ένας νέος τύπος τρυπανιού με εξωτερική παροχή κοπτικού υγρού και εσωτερική απομάκρυνση των αποβλήτων. Ο τύπος αυτός παρουσιάζει σημαντική ομοιότητα με το τρυπάνι ΒΤΑ που θα εξετασθεί στην συνέχεια. Η μορφή τού τρυπανιού αυτού και ο τρόπος λειτουργίας του παρουσιάζεται στο σχήμα 157. Σχήμα 157 Για την διάνοιξη οπών ελαφρά μεγαλυτέρων από τις οπές που είναι δυνατόν να κατασκευασθούν με τρυπάνια καννών χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια η μέθοδος ΒΤΑ (Boring and Trepanning Association). Με την μέθοδο αυτή, το κοπτικό υγρό (1) εισέρχεται δια μέσου του κελύφους (2) και του διακένου (5) στον χώρο (6) μεταξύ του τρυπανιού και του υλικού. Στον χώρο αυτό δημιουργούνται υψηλές ταχύτητες με αποτέλεσμα την καλή ψύξη των κοπτικών επιφανειών και την ταχεία απομάκρυνση των αποβλήτων (3) μέσω του εσωτερικού σωλήνα (4). Η χρήση της μεθόδου ΒΤΑ επιτρέπει την χρησιμοποίηση μεγαλύτερης πρόωσης συγκριτικά με τα τρυπάνια κάννης, με ελαφρά μείωση της ακρίβειας διάτρησης. Η μέθοδος ΒΤΑ χρησιμοποιείται και για την διοχέτευση του κοπτικού υγρού σε ειδικά τρυπάνια σωληνοειδούς μορφής. Στα τρυπάνια αυτά η κοπτική επιφάνεια έχει κατάλληλη μορφή ώστε να μετατρέπει σε απόβλητο όχι όλη την μάζα του υλικού που κατελάμβανε τον χώρο της οπής, αλλά μόνον μία κυλινδρική δακτυλιοειδή περιοχή. Με τον τρόπο αυτό το τρυπάνι κατά την διάτρηση αντιμετωπίζει πολύ μικρότερη αντίσταση και συνεπώς δαπανά πολύ μικρότερη ισχύ. Επιπλέον, κατά την κοπή δημιουργείται και μια κυλινδρική ράβδος που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή άλλου προϊόντος. Η ράβδος αυτή στην περίπτωση της διάνοιξης τυφλών οπών αποκόπτεται με ειδικό κοπτικό εργαλείο. Για την διάνοιξη οπών με διάμετρο μεταξύ mm χρησιμοποιούνται ειδικά τρυπάνια, τα λεγόμενα μικροτρυπάνια. Τα τρυπάνια αυτά κατασκευάζονται

9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 137 από ταχυχάλυβες και καρβίδια και επιτυγχάνουν ακρίβεια διαστάσεων της τάξης των mm. Τα δράπανα που χρησιμοποιούνται για την κίνηση των μικροτρυπανιών είναι συνήθως εφοδιασμένα με στερεομικροσκόπια με μεγέθυνση 20Χ και διαθέτουν ένα υπερευαίσθητο μηχανισμό χειροκίνητης ή αυτόματης πρόωσης. Κατά την κοπή χρησιμοποιούνται μικρές ταχύτητες κοπής και προώσεις, με συχνές διακοπές για την απομάκρυνση των αποβλήτων. Τα κοπτικά υγρά που χρησιμοποιούνται είναι συνήθως λεπτόρρευστα έλαια. Τα δράπανα εκτός από την συνηθισμένη εργασία της διάνοιξης οπών, χρησιμοποιούνται επίσης και για την κατεργασία των εσωτερικών τοιχωμάτων και των στομίων των οπών με ειδικά κοπτικά εργαλεία τα λεγόμενα γλύφανα. Τα γλύφανα, ανάλογα με την κατεργασία που εκτελούν έχουν και την κατάλληλη μορφή. Στο σχήμα 158 παρουσιάζονται μερικές τυπικές μορφές γλυφάνων που χρησιμοποιούνται στη κατεργασία των τοιχωμάτων των οπών. Σχήμα 158 Τα εργαλεία αυτά που παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες με τα κοπτικά εργαλεία της φρέζας, είναι δυνατόν να κατασκευασθούν με ευθύγραμμους ή ελικοειδείς οδόντες, με αρνητική η θετική γωνία αποβλήτου, ανάλογα με το υλικό (σχήμα 159). Σχήμα 159

10 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 138 Για την καλή τοποθέτηση βυθισμένων κοχλιών και ήλων, τα διάφορα ελάσματα μετά την διάνοιξη της οπής πρέπει επίσης να κατεργασθούν με κατάλληλα γλύφανα ώστε να διαμορφωθεί στο στόμιο τους η αντίστοιχη κωνική υποδοχή. Στο σχήμα 160 παρουσιάζονται μερικοί τύποι γλυφάνων του τύπου αυτού. Ειδικότερα, ο τύπος δ παρουσιάζει στην κοπτική ακίδα του μια κυλινδρική διαμόρφωση για την καθοδήγηση του γλυφάνου από τα τοιχώματα της οπής. Επίσης, ο τύπος ε διαθέτει εναλλασσόμενες ακίδες και ρυθμιστή τους βάθους τής γλύφανσης. Σχήμα 160 Τα δράπανα κατασκευάζονται σε μια πολύ μεγάλη ποικιλία τύπων, ανάλογα με τις απαιτήσεις διαστάσεων, ανοχών, παραγωγικότητας κ.λ.π. της διάτρησης. Εκτός από τα φορητά δράπανα που προορίζονται για τις κοινές διατρήσεις με μικρές απαιτήσεις ακρίβειας και ποιότητας, κατασκευάζονται επίσης και διάφοροι τύποι μόνιμα εγκατεστημένων δραπάνων. Ο κοινότερος τύπος μικρού δραπάνου είναι το λεγόμενο επιτραπέζιο δράπανο. Το δράπανο αυτό διαθέτει τα κυριότερα χαρακτηριστικά των μονίμων δραπάνων και χρησιμοποιείται σε κάθε μηχανουργείο για την διάνοιξη και γλύφανση οπών με μέσες απαιτήσεις ποιότητος, ακρίβειας και μεγέθους. Ο τύπος αυτός παρουσιάζεται στο σχήμα 161. Το δράπανο αυτό τοποθετείται συνήθως στον πάγκο εργασίας και το προς κατεργασίαν αντικείμενο στην τράπεζα του δραπάνου όπου συγκρατείται από τον τεχνίτη ή με την βοήθεια σφιγκτήρα. Το τρυπάνι προσαρμόζεται στον άξονα του δραπάνου ο οποίος τίθεται σε περιστροφή από τον ηλεκτρικό κινητήρα. Η πρόωση του τρυπανιού ρυθμίζεται με το χέρι με την βοήθεια του μοχλού της πρόωσης. Ανάλογα με το μέγεθος του αντικειμένου είναι δυνατή η ρύθμιση του ύψους της τράπεζας κατεργασίας η οποία έχει την δυνατότητα ολίσθησης κατά μήκος του στύλου. Εκτός από τον επιτραπέζιο τύπο δραπάνου, για εργασίες που απαιτούν μεγαλύτερη ακρίβεια και ισχύ κοπής χρησιμοποιείται ο κατακόρυφος τύπος δραπάνου δαπέδου. Τα δράπανα του τύπου αυτού διαθέτουν κινητήρα μεγαλύτερος ισχύος, κιβώτιο ταχυτήτων για την ρύθμιση της ταχύτητας κοπής, μεγαλύτερη ακρίβεια διάτρησης και λεπτομερή ρύθμιση του βάθους διάτρησης. (σχήμα 162)

11 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 139 Σχήμα 161 Σχήμα 162

12 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 140 Τα βασικά προβλήματα στην διάνοιξη οπών με τους απλούς τύπους δραπάνων που εξετάσαμε είναι η ακρίβεια στην θέση της οπής, οι μικρές διαστάσεις των αντικειμένων και η περιορισμένη ισχύς διάτρησης. Για τους λόγους αυτούς τα δράπανα των τύπων αυτών χρησιμοποιούνται για την διάνοιξη περιπτωσιακών μόνον οπών ή ελλείψει άλλων εργαλειομηχανών. Στις περιπτώσεις που οι απαιτήσεις ποιότητος των οπών είναι υψηλές, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν άλλοι τύποι δραπάνων. Στο σχήμα 163 παρουσιάζεται ο απλούστερος τύπος δραπάνου βιομηχανικής παραγωγής το λεγόμενο ακτινικό δράπανο. Σχήμα 163 Στο δράπανο αυτό, το αντικείμενο προσδένεται στην τράπεζα εργασίας με την βοήθεια καταλλήλων σφιγκτήρων και είναι δυνατόν να έχει μεγάλες διαστάσεις. Το τρυπάνι είναι δυνατόν να μετατεθεί σε οριζόντια διεύθυνση πάνω στον βραχίονα και να περιστραφεί γύρω από τον στύλο του δραπάνου. Με την βοήθεια του κινητήρα ανύψωσης είναι δυνατή η άνοδος και η κάθοδος του βραχίονα. Η κατακόρυφη πρόωση του τρυπανιού είναι δυνατόν να γίνει χειροκίνητα ή μηχανικά με την βοήθεια καταλλήλου κιβωτίου ταχυτήτων. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά στοιχεία των ακτινικών δραπάνων είναι το μήκος του βραχίονα από το όποιο καθορίζεται το μέγεθος του αντικειμένου κατεργασίας και η ισχύς του κινητήρα του τρυπανιού η οποία καθορίζει και την μέγιστη διάμετρο τρυπανιού για κάθε υλικό που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί. Για την βελτίωση της παραγωγικότητας της διάτρησης έχουν διαμορφωθεί και άλλοι τύποι ειδικευμένων δραπάνων οι οποίοι χρησιμοποιούνται κυρίως για την μαζική παραγωγή.

13 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 141 Εκτός των ανωτέρω τύπων, υπάρχει επίσης και ένας μεγάλος αριθμός δραπάνων που η λειτουργία τους ρυθμίζεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι εργαλειομηχανές αυτές είναι προορισμένες για την εξυπηρέτηση των αναγκών της μαζικής παραγωγής και έχουν πολύ εξειδικευμένο χαρακτήρα. Η μείωση του κόστους παραγωγής που επιτυγχάνεται με την βοήθεια των μηχανών αυτών είναι πολύ σημαντική γιατί η διάνοιξη οπών, η γλύφανση και η κατασκευή; εσωτερικών σπειρωμάτων στις οπές αυτές, είναι κατεργασίες που παλαιότερα απαιτούσαν ειδικευμένο προσωπικό και μεγάλο αριθμό εργατοωρών. Τα κυριότερα προβλήματα που παρουσιάζονται στη διάνοιξη οπών αναφέρονται στο σχήμα 164. Σχήμα 164 Για την αποφυγή των σφαλμάτων αυτών, είναι απαραίτητη η μεγάλη στιβαρότητα του τρυπανιού και του άξονα του δραπάνου, η προσεκτική και ακριβής τοποθέτηση του τρυπανιού στο σημείο έναρξης της οπής κ.α. Πολλά από τα προβλήματα αυτά αποφεύγονται με την χρησιμοποίηση, ιδίως κατά την διάνοιξη οπών μεγάλης διαμέτρου, βοηθητικών οπών μικρής διαμέτρου στο ίδιο σημείο. Οι οπές αυτές είναι ευκολότερο να διατρηθούν με ακρίβεια και χρησιμοποιούνται σαν οδηγοί του τρυπανιού της μεγάλης διαμέτρου που θα χρησιμοποιηθεί στην συνέχεια για την αποπεράτωση της οπής. Η μέθοδος αυτή είναι φυσικά αρκετά χρονοβόρα, αλλά τα αποτελέσματα της είναι ικανοποιητικά. Σε περιπτώσεις που απαιτείται πολύ μεγάλη ακρίβεια διαστάσεων οπών είναι δυνατόν μετά την διάτρηση και την γλύφανση να ακολουθήσει και τελική λείανση των τοιχωμάτων της οπής σε μηχανές λείανσης ή εκτριβής.

14 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΠΛΑΝΕΣ Η πλάνη αποτελεί την βασική εργαλειομηχανή για την κατεργασία επιπέδων επιφανειών. Η κοπτική εργασία της πλάνης παρουσιάζει πολλά κοινά σημεία με την κατεργασία στον τόρνο, με βασική διαφορά ότι, στην περίπτωση της πλάνης το κοπτικό εργαλείο κινείται ευθύγραμμα. Με τον τρόπο αυτό πάνω στην επιφάνεια του κομματιού κατασκευάζεται μία επίπεδη ή ευθειογενής επιφάνεια. Στο σχήμα 165 παρουσιάζεται η βασική διάταξη που χρησιμοποιείται για την κοπή στην πλάνη. Σχήμα 165 Η κοπή επιτυγχάνεται με την επαφή του αντικειμένου της κατεργασίας με το κοπτικό εργαλείο που παλινδρομεί. Η παλινδρομική κίνηση του εργαλειοφορείου επιτυγχάνεται με την χρησιμοποίηση του μηχανισμού ταχείας επιστροφής στις πλάνες μικρής και μέσης ισχύος, ή με υδραυλική κίνηση στις πλάνες μεγάλης ισχύος. Η πιο κοινή μορφή πλάνης παρουσιάζεται στο σχήμα 166. Στις εργαλειομηχανές του τύπου αυτού, το εργαλειοφορείο είναι προσδεδεμένο στην κεφαλή της πλάνης η οποία κινείται οριζόντια. Το αντικείμενο προσδεδεμένο στην τράπεζα κινείται εγκάρσια προς την διεύθυνση της παλινδρόμησης. Κατά την συνηθισμένη ρύθμιση κοπής στην πλάνη, το κοπτικό εργαλείο αποκόπτει το μέταλλο από την επιφάνεια του αντικειμένου μόνον κατά την πρόσθια κίνηση της κεφαλής, δηλαδή όταν κινείται από τα δεξιά προς τα αριστερά (σχήμα 165). Κατά την επιστροφή της κεφαλής,

15 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 143 το κοπτικό εργαλείο έρχεται σε επαφή με το μέταλλο με το πίσω μέρος του και δεν αφαιρείται υλικό. Κατά το στάδιο αυτό της επιστροφής του κοπτικού εργαλείο, η τράπεζα μετακινείται εγκάρσια σε απόσταση ίση με την πρόωση που επιθυμούμε ώστε να δοθεί στο κοπτικό νέα ποσότητα μετάλλου. Σχήμα 166 Η κοπτική ταχύτητα στην πλάνη ρυθμίζεται με τον προσδιορισμό των παλινδρομήσεων της κεφαλής ανά λεπτό. Λόγω των μεγάλων επιταχύνσεων που συνεπάγεται η παλινδρομική κίνηση της κεφαλής της πλάνης και των δημιουργούμενων δονήσεων, οι κοπτικές ταχύτητες στην πλάνη είναι πολύ μικρότερες από τις αντίστοιχες στον τόρνο ή στην φρέζα. Το μειονέκτημα αυτό επηρεάζει την παραγωγικότητα της εργαλειομηχανής αυτής σε μεγάλο βαθμό και σε συνδυασμό με την σχετικά μικρή ποικιλία μορφών που είναι κατασκευάσιμες στην πλάνη, περιορίζει πολύ την χρησιμότητα της εργαλειομηχανής αυτής. Πάντως το μειονέκτημα της μικρής κοπτικής ταχύτητας της πλάνης μετριάζεται με την χρησιμοποίηση μεγαλυτέρου βάθους κοπής. Τα κοπτικά εργαλεία της πλάνης παρουσιάζουν πολλά κοινά σημεία με τα εργαλεία του τόρνου. Στο σχήμα 167 δίδονται οι συνηθέστερες μορφές εργαλείων πλάνης από ταχυχάλυβες. Γενικό χαρακτηριστικό των εργαλείων της πλάνης είναι η πολύ ισχυρή κατασκευή τους για την επίτευξη του βάθους κοπής που απαιτείται για την οικονομική λειτουργία της εργαλειομηχανής. Σχήμα 167

16 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 144 Εκτός από τα εργαλεία αυτά, για την κατεργασία των εσωτερικών επιφανειών εγκοπών, υπάρχουν κοπτικά εργαλεία με διατομή σχήματος Γ, όπως δείχνει το σχήμα 168. Σχήμα 168 Για την βελτίωση της παραγωγικότητας των πλανών χρησιμοποιούνται επίσης και κοπτικά εργαλεία από ένθετα καρβίδια (σχήμα 169). Με τα εργαλεία αυτά περιορίζεται η ανάγκη για τρόχισμα των κοπτικών επιφανειών, δεν επιτυγχάνεται όμως σημαντική βελτίωση της κοπτικής ταχύτητας που περιορίζεται από τον μέγιστο αριθμό παλινδρομήσεων της μηχανής. Σχήμα 169 Σχήμα 170

17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 145 Για την βελτίωση της παραγωγικότητας των πλανών χρησιμοποιούνται διάφορες διατάξεις. Στο σχήμα 170 δίδεται η μορφή ενός εργαλειοδέτη πολλαπλών κοπτικών εργαλείων. Τα εργαλεία αυτά είναι δυνατόν να κατεργάζονται διαφορετικές επιφάνειες του αντικειμένου ή να εκτελούν διαφορετικές κατεργασίες στην ίδια επιφάνεια. Εκτός από την μέθοδο αυτή, πολλές πλάνες είναι κατασκευασμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η κοπή και κατά την φάση της επιστροφής της κεφαλής. Στο σχήμα 171 παρουσιάζεται η διαδικασία κοπής με την χρησιμοποίηση τριών κοπτικών εργαλείων, εκ των οποίων τα δύο πρώτα εκχονδρίζουν το αντικείμενο κατά την φάση του πρόσω και του όπισθεν, ενώ το τρίτο αποπερατώνει την επιφάνεια. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται τριπλασιασμός της παραγωγικότητας της εργαλειομηχανής. Σχήμα 171 Λόγω του μεγάλου βάθους κοπής που χρησιμοποιείται στην κατεργασία στην πλάνη ιδίως στην κατεργασία της εκχόνδρισης, είναι απαραίτητη η στήριξη, του αντικειμένου πάνω στην τράπεζα, εργασίας να είναι ιδιαίτερα ισχυρή και επιμελημένη. Στο σχήμα 172 παρουσιάζεται η στήριξη ενός αντικειμένου στην τράπεζα πλάνης. Η τράπεζα της πλάνης διαθέτει γενικά κατάλληλες αυλακώσεις και εγκοπές για την προσαρμογή διαφόρων εξαρτημάτων πρόσδεσης αντικειμένων. Σχήμα 172

18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 146 Για την κατεργασία πολύπλοκων επιφανειών είναι δυνατή η περιστροφή του εργαλειοφορείου και η πρόσδεση των κοπτικών εργαλείων υπό γωνία (σχήμα 173-αριστερά). Για την κατασκευή καθέτων αυλακώσεων σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η περιστροφή το αντικειμένου, υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης καθέτων πλανών. Σχήμα 173 Οι πλάνες αυτές διαθέτουν περιστρεφόμενη τράπεζα εργασίας η οποία διευκολύνει ιδιαίτερα τις κατασκευές εγκοπών υπό γωνία και δίνει μία μεγάλη ευκαμψία στην χρήση της εργαλειομηχανής (σχήμα 173-δεξιά). Μία από τις βασικές κατασκευές που είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν στην πλάνη είναι οι σφηναύλακες και τα πολύσφηνα. Οι κατεργασίες αυτές πραγματοποιούνται στην πλάνη με την βοήθεια του διαιρετού με τον οποίο είναι δυνατή η περιστροφή του κατεργαζομένου άξονα κατά τα τμήματα της περιφέρειας που αντιστοιχούν στον αριθμό των αυλακώσεων που πρέπει να χαραχθούν. (σχήμα 174) Σχήμα 174

19 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 147 Με την πλάνη είναι δυνατόν να κατασκευασθούν και ελικοειδείς επιφάνειες με την διάταξη του σχήματος 175. Στην περίπτωση αυτή το αντικείμενο περιστρέφεται με την βοήθεια πρότυπης ελίκωσης. Η διάταξη αυτή είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και για την κατασκευή άλλων πολύπλοκων μορφών στις εγκάρσιες πλάνες. Στο σχήμα 176 παρουσιάζεται η διάταξη που χρησιμοποιείται στις πλάνες αντιγραφής του τύπου αυτού. Σχήμα 175 Σχήμα 176 Για την κατεργασία αντικειμένων μεγάλων διαστάσεων χρησιμοποιούνται οι τραπεζοπλανές. Οι πλάνες αυτές κατασκευάζονται σε δύο κυρίως τύπους, με μία ή δύο κολώνες. Στις πλάνες αυτές το αντικείμενο τοποθετείται στην τράπεζα της μηχανής η οποία παλινδρομεί. Η πλάνη διαθέτει τρεις ή και περισσότερες κεφαλές οι οποίες κατεργάζονται και διαφορετικές επιφάνειες τού αντικειμένου

20 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 148 (σχήμα 177). Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή μία μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας της εργαλειομηχανής. Σχήμα 177 Τέλος, για την επεξεργασία αντικειμένων με ιδιαίτερα πολύπλοκο σχήμα χρησιμοποιούνται ειδικές πλάνες αντιγραφής στις οποίες η θέση του κοπτικού εργαλείου καθορίζεται από την θέση τού τροχειοδείκτου επί του προτύπου (σχήμα 178). Σχήμα 178

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ Η φρέζα όπως και ο τόρνος αποτελεί μία από τις βασικότερες εργαλειομηχανές ενός μηχανουργείου. Κατά την κοπή στην φρέζα, το κοπτικό εργαλείο αποκόπτει από το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 109 7.2. ΤΟΡΝΟΙ Ο τόρνος είναι ιστορικά η αρχαιότερη ίσως εργαλειομηχανή που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος, προερχόμενη κατά πάσα πιθανότητα από τον τροχό του αγγειοπλάστη. Στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανουργικές Κατεργασίες. Τόρνευση. Μηχανουργικές Κατεργασίες, Διδάσκων: Δρ. Δημητρέλλου Σωτηρία, Μηχ/γος Μηχ/κός

Μηχανουργικές Κατεργασίες. Τόρνευση. Μηχανουργικές Κατεργασίες, Διδάσκων: Δρ. Δημητρέλλου Σωτηρία, Μηχ/γος Μηχ/κός Μηχανουργικές Κατεργασίες Τόρνευση Μηχανουργικές Κατεργασίες, Διδάσκων: Δρ. Δημητρέλλου Σωτηρία, Μηχ/γος Μηχ/κός ΓΕΝΙΚΑ Με τη τόρνευση κατεργάζονται κομμάτια συμμετρικά εκ περιστροφής με κατά κανόνα κυκλική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ Οι μηχανουργικές κατεργασίες έχουν στόχο την μορφοποίηση των υλικών (σχήμα, ιδιότητες) ώστε αυτά να είναι πιο εύχρηστα και αποτελεσματικά. Η μορφοποίηση μπορεί να γίνει: με αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ Οι μηχανουργικές κατεργασίες έχουν στόχο την μορφοποίηση των υλικών (σχήμα, ιδιότητες) ώστε αυτά να είναι πιο εύχρηστα και αποτελεσματικά. Η μορφοποίηση μπορεί να γίνει: με αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ Οι μηχανουργικές κατεργασίες έχουν στόχο την μορφοποίηση των υλικών (σχήμα, ιδιότητες) ώστε αυτά να είναι πιο εύχρηστα και αποτελεσματικά. Η μορφοποίηση μπορεί να γίνει: με αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς.

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς. ΦΡΕΖΕΣ ΦΡΕΖΕΣ Είναι εργαλειομηχανές αφαίρεσης υλικού από διάφορες εργασίες με μηχανική κοπή. Η κατεργασία διαμόρφωσης των μεταλλικών υλικών στη φρέζα, ονομάζεται φρεζάρισμα. Φρεζάρισμα Με το φρεζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΠΑΝΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας Ιωάννου 1

ΔΡΑΠΑΝΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας Ιωάννου 1 ΔΡΑΠΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας Ιωάννου 1 ΔΡΑΠΑΝΑ Είναι μια εργαλειομηχανή με την βοήθεια της οποίας αφαιρούμε υλικό από μια εργασία με σκοπό να ανοίξουμε μια τρύπα, η για να διευρύνομε μια τρύπα. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανουργικές Κατεργασίες. Τόρνευση- Φασεολόγιο. Μηχανουργικές Κατεργασίες, Διδάσκων: Δρ. Δημητρέλλου Σωτηρία, Μηχ/γος Μηχ/κός

Μηχανουργικές Κατεργασίες. Τόρνευση- Φασεολόγιο. Μηχανουργικές Κατεργασίες, Διδάσκων: Δρ. Δημητρέλλου Σωτηρία, Μηχ/γος Μηχ/κός Μηχανουργικές Κατεργασίες Τόρνευση- Φασεολόγιο Μηχανουργικές Κατεργασίες, Διδάσκων: Δρ. Δημητρέλλου Σωτηρία, Μηχ/γος Μηχ/κός Κατεργασία κοπής με τόρνο Κατεργασία κοπής με τόρνο Αρχικοί έλεγχοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση εργαλειομηχανών κοπής. Τόρνος Φρέζα Δράπανο Λειαντικό Συγκρότηση Λειτουργία Εργαλεία

Επισκόπηση εργαλειομηχανών κοπής. Τόρνος Φρέζα Δράπανο Λειαντικό Συγκρότηση Λειτουργία Εργαλεία Επισκόπηση εργαλειομηχανών κοπής Τόρνος Φρέζα Δράπανο Λειαντικό Συγκρότηση Λειτουργία Εργαλεία Δεκ-09 Γ.Βοσνιάκος Εργαλειομηχανές κοπής - ΕΜΤ Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανουργικές κατεργασίες με χρήση Η/Υ για βιομηχανική παραγωγή

Μηχανουργικές κατεργασίες με χρήση Η/Υ για βιομηχανική παραγωγή Προγραμματισμός Εργαλειομηχανών CNC Ο προγραμματισμός για την κατεργασία ενός τεμαχίου σε εργαλειομηχανή, με ψηφιακή καθοδήγηση, γίνεται με τον κώδικα μηχανής. Πρόκειται για μια σειρά τυποποιημένων εντολών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό.

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό. ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΑ O διαιρέτης είναι μηχανουργική συσκευή, με την οποία μπορούμε να εκτελέσουμε στην επιφάνεια τεμαχίου (TE) κατεργασίες υπό ίσες ακριβώς γωνίες ή σε ίσες αποστάσεις. Το ΤΕ είναι συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.1 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΠΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.1 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 103 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.1 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΠΗ Κατά την μακροσκοπική κοπή το κοπτικό εργαλείο υπό την επίδραση ισχυρών δυνάμεων πιέζεται στην επιφάνεια του υπό κατεργασία μετάλλου. Η πίεση αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση 1 Λείανση Είναι η κατεργασία διαμόρφωσης ακριβείας των μεταλλικών υλικών με μηχανική κοπή που επιτυγχάνεται σε εργαλειομηχανές λείανσης, με τη βοήθεια κοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εργαλειομηχανές. 1. Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή. Κεφάλαιο 1: Εργαλειομηχανές

Κεφάλαιο 1. Εργαλειομηχανές. 1. Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή. Κεφάλαιο 1: Εργαλειομηχανές Κεφάλαιο 1: Εργαλειομηχανές Κεφάλαιο 1 Εργαλειομηχανές Εργαλειομηχανή ονομάζεται μία μηχανή η οποία χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στην κατασκευή εξαρτημάτων, με την απομάκρυνση υλικού. Ο όρος «Εργαλειομηχανή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΤΡΑΚΤΩΝ. Λειτουργικές Παράμετροι

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΤΡΑΚΤΩΝ. Λειτουργικές Παράμετροι Άτρακτος: περιστρεφόμενο στοιχείο κυκλικής (συνήθως) διατομής (πλήρους ή σωληνωτής) που χρησιμοποιείται για να μεταφέρει ισχύ ή κίνηση Άξονας: μη περιστρεφόμενο στοιχείο που δεν μεταφέρει ροπή και χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα 40 3.3 Φραιζάρισμα (milling) Με φραιζάρισμα κατεργάζονται τεμάχια από διάφορα υλικά όπως χάλυβας, χυτοσίδηρος, συνθετικά υλικά κ.λπ, με επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΡΝΟΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΤΟΡΝΟΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΤΟΡΝΟΙ 1 Ιστορική αναδρομή του τόρνου Η τόρνευση σαν κατεργασία χρησιμοποιείται από πολύ παλαιά, γύρω όμως στο 1400 μ.χ. εμφανίστηκαν οι πρώτοι τόρνοι που στην αρχή κινούνταν με μυϊκή δύναμη ή με νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ 5. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ 5. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ 5. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ 5.1 Γενικά Τα συνηθισμένα κοπτικά εργαλεία του χεριού, που μεταχειριζόμαστε για να κατεργασθούμε ένα μεταλλικό κομμάτι, είναι τα εξής: Κοπίδια και ζουμπάδες, πριόνια, ψαλίδια και κόφτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΗΣΗ (DRILLING) Σχήµα 1: Χαρακτηριστικά της διάτρησης

ΙΑΤΡΗΣΗ (DRILLING) Σχήµα 1: Χαρακτηριστικά της διάτρησης ΙΑΤΡΗΣΗ (DRILLING) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Σχ. 1) Είναι κατεργασία αφαίρεσης υλικού προς διάνοιξη οπής ή διεύρυνση ήδη υπάρχουσας οπής. Ως κοπτικό εργαλείο (ΚΕ) χρησιµοποιείται το ελικοειδές τρύπανο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 29 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Τόρνευση μετατόπιση περιστροφή Φραιζάρισμα περιστροφή μετατόπιση Διάτρηση περιστροφή - Επιφανειακή λείανση περιστροφή μετατόπιση Κυλινδρική λείανση περιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ 2 ο. Γ) Απόκτηση της ικανότητας να κεντράρετε σωστά το κοπτικό εργαλείο.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ 2 ο. Γ) Απόκτηση της ικανότητας να κεντράρετε σωστά το κοπτικό εργαλείο. Τ.Ε.Ι.: ΛΑΡΙΣΑΣ Σ.ΤΕ.Γ. ΤΜΗΜΑ: Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2, 3, 4 & 5 : Περιγραφή, δυνατότητες κατασκευής των εργαλειοµηχανών. ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΕ- ΝΤΡΑΡΙΣΜΑ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

γεωργικής µηχανολογίας του τµήµατος Γ. Μ. & Α. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ 1 ο

γεωργικής µηχανολογίας του τµήµατος Γ. Μ. & Α. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ 1 ο Τ.Ε.Ι.: ΛΑΡΙΣΑΣ Σ.ΤΕ.Γ. ΤΜΗΜΑ: Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Γνωριµία µε τις Εργαλειοµηχανές του εργαστηρίου της Σ.Τ.ΕΦ. και του εργαστηρίου γεωργικής µηχανολογίας του τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στο : Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο 4.3.4-4.3.5-4.3.6-4.3.7 1. α) Ποιος είναι ο προορισμός του πείρου ; 90 β) Ποιο είναι το σχήμα που έχει ο πείρος και γιατί ; γ) Ποιο είναι το υλικό κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΡΝΟΥ. ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ, ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΡΙΟΝΙ, ΑΠΟ ΑΤΡΑΚΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ø 30x5m. ίδονται

ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΡΝΟΥ. ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ, ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΡΙΟΝΙ, ΑΠΟ ΑΤΡΑΚΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ø 30x5m. ίδονται ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΡΝΟΥ ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ, ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΡΙΟΝΙ, ΑΠΟ ΑΤΡΑΚΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ø 30x5m. ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ø 30 Χ 150 20 Μ16x2 15 80 D α 2 +β 2 95 ίδονται 1) Υλικό κοµµατιού : Χάλυβας St.37. 2) Υλικό εργαλείου : Ταχυχάλυβας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ / ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ / ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο σχέδιο προδιαγραφών που ακολουθεί στις επόµενες σελίδες καταγράφεται το σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-135 (62-05-000326) Προσφέρεται με βάση και ταχυμέγγινη. ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-210 (62-05-000099)

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-135 (62-05-000326) Προσφέρεται με βάση και ταχυμέγγινη. ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-210 (62-05-000099) ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ MD150 (62-05-000294) Προσφέρεται με λάμα Bimetal M42, με 6/10 δ/ίντζα. Είναι ξηρής κοπής. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΟΥ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-275 (62-05-000207) ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία 12 ασκήσεων ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ CNC με την βοήθεια του λογισμικού AUTOCAD

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία 12 ασκήσεων ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ CNC με την βοήθεια του λογισμικού AUTOCAD Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία 12 ασκήσεων ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ CNC με την βοήθεια του λογισμικού AUTOCAD Σπουδαστές: Κίτσος Χαράλαμπος Α.Μ. 41837 Τσολάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΗΣΗ (DRILLING) Σχήµα 1: Χαρακτηριστικά της διάτρησης

ΙΑΤΡΗΣΗ (DRILLING) Σχήµα 1: Χαρακτηριστικά της διάτρησης ΙΑΤΡΗΣΗ (DRILLING) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Σχ. 1) Είναι κατεργασία αφαίρεσης υλικού προς διάνοιξη οπής ή διεύρυνση ήδη υπάρχουσας οπής. Ως κοπτικό εργαλείο (ΚΕ) χρησιµοποιείται το ελικοειδές τρύπανο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ CNC 1

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ CNC 1 ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ 1 ΟΡΙΣΜΟΣ Οι εργαλειομηχανές με αριθμητικό προγραμματισμό εργασίας, γνωστές ως, (Computer Numerically Controlled), είναι μηχανήματα που ελέγχονται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τα μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ Διαμόρφωση Σπειρώματος Το σπείρωμα δημιουργείται από την κίνηση ενός παράγοντος σχήματος (τρίγωνο, ορθογώνιο κλπ) πάνω σε έλικα που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντιο κέντρο τόρνευσης. Tυπικές εργαλειομηχανές CNC. Κέντρο τόρνευσης χαρακτηριστικά Ι. Κάθετο κέντρο τόρνευσης 13/10/2014

Οριζόντιο κέντρο τόρνευσης. Tυπικές εργαλειομηχανές CNC. Κέντρο τόρνευσης χαρακτηριστικά Ι. Κάθετο κέντρο τόρνευσης 13/10/2014 Οριζόντιο κέντρο τόρνευσης Tυπικές εργαλειομηχανές CNC Κέντρα τόρνευσης Κέντρα κατεργασιών Κέντρα διαμόρφωσης ελάσματος CMM RP-RM Γ.Βοσνιάκος-ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ Τυπικές εργαλειομηχανές CNC 1 Γ.Βοσνιάκος-ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Σκοπός Εργασίας Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της εξέλιξης της έρευνας πάνω στη λείανση μέχρι σήμερα, προτείνοντας λύσεις για χρήση μοναδικού

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Ευρεία γκάμα για συγκεκριμένες ανάγκες κουρμπαρίσματος και διαμόρφωσης άκρων. Ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τύπος μοντέλων Σελίδα Κουρμπαδόροι Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ Διαμόρφωση Σπειρώματος Το σπείρωμα δημιουργείται από την κίνηση ενός παράγοντος σχήματος (τρίγωνο, ορθογώνιο κλπ) πάνω σε έλικα που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 Κατεύθυνση: Πρακτική ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κλάδος: Μηχανολογίας Αρ. Μαθητών: 12 Ειδικότητα: Μηχ. Παραγωγής-Εργαλειομηχανών

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις εργαλειομηχανών CNC (φρέζας, τόρνου) με χρήση προγραμματισμού G,M Για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Λυμένες ασκήσεις εργαλειομηχανών CNC (φρέζας, τόρνου) με χρήση προγραμματισμού G,M Για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Λυμένες ασκήσεις εργαλειομηχανών CNC (φρέζας, τόρνου) με χρήση προγραμματισμού G,M Για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβατικός προγραμματισμός κέντρων κατεργασιών CNC

Συμβατικός προγραμματισμός κέντρων κατεργασιών CNC Συμβατικός προγραμματισμός κέντρων κατεργασιών CNC Αρχές προγραμματισμού Τυποποιημένες εντολές Μη τυποποιημένες εντολές Φασεολόγια Εργαλεία Γ.Βοσνιάκος-2014 Προγραμματισμός κέντρων κατεργασιών Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειομηχανές CNC. Εισαγωγή στις κατεργασίες

Εργαλειομηχανές CNC. Εισαγωγή στις κατεργασίες Εισαγωγή Εισαγωγή στις κατεργασίες Κατεργασία H διαδικασία κατά την οποία εφαρμόζονται φορτίσεις μέσω συσκευών, μηχανών και εργαλείων, ώστε μία αρχική άμορφη μάζα υλικού να παραμορφωθεί πλαστικά και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Επίδραση του ακτινικού βάθους κοπής και της πρόωσης στην προκύπτουσα τραχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Τα πλεονεκτήματα των οδοντωτών τροχών με ελικοειδή δόντια είναι:

Τα πλεονεκτήματα των οδοντωτών τροχών με ελικοειδή δόντια είναι: Οδοντώσεις 1. Ποιος είναι ο λειτουργικός σκοπός των οδοντώσεων (σελ. 227) Λειτουργικός σκοπός των οδοντώσεων είναι η μετάδοση κίνησης σε περιπτώσεις ατράκτων με γεωμετρικούς άξονες παράλληλους, τεμνόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Τμήμα Μηχανολογίας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Κώστας Κιτσάκης Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ MSc Διασφάλιση ποιότητας Επιστημονικός Συνεργάτης Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι θεωρία κοπής Ορθογωνική κοπή-γεωμετρία κοπής Associate Prof. John Kechagias Mechanical Engineer, Ph.D. Περίγραμμα 2 Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται εκτενής αναφορά στο μηχανισμό της

Διαβάστε περισσότερα

7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΤΙΝΙΚΟ Ε ΡΑΝΟ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 7.1 Εδρανα Τα έδρανα αποτελούν φορείς στήριξης και οδήγσης κινούµενων µηχανολογικών µερών, όπως είναι οι άξονες, -οι οποίοι καταπονούνται µόνο σε κάµψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 8 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 8. Συνδέσεις Γενικά ονομάζουμε συνδέσεις τις άμεσες ενώσεις δύο εξαρτημάτων ή μηχανικών οργάνων. Οι ενώσεις αυτές μπορεί να είναι: Κινητές, όπου τα συνδεδεμένα κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α.ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΡΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ-2011 ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 86 ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί να: 1. Εξηγεί τι είναι τα συστήματα μετάδοσης κίνησης και ποιο σκοπό εξυπηρετούν. 2. Ταξινομεί

Διαβάστε περισσότερα

Tυπικές εργαλειομηχανές CNC

Tυπικές εργαλειομηχανές CNC Tυπικές εργαλειομηχανές CNC Κέντρα τόρνευσης Κέντρα κατεργασιών Κέντρα διαμόρφωσης ελάσματος CMM RP-RM Γ.Βοσνιάκος-ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ Τυπικές εργαλειομηχανές CNC Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) Νίκος Μ. Κατσουλάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., PhD, Msc ΜΑΘΗΜΑ 4-2 ΑΤΡΑΚΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ - ΣΤΡΟΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1: Να υπολογιστεί η μέση τραχύτητα R a της κατανομής του σχήματος..

Άσκηση 1: Να υπολογιστεί η μέση τραχύτητα R a της κατανομής του σχήματος.. ΑΣΚΗΣΕΙΣ στο μάθημα Κατεργασίες Αποβολής Υλικού & Ε/Μ CNC (Ε εξαμ.) Άσκηση 1: Να υπολογιστεί η μέση τραχύτητα R a της κατανομής του σχήματος.. Λ Υ Σ Η y α Λόγω ομοιότητας των τριγώνων ισχύει ότι : εφφ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΡΝΕΥΣΗΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΡΝΕΥΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΡΝΕΥΣΗΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Διευθυντής Καθ. Γ. Χρυσολούρης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Διευθυντής Καθ. Γ. Χρυσολούρης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Διευθυντής Καθ. Γ. Χρυσολούρης «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΡΝΕΥΣΗΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1) Υλικό κοµµατιού ( ΑΡΧΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ )

1) Υλικό κοµµατιού ( ΑΡΧΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ ) Τ.Ε.Ι.: ΛΑΡΙΣΑΣ Σ.ΤΕ.Γ. ΤΜΗΜΑ: Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 4 & 5 : Κατασκευή κυλινδρικού δοκιµίου. 1 η Εργαλειοµηχανή: Τόρνος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 η ΜΑΘΗΜΑ: Μηχανολογικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Βασικοί συντελεστές της κοπής (Σχ. 1) Κατεργαζόμενο τεμάχιο (ΤΕ) Κοπτικό εργαλείο (ΚΕ) Απόβλιττο (το αφαιρούμενο υλικό) Το ΚΕ κινείται σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ NC - CNC

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ NC - CNC ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ NC - CNC Δρ. Μηχ. Γκ. Μανσούρ Αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Στη μέθοδο αυτή το καλούπι είναι κατασκευασμένο, ανάλογα με το υλικό

Στη μέθοδο αυτή το καλούπι είναι κατασκευασμένο, ανάλογα με το υλικό ΧΥΤΕΥΣΗ 199 10.6 ΧΥΤΕΥΣΗ ΜΕ ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 10.6.1 Χύτευση σε μόνιμο καλούπι Στη μέθοδο αυτή το καλούπι είναι κατασκευασμένο, ανάλογα με το υλικό που θα χυτευθεί, από χυτοσίδηρο, χάλυβα, μπρούντζο

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της εργασίας Ποιότητα επιφάνειας και επιφανειακή τραχύτητα Είδη φραιζαρίσματος Διαδικασία πειραμάτων Αποτελέσματα Συμπεράσματα

Σκοπός της εργασίας Ποιότητα επιφάνειας και επιφανειακή τραχύτητα Είδη φραιζαρίσματος Διαδικασία πειραμάτων Αποτελέσματα Συμπεράσματα ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ CAD/CAM NX Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης Καθ. Νικόλαος Μπιλάλης Καθ. Γεώργιος Σταυρουλάκης Αντωνίου Μαρία Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ξύλου. Ενότητα 03: Πριστή ξυλεία (Β) Ιωάννης Φιλίππου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τεχνολογία Ξύλου. Ενότητα 03: Πριστή ξυλεία (Β) Ιωάννης Φιλίππου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 03: Πριστή ξυλεία (Β) Ιωάννης Φιλίππου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. Αργυρώ Λάσκαρη

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. Αργυρώ Λάσκαρη ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Αργυρώ Λάσκαρη Χανιά 2014 Δομή της παρουσίασης Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Σχεδιασμός Μηχανισμός με τέσσερα μέλη Κυκλοειδής μειωτήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντωτοί τροχοί. Εισαγωγή. Είδη οδοντωτών τροχών. Σκοπός : Μετωπικοί τροχοί με ευθύγραμμους οδόντες

Οδοντωτοί τροχοί. Εισαγωγή. Είδη οδοντωτών τροχών. Σκοπός : Μετωπικοί τροχοί με ευθύγραμμους οδόντες Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Διδάσκοντες : X. Παπαδόπουλος Λ. Καικτσής Οδοντωτοί τροχοί Εισαγωγή Σκοπός : Μετάδοση περιστροφικής κίνησης, ισχύος και ροπής από έναν άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Διαστάσεις σε κύκλους, τόξα, γωνίες κώνους Μέθοδοι τοποθέτησης διαστάσεων

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Διαστάσεις σε κύκλους, τόξα, γωνίες κώνους Μέθοδοι τοποθέτησης διαστάσεων ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Διαστάσεις σε κύκλους, τόξα, γωνίες κώνους Μέθοδοι τοποθέτησης διαστάσεων Η Σωστή τοποθετηση Διαστασεων στο Μηχανολογικο Σχεδιο ειναι απαραιτητη για τη Σωστή Κατασκευή Εχετε κατι να παρατηρησετε;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΠΡΕΣΕΣ ΣΤΟΧΟΙ:

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΠΡΕΣΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: 123 ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΠΡΕΣΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Ορίζει τι είναι πρέσα 2. Κατονομάζει τις κατεργασίες διαμόρφωσης μεταλλικών υλικών που γίνονται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι Κατεργασίες Αφαίρεσης Υλικού Associate Prof. John Kechagias Mechanical Engineer, Ph.D. Διεργασίες αφαίρεσης υλικού 2 Γενικά, υπάρχουν οι παρακάτω μηχανισμοί (τρόποι) αφαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση µελέτης τόρνευσης

Άσκηση µελέτης τόρνευσης Άσκηση µελέτης τόρνευσης Σχήµα : Άξονας για κατεργασία σε τόρνο revolver Χαρακτηριστικά τόρνευσης Στροφές τόρνου: 60 200 250 35 400 500 630 800. Προώσεις: 0.06 0.08 0.0 0.25 0.6 0.20 0.25 0.35 0.40 0.50

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Εργοταξίου. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Διοίκηση Εργοταξίου. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Στοιχεία περιστροφικής κίνησης (άξονες, άτρακτοι, έδρανα) Άξονες και άτρακτοι Οι άξονες είναι κυλινδρικά κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) Νίκος Μ. Κατσουλάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., PhD, Msc ΜΑΘΗΜΑ 3-1 ΚΑΡΦΙΑ ΚΑΡΦΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» - MIS

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» - MIS ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» - MIS 383583 Υποέργο 11: 3D Προσομοίωση της κατεργασίας της διάτρησης, βασισμένη στον προγραμματισμό συστήματος CAD Παραδοτέο του Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΟΝΟΕΛΑΣΜΑΤΑ. 2. Βήμα (απόσταση) δοντιών (δ) 3. Ύψος δοντιών (ε) 4. Έκκαμψη δοντιών (τσαπράζι)

ΠΡΙΟΝΟΕΛΑΣΜΑΤΑ. 2. Βήμα (απόσταση) δοντιών (δ) 3. Ύψος δοντιών (ε) 4. Έκκαμψη δοντιών (τσαπράζι) ΠΡΙΟΝΟΕΛΑΣΜΑΤΑ Τα πριόνια φέρουν δόντια με τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Κάθε δόντι οποιουδήποτε τύπου σχηματίζει τρεις γωνίες των οποίων το άθροισμα είναι ίσο με 90 i. Γωνία τομής (α) διείσδυση δοντιού ii.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. Αναγκαιότητα τοποθέτησης διαστάσεων. 29/10/2015 Πολύζος Θωμάς

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. Αναγκαιότητα τοποθέτησης διαστάσεων. 29/10/2015 Πολύζος Θωμάς Αναγκαιότητα τοποθέτησης διαστάσεων 29/10/2015 Πολύζος Θωμάς 1 Αναγκαιότητα τοποθέτησης διαστάσεων Σφάλμα μέτρησης που οφείλεται: Σε υποκειμενικό λάθος εκείνου που κάνει την μέτρηση. Σε σφάλμα του οργάνου

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Computer Aided Manufacturing - CAM

Συστήµατα Computer Aided Manufacturing - CAM Συστήµατα Computer Aided Manufacturing - CAM Σχεδιασµός της διαδικασίας παραγωγής τεµαχίων σε ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές Στόχος του λογισµικού CAM: Η δηµιουργία του προγράµµατος ψηφιακής καθοδήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.1 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.1 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 203 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.1 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Οι βασικοί στόχοι της Τεχνολογίας Παραγωγής είναι σε πρώτο στάδιο η μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη υφισταμένων ή νέων τεχνολογιών-διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ορισµός Εργαλειοµηχανή (ΕΜ) είναι το σύνολο µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται για την επιτέλεση µιας κατεργασίας. 2. Βασικές λειτουργίες µιας ΕΜ κοπής Παρέχει την αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Στοιχεία μετάδοσης κίνησης (ιμάντες, αλυσίδες, οδοντωτοί τροχοί). Κινητήρες εσωτερικής καύσης. Μηχανές ηλεκτρικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 Τόρνος / Συμβατικός και CNC Assistant Prof. John Kechagias Mechanical Engineer, Ph.D. Κατηγορίες τορναρίσματος 2 Με βάση τις κινήσεις του κοπτικού, την τοποθέτηση του ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Μη φοβάστε την κρίση, έχουµε τη λύση!

Μη φοβάστε την κρίση, έχουµε τη λύση! Μη φοβάστε την κρίση, έχουµε τη λύση! Νέα σειρά µηχανηµάτων Άνθρωποι που διαφέρουν... Αγαπητοί φίλοι, Οι καλοί συνεργάτες στα δύσκολα φαίνονται. Αυτή την εποχή που η κρίση έχει επεκταθεί σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

[ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;]

[ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;] ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε ΜΑΙΟΣ 2013 [ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;] [] Του Μηχ. Μηχανικού Αγγέλου Αλέξανδρου Η σωστή ακτίνα καμπυλότητας ανά υλικό παίζει καίριο ρόλο στην βέλτιστη ποιότητα μίας καμπύλης ή κούρμπας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΘΕΡΜΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΘΕΡΜΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΘΕΡΜΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ Οι κατεργασίες των μετάλλων σε θερμή κατάσταση είναι οι αρχαιότερες κατεργασίες πού χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για να κατασκευάσει τα πρώτα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις κοπής σε τόρνο

Ασκήσεις κοπής σε τόρνο Ασκήσεις κοπής σε τόρνο. Σε τόρνο γίνεται κατεργασία άξονα από χάλυβα St 60. µε δύο παράλληλα εργαλειοφορεία ταυτόχρονα, όπως φαίνεται στο Σχ.. ίνονται: ιάµετροι κατεργασίας: d = 300 mm, d = 00 mm. Κοινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ-ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Al 7075-T6

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ-ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Al 7075-T6 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ-ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Al 7075-T6 1 2 Μικρο-φραιζάρισμα Τραχύτητα Τοπομορφία επιφάνειας Εξοπλισμός πειραμάτων Σχεδιασμός πειραμάτων Αποτελέσματα Συμπεράσματα Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 : ΜΗΤΡΕΣ ΣΤΟΧΟΙ:

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 : ΜΗΤΡΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: ΕΝΟΤΗΤΑ 10 : ΜΗΤΡΕΣ 114 ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει ναι: 1. Ορίζει τι είναι μήτρες. 2. Κατονομάζει τις κατηγορίες ταξινόμησης των μητρών. 3. Κατονομάζει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΑΚΊΔΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΙ ΟΓΚΟΙ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΟΛΥΛΑΜΑ ΤΕΛΑΡΑ ΚΟΠΗ ΚΟΦΤΕΣ ΓΕΦΥΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΑΡΜΑΡΟΠΛΑΚΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΌ ΜΑΡΜΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Στοιχεία Μηχανολογικού Σχεδίου

1.2 Στοιχεία Μηχανολογικού Σχεδίου 1.2 Στοιχεία Μηχανολογικού Σχεδίου Τα µηχανολογικά σχέδια, ανάλογα µε τον τρόπο σχεδίασης διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: Σκαριφήµατα Κανονικά µηχανολογικά σχέδια Προοπτικά σχέδια Σχηµατικές παραστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ XLS ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Centromat. Hermann Rosorius. Ingenieurbüro GmbH. ειδικά εργαλεία για τοποθέτηση σωληνώσεων, εγκαταστάσεων και δοχείων. centromat.

Centromat. Hermann Rosorius. Ingenieurbüro GmbH. ειδικά εργαλεία για τοποθέτηση σωληνώσεων, εγκαταστάσεων και δοχείων. centromat. Centromat Hermann Rosorius Ingenieurüro GmH ειδικά εργαλεία για τοποθέτηση σωληνώσεων, εγκαταστάσεων και δοχείων www.centromat.de Τύπος 1a ιάταξη εξωτερικού κεντραρίσματος Με την πρώτη, γρήγορο, ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ VII ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ Περιεχόμενα 116 1.1. Ελαφρού τύπου πριόνια ταινίας 117 1.2. Ημιαυτόματα πριόνια με υδραυλικό φρένο 118 1.3. Ημιαυτόματα, υδραυλικά πριόνια 120 2. Εξοπλισμός για πριόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΕΣ 96 ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Ορίζει την έννοια ιδιοσυσκευή και εξηγεί τη χρησιμότητά της. 2. Αναφέρει τους παράγοντες που καθορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις σύγχρονες Εργαλειομηχανές CNC

Εισαγωγή στις σύγχρονες Εργαλειομηχανές CNC Εισαγωγή στις σύγχρονες Εργαλειομηχανές CNC Ιστορία Κύρια μέρη Εργαλειομηχανών Αρχές CNC Γ.Βοσνιάκος- ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ Εισαγωγή στις εργαλειομηχανές CNC 1 Ιστορία -1 1949-1952 από J. Parsons - ΜΙΤ εφεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 2: Βασικές Κατασκευαστικές Τεχνολογίες Ι. Γιαννατσής Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διαδικασίες Κατασκευής Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.1 ΨΥΧΡΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.1 ΨΥΧΡΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.1 ΨΥΧΡΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ Οι βασικές ψυχρές κατεργασίες διαμόρφωσης μετάλλων είναι η ψυχρή έλαση, η σφυρηλάτηση, η έλξη, η περιδίνηση, οι κατεργασίες πρέσας, η τάνυση κ.ά.

Διαβάστε περισσότερα