Πίνακας 1. Ζητούµενα Είδη του Έργου (Συσκευές, Υλικά, Εργασίες, Υπηρεσίες) Α/Α ΕΙ ΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προµήθεια, εγκατάσταση και παραµετροποίη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας 1. Ζητούµενα Είδη του Έργου (Συσκευές, Υλικά, Εργασίες, Υπηρεσίες) Α/Α ΕΙ ΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προµήθεια, εγκατάσταση και παραµετροποίη"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Πάτρα : 21/11/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ.Πρωτ: ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τµήµα : Οικονοµικό(Γρ.Προµηθειών) Πληροφορίες: Μ.Μαστοροπούλου Τηλέφωνο: Fax: Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Για την προµήθεια Ενεργού Εξοπλισµού δικτύου για το πολυόροφο κτίριο του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών, προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Σε συνέχεια των αριθ.35 ης /2016, µε Α Α:6ΖΓ746906Λ- ΘΟ και αρίθ.1η/ µε Α Α : ΩΒΗΓ46906Λ-ΙΦΘ Αποφάσεων ιοικητικού Συµβουλίου, το Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη µειοδότη για την προµήθεια Ενεργού Εξοπλισµού ικτύου για το πολυόροφο κτίριο του ΓΝΠ ( ) προϋπολογισµού σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (43.400,00 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της παρούσας προµήθειας έχει ως στόχο την προµήθεια, εγκατάσταση και παραµετροποίηση όλου του απαραίτητου ενεργού δικτυακού εξοπλισµού για το πολυόροφο κτίριο του Νοσοκοµείου. Στα πλαίσια του έργου θα γίνουν και απαραίτητες συµπληρωµατικές εργασίες και ενέργειες στον ενεργό εξοπλισµό που βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο (σύνδεση µε το υφιστάµενο δίκτυο). Αναλυτικότερα το έργο περιλαµβάνει τα εξής, όπως αυτά περιγράφονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί: 1

2 Πίνακας 1. Ζητούµενα Είδη του Έργου (Συσκευές, Υλικά, Εργασίες, Υπηρεσίες) Α/Α ΕΙ ΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προµήθεια, εγκατάσταση και παραµετροποίηση Kεντρικού Μεταγωγέα (Core Switch) Κτιρίου Πολυορόφου Κτιρίου. Χώρος : Υπόγειο Πολυορόφου Κτιρίου (Τηλεφωνικό Κέντρο) Προµήθεια, εγκατάσταση και παραµετροποίηση Μεταγωγέα Ορόφου (Distribution Switch) Κτιρίου Πολυορόφου Κτιρίου. Χώρος : Ισόγειο, 1 ος όροφος, 2 ος όροφος, 3 ος όροφος, 4 ος όροφος, 5 ος όροφος, 6 ος όροφος, 7 ος όροφος Προµήθεια, εγκατάσταση και παραµετροποίηση Μεταγωγέα Ορόφου (Distribution Switch) Κτιρίου Πολυορόφου Κτιρίου. Χώρος : Υπόγειο Οπτικοί µετατροπείς Gigabit Ethernet SFPs (GE SFP, LC connector, SX transceiver, MMF) Τοποθέτηση : 10 στον Core Switch, 9 στους Distribution Switches και 1 σε υφιστάµενο Κεντρικό Μεταγωγέα µε τον οποίο θα συνδεθεί ο Core Switch. Oπτικό patch cord µήκους 2m (τουλάχιστον) για την σύνδεση του SFP του µεταγωγέα µε την απόληξη της οπτικής ίνας τύπου ST στο RACK. Oπτικό patch cord µήκους 15m (τουλάχιστον) για την σύνδεση του SFP του core switch µε το SFP του υφιστάµενου Κεντρικού Μεταγωγέα. UPS (rackmountable, 1U, Line Interactive, τουλάχιστον 450 VA) για τους µεταγωγείς. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 8 Καλώδια Patch Cords Cat5e µήκους 1 m Καλώδια Patch Cords Cat5e µήκους 3 m ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Ακολούθως περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητουµένων ειδών (Συσκευών, Υπηρεσιών και Εργασιών) του Πίνακα ΕΙ ΟΣ υπ. αριθµ. 1 (ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1): 2

3 Προµήθεια, εγκατάσταση και παραµετροποίηση Kεντρικού Μεταγωγέα (Core Switch) Κτιρίου Πολυορόφου Κτιρίου. Χώρος : Υπόγειο Πολυορόφου Κτιρίου (Τηλεφωνικό Κέντρο) Πίνακας 2. Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΙ ΟΥΣ #1 Μοντέλο Κατασκευαστής Υποχρεωτική Απαίτηση Απάντηση Προµηθευτή Αριθµός µονάδων 1 Αρχιτεκτονική: Να διαθέτει πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρµόζει σε ικρίωµα 19 Εύρος ζώνης εσωτερικού διαύλου επικοινωνίας (Backplane >= 32 bandwidth) (Gbps) Gbps Συνολική ταχύτητα µεταγωγής πακέτων >= 38 Mpps Υποστηριζόµενη µνήµη DRAM >= 128 MB Υποστηριζόµενη µνήµη Flash >= 32 MB Μέγιστος αριθµός υποστηριζόµενων MAC διευθύνσεων για Bridging >= και Filtering για όλο το switch Υποστήριξη των ακολούθων πρωτοκόλλων (ενσωµατωµένα κατά την παράδοση του εξοπλισµού): 1. Υποστήριξη Gigabit Ethernet interfaces τύπου 1000BASE-X (SFP) 1000BaseSX 1000BaseLX/LH 1000BaseZX Interfaces: 1. Να διαθέτει δώδεκα (12) θύρες Gigabit Ethernet (12 GE SFP) οι οποίες να µπορούν να υποστηρίξουν τα πρωτόκολλα 1000BaseSX και 1000BaseLX/LH µε απλή αλλαγή µετατροπέα. 2. Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out band διαχείριση (Configuration & Management) µέσω τερµατικού τοπικού ή/και αποµακρυσµένου (µε χρήση modem). Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται µε χρήση κωδικού (password) Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων (ενσωµατωµένες κατά την παράδοση του εξοπλισµού): 1. Υποστήριξη Full Duplex λειτουργίας στις Gigabit Ethernet θύρες. 2. Αριθµός υποστηριζόµενων VLANs >= Αριθµός υποστηριζόµενων VLAN IDs >= Υποστήριξη απενεργοποίησης του VLAN1 πάνω σε trunk συνδέσεις. 5. Υποστήριξη δυναµικής δηµιουργίας VLANs και διάρθρωσης trunks. 6. Υποστήριξη πρωτοκόλλου IEEE 802.1Q για VLAN Trunking σε όλες τις θύρες Gigabit Ethernet 7. Υποστήριξη MTU (Maximum Transmission Unit) >= 9000 bytes για τις Gigabit Ethernet θύρες. 3

4 8. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d Spanning Tree Protocol 9. Yποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d ανά VLAN βάση του προτύπου ΙΕΕΕ 802.1s, έτσι ώστε ανά φυσική σύνδεση να µπορούν να συνυπάρχουν πολλαπλά instances του 802.1d αλγορίθµου, και να επιτυγχάνεται L2 load balancing πάνω από πολλαπλές εφεδρικές συνδέσεις προς το ίδιο σηµείο. 10. Αριθµός υποστηριζόµενων STP instances >= Υποστήριξη λειτουργίας DHCP Server και DHCP relay 12. Υποστήριξη Local Proxy ARP 13. Να υποστηρίζεται έλεγχος σε broadcast, multicast και unicast storm ανά θύρα, ώστε προβληµατικοί υπολογιστές να µην µπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του δικτύου. 14. Υποστήριξη IGMP snooping και IGMP filtering. 15.Υποστήριξη αυτόµατου εντοπισµού λοιπών οµοειδών µεταγωγέων στην τοπολογία του δικτύου. 16. Υποστήριξη δυναµικής ένταξης των θυρών σε VLANs ανάλογα µε τη MAC διεύθυνση του σταθµού εργασίας που είναι συνδεδεµένος στην εκάστοτε θύρα. 17. Υποστήριξη ένταξης σε οµάδα µεταγωγέων µε στόχο την ανταλλαγή και διαµοίραση VLAN πληροφοριών. 18. Υποστήριξη στατικού IP routing 19.Υποστήριξη Inter-VLAN IP routing µεταξύ δύο ή περισσοτέρων VLANs 20. Υποστήριξη redundancy µεταξύ του κυρίου και ενός δεύτερου µεταγωγέα. Μεταξύ των δύο µεταγωγών να υποστηρίζεται η λειτουργία της εφεδρείας σε 3ο επίπεδο 21.Υποστήριξη routing πρωτοκόλλων RIPv1, RIPv2 Quality of Service: 1. Υποστήριξη 802.1p και Differentiated Services Code Point field (DSCP) για (α) κατηγοριοποίηση των εισερχόµενων πακέτων ανά πόρτα και (β) επαναπροσδιορισµό της προτεραιότητας των εισερχόµενων πακέτων βάση πληροφορίας επιπέδων 2/3/4 που να περιλαµβάνει κατ ελάχιστον: MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη TCP πόρτα πηγής και προορισµού UDP πόρτα πηγής και προορισµού 2. Υποστήριξη τουλάχιστον τεσσάρων queues, ανά πόρτα εξερχόµενης κίνησης 3. Υποστήριξη δηµιουργίας κανόνων επίβλεψης (policies) µε στόχο τον περιορισµό της εισερχόµενης κίνησης και τη διαµόρφωση της εξερχόµενης µε βάση MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη TCP πόρτα πηγής και προορισµού UDP πόρτα πηγής και προορισµού Ο περιορισµός της κίνησης να µπορεί να επιτευχθεί µε βήµα το πολύ 8Kbps. 4. Υποστηριζόµενος αριθµός policies εισερχόµενης κίνησης ανά >= 64 Gigabit Ethernet θύρα 5. Υποστήριξη Weighted Tail Drop για αποφυγή συµφόρησης στις ουρές εισερχόµενης και εξερχόµενης κίνησης 6. Υποστήριξη Shaped Round Robin (SRR) queuing 7. Υποστήριξη Strict Priority queuing 4

5 ιαχείριση: 1. Υποστήριξη SNMP v1, v2c και v3 2. Υποστήριξη Bridge MIB 3. Υποστήριξη RFC 1213 MIB και RFC 1253-MIB 4. Υποστήριξη τουλάχιστον 4 οµάδων ενσωµατωµένου RMON (history, statistics, alarm & events) 5. υνατότητα υποστήριξης και των εννέα (9) συνολικά RMON groups µέσω µίας Switched Port Analyzer (SPAN) θύρας, που να επιτρέπει παρακολούθηση κίνησης µίας µεµονωµένης θύρας, συνόλου θυρών, ενός VLAN ή ολόκληρου του switch από έναν network analyzer ή RMON probe 6. Υποστήριξη Remote SPAN (RSPAN) ώστε αν είναι δυνατή η παρακολούθηση κίνησης των θυρών ενός δικτύου σε επίπεδο 2, από µια οποιαδήποτε θύρα του ίδιου δικτύου ακόµη κι αν η θύρα αυτή βρίσκεται σε άλλο µεταγωγέα. 7. Υποστήριξη RMON-MIB και RMON2-MIB 8. Υποστήριξη L2 trace route για εύκολο εντοπισµό βλαβών 9. Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet 10.Υποστήριξη TFTP για µεταφορά αρχείων 11. Υποστήριξη αυτόµατης διάρθρωσης πολλαπλών µεταγωγών µέσω BOOTP server 12.Να συνεργάζεται πλήρως και χωρίς όρους µε το σύστηµα διαχείρισης του δικτύου (NMS) 13. Υποστήριξη DNS client για IP resolution 14. Υποστήριξη Network Time Protocol (ΝΤP) για ακριβή και συνεπή χρονισµό. 15. LEDs πολλαπλών λειτουργιών για ένδειξη κατάστασης τόσο των θυρών όσο και του µεταγωγέα 16. Το λογισµικό του µεταγωγέα να περιλαµβάνει ενσωµατωµένο γραφικό εργαλείο για διαχείριση µέσα από Web browser 17. Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά µέσω command line interface. ιαθεσιµότητα: 1. υνατότητα υποστήριξης εφεδρικής τροφοδοσίας 2. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1w, για ταχεία σύγκλιση σε περίπτωση αστοχίας του Spanning Tree πρωτοκόλλου ανεξάρτητα µε την παραµετροποίηση των STP timers 3. Υποστήριξη αυτόµατου εντοπισµού µονόδροµων συνδέσεων, που προκύπτουν από βλάβη στη φυσική σύνδεση 4. Υποστήριξη παραµετροποίησης των θυρών, ώστε να µην λαµβάνει χώρα ο υπολογισµός του αλγόριθµου STP κατά τη διασύνδεση υπολογιστών στις θύρες αυτές Ασφάλεια: 5. Πρόσβαση µε χρήση συνθηµατικών (passwords) τόσο για τοπική και αποµακρυσµένη πρόσβαση. 6. Υποστήριξη TACACS+ και RADIUS πιστοποίησης των χρηστών για πρόσβαση στο µεταγωγέα 7. Υποστήριξη 802.1x για πιστοποίηση χρηστών κατά τη σύνδεσή τους στο µεταγωγέα 8. Υποστήριξη 802.1x µε καθορισµό VLAN, για δυναµικό προσδιορισµό VLAN ανά χρήστη ανεξάρτητα από την θύρα σύνδεσής του. 5

6 9. Υποστήριξη ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων σε τοπική πρόσβαση 10. Υποστήριξη SNMPv3 για κρυπτογράφηση της SNMP κίνησης. 11. Υποστήριξη SSHv2 για κρυπτογράφηση της κίνησης κατά τη διαχείριση µέσω Telnet. 12.Υποστήριξη εκλογής ρίζας από το spanning-tree πρωτόκολλο µεταξύ δεδοµένων ελεγχόµενων συσκευών 13. Υποστήριξη ελέγχου και περιορισµού της κίνησης των πακέτων µε δηµιουργία και χρήση access lists (ACLs) βάση πληροφορίας επιπέδων 2/3/4 που να περιλαµβάνει κατ ελάχιστον: MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη TCP πόρτα πηγής και προορισµού UDP πόρτα πηγής και προορισµού 14. Υποστήριξη λειτουργίας DHCP snooping ώστε να φιλτράρονται τα DHCP µηνύµατα που έχουν αµφίβολη προέλευση και να περιορίζονται οι επιθέσεις που έχουν στόχο την βάση των DHCP bindings. 15.Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις IP Spoofing. 16.Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις ARP. 17. υνατότητα αποµόνωσης των θυρών του switch ακόµη και εντός του VLAN. 18.Υποστήριξη ρύθµισης των θυρών ώστε να επιτρέπουν πρόσβαση µόνο σε συγκεκριµένους σταθµούς εργασίας ανάλογα µε την MAC address που έχουν 19. Υποστήριξη ρύθµισης των θυρών ώστε να αποµακρύνεται από το switch η MAC address σταθµών που είναι ανενεργοί µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα 20. υνατότητα ενηµέρωσης των διαχειριστών του δικτύου από τον µεταγωγέα όταν ένας χρήστης συνδέεται ή αποχωρεί από το δίκτυο Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων (µετά από αναβάθµιση λογισµικού): 1. Υποστήριξη OSPF δροµολόγησης 2. Υποστήριξη equal και unequal cost load balancing 3. Υποστήριξη Protocol-Independent Multicast (PIM) για IP multicast δροµολόγηση 4. Υποστήριξη Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP) tunnelling 5. Υποστήριξη Policy Based Routing (PBR) 6. Υποστήριξη δροµολόγησης unicast και multicast IPv6 7. Υποστήριξη OSPF v3 8. Υποστήριξη fallback bridging για προώθηση non-ip κίνησης µεταξύ VLANs ΜΤΒF >=200,000 ώρες Προδιαγραφές Ασφαλείας: 1. UL EN IEC CE Marking Προδιαγραφές ηλεκτροµαγνητικών εκποµπών: 6

7 1. FCC 15 Class A 2. VCCI Class A 3. CE marking 4. EN (CISPR22) 2.2. ΕΙ ΟΣ υπ. αριθµ. 2 (ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 8): Προµήθεια, εγκατάσταση και παραµετροποίηση Μεταγωγέα Ορόφου (Distribution Switch) Κτιρίου Πολυορόφου Κτιρίου. Χώρος : Ισόγειο, 1 ος όροφος, 2 ος όροφος, 3 ος όροφος, 4 ος όροφος, 5 ος όροφος, 6 ος όροφος, 7 ος όροφος Πίνακας 3. Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΙ ΟΥΣ #2 Μοντέλο Κατασκευαστής Υποχρεωτική Απαίτηση Απάντηση Προµηθευτή Αριθµός µονάδων 1 Αρχιτεκτονική: Να διαθέτει πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρµόζει σε ικρίωµα 19 Ταχύτητα µεταγωγής >= 13.6 Gbps Συνολική ταχύτητα µεταγωγής πακέτων >= 10 Mpps Υποστηριζόµενη µνήµη DRAM >=64MB Υποστηριζόµενη µνήµη Flash >=32MB Μέγιστος αριθµός υποστηριζόµενων MAC διευθύνσεων για Bridging >= 8000 και Filtering για όλο το switch Υποστήριξη των ακολούθων πρωτοκόλλων (ενσωµατωµένα κατά την παράδοση του εξοπλισµού): 1. Ethernet IEEE 802.3, 10BaseΤ 2. Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BaseTX 3. Υποστήριξη Fast Ethernet interfaces τύπου 100BASE-LX, 100BASE-BX, 100BASE-FX 4. Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z 1000Base-X 5. Υποστήριξη Gigabit Ethernet interfaces τύπου 1000Base-S, 1000Base-LX/LH, 1000Base-ZX, 1000Base-BX και 1000BaseT 6. Υποστήριξη θυρών τύπου Coarse Wavelength-Division Multiplexing (CWDM) Interfaces: 1. Να διαθέτει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) Switched θύρες Ethernet 10/100/1000 η ταχύτητα λειτουργίας (10 ή 100 ή 1000 Mbps) των οποίων να επιλέγεται αυτόµατα. Οι εν λόγω θύρες να φέρουν Auto-MDIX ικανότητα. 7

8 2. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) Gigabit θύρες για σύνδεση σε άλλο µεταγωγέα (uplinks). Οι θύρες να υποστηρίζουν συνδέσεις UTP βάση προτύπου 1000BaseT και συνδέσεις οπτικής ίνας βάση προτύπου 1000Base-Χ. Στην περίπτωση οπτικής ίνας να υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH, 1000BaseBX και 1000BaseZX, µε απλή αλλαγή µετατροπέα (SFP ή GBIC). 3. Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out band διαχείριση (Configuration & Management) µέσω τερµατικού τοπικού ή/και αποµακρυσµένου (µε χρήση modem). Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται µε χρήση κωδικού (password) Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων (ενσωµατωµένες κατά την παράδοση του εξοπλισµού): Υποστήριξη Full Duplex λειτουργίας στις Ethernet, Fast Ethernet και Gigabit Ethernet θύρες (ΙΕΕΕ 802.3x). H λειτουργία σε Half ή Full Duplex να µπορεί να επιλέγεται αυτόµατα. 1. Αριθµός υποστηριζόµενων VLANs >= Αριθµός υποστηριζόµενων VLAN IDs >= Υποστήριξη δυναµικής δηµιουργίας VLANs και διάρθρωσης trunks. 4. Υποστήριξη IEEE 802.1Q πρωτοκόλλου για VLAN Trunking σε όλες τις θύρες. 5. Υποστήριξη απενεργοποίησης του VLAN1 πάνω σε trunk συνδέσεις 6. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d spanning-tree πρωτοκόλλου 7. Yποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d ανά VLAN βάση του προτύπου ΙΕΕΕ 802.1s, έτσι ώστε ανά φυσική σύνδεση να µπορούν να συνυπάρχουν πολλαπλά instances του 802.1d αλγορίθµου, και να επιτυγχάνεται L2 load balancing πάνω από πολλαπλές εφεδρικές συνδέσεις προς το ίδιο σηµείο. 8. Αριθµός υποστηριζόµενων STP instances >= Υποστήριξη λειτουργίας DHCP Server και DHCP relay 10. Υποστήριξη Local Proxy ARP 11. Να υποστηρίζεται έλεγχος σε broadcast και multicast storm ανά θύρα, ώστε προβληµατικοί υπολογιστές να µην µπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του δικτύου. 12. Υποστήριξη IGMP v3 snooping και IGMP filtering. 13.Υποστήριξη IPv6 unicast addresses, DNS για IPv6, ICMPv6 και διπλά IPv4/IPv6 protocol stacks 14.Υποστήριξη αυτόµατου εντοπισµού λοιπών οµοειδών µεταγωγέων στην τοπολογία του δικτύου ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο λογισµικό διαχείρισης να εντοπίζει γειτονικούς µεταγωγείς µέσα από αυτόν τον µεταγωγέα. 15.Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1ad LLDP και LLDP-MED 16. υνατότητα δυναµικής ένταξης των θυρών σε VLANs ανάλογα µε τη MAC διεύθυνση του σταθµού εργασίας που είναι συνδεδεµένος στην εκάστοτε θύρα. 17.Υποστήριξη προσθήκης και διαµόρφωσης VLAN χωρίς επανεκκίνηση του µεταγωγέα Quality of Service: 8

9 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p και DSCP για κατηγοριοποίηση προτεραιοτήτων σε mission-critical εφαρµογές δεδοµένων, φωνής και video. Υποστήριξη κατηγοριοποίησης των πακέτων µε βάση: MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη TCP πόρτα πηγής και προορισµού UDP πόρτα πηγής και προορισµού 1. Υποστήριξη τουλάχιστον τεσσάρων queues ανά πόρτα εξερχόµενης κίνησης 2. Υποστήριξη δηµιουργίας κανόνων επίβλεψης (policies) µε στόχο τον περιορισµό της εισερχόµενης κίνησης (rate limiting), βάση: MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη TCP πόρτα πηγής και προορισµού UDP πόρτα πηγής και προορισµού 3. Υποστηριζόµενος αριθµός policies για Fast Ethernet και Gigabit >= 60 Ethernet πόρτες 4. Υποστήριξη Weighted Tail Drop για αποφυγή συµφόρησης στις ουρές εισερχόµενης και εξερχόµενης κίνησης 5. Υποστήριξη Shaped Round Robin (SRR) προγραµµατισµό της κίνησης στις διαθέσιµες ουρές προτεραιοτήτων. 6. Υποστήριξη Strict Priority queuing ιαχείριση: 1. SNMP v1, v2c, v3 2. RFC 1213 (MIB-II) και SNMPv2 ΜΙΒ 3. Bridging MIB 4. RFC 1253-MIB 5. Υποστήριξη αυτόµατου προγραµµατισµού µέσω ΒΟΟΤ server. 6. Υποστήριξη τουλάχιστον 4 οµάδων ενσωµατωµένου RMON (history, statistics, alarm & events) 7. υνατότητα υποστήριξης και των εννέα (9) συνολικά RMON groups µέσω µίας Switched Port Analyzer (SPAN) θύρας, που να επιτρέπει παρακολούθηση κίνησης µίας µεµονωµένης θύρας, συνόλου θυρών, ενός VLAN ή ολόκληρου του switch από έναν network analyzer ή RMON probe 8. Υποστήριξη Remote SPAN (RSPAN) ώστε αν είναι δυνατή η παρακολούθηση κίνησης των θυρών ενός δικτύου σε επίπεδο 2, από µια οποιαδήποτε θύρα του ίδιου δικτύου ακόµη κι αν η θύρα αυτή βρίσκεται σε άλλο µεταγωγέα. 9. Υποστήριξη προτύπων RMON Ι & ΙΙ και των RMON-MIB και RMON2-MIB 10. Υποστήριξη L2 trace route για εύκολο εντοπισµό βλαβών 11. Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet 12.Υποστήριξη TFTP για µεταφορά αρχείων 13.Να συνεργάζεται πλήρως και χωρίς όρους µε το σύστηµα διαχείρισης του δικτύου (NMS) 14. Υποστήριξη DNS client για IP resolution 15. Υποστήριξη Network Time Protocol (ΝΤP) για ακριβή και συνεπή χρονισµό. 16. υνατότητα υποστήριξης λειτουργικότητας IP SLA 17. LEDs πολλαπλών λειτουργιών για ένδειξη κατάστασης τόσο των θυρών όσο και του µεταγωγέα 9

10 18. Το λογισµικό του µεταγωγέα να περιλαµβάνει ενσωµατωµένο γραφικό εργαλείο για διαχείριση µέσα από Web browser 19. Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά µέσω command line interface. ιαθεσιµότητα: υνατότητα υποστήριξης εφεδρικής τροφοδοσίας. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1w, για ταχεία σύγκλιση σε περίπτωση αστοχίας του Spanning Tree πρωτοκόλλου ανεξάρτητα µε την παραµετροποίηση των STP timers. Υποστήριξη γρήγορης αποκατάστασης µέσω εναλλακτικού κυκλώµατος (<=5sec), της διασύνδεσης σε περίπτωση αποτυχίας η βλάβης του κυρίως κυκλώµατος Υποστήριξη αυτόµατου εντοπισµού µονόδροµων συνδέσεων, που προκύπτουν από βλάβη στη φυσική σύνδεση. Υποστήριξη παραµετροποίησης των θυρών, ώστε να µην λαµβάνει χώρα ο υπολογισµός του αλγόριθµου STP κατά τη διασύνδεση υπολογιστών στις θύρες αυτές. Ασφάλεια: 1. Πρόσβαση µε χρήση συνθηµατικών (passwords) τόσο για τοπική και αποµακρυσµένη πρόσβαση. 2. Υποστήριξη TACACS+ και RADIUS πιστοποίησης των χρηστών για πρόσβαση στο µεταγωγέα 3. Υποστήριξη 802.1x για πιστοποίηση χρηστών. 4. Υποστήριξη 802.1x µε καθορισµό VLAN, για δυναµικό προσδιορισµό VLAN ανά χρήστη ανεξάρτητα από την θύρα σύνδεσής του. 5. Υποστήριξη ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων σε τοπική πρόσβαση 6. Υποστήριξη SSHv2 για κρυπτογράφηση της κίνησης κατά τη διαχείριση µέσω Telnet. 7. Υποστήριξη SNMPv3 για κρυπτογράφηση της SNMP κίνησης. 8. Υποστήριξη ελέγχου και περιορισµού της κίνησης των πακέτων µε δηµιουργία και χρήση access lists (ACLs) ανά θύρα βάση MAC και IP διεύθυνσηs πηγής και προορισµού, αλλά και πληροφορίας επιπέδου 4 (TCP/UDP port). 9. Υποστήριξη εκλογής ρίζας του Spanning Tree πρωτοκόλλου µεταξύ δεδοµένων ελεγχόµενων συσκευών. 10.Υποστήριξη λειτουργίας DHCP snooping ώστε να φιλτράρονται τα DHCP µηνύµατα που έχουν αµφίβολη προέλευση και να περιορίζονται οι επιθέσεις που έχουν στόχο την βάση των DHCP bindings. 11.Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις IP Spoofing. 12.Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις ARP. 13. υνατότητα αποµόνωσης των θυρών του switch ακόµη και εντός του VLAN. 14.Υποστήριξη ρύθµισης των θυρών ώστε να αποµακρύνεται από το switch η MAC address σταθµών που είναι ανενεργοί µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα 15. υνατότητα ενηµέρωσης των διαχειριστών του δικτύου από τον µεταγωγέα όταν ένας χρήστης συνδέεται ή αποχωρεί από το δίκτυο 16.Υποστήριξη ρύθµισης των θυρών ώστε να επιτρέπουν πρόσβαση µόνο σε συγκεκριµένους σταθµούς εργασίας ανάλογα µε την MAC address που έχουν. ΜΤΒF >=200,000 ώρες 10

11 Προδιαγραφές Ασφαλείας: UL EN CE marking IEC Προδιαγραφές ηλεκτροµαγνητικών εκποµπών: 1. FCC Part 15 Class A 2. VCCI Class A 3. CE Mark 4. ΕΝ EN Class A (CISPR 22 Class A) 2.3. ΕΙ ΟΣ υπ. αριθµ. 3 (ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1): Προµήθεια, εγκατάσταση και παραµετροποίηση Μεταγωγέα Ορόφου (Distribution Switch) Κτιρίου Πολυορόφου Κτιρίου. Χώρος : Υπόγειο Πίνακας 4. Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΙ ΟΥΣ #3 Μοντέλο Κατασκευαστής Υποχρεωτική Απαίτηση Απάντηση Προµηθευτή Αριθµός µονάδων 1 Αρχιτεκτονική: Να διαθέτει πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρµόζει σε ικρίωµα 19 Ταχύτητα µεταγωγής Συνολική ταχύτητα µεταγωγής πακέτων Υποστηριζόµενη µνήµη DRAM Υποστηριζόµενη µνήµη Flash Μέγιστος αριθµός υποστηριζόµενων MAC διευθύνσεων για Bridging και Filtering για όλο το switch >= 8.8 Gbps >= 6 Mpps >=64MB >=32MB >= 8000 Υποστήριξη των ακολούθων πρωτοκόλλων (ενσωµατωµένα κατά την παράδοση του εξοπλισµού): 1. Ethernet IEEE 802.3, 10BaseΤ 2. Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BaseTX 3. Υποστήριξη Fast Ethernet interfaces τύπου 100BASE-LX, 100BASE- BX100BASE-FX 4. Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z 1000Base-X 5. Υποστήριξη Gigabit Ethernet interfaces τύπου 1000Base-S, 1000Base-LX/LH, 1000Base-ZX, 1000Base-BX και 1000BaseT 6. Υποστήριξη θυρών τύπου Coarse Wavelength-Division Multiplexing (CWDM) Interfaces: 11

12 1. Να διαθέτει τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) Switched θύρες Ethernet 10/100/1000 η ταχύτητα λειτουργίας (10 ή 100 ή 1000 Mbps) των οποίων να επιλέγεται αυτόµατα. Οι εν λόγω θύρες να φέρουν Auto-MDIX ικανότητα. 2. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) Gigabit θύρες για σύνδεση σε άλλο µεταγωγέα (uplinks). Οι θύρες να υποστηρίζουν συνδέσεις UTP βάση προτύπου 1000BaseT και συνδέσεις οπτικής ίνας βάση προτύπου 1000Base-Χ. Στην περίπτωση οπτικής ίνας να υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH, 1000BaseBX και 1000BaseZX, µε απλή αλλαγή µετατροπέα (SFP ή GBIC). 3. Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out band διαχείριση (Configuration & Management) µέσω τερµατικού τοπικού ή/και αποµακρυσµένου (µε χρήση modem). Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται µε χρήση κωδικού (password) Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων (ενσωµατωµένες κατά την παράδοση του εξοπλισµού): Υποστήριξη Full Duplex λειτουργίας στις Ethernet, Fast Ethernet και Gigabit Ethernet θύρες (ΙΕΕΕ 802.3x). H λειτουργία σε Half ή Full Duplex να µπορεί να επιλέγεται αυτόµατα. Αριθµός υποστηριζόµενων VLANs >= 250 Αριθµός υποστηριζόµενων VLAN IDs >= 4000 Υποστήριξη δυναµικής δηµιουργίας VLANs και διάρθρωσης trunks. Υποστήριξη IEEE 802.1Q πρωτοκόλλου για VLAN Trunking σε όλες τις θύρες. Υποστήριξη απενεργοποίησης του VLAN1 πάνω σε trunk συνδέσεις Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d spanning-tree πρωτοκόλλου Yποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d ανά VLAN βάση του προτύπου ΙΕΕΕ 802.1s, έτσι ώστε ανά φυσική σύνδεση να µπορούν να συνυπάρχουν πολλαπλά instances του 802.1d αλγορίθµου, και να επιτυγχάνεται L2 load balancing πάνω από πολλαπλές εφεδρικές συνδέσεις προς το ίδιο σηµείο. Αριθµός υποστηριζόµενων STP instances >=128 Υποστήριξη λειτουργίας DHCP Server και DHCP relay Υποστήριξη Local Proxy ARP Να υποστηρίζεται έλεγχος σε broadcast και multicast storm ανά θύρα, ώστε προβληµατικοί υπολογιστές να µην µπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του δικτύου. Υποστήριξη IGMP v3 snooping και IGMP filtering. Υποστήριξη IPv6 unicast addresses, DNS για IPv6, ICMPv6 και διπλά IPv4/IPv6 protocol stacks Υποστήριξη αυτόµατου εντοπισµού λοιπών οµοειδών µεταγωγέων στην τοπολογία του δικτύου ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο λογισµικό διαχείρισης να εντοπίζει γειτονικούς µεταγωγείς µέσα από αυτόν τον µεταγωγέα. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1ad LLDP και LLDP-MED υνατότητα δυναµικής ένταξης των θυρών σε VLANs ανάλογα µε τη MAC διεύθυνση του σταθµού εργασίας που είναι συνδεδεµένος στην εκάστοτε θύρα. Υποστήριξη προσθήκης και διαµόρφωσης VLAN χωρίς επανεκκίνηση του µεταγωγέα 12

13 Quality of Service: 1. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p και DSCP για κατηγοριοποίηση προτεραιοτήτων σε mission-critical εφαρµογές δεδοµένων, φωνής και video. Υποστήριξη κατηγοριοποίησης των πακέτων µε βάση: MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη TCP πόρτα πηγής και προορισµού UDP πόρτα πηγής και προορισµού 2. Υποστήριξη τουλάχιστον τεσσάρων queues ανά πόρτα εξερχόµενης κίνησης 3. Υποστήριξη δηµιουργίας κανόνων επίβλεψης (policies) µε στόχο τον περιορισµό της εισερχόµενης κίνησης (rate limiting), βάση: MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη TCP πόρτα πηγής και προορισµού UDP πόρτα πηγής και προορισµού 4. Υποστηριζόµενος αριθµός policies για Fast Ethernet και Gigabit >= 60 Ethernet πόρτες 5. Υποστήριξη Weighted Tail Drop για αποφυγή συµφόρησης στις ουρές εισερχόµενης και εξερχόµενης κίνησης 6. Υποστήριξη Shaped Round Robin (SRR) προγραµµατισµό της κίνησης στις διαθέσιµες ουρές προτεραιοτήτων. 7. Υποστήριξη Strict Priority queuing ιαχείριση: SNMP v1, v2c, v3 RFC 1213 (MIB-II) και SNMPv2 ΜΙΒ Bridging MIB RFC 1253-MIB Υποστήριξη αυτόµατου προγραµµατισµού µέσω ΒΟΟΤ server. Υποστήριξη τουλάχιστον 4 οµάδων ενσωµατωµένου RMON (history, statistics, alarm & events) υνατότητα υποστήριξης και των εννέα (9) συνολικά RMON groups µέσω µίας Switched Port Analyzer (SPAN) θύρας, που να επιτρέπει παρακολούθηση κίνησης µίας µεµονωµένης θύρας, συνόλου θυρών, ενός VLAN ή ολόκληρου του switch από έναν network analyzer ή RMON probe Υποστήριξη Remote SPAN (RSPAN) ώστε αν είναι δυνατή η παρακολούθηση κίνησης των θυρών ενός δικτύου σε επίπεδο 2, από µια οποιαδήποτε θύρα του ίδιου δικτύου ακόµη κι αν η θύρα αυτή βρίσκεται σε άλλο µεταγωγέα. Υποστήριξη προτύπων RMON Ι & ΙΙ και των RMON-MIB και RMON2-MIB Υποστήριξη L2 trace route για εύκολο εντοπισµό βλαβών Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet Υποστήριξη TFTP για µεταφορά αρχείων Να συνεργάζεται πλήρως και χωρίς όρους µε το σύστηµα διαχείρισης του δικτύου (NMS) Υποστήριξη DNS client για IP resolution Υποστήριξη Network Time Protocol (ΝΤP) για ακριβή και συνεπή χρονισµό. υνατότητα υποστήριξης λειτουργικότητας IP SLA LEDs πολλαπλών λειτουργιών για ένδειξη κατάστασης τόσο των θυρών όσο και του µεταγωγέα 13

14 Το λογισµικό του µεταγωγέα να περιλαµβάνει ενσωµατωµένο γραφικό εργαλείο για διαχείριση µέσα από Web browser Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά µέσω command line interface. ιαθεσιµότητα: υνατότητα υποστήριξης εφεδρικής τροφοδοσίας Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1w, για ταχεία σύγκλιση σε περίπτωση αστοχίας του Spanning Tree πρωτοκόλλου ανεξάρτητα µε την παραµετροποίηση των STP timers. Υποστήριξη γρήγορης αποκατάστασης µέσω εναλλακτικού κυκλώµατος (<=5sec), της διασύνδεσης σε περίπτωση αποτυχίας η βλάβης του κυρίως κυκλώµατος Υποστήριξη αυτόµατου εντοπισµού µονόδροµων συνδέσεων, που προκύπτουν από βλάβη στη φυσική σύνδεση. Υποστήριξη παραµετροποίησης των θυρών, ώστε να µην λαµβάνει χώρα ο υπολογισµός του αλγόριθµου STP κατά τη διασύνδεση υπολογιστών στις θύρες αυτές. Ασφάλεια: 1. Πρόσβαση µε χρήση συνθηµατικών (passwords) τόσο για τοπική και αποµακρυσµένη πρόσβαση. 2. Υποστήριξη TACACS+ και RADIUS πιστοποίησης των χρηστών για πρόσβαση στο µεταγωγέα 3. Υποστήριξη 802.1x για πιστοποίηση χρηστών. 4. Υποστήριξη 802.1x µε καθορισµό VLAN, για δυναµικό προσδιορισµό VLAN ανά χρήστη ανεξάρτητα από την θύρα σύνδεσής του. 5. Υποστήριξη ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων σε τοπική πρόσβαση 6. Υποστήριξη SSHv2 για κρυπτογράφηση της κίνησης κατά τη διαχείριση µέσω Telnet. 7. Υποστήριξη SNMPv3 για κρυπτογράφηση της SNMP κίνησης. 8. Υποστήριξη ελέγχου και περιορισµού της κίνησης των πακέτων µε δηµιουργία και χρήση access lists (ACLs) ανά θύρα βάση MAC και IP διεύθυνσηs πηγής και προορισµού, αλλά και πληροφορίας επιπέδου 4 (TCP/UDP port). 9. Υποστήριξη εκλογής ρίζας του Spanning Tree πρωτοκόλλου µεταξύ δεδοµένων ελεγχόµενων συσκευών. 10. Υποστήριξη λειτουργίας DHCP snooping ώστε να φιλτράρονται τα DHCP µηνύµατα που έχουν αµφίβολη προέλευση και να περιορίζονται οι επιθέσεις που έχουν στόχο την βάση των DHCP bindings. 11. Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις IP Spoofing. 12. Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις ARP. 13. υνατότητα αποµόνωσης των θυρών του switch ακόµη και εντός του VLAN. 14. Υποστήριξη ρύθµισης των θυρών ώστε να αποµακρύνεται από το switch η MAC address σταθµών που είναι ανενεργοί µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα 15. υνατότητα ενηµέρωσης των διαχειριστών του δικτύου από τον µεταγωγέα όταν ένας χρήστης συνδέεται ή αποχωρεί από το δίκτυο 16. Υποστήριξη ρύθµισης των θυρών ώστε να επιτρέπουν πρόσβαση µόνο σε συγκεκριµένους σταθµούς εργασίας ανάλογα µε την MAC address που έχουν. 14

15 ΜΤΒF >= 200,000 ώρες Προδιαγραφές Ασφαλείας: 1. UL EN CE marking 4. IEC Προδιαγραφές ηλεκτροµαγνητικών εκποµπών: 1. FCC Part 15 Class A 2. VCCI Class A 3. CE Mark 4. EN (CISPR24) 5. EN Class A (CISPR 22 Class A) 2.4. ΕΙ ΟΣ υπ. αριθµ. 4 (ΠΟΣΟΤΗΤΑ 20): Οπτικοί µετατροπείς Gigabit Ethernet SFPs (Small Form Factor Pluggable), GE SFP, LC connector, SX transceiver, κατάλληλους για Πολύτροπη Οπτική Ίνα (MMF), Wavelength = 850 nm, Core Size = 62.5 µm Τοποθέτηση : 10 στον Core Switch, 9 στους Distribution Switches και 1 σε υφιστάµενο Κεντρικό Μεταγωγέα µε τον οποίο θα συνδεθεί ο Core Switch ΕΙ ΟΣ υπ. αριθµ. 5 (ΠΟΣΟΤΗΤΑ 18) : Oπτικό patch cord µήκους 2m (τουλάχιστον) για την σύνδεση του SFP του µεταγωγέα µε την απόληξη της οπτικής ίνας τύπου ST στο RACK. Προσοχή : Οι απολήξεις των οπτικών ινών στα RACKs είναι τύπου ST (Stick and Twist) ΕΙ ΟΣ υπ. αριθµ. 6 (ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1) : Oπτικό patch cord µήκους 15m (τουλάχιστον) για την σύνδεση του SFP του core switch µε το SFP του υφιστάµενου Κεντρικού Μεταγωγέα ΕΙ ΟΣ υπ. αριθµ. 7 (ΠΟΣΟΤΗΤΑ 10) : UPS (rackmountable, 1U, Line Interactive, τουλάχιστον 450 VA) για τους µεταγωγείς. ΣΥΣΤΗΜΑ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS), ΙΣΧΥΟΣ 450 VA minimum 1. Rack Mountable : 2. Ύψος : 1 U 3. Πλάτος : έως 19 inch 4. Βάθος : έως 20 inch δεδοµένου ότι τα RACKs είναι 22 U και 60x60 cm. 5. Τεχνολογία : LINE INTERACTIVE 6. Ισχύς : 450 VA κατ ελάχιστον 7. Προστασία από υπέρταση : 8. Ενσωµατωµένη οθόνη LCD για ενηµέρωση σε πραγµατικό χρόνο. 15

16 9. Θύρες σύνδεσης: serial (RS232) για διαχείριση 10. Ηχητικές προειδοποιήσεις σε περιπτώσεις σφαλµάτων 11. Αυτονοµία Μπαταρίας : τουλάχιστον 4 λεπτά µε πλήρες φορτίο 12. Βάρος : έως 15 kg 13. Θερµοκρασία λειτουργίας : 0 40 o C 2.8. ΕΙ ΟΣ υπ. αριθµ. 8 (ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 100): Καλώδια Patch Cords Cat5e µήκους 1 m PATCHCORD CATEGORY 5e, µήκος ένα (1) µέτρο, ευθύ, γκρι ή λευκού χρώµατος, συµβατά ως προς ΤΙΑ/ΕΙΑ-568Β, αρσενικούς snagless molded RJ-45 connectors, πιστοποιηµένο ΕΙ ΟΣ υπ. αριθµ. 9 (ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 100): Καλώδια Patch Cords Cat5e µήκους 3 m PATCHCORD CATEGORY 5e, µήκος τρία (3) µέτρα, ευθύ, γκρι ή λευκού χρώµατος, συµβατά ως προς ΤΙΑ/ΕΙΑ-568Β, αρσενικούς snagless molded RJ-45 connectors, πιστοποιηµένο. 3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3.1. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑ ΟΣΗ To έργο θα πρέπει να παραδοθεί από τον Ανάδοχο πλήρως λειτουργικό και ολοκληρωµένο. Οι µεταγωγείς και όλος ο εξοπλισµός να είναι σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην περίπτωση όπου κάποιο στοιχείο απαραίτητο για την λειτουργία του δικτύου δεν περιγράφεται, είναι υποχρεωµένος ο Ανάδοχος να το συµπεριλάβει στη προµήθεια προκειµένου να λειτουργεί το σύστηµα απρόσκοπτα. Το έργο δεν µπορεί να ανατεθεί τµηµατικά, δεδοµένου ότι ο Ανάδοχος θα είναι συνολικά υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία του συνόλου του ενεργού εξοπλισµού. Το έργο θα πρέπει να παραδοθεί το αργότερο εντός εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Οι ενδιαφερόµενοι και υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να λάβουν πλήρη γνώση όλων των συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών εγκατάστασης των συσκευών-υλικών που θα προµηθεύσουν. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό και η υποβολή προσφοράς σηµαίνει ότι ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση όλων των προαναφερόµενων και των συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών. Να προβλέψει την προστασία των υπαρχόντων οικοδοµικών και Η/Μ στοιχείων και εγκαταστάσεων, για την αποφυγή ζηµιών, τις οποίες - αν προκαλέσει - θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να αποκαταστήσει (επίσης µε δική του µέριµνα και δαπάνη). Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει υπόψη του την οµαλή λειτουργία του υπόλοιπου κτιρίου και όλων του των εγκαταστάσεων και την οµαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων σ αυτό. ΟΛΟΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΑ ΕΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΣ (Η πρώτη φορά χρήσης των µεταγωγέων, SFPs, UPS, κλπ. θα είναι στο ΓΝΠ) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ( SWITCHES) ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 16

17 Στα πλαίσια της παρούσας προµήθειας περιλαµβάνεται η προµήθεια, εγκατάσταση και διαµόρφωση ενεργών δικτυακών συσκευών τύπου µεταγωγέα. Θα πρέπει ο ενεργός δικτυακός εξοπλισµός που θα προταθεί από τους υποψηφίους αναδόχους να είναι απολύτως συµβατός και διαλειτουργικός µε τον υπάρχοντα εξοπλισµό του υπόλοιπου δικτύου του Νοσοκοµείου, και θα πρέπει να εξασφαλίζει (υποχρέωση του αναδόχου να το αποδείξει) τη διατήρηση του οµοιογενούς και ενιαίου περιβάλλοντος διαχείρισης του δικτύου που έχουµε σήµερα. Οι νέες αυτές δικτυακές συσκευές θα συνδεθούν στο δίκτυο του Νοσοκοµείου όπως αναλύθηκε. Θα πραγµατοποιηθούν συνδέσεις τους µε άλλες υπάρχουσες ενεργές δικτυακές συσκευές. Κατά τη διαµόρφωση του ενεργού δικτυακού εξοπλισµού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι απαιτείται η ολοκλήρωση των κατωτέρω ενεργειών και η επιτυχής επίδειξη των αντίστοιχων δυνατοτήτων ως ένα ενιαίο λειτουργικά σύνολο: Ανάπτυξη πολλαπλών Ιδεατών Τοπικών ικτύων (VLANs). Υποστήριξη διαφοροποιηµένης Ποιότητας Εξυπηρέτησης (QoS) στη µεταγωγή πακέτων. ηµιουργία αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών λήψης αντιγράφων ασφαλείας από τα αρχεία διαµόρφωσης των ενεργών δικτυακών συσκευών. Λήψη µέτρων ενίσχυσης της ασφάλειας του δικτύου (security) και της διακινούµενης πληροφορίας. Πρόληψη προβληµάτων ασφάλειας µε µέτρα που υλοποιούνται στις ενεργές δικτυακές συσκευές. Υποστήριξη και βασική εκπαίδευση εξουσιοδοτηµένου προσωπικού του Νοσοκοµείου στον τρόπο λειτουργίας του δικτύου και στη συγκεκριµένη διαµόρφωση (configuration) των ενεργών δικτυακών συσκευών ώστε να αποκτήσουν βασική δυνατότητα υποστήριξής της σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προϋπόθεση για να γίνει αποδεκτός ο προτεινόµενος από τον υποψήφιο ανάδοχο εξοπλισµός εκτός των τεχνικών και άλλων χαρακτηριστικών που αναφέρονται παραπάνω - να µην είναι ούτε στο ελάχιστο µεταχειρισµένος αλλά η χρήση του στο δίκτυο του Νοσοκοµείου να είναι και η πρώτη φορά λειτουργίας του. Είναι ευθύνη του αναδόχου/προµηθευτή να αποδείξει ότι όλος ο ενεργός δικτυακός εξοπλισµός που προτείνει και εγκαθιστά, είναι εντελώς καινούριος. Αντίστοιχα στοιχεία µπορεί από την επίβλεψη να ζητηθούν και για τον υπόλοιπο υπό προµήθεια καλωδιακό και άλλο εξοπλισµό, ώστε και γι αυτά ο ανάδοχος να αποδείξει ότι χρησιµοποιούνται για πρώτη φορά ΕΓΓΥΗΣΗ Για όλο τον ΕΝΕΡΓΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (Μεταγωγείς, SFPs, UPS, κλπ.) εγγύηση καλής λειτουργίας για έναν (1) χρόνο τουλάχιστον ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μετά την λήξη της εγγύησης να υπάρχει η δυνατότητα σύναψης συµβολαίου συντήρησης υποστήριξης του έργου από τον Ανάδοχο ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : ,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη τιµή. Προϋπολογισµός έργου σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (43.400,00 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 17

18 Η προσφορά θα πρέπει να είναι κλειστή σε σφραγισµένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: α) Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυµία, /νση, τηλ. κ.λ.π.) β) Τα στοιχεία του Νοσοκοµείου µε τις λέξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προµήθεια: Ενεργού εξοπλισµού δικτύου για το πολυόροφο κτίριο, προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Προµηθειών (κτίριο Γ. Γεννηµατάς 2ος όροφος) έως και την , ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πµ. Όπου και το άνοιγµα των προσφορών, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης όπως ορίσθηκε µε την αρίθµ. 35/ (θέµα ΕΗ 27ον) Απόφαση.Σ. µε Α Α:6ΖΓ46906Λ- ΘΟ του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών. Ο ιοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών Θεόδωρος Σερεµέτης 18

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Αριθμός μονάδων >= 5

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Αριθμός μονάδων >= 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα:09.2.206 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 27262 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΦΜ 9990086 ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου Πληροφορίες: Θεολόγος Τσιγάρος Τηλ. 2241099166 Φαξ:2241099044 rhodes_ype@aegean.gr Μυτιλήνη : 2/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ7Λ7-ΓΒ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Περιστέρι, 6/6/2013. Αρ. Πρωτ.: 111400

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ7Λ7-ΓΒ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Περιστέρι, 6/6/2013. Αρ. Πρωτ.: 111400 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 6/6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΦΜ 999100816 Πάτρα: Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για κατάθεση

Διαβάστε περισσότερα

: 18 / 07 / 2014 . 146538 : 17 : 15351 : 213-2005169 : 210 6032 543 (6.000,00 ). 1) 2) 6) 25 / 07 / 2014 08:00 14:30

: 18 / 07 / 2014 . 146538 : 17 : 15351 : 213-2005169 : 210 6032 543        (6.000,00 ). 1) 2) 6)  25 / 07 / 2014 08:00 14:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: 7 ο Χλµ. Λ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας: 3 Παλλήνη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μοντέλο Κατασκευαστής Αριθμός μονάδων Αρχιτεκτονική: Να διαθέτει πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 2β: Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφοράς

Τεύχος 2β: Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφοράς ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 1 Η ΦΑΣΗ Τεύχος 2β: Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφοράς Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 2α: Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης

Τεύχος 2α: Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 1 Η ΦΑΣΗ Τεύχος 2α: Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 25/11/2010 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 148428/1 12 2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό,

Διαβάστε περισσότερα

««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Π.Α.»

««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Π.Α.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 3-12-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Μακρανδρεου Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4202 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Περιεχόμενα Δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 5 Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 6 Δ.1.1.1 Αρχιτεκτονική του Νέου ΟΠΣ 6 Δ.1.1.2 Ασφάλεια Δεδομένων και

Διαβάστε περισσότερα

10 Data Network Πινακες Συμμορφωσης ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΑΠΟ 13

10 Data Network Πινακες Συμμορφωσης ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΑΠΟ 13 10 Data Network Πινακες Συμμορφωσης 22-04-2016 Διακήρυξη : ΧΧΧΧ-ΧΧΧ Αντικείμενο : Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών δεδομένων (Data Network) ΔΕΔΔΗΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές. 28 Ιουνίου 2016 & ώρα 11:30

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές. 28 Ιουνίου 2016 & ώρα 11:30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδια: Μαρία Λαμπροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδια: Μαρία Λαμπροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.1 : ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (ΠΤΧ) & ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Ειδών /Προϋπολογισμού της Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικός Διάλογος)

Πίνακας Ειδών /Προϋπολογισμού της Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικός Διάλογος) Πίνακας Ειδών /Προϋπολογισμού της Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικός Διάλογος) Πίνακες Ομάδων/Προϋπολογισμού ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 154.180,00 Ομάδες - Είδη Περιγραφή Προυπολογισμός Ομάδα 1 Άλλα Εκτυπωτικά

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 24 Οκτωβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: 291534 (10781) 332196 (12353)

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2551353423

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέρκυρα, 07/11/2016 6 η Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 21013 ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ.:2661360868 FAX:2661081086

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 1. Τεχνικές Προδιαγραφές 2. Προϋπολογισμός 3. Έντυπο προσφοράς τεχνικών προδιαγραφών 4. Προϋπολογισμός Προσφοράς

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 1. Τεχνικές Προδιαγραφές 2. Προϋπολογισμός 3. Έντυπο προσφοράς τεχνικών προδιαγραφών 4. Προϋπολογισμός Προσφοράς ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. Τεχνικές Προδιαγραφές 2. Προϋπολογισμός 3. Έντυπο προσφοράς τεχνικών προδιαγραφών 4. Προϋπολογισμός Προσφοράς ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πανε ιστηµιού ολη Ρεθύµνου Πληροφορίες: κ. Κυβέλη Καρνιαβούρα ΤΗΛ. 2831077940 FAX 2831077960 EMAIL karniaboyra@admin.uoc.gr WEB PAGE www.uoc.gr Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

24 GE + 2 GE SFP L2 Managed Switch

24 GE + 2 GE SFP L2 Managed Switch GEL-2670 Έκδοση υλικού (h/w): 1 24 GE + 2 GE SFP L2 Managed Switch The LevelOne GEL-2670 is an intelligent L2 Managed Switch with 24 x 1000Base-T ports and 2 x 100/1000BASE-X SFP (Small Form Factor Pluggable)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 999935371 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΙΛΑ 50100 ΚΟΖΑΝΗ Τηλ. 2461068282, 2461068286 Fax. 2461039765 E-mail: elke@teiwm.gr

Διαβάστε περισσότερα

48 GE + 2 GE SFP Web Smart Switch

48 GE + 2 GE SFP Web Smart Switch GSW-4876 Version: 3 48 GE + 2 GE SFP Web Smart Switch Το GSW-4876 είναι ένα έξυπνο Layer 2 Web Smart Switch από την LevelOne και είναι εξοπλισμένο με 48 x 10/100/1000 Base-T και 2 SFP (διαμοιραζόμενες)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 22/10/2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6360 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPVS 48821000-9, 32580000-2, 32562300-3,

Διαβάστε περισσότερα

20 GE + 4 GE Combo SFP + 2 10G Slots L3 Managed Stackable Switch

20 GE + 4 GE Combo SFP + 2 10G Slots L3 Managed Stackable Switch GTL-2691 Έκδοση υλικού (h/w): 1 Modules are to be ordered separately. 20 GE + 4 GE Combo SFP + 2 10G Slots L3 Managed Stackable Switch The LevelOne GEL-2691 is a Layer 3 Managed switch with 24 x 1000Base-T

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. 654 04 ΚΑΒΑΛΑ Τ.Θ. 1194 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. 654 04 ΚΑΒΑΛΑ Τ.Θ. 1194 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Α Α: Ω43Φ4691Ο8-5Α7 /ΝΣΗ: ιοικητικού - Οικονοµικού Καβάλα 08/10/2014 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζηµιώσεων, Προµηθειών & Περιουσίας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 14. Ποιος είναι ο ρόλος των καρτών δικτύου (Network Interface Card, NIC); Απάντηση: Οι κάρτες δικτύου χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για data και voice (Voip) και συναφούς ενεργού εξοπλισμού σε κτίρια του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η δομημένη καλωδίωση θα εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΚΥΑ 679/22.08.96) Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 Ξάνθη Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410,

Διαβάστε περισσότερα

3-Slot Gigabit Modular L2 Managed Switch

3-Slot Gigabit Modular L2 Managed Switch MSL-3S79 Έκδοση υλικού (h/w): 1 Modules are to be ordered separately. 3-Slot Gigabit Modular L2 Managed Switch The MSL-3S79, is a multi-port Layer 2 managed switch with 3 slots for 8-port Gigabit Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003193257 2015-10-20

15PROC003193257 2015-10-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.10.20 14:19:10 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΨ4Χ4690Ω3-ΒΥ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100 FAX: 210 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100 FAX: 210 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100 FAX: 210 9577050 Αθήνα,10/10/2014 Αρ. πρωτ.: 51730 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41419 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 9

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41419 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41419 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 1 / 56 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 13PROC001748705 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/1832 2013-11-29 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. 10.7134.0010 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. 10.7134.0010 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. 10.7134.0010 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 82_/2014_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τίτλος Έργου Ανάπτυξη διαδικτυακών ερευνητικών υποδομών

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τίτλος Έργου Ανάπτυξη διαδικτυακών ερευνητικών υποδομών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος Έργου Ανάπτυξη διαδικτυακών ερευνητικών υποδομών Αντικείμενο ιαγωνισμού Προμήθεια μεταγωγέων τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αρ. πρωτ. 71/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ (ROUTERS) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ. Αρ. πρωτ. 71/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ (ROUTERS) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. πρωτ. 71/27-01-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ (ROUTERS) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εγκατάσταση υποδομής δομημένης καλωδίωσης για data, voice και εν γένει ενοποιημένων επικοινωνιών (unified communications) καθώς και του συναφούς ενεργού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΣΗΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΣΗΛ , FAX: ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΣΗΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΣΗΛ , FAX: , Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΣΗΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΣΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Ν ο 75/2010 ΠΡΟΦΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΙΨ646Ψ8Ζ6-Ε10 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14SYMV001833193 2014-01-20 ΣΥΜΒΑΣΗ Στο ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ σήμερα την 30/12/2013 και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 6: Αρχιτεκτονική TCP/IP

Μάθημα 6: Αρχιτεκτονική TCP/IP Μάθημα 6: Αρχιτεκτονική TCP/IP 6.1 Συσχέτιση OSI και TCP/IP Η αρχιτεκτονική TCP/IP ακολουθεί ένα πρότυπο διαστρωμάτωσης παρόμοιο με το μοντέλο OSI. Η αντιστοιχία φαίνεται στο σχήμα 6.1. Η ονομασία της

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωσης. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 9 ο

Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωσης. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 9 ο Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωσης Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 9 ο Εισαγωγή Ένα δίκτυο αποτελείται από ενεργά και παθητικά στοιχεία. Στα παθητικά στοιχεία εντάσσονται τα καλώδια και τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100 FAX: 210 9577050 Αθήνα,10/10/2014 Αρ. πρωτ.: 51730 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘ. ΠΡΟΓΡΑΜ. & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ηράκλειο, 26-09-2013 Θέµα: «Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού για την συντήρηση και διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/128877 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προµήθεια εξοπλισµού τοπικού δικτύου και διαδικτύου» Προϋπολογισµός: 14.500,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Α.Μ.: 46/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προµήθεια εξοπλισµού τοπικού δικτύου και διαδικτύου» Προϋπολογισµός: 14.500,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Α.Μ.: 46/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τηλ.: 2132023888-9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 04/08/2015 Αρ. πρωτ. 914 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.700,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Εισαγωγή Πρότυπο τριών Διαστάσεων Λειτουργίας Μοντέλο Διαχείρισης FCAPS Το Δίκτυο του Ε.Μ.Π. Περιβάλλον Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Εισαγωγή Πρότυπο τριών Διαστάσεων Λειτουργίας Μοντέλο Διαχείρισης FCAPS Το Δίκτυο του Ε.Μ.Π. Περιβάλλον Εργαστηριακών Ασκήσεων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Εισαγωγή Πρότυπο τριών Διαστάσεων Λειτουργίας Μοντέλο Διαχείρισης FCAPS Το Δίκτυο του Ε.Μ.Π. Περιβάλλον Εργαστηριακών Ασκήσεων Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr www.netmode.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

24 GE With 4 Shared SFP + 2 GE SFP L2 Managed Switch

24 GE With 4 Shared SFP + 2 GE SFP L2 Managed Switch GEL-2671 Έκδοση υλικού (h/w): 1 24 GE With 4 Shared SFP + 2 GE SFP L2 Managed Switch The LevelOne GEL-2671 is a Layer 2 Managed switch with 24 x 1000Base-T ports associated with 4 x Gigabit SFP (Small

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Οι συντάξαντες

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Οι συντάξαντες Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα 27/09/2017 Κ.Α.: Π.Δ.Ε. 2014ΣΕ54600022 ΘΕΜΑ : «Σύνδεση του Πανεπισ/κού Γυμναστηρίου με το δίκτυο οπτικών ινών και ίντερνετ του Πανεπιστημίου Πατρών» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι 3/11/2015 -------------- Αριθ.Πρωτ. 59566 Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

CPV: ΑΔΑ: 6ΑΑΓ4690Β5-ΠΔΞ για το Νοσοκομείο Κορίνθου, Προϋπολογισμού Δαπάνης: 1.984,00 συμ/νου ΦΠΑ KAE: 1429α

CPV: ΑΔΑ: 6ΑΑΓ4690Β5-ΠΔΞ για το Νοσοκομείο Κορίνθου, Προϋπολογισμού Δαπάνης: 1.984,00 συμ/νου ΦΠΑ KAE: 1429α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20131 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/νση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικό ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυής Δικτυακή Υποδομή Υψηλού Εύρους Ζώνης και Βέλτιστης Ενεργειακής Απόδοσης

Ευφυής Δικτυακή Υποδομή Υψηλού Εύρους Ζώνης και Βέλτιστης Ενεργειακής Απόδοσης Ευφυής Δικτυακή Υποδομή Υψηλού Εύρους Ζώνης και Βέλτιστης Ενεργειακής Απόδοσης Του Λάμπρου Κωστάρα, ESB AGENTS - Business Development Manager lkostaras@esbagents.com Επιλέγοντας παραδοσιακά Σύστημα δομημένης

Διαβάστε περισσότερα

Gigabit Ethernet. H επιτροπή ΙΕΕΕ 802.3ab

Gigabit Ethernet. H επιτροπή ΙΕΕΕ 802.3ab LAN µεταχύτητα 1000 Mbps= 1 Gbps. δηµιούργηµα της επιτροπής ΙΕΕΕ 802.3z (1998). λειτουργεί µε half-duplex και full-duplex τρόπο λειτουργίας. χρησιµοποιεί την τεχνική (CSMA/CD και όχι µόνο) µε υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Fax: 210-8253760 Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 25/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ Εισαγωγή Οι προδιαγραφές του υλικού που ακολουθούν, έχουν βασιστεί στο Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και στα Προγράμματα σπουδών Πληροφορικής για το Γυμνάσιο και το

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Τεχνικής Προσφοράς

Πίνακες Τεχνικής Προσφοράς Πίνακες Τεχνικής Προσφοράς ΟΜΑΔΑ 1 (Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Χρηστών) ΠΙΝ.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Επεξεργαστής Intel Core i3-6100 ή μεταγενέστερο 2. Μητρική με Socket 1151

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Δίκτυα ETHERNET (10/100/1000Mbps) 1 / 27

2.4 Δίκτυα ETHERNET (10/100/1000Mbps) 1 / 27 2.4 Δίκτυα ETHERNET (10/100/1000Mbps) 1 / 27 Βασικά Πρότυπα του IEEE 802.3 Προκειμένου να καλυφθούν οι διάφοροι συνδυασμοί φυσικών μέσων μεταφοράς και ρυθμοί δεδομένων, το πρότυπο IEEE 802.3 έχει προβεί

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 13/10/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 7237 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση Προµηθευτών για την προµήθεια ανταλλακτικών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού του ήµου Πατρέων»

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση Προµηθευτών για την προµήθεια ανταλλακτικών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού του ήµου Πατρέων» ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Πάτρα 29 / 10 / 2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 1253 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Πληροφορίες: Ι. Μαυραγάνη Τηλέφωνο: 2613 610249 FAX: 2613 610258 Email: i.mavra@patras.gr ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ηµητρίου Καραολή 1 56430 Θεσσαλονίκη Γραφείο Πληροφορικής ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 76/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

20 GE PoE-Plus + 4 GE PoE-Plus Combo SFP + 2 GE SFP Διακόπτης διαχείρισης L2, 370W

20 GE PoE-Plus + 4 GE PoE-Plus Combo SFP + 2 GE SFP Διακόπτης διαχείρισης L2, 370W GEP-2672 Version: 1 20 GE PoE-Plus + 4 GE PoE-Plus Combo SFP + 2 GE SFP Διακόπτης διαχείρισης L2, 370W The LevelOne GEP-2672 is a Layer 2 Managed switch with 24 x 1000Base-T PoE-Plus ports associated with

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθήματος

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθήματος Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθήματος Ερώτηση: EAM1. Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά δεν αποτελεί κριτήριο κατηγοριοποίησης δικτύων. Κλίμακα Τεχνολογία μετάδοσης Πλήθος τερματικών εντός του δικτύου Ερώτηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 6: Συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης (Θ) Ενεργά στοιχεία δικτύων Δύο συστήματα Η/Υ μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας: Δια-αποδιαμορφωτές

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες υλοποιούνται στο επίπεδο του στρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4 ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 4463 ΑΑΥ Φ.815.1/3516/16/Σ.4328/29/ 08/2016/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ ΔΠ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 11-5 - 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 11-5 - 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 11-5 - 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 715/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 715/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 03-05-2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4 ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4413 -- 20 Οκτωβρίου 2017 Προμήθεια μονάδας ελέγχου πρόσβασης (Firewall) σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΙΚΤΥΟΥ CPV: 32424000-1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΙΚΤΥΟΥ CPV: 32424000-1 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΙΚΤΥΟΥ CPV: 32424000-1 Α. Data Center Switch (Κεντρικοί Μεταγωγείς) Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Nα αναφερθεί ο κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση πιλοτικού συστήματος ασύρματης διάδοσης δεδομένων μέσω διαδικτύου σε κτίρια του ΥΕΝ, ΑΕΝ και Λιμενικές Αρχές»

«Τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση πιλοτικού συστήματος ασύρματης διάδοσης δεδομένων μέσω διαδικτύου σε κτίρια του ΥΕΝ, ΑΕΝ και Λιμενικές Αρχές» Πειραιάς 24-05-2005 «Τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση πιλοτικού συστήματος ασύρματης διάδοσης δεδομένων μέσω διαδικτύου σε κτίρια του ΥΕΝ, ΑΕΝ και Λιμενικές Αρχές» 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Η ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής χωρίς Φ.Π.Α..

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής χωρίς Φ.Π.Α.. Να αναρτηθεί στο διαδίκτυο Αθήνα, 11.07.2014 Α.Π. : 3041 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ ΕΥΗ- ΣΑΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Τηλέφωνο: 210 3664793-210 3664796 ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 22/8/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/101151 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 22/8/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/101151 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 22/8/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/101151 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

α. Φ.831/ΑΔ.3034/Σ.1287/ /ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ β. Φ.831/ΑΔ.233/Σ.20/ /ΔΑΕ/ΚΜΗ

α. Φ.831/ΑΔ.3034/Σ.1287/ /ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ β. Φ.831/ΑΔ.233/Σ.20/ /ΔΑΕ/ΚΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΔΙΑΧΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210 8191264 Φ.831/ΑΔ.3212 Σ.1339 Δεκέλεια, 23 Αυγ 16 ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤ : Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς 23/3/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς 23/3/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΚΡΑΤΙΑ ΗΜΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς 23/3/2012 /ΝΣΗ : ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ Τηλ: 2132022408 Γιάννης Σπανός ΘΕΜΑ: Αναβάθµιση Εξυπηρετητών ικτύου και Υποδοµών δικτύου. Ι. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο (Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΠΡΟΜ. : 24/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΠΡΟΜ. : 24/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΠΡΟΜ. : 24/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ & ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α (23%) :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Γέφυρες Γενικά Οι γέφυρες (bridges) είναι συσκευές που επιτυγχάνουν τη διασύνδεση ενός απλού τοπικού δικτύου με άλλα παρόμοια τοπικά δίκτυα. Μια γενικότερη συσκευή και για τη διασύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου

Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου Θέμης Παππάς 18/02/2014 Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Δυτικής Μακεδονίας ΜΑΝ: 5 Κτίρια:

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα συστήματα και Επικοινωνία Πραγματικού Χρόνου

Κατανεμημένα συστήματα και Επικοινωνία Πραγματικού Χρόνου Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 2006-07 Κατανεμημένα συστήματα και Επικοινωνία Πραγματικού Χρόνου Μ.Στεφανιδάκης Κατανεμημένα συστήματα ελέγχου Α Β διασυνδετικό δίκτυο Γ Δ Ε π.χ. οι επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Β8Β34691ΩΓ-ΦΚΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 1/10/2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/92/4863 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Draytek Vigor 2700VG Annex A

Draytek Vigor 2700VG Annex A Draytek Vigor 2700VG Annex A Από το Forum του http://www.adslgr.com/forum Όπως βλέπουμε η σύνδεσμολογία του είναι απλή και αφού το τοποθετήσουμε κάπου (είναι λίγο μεγάλο σε μέγεθος και μιάζει με σαλάχι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΒ469Η2Α-ΠΜ5. 15. Τις διατάξεις του άρ.37 του Ν.2072/97 ΦΕΚ 125/Α/1992 τ. Α.

ΑΔΑ: Β4ΛΒ469Η2Α-ΠΜ5. 15. Τις διατάξεις του άρ.37 του Ν.2072/97 ΦΕΚ 125/Α/1992 τ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 1-6-2012 Τµήµα: Οικονοµικής διαχείρισης και προµηθειών Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

3.3 Πρωτόκολλα ανεύρεσης και απόδοσης διευθύνσεων, Address Resolution Protocol (ARP) και Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

3.3 Πρωτόκολλα ανεύρεσης και απόδοσης διευθύνσεων, Address Resolution Protocol (ARP) και Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 3.3 Πρωτόκολλα ανεύρεσης και απόδοσης διευθύνσεων, Address Resolution Protocol (ARP) και Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 1 / 32 Σε έναν κόμβο ο οποίος επιθυμεί να αποστείλει δεδομένα σε κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα: Οικονομικό Γρ. Προμηθειών Δ/νση: Καλαβρύτων 37, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : ΜΗΧ-3/2017

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : ΜΗΧ-3/2017 NOMOΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : ΜΗΧ-3/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ (UPS) ΓΙΑ ΤΟ DATAROOM ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.580 µε Φ.Π.Α. 4.500 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΤΣΑΚΙΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12. Πρότυπα. Ανακεφαλαίωση Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 12. Πρότυπα. Ανακεφαλαίωση Ερωτήσεις Κεφάλαιο 12 Πρότυπα Μάθηµα 12.1: Μάθηµα 12.2: Μάθηµα 12.3: Μάθηµα 12.4: Μάθηµα 12.5: Πρότυπα FDDI-I και FDDI-II Πρότυπο 100 Mbps Ethernet Πρότυπο 100Base-VGAnyLAN Πρότυπο Gigabit Ethernet Πρότυπο LATM

Διαβάστε περισσότερα

Β. Μάγκλαρης 9/11/2015

Β. Μάγκλαρης  9/11/2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρχιτεκτονικές & Πρωτόκολλα Δρομολόγησης στο Internet (I) Επίπεδο 3: EGP/BGP Επίπεδο 3: IGP/OSPF Επίπεδο 2: Ethernet Switches, VLANs Spanning Tree Protocol Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 561

Διαβάστε περισσότερα