ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η"

Transcript

1 ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2015 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η

2 ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

3 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χαιρετισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου...04 Πρόλογος ΓΔ Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης...05 Α. Εισαγωγή...10 Β. Πεπραγμένα Γ. H Συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Erasmus Δ. Επίδραση των Προγραμμάτων σε Κύπριους Συμμετέχοντες...28 E. Υλοποίηση του Προϋπολογισμού Εξόδων...29 Παράρτημα Ι - Προϋπολογισμός Εrasmus Παράρτημα ΙΙ - Έγκριση Σχεδίων ERASMUS Παράρτημα ΙΙΙ - Ανάλυση Τελικών Εκθέσεων Δικαιούχων Παράρτημα ΙV - Στατιστικά Εrasmus Παράρτημα V - Στατιστικά etwinning Παράρτημα VI - Ελεγμένοι Λογαριασμοί ΙΔΕΠ

4 5 Πρόλογος από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Πρόλογος από τον Εκπρόσωπο της Εθνικής Αρχής για το Πρόγραμμα Erasmus+ Εκ μέρους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΔΕΠ, που ορίστηκε τον Αύγουστο του 2015, με χαρά προλογίζω την Ετήσια Έκθεση του Ιδρύματος για το 2015, στην οποία παρουσιάζονται οι δραστηριότητες του Ιδρύματος για την εν λόγω χρονιά. Το (ΙΔΕΠ ) συστάθηκε το 2007 από την Κυπριακή Δημοκρατία, αποκλειστικά για τη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης. Εκτός από τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, στους σκοπούς του ΙΔΕΠ περιλαμβάνονται, επίσης, η προώθηση των στόχων και πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και η προώθηση των στόχων και πολιτικών της Κυπριακής Δημοκρατίας στους τομείς αυτούς. Από την ίδρυσή του το 2007 μέχρι σήμερα, το ΙΔΕΠ διαχειρίστηκε με επιτυχία το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα , ενώ από την αρχή του 2014, οπότε τέθηκε σε εφαρμογή το Πρόγραμμα Erasmus+, εκτελεί χρέη Εθνικής Υπηρεσίας για τις αποκεντρωμένες Δράσεις του Προγράμματος που αφορούν την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, και συγκεκριμένα τις εξής: «Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα», και «Βασική Δράση 2: Στρατηγικές Συμπράξεις». Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ως Εθνική Υπηρεσία, το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης προωθεί το πρόγραμμα στην Κύπρο και υποστηρίζει τη συμμετοχή Κύπριων δικαιούχων σε αυτό. Κατά τη διάρκεια του 2015, εκτός από τη διαχείριση του ERASMUS+, το Ίδρυμα συνέχισε την παρακολούθηση σχεδίων που εγκρίθηκαν κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο , στα πλαίσια του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης, τα οποία στη μεγάλη τους πλειοψηφία ολοκληρώθηκαν μέσα στο Όλη η περιγραφείσα δραστηριότητα του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης παρουσιάζεται μέσα από αριθμούς, στατιστικά στοιχεία και ανάλυση αποτελεσμάτων στην παρούσα έκδοση. Ο μεγάλος βαθμός απορρόφησης των κονδυλίων του Προγράμματος οφείλεται στην έντονη δραστηριότητα που έχει αναπτύξει το Ίδρυμα στον τομέα της πληροφόρησης, κυρίως μέσω των ημερίδων, σεμιναρίων και εργαστηρίων που διοργανώνει. Το ΙΔΕΠ θα συνεχίσει τις προσπάθειες για ενημέρωση του κοινού σχετικά με το Πρόγραμμα και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρει, αλλά και για την υποστήριξη των επιχορηγημένων σχεδίων και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους, με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της επίδρασης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στα Κυπριακά Συστήματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την υποβοήθηση της αποτελεσματικής και επιτυχούς λειτουργίας του Ιδρύματος. Το 2015, τόσο το προηγούμενο ΔΣ όσο και το παρόν, υποστήριξαν την υλοποίηση του εγκεκριμένου ετήσιου προγράμματος εργασίας του Ιδρύματος, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις του Ιδρύματος, στη βάση της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Διοικητικό του Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη, προς επίτευξη των στόχων του ΙΔΕΠ, για την περίοδο Στην έκθεση αυτή παρουσιάζεται όλο το έργο του Ιδρύματος και η διαχείριση του Προγράμματος ERASMUS+ για το έτος Το υλικό που περιέχεται στην έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία του, της 30ης Μαρτίου Με ιδιαίτερη χαρά προλογίζω την έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης για το 2015, που αποτελεί τη δεύτερη χρονιά εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Το Πρόγραμμα Erasmus+ στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Το Πρόγραμμα, που διαρκεί από το 2014 μέχρι το 2020, έχει συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 14,7 δισ. Ευρώ. Μέσω του Erasmus+, υπολογίζεται ότι πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα, καθώς και να συμμετάσχουν σε δράσεις εθελοντισμού στο εξωτερικό. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί, επίσης, διακρατικές συμπράξεις μεταξύ ιδρυμάτων και οργανισμών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ώστε να γεφυρωθεί ο κόσμος της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας, με απώτερο σκοπό να καλυφθούν οι ελλείψεις δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Το ΙΔΕΠ, ως η Εθνική Υπηρεσία για την υλοποίηση του ERASMUS+ στην Κύπρο για τους τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, παρέχει τη δυνατότητα στους Κύπριους πολίτες να επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, τόσο σε θέματα προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης όσο και στη βελτίωση και προώθηση της εξωστρέφειας των οργανισμών από τους οποίους προέρχονται. Το ΙΔΕΠ διαχειρίζεται τις Δράσεις που απευθύνονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης του Προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα τη «Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα» και «Βασική Δράση 2: Στρατηγικές Συμπράξεις». Παράλληλα, το 2015 το Ίδρυμα συνέχισε την παρακολούθηση σχεδίων που εγκρίθηκαν κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο , στα πλαίσια του Προγράμματος. Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), ως η Εθνική Αρχή για την εφαρμογή του ERASMUS+ στην Κύπρο, είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των κονδυλίων που παρέχει η Ε.Ε. σε δικαιούχους της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα οποία ανήλθαν στα 6,6 εκ. για το Μέσω του Προϋπολογισμού της, η ΓΔ ΕΠΣΑ παρείχε στο ΙΔΕΠ χορηγία ύψους 315,000 ευρώ για το 2015, για κάλυψη μέρους των λειτουργικών του δαπανών. Επίσης, το γεγονός ότι η ΓΔ ΕΠΣΑ προεδρεύει των δύο Επιτροπών Διά Βίου Μάθησης, της Εθνικής και της Τεχνικής, διασφαλίζει την αξιοποίηση του ERASMUS+ στην προώθηση των ευρύτερων στόχων της Εθνικής Στρατηγικής ΔΒΜ Το συνεχίζει, και μετά από τα εννέα χρόνια λειτουργίας του, να επιτελεί με επιτυχία τους σκοπούς για τους οποίους συστάθηκε. Η συνεχής αύξηση του ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Δράσεις, τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται, καθώς επίσης και η πλήρης απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων αποτελούν επιβεβαίωση της ουσιαστικής εργασίας που επιτελείται. Θα ήθελα, με την ευκαιρία, να εκφράσω για μία ακόμη φορά την εκτίμησή μου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Διεύθυνση και το προσωπικό του ΙΔΕΠ για την αφοσίωση που επιδεικνύουν στο έργο που έχουν αναλάβει. Δρ Νιόβη Σανταμά Γιώργος Γεωργίου Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΔΕΠ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Κύπρου Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης 4

5 7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (μέχρι 13/07/2015) (από 26/08/2015) Κώστας Κυριάκου Αναπληρωτής Καθηγητής, Frederick University, Πρόεδρος Γρηγόρης Μακρίδης Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Κύπρου (Εκπρόσωπος Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού), Αντιπρόεδρος Ιωάννα Κλεάνθους Διευθύντρια Προγραμματισμού (Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης), Μέλος Ηλίας Μαρκάτζιης Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ΥΠΠ (Εκπρόσωπος Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού), Μέλος Μαρία Πιερίδου Ανώτερη Λειτουργός Παραγωγικότητας (Εκπρόσωπος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Μέλος Γιώργος Παναγίδης Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ΑνΑΔ (Εκπρόσωπος Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού), Μέλος Μαρία Στυλιανού-Θεοδώρου Λειτουργός Μελετών και Στρατηγικού Προγραμματισμού, ΟΕΒ (από το χώρο των Εργοδοτικών Οργανώσεων), Μέλος Πιερής Πιερή Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΕΟ (από το χώρο των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων), Μέλος Δημήτρης Ταλιαδώρος Πρόεδρος ΟΕΛΜΕΚ (από το χώρο των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων), Μέλος Νιόβη Σανταμά Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πρόεδρος Ανδρέας Κασιουρής (Εκπρόσωπος Εργοδοτικών Οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ), Αντιπρόεδρος Ιωάννα Κλεάνθους Διευθύντρια Προγραμματισμού (Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης), Μέλος Ηλίας Μαρκάτζιης Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ΥΠΠ (Εκπρόσωπος Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού), Μέλος Γιάννης Σαββίδης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης/Λειτουργός Γραφείου του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, (Εκπρόσωπος Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού), Μέλος Δημήτρης Μιχαηλίδης Ανώτερος Λειτουργός Εργασίας, Τμήμα Εργασίας (Εκπρόσωπος Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Μέλος Γιώργος Κυθραιώτης Αναπληρωτής Διευθυντής Διοίκησης και Προσωπικού, ΑνΑΔ (Εκπρόσωπος Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού), Μέλος Ευάγγελος Ευαγγέλου Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ) (εκπρόσωπος Συνδικαλιστικών Οργανώσεων), Μέλος Μιχάλης Τσιάρλιστος Πρόεδρος ΟΛΤΕΚ (εκπρόσωπος Εκπαιδευτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων), Μέλος 6

6 9 8

7 11 Α. Εισαγωγή Β. Πεπραγμένα 2015 Το (ΙΔΕΠ) ιδρύθηκε το 2007 από την Κυπριακή Δημοκρατία με κύριο σκοπό τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Κύπρο. Είναι Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ανά τετραετία. Τα έξοδα λειτουργίας του Ιδρύματος καλύπτονται αποκλειστικά από επιχορηγήσεις, τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) όσο και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για την περίοδο , το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης θα διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, και συγκεκριμένα τις Δράσεις του που απευθύνονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης. Κατά το 2015, εκτός από το Πρόγραμμα Erasmus+, το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης συνέχισε την παρακολούθηση σχεδίων που εγκρίθηκαν κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο , στα πλαίσια του Προγράμματος και προχώρησε στην αξιολόγηση των τελικών εκθέσεων των τελευταίων δράσεων που ήταν ανοικτές κατά το έτος Η πρακτική αυτή θα συνεχιστεί μέχρι το κλείσιμο όλων των Σχεδίων του Προγράμματος και την υποβολή των σχετικών εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. To ΙΔΕΠ διαχειρίζεται και το Πρόγραμμα διαδικτυακής συνεργασίας μεταξύ σχολείων etwinning, που λειτουργεί κάτω από το Erasmus+, στο πλαίσιο ξεχωριστής συμφωνίας με την ΕΕ. Συντονίζει, επίσης, τις εργασίες της Κυπριακής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων ECVET (ECVET Experts), μιας Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την προώθηση της εφαρμογής του Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων ECVET στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Επιπλέον της διαχείρισης των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στους σκοπούς του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης περιλαμβάνεται και η προώθηση των στόχων και πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και η προώθηση των στόχων και πολιτικών της Κυπριακής Δημοκρατίας στους τομείς αυτούς. Η προώθηση των πιο πάνω στόχων επιτυγχάνεται μέσω: της παροχής πληροφοριών στο κοινό για το Πρόγραμμα Erasmus+, για τις Δράσεις του Προγράμματος, Αποκεντρωμένες και Κεντρικές, τις προτεραιότητές του, καθώς και τις πολιτικές που το διέπουν της επιχορήγησης της διακρατικής κινητικότητας, για σκοπούς εκπαίδευσης/ κατάρτισης της ενθάρρυνσης της συμμετοχής στα Προγράμματα ατόμων από όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και ατόμων όλων των ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες πληθυσμού της διοργάνωσης δραστηριοτήτων κατάρτισης για τους Κύπριους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές της ανταλλαγής καλών πρακτικών στους τομείς της εκπαίδευσης/κατάρτισης, μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ της διάδοσης και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του Προγράμματος Erasmus+, καθώς και των αποτελεσμάτων του Προγράμματος που προηγήθηκε. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της συμμετοχής Κυπρίων δικαιούχων στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αλλά και το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για συμμετοχή, δείχνουν ότι τα προγράμματα που διαχειρίζεται το ΙΔΕΠ έχουν γίνει ευρέως γνωστά στην Κυπριακή κοινότητα εκπαίδευσης/ κατάρτισης, και ότι το ΙΔΕΠ έχει ήδη πετύχει σε ικανοποιητικό βαθμό τους στόχους για τους οποίους συστάθηκε. Το ΙΔΕΠ θα συνεχίσει τις προσπάθειες για ενημέρωση του Κυπριακού κοινού σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και τις υπάρχουσες ευκαιρίες χρηματοδότησης, με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της επίδρασης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στα Κυπριακά Συστήματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και την επίτευξη των στόχων των Ευρωπαϊκών Στρατηγικών «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» και «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Το 2015 ήταν ακόμα μια παραγωγική χρονιά για το ΙΔΕΠ, με τα εξής κυριότερα αποτελέσματα: 1. Πλήρης απορρόφηση των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων Στα πλαίσια της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων 2015, τα Κοινοτικά κονδύλια που παραχωρήθηκαν στο ΙΔΕΠ για την επιχορήγηση της συμμετοχής Κυπρίων δικαιούχων στο Πρόγραμμα Erasmus+, ανήλθαν συνολικά στα Ευρώ (σε σύγκριση με Ευρώ που παραχωρήθηκαν το 2014), για τη Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα και για τη Βασική Δράση 2 Στρατηγικές Συμπράξεις. Η κατανομή των Κοινοτικών κονδυλίων μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών αποφασίζεται από την ΕΕ σε συνεργασία με τα κράτη μέλη στη βάση συμφωνημένης φόρμουλας, που λαμβάνει βασικά υπόψη τον πληθυσμό της χώρας, την απόσταση της χώρας από το κέντρο της Ευρώπης και την απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων κατά τα προηγούμενα έτη. Το συνολικό διαθέσιμο ποσό κατανέμεται από την ΕΕ ανά τομέα και δράση, όμως το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης έχει, με βάση τους κανονισμούς του Προγράμματος, την ευελιξία να μεταφέρει μέχρι 25% των κονδυλίων μεταξύ τομέων/δράσεων. Στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι φαίνεται η κατανομή του διαθέσιμου ποσού ανά Τομέα και Δράση του Προγράμματος, όπως παραχωρήθηκε από την ΕΕ. Ας σημειωθεί ότι, από το 2015, στο ποσό που διατίθεται από την ΕΕ για την επιχορήγηση σχεδίων στα πλαίσια συγκεκριμένης πρόσκλησης προστίθενται και οι τόκοι από τους Λογαριασμούς του ΙΔΕΠ, της προηγούμενης χρονιάς. Οπότε για το 2015, το ποσό που είχε στη διάθεση του το ΙΔΕΠ ανήλθε στα Ευρώ. Το ΙΔΕΠ, μετά από ανακατανομή του ποσού αυτού με βάση τη ζήτηση, την ποιότητα των αιτήσεων που υποβλήθηκαν και την ευελιξία που παρέχει το Πρόγραμμα, έχει παραχωρήσει σχεδόν το σύνολο των κονδυλίων αυτών σε Κύπριους δικαιούχους, ( Ευρώ) όπως φαίνεται από τον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι (για το ποσό των 18 περίπου χιλιάδων Ευρώ που δεν έχει απορροφηθεί, υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης, μέσω ανακατανομής κονδυλίων, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2016). Σχετική είναι και η πληροφόρηση που παρέχεται από το Παράρτημα ΙΙ, όπου φαίνεται η ζήτηση, σε αριθμό αιτήσεων και αιτούμενα κονδύλια, για κάθε Τομέα και Βασική Δράση. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η περίπτωση της Βασικής Δράσης 2, όπου το συνολικό αιτούμενο ποσό ανήλθε σε Ευρώ, σε σύγκριση με το διαθέσιμο ποσό που ήταν Ευρώ. Εκτός από το ποσό των Ευρώ που διατέθηκε από την ΕΕ για χρηματοδότηση δράσεων μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος, διατέθηκαν επιπλέον Ευρώ για την επιχορήγηση της Διεθνούς Κινητικότητας (με τρίτες χώρες) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Λόγω των περιορισμών που διέπουν τη διάθεση των συγκεκριμένων κονδυλίων (π.χ. κονδύλια που διατίθενται για μια ομάδα χωρών, για την οποία πιθανόν να μην υπάρχει αρκετή ζήτηση, δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλη ομάδα με μεγάλη ζήτηση) από το ποσό αυτό το ΙΔΕΠ διέθεσε Ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό απορρόφησης των διαθέσιμων κονδυλίων για τη δράση αυτή στην Κύπρο ήταν από τα ψηλότερα στην ΕΕ. Για την έγκριση των προτάσεων ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες αξιολόγησης που προβλέπονται στον «Οδηγό για Εθνικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+» της ΕΕ, και για τη διάθεση των κονδυλίων αυτών έχουν υπογραφεί συμφωνίες με δικαιούχους, όπως προνοούν οι κανονισμοί του Προγράμματος. 2. Υλοποίηση του Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας Στο τέλος κάθε χρονιάς, το ΙΔΕΠ υποβάλλει στην ΕΕ Πρόγραμμα Εργασίας για την επόμενη χρονιά, το οποίο εγκρίνεται από το ΔΣ και από την Εθνική Αρχή πριν υποβληθεί. Σ αυτό περιγράφονται οι προτεραιότητες και οι στόχοι του, οι δραστηριότητες που προτίθεται να υλοποιήσει, οι δείκτες που θέλει να επιτύχει, κλπ. Το Πρόγραμμα Εργασίας του ΙΔΕΠ που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε από αυτήν, για το 2015, υλοποιήθηκε πλήρως. Συγκε- 10

8 13 κριμένα: (α) Έγιναν οι απαραίτητες δραστηριότητες για την προώθηση του προγράμματος. Οι δραστηριότητες αυτές περιλάμβαναν: τη διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων από το ΙΔΕΠ. Μέσα στο Γενάρη οργανώθηκαν τομεακές ημερίδες, τόσο στη Λευκωσία (για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου), όσο και στη Λεμεσό (για τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου), με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για το πρόγραμμα Erasmus+ και τις Δράσεις του και την παροχή βοήθειας στους ενδιαφερόμενους δικαιούχους, σχετικά με τη συμπλήρωση αιτήσεων προς υποβολή, στα πλαίσια της πρόσκλησης 2015 την παροχή πληροφοριών για το πρόγραμμα σε ενδιαφερόμενους δικαιούχους που επικοινωνούσαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου ή που επισκέπτονταν τα γραφεία του ΙΔΕΠ τη συμμετοχή λειτουργών του ΙΔΕΠ σε ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, που διοργανώθηκαν σε συνεργασία με ή από άλλους φορείς, όπου επίσης έγινε ενημέρωση του κοινού για το Πρόγραμμα την παροχή συνεντεύξεων των λειτουργών του ΙΔΕΠ στον ημερήσιο τύπο καθώς και σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για προβολή του Προγράμματος την παραγωγή και διάθεση έντυπου και άλλου διαφημιστικού υλικού (βιβλιάρια, φυλλάδια, φάκελοι κλπ.) για προώθηση του Προγράμματος (β) Ανακοινώθηκε η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων, η οποία περιλάμβανε όλες τις δράσεις του Προγράμματος, Αποκεντρωμένες και Κεντρικές, παρασχέθηκε βοήθεια στους δικαιούχους για εξεύρεση εταίρων, παραλήφθηκαν, αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν προτάσεις και καταβλήθηκαν οι σχετικές επιχορηγήσεις. Όπως φαίνεται και στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ ( και στο συγκεντρωτικό πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ, έχει προγραμματιστεί η σχεδόν πλήρης απορρόφηση των κονδυλίων που παραχωρήθηκαν από την ΕΕ. Για όλα 12 τα προγράμματα, τα αιτηθέντα κονδύλια για επιχορήγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στο ΙΔΕΠ ήταν πολύ μεγαλύτερα από τα διαθέσιμα. (γ) Οι Λειτουργοί του ΙΔΕΠ παρακολούθησαν τα εγκεκριμένα σχέδια, τόσο του Erasmus+ όσο και του Προγράμματος, τα οποία συνέχισαν να υλοποιούνται και μέσα στο 2015, και πρόσφεραν στους δικαιούχους κάθε δυνατή βοήθεια ως προς την υλοποίηση των σχεδίων. Για την παρακολούθηση των εγκεκριμένων σχεδίων και την παροχή οδηγιών και στήριξης στους δικαιούχους, πραγματοποιήθηκαν - όπου ο αριθμός των δικαιούχων το αιτιολογούσε - επαρχιακές/περιφερειακές συντονιστικές συναντήσεις. Διενεργήθηκαν, επίσης, όλοι οι προβλεπόμενοι από την ΕΕ έλεγχοι, ως προς την σωστή υλοποίηση και οικονομική διαχείριση των εγκεκριμένων σχεδίων και επί τόπου επισκέψεις. (δ) Έγιναν οι ενδεδειγμένες ενέργειες για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος, όπως η διοργάνωση συνεδρίων/εκδηλώσεων, η έκδοση έντυπου υλικού, η δημοσίευση παραδειγμάτων καλής πρακτικής στην ετήσια έκδοση του περιοδικού του ΙΔΕΠ και στην ιστοσελίδα του. (ε) Το προσωπικό του ΙΔΕΠ προχώρησε στην ανάλυση των τελικών εκθέσεων των δικαιούχων που παρελήφθησαν μέσα στο 2015 με σκοπό να διαπιστωθεί, με βάση τις απόψεις των συμμετεχόντων, η επίδραση του προγράμματος στα άτομα που συμμετέχουν, στα Ιδρύματα που εκπροσωπούν και στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης γενικότερα. Τα συνοπτικά αποτελέσματα της ανάλυσης φαίνονται στο Παράρτημα IΙΙ. (στ) Η Διεύθυνση και το προσωπικό του ΙΔΕΠ έλαβαν μέρος σε συναντήσεις με υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, είτε Υπουργείων είτε άλλων Υπηρεσιών, που διοργανώθηκαν με πρωτοβουλία είτε του ΙΔΕΠ είτε άλλων, και συμμετείχαν σε συζητήσεις για θέματα πολιτικής που άπτονται των αρμοδιοτήτων του ΙΔΕΠ. (η) Η Διεύθυνση και το προσωπικό του ΙΔΕΠ συνεργάστηκαν αρμονικά με την αρμόδια Διεύθυνση της ΕΕ για τη διαχείριση του Προγράμματος (DGEAC) και για θέματα που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος στην Κύπρο αλλά και γενικότερα, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Έλαβαν, επίσης, μέρος σε συντονιστικές συναντήσεις, απάντησαν σε ερωτηματολόγια, έστειλαν έγκαιρα στην Ε.Ε. όλες τις ζητούμενες πληροφορίες και τις απαιτούμενες εκθέσεις, συμμετείχαν σε working groups (όπου ήταν απαραίτητο) και on-line meetings/training events, κλπ. 3. Κύριες εκδηλώσεις του ΙΔΕΠ για το 2015 (α) Παγκύπρια εκδήλωση διάδοσης Σχεδίων που επιχορηγήθηκαν από το ΙΔΕΠ Το ΙΔΕΠ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών του για διάδοση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος, διοργάνωσε, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, Παγκύπρια εκδήλωση διάδοσης Σχεδίων που επιχορηγήθηκαν. Η εκδήλωση, που - ας σημειωθεί - εξυπηρέτησε και τις απαιτήσεις της ΕΕ για συνεργασία μεταξύ των δύο Εθνικών Υπηρεσιών της Κύπρου και για προβολή του Προγράμματος ως ένα ενιαίο εργαλείο χρηματοδότησης δικαιούχων, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015, στην πλατεία του Κάστρου στη Λεμεσό. Η εκδήλωση στόχευε στο να φέρει σε επαφή ενδιαφερόμενους για το Πρόγραμμα, καθώς και το ευρύ κοινό, με άτομα που επιχορηγήθηκαν από το Πρόγραμμα, για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους από τη συμμετοχή τους στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και να εκθέσουν δείγματα της δουλειάς τους. Στόχος, επίσης, της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση του κοινού για το Πρόγραμμα Erasmus+ από λειτουργούς του ΙΔΕΠ και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, σε ένα πιο ανεπίσημο κλίμα. Στην έκθεση συμμετείχαν δικαιούχοι των οποίων τα σχέδια υλοποιήθηκαν, στα πλαίσια των Προγραμμάτων Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, etwinning και Youth in Action, που έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και σχεδίων Erasmus+, τα οποία δεν είχαν μέχρι τότε ολοκληρωθεί. Οι εκπρόσωποι των σχεδίων είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα των σχεδίων τους στους παρευρισκομένους. Η εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία, δεδομένης της μεγάλης προσέλευσης ενδιαφερομένων, καθώς και περαστικών που δε γνώριζαν εκ των προτέρων το Πρόγραμμα, αλλά επί τόπου εκδήλωσαν ενδιαφέρον και έλαβαν σχετικές πληροφορίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι, κατά την εκδήλωση, υπήρχε Live Link με ραδιοφωνικό σταθμό Παγκύπριας εμβέλειας, κάτι που συνέβαλε στην προβολή του Προγράμματος και της εκδήλωσης, καθώς και στην προσέλευση του κόσμου.

9 15 (β) Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα «Ανάπτυξη των Ικανοτήτων των Μαθητών μέσω του Προγράμματος Erasmus+» Το ΙΔΕΠ, στα πλαίσια του αναπτυξιακού του ρόλου στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης, διοργάνωσε Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα «Ανάπτυξη των Ικανοτήτων των Μαθητών μέσω του Προγράμματος Erasmus+». Το εν λόγω συνέδριο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία. Το συνέδριο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της Σχολικής εκπαίδευσης, καθώς και σε άτομα που δραστηριοποιούνται στη σχολική εκπαίδευση ή έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέματα σχολικής εκπαίδευσης. Στόχος του ήταν να προσφέρει ενημέρωση και επιμόρφωση στους συμμετέχοντες, σε σχέση με τη νέα τάση στη σχολική εκπαίδευση, τη στροφή δηλαδή προς την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών, εν αντιθέσει με την ανάπτυξη των γνώσεων των μαθητών στην οποία στοχεύει η παραδοσιακή εκπαίδευση. Στα πλαίσια του συνεδρίου, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων των μαθητών, μέσα από τα Αναλυτικά Προγράμματα και ιδιαίτερα, μέσα από την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τόσο στα πλαίσια των Βασικών Δράσεων του Erasmus+ όσο και του etwinning. Στο συνέδριο συμμετείχαν περίπου 150 άτομα. Περιλάμβανε ομιλίες, βραβεύσεις σχεδίων, εργαστήρια επιμόρφωσης και συζήτηση με τη συμμετοχή των Διευθυντών όλων των βαθμίδων της Σχολικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠ. Η κύρια ομιλία του συνεδρίου είχε θέμα «Βασικές Ικανότητες Ικανότητες Ζωής: Ο Ρόλος του Σχολείου και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων». Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η παρουσίαση που αφορούσε την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών μέσω της συμμετοχής τους στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του etwinning. Τα εργαστήρια που διοργανώθηκαν στα πλαίσια του συνεδρίου αφορούσαν (α) τη Ψηφιακή Ικανότητα, (β) τις Κοινωνικές Ικανότητες και τις Ικανότητες που Σχετίζονται με την Ιδιότητα του Πολίτη και (γ) την Πρωτοβουλία και Επιχειρηματικότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο καθένα από τα εργαστήρια αυτά παρουσιάστηκε και ως παράδειγμα ένα σχέδιο που υλοποιήθηκε στα πλαίσια των προγραμμάτων που διαχειρίζεται το ΙΔΕΠ. Στο τελευταίο μέρος του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε συζήτηση επί του θέματος, με τη συμμετοχή των Διευθυντών των τριών βαθμίδων της Σχολικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, καθώς και δύο ακαδημαϊκών, από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, αλλά και όλων των συνέδρων. (γ) Δραστηριότητες προώθησης του Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων ECVET Κατά τη διάρκεια της χρονιάς 2015, το ΙΔΕΠ και η Κυπριακή ομάδα εμπειρογνωμόνων για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση διοργάνωσαν εκδηλώσεις που αποσκοπούσαν στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων μερών στο ECVET και την παροχή επιμόρφωσης για την πρακτική εφαρμογή του. Στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου για την προώθηση του ECVET, διοργανώθηκαν δύο εκδηλώσεις: μία ημερίδα ενημέρωσης και ένα διήμερο σεμινάριο. Η ημερίδα ενημέρωσης πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΓΕΔΥ, ΜΤΕΕ) στις 10 Νοεμβρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Υπουργείου. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος περίπου 40 άτομα, λειτουργοί του Υπουργείου, όλων των βαθμίδων, με ενδιαφέρον για το σύστημα. Το πρώτο μέρος της ημερίδας περιλάμβανε σύντομη παρουσίαση των Ευρωπαϊκών Πολιτικών στους Τομείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και εκτενή παρουσίαση του ECVET, που αποτελεί ένα από τα εργαλεία διαφάνειας που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια των πολιτικών αυτών. Το δεύτερο μέρος της ημερίδας περιλάμβανε ενημέρωση από εκπρόσωπο του ΥΠΠ για τις εξελίξεις σχετικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την προσπάθεια για μετατροπή των αναλυτικών προγραμμάτων της ΜΤΕΕ, στο ΥΠΠ, σε Μαθησιακά Αποτελέσματα (Learning Outcomes). Η ημερίδα έληξε με ανοικτή συζήτηση μεταξύ των συνέδρων. Το διήμερο σεμινάριο για το ECVET πραγματοποιήθηκε στις Νοεμβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία. Διεξήχθη από δύο Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες, που ανήκουν στην ομάδα ECVET της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο να επιμορφώσουν τους Κύπριους ECVET experts καθώς και περιορισμένο αριθμό ατόμων (περίπου 25), που ασχολούνται με θέματα ECVET στην Κύπρο, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Το σεμινάριο είχε ως θέμα How to design qualifications with units of learning outcomes, according to ECVET principles. Στόχος του σεμιναρίου ήταν να αντιληφθούν οι συμμετέχοντες τα ακόλουθα: το σχεδιασμό των επαγγελματικών προσόντων, τη διαδικασία περιγραφής των επαγγελματικών προσόντων, με βάση τις ενότητες Μαθησιακών Αποτελεσμάτων την καταγραφή κριτηρίων αξιολόγησης για τα Μαθησιακά Αποτελέσματα την κατάταξη των επαγγελματικών προσόντων στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Το σεμινάριο περιλάμβανε παρουσιάσεις και συζητήσεις στην ολομέλεια, καθώς και εργαστήρια, κατά τη διάρκεια των οποίων οι συμμετέχοντες εργάστηκαν σε μικρές ομάδες. Τα πορίσματα του σεμιναρίου διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες, για να ληφθούν υπόψη στην εφαρμογή του ECVET στην Κύπρο. 14

10 17 4. Διασφάλιση της ποιότητας στη λειτουργία του ΙΔΕΠ Η λειτουργία του ΙΔΕΠ διέπεται από κανονισμούς που προέρχονται, από την ΕΕ και το Εγχειρίδιο «Guide for National Agencies», το Διοικητικό του Συμβούλιο, τις απαιτήσεις του Συστήματος ISO 9001:2008 και τις εισηγήσεις των Εσωτερικών του Ελεγκτών. (α) Guide for National Agencies: Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει και αποστέλλει σε όλες τις Εθνικές Υπηρεσίες που διαχειρίζονται το Πρόγραμμα Erasmus+ έναν Οδηγό λειτουργίας, με τον οποίο πρέπει οι Εθνικές Υπηρεσίες να συμμορφώνονται, αφού η μη συμμόρφωση αποτελεί λόγο καταγγελίας της Συμφωνίας που υπογράφεται με την ΕΕ. Ο Οδηγός περιγράφει όλες τις διαδικασίες που αφορούν τη λειτουργία των Εθνικών Υπηρεσιών και τη διαχείριση του Προγράμματος. Ο έλεγχος για συμμόρφωση γίνεται μέσα από την Ετήσια Έκθεση που υποβάλλεται στην ΕΕ και η οποία πρέπει να συνοδεύεται από την έκθεση των Ανεξάρτητων Ελεγκτών, ως προς τη συμμόρφωση. Επίσης, οι Εθνικές Υπηρεσίες ελέγχονται και μέσω περιοδικών επί τόπου επισκέψεων που διενεργούνται από λειτουργούς της ΕΕ. Κατά το 2015, με βάση την έκθεση των Ανεξάρτητων Ελεγκτών (KPMG) το ΙΔΕΠ συμμορφώθηκε πλήρως με τον εν λόγω Οδηγό λειτουργίας. (β) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο: Οι κανονισμοί που εκδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ενσωματώνονται στο «Εγχειρίδιο Λειτουργίας του ΙΔΕΠ», το οποίο ανανεώνεται σε ετήσια βάση. Ακόμα, δύο ειδικά εγχειρίδια, το «Εγχειρίδιο Λειτουργίας του Λογιστηρίου του ΙΔΕΠ» και το «Εγχειρίδιο Λειτουργίας του Τμήματος Πληροφορικής του ΙΔΕΠ», τα οποία ετοιμάστηκαν μετά και από εισήγηση των Εσωτερικών Ελεγκτών, καλύπτουν σε βάθος τα σχετικά θέματα του αντίστοιχου τομέα, συμπληρώνοντας το γενικό «Εγχειρίδιο Λειτουργίας». Στα ειδικά αυτά Εγχειρίδια εντάσσονται αποφάσεις και κανονισμοί που εκδίδει το ΔΣ, που αφορούν τους τομείς αυτούς. Η συμμόρφωση με τις διαδικασίες που περιγράφονται σε όλα τα εγχειρίδια ελέγχονται τόσο από τους Εσωτερικούς όσο και από τους Εξωτερικούς Ελεγκτές του ΙΔΕΠ. 16 (γ) Απαιτήσεις του Συστήματος ISO 9001:2008: Τον Μάιο του 2008, απονεμήθηκε στο ΙΔΕΠ το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2000, το οποίο τον Μάιο του 2009, μετά από σχετικό έλεγχο, αντικαταστάθηκε από το νέο Σύστημα Ποιότητας, ISO 9001:2008. Από τότε, κάθε χρόνο διεξάγεται έλεγχος των διαδικασιών που ακολουθεί το ΙΔΕΠ, για την ανανέωση της ισχύος του εν λόγω Πιστοποιητικού. Οι διαδικασίες λειτουργίας που πρέπει να ακολουθούνται για την έκδοση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης είναι επίσης ενταγμένες στο «Εγχειρίδιο Λειτουργίας του ΙΔΕΠ». Όπως κάθε χρόνο, τον Ιούνιο του 2015, μετά από τον προβλεπόμενο έλεγχο, επαναβεβαιώθηκε η συμμόρφωση του ΙΔΕΠ με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008. (δ) Εισηγήσεις των Εσωτερικών Ελεγκτών: Με βάση τις οδηγίες της ΕΕ για τη λειτουργία των Εθνικών Υπηρεσιών διαχείρισης του Προγράμματος, το ΙΔΕΠ είναι υποχρεωμένο να έχει Εσωτερικό Ελεγκτή. Λόγω του μεγέθους του ΙΔΕΠ και του μικρού όγκου εργασιών του, το ΔΣ αποφάσισε να προχωρήσει στην αγορά υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου από Ελεγκτικό Οίκο. Οι εσωτερικοί ελεγκτές, με βάση το Συμβόλαιό τους, διενεργούν ελέγχους που καλύπτουν όλες τις διαδικασίες του ΙΔΕΠ, δύο φορές το χρόνο. Στο τέλος κάθε ελέγχου, υποβάλλουν έκθεση, η οποία αποστέλλεται στην Εθνική Αρχή και κοινοποιείται στο ΔΣ. Οι εισηγήσεις των Εσωτερικών Ελεγκτών λαμβάνονται υπόψη για τη βελτίωση των διαδικασιών που ακολουθούνται στο ΙΔΕΠ. 5. Ιστοσελίδα, σελίδα Facebook και Newsletter Το ΙΔΕΠ θεωρεί την ιστοσελίδα του ως σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας με τους δικαιούχους, για σκοπούς προώθησης του Προγράμματος, ενημέρωσης των δικαιούχων για θέματα που τους αφορούν, δημοσίευσης προσκλήσεων, προμήθειας αιτήσεων για υποβολή προτάσεων, ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, κλπ. Επομένως, καθ όλη τη διάρκεια του έτους, καταβλήθηκε επιτυχής προσπάθεια για συνεχή ενημέρωση της ιστοσελίδας με τη βασική πληροφόρηση. Η ιστοσελίδα, που τέθηκε σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2014, και είναι κοινή με τη δεύτερη Εθνική Υπηρεσία του Erasmus+ (τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου), κατά απαίτηση της ΕΕ, έχει διεύθυνση Κατά τη διάρκεια του 2015, η σχετικά νέα αυτή ιστοσελίδα αναπτύχθηκε και εμπλουτίστηκε σημαντικά. Σε αυτή, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει τις βασικές πληροφορίες που χρειάζεται, για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα: πληροφορίες για τις δράσεις του Προγράμματος, για τις προσκλήσεις και καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων, οδηγίες για τη συμπλήρωση αιτήσεων, δημοσίευση αποτελεσμάτων, οδηγίες για τη διαχείριση σχεδίων, κλπ. Ο στόχος του ΙΔΕΠ είναι η συνεχής βελτίωση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας. Μετά από παρότρυνση της ΕΕ για χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, για την προώθηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, το ΙΔΕΠ από το 2014, έχει δημιουργήσει σελίδα στο Facebook, η οποία ενημερώνεται καθημερινά με νέα που αφορούν τα προγράμματα και άλλα σχετικά θέματα. Τόσο η ιστοσελίδα όσο και σελίδα του ΙΔΕΠ στο Facebook, παρά τη σχετικά σύντομη ζωή τους, έχουν ικανοποιητική επισκεψιμότητα, η οποία αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Τέλος, το ΙΔΕΠ έθεσε σε εφαρμογή την εγγραφή μελών σε κατάλογο επαφών, μέσω της ίδιας της σελίδας του. Σκοπός αυτής της εγγραφής είναι τα ενδιαφερόμενα άτομα να λαμβάνουν newsletter με τα σημαντικότερα νέα του ΙΔΕΠ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην παρούσα φάση ο συγκεκριμένος κατάλογος επαφών έχει πάνω από 5000 εγγεγραμμένα μέλη.

11 19 Γ. H Συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Erasmus+ (β) Την προώθηση της διατομεακής συνεργασίας όσον αφορά τη ΒΔ2 Στρατηγικές Συμπράξεις, δηλαδή των Συμπράξεων μεταξύ σχολείων και άλλων οργανισμών με Από το 2014 τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Νεολαίας και Αθλητισμού υπάγονται κάτω από μια κοινή ομπρέλα, το Πρόγραμμα ERASMUS+. Το ΙΔΕΠ διαχειρίζεται τις αποκεντρωμένες δράσεις του ενοποιημένου Προγράμματος που αφορούν τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και συγκεκριμένα, τη Βασική Δράση 1 (ΒΔ1) Μαθησιακή Κινητικότητα και τη Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) Στρατηγικές Συμπράξεις. Το νέο πρόγραμμα Erasmus , από τον πρώτο χρόνο υλοποίησής του, είχε σημαντική απήχηση στα κυπριακά ιδρύματα/οργανισμούς/ Σχετικά αναφέρεται ότι η κατανομή των διαθέσιμων κονδυλίων μεταξύ των τομέων και των Βασικών Δράσεων του προγράμματος γίνεται με βάση το διαθέσιμο ποσό για τη χώρα, το ποσοστό κατανομής ανά δράση και τομέα που προβλέπεται από τον Κανονισμό του Ευρωκοινοβουλίου για το Πρόγραμμα, καθώς και τις οδηγίες διαχείρισης του Προγράμματος. Στο Παράρτημα IV περιλαμβάνονται πίνακες που δείχνουν την κατανομή των εγκεκριμένων σχεδίων, σε τομείς/δράσεις όπου το μέγεθος των αριθμών επιτρέπει κάποια ανάλυση. Αξίζει να σχολιαστεί ο Πίνακας 4, όπου φαίνεται η κατανομή των εγκεκριμένων σχεδίων της Βασικής Δράσης 1, ανά επαρχία. Η κατανομή αυτή είναι πολύ ικανοποιητική, λαμβανομένου υπόψη του πληθυσμού της κάθε επαρχίας αλλά και της συγκέντρωσης των επιλέξιμων ιδρυμάτων/οργανισμών. ενδιαφέρον στη Σχολική Εκπαίδευση, εν αντιθέσει με την πρακτική της προηγούμενης γενιάς προγραμμάτων, όπου επιχορηγούνταν οι συνεργασίες μόνο μεταξύ σχολείων (ή σχολικών Αρχών), ενώ παραμένουν ως επιλογή και οι Συμπράξεις μεταξύ μόνο σχολείων, με διαφορετικό τρόπο διαχείρισης (υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης μεταξύ της Εθνικής Υπηρεσίας και όλων των σχολείων της χώρας της, που εγκρίθηκαν είτε από την ίδια, είτε από άλλες χώρες). (γ) Την κατάργηση των Κεντρικών Δράσεων στη Σχολική Εκπαίδευση, δηλαδή της διαδικασίας υποβολής προτάσεων κατευθείαν προς την ΕΕ. Οι πιο πάνω αλλαγές επηρέασαν τον αριθμό προτάσεων που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν από το ΙΔΕΠ. από Ειδικό Σχολείο και 1 από Εθνική Κοινοπραξία. Η αναλογία είναι σχετικά καλή (εκτός από την αντιπροσώπευση των Γυμνασίων που παρουσιάζεται σχετικά μειωμένη) αν λάβει κανείς υπόψη το συνολικό αριθμό σχολείων κάθε βαθμίδας, οπότε διασφαλίζεται η συμμετοχή αντιπροσωπευτικού δείγματος της σχολικής κοινότητας της Κύπρου. Αξιοσημείωτο είναι το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των αιτήσεων αλλά και το ότι η μοναδική Εθνική Κοινοπραξία απαρτίζεται από Δημοτικά Σχολεία, υπό την ηγεσία της Επιθεώρησης Δημοτικής Εκπαίδευσης. Όσον αφορά τη ΒΔ2 (τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της Δράσης αυτής φαίνονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ), και συγκεκριμένα τις συμπράξεις μεταξύ διαφόρων ιδρυμάτων/ορ- φορείς αλλά και στους κύπριους πολίτες, λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους της χώρας μας. Όσον αφορά στους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που διαχειρίζεται το ΙΔΕΠ, και συγκεκριμένα τους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το ενδιαφέρον των Κυπρίων δικαιούχων για συμμετοχή και στις δύο Δράσεις ήταν σημαντικά μεγαλύτερο από τα διαθέσιμα κονδύλια. Ακολουθεί σύντομη ανάλυση του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής Κυπριακών Ιδρυμάτων/οργανισμών, ανά τομέα και βασική δράση: 1. Σχολική Εκπαίδευση Οι αλλαγές που επήλθαν με την εισαγωγή του Προγράμματος Erasmus+ το 2014 έχουν περαιτέρω εμπεδωθεί κατά το 2015, μεταξύ της Σχολικής κοινότητας της Κύπρου. Συγκεκριμένα, οι αλλαγές αυτές αφορούν: (α) Την Ιδρυματική προσέγγιση όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της ΒΔ1 Μαθησιακή Κινητικότητα (κατάργηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων από μεμονωμένους εκπαιδευτικούς), για συμμετοχή σε δραστηριότητες κατάρτισης στο εξωτερικό, και την ένταξη της κινητικότητας προσωπικού στο πλαίσιο ενός Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάπτυξης του Ιδρύματος. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη των σχολείων και των εκπαιδευτικών συστημάτων γενικότερα, παρά στην προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε η επίδραση από την συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα να είναι πιο ουσιαστική και να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο. Στα πλαίσια της ΒΔ1, όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 1α του Παραρτήματος ΙΙ υποβλήθηκαν 33 προτάσεις με συνολικό αιτηθέν ποσό Ευρώ. Από αυτές εγκρίθηκαν οι 32 με συνολική επιχορήγηση Ευρώ, αφού η μια ήταν ελλιπής και κρίθηκε ως μη επιλέξιμη. Ο αριθμός των προτάσεων που υποβλήθηκαν είναι μειωμένος σε σχέση με το 2014 (48 προτάσεις), αλλά αυτό δεν ανησυχεί ιδιαίτερα το ΙΔΕΠ, δεδομένου ότι το διαθέσιμο κονδύλι είναι αρκετά περιορισμένο. Το ΙΔΕΠ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προτάσεων, προτιμά να περιορίζει τον αριθμό κινητικοτήτων κάθε σχολείου, όπου αυτό είναι δυνατό, και να εγκρίνει όσο το δυνατό περισσότερα σχολεία, έτσι ώστε όσο το δυνατό περισσότεροι δικαιούχοι να επωφελούνται από το Πρόγραμμα. Με αυτό τον τρόπο, ανταποκρίνεται, επίσης, στις ανησυχίες του ΥΠΠ για το μεγάλο αριθμό απουσιών των εκπαιδευτικών από τα σχολεία, λόγω συμμετοχής στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙV, από τις εγκεκριμένες αιτήσεις 1 αίτηση προέρχεται από νηπιαγωγείο, 19 προέρχονται από Δημοτικά Σχολεία, 2 από Γυμνάσια, 4 από Λύκεια, 3 από Τεχνικές Σχολές, 1 από Ιδιωτικό Σχολείο, 1 γανισμών, λόγω της κατάργησης των Κεντρικών Δράσεων παρατηρήθηκε μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή στη δράση αυτή, τόσο από τριτοβάθμια ιδρύματα, όσο και από άλλους μη σχολικούς οργανισμούς με ενδιαφέρον στη Σχολική Εκπαίδευση. Οι εν λόγω προτάσεις αφορούσαν είτε αποκλειστικά τη Σχολική Εκπαίδευση, είτε ήταν διατομεακές, με έμφαση στη Σχολική Εκπαίδευση. Συνολικά, υποβλήθηκαν 21 τέτοιου τύπου προτάσεις (όπως και το 2014), με συνολικό αιτηθέν ποσό τα Ευρώ. Παρά την υψηλή ποιότητα των προτάσεων, σύμφωνα με την ποιοτική αξιολόγησή 18

12 21 τους, λόγω του περιορισμένου κονδυλίου, μόνο δύο προτάσεις εγκρίθηκαν, με συνολικό προϋπολογισμό Ευρώ. Όλες οι υπόλοιπες, εκτός από μια που απορρίφθηκε λόγω χαμηλής αξιολόγησης σε ένα από τα κριτήρια, τέθηκαν σε κατάλογο αναμονής. Σε σχέση με την ποιότητα των προτάσεων, πληροφοριακά αναφέρεται ότι 10 από τις 21 προτάσεις έτυχαν βαθμολογίας άνω των 80 μονάδων από τις 100. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι εκτός από τα σχέδια τα οποία εγκρίθηκαν από το ΙΔΕΠ, αριθμός Κυπριακών Ιδρυμάτων/οργανισμών/σχολείων συμμετέχουν ως εταίροι σε σχέδια που εγκρίθηκαν από άλλες χώρες. Σε σχέση με τις Συμπράξεις μεταξύ σχολείων στα πλαίσια της ΒΔ2, παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον από τα Κυπριακά σχολεία που υπέβαλαν προτάσεις ως συντονιστικά ιδρύματα, σε σχέση με πέρσι (12 προτάσεις το 2015 σε σύγκριση με 5 προτάσεις το 2014). Από αυτές, παρόλο που υπήρχαν προτάσεις πολύ καλής ποιότητας (6 από τις 12 έτυχαν βαθμολογίας άνω των 80 μονάδων), λόγω του περιορισμένου κονδυλίου, μόνο μια εγκρίθηκε, με ποσό επιχορήγησης Ευρώ. Εκτός από τη σύμπραξη που εγκρίθηκε από την Κύπρο, εγκρίθηκαν για συμμετοχή επιπλέον 33 σχολεία, τα οποία ήταν εταίροι σε συμπράξεις που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν από άλλες χώρες. Η κατανομή των εγκεκριμένων σχεδίων ανά τύπο σχολείου (Πίνακας 5 Παράρτημα ΙV) ήταν αρκετά καλή ως προς την εκπροσώπηση όλων των τύπων, και ήταν ως εξής: 1 νηπιαγωγείο, 12 Δημοτικά Σχολεία, 13 Γυμνάσια, 1 Λύκειο, 1 Τεχνική Σχολή και 6 Ιδιωτικά Σχολεία. Σημειώνεται η αυξημένη συμμετοχή των Γυμνασίων, εις βάρος της συμμετοχής Λυκείων/ Τεχνικών Σχολών. Όσον αφορά την κατανομή ανά επαρχία (Πίνακας 6 Παράρτημα ΙV), επίσης υπάρχει καλή εκπροσώπηση και είναι σχετικά ανάλογη με τον αριθμό σχολείων ανά επαρχία, δεδομένου ότι από τα εγκριθέντα σχολεία 16 ανήκουν στην επαρχία Λευκωσίας, 7 στην επαρχία Λεμεσού, 6 στην επαρχία Λάρνακας, 4 στην επαρχία Πάφου και 1 στην επαρχία Αμμοχώστου. Το συνολικό ποσό επιχορήγησης που έλαβαν Κυπριακά σχολεία, συντονιστικά και εταιρικά ήταν τελικά Ευρώ. 2. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Κατά την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων 2015, υπέβαλαν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα (ΒΔ1 Κινητικότητα) τα 20 από τα 24 Κυπριακά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που είχαν το Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) και επομένως δικαιούνταν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Από αυτά εγκρίθηκαν τα 19, αφού η αίτηση ενός από τα ιδρύματα κρίθηκε ως ελλιπής. Σημειώνεται ότι όλα τα Πανεπιστήμια, δημόσια και ιδιωτικά, συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς και αρκετές τριτοβάθμιες σχολές και κολλέγια. Επιπλέον, το 2015 για πρώτη φορά υποβλήθηκε αίτηση, η οποία εγκρίθηκε, από μια κοινοπραξία τριτοβάθμιων ιδρυμάτων, που αφορά την τοποθέτηση αποφοίτων τους σε χώρους εργασίας, για σκοπούς πρακτικής άσκησης. Ο συντονιστής της κοινοπραξίας είναι το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και σε αυτή συμμετέχουν 8 Ιδρύματα. Οι αιτήσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για συμμετοχή στην κινητικότητα μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς αιτούμενης κινητικότητας, επομένως δεν αξιολογούνται ως προς την ποιότητά τους. Η υποβολή του απλοποιημένου αυτού τύπου αιτήσεων που προνοεί το πρόγραμμα οφείλεται στο γεγονός ότι η ποιότητα των διαδικασιών που εφαρμόζουν τα ιδρύματα σχετικά με τη συμμετοχή στην κινητικότητα αξιολογείται κατά την απονομή του ECHE. Το ΙΔΕΠ κατανέμει το διαθέσιμο κονδύλι σε όλα τα ιδρύματα που υποβάλλουν επιλέξιμες αιτήσεις, λαμβάνοντας ουσιαστικά υπόψη το μέγεθος του ιδρύματος (αριθμό φοιτητών/σπουδαστών και προσωπικού), το ιστορικό της προηγούμενης του συμμετοχής στο Πρόγραμμα και φυσικά το διαθέσιμο κονδύλι. Εκτός από τα κονδύλια που πρέπει να διατεθούν για την κινητικότητα σπουδαστών και προσωπικού, τα ιδρύματα επιχορηγούνται και για τα διαχειριστικά τους έξοδα, που σχετίζονται με την οργάνωση της κινητικότητας. Επίσης, κατανέμονται σε αυτά και «άδειες» για χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας φοιτητών που θα συμμετάσχουν σε κινητικότητα, καθώς και για εκμάθηση της γλώσσας. Για το 2015, η πλατφόρμα 20

13 23 λειτούργησε μόνο για έξι γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Ολλανδικά) και το ΙΔΕΠ είχε στη διάθεσή του 434 άδειες για αξιολόγηση και 434 για εκμάθηση γλώσσας. Σε επόμενη φάση η πλατφόρμα θα εμπλουτιστεί με περισσότερες γλώσσες, με στόχο να καλυφθούν όλες οι επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Στα πλαίσια της Πρόσκλησης 2015 παρατηρήθηκε μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, κάτι που τεκμηριώνεται από τους αριθμούς κινητικοτήτων που αιτήθηκαν τα ιδρύματα. Αυτό βασικά οφείλεται στην αύξηση της χρηματοδότησης της συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα, με την εισαγωγή του Erasmus+. Αφενός αυξήθηκε το μηνιαίο επίδομα που διατίθεται στους φοιτητές, σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές (LLP), και αφετέρου, στα πλαίσια του νέου Προγράμματος οι φοιτητές από την Κύπρο (όπως και οι φοιτητές από τη Μάλτα και την Ισλανδία) δικαιούνται επιπλέον ταξιδιωτικά έξοδα, λόγω του νησιώτικου χαρακτήρα και της μεγάλης απόστασης της Κύπρου από τις υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες. Ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον παρατηρήθηκε για την τοποθέτηση αποφοίτων κατά τον πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους, σε οργανισμούς/ ιδρύματα του εξωτερικού, για σκοπούς κατάρτισης. Το μεγάλο, βέβαια, ενδιαφέρον που επιδείχθηκε γι αυτή τη δραστηριότητα οφείλεται και στα ψηλά ποσοστά ανεργίας μεταξύ των νέων. Όσον αφορά το ενδιαφέρον από πλευράς καθηγητών και λοιπού προσωπικού για συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας, αυτό είναι σταθερά μεγάλο τα τελευταία χρόνια και σίγουρα πολύ μεγαλύτερο από τα διαθέσιμα κονδύλια. Με βάση το ενδιαφέρον που παρουσιάστηκε, το ΙΔΕΠ προσπάθησε να διαθέσει στην κινητικότητα μεταξύ των χωρών του Προγράμματος στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όσα κονδύλια ήταν δυνατόν, με μεταφορά από άλλους τομείς/δράσεις. Τελικά, μετά και από την ανακατανομή που έγινε, διατέθηκαν στη ΒΔ1 της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρώ για 364 δραστηριότητες κινητικότητας φοιτητών για σπουδές (από 464 που ζητήθηκαν), 361 για τοποθέτηση φοιτητών (από 495 που ζητήθηκαν), 85 δραστηριότητες κινητικότητας προσωπικού για διδασκαλία (από 143 που ζητήθηκαν), και 93 δραστηριότητες κινητικότητας προσωπικού για κατάρτιση (από 166 που ζητήθηκαν) (Πίνακας 3 Παράρτημα ΙV). Στο πιο πάνω συνολικό ποσό περιλαμβάνεται και το ποσό που παραχωρείται στα ιδρύματα για τα διαχειριστικά τους έξοδα, που σχετίζονται με την οργάνωση της κινητικότητας. Εκτός από την κινητικότητα μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος, από το 2015 τέθηκε σε λειτουργία μια νέα δράση στα πλαίσια του Erasmus+ - ΒΔ1, η κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων (τρίτων χωρών), με την ονομασία «International Credit Mobility». Για τη δράση αυτή το ΙΔΕΠ δέχτηκε 10 αιτήσεις από δικαιούχα ιδρύματα (με Erasmus Charter) για το συνολικό ποσό των Ευρώ (Παράρτημα ΙΙ Πίνακας 1β). Το ΙΔΕΠ ενέκρινε τη συμμετοχή και των 10 ιδρυμάτων με συνολικό ποσό επιχορήγησης Ευρώ. Παρόλο που δεν απορροφήθηκε πλήρως το διαθέσιμο κονδύλι ( Ευρώ), λόγω των περιορισμών που υπάρχουν για τη διάθεσή του, εν τούτοις η Κύπρος ήταν μεταξύ των πέντε Ευρωπαϊκών χωρών με τη μεγαλύτερη απορρόφηση. Οι εν λόγω περιορισμοί σχετίζονται (α) με την προβλεπόμενη αναλογία μεταξύ εισερχομένων/εξερχομένων φοιτητών και προσωπικού και (β) με το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται η μεταφορά μεταξύ κονδυλίων που είναι διατεθειμένα για συγκεκριμένες περιοχές του Πλανήτη. Για συγκεκριμένες περιοχές, ενώ υπήρχαν διαθέσιμα κονδύλια, δεν υπήρχε ζήτηση από τα Κυπριακά ιδρύματα. Δεδομένου ότι η δράση αυτή είναι καινούρια, αναμένονται τα αποτελέσματα της υλοποίησής της πριν την αξιολόγηση, γιατί υπάρχουν αρκετά προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν σε επίπεδο κρατών για να κριθεί ως επιτυχημένη, με πρώτο και κυριότερο το θέμα της βίζας για τους συμμετέχοντες από Χώρες Εταίρους. Σχετικά με τη ΒΔ2, το 2015 παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση του ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ενώ το 2014 υποβλήθηκαν μόνο δύο προτάσεις, το 2015 ο αριθμός των προτάσεων ανήλθε στις 12, με αιτούμενο ποσό επιχορήγησης τα Ευρώ. Από αυτές, με βάση το διαθέσιμο κονδύλι, εγκρίθηκαν 2 προτάσεις, με συνολικό ποσό επιχορήγησης τα Ευρώ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακας 2), ενώ οι υπόλοιπες 9 τέθηκαν σε κατάλογο αναμονής και η μια απορρίφθηκε, διότι στους εταίρους περιλαμβανόταν και ίδρυμα από Χώρα Εταίρο χωρίς επαρκή αιτιολόγηση για τη συμπερίληψη αυτού του ιδρύματος, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί του Προγράμματος. 3. Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Οι αλλαγές που επήλθαν με το Πρόγραμμα Erasmus+ στη συμμετοχή του Τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης (ΕΕΚ) ήταν αρκετά σημαντικές, αφού αποκλείστηκε από τη ΒΔ1 η συμμετοχή εργαζομένων ή ανέργων στην κινητικότητα για σκοπούς κατάρτισης. Στα πλαίσια του Erasmus+ μόνο εκπαιδευτές και άτομα που σπουδάζουν ή βρίσκονται σε Αρχική ΕΕΚ (φοιτούν σε ίδρυμα ΕΕΚ) μπορούν να συμμετάσχουν καθώς και απόφοιτοι κατά τον πρώτο χρόνο από την αποφοίτησή τους. Ο αποκλεισμός μιας μεγάλης ομάδας ενδιαφερομένων, που στο παρελθόν απορροφούσε ένα σημαντικό μέρος των διαθέσιμων κονδυλίων, ήταν φυσικό να επηρεάσει τη συμμετοχή και την απορρόφηση κονδυλίων του τομέα αυτού. Επομένως, οι προσπάθειες του ΙΔΕΠ ως προς αυτό τον τομέα επικεντρώνονται τώρα στην υποκίνηση του ενδιαφέροντος όσο το δυνατόν περισσοτέρων Δευτεροβάθμιων Τεχνικών Σχολών, Μεταλυκειακών Ιδρυμάτων, αλλά και ιδιωτικών 22

14 Κολλεγίων που προσφέρουν ΕΕΚ. Στα πλαίσια της Πρόσκλησης 2015, υποβλήθηκαν 19 αιτήσεις, με συνολικό αιτηθέν ποσό που ανήλθε στα Ευρώ, για κινητικότητα 451 μαθητευομένων, 35 συνοδών και 85 εκπαιδευτών. Μετά από τη διαδικασία αξιολόγησης, και δεδομένου ότι όλα κρίθηκαν ικανοποιητικής ποιότητας εγκρίθηκαν και τα 19 υποβληθέντα σχέδια (Πίνακας 2 Παράρτημα ΙV), με κάποια μικρή μείωση στους αριθμούς κινητικοτήτων σε ορισμένα από αυτά, με βάση την προηγούμενη εμπειρία του ΙΔΕΠ για τις δυνατότητες των ιδρυμάτων για υλοποίηση των κινητικοτήτων. Το συνολικό ποσό που παραχωρήθηκε ήταν Ευρώ, που αφορούσε την κινητικότητα 443 εκπαιδευομένων, 35 συνοδών και 63 εκπαιδευτών. Σύντομα μετά την έγκριση, ένα από τα σχέδια με συνολική επιχορήγηση Ευρώ, που αφορούσε την κινητικότητα 94 εκπαιδευομένων και 4 συνοδών, ακυρώθηκε με αίτημα του δικαιούχου οργανισμού. Για το λόγο αυτό, το τελικό ποσό επιχορήγησης της δράσης αυτής ανέρχεται σε για την κινητικότητα 349 εκπαιδευομένων, 34 συνοδών και 63 εκπαιδευτών. Ανάμεσα στα εγκριθέντα σχέδια συγκαταλέγεται και μια κοινοπραξία, με συντονιστή ιδιωτική συμβουλευτική εταιρεία και μέλη, μια Δευτεροβάθμια Τεχνική Σχολή και δύο Κολλέγια, που προσφέρουν ΕΕΚ. Η Δράση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα επωφελής για τους μαθητές των Τεχνικών Σχολών, οι περισσότεροι από τους οποίους προέρχονται από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα, με λίγες έως καθόλου ευκαιρίες για τέτοιου είδους κατάρτιση. Για τη ΒΔ1 της ΕΕΚ υπάρχουν ακόμα περιθώρια απορρόφησης των διαθέσιμων κονδυλίων, με την τοποθέτηση αποφοίτων για σκοπούς κατάρτισης, όπου υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης για κατάρτιση μέχρι και για ένα χρόνο. Το ΙΔΕΠ θα εντείνει τις προσπάθειες του προς αυτή την κατεύθυνση, με στόχο να εμπλέξει όσο το δυνατό περισσότερα Μεταλυκειακά και Τριτοβάθμια Ιδρύματα που παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση. Όσον αφορά τη ΒΔ2 στην ΕΕΚ, υποβλήθηκαν 10 προτάσεις (η μια από τις οποίες ήταν εκπρόθεσμη), με συνολικό αιτηθέν ποσό τα Ευρώ. Οι πλείστες των προτάσεων ήταν καλής ποιότητας, με τις 4 να τυγχάνουν βαθμολογίας άνω των 80 βαθμών. Τελικά, λόγω του περιορισμένου κονδυλίου, εγκρίθηκε μόνο μία πρόταση, με συνολικό ποσό επιχορήγησης Ευρώ, 24 ενώ 6 προτάσεις τοποθετήθηκαν σε κατάλογο αναμονής και άλλες 2 απορρίφθηκαν λόγω χαμηλής ποιότητας. 4. Εκπαίδευση Ενηλίκων Ο τομέας της Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι ο μικρότερος από τους τέσσερις που διαχειρίζεται το ΙΔΕΠ, από απόψεως διαθέσιμων κονδυλίων. Παρόλα αυτά, παρουσιάζεται μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή από τους δικαιούχους του τομέα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στα πλαίσια της ΒΔ1 το 2015, υποβλήθηκαν 9 προτάσεις για κινητικότητα 73 εκπαιδευτών ενηλίκων από οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων (κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα, εκτός από ένα Εσπερινό Γυμνάσιο/Λύκειο) με συνολικό αιτηθέν ποσό τα Ευρώ (Πίνακας 1 Παράρτημα ΙΙ). Από αυτές, οι δύο απορρίφθηκαν λόγω χαμηλής ποιότητας, η μια τοποθετήθηκε σε κατάλογο αναμονής και οι υπόλοιπες 6 εγκρίθηκαν για συνολικά 14 κινητικότητες και συνολικό ποσό επιχορήγησης τα Ευρώ. Στα πλαίσια της ΒΔ2 υποβλήθηκαν 15 προτάσεις (σε σύγκριση με 12 που υποβλήθηκαν κατά την περσινή χρονιά), με συνολικό αιτηθέν ποσό τα Ευρώ. Με βάση την αξιολόγηση, σε γενικές γραμμές, η ποιότητά τους κρίθηκε ικανοποιητική (4 από αυτές έτυχαν βαθμολογίας άνω του 80) αλλά κατώτερη από την ποιότητα των προτάσεων που υποβλήθηκαν στους άλλους τομείς, ίσως διότι αρκετοί οργανισμοί ήταν νεοεισερχόμενοι, με περιορισμένη εμπειρία στη συγγραφή προτάσεων. Από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν, οι δύο απορρίφθηκαν ως αποτέλεσμα της ποιοτικής αξιολόγησης, 2 εγκρίθηκαν με συνολική επιχορήγηση τα Ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες 11 τέθηκαν σε κατάλογο αναμονής. Συγκεντρωτικά στοιχεία για την Κυπριακή συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ κατά το 2015, ανά τομέα και δράση, φαίνονται στους Πίνακες των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙV. 5. etwinning Το ΙΔΕΠ διαχειρίζεται το etwinning, το Πρόγραμμα διαδικτυακής συνεργασίας μεταξύ σχολείων, στα πλαίσια ξεχωριστής συμφωνίας με την ΕΕ. Οι υποχρεώσεις του ΙΔΕΠ όσον αφορά το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνουν την προώθηση του προγράμματος στα Κυπριακά σχολεία, την παροχή στήριξης στους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν σχέδια συνεργασίας και τη συμβολή στην επαγγελματική κατάρτιση των Εκπαιδευτικών όσον αφορά τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων στην εκπαίδευση. Το ΙΔΕΠ ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις υποχρεώσεις του, καταφέρνοντας να αυξήσει τους Κύπριους χρήστες του etwinning, ενώ τα αποτελέσματα που πέτυχε στον τομέα αυτό φαίνονται στο Παράρτημα V. Το 2015, το ΙΔΕΠ πραγματοποίησε τις πιο κάτω κύριες δραστηριότητες σε σχέση με το etwinning: (α) Παρακολούθηση των εγγραφών από Κυπριακά σχολεία στην πλατφόρμα etwinning, αποστολή οδηγιών χρήσης των εργαλείων της σε όλους τους νεοεγγραφέντες εκπαιδευτικούς, έγκριση υποβληθέντων σχεδίων, παροχή στήριξης όπου χρειάζεται, μέσω τηλεφώνου ή και διά ζώσης. (β) Διοργάνωση συνεδρίου για τη Σχολική Εκπαίδευση (βλ. περιγραφή στην παράγραφο «Κύριες Εκδηλώσεις του ΙΔΕΠ») που αφορούσε τόσο το Erasmus+ - Σχολική Εκπαίδευση, όσο και το etwinning. Στα πλαίσια του συνεδρίου, παρουσιάστηκαν σχέδια etwinning που αποτελούν παραδείγματα καλής πρακτικής και απονεμήθηκαν οι ετικέτες ποιότητας etwinning, τόσο οι Εθνικές όσο και οι Ευρωπαϊκές. Οι ετικέτες ποιότητας χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα ως μέσο αναγνώρισης της δουλειάς των εκπαιδευτικών που εργάζονται για την υλοποίηση σχεδίων etwinning. (γ) Αξιολόγηση Σχεδίων που αιτήθηκαν την απονομή ετικετών ποιότητας τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, η Εθνική Υπηρεσία συνεργάστηκε με Εθνικές Υπηρεσίες άλλων χωρών, για την αξιολόγηση σχεδίων και την απονομή των ετήσιων βραβείων etwinning. (δ) Περιφερειακά εργαστήρια etwinning. Πραγματοποιήθηκαν 4 τέτοια εργαστήρια, ένα σε κάθε πόλη της ελεύθερης Κύπρου, τα οποία απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής και Μέσης (περιλαμβανομένης της Τεχνικής) Εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία του etwinning, για να αποκτήσουν την απαιτούμενη ευχέρεια, έτσι ώστε να προχωρήσουν μόνοι τους σε διαδικτυακές συνεργασίες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ 2016 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας της κινητικότητας στην ΕΕΚ Στήριξη της διεθνοποίησης των οργανισμών ΕΕΚ Εκσυγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρόγραμμα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου Αντρέας Ελευθερίου NCP-CyQF ΓΕΤΕ ΜΤΕΕ, 8/11/2013 11/22/2013 1 NQF EQF NQF 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET. Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET. Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα 1 Περιεχόμενα Α Β Γ Το ECVET και ο Σκοπός του Τα Βασικά Στοιχεία του ECVET Τα Οφέλη του ECVET 2 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

5η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

5η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 5η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

21 Σεπτεμβρίου 2012. Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών

21 Σεπτεμβρίου 2012. Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων) Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές Εθνικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+ στην Κύπρο ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ: ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Προδρόμου

Διαβάστε περισσότερα

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας 2009 1 LEONARDO DA VINCI Το Πρόγραμμα Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Δρ Δέσποινα Μαρτίδου-Φορσιέρ Διευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 24 Νοεμβρίου 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ημοσιογραφική ιάσκεψη της ιεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης ρ έσποινα Μαρτίδου Φορσιέρ ιευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET Δρ. Γεώργιος Χωραττάς Υπεύθυνος για την Τεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση Κέντρο Παραγωγικότητας ECVET EXPERT Σεπτέμβριος 2014: 23/9 Λευκωσία, 24/9 Πάφος, 25/9 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 17 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ERASMUS+: Αλλαγές στη διαχείριση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Πάντειο Πανεπιστήμιο Ευφροσύνη Παπασταματίου 13 Ιουνίου 2014 Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία υποβολής αίτησης για αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Συνεχούς Νοσηλευτικής και/ή Μαιευτικής εκπαίδευσης

Διαδικασία υποβολής αίτησης για αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Συνεχούς Νοσηλευτικής και/ή Μαιευτικής εκπαίδευσης ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Ταγματάρχου Πουλίου, 1 Διαμ. 101, 1101 Λευκωσία, Τ. Θ. 24015 Κύπρος Τηλ : + 357 22 771994 Φαξ : +357 22 771989 Γενικοί Όροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts 23-24-25-29/09/2014 Πλαίσιο Πολιτικής Στρατηγική της Λισσαβόνας Διαδικασία της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: Π.Ι. 5.2.05.3 Ηλ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση: Ο ρόλος των παρόχων κατάρτισης και των εκπαιδευτών

ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση: Ο ρόλος των παρόχων κατάρτισης και των εκπαιδευτών ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση: Ο ρόλος των παρόχων κατάρτισης και των εκπαιδευτών Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50) Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Εισαγωγή H παρούσα Έκθεση αφορά στην αποτύπωση της συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.03, 04.02.022.07.03.06 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΣ: Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Υγείας, Γενικό Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Θεσσαλονίκη Ευφροσύνη Παπασταματίου 17 Φεβρουαρίου 2014 Υπεύθυνη για την Ανώτατη Εκπαίδευση ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Στρατηγικές Συμπράξεις Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μαρία Αδαμοπούλου Τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων»

1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» Στόχοι υπό έμφαση 2015-2016 1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» Συνέδρια Διευθυντών Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας Νοέμβριος 2015 ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Γιατί συνεχίζεται ο στόχος για 2 η

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ C 400/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2012 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/38/12 Πρόγραμμα δράσης Erasmus Mundus 2009-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας. Θέμα: Καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας. Θέμα: Καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες Aρ. Φακ. 7.16.22 Αρ. Τηλ. 22800913 Αρ. Φαξ. 22800660 E-mail: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας 19 Ιανουαρίου 2009 Προέδρους Σχολικών Εφορειών Προέδρους

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ του Προγράμματος. «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ του Προγράμματος. «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ...2 3. ΣΤΟΧΟΙ...2 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Για τη σύναψη Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα Ιδρύματα της αλλοδαπής. (αποφάσεις Συγκλήτου 2734/17.10.2001, 2770/29.6.2005 και 2797/23.1.2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ON LINE ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ERASMUS+

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ON LINE ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ERASMUS+ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία με ποσοστό 50% και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με ποσοστό 50%στα πλαίσια του Μέτρου 2.1. «Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14. Δραστηριότητα Ομαδικής Μάθησης

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14. Δραστηριότητα Ομαδικής Μάθησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14 Δραστηριότητα Ομαδικής Μάθησης «Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων που διδάσκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού» 26-27 Φεβρουαρίου ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Διαμεσολάβησης ΠΘ ERASMUS+ Συνοπτική παρουσίαση Βασικών Δράσεων

Γραφείο Διαμεσολάβησης ΠΘ ERASMUS+ Συνοπτική παρουσίαση Βασικών Δράσεων ΠΘ ERASMUS+ Συνοπτική παρουσίαση Βασικών Δράσεων Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, την Νεολαία & τον Αθλητισμό Εθνικό Σημείο Επαφής ΙΚΥ Η διαμόρφωση του Erasmus+ «Παραδοσιακά»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προσφορά Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για τους Νεοεισερχόμενους Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Προσφορά Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για τους Νεοεισερχόμενους Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Φακ.: ΠΙ 7.7.06.13.2 Αρ. Tηλ.: 22402300 Aρ. Φαξ:: 22480505 e-mail: eisagogiki@cyearn.pi.ac.cy ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία 17 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ CREATIVE PRIMARY SCHOOL PARTNERSHIPS WITH VISUAL ARTISTS (CREARTE) ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Απρίλιος 2016

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου - Ευριπίδου Διευθύντρια Π.Ι. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 9 Μαΐου 2013 Δομή της παρουσίασης Ρόλος και Δράση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ) Εμφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ29-ΕΘΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡ29-ΕΘΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: Β Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ I ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 1. Εισαγωγή/το πλαίσιο: Η ΑνΑΔ, λειτουργεί το Σχέδιο «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη» (στο εξής «Σχέδιο»)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009,

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.07/2 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους νέους. Πώς; Μέσω συγχρηματοδότησης Σχεδίων που απευθύνονται στους νέους. Κύριο χαρακτηριστικό: Η μη τυπική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy Αντλεί από το πρόσφατο βιβλίο μας: Gravani, M. N. & Ioannidou, A. (2014). Adult and Continuing Education in Cyprus. W. Bertelmann Verlag DIE (German Institute for Adult Education): Bonn, Germany. [Country

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας Νέα Γενιά σε Δράση Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα

25 Χρόνια Erasmus Αργυρούν. Ιωβηλαίον. εκπαίδευσης. χρόνια ERASMUS: Ανοίγει. Προγράμματος ERASMUS πραγματοποιείται σε όλα τα

25 Χρόνια Erasmus Αργυρούν. Ιωβηλαίον. εκπαίδευσης. χρόνια ERASMUS: Ανοίγει. Προγράμματος ERASMUS πραγματοποιείται σε όλα τα 25 Χρόνια Erasmus Αργυρούν Ιωβηλαίον Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια λειτουργίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα, με σύνθημα «25 χρόνια ERASMUS: Ανοίγει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε Πλαίσιο Πολιτικής για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΡΑ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΡΑ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΡΑ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2013-2014 Κωδικός Πρόσκλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2016

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2016 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας

Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1987 προσφέρει την ευκαιρία σε φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+ το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

ERASMUS+ το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Ανδρούλα Παπαναστασίου Διευθύντρια ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Bologna Experts Conference 16 October

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής. 8 Νοεμβρίου 2013, ECVET

Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής. 8 Νοεμβρίου 2013, ECVET Παρουσίαση του έργου «ECVET4practitioners: Μεταφορά και προώθηση του εργαλείου ECVET για επαγγελματίες στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Παγκύπριο Συνέδριο Λεμεσός, 29 Νοεμβρίου 2014

2 ο Παγκύπριο Συνέδριο Λεμεσός, 29 Νοεμβρίου 2014 2 ο Παγκύπριο Συνέδριο Λεμεσός, 29 Νοεμβρίου 2014 Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος Η Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων (Μονάδα ΔΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.) είναι αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Προγράμματα Ευρωπαϊκής συνεργασίας με τρίτες χώρες Erasmus Mundus Tempus Alfa Edulink Bilateral Programmes Η ανάγκη για ένα νέο Πρόγραμμα Σύγχρονες πραγματικότητες: Η οικονομική κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύντομη Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικές Πληροφορίες

A. Γενικές Πληροφορίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ A. Γενικές Πληροφορίες Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, φροντίστε τούτο να καταδεικνύεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής, Intercollege ECVET Expert Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα