ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση συμπληρωματικών ζητημάτων της από απόφασης της Ολομέλειας της Βου λής των Ελλήνων (ΦΕΚ 33 Α / ) και της υπ αριθμ. της 4286/2348/ απόφασης του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 487 Β / ), όπως ισχύουν Eπιβολή Πολλαπλών Τελών για Τελωνειακή Παράβα ση στον ZLATKOV VALENTIN του EVGENIEV Έγκριση υπερωριακής εργασίας μονίμου προσωπι κού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επι στημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ Δ ) Έγκριση υπερωριακής εργασίας προσωπικού Ιδιω τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Εθνικού Κέ ντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ Δ ) Σύσταση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Ταμείο Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπο ρικού Ναυτικού για την απονομή των ληξιπρόθε σμων Εφάπαξ Χρηματικών Παροχών στους δικαι ούχους Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχό λησης, των εργαζόμενων σε Βιομηχανικές, Βιοτε χνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασί ες, για το Α ημερολογιακό εξάμηνο Τροποποίηση της υπ αρ. 2026/89667/ (ΦΕΚ 2486 Β) κοινής υπουργικής απόφασης περί ΑΔΕΙ ΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ν. 4056/ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ.021.1/16/914251/Σ. 858/2012 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Δ15/Α/40110/3303/ απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρωτ. 71 Αριθμ. Διεκπ. 30 (1) Ρύθμιση συμπληρωματικών ζητημάτων της από απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 33 Α / ) και της υπ αριθμ. της 4286/2348/ απόφασης του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 487 Β / ), όπως ισχύουν. O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 63 παρ. 1 και 65 του Συντάγματος, β) του άρθρου 11 παρ. 1 και 4 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό), όπως ισχύει, γ) των άρθρων 1, της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 23 (πρώην άρθρο 28), 97 (πρώην άρθρα 103/91) του Κα νονισμού της Βουλής (Μέρος Β ΦΕΚ 51 Α / ), όπως ισχύει, δ) της από ομόφωνης απόφασης της Ολο μέλειας της Βουλής των Ελλήνων, που λήφθηκε κατά τη Συνεδρίαση ΞΗ / (ΦΕΚ 33 Α / ), και ιδίως της παραγράφου 4 του άρθρου μόνου αυτής, με την οποία δίδεται εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της Βουλής «να ρυθμίζει θέματα που έχουν σχέση με την σύναψη των μισθώσεων, τους όρους και τη διαδικασία κατά παρέκκλι ση άλλων σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας ή και κατά τροποποίηση της παρούσης», όπως ισχύει, ε) της από ομόφωνης απόφασης της Ολο μέλειας της Βουλής των Ελλήνων, που λήφθηκε κατά τη Συνεδρίαση ΡΜΔ / (ΦΕΚ 94 Α / ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, που λήφθηκε κατά τη Συνεδρί αση ΣΙΑ / (ΦΕΚ 205 Α / ), και την από ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βου λής των Ελλήνων, που λήφθηκε κατά τη Συνεδρίαση ΠΖ / (ΦΕΚ 244/Α / ), και ισχύει, στ) της υπ αριθμ. 4286/2348/ απόφασης του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 487 Β / ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής με αριθμούς:

2 802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) i) 4650/3678/ (ΦΕΚ 811 Β / ), ii) 73/ 41/ (ΦΕΚ 17 Β / ), iii) 4415/ (ΦΕΚ 688 Β / ), iv) 6627/5309/ (ΦΕΚ 1291 Β / ), v) 7108/5683/ (ΦΕΚ 1437 Β / ), vi) 5475/3819/ (ΦΕΚ 1002 Β / ), vii) 8873/ (ΦΕΚ 1943 Β / ), viii) 14258/ 9590/ (ΦΕΚ 1747 Β / ) ix) 8109/ (ΦΕΚ 2219 Β ) και x) 781/ (ΦΕΚ 311 Β / ), και ισχύει. 2. Την ανάγκη διευκόλυνσης για την άσκηση των καθηκόντων τους, όσων Βουλευτών κατέλαβαν, κατά τη διάρκεια της Βουλευτικής Περιόδου, την κενούμενη έδρα Βουλευτή ο οποίος δεν επιθυμούσε τη χρήση του δικαιώματος χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτου. 3. Τη με Κ.Α γραμμένη πίστωση του προϋπολο γισμού της Βουλής, οικονομικού έτους 2014, αποφασί ζουμε: Άρθρο ΜΟΝΟ 1. Σε περίπτωση που Βουλευτής ή Έλληνας Βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος ανακηρύχθηκε κατά τη διάρκεια της Βουλευτικής Περιόδου καταλαμ βάνοντας την κενούμενη έδρα Βουλευτή, που παραι τήθηκε ή εξέπεσε από τη βουλευτική του ιδιότητα ή απεβίωσε, δεν δύναται να υπεισέλθει αυτοδικαίως στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης του προκατόχου του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της υπ αριθμ. 4286/2348/ απόφασης του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 487 Β / ), λόγω του ότι ο απερχόμενος Βουλευτής δεν επιθυμούσε τη χρήση χρη ματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της θητείας του και συνεπώς δεν υφίσταται μίσθωση, προβλέπονται τα ακόλουθα: O ως άνω Βουλευτής ή Έλληνας Βουλευτής του Ευρω παϊκού Κοινοβουλίου δικαιούται να προβεί στη σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτου, όπως προβλέπεται στην από ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 205 Α / ), όπως ισχύει, η οποία: α) θα είναι βραχείας μίσθωσης και ο χρόνος λήξης αυτής θα ανάγεται στο χρόνο λήξεως της εκάστοτε τρέχουσας χρηματοδοτικής μίσθωσης για το σύνολο των βουλευτικών οχημάτων, η οποία για την ΙΕ Βου λευτική Περίοδο λήγει στις , β) θα αφορά στη μίσθωση μεταχειρισμένων αυτοκί νητων με μίσθωμα, που δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό του ογδόντα τοις εκατό (80%) του, κατ αντιστοιχία ανώτατου επιτρεπόμενου μισθώματος της περίπτωσης δ) της από ομόφωνης απόφασης της Ολομέ λειας της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 205 Α / ). Λόγω της μοναδικότητας του κάθε μεταχειρισμένου αυτοκινήτου ως προς τα τεχνικά και λειτουργικά χα ρακτηριστικά του που οφείλονται στην παλαιότητά του, στα διανυθέντα χιλιόμετρα, και στην εν γένει συ ντήρησή του, δεν απαιτείται η προσκόμιση τριών προ σφορών (του στοιχείου α) της παρ. 6 της υπ αριθμ. 4286/2348/ απόφασης (ΦΕΚ 487 Β / ), όπως ισχύει. Για τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις εξακολου θούν να ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της από ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας της Βου λής των Ελλήνων, που λήφθηκε κατά τη Συνεδρίαση ΣΙΑ (ΦΕΚ 205 Α / ), όπως ισχύει. 2. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (2) Eπιβολή Πολλαπλών Τελών για Τελωνειακή Παράβαση στον ZLATKOV VALENTIN του EVGENIEV. Με την αριθμ. 8/2013/00 Καταλογιστική Πράξη του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τελωνείου Ηγουμενί τσας και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2 και 155 παρ. 1 του Ν. 2960/2001 επεβλήθησαν στον ZLATKOV VALENTIN του EVGENIEV ΑΔΤ: , υπήκοο Βουλγαρίας, αγνώστου διαμονής Πολλαπλό Τέ λους συνολικού ποσού ΤΡΙΩΝ ΕΚΑΤΟMΜΥΡΙΩΝ ΕΠΤΑ ΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΩΝ ( ,51), για υπόθεση λαθρεμπορίας τσιγάρων. Με την ως άνω Πράξη ορίσθηκε ως αστικά αλληλέγγυα υπόχρεη για την καταβολή ολοκλήρου του ανωτέρω πο σού η ιδιοκτήτρια Εταιρεία του οχήματος SVET TRANS EOOD, με έδρα την Βουλγαρία, επίσης αγνώστου Δ/νσης. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 εδαφ. (β) του Ν.2960/01, ως αγνώστου διαμονής. Ο Αν/της Προϊστάμενος του Τελωνείου ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΟΚΑΣ Αριθμ (3) Έγκριση υπερωριακής εργασίας μονίμου προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ Δ ). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) του ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ: 13/Α/85) όπως έχει τρο ποποιηθεί και ισχύει σήμερα, β) του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ: 247/Α/95 όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 3871/2010 ΦΕΚ: 141/Α/2010, γ) του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασια κή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του με σοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » ΦΕΚ: 226/Α/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4071/ Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση Π.Δ. 85/2012 ίδρυση και μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρη

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 803 σκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού... σε Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αντίστοιχα» (ΦΕΚ: 152/Α/2013). 3. Το Π.Δ. 71/1987 «Οργανισμός του ΕΚΕΦΕ Δ»» ΦΕΚ: Α / Την αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας «Καθιέρωση ερ γασίας κατά τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες, για προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ Δ )» (ΦΕΚ: 284 Β/ ). 5. Την αριθμ (ΔΚΗ)Α/1784/ απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτι σμού και Αθλητισμού με θέμα: «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας...» (ΦΕΚ: 3546 Β/ ). 6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα λείται δαπάνη ύψους ,20 ευρώ η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΕΚΕΦΕ Δ οικ. έτους Το έγγραφο του ΕΚΕΦΕ Δ με α.π. 100/ / , αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ Δ ) για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2014, ως εξής: Για 17 μονίμους υπαλλήλους 4.080,00 ώρες, συνολικής δαπάνης ,20 ευρώ Συγκεκριμένα: για τρεις (3) Μονίμους τεχνικούς κλάδου TE 720 ώρες για δέκα (10) Μονίμους τεχνικούς κλάδου ΔΕ ώρες για δύο (2) Μονίμους οδηγούς κλάδου ΔΕ 480 ώρες για δύο (2) Μονίμους φύλακες κλάδου ΥΕ 480 ώρες Οι υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την απο γευματινή υπερωριακή απασχόληση του εν λόγω προ σωπικού αφορούν: α) τη φύλαξη των κτιριακών και μηχανολογικών εγκα ταστάσεων, των περιουσιακών στοιχείων και ολόκληρης γενικότερα της περιοχής του ΕΚΕΦΕ Δ. β) Την επί 24ώρου επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τη συντή ρηση και την άμεση αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών. Λόγω συνταξιοδοτήσεων, το προσωπικό το οποίο απασχολείται στις επί 24ώρου βάρδιες και στις ανακύ πτουσες ειδικές εργασίες, οι οποίες μόνο εκτός ωρα ρίου μπορούν να υλοποιηθούν, έχει μειωθεί έναντι των προηγούμενων ετών με αποτέλεσμα την απασχόληση αυτή να επωμίζονται λιγότερα σε αριθμό άτομα για περισσότερες ώρες το καθένα. Ενδεικτικά αναφέρεται η λειτουργία φύλαξη του Συνεδριακού Κέντρου (συ νέδρια, εκδηλώσεις, διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, κ.λπ.) έκτακτες ανάγκες φύλαξης και πυροπροστασίας πυρασφάλειας περιαστικού δάσους, έλεγχος και επισκευές υποσταθ μών, κλιματισμών, καθαρισμός λεβήτων κ.λπ. Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2014 Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Αριθμ (4) Έγκριση υπερωριακής εργασίας προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Εθνικού Κέντρου Έρευ νας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ Δ ). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) του ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ: 13/Α/85) όπως έχει τρο ποποιηθεί και ισχύει σήμερα, β) του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ: 247/Α/95 όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 3871/2010 ΦΕΚ: 141/Α/2010, γ) του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασια κή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του με σοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » ΦΕΚ: 226/Α/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4071/ Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση Π.Δ. 85/2012 ίδρυση και μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρη σκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού... σε Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αντίστοιχα» (ΦΕΚ: 152/Α/2013). 3. Το Π.Δ. 71/1987 «Οργανισμός του ΕΚΕΦΕ Δ» ΦΕΚ: Α / Την αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας «Καθιέρωση ερ γασίας κατά τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες, για προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ Δ )» (ΦΕΚ: 284 Β/ ). 5. Την αριθμ (ΔΚΗ)Α/1784/ απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμ ματέα Έρευνας και Τεχνολογίας...» (ΦΕΚ: 3546 Β/ ). 6. Το γεγονός ότι από την απόφαση προκαλείται δα πάνη ύψους ,80 ευρώ η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΕΚΕΦΕ Δ οικ. έτους Το έγγραφο του ΕΚΕΦΕ Δ με α.π. 100/ / , αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή εργασία προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημό κριτος (ΕΚΕΦΕ Δ ) για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2014, ως εξής: Για 20 υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ώρες συνολικής δαπάνης ,80 ευρώ Συγκεκριμένα: για δώδεκα (12) φύλακες ΙΔΑΧ ώρες για τρεις (3) οδηγούς ΙΔΑΧ 720 ώρες για πέντε (5) τεχνικούς ΙΔΑΧ ώρες Οι υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την εργασία του προσωπικού πέρα από το κανονικό ωράριο αφο ρούν:

4 804 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) τη φύλαξη, των κτιριακών και μηχανολογικών εγκα ταστάσεων, των περιουσιακών στοιχείων και ολόκληρης γενικότερα της περιοχής του ΕΚΕΦΕ Δ. β) Την επί 24ώρου επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τη συντή ρηση και την άμεση αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών. Λόγω συνταξιοδοτήσεων, το προσωπικό το οποίο απασχολείται στις επί 24ώρου βάρδιες και στις ανακύ πτουσες ειδικές εργασίες, οι οποίες μόνο εκτός ωρα ρίου μπορούν να υλοποιηθούν, έχει μειωθεί έναντι των προηγούμενων ετών με αποτέλεσμα την απασχόληση αυτή να επωμίζονται λιγότερα σε αριθμό άτομα για περισσότερες ώρες το καθένα. Ενδεικτικά αναφέρεται η λειτουργία φύλαξη του Συνεδριακού Κέντρου (συ νέδρια, εκδηλώσεις, διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, κ.λπ.) έκτακτες ανάγκες φύλαξης και πυροπροστασίας πυρασφάλειας περιαστικού δάσους, έλεγχος και επισκευές υποσταθ μών, κλιματισμών, καθαρισμός λεβήτων κ.λπ. Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2014 Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Αριθμ. Φ /35113/2063 (5) * Σύσταση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Ταμείο Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορι κού Ναυτικού για την απονομή των ληξιπρόθεσμων Εφάπαξ Χρηματικών Παροχών στους δικαιούχους. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2042/1992 (75 Α ) «Αύξηση συντάξεων και άλλες ασφα λιστικές διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ/ματος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (141 Α ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ/ματος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (141 Α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του ν. 4072/2012 (86 Α ) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Εταιρική Μορφή Σήματα Μεσίτες Ακινήτων Ρύθμι ση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α ) «Έγκριση Μεσοπρόθε σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ». 6. Το από Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Ταμείου Προνοίας Κατωτέρων Πληρω μάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.) και τη δέσμευ ση του Ταμείου για την εξόφληση των μέχρι ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. 7. Το γεγονός της υποστελέχωσης του Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν., δεδομένου ότι δε διαθέτει δικούς του υπαλλήλους και οι ανάγκες του εξυπηρετούνται από υπαλλήλους του NAT. 8. Το αριθ / έγγραφο του Ταμείου. 9. Την απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου που ελήφθη κατά την 12 η Συνεδρίασή του της 4 ης /11/ Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ/τος 63/2005 (Α 98) και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αλλά προκύπτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού, το ύψος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής της οποίας θα καθορι στεί με την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α 226), αποφασίζουμε: Συνιστούμε ομάδες εργασίας στο Ταμείο Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού για την απονομή των ληξιπρόθεσμων Εφάπαξ Χρηματικών Πα ροχών στους δικαιούχους για τα έτη από 2008 έως , ως ακολούθως: Ομάδα Α 1. ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΝΑ του Σπυρίδωνος, Δ/ντρια Παροχών, με Α.Δ.Τ. Χ , ως συντονίστρια 2. ΤΖΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Παναγιώτη, Προϊσταμένη Τμ. Εφάπαξ Παροχών, με Α.Δ.Τ. Θ , ως μέλος 3. ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του Γεωργίου, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. AB , ως μέλος 4. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Σπυρίδωνα, υπάλ ληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΙ , ως μέλος 5. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Θεοδώρου, υπάλ ληλος, με Α.Δ.Τ. Ν , ως μέλος 6. ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του Μιχαήλ, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΑ , ως μέλος 7. ΚΟΥΤΣΑΒΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου, υπάλλη λος, με Α.Δ.Τ. AB , ως μέλος 8. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Μιχαήλ, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , ως μέλος 9. ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου, Τμημ/ρχης, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , ως μέλος 10. ΖΕΡΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αντωνίου, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. Τ , ως μέλος 11. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Αποστόλου, υπάλ ληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ως μέλος 12. ΤΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Πάϊκου, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , ως μέλος 13. ΨΥΧΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, του Αντωνίου, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΚ , ως μέλος 14. ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου, υπάλλη λος, με ΑΔΤ AB , ως μέλος 15. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Δημητρίου, υπάλ ληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , ως μέλος 16. ΜΠΟΣΝΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αποστόλου, υπάλ ληλος, με Α.Δ.Τ. Ξ , ως μέλος 17. ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη, Τμημ/ρχης, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ως μέλος 18. ΓΡΥΣΜΠΟΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του Ευάγγελου, υπάλ ληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , ως μέλος 19. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ως μέλος 20. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Χρήστου, Τμημ/ ρχης, με Α.Δ.Τ. Π , ως μέλος 21. ΒΑΛΛΑ ΜΑΡΙΑ του Χρήστου, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. Ν , ως μέλος 22. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ του Κωνσταντίνου, υπάλλη λος, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , ως μέλος

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του Νικολάου, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. AB , ως μέλος 24. ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. AB , ως μέλος 25. ΚΙΚΗΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Διονυσίου, Τμημ/ρχης, με Α.Δ.Τ. Ξ , ως μέλος 26. ΛΥΜΠΕΡΗ ΜΑΡΟΥΣΑ του Γεωργίου, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. Χ , ως μέλος 27. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Κων/νου, Τμημ/ρχης, με Α.Δ.Τ. Λ , ως μέλος 28. ΜΑΝΙΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Κων/νου, υπάλληλος με Α.Δ.Τ. Ν , ως μέλος Έργο της Ομάδας Α θα είναι τα εξής: Καταχώριση των αιτήσεων στον Η/Υ. Δημιουργία φακέλου των ασφαλισμένων, ανεύρεση φύλλων συμμετοχής από ηλεκτρονικό αρχείο και από φυσικό αρχείο, έλεγχος των δικαιολογητικών και τηλε φωνική επικοινωνία ή αλληλογραφία με τους ασφαλι σμένους για την ολοκλήρωση των ελλειπόντων δικαιο λογητικών και εκκρεμοτήτων που προκύπτουν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Αναζήτηση και έλεγχος για τυχόν επιστροφή εισφο ρών από το τμήμα Λοιπών Πόρων. Αλληλογραφία με τις ναυτεργατικές ενώσεις για τυχόν οφειλές των αιτούντων. Υπολογισμός του ποσού της δικαιούμενης παροχής και εκτύπωση αποφάσεων ενταλμάτων και πινάκων θαλάσσιας υπηρεσίας. Συμπλήρωση των αποφάσεων και των ενταλμάτων με τα στοιχεία των αιτούντων, υπογραφές από τους αρμοδίους και αποστολή στη Διεύθυνση Επιθεώρησης για έλεγχο. Μετά την επιστροφή των ελεγχθέντων, καταγραφή τους σε καταστάσεις προκειμένου να εισαχθούν στο Δ.Σ. / ΤΠΚΠΕΝ για έγκριση. Μετά την έγκριση από το Δ.Σ., αρίθμηση των απο φάσεων και εντολών και καταχώριση στο ηλεκτρονικό αρχείο. Διαχωρισμός των χρηματικών ενταλμάτων και απο φάσεων προκειμένου να προωθηθούν αρμοδίως (Λο γιστήριο Διαύγεια Πάρεδρο Ελεγκτικού Συνεδρίου) μετά την επιστροφή από το Ελεγκτικό Συνέδριο προ ώθηση των ενταλμάτων στο λογιστήριο για έκδοση επιταγών και εμβασμάτων και αποστολή από τα μέλη της ομάδας των ενημερωτικών σημειωμάτων στους δι καιούχους για την πληρωμή τους. Ομάδα Β. 1. ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΝΑ του Σπυρίδωνος, Δ/ντρια Παροχών, με Α.Δ.Τ. Χ , ως συντονίστρια 2. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΦΛΩΡΑ του Παναγιώτη, Τμημ/ρχης, με Α.Δ.Τ. Χ , ως μέλος 3. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Νικολάου, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. Κ , ως μέλος 4. ΧΛΕΜΠΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Θεοδώρου, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. Φ , ως μέλος 5. ΚΥΜΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΙ , ως μέλος 6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΛΕΜΟΝΙΑ του Ηλία, Τμημ/ρχης με Α.Δ.Τ. ΑΚ , ως μέλος. Έργο της Ομάδας Β θα είναι το εξής: Έλεγχος των φακέλων των δικαιούχων όσον αφο ρά τις προϋποθέσεις και τον τρόπο υπολογισμού των εφάπαξ χρηματικών παροχών (δηλαδή έλεγχος όλων των ανωτέρω εργασιών της ομάδας Α). Συσχέτιση των στοιχείων με το Μηχανογραφικό Πίνακα Θαλάσσιας Υπηρεσίας, ως προς το συντάξιμο χρόνο. Συσχέτιση των στοιχείων των αποφάσεων συνταξι οδότησης με τις αποφάσεις του Δ.Σ. / Τ.Π.Α.Ε.Ν. και των χρηματικών ενταλμάτων. Ομάδα Γ 1. ΚΙΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ευάγγελου, αναπληρώτρια Δ/ντρια Οικονομικού, Α.Δ.Τ. Π , ως συντονίστρια 2. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ του Νικολάου, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΚ , ως μέλος 3. ΣΑΚΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Νικολάου, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , ως μέλος 4. ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , ως μέλος 5. ΛΙΑΡΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Λεωνίδα, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , ως μέλος 6. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασίλειου, υπάλ ληλος, με Α.Δ.Τ. Λ , ως μέλος 7. ΚΟΝΔΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. Φ , ως μέλος 8. ΠΟΛΥΖΟΓΩΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του Ιωάννη, υπάλ ληλος, με Α.Δ.Τ. Ρ , ως μέλος Έργο της Ομάδας Γ θα είναι το εξής: Εισαγωγή όλων των ενταλμάτων πληρωμής εφάπαξ στον Η/Υ στην εφαρμογή ACCESS, που τηρείται σε τοπική εφαρμογή στο Λογιστήριο του Ν.Α.Τ. Συμφωνία για σωστή εισαγωγή των εφάπαξ. Έκδοση επιταγών για κάθε δικαιούχο εφάπαξ που θα πληρωθεί από το ταμείο του Ν.Α.Τ. Έκδοση και αποστολή καταστάσεων στην Εμπορική Τράπεζα για πληρωμή στην επαρχία των δικαιούχων εφάπαξ. Συμφωνία των extrait και λογιστικές εγγραφές. Στο τέλος κάθε μήνα, σύμφωνα με το Μνημόνιο, θα συντάσσεται λεπτομερής αναφορά για την πρόοδο των εργασιών, από το Συντονιστή της κάθε Ομάδας. Οι συμμετέχοντες στις ομάδες εργασίας θα εργα στούν πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, ή των υπερωριών που πραγματοποιούνται για άλλο σκοπό και όχι σε βάρος της τρέχουσας εργασίας. Η λειτουργία των ομάδων εργασίας ορίζεται σε τέσ σερις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της πα ρούσας απόφασης. * Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 656 ΥΟΔΔ/ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Αριθμ. 446/8 (6) Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλη σης, των εργαζόμενων σε Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α ημερολογιακό εξάμηνο Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 98) «Κωδι

6 806 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυ βερνητικά Όργανα». 2. Το Π.Δ. 368/1989 (Φ.Ε.Κ. Α 163) «Οργανισμός Υπουρ γείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ θηκε μεταγενέστερα με το Π.Δ. 436/1991 (Φ.Ε.Κ. Α 159). 3. Το Π.Δ. 95/1993 (Φ.Ε.Κ. Α 40) «Καθορισμός αρμοδι οτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας». 4. Το Π.Δ. 372/1995 (Φ.Ε.Κ. Α 201) «Μεταφορά της Γε νικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί σεων, στο Υπουργείο Εργασίας». 5. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. Α 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ/τος της (Φ.Ε.Κ. Α 114), περί κωδικοποιήσεως των δια τάξεων των Νόμων «περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.», που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 1037/1971 (Φ.Ε.Κ. Α 235) «περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών». 7. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος της (Φ.Ε.Κ. Α 212), «περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας διατάξεων». 8. Τις διατάξεις του Β.Δ/τος της (Φ.Ε.Κ. Α 202), «περί κανονισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων». 9. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 515/1970 (Φ.Ε.Κ. Α 95), «περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συ μπληρώθηκαν από το Ν.Δ. 264/1973 (Φ.Ε.Κ. Α 342). 10. Την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.13. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α 222), «Έγκρι ση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα τηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο σιονομικής Στρατηγικής ». 11. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 80 του Ν. 4144/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 88), «Αντιμετώπιση της παραβατι κότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά ερ γασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουρ γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1988 (Φ.Ε.Κ. Α 191), «Κώδι κας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.». 13. Την αριθ /97/ (ΦΕΚ 1667 Β ) κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμο διοτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου». 14. Το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. Α 154), «Ρύθ μιση του θεσμού των επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 (Φ.Ε.Κ. Α 115) για τον εκ συγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελμάτων και άλ λες διατάξεις. 15. Την από 05/12/2013 γνώμη του Ανωτάτου Συμβου λίου Εργασίας (ΑΣΕ). 16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, απο φασίζουμε: 1. Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο υπερωριακής απα σχόλησης των εργαζομένων στις Βιομηχανικές, Βιοτε χνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες για το Α ημερολογιακό εξάμηνο 2014, τις τριάντα (30) ώρες. 2. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το 24ωρο με εναλλασσόμενες ομάδες, σε περιπτώσεις έκτακτης ασθένειας ή αυθαίρετης απουσίας εργαζομένου κά ποιας ομάδας, μπορεί, για την κάλυψη της θέσης του εργαζομένου που απουσιάζει και για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ημέρες στον ίδιο μήνα, να απασχολη θούν υπερωριακά μέχρι τέσσερις (4) ώρες την ημέρα και εντός των πλαισίων των παραγρ. 1 και 2 αντίστοιχα εργαζόμενοι της ίδιας ειδικότητας των άλλων ομάδων εργασίας με καταχώρηση της υπερωριακής εργασίας, πριν την έναρξη πραγματοποίησής της, στο ειδικό βι βλίο υπερωριών. 3. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν εφαρμόζο νται στο προσωπικό των αρτοποιείων, των αυτοκινήτων, των επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις του Π.Δ/τος της 27.6/ καθώς και επί των επι χειρήσεων στις οποίες οι διατάξεις «περί οκταώρου» επεκτάθηκαν με τη μορφή αυτοτελών ρυθμίσεων χωρίς αναφορά στις διατάξεις του Π.Δ/τος της 27.6/ Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Αριθμ. 27/2262 (7) Τροποποίηση της υπ αρ. 2026/89667/ (ΦΕΚ 2486 Β) κοινής υπουργικής απόφασης περί ΑΔΕΙ ΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ν. 4056/2012. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 52 Α ). 2. Τις διατάξεις του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχει ρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή». 3. Του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ αριθμ. 63/2005 Π.Δ. «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98). 5. Του Π.Δ. 402/1998 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωρ γίας» (Α 187), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κλπ» (ΦΕΚ 123 Α ). 7. Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Του Π.Δ 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α ). 9. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α ). 10. Του Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 144 Α ). 11. Της υπ αριθμ. ΥΙ/2004 (Β 513) απόφαση του Πρω θυπουργού «Μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 12. Την υπ αριθμ. Υ44/ (ΦΕΚ 2094 Β ) από φαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο». 13. Την υπ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/ (ΦΕΚ 2574 Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι κονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη». 14. Την υπ αριθμ. 2026/89667/ (ΦΕΚ 2486 Β ) κοινή υπουργική απόφαση περί ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΤΗ ΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΟΥΝΟ ΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ του ν. 4056/ Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 16. Τις ιδιομορφίες του κλάδου και τις ιδιαίτερες εδα φοκλιματικές συνθήκες που επικρατούν στις περιοχές εκτροφής των γουνοφόρων, αποφασίζουν: Την τροποποίηση της υπ αριθμ. 2026/89667/ (ΦΕΚ 2486 Β ) κοινής υπουργικής απόφασης περί ΑΔΕΙΟ ΔΟΤΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΡΟ ΦΗΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ του ν. 4056/2012 ως εξής: Άρθρο 2 1. Η παράγραφος 2 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: Μετά το διοικητικό έλεγχο των υποβληθέντων δικαι ολογητικών, χορηγείται ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ στους φορείς ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2. Η παράγραφος 3 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, έχει θέση άδειας εγκατάστασης μέχρι την έκδοση της δεύτερης και ισχύει μέχρι και τρείς (3) μήνες. Το χρονικό διάστημα ισχύος της προσωρινής άδειας εγκατάστασης δύναται να παραταθεί μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής προμήθειας του εξοπλισμού ή/και των διαδικασιών για την αδειοδότηση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και σε κάθε περίπτωση η χορηγούμενη παράταση δεν είναι δυνατόν να ξεπερνά τους εννέα (9) μήνες. Άρθρο 3 1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, τριάντα ημέρες (30) του λάχιστον πριν τη λήξη της ισχύος της ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερει ακής τους ενότητας αίτηση χορήγησης ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗΣ συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, και όπως αυτά περιγράφο νται στο άρθρο 6 του ν. 4056/2012 και στο κεφάλαιο Δ της υπ αριθμ. 1464/67426/ διευκρινιστικής εγκυκλίου. 2. Προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής: Οι φορείς των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, με δική τους αποκλειστικά ευθύνη, είναι δυνατόν να εγκαθι στούν εντός της κτηνοτροφικής εγκατάστασης το ζωικό κεφάλαιο πριν την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και εφόσον είναι σε ισχύ η προσωρινή άδεια εγκατάστασης. 3. Προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής: Στις διατάξεις της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης υπάγονται και οι κτηνοτροφικές εγκατα στάσεις για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης στα πλαίσια ισχύος της υπ αριθμ. 2026/89667/ (ΦΕΚ 2486 Β ) κοινής υπουργικής απόφασης. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 2026/89667/ (ΦΕΚ) κοινή υπουργική απόφαση. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (8) Στην αριθμ. Φ.021.1/16/914251/Σ.858/ απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 894/τ.Β / , στον αριθμό αυτής, γίνεται η εξής διόρθωση: από τον εσφαλμένο: «Φ.021.1/18/914281/Σ. 872» στον ορθό: «Φ.021.1/16/914251/Σ. 858». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) (9) Στην αριθμ. Δ15/Α/40110/3303/ απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που δη μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3378/τ.Β / , στον αριθμό αυτής, γίνεται η εξής διόρθωση: από τον εσφαλμένο: «Δ15/Α/3303/40110» στον ορθό: «Δ15/Α/40110/3303». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1869 31 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χο ρήγησης απαλλαγής από το τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 69 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ αποκοπή χορη γήματος για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 517 3 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) Μπλούμφοντέιν Νοτίου Αφρικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 200 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με Φ.12/773/77094/Γ1/28 7 2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β ) «Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 914 15 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ση εις βάρος του ZDRAVKO CINDRICH.... 1 Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3347 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών Η/Μ Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2163 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. 28153/126 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 5072/ 6/25.2.2013 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2317 10 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής... 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1199 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 746 14 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης ανακατανομής οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα