ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ"

Transcript

1

2 ύαπαντήσεις ερωτήσεων και λ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σεις ασκήσεων ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γ τάξη ΕΠΑ.Λ. Η συγγραφή και η επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ: Θεοχαρούλα Μ. Μαγουλά Δρ. Οικονομολόγος, Σύμβουλος Π.Ι. ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Λιανός Θεόδωρος Παπαβασιλείου Αντώνιος Χατζηανδρέου Ανδρέας Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης ΚΡΙΤΕΣ: Προδρομίδης Κυπριανός Λαζάνης Γεώργιος Μοσχολέα Δέσποινα Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης Καθηγήτρια Β/θμιας Εκπαίδευσης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗΣ Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ». Οι αλλαγές που ενσωματώθηκαν στην παρούσα επανέκδοση έγιναν με βάση τις διορθώσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 6. i) ε, ii) δ, iii) ε, iv) γ, v) δ. 7. α) Λάθος, β) Σωστό, γ) Λάθος, δ) Λάθος, ε) Λάθος, στ) Λάθος, ζ) Λάθος, η) Λάθος. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 8. Οι καμπύλες παραγωγικών δυνατοτήτων για τα αγαθά Χ, Ψ και Χ, Φ παρουσιάζονται στο διπλανό διάγραμμα. Ψ, Φ Χ Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων για τα αγαθά Χ, Ψ είναι ευθεία γραμμή με κλίση 1. Η Κ.Π.Δ. για τα αγαθά Χ, Ψ είναι τεθλασμένη και προς τα δεξιά της άλλης για τους συνδυασμούς Β Γ Δ Ε. Η κλίση είναι αρνητική, αλλά διαφέρει μεταξύ των ευθύγραμμων τμημάτων. Το κόστος ευκαιρίας του Φ σε όρους Χ δίνεται ως εξής: Ποσότητα Φ από 0-14 από από από από ,71 0,83 0,91 1,43 1,67 9. Το νέο διάγραμμα είναι: Φ Χ 3

5 10. Αν το εναλλακτικό κόστος είναι σταθερό, η κλίση της Κ.Π.Δ. παραμένει σταθερή σε όλο το μήκος της και, συνεπώς, είναι ευθεία γραμμή. 11. Βρίσκουμε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του Ψ: Ψ Από Α σε Β: ΚΕ = Χ Χ = = 2 Ψ Από Β σε Γ: ΚΕ = Χ Χ = = 3 Ψ Από Γ σε Δ: ΚΕ = Χ Χ = = 5 Χ Ψ Α X 3 = 90 Ψ 3 = ; Β Χ 2 = 140 Ψ 2 = ; Γ Χ 1 = 160 Ψ 1 = ; Δ α) Το Χ 1 = 160 βρίσκεται μεταξύ των συνδυασμών Γ και Δ, όπου ΚΕ Χ = Ψ1 5 = 150 Ψ1 = 50 Ψ 1 = Παρατηρούμε ότι οι δυνατότητες της οικονομίας είναι Ψ 1 = 100 και όχι 110, άρα ο συνδυασμός είναι ανέφικτος. β) Το Χ 2 = 140 βρίσκεται μεταξύ των συνδυασμών Β και Γ, όπου ΚΕ Χ = Ψ2 3 = 300 Ψ2 = 120 Ψ 2 = Παρατηρούμε ότι οι δυνατότητες της οικονομίας είναι Ψ 2 = 180, επομένως είναι άριστος συνδυασμός. γ) Το Χ 3 = 90 βρίσκεται μεταξύ των συνδυασμών Α και Β, όπου ΚΕ Χ = Ψ 2 = Ψ = 180 Ψ = Παρατηρούμε ότι οι δυνατότητες της οικονομίας είναι Ψ 3 = 320, επομένως μπορεί να παράγει Ψ = 310. Ο συνδυασμός είναι εφικτός. 4

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 1. Σωστή η δ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2. Η ζήτηση για τιμές που βρίσκονται στο τμήμα ΜΑ της ευθείας είναι ελαστική. Στην ελαστική ζήτηση, όταν η τιμή μειώνεται, αυξάνει η συνολική δαπάνη των καταναλωτών. Επομένως 2 2 > Επειδή οι καμπύλες ζήτησης είναι ευθείες παράλληλες, έχουν την ίδια κλίση. Αυτό σημαίνει ότι ο λόγος Δ/Δ είναι ο ίδιος και για τις δύο καμπύλες. Διαφέρει όμως ο λόγος /, αφού: < > >, 1 2 άρα, ED 4. α, β, δ, ε. 5. δ, ε. 1 2 > ED Αν 1 η ζητούμενη ποσότητα στο Β, τότε , = 04, = = 12 1 = Αν Ρ 1 η τιμή στο Γ, τότε , = 05, = 38 1 = 50 ( 60 1 ) ( 60 ) = = 3000 = Για Ρ 1 = 50 η ζητούμενη ποσότητα είναι 1 = = 200. Για Ρ 1 = 60 η ζητούμενη ποσότητα είναι 1 = = 180. Άρα, η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι: E = D = = = = 05,

7 8. Για να υπολογίσουμε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, πρέπει το εισόδημα να είναι σταθερό. Αυτό είναι δυνατό μόνο μεταξύ των σημείων Α και Δ και των σημείων Β και Ε. Από το Α στο Δ είναι: E D = = 20 = = , 5 Από το Β στο Ε είναι: E D = = = 400 = 066, Για να υπολογίσουμε την εισοδηματική ελαστικότητα, πρέπει η τιμή να παραμένει σταθερή. Αυτό είναι δυνατό μόνο μεταξύ των σημείων Α και Β και των σημείων Δ και Ε. E Y = = = 56, Ε Y = = = 666, Μπορούν να γίνουν δύο ευθύγραμμα τμήματα καμπυλών ζήτησης. Το ΑΔ και 150 Δ Ε Το σημείο Γ δεν είναι αρκετό για να προσδιορίσουμε την καμπύλη ζήτησης για το εισόδημα νομισματικές μονάδες. 100 Α Β Γ 6

8 9. Η αύξηση του εισοδήματος θα αυξήσει τη ζήτηση, αφού το αγαθό είναι κανονικό (Ε Υ = 0,8). Μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης από D 1 σε D 2. Από το σημείο Α στο σημείο Β. Διάγραμμα 2.1. Ε Υ = ποσοστιαία αύξηση της ζήτησης ποσοστιαία αύξηση του εισοδήματος 0,8 = ποσοστιαία μεταβολή της ζήτησης 15% ποσοστιαία αύξηση της ζήτησης = 12%. Επομένως = + 12% = + 012, = 112, = 112, ( 400) = Η αύξηση της τιμής θα μειώσει τη ζητούμενη ποσότητα. Μετατόπιση επί της καμπύλης Ζ 2 από το σημείο Β στο σημείο Γ. Διάγραμμα 2.1 Ε D = ποσοστιαία μείωση της ζητούμενης ποσότητας ποσοστιαία αύξηση της τιμής _ 0,5 = ποσοστιαία μείωση της ζητούμενης ποσότητας 10% ποσοστιαία μείωση της ζητούμενης ποσότητας = 5%. Η τελική ποσότητα γίνεται: = 05, % = 005, = 0, 95 = 0, 95 ( 448) = 425, D 1 D 2 2 Γ A Διάγραμμα 2.1 B 7

9 10. Έστω Ρ 1 η αρχική τιμή και 1 η αρχική ζητούμενη ποσότητα. Η αρχική συνολική δαπάνη είναι: ΣΔ 1 = Ρ 1 1. E D = ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας ποσοστιαία μεταβολή της τιμής ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας 04, = 10% ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας = ( 04, )( 10%) =+ 4% Η τελική τιμή θα είναι: = 10% = 01, = 09, Η τελική ζητούμενη ποσότητα θα είναι: = + 4% = + 0, 04 = 104, Η τελική συνολική δαπάνη θα είναι: Σ 2 = 2 2 = (, 09 1 )( 104, 1 ) = 0, , δηλαδή Σ = 0, 936 Σ. 2 1 Άρα, ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης: Σ Σ Σ , 936Σ 1 Σ 1 ( 0, 936 1) Σ 100 = 100 = Σ Σ Η μείωση της συνολικής δαπάνης είναι 6,4% = ( 0, 064) 100 = 64, %. 8

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 5. α) Λάθος, β) Λάθος, γ) Λάθος, δ) Σωστό. 6. i) β, ii) δ, iii) ε, iv) ε. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. α) Με βάση τα δεδομένα του πίνακα, υπολογίζουμε το μέσο και το οριακό προϊόν της εργασίας χρησιμοποιώντας τους τύπους: A = M = L L Αριθμός Εργατών Συνολικό Προϊόν Μέσο Προϊόν Οριακό Προϊόν , , ,5 30 Για να ισχύει ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης, θα πρέπει, καθώς αυξάνεται η ποσότητα της εργασίας (με τους υπόλοιπους συντελεστές παραγωγής σταθερούς), μετά από κάποιο αριθμό εργατών να αρχίσει να μειώνεται το οριακό προϊόν και μετά το μέσο προϊόν της εργασίας. Η μείωση του οριακού προϊόντος εκδηλώνεται μετά τον τρίτο εργάτη και στη συνέχεια του μέσου προϊόντος μετά τον τέταρτο εργάτη. Επομένως, ισχύει ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης, και συγκεκριμένα μετά την τρίτη μονάδα του μεταβλητού συντελεστή της εργασίας, γιατί από το επίπεδο αυτό της παραγωγής και μετά το οριακό προϊόν μειώνεται. β) Το συνολικό προϊόν λαμβάνει τη μεγαλύτερη τιμή του στο επίπεδο παραγωγής της έκτης μονάδας εργασίας. Αυτό συμβαίνει, γιατί στο σημείο αυτό το οριακό προϊόν μηδενίζεται. Από το σημείο αυτό και πέρα το συνολικό προϊόν μειώνεται, γιατί το οριακό προϊόν γίνεται αρνητικό (Διάγραμμα 1). 9

11 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ T L 7 M 2. Με βάση τα δεδομένα του πίνακα, συμπληρώνουμε τα κενά χρησιμοποιώντας τους τύπους: A = = A L και M = L L Μπορούμε να βρούμε το συνολικό προϊόν, όταν δίνεται το οριακό, χρησιμοποιώντας τον τύπο του οριακού προϊόντος. 10 Αριθμός Εργατών L Συνολικό Προϊόν T() Μέσο Προϊόν A Οριακό Προϊόν M = X = X = = X = X = = = = : 8= = =

12 3. Προϊόν Σταθερό Μεταβλητό Συνολικό Μέσο Σταθερό Μέσο Μεταβλητό Μέσο Συνολικό Οριακό FC VC TC AFC AVC ATC MC X 3 = X 6 = X 10 = 25 X 14 = 240 X 15 = X 4 = X 7 = X 11 = 16, X 16 = 256, 6 X 17 = 240 X 1 = X 8 = X 12 = 13, X 18 = 273, 8 X 19 = 360 X 2 = X 5 = X 9 = X 13 = 12, X 20 = 292, Το σταθερό κόστος είναι σε όλα τα επίπεδα 500. Υπολογίζουμε τα μεγέθη από τους τύπους: VC MC = () 1 AFC = FC ( 2 ) AVC = VC () 3 ATC = TC ( 4) X () = X3 = () = X1 = 36 X 1 5 () = X X και () X = X 2 = 40 και X X 36 5 = α) Επειδή ο μοναδικός μεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία και η αμοιβή της είναι σταθερή και ίση με χρηματικές μονάδες, χρησιμοποιώντας τον τύπο MC W W = και από αυτό M = M MC έχω: M 1 = = M 2 = = M 5 = = M 6 = =

13 M 3 = = M 4 = = Σύμφωνα με τον τύπο M 7 = = M 8 = = M = L, έχουμε: = 1 = = 5 = = 2 = = 6 = = 3 = = 7 = = 4 = = 8 = β) Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης αρχίζει να εμφανίζεται μετά τον πέμπτο εργάτη, επειδή μετά το σημείο αυτό το οριακό προϊόν μειώνεται και ταυτόχρονα το οριακό κόστος ανέρχεται. 12

14 5. α) Κατασκευάζουμε τον πίνακα δεδομένων: Προϊόν Μέσο Μεταβλητό Οριακό Μέσο Συνολικό Μέσο Σταθερό έστω Χ 8,5 12 έστω Χ Έστω ότι το προϊόν μετά την αύξηση της παραγωγής είναι Χ και στη συνέχεια γίνεται Χ + 4. Οριακό = Μεταβολή Μεταβλητού Κόστους Μεταβολή παραγωγής Μέσο Μεταβλητό = Μεταβλητό Προϊόν Επομένως, Μεταβλητό = Μέσο Μεταβλητό Προϊόν, δηλαδή VC 8 = 58 = 40 VC X = 85, X Αντικαθιστώ στον τύπο του οριακού κόστους 85, X = 12( X 8) = 8, 5X 40 12X 96= 8, 5X 40 X 8 12 X 85, X= 56 και X =16. Επομένως, το προϊόν λαμβάνει τις τιμές όπου Χ = 16 και Χ + 4 = 20. Το σταθερό κόστος στο επίπεδο παραγωγής 8 είναι: AFC = Σταθερό Προϊόν και Σταθερό = AFC = = 160 Επομένως, το συνολικό κόστος είναι =

15 Το Μέσο Συνολικό στη 12η μονάδα παραγωγής είναι: ATC = TC Επειδή το οριακό κόστος από το επίπεδο παραγωγής 8 μέχρι και 16 είναι 12, αυτό σημαίνει ότι κάθε μονάδα που παράγεται μεταξύ αυτού του επιπέδου έχει κόστος για την επιχείρηση 12 ευρώ, όσο και το οριακό κόστος. Άρα, TC12 = TC8 + MC9 + MC10 + MC11 + MC12, δηλαδή = και ATC 12 = = 20, β) Το μεταβλητό της 15ης μονάδας παραγωγής, για τον ίδιο λόγο που αναφέρεται πιο πάνω, είναι VC15 = VC8 + MC9 + MC10 + MC11 + MC12 + MC13 + MC14 + MC15 VC 15 = = 124. Το Μεταβλητό της 18ης μονάδας προκύπτει VC18 = VC16 + MC17 + MC18 το VC16 = AVC16 16 = 8516, = 136. Το οριακό κόστος όμως της 17ης και 18ης μονάδας πρέπει να υπολογισθεί από τον τύπο OK = Μεταβολή συνολικού κόστους Μεταβολή παραγωγής όπου TC 20 = ATC = = 360. = TC TC, TC 16 = Μεταβλητό + Σταθερό = = 296, άρα MC = = και VC 18 = =

16 Άρα η μεταβολή του μεταβλητού κόστους της 18ηs μονάδας από τη 15η μονάδα είναι = α) Υπολογίζουμε το μέσο προϊόν (ΑΡ) από τον τύπο: A = L x A 1 = = 5 A 2 = = 6 A 3 = = 7 A 4 = = A 5 = = 8 A 6 = = 7 A 7 = = Υπολογίζουμε το οριακό προϊόν από τον τύπο: M = L 5 0 M 1 = = M = = M = = 9 M 4 = = M 5 = = 8 M 6 = = 2 M 7 = = β) Υπολογίζουμε το Μέσο Μεταβλητό (AVC) από τον τύπο: AVC = W A AVC 1 = = 924 AVC 2 = = 770 AVC 3 = = AVC 4 = = 577, 5 AVC 5 = = 577, 5 AVC 6 = = AVC 7 = = Υπολογίζουμε το Οριακό από τον τύπο: MC = W M MC 1 = = 924 MC 2 = = 660 MC 3 = = 513,

17 MC 4 = = 420 MC 5 = = 577, 5 MC 6 = = MC 7 = = τείνει στο άπειρο 0 γ) Στο διάγραμμα φαίνεται η αντιστοίχιση μέσου - οριακού προϊόντος και μέσου μεταβλητού - οριακού κόστους. Παρατήρηση: Στο διάγραμμα μέσου - οριακού προϊόντος, ο οριζόντιος άξονας μετράει τον μεταβλητό συντελεστή εργασία (Ε), ενώ στο διάγραμμα μέσου μεταβλητού - οριακού κόστους ο οριζόντιος άξονας μετράει την παραγόμενη ποσότητα του προϊόντος (). Για να είναι δυνατή η αντιστοίχιση, πρέπει ο οριζόντιος άξονας των ποσοτήτων () του διαγράμματος μέσου μεταβλητού και οριακού κόστους να βαθμολογηθεί με τις ποσότητες προϊόντος που αντιστοιχούν στα επίπεδα απασχόλησης του διαγράμματος μέσου και οριακού προϊόντος. Δραχμές Μέσο - Οριακό Προϊόν Διάγραμμα (άσκ. 6). Αντιστοίχιση μέσου και οριακού προϊόντος με το μέσο μεταβλητό και οριακό κόστος. A M 3600 MC AVC Μέσο - Οριακό L 16

18 7. Εργασία Συνολικό Προϊόν Μέσο Προϊόν Οριακό Προϊόν Μέσο Μεταβλητό Μεταβλητό Οριακό 4 X 4 = X 5 = X 6 = Στους 5 εργάτες το μέσο προϊόν γίνεται μέγιστο, άρα είναι ίσο με το οριακό προϊόν: A 5 X = και M X5 32 =, 5 4 X 5 X = X5 = Με τα δεδομένα της άσκησης κατασκευάζουμε τον πίνακα, τον οποίο συμπληρώνουμε με τους παρακάτω υπολογισμούς: Εργασία L Συνολικό Προϊόν Μέσο Μεταβλητό ACV Μεταβλητό VC Οριακό Προϊόν M Οριακό MC Το μεταβλητό κόστος για 6 εργάτες είναι: VC6 = 6 AVC6 = = Ο εργατικός μισθός είναι: W VC = = = L 6 6 Το μεταβλητό κόστος στον 5ο και 7ο εργάτη είναι: VC5 = W L5 = = VC7 = W L7 = =

19 Το Συνολικό Προϊόν στους 7 εργάτες είναι: AVC 7 VC7 VC = 7 = = = 280 AVC Το οριακό προϊόν στον 6ο και 7ο εργάτη είναι: M6 = = = 20 L6 L M7 = = = 10 L L Το οριακό κόστος στον 6ο και 7ο εργάτη είναι: MC MC 6 7 W = = = 630 M 20 6 W = = = 1260 M Αν η επιχείρηση αυξήσει την παραγωγή της από 264 σε 275 μονάδες προϊόντος, θα επιβαρυνθεί με επιπλέον κόστος ως εξής: Από 264 σε 270 μον. προϊόντος = 6 μονάδες προϊόντος MC 6 = = χρημ. μον. Από 270 σε 275 μον. προϊόντος = 5 μονάδες προϊόντος MC 7 = = χρημ. μον. Συνολική επιβάρυνση = χρημ. μον. 9. α) Με τα δεδομένα της άσκησης υπολογίζουμε το μεταβλητό κόστος (VC), το συνολικό κόστος (TC) και το οριακό κόστος (MC) της επιχείρησης από τους τύπους: VC = Εργασίας + Πρώτων Υλών VC = W L + (ΠΥ) 18 Το μεταβλητό κόστος για 0 εργάτες είναι 0. Το μεταβλητό κόστος για 1 εργάτη είναι: VC 1 = = = Το μεταβλητό κόστος για 2 εργάτες είναι: VC 2 = = = Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε το μεταβλητό κόστος για κάθε επίπεδο παραγωγής.

20 Το συνολικό κόστος είναι το άθροισμα του μεταβλητού και του σταθερού κόστους (FC): TC = VC + FC Το συνολικό κόστος για 0 εργάτες είναι όσο και το σταθερό, δηλαδή Το συνολικό κόστος για 1 εργάτη είναι: TC 1 = VC 1 + FC = = Το συνολικό κόστος για 2 εργάτες είναι: TC 2 = VC 2 + FC = = Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε το συνολικό κόστος για κάθε επίπεδο παραγωγής. VC Το οριακό κόστος: MC = Το οριακό κόστος για τον 1ο εργάτη είναι: MC 1 = = Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε το οριακό κόστος για κάθε επίπεδο παραγωγής. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται όλα τα αποτελέσματα: Εργασία L Προϊόν Σταθερό FC Μεταβλητό VC Συνολικό TC Οριακό MC

21 β) Μείωση της παραγωγής από 100 σε 85 μον. προϊόντος: Από 85 σε 96 μον. προϊόντος = 11 μον. προϊόντος MC 6 = = χρημ. μον. Από 96 σε 100 μον. προϊόντος = 4 μον. προϊόντος MC 7 = = χρημ. μον. Μείωση του κόστους: χρημ. μον. γ) Το οριακό κόστος από 56 μέχρι 80 μονάδες προϊόντος είναι 2730 χρ. μονάδες. Άρα, όταν η επιχείρηση μειώνει την παραγωγή της κατά μία μονάδα προϊόντος από τις 80 μονάδες προϊόντος, το κόστος της μειώνεται κατά 2730 χρηματικές μονάδες. Αφού θέλει να μειώσει το κόστος της κατά χρηματικές μονάδες, πρέπει να μειώσει την παραγωγή της κατά: = 20 μονάδες προϊόντος

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4. α) Σωστό, β) Λάθος, γ) Λάθος. 5. i) β, ii) γ, iii) α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. α) Η καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο είναι το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους. Επομένως, υπολογίζω το μεταβλητό κόστος, το μέσο μεταβλητό κόστος και το οριακό κόστος της επιχείρησης σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα με βάση τους τύπους: AVC VC VC =, MC = και VC = TC FC Προϊόν Συνολικό Μεταβλητό Μέσο Μεταβλητό Οριακό TC VC AVC MC ,2 120 Η καμπύλη προσφοράς αρχίζει από το σημείο όπου το μέσο μεταβλητό κόστος = οριακό κόστος = 33. Οι ποσότητες είναι αυτές που αντιστοιχούν σε οριακό κόστος που ισούται με την αντίστοιχη τιμή. 21

23 Ο Πίνακας προσφοράς S H καμπύλη προσφοράς S S β) Σύμφωνα με τον τύπο της ελαστικότητας της προσφοράς, E = S 1 = = , 2. Υπολογίζω το μεταβλητό κόστος, αφού η εργασία είναι ο μοναδικός μεταβλητός συντελεστής, ως εξής: VC = W L, όπου W = αμοιβή εργασίας και L = αριθμός εργατών. Στη συνέχεια, υπολογίζω το μέσο μεταβλητό κόστος και το οριακό κόστος. Το οριακό κόστος μπορεί να υπολογιστεί είτε από τον τύπο: VC MC = είτε από MC = W M Εργάτες Συνολικό Προϊόν Μεταβλητό Μέσο Μεταβλητό Οριακό L VC AVC MC , , , , , ,

24 Πίνακας προσφοράς S β) Σύμφωνα με τον τύπο της ελαστικότητας της προσφοράς, E = s 1 = = 0, Καμπύλη προσφοράς S S α) Από τους τύπους M = L και A = συμπληρώνω: L 23

25 Ποσότητα Εργασίας L Συνολικό Προϊόν T ή Μέσο Προϊόν A : 1 = 10 Οριακό Προϊόν M 10 0 = = : 2 = 12, : 3 = = : 4 = = , = = β) Υπολογίζω το μεταβλητό κόστος από τα δεδομένα, που είναι η αμοιβή της εργασίας και η πρώτη ύλη του προϊόντος. Στη συνέχεια υπολογίζω το μέσο μεταβλητό κόστος και το οριακό κόστος. Εργασία Συνολικό Προϊόν Μεταβλητό Οριακό Μέσο Μεταβλητό L T ή VC MC AVC VC = = = = = = = 5100 = = 343, = = 343, = = = 410 = 343, 3 = 343, 3 = 367, 1 =

26 Η καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης αρχίζει από το επίπεδο παραγωγής 60, όπου το οριακό κόστος ανερχόμενο συναντά το μέσο μεταβλητό κόστος. Πίνακας προσφοράς 343,3 S

27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Σωστές: γ και δ. 2. Σωστές: β, δ, ε, η, θ, ι. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Τους παραγωγούς συμφέρει η καμπύλη προσφοράς S 1, διότι στο τμήμα MB της καμπύλης ζήτησης, η ζήτηση είναι ανελαστική και, αφού στην αυξημένη προσφορά S 2 αντιστοιχεί μικρότερη τιμή, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών είναι μικρότερη, άρα και τα έσοδα των παραγωγών είναι μικρότερα. 2. D S Πλεόνασμα X 1 = 25 X 2 = E D = τελ. αρχ. τελ. αρχ. αρχ. Χ 15, = Χ1 = αρχ. ΕS = τελ. αρχ. τελ. αρχ. Πλεόνασμα = αρχ. Χ , = Χ2 = S αρχ. = = 20 τόνοι. D 3. α) Η τιμή ισορροπίας δίνεται από τη σχέση: S = D 50 + = + 50= = Οι λύσεις της εξίσωσης είναι Ρ 1 = 40 και Ρ 2 = 90 (απορρίπτεται). Άρα, τιμή ισορροπίας Ρ 1 = 40 χρηματικές μονάδες. Αντικαθιστώντας την τιμή Ρ 1 στη συνάρτηση S ή D βρίσκουμε την ποσότητα ισορροπίας: S = = 90 Άρα, ποσότητα ισορροπίας = 90 μονάδες προϊόντος. β) Οι παραγωγοί δεν μπορούν να αυξήσουν τα έσοδά τους, αφού η καμπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών είναι σταθερή χρηματικές μονάδες, ανεξάρτητη από τις μεταβολές της τιμής.

28 4. D S Πλεόνασμα = ; 0 = ; 0 = ; E E D = S = τελ. αρχ. τελ. αρχ. τελ. αρχ. τελ. αρχ. αρχ , = = (1) αρχ. 0 αρχ , = = 960 (2) αρχ. 0 Από (1) και (2) με αφαίρεση κατά μέλη βρίσκουμε: Ρ 0 = 12 ευρώ. Για Ρ 0 = 12 ευρώ αντικαθιστώντας στην (1) ή (2) βρίσκουμε: 0 = 240 μονάδες. Άρα, το σημείο ισορροπίας είναι Ρ 0 = 12 ευρώ και 0 = 240 μονάδες. Βρίσκουμε τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς από τον τύπο: 1 1 = D = D = S = S = Αφού θέλουμε πλεόνασμα 200 μονάδων, θα πρέπει: S =200. Άρα, ( ) ( ) = = 500 = 20 ευρώ. D 5. Στην τιμή των 20 ευρώ οι παραγωγοί προσφέρουν ποσότητα: S = S = 440 μονάδες Οι καταναλωτές μπορούν να απορροφήσουν την ποσότητα των 440 μονάδων στην τιμή: 440 = = 26 ευρώ. Άρα, το πιθανό «καπέλο» θα είναι: = 6 ευρώ D S 27

29 6. S α εβδομάδα β εβδομάδα γ εβδομάδα A 100 S1 S 2 S Γ Δ Ε Η προσφορά είναι πλήρως ανελαστική. α) Αφού η συνάρτηση ζήτησης είναι γραμμική, μπορούμε να προσδιορίσουμε τον τύπο της από τις συντεταγμένες των σημείων Γ και Δ από τον τύπο της ευθείας: Γ Γ = Γ Γ = D = Επομένως, οι καταναλωτές θα απορροφήσουν την ποσότητα μονάδων στην τιμή: 2200 = = 1800 = 45 ευρώ Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών είναι: α εβδομάδα: Γ Γ = = ευρώ β εβδομάδα: Ρ Δ Δ = = ευρώ γ εβδομάδα: Ρ Ε E = = ευρώ Οι παραγωγοί μεγιστοποιούν τα έσοδά τους στο σημείο Δ, δηλαδή σε προσφερόμενη ποσότητα μονάδων προϊόντος. Το σημείο Δ είναι το μέσο της ευθείας ζήτησης (συντεταγμένες Ρ = 50, = 2000), συνεπώς η απόλυτη τιμή της ελαστικότητας της ζήτησης στο σημείο αυτό είναι ίση με τη μονάδα. 28

30 β) Άρα, οι παραγωγοί μπορούν να καταστρέψουν την γ εβδομάδα την επιπλέον ποσότητα: = = 200 μονάδες προϊόντος. Γ 7. Έστω η ευθεία καμπύλη ζήτησης D και η ευθεία καμπύλη προσφοράς S. Το σημείο ισορροπίας είναι το Α. Εφόσον με την αύξηση του εισοδήματος αυξάνεται η ζήτηση, η καμπύλη ζήτησης D μετατοπίζεται προς τα δεξιά, στη θέση D 1. Το νέο σημείο ισορροπίας είναι το Β. α) Γνωρίζουμε δύο σημεία της ευθείας της προσφοράς (Α και Β) με τις συντεταγμένες τους, επομένως μπορούμε να προσδιορίσουμε τη συνάρτηση της προσφοράς από τον τύπο: A A = B B A A = S = β) Στην τιμή των 20 χρημ. μονάδων η ζητούμενη ποσότητα στο νέο εισόδημα θα είναι Γ. Εφόσον γνωρίζουμε την εισοδηματική ελαστικότητα (Ε Υ = 2), μπορούμε να υπολογίσουμε την ποσότητα Γ από τον τύπο: E Y = Υ Γ Γ Υ A Α Υ Αντικαθιστώντας έχουμε: Α A D D 1 S = Γ Α Β Γ Γ = Στην ευθεία ζήτησης D 1 γνωρίζουμε δύο σημεία (Β και Γ) και μπορούμε να προσδιορίσουμε τη συνάρτησή της: B B = Γ Γ B B = D =

31 8. Από τη συνάρτηση ζήτησης έχουμε: Για Ρ = 0, D = 1000 Για D = 0, Ρ = 2000 Η ευθεία ζήτησης στο διάγραμμα είναι ΑΒ. Το μέσο της ευθείας Μ έχει συντεταγμένες Ρ Μ = 1000 και M = 500. Η απόλυτη τιμή της ελαστικότητας της ζήτησης στο Μ είναι μονάδα. Στο σημείο ισορροπίας Ε η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας θα είναι: S = D, δηλαδή 560 = , E = 880 και E = 560. Αφού το σημείο ισορροπίας Ε βρίσκεται στο τμήμα MB της καμπύλης ζήτησης, όπου η ζήτηση είναι ανελαστική, μια αύξηση της προσφοράς θα μειώσει την τιμή, άρα και τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών, δηλαδή τα έσοδα των παραγωγών, και αυτό δε συμφέρει τους παραγωγούς. Για να γίνει η πρόσοδος χρημ. μονάδες, θα πρέπει οι παραγωγοί να διαθέσουν ποσότητα 1 στην τιμή Ρ 1, ώστε Ρ 1 1 = ή 2 1( , 1) = , = 0 1 = 1000 χρημ. μονάδες. Αφού 1 1 = = = 500. Πρέπει να καταστρέψουν = 60 μονάδες προϊόντος. 9. α) Το σημείο ισορροπίας αρχικά είναι το Ε, όπου S = D = = 9625, η τιμή ισορροπίας και 0 = 357,5 η ποσότητα ισορροπίας. Αν η ζήτηση αυξηθεί κατά 40% για κάθε τιμή, η νέα συνάρτηση ζήτησης θα είναι: = + 40%( ) = 14, = 14, ( 550 2) = ,. D1 D D D1 D D1 D1 Αν η προσφορά αυξηθεί κατά 20% για κάθε τιμή, η νέα συνάρτηση προσφοράς θα είναι: A S 1 S2 M E Β 1000 = + 20%( ) = 14, = 12165, ( + 2) = ,. S1 S S S1 S S1 S1 Το νέο σημείο ισορροπίας θα έχει τιμή ισορροπίας: = , = , = 110 χρημ. μονάδες, S1 D1 O και ποσότητα ισορροπίας: = , = 462 μονάδες προϊόντος

32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 1. i) ζ, ii) ε, iii) β, iv) β και δ, v) β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Από τις αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς προκύπτει η τιμή ισορροπίας του αγαθού: = 4+ 4= = 8 χρημ. μονάδες. S D Υπολογίζουμε το Μέσο Μεταβλητό (AVC) και το Οριακό (MC) της επιχείρησης από τους τύπους: AVC VC VC = και MC =, όπου VC = Μεταβλητό Προϊόν Σταθερό Μεταβλητό Μέσο Μεταβλητό Οριακό , , , ,3 14 Επειδή η αγορά του προϊόντος είναι πλήρους ανταγωνισμού, η οριακή πρόσοδος της επιχείρησης είναι σταθερή και ίση με την τιμή του προϊόντος, δηλαδή 8 χρημ. μονάδες. Η συνθήκη ισορροπίας της επιχείρησης δίνεται από την ισότητα Οριακής Προσόδου 31

33 και Οριακού Κόστους: MR = MC = 8. Άρα, το επίπεδο παραγωγής στο οποίο η επιχείρηση μεγιστοποιεί το κέρδος της είναι = 6 μονάδες προϊόντος. Η συνολική πρόσοδος (TR) της επιχείρησης για παραγωγή 6 μονάδων προϊόντος είναι: TR = = 86 = 48 χρημ. μονάδες. Το συνολικό κόστος (TC) της επιχείρησης για παραγωγή 6 μονάδων προϊόντος είναι: TC = Σταθ. + VC = = 48 χρημ. μονάδες. Άρα, κέρδος της επιχείρησης: Κ = TR TC = = Η επιχείρηση Α δεν καλύπτει το μεταβλητό της κόστος, αφού η τιμή του προϊόντος είναι μικρότερη από το μέσο μεταβλητό κόστος, άρα δεν τη συμφέρει να συνεχίζει την παραγωγή. Η επιχείρηση Β καλύπτει ακριβώς το μεταβλητό της κόστος, αφού η τιμή του προϊόντος είναι ίση με το μέσο μεταβλητό κόστος, άρα για την επιχείρηση είναι αδιάφορο αν θα παράγει. Η επιχείρηση Γ καλύπτει όλο το μεταβλητό και όλο το συνολικό της κόστος, αφού η τιμή του προϊόντος είναι μεγαλύτερη από το μέσο συνολικό κόστος, επομένως έχει κέρδος. 3. Με τα δεδομένα της άσκησης υπολογίζουμε το μέσο μεταβλητό κόστος (AVC), το μέσο συνολικό κόστος (ATC) και το οριακό κόστος (MC) της επιχείρησης από τους τύπους: AVC = VC ATC TC VC = MC = Τα αποτελέσματα των υπολογισμών φαίνονται στον πίνακα 1. 32

34 Πίνακας 1 Σταθερό FC Μεταβλητό VC Συνολικό TC Μέσο Μεταβλητό AVC Μέσο Συνολικό ATC Οριακό MC Αφού η αγορά του προϊόντος είναι πλήρως ανταγωνιστική, η οριακή πρόσοδος της επιχείρησης είναι σταθερή και ίση με την τιμή του προϊόντος. Η συνθήκη ισορροπίας της επιχείρησης είναι: Οριακή Πρόσοδος = Οριακό. i) Όταν η τιμή είναι Ρ = ευρώ, η παραγωγή είναι = 5 μονάδες. Η επιχείρηση δεν καλύπτει το μεταβλητό της κόστος, αφού το μέσο μεταβλητό κόστος είναι ευρώ. ( < AVC), άρα δεν τη συμφέρει να παράγει. ii) Όταν η τιμή είναι Ρ = ευρώ, η παραγωγή είναι = 6 μονάδες. Η επιχείρηση καλύπτει το μεταβλητό της κόστος, αφού το μέσο μεταβλητό κόστος είναι ευρώ. ( > AVC), αλλά δεν καλύπτει το συνολικό της κόστος, αφού ATC = ευρώ ( < ATC). Η επιχείρηση μπορεί να παράγει βραχυχρόνια με ζημιά. iii) Όταν η τιμή είναι Ρ = ευρώ, η παραγωγή είναι = 7 μονάδες. Η επιχείρηση καλύπτει και το μεταβλητό της κόστος, αφού το μέσο μεταβλητό κόστος είναι ευρώ. ( > AVC), και το συνολικό της κόστος, αφού ATC = ευρώ ( > ATC). 33

35 Δραχμές MC MR3 ΑTC AVC MR2 MR Ποσότητα Διάγραμμα 1 Η επιχείρηση παράγει με κέρδος. Στο διάγραμμα 1 δείχνονται οι τρεις ανωτέρω περιπτώσεις. Υπολογίζουμε το κέρδος (Κ) ή τη ζημιά της επιχείρησης σε κάθε επίπεδο παραγωγής από τη συνολική πρόσοδο (TR) και το συνολικό κόστος (TC) με τους τύπους: TR =, TC = FC + VC, Κ = TR TC. Στον πίνακα 2.α δίνονται τα αποτελέσματα των υπολογισμών για Ρ = Στον πίνακα 2.β δίνονται τα αποτελέσματα των υπολογισμών για Ρ = Στον πίνακα 2.γ δίνονται τα αποτελέσματα των υπολογισμών για Ρ =

36 Τιμή Συνολική Πρόσοδος TR Πίνακας 2.α Σταθερό FC Μεταβλητό VC Συνολικό TC Κέρδος K Πίνακας 2.β Τιμή Συνολική Πρόσοδος TR Σταθερό FC Μεταβλητό VC Συνολικό TC Κέρδος K

37 Τιμή Συνολική Πρόσοδος TR Πίνακας 2.γ Σταθερό FC Μεταβλητό VC Συνολικό TC Κέρδος K Η γραφική παρουσίαση του συνολικού κόστους και των τριών συνολικών προσόδων γίνεται στο διάγραμμα 2 (Διάγραμμα 2 στην επόμενη σελίδα). 36

38 Δραχμές TR TC TR TR Ποσότητα Διάγραμμα 2 4. Με τα δεδομένα της άσκησης υπολογίζουμε το μεταβλητό της κόστος: Μεταβλητό (VC) = Εργασίας + πρώτων υλών Εργασίας = Εργατικός μισθός Αριθμό εργατών. πρώτων υλών = πρώτης ύλης παραγόμενες μονάδες προϊόντος. Συνολικό (TC) = Μεταβλητό (VC) + Σταθερό. Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα αποτελέσματα των υπολογισμών. 37

39 L εργασίας πρώτων υλών Μεταβλητό VC Μέσο Μεταβλητό AVC Οριακό MC Σταθερό FC Συνολικό TC , α) Από την εξίσωση των συναρτήσεων ζήτησης και προσφοράς βρίσκουμε την τιμή του προϊόντος: = 100 = = 150 ευρώ S D 1 Επειδή έχουμε αγορά τέλειου ανταγωνισμού, η οριακή πρόσοδος (MR) της επιχείρησης είναι σταθερή και ίση με την τιμή, δηλαδή 150 ευρώ. Η ποσότητα παραγωγής της επιχείρησης δίνεται από τη συνθήκη MR = MC = 150, δηλαδή = 100 μονάδες προϊόντος. Επειδή η τιμή του προϊόντος είναι ίση με το AVC, η επιχείρηση καλύπτει ακριβώς το μεταβλητό της κόστος, άρα της είναι αδιάφορο αν θα παράγει. β) Αν η συνάρτηση ζήτησης γίνει D = , τότε η νέα τιμή του προϊόντος θα είναι: = 100 = = 200 ευρώ S D 2 Η οριακή πρόσοδος της επιχείρησης είναι τώρα 200 ευρώ. Από τη συνθήκη ισορροπίας MR = MC = 200 προσδιορίζεται ποσότητα παραγωγής = 110 μονάδες παραγωγής. Για παραγωγή 110 μονάδων προϊόντος η συνολική πρόσοδος της επιχείρησης είναι TR = Ρ 2 = = ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος είναι ευρώ. Άρα, το κέρδος (Κ) της επιχείρησης είναι: K = TR TC = = ευρώ. γ) Για αύξηση της παραγωγής από 90 σε 100 μονάδες προϊόντος (δηλαδή 10 μονάδες), κάθε επιπλέον μονάδα έχει κόστος 150 ευρώ (όσο το οριακό κόστος). Για αύξηση της παραγωγής από 100 σε 105 μονάδες προϊόντος (δηλαδή 5 μονάδες), κάθε επιπλέον μονάδα έχει κόστος 200 ευρώ (όσο το οριακό κόστος). Επομένως, η επιβάρυνση της επιχείρησης θα είναι: 10 μονάδες 150 ευρώ = ευρώ 5 μονάδες 200 ευρώ = ευρώ Άρα, η συνολική επιβάρυνση: = ευρώ. 38

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 5. α) Λάθος, β) Σωστό, γ) Λάθος, δ) Σωστό. 6. i) γ, ii) β, iii) δ, iv) δ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. α) Το 1995, που είναι το έτος βάσης, ο δείκτης τιμών είναι 100. Άρα μια αύξηση των τιμών μεταξύ 1995 και 1996 κατά 20% έχει ως αποτέλεσμα να διαμορφωθεί ο δείκτης τιμών το 1996 σε % 100 = 120 Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε σταθερές τιμές για το 1995 και 1996 με έτος βάσης το 1995 είναι, σύμφωνα με τον τύπο: ΑΕΠ 95 σταθ. 95 ΑΕΠ τρ = 100 = 100 = 58 εκ. ευρώ Τ (στο έτος βάσης οι τρέχουσες τιμές είναι και σταθερές) ΑΕΠ 1996 σε σταθερές τιμές 1995 = = Ο δείκτης τιμών για το 1997 βρίσκεται από τον ίδιο τύπο AΕΠ 97 τρέχ. τιμές ΑΕΠ 1997 σε σταθερές τιμές 1995 =. ΔΤ AΕΠ 97 τρέχ. τιμές και ΔΤ 1997 =. 100 = 125 ΑΕΠ 1997 σε σταθερές τιμές 1995 β) Για να βρεθεί η πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος μεταξύ των ετών 1996 και 1997 σε σταθερές τιμές του 1996, θα πρέπει να υπολογιστεί το ΑΕΠ του 1997 σε σταθερές τιμές του 1996, που είναι έτος βάσης. Ο δείκτης τιμών του 1996 γίνεται = 100 (έτος βάσης). 120 Ο δείκτης τιμών του 1997 γίνεται =,. 39

41 (Όταν ο δείκτης τιμών του 1996 είναι 120, του 1997 είναι 125 Όταν ο δείκτης τιμών του 1996 είναι 100, του 1997 είναι Χ;) Χ= = 104, Το ΑΕΠ 1996 σε σταθερές 1996 = = 72 εκ. ευρώ 100 AΕΠ 1997 τρέχ. τιμές 80 Το ΑΕΠ 1997 σε σταθερές 1996 =. 100 =. 100 = 76,8 εκ. ευρώ ΔΤ ,16 Η πραγματική μεταβολή του ΑΕΠ μεταξύ των ετών 1996 και 1997 σε σταθερές τιμές του 1996 είναι: ΑΕΠ 1997 ΑΕΠ 1996 = 76,8 72 = 4,8 εκ. ευρώ (σταθ. 1996) (σταθ. 1996) αύξηση Η πραγματική ποσοστιαία μεταβολή μεταξύ των ετών 1996 και 1997 σε σταθερές τιμές του 1996 είναι: Στα 72 δισ. ευρώ έχουμε πραγματική αύξηση 4,8 εκ. ευρώ Στα 100 δισ. ευρώ έχουμε πραγματική αύξηση Χ; εκ. ευρώ 48100, Χ= = 666, % 72 Άρα, έχουμε πραγματική ποσοστιαία μεταβολή 6,66% (πραγματική αύξηση). 2. α) Για να βρεθεί η πραγματική μεταβολή, και ακολούθως η πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος μεταξύ 1995 και 1996 σε σταθερές τιμές 1994, πρέπει να μετατρέψουμε το δείκτη τιμών, ώστε το 1994, που είναι το έτος βάσης, ο δείκτης τιμών να είναι 100, και αναλόγως ενεργούμε και για τα υπόλοιπα έτη. Εργαζόμαστε όπως στην προηγούμενη άσκηση. Τ = = Τ = =, Τ = = 40

42 Μετατρέπουμε το ΑΕΠ του 1995 και του 1996 σε σταθερές τιμές του 1994, σύμφωνα με τον τύπο ΑΕΠ στ. ΑΕΠ τρ. = 100 Τ ΑΕΠ 1995 σε σταθ ΑΕΠ = 100 = 21, 4 116, 6 35 σε σταθ. = 100 = Πραγματική μεταβολή του ΑΕΠ μεταξύ των ετών 1995 και 1996: ΑΕΠ 1996 ΑΕΠ 1995 σταθ σταθ ,4 = 6,6 (αύξηση) Πραγματική ποσοστιαία μεταβολή μεταξύ 1995 και 1996 σε σταθερές τιμές του 1994: 21,4 έχουμε αύξηση 6,6 100 έχουμε αύξηση Χ; 66100, X = = 30, 8% 21, 4 β) Εργαζόμαστε όπως προηγουμένως. Θεωρούμε ως έτος βάσης το 1995, οπότε: Τ = = Τ = =, 25 σταθ. = 100 = ΑΕΠ ΑΕΠ 1996 σταθ = 100 = 32, 7 107, 1 41

43 Πραγματική μεταβολή ΑΕΠ μεταξύ 1995 και ,7 25 = 7,7 πραγματική αύξηση Η πραγματική ποσοστιαία μεταβολή μεταξύ 1995 και 1996 Στα 25 εκ. ευρώ αύξηση 7,7 Στα 100 εκ. ευρώ αύξηση x; 77100, X = = 30, 8% (αύξηση) 25 Παρατήρηση Ανεξάρτητα από το έτος που χρησιμοποιείται ως έτος βάσης, η πραγματική ποσοστιαία μεταβολή είναι ίδια. 3. Ακαθάριστη Επένδυση Καθαρή Επένδυση = Αποσβέσεις = 304 Καθαρό Εθνικό Προϊόν σε τιμές κόστους Καθαρό Εισόδημα από εξωτερικό = Καθαρό Εγχώριο Προϊόν σε τιμές κόστους Καθαρό Εισόδημα από το εξωτερικό = Εισοδήματα από το εξωτερικό Εισοδήματα προς το εξωτερικό = = 150 άρα, Καθαρό Εγχώριο Προϊόν σε τιμές κόστους = = 750 Καθαρό Εγχώριο Προϊόν σε τιμές αγοράς = Καθαρό Εγχώριο Προϊόν σε τιμές κόστους + Έμμεσοι φόροι Επιδοτήσεις = = 890 Καθαρό Εθνικό Προϊόν σε τιμές αγοράς = Καθαρό Εθνικό Προϊόν σε τιμές κόστους + Έμμεσοι φόροι Επιδοτήσεις = = Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν σε τιμές αγοράς = Καθαρό Εθνικό Προϊόν σε τιμές αγοράς + Αποσβέσεις = =

44 4. α) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν από την πλευρά της δαπάνης Ιδιωτική Κατανάλωση 550 Δημόσια Δαπάνη 200 Ακαθάριστες δαπάνες επιχειρήσεων για κεφαλαιουχικό εξοπλισμό 200 Μεταβολή στα αποθέματα των επιχειρήσεων 50 Εξαγωγές 50 Εισαγωγές 80 Ακαθάριστο Εγχώριο 970 Προϊόν Τ.Α. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν από την πλευρά του εισοδήματος Τόκοι 150 Μισθοί 250 Κέρδη επιχειρήσεων 500 Πρόσοδοι περιουσίας 150 Αποσβέσεις (ακαθάριστες δαπάνες επιχ. ( ) καθαρές δαπ. επιχ.) 50 Έμμεσοι φόροι 60 - Τόκοι Δημ. χρέους Κρατικές 20 επιδοτήσεις - Καθαρό εισόδημα 50 από το εξωτερικό Ακαθάριστο Εγχώριο 970 Προϊόν Τ.Α. β) Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν σε τιμές αγοράς = Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τιμές αγοράς + Καθαρό Εισόδημα από το εξωτερικό = = Καθαρό Εθνικό Προϊόν = Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν Αποσβέσεις = = 970. Εθνικό Εισόδημα = Καθαρό Εθνικό Προϊόν Έμμεσοι Φόροι + Επιδοτήσεις = = 930. Διαθέσιμο Εισόδημα = Εθνικό Εισόδημα + Μεταβιβαστικές Πληρωμές + Τόκοι Δημοσίου Χρέους Αδιανέμητα Κέρδη Άμεσοι φόροι = = Υπολογίζουμε το Ακ. Εθν. Προϊόν του Ιδιωτική κατανάλωση 630 Δαπάν. κατασκευής κτιρίων 250 Δαπάν. αγοράς νέων κεφ/κών αγαθών 320 Αρχικά αποθέματα επιχειρήσεων ( 120) Τελικά αποθέματα επιχειρήσεων 150 Κρατική κατανάλωση 380 Ακαθ. Κρατική Επένδυση 490 Εξαγωγές - Εισαγωγές ( 100) Καθαρό εισόδημα από αλλοδαπή 200 Ακαθ. Εθνικό Προϊόν (τρέχ. τιμές 91)

45 Aκαθ. Εθνικό Προϊόν (τρέχ. τιμές 91) Ακ. Εθν. Προϊόν(91) (στ. τ. 90) =. 100 =. 100 = Δείκτης τιμών (91) 110 Υπολογίζουμε το Ακ. Εθν. Προϊόν του Αγροτικό εισόδημα 360 Μισθοί / ημερομίσθια 520 Πρόσοδοι περιουσίας 430 Τόκοι 300 Κέρδη επιχειρηματικής δράσης 670 Αποσβέσεις 320 Έμμεσοι Φόροι 400 Κρατικές επιδοτήσεις ( 20) Τόκοι Δημοσίου Χρέους ( 100) Ακαθ. Εθνικό Προϊόν (τρέχ. τιμές 92) Aκαθ. Εθνικό Προϊόν (τρέχ. τιμές 92) Ακ. Εθν. Προϊόν(92) (στ. τ. 90) = = = Δείκτης τιμών (92) 120 ΕΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΑΚ. ΕΘΝ. ΠΡΟΪΟΝ (τρέχουσες τιμές) ΑΚ. ΕΘΝ. ΠΡΟΪΟΝ (σταθερές τιμές 1990) Η πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του Ακ. Εθν. Προϊόντος είναι: = % Έστω Χ το μέγεθος των αποσβέσεων. Υπολογίζουμε το Ακ. Εγχ. Προϊόν με τις δύο όψεις (Δαπάνης - Εισοδήματος). Όψη εισοδήματος (+) Αγροτικό εισόδημα 1100 Όψη δαπάνης (+) Δαπάνες κατανάλωσης 2500 (+) Μισθοί 1700 (+) Ακ. Ιδιωτική Επένδυση 1600 (+) Πρόσοδοι Περιουσίας 950 (+) Κρατικές Δαπάνες 3400 (+) Τόκοι 550 (+) Eξαγωγές - Εισαγωγές ( 500) (+ ) Κέρδη επιχ/σεων 2300 (=) Ακ. Εγχ. Προϊόν 7000 (+) Αποσβέσεις Χ (+) Έμμεσοι φόροι 600 ( ) Κρατικές επιδοτήσεις ( 300) ( ) Τόκοι Δημοσ. Χρέους ( 500) (=) Ακ. Εθνικό Προϊόν Χ ( ) Καθ. Εισ. από Αλλοδαπή 200 (=) Ακ. Εγχ. Προϊόν Χ

46 Το Ακ. Εγχώριο Προϊόν πρέπει να είναι το ίδιο και με τις δύο όψεις: Χ= 7000 Χ = 400. Άρα, αποσβέσεις = Κατά κεφαλή ΑΕΠ (κ.κ.αεπ) Έτος πρώτο: κ.κ.αεπ 1 = ΑΕΠ 1 = Χ 1 Πληθυσμός = Υ 1 Δείκτης Τιμών =100 κ.κ.αεπ 1 = Χ 1 = (1) Υ1 Έτος δεύτερο: ΑΕΠ 2 = Χ 2 = Χ % Χ 1 = 1,2 Χ 1 Πληθυσμός = Υ 2 = Υ 1 + 4% Υ 1 = 1,04 Υ 1 Δείκτης Τιμών = 112 κ.κ.αεπ 2 = Χ 2 Χ Υ = 12, Υ =,, , = κ.κ.αεπ 2 (σε σταθ. τιμές 1 έτους) = = , Πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του κατά κεφαλή ΑΕΠ: = 3% περίπου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 1. i) β, ii) δ, iii) β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Όταν το ποσοστό ρευστών διαθεσίμων είναι 20%, η εμπορική τράπεζα μπορεί να δανείζει το 80% των καταθέσεων. Από την κατάθεση του Α ατόμου δανείζει στο Β : % = Από την κατάθεση του Β ατόμου δανείζει στο Γ : % = Από την κατάθεση του Γ ατόμου δανείζει στο Δ : % = Η εμπορική τράπεζα δημιούργησε ποσότητα χρήματος συνολικά: χρημ. μονάδες Όταν το ποσοστό ρευστών διαθεσίμων είναι 10%, η εμπορική τράπεζα μπορεί να δανείζει το 90% των καταθέσεων. Από την κατάθεση του Α ατόμου δανείζει στο Β : % = Από την κατάθεση του Β ατόμου δανείζει στο Γ : % = Από την κατάθεση του Γ ατόμου δανείζει στο Δ : % = Η εμπορική τράπεζα δημιούργησε ποσότητα χρήματος συνολικά: χρημ. μονάδες 45

47 2. Αντικαθιστώντας στον τύπο του ανατοκισμού Κ ν = Κ Ο (1 + i) ν, θα έχουμε: Κ 3 = (1 + 0,2) 3 Κ 3 = ,2 3 Κ 3 = ,728 Κ 3 = Αντικαθιστώντας στον τύπο του ανατοκισμού Κ ν = Κ Ο (1 + i) ν, θα έχουμε: = Κ Ο (1 + 0,2) = Κ Ο 1, = Κ Ο 1,44 Κ Ο = Αν η κατάθεση είναι Κ Ο σε ν έτη, διπλασιαζόμενη θα γίνει 2Κ Ο. Αντικαθιστώντας στον τύπο του ανατοκισμού Κ ν = Κ Ο (1 + i) ν, θα έχουμε: 2ΚO = ΚO( 1+ 02, ) ν 2= 1, 2 ν ln 2= ln 1, 2 ln 2= ν ln 1, 2 ν ln 2 0, ν= = = 38έτη, (ή 3 έτη 9 μήνες 18 ημέρες). ln 12, 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 6. i) ε, ii) ε, iii) γ, iv) δ, v) δ. 7. α) Λάθος, β) Λάθος, γ) Λάθος, δ) Λάθος, ε) Λάθος. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Σε τρία χρόνια το ποσό των θα έχει γίνει , αλλά η αξία σε σταθερές τιμές θα είναι = ( : 1,20). Άρα, έχει γίνει μεταβίβαση (= ) από το Δανειστή προς το Χρεώστη. 2. Με πληθωρισμό 25% για ένα έτος, οι χρημ. μονάδες πρέπει να τοκιστούν με επιτόκιο 25%, για να έχουν σταθερή αξία. Με επιτόκιο 25% για ένα χρόνο οι χρημ. μονάδες γίνονται ,25 = Η αξία αυτών σε σταθερές τιμές είναι : 1,25 = Αν έγινε μεταβίβαση χρημ. μονάδες, ο δανειστής έλαβε στο τέλος του έτους χρημ. μονάδες. Άρα, το επιτόκιο ήταν 17%, διότι (1 + r) = και r = 0,17, δηλ. 17%. 46

48 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 7. i) δ, ii) ε, iii) ε, iv) ε, v) δ. 8. α) Σωστό, β) Λάθος, γ) Λάθος, δ) Λάθος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 3. α) Σωστό, β) Σωστό, γ) Λάθος, δ) Σωστό, ε) Σωστό. 4. i) δ, ii) γ, iii) ε. 47

49

50

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ύαπαντήσεις ερωτήσεων και λ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σεις ασκήσεων ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γ τάξη ΕΠΑ.Λ. Η συγγραφή και η επιμέλεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απαντήσεις ερωτήσεων και λύσεις ασκήσεων Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ. Ερωτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ. Ερωτήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Ερωτήσεις 5. α) Λάθος, β) Σωστό. γ). Λάθος. δ). Σωστό. 6. ι) γ. ιι) β. ιιι) δ. ιν) δ. Ασκήσεις 1.(α). Το 1995 που είναι το έτος βάσης, ο δείκτης τιμών είναι 100. Αρα μια αύξηση των τιμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Θ Η Ν Α

ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Θ Η Ν Α ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Θ Η Ν Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΥΚΕΙΟΥ Γ' ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. Απαντήσεις ερωτήσεων Και Λύσεις ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑ/ iaio ΤΡΙΤΟ. Ασκήσεις 1. α) Με βάση τα δεδομένα του πίνακα υπολογίζουμε το μέσο και το οριακό προϊόν της εργασίας χρησιμοποιώντας τους τύπους:

ΚΕΦΑ/ iaio ΤΡΙΤΟ. Ασκήσεις 1. α) Με βάση τα δεδομένα του πίνακα υπολογίζουμε το μέσο και το οριακό προϊόν της εργασίας χρησιμοποιώντας τους τύπους: ΚΕΦΑ/ iaio ΤΡΙΤΟ Ερωτήσεις 5. α)λάθος. β) Λάθος, γ) Λάθος, δ) Σωστό. 6. ι) β. ιι) δ. ιιι) ε. ιν) ε. Ασκήσεις 1. α) Με βάση τα δεδομένα του πίνακα υπολογίζουμε το μέσο και το οριακό προϊόν της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών.

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Να σημειώσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιβολή από το κράτος ανώτατης τιμής σε ένα προϊόν δημιουργεί συνήθως «μαύρη αγορά». Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ε. Χ Ψ. A A (σταθερό) = Ρ. Q D = Σ.Δ. P Συνολικές δαπάνες καταναλωτών : Σ.Δ. = Ρ. Q D

Κ.Ε. Χ Ψ. A A (σταθερό) = Ρ. Q D = Σ.Δ. P Συνολικές δαπάνες καταναλωτών : Σ.Δ. = Ρ. Q D ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κ.Ε. Χ Ψ = Μονάδες του Ψ που θυσιάζονται = ΔΨ Μονάδες του Χ που παράγονται ΔΧ Κ.Ε. Ψ Χ = Μονάδες του Χ που θυσιάζονται = ΔΧ Μονάδες του Ψ που παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Βάλτε σε κύκλο το σωστό γράμμα: Α. 1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς μπορεί να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. Α. 2. Έστω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Όλα λύνονται με τον τύπο του κόστους ευκαιρίας:

Κεφάλαιο 1 ο. Όλα λύνονται με τον τύπο του κόστους ευκαιρίας: Κεφάλαιο 1 ο Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοττων (ΚΠΔ) Δείχνει τις μεγαλύτερες ποσότητες ενός προϊόντος που είναι δυνατό να παραχθούν σε μια οικονομία για κάθε δεδομένη ποσότητα του άλλου προϊόντος. Στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Βάλτε σε κύκλο το σωστό γράμμα: 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. 1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς μπορεί να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. Σ Λ Α. 2. Έστω δύο αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης (µάθηµα της ηµέρας) Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.6:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.4. Αν αυξηθεί η αμοιβή της εργασίας η καμπύλη του οριακού κόστους μετατοπίζεται προς τα επάνω και αριστερά.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.4. Αν αυξηθεί η αμοιβή της εργασίας η καμπύλη του οριακού κόστους μετατοπίζεται προς τα επάνω και αριστερά. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.3. Το μέσο μεταβλητό κόστος στην αρχή μειώνεται και μετά αυξάνεται.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.3. Το μέσο μεταβλητό κόστος στην αρχή μειώνεται και μετά αυξάνεται. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη:, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1. Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΦΑ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΦΑ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΦΑ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α.1 έως και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2011 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2011 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2011 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 02/06/207

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 02/06/207 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 02/06/207 ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ημερομηνία: Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Σωστό, Λάθος, Ο νόμος της φθίνουσας η μη ανάλογης απόδοσης:

ΘΕΜΑ 1ο Σωστό, Λάθος, Ο νόμος της φθίνουσας η μη ανάλογης απόδοσης: ΘΕΜΑ 1ο Για τις προτάσεις από 1 μέχρι και 15 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές μετράει την αξία της

Διαβάστε περισσότερα

25. Μία τυπική επιχείρηση που λειτουργεί σε καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού, στη μακροχρόνια θέση ισορροπίας της: α. πραγματοποιεί θετικά οικονομικά κέρδη. β. πραγματοποιεί μηδενικά οικονομικά κέρδη. γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1.

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1. Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 6 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 25/05/206 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ομάδα Α Α1. Αύξηση της ζήτησης και μείωση της προσφοράς, είναι δυνατό να μη μεταβάλλει την τιμή ισορροπίας. Α2. Η αβεβαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Α. Μονάδες 3

θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Α. Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ. Ερωτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ. Ερωτήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 1. 0) ζ ( ) ε. (ιιι) β. (ιν) β και δ. (ν) β. Ερωτήσεις Ασκήσεις 1. Από τις αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς προκύπτει η τιιιή ισορροπίας του αγαθού: Qs = Qd => 4 + 4Ρ = 180-18Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ έ ς εξ ε τ ά σ ε ι ς Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ λυκείου ο ι κονομικών σπουδών

Γ ε ν ι κ έ ς εξ ε τ ά σ ε ι ς Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ λυκείου ο ι κονομικών σπουδών Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι α δ υ α δ ι κ ό ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γ ε ν ι κ έ ς εξ ε τ ά σ ε ι ς 2 0 6 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ λυκείου ο ι κονομικών σπουδών Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ομάδα Α Α1. Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει μόνο στη μακροχρόνια περίοδο που η τεχνολογία μεταβάλλεται. Α2. Το

Διαβάστε περισσότερα

α. Η εκμετάλλευση ακαλλιέργητης γης δε μετατοπίζει την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων προς τα δεξιά.

α. Η εκμετάλλευση ακαλλιέργητης γης δε μετατοπίζει την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων προς τα δεξιά. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ. 1. Να συμπληρώσετε τα κενά του παρακάτω πίνακα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ. 1. Να συμπληρώσετε τα κενά του παρακάτω πίνακα ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Να συμπληρώσετε τα κενά του παρακάτω πίνακα Αριθμός εργατών L Συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Τρίτη, 6 Ιουνίου 2006 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ÏÅÖÅ. Αγοραία ζήτηση ενός αγαθού είναι το άθροισµα των ποσοτήτων που όλοι οι καταναλωτές ζητούν από αυτό σε κάθε τιµή.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ÏÅÖÅ. Αγοραία ζήτηση ενός αγαθού είναι το άθροισµα των ποσοτήτων που όλοι οι καταναλωτές ζητούν από αυτό σε κάθε τιµή. Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 24 Απριλίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 1. Έστω ότι μία οικονομία, που βρίσκεται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων, παράγει σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή 10 τόνους υφάσματος και 00 τόνους τροφίμων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α. Το οριακό κόστος είναι ο λόγος της µεταβολής του µέσου συνολικού κόστους προς τη µεταβολή του προϊόντος. Μονάδες 3

ΟΜΑ Α Α. Το οριακό κόστος είναι ο λόγος της µεταβολής του µέσου συνολικού κόστους προς τη µεταβολή του προϊόντος. Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΛΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΖΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ 206 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16/3/2014)-ΣΕΙΡΑ Α

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16/3/2014)-ΣΕΙΡΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16//201)-ΣΕΙΡΑ Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό Α2. (β) Α. (γ) ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1.Η μεταβολή στην προσφερόμενη ποσότητα ενός αγαθού

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β1) Υποθέστε ότι στη θέση ισορροπίας της αγοράς ενός αγαθού η ζήτησή του ως προς την τιμή του είναι ελαστική. Μία μείωση της προσφοράς του αγαθού, με όλους τους άλλους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Μονάδες ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις από Α µέχρι και Α, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και

Διαβάστε περισσότερα

Α.4 Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων.

Α.4 Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας,

Διαβάστε περισσότερα

Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΘΕΜΑ Α ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TΩN ΤΙΜΩΝ

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TΩN ΤΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TΩN ΤΙΜΩΝ 1. Έννοια και λειτουργία της αγοράς Σε μια πρωτόγονη οικονομία, όπως του Ροβινσώνα Κρούσου, όπου δεν υπάρχει καταμερισμός της εργασίας ο άνθρωπος παράγει μόνος του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Κάθε φορά που μεταβάλλεται η τιμή ενός αγαθού, μεταβάλλεται και η ζήτησή του. (μον. 3)

Α2. Κάθε φορά που μεταβάλλεται η τιμή ενός αγαθού, μεταβάλλεται και η ζήτησή του. (μον. 3) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ον/μο:.. Γ Λυκείου Ύλη: 2 0 και 3 ο κεφάλαιο 26-01-14 ΟΜΑΔΑ Α Α1. Όταν το οριακό προϊόν είναι μεγαλύτερο από το μέσο προϊόν, τότε το μέσο προϊόν αυξάνεται. (μον.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ( )

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ( ) ΘΕΜΑ Α Α1. α. Σωστό ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (14.06.2017) ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ β. Λάθος γ. Λάθος δ. Λάθος ε. Σωστό Α2. Σωστή επιλογή (γ) Α3. Σωστή επιλογή (δ) ΘΕΜΑ Β Β1. Σχολικό Βιβλίο (σελ. 16-17)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Παρασκευή, 9 Μα ου 009 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Σάββατο, 11 Ιουνίου 2005 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριµθό της καθεµιάς και δίπλα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 4 ο : Η Προσφορά των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Δίνονται τα διπλανά δεδομένα μιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο. i. Να κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΩΘΗΣΗ 1

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΩΘΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1 ευτέρα, 31 Μα ου 010 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Β Σχολικό βιβλίο σελ ως «μεταβλητούς συντελεστές μαζί με το αντίστοιχο διάγραμμα. TC Συνολικό κόστος. VC Μεταβλητό κόστος

ΟΜΑΔΑ Β Σχολικό βιβλίο σελ ως «μεταβλητούς συντελεστές μαζί με το αντίστοιχο διάγραμμα. TC Συνολικό κόστος. VC Μεταβλητό κόστος ΛΥΣΕΙΣ ΑΟΘ 1 ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΟΥΣ ΟΜΑΔΑ Α Α1 γ Α2 β Α3 δ Α4 Σ Α5 Σ Α6 Σ Α7 Σ Α8 Λ ΟΜΑΔΑ Β Σχολικό βιβλίο σελ. 57-59 ως «μεταβλητούς συντελεστές μαζί με το αντίστοιχο διάγραμμα. ΟΜΑΔΑ Γ Γ1. Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΘΑΛΑΛΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ http://users.sch.gr/dthalalaios ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σελίδα 1 από 62 2000 ΟΜΑΔΑ Α Για καθεμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Σάββατο, 2 Ιουνίου 2007 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριµθό της καθεµιάς και δίπλα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΝΤΑΒΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΝΤΑΒΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΝΤΑΒΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Όνομα:.. Επώνυμο:. Βαθμολογία ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις να σημειώσετε Σωστό ή Λάθος: Α.1 Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. α) Σωστό β) Λάθος γ) Σωστό δ)λάθος ε) Σωστό

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. α) Σωστό β) Λάθος γ) Σωστό δ)λάθος ε) Σωστό ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. α) Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

6. Η ελαστικότητα της προσφοράς ορίζεται ως ο λόγος της μεταβολής της προσφερόμενης ποσότητας προς τη μεταβολή της τιμής.

6. Η ελαστικότητα της προσφοράς ορίζεται ως ο λόγος της μεταβολής της προσφερόμενης ποσότητας προς τη μεταβολή της τιμής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Να σημειώσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Η ελαστικότητα προσφοράς είναι μικρότερη στη μακροχρόνια περίοδο από ότι είναι στη βραχυχρόνια περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: Κεφάλαιο 1 ο

Επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: Κεφάλαιο 1 ο Επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: Κεφάλαιο 1 ο 1. Σε γραµµική ΚΠ της µορφής Y = a+ β X : α. Η µέγιστη ποσότητα για το αγαθό Υ παράγεται όταν Y = β β. Η µέγιστη ποσότητα για το αγαθό Χ παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Προσφορά των Αγαθών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Προσφορά των Αγαθών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προσφορά των Αγαθών Καμπύλη Προσφοράς Υποθέσεις 1. Η επιχείρηση είναι αποδέκτης τιμών (price taker) και όχι διαμορφωτής τιμών (price maker). 2. H επιχείρηση στοχεύει στην μεγιστοποίηση του κέρδους.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο : Ο ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο : Ο ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο : Ο ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ( µε τις λύσεις ) Οι ακόλουθες ασκήσεις αποτέλεσαν στην πλειονότητά τους θέµατα ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Ημ/νία: 14 Ιουνίου Απαντήσεις Θεμάτων

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Ημ/νία: 14 Ιουνίου Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ημ/νία: 14 Ιουνίου 2017 Απαντήσεις Θεμάτων ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. α) Σωστό β) Λάθος γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη: 1-5 Κεφάλαια

Ύλη: 1-5 Κεφάλαια ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ον/μο:.. Γ Λυκείου Ύλη: 1-5 Κεφάλαια 23-03-14 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 23/03/2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Α5. Όταν η ζήτηση για ένα αγαθό είναι ελαστική, τότε πιθανή αύξηση της τιµής του, θα οδηγήσει σε µείωση της καταναλωτικής δαπάνης για αυτό το αγαθό

Α5. Όταν η ζήτηση για ένα αγαθό είναι ελαστική, τότε πιθανή αύξηση της τιµής του, θα οδηγήσει σε µείωση της καταναλωτικής δαπάνης για αυτό το αγαθό ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 (για άριστα διαβασµένους) ΟΜΑ Α Α Να απαντήσετε στις επόµενες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής A1. Σε γραµµική ΚΠ της µορφής Y =

Διαβάστε περισσότερα

Α.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές μετράει την αξία της συνολικής παραγωγής σε τιμές του έτους βάσης.

Α.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές μετράει την αξία της συνολικής παραγωγής σε τιμές του έτους βάσης. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : Η ζήτηση των αγαθών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : Η ζήτηση των αγαθών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2000 2017 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο 1 Στο συγκεκριμένο αρχείο υπάρχουν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου της ύλης του 2 ου κεφαλαίου και τέθηκαν στις πανελλαδικές: - Ημερησίων και

Διαβάστε περισσότερα

= γ + δ P απαιτεί γ > 0

= γ + δ P απαιτεί γ > 0 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 10 (για καλά διαβασµένους) ΟΜΑ Α Α Να απαντήσετε στις επόµενες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: Α1. Η τιµή ενός αγαθού Χ αυξάνεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (7/6/2004) ΟΜΑΔΑ Α

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (7/6/2004) ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (7/6/2004) ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη "Σωστό", αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και A5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 12 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο (µε 2ο, 3ο και 4ο) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/2000 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 6/2000 ΕΣΜΕΣ 2000 ΕΣΜΕΣ 1998 28. ίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

/ Απαντήσεις πανελλαδικών εξετάσεων ημερησίων λυκείων 2017

/ Απαντήσεις πανελλαδικών εξετάσεων ημερησίων λυκείων 2017 ΘΕΜΑ Α ΟΜΑΔΑ A Α.1 α Α.1 β Α.1 γ Α.1 δ Α.1 ε Α.2 Α.3 Σωστό Λάθος Λάθος Λάθος Σωστό γ δ ΘΕΜΑ Β ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ Β.1 Να περιγράψετε τις τρεις κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται οι συντελεστές παραγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ 1 Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Α.1. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε

Διαβάστε περισσότερα

θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Α. Μονάδες 3

θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Α. Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:ΕΠΤΑ(7) ΟΜΑΔΑ Α

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:ΕΠΤΑ(7) ΟΜΑΔΑ Α ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:ΕΠΤΑ(7) ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1.1., μέχρι και Α.1.6., να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Οικονοµολόγων της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Οικονοµολόγων της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Οικονοµολόγων της Ώθησης 1 Τετάρτη, 25 Μα ου 2011 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ÏÅÖÅ. Α.1 Στο σηµείο ισορροπίας η Ε Μονάδες 4

ÏÅÖÅ. Α.1 Στο σηµείο ισορροπίας η Ε Μονάδες 4 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 1 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.6 να γράψετε τον αριθµό της καθεµίας και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη ΣΩΣΤΟ, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Διάρκεια Εξέτασης: 1 διδακτική ώρα ΟΜΑΔΑ Α

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Διάρκεια Εξέτασης: 1 διδακτική ώρα ΟΜΑΔΑ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Διάρκεια Εξέτασης: 1 διδακτική ώρα Γ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΜΑΔΑ Α Α1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα