Εγχειρίδιο Βusiness ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ. Διαχείριση Εταιρίας ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο Βusiness ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ. Διαχείριση Εταιρίας ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ"

Transcript

1 Διαχείριση Εταιρίας ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ 1

2 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης εταιρίας ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. 2

3 Κεφάλαιο 1) Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1) Εταιρια και Εργαζομενος NΠΔΔ/ΝΠΙΔ... 4 Ενότητα 1.1) Δημιουργία Εταιρίας... 4 Ενότητα 1.2) Εργαζόμενος... 4 Κεφάλαιο 2) ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ Ενότητα 2.1) Μισθοδοσία Υποενότητα 2.1.1) Ενιαία Αρχή Πληρωμών Υποενότητα 2.1.2) Μισθοδοτική Κατάσταση Υποενότητα 2.1.3) Απόδειξη πληρωμής Υποενότητα 2.1.4) Κατάσταση Αρ. Υπαλλήλων και Δαπανών Υποενότητα 2.1.5) Μαζική Διαχείριση Σύμβασης Υποενότητα 2.1.6) Υπερβάλλουσα Αύξηση /Μείωση Υποενότητα 2.1.7) Κατάσταση Αλλαγών Μ.Κ Ενότητα 2.2) Διαχείριση προσωπικού Υποενότητα 2.2.1) Οργανικές θέσεις Υποενότητα 2.2.2) Έντυπα Απογραφής ΥΠΕΣΔΔΑ Υποενότητα 2.2.3) Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών Υποενότητα 2.2.4) Κατάσταση Υπαλλήλων Υποενότητα 2.2.5) Μετατάξεις Μεταθέσεις Υποενότητα 2.2.6) Αποσπάσεις Υποενότητα 2.2.7) Διαπιστωτική Πράξη Υποενότητα 2.2.8) Ατομικό Δελτίο Κατάταξης Υποενότητα 2.2.9) Εκθέσεις Αξιολόγησης Υποενότητα ) Αποφάσεις Αναρρωτικών Αδειών Υποενότητα ) Δυναμική ανάλυση αδειών ανά τύπο

4 Κεφάλαιο 1) ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ NΠΔΔ/ΝΠΙΔ Ενότητα 1.1) Δημιουργία Εταιρίας Από το μενού Αρχείο -> Διαχείριση Εταιριών δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει και να παραμετροποιήσει στην εφαρμογή μια εταιρία ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ. Η διαδικασία δεν διαφέρει από αυτή μιας κανονικής εταιρίας. Αυτό που διαχωρίζει το συγκεκριμένο είδος εταιρίας η οποία θα οριστεί ως ΝΠΔΔ ή ως ΝΠΙΔ είναι να επιλεγεί στο πεδίο νομική μορφή μια από επιλογές της dropdown list. Στην περίπτωση που επιλεγεί κάποια από τις παραπάνω τιμές τότε στη φόρμα καταχώρησης της εταιρίας στην καρτέλα 1. Βασικά Στοιχεία εμφανίζεται το group «Στοιχεία Ενιαίας Αρχής Πληρωμών / Δ24». Σε αυτό ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει στοιχεία που είναι απαραίτητα τόσο για την εξαγωγή xml αρχείου για την Ενιαία αρχή πληρωμών όσο και για την εκτύπωση της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Δ24 όπως για παράδειγμα ο Κωδικός Φορές, ο Κωδικός Δ24 κλπ. Στη συγκεκριμένη υποενότητα ενσωματώθηκε επιπλέον το πεδίο μέσω του οποίου ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ορίσει αν η εταιρία πληρώνεται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού ή όχι. Μέσω αυτής της επιλογής πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες προσαρμογές στην παραμετροποίηση του αρχείου xml που υποβάλλεται στην ΕΑΠ ώστε η γραμμογράφησή του να είναι συμβατή για εταιρίες που πληρώνονται είτε εντός είτε εκτός κρατικού προϋπολογισμού. Ενότητα 1.2) Εργαζόμενος ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ Τab Γενικά: Η παραμετροποίηση που χρειάζεται ούτως ώστε ο εργαζόμενος να εμφανιστεί στο αρχείο εξαγωγής για την ΕΑΠ είναι η ακόλουθη: Στην καρτέλα 3 Εργασιακά στην υπό καρτέλα Δημόσιο θα πρέπει να συμπληρωθεί η κατηγορία του εργαζομένου και σε συνδυασμό με την καταχωρημένη σύμβαση εργασίας θα δημιουργηθεί ένας συγκεκριμένος δεσμός, ο οποίος θα εμφανίσει τον εργαζόμενο στην ΕΑΠ. 4

5 Ο εν λόγω δεσμός θα απεικονιστεί στις επιλογές καθαρού ποσού, όπου επιλέγοντας την σύμβαση και την σχέση εργασίας, σε κάθε αποδοχή θα μπορεί να οριστεί ένας συγκεκριμένος τύπος περιόδων, που με την σειρά του θα εμφανίσει τον εργαζόμενό στην ΕΑΠ. Τα στοιχεία βαθμός εργαζόμενου και κατηγορία εκπαίδευσης αφορούν καθαρά το υπολογιστικό κομμάτι της μισθοδοσίας ενώ το υπολογισμός ως, καθορίζει το εάν η μισθοδοσία υπολογιστεί με 25 ή με 30 ασφαλιστικά. Πιο συγκεκριμένα οι επιλογές υπολογισμός ως «Ιδιωτικού Τομέα με Μισθολόγιο Δημοσίου» και «Δημοσίου Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου» δίνουν 25 ημέρες ασφάλισης ενώ η επιλογή «Δημοσίου Τομέα» δίνει 30 ημέρες ασφάλισης. Το σημαντικό σε αυτό το μενού είναι να υπάρχει συμφωνία μεταξύ του βαθμού εργαζομένου και της κατηγορίας εκπαίδευσης με αυτά που έχουν καταχωρηθεί στην σύμβαση του εργαζόμενου. Σε περίπτωση ασυμφωνίας κατά την αποθήκευση του εργαζόμενου βγαίνει το παρακάτω πληροφοριακό μήνυμα: Επιπλέον στην καρτέλα Δημόσιο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει επιπλέον πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν τη βαθμολογική του εξέλιξη 5

6 Ακόμη στην ίδια καρτέλα ο χρήστης έχει δυνατότητα να καταχωρήσει την υπερβάλλουσα αύξηση/μείωση καθώς και τα ποσά των 3 ων δόσεων όπως φαίνεται παρακάτω Tέλος στη συγκεκριμένη καρτέλα ο χρήστης μπορεί να εισάγει ανά κράτηση το ποσό των αποδοχών εισφορών κατά την 31/10/2011. Για να μπορέσουν να εμφανιστούν οι κρατήσεις βασική προϋπόθεσή είναι να έχει καταχωρηθεί ομάδα ταμείου στην καρτέλα Ασφαλιστικά και στη συνέχεια με την επιλογή του button εμφανίζονται στον πίνακα αναλυτικά οι κρατήσεις έτσι ώστε ο χρήστης να κάνει εισαγωγή του ποσού αποδοχών εισφορών πάνω στο οποίο θα «πλαφονάρει» ο υπολογισμός των κρατήσεων. Tab Υπηρεσιακά Στοιχεία: Στη συγκεκριμένη καρτέλα ο χρήστης μπορεί να εισάγει στοιχεία που αφορούν τις υπηρεσιακές και μισθολογικές μεταβολές του εργαζόμενου.η εισαγωγή γίνεται με την επιλογή χρήστης μπορεί να μεταβάλει καθώς και να διαγράψει τις εγγραφές του. Ο 6

7 Τab Εκπαίδευση: Στη συγκεκριμένη καρτέλα δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης των στοιχείων εκπαίδευσης του εργαζόμενου. Η εισαγωγή λειτουργεί όπως και στην προηγούμενη φόρμα και οι επιλογές δίνονται από επιμέρους dropdown list. Tab Αξιολόγηση: Επιμέρους και εδώ υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης της αξιολόγησης και των κριτηρίων αξιολόγησης του εργαζόμενου 7

8 Τab Μεταθέσεις- Μετατάξεις: Στη συγκεκριμένη καρτέλα καταχωρούνται οι μεταθέσεις, οι μετατάξεις και οι αποσπάσεις του εργαζόμενου Τab Αμοιβές: Σε αυτή την καρτέλα γίνεται καταχώρηση των αμοιβών καθώς και τον ποινών του εργαζόμενου. Στα πεδία καταχωρούνται ο Αρ. Απόφασης, η έναρξη ισχύος καθώς και ο εντολέας. Η καταχώρηση γίνεται με την επιλογή 8

9 Tab Λοιπά Στοιχεία: Στη συγκεκριμένη τελευταία καρτέλα υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης λοιπών πληροφορικών στοιχείων του εργαζόμενου 9

10 ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ Στην καρτέλα ασφαλιστικά ο χρήστης καταχωρεί τα απαραίτητα για τον υπολογισμό μισθοδοσίας και ΑΠΔ στοιχεία. Συμπληρώνει επιμέρους την ομάδα ταμείου, τον ΚΑΔ, τον κωδικό ειδικότητας κοκ. Επιπλέον στη συγκεκριμένη καρτέλα, υπάρχει δυνατότητα μέσα από των πίνακα παραμέτρων ταμείων να γίνει η επιλογή επιπλέον κρατήσεων όπως Ειδική Εισφορά 1%(Ν.4002/2011). Για την εμφάνιση του παραμετρικού button απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενεργοποίηση του από τις παραμέτρους εταιριών. Τέλος, στον πίνακα Εξαγορές- Εγγραφές υπάρχει η δυνατότητα επιπλέον παραμετροποίησης επιπλέον ταμείων όπως ΤΠΔΥ/ΜΤΠΥ/ΤΑΔΚΥ κ.ο.κ. όπως φαίνεται παρακάτω: ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΑ Το σημείο που πρέπει να επισημάνουμε στη συγκεκριμένη καρτέλα είναι ο ορθός υπολογισμός Νόμιμου Μισθού που πρέπει να γίνει μετά την επιλογή σύμβασης. Η επιλογή σύμβασης γίνεται με την επιλογή του στον πίνακα «Στοιχεία Σύμβασης» 10

11 Πατώντας το button γίνεται υπολογισμός του νόμιμου μισθού του εργαζόμενου. Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες για τις επιμέρους καρτέλες του υπολογισμού. 11

12 Πίνακας Κατάταξη: Χωρίς Αυτόματη Κατάταξη: Το συγκεκριμένο επιλέγεται όταν είναι πρόσληψη για πρώτη φορά στο δημόσιο. Αυτόματη Κατάταξη Με Τυπικό Προσόν(Προώθηση Βαθμού): Η συγκεκριμένη επιλογή υποδηλώνει ότι γίνεται αναγνώριση του πτυχίου του σε περίπτωση ΠΕ το οποίο συνάδει με τη θέση εργασίας του η οποία είναι αρμόδια για ΠΕ.Η προώθηση βαθμού ορίζει ότι ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα αλλαγής βαθμού. Αυτόματη κατάταξη χωρίς τυπικό προσόν( Προώθηση Βαθμού ) :Με αυτή την επιλογή αναγνωρίζεται ότι ο εργαζόμενος χωρίς να είναι απόφοιτος ΠΕ ή ΤΕ αναγνωρίζεται ως απόφοιτος πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης. Η προώθηση βαθμού και εδώ ορίζει ότι ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα αλλαγής βαθμού. Αυτόματη κατάταξη Με Τυπικό Προσόν(Προώθηση Κλμακίου) : Η συγκεκριμένη επιλογή υποδηλώνει ότι γίνεται αναγνώριση του πτυχίου του σε περίπτωση ΠΕ το οποίο συνάδει με 12

13 τη θέση εργασίας του η οποία είναι αρμόδια για ΠΕ.Η προώθηση κλιμακίου ορίζει ότι ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα αλλαγής κλιμακίου Αυτόματη Κατάταξη Χωρίς Τυπικό Προσόν( Προώθηση Κλιμακίου): Με αυτή την επιλογή αναγνωρίζεται ότι ο εργαζόμενος χωρίς να είναι απόφοιτος ΠΕ ή ΤΕ αναγνωρίζεται ως απόφοιτος πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης. Η προώθηση κλιμακίου και εδώ ορίζει ότι ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα αλλαγής κλιμακίου. Ορισμένου Χρόνου: Αφορά εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου Ορισμένου Χρόνου(Προώθηση Βαθμού) : Αφορά εργαζομένους ορισμένου χρόνου με δυνατότητα προώθησης βαθμού Προώθηση Κληρικών : Αφορά τη μισθολογική εξέλιξη των κληρικών Ακριβώς δίπλα από τα στοιχεία σύμβασης είναι ο πίνακας των επιδομάτων. Στο συγκεκριμένο πίνακα όπως φαίνεται και παρακάτω, αφού ο χρήστης έχει ολοκληρώσει τον υπολογισμό νόμιμου μισθού είναι ορατή η ανάλυση του μισθού. Κεφάλαιο 2) ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ Το παρόν κεφάλαιο χωρίζεται σε 2 ενότητες, τη Μισθοδοσία και τη Διαχείριση Προσωπικού. Στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου θα δει ο χρήστης τις κύριες εκτυπώσεις και τις βασικές παραμετροποιήσεις που έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί στην εφαρμογή, ενώ στο δεύτερο μέρος Διαχείριση Προσωπικού των ΝΠΔΔ / ΝΠΙΔ έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει και να εκτυπώσει διάφορα έντυπα που αφορούν τις συγκεκριμένες περιπτώσεις εργαζομένων. 13

14 Ενότητα 2.1) Μισθοδοσία Το μενού της Μισθοδοσίας αποτελείται από τις εξής επιλογές: Υποενότητα 2.1.1) Ενιαία Αρχή Πληρωμών Με την επιλογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής αρχείου XML σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΓΓΠΣ. Στην επιλογή της Ενιαίας Αρχής πληρωμών είναι ενσωματωμένη όλη η παραμετροποίηση που απαιτείται για την γρήγορη και αυτόματη εξαγωγή του αρχείου. Στην επιλογή Κωδικοί Επιδομάτων βρίσκεται όλη η παραμετροποίηση για όλα τα επιδόματα όλων των συμβάσεων του Δημοσίου και των διάφορων άλλων αποδοχών. Ωστόσο τα πεδία ΚΑΕ και των Κωδικών Ανάληψης είναι ανοιχτά για να εισάγει ο χρήστης τους κωδικούς που δουλεύει και μπορεί να είναι διαφορετικοί από αυτούς της παραμετροποίησης. 14

15 Το ίδιο ισχύει και για την υπόλοιπη παραμετροποίηση που υπάρχει στις επιλογές Κωδικοί κρατήσεων, 15

16 Κωδικοί Λοιπών κρατήσεων, Κωδικοί παροχών, 16

17 Προβολή επιδομάτων ΕΑΠ 17

18 Κωδικοί φορέων 18

19 Επιλογές Καθαρού ποσού. 19

20 Στη φόρμα των επιλογών καθαρού ποσού δίνεται η δυνατότητα να γίνει μαζική σύνδεση του τύπου περιόδου για όλες τις αποδοχές. Αυτό γίνεται μέσα από την παρακάτω φόρμα: Εδώ ο χρήστης αφού κάνει επιλογή της σύμβασης και των σχέσεων εργασίας, έπειτα μπορεί να προχωρήσει στην επιλογή τύπου περιόδου πληρωμής και αποδοχών και πατώντας το button της εκτέλεσης να γίνει ανάθεση. Στην επιλογή Εξαγωγή αρχείου που είναι η τελική φόρμα μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να φιλτράρει τον τύπο περιόδου, να επιλέξει αν η δήλωση του θα είναι αρχική ή μεταβολή, την μισθοδοτική περίοδο, τον τύπο πληρωμής και την κατηγορία εργασιακής σχέσης. Ανάλογα με τα φίλτρα που θα επιλέξει θα εμφανισθούν και οι αντίστοιχοι εργαζόμενοι με τις αντίστοιχες αποδοχές. Δεξιά από τα στοιχεία των εργαζομένων και για όλους τους τύπους περιόδων (εκτός του τύπου «Αμοιβές δεδουλευμένες προκαταβολή μηνός») θα εμφανισθούν αναλυτικά ανά ΚΑΕ και Κωδικό Ανάληψης τα επιδόματα, οι κρατήσεις, τα δάνεια, το καθαρό ποσό 1 και 2. Για τον τύπο «Αμοιβές δεδουλευμένες προκαταβολή μηνός» σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΓΓΠΣ θα εμφανισθούν τα στοιχεία του εργαζόμενου και από τα μισθοδοτικά στοιχεία θα εμφανισθεί μόνο το καθαρό ποσό 1. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΠΣ εξάγεται ένα αρχείο ανά κωδικό φορέα (νέο πεδίο στα στοιχεία της εταιρίας), τύπο περιόδου και μισθολογική περίοδο. 20

21 Στην υπο καρτέλα «Σχέσεις Εργασίας» ο χρήστης μπορεί να φιλτράρει ανά σχέση εργασίας το αρχείο εξαγωγής. Στο κάτω μέρος της φόρμας βρίσκονται πέραν της εξαγωγής XML μέσω της οποίας εξάγεται το αρχείο της ΕΑΠ επιπλέον 2 επιλογές η οποίες γίνονται ορατές με την επιλογή των εργαζομένων. Εδώ ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εξαγωγής σε Excel με την επιλογή παράγεται εκτυπωτικό με την ακόλουθη μορφή : όπου Επιπλέον έχει δυνατότητα εκτύπωσης της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Δ24 με επιλογή του. Με την επιλογή αυτή δίνεται η παρακάτω εκτύπωση η οποία είναι συμβατή με τις προδιαγραφές του υπουργείου: 21

22 Υποενότητα 2.1.2) Μισθοδοτική Κατάσταση Με την επιλογή της μισθοδοτικής κατάστασης μπορεί ο χρήστης να επιλέξει στην φόρμα επιλογών από το tab Παράμετροι Εκτύπωσης την Εταιρία, Υποκατάστημα, Διεύθυνση, Υποδιεύθυνση και Τμήμα Απασχόλησης. Με την επιλογή συνενώνονται όλες οι αποδοχές που μπορεί να έχει ο εργαζόμενος. Χωρίς την επιλογή αυτή αν ο εργαζόμενος έχει παραπάνω από μια αποδοχές τότε θα εμφανιστεί ο εργαζόμενος τόσες φορές όσες και οι αποδοχές του. Με την επιλογή ( η οποία ενεργοποιείται με την επιλογή συνένωσης αποδοχών.επιπλέον από μια μισθοδοτική περίοδο αν θέλει την προκαταβολή (από περίοδο προκαταβολών) ή την εξόφληση (από την κανονική περίοδο) ο κάθε εργαζόμενος εμφανίζεται σε διαφορετική σελίδα).με την επιλογή γίνεται εμφάνιση του ποσού της επιδότησης ΟΑΕΔ. Επιπλέον με την επιλογή γίνεται απεικόνιση του ποσού σε περίπτωση μαθητείας ΟΑΕΔ. Με την επιλογή γίνεται η εμφάνιση του ποσού της προκαταβολής που έχει ο εργαζόμενος στην επιλεγμένη περίοδο ως Α και Β δεκαπενθήμερο. Με την επιλογή 22

23 γίνεται η εμφάνιση του συμφωνηθέντος μισθού και του ωρομισθίου του εργαζόμενου στην μισθοδοτική κατάσταση. Τέλος για την εμφάνιση των εργαζομένων ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει αν πρόκειται για προκαταβολή η εξόφληση μηνός. Στο tab Επιπλέον Φίλτρα/Παράμετροι μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένες σχέσεις εργασίας ή ακόμη και αποδοχές. 23

24 Στο τρίτο tab Υπογραφές ο χρήστης μπορεί να εισάγει τα στοιχεία Θέση εργασίας και Ονοματεπώνυμο για μέχρι πέντε υπογραφές. 24

25 Υποενότητα 2.1.3) Απόδειξη πληρωμής Με την επιλογή της απόδειξης πληρωμής μπορεί ο χρήστης να επιλέξει στην φόρμα επιλογών από το tab Παράμετροι Εκτύπωσης, την Εταιρία, τον Κωδικό εγκατάστασης, την Διεύθυνση, την Υποδιεύθυνση, το Τμήμα Απασχόλησης, την περίοδο. Με την συνενώνονται όλες οι αποδοχές που μπορεί να έχει ο εργαζόμενος. Χωρίς την επιλογή αυτή αν ο εργαζόμενος έχει παραπάνω από μια αποδοχές τότε θα εμφανιστεί ο εργαζόμενος τόσες φορές όσες και οι αποδοχές του. Με την επιλογή δεκαπενθήμερο. Με την εργοδοτικές εισφορές. Με την καταχώρησε ο χρήστης. μοιράζεται το πληρωτέο ποσό σε Α και Β απεικονίζονται στην εκτύπωση οι θα εμφανισθεί το ελεύθερο κείμενο που 25

26 26 Εγχειρίδιο Βusiness ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ

27 27 Εγχειρίδιο Βusiness ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ

28 Υποενότητα 2.1.4) Κατάσταση Αρ. Υπαλλήλων και Δαπανών Με την επιλογή αυτή ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί με την κατηγορία εργασιακής σχέσης και με το διάστημα που θα επιλέξει Το σύνολο των βασικών μισθών Των λοιπών επιδομάτων της σύμβασης Των υπερωριών Αναλυτικά των πρόσθετων αποδοχών Του συνόλου των εργοδοτικών εισφορών Του συνόλου των δαπανών Του αριθμού εργαζομένων Στη συγκεκριμένη φόρμα δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης κατάστασης των κατηγοριών του ενιαίου μισθολογίου είτε εμφάνιση όλων των κατηγοριών. Κάθε είδος εκτύπωσης απεικονίζει διαφορετικές κατηγορίες. Παρακάτω παρατίθενται εκτυπωτικά και των δυο καταστάσεων. 28

29 Κατάσταση Ενιαίο Μισθολόγιο( Α Μέρος) : 29

30 Εμφάνιση όλων των κατηγοριών: Υποενότητα 2.1.5) Μαζική Διαχείριση Σύμβασης Με την επιλογή αυτή ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί όλες τις παραμέτρους της νέας ειδικότητας της σύμβασης του δημοσίου και να κάνει αυτόματη μεταφορά των παραμέτρων αυτών στις καρτέλες των εργαζομένων. Επιπλέον μπορεί να ορίσει ανά εργαζόμενο αν είναι Κάτοχος Συναφούς Διδακτορικού τίτλου Κάτοχος Συναφούς Μεταπτυχιακού τίτλου Απόφοιτος Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 30

31 Ο χρήστης επιλέγει τον εργαζόμενο και την «Ενημέρωση καρτέλας». Στην οθόνη εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα Με την επιλογή ΝΑΙ εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα Με την επιλογή ΟΚ έχει μεταβληθεί η σύμβαση. 31

32 Μετά την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας για τους ίδιους εργαζόμενους πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να γίνει η εκτέλεση του «Υπολογισμού Νόμιμου Μισθού» που βρίσκεται στην λίστα των εργαζομένων. Υποενότητα 2.1.6) Υπερβάλλουσα Αύξηση /Μείωση Με την επιλογή αυτή ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την περίοδο που είναι υπολογισμένη με το παλιό μισθολόγιο βάσει της οποίας θα γίνει η σύγκριση των αποδοχών και θα υπολογιστούν οι δόσεις της υπερβάλλουσας αύξησης ή μείωσης αν υπάρχουν. Επιπλέον ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το ποσό των παλιών αποδοχών (Νόμιμος μισθός ή μικτά περιόδου). Στην λίστα των εργαζομένων μπορεί ο χρήστης να επέμβει είτε στις παλιές είτε στις νέες αποδοχές και να υπολογιστούν αυτόματα οι δόσεις. Επίσης μπορεί να επέμβει ακόμα και στις δόσεις της αύξησης ή της μείωσης. Κατόπιν του αυτόματου υπολογισμού δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς των ποσών των δόσεων στις καρτέλες των εργαζομένων στο tab Εργασιακά στο tab Δημόσιο στα αντίστοιχα πεδία. Ο χρήστης επιλέγει τους εργαζόμενους και στη συνέχεια επιλέγει την «Ενημέρωση καρτέλας». Μετά την ενημέρωση των αντίστοιχων πεδίων στις καρτέλες των εργαζομένων θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ για τους ίδιους εργαζόμενους να εκτελεστεί η ενέργεια «Υπολογισμός νόμιμου μισθού» για να ενημερωθεί η σύμβαση με τις τιμές αυτές. 32

33 Υποενότητα 2.1.7) Κατάσταση Αλλαγών Μ.Κ. Με την επιλογή αυτή δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να εκτυπώνει την κατάσταση των εργαζομένων που αλλάζουν μισθολογικό κλιμάκιο στο διάστημα Από Έως που ορίζει ο χρήστης. Υποενότητα 2.1.8) Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας Με την επιλογή αυτή ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει την κατάσταση ανάλυσης μισθού του εργαζόμενου κατά το μήνα διακοπής της απασχόλησης του. Στην παρακάτω φόρμα ο χρήστης θα πρέπει να δώσει περίοδο πλήρους μήνα και περίοδος μήνα διακοπής και κατόπιν επιλογή του εργαζόμενου 33

34 Με την επιλογή του εργαζόμενου και πατώντας προεπισκόπηση ο χρήστης μπορεί να λάβει την εκτύπωση δείγμα της οποίας παρατίθενται παρακάτω: 34

35 Ενότητα 2.2) Διαχείριση προσωπικού Το μενού της Διαχείρισης Προσωπικού αποτελείται από τις παρακάτω επιλογές: Υποενότητα 2.2.1) Οργανικές θέσεις Με την επιλογή αυτή δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής των οργανικών θέσεων ανά δημόσια εταιρία, κατηγορία εργασιακής σχέσης, κλάδους εκπαίδευσης και ειδικότητας. Υποενότητα 2.2.2) Έντυπα Απογραφής ΥΠΕΣΔΔΑ Με την επιλογή αυτή υπάρχουν όλα τα έντυπα απογραφής που απαιτούνται στο τέλος κάθε έτους για την αποστολή τους στο ΥΠΕΣΔΔΑ. 35

36 Για την σωστή απεικόνιση των αποτελεσμάτων απαιτείται η σωστή καταχώρηση του οργανογράμματος της υπηρεσίας στην επιλογή Οργανικές θέσεις της εφαρμογής και η σωστή παραμετροποίηση των στοιχείων κατηγορίας εκπαίδευσης, εργασιακής σχέσης, ειδικότητας, φύλου και βαθμού στις καρτέλες των εργαζομένων. Υποενότητα 2.2.3) Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών Με την εκτύπωση αυτή εκδίδεται το Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών και Μισθολογικών Μεταβολών. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την εταιρία και τον κωδικό εγκατάστασης, καθώς και την Διεύθυνση, Υποδιεύθυνση και το Τμήμα. Επίσης μπορεί να επιλέξει την Περίοδο Χρήση και να συμπληρώσει τον Αρ. Πρωτοκόλλου. 36

37 Με την επιλογή των Επιπλέον Παραμέτρων, ο χρήστης ορίζει τα στοιχεία των πληροφοριών,καθώς και την Υπογραφή 1 και την Υπογραφή 2 από τη φόρμα των επιπλέον παραμέτρων. 37

38 Υποενότητα 2.2.4) Κατάσταση Υπαλλήλων Με την εκτύπωση αυτή ο χρήστης μπορεί να εκτυπώνει την Κατάσταση Υπαλλήλων της Υπηρεσίας. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την εταιρία και τον κωδικό εγκατάστασης, καθώς και την Διεύθυνση, Υποδιεύθυνση και το Τμήμα. Ως Επιπλέον Φίλτρα ορίζει τον Κλάδο και την Ειδικότητα, την Υπογραφή και την Σχέση που έχει ο εργαζόμενος. Υποενότητα 2.2.5) Μετατάξεις Μεταθέσεις Με την εκτύπωση αυτή ο χρήστης μπορεί να εκτυπώνει όλες τις μετατάξεις ή μεταθέσεις των υπαλλήλων της υπηρεσίας. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την εταιρία και τον κωδικό εγκατάστασης, καθώς και την Διεύθυνση, Υποδιεύθυνση και το Τμήμα. Επίσης μπορεί να κάνει Επιλογή Μεταβολής για όλες, ή μόνο τις Μεταθέσεις ή μόνο τις Μετατάξεις. 38

39 Υποενότητα 2.2.6) Αποσπάσεις Με την εκτύπωση αυτή ο χρήστης μπορεί να εκτυπώνει όλες τις αποσπάσεις των υπαλλήλων της υπηρεσίας. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την εταιρία και τον κωδικό εγκατάστασης, καθώς και την Διεύθυνση, Υποδιεύθυνση και το Τμήμα. 39

40 Υποενότητα 2.2.7) Διαπιστωτική Πράξη Με την επιλογή αυτή ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει την διαπιστωτική πράξη κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν.4024/2011. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την εταιρία και τον κωδικό εγκατάστασης, καθώς και την Διεύθυνση, Υποδιεύθυνση και το Τμήμα. 40

41 41 Εγχειρίδιο Βusiness ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ

42 Υποενότητα 2.2.8) Ατομικό Δελτίο Κατάταξης Με την επιλογή αυτή μπορεί ο χρήστης να εκτυπώσει το Ατομικό Δελτίο Κατάταξης ανά εργαζόμενο παίρνοντας την πληροφορία για τα Υπηρεσιακά και τα Οικονομικά του στοιχεία. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την εταιρία και τον κωδικό εγκατάστασης, καθώς και την Διεύθυνση, Υποδιεύθυνση και το Τμήμα. Με την επιλογή εργαζομένων και προεπισκόπηση εμφανίζεται το παρακάτω εκτυπωτικό: 42

43 Στην επιλογή Επιπλέον Παράμετροι ο χρήστης ορίζει τα στοιχεία των θέσεων εργασίας δίνοντας την πληροφορία των Ονοματεπώνυμων. 43

44 Υποενότητα 2.2.9) Εκθέσεις Αξιολόγησης Με την επιλογή αυτή μπορεί ο χρήστης να εκτυπώσει την Έκθεση Αξιολόγησης ανά εργαζόμενο με την επιλογή Εντύπου Α, Β,Γ,Δ. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την εταιρία και τον κωδικό εγκατάστασης, καθώς και την Διεύθυνση, Υποδιεύθυνση και το Τμήμα. Επίσης μπορεί να επιλέξει το Διάστημα αξιολόγησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εμφανιστούν εργαζόμενοι στη συγκεκριμένη φόρμα είναι η συμπλήρωση της φόρμας της αξιολόγησης που βρίσκεται στην καρτέλα του εργαζόμενου και πιο συγκεκριμένα στην καρτέλα Εργασιακά-> Δημόσιο->Αξιολόγηση. 44

45 Υποενότητα ) Αποφάσεις Αναρρωτικών Αδειών Με την επιλογή αυτή δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να εκτυπώνει τις αποφάσεις όλων των τύπων αναρρωτικών αδειών συμπεριλαμβανομένου και των διαβιβαστικών για τους τύπους αναρρωτικών αδειών από Υγειονομική επιτροπή σύμφωνα με τα πρότυπα του Υπουργείου Εσωτερικών. Βασική προϋπόθεση για την απεικόνιση του εργαζόμενου στη συγκεκριμένη φόρμα είναι η καταχώρηση αναρρωτικών ασθενειών/αδειών στην καρτέλα Προκαθορισμός Άδειας/Ασθένειας στην υποκαρτέλα. Αναρρωτικές άδειες/ασθένειες. 45

46 Υποενότητα ) Δυναμική ανάλυση αδειών ανά τύπο Μέσω της επιλογής αυτής δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης των αδειών και των ασθενειών / αναρρωτικών αδειών. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την εταιρία και τον κωδικό εγκατάστασης, καθώς και την Διεύθυνση, Υποδιεύθυνση και το Τμήμα. Επίσης μπορεί να επιλέξει το Διάστημα από - έως. Για τις άδειες, υπάρχουν Επιπλέον Φίλτρα ανά τύπο Αδείας όπου η εκτύπωση εμφανίζει τις δικαιούμενες ημέρες, τις ληφθείσες ημέρες και το υπόλοιπο. Για την εκτύπωση αυτή δεν απαιτείται υπολογισμός περιόδου αλλά στην καρτέλα του εργαζομένου στο tab Προκαθορισμός αδείας να υπάρχουν οι σχετικές ενημερώσεις. Για την ασθένεια/λοχεία, καθώς και για την Αναρρωτική άδεια 46

47 εκτυπώνονται οι ημέρες καταχώρησης του χρήστη. Με την επιλογή δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης ανά εργαζόμενο και ανά τύπο αδειών τις δικαιούμενες, τις ληφθείσες καθώς και το υπόλοιπο. Επιπλέον η επιλογή δίνει την δυνατότητα στον χρήστη εμφάνισης ανά τύπο αδείας την κεφαλίδα (περιγραφές στηλών) της εκτύπωσης. 47

Εγχειρίδιο Hyper Μισθοδοσία. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 1

Εγχειρίδιο Hyper Μισθοδοσία. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 1 Κεφάλαιο 2) ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ... 2 Ενότητα 2.1) Μισθοδοσία... 2 Υποενότητα 2.1.1) Ενιαία Αρχή Πληρωμών... 2 Υποενότητα 2.1.2) Μισθοδοτική Κατάσταση... 8 Υποενότητα 2.1.3) Απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε7 Βεβαίωση Δήλωση Εργοδότη για Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε7 Βεβαίωση Δήλωση Εργοδότη για Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε7 Βεβαίωση Δήλωση Εργοδότη για Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τον χρήστη να κατανοήσει την ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Αποτελεσμάτων Ανοιγμένης Υπολογισμένης Περιόδου

Έλεγχος Αποτελεσμάτων Ανοιγμένης Υπολογισμένης Περιόδου Έλεγχος Αποτελεσμάτων Ανοιγμένης Υπολογισμένης Περιόδου Στο παρόν τεύχος αναλύονται οι οδηγίες χρήσης της νέας διαδικασίας ελέγχου που έχει ενσωματωθεί στην εφαρμογή της Μισθοδοσίας. Περιεχόμενα Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και Αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και Αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και Αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενιαίας Αρχής Πληρωμών

Διαχείριση Ενιαίας Αρχής Πληρωμών Διαχείριση Ενιαίας Αρχής Πληρωμών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Ενιαίας Αρχής Πληρωμών Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και Αυτόματη Αποστολής ΑΠΔ

Υπολογισμός και Αυτόματη Αποστολής ΑΠΔ Υπολογισμός και Αυτόματη Αποστολής ΑΠΔ Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού και Αυτόματης Αποστολής ΑΠΔ. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε9-Γνωστοποίηση Σύμβασης Μερικής ή και Εκ Περιτροπής εργασίας

Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε9-Γνωστοποίηση Σύμβασης Μερικής ή και Εκ Περιτροπής εργασίας Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε9-Γνωστοποίηση Σύμβασης Μερικής ή και Εκ Περιτροπής εργασίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τον χρήστη να κατανοήσει την ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε7 Βεβαίωση Δήλωση Εργοδότη για Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε7 Βεβαίωση Δήλωση Εργοδότη για Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε7 Βεβαίωση Δήλωση Εργοδότη για Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τον χρήστη να κατανοήσει την ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση Μισθοδοτικής κατάστασης

Εκτύπωση Μισθοδοτικής κατάστασης Εκτύπωση Μισθοδοτικής κατάστασης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει το χρήστη να κατανοήσει την διαδικασία εκτύπωσης της μισθοδοτικής κατάστασης. Παρακάτω προτείνονται οδηγίες τις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε9 Γνωστοποίηση Σύμβασης Μερικής ή και Εκ Περιτροπής Εργασίας

Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε9 Γνωστοποίηση Σύμβασης Μερικής ή και Εκ Περιτροπής Εργασίας Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε9 Γνωστοποίηση Σύμβασης Μερικής ή και Εκ Περιτροπής Εργασίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τον χρήστη να κατανοήσει την ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Οριστική Δήλωση και Βεβαιώσεις Αμοιβών Επαγγελματιών

Οριστική Δήλωση και Βεβαιώσεις Αμοιβών Επαγγελματιών Οριστική Δήλωση και Βεβαιώσεις Αμοιβών Επαγγελματιών Σελίδα 1 από 15 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας και υποβολής Οριστικής Δήλωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγή Αρχείου Πληρωμής Τράπεζας Πειραιώς.

Εξαγωγή Αρχείου Πληρωμής Τράπεζας Πειραιώς. Εξαγωγή Αρχείου Πληρωμής Τράπεζας Πειραιώς. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Εξαγωγής του Αρχείου Πληρωμής της Τράπεζας Πειραιώς. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λογιστικό Άρθρο Οδηγός Παραμετροποίησης Εξαγώγιμων Αρχείων Λογιστικού Άρθρου

Νέο Λογιστικό Άρθρο Οδηγός Παραμετροποίησης Εξαγώγιμων Αρχείων Λογιστικού Άρθρου Νέο Λογιστικό Άρθρο Οδηγός Παραμετροποίησης Εξαγώγιμων Αρχείων Λογιστικού Άρθρου Περίληψη Στο παρόν τεύχος αναλύονται οι οδηγίες χρήσης του νέου λογιστικού άρθρου, της παραμετροποίησης των λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Δημιουργίας Εταιρίας.

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Δημιουργίας Εταιρίας. Δημιουργία Εταιρίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Δημιουργίας Εταιρίας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας και Υπερωριών

Ειδικό Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας και Υπερωριών Ειδικό Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας και Υπερωριών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας του Ειδικού Βιβλίου Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας και Υπερωριών.

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγή Αρχείου ΤΣΜΕΔΕ

Εξαγωγή Αρχείου ΤΣΜΕΔΕ Εξαγωγή Αρχείου ΤΣΜΕΔΕ Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Παρακολούθησης Μηχανικού με ΤΣΜΕΔΕ και Δημιουργίας Αρχείου ΤΣΜΕΔΕ. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Eπαναπρόσληψη με κοινή καρτέλα εργαζομένου

Eπαναπρόσληψη με κοινή καρτέλα εργαζομένου Eπαναπρόσληψη με κοινή καρτέλα εργαζομένου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Επαναπρόσληψης σε κοινή καρτέλα εργαζομένου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Επιδόματος Ισολογισμού

Υπολογισμός Επιδόματος Ισολογισμού Υπολογισμός Επιδόματος Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Υπολογισμού Επιδόματος Ισολογισμού. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίας Διαχείρισης Αδειών. ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Διαδικασίας Διαχείρισης Αδειών. ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Διαχείριση Αδειών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Αδειών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Μαζικής Διαχείρισης Συμβάσεων

Εργαλείο Μαζικής Διαχείρισης Συμβάσεων Εργαλείο Μαζικής Διαχείρισης Συμβάσεων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας του Εργαλείου της Μαζικής Διαχείρισης των Συμβάσεων. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση ΤΣΜΕΔΕ

Παρακολούθηση ΤΣΜΕΔΕ Παρακολούθηση ΤΣΜΕΔΕ Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Παρακολούθησης Μηχανικού με ΤΣΜΕΔΕ και Δημιουργίας Αρχείου ΤΣΜΕΔΕ. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Payroll Master. Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων Oracle ver 7.x ή μεγαλύτερη.

Payroll Master. Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων Oracle ver 7.x ή μεγαλύτερη. Payroll Master Το Payroll MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο την πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη της Μισθοδοσίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Μισθοδοσίας με διπλό τρόπο υπολογισμού

Υπολογισμός Μισθοδοσίας με διπλό τρόπο υπολογισμού Υπολογισμός Μισθοδοσίας με διπλό τρόπο υπολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση του υπολογισμού μισθοδοσίας με τη μέθοδο του διπλού υπολογισμού βάσει των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε5 Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης

Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε5 Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε5 Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τον χρήστη να κατανοήσει την ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων. Παρακάτω προτείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες

Πλήρης Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Πλήρης Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Απογραφή Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Απογραφής Ειδών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Αναδρομικών Αποδοχών

Υπολογισμός Αναδρομικών Αποδοχών Υπολογισμός Αναδρομικών Αποδοχών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Υπολογισμού Αναδρομικών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μεταφοράς του μισθοδοτικού άρθρου από την εφαρμογή Extra Μισθοδοσία στην εφαρμογή Extra Λογιστική Διαχείριση.

Διαδικασία μεταφοράς του μισθοδοτικού άρθρου από την εφαρμογή Extra Μισθοδοσία στην εφαρμογή Extra Λογιστική Διαχείριση. Διαδικασία μεταφοράς του μισθοδοτικού άρθρου από την εφαρμογή Extra Μισθοδοσία στην εφαρμογή Extra Λογιστική Διαχείριση. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Yποβολή Eντύπου Ε11 Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας

Ηλεκτρονική Yποβολή Eντύπου Ε11 Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας Ηλεκτρονική Yποβολή Eντύπου Ε11 Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τον χρήστη να κατανοήσει την ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες.

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S Αγαπητοί συνεργάτες, Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α & Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σας ενημερώνουμε, ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμη η νέα έκδοση 2.98.018 της εφαρμογής Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού η

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Προϋπολογισμών και Σεναρίων Προβλέψεων

Διαχείριση Προϋπολογισμών και Σεναρίων Προβλέψεων Διαχείριση Προϋπολογισμών και Σεναρίων Προβλέψεων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Προϋπολογισμών και Σεναρίων Προβλέψεων. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Βεβαιώσεων Αποδοχών. Παρακάτω προτείνεται μια

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Βεβαιώσεων Αποδοχών. Παρακάτω προτείνεται μια Βεβαιώσεις Αποδοχών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Βεβαιώσεων Αποδοχών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πλήρους Διαχείρισης Αδειών Βιβλίο Αδειών Μαζικές ενέργειες

Διαδικασία Πλήρους Διαχείρισης Αδειών Βιβλίο Αδειών Μαζικές ενέργειες Διαδικασία Πλήρους Διαχείρισης Αδειών Βιβλίο Αδειών Μαζικές ενέργειες Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Αδειών, της Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Βιογραφικών

Διαχείριση Βιογραφικών Διαχείριση Βιογραφικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Βιογραφικών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EDITION I (1 εταιρία, 5 υποκαταστήματα, 20 εργαζόμενοι) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Δυνατότητα υπολογισμού μισθοδοσίας μεμονωμένα είτε για όλους τους εργαζομένους όλων των εταιριών (όμιλοι επιχειρήσεων,,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας

Λειτουργία Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας Λειτουργία Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Λειτουργίας Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας Βιβλία.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματος υπολογισμός βαρύτητας τέκνων για προσαύξηση αφορολογήτου

Αυτόματος υπολογισμός βαρύτητας τέκνων για προσαύξηση αφορολογήτου Αυτόματος υπολογισμός βαρύτητας τέκνων για προσαύξηση αφορολογήτου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας αυτόματου υπολογισμού βαρύτητας τέκνων για προσαύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσαρτήματος

Οδηγίες Προσαρτήματος Οδηγίες Προσαρτήματος Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Προσαρτήματος στην εφαρμογή Γενική Λογιστική Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ.

Δημιουργία Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. Δημιουργία Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Δημιουργίας Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) Για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016 αναφορικά με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ολοκληρωμένο συστήμα κοστολόγησης με ημέρες και ώρες.

ολοκληρωμένο συστήμα κοστολόγησης με ημέρες και ώρες. ολοκληρωμένο συστήμα κοστολόγησης με ημέρες και ώρες. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας ολοκληρωμένου συστήματος κοστολόγησης με ημέρες και ώρες. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των εκτυπωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Βεβαιώσεων Αποδοχών. Παρακάτω προτείνεται μια

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Βεβαιώσεων Αποδοχών. Παρακάτω προτείνεται μια Βεβαιώσεις Αποδοχών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Βεβαιώσεων Αποδοχών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

«Υπολογισμός Προσαυξήσεων Υπερωριών»

«Υπολογισμός Προσαυξήσεων Υπερωριών» «Υπολογισμός Προσαυξήσεων Υπερωριών» Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Προσαυξήσεων Νυχτερινών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία εργαζομένου μερικής απασχόλησης

Δημιουργία εργαζομένου μερικής απασχόλησης Δημιουργία εργαζομένου μερικής απασχόλησης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας εργαζομένου μερικής απασχόλησης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγή Αρχείου Πληρωμής Τράπεζας Πειραιώς.

Εξαγωγή Αρχείου Πληρωμής Τράπεζας Πειραιώς. Εξαγωγή Αρχείου Πληρωμής Τράπεζας Πειραιώς. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Εξαγωγής του Αρχείου Πληρωμής της Τράπεζας Πειραιώς. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ.

Δημιουργία Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. Δημιουργία Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Δημιουργίας Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Άρθρου Γενικής Λογιστικής

Δημιουργία Άρθρου Γενικής Λογιστικής Δημιουργία Άρθρου Γενικής Λογιστικής Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Δημιουργίας Άρθρου Γενικής Λογιστικής. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Υπόχρεου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Υπόχρεου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία Δημιουργία Υπόχρεου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Υπόχρεου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Αναδρομικών Αποδοχών

Υπολογισμός Αναδρομικών Αποδοχών Υπολογισμός Αναδρομικών Αποδοχών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης της εκκαθάρισης φόρου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγή Άρθρου Μισθοδοσίας & Εισαγωγή

Εξαγωγή Άρθρου Μισθοδοσίας & Εισαγωγή Εξαγωγή Άρθρου Μισθοδοσίας & Εισαγωγή Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Εξαγωγής Άρθρου Μισθοδοσίας & Εισαγωγή σε Λογιστική στην εφαρμογή extra Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EDITION II (1 εταιρία, 5 υποκαταστήματα, 50 εργαζόμενοι) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Δυνατότητα υπολογισμού μισθοδοσίας μεμονωμένα είτε για όλους τους εργαζομένους όλων των εταιριών (όμιλοι επιχειρήσεων,,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κέντρων Κόστους

Διαχείριση Κέντρων Κόστους Διαχείριση Κέντρων Κόστους Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Κέντρων Κόστους. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού

Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Extra. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία. Εκτυπώσεων & Προβολών

Δημιουργία. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία. Εκτυπώσεων & Προβολών Δημιουργία Εκτυπώσεων & Προβολών Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία Εκτυπώσεων & Προβολών Περιεχόμενα Διαχείριση Εκτυπώσεων & Προβολών 3 Εκτύπωση Γενικές Παράμετροι... 4 Φίλτρα... 4 Bands...

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης και υπολογισμού του Δώρου Πάσχα. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Σχεδίασης Μισθοδοτικής Κατάστασης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Μαζική Υποβολή Εντύπων

Μαζική Υποβολή Εντύπων 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης μαζικής Υποβολής Εντύπων στην εφαρμογή της σειράς Business. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού Φορολογικής Αναμόρφωσης στην εφαρμογή Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Employee Self Service. Εγχειρίδιο Χρήσης Εργαζομένου - Βασικές Δυνατότητες

Employee Self Service. Εγχειρίδιο Χρήσης Εργαζομένου - Βασικές Δυνατότητες Employee Self Service Εγχειρίδιο Χρήσης Εργαζομένου - Βασικές Δυνατότητες Περιεχόμενα 1. Πρόσβαση... 3 1.1. Είσοδος Χρήστη... 3 1.2. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης... 4 1.2.1. Πρώτη Πρόσβαση... 4 1.2.2. Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Εταιρίας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Υποβολή Περιοδικής ΦΠΑ

Δημιουργία και Υποβολή Περιοδικής ΦΠΑ Δημιουργία και Υποβολή Περιοδικής ΦΠΑ Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού και Αυτόματης Υποβολής Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ στην εφαρμογή extra

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εταιρίας.

Δημιουργία Εταιρίας. Δημιουργία Εταιρίας. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας εταιρίας Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ BUSINESS ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ / PYLON PAYROLL & HRM EMPLOYEE SELF SERVICE

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ BUSINESS ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ / PYLON PAYROLL & HRM EMPLOYEE SELF SERVICE ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ BUSINESS ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ / PYLON PAYROLL & HRM EMPLOYEE SELF SERVICE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περίληψη... 3 2. Θεωρία... 3 2.1. Βασική Δομή... 3 2.2. Θέσεις Απασχόλησης... 4 2.2.1 Ορισμός... 4 2.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου

Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Βεβαίωσης Παρακράτησης Φόρου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Intrastat 1

Διαδικασία Intrastat 1 1 Διαδικασία Intrastat Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Intrastat. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Διαχείριση Συμβάσεων

Πλήρης Διαχείριση Συμβάσεων Πλήρης Διαχείριση Συμβάσεων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Συμβάσεων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ScanHRMS: Διαχείριση Παροχών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ScanHRMS: Διαχείριση Παροχών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ScanHRMS: Διαχείριση Παροχών 1 Περιεχόμενα Διαχείριση Παροχών...3 Είδη Παροχών...4 Παροχές ανά Εργαζόμενο...8 Ενημέρωση Παροχών... 14 Εκτυπώσεις Παροχών... 15 Utilities Ενημερώσεις Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εκκαθάρισης Φόρου.

Διαχείριση Εκκαθάρισης Φόρου. Διαχείριση Εκκαθάρισης Φόρου. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης της εκκαθάρισης φόρου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

Employee Self Service. Εγχειρίδιο Χρήσης Εργαζομένου - Βασικές Δυνατότητες

Employee Self Service. Εγχειρίδιο Χρήσης Εργαζομένου - Βασικές Δυνατότητες Employee Self Service Εγχειρίδιο Χρήσης Εργαζομένου - Βασικές Δυνατότητες Περιεχόμενα 1. Πρόσβαση... 3 1.1. Είσοδος Χρήστη... 3 1.2. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης... 4 1.2.1. Πρώτη Πρόσβαση... 4 1.2.2. Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Υπηρεσία διαχείρισης αιτήσεων & αδειών προσωπικού δίνει τη δυνατότητα στους συναλλασσόμενους με τη Διοικητική Υπηρεσία του Ιδρύματος να

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης.

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης. Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας σχεδίασης μισθοδοτικής κατάστασης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώρηση Αποδείξεων

Καταχώρηση Αποδείξεων Καταχώρηση Αποδείξεων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Καταχώρησης Αποδείξεων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Εταιρίας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Προσαυξήσεων

Υπολογισμός Προσαυξήσεων Υπολογισμός Προσαυξήσεων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Προσαυξήσεων Νυχτερινών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση εκδηλώσεων

Διαχείριση εκδηλώσεων Διαχείριση εκδηλώσεων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Εκδηλώσεων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ

Υπολογισμός και Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ Υπολογισμός και Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ . 2 Περιεχόμενα 1 Περίληψη... 1 3 Συγχρονισμός Λογιστικού Σχεδίου... 5 4 Υπολογισμός Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α.... 6 4.1 Αυτόματη Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014. Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις

Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014. Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014 Η έκδοση 5.12.1.0, περιλαμβάνει : Νέα λειτουργικότητα Βελτιώσεις Δήλωση εργοδότη για λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου (Ε7) xml αρχείο Δήλωση εργοδότη για λήξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Μαζική Έκδοση Παραστατικών

Μαζική Έκδοση Παραστατικών Μαζική Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας μαζικής δημιουργίας και εκτύπωσης παραστατικών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Παραμέτρων Ενημέρωσης Γέφυρας Συναλλασσομένου

Ορισμός Παραμέτρων Ενημέρωσης Γέφυρας Συναλλασσομένου Ορισμός Παραμέτρων Ενημέρωσης Γέφυρας Συναλλασσομένου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Ορισμού Παραμέτρων Γέφυρας Συναλλασσόμενου στην εφαρμογή extra

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Εκτύπωσης Γενικού Ημερολογίου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης

Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης. Παρουσιάζονται οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εισαγωγής νέου λογαριασμού καθώς και την παραμετροποίησή του. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Μαζική Υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων

Μαζική Υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων Μαζική Υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών μαζικής Υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Εντύπου Ε3

Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Εντύπου Ε3 Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Εντύπου Ε3 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας και υποβολής του εντύπου Ε3. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Advanced Edition ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Παρακολούθηση 100 εταιριών και 50 εργαζόμενοι ανά εταιρία Πλήρες παραθυρικό και φιλικό περιβάλλον. Το πληρέστερο και πλέον απλουστευμένο παραθυρικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Σχεδίασης Μισθοδοτικής Κατάστασης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:...

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:... Περιεχόμενα Είσοδος στην εφαρμογή... 3 Δημιουργία Εταιρίας... 5 Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας:... 6 Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία:... 6 Καρτέλα Τράπεζα:... 7 Καρτέλα λογιστική:... 9 Καρτέλα e-mail info... 9 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή New Extra Μισθοδοσία. Διαχείριση Εργαζομένου Μερικής Απασχόλησης

Εφαρμογή New Extra Μισθοδοσία. Διαχείριση Εργαζομένου Μερικής Απασχόλησης Εφαρμογή New Extra Μισθοδοσία Διαχείριση Εργαζομένου Μερικής Απασχόλησης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Δημιουργίας Εργαζομένου Μερικής Απασχόλησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Standard Edition ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Παρακολούθηση 50 εταιριών και 20 εργαζόμενοι ανά εταιρία Πλήρες παραθυρικό και φιλικό περιβάλλον. Το πληρέστερο και πλέον απλουστευμένο παραθυρικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Αρ. Φύλου /12/2014, υποχρέωση υποβολής εντύπου Ε11 μέχρι 31/01 εκάστου έτους. Περιεχόμενα

ΦΕΚ Αρ. Φύλου /12/2014, υποχρέωση υποβολής εντύπου Ε11 μέχρι 31/01 εκάστου έτους. Περιεχόμενα ΦΕΚ Αρ. Φύλου 3456 23/12/2014, υποχρέωση υποβολής εντύπου Ε11 μέχρι 31/01 εκάστου έτους. Περιεχόμενα Πεδία αρχείου xml 2 Δημιουργία βοηθητικού πίνακα για την παραγωγή του αρχείου xml «Ε11» 5 Παραγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίας Διαχείρισης Χρηστών. να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Διαδικασίας Διαχείρισης Χρηστών. να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Διαχείριση Χρηστών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Χρηστών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Μητρώο Παγίων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Μητρώου Παγίων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα