Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία (Attachment for Appliance Services)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία (Attachment for Appliance Services)"

Transcript

1 Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Μέρος 1 Γενικοί Όροι Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία (Attachment for Appliance Services) Οι όροι του παρόντος Προσαρτήματος για Υπηρεσίες για Εργαλεία ("Προσάρτημα") είναι επιπρόσθετοι στους όρους της Διεθνούς Σύμβασης Passport Advantage της IBM ή της Διεθνούς Σύμβασης Passport Advantage Express της IBM, ανάλογα με την περίπτωση, που έχει συνάψει ο Πελάτης, και διέπουν τις υπηρεσίες εγγύησης και συντήρησης για Εργαλεία IBM που αποκτήθηκαν από την IBM ή από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή της IBM. Ο Πελάτης αποδέχεται τους όρους του παρόντος Προσαρτήματος χωρίς τροποποιήσεις υπογράφοντας παρακάτω. Για τους όρους με κεφαλαία γράμματα για τους οποίους δεν παρέχεται ορισμός στο παρόν Προσάρτημα, παρέχεται ορισμός στη Σύμβαση. 1. Ορισμοί Μονάδα Αντικαθιστώμενη από τον Πελάτη (Customer Replaceable Unit ή "Μονάδα CRU") ένα εξάρτημα Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής που προσδιορίζεται ως Μονάδα Αντικαθιστώμενη από τον Πελάτη (π.χ. πληκτρολόγιο, μνήμη ή μονάδα σκληρού δίσκου). Ετερόκλητη Προδιαγραφή Εξοπλισμού (Miscellaneous Equipment Specification ή "MES") - μια αλλαγή σε ένα εγκατεστημένο Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής η οποία προσδιορίζεται σε μια Έγγραφο Συναλλαγής και με την οποία ενισχύονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ορισμένοι ή όλοι οι πόροι που εγκαταστάθηκαν στα πλαίσια της διαμόρφωσης του εν λόγω Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής. Για παράδειγμα, με ένα MES μπορεί να προστεθεί δυναμικότητα επεξεργασίας ή/και μνήμη σε έναν εξυπηρετητή, χωρητικότητα αποθήκευσης σε μια συσκευή αποθήκευσης σε δίσκο, προσαρμογείς εισόδου/εξόδου σε οποιοδήποτε Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής κ.ο.κ. Με ένα MES μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν προσθήκες (features) ενός Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής ή να μετατραπούν οι προσθήκες ενός Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής, το μοντέλο ή ο τύπος ενός Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής, αλλά μόνο στο βαθμό που προσδιορίστηκε σε επιστολή ανακοίνωσης της IBM για το συγκεκριμένο Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής. Υπηρεσία (Service) η εκτέλεση μιας εργασίας ή η παροχή βοήθειας, υποστήριξης ή πρόσβασης σε πόρους (όπως π.χ. μια βάση πληροφοριών) που η IBM θέτει στη διάθεση του Πελάτη, όπως καθορίζεται σε ένα Έγγραφο Συναλλαγής. Μια Υπηρεσία που αποκτάται βάσει του παρόντος Προσαρτήματος αποτελεί Επιλεγμένο Προϊόν. Καθορισμένη Τοποθεσία (Specified Location) μια τοποθεσία εντός της Επιχείρησης του Πελάτη στην οποία παρέχονται Υπηρεσίες οι οποίες προσδιορίζονται σε ένα Έγγραφο Συναλλαγής. Όλες οι Υπηρεσίες που λαμβάνονται σε Καθορισμένες Τοποθεσίες υπόκεινται στους όρους του παρόντος Προσαρτήματος. Κανονικές Εργάσιμες Ημέρες (Standard Business Days) οι γενικά αποδεκτές ημέρες λειτουργίας κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας σε κάθε χώρα ή περιοχή, εκτός των τοπικών τραπεζικών και εθνικών αργιών. Κανονικό Εργάσιμο Ωράριο (Standard Business Hours) οι κανονικές ώρες εργασίας κατά τη διάρκεια μιας Κανονικής Εργάσιμης Ημέρας. Περίοδος Παροχής Υπηρεσιών (Service Period) - η περίοδος, καθορισμένη σε Έγγραφο Συναλλαγής, κατά τη διάρκεια της οποίας η IBM παρέχει Υπηρεσίες βάσει του παρόντος Προσαρτήματος σε μια συγκεκριμένη χώρα. 2. Δομή του Προσαρτήματος Το παρόν Προσάρτημα περιλαμβάνει το Μέρος 1 - Γενικοί Όροι και το Μέρος 2 - Όροι που Εμπίπτουν στο Δίκαιο κάθε Χώρας (εάν υπάρχουν). Οι όροι του Μέρους 2 ενδέχεται να αντικαθιστούν ή να τροποποιούν τους όρους του Μέρους Εύρος των Υπηρεσιών Οι Υπηρεσίες για Εργαλεία IBM, κατά διάρκεια και μετά την περίοδο εγγύησης, είναι μια ενιαία προσφορά που αποτελείται από συγκεκριμένες Υπηρεσίες για Λειτουργικά Τμήματα Προγράμματος, Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής και, εάν είναι διαθέσιμο, το Λειτουργικό Τμήμα Κώδικα Μηχανής ενός Εργαλείου IBM. Z (07/2011) Σελίδα 1 από 9

2 Θα δημιουργηθεί ένα Έγγραφο Συναλλαγής, εάν απαιτείται, για κάθε Καθορισμένη Τοποθεσία που αποκτά Υπηρεσίες βάσει του παρόντος Προσαρτήματος. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των όρων ενός Εγγράφου Συναλλαγής, του παρόντος Προσαρτήματος και της Σύμβασης, οι όροι του Εγγράφου Συναλλαγής κατισχύουν εκείνων του παρόντος Προσαρτήματος και οι όροι του παρόντος Προσαρτήματος κατισχύουν εκείνων της Σύμβασης. Η IBM θα προσδιορίζει το Εργαλείο, τις Υπηρεσίες που θα παρέχονται για αυτό, την Περίοδο Παροχής Υπηρεσιών, τυχόν πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, εάν υπάρχουν, και την Καθορισμένη Τοποθεσία στο Έγγραφο Συναλλαγής. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο IBM Passport Advantage Appliance Support Handbook ("Appliance Support Handbook") για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες για Εργαλεία, στη διεύθυνση: 4. Υποχρεώσεις της IBM Όταν ο Πελάτης συνάψει σύμβαση για τη λήψη σχετικών Υπηρεσιών σε μια Καθορισμένη Τοποθεσία, η IBM συμφωνεί να παρέχει τις εν λόγω Υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στην περιγραφή Υπηρεσιών που παρέχεται στο παρόν Προσάρτημα ή στο αντίστοιχο Έγγραφο Συναλλαγής. 5. Υποχρεώσεις του Πελάτη Ο Πελάτης συμφωνεί: α. Ότι σε περίπτωση που μια σχετική Υπηρεσία περιλαμβάνει την παροχή στον Πελάτη οποιωνδήποτε κωδικών πρόσβασης, πρόσβασης σε ηλεκτρονικά διαγνωστικά εργαλεία, βάσεις πληροφοριών ή άλλες διευκολύνσεις παροχής Υπηρεσιών, ο Πελάτης θα περιορίζει τη χρήση των εν λόγω στοιχείων μόνο σε εκείνους που έχουν εξουσιοδοτηθεί να τα χρησιμοποιούν κάτω από τον έλεγχο του Πελάτη και μόνο για την υποστήριξη των Εργαλείων και Υπηρεσιών που προσδιορίζονται σε Έγγραφα Συναλλαγών. β. Να παρέχει πρόσβαση στο Εργαλείο του Πελάτη μέσω modem ή μέσω Internet για την εξ αποστάσεως διάγνωση και επιδιόρθωση προβλημάτων. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την παροχή του modem και των απαραίτητων τηλεφωνικών γραμμών στις εγκαταστάσεις του Πελάτη, καθώς και για την παροχή προσωρινής πρόσβασης χρηστών της IBM στο Εργαλείο του Πελάτη. Ο Πελάτης θα εξασφαλίζει ότι οι εν λόγω εξ αποστάσεως δραστηριότητες θα εκτελούνται κάτω από τον έλεγχό του. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για i) οποιαδήποτε δεδομένα και το περιεχόμενο οποιασδήποτε βάσης δεδομένων που ο Πελάτης καθιστά διαθέσιμη στην IBM σε συνάρτηση με μια Υπηρεσία βάσει του παρόντος Προσαρτήματος, ii) την επιλογή και εφαρμογή διαδικασιών και ελέγχων αναφορικά με την πρόσβαση, ασφάλεια, κρυπτογράφηση, χρήση και μετάδοση δεδομένων, iii) την εφεδρική αποθήκευση (backup) και αποκατάσταση της βάσης δεδομένων και οποιωνδήποτε αποθηκευμένων δεδομένων. Η μη παροχή εξ αποστάσεως πρόσβασης στο Εργαλείο του Πελάτη μπορεί να καθυστερήσει την επίλυση τυχόν προβλημάτων. γ. Να καταβάλλει οποιεσδήποτε χρεώσεις σύνδεσης που σχετίζονται με την πρόσβαση στις εν λόγω Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των χρεώσεων τηλεφωνικής σύνδεσης και Internet, εκτός εάν η IBM άλλως καθορίζει εγγράφως. δ. Ότι πριν καταστήσει εγκαταστάσεις, λογισμικό, μηχανήματα, δίκτυα και άλλους παρεμφερείς πόρους του Πελάτη διαθέσιμους στην IBM, θα εξασφαλίσει την έγκαιρη απόκτηση οποιωνδήποτε απαραίτητων αδειών χρήσης ή εγκρίσεων για τη χρήση, πρόσβαση και τροποποίηση των εν λόγω πόρων από την IBM ή τους υπεργολάβους της, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή των Υπηρεσιών από την IBM. Η IBM θα απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της να παρέχει τις Υπηρεσίες στο βαθμό που η μη έγκαιρη εξασφάλιση των εν λόγω αδειών χρήσης ή εγκρίσεων εκ μέρους του Πελάτη έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα της IBM να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της. Εάν κάποιος τρίτος εγείρει αξίωση εναντίον της IBM η οποία απορρέει από το γεγονός ότι ο Πελάτης δεν εξασφαλίσε έγκαιρα τις εν λόγω άδειες χρήσης ή εγκρίσεις, ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει την IBM για οποιεσδήποτε δαπάνες ή ζημίες με τις οποίες μπορεί ευλόγως να επιβαρυνθεί η IBM εξαιτίας της εν λόγω αξίωσης. ε. Ότι για ορισμένους τύπους Λειτουργικών Τμημάτων Μηχανής μπορεί να απαιτείται η εγκατάσταση και χρήση εργαλείων και εξοπλισμού εξ αποστάσεως σύνδεσης για την άμεση αναφορά προβλημάτων και την εξ αποστάσεως ανάλυση και επίλυση προβλημάτων. Z (07/2011) Σελίδα 2 από 9

3 στ. Να ακολουθεί τις οδηγίες για τις Υπηρεσίες που παρέχονται από την IBM ή οι οποίες μπορεί να παρατίθενται στο εγχειρίδιο Appliance Support Handbook στη διεύθυνση: (Στις οδηγίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται οδηγίες για την εγκατάσταση ενός Λειτουργικού Τμήματος Κώδικα Μηχανής ή άλλου ενημερωμένου λογισμικού Προγραμμάτων από δικτυακό τόπο της IBM στο Internet ή από άλλα ηλεκτρονικά μέσα προκειμένου να εξασφαλίζεται η διατήρηση του Εργαλείου στο πιο πρόσφατο επίπεδο έκδοσης), και ζ. Να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που αποκτά μέσω αυτών των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών διαγνωστικών εργαλείων και των διευκολύνσεων παροχής υπηρεσιών, μόνο για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις επεξεργασίας πληροφοριών που ισχύουν στην Επιχείρηση του Πελάτη. Επίσης, ο Πελάτης αποδέχεται ότι η IBM επιτρέπεται να χρησιμοποιεί διεθνείς ανθρώπινους πόρους (μη μόνιμους κατοίκους που χρησιμοποιούνται τοπικά και προσωπικό σε διάφορες τοποθεσίες ανά τον κόσμο) για την παράδοση των Υπηρεσιών. 6. Προσωπικό Κάθε ένα από τα δύο μέρη θα αναθέτει τις εργασίες που απαιτείται να εκτελεί βάσει του παρόντος Προσαρτήματος σε προσωπικό που είναι κατάλληλα καταρτισμένο και κάθε ένα από τα δύο μέρη θα έχει την ευθύνη της επίβλεψης, της καθοδήγησης, του ελέγχου και της αποζημίωσης του δικού του προσωπικού. Εντός του πλαισίου των ανωτέρω, κάθε ένα από τα δύο μέρη μπορεί να καθορίζει την ανάθεση εργασιών στο προσωπικό και στους εργολάβους του. Η IBM μπορεί να χρησιμοποιεί υπεργολάβους για την εκτέλεση των Υπηρεσιών ή την παροχή βοήθειας στην εκτέλεση των Υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, η IBM παραμένει υπεύθυνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει του παρόντος Προσαρτήματος και για την εκτέλεση των Υπηρεσιών. 7. Υπηρεσίες για Εργαλεία IBM (κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο εγγύησης) 7.1 Ωράριο Κάλυψης Το ωράριο κάλυψης για κάθε Εργαλείο, κατά τη διάρκεια του οποίου η IBM θα παρέχει Υπηρεσίες για το εν λόγω Εργαλείο, καθορίζεται στο εγχειρίδιο Appliance Support Handbook στη διεύθυνση: Εκτός εάν άλλως καθορίζεται, η IBM παρέχει τις Υπηρεσίες σε κάθε χώρα/περιοχή στις Κανονικές Εργάσιμες Ημέρες κατά τη διάρκεια του Κανονικού Εργάσιμου Ωραρίου. Για ορισμένες Υπηρεσίες διατίθενται επιλογές για πρόσθετες ώρες κάλυψης. 7.2 Υπηρεσίες για Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής IBM (κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο εγγύησης) Η IBM παρέχει ορισμένα είδη Υπηρεσιών για τη διατήρηση ή την επαναφορά Λειτουργικών Τμημάτων Μηχανής σε κατάσταση σύμφωνη με τις Προδιαγραφές τους. Η IBM θα ενημερώνει τον Πελάτη για τα είδη Υπηρεσιών που διατίθενται για ένα Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής. Η IBM, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, i) θα επισκευάζει ή θα ανταλλάσσει το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής στο οποίο παρουσιάστηκε βλάβη και ii) θα παρέχει τις Υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις του Πελάτη ή σε κάποιο επισκευαστικό κέντρο. Η IBM διαχειρίζεται και εγκαθιστά επιλεγμένες Μηχανικές Τροποποιήσεις που αφορούν σε Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής IBM και ενδέχεται επίσης να προβαίνει σε εργασίες προληπτικής συντήρησης. Οποιαδήποτε Αναβάθμιση για την οποία η IBM παρέχει υπηρεσίες πρέπει να είναι εγκατεστημένη σε ένα Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής που i) είναι το καθορισμένο Λειτουργικό Τμήμα που προσδιορίζεται από τον αριθμό σειράς (serial number), εάν υπάρχει, και ii) είναι, σε επίπεδο Μηχανικής Τροποποίησης (Engineering Change), συμβατό με την Αναβάθμιση. Όταν το είδος των Υπηρεσιών απαιτεί την παράδοση εκ μέρους του Πελάτη στην IBM του Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής στο οποίο παρουσιάστηκε βλάβη, ο Πελάτης συμφωνεί να το αποστέλλει κατάλληλα συσκευασμένο (με προκαταβολή των σχετικών εξόδων μεταφοράς, εκτός εάν η IBM άλλως καθορίσει) στην τοποθεσία που καθορίζει η IBM. Μετά την επισκευή ή ανταλλαγή του Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής, η IBM θα το παραδώσει στον Πελάτη με δικά της έξοδα, εκτός εάν άλλως καθορίσει. Η IBM είναι υπεύθυνη για απώλεια του Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής ή πρόκληση ζημίας σε αυτό όσο το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής βρίσκεται i) στην κατοχή της IBM ή ii) σε διαμετακόμιση, στις περιπτώσεις στις οποίες η IBM είναι υπεύθυνη για τα έξοδα μεταφοράς. Ο Πελάτης συμφωνεί: Z (07/2011) Σελίδα 3 από 9

4 α. Εάν το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής δεν ανήκει στον Πελάτη, να εξασφαλίζει την εξουσιοδότηση του κυρίου του Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής για την παροχή υπηρεσιών από την IBM, β. Στις περιπτώσεις που απαιτείται, πριν την παροχή των Υπηρεσιών από την IBM: (1) να ακολουθεί τις υποδειχθείσες από την IBM διαδικασίες προσδιορισμού προβλημάτων και υποβολής αιτημάτων παροχής υπηρεσιών, (2) να εξασφαλίζει την προστασία όλων των προγραμμάτων, δεδομένων και χρηματικών ποσών που περιέχονται στο Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής, και (3) να ενημερώνει την IBM σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή της τοποθεσίας όπου βρίσκεται το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής, και γ. Σε περίπτωση που ο Πελάτης προβαίνει στην επιστροφή ενός Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής στην IBM για οποιονδήποτε λόγο: (1) να διαγράφει με ασφαλή τρόπο από οποιοδήποτε Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: i) Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ii) πληροφοριών και άλλων δεδομένων εμπιστευτικού ή ιδιοκτησιακού χαρακτήρα. Εάν η αφαίρεση ή διαγραφή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν είναι δυνατή, ο Πελάτης συμφωνεί να μετατρέψει τις εν λόγω πληροφορίες (π.χ. καθιστώντας τις ανώνυμες) σε μορφή τέτοια ώστε να μη χαρακτηρίζονται πλέον ως Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα βάσει του εφαρμοστέου δικαίου. (2) να αφαιρεί όλα τα χρηματικά ποσά από τα Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής που επιστρέφει στην IBM. Η IBM δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρηματικά ποσά, προγράμματα που δεν παρασχέθηκαν από την IBM με το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής ή δεδομένα που περιέχονται σε ένα Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής που ο Πελάτης επιστρέφει στην IBM, και (3) ότι η IBM μπορεί να αποστείλει ολόκληρο το Εργαλείο ή τμήμα του σε άλλες τοποθεσίες της IBM ή σε τοποθεσίες τρίτων ανά τον κόσμο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει της παρούσας Σύμβασης, και ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την IBM να το πράξει Αντικαταστάσεις Όταν οι Υπηρεσίες περιλαμβάνουν την ανταλλαγή ενός εξαρτήματος ή ενός Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής Μηχανής, το μέρος που αντικαθιστά η IBM περιέρχεται στην κυριότητα της IBM και το μέρος που αντικαθιστά το παλαιό περιέρχεται στην κυριότητα του Πελάτη. Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλα τα μέρη που αφαιρούνται είναι γνήσια και χωρίς μετατροπές. Το μέρος που αντικαθιστά το παλαιό δεν θα είναι απαραίτητα καινούργιο, αλλά θα είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας και τουλάχιστον ισοδύναμο λειτουργικώς με το αντικατασταθέν μέρος. Για το μέρος που αντικαθιστά το παλαιό ισχύει το καθεστώς των Υπηρεσιών εγγύησης ή συντήρησης που ίσχυε για το αντικατασταθέν μέρος. Πριν η IBM προβεί στην ανταλλαγή ενός εξαρτήματος ή Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής, ο Πελάτης συμφωνεί να έχει αφαιρέσει όλες τις προσθήκες (features), τα εξαρτήματα, τις επιλογές, τις μετατροπές και τα προσαρτήματα που δεν καλύπτονται από τις υπηρεσίες της IBM. Ο Πελάτης συμφωνεί επίσης i) να εξασφαλίζει ότι το εξάρτημα ή το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής δεν υπόκειται σε νομικά κωλύματα ή περιορισμούς που εμποδίζουν την ανταλλαγή του και ii) να μεταβιβάζει την κυριότητα και την κατοχή αφαιρεθέντων εξαρτημάτων στην IBM. Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών για ορισμένα Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής IBM, η IBM παρέχει μια μονάδα αντικατάστασης για εγκατάσταση από τον Πελάτη. Τέτοιες μονάδες αντικατάστασης μπορεί να είναι i) μια μονάδα CRU ή ii) ένα ολόκληρο Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής. Ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει από την IBM να εγκαταστήσει τη μονάδα CRU ή το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής αντικατάστασης, αλλά στην περίπτωση αυτή η IBM ενδέχεται να χρεώσει τον Πελάτη για την εγκατάσταση. Η IBM παρέχει πληροφορίες και οδηγίες αντικατάστασης με το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής του Πελάτη και οποτεδήποτε κατόπιν σχετικού αιτήματος του Πελάτη. Η IBM καθορίζει, στο υλικό που αποστέλλεται με τη μονάδα αντικατάστασης, εάν η ελαττωματική μονάδα CRU ή το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής πρέπει να επιστραφεί στην IBM. Όταν απαιτείται επιστροφή, αποστέλλονται οδηγίες και υλικά συσκευασίας μαζί με το στοιχείο αντικατάστασης, και ενδέχεται η IBM να χρεώσει τον Πελάτη για το στοιχείο αντικατάστασης εάν δεν λάβει την ελαττωματική μονάδα CRU ή το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που ο Πελάτης παρέλαβε το στοιχείο αντικατάστασης. Z (07/2011) Σελίδα 4 από 9

5 7.2.2 Στοιχεία που δεν καλύπτονται Οι Υπηρεσίες επισκευής και ανταλλαγής δεν καλύπτουν τα ακόλουθα: α. Προαιρετικά τμήματα, αναλώσιμα (π.χ. μπαταρίες και κασέτες γραφίτη εκτυπωτών) και δομικά μέρη (π.χ. πλαίσια και καλύμματα), β. Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής που υπέστησαν βλάβη εξαιτίας κακής χρήσης, ατυχήματος, τροποποίησης, ακατάλληλου φυσικού ή λειτουργικού περιβάλλοντος, ή ακατάλληλης συντήρησης από τον Πελάτη ή από τρίτο μέρος, γ. Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής από τα οποία έχουν αφαιρεθεί ή στα οποία έχουν τροποποιηθεί οι αναγνωριστικές ετικέτες του Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής ή των εξαρτημάτων του, δ. Βλάβες οφειλόμενες σε προϊόν για το οποίο δεν είναι υπεύθυνη η IBM, ε. Υπηρεσίες σε μετατροπές Λειτουργικών Τμημάτων Μηχανής, ή στ. Υπηρεσίες σε Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής στο οποίο ο Πελάτης χρησιμοποιεί δυναμικότητα και δυνατότητα πέραν εκείνης για την οποία η IBM έχει παράσχει έγγραφη εξουσιοδότηση Αναβάθμιση Υπηρεσιών Εγγύησης Για ορισμένα Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής, ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει την αναβάθμιση Υπηρεσιών σε σχέση με το βασικό επίπεδο Υπηρεσιών εγγύησης για το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής, το οποίο καθορίζεται σε ένα Έγγραφο Συναλλαγής ("Αναβάθμιση Υπηρεσιών Εγγύησης"), κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Η IBM παρέχει τις Υπηρεσίες για Εργαλεία που περιγράφεται στο παρόν Προσάρτημα αλλά χρεώνει τον Πελάτη για την Αναβάθμιση Υπηρεσιών Εγγύησης. Ο Πελάτης δεν μπορεί να τερματίσει την Αναβάθμιση Υπηρεσιών Εγγύησης ή να τη μεταβιβάσει σε άλλο Εργαλείο κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Όταν λήξει η περίοδος εγγύησης, οι Υπηρεσίες για το Λειτουργικό Τμήματα Μηχανής θα μετατραπούν σε Υπηρεσίες συντήρησης στο ίδιο επίπεδο παροχής Υπηρεσιών, εάν διατίθεται, το οποίο επέλεξε ο Πελάτης για την Αναβάθμιση Υπηρεσιών Εγγύησης. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο IBM Appliance Support Handbook για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές Αναβάθμιση Υπηρεσιών Εγγύησης για Εργαλεία, στη διεύθυνση: Υπηρεσίες για Λειτουργικά Τμήματα Προγράμματος (κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο εγγύησης) Η IBM παρέχει Υπηρεσίες για το Λειτουργικό Τμήμα Προγράμματος των Εργαλείων ΙΒΜ κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, όπως δηλώνεται στη σύμβαση άδειας χρήσης του Λειτουργικού Τμήματος Προγράμματος. Η IBM παρέχει πρόσθετη υποστήριξη, τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης όσο και μετά τη λήξη της, για Λειτουργικά Τμήματα Προγράμματος όπως προβλέπεται και περιγράφεται στο άρθρο Συνδρομή και Υποστήριξη Λογισμικού και Επιλεγμένη Υποστήριξη της Σύμβασης. Η Συνδρομή και Υποστήριξη Λογισμικού για το Λειτουργικό Τμήμα Προγράμματος ενός Εργαλείου κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης αρχίζει κατά την Ημερομηνία Εγκατάστασης. 7.4 Επιλογές Υπηρεσιών (κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο εγγύησης) Για ορισμένα Εργαλεία IBM, ο Πελάτης μπορεί να ορίσει πρόσθετες επιλογές Υπηρεσιών, οι οποίες καθορίζονται σε ένα Έγγραφο Συναλλαγής ("Επιλογές Υπηρεσιών"). Η IBM παρέχει αυτές τις πρόσθετες Επιλογές Υπηρεσιών σύμφωνα με τις περιγραφές Υπηρεσιών που περιέχονται σε ένα Έγγραφο Συναλλαγής. Η IBM παρέχει τις Υπηρεσίες για Εργαλεία που περιγράφεται στο παρόν Προσάρτημα αλλά χρεώνει τον Πελάτη για τις Επιλογές Υπηρεσιών. Ο Πελάτης δεν μπορεί να τερματίσει την Επιλογή Υπηρεσίας ή να τη μεταβιβάσει σε άλλο Εργαλείο κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παροχής Υπηρεσιών. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο IBM Appliance Support Handbook για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις Επιλογές Υπηρεσιών για Εργαλεία, στη διεύθυνση: 8. Υπηρεσίες Συντήρησης για Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής IBM (μετά τη λήξη της εγγύησης) Όταν λήξει η περίοδος εγγύησης, οι Υπηρεσίες εγγύησης για το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής ΙΒΜ θα μετατραπούν σε Υπηρεσίες Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου σύμφωνα με τους Z (07/2011) Σελίδα 5 από 9

6 όρους του Άρθρου της Σύμβασης: Αυτόματη Ετήσια Ανανέωση Συνδρομής και Υποστήριξης Λογισμικού και Επιλεγμένης Υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών όρων που εμπίπτουν στο δίκαιο συγκεκριμένου Κράτους, με την εξαίρεση ότι για τους σκοπούς του παρόντος Προσαρτήματος προστίθενται οι λέξεις "και Υπηρεσίες συντήρησης" μετά τις λέξεις "συνδρομή και υποστήριξη λογισμικού". Στα πλαίσια των Υπηρεσιών Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου, η IBM θα παρέχει Υπηρεσίες για Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής IBM, όπως περιγράφεται στο παρόν Προσάρτημα, για εκείνα τα Εργαλεία που καθορίζονται σε ένα Έγγραφο Συναλλαγής. Οι εν λόγω Υπηρεσίες για Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής IBM αποτελούνται επίσης από: α. την παροχή εξ αποστάσεως βοήθειας στον Πελάτη στο να προσδιορίζει εάν ένα πρόβλημα συστήματος που αντιμετωπίζει σχετίζεται με το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής IBM ή το Λειτουργικό Τμήμα Προγράμματος (προσδιορισμός προβλημάτων), β. την παροχή επί τόπου και εξ αποστάσεως διαγνωστικών και διορθωτικών Υπηρεσιών συντήρησης σύμφωνα με το είδος Υπηρεσιών για τα Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής IBM των Εργαλείων που καθορίζονται σε ένα Έγγραφο Συναλλαγής, προκειμένου να διατηρούνται ή να επαναφέρονται τα Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής IBM σε κατάσταση σύμφωνη με τις Προδιαγραφές τους, όπου απαιτείται, γ. εάν είναι διαθέσιμα για τα Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής IBM των Εργαλείων που καθορίζονται σε ένα Έγγραφο Συναλλαγής, την εγκατάσταση Προγραμμάτων παρακολούθησης τα οποία επιχειρούν: (1) τον εντοπισμό και την ανάλυση μόνιμων σφαλμάτων, (2) τη συσχέτιση προσωρινών σφαλμάτων, και (3) τον προσδιορισμό και την αναφορά προβλημάτων που σχετίζονται με τα μέσα αποθήκευσης. Η IBM διατηρεί την κυριότητα όλων των εν λόγω Προγραμμάτων παρακολούθησης. Ο Πελάτης έχει την άδεια να εκτελεί τα εν λόγω Προγράμματα παρακολούθησης αποκλειστικά όπως απαιτείται από την ΙΒΜ για να βοηθά την IBM να παρέχει της Υπηρεσίες που προβλέπονται στο παρόν. δ. τις υπηρεσίες των τεχνικών υποστήριξης (support specialists) από τα τμήματα κατασκευής (Manufacturing), μηχανικής (Engineering) και ανάπτυξης (Development) της IBM, όπως κρίνεται αναγκαίο από την IBM. ε. το σχεδιασμό (planning), προγραμματισμό (scheduling) και εγκατάσταση οποιωνδήποτε διαθέσιμων μηχανικών τροποποιήσεων (Engineering Changes) ή παραγγελιών για αλλαγές στο χώρο του πελάτη που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της συντήρησης και τη βελτίωση της απόδοσης ή της ασφάλειας των Επιλεγμένων Μηχανών IBM, στ. την παροχή βοήθειας στον Πελάτη στη διαμόρφωση και υλοποίηση διευκολύνσεων ηλεκτρονικής υποστήριξης, και ζ. την ενεργοποίηση, για χρήση από προσωπικό της IBM μόνο, ηλεκτρονικών διευκολύνσεων για την εξ αποστάσεως διάγνωση, εφαρμογή διορθώσεων και ενημέρωση (update) των Λειτουργικών Τμημάτων Μηχανής IBM των Εργαλείων που καθορίζονται σε ένα Έγγραφο Συναλλαγής. 9. Εγγύηση για Υπηρεσίες Επιπλέον των εγγυήσεων που παρέχονται στη Σύμβαση, η IBM εγγυάται ότι εκτελεί κάθε μία από τις Υπηρεσίες IBM με εύλογη φροντίδα και δεξιότητα και σύμφωνα με την τρέχουσα περιγραφή της εν λόγω Υπηρεσίας. 10. Περίοδος Παροχής Υπηρεσιών και Ανανέωση Υπηρεσιών Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου Η αρχική Περίοδος Παροχής Υπηρεσιών για Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής IBM είναι η περίοδος εγγύησης που καθορίζεται σε ένα Έγγραφο Συναλλαγής για το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής IBM του Εργαλείου. Δεν είναι δυνατή η ανανέωση Υπηρεσιών Εγγύησης. Όταν ο Πελάτης αποκτήσει Υπηρεσίες Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου για ένα Εργαλείο, η αρχική Περίοδος Παροχής Υπηρεσιών για τις Υπηρεσίες Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου θα αντιμετωπίζεται σαν να πρόκειται για ανανέωση μιας προηγούμενης Περιόδου Παροχής Υπηρεσιών για i) το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής IBM του Εργαλείου και ii) τη Συνδρομή και Υποστήριξη Λογισμικού για το Λειτουργικό Τμήμα Προγράμματος του Εργαλείου. Z (07/2011) Σελίδα 6 από 9

7 Οι Υπηρεσίες Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου παρέχονται στο ίδιο επίπεδο παροχής Υπηρεσιών, εάν διατίθεται, το οποίο δικαιούτο να λαμβάνει ο Πελάτης κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης ή στο ίδιο επίπεδο παροχής Υπηρεσιών που επέλεξε ο Πελάτης για μια Αναβάθμιση Υπηρεσιών Εγγύησης. Η αρχική Περίοδος Παροχής Υπηρεσιών για τις Υπηρεσίες Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου αρχίζει την επομένη της ημερομηνίας λήξης της περιόδου εγγύησης για το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής IBM. Η αρχική Περίοδος Παροχής Υπηρεσιών για τις Υπηρεσίες Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου λήγει i) την τελευταία ημέρα του αντίστοιχου μήνα του επόμενου έτους, εκτός εάν η περίοδος εγγύησης λήγει την τελευταία ημέρα του μήνα, στην οποία περίπτωση η Περίοδος Παροχής Υπηρεσιών τελειώνει την τελευταία ημέρα του μήνα, 12 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της περιόδου εγγύησης για το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής, ή ii) την Ημερομηνία Επετείου του Πελάτη, ανάλογα με την περίπτωση, για μια Περίοδο Παροχής Υπηρεσιών μικρότερη των 12 μηνών, έναντι της αναλογούσας χρέωσης, έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί η Περίοδος Παροχής Υπηρεσιών για τις Υπηρεσίες Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου με την Ημερομηνία Επετείου. Αφού ο Πελάτης παραγγείλει Υπηρεσίες Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου για ένα Εργαλείο, ο Πελάτης μπορεί να ανανεώσει τις λήγουσες Υπηρεσίες Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου του σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου της Σύμβασης: Αυτόματη Ετήσια Ανανέωση Συνδρομής και Υποστήριξης Λογισμικού και Επιλεγμένης Υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών όρων που εμπίπτουν στο δίκαιο συγκεκριμένου Κράτους, με την εξαίρεση ότι για τους σκοπούς των Υπηρεσιών που παρέχονται σύμφωνα με το παρόν Προσάρτημα, προστίθενται οι λέξεις "και Υπηρεσίες συντήρησης" μετά τις λέξεις "συνδρομή και υποστήριξη λογισμικού". 11. Επανέναρξη Υπηρεσιών Προκειμένου να γίνει επανέναρξη Υπηρεσιών Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου που έχουν λήξει, ο Πελάτης πρέπει να αποκτήσει μια Επανέναρξη Συντήρησης Εργαλείου IBM, η οποία περιλαμβάνει μια Επανέναρξη Συνδρομής και Υποστήριξης Λογισμικού ΙΒΜ. Η IBM μπορεί να επιθεωρήσει το Εργαλείο με έξοδα του Πελάτη πριν προβεί στην επανέναρξη Υπηρεσιών Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου. Εάν το Εργαλείο δεν είναι σε αποδεκτή κατάσταση για την παροχή Υπηρεσιών συντήρησης, ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει από την IBM να επαναφέρει το Εργαλείο, έναντι χρέωσης, σε αποδεκτή κατάσταση ή ο Πελάτης μπορεί να αποσύρει το αίτημά του για Επανέναρξη Συντήρησης Εργαλείου. Η IBM, κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια, θα κρίνει εάν η επαναφορά σε αποδεκτή κατάσταση είναι εφικτή. Η Υπηρεσία επαναφοράς σε αποδεκτή κατάσταση παρέχεται έναντι χρέωσης. 12. Καταγγελία και Απόσυρση Υπηρεσιών Εάν η IBM αποσύρει τις Υπηρεσίες Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου για ένα συγκεκριμένο Εργαλείο, ο Πελάτης αποδέχεται ότι: α. Η IBM δεν θα καταστήσει διαθέσιμη την ανανέωση των Υπηρεσιών Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου για το εν λόγω Εργαλείο, και β. Εάν ο Πελάτης ανανέωσε τις Υπηρεσίες Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου για το Εργαλείο πριν λάβει την ειδοποίηση απόσυρσης, η ΙΒΜ μπορεί είτε να συνεχίσει να παρέχει τις Υπηρεσίες Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης για το εν λόγω Εργαλείο έως τη λήξη της τότε ισχύουσας Περιόδου Παροχής Υπηρεσιών είτε να του επιστρέψει το αναλογούν ποσό. Οποιοιδήποτε όροι των οποίων η ισχύς παρατείνεται από τη φύση τους πέραν της καταγγελίας ή της απόσυρσης των Υπηρεσιών, παραμένουν σε ισχύ έως ότου εκπληρωθούν και ισχύουν και για τους αντίστοιχους διαδόχους και εκδοχείς κάθε ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. Z (07/2011) Σελίδα 7 από 9

8 Μέρος 2 - Όροι που Εμπίπτουν στο Δίκαιο κάθε Χώρας Για συναλλαγές που πραγματοποιούνται στις χώρες που προσδιορίζονται παρακάτω, οι ακόλουθοι όροι αντικαθιστούν ή τροποποιούν τους αναφερόμενους όρους στο Μέρος 1. Όλοι οι όροι στο Μέρος 1 που δεν επηρεάζονται από αυτές τις τροποποιήσεις παραμένουν ως έχουν και εξακολουθούν να ισχύουν. Το παρόν Μέρος 2 οργανώνεται ως εξής: Τροποποιήσεις σε άλλους όρους του Προσαρτήματος για χώρες της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑ 7.2 Υπηρεσίες για Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής IBM (κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο εγγύησης) Η ακόλουθη πρόταση προστίθεται ως δεύτερη πρόταση στην τέταρτη παράγραφο: Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η IBM θα σας αποζημιώνει για τα έξοδα μεταφοράς για την παράδοση στην IBM του Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής που έχει υποστεί βλάβη και θα σας το επιστρέψει με δικά της έξοδα. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 7.2 Υπηρεσίες για Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής IBM (κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο εγγύησης) Η ακόλουθη πρόταση προστίθεται ως δεύτερη πρόταση στην τέταρτη παράγραφο: Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η IBM θα σας αποζημιώνει για τα έξοδα μεταφοράς για την παράδοση στην IBM του Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής που έχει υποστεί βλάβη. Z (07/2011) Σελίδα 8 από 9

9 Το παρόν Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία, η Σύμβαση και οποιαδήποτε από τα Έγγραφα Συναλλαγών της, αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών αναφορικά με τις συναλλαγές μέσω των οποίων ο Πελάτης αποκτά Υπηρεσίες εγγύησης και συντήρησης για Εργαλεία IBM και αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη προφορική ή έγγραφη επικοινωνία και οποιεσδήποτε δηλώσεις, υποχρεώσεις, εγγυήσεις, υποσχέσεις, συμβόλαια και δεσμεύσεις μεταξύ του Πελάτη και της IBM αναφορικά με τις Υπηρεσίες για Εργαλεία. Προβαίνοντας στην υπογραφή του παρόντος Προσαρτήματος, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε σχετικού Εγγράφου Συναλλαγής, κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν βασίζεται σε οποιεσδήποτε δηλώσεις που δεν καθορίζονται στο παρόν Προσάρτημα, στη Σύμβαση ή σε ένα Έγγραφο Συναλλαγής. Πρόσθετοι ή διαφορετικοί όροι που υπάρχουν σε οποιαδήποτε έγγραφη επικοινωνία εκ μέρους του Πελάτη (π.χ. σε μια εντολή αγοράς) είναι άκυροι και χωρίς νομική ισχύ. Κάθε ένα από τα δύο μέρη αποδέχεται τους όρους της παρόντος Προσαρτήματος υπογράφοντας το παρόν Προσάρτημα (ή άλλο έγγραφο που το ενσωματώνει δια παραπομπής) χειρογράφως ή, όπου αναγνωρίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ηλεκτρονικώς. Μετά την υπογραφή του, i) οποιαδήποτε αναπαραγωγή του παρόντος Προσαρτήματος που γίνεται με αξιόπιστα μέσα (π.χ. ηλεκτρονική εικόνα, φωτοτυπία ή τηλεομοιότυπο) θεωρείται πρωτότυπο και ii) όλες οι Υπηρεσίες εγγύησης και συντήρησης Εργαλείων που αποκτώνται βάσει του παρόντος Προσαρτήματος υπόκεινται σε αυτό. Συμφωνήθηκε: <Επωνυμία Νομικού Προσώπου Πελάτη> Από Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή Πελάτη Συμφωνήθηκε: <Επωνυμία Νομικού Προσώπου IBM> Από Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή Όνομα (δακτυλογραφημένο ή εκτυπωμένο): Όνομα (δακτυλογραφημένο ή εκτυπωμένο): Θέση (δακτυλογραφημένο ή εκτυπωμένο): Ημερομηνία: Αριθμός Σύμβασης / Κωδικός Τοποθεσίας: Ο Κωδικός Πελάτη IBM σας: Θέση (δακτυλογραφημένο ή εκτυπωμένο): Ημερομηνία: Η διεύθυνσή σας: Z (07/2011) Σελίδα 9 από 9

Προσάρτημα για Εργαλεία (Attachment for Appliances)

Προσάρτημα για Εργαλεία (Attachment for Appliances) Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Μέρος 1 Γενικοί Όροι Προσάρτημα για Εργαλεία (Attachment for Appliances) Οι όροι του παρόντος Προσαρτήματος για Εργαλεία ("Προσάρτημα") είναι επιπρόσθετοι στους όρους

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

EPSON COVERPLUS Όροι

EPSON COVERPLUS Όροι EPSON COVERPLUS Όροι 1. Ορισμοί Ερμηνείες όρων: «Δήλωση» είναι η διαδικασία που ακολουθείτε στην ιστοσελίδα εγγραφής CoverPlus της EPSON, εισάγοντας τον αριθμό ενεργοποίησης που προμηθευτήκατε (ή σας παρασχέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell παρέχει την Υπηρεσία ς (η Υπηρεσία ) σύμφωνα με τους κάτωθι όρους ( Περιγραφή Υπηρεσίας ). Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα επιτόπιας διάγνωσης τυχόν προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Η παρούσα Διεθνής Σύμβασης Passport Advantage Express της IBM ("Σύμβαση"), συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών Προσαρτημάτων, Όρων Χρήσης και Εγγράφων Συναλλαγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

International Business Machines Corporation

International Business Machines Corporation ιεθνές Ενηµερωτικό ελτίο προς τους Πελάτες - Εγκατάσταση Μηχανών IBM International Business Machines Corporation Σκοπός αυτού του δελτίου είναι να εξηγήσει τους όρους της IBM και να περιγράψει τις διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού ΗΡ

Υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού ΗΡ Υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού ΗΡ Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Επισκόπηση υπηρεσίας Η υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού της ΗΡ παρέχει εξ αποστάσεως βοήθεια και

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υπηρεσίες HP Care Pack Η Υποστήριξη Υλικού HP με μεταφορά σε άλλο χώρο είναι μια ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Το παρόν έγγραφο σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Αντιπροσώπου που έχετε συνάψει με εμάς. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της υπηρεσίας

Σύνοψη της υπηρεσίας Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Υποστήριξης Υλικού HP με Επιστροφή για Καταναλωτές HP Care Pack Services Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Ευέλικτες επιλογές αποστολής Αξιόπιστη, χαμηλότερου κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Συμβατικές Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης HP

Συμβατικές Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Υποστήριξης Ανταλλαγής Υλικού HP Συμβατικές Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης HP Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Πρακτική υπηρεσία πόρτα-πόρτα Μια οικονομικότερη εναλλακτική σε σύγκριση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Πρόσθετα Δικαιώματα δυνάμει των Νόμων περί Προστασίας Καταναλωτών. Εάν ΕΣΕΙΣ είστε καταναλωτής, ενδέχεται να έχετε έννομα (κατοχυρωμένα) δικαιώματα επιπλέον αυτών που καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ FAST-TRACK DISPATCH (FTD ή το Πρόγραμμα ) Λαμβάνοντας υπόψη τους κάτωθι όρους -, τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής: Για την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιπέδου Υπηρεσιών για υπηρεσίες Ariba Commerce Cloud

Πρόγραμμα Επιπέδου Υπηρεσιών για υπηρεσίες Ariba Commerce Cloud Πρόγραμμα Επιπέδου Υπηρεσιών για υπηρεσίες Ariba Commerce Cloud Εγγύηση Προσβασιμότητας Υπηρεσιών Ασφάλεια Διάφορα 1. Εγγύηση Προσβασιμότητας Υπηρεσιών a. Εφαρμογή. Η Εγγύηση Προσβασιμότητας Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη Η παρούσα εγγύηση καλύπτει προϊόντα, τα οποία καθορίζονται στο παρόν έγγραφο και αγοράστηκαν µετά την 1η Μαρτίου 2003. Γενικοί όροι ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA) Η Εταιρία και ο αντισυμβαλλόμενος Χρήστης, συμφωνούν για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών (από την πρώτη προς τον δεύτερο) εξ αυτών που αναφέρονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

για μετατροπείς Powador με ονομαστική ισχύ AC κάτω έως 12,5 kw / 12,5 kva

για μετατροπείς Powador με ονομαστική ισχύ AC κάτω έως 12,5 kw / 12,5 kva Επισκόπηση προϊόντων Όροι εγγύησης και σέρβις Για τους μετατροπείς Powador 2002, 3002, 4202, 5002, 6002 3200 (2500xi), 4200, 4400 ( 3600xi), 5300 (4000xi), 5500 (4500xi), 6600 (5000xi), 7700 (6400xi),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Ορισμοί: Αυτοκινητόδρομοι/Φορείς Διαχείρισης Διοδίων: Νοούνται oι κάτωθι οδικοί άξονες και αντίστοιχα οι φορείς διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης για HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης για HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης για HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Υπηρεσίες HP Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης για HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Οι παρόντες όροι χρήσης ("Όροι") ισχύουν ανάμεσα σε εσάς ("Εσείς") και την Aegate Limited της Aegate Ltd, H9 The Courtyard, Melbourn Science Park, Melbourn, Herts, SG8 6HB,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Αυτοί οι Συγκεκριμένοι Όροι και Προϋποθέσεις συμφωνούνται ανάμεσα στην Parrot Drones, γαλλική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία HP Data Replication Solution για HP 3PAR Remote Copy

Υπηρεσία HP Data Replication Solution για HP 3PAR Remote Copy Υπηρεσία HP Data Replication Solution για HP 3PAR Remote Copy Υπηρεσίες HP Care Pack Τεχνικά δεδομένα Η υπηρεσία HP Data Replication Solution για HP 3PAR Remote Copy παρέχει υλοποίηση του Remote Copy σε

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island.

Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ SMA - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island. Αγαπητέ ιδιοκτήτη συσκευής SMA, Με στόχο η εγκατάσταση σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία HP Support Plus

Υπηρεσία HP Support Plus Υπηρεσία HP Support Plus Υπηρεσίες HP Care Pack Η υπηρεσία HP Support Plus αποτελείται από ολοκληρωμένες υπηρεσίες υλικού και λογισμικού που σας δίνουν τη δυνατότητα να αυξήσετε τη διαθεσιμότητα της υποδομής

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης

Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Δήλωση Εγγύησης Άδεια χρήσης τελικού χρήστη Πληροφορίες ασφάλειας Πληροφορίες Yποστήριξης Πριν επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της HP είναι

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι...

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν καυστήρα του οίκου RIELLO. Σας εγγυόμαστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίηση σας στον τομέα της ασφάλειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 15/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 62159 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ MHXANHMATA ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Το Νοσοκομείο, με διαγωνισμό που διενεργήθηκε από τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., έχει προμηθευτεί μηχανήματα ιατρικού εξοπλισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ZERO NINE E-SUPPORT* «Τιμοκατάλογος υπηρεσιών» 2014 Όροι & Παροχές βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης

ZERO NINE E-SUPPORT* «Τιμοκατάλογος υπηρεσιών» 2014 Όροι & Παροχές βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης ZERO NINE E-SUPPORT* «Τιμοκατάλογος υπηρεσιών» 2014 Όροι & Παροχές βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης Nikos Spiropoulos spin@zeronine.gr ZERO NINE e-support * εμπορική πολιτική υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 2016 του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δεκέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. Dell ProSupport

Περιγραφή υπηρεσίας. Dell ProSupport Περιγραφή υπηρεσίας Dell ProSupport Εισαγωγή στη συμφωνία παροχής της υπηρεσίας σας Η Dell παρέχει τις υπηρεσίες Dell ProSupport (οι "Υπηρεσίες") για επιλεγμένα προϊόντα Force10 και Dell Force10 ("Προϊόντα"

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΑΙΝ. Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

SAFETY NET NOTEBOOK BROKEN SCREEN

SAFETY NET NOTEBOOK BROKEN SCREEN SAFETY NET NOTEBOOK BROKEN SCREEN ΚΑΛΥΠΤΕΙ (*υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται αναλυτικά παρακάτω) βλάβες που αφορούν τα μηχανικά και ηλεκτρονικά (hardware) μέρη του Notebook σπάσιμο οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Σχεδίου «ανταμοιβή»

Όροι & Προϋποθέσεις Σχεδίου «ανταμοιβή» Όροι & Προϋποθέσεις Σχεδίου «ανταμοιβή» 1. Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο «ανταμοιβή» (στο εξής Σχέδιο ) αποτελεί πρόγραμμα επιβράβευσης Καρτών της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο επιστρέφει στους Κατόχους

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας ProSupport για το προσωπικό IT (Prosupport for IT)

Περιγραφή Υπηρεσίας ProSupport για το προσωπικό IT (Prosupport for IT) Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell προσφέρει την υπηρεσία ProSupport για το προσωπικό IT των πελατών (η Υπηρεσία ή οι Υπηρεσίες ) για επιλεγμένα συστήματα διακομιστών, αποθήκευσης, επιτραπέζιων υπολογιστών και

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη.

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη. Όροι χρήσης 1. Ο κάτοχος της κάρτας συμφωνεί ότι κάνοντας χρήση της κάρτας Priority Pass, συμφωνεί και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης. Οι όροι αυτοί θα υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Τι είναι Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Η Διαχείριση Εκτυπώσεων (Managed Print Services) είναι μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη outsource υπηρεσία, δηλαδή η ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ FON. I. Υπηρεσίες Fon. Μέρη τα οποία δεσμεύονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ FON. I. Υπηρεσίες Fon. Μέρη τα οποία δεσμεύονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ FON Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Καλώς ήλθατε στη Fon. Εισερχόμενοι στο Δίκτυο Fon συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους χρήσης των υπηρεσιών Fon (ΟΧ) και την Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης

Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης Υπηρεσίες HP Care Pack Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Βοηθά στη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

PrimeSupport Agreement

PrimeSupport Agreement PrimeSupport Agreement Σύµβαση Βασικής Υποστήριξης Με τον παρόν έγγραφο παρέχονται λεπτοµέρειες στον Πελάτη αναφορικά µε τη Σύµβαση Βασικής Υποστήριξης µε την Sony. Ο πελάτης καλείται να το διαβάσει προσεκτικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft

Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft 1. Αποδοχή και Εφαρμογή. Η παρούσα παραγγελία αγοράς («Παραγγελία Αγοράς») συνάπτεται ανάμεσα στη ΜΑΪΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

β) Η εγγύηση Media Markt Plus Guarantee (G-Plus) είναι ισχυρή μόνο για καταναλωτικά προϊόντα και δεν καλύπτει προϊόντα, που αγοράζονται για εμπορική

β) Η εγγύηση Media Markt Plus Guarantee (G-Plus) είναι ισχυρή μόνο για καταναλωτικά προϊόντα και δεν καλύπτει προϊόντα, που αγοράζονται για εμπορική ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 1. Γενικά α) Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη σύμβαση επέκτασης εγγύησης Media Markt Plus Guarantee (G-Plus). Οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση αντίθετος ή αποκλίνων από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ -3. - ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ --------------------- ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας πράξης με το με σημερινή

ΑΡΙΘΜΟΣ -3. - ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ --------------------- ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας πράξης με το με σημερινή ΑΡΙΘΜΟΣ -3. - ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ --------------------- ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας πράξης με το με σημερινή ημερομηνία πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγματοποιούν πληρωμές. Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

UltraCare. Οδηγός προγραμμάτων. Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα

UltraCare. Οδηγός προγραμμάτων. Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα UltraCare Οδηγός προγραμμάτων Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα UltraCare Contents Ο οδηγός προγραμμάτων σας 3 Ατομικά προγράμματα 3 Περίοδος υπαναχώρησης 3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ» H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε. (στο εξής ως η «Τράπεζα») διοργανώνει διαγωνισμό (στο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT Επισκόπηση όρων και προϋποθέσεων Η παρούσα συμφωνία ("Συμφωνία" ή "Περιγραφή υπηρεσιών") συνάπτεται μεταξύ του πελάτη ("εσείς" ή "Πελάτης") και του

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στον Διαγωνισμό (στο εξής καλούμενος

Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στον Διαγωνισμό (στο εξής καλούμενος ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E PRODUCTION Μ.ΕΠΕ Α. Γενικά Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «E PRODUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (στο εξής και «η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.»

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα